FarmTest Etablering af efterafgrøder ved høst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FarmTest Etablering af efterafgrøder ved høst"

Transkript

1 FarmTest Etablering af efterafgrøder ved høst Maskiner og planteavl 113 vfl.dk farmtest.dk

2 Titel: Etablering af efterafgrøder ved høst Forfatter: Jens J. Høy, AgroTech og Rolf Thostrup Poulsen, Videncentret for Landbrug Review: Michael Højholt, Videncentret for Landbrug Layout: Gitte Bomholt, AgroTech Marianne Kalriis, Videncentret for Landbrug Tryk: Videncentret for Landbrug Udgave: 1. udgave, januar 2011 Oplag: 20 stk. Udgiver: Videncentret for Landbrug Agro Food Park 15, Skejby 8200 Århus N Telefon Fax ISSN

3 Etablering af efterafgrøder ved høst Af Jens J. Høy, AgroTech og Rolf Thostrup Poulsen, Videncentret for Landbrug Det Europæiske Fællesskab og Fødevareministeriet ved Direktoratet for Fødevare- Erhverv har deltaget i finansieringen af denne FarmTest.

4 INDHOLD 1. Forord Sammendrag og konklusion Baggrund... 6 Formål... 6 Metode Beskrivelse af de enkelte spredere... 8 Montering på traktor eller mejetærsker Resultater Vanskeligt at indstille doseringen Spredebilledet varierer Brugervenlighed Forsøg med montering på mejetærsker Luftspreder på mejetærsker Fremspiring og fordeling Konklusion Etablering af efterafgrøder ved høst 3

5 1. FORORD Denne rapport er udarbejdet af medarbejdere fra Videncentret for Landbrug, Planteproduktion og AgroTech. Forfatterne vil gerne takke de maskinimportører, der velvilligt har stillet centrifugalspredere til rådighed for testen. Ligeledes tak til Nørdal Landbrug, som velvilligt har stillet mejetærsker og mandskab til rådighed for prøver i marken. Etablering af efterafgrøder ved høst 4

6 2. SAMMENDRAG OG KONKLUSION For at sikre en god effekt af efter- og mellemafgrøder er det ofte nødvendigt at etablere dem før eller umiddelbart efter høst af afgrøden. Til etablering anvendes gerne små el-drevne centrifugalspredere. Der har dog været mistanke om, at maskinerne ikke har været i stand til at sprede frøene tilfredsstillende. Derfor er en række forskellige små universalspredere afprøvet i en spredehal, hvor det var muligt at se på fordelingen af frø udspredt med sprederne. Fælles for maskinerne er, at de alle kan monteres på en marksprøjte, traktor eller en mejetærsker. Måling af spredernes evne til at sprede frøene viste, at de énskivede spredere, med undtagelse af Lindberg ATV-spreder, kunne sprede frøene tilfredsstillende op til 9 m arbejdsbredde. Testen viste også, at de med undtagelse af den to-skivede spreder, oftest ikke var i stand til at sprede jævnt på 12 m, selvom der dog blev spredt frø ud i denne afstand. Finjustering var i mange tilfælde besværligt. Sprederen med to skiver er testet på 24 m. Den er i stand til at sprede frø jævnt ud på 18 meter, mens billedet er mere ujævnt ved 24 m. Der er set eksempler fra praksis, hvor en énskivet spreder monteret på en frontlæsser i 3 m højde og med tunge frø med en tusindkornsvægt på over 15 gram har kunnet sprede olieræddike i en bredde på op til 24 m. Gode forhold under fremspiringen kan give en tilfredsstillende etablering i marken, selvom spredebilledet er ujævnt. Er der dårlige forhold under fremspiringen, vil en ujævn spredning kunne medføre striber eller pletter i marken, hvor etableringen er for dårlig. Ved marktesten blev der monteret to spredere på et 9 m skærebord. Det viste sig, at det på denne måde er muligt at så efterafgrøden i forbindelse med høsten, men på grund af den sene høst lykkedes det ikke at etablere efterafgrøden tilfredsstillende. Etablering af efterafgrøder ved høst 5

7 3. BAGGRUND Med ønsket om reduktion af N-udledningen fra danske landbrugsjorder, stilles der øgede krav om efterafgrøder. Det betyder, at et større areal vil blive sået lige før eller umiddelbart efter høst, typisk med små el-drevne centrifugalspredere. I forbindelse med forsøg og demonstrationer af efter- og mellemafgrøder har der været mistanke om, at en stor andel af de udspredte frø bliver beskadigede ved udspredning. Det er derfor relevant at belyse, hvordan efterafgrøder bedst muligt etableres med brug af disse el-spredere. Formål Som konsekvens af den forøgede fokus på korrekt etablering af især korsblomstrede efter- og mellemafgrøder, var formålet at undersøge følgende: 1. Er små eldrevne universalspredere i stand til at sprede frø af olieræddike og gul sennep med tilstrækkelig nøjagtighed til, at der kan etableres et tilfredsstillende plantedække? 2. Er der hold i mistanken om, at udspredning af olieholdige frø med centrifugalspreder skader frøenes evne til at spire i marken? 3. Er det praktisk muligt at montere og anvende universalspredere i forbindelse med mejetærskning af hovedafgrøden? Metode For at belyse spørgsmål 1 og 2 blev et udsnit af de universalspredere, der anvendes i praksis, undersøgt i spredehallen på Forskningscenter Bygholm. Her er det muligt at måle og beregne tværfordelingen af udspredte frø med meget stor præcision. Sprederne var stillet til rådighed af importørerne af de pågældende spredere. Forsøgene i spredehallen blev gennemført med gul sennep og olieræddike efter nedenstående plan: Maksimal spredebredde blev målt med både gul sennep og olieræddike. Spredejævnheden blev målt ved hhv. 6 m og 12 m spredebredde. Dog op til 24 m for sprederen med to spredeskiver. Ud fra spredekurven blev variationskoefficienten også beregnet for andre spredebredder. Frø blev indsamlet fem steder ved 12 m spredebredde efter udspredning med henblik på spireanalyse. For sprederen med to skiver blev der indsamlet frø til brug i spiringsanalyser. Frøene blev indsamlet i 3 m intervaller op til 12 m til højre hhv. venstre for sprederen. Som reference anvendtes en Bogballe gødningsspreder. Etablering af efterafgrøder ved høst 6

8 Der blev testet i alt fem eldrevne centrifugalspredere. Der er en del fælles karakteristika for de fem maskiner, herunder at de alle er opbygget med en kasse til frø øverst, hvorfra frø falder ned på en roterende skive. Alle maskiner har en eller anden form for styreboks med et varierende antal funktioner. Der medfølger også beslag til montering af styreboksene på traktor eller mejetærsker. De udvalgte spredere vurderes at dække et repræsentativt udsnit af sprederne på det danske marked. De testede spredere er: APV Streuprofi Classic M2, Hindbjerg import. APV ZS 200 M2 (Dobbeltskive spreder), Hindbjerg import. Einböck Rotoseeder Compact, Yding Maskiner. Lehner SuperVario 110, Brøns Maskinforretning. ATV-spreder, P. Lindberg. Derudover blev der medtaget en Bogballe gødningsspreder som reference. ATVsprederen blev medtaget, da den er markant billigere end de øvrige, og potentialet derfor ønskes belyst. Figur 1. De testede spredere fra venstre: Lindberg ATV, Einböck, APV-enkeltskivet, Lehner, APV med to skiver og bagerst Bogballe. Etablering af efterafgrøder ved høst 7

9 4. BESKRIVELSE AF DE ENKELTE SPREDERE APV Streuprofi Classic M2 Figur 2. APV Streuprofi M2. Figur 3. Kontrolboks til APV M2. APV Streuprofi Classic M2 er en enkeltskivet spreder med en beholder på 105 ltr. Skiven er fremstillet af PVC og udformet som en dyb tallerken med spredevinger. Den har en kontrolboks, hvor det er muligt at indstille spredeskivens hastighed samt åbne og lukke for skoddet. Skoddets åbningsgrad justeres med en spindel på siden af sprederen. Det er endvidere muligt at justere vingernes placering på skiven. Mod merpris kan der leveres kalibreringsbeholder og præcisionsspredeplader. Pris: Ca kr. Etablering af efterafgrøder ved høst 8

10 APV ZS 200 M2 Figur 4. APV ZS 200 M2 med to skiver. Figur 5. Kontrolboks til APV ZS 200 M2. APV ZS 200 M2 er en to-skivet universalspreder med en beholder på 200 ltr. Skiverne er fremstillet af PVC og udformet som en dyb tallerken med lange spredevinger. Den har den samme kontrolboks som APV s Streuprofi Classic M2, men med flere funktioner. Herfra kan både skivernes omdrejningstal og skoddernes åbningsgrad justeres, så doseringen kan justeres under kørslen. Nedfaldspunktet på skiverne kan justeres. På denne maskine var der et program til brug ved indsåning. Pris: Ca kr. Etablering af efterafgrøder ved høst 9

11 Einböck Rotoseeder Compact Figur 6. Einböck Rotoseeder Compact. Einböck Rotoseeder Compact er en énskivet universalspreder med en 6-kantet beholder på 75 ltr. Spredeskive og spredevinger er fremstillet af rustfrit stål. Den har en kontrolboks, hvor det er muligt at indstille spredeskivens hastighed samt åbne og lukke for skoddet. Som på APV-sprederen indstilles skoddets åbningsgrad på siden af sprederen. Vingernes placering kan også justeres manuelt. Pris: Ca kr. Etablering af efterafgrøder ved høst 10

12 Lehner SuperVario 110 Figur 7. Lehner SuperVario 110. Figur 8. Lehner kontrolboks. Lehner SuperVario 110 er en enkeltskivet spreder med en beholder på 110 ltr. Den har en kontrolboks, hvorfra både skivens omdrejningstal og skoddets åbningsgrad kan justeres. Pris: Ca kr. Etablering af efterafgrøder ved høst 11

13 ATV-spreder fra P. Lindberg Figur 9. Lindberg ATV-spreder. Figur 10. Betjening af skod på Lindberg ATV-spreder. Sprederen er fremstillet i kunststof. Det gælder også den ene skive, som findes på sprederen. Doseringen indstilles med et skod, som betjenes mekanisk via kabel med et håndtag. Det er ikke muligt at stille på spredepladens vinger eller omdrejningshastighed. Sprederen startes med en vippekontakt monteret på ledningen. Pris: Ca kr. Etablering af efterafgrøder ved høst 12

14 Montering på traktor eller mejetærsker Det anbefales, at alle maskiner forbindes med sikring direkte til traktorens eller mejetærskerens batteri. Det skyldes, at de elmotorer, der sidder på centrifugalsprederne, kræver relativt meget strøm for at starte og køre (15-25A). Det er derfor også vigtigt, at batteri og ledninger er i god stand og veldimensioneret. Figur 11. Strømmen til sprederne kan tages direkte fra traktorens eller mejetærskerens batteri. Husk at montere Amp. sikring på +ledningen. Etablering af efterafgrøder ved høst 13

15 5. RESULTATER Spredeforsøg i hal I spredehallen blev sprederne monteret på en traktor, og de blev med vaterpas indstillet til vandret. Sprederen blev monteret i en højde på 1,0 m, som er den gængse anbefaling jf. flere af brugsanvisningerne. Der blev kørt hen over en række tætplacerede spredebakker på 50x50 cm. Efter overkørsel med sprederen blev den opsamlede mængde vejet og registreret. Herefter blev der beregnet en fordelingskurve og tegnet et spredebillede. Ud fra det spredebillede, som er opnået i spredehallen, er der beregnet variationskoefficient i procent ved forskellig spredebredde ved kørsel frem og tilbage. Det ideelle spredebillede af en enkelt overkørsel er en tilnærmet trekant, så der ved dobbelt overlap opnås en helt flad kurve. Det trekantede spredebillede vil også tillade en vis afvigelse i spredebredden uden at det ødelægger spredejævnheden for meget. I flere tilfælde viste det sig, at der spredtes for meget til den ene side i forhold til den anden. Der kunne ved at ændre vingeindstillingen eller nedfaldspunktet ske en flytning af kurven. Det er dog en tidskrævende og omstændelig proces. Derfor er de viste billeder ikke altid det bedst opnåelige, men er et udtryk for, hvorledes den leveres til kunden. Indsåningen af sprederne er så vidt muligt sket efter instruktioner i de medfølgende brugsanvisninger. Indsåningen omfattede opsamling og vejning af den udspredte mængde i f.eks. ét minut ved det anbefalede omdrejningstal. Det kan f.eks. ske ved at hænge en sæk op omkring spredeskiven. Det er her vigtigt at anvende det samme omdrejningstal, som skal anvendes i marken, da skiven kan give en vis sugeeffekt, som kan påvirke den hastighed, hvormed frøene løber ned på skiven. Sækken må derfor ikke snøres så tæt til omkring sprederen, at luften ikke kan undslippe. Tabel 1 viser en sammenstilling af samtlige sprederes spredenøjagtighed udtrykt som variationskoefficient [%] med forskellige frøarter og spredebredder. Da det af tidsmæssige grunde ikke var muligt at gennemføre en fuldstændig optimering på alle spredere, er det derfor heller ikke muligt at vurdere, om sprederne kunne gøre det endnu bedre end de viste. Til gengæld vil en almindelig bruger kun vanskeligt kunne opnå bedre resultater i praksis. Etablering af efterafgrøder ved høst 14

16 Tabel 1. Resultater for spredetest af centrifugalspredere anvendt til såning af korsblomstrede efterafgrøder. OR = Olieræddike, GS = Gul Sennep. Variationskoefficienten C v ønskes så lav som muligt. C v, % Typisk spredebillede x Spreder Frøart Arbejdsbredde m Bogballe OR GS Målt dosering kg pr. ha ,8 14,4 APV Streuprofi Classic M2 OR GS ,4 10,5 10,0 16,9 44,8 13,1 APV ZS 200 M2 OR GS ,0 10,0 10,0 15,0 53,1 36,1 41,3 43,7 Einböck Rotoseeder OR GS ,0 5,0 14,0 10,0 68,6 42,7 29,2 23,9 Lehner Super Vario 110 OR GS ,0 11,0 13,0 10,0 10,0 9,0 29,5 40,5 27,6 53,5 47,4 xx) 11,4 xxx) Før optimering: Efter optimering: Lindberg ATVspreder GS OR ,0 15,0 64,0 53,0 x) Grundlaget for spredebillederne er fremhævet med rødt, xx) Før optimering, xxx) Efter optimering. Bøgballe er kun testet med frø i den ene side. Derfor er den røde kurve misvisende. Etablering af efterafgrøder ved høst 15

17 Vanskeligt at indstille doseringen Alle de testede spredere var svære at så ind. Der var i mange tilfælde utilstrækkelig information herom i instruktionsbogen, idet f.eks. olieræddike eller gul sennep ikke var nævnt i såtabellen i de ønskede arbejdsbredder. De manglende oplysninger gjorde det svært at finde den rigtige basisindstilling. For en enkelt maskine var der indstillinger for begge arter (Lehner), og indstillingerne passede nogenlunde med det målte ved testen. De i tabel 1 viste doseringer var de opnåede, efter at maskinerne var indstillet til at dosere 12 kg olieræddike pr. ha. og 8 kg gul sennep pr. ha. Selvom det var svært at indså maskinerne korrekt, var selve proceduren ikke særlig vanskelig. Et element, der er svært at tage højde for, er sugeeffekten af spredeskiven. For alle maskiner blev der observeret en markant øget sugeeffekt med stigende omdrejninger af skiven. I kun en enkelt såtabel er der tilsyneladende taget højde for dette (Lehner). Det blev således observeret i flere tilfælde, at udsædsmængden forblev den samme, selvom hastigheden på skiven blev forøget. Tabel 2: Samme spjældåbning giver ca. samme udsædsmængde uanset arbejdsbredde, pga. sugeeffekten af spredeskiven. Data er fra APV Classic M2, men gælder for flere af maskinerne. Hastighed (0-9) Spjældåbning (0-10) Udsædsmængde Arbejdsbredde 3 2 9,4 kg pr. ha 6 m 9 2,1 10,5 kg pr. ha 12 m For to af sprederne gælder det, at spjældåbningen justeres manuelt på siden af maskinen (APV Classic og Einböck). Da skalaen ikke er særlig detaljeret, er det svært at ramme den rigtige udsædsmængde. Sprederen fra P. Lindberg har ingen fast indstilling af spjældåbningen, hvilket er meget uhensigtsmæssigt. For APV ZS sprederen med to skiver og for maskinen fra Lehner foregår indstillingen af spjældåbningen elektronisk. Det gør indstillingen væsentligt lettere. En anbefaling til alle producenter (med Lehner som en undtagelse) vil være, at få opdateret såtabellerne til maskinerne, så der findes retvisende tabeller. På Lindberg ATV-sprederen var det på grund af skoddets udformning vanskeligt at indstille doseringen, da det enten var lukket for meget eller åbnet for meget. Spredebilledet varierer Et gennemgående karaktertræk for de fire maskiner med en enkelt spredeskive er, at de spreder mere til den ene side end til den anden. Der kan være to grunde til dette; enten er nedfaldspunktet placeret forkert, eller vingerne på spredepladen er ikke justeret korrekt. På nær ATV-sprederen kunne vingerne på alle maskiner indstilles, men kun for en enkelt maskine var der medtaget instruktioner herom i såtabellen (Lehner). For de øvrige maskiner, inklusiv sprederen med to skiver, nævnes justeringen af vingerne, men der gives ikke konkrete anbefalinger. For en enkelt maskine (Einböck) står der forkerte instruktioner angående vingeindstillingen i instruktionsbogen. Kun for de to APVspredere er det muligt at indstille nedfaldspunktet. For sprederen med to skiver er der angivet forslag til justering af nedfaldspunkt. Det er dog ikke medtaget i såtabellerne, så Etablering af efterafgrøder ved høst 16

18 der er ikke mulighed for at korrigere efter frøtype, med mindre der anvendes spredebakker. For APV-sprederen med en enkelt skive var der ingen instruktion/anbefaling om indstilling af nedfaldspunktet i instruktionsbogen. Figur 12. To eksempler på spredebillede fra den samme maskine (Lehner test 9 og 10). Den eneste forskel er indstillingen af vingerne. I det nederste tilfælde er vingerne trukket mere tilbage i forhold til det øverste. Under testen blev vinger og nedfaldspunkt forsøgt justeret på enkelte maskiner. Justering af vingerne viste, at det faktisk var muligt at rette op på en stor del af skævheden i spredebilledet (se figur 12). Da det i praksis er svært at lave denne test, vil den rette anbefaling være at tilrettelægge kørslen i marken efter, at der spredes lidt skævt, typisk ved at køre rundt om en ager i stedet for at køre op og ned, spor ved spor. I figur 13 er vist et spredebillede for en centrifugalspreder med 1 skive (APV classic M2). Som nævnt er der en skævhed i spredebilledet, hvilket kan justeres ved at trække vingerne længere frem. Herved kan den tid frøene er på spredeskiven enten forkortes eller forlænges og spredebilledet flyttes. Figur 13. Spredebillede for en centrifugalspreder med en enkelt skive. Etablering af efterafgrøder ved høst 17

19 De mørkeblå linjer i figuren viser det ideelle spredebillede. Det ses, at der spredes en forholdsvis stor mængde frø lige bagud i forhold til det optimale. På figur 14 er vist hhv. en prøve udtaget i midten af spredebilledet og ved 6 m. Det ses, at der er meget mere støv i prøven taget midtfor, hvilket jo selvfølgelig vil give en større samlet vægt af det materiale opsamlet midtfor, sammenlignet med det i kanten af spredebilledet. Det er dog ikke sikkert, at der vil være flere spiredygtige frø i midten efter udspredning i marken. Figur 14. Eksempel på to frøprøver udtaget hhv. midt for sprederen (højre) og i en afstand af 6 m fra midten (venstre). Prøven til højre er delt i to: Hele hhv. beskadigede frø og skaller. Testen viste, at sprederne, med undtagelse af den to-skivede spreder, oftest ikke var i stand til at sprede jævnt på 12 m, selvom der blev spredt frø ud i denne afstand. Der er i de fleste tilfælde frø at finde i 12 m bredde, men det vurderes ikke at være nok til at give en tilfredsstillende fremspiring i marken. Finjustering var i mange tilfælde besværligt. Måling viste tillige, at de énskivede spredere med undtagelse af Lindberg ATV-spreder kunne sprede frøene tilfredsstillende op til 9 m arbejdsbredde. ATV-sprederen fra P. Lindberg er ikke relevant at anvende på 12 m, da det ikke er muligt at regulere hastigheden af skiven. Den giver dog et nogenlunde jævnt spredebillede på 6 m, forudsat at man kan få indstillet såmængden. Sprederen med to skiver er testet på 24 m, men formår ikke at sprede frøene helt jævnt på den arbejdsbredde. Den er i stand til at sprede frø af jævnt ud på ca. 18 meter. Der er set eksempler fra praksis, hvor en énskivet spreder monteret på en frontlæsser i 3 m højde og med tunge frø med en tusindkornsvægt på over 15 gram har kunnet sprede olieræddike i en bredde på op til 24 m. Gode forhold under fremspiringen kan give en tilfredsstillende etablering i marken, selvom spredebilledet er ujævnt. Er der dårlige forhold under fremspiringen, vil en ujævn spredning kunne medføre striber eller pletter i marken, hvor etableringen er for dårlig. Olieræddike og gul sennep Som et led i testen blev der udspredt frø af hhv. olieræddike og gul sennep med alle maskinerne. Analyserne tyder på, at gul sennep er nemmere at fordele jævnt end olieræddike, men at olieræddike (pga. frøstørrelsen) kan spredes bredere. Etablering af efterafgrøder ved høst 18

20 Spireevne Der blev løbende udtaget prøver af olieræddike til spireanalyse i forskellig afstand fra midten af maskinen (i alt 201 prøver). Spireanalyser på en delmængde af dette materiale viser, at der ikke var problemer med spireevnen uanset afstand fra sprederen. Se figur 15. Figur 15. Spireevne af seks prøver af olieræddike udtaget hhv. midtfor og 6 meter fra midten af maskinen. Brugervenlighed Fælles for maskinerne er, at de er relativt enkle i deres opbygning. Der er dog stor forskel på, hvor nemme de er at indstille og bruge i praksis. For to af maskinerne (Einböck og ATV-sprederen) forefindes manualen kun på engelsk. Den giver kun sparsomme informationer om indsåning (ATV-sprederen giver ingen informationer). Instruktioner De to APV-spredere har begge såtabeller i instruktionsbogen (mangler dog en for olieræddike til enkeltskive sprederen, og en for gul sennep til dobbeltskivet), men der mangler en del om indstillingsmuligheder, f.eks. optimal vingeposition og nedfaldspunkt. Sugeeffekten af vingerne er heller ikke nævnt i manualen. Den bedste manual følger med Lehner-sprederen. Den har såtabeller for både olieræddike og gul sennep. Den giver information om optimal vingeposition og nævner, at sugeeffekten af skiven øges med stigende omdrejningshastighed. De fire af sprederne har en elektrisk kontrolboks til åben/luk af spjæld og justering af skivens omdrejningstal. Spjældet på ATV-sprederen skal åbnes manuelt og kan ikke låses til en fast position. Det gør det meget svært at indstille udsædsmængden korrekt. Derudover kan der ikke justeres på omdrejningshastigheden af spredeskiven. Kontrolboksene er alle relativt brugervenlige. APV-sprederne har en knap til at åbne og lukke spjældet og en knap til at justere omdrejningshastigheden af skiverne. På sprederen med to skiver er det endvidere muligt at justere spjældåbningen elektronisk, hvorimod denne justeres med en skrue på siden af sprederen med én skive. Kontrolboksen på Einböck-sprederen er magen til APV med én skive. Etablering af efterafgrøder ved høst 19

21 Kontrolboksen til Lehner er den mest brugervenlige af de fem testede. Der er et klart og tydeligt display, og knapperne virker logiske. Det er muligt at justere spjældåbning og omdrejningshastighed på boksen, hvilket gør det muligt at justere udsædsmængden fra traktoren. Derudover er der en alarm i beholderen, der fortæller, når den er ved at være tom. Det er især en fordel ved montering, hvor sprederen ikke kan ses fra traktoren. Etablering af efterafgrøder ved høst 20

22 6. FORSØG MED MONTERING PÅ MEJETÆRSKER I forbindelse med høsten i 2010 blev der monteret to APV-spredere på en Claas Lexion 570 med 9 m skærebord. Sprederne blev monteret bag på skærebordet i en afstand fra kanten på 2,25 m og i en højde over jorden på ca. 75 cm. For at undgå dobbeltsåning ved enderne af marken kan skærebordet forsynes med en kontakt, der lukker for spjældene, når skærebordet løftes. I de kortvarige forsøg blev spjældene dog lukket og åbnet manuelt fra mejetærskerens førerhus. Figur 16. Sprederne monteres på et specialbeslag på hver side af skærebordet. Selve monteringen krævede, at der blev konstrueret et beslag, som kunne boltes fast i bestående huller på skærebordet. På- og afmonteringen af sprederne var ikke noget problem, da sprederne kunne løftes af beslagene uden brug af værktøj. Der blev placeret stik ved skærebordets tilkobling på mejetærskeren, så skærebordet let kunne til- og frakobles. Ved testen blev der anvendt både olieræddike og gul sennep. Der blev spredt ca. 12 kg pr. ha. I en del af marken blev halmen snittet, og i resten blev den presset dagen efter, at frøene var spredt. Da der var en del snegle i marken, blev der spredt sneglegift i marken. Luftspreder på mejetærsker En anden løsning er at montere en luftspreder på den ene side af skærebordet (som vist på figur 17). På den viste model blev slanger ført ud til nogle prelleplader, som var placeret fem steder på tværs af skærebordet (figur 18). Etablering af efterafgrøder ved høst 21

23 Figur 17. Luftspreder på skærebordet. Figur 18. Prelleplade for enden af slangerne til spredning af frø fra en luftspreder. Fremspiring og fordeling For at undersøge hvorledes frøene blev fordelt under mejetærskeren, blev fremspiringen fulgt i de første uger efter høst. Det viste sig, at der kunne etableres en nogenlunde jævn afgrøde samtidig med høst af den foregående afgrøde. Det var dog et generelt problem i 2010, at høsten faldt så sent, at det var vanskeligt at få efterafgrøden til at udvikle sig tilfredsstillende. På maskinen med to spredere, ramte en del af frøene mejetærskerens hjul, men der var dog også frø, som landede i hjulsporet. Jf. figur 19 kunne der opnås en tilfredsstillende etablering på tværs af køresporene, men effekten af de generelt vanskelige forhold på efterafgrødens udvikling ses også på figurerne 19 og 20. Etablering af efterafgrøder ved høst 22

24 Figur 19. Efterafgrøde sået med to centrifugalspredere på mejetærsker den 31. august Billedet er taget den 29. oktober. Figur 20. Efterafgrøde sået med luftspreder på mejetærsker den 30. august Billedet er taget den 6. november. Etablering af efterafgrøder ved høst 23

25 7. KONKLUSION Alle testede spredere kunne indstilles til at dosere olieræddike og gul sennep. Der var dog sjældent overensstemmelse mellem brugsanvisningens tabeller og den målte dosering, så en kontrol af mængden kan under alle omstændigheder stærkt anbefales. Sugeeffekten af spredeskiver er i testen fundet at have ret stor indflydelse på den udsåede mængde og er, undtaget Lehner, ikke belyst i manualerne. Spredejævnheden med den leverede indstilling var oftest utilfredsstillende. Det var dog muligt på de fleste spredere at optimere spredejævnheden, men da der mangler information om korrekt indstilling af vinger mv. i de fleste manualer, var denne optimering besværlig og tidkrævende. Ingen af enkeltskivesprederne kunne sprede jævnt ud på 12 m, men alle énskivede spredere (på nær ATV-sprederen) gav et brugbart spredebillede på 6 og 9 m. Der er set eksempler fra praksis, hvor en énskivet spreder monteret på en frontlæsser i 3 m højde og med tunge frø med en tusindkornsvægt på over 15 gram har kunnet sprede olieræddike i en bredde på op til 24 m. Ved planlægning af kørsel rundt om ager kunne ATVsprederen anvendes til spredning på 6 m. Dobbeltskivesprederen fra APV gav et godt og jævnt spredebillede på 12 og op til ca. 18 m ved korrekt indstilling. Gul sennep var nemmere at sprede jævnt, men ikke så bredt som olieræddike. Ved analyser efter spredning kunne der findes enkelte afskallede frø og støv særligt lige bag sprederen, mængden vurderes dog at være uden betydning for jævn fremspiring i marken. Ved brug og vedligehold er alle maskiner enkle i opbygning og nemme at gå til. Lehner vurderes at være den mest brugervenlige af de afprøvede. Montering på mejetærskerens skærebord er en anvendelig metode til at sikre en hurtig såning efter høst. Der spares en arbejdsgang, men fremspiringen var ved testen i 2010 ikke tilfredsstillende. Under tørre forhold, vil det i en række tilfælde være nødvendigt at harve frøene ned for at sikre en hurtig fremspiring. Etablering af efterafgrøder ved høst 24

26 Agro Food Park 15 Skejby DK 8200 Århus N T F vfl.dk

FarmTest - Planteavl nr. 3-2002. Kalkspredning med GPS

FarmTest - Planteavl nr. 3-2002. Kalkspredning med GPS FarmTest - Planteavl nr. 3-2002 Kalkspredning med GPS Kalkspredning med GPS Udarbejdet af: Hans Henrik Pedersen og Carl Høj Laursen Landskontoret for Bygninger og Maskiner Udkærsvej 15, Skejby 8200 Århus

Læs mere

Moderne planteavl kræver effektive løsninger

Moderne planteavl kræver effektive løsninger Arbejdsbredde 10 til 18 m Moderne planteavl kræver effektive løsninger MDS viser sine styrker i det daglige arbejde Uanset om det er almindelig planteavl med plejesporsystemer op til 18 m eller specialdyrkninger,

Læs mere

EMC: Formlen til større doseringspræcision

EMC: Formlen til større doseringspræcision Arbejdsbredde 18 til 50 m EMC: Formlen til større doseringspræcision Innovation for maksimal præcision H-Drive: hydraulisk træk af spredeskiver ISOBUS-styring med CCI-, John Deere- og Müller-terminaler

Læs mere

BS 700 FORHANDLER: MASKIN NR. KØBSDATO

BS 700 FORHANDLER: MASKIN NR. KØBSDATO BS 700 FORHANDLER: MASKIN NR. KØBSDATO BS 700 BRUGSANVISNING Sprederen monteres vandret på traktoren. Afstanden fra spredeskive til vejen skal være ca. 60 cm. Traktorens stabiliseringskæder bør strammes

Læs mere

FarmTest nr. 62 2010. Udtagningsteknik. i ensilagestakke KVÆG

FarmTest nr. 62 2010. Udtagningsteknik. i ensilagestakke KVÆG FarmTest nr. 62 2010 i ensilagestakke KVÆG i ensilagestakke Indhold Indledning... 3 Fotos og videosekvenser... 4 Hvilken type skal man vælge?... 4 Skrælleteknik... 4 Enklere udtagningsteknik... 5 Præcision,

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndholdt hækklipper

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndholdt hækklipper Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndholdt hækklipper Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Hækklipning 10 Hækklipper 14 Stangklipper 17 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndholdt hækklipper

Læs mere

HÅNDBOG STI SPREDERE

HÅNDBOG STI SPREDERE DATO 22. jan. 2015 DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON HÅNDBOG STI SPREDERE KONSTRUKTIONS- OG FUNKTIONSPRINCIPPPER M.V. INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 1. INDLEDNING... 4 2. SPREDESYSTEMER... 5 Fast spredebredde...

Læs mere

NYHEDER FRA SNEUDSTYR PROGRAMMET 2012/2013

NYHEDER FRA SNEUDSTYR PROGRAMMET 2012/2013 NYHEDER FRA SNEUDSTYR PROGRAMMET 2012/2013 Der tages forbehold for rettelser i priser og specifikationer PRÆSTBRO Sneskær Dette sneskær leveres som standard med gummiskær men kan på bestilling leveres

Læs mere

Samling og indstilling af af C-Dax Slugmaster

Samling og indstilling af af C-Dax Slugmaster Samling og indstilling af af C-Dax Slugmaster 1/8 Trin 1: Pak Slugmaster ud og læg den på et plant (vigtigt!) underlag. Skal du bruge Slugmaster sammen med en Quicksmart adapter så du kan klikke den på,

Læs mere

VALSETYPER. Til Terra-Seeder HS er der tre valsetyper: Svær rørvalse ø500 mm er velegnet på lette samt mellemsvære jorde.

VALSETYPER. Til Terra-Seeder HS er der tre valsetyper: Svær rørvalse ø500 mm er velegnet på lette samt mellemsvære jorde. TERRA-SEEDER Fjederbelastet slæbeskær med beskyttelsesklap og dækstrigle. Fjederbelastet dobbelt rulleskær med efterharve. Terra-Seeder HS 3m, 4m, 5m & 6m er opbygget med en højdeindstillelig Spring-Board

Læs mere

Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk

Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Brugsanvisning Varenr.: 9043628-629 Plænesweeper 45 cc Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Plænesweeper Varenr.: 9043628-629 Beskrivelse: Plænesweeper på enten

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

HVILKEN GØDNINGSSPREDER ER BEDST? V/ Maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen

HVILKEN GØDNINGSSPREDER ER BEDST? V/ Maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen HVILKEN GØDNINGSSPREDER ER BEDST? V/ Maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen 2 UENS SPREDNING KOSTER UDBYTTE OG ER BESVÆRLIGT.. Hvad er vigtigt? Præcis spredning Nem indstilling Stor kapacitet Lavt vedligehold,

Læs mere

M2 Mini. Bade/toiletstole beregnet til børn samt små voksne. HMN a/s

M2 Mini. Bade/toiletstole beregnet til børn samt små voksne. HMN a/s www.hmn.dk M2 Mini Bade/toiletstole beregnet til børn samt små voksne M2 Mini bade/toiletstole M2 Mini-modellerne er fleksible bade/toiletstole, der nemt kan indstilles i takt med at barnet vokser. M2

Læs mere

BOGBALLE A/S. Hvem er vi?

BOGBALLE A/S. Hvem er vi? M-line BOGBALLE A/S. Hvem er vi? I 1934 startede BOGBALLEs grundlægger, Anders Peter Laursen, produktion af inventar til fjerkræavl i landsbyen Bøgballe. Tiderne skiftede og i starten af 1950 erne blev

Læs mere

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

CALIBRATOR. Kørselsafhængighed og meget mere.

CALIBRATOR. Kørselsafhængighed og meget mere. CALIBRATOR CALIBRATOR. Kørselsafhængighed og meget mere. CALIBRATOR har siden 1991 været løsningen på intelligent kørselsafhængighed vha. computerstyring. Herved opnås en betydelig kapacitetsforøgelse,

Læs mere

TROLLA Græsopsamler 120 cm

TROLLA Græsopsamler 120 cm TROLLA Græsopsamler 120 cm Artikel nr.: 12009 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Partiel bearbejdning. Strip tillage. 731-2009 Annual Report. Otto Nielsen. otto.nielsen@nordicsugar.com +45 54 69 14 40

Partiel bearbejdning. Strip tillage. 731-2009 Annual Report. Otto Nielsen. otto.nielsen@nordicsugar.com +45 54 69 14 40 731-2009 Annual Report Partiel bearbejdning Strip tillage Otto Nielsen otto.nielsen@nordicsugar.com +45 54 69 14 40 NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej 14, DK-4960 Holeby Borgeby Slottsväg

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 108 2009. FarmTest. Pickup rive

Maskiner og planteavl nr. 108 2009. FarmTest. Pickup rive Maskiner og planteavl nr. 108 2009 FarmTest Pickup rive Titel: FarmTest af pickup rive Forfatter: Jørgen Pedersen, AgroTech Review: Jens Johnsen Høy, AgroTech, og Karsten Attermann Nielsen, Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

Abila 45 E-B/50 E-B-BT - 52 BT

Abila 45 E-B/50 E-B-BT - 52 BT 45 E-B/50 E-B-BT - 52 BT Kompakt og brugervenlig gulvvaskemaskine til en overkommelig pris med en arbejdsbredde på 43, 51 og 50 cm Gulvvaskemaskiner 45 E-B/50 E-B-BT-52 BT Velegnet til daglig rengøring

Læs mere

M2 Tip. Bade/toiletstole med tip funktion hydraulisk eller elektrisk. HMN a/s

M2 Tip. Bade/toiletstole med tip funktion hydraulisk eller elektrisk. HMN a/s M2 Tip Bade/toiletstole med tip funktion hydraulisk eller elektrisk M2 Tip bade/toiletstole Giv ældre og handicappede en bedre og mere værdig pleje med M2 Tip bade/toiletstole. M2 Gas-Tip Standard sæde:

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 65 2007. FarmTest. Sprøjteteknik i jordbær

Maskiner og planteavl nr. 65 2007. FarmTest. Sprøjteteknik i jordbær Maskiner og planteavl nr. 65 2007 FarmTest Sprøjteteknik i jordbær Sprøjteteknik i jordbær Af Niels Enggaard Klausen, Dansk Landbrugsrådgivning, Planteproduktion og Hans Henrik Pedersen, AgroTech, Afdeling

Læs mere

Halmballer. Sikker håndtering i landbruget

Halmballer. Sikker håndtering i landbruget Halmballer Sikker håndtering i landbruget Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver denne vejledning om sikker håndtering af halmballer i landbruget. Vejledningen beskriver en række praktiske

Læs mere

Original brugermanual for Jasopels Farm Cat

Original brugermanual for Jasopels Farm Cat Original brugermanual for Jasopels Farm Cat 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 14 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Farm

Læs mere

SIKKER KØRSEL MED FRONTMONTEREDE REDSKABER

SIKKER KØRSEL MED FRONTMONTEREDE REDSKABER SIKKER KØRSEL MED FRONTMONTEREDE REDSKABER Forord Traktorer med frontredskaber kan udgøre en farlig kombination i trafikken. Derfor er det særligt vigtigt, at traktorføreren gør sig klart, hvorledes man

Læs mere

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse!

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! KOMBISTRØER K 51 Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! Denne brugervejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye eller brugte

Læs mere

Efterafgrøder. Lovgivning. Hvor og hvornår. Arter af efterafgrøder

Efterafgrøder. Lovgivning. Hvor og hvornår. Arter af efterafgrøder Side 1 af 6 Efterafgrøder Ved efterafgrøder forstås her afgrøder, der dyrkes med henblik på nedmuldning i jorden. Efterafgrøderne dyrkes primært for at reducere tab af specielt kvælstof, svovl og på sandjord

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 0-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

Mobilkalvevognen blev vurderet hos én landmand sommer og vinter. Galvaniseret stål, vandfast krydsfiner, plastplanker Indkøbt 1999

Mobilkalvevognen blev vurderet hos én landmand sommer og vinter. Galvaniseret stål, vandfast krydsfiner, plastplanker Indkøbt 1999 Mobilkalvevognen Mobilkalvevognen blev vurderet hos én landmand sommer og vinter. Hyttetype Mobil kalvehytte med seks bokse Materiale Galvaniseret stål, vandfast krydsfiner, plastplanker Indkøbt 1999 Dimensioner

Læs mere

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide Side 4 Inden første cykeltur

Læs mere

PÖTTINGER HIT. Bugseret rotorvender 97+025.07.0712. Alle oplysninger online

PÖTTINGER HIT. Bugseret rotorvender 97+025.07.0712. Alle oplysninger online PÖTTINGER HIT Bugseret rotorvender Alle oplysninger online 97+025.07.0712 HIT 10.11 T / HIT 12.14 T Bugseret rotorvender En tidssvarende landbrugsteknik skal svare til landbrugets voksende behov. Denne

Læs mere

Aktuelt i marken. NUMMER 24 1. juli 2014. LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst

Aktuelt i marken. NUMMER 24 1. juli 2014. LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst NUMMER 24 1. juli 2014 LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst Aktuelt i marken Det er nu tid at gøre i status i marken, hvad er lykkedes og hvad

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG 1 1 2 3 6 4 7 5 8 9 10 12 13 21 11 20 18 19 16 17 14 15 2 I. Tekniske Data Model: WIC 4000 Plus. Tilslutning: 12V DC via. krokodillenæb. Strømforbrug: 192 W. Dimensioner:

Læs mere

Palleløfter Højtløfter

Palleløfter Højtløfter Brugsanvisning Varenr.: 9041928 Palleløfter Højtløfter Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Palleløfter højtløfter Varenummer: 9041928 Beskrivelse: Manuel palleløfter

Læs mere

Prisliste på frøsåmaskiner og universalspredere

Prisliste på frøsåmaskiner og universalspredere Dato 1. Oktober 01 Prisliste på frøsåmaskiner og universalspredere Indholdsfortegnelse. Specifikationer, egenskaber og fordele ved Techneat Side Priser på Techneat...... 3 Specifikationer, egenskaber og

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

Tvangsblander Manual. EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivets bilag II.A. Egegårdsvej 2-4, DK 2610 Rødovre

Tvangsblander Manual. EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivets bilag II.A. Egegårdsvej 2-4, DK 2610 Rødovre EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivets bilag II.A Fabrikant Tvangsblander Manual SoRoTo Maskiner Aps Ved Damhussøen 2720 Vanløse Danmark erklærer hermed, at SoRoTo Tvangsblander Typer: 40L/30,

Læs mere

Brugsvejledning. Aqua Basic Bade- & Toiletstol

Brugsvejledning. Aqua Basic Bade- & Toiletstol Brugsvejledning Aqua Basic Bade- & Toiletstol 90F05 & 90F06, DK Rev. 24/06-2011 Brugsvejledning Aqua Basic Bade- & Toiletstol Indhold: Side: 1. Mærkning 2 2. Generelle informationer 2 3. Mål & Vægt 3 3.

Læs mere

Saltspredningsmåling med SOBO20. Falkøping CLC 545 med mixer

Saltspredningsmåling med SOBO20. Falkøping CLC 545 med mixer Saltspredningsmåling med SOBO Falkøping CLC med mixer Målinger gennemført den 1. november 9 Jens Kristian Fonnesbech Civilingeniør Langgyden DK Nr. Aaby, Denmark jkf@aiban.dk www.aiban.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Brugervejledning Fun2Go

Brugervejledning Fun2Go Brugervejledning Fun2Go Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Tekniske data Inden første cykeltur Tilpasning

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning

Læs mere

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Brugsanvisning El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P.

Læs mere

Montage- og brugsanvisning PST. plantørringsstyring

Montage- og brugsanvisning PST. plantørringsstyring Montage- og brugsanvisning PST plantørringsstyring Montage- og brugsanvisning for Kongskilde PST plantørringsstyring Generelt Kongskilde PST plantørringsstyring anvendes til automatisk start/stop af lavtryksblæser

Læs mere

ST 20 B Betjeningsvejledning

ST 20 B Betjeningsvejledning FSI power-tech Erhvervsparken 2 DK-7160 Tørring +45 7580 5558 ST 20 B Betjeningsvejledning EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivet 2006/42/EF Producent... FSI power-tech aps Adresse... Erhvervsparken

Læs mere

Frontlæsser Fendt CARGO

Frontlæsser Fendt CARGO Frontlæsser Fendt CARGO I kombination ikke til at slå Fendt Vario med Fendt CARGO Den nye Fendt frontlæsser - Fendt CARGO - byder på avanceret teknik og dermed maksimal produktivitet. Den udvider Fendts

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

Kartoffellæggere fra GL-T-serien

Kartoffellæggere fra GL-T-serien Kartoffellæggere fra GL-T-serien Bugserede læggere 4-, 6- og 8-rækkers GL 34 T / GL 36 T / GL 38 T Multitalentet. Glæd dig til endnu mere fleksibilitet og flere anvendelsesmuligheder! Konkret vil det for

Læs mere

DATAOPSAMLING OG GPS-STRYING

DATAOPSAMLING OG GPS-STRYING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14.august 2013 Bo Sommer bs1@vd.dk 7244 7433 DATAOPSAMLING OG GPS-STRYING MUG STATUSRAPPORT 14. AUGUST 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Gulvvaskemaskiner. Vispa 35 E-B-BS

Gulvvaskemaskiner. Vispa 35 E-B-BS Gulvvaskemaskiner -B-BS Den revolutionerende gulvvaskemaskine til en enkelt arbejdsgang. Rengøring, aftørring og desinficering i en arbejdsgang. Ideel til små arealer. Med 35 cm arbejdsbredde -B-BS Automatisk

Læs mere

1.7. TEKNISK DATA KONSTRUKTION:

1.7. TEKNISK DATA KONSTRUKTION: DK B R U G E R M A N U A L Elektrisk INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING... 3 1.1. SIKKERHED... 4 1.2. REKLAMATIONSRET... 4 1.3. UDPAKNING AF STOLEN... 4 1.4. VEDLIGEHOLDELSE AF VELA TANGO... 4 1.4.1.

Læs mere

blive lagt vægt på... Indstillingsmuligheder. brugervenlighed for borger:

blive lagt vægt på... Indstillingsmuligheder. brugervenlighed for borger: Kravspecifikation delaftale 1/2015: Manuel hjælpermanøvreret komfortkørestol ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 22 18-04 Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid:

Læs mere

COMBILINER SITERA www.kuhn.com

COMBILINER SITERA www.kuhn.com Integrerede mekaniske såmaskiner COMBILINER SITERA www.kuhn.com be strong, be KUHN 2 COMBILINER SITERA 3000 3500 4000 DEN ALSIDIGE MEKANISKE PÅBYGNINGSSÅMASKINE SÅDAN SÅR DU PRÆCIST OG HURTIGT UNDER ALLE

Læs mere

Brugsanvisning for følgende modeller

Brugsanvisning for følgende modeller Brugsanvisning for følgende modeller System 10 / 153 System 10 / 107 Type 12 Type 14 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING. 3 1. PRODUKTIDENTIFIKATION 4 2. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

BOGBALLE A/S. Hvem er vi?

BOGBALLE A/S. Hvem er vi? S-line BOGBALLE A/S. Hvem er vi? Vi er en af verdens førende leverandører af salt- og sandspredere. Med afsæt i en stor produktion af gødningsspredere er vores program i saltspredere et særdeles kompetent

Læs mere

SCAN DSA 6 & DSA 7-5 EN 13240. Til denne Brugsanvisning hører også en generel monteringsvejledning. Udgave 17.09.2010 - DK MONTERINGSVEJLEDNING

SCAN DSA 6 & DSA 7-5 EN 13240. Til denne Brugsanvisning hører også en generel monteringsvejledning. Udgave 17.09.2010 - DK MONTERINGSVEJLEDNING Genere le råd og anvisninger.2-3 Monteringsvejledning.4-7 Brugs- og fyringsanvisning.8-10 Fejlsøgning. 1 med brugs- og fyringsanvisning Indhold: Reklamationsret Type- og miljøgodkendelse Udpakning Tilbehør

Læs mere

Prøveudtagning i forbindelse med bestemmelse af fugt i materialer

Prøveudtagning i forbindelse med bestemmelse af fugt i materialer Prøveudtagning i forbindelse med bestemmelse af fugt i materialer Når du skal indsende prøver af materiale til analyse i Teknologisk Instituts fugtlaboratorium, er det vigtigt, at du har udtaget prøverne

Læs mere

D K B R U G E R M A N U A L W W W. V E L A. E U

D K B R U G E R M A N U A L W W W. V E L A. E U DK B R U G E R M A N U A L WWW.VELA.EU INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING... 3 1.1. SIKKERHED... 4 1.2. REKLAMATIONSRET... 4 1.3. UDPAKNING AF STOLEN... 4 1.4. VEDLIGEHOLDELSE AF VELA TANGO 100EF... 4

Læs mere

D k. b r u G e r m a n u a l. w w w. v e l a. E U

D k. b r u G e r m a n u a l. w w w. v e l a. E U D k b r u G e r m a n u a l w w w. v e l a. E U INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. indledning......................................................... 3 1.1. SikkerheD..........................................................

Læs mere

Ergonomisk vurdering af nyt røntgenudstyr Radiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Nørrebro Gade

Ergonomisk vurdering af nyt røntgenudstyr Radiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Nørrebro Gade Ergonomisk vurdering af nyt røntgenudstyr Radiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Nørrebro Gade Udarbejdet af: Niels Peter Sørensen Arbejdsmiljøkonsulent Fysioterapeut Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø

Læs mere

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7 Betjeningsmanual Gælder for følgende modeller: e3 Venlo e3 Manhattan E3 SYLT EPO Classic L3 Revisionsnr 12 1/7 1 Indledning Det er vigtigt, at du læser manualen før du bruger din nye elcykel. På den måde

Læs mere

Din brugermanual MASSEY FERGUSON 900 http://da.yourpdfguides.com/dref/2875549

Din brugermanual MASSEY FERGUSON 900 http://da.yourpdfguides.com/dref/2875549 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010

Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010 Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010 vfl.dk 1 Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter

Læs mere

Overensstemmelseserklæring Brugsvejledning Reservedelsliste

Overensstemmelseserklæring Brugsvejledning Reservedelsliste Overensstemmelseserklæring Brugsvejledning Reservedelsliste DK He-Va Tip-Roller 4,5m 5,4m 6,3m (ekskl. 6,3m m/620mm Cambridge) N. A. Christensensvej 34 DK-7900 Nykøbing Mors Tel: +45 9772 4288 Fax:+45

Læs mere

Klargøring FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE. Gør dette først. Typer af kraftudtag

Klargøring FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE. Gør dette først. Typer af kraftudtag FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE Gør dette først Ballepresseren leveres komplet med alle de nødvendige beslag til at forbinde en europæisk trækkrogskonsol eller en

Læs mere

Fleksible køkkensystemer til ældreboliger, institutioner og private

Fleksible køkkensystemer til ældreboliger, institutioner og private Fleksible køkkensystemer til ældreboliger, institutioner og private Pat. Pend. Pa 2004 00634 Erfaring og know-how Better ways to better days Detaljebilleder: Gode detaljer er altafgørende for et velfungerende

Læs mere

SmoX Classic udendørs grill & røgeovn

SmoX Classic udendørs grill & røgeovn SmoX Classic udendørs grill & røgeovn Manual Samle & betjeningsvejledning ADVARSEL Læs og følg alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner i denne manual for at undgå personskade eller materialeskade Smo

Læs mere

NC Classic såenhed. NC Classic V1. NC Classic V2. 1 Parallelophæng. 2 Sikkerheds kobling. 3 Nedtryksfjeder. 4 Knoldefjerner.

NC Classic såenhed. NC Classic V1. NC Classic V2. 1 Parallelophæng. 2 Sikkerheds kobling. 3 Nedtryksfjeder. 4 Knoldefjerner. Specialist i præcisions Såmaskiner Frugten af s ekspertise, er NC multi pneumatic såmaskine med skær.den tilbydes i to versioner, NC Classic og NC Technic er begge afløser for NG og PNU såmaskinerne. NC

Læs mere

Compact Trappelift. Brugsanvisning. Juni 04

Compact Trappelift. Brugsanvisning. Juni 04 Brugsanvisning Compact Trappelift NEBA A/S - Baldersbuen 17 - Box 220 - DK-2640 Hedehusene - Telefon 46 59 01 77 Telefax 46 59 01 97 - e-mail: neba@neba.dk Juni 04 Brugsanvisning til Compact 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Axial Flow gnasker sig gennem høsten

Axial Flow gnasker sig gennem høsten Salling-traktor.dk Nordvestjysk-traktor.dk Axial Flow gnasker sig gennem høsten Hos Goul Agro i Brøndum på Salling, er det en CaseIH Axial Flow 9120 der tager sig af høstarbejdet og dette gør den til UG,

Læs mere

Grafisk Tekniker. Serigrafi. Checkliste: Brug nedenstående checkliste for at gøre tingene i den rigtige rækkefølge.

Grafisk Tekniker. Serigrafi. Checkliste: Brug nedenstående checkliste for at gøre tingene i den rigtige rækkefølge. Checkliste: Brug nedenstående checkliste for at gøre tingene i den rigtige rækkefølge. Indstillingsparametre: 1) X- & Y-akserne (nulstil) 2) Montering af stencil (+/- 1 mm.). 3) Anlæg (monter). 4) Kontravægte.

Læs mere

CasArt CA 8000 Hellukket kassette markise med motor og trådløs fjernbetjening

CasArt CA 8000 Hellukket kassette markise med motor og trådløs fjernbetjening MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt CA 8000 Hellukket kassette markise med motor og trådløs fjernbetjening indhold Markisens dele 2 Generel info 3 Produktfakta 3 Før du går i gang 4 Pakkens indhold 4 Nødvendigt

Læs mere

Ultra 100 BS-GS/120 B-G

Ultra 100 BS-GS/120 B-G 100 BS-GS/120 B-G Gulvvaskemaskiner Den nye generation af gulvvaskemaskiner i stor størrelse og med en fantastisk ydelse Maskinen fås i vaske-/fejeversion med en arbejdsbredde på 100 cm og en vaskeversion

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

Elite. Allround Standard

Elite. Allround Standard Elite Allround Standard Mustang byder på gennemførte løsninger fra Mustang hestetrailer er konstrueret til komfortabel og sikker transport under alle forhold. Der ligger mange beregninger og forsøg med

Læs mere

Betjeningsvejledning WD 250 M2. Læs omhyggeligt før ibrugtagning! Stand: 02/2013, V1.8. Ref.: 00600-3-035

Betjeningsvejledning WD 250 M2. Læs omhyggeligt før ibrugtagning! Stand: 02/2013, V1.8. Ref.: 00600-3-035 Betjeningsvejledning WD 250 M2 Læs omhyggeligt før ibrugtagning! Stand: 02/2013, V1.8 Ref.: 00600-3-035 2 Kvalitet for Professionelle Det må ikke Betragtes som ubekvemt og besværligt at læse brugsanvisningen

Læs mere

Sundhedsstyring i vildtfugleopdræt II

Sundhedsstyring i vildtfugleopdræt II Sundhedsstyring i vildtfugleopdræt II vfl.dk 1 / 8 Sundhedsstyring i vildtfugleopdræt II Udgivet: Marts 2011 Rapporten er udarbejdet af: Dyrlægerne Lis Olesen & Susanne Kabell Videncentret for Landbrug

Læs mere

FlexTechnic. VLHC- Installation i væksthuse. Instruktion

FlexTechnic. VLHC- Installation i væksthuse. Instruktion FlexTechnic VLHC- Installation i væksthuse Instruktion 1 Placering af maskinen Maskinen skal placeres op til en af siderne I væksthuset, dog så man kan komme omkring maskinen (mindst 50 cm). Maskinen skal

Læs mere

Fartpilot & Begrænser til biler med OE begrænser

Fartpilot & Begrænser til biler med OE begrænser Instruction Hassellunden 16 2765 Smørum Denmark www.dcscandinavia.dk info@dcscandinavia.dk Comfort Cruise Fartpilot & Begrænser til biler med OE begrænser Dette sæt anvender den original monteret fartbegrænserarm

Læs mere

Vingeskærs stubharve SYNKRO

Vingeskærs stubharve SYNKRO 97+220.07.0103 Vingeskærs stubharve SYNKRO Successfuld SYNKRO En af landmanden s nøgleopgaver Er at behandle jorden rigtigt efter høst En rigtig behandling efter host, vil sige en god stubharvning. 2 c

Læs mere

KORTFATTET BRUGERMANUAL FOR. Vakuumaggregat

KORTFATTET BRUGERMANUAL FOR. Vakuumaggregat KORTFATTET BRUGERMANUAL FOR Vakuumaggregat Indholdsfortegnelse Denne Manual... Side 2 Forord.. Side 3 Vigtigt. Side 3 Sikkerhedsforeskrifter. Side 4 Montering på maskinen... Side 5 Opstilling... Side 6

Læs mere

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer:

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer: Karma 848 el-scooter Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Fuldt affejdret Programmerbar hastighed etc. Lys, blinklys, stoplys, katastrofeblink Lastevægt max. 180 kg

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043846 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 212 ccm benzinmotor. Maskinen har 5 fremadgående gear, 2 bakgear og har en arbejdsbredde på 62 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac. Lille Viking Brugervejledning Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Havetraktor PANTHER. AJ110 4x4, 4x2. Brugermanual

Havetraktor PANTHER. AJ110 4x4, 4x2. Brugermanual Havetraktor PANTHER AJ110 4x4, 4x2 DK Brugermanual For STARJET AJ102/AJ102 4 4/AJ110/AG122 havetraktorer er brugermanualen blevet udvidet og tilpasset i de følgende kapitler: 1.2 HAVETRAKTORENS HOVEDDELE

Læs mere

6150 9135940 TROMLE 91 CM.

6150 9135940 TROMLE 91 CM. 6150 9135940 TROMLE 91 CM. Manual og samlevejledning DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 0 e-mail: mail@davidsenshop.dk REV100615 GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse

Læs mere

Feje-/sugemaskine Sprint 600 / 700 / 900 / 1000 TEKTRA VI LØFTER ENHVER OPGAVE

Feje-/sugemaskine Sprint 600 / 700 / 900 / 1000 TEKTRA VI LØFTER ENHVER OPGAVE Feje-/sugemaskine Sprint 600 / 700 / / TEKTRA Sprint 600 er en batteridrevet fejemaskine med en fejebredde på 650 mm. Den er designet til at feje hurtigt og effektivt i et tørt og støvet miljø. Det kompakte

Læs mere

Hvordan sikres eftablering af efterafgrøder og MFO

Hvordan sikres eftablering af efterafgrøder og MFO Hvordan sikres eftablering af efterafgrøder og MFO Gennemgang af: Regler MFO / Pligtige Kort gennemgang Reduktion - Krav til efterafgrøder Vær obs på hvilke forhold kan være afgørende? Etablering Resultater

Læs mere

Lette liftmonterede vendeplove fra 2 til 5 furer

Lette liftmonterede vendeplove fra 2 til 5 furer Lette liftmonterede vendeplove fra 2 til 5 furer R 41 R 4 RW 4 til traktorer fra 60 til 110 hk Let liftmonteret vendeplov Enkelt, kompakt og økonomisk Grégoire Bessons know-how og erfaring gør R4 serien

Læs mere

Tripelsæt slåmaskiner

Tripelsæt slåmaskiner Tripelsæt slåmaskiner GXT-serien, arbejdsbredde 12,3 m Knivbjælke GXT Store arbejdsbredder øger effektiviteten, perfekt til faste kørespor Størst mulig effektivitet hænger sammen med store arbejdsbredder.

Læs mere