Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi arbejder for bedre trafikforbindelser"

Transkript

1 Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd

2 Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29 Greve S Karlslunde Karlslunde Karlslunde Mosevej Cementvej Solrød Byvej 30 Solrød N Karlstrup Roskildevej Åsvej Tåstrupvej Solrød Køge Bugt Ny jernbane og motorvejsudvidelse I perioden bygger Banedanmark en ny dobbeltsporet, elektrificeret jernbane fra København over Køge til Ringsted, og Vejdirektoratet udbygger Køge Bugt Motorvejen fra seks til otte spor mellem Greve Syd og Solrød Syd. Med to store anlægsprojekter i samme nabolag kommer vi til at være i tæt dialog med bl.a. borgere, virksomheder og kommuner i området. Derfor samarbejder vi løbende om både planlægning og praktiske forhold. Banedanmark anlægger en ny jernbane fra København til Ringsted over Køge, og Vejdirektoratet udbygger Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd. De to projekter skal sikre bedre trafikforbindelser gennem Danmark og Europa. Egedesvej Lyngvej Ølbyvej 32 Køge 31 Solrød S Roskilde Køge Nord Station Ølsemaglevej Ølby Cordozavej Køge Jersie Signaturforklaring Signaturforklaring Ny station Den nye bane København-Ringsted Eksisterende bane Greve S - Solrød S Udvidelse 6 til 8 spor Nyt tilslutningsanlæg Egedesvej Solrød S - Køge Udvidelse 6 til 8 spor (Afventer bevilling) Ny station Den N nye ban København Eksisterend Greve S - So Udvidelse 6 Nyt tilslutn Egedesvej Solrød S - K Udvidelse 6 (Afventer be 2 3

3 Hvad er det hele godt for? Samarbejde mellem bane og motorvej > Banedanmark og Vejdirektoratet samarbejder f.eks., når vi skal erhverve arealer til anlæggene, trafikken bliver lagt om, og arbejdet giver andre gener i lokalområdet. Samtidig er vi fælles om forhandlinger med de involverede kommuner om veje og stier, udførelse af arkæologiske undersøgelser og ændringer i naturforhold. Den nye bane Den eksisterende jernbane mellem København og Ringsted er i dag en flaskehals, og køreplanen kan ikke indeholde flere togafgange. Med den nye bane sker der en markant forbedring med flere tog, flere afgange og kortere rejsetider samt færre forsinkelser. Den nye bane er første etape af Timemodellen. Det er en politisk plan om at forbinde København-Odense- Aarhus-Aalborg med persontog med en times kørsel mellem byerne. > Vi har dannet en række fælles arbejdsgrupper, så de to projekter bliver gennemført hurtigt og gnidningsfrit både under planlægningen og selve anlægsarbejdet. Motorvejsudvidelsen Køge Bugt Motorvejen er den mest trafikerede vej i Danmark med et gennemsnit på omkring køretøjer i døgnet. Det giver problemer med trængsel på den 6-sporede strækning syd for Greve. Vejdirektoratet udbygger derfor strækningen mellem Greve Syd og Solrød Syd fra 6 til 8 spor. Samtidig bygges et nyt tilslutningsanlæg ved Egedesvej nord for Køge. 4 5

4 Før vi bygger Økonomi og vedtagelse > Anlægsloven for Den nye bane København-Ringsted blev vedtaget af Folketinget den 18. maj Før anlægsfasen udfører vi en del forberedende arbejde. F.eks. vurderer vi jordens bæreevne, omlægger ledninger og foretager arkæologiske undersøgelser. I nogle tilfælde har Banedanmark og Vejdirektoratet brug for adgang til grunde ejet af private, erhverv og kommuner, men forinden giver vi besked til den enkelte grundejer. Geotekniske og hydrogeologiske boringer Langs banen og motorvejen udfører vi en lang række geotekniske og hydrogeologiske boringer for at tage prøver af jordbunden og grundvandet. Det gør vi for at undgå, at jernbaneskinnerne og vejbanerne kommer til at synke og for at kontrollere for evt. forurening. Arkæologiske forundersøgelser Ledningsomlægninger Jernbanen og motorvejen skal krydse en lang række store ledninger i jorden og luften. Blandt andet telekabler, drikkevands- og spildevandsledninger samt el- og naturgasledninger. En del af dem skal flyttes for at give plads til jernbanen og motorvejen, og derfor foretager ledningsejerne de nødvendige ledningsomlægninger. Ekspropriation af grunde > Udbygningen af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd blev vedtaget den 21. december > Det samlede anlægsbudget for den nye jernbanestrækning er 10,4 mia. kr. > Budgettet for udbygningen af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd er på 1,4 mia. kr. Arkæologer fra Køge Museum står for de arkæologiske forundersøgelser, hvor de leder efter spor, som fortidens mennesker har efterladt sig lige fra stenalderens begyndelse til middelalderens afslutning. De skal først grave søgerender, og hvis de gør nogle særlige fund, går de i gang med egentlige arkæologiske udgravninger. Du kan finde yderligere information på Vejdirektoratets hjemmeside under punktet Sådan bygger vi. Vi anlægger jernbanen og motorvejen på arealer, som ejes af både private og offentlige grundejere. Derfor skal en del grunde helt eller delvist overtages af Banedanmark og Vejdirektoratet nogle arealer midlertidigt og andre permanent. Besigtigelse og ekspropriation af grundene gennemføres af ekspropriationskommissionen, som er en uvildig instans. Under besigtigelsen gennemgår kommissionen hele anlægsprojektet, og den ser på arealerne og ejendommene, som skal erhverves. Ved ekspropriationen afgør kommissionen, hvor meget de enkelte grundejere skal have i erstatning. Vi kontakter alle direkte berørte grundejere senest i slutningen af 2011, og besigtigelsen begynder i

5 Hvad betyder det for grundejerne? Hvad betyder det for trafikanterne? Er du en af de grundejere, som bor tæt ved de to byggerier, bliver du muligvis berørt af vores forundersøgelser. Det kan også betyde, at du skal afgive noget af din ejendom for at give plads til bane eller motorvej. Du får derfor en del kontakt med flere af vores medarbejdere. Hvis din grund skal eksproprieres, vil du blive indkaldt af ekspropriationskommissionen til besigtigelse og ekspropriation. Læs mere her i folderen i afsnittet Ekspropriation af grunde. Er du trafikant, kommer du først til at mærke noget til de to anlægsarbejder i foråret Her går Vejdirektoratet i gang med at arbejde langs motorvejen omkring Karlslunde Rasteplads og ved krydsningen af Tåstrupvej. Det får blandt andet indflydelse på den skiltede hastighedsbegrænsning. Du kan køre i alle seks motorvejsspor i hele anlægsfasen. De vil blot være lidt smallere end normalt. Både Banedanmark og Vejdirektoratet skal omlægge nogle veje og stier, som passerer jernbanen og motorvejen. Det vil betyde, at nogle af de veje bliver indskrænkede til færre vejbaner, og at nogle stier og veje spærres midlertidigt. Når anlægsarbejderne for alvor går i gang i 2013 på både bane og motorvej, vil vi med bl.a. skiltning vise omkørsler og omlægninger. Vi tager så vidt muligt hensyn til både trafikanter og beboere. Hvor meget støjer byggeriet? Før, men især under anlægsfasen vil du kunne opleve, at både Banedanmarks og Vejdirektoratets arbejde giver støj, støv og vibrationer. Vi bruger store, tunge maskiner, og der vil være arbejdskørsel til og fra byggepladserne. F.eks. transport af materialer, flytning af jord samt lægning af asfalt og skinner. Vi vil sørge for at informere naboer langs jernbane- og motorvejsstrækningen, og vi opdaterer løbende vores hjemmesider. Vi beklager de gener, som du eventuelt vil komme til at opleve. Hvor får jeg mere information? > På hjemmesiderne og kan du følge med i, hvad der aktuelt sker på projekterne. Har du spørgsmål, kan du altid kontakte Banedanmark på eller og Vejdirektoratet på eller 8 9

6 Tidsplan Motorvejsudvidelsen forventes færdig i 2016, og jernbanen er planlagt til at blive indviet i > Jord- og grundvandsundersøgelser > Arkæologiske forundersøgelser > Ledningsomlægninger > Besigtigelse > Ekspropriation > Vejarbejde omkring Karlslunde Rasteplads og Tåstrupvej (Motorvej) > Broarbejde > Første spadestik > Øvrigt vejanlægsarbejde går i gang (Motorvej) > Anlægsarbejde > > Bygning af Køge Nord Station > Åbning af nye motorvejsspor og nyt tilslutningsanlæg ved Egedesvej (Motorvej) > Baneteknik > Baneteknik > Prøvekørsel > Støjafskærmning > Indvielse pilotprojekt Kort om Den nye bane København-Ringsted Kort om udbygningen af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd > Et ekstra spor i hver retning mellem Greve Syd og Solrød Syd > Nyt tilslutningsanlæg ved Egedesvej nord for Køge > Ombygning af 4 broer og 14 underføringer > En ny, dobbeltsporet og elektrificeret jernbane > Banen bygges til hastigheder på op til 250 km/t. for persontog > Perroner på Ny Ellebjerg Station til regional- og fjerntog > Et ekstra spor ved Køge Station > Tilslutning ved Køge Nord til Lille Syd Banen til/fra Køge og Næstved > En ny station, Køge Nord, med forbindelse til en ny S-togsstation > Sporombygning på Ringsted Station På Vejdirektoratets hjemmeside under Sådan bygger vi kan du finde nærmere oplysning om, hvordan processen er frem til vejen står færdig, og hvilke rettigheder du som berørt nabo har. På den nye banes hjemmeside (www.bane.dk/københavn-ringsted) kan du se et kort over banen. Her kan du finde din adresse og følge, hvad der sker i dit nærområde. På hjemmesiden kan du også tilmelde dig banens naboinformationsservice, så du løbende får nyheder på mail. Husk at sætte flueben ud for punktet København-Ringsted, når du tilmelder dig

7 Den eksisterende jernbane mellem København og Ringsted er i dag en flaskehals. Køge Bugt Motorvejen er den mest trafikerede vej i Danmark. Det giver store trafikale problemer. I perioden bygger Banedanmark en ny jernbane fra København over Køge til Ringsted. Vejdirektoratet udbygger Køge Bugt Motorvejen fra seks til otte spor mellem Greve Syd og Solrød Syd. Banedanmark Amerika Plads København Ø Telefon: Mail: Web: Vejdirektoratet Gladsaxe Ringvej Herlev Telefon: Mail: Web: Udgivet af Banedanmark og Vejdirektoratet August 2011 Fotomontage: Peter Thornvig fotografi Design: Punktum Design Tryk: KLS Grafisk Hus ISBN nr. :

Danmarks hurtigste jernbane

Danmarks hurtigste jernbane Danmarks hurtigste jernbane Den nye bane København-Ringsted Danmarks hurtigste jernbane færdig i 2018 Flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser I perioden 2010-2018 anlægger Banedanmark

Læs mere

HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel

HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel Nyhedsbrev Damhusledningen/Hvidovre, oktober/november 2013 HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel Straks i det nye år er HOFOR klar til at sende den underjordiske boremaskine af sted, som skal

Læs mere

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane September 2013 2 Togfonden DK Timemodellen - det danske højhastighedskoncept Forord Timemodellen er visionen om at kunne køre med tog

Læs mere

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Region Hovedstaden Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Jeg vil undersøge og oprense forurening på min grund hvad gør jeg? Først skal du gøre dig klart, hvorfor du vil undersøge

Læs mere

En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv.

En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om: En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Biltrafikkens vækst. Den travleste motorvej i dag er Køge Bugt Motorvejen. Her kører der ca. 100.000 biler i døgnet.

Biltrafikkens vækst. Den travleste motorvej i dag er Køge Bugt Motorvejen. Her kører der ca. 100.000 biler i døgnet. Biltrafikkens vækst 2500000 Antal biler 2000000 1500000 1000000 500000 0 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020 Kurve over antallet af biler i Danmark siden 1900. Bortset fra et mindre fald i 1940 erne på

Læs mere

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45)

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) STRATEGISKE ANALYSER UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse RAPPORT 459-2014 UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse Rapport 459-2014 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering 1 2 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK. 14.

AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK. 14. AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK 14. januar 2014 1 Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti indgik den 17.

Læs mere

På basis af det i forslaget oplyste er linieføringen skitseret i Figur 7.7 og tilslutning til Helsingørmotorvejen skitseret i Figur 7.8.

På basis af det i forslaget oplyste er linieføringen skitseret i Figur 7.7 og tilslutning til Helsingørmotorvejen skitseret i Figur 7.8. Den foreslåede alternative linieføring vedrører den vestlige del af Nordhavnsvej og tilslutningen til Helsingørmotorvejen. Det antages, at den østlige del af Nordhavnsvej har linieføring som Vejforslag

Læs mere

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025 Fra god til verdens bedste københavns cykelstrategi 2011-2025 Udgivet 2011 af Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik www.kk.dk/cyklernesby Visualiseringer og grafisk design

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2012 ERFARINGER FRA DE DANSKE OPP-PROJEKTER Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Konkurrence-

Læs mere

Debat. Ole Kirk. til at bestå. Ole Kirk. Ole Kirk. Hans-Carl Nielsen. hcn@vd.dk. 9. august 2011. vd@vd.dk EAN 5798000893450 SE 607290188 DATO MAIL

Debat. Ole Kirk. til at bestå. Ole Kirk. Ole Kirk. Hans-Carl Nielsen. hcn@vd.dk. 9. august 2011. vd@vd.dk EAN 5798000893450 SE 607290188 DATO MAIL DATO 9. august 2011 DOKUMENT SAGSBEHANDLER Hans-Carl Nielsen MAIL hcn@vd.dk TELEFON 7244 3652 VVM-REDEGØRELSE OM UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR Referat af borgermødee 24. juni

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

strategiske vejnet Nyhedsbrev nr. 1, 27. februar 2015 Nyhedsbrev Velkommen til nyhedsbrevet om Det strategiske vejnet.

strategiske vejnet Nyhedsbrev nr. 1, 27. februar 2015 Nyhedsbrev Velkommen til nyhedsbrevet om Det strategiske vejnet. Velkommen til nyhedsbrevet om Det. I dette brev giver vi en orientering om den seneste udvikling i regi af Det. Emnerne er kortet Overblik Over Vejarbejder, faste omkørselsruter og fælles trafikinformation.

Læs mere

AT L ÆGGE JORD TIL VINDMØLLER INFORMATION TIL INTERESSEREDE LODSEJERE

AT L ÆGGE JORD TIL VINDMØLLER INFORMATION TIL INTERESSEREDE LODSEJERE AT L ÆGGE JORD TIL VINDMØLLER INFORMATION TIL INTERESSEREDE LODSEJERE FORDELENE VED AT L ÆGGE JORD TIL VINDMØLLER INFORMATION TIL INTERESSEREDE LODSEJERE Vindkraft kommer til at udgøre en vigtig bestanddel

Læs mere

Letbane til Billund langt mere fremtidssikker end jernbaneløsningen

Letbane til Billund langt mere fremtidssikker end jernbaneløsningen BedreTrafik Tlf: 63450062 Hybenvænget 8 Mob: 26700788 5620 Glamsbjerg Email: Ole@bedretrafik.dk Glamsbjerg 4. april 2014 Letbane til Billund langt mere fremtidssikker end jernbaneløsningen Jeg vil hermed

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk På www.tolkebooking.dk kan du booke tolk på nettet. Er du allerede kunde hos CFD Vi lukker langsomt op, så I starten er det kun kunder der har modtaget et brugernavn

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere