Orthokeratologi Kontaktlinsens Effekt som Myopikontrol hos Børn i Alderen 6-16 år.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orthokeratologi Kontaktlinsens Effekt som Myopikontrol hos Børn i Alderen 6-16 år."

Transkript

1 Orthokeratologi Kontaktlinsens Effekt som Myopikontrol hos Børn i Alderen 6-16 år. The Effect of Myopia Control with Orthokeratology Contact Lenses in Children between 6 and 16 of Age. Denne opgave er skrevet af: Christina Søndergaard & Mette Østergaard Johannesen Vejleder: Merethe Freiding Aflevering den 23. januar 2013 Antal anvendte tegn:

2 Abstrakt Formål: I dette systematiske review ønskede vi, at belyse de nyeste forskningsresultater og ud fra dette udlede effekten af ortho-k som myopikontrol, på AL. Metode: Der var ud fra en systematisk søgning fundet 4 studier, og 2 caserapporter. Her opfyldte alle studier, at være på engelsk, fra 2000 til 2012, være videnskabelige og kvalitetssikrede studier, omhandlende myopikontrol hos børn mellem 6-16 år ved brug af ortho-k linser, myopi fra 0,25 D - 5,00 D, astigmatisme < 2 D og studiets varighed skulle være minimum 2 år, indeholdende kontrolgruppe og minimum 40 deltagere ved afslutning. Resultat: I Retardation of Myopia in Orthokeratology (ROMIO) Study: A 2-Year Randomized Clinical Trial var gennemsnitsøgningen af AL i ortho-k gruppen 0,27 mm mindre end i kontrolgruppen. Long-Term Effect of Overnight Orthokeratology on Axial Length Elongation in Childhood Myopia: A 5 Year Follow-Up Study viste kontrolgruppen, at have en gennemsnitstilvækst på 0,43 mm, mere end ortho-k gruppen. I The Longitudinal Orthokeratology Research in Children (LORIC) in Hong Kong: A Pilot Study on Refractive Changes and Myopic Control var den gennemsnitstilvækst på 0,25 mm mere for kontrol gruppen både for AL og corpus vitreum dybden, i forhold til ortho-k gruppen. I Myopia control with Orthokeratology Contact Lenses in Spain: Refractive and Biometric Changes (MCOS) var gennemsnitsstigningen 0,22 mm mere for kontrol gruppen, i forhold til ortho-k gruppen. I caserapporten Discontinuation of Orthokeratology and Myopic Progression blev der i 3 faser målt den aksiale tilvækst, i 1. fase med ortho-k linser, målte man for OD: 0,02 mm og OS: 0,03 per måned, i 2. fase, med briller målte man en tilvækst på 0,06 mm OU månedligt, hvorimod der i 3. fase, med ortho-k, ingen tilvækst var. Asymmetrical Increase in Axial Length in the Two Eyes of a Monocular Orthokeratology Patient som ligeledes er en caserapport, var der en stigning i AL for OD på 0,34 mm, hvor der ikke blev udført nogen behandling, og for OS på 0,13 mm, hvor der blev korrigeret med ortho-k linse, gennem studiets 2 år. Konklusion: De 4 studier, samt de 2 caserapporter, viser en tendens til, at ortho-k har en mulig hæmmende effekt på myopi progressionen, på baggrund af den mindskede vækst af AL. Man kan ikke ud fra studierne endeligt konkludere, at ortho-k linser har en myopikontrollerende effekt, dette vil kræve mere forskning. Side 1 af 30

3 Indholdsfortegnelse Ordforklaring... 3 Baggrund... 4 Myopi... 4 Myopiens udvikling... 4 Det myope øje... 5 Myopiforebyggelse... 6 Formål... 7 Problemformulering... 7 Metode... 8 Resultat Retardation of Myopia in Orthokeratology (ROMIO) Study: A 2-Year Randomized Clinical Trial Long-Term Effect of Overnight Orthokeratology on Axial Length Elongation in Childhood Myopia: A 5 Year Follow-Up Study The Longitudinal Orthokeratology Research in Children (LORIC) in Hong Kong: A Pilot Study on Refractive Changes and Myopic Control Myopia control with Orthokeratology Contact Lenses in Spain: Refractive and Biometric Changes (MCOS) Discontinuation of Orthokeratology and Myopic Progression Asymmetrical Increase in Axial Length in the Two Eyes of a Monocular Orthokeratology Patient Diskussion Opsummering af resultatafsnittet Diskussion af primære studier Diskussion af caserapporter Diskussion af metode Konklusion Perspektivering Litteraturliste Alle afsnit er udarbejdet af Christina og Mette Nøgleord: Orthokeratologi, myopikontrol, børn, aksial længde Side 2 af 30

4 Ordforklaring Her finder du forklaringer på ord og forkortelser, der vil være at finde i opgaven. WTR: With the rule, dvs. en cylinder i medreglen, placeret fra 0-30 og fra ATR: Against the rule, dvs. en cylinder i modreglen, placeret fra Topography: Pachometry: RGP: Klinisk måling. En topograph giver et overbliksbillede af cornea, hvilket kan bruges til at identificere forandringer, såsom keratoconus og ardannelse. Denne måling kan blandt andet anvendes som en hjælp til at tilpasse kontaktlinser, og til at følge forandringer hos LASIK opererede klienter. Klinisk måling. Et pachometer bruges til at måle tykkelsen på corna. Den er ofte anvendt på klienter med glaukom eller for højt okulært tryk. Rigid Gas Permeable. RGP er en formfast kontaktlinse, der har en høj iltgennemtrængelighed. AL: VCD: Saggitalhøjde: Cykloplegic: Ortho-k: Aksial længde. Øjets længde målt mellem det mest anterior og mest posterior punkt. Vitreous chamber depth, dvs. længden af corpus vitrium. Pilhøjden, fra apex til den tænkte grundflade af cornea. Paralyse af muskulus ciliaris, som medfører tab af akkommodationen og en dilation af pupillerne. Orthokeratology. Er en RGP linse, man anvender som natlinse til at omforme cornea. Side 3 af 30

5 Baggrund Myopi Myopi er det mest forekommende øjensyndrom i verden. Prævalensen er stadigt stigende og berører i dag omkring 33 % i USA, men i Asien er der målt epidemiske værdier på op mod % 1. I den vestlige verden er prævalensen af myopi blandt børn mindre end 5 %, hvorimod den blandt asiatiske børn kan være op til 29 % hos 7 årige. Myopi er blevet mere almindelig gennem de sidste 50 år, og det er vurderet til at påvirker 1,6 milliarder mennesker på verdensplan. Disse tal er forventet at stige til 2,5 milliarder i 2020, ifølge Institude of Eye Research 1. Myopi i sig selv er ikke en sygdom, men ved høje styrker er der en risiko for at udvikle chorioretinal degeneration (udtynding af nethinden), retinal detachment (nethindeløsning), glaukom (grøn stær) og katarakt (grå stær), som kan resultere i synsnedsættelse eller synstab 2. Der forekommer ca. 600 tilfælde af nethindeløsning årligt i Danmark, ud af disse er omkring 150 på personer med en myopi på minimum -6 D 3. Der er ikke offentliggjort tal på antallet af personer med chorioretinal degeneration og glaukom i Danmark. Disse komplikationer har ikke kun en betydning for den berørte person, men også samfundsmæssigt, hvor det skønnes at koste Danmark 500 millioner kr. på årsbasis 3. Med udsigterne til en stigning i antallet af myope personer, kan man kun forvente en proportionel stigning i udgifterne for det danske sundhedsvæsen. Myopiens udvikling Studier viser, at børn i 5-6 års alderen, der har en myopi på -0,50 eller mere, er på ca. 2 %. Herefter stiger den, og omkring 20 års alderen er myopien oppe på ca. 20 %, og for de årige ligger den på ca. 30 % 3. Der er nogen usikkerhed om de faktiske tal, da de bygger på forskellige studier, og dermed forskellige kriterier, men det giver et indtryk af udviklingen, som man må formode ligner de danske tendenser meget. Synet har altid haft en stor betydning for alle racers overlevelse, mennesker som dyr, for havde man ikke et optimalt afstandssyn, ville man ikke være i stand til at flygte fra rovdyr, finde mad, genkende andre artsfæller og vurdere miljømæssige farer og fordele 4. Fra fødslen er både mennesker og andre pattedyr en smule hyperope, men bevæger sig mod emmetropi gennem vækst og udvikling 3,6. I de seneste år har landbruget været en nødvendighed for mennesket, hvor et præcist afstandssyn kunne være lig med overlevelse 6. Når et forholdsvis primitivt menneske udsættes for den moderne civilisation, kan man i løbet af én enkelt generation udvikle en myopi på niveau med folk i de vestlige samfund 6. I 1999 lavede Garner et al. en undersøgelse på 2 grupper af børn, der havde ens genetisk baggrund, men stor forskel i kulturtilpasningen i Nepal. Blandt børnene, der var Side 4 af 30

6 bosat i bymiljøet Kathmandu, havde en myopi prævalens på 21,7 %, hvorimod de børn, der var bosat i landsbyområder omkring Solu Khumbu, havde et myopi niveau på 2,9 %. Begge grupper af børn havde den obligatoriske skolegang, men det menes, af Garner et al., at børnene i Kathmandu fik stillet større krav til deres nærsyn. Kathmandu er desuden en stor by, der er meget påvirket af den vestlige verden, hvorimod Khumjung er en isoleret by uden elektricitet, tv og andre moderne elementer 5. Jo højere krav der stilles til uddannelses niveauet, jo højere forekomst af myopi kan måles i befolkningen. Dette stemmer meget godt overens med en forekomst af myopi i Kina på op mod 80 % på unge i college 1. Det myope øje Hos et myopt øje, vil lysets stråler blive fokuseret foran retina 6. For at opnå et fokuseret billede på retina skal den aksiale længde (AL) passe med lysets brydning af cornea og linsen, med under 0,1 mm s nøjagtighed 3. Man mener, at AL påvirkes af defokuseringen ad retinabilledet, og resulterer i enten en acceleration eller en deceleration. Når øjenlængden er rigtig sendes et signal fra retina, hvilket skaber en stabilisering af øjets udvikling 3. Hos børn med en progredierende myopi menes det, at denne mekanisme af en ukendt årsag er dysfunktionel, hvilket medfører en konstant forøgelse af AL. Øjets længde kan som en konsekvens heraf, tiltage med op imod 1 mm årligt, hvor den normale stigning ligger på 0,1 mm per år. Hos et dansk barn i alderen 8-12 år ligger den gennemsnitlige aksiale længde stigning på ca. 0,25 mm. årligt, svarende til en myopi tilvækst på 0,50D per år 3. Udviklingen vil begynde at aftage omkring 14 års alderen og vil mellem års alderen være ophørt. Man har ved et længerevarende studie målt, at børn ved fødslen har en hyperopi på omkring +2,50D. Børn der er disponerede for at udvikle myopi, vil på et tidligere tidspunkt have opbrugt denne reserve end børn, der vil ende op med at blive emmetrope. Ved 6 års alderen vil et barn, der senere i livet vil blive emmetrop, have en reserve på +1,25D, hvorimod et kommende myopt barn vil have opbrugt denne reserve 3. Et barn vil typisk først have gener, når myopien har en størrelse på -1,00D, man vil dog kunne identificere de børn, der er i risiko for at udvikle myopi, hvis man foretager en refraktionsbestemmelse ved cyclogyl cycloplegi (måling der måler AL) i skolestarts alderen, og fortsætter de efterfølgende 6 måneder. Hvis dette viser sig at være et barn, der har en stigende AL i forhold til sin alder, kan man allerede her, inden myopien overskrider -1,00D, påbegynde en behandling, der muligvis kan bremse udviklingen af AL og man kan formodentligt undgå ca. 300 tilfælde af nethindeløsning på årsplan 3. Side 5 af 30

7 Myopi forebyggelse En mulig og anerkendt, dog ikke særlig udbredt behandlingsform i Danmark er Orthokeratologi. Orthokeratologi er en midlertidig reduktion af myopi, opnået ved en speciel kontaktlinse, der omformer cornea og på denne måde bremser udviklingen af AL (se billede 1). Billede 1: Cornea der tager form efter ortho-k linsen 7 Når man omformer cornea, får man lysets stråler til at ramme retina centralt, men man får ved denne teknik også de perifere stråler til at ramme indenfor nethinden og undgå perifer hyperopisk defokusering, som ellers ikke er tilfældet for det myope øje (se billede 2). Billede 2: Fra Enseyes Et færdigkoncept til ORTHOKERATOLOGY introduktionskursus, et myopt øje til venstre med almindelig kontaktlinse korrektion, og til højre med ortho-k linse. Man anvender en omvendt geometri gas permeable (GP) ortho-k linse båret under søvnen 8. Moderne 4-, 5- og 6-zoners linse design gør omformningen af cornea og reduktionen af myopien hurtigere, mens brugeren sover. Med denne teknik kan nøje udvalgte klienter, gå hele dagen igennem uden brug af korrektion og som udgangspunkt have et fremragende syn. Et studie fortaget af Helen Swarbrick et al. viser forandringerne ved ortho-k linsebrug i 30 dage, målt med topograph og pachometer. Her finder man, at der sker en omfordeling af epithelcellerne, så der centralt sker en Side 6 af 30

8 udtynding, og en stigning ved midt periferien. Det bemærkelsesværdige er, at det centralt primært påvirker epithelcellerne, mens det i midt periferien primært påvirker stromaet 9. Tilsyneladende har det ingen påvirkning på de dybereliggende lag i cornea, kun epithelcellelaget. Denne proces giver en øget sagittalhøjde, hvilket medfører en fladere corneal kurve, som får lysets stråler til ramme i retina, og kan reducere eller helt eliminere brugen af korrektion. Enseyes, der blandt andet står for at distribuere ortho-k linser til optikere i Danmark, har visse kriterier for at opnå den mest optimale behandling af klienten, hvilket er, at der skal være en sfærisk styrke mellem -0,75 til - 4,50D, cylinder WTR (0-30 og ) op til -2,50D, cylinder ATR ( ) op til -1,50D. Ifølge Esben Sørensen, ejer af Enseyes, er der ikke en nedre aldersgrænse for, hvornår man kan påbegynde en sådan behandling. Det handler om, at der er en opbakning fra forældrene, der skal hjælpe barnet med at håndtere og rense linserne. Ifølge Esben kan man sagtens foretage denne behandling på børn i 6-7 års alderen 10. Man bør dog fortsætte denne behandling eller korrektionsmulighed, indtil barnet er minimum år, da der er her omkring myopien stabiliseres. Afbryder man behandlingen før dette tidspunkt, kan man risikere en acceleration i AL 3. Formål Vi ønsker at belyse de forskningsresultater der findes fra 2000 til 2012, og ud fra dette udlede effekten af orthok som myopikontrol, på AL. Vi ønsker at kunne videregive denne information både til øjenlæger og optikere, så de kan tage denne korrektionsform med på linje med RGP/bløde kontaktlinser og briller. Problemformulering Hvor stor effekt har ortho-k linser som myopikontrol på AL hos skolebørn, i alderen 6-16 år? Side 7 af 30

9 Metode Vi ville i dette litteraturstudie lave et systematiske review og startede med en systematisk søgning i de elektroniske databaser, PubMed/Medline og The Cochrane Library. Udover elektronisk litteratursøgning, blev der også foretaget en håndsøgning i referencelisterne efter relevant litteratur, ved allerede inkluderede studier, for at finde mulige oversete studier i den øvrige søgning. Søgeordene, der blev anvendt i begge databaser: Orthokeratology, Ortho-K, Myopia, Myopia Control, Children, disse ord blev i søgningen sat sammen i forskellige kombinationer. Flere af studierne dukkede op gentagende gange ved de forskellige ordsammensætninger. Søgeordene blev valgt for at finde relevante artikler omhandlende myopikontrol hos børn ved brug af ortho-k linser. Inklusionskriterier var, at artiklerne var på engelsk, studierne skulle være fra 2000 til 2012, derudover skulle de være videnskabelige og kvalitetssikrede studier, herigennem omhandlende myopikontrol hos børn ved brug af ortho-k linser. Krav til studierne var børn i alderen 6-16 år, myopi fra 0,25 D - 5,00 D, astigmatisme < 2 D, studiet skulle have en varighed på minimum 2 år, der skulle være en kontrolgruppe og studiet skulle mindst indeholde 40 deltagere ved afslutning. Eksklusionskriterier var hvis ikke abstract eller titel viste sig, at være relevant for vores problemformulering. Eksempelvis, hvis studiet undersøger myopikontrol med ortho-k linser hos voksne, hvis det kun består af en studiegruppe og dermed ingen kontrolgruppe, hvis studietiden var under 2 år, eller hvis primære fokus er på corneas tykkelse ved ortho-k behandling. Ud fra søgeordene fremkom der på PubMed 17 resultater. Vi valgte derefter at ekskludere 11 videnskabelige studier, da de faldt ud på en eller flere af ovenstående krav. 2 artikler havde for få deltagere, 2 artikler var for gamle, 1 havde ingen kontrolgruppe, 3 artikler havde for kort studietid, 2 artikler havde børnene for høj alder, mens 2 var irrelevante for vores undersøgelse. Ud fra inklusions- og eksklusionskriterierne fandt vi 4 artikler, som var relevante og brugbare i forhold til vores problemformulering. Derudover fandt vi yderligere 2 caserapporter, som vi ville inddrage, dog ikke som bærende element i vores opgave. Artiklerne blev kvalitetsvurderet ud fra evidenshierarkiet i Den sundhedsvidenskabelige opgave. Se nedenstående boks. Side 8 af 30

10 Boks 1. Evidenshierarki 11 Evidenshierarkiet i sundhedsvidenskabelig forskning 1a Systematisk review af RCT (radomised controlled trial) 1b Enkeltstående RCT 1c All or none 2a Systematisk review af kohorte-studier 2b Enkelstående kohorte-studier RCT af ringe kvalitet 3a Systematisk review af case-control-studier 3b Enkeltstående case-control-studier 4 Case-serier, kohorte-studier og case-control-studier af ringe kvalitet 5 Ekspertvurdering 1b: Retardation of Myopia in Orthokeratology (ROMIO) Study: A 2-Year Randomized Clinical Trial; Pauline Cho; Sin-Wan Cheung; Investigative Ophthalmology & Visual Science October 2012, Vol. 53, No. 11 2a: Myopia control with Orthokeratology Contact Lenses in Spain: Refractive and Biometric Changes; Jacinto Santodomingo-Rubido; C esar Villa-Collar; Bernard Gilmartin; Ram on Guti errez-ortega; IOVS, July 2012, Vol. 53, No. 8 2b: Long-Term Effect of Overnight Orthokeratology on Axial Length Elongation in Childhood Myopia: A 5 Year Follow-Up Study; Takahiro Hiraoka; Tetsuhiko Kakita; Fumiki Okamoto; Hideto Takahashi; Tetsuro Oshika; Investigative Ophthalmology & Visual Science, June 2012, Vol. 53, No. 7 2b: The Longitudial Orthokeratology Research in Children (LORIC) in Hong Kong: A Pilot Study on Refractive Changes and Myopic Control; Pauline Cho; Sin-Wan Cheung; M Edwards; Current Eye Research, 30:71 80, 2005; 3b: Asymmetrical Increase in Axial Length in the Two Eyes of a Monocular Orthokeratology Patient; S.W Cheung; P Cho; D Fan; Optometry and Vision Science, Vol. 81, No. 9, September b: Discontinuation of Orthokeratology and Myopic Progression, T Lee; P Cho; Optometry and Vision Science, Vol. 87, No. 12, December 2010 Søgningen er foretaget i november Til opbygning af bachelorprojektet er der primært brugt Den sundhedsvidenskabelige opgave 11. Side 9 af 30

11 Resultater Retardation of Myopia in Orthokeratology (ROMIO) Study: A 2-Year Randomized Clinical Trial Udgivet oktober 2012 og er skrevet af Pauline Cho og Sin-Wan Cheung. Det var et studie foretaget i Hong Kong, hvor man via opslag og artikler i avisen fandt klienterne. Gennem et telefoninterview blev klienterne nøje udvalgt efter bestemte kriterier, som blandt andet bestod af en alder mellem 6 og 10 år og myopi mellem 0,50D og 4,00D. Kontrolgruppen blev udstyret med briller, med den nødvendige korrektion, hvilket de skulle bruge dagligt, hvis ikke andet var påkrævet. Ortho-k gruppen blev udstyret med gas-permeable sfærisk 4-zone 12 orthokeratologi kontaktlinser. Alle klienterne skulle cykloplegisk eksamineres hver 6. måned på the Opthometry Clinic of the School of The Hong Kong Polytechnic University. Ortho-k gruppen blev fulgt lidt oftere i begyndelsen (1. dag efter udlevering, efter 1 uge, efter 1 måned og hver 3. måned efter modtagelse af linserne). Al klinisk hjælp var udført af den samme optiker gennem hele studiet, hos begge grupper. Tabel 1. Viser dataene for studiets start 12. Gruppe Gennemførte personer Ortho-k 37 (18 piger, 19 drenge) Kontrol 41 (19 piger, 22 drenge) Dropouts Alder, år Myopi, D Aksial længde, mm 14 (7 piger, 7 9 (7-10) 2,05 +/- 0,72 24,48 +/- 0,71 drenge) 10 (6 piger, 4 9 (7-10) 2,23 +/- 0,84 24,40 +/- 0,84 drenge) Man ekskluderede i alt 24 personer, hovedsagligt pga. manglende engagement og udeblivelse fra kontrollerne. Undersøgerne havde et minimumskriterie for antallet af klienter der gennemførte, på 20 personer i hver gruppe, hvilket var overholdt trods de ekskluderede personer 12. Tabel 1 viser de indsamlede data ved første kontrolbesøg, her havde man sorteret de ekskluderede personers data fra, så de ikke figurerede i tabellen, udover punktet dropouts. Som det ses i tabellen, var der ikke nogen signifikant forskel de 2 grupper imellem (p > 0,05). Side 10 af 30

12 Figur 1. Viser den gennemsnitlige udvikling af AL over 2 år 12, øjets længde kontra tiden. 25, ,9 24,8 24,7 24,6 24,5 24,4 24,3 24,2 24,1 24 Ortho-K Kontrol Tiden Ortho-k Kontrol 0. måned 24,48 24,40 6. måned 24,57 24, måned 24,68 24, måned 24,78 24, måned 24,84 25,03 AL tiltog over tid hos begge grupper, men ifølge artiklen mente man, at stigningen over tid var statistisk signifikant (p < 0,01) og signifikant hurtigere i kontrol gruppen (p < 0,01). Figur 2. Den faktiske forandring af AL(mm) over studiets forløb 12. 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 Ortho-K Control Tiden Ortho-k Kontrol 0. måned 0,00 0,00 6. måned 0,09 0, måned 0,20 0, måned 0,30 0, måned 0,36 0,63 0,00 0 month6 month 12 month 18 month 24 month Væksten af AL var, ved alle kontrol besøgene (p < 0,001), signifikant langsommere i ortho-k gruppen sammenlignet med kontrolgruppen. Gennemsnitsøgningen i AL var i ortho-k gruppen 0,36 mm og hos kontrol gruppen 0,63 mm, hvilket giver en forskel på 0,27 mm over studiets 2 årige forløb. Side 11 af 30

13 Hos ortho-k gruppen var stigningen stort set konsekvent gennem hele studiet, der var kun en større udvikling i 2. periode, hvilket kan ses på figur 2. Hos kontrol gruppen var der en gradvis øgning af AL i løbet af hele studiet, stigningen var størst i forsøgets første 6 måneder. En multipel linear regressionsanalyse viste, at mellem de forudsigelige faktorer, var aksial længde signifikant sat i sammenhæng med behandlingen (p < 0,001) og pågældende persons alder ved studiets start (p < 0,001), men ikke personernes køn, størrelsen af myopien eller corneas krumning ved studiets start (p > 0,08). Potentialet for at forudsige effekten af behandlingen, ud fra personens alder ved forsøgets start, var overvejende lille, dog signifikant. (p < 0,001) På grund af myopikontroleffekten var påvirket af alder, var personerne yderligere inddelt i to grupper. Da gennemsnitsalderen var 9, blev dette skillegrænsen. En gruppe med personer under 9 år blev dannet og den anden med personer fra 9 til 10 år. Det viste sig, at mængden af de yngre personer med en hurtig myopiudvikling var signifikant højere, sammenlignet med de ældre personer i kontrolgruppen (p = 0,002), men ikke i ortho-k gruppen (p=0,61). Side 12 af 30

14 Long-Term Effect of Overnight Orthokeratology on Axial Length Elongation in Childhood Myopia: A 5 Year Follow-Up Study Udgivet juni 2012 og skrevet af Takahiro Hiraoka, Tetsuhiko Kakita, Fumiki Okamoto, Hideto Takahashi og Tetsuro Oshika. Dette studie er en fortsættelse af et, på daværende tidspunkt, igangværende studie, hvor man ved slutningen af studiet valgte at forlænge. Forsøgspersonerne blev udvalgt efter nogle faste kriterier, som blandt andet bestod af en alder mellem 8 og 12 år og en myopi mellem 0,50 og 5,00. Forsøgspersonerne blev inddelt i 2 grupper, en ortho-k gruppe og en kontrol gruppe. Kontrol gruppen blev korrigeret med enkeltstyrke briller, og blev gennem hele forsøgets periode målt, og ved den mindste refraktive ændring blev det også korrigeret i glassene. Ortho-k gruppen blev korrigeret med 4-zone reverce geometry 13 linser, og blev instrueret i at bruge linserne hver nat i mindst 7 sammenhængende timer. Begge grupper kom til kontrolbesøg hver 3. måned. AL blev målt af én eksaminator, der var maskeret overfor den oprindelige refraktion og hvilken gruppe forsøgspersonen tilhørte. Ved hver kontrol blev der taget 5 succesfulde billeder af AL og et gennemsnit blev noteret. Tabel 2. Startværdierne 13. Gruppe Gennemførte personer Ortho-k 22 (12 piger, 10 drenge) Kontrol 21 (13 piger, 8 drenge) Dropouts Alder, år Myopi, D Aksial længde, mm 7 10,4 +/- 1,43 1,89 +/- 0,82 24,09 +/- 0,77 9 9,95 +/- 1,59 1,83 +/- 1,06 24,22 +/- 0,71 Der var forsøgspersoner, der blev ekskluderet i begge grupper. I ortho-k gruppen blev 7 personer ekskluderet, 3 fuldførte ikke de nødvendig opfølgninger, 3 besluttede at skifte til endags linser og 1 var utilfreds med synet. Hos kontrol gruppen var der 9 der blev ekskluderet, 4 fuldførte ikke de påkrævede opfølgninger og 5 personer skiftede til endags linser. Som det ses i Tabel 2, er der ingen signifikant forskel i de to grupper ved forsøgets start (p>0,05). Side 13 af 30

15 Figur 3. Viser den gennemsnitlige udvikling af AL over 5 år 13, øjets længde kontra tiden , , ,5 Ortho-K Kontrol Tiden Ortho-k Kontrol År 0 24,09 24,22 År 1 24,28 24,60 År 2 24,54 24,93 År 3 24,73 25,22 År 4 24,91 25,46 År 5 25,07 25,63 23 År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Der var en signifikant forskel i udviklingen af AL mellem studiets 2 grupper (p=0,0085). Figur 3 viser den årlige stigning i AL. Figur 4. Den faktiske forandring af AL(mm) over studiets forløb 13. 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 Ortho-k Kontrol Tiden Ortho-k Kontrol År 0 0,00 0,00 År 1 0,19 0,38 År 2 0,45 0,71 År 3 0,64 1,00 År 4 0,82 1,24 År 5 0,98 1,41 0,00 År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Der var en stor forskel i udviklingen af AL mellem de to grupper gennem det meste at studiet, men den mindste forskel var mellem 4. (p=0,0938) og 5. år, (p=0,8633) og denne viste sig ikke at være signifikant. Foruden den sidste måling, tiltog kontrol gruppens AL signifikant mere og hurtigere (p=0,033). I figur 4, kan man se den faktiske AL tilvækst over studiets 5 årige forløb, her ses kontrolgruppen at have en tilvækst på 1,41 mm, mens ortho-k gruppen har en tilvækst på 0,98, dette giver en forskel på 0,43 mm. Side 14 af 30

16 The Longitudinal Orthokeratology Research in Children (LORIC) in Hong Kong: A Pilot Study on Refractive Changes and Myopic Control Udgivet juli 2004, skrevet af Pauline Cho, Sin Wan Cheung og Marion Edwards. Studiet er foretaget i Hong Kong. Til studiet blev 43 børn valgt ud fra følgende kriterier: Børnene skulle være mellem 7-12 år, havde myopi mellem 0,25 D - 4,50 D, astigmatisme < 2 D og en visus på mindst 6/6-2 Snellen chart, havde ingen okulære eller systemiske sygdomme eller andre kontraindikationer mod kontaktlinse brug, og ikke tage medicin. Udvælgelsen blev udført af 8 optikere, der alle havde mindst 2 års erfaring med tilpasning af ortho-k linser, og havde tilpasset mindst 30 sæt. Kontrolgruppen, som bar afstands enkeltstyrke briller, blev valgt ud fra et tidligere studie af Edward et al. 14 så de matchede alder, størrelse af myopi og køn på studiegruppen. Dataindsamlingerne blev indsamlet hver 6., 12., 18. og 24. måned, før ortho-k gruppen blev tilpasset med linserne blev AL, corpus vitreum dybde (VCD) målt. Alle i undersøgelsesgruppen blev tilpasset med enten fire eller fem-zoner reverced geometry linser fra Boston XO eller HDS 100 material. Data i dette studie er taget fra højre øje, dette begrundes med at fundene mellem øjnene ofte er tæt på ens. I nedenstående tabel ses startværdier, der blev målt før tilpasningen af ortho-k linser. Tabel 3. Startværdier 15 Grupper Gennemførte personer Dropouts Alder, år Myopi, D Aksial længde, mm Ortho-K 35 (19 piger, 16 drenge) 4 9,6 +/- 1,5 2,27 +/- 1,09 24,50 +/- 0,71 Kontrol 35 (19 piger, 16 drenge) 4 9,6 +/- 0,69 2,55 +/- 0,98 24,64 +/- 0,58 8 personer gennemførte ikke studiet, 3 droppede ud efter de første undersøgelser, 2 droppede ud efter 6 måneder, 1 droppede ud efter 12 måneder og yderligere 2 droppede ud efter 18 måneder. Der var ingen statistisk signifikant forskel på startværdierne mellem ortho-k -og kontrolgruppen ift. køn, alder, størrelse af myopi, AL og VCD(p > 0,05). Side 15 af 30

17 Figur 5. Viser den gennemsnitslige udvikling af AL gennem studiets forløb. 25,4 25,2 25 Tiden Ortho-K Kontrol 24,8 24,6 24,4 24, month 6 month 12 month 18 month 24 month Ortho-K Control 0. måned 24,50 24,64 6. måned 24,53 24, måned 24,66 24, måned 24,69 25, måned 24,79 25,18 Figur 6. Viser den faktiske forandring af AL over studiets 2 år. 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Ortho-K Control Tiden Ortho-K Kontrol 0. måned måned 0,03 0, måned 0,16 0, måned 0,19 0, måned 0,29 0, month 6 month 12 month 18 month 24 month Figur 5 og tabel 3 viser forskellen mellem ortho-k og kontrolgruppen, fra startværdierne og gennem kontrollerne. Ved slutningen af studiet var ortho-k s stigning i AL og VCD omkring halvdelen af kontrolgruppen. Den gennemsnitslige stigning i AL og VCD gennem 24 måneder for ortho-k er 0,29 +/- 0,27 mm og 0,23 +/- 0,25 mm, mens den for kontrolgruppen var 0,54 +/- 0,27 og 0,48 +/- 0,26 mm. En statistisk signifikant lighed blev fundet mellem VCD og startværdierne for myopistørrelsen for begge grupper af deltagere. Hos ortho-k gruppen fandt man, at dem, hvis myopi var høj havde en lav vækst af VCD og AL, hvorimod hos kontrol gruppen var det de personer, der havde den laveste myopi, som havde den laveste vækst af VCD og AL. Side 16 af 30

18 Der var en signifikant nedsat vækst af øjet i ortho-k gruppen, som viste sig i målingerne af AL (p < 0,001) og VCD (p < 0,001). Den generelle vækst var sat i sammenhæng med tiden. Efter 24 måneder var AL (p = 0,012) og VCD (p = 0,005) signifikant mindre end målt i kontrolgruppen. I dette studie var gennemsnits ændringen i AL per år 0,14 mm, svarende til 0,39 D, for ortho-k gruppen sammenlignet med kontrolgruppen som viste en ændring på 0,27 mm, svarende til 0,75 D. Det er gennemsnittet i de to grupper efter 2 års opfølgning, hvor ortho-k gruppen kun har haft den halve vækst i forhold til kontrolgruppen, lignende resultater ses ved VCD. Ved kontrolgruppen var en hurtigere vækst af øjet hos dem, som havde en højere start myopi. I ortho-k behandlingen vil dem med højere start myopi, have en mindre vækst end dem som har en lavere start myopi. Side 17 af 30

19 Myopia control with Orthokeratology Contact Lenses in Spain: Refractive and Biometric Changes (MCOS) Skrevet af Jacinto Santodomingo-Rubido, César Villa-Collar, Bernard Gilmartin og Ramón Gutiérrez-Ortega. Udgivet juni Til dette studie blev 61 børn udvalgt, ud fra følgende kriterier: de skulle være mellem 6-12 år, have myopi mellem 0,75 D - 4,00 D og en cylinder < 1,00 D og ikke lide af nogle okulære eller systemiske sygdomme, og være etnisk europæer. 31 børn blev tilpasset med ortko-k linser, mens en kontrolgruppe på 30 børn blev tilpasset med enkeltstyrke afstandsbriller til fuldtidsbrug. Startværdier blev målt ved studiets start på de kommende ortho-k linse bærere, herunder: deres refraktive og binokulære status, corneal topografi og AL. De blev tilpasset med Menicon Z Night kontaktlinser, herefter blev der ført kontrol hver 1., 6., 12., 18., og 24. måned, og disse skulle være max 2 timer efter forsøgspersonerne var vågnet. Her blev deres AL og topografi målt. Tabel 4. Startværdier 16 Grupper Gennemførte personer Ortho-K 31 (15 piger, 16 drenge) Kontrol 30 (15 piger, 15 drenge) Dropouts Alder, år Myopi, D Aksial længde mm 2 9,6 +/- 1,6 2,15 +/- 1,12 24,40 +/- 0,81 6 9,9 +/- 1,9 2,08 +/- 1,23 24,22 +/- 0,91 Data for primært det højre øje var brugt til udregning af resultaterne i dette studie. Der var ingen statistisk signifikant forskel i startværdierne mellem ortho-k gruppen og kontrolgruppen (p>0,05). I alt blev 8 personer ekskluderet, 2 i ortho-k gruppen, 1 efter 6 måneder og 1 efter 18 måneder, og 6 i kontrolgruppen, 3 efter 6 måneder, 2 efter 18 måneder og 1 efter 24 måneder. Størrelsen af myopien i kontrolgruppen steg gennem forsøgsperioden ift. ortho-k gruppen. Tidseffekten på AL viste sig, at være signifikant (p<0,001), mens effekten af den refraktive korrektion og AL var ikke signifikante (p=0,22). Dog var effekten af tid og korrektion af myopien signifikant (p=0,05). Det sidstnævnte viser en større aksial vækst ved kontrolgruppen ift. ortho-k gruppen. Ændringen i AL i forhold til startværdierne og effekten af den refraktive korrektion(p=0,005), tid (p<0,001)og dennes interaktion (p<0,030) blev fundet signifikant. Side 18 af 30

20 Figur 7. Viser gennemsnittet af udviklingen af AL gennem studiets 2 årige forløb , ,8 24,6 24,4 24,2 24 Ortho-K Kontrol Tiden Ortho-K Kontrol 0. måned 24,49 24,26 6. måned 24,61 24, måned 24,71 24, måned 24,91 24, måned 24,96 24,95 23,8 0 måned 6 måned 12 måned 18 måned 24 måned Figur 8. Viser den faktiske forandring af AL over studiets forløb. 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Ortho-K Kontrol Tiden Ortho-K Kontrol 0. måned 0,00 0,00 6. måned 0,12 0, måned 0,22 0, måned 0,42 0, måned 0,47 0, måned 6 måned 12 måned 18 måned 24 måned Figur 7 og 8 viser, at der mellem studiets 6., 12. og 18. måned var den signifikant største effekt mellem tid og vækst (p<0,05). I figur 8 ses den faktiske forskel mellem de to grupper. I ortho-k gruppen var der efter 2 år, en tilvækst på 0,47 mm, mens der i kontrolgruppen var en tilvækst på 0,69 mm, dette gav en forskel på 0,22 mm. Side 19 af 30

Ny medicinsk behandling af nærsynethed hos børn

Ny medicinsk behandling af nærsynethed hos børn 10 Ny medicinsk behandling af nærsynethed hos børn Af Øjenlæge Klaus Trier Det menneskelige øjes længde forøges gennem barnealderen fra 17 mm til 24 mm. Normalt vil øjet nå sin blivende størrelse i 14-års

Læs mere

Synsfejl: Hyperopi og myopi

Synsfejl: Hyperopi og myopi 22 Synsfejl: Hyperopi og myopi AF IVAN NISTED, KONTAKTLINSEOPTIKER, MPH Min holdning er, at subjektiv afprøvning af korrektion i prøvebrille er en simpel og direkte måde at give patienten den mest komfortable

Læs mere

Er nærsynethed. Af professor dr.med. Ernst Goldschmidt. Fig. 1 Skarpheden er foran nethinden. Skarpheden er på nethinden

Er nærsynethed. Af professor dr.med. Ernst Goldschmidt. Fig. 1 Skarpheden er foran nethinden. Skarpheden er på nethinden Er nærsynethed Af professor dr.med. Ernst Goldschmidt Nærsynethed et vokseproblem Nærsynede øjne er for lange, dvs. at billeddannelsen finder sted i et plan foran nethinden, hvorved billedet på nethinden

Læs mere

Nærsynethed i Danmark fra 1882 til 2004. Billeddannelse ved nærsynethed F I G U R 1 A

Nærsynethed i Danmark fra 1882 til 2004. Billeddannelse ved nærsynethed F I G U R 1 A Billeddannelse ved nærsynethed Skarpheden er foran på nethinden Billedet på nethinden er uskarpt F I G U R 1 A Nærsynethed i Danmark fra 1882 til 2004 Af Nina Jacobsen læge, ph.d.-studerende, Kennedy Centret

Læs mere

ØJENPLEJE I PRAKSIS EN OPSTARTSMODEL FOR EN TØRRE ØJNE-KLINIK

ØJENPLEJE I PRAKSIS EN OPSTARTSMODEL FOR EN TØRRE ØJNE-KLINIK ØJENPLEJE I PRAKSIS EN OPSTARTSMODEL FOR EN TØRRE ØJNE-KLINIK INDHOLD HVORFOR EN DES-KLINIK? HVORDAN STARTER MAN? HVAD KRÆVES DER? HVORFOR EN DES-KLINIK? FORMÅL Patienter er faktisk bekymrede for øjets

Læs mere

skuffer forventningerne

skuffer forventningerne Nyt fra forskningsfronten Storstilet forsøg på at nedbringe risikoen hos AMDpatienter for at få Erik Lohmann Sekretariatschef cand.merc. Våd AMD skuffer forventningerne 16 AMD-patienter med Tør AMD har

Læs mere

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Checkliste Andres et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Andres D et al.: Randomized double-blind trial of the effects of humidified compared with

Læs mere

De fleste børn og forældre foretrak kontaktlinser frem for briller af mange forskellige grunde, herunder syn, komfort, håndtering og udseende.

De fleste børn og forældre foretrak kontaktlinser frem for briller af mange forskellige grunde, herunder syn, komfort, håndtering og udseende. 16 FAGLIGT Nye resultater vedrørende kontaktlinser til børn og teenagere Har du styr på CLIP- og CLAMP og ACHIEVE-forsøgene, og vil dine yngre patienter virkelig have glæde af at bruge kontaktlinser? Jeff

Læs mere

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år : 1 Et kort overblik over efterladte børn i alderen 2-15 år Vi ønsker med dette notat at give et indblik i karakteristika og belastningsgrad hos de børn, som har modtaget et tilbud hos Børn, Unge & Sorg

Læs mere

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 10. marts 2008 1. Angiv formål med undersøgelsen. Beskriv kort hvordan cases og kontroller er udvalgt. Vurder om kontrolgruppen i det aktuelle studie

Læs mere

Øjets kontrastfølsomhed I teori og praksis. Dansk Optometri- og kontaktlinsekonference 10-11 november 2012

Øjets kontrastfølsomhed I teori og praksis. Dansk Optometri- og kontaktlinsekonference 10-11 november 2012 Øjets kontrastfølsomhed I teori og praksis Dansk Optometri- og kontaktlinsekonference 10-11 november 2012 Henrik Holton 2012 Normalt syn Nedsat kontrastsyn Kontraster i hverdagen Trappe set nedefra Samme

Læs mere

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse Skoleåret

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse  Skoleåret Læring af test Rapport for Skoleåret 2016 2017 Aarhus Analyse www.aarhus-analyse.dk Introduktion Skoleledere har adgang til masser af data på deres elever. Udfordringen er derfor ikke at skaffe adgang

Læs mere

Hvad er problemet? Tosprogede elevers sprog og læsetilegnelse. Karakterer i 9. klasse! Tosprogede klarer sig dårligt i skolen.

Hvad er problemet? Tosprogede elevers sprog og læsetilegnelse. Karakterer i 9. klasse! Tosprogede klarer sig dårligt i skolen. Tosprogede elevers sprog og læsetilegnelse Hvad er problemet? Tosprogede klarer sig dårligt i skolen v/ Anders Højen Lektor Center for Børnesprog Syddansk Universitet Læring og kulturel anerkendelse i

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

Medicinsk Udstyr Briller og kontaktlinser

Medicinsk Udstyr Briller og kontaktlinser Retningslinjer for fremstilling og salg af medicinsk udstyr - briller og kontaktlinser Ministeriet for Sundhed og forebyggelse bekendtgørelse nr. 1263 af 15/12/2008 om medicinsk udstyr Medicinsk Udstyr

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

Nyt mini-teleskop kan opereres ind i øjet

Nyt mini-teleskop kan opereres ind i øjet Nyt mini-teleskop kan opereres ind i øjet og forbedre synet hos patienter med AMD Et nyt mini-teleskop kan nu indopereres i øjet som ved en grå stær operation og forstørre nethindebilledet på et område

Læs mere

Patientinformation. Se klart og tydeligt på alle afstande Mulighed for behandling med flerstyrke intraokulære linser

Patientinformation. Se klart og tydeligt på alle afstande Mulighed for behandling med flerstyrke intraokulære linser Patientinformation Se klart og tydeligt på alle afstande Mulighed for behandling med flerstyrke intraokulære linser Få fokus på dit syn Et godt syn er en vigtig del af din livskvalitet. At kunne se giver

Læs mere

Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT

Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT Evidensbaseret Praksis DF Region Nord Marts 2011 Jane Andreasen, udviklingsterapeut og forskningsansvarlig, MLP. Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen,

Læs mere

Forløbsplan 2016 baseret på forløb med udgangspunkt i kerneområder Unit guide- beskrivelse til studerende

Forløbsplan 2016 baseret på forløb med udgangspunkt i kerneområder Unit guide- beskrivelse til studerende Forløbsplan 2016 baseret på forløb med udgangspunkt i kerneområder Unit guide- beskrivelse til studerende Kerneområde (Alle kerneområder/fag beskrives) Navn: Okulær patologi og farmakologi Placering Semester:

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

REEKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

REEKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N REEKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT

Læs mere

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Trine A. Horsbøl, cand. cur. Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd. Center for Kliniske Retningslinjer Baggrund

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Henvisninger. Danmarks Optikerforening 2014 Steen Aalberg, Bo Lauenberg, Annette Slyngborg

Henvisninger. Danmarks Optikerforening 2014 Steen Aalberg, Bo Lauenberg, Annette Slyngborg Henvisninger Danmarks Optikerforening 2014 Steen Aalberg, Bo Lauenberg, Annette Slyngborg Henvisning, hvornår og hvordan KL. 19 Velkomst Kort intro om autorisationsloven Annette: Kontaktlinserelateret

Læs mere

Uafhængighedserklæring Naturlig nysgerrighed efter at kæde teoretiske og praktiske forhold sammen til fordele for de mennesker der står som brugere af

Uafhængighedserklæring Naturlig nysgerrighed efter at kæde teoretiske og praktiske forhold sammen til fordele for de mennesker der står som brugere af Hvilken rolle spiller øjets rotationscenter? Hans Bleshøy PhD Optometrist Uafhængighedserklæring Naturlig nysgerrighed efter at kæde teoretiske og praktiske forhold sammen til fordele for de mennesker

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

VÆRD AT VIDE FØR OG EFTER DIN BEHANDLING FOR ALDERSSYN

VÆRD AT VIDE FØR OG EFTER DIN BEHANDLING FOR ALDERSSYN VÆRD AT VIDE FØR OG EFTER DIN BEHANDLING FOR ALDERSSYN 1 Nu véd jeg, at jeg altid kommer til at se godt, og at jeg aldrig behøver at være bekymret for grå stær! Karen Maria Olesen, statistiker, 58 år 2

Læs mere

Arbejdsnotat. Tendens til stigende social ulighed i levetiden

Arbejdsnotat. Tendens til stigende social ulighed i levetiden Arbejdsnotat Tendens til stigende social ulighed i levetiden Udarbejdet af: Mikkel Baadsgaard, AErådet i samarbejde med Henrik Brønnum-Hansen, Statens Institut for Folkesundhed Februar 2007 2 Indhold og

Læs mere

Forbedring af synet hos voksne med amblyopi

Forbedring af synet hos voksne med amblyopi Forbedring af synet hos voksne med amblyopi Et litteraturstudie Af Karen-Marie Hulgaard Baggrund Amblyopi er det mest almindelige visuelle handicap i barndommen, med næsten 60.000 (US tal) nye tilfælde

Læs mere

Hvad ved vi om HC i Kina?

Hvad ved vi om HC i Kina? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Kinesisk Huntingtons Chorea-netværk lanceret Kinesisk HC-netværk er blevet lanceret. En god nyhed

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER

Læs mere

Binokulær Nær-læsning

Binokulær Nær-læsning Binokulær Nær-læsning Styrke område: +4 til +20 dioptrier Synsfelt: >70º total Vægt: 26 34 gram Arbejdsafstand: 25 8 centimetrer Betragtning af et objekt ved kortere afstand gør billedet på retina større.

Læs mere

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Fysioterapeutuddannelsen, Odense PPYCS, foråret 2014 Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Correlation between 100 meter freestyle swim times

Læs mere

Manuel behandling for patienter med hofteartrose

Manuel behandling for patienter med hofteartrose Manuel behandling for patienter med hofteartrose Muskel- og ledsygdomme er den vigtigste årsag til funktionsbegrænsning i Danmark En dansker mister i gennemsnit 7 år med god livskvalitet pga muskel- og

Læs mere

Titel: Prævalens af vertikale dispariteter, samt påvirkning af vertikal disparitet ved korrektion af horisontal disparitet.

Titel: Prævalens af vertikale dispariteter, samt påvirkning af vertikal disparitet ved korrektion af horisontal disparitet. Titel: Prævalens af vertikale dispariteter, samt påvirkning af vertikal disparitet ved korrektion af horisontal disparitet. Skrevet af: Stephan Osther, Brian Haller og Iben Lykke Hansen, Optikerhøjskolen

Læs mere

Den studerende har teoretisk og praksisnær viden om:

Den studerende har teoretisk og praksisnær viden om: Kerneområde Refraktion Uddannelseselement Refraktion 1 Placering 1. semester Omfang 10 ECTS-point Læringsudbytte Viden og forståelse Mål og læringsmål for uddannelseselementet: Viden og forståelse Den

Læs mere

Senere skolestart har ingen effekt på uddannelsesniveau

Senere skolestart har ingen effekt på uddannelsesniveau Nyt fra November 2015 Senere skolestart har ingen effekt på uddannelsesniveau Børn, der startede et år senere i skole, klarer sig ikke bedre end børn, der startede skole rettidigt, når der måles på færdiggjort

Læs mere

synets forandringer med alderen

synets forandringer med alderen scanpix synets forandringer Carsten edmund overlæge, dr.med. lektor rigshospitalet, Øjenklinikken illustrationer: mediafarm med alderen I alderen mellem 40 og 50 år erfarer stor set alle, at armene er

Læs mere

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Eksperimenter Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Epidemiologiske studier Observerende studier beskrivende (populationer) regional variation migrations

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

Sammenhængen mellem myopi, pupildiameter og katarakt

Sammenhængen mellem myopi, pupildiameter og katarakt Sammenhængen mellem myopi, pupildiameter og katarakt The Association Between Myopia, Pupil Diameter and Cataract Professionsbachelor i optometri Udarbejdet af; Pontus Løth Pernille Holm Ibsen Andreas Christiansen

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

PenSam's førtidspensioner2009

PenSam's førtidspensioner2009 PenSam's førtidspensioner2009 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen

Læs mere

Drastisk fald i blindhed. inden for de seneste 10 år. Nyt fra forskningsfronten

Drastisk fald i blindhed. inden for de seneste 10 år. Nyt fra forskningsfronten Nyt fra forskningsfronten Sara Brandi Bloch Læge, klinisk assistent, Øjenafdelingen, Glostrup Hospital Inger Christine Munch Afdelingslæge, ph.d.-stud., Øjenafdelingen, Glostrup Hospital Drastisk fald

Læs mere

Projekt Sund Start Minikonferencen Projekt Sund start, Dragør, September 2010

Projekt Sund Start Minikonferencen Projekt Sund start, Dragør, September 2010 Projekt Sund Start Minikonferencen Projekt Sund start, Dragør, September 2010 Program Præsentation af projekt Sund Start Opsummering af hidtidige erfaringer Hvad er projekt Sund Start? Forskningsprojekt

Læs mere

Indhold Problemstilling... 2 Solceller... 2 Lysets brydning... 3 Forsøg... 3 Påvirker vandet solcellernes ydelse?... 3 Gør det en forskel, hvor meget

Indhold Problemstilling... 2 Solceller... 2 Lysets brydning... 3 Forsøg... 3 Påvirker vandet solcellernes ydelse?... 3 Gør det en forskel, hvor meget SOLCELLER I VAND Indhold Problemstilling... 2 Solceller... 2 Lysets brydning... 3 Forsøg... 3 Påvirker vandet solcellernes ydelse?... 3 Gør det en forskel, hvor meget vand, der er mellem lyset og solcellen?...

Læs mere

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Nyt fra April 5 5 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Efterkommere af ikke-vestlige indvandrere er mere kriminelle end danskere. Når

Læs mere

Omkring 100.000 anvender medicin mod Grøn stær. det er over dobbelt så mange som forventet. Anna Horwitz. Miriam Kolko

Omkring 100.000 anvender medicin mod Grøn stær. det er over dobbelt så mange som forventet. Anna Horwitz. Miriam Kolko Anna Horwitz Læge, ph.d.-stud. Center for Sund Aldring Københavns Universitet Omkring 100.000 anvender medicin mod Grøn stær Miriam Kolko Overlæge, lektor, ph.d. Øjenafdelingen Roskilde Sygehus Medicinske

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Velkommen til. Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne.

Velkommen til. Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne. Velkommen til Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne. Betydning af kliniske retningslinjer for kvaliteten af sundhedsydelser et litteraturstudie Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd Trine Allerslev

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Historien om HS og kræft

Historien om HS og kræft Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Hvad er sammenhængen mellem Huntingtons Sygdom og kræft? HS-patienter har mindre risiko for at

Læs mere

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013 Søgeprotokol Titel: Cancerpatienters oplevelser med cancerrelateret fatigue og seksualitet Problemformulering: International og national forskning viser at mange patienter lider af cancer relateret fatigue,

Læs mere

To be (in government) or not to be?

To be (in government) or not to be? To be (in government) or not to be? Undersøgelse af Dansk Folkepartis ageren under VK-regeringen i 00 erne Statvetenskapeliga Institutionen Statsvetenskap STVA 22: Hur stater styrs - uppsats Vejleder:

Læs mere

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig?

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvordan kan forbruget af antipsykotisk medicin nedsættes? Demensdagene 8.-9.5.2017 Annette Lolk Psykiatrisk afd. Odense og Demensklinikken OUH Hvad siger Sundhedsstyrelsen?

Læs mere

Forbrugsvariationsprojektet afsluttende afrapportering

Forbrugsvariationsprojektet afsluttende afrapportering Regionshuset Aarhus CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Koncern Kvalitet Forbrugsvariationsprojektet afsluttende afrapportering Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7841 0003 www.cfk.rm.dk

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor Voksne i perioden 1997-21 Københavns Kommune Statistisk Kontor April 23 Voksne i perioden 1997-21 Baggrund I ierne er det blevet drøftet, om ene i Danmark i stigende grad bliver boende hjemme hos forældrene

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Bioteknologi Opfattelser og holdninger blandt danskere, 1989-2000 Notat 2001/3 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies in Research

Læs mere

Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Svensk 2012

Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Svensk 2012 Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Vi vil her præsentere resultater fra de tre undersøgelser af reformer i udlandet. Vi vil afgrænse os til de resultater som er relevante for vores videre

Læs mere

Arbejdsfastholdelse og sygefravær

Arbejdsfastholdelse og sygefravær Arbejdsfastholdelse og sygefravær Resultater fra udenlandske undersøgelser Mette Andersen Nexø NFA 2010 Dagens oplæg Tre konklusioner om arbejdsfastholdelse og sygefravær: Arbejdsrelaterede konsekvenser

Læs mere

ReLEx smile Skånsom synskorrektion - patientinformation

ReLEx smile Skånsom synskorrektion - patientinformation ReLEx smile Skånsom synskorrektion - patientinformation 2 At se er at leve Vores øjne er vores vigtigste sanseorgan. Menneskets hjerne får over 80 % af sine oplysninger gennem synssansen. Vores øjne er

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice 5. januar 2012 Notat: Benchmarking på udgifterne til udsatte og handicappede voksne I en årrække er udgifterne på det specialiserede område steget eksponentielt mere end væksten i bruttonationalproduktet,

Læs mere

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis. Faglig Baggrund. Program

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis. Faglig Baggrund. Program Dias 1 Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis Logopæd og faglig konsulent Tine Egebjerg 2. Nordiske konference om stammen og løbsk tale Bergen, Norge, maj 2011 Dias 2

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Du er, hvad du spiser

Du er, hvad du spiser Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Accelererer mejeriprodukter Huntingtons Sygdom? Er der et link mellem indtaget af mælkeprodukter

Læs mere

Dr. Grimgraves UHYGGELIGE ØJEÆBLER

Dr. Grimgraves UHYGGELIGE ØJEÆBLER TM Jeg formoder, at jeg er nødt til at introducere mig. Jeg er dr. Grimgrave, en specialist i medicinske eksperimenter. Jeg er blevet bedt om at forelæse om dine øjne og hvordan de virker, men jeg kan

Læs mere

Selvmord og selvmordstanker i Grønland

Selvmord og selvmordstanker i Grønland Selvmord og selvmordstanker i Grønland Af professor Peter Bjerregaard, Afdeling for Grønlandsforskning, DlKE Forekomsten af selvmord har siden 1950'erne været stærkt stigende i Grønland, og det er i særlig

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING

ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING PSYKIATRIFONDENS PSYKIATRIDAGE HVEM ER JEG? Silke Stjerneklar Cand.psych maj 2013 Ph.d. studerende ved Psykologisk Institut siden februar 2014 Vejledere Mikael Thastum

Læs mere

N O TAT. Tilgangen og forekomsten af diabetespatienter

N O TAT. Tilgangen og forekomsten af diabetespatienter N O TAT Tilgangen og forekomsten af diabetespatienter Diabetes er en sygdom, som rammer en stadig større del af befolkningen. Sygdommen har betydelige konsekvenser både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

Analyse 19. september 2013

Analyse 19. september 2013 1. september 1 Dagpengereformen virker - status efter et halvt år Der har været meget fokus på de personer, der er faldet ud af dagpengesystemet som følge af forkortelsen af dagpengeperioden. Det er en

Læs mere

Nethinden, glaslegemesammenfald. Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation ved nethindeløsning forbedres?

Nethinden, glaslegemesammenfald. Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation ved nethindeløsning forbedres? Årehinde Retinalt pigmentepitel (RPE) Sanseceller (Neuroretina) Glaslegeme Nethinden består af neuroretina og det retinale pigmentepitel (RPE) 1 Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation

Læs mere

TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR

TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR mellem mennesker opfattes normalt som et samfundsmæssigt gode. Den gensidige tillid er høj i Danmark, men ofte ses dette som truet af indvandringen.

Læs mere

3.600 kg og den gennemsnitlige fødselsvægt kg i stikprøven.

3.600 kg og den gennemsnitlige fødselsvægt kg i stikprøven. PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 1, onsdag den 6. september 2006 Eksempel: Sammenhæng mellem moderens alder og fødselsvægt I dag: Introduktion til statistik gennem analyse af en stikprøve

Læs mere

Ammekursus 2012/13, modul 1 Mette Aaskov

Ammekursus 2012/13, modul 1 Mette Aaskov Hyppighed og varighed af amningen Ammekursus 2012/13, modul 1 Mette Aaskov www.kompetencecenterforamning.dk Historisk og kulturelt Kung San folket (Kalahari ørkenen, Botzwana) ammer 4 gange i timen. I

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 4 Bilag 4 Evidenstabel Forfatter År Studietype Studiets Befolkningstype Intervention Resultat Kommentarer kvalitet Escalante et Gong, Shun et 2014 RCT, crossover 2014 Metaanalys e + 42 kvinder med

Læs mere

Myopi og megalin. Susanne Krag Overlæge Ph.D Øjenafdelingen

Myopi og megalin. Susanne Krag Overlæge Ph.D Øjenafdelingen Myopi og megalin Susanne Krag Overlæge Ph.D Øjenafdelingen Myopi Prævalens: 15-25% 80% af kinesisk universitetsstuderende bliver myope Højmyopi (< -6 D) 2-4 % af kaukasier 0.4% patologisk myopi 9-21% af

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I.

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I. Eksperimentelle undersøgelser Epidemiologisk design I Observerende undersøgelser beskrivende: Undersøgelsesenheden er populationer regional variation migrationsundersøgelser korrelationsundersøgelser tidsrækker

Læs mere

Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF

Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF LUFT November 2011 UCSF Forskerkursus Afsluttende skriftlig rapport Rapporten Kursisternes individuelle arbejde med selvvalgt klinisk

Læs mere

Bilag 1: Beskæftigelsesministerens svar på Beskæftigelsesudvalgsspørgsmål nr. 38, 54-57, 90-94, 161-163, 227 samt nr. S 1053-1054.

Bilag 1: Beskæftigelsesministerens svar på Beskæftigelsesudvalgsspørgsmål nr. 38, 54-57, 90-94, 161-163, 227 samt nr. S 1053-1054. Bilag 1: Beskæftigelsesministerens svar på Beskæftigelsesudvalgsspørgsmål nr. 38, 54-57, 90-94, 161-163, 227 samt nr. S 1053-1054. Bilag 2: Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljøs vurdering af

Læs mere

Analyse 18. december 2014

Analyse 18. december 2014 18. december 214 Unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund halter stadig efter danskere i uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Unge med ikke-vestlig baggrund klarer

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

Mørk energi Anja C. Andersen, Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Mørk energi Anja C. Andersen, Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Mørk energi Anja C. Andersen, Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet En af de mest opsigtsvækkende opdagelser inden for astronomien er, at Universet udvider sig. Det var den

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Resume Titel: Klinisk retningslinje for perioperativ desinfektion af øje og øjenomgivelser til patienter til øjenoperation Forfattergruppe: Birgith Jakobsen, Udviklings- og uddannelsesansvarlig

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence

Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence Public Health Resource Unit 2002 http://www.phru.nhs.uk/casp/critical_appraisal_tools.htm

Læs mere

Sommereksamen 2015. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Sommereksamen 2015. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering Sommereksamen 2015 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Statistik og evidensbaseret medicin Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 2. semester Eksamensdato: 16-06-2015 Tid:

Læs mere

FØR OG EFTER DIN LINSEUDSKIFTNING. for dit syn

FØR OG EFTER DIN LINSEUDSKIFTNING. for dit syn FØR OG EFTER DIN LINSEUDSKIFTNING 1 for dit syn SNART ER DU FRI FOR DIN SYNSFEJL Du har bestilt tid til en linseudskiftning (RLE). Det betyder, at du snart får rettet din synsfejl. Det er vigtigt, at

Læs mere

Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater.

Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater. Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater. 1 Sammenfatning Der er en statistisk signifikant positiv sammenhæng mellem opnåelse af et godt testresultat og elevernes oplevede

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Et psykisk belastende arbejde har store konsekvenser for helbredet

Et psykisk belastende arbejde har store konsekvenser for helbredet Flere gode år på arbejdsmarkedet 5. maj 2017 Et psykisk belastende arbejde har store konsekvenser for helbredet Risikoen for at have et dårligt psykisk helbred mere end fordobles for personer med et belastende

Læs mere