%HWHJQHOVH %HVNDIIHQKHG (JHQVNDE Punktlinse Gennemsigtigt glas 15 rund stråleform Spotlinse Kornrasterglas 19 rund, let diffus stråleform

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "%HWHJQHOVH %HVNDIIHQKHG (JHQVNDE Punktlinse Gennemsigtigt glas 15 rund stråleform Spotlinse Kornrasterglas 19 rund, let diffus stråleform"

Transkript

1 ULTRAPAR UP1000 Kort vejledning Version 1.0 juli 2003 DANSK

2 SIKKERHEDSHENVISNINGER BEMÆRK! ADVARSEL: For at udelukke personfare som følge af elektrisk stød skal projektøren før rengøring eller vedligeholdelse afbrydes fra nettet. Reparationsarbejde må kun udføres af kvalificeret personale. For at udelukke personfare som følge af brand eller elektrisk stød må projektøren ikke udsættes for regn eller fugtighed. DE NÆRMERE SIKKERHEDSHENVISNINGER: 1) Læs disse anvisninger. 2) Opbevar disse anvisninger. 3) Ret Dem efter alle advarsler. 4) Følg alle anvisninger. 5) Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand. 6) Brug kun en tør klud ved rengøring. 7) Installation foretages i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger. 8) Må ikke installeres i nærheden af varmekilder såsom radiatorer, varmespjæld, komfurer eller andre apparater (inkl. forstærkere). der frembringer varme. Anbring projektøren ikke på eller i nærheden af let antændelige flader. 9) Fjern aldrig sikkerhedsanordningen på det netstik, du benytter. Beskyttelseslederen skal principielt tilsluttes. 10) Beskyt lysnetkablet fra at blive betrådt eller klemt, specielt ved stik, forlængerledninger og der, hvor de udgår fra enheden. 11) Benyt alene tilslutningsenheder/tilbehør som angivet af fabrikanten. 12) Når apparatet benyttes med vogn, stativ, trefod, konsol eller bord, skal det være med sådanne, som er anvist af fabrikanten eller som sælges sammen med apparatet. 13) Tag stikket ud til dette apparat ved lyn og torden, eller når det ikke benyttes i længere tid. 14) Al service skal foretages af faguddannet personale. Service er påkrævet, når enheden på nogen måde er blevet beskadiget, hvis f.eks. strømforsyningsledningen eller stikket er blevet beskadiget, hvis der er blevet spildt væsker eller der er faldet genstande ned i apparatet, hvis enheden har været udsat for regnvejr eller fugtighed, ikke fungerer normalt eller er blevet tabt. 15) Projektøren er ikke egnet til anvendelse udendørs. Den må kun anvendes i tørre rum, hvor luftfugtigheden er under 90%. Projektøren må ikke anvendes i nærheden af vand (f.eks. badekar, hånd- eller køkkenvask, vaskemaskine, svømmebassin etc.). 16) Før projektøren tændes, skal der monteres en linse, og beskyttelsesgitteret skal anbringes. Farverammens sikkerhedsbøjle skal altid være lukket før ibrugtagningen. 17) Projektøren må kun monteres og sikres ved hjælp af bøjlens ophængningshuller. Ved anvendelse af et stativ eller en hageklemme skal projektøren fastgøres med en stålskrue, der er skruet helt i, (ca. 12 mm i diameter), underlagsskive og låsemøtrik. Endvidere skal projektøren ubetinget sikres til fastgørelsesanordningen ved hjælp af en sikringswire. 18) Projektøren skal være mindst 2 m fra de genstande, den skinner på. Genstande, der måtte befinde sig i projektørens lyskegle, kan blive op til 90 C varme. Undgå let antændelige genstande i lyskeglen. 19) Projektøren skal monteres således, at der sikres en uhindret ventilation. Den må f.eks. ikke placeres på en seng, sofa eller noget andet underlag. Det samme gælder ved fastmontering på f.eks. en tværdrager: der skal være sikkerhed for en uhindret ventilation. Denne vejledning er ophavsretsligt beskyttet. Enhver mangfoldiggørelse, hhv. ethvert eftertryk, også i uddrag, samt enhver gengivelse af illustrationer, også i ændret tilstand, er kun tilladt med skriftlig godkendelse fra firmaet BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH. BEHRINGER er et registreret varemærke BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH. BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str , D Willich-Münchheide II, Tyskland Tel , Fax

3 1. INTRODUKTION ULTRAPAR UP1000 Hjertelig tillykke! Med BEHRINGER ULTRAPAR UP1000 har du anskaffet en førsteklasses parabolprojektør. Du er nu i besiddelse af en særdeles kompakt og yderst robust projektør med en lang levetid og omfattende tilbehør. 1.1 Før du går i gang ULTRAPAR er pakket omhyggeligt på fabrikken for at garantere en sikker transport. Skulle emballagen alligevel være beskadiget, bør du straks kontrollere projektøren for udvendige skader. + Dersom projektøren er beskadiget, skal du IKKE sende den tilbage til os, men ubetinget først kontakte din forhandler og transportselskabet, da du ellers kan miste enhver ret til skadeserstatning. 1.2 Tilslutning til nettet Inden UP1000 tages i brug, skal der først tilsluttes et stik til netkablet. Anvend til dette formål et sædvanligt sikkerhedskontaktstik med en tilladelig strømstyrke på mindst 2,5 A (220 / 240 V). Det er klart angivet, hvilken funktion de enkelte ledere i tilslutningskablet har. Din projektør kan anvendes med en strømforsyning på maksimalt 120 V / 5 A eller 240 V / 2,5 A AC. Driftsfrekvensen skal ligge omkring 50 / 60 Hz. + Glem ikke, at din ULTRAPAR-projektør ubetinget skal være jordet. For din egen sikkerheds skyld bør du under ingen omstændigheder fjerne eller deaktivere apparatets eller netkablets jording. + Sørg altid for, at installering af projektøren kun foretages af sagkyndige personer. 2. LAMPE Den til UP1000 nødvendige halogenlampe er ikke inkluderet leveringsomfanget. Du kan benytte din ULTRAPAR-projektør med BEHRINGER 575H (575 W ved 110 V / 230 V) eller enhver anden kompartibel lampe med G9.5 sokkel. Vær opmærksom på, at lampen er egnet til den spændingsforsyning, der findes i den bygning, hvor du vil benytte projektøren. + Hvis lampen anvendes ved en spænding, der ligger over den anbefalede værdi, kan lampens levetid blive afkortet betydeligt, eller lampen kan eventuelt blive ødelagt. 2. LAMPE 3

4 ULTRAPAR UP Adskillelse af lampehuset / Indsætning af lampe Udskift omgående lamper, der er beskadigede! Ved montering af lampen skal du gå frem på følgende måde: + Ved anvendelsen af projektøren bliver lampen meget varme. Derfor: lad altid lampe køle af, inden den tages ud! s Afbryd projektørens forbindelse til elnettet, og løsn fingerskruen på bagsiden af lampehuset (G 9,5-sokkel). s Træk lampehus ud af projektørens bageste del. s Tag forsigtigt lampen ud af æsken. Tag kun om soklen: + Berør aldrig lampens glas med fingrene, da dette kan forkorte lampens levetid betydeligt. Hvis du under indsætningen alligevel kommer til at berøre glasset, skal dette rengøres forsigtigt med sprit og en fnugfri klud. s Anvend alt efter sokkelform den medfølgende temperaturbestandige gummiadapter. s Tryk lampesokkelen eller sokkel-adapter-kombinationen ind i lampehusets indvendige mekanisme, indtil lampen sidder godt fast. Lampesokkelens underside skal ligge helt ind til huset. s Sæt huset ind igen, og forbind det med jordkablet, der udgår fra projektøren. Skru fingerskruen fast, indtil huset sidder sikkert. s Undgå at røre reflektoren med bare hænder. Fedtrester kan brænde sig ind og nedsætte den optiske kvalitet betydeligt. 3. LINSER Din ULTRAPAR-projektør leveres med fire glaslinser. + Benyt din ULTRAPAR aldrig uden gitterindsatsen til farvefilteret, da denne beskytter mod at røre den varme lampe og mod at der kan falde glasskår ud, hvis linsen brister! Den anvendte linses form er afgørende for lysudfaldet (Tab. 3.1). Benyt desuden den drejelige linsering til optimal justering af lyskeglen. %HWHJQHOVH %HVNDIIHQKHG (JHQVNDE Punktlinse Gennemsigtigt glas 15 rund stråleform Spotlinse Kornrasterglas 19 rund, let diffus stråleform Mellemflomlinse Glas med få facetter 21 x 34 aflang stråleform Bred mellemflomlinse Glas med mange facetter 30 x 51 aflang stråleform Tab. 3.1: Sammenligning af linserne til ULTRAPAR + Linser, der har ridser eller er kradset i stykker, skal ubetinget udskiftes LINSER

5 3.1 Aftagning af linsen ULTRAPAR UP Ved anvendelsen af projektøren bliver linserne meget varme. Derfor: lad altid linsen køle af, inden den tages ud! s Afbryd projektørens forbindelse til elnettet, og vent, indtil projektøren er kølet af. s Læg projektøren på en plan og stabil arbejdsflade. Udskift aldrig linsen, medens projektøren hænger på sin plads. s Fjern beskyttelsesgitter, idet du presser de to fjedertunger på gitteret sammen og derefter tager beskyttelsesgitteret ud forfra. s Lige foran linsen sidder der en bred bevægelig metalklemme, der udgår fra linsens drejering. Drej linsens drejering så langt, at metalklemmen befinder sig på oversiden af projektøren (direkte under sikkerhedsbøjlen ). s Tip nu projektørens forside mindst 45 forover. s Når den bevægelige metalklemme trykkes opad, kan linsen let løsnes: den kan nu tages ud forfra. 3.2 Indsætning af linsen s Tip projektøren let fremover, og drej linsens drejering, indtil den bevægelige metalklemme befinder sig på oversiden af projektøren direkte under sikkerhedsbøjlen. s Anbring linsen således, at den rundede side er rettet bagud. Derunder skal linsens nederste rand ligge bag de to fremspring på linsens drejering. s Tryk linsens øverste rand let bagud, indtil linsen falder i hak bag den brede metalklemme. s Indsætning af beskyttelsesgitter : Tryk de to fjedertunger på beskyttelsesgitteret sammen, og anbring det umiddelbart foran linsens drejering. Der findes to fordybninger i ULTRAPAR s støbejernshus til beskyttelsesgitterets fødder. De to fjedertunger skal befinde sig direkte under sikkerhedsbøjlen. 4. FARVERAMMEN I farverammen kan der indsættes farvede folieplader. Ved indsætning af farverammen skal du gå frem på følgende måde: s Løsn sikkerhedsbøjlen på oversiden af projektøren, idet du skubber den til side. Derpå kan bøjlen åbnes og vippes bagover. s Stik farverammen ind i den dertil beregnede rammeholder og. Dermed menes den yderste styreskinne på forsiden af ULTRAPAR, der er lukket på de tre sider. s Tryk igen sikringsbøjlen til side, og tryk den igen så langt ned, at den falder i hak. + Benyt udelukkende farvefolier med tilsvarende temperaturbestandighed! + Benyt din ULTRAPAR aldrig uden gitterindsatsen til farvefilteret, da denne beskytter mod at røre den varme lampe og mod at der kan falde glasskår ud, hvis linsen brister! 4. FARVERAMMEN 5

6 ULTRAPAR UP RENGØRING AF REFLEKTOREN s Afbryd projektørens forbindelse til elnettet, og fjern lampehuset, som beskrevet i kapitel 2.1. s Fjern farverammen (kapitel 4) og beskyttelsesgitteret samt linsen (kapitel 3.1), således at du har fri adgang til reflektoren. s Rengøring af reflektoren: Anvend en trykluftsstråle uden olie eller en blød, fnugfri bomuldsklud. Ved stærk tilsmudsning kan du også fugte kluden med mildt sæbevand. Rester af sæbevand skal imidlertid fjernes! s Saml projektøren igen (se kapitel 2.1 og 3.2). + Rengør aldrig reflektoren med rengøringsmidler til glas eller vinduer! Kemikalierne i sådanne midler kan beskadige den reflektor indsats. + Benyt ikke papirlommetørklæder eller hårdt materiale til at tørre reflektoren af med. På denne måde undgår du, at der opstår ridser i reflektorens overflade. + Undgå at røre reflektoren med bare hænder. Fedtrester kan brænde sig ind og nedsætte den optiske kvalitet betydeligt. 6. OPHÆNGNING AF ULTRAPAR Din projektør fastgøres ved hjælp af monteringsbøjlen på stativer eller traverssystemer. Benyt altid M12 stålskruer til monteringen. UP 1000 skal yderligere sikres med en sikringswire. Denne fastgøres i øjet, der befinder sig på projektørhuset. ULTRAPAR s position sikres efter indstillingen ved hjælp af fastgørelsesskruen. 7. TEKNISKE DATA Ydelse maks. 575 Watt (120 V / 240 V) Maksimal rumtemperatur Ta = 45 C Maksimal temperatur på de udvendige overflader Tmaks. = 175 C Mål (Højde * Diameter) ca. 11 3/4" (300 mm) * 9 1/4" (237 mm) Vægt ca. 3,8 kg Firmaet BEHRINGER stræber til stadighed efter at sikre den højeste kvalitetsstandard. Nødvendige ændringer foretages uden forudgående meddelelse. Tekniske data og apparatets udseende kan derfor afvige fra de nævnte angivelser eller viste afbildninger TEKNISKE DATA

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412. Professional 24-Channel DMX Lighting Console

Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412. Professional 24-Channel DMX Lighting Console Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412 Professional 24-Channel DMX Lighting Console 2 EUROLIGHT LC2412 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak... 2 Vigtige sikkerhedsanvisninger... 3 Dementi... 3 1.

Læs mere

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning DK VÆGMONTEREDE EMFANG SPACE En Elica Collection model Monterings- og brugsanvisning * Skal kun monteres ved filterversion 2 DK Montering uden aftræk DK 3 * Medfølger ikke 4 DK DK 5 Montering med aftræk

Læs mere

Betjeningsvejledning B-CONTROL DEEJAY. Next-Generation DJ Machine Play, Mix, Perform and Scratch Your MP3 Files like Vinyl Records

Betjeningsvejledning B-CONTROL DEEJAY. Next-Generation DJ Machine Play, Mix, Perform and Scratch Your MP3 Files like Vinyl Records Betjeningsvejledning B-CONTROL DEEJAY Next-Generation DJ Machine Play, Mix, Perform and Scratch Your MP3 Files like Vinyl Records 2 B-CONTROL DEEJAY Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak... 2 Vigtige

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

Betjeningsvejledning BAIER. Diamantfræser BDN 463. BAIER Scandinavia Aps. Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH. Hammerbakken 12 14 DK-3460 Birkerød

Betjeningsvejledning BAIER. Diamantfræser BDN 463. BAIER Scandinavia Aps. Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH. Hammerbakken 12 14 DK-3460 Birkerød Betjeningsvejledning BAIER Diamantfræser BDN 463 BAIER Scandinavia Aps Hammerbakken 12 14 DK-3460 Birkerød Tlf. 45 94 22 00 Fax 45 94 22 02 baier@baier.dk www.baier.dk Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH Heckenwiesen

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Leica CV5030. Dækglasautomat

Leica CV5030. Dækglasautomat Leica CV5030 Dækglasautomat Betjeningsvejledning Leica CV5030 Best.-nr. 14 0478 80103 RevE V 3.0, dansk - 04/2013 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før

Læs mere

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: 2 Emballage og indhold 3 Information omkring installationen 4 Instruktion

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... 28 Montagevejledning Til 28mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Kære kunde

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8303 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 868 700 Miljøbeskyttelse

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Opvaskemaskine D9500H

Opvaskemaskine D9500H Opvaskemaskine D9500H Brugermanual HN8820 14 kuverter Alt funktion Auto programmer KORT BETJENINGSOVERSIGT - For detaljer, se brugermanualens afsnit om emnet Tænd for opvaskeren Tryk på On/Off knappen

Læs mere

Leica ST5020. Multistainer

Leica ST5020. Multistainer Leica ST5020 Multistainer Betjeningsvejledning Leica ST5020 V1.7 Dansk 08/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De informationer,

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere