ENDODONTI - NØDBEHANDLINGER OG KOMPLIKATIONER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENDODONTI - NØDBEHANDLINGER OG KOMPLIKATIONER"

Transkript

1 Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 3 ENDODONTI - NØDBEHANDLINGER OG KOMPLIKATIONER NØDBEHANDLINGER Ved endodontisk nødbehandling forstås en behandling, der har til hensigt primært at fjerne symptomer og sekundært at bremse videre udvikling af patologiske processer. Det er dog samtidig vigtigt at understrege at nød -behandling i det væsentligste er et udtryk for, at behandleren har tids- nød. Overordnet skal de endodontiske smertegivende tilstande behandles ud fra samme principper som de ikke smertegivende. En smertegivende tilstand med fastsat diagnose kan derfor lige såvel underlægges en permanent behandling med det samme. Nedenfor er angivet smertegivende tilstande samt efterfølgende behandlingsforløb: Hyperæstesia dentini Smerte ved tandbørstning eller anden berøring af blottet dentinoverflade, sædvanligvis gingivalt for emalje-cement grænsen. Behandling: Let afpudsning med pudsepasta, skylning, tørlægning og applicering af Seal & Protect, Bifluorid eller Gluma Desensitizer (som alle står i køleskab), suppleret med tandbørsteinstruktion. Pulpitis reversibilis Provokerede smerter for koldt og evt. sødt eller surt, ingen spontane smerter. Behandling: Ekskavering af caries og fjernelse af insufficiente fyldninger eller anden årsag til smerten som f.eks. suprakontakt. Ilægning af ZnO/Eug. eller permanent fyldning. Ved perforation til pulpa under et cariesangreb foretages enten OVKA eller der lægges en lille steril vatpellet på perforationen og lukkes med ZnO/Eug mhp. senere rodbehandling. Hvis ikke der er plads til et provisorium på min. 6 mm s tykkelse undlades vatpellet. Diagnosen ændres nu til pulpitis irreversibilis. Pulpitis irreversibilis Kraftige udstrålende, spontane og provokerede smerter der eventuelt har optrådt periodevis. Behandling: Ekskavering, oplukning til kronepulpakammer, fjernelse af kronepulpa og ilægning af steril vatpellet samt provisorisk fyldning, som skal være min. 6 mm tyk. Hvis tiden tillader det, foretages færdig mekanisk udrensning inden aflukning af rodkanalen. NO 2 -O 2 -analgesi anvendes såfremt lokalanalgesi ikke virker efter ½ time.

2 Parodontitis apicalis acuta/acuta in chronica (evt. med absces) Stærke smerter fra det apikale område, smerte ved okklusion, palpation eller perkussion, tanden føles evt. for høj. Evt. radiologiske forandringer. Behandling: Oplukning, koronal præparation af rodkanaler, rodmål, færdig mekanisk udrensning apikalt til mindst fil 25 for drænage, og/eller drænage ved incision af absces. Når sekretion fra rodkanalen er stoppet, færdiggøres den mekaniske udrensning som ved et normalt forløb med afsluttende skylning med EDTA-C 15% samt indlæg af Ca(OH) 2. En mangelfuld mekanisk udrensning kan føre til at både infektion og smerter persisterer. Hvis egentlig tandbehandling af praktiske grunde ikke kan udføres, kan aflastning af tanden og ordinering af generel antibiotisk behandling og evt. analgetica være en alternativ nødbehandling. Ved påvirket almentilstand ordineres generel antibiotisk behandling. Infractio dentini I kindtænder med fyldninger (sjældent uden) kan infraktioner i dentinen forårsage moderate pulpale smerter, som fremkaldes ved at der bides i noget hårdt eller ved påvirkning af kulde og varme. Diagnosen kan ofte stilles ved at fremprovokere symptomerne, når patienten bider på en Fracfinder på den svageste cuspis af tanden. Diagnosen verificeres ved at fjerne fyldningen, hvorefter infraktionen bliver synlig ved let udtørring og ved brug af fiberlys. I kaviteter der har været fyldt med amalgam, kan infraktioner være misfarvede af korrosionsprodukter. Nødbehandling: På tænder med moderat til stor kavitet stabiliseres den/de svækkede cuspides ved hjælp af omsluttende restaurering med overdækning af cuspides (aluminiumshætte, ortodontisk bånd, kobberring, plast etc.) Tænder med små kaviteter kan forsøges stabiliseret med en adhæsiv fyldning (plast), hvor der foretages grundig aflastning af den/de svækkede cuspides. Hvis symptomerne herved forsvinder, fortsættes med almindelig restorativ behandling (støbt indlæg/-krone med overdækning eller plastfyldningen fortsætter som permanent restaurering). Tandens vitalitet skal kontrolleres. Hvis symptomerne derimod ikke forsvinder i løbet af nogle uger, hvor patienten har tygget med tanden, vil endodontisk behandling være nødvendig (se i øvrigt vejledning nr. 15). Fractura coronae dentis non complicata Kronefraktur uden eksponering af pulpa. Smerter (evt. stærke) ved berøring af den blottede dentin. Nødbehandling: Ca (OH) 2 -holdig cement (Dycal) til beskyttelse af den blottede dentin og aluminiumshætte, plastisk fyldning eller pålimning af fragment. Fractura coronae dentis complicata 2

3 Kronefraktur med eksponering af pulpa. Eventuelt stærke smerter ved berøring af pulpa og den blottede dentin. Nødbehandling:Uden spontane smerter: Overkapning + Al-hætte eller plastisk fyldning. Med spontane smerter: Udrensning af pulpa, steril vatpellet og provisorium. Ved rodåbne tænder: Overkapning eller pulpotomi. Fractura radicis dentes Fraktur af rod, ofte forbundet med løsning og/eller ekstrusion af det koronale fragment af tanden eller med en dyb poche med/uden pus. Evt. smerter. Nødbehandling: - Fiksering - eller fjernelse af koronale fragment og provisorisk fyldning - eller ekstraktion af tanden. KOMPLIKATIONER Som hovedregel gælder at komplikationer medfører en forringet prognose for tanden. Komplikationer kan f.eks. inddeles i tekniske og biologiske komplikationer: Tekniske: Biologiske: Rodfyldningsoverskud Fraktur af instrumenter "Hyldedannelse" Parietal perforation Emfysem "Tabte" instrumenter i mave-tarmkanal eller luftveje. Misfarvning Kontaminering Ostitis sicca dolorosa Bakteriæmi Allergiske reaktioner Tænder med vedvarende sekretion/symptomer Ved rodfyldningsoverskud skelnes der mellem, om overskuddet består af sealer eller guttaperka, idet de fleste sealere resorberes til forskel fra guttaperka. Ved stort guttaperka overskud kan kirurgisk fjernelse blive aktuel. Ved fraktur af instrumenter i rodkanalen vil det frakturerede instrument enten ved sin placering eller udformning forhindre sufficient rodfyldning. Lykkes det ikke at fjerne instrumentet, er rodspidsamputation og retrograd rodfyldning, hemisektion eller ekstraktion mulige alternativer, hvis der opstår smerter eller patologiske tilstande. Hyldedannelse er en komplikation der kan opstå i krumme rodkanaler ved forkert anvendelse af instrumenterne. I krumme rodkanaler kan hyldedannelse opstå, hvis rodkanalinstrumenter i rustfrit stål roteres i kanalen. Obs! Ved anvendelse af nikkeltitanium instrumenter er udrensningsbevægelsen en rotation. Det er derfor vigtigt at have kontrol over, hvilke file der arbejdes med, når den krumme kanal skal udrenses. Er "hylden" dannet, kan forsøg på forcering længere apikalt i rodkanalen føre til parietal perforation. Undertiden kan et let forbøjet instrument klare problemet, efter at den koronale del af kanalen er præpareret med GT-bor med langsom hastighed. 3

4 Parietal perforation opstår enten i forbindelse med oplukning, under mekanisk udrensning eller i forbindelse med udboring til rodstift. Perforation i koronale tredjedel af roden: Hvis præparationen af den endelige restaurering kan forsænkes gingivalt for perforationen (evt. efter knogleresektion), fortsættes på normal vis og endelig restaurering udføres som planlagt. Kan dette ikke lade sig gøre, foretages behandling som nedenfor. Perforation i midterste tredjedel af roden, samt subpulpale perforationer: Perforation og kanal fyldes med kondenseret Ca(OH) 2 eller Ultra-Cal. Såfremt der efter 3-6 måneders observationstid ikke er kliniske symptomer, og der kan tørlægges, foretages rodfyldning, evt. med varm guttaperka. Ved en subpulpal perforation kan det være nødvendigt at lave en fyldning. I så fald anvendes MTA -cement (mineral trioxid aggregat) til at dække perforationen. Efter yderligere observationstid på ca. 6 måneder kontrolleres de parodontale forhold klinisk og radiologisk. Hvis der ikke er tegn på patologiske tilstande, udføres endelig restaurering, ellers foretages hemisektion/radicektomi eller ekstraktion. Perforation i apikale trediedel af roden: Ortograd rodfyldning. Hvis denne behandling mislykkes, foretages rodspidsamputation (UDKA) eller ekstraktion. Emfysem kan opstå enten ved brug af luftblæser, hvor luftstrømmen rettes direkte ned i rodkanalen, eller ved anvendelse af H 2 O 2 i rodkanalen. Hvis et emfysem er opstået, gives generel antibiotisk behandling profylaktisk efter gældende regler. Der skal henvises til læge eller hospital, da det kan være en dramatisk og farlig komplikation. "Tabte" instrumenter i mave-tarmkanal eller luftveje er en alvorlig komplikation, der kræver hospitalskontrol og overvågning. Systematisk brug af kofferdam er den sikreste og enkleste forholdsregel. Kan kofferdam undtagelsesvis ikke anvendes, skal alle rodkanalinstrumenter forsynes med ca. 30 cm tandtråd, inden de benyttes. Misfarvning er en almindelig og næsten uundgåelig komplikation ved rodbehandling. Den optræder i varierende grader og skyldes hovedsagelig blodindtrængning i dentinkanalerne. Der findes dog ingen dækkende forklaring på tilstandens opståen. Bedste forebyggelse er omhyggelig og gentagen skylning og fjernelse af alt kronepulpavæv under den mekaniske udrensning. Intern blegning af misfarvede tænder med natriumperborat kan i mange tilfælde afhjælpe problemet. Kontaminering under endodontisk behandling kan ikke altid undgås, med smerter og purulente tilstande til følge. I sidstnævnte tilfælde er behandlingen som ved en akut apikal parodontitis, drænage, analgetisk behandling samt evt. generel antibiotisk behandling ved påvirket almentilstand. Når tilstanden er faldet til ro, fortsættes som ved konventionel kanalbehandling. Bakteriæmi i forbindelse med kanalbehandling er en ofte forekommende, og som regel problemfri foreteelse. Ved patienter med kongenitte eller erhvervede hjertesygdomme samt patienter med febris rheumatica kan profylaktisk behandling med antibiotika være indiceret. Patientens læge konsulteres inden behandling. Allergiske reaktioner i forbindelse med endodontisk behandling er sjældne. Der er rapporteret allergiske reaktioner over for f.eks. eugenol, trikresol og AH26. 4

5 Summariske vejledninger i TASJA: Behandling af dentin hypersensibilitet 1. Verificering af diagnose og lokalisation 2. Afpudsning og isolering af hypersensitiv dentin 3. Behandling med Bifluorid fluorlak - eller 4. Behandling med Gluma Desensitizer 5. Instruktion i tandbørstning og kostvejledning Diagnostik og lokalisation af perifer dentin hypersensitivitet verificeres ved let luftpåblæsning eller berøring af suspekte blottede dentinområder med en spids sonde, hvorved der fremprovokeres en kortvarig skarp smerte. De hypersensitive områder afpudses med pimpsten/tandpasta eller pudsepasta i gummikop, skylles med vandspray og tørres med vatpellet eller let luftpåblæsning. Efter grundig omrystning af lakflasken appliceres Bifluorid på den blottede dentin i et tyndt lag med en skumpellet. Efter sekunder tørres let med luft. Patienten instrueres i ikke at tygge hård føde eller børste området i timer. Behandlingen gentages i samme eller en efterfølgende seance, hvis der stadig er symptomer fra området. Behandlingen tilsigter udfældning af calciumfluorid med deraf følgende nedsat permeabilitet og væskestrømning i de eksponerede dentinkanaler. Et tyndt lag Gluma Desensitizer appliceres på den blottede dentin med en skumpellet. Efter sekunder tørres overfladen let med luft, sprayes med vand som suges op, og tørres igen med luft. Behandlingen gentages i samme eller en efterfølgende seance, hvis der stadig er symptomer fra området. Behandlingen tilsigter udfældning/fiksation af plasmaprotein med deraf følgende nedsat permeabilitet og væskestrømning i de eksponerede dentinkanaler. Patienten instrueres i effektiv, men skånsom plakfjernelse fra området og oplyses om betydningen heraf. Om nødvendigt instrueres i ændrede kost- og drikkevaner. 5

6 Reversibel pulpitis, nødbehandling 1. Dataindsamling for verifikation af den kliniske diagnose: Reversibel pulpitis 2. Bedøvelse OBS helbredsskema 3. Behandling uden perforation 4. Behandling med perforation til pulpa. Kombination af pt. informationer, objektiv undersøgelse af pulpavitalitet samt røntgenologisk optagelse af de periapikale forhold foreligger. Ekskavering af caries herunder fjernelse af insufficient fyldning eller anden årsag til smerte (supra kontakt). Ilægning af ZnO/Eug. Der udføres overkapning (se summarisk vejledning for denne) eller der foretages oplukning til pulpakammeret samt aflukning med ZnO/Eug. mhp på senere pulpektomi. Irreversibel pulpitis, nødbehandling 1. Dataindsamling for verifikation af den kliniske diagnose: Irreversibel pulpitis Kombination af pt. informationer, objektiv undersøgelse af pulpavitalitet samt røntgenologisk optagelse af de periapikale forhold foreligger. 2. Bedøvelse OBS helbredsskema 3. Symptom behandling Ekskavering og oplukning til kronepulpakammer ( nød- pulpotomi ). Ilægning af provisorisk ZnO/ Eug. (6 mm). 4. Endelig behandling Der udføres en pulpektomi. 6

7 Parodontitis apicalis acuta, nødbehandling 1. Dataindsamling for verifikation af den kliniske diagnose: Parodontitis apicalis acuta Kombination af pt. informationer, objektiv undersøgelse samt røntgenologisk optagelse af de periapikale forhold foreligger. 2. Bedøvelse OBS helbredsskema 3. Symptom behandling Behandling styret af, hvad der er af tid: 1.Tand aflastes, smertestillende medicin samt ordinering af antibiotika ved forværret almentilstand, eller 2. Aflastning, ekskavering og oplukning til kronepulpakammer, skylning af kronepulpakammeret med natriumhypoklorit. Ilægning af provisorisk ZnO/ Eug. (6 mm), eller 3. Mekanisk udrensning. 4. Endelig behandling Der udføres en kanalbehandling jf. summarisk vejledning for KA. Parodontitis apicalis acuta cum abscessus, nødbehandling 1. Dataindsamling for verifikation af den kliniske diagnose: Parodontitis apicalis acuta c. ab. Kombination af pt. informationer, objektiv undersøgelse samt røntgenologisk optagelse af de periapikale forhold foreligger. 2. Evt. bedøvelse OBS helbredsskema 3. Symptom behandling Der skal sikres drænage enten gennem tand eller ved incision. Fil #10-15 kan benyttes til penetration igennem foramen for at få drænage, herefter udrenses til mindst #25. Optimalt færdiggøres mekanisk udrensning jf. summarisk vejledning for KA. Ordinering af antibiotika ved forværret almentilstand. Vælger man at påbegynde en kanalbehandling skal den mekaniske udrensning kunne færdiggøres. 4. Endelig behandling Der udføres en kanalbehandling jf. summarisk vejledning for KA. 7

8 Symptomgivende dentininfraktion 1. Definition Inkomplet revne i dentin på tilsyneladende sygdomsfri tand med tilbagevendende symptomer ved belastning og temperaturpåvirkning (specielt kuldepåvirkning) 2. Verificering af diagnose 3. Diagnostisk behandling/ nødbehandling Bidprøve på bidepind (FracFinder ). Hver cuspis belastes separat, samtidig med at der foretages et let vrid med bidepinden i retning væk fra tandens fissur. Efter fjernelse af evt. fyldning ses infraktionen efter let tørlægning som en hvid (optisk) eller sort (korrosionsprodukter) linie i dentinen. Gennemlysning med fiberlys eller indfarvning med farvestof (f.eks. erytromysin) kan være en god hjælp. Foretages så snart diagnosen er stillet mhp. at forebygge fraktur af tand og/eller komplikation til pulpa og parodontium. I tænder med fyldning fjernes denne. Ved større kavitet stabiliseres tanden med en omsluttende restaurering (Al-hætte, plastkrone, ortodontisk bånd etc.). Ved mindre kavitet kan stabiliseringen i første omgang forsøges med plastfyldning samtidig med at den/de involverede cuspides aflastes. Pulpas tilstand observeres. Tænder uden fyldning behandles med omsluttende restaurering umiddelbart. Pulpas tilstand observeres. 4. Endelig behandling Foretages efter en passende observationsperiode Ved symptomfrihed og fortsat vitalitet (husk vitalitetstest) udføres kronebehandling eller den fungerende plastfyldning fortsætter som permanent fyldning. Ved fortsatte symptomer udføres endodontisk behandling (stabilisering nødvendig). Efter en fornyet observationsperiode kan tanden forsynes med en omsluttende permanent restaurering (helst uden stiftopbygning) Parodontal komplikatiom i form af en dyb poche kan forekomme, fordi der er udviklet kronerodfraktur. Her vil ekstraktion ofte være nødvendig, evt. kan sektion af én eller flere rødder være en løsning. 8

9 Knækket rodfil, behandling 1. Dataindsamling for verifikation af den kliniske situation 2. Bedøvelse OBS helbredsskema 3. Stilingtagen til knækfil i øverste tredjedel af rodkanalen 4. Stilingtagen til knækfil i miderste tredjedel af rodkanalen 5. Stilingtagen til knækfil i nederste tredjedel af rodkanalen pe- Kombination af pt. informationer, objektiv undersøgelse samt røntgenologisk optagelse af de riapikale forhold foreligger. Uanset diagnose forsøges en fjernelse, vha. special ultralydsudstyr herunder anvendelse af specialinstrumentet IRS (ikke studenteropgave). Ved pulpitis diagnosen gennemføres PE behandlingen. Ved efterfølgende apikal patologi udføres UD- KA. Ved parodontitis apicalis diagnosen, overvejes mulighed for fjernelse af knækfil/ ellers gennemføres KA i kombination med UDKA. Ved pulpitis diagnosen gennemføres PE behandlingen. Ved efterfølgende apikal patologi udføres UD- KA. Ved parodontitis apicalis diagnosen, gennemføres KA i kombination med UDKA, jf. de aktuelle summariske vejledninger for KA og UDKA. Parietal perforation, nødbehandling og behandling 1. Dataindsamling for verifikation af den kliniske komplikation: Parietal perforation 2. Bedøvelse OBS helbredsskema 3. Ved perforation i koronal tredjedel af roden 4. Ved perforation i midterste tredjedel af roden Lokalisation noteres og er afgørende for behandlings valg. Kan eventuelt indgå i efterfølgende krone præparation. Kanal fyldes med Calcium hydroxid. Perforation forsøges forseglet med (varm) guttaperka Ved subpulpal perforation lukkes perforationen med MTA. 5. Ved perforation i nederste tredjedel af roden Der rodbehandles konventionelt (jf summarisk vejledning PE, KA) til perforationsstedet. Ved mislykket behandling træffes beslutning om UDKA eller ekstraktion. 9

10 Endodontiske komplikationer Forholdsregler/ tiltag ved en række komplikationer 1. Teknisk: Rodfyldningsoverskud Skelnes mellem sealer overskud samt egentlig rodfyldnings overskud, ved sidstnævnte udføres evt. revision enten konventionelt eller ved et kirurgisk indgreb. 2. Teknisk:Hyldedannelse Forkert anvendelse af instrumenter i krumme kanaler. Et let forbøjet stål instrument #20-25 kan udrede problemet. 3. Teknisk: Knækfil Se selvstændig summarisk vejled. 4. Teknisk: Parietal perforationer. Se selvstændig summarisk vejled. 5. Teknisk: Emfysem Ved brug af luftblæser hvor luft blæser direkte ned i kanalen, eller ved anvendelse af H 2 O 2 i rodkanalen. Profylatisk antibiotika, men skal ske i læge/hospitals regi. 6. Teknisk: Tabt instrument Kræver hospitalskontrol samt overvågning. Brug kofferdam. 7. Biologisk: Allergisk Sjældne men der er rapporter vedr. eugenol, Trikresol og AH26. De to sidste anvendes ikke i studenterundervisningen. Ansvarlige: Lars Bjørndal Gitte Bruun Laila Johannessen Ulla Pallesen 10

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 2 ENDODONTI - ANDRE ENDODONTISKE BEHANDLINGER Overkapning (OVKA) Overkapning

Læs mere

ENDODONTI - NØDBEHANDLINGER OG KOMPLIKATIONER

ENDODONTI - NØDBEHANDLINGER OG KOMPLIKATIONER Cariologi og Endodonti Februar 2015 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 4 ENDODONTI - NØDBEHANDLINGER OG KOMPLIKATIONER NØDBEHANDLINGER Ved endodontisk

Læs mere

Cariologi og Endodonti Februar 2010 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS

Cariologi og Endodonti Februar 2010 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Cariologi og Endodonti Februar 2010 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 1 ENDODONTI - PULPEKTOMI OG KANALBEHANDLING Endodonti (græsk: endon: inden

Læs mere

Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI

Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 3 GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI Hensigten med operativ

Læs mere

Cariologi og Endodonti Januar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER III INTERN BLEGNING AF TÆNDER

Cariologi og Endodonti Januar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER III INTERN BLEGNING AF TÆNDER Cariologi og Endodonti Januar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER III Vejledning nr. 1 INTERN BLEGNING AF TÆNDER Indikationsområde/årsag til misfarvning Endodontisk

Læs mere

Cariologi og Endodonti September 2014 Tandlægeskolen, Københavns Universitet MATERIALER TIL ISOLERING, OPFYLDNING OG PROVISORISKE FYLDNINGER

Cariologi og Endodonti September 2014 Tandlægeskolen, Københavns Universitet MATERIALER TIL ISOLERING, OPFYLDNING OG PROVISORISKE FYLDNINGER Cariologi og Endodonti September 2014 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 5 MATERIALER TIL ISOLERING, OPFYLDNING OG PROVISORISKE FYLDNINGER Isolationsmaterialer

Læs mere

Tandtraumer brush-up

Tandtraumer brush-up Tandtraumer brush-up Afdelingstandlæge Dorthe Berenth Madsen og Lektor Nuno Hermann Afdeling for Pædodonti og Klinisk Genetik, Odontologisk Institut, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Københavns Universitet

Læs mere

Isolering under fyldninger

Isolering under fyldninger Dias 1 Ikke alle tænder, hvor pulpa blotlægges under ekskaveringen, skal rodbehandles. For at kunne undgå en rodbehandling skal de rigtige foranstaltninger træffes. STRAKS efter perforationen ind til pulpa.

Læs mere

RESTAURERINGER I GLASIONOMERCEMENT

RESTAURERINGER I GLASIONOMERCEMENT Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 6 RESTAURERINGER I GLASIONOMERCEMENT INDIKATIONSOMRÅDE Glasionomer binder

Læs mere

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation. Klinisk undersøgelse

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation. Klinisk undersøgelse Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Department of Dental Pathology, Operative Dentistry and Endodontics, Royal Dental College, Faculty of Health Sciences, Aarhus University, Denmark Henrik Løvschall

Læs mere

Dias 1 07/09/12 Isolering under fyldninger, provisorier Sebastian Schlafer

Dias 1 07/09/12 Isolering under fyldninger, provisorier Sebastian Schlafer Dias 1 07/09/12, provisorier Sebastian Schlafer Ikke alle tænder, hvor pulpa blotlægges under ekskaveringen, skal rodkanalbehandles. For at kunne undgå en rodkanalbehandling skal de rigtige foranstaltninger

Læs mere

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Department of Dental Pathology, Operative Dentistry and Endodontics, Royal Dental College, Faculty of Health Sciences, Aarhus University, Denmark Henrik Løvschall

Læs mere

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling N R. 2 3 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling Hvorfor og hvornår skal en tand rodbehandles? Behov for rodbehandling opstår oftest i forbindelse med, at et hul i en tand (caries) når igennem

Læs mere

Guidelines i forbindelse med endodontisk behandling: konsensus rapport fra European Society of Endodontology

Guidelines i forbindelse med endodontisk behandling: konsensus rapport fra European Society of Endodontology Guidelines i forbindelse med endodontisk behandling: konsensus rapport fra European Society of Endodontology Indledning Kvalitetssikring af behandlinger indenfor sundhedsvæsnet er et område, der tiltrækker

Læs mere

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption Resorption White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 19: Dental anomalies side 316-319 Resorption Definition: fjernelse af tandvæv forårsaget af odontoklaster Kan være fysiologiske

Læs mere

Dentoalveolær kirurgi Live operationer

Dentoalveolær kirurgi Live operationer Dentoalveolær kirurgi Live operationer Jens Lætgaard Visdomstænder? Irreversibel patologi Profylaktisk - v. risiko for udvikling af patologi Tæt/kompleks relation til can. mand. taler imod Coronectomi

Læs mere

Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet

Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet KAJ STOLTZE Min første erfaring med relationerne mellem parodontiet og pulpa fandt sted for mere end 40 år siden. Omstændighederne var følgende: Som undervisningsassistent

Læs mere

Infektion i kæbeknogle

Infektion i kæbeknogle Infektion i kæbeknogle Hvordan sker infektion i knogle? Caries kan føre til necrosis pulpa White SC & Pharoah MJ. 5th edition Oral Radiology Kapitel 20: Inflammatory lesions of the jaws AP opstå ved nekrotisk

Læs mere

Endodonti 2011 Unge permanente tænder

Endodonti 2011 Unge permanente tænder Tværssnitsstudier Tilstedeværelse af AP, i rodfyldte tænder, voksne 80% Endodonti 2011 Unge permanente tænder 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Lise-Lotte Kirkevang Referencer+Illustrationer: Textbook of

Læs mere

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling Tandlægeoverenskomsten Hvad handler Tandlægeoverenskomsten om? Regler om tandlægepraksis som virksomhed Styring af tilbuddet af tandplejeydelser til befolkningen Ydelsesbeskrivelser Honoraraftaler Spilleregler

Læs mere

NR. 23. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

NR. 23. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling NR. 23 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling En rodbehandling kan altså være nødvendig for at fjerne både en levende, en betændt eller en død bakteriefyldt nerve. Tand med nervebetændelse.

Læs mere

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU:

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Valg -fag Bundne Specialefag Bundne Områdefag SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Skoleundervisningen på hovedforløbet er

Læs mere

Hvordan vil Du behandle case 1?

Hvordan vil Du behandle case 1? DOFT EFTERÅRSKURSUS NYBORG 2014! Dyb caries behandling Pulpotomi Ekskavering Lars Bjørndal, Lektor, ph.d., dr.odont. Odontologisk Intistut, Københavns Universitet labj@sund.ku.dk Hvordan vil Du behandle

Læs mere

Infraktioner i dentin diagnostik og behandling

Infraktioner i dentin diagnostik og behandling Infraktioner i dentin diagnostik og behandling ULLA PALLESEN Symptomgivende dentininfraktioner (SDI) kan ofte præsentere tandlægen for et diagnostisk og behandlingsmæssigt dilemma. Patienten kan ikke udpege

Læs mere

EKSTERN BLEGNING AF TÆNDER

EKSTERN BLEGNING AF TÆNDER Cariologi og Endodonti Januar 2015 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER III Vejledning nr. 2 EKSTERN BLEGNING AF TÆNDER INDIKATIONSOMRÅDE/ÅRSAG TIL MISFARVNING Tænder

Læs mere

Cariologi og Endodonti April 2017 Tandlægeskolen, Københavns Universitet GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI PÅ VOKSNE

Cariologi og Endodonti April 2017 Tandlægeskolen, Københavns Universitet GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI PÅ VOKSNE Cariologi og Endodonti April 2017 Tandlægeskolen, Københavns Universitet Præklinisk kursus i plastiske restaureringer, 4. sem. B Plastiske restaureringer 1, 5. sem Vejledning nr. 3 GENERELLE RETNINGSLINIER

Læs mere

Infraktioner i dentinen

Infraktioner i dentinen N r. 1 3 Infraktioner i dentinen Usynlige revner i tænderne kan gøre ondt Infraktioner i dentinen Hvad er en dentininfraktion? En dentininfraktion er en revne i tandbenet inde under emaljen, som kan få

Læs mere

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens ydelser fra 1. oktober 1999 ( justeringer efter ændringerne pr. 1. april 2004). Afregningssystemet i sygesikringsoverenskomsten

Læs mere

Formål Undervisningen i endodonti skal give en teoretisk viden om pulpas histologi, fysiologi og

Formål Undervisningen i endodonti skal give en teoretisk viden om pulpas histologi, fysiologi og Cariologi og Endodonti Februar 2015 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 1 ENDODONTI - PULPEKTOMI OG KANALBEHANDLING Endodonti (græsk: endon: inden

Læs mere

Cariologi og Endodonti Februar 2017 Tandlægeskolen, Københavns Universitet ENDODONTI - PULPEKTOMI OG KANALBEHANDLING

Cariologi og Endodonti Februar 2017 Tandlægeskolen, Københavns Universitet ENDODONTI - PULPEKTOMI OG KANALBEHANDLING Cariologi og Endodonti Februar 2017 Tandlægeskolen, Københavns Universitet ENDODONTISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 1 ENDODONTI - PULPEKTOMI OG KANALBEHANDLING Endodonti (græsk: endon: inden i og odous:

Læs mere

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne Infraktioner - revner i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne er et hyppigt forekommende problem og som behandlere ser vi dem næsten hver dag her på klinikken. Vi har

Læs mere

Cariologi og Endodonti September 2014 Tandlægeskolen, Københavns Universitet GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI

Cariologi og Endodonti September 2014 Tandlægeskolen, Københavns Universitet GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI Cariologi og Endodonti September 2014 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 3 GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI Hensigten med operativ

Læs mere

Program. Introduktion. Ætiologi. www.dentaltraumaguide.org. Undersøgelse. Undersøgelse. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21.

Program. Introduktion. Ætiologi. www.dentaltraumaguide.org. Undersøgelse. Undersøgelse. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21. februar 2014 Mette Werner Linderup, Uddannelsestandlæge Tand, mund og kæbekirurgisk afd., Århus 1 Program Ætiologi Undersøgelse Diagnostik og behandling Blødtvævsskader

Læs mere

Kosmetisk tandbehandling

Kosmetisk tandbehandling NR. 16 Kosmetisk tandbehandling Blegning Tandsmykker Piercing Facader og kroner Plastikkirurgi Kosmetisk tandbehandling Flere og flere går i dag meget op i deres udseende og får lavet indgreb på kroppen

Læs mere

Cariologi og Endodonti September 2017 Tandlægeskolen, Københavns Universitet FISSURFORSEGLING OG SEAL-BEHANDLING PÅ VOKSNE

Cariologi og Endodonti September 2017 Tandlægeskolen, Københavns Universitet FISSURFORSEGLING OG SEAL-BEHANDLING PÅ VOKSNE Cariologi og Endodonti September 2017 Tandlægeskolen, Københavns Universitet Præklinisk kursus i plastiske restaureringer, 4. sem. B Plastiske restaureringer 1, 5. sem. B Vejledning nr. 9 FISSURFORSEGLING

Læs mere

Begrænsninger og kombinationer i Tandlægeoverenskomsten 2010 til 2013

Begrænsninger og kombinationer i Tandlægeoverenskomsten 2010 til 2013 Begrænsninger og kombinationer i Tandlægeoverenskomsten 2010 til 2013 Hvis ikke andet fremgår, må ydelserne kun forekomme én gang i et behandlingsforløb. Anvendte forkortelser: Regelmæssig diagnostisk

Læs mere

NR. 22. Kroner og broer. Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer?

NR. 22. Kroner og broer. Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer? NR. 22 Kroner og broer Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer? Kroner og broer Hvad er en krone? Hvis du har en defekt tand, som det ikke længere

Læs mere

Kirurgisk endodonti. Temadag for 7. semester. Apikale opklaringer. Undervisning Kirurgisk endodonti. Undervisning Litteratur, kirurgisk endodonti

Kirurgisk endodonti. Temadag for 7. semester. Apikale opklaringer. Undervisning Kirurgisk endodonti. Undervisning Litteratur, kirurgisk endodonti Kirurgisk endodonti Temadag for 7. semester 19. september 2014 tto chmidt, øren chou, Lise-Lotte Kirkevang 7. semester: Undervisning Kirurgisk endodonti Temadag (19.09.2014) Fantomkursus (06.10.2014-10.10.2014)

Læs mere

Vejledning af 22. november 1999 om indberetning af tandsundhedsforhold på børne- og ungdomstandplejeområdet

Vejledning af 22. november 1999 om indberetning af tandsundhedsforhold på børne- og ungdomstandplejeområdet Vejledning af 22. november 1999 om indberetning af tandsundhedsforhold på børne- og ungdomstandplejeområdet Sundhedsstyrelsens j.nr. 214-5-1999 Indledning Sundhedsministeriet har i medfør af bekendtgørelse

Læs mere

Behandling af primære tænder med kompliceret caries

Behandling af primære tænder med kompliceret caries Behandling af primære tænder med kompliceret caries Lis Almer Formålet med tandbehandling af primære tænder er at sikre barnet smertefrihed, god tyggefunktion samt bevare pladsen, idet en mistet primær

Læs mere

Konference 2017 for klinikassistenter

Konference 2017 for klinikassistenter Efteruddannelse Konference 2017 for klinikassistenter Endodonti 3. november 2017 Bella Center ARRANGØR: TANDLÆGEFORENINGENS EFTERUDDANNELSE Forsideillustration: TrueTooth by DentalCadre.com VELKOMMEN til

Læs mere

Adgangskrav: Sundhedsstyrelsen skal have vurderet tandlægens grunduddannelse som egnet til afprøvning.

Adgangskrav: Sundhedsstyrelsen skal have vurderet tandlægens grunduddannelse som egnet til afprøvning. D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET S A G S N O T A T 31. AUGUST 2011 Vedr.: Studieordning for tredjelandstandlæger FAKULTETSSEKRETARIATET,

Læs mere

Skal primære tænder behandles?

Skal primære tænder behandles? Skal primære tænder behandles? Lis Almer September 2011 3 år medio 1960 erne Lis Almer 2006 Lis Almer 2006 5 år Før småbørnstandplejen Hvorfor tandlægebesøg? Smerter ekstraktion Lige før skolestart nedcarieret

Læs mere

Det enkelte barns behov. Clara Mohammad

Det enkelte barns behov. Clara Mohammad Caries i pædodontien Afdelingstandlæge Dorthe Berenth Madsen Afdeling for Pædodonti og Klinisk Genetik, Odontologisk Institut, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Københavns Universitet 2010 Caries i pædodontien

Læs mere

Jan Tagesen. Århus Tandlægeskole Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Jan Tagesen. Århus Tandlægeskole Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Indikationer for kirurgi Jan Tagesen Afd. For Kæbekirurgi og Oral Patologi Århus Tandlægeskole Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Århus Universitet Indikationer for kirurgi i Definition: Ordet indikation

Læs mere

Håndfile og maskinelt roterende nikkel-titanium instrumenter

Håndfile og maskinelt roterende nikkel-titanium instrumenter Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 4 ENDODONTI MASKINEL MEKANISK UDRENSNING Rodbehandling er et nuanceret samspil

Læs mere

Cariologi og Endodonti Februar 2017 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS ENDODONTI MASKINEL MEKANISK UDRENSNING

Cariologi og Endodonti Februar 2017 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS ENDODONTI MASKINEL MEKANISK UDRENSNING Cariologi og Endodonti Februar 2017 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 5 ENDODONTI MASKINEL MEKANISK UDRENSNING Rodbehandling er et nuanceret samspil

Læs mere

Revner i tænderne - dentininfraktioner

Revner i tænderne - dentininfraktioner NR. 13 Revner i tænderne - dentininfraktioner Usynlige revner i tænderne kan gøre ondt Revner i tænderne Hvad er en dentininfraktion? En dentininfraktion er en revne i tandbenet inde under emaljen, der

Læs mere

Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet MATERIALER TIL ISOLERING OG PROVISORISKE FYLDNINGER

Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet MATERIALER TIL ISOLERING OG PROVISORISKE FYLDNINGER Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 5 MATERIALER TIL ISOLERING OG PROVISORISKE FYLDNINGER Isolationsmaterialer

Læs mere

Lyme Artrit (Borrelia Gigt)

Lyme Artrit (Borrelia Gigt) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Lyme Artrit (Borrelia Gigt) Version af 2016 1. HVAD ER LYME ARTRIT (BORRELIA GIGT) 1.1 Hvad er det? Borrelia gigt (Lyme borreliosis) er en af de sygdomme,

Læs mere

Patientinformation. Tarmslyng. Kvalitet døgnet rundt. Kirurgisk Afdeling

Patientinformation. Tarmslyng. Kvalitet døgnet rundt. Kirurgisk Afdeling Patientinformation Tarmslyng Kvalitet døgnet rundt Kirurgisk Afdeling Tarmslyng Tarmslyng er en fællesbetegnelse for en akut tilstand med ophævet passage af luft og afføring gennem tarmsystemet. I tyndtarmen

Læs mere

Kontrol og vedligeholdelse af implantater. Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet

Kontrol og vedligeholdelse af implantater. Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Kontrol og vedligeholdelse af implantater Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi,, Aarhus Universitet Program Sygdomme omkring implantater - Risikofaktorer - Forebyggelse Kontrolbesøg

Læs mere

Bisco CE0459 DUO-LINK UNIVERSAL UNIVERSAL PRIMER. Instructions for Use. Adhesive Cementation System. Dual- Cured WITH

Bisco CE0459 DUO-LINK UNIVERSAL UNIVERSAL PRIMER. Instructions for Use. Adhesive Cementation System. Dual- Cured WITH Bisco DUO-LINK UNIVERSAL WITH UNIVERSAL PRIMER Adhesive Cementation System CE0459 Dual- Cured Instructions for Use DK IN-221 Rev. 10/14 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Road Schaumburg, IL 60193 U.S.A.

Læs mere

NR. 24. Visdomstænder. Hvad er visdomstænder? Hvornår skal visdomstænder. Hvad sker der før, under og efter du har fået fjernet en visdomstand?

NR. 24. Visdomstænder. Hvad er visdomstænder? Hvornår skal visdomstænder. Hvad sker der før, under og efter du har fået fjernet en visdomstand? NR. 24 Visdomstænder Hvad er visdomstænder? Hvornår skal visdomstænder fjernes? Hvad sker der før, under og efter du har fået fjernet en visdomstand? Visdomstænder Hvad er visdomstænder? Du kan i alt få

Læs mere

STUDIEORDNING FOR DEN ODONTOLOGISKE KANDIDATUDDANNELSE VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR DEN ODONTOLOGISKE KANDIDATUDDANNELSE VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR DEN ODONTOLOGISKE KANDIDATUDDANNELSE VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Godkendt af dekanen 28. juni 2011 med ændringer godkendt d. 27. marts 2012 Kapitel

Læs mere

Cariologi og Endodonti Februar 2015 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS ENDODONTI MASKINEL MEKANISK UDRENSNING

Cariologi og Endodonti Februar 2015 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS ENDODONTI MASKINEL MEKANISK UDRENSNING Cariologi og Endodonti Februar 2015 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 5 ENDODONTI MASKINEL MEKANISK UDRENSNING Rodbehandling er et nuanceret samspil

Læs mere

EKSTERN BLEGNING AF TÆNDER

EKSTERN BLEGNING AF TÆNDER Cariologi og Endodonti Januar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER III Vejledning nr. 2 EKSTERN BLEGNING AF TÆNDER INDIKATIONSOMRÅDE/ÅRSAG TIL MISFARVNING Tænder

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 319,99 213,32 533,31 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 154,56 103,04 257,60 SIKRINGSGRUPPE 1 1113 Diagnostisk

Læs mere

Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal. Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning

Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal. Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning SIKRINGSGRUPPE 1 Reguleringstillæg 16,9% 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 315,93 210,62 526,55 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 152,60

Læs mere

Behandling af profund caries baseret på evidens fra nyere kliniske undersøgelser

Behandling af profund caries baseret på evidens fra nyere kliniske undersøgelser V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid. 2013; 123: 542 49 Gitte Bruun og Lars Bjørndal Behandling af profund caries baseret på evidens fra nyere kliniske undersøgelser Operativ behandling af profund

Læs mere

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Meniskoperation Patientinformation Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Menisk Et knæled indeholder 2 menisker - en indre og ydre menisk Ydre Indre Menisken er kileformet med sin tykkeste

Læs mere

26-01-2015. Introduktion. www.dentaltraumaguide.org. Ætiologi. Dento-alveolær traumatologi PTO, Billund d. 10. januar 2015

26-01-2015. Introduktion. www.dentaltraumaguide.org. Ætiologi. Dento-alveolær traumatologi PTO, Billund d. 10. januar 2015 Dento-alveolær traumatologi PTO, Billund d. 10. januar 2015 Jan Tagesen Specialtandtandlæge, afdelingstandlæge Afd. for kæbekirurgi og oral patologi., Århus Tandlægeskole Health Århus Universitet 1 Introduktion

Læs mere

Vejledning forud for parodontalkirurgi 2013

Vejledning forud for parodontalkirurgi 2013 Vejledning forud for parodontalkirurgi 2013 Tandlæger tilknyttet det kirurgiske afsnit: Mandag: Ole Steffensen Tirsdag: Morten Kaarup-Christensen Onsdag: Kecia Dyhring Torsdag: Morten Kaarup-Christensen

Læs mere

Behandling af børnepatienter

Behandling af børnepatienter Behandling af børnepatienter Behandling af børnepatienter Cariesrelaterede sygdomme og andet Indkaldeintervaller og hvordan bliver det økonomisk rentabelt Brug af lokalanalgesi og sedering - video Behandling

Læs mere

NYT KORSBÅND PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING TLF. 98 39 22 44 - FAX 98 39 18 38 - BOOKING@SKOERPING.

NYT KORSBÅND PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING TLF. 98 39 22 44 - FAX 98 39 18 38 - BOOKING@SKOERPING. PATIENTINFORMATION NYT KORSBÅND PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING TLF. 98 39 22 44 - FAX 98 39 18 38 - BOOKING@SKOERPING.DK WWW.SKOERPING.DK VELKOMMEN TIL PRIVATHOSPITALET

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v. SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 152,08 101,39 253,47 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 88,71 164,76

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v. SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 149,47 99,65 249,12 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 87,19 161,93

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. 6. Ydelser uden tilskud. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal

SIKRINGSGRUPPE 1. 6. Ydelser uden tilskud. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 149,34 99,56 248,90 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 87,11 161,79

Læs mere

Kirurgisk endodonti. Temadag for 7. semester. Apikale opklaringer. Undervisning Kirurgisk endodonti. Otto Schmidt, Søren Schou

Kirurgisk endodonti. Temadag for 7. semester. Apikale opklaringer. Undervisning Kirurgisk endodonti. Otto Schmidt, Søren Schou Kirurgisk endodonti Temadag for 7. semester 20. september 2013 tto chmidt, øren chou 7. semester: Undervisning Kirurgisk endodonti Temadag (20.09.2013) Fantomkursus (28.10.2013-31.10.2013) 7.-10. semester:

Læs mere

ODONTOLOGISK PRÆKLINIK 4. semester

ODONTOLOGISK PRÆKLINIK 4. semester ODONTOLOGISK PRÆKLINIK 4. semester INSTRUMENTER OG MATRICEANLÆG AMALGAM TANDFARVEDE, PLASTISKE FYLDNINGSMATERIALER TEORI OG ØVELSESHÆFTE 4. SEMESTER Institut for Odontologi Afdeling for Tandsygdomslære

Læs mere

Patientvejledning. Falsk leddannelse i skulder. Pseudoartrose

Patientvejledning. Falsk leddannelse i skulder. Pseudoartrose Patientvejledning Falsk leddannelse i skulder Pseudoartrose Efter brud på kravebenet er der risiko for, at bruddet ikke heler normalt, hvorved der kan dannes et falsk led (pseudoartrose). Ofte skyldes

Læs mere

2004, DEL I: FLERVALGSOPGAVER

2004, DEL I: FLERVALGSOPGAVER DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Røntgenstråling forplanter sig: a. som elektromagnetiske bølgerb b. med konstant bølgelb lgelængde og frekvens c. som partikelstråling ling d. ikke indendørs e. efter

Læs mere

Heling og komplikationer efter tandekstraktion

Heling og komplikationer efter tandekstraktion Heling og komplikationer efter tandekstraktion Søren Schou Heling efter tandekstraktion 2 Heling efter tandekstraktion 3 Heling efter tandekstraktion 4 Heling efter tandekstraktion 5 Heling efter tandekstraktion

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2010

Honorartabeller 1. april 2010 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller 1. april 2010 Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer

Læs mere

Apikal parodontit. F AGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2005; 115: 266 70. Lars Bjørndal

Apikal parodontit. F AGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2005; 115: 266 70. Lars Bjørndal F AGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 25; 115: 266 7 Lars Bjørndal Apikal parodontit Principper for behandling af akut apikal parodontit med udgangspunkt i et patienttilfælde Det er vigtigt at forstå at behandlingen

Læs mere

Primær knæledsprotese

Primær knæledsprotese Patientinformation Primær knæledsprotese - Førstegangs ledudskiftning af knæ Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling Primær knæledsprotese (Førstegangs ledudskiftning af knæ). Vigtige oplysninger

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2010

Honorartabeller 1. oktober 2010 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2012

Honorartabeller 1. april 2012 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Behandling af forfangenhed Skrevet af dyrlæge Nanna Luthersson, Hestedoktoren

Behandling af forfangenhed Skrevet af dyrlæge Nanna Luthersson, Hestedoktoren Behandling af forfangenhed Skrevet af dyrlæge Nanna Luthersson, Hestedoktoren Behandling af forfangenhed er et meget omdiskuteret område. Hesteejere oplever ofte forskellige meldinger, afhængig af hvem

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2011

Honorartabeller 1. april 2011 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2009

Honorartabeller 1. oktober 2009 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Fødevareallergi og intolerance side 2-10

Fødevareallergi og intolerance side 2-10 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Fødevareallergi og intolerance side 2-10 Brød, Boller & Kager side 11-31 Let og lækkert til madpakken eller skovturen side 32-38 Lækre kaloriefattige salater til pålæg

Læs mere

Patientvejledning. Slimhindefold irritation. Plica kikkertoperation

Patientvejledning. Slimhindefold irritation. Plica kikkertoperation Patientvejledning Slimhindefold irritation Plica kikkertoperation Slimhindefold irritation i knæet giver smerter på knæets inderside, som kan ligne smerter fra en beskadiget menisk. Der kan også komme

Læs mere

Vejledning om arbejdsbetingede tandskader

Vejledning om arbejdsbetingede tandskader Vejledning om arbejdsbetingede tandskader 4. november 2003 1. Indledning Efter lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000 om sikring mod følger af arbejdsskade kan en tandskade anerkendes enten som

Læs mere

GINGIVITIS- OG PARODONTITIS-DIAGNOSTIK

GINGIVITIS- OG PARODONTITIS-DIAGNOSTIK PARODONTOLOGI VEJLEDNING A8 Q:\PARO\Vejledninger\2010 GINGIVITIS- OG PARODONTITIS-DIAGNOSTIK Gingivitis og parodontitis er betegnelser på tilstande, der afficerer tændernes støttevæv: gingiva, rodhinde,

Læs mere

KIKKERTUNDERSØGELSE AF ANKELLEDDET

KIKKERTUNDERSØGELSE AF ANKELLEDDET KIKKERTUNDERSØGELSE AF ANKELLEDDET Hans Bekkevolds Allé 2B, 2900 Hellerup Telefon: 39 77 70 70 Telefax: 39 77 70 71 www.cfrhospitaler.dk Du har fået tilbudt en kikkertundersøgelse af ankelleddet på CFR

Læs mere

Fokuserede spørgsmål NKR om brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling NKR nr. 37 Version 1.0 07/01/2015 Indhold

Fokuserede spørgsmål NKR om brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling NKR nr. 37 Version 1.0 07/01/2015 Indhold Fokuserede spørgsmål NKR om brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling NKR nr. 37 Version 1.0 07/01/2015 Indhold PICO 1 Bør patienter med odontogene abscesser tilbydes antibiotika, hvis deres

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2006. Sygesikringsoverenskomst (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje. Tillæg til honorarer.

Honorartabeller 1. oktober 2006. Sygesikringsoverenskomst (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje. Tillæg til honorarer. Honorartabeller 1. oktober 2006 Sygesikringsoverenskomst (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje Stigning i reguleringstillæg april 2006 - oktober 2006: 1.2% Sikringsgruppe

Læs mere

Artroskopi af hofteled (Kikkertundersøgelse)

Artroskopi af hofteled (Kikkertundersøgelse) Artroskopi af hofteled (Kikkertundersøgelse) Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, tlf: 3964 1949, e-mail: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk 1 Information til patienter Vi byder Dem velkommen til

Læs mere

Operation for svulst i rygmarven

Operation for svulst i rygmarven Vigtig information til dig og din pårørende før indlæggelse og operation på Neurokirurgisk Afdeling Din sygdom. Undersøgelse og behandling Du har fået foretaget en MR skanning af rygsøjlen, der viser hvor

Læs mere

Har du Diabetes så pas på dine fødder

Har du Diabetes så pas på dine fødder DIABETES & FØDDER Har du Diabetes så pas på dine fødder Diabetes mellitus er en kronisk sygdom. Der er mange følgesygdomme i forbindelse med diabetes, bl.a. bindevævsforandringer, neuropati (nedsat følesans)

Læs mere

Henoch-Schönlein s Purpura

Henoch-Schönlein s Purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Henoch-Schönlein s Purpura Version af 2016 1. HVAD ER HENOCH- SCHÖNLEIN S PURPURA? 1.1. Hvad er det? Henoch-Schönleins purpura (HSP) er en tilstand med inflammation

Læs mere

Patientvejledning. Betændelse i udposninger på tyktarmen. Diverticulitis

Patientvejledning. Betændelse i udposninger på tyktarmen. Diverticulitis Patientvejledning Betændelse i udposninger på tyktarmen Diverticulitis Udposninger - også kaldet divertikler - på tyktarmen er en tilstand, som følger med alderen. I 40-50 års alderen har halvdelen af

Læs mere

Nethindeløsning. fører til markant synstab, hvis den gule plet er berørt FIGUR 1. Øjets opbygning. Glaslegeme. Lys. Gule plet (macula)

Nethindeløsning. fører til markant synstab, hvis den gule plet er berørt FIGUR 1. Øjets opbygning. Glaslegeme. Lys. Gule plet (macula) FIGUR 1 C Øjets opbygning A Lys Glaslegeme Affaldsstoffer Sanseceller Pigmentceller Næringsstoffer Membran Årehinde (fotoreceptorer) (RPE-celler) Gule plet (macula) B Øjets nethinde set gennem pupillen

Læs mere

Patientinformation. Rhizartrose. Slidgigt i tommelfingerens rodled. Håndkirurgisk Sektor, Sønderborg

Patientinformation. Rhizartrose. Slidgigt i tommelfingerens rodled. Håndkirurgisk Sektor, Sønderborg Patientinformation Rhizartrose Slidgigt i tommelfingerens rodled Kvalitet Døgnet Rundt Ortopædkirurgisk Afdeling Håndkirurgisk Sektor, Sønderborg Årsag Trapezium er én ud af otte carpalknogler (håndledsknogler).

Læs mere

N r. 2 2. Kroner og broer

N r. 2 2. Kroner og broer N r. 2 2 Kroner og broer Stærkt beskadigede tænder kan bevares med en krone. Mistede tænder kan erstattes af en bro. Denne folder fortæller mere om mulighederne med enten en krone eller en bro Kroner og

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Kigutileriffeqarfiit Grønlandstandplejen

Kalaallit Nunaanni Kigutileriffeqarfiit Grønlandstandplejen Rød procedure Cariesstrategi Grønland 2008-2018 Gælder for Fremgangsmåde Hele Grønlandstandplejen Den overordnede strategiplan for tandplejen i Grønland er: Tandplejen i Grønland Indsatsområder 2006-2012

Læs mere