Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til lykke med din nye LapTimer 5001C"

Transkript

1 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL FAX BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig det fulde udbytte, anbefaler vi, at du læser denne vejledning igennem, inden du tager din LapTimer i brug. INDHOLD SIDE Montering... 2 Betjening før start... 2 Visning af motoromdrejninger under kørslen... 3 Betjening efter kørsel... 3 LapTimerens hukommelse... 4 Indstilling af trig-tiden... 4 Isætning/udskiftning af batteri... 5 Omstilling til 4-takts motor... 5 Vedligeholdelse. 6 Fejlfinding... 6 Eksempel på udprintede data... 7

2 1. Montering LapTimer 5001C 2 Displaykassen [1] er forberedt til montering på rattet. Det er den optimale placering, hvis du ønsker at skifte mellem at aflæse omgangstid og motoromdrejninger under kørslen. Når du monterer LapTimeren skal du sikre, at der ikke bliver nogle skarpe knæk på kablet. Kablet må heller ikke klippes over og samles igen. Begge dele medfører, at afskærmningen indeni kablet ødelægges, og det kan medføre elektroniske forstyrrelser af LapTimeren. Det anbefales at fastgøre kablet med tape eller brede kabelbindere. Specielt for GoKart Modtageren [6] skal fastgøres med et beslag på GoKartens venstre side, så den sidder vandret. Linsen skal være mellem 120 mm og 300 mm over banen og pege vinkelret ud fra GoKarten. For at isolere modtageren fra beslaget, skal det medsendte PVC materiale eller andet isolerende lægges imellem. Sensoren [7] monteres på tændrørsledningen med de medfølgende kabelbindere eller med tape. Det er vigtigt, at sensoren ikke berører topstykket eller cylinderen. Specielt for MC Modtageren [6] placeres på MC'ens venstre side oven på bageste sædeskørte i vandret stilling. Linsen skal være mellem mm over banen og pege vinkelret ud fra MC'en. Pas på, at ledninger ikke kommer i klemme mellem sæde og tank. 2. Betjening før start Tænd for LapTimeren ved at trykke på POWER [5]. Når knappen slippes, viser displayet... Kort efter vil displayet vise. og LapTimeren er klar til at modtage signal fra senderen Når du passerer senderen første gang, vil displayet vise... Nu er stopuret tændt, og på displayet kan du aflæse omgangsnummeret 0 og tiden Næste gang du passerer senderen, viser displayet fx:... Dette betyder, at 1. omgang blev kørt i tiden 37 sekunder og 83/100 sekunder

3 3 Efter endnu en omgang viser displayet måske... Hvilket betyder, at du klarede omgang 2 på 35 sekunder og 21/100 sekunder Hvis displayet viser... er omgang 3 kørt i tiden 1 minut 3 sekunder og 22/100 sekunder Der kan maximalt vises 6 cifre i displayet. Fra omgang 1 til 9 viser displayet omgangsnummer samt omgangstiden op til 9 minutter 59 sekunder og 99/100 sekunder. Fra omgang 10 til 99 viser displayet omgangsnummeret med 2 cifre og omgangstiden i sekunder og hundrededele sekunder, men ikke minutterne. Efter 10. omgang vil displayet fx. vise... Har du på de første 9 omgange kørt omgangstider på ca. 1 minut og 35 sekunder, så kan du aflæse, at du har kørt omgang 10 på (1 minut) 34 sekunder og 62/100 sekunder Fra omgang 100 til 500 vises kun de 2 sidste cifre af omgangsnummeret. Kommer du over 500 omgange uden at slette data i hukommelsen, vil omgangsnummeret blive erstattet af -- i displayet. Dette betyder, at data fra disse omgange ikke gemmes i hukommelsen, men de viste omgangstider eller motoromdrejninger er stadig korrekte. 3. Visning af motoromdrejninger under kørslen Under kørslen har du mulighed for at se motorens omdrejningstal rundet ned til nærmeste hundrede. Du kan skifte mellem omgangstiden og motoromdrejninger ved at trykke på omskifteren [8]. Hvis omdrejningerne er vil displayet vise... Det betyder, at du har kørt 9 omgange. Motoromdrejningerne vises som 17.3 = ( er rundet ned til ) Betjening af LapTimeren efter kørsel Når du efter kørslen kommer ind til et pit-stop, kan du gense omgangstiderne og de højeste og laveste motoromdrejninger pr. omgang ved at trykke på MODE [2]. LapTimeren er nu i PIT-MODE Displayet viser omgang 1 og den opnåede tid fx:... Du kan se de højeste motoromdrejninger, der er opnået på omgangen ved at trykke på omskifteren [8]. Ved endnu et tryk

4 4 skifter du til de laveste motoromdrejninger. Med de 2 piletaster [3][4] kan du skifte op og ned i de gemte tider/omdrejningstal. Det er muligt at "spole" hurtigt ved at holde en af piletasterne nede. Når displayet viser omgang 1, kan du springe til sidst kørte omgang (fx. 57) ved at trykke på pil [4]. Fra omgang vil først omgangsnummeret og derefter tilhørende omgangstid eller højeste, alternativt laveste omdrejningstal vises i displayet, når piletasten slippes. Når du er færdig med at gennemse tider/omdrejningstal, slukker du LapTimeren ved at trykke på POWER [5]. Næste gang du skal ud at køre, tænder du LapTimeren ved at trykke på POWER [5]. LapTimeren skifter automatisk til den sidst kørte omgang, og er igen klar til at modtage signal fra senderen. Hvis du vil slette data i LapTimerens hukommelse, skal du gøre som beskrevet i afsnit 5 5. LapTimerens hukommelse LapTimeren gemmer automatisk omgangstiderne/omdrejningstal i hukommelsen. Det er muligt at udprinte alle data fra LapTimerens hukommelse via en Datalogger 5000 og en printer (ekstraudstyr). Se eksempel på udskrift på side 7. For at slette data i hukommelsen, skal LapTimeren være slukket. Tryk derefter på pil [4] og hold den nede, mens du samtidig trykker på POWER [5]. Når du slipper knapperne (slip først POWER knappen og herefter PILE knappen), er alle gamle data slettet. 6. Indstilling af trig-tiden Trig-tiden er tiden, der minimum skal være mellem to signaler til LapTimeren. Indstilling af trig-tiden har primært betydning på baner, hvor der er opstillet flere sendere, eller hvor senderen og modtageren [6] kan "se" hinanden mere end én gang på en omgang. (Ved levering er LapTimerens trig-tid indstillet til 1 sekund). For at undgå fejlsignaler kan du med fordel stille trig-tiden til ca. 2 sekunder under "tiden" for en omgang på den bane, du skal ud på. Eksempel: Hvis baneomgangen er ca. 40 sekunder, stilles trig-tiden til 38 sekunder.

5 5 Når LapTimeren er slukket, kan du ændre trig-tiden ved at holde MODE knappen [2] nede og derefter trykke på POWER [5]. Slip begge knapper (først POWER knappen og derefter MODE knappen). Nu kan du stille trig-tiden ved at trykke på pil [3]. Når du har stillet trig-tiden, slukker du LapTimeren ved at trykke på POWER [5]. Den valgte trig-tid bevares, til en ny indkodes. 7. Isætning/udskiftning af batteri Der skal bruges et 9V batteri af typen 6LF22 eller lignende. Det anbefales at bruge Alcaline, som giver en drifttid på ca timer eller genopladelige batterier. Afmonter bagpladen på displaykassen [1]. Forbind batteriet med batteriklipset. Det kan være nødvendigt at bøje enderne en smule for at sikre en god kontakt. Læg batteriet på plads og saml kassen igen. Pas på at ledninger ikke kommer i klemme. For at undgå anløbninger anbefales det, at de 4 skruer smøres med en dråbe syrefri olie. Når LapTimeren er i PIT-MODE, og tallene i displayet begynder at blinke, betyder det lav batterispænding. Udskift i givet fald batteriet for at sikre fortsat korrekt funktion. Det anbefales at tage batteriet ud, hvis LapTimeren ikke skal bruges i en længere periode, da batteriet ellers kan lække og forårsage skade. 8. Omstilling til 4-takts motor LapTimeren kan anvendes til både 2-takts og 4-takts motorer. Ved leveringen er LapTimeren indstillet til 2-takts motor. Hvis indstillingen skal ændres til en 4-takts motor, afmonteres bagpladen på displaykassen [1], og den hvide jumper flyttes over på det venstre samt det midterste "ben". Se nedenfor chip \/ \/ takts takts

6 6 Når Laptimeren anvendes sammen med en 4-takts motor, vil motoromdrejningerne blive vist i displayet rundet ned til nærmeste omdrejninger bliver altså vist som Vedligeholdelse LapTimeren kan bruges i al slags vejr, men har du kørt i regnvejr skal LapTimeren afmonteres, når du kommer hjem. Tag bagpladen af displaykassen [1] og modtageren [6] og læg det hele på et tørt og lunt sted i et døgn. Herefter kan det hele samles og monteres igen. Er samlingsfladerne anløbet, skal de renses med et stykke smergellærred eller lignende, men der må ikke komme olie på fladerne. 10. Fejlfinding Hvis LapTimeren er tændt men ikke modtager signal, undersøg da følgende: A. Er der tændt for senderen? B. Er modtageren [6] placeret vandret og i den rigtige højde - se afsnit 1 C. Om afstanden mellem sender og modtager er for kort (skal minimum være 2-3 meter) D. Er der spænding på batteriet - se afsnit 7. E. Forbindelsen mellem batteriet og batteriklipset - se afsnit 7. F. Er der fugt indvendig i modtageren [6] eller displaykassen [1] - se afsnit 9. G. Linserne på modtager [6] og sender. Eventuel skidt på linserne kan forårsage problemer. H. Skinner solen direkte ind i modtageren [6]. I givet fald vil modtageren automatisk skrue ned for modtagestyrken, hvilket kan betyde, at signalet ikke modtages. I. Modtager LapTimeren kun signal hver anden gang du passerer senderen - undersøg da om trig-tiden er stillet for højt - se afsnit 6. Hvis LapTimeren modtager flere signaler på én omgang, undersøg da følgende: A. Er der opstillet mere end én sender på banen B. Er der andre typer infrarøde sendere på banen C. Kan senderen og modtageren [6] "se" hinanden mere end én gang på en omgang. Løsningen i alle 3 ovennævnte tilfælde - indstil trig-tiden korrekt - se afsnit 6.

7 11. Eksempel på udprintede data 7 På bare 4 sekunder kan alle de opsamlede data overføres trådløst til en Datalogger 5000 og derefter udskrives på en printer. Vi anbefaler en Seiko DPU-201-GS, da denne er af absolut højeste kvalitet, batteridrevet og lige til at koble sammen med Dataloggeren. På udskriften er den hurtigste omgangstid markeret med en *. Hvis din Datalogger 5000 er købt før kræves en opdatering for at virke sammen med LapTimer 5001C versionen. Denne opdatering kan foretages til en pris af DKK 300,00 excl. moms/fragt (= 1996 pris). Din UNIPRO LapTimer forhandler giver gerne yderligere oplysninger. ========================== ========================== DATE:... TRACK:... WEATHER:... ENG.NO.:... CARB.NO.:... GEAR R.:... FL: FR: RL: RP: FL: FR: RL: RP: MAX MIN Lap Lap Lap Lap Lap Lap Lap Lap Lap Lap Lap Lap Lap Lap * Lap Lap Lap Lap UNIPRO RACING LAPTIMER WHEEL SETUP: TYPE PRESSURE:

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem V110809 GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem Vejledning Dette GRIPO Alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO Kontrolpanel 1 stk GRIPO Trådløs fjernbetjening 1 stk GRIPO Trådløs rumføler 1 stk GRIPO

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Viktor Power Viktoria Power

Viktor Power Viktoria Power Brugervejledning Viktor Power Viktoria Power Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf. +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indhold Værd at vide... 3 Tillykke med din nye cykel!...

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038. Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert!

ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038. Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert! ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038 Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert! Læs denne brugervejledning omhyggeligt før maskinen tages i brug og gem vejledningen til senere brug. Sørg for, at eventuelle

Læs mere

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning Forerunner 205 & 305 Manual - dansk brugervejledning og reference Forerunner dansk brugervejledning GARMIN Forerunner 205 & 305 Eftertryk forbudt. Denne manual må ikke videregives eller reproduceres i

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I

Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I Installation Programmering Brug Dansk Opbevar denne vejledning sikkert som opslagsbog og fremtidig vedligeholdelse Introduktion Indhold Tak, fordi du valgte Wireless

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Inden alarmsystemet tages i brug... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR I GANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500 www.bredal.com Dansk SG & SGS Indholdsfortegnelse: Opstart Sikkerhed Side Tilkobling... 3 Montage af computer og hastighedssensor... 3 Kalibrering af hastighedssensor...

Læs mere

[ 1 ] SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 3.0

[ 1 ] SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 3.0 [ 1 ] SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 3.0 Indholdsfortegnelse 1. Alarmen i grundtræk 1.1. Oversigt over alarmen 4 1.2. Alarmpakken indeholder 5 1.3. Displayet 6 1.4. Tastaturet 7 1.5. Menustruktur

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 1 INDEN ALARMSYSTEMET TAGES I BRUG... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR IGANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE ENHEDER... 2 OVERVEJELSER OMKRING PLACERING AF

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder. Brugsanvisning. Pakken indeholder:

Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder. Brugsanvisning. Pakken indeholder: Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder Brugsanvisning Pakken indeholder: 1 modtager 2 x sendere Stænktætte covers til halsbånd / nøglering 1 x holder til modtager ID-stickers til sendere 2

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk Elite Alarm Version 3.12 www.gsmteknik.dk VELKOMMEN Tillykke med din nye tyverialarm fra GSM teknik. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang. Følgende har vi på forhånd foretaget

Læs mere

COBRA 7920 BRIDGE SERIE ALARMER

COBRA 7920 BRIDGE SERIE ALARMER TEKNISKE SPECIFIKATIONER: (alarm med volumetrisk føler) Tilslutningsspænding nominel: 12VDC Tilladt spænding fra - til: 9-16VDC Forbrug /standard montering (alarm med volumetrisk føler og Advarsels-lysdiode)

Læs mere