Motorvejen Langerød - Tuse Nord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Motorvejen Langerød - Tuse Nord"

Transkript

1 Motorvejen Langerød - Tuse Nord Åbning 15. august 2006

2 Forord Motorvejen fra Langerød til Tuse Nord åbnes for trafik den 15. august Den ca. 5 km lange strækning er første etape af udbygningen af strækningen mellem Holbæk og Vig. De resterende ca. 20 km anlægges som motortrafikvej med åbning i Ved den politiske aftale i 1986 om den faste forbindelse over Storebælt var der enighed om, at der efter åbningen af Storebæltbroen skulle opretholdes mindst én færgeforbindelse over Kattegat mellem Sjælland og Jylland, og at udbygningen af vejforbindelserne til denne skulle prioriteres højt. I 1996 vedtog Folketinget en projekteringslov for strækningen, som efter en Vurdering af Virkningerne på Miljøet (en VVM-undersøgelse) i 1999 ledte til vedtagelsen af en anlægslov, hvor den første etape skulle være en 4-sporet motorvej og de resterende etaper en 2-sporet motortrafikvej. Når disse anlæg er færdige, vil der være en højklasset vejforbindelse fra København til Lumsås, og dette vil være med til at binde landsdelene yderligere sammen. Samtidig kan vi nu føre hovedparten af trafikken uden om landsbyer og beboelse. Det giver en større trafiksikkerhed og fremkommelighed til glæde for alle i regionen. Vejdirektør Henning Christiansen Selve motorvejsbyggeriet begyndte i efteråret 2003, hvor de første broarbejder gik i gang. I februar 2005 påbegyndtes så jordarbejderne, og i august 2006 står motorvejen nu færdig. Motorvejen Langerød Tuse Nord har som alle store byggerier budt på en del udfordringer, men det er lykkedes at få vejen færdig til tiden og med et resultat, der lever op til Vejdirektoratets intentioner om at skabe en moderne, smuk og sikker motorvej i harmoni med omgivelserne. Henning Christiansen Vejdirektør

3 NORD Vejprojektet Den nye motorvej mellem Langerød og Tuse Nord er 4-sporet og godt 5 km lang. Den er et led i udbygningen af rute 21 fra Holbæk til Vig og forbinder den hidtidige motorvejsafslutning ved Langerød med rute 21 ved Tuse Nord. I de kommende år forlænges vejen nordpå mod Vig med en 2-sporet motortrafikvej, der på dele af strækningen har 3 spor. Den nyåbnede motorvej vil fremover føre rute 21-trafikken sydvest om Holbæk og dermed uden om den stærkt belastede omfartsvej. Motorvejen har sit udgangspunkt i Holbækmotorvejen syd for Holbæk. Den forløber syd om Langerød og nord om landsbyen Tingtved. Videre mod vest passerer motorvejen syd om Bjergene ved Springstrup og under Kalundborg-jernbanen og landevejen Kalundborgvej øst for Tuse. Vejprojektet omfatter også, at den del af Kalundborgvej, der går gennem Tuse by, flyttes mod nord og dermed væk fra byen. Vejen ændrer navn til Landevejen og forbinder motorvejen med den eksisterende vej til Kalundborg. Motorvejen er gravet ned på en stor del af strækningen for at genere bebyggelserne i nærheden af vejen mindst muligt og for at gøre det nemmere at føre de skærende veje og jernbanen over motorvejen. Nedgravningen har medført et større overskud af jord. Det er brugt til støjafskærmninger og til ændringer af terrænet ved Landevejen og Tuse Lågevej og ved Skydebanevej.

4 Etapens historie 1964: Ekspropriationskommissionen er samlet ved en besigtigelsesforretning for motorvejen Elverdam - Langerød i Holbæk Amt. På denne forretning bliver det besluttet, at der skal udføres en midlertidig etapeafslutning, som fører Holbækmotorvejen over i Omfartsvejen. Arbejdet med at forlænge motorvejen mod Odden går derefter i stå. 1986: I forbindelse med den politiske aftale om den faste forbindelse over Storebælt bliver man enige om, at en færgeforbindelse over Kattegat skal bevares. Udbygningen af vejforbindelserne til færgen skal derfor prioriteres højt. 1996: Folketinget vedtager en projekteringslov for udbygning af Holbækmotorvejen fra Holbæk til Vig. VVM-undersøgelser (Vurdering af Virkningen på Miljøet) sættes i gang på strækningen Holbæk Vig i Odsherred. Undersøgelsen koncentrerer sig forholdsvis hurtigt om to mulige linjeføringer, nemlig den valgte og et alternativ, som leder trafikken syd om Tuse og vest om Grevinge, tættere på byen Asnæs. Fordelen ved den linjeføring, der bliver valgt, er især, at man forventer, at betydeligt flere trafikanter vil benytte denne løsning frem for den mere vestlige. Det betyder, at den samlede tidsbesparelse for trafikanterne på den valgte linjeføring bliver større end ved den alternative løsning. Derudover forventes der færre uheld, idet flere trafikanter vil vælge at benytte motorvejen/motortrafikvejen. Også støjgenerne er mindre ved den valgte løsning især fordi den nye vej er gravet ned i terrænet på store dele af strækningen. I den offentlige debat, som følger efter fremlæggelsen af resultaterne fra VVMundersøgelsen, er der ikke væsentlige indlæg imod hovedforslaget (den nu valgte linjeføring). 1999: Folketinget vedtager en anlægslov for strækningen mellem Holbæk - Vig. 1. etape skal anlægges som motorvej, mens de øvrige etaper skal anlægges som 2-sporet motortrafikvej. Sidst i 2003: Anlægsarbejdet går i gang. 15. august 2006: Motorvejen Langerød Tuse Nord åbner for trafik. Efterår 2006: Arbejdet med motorvejen afsluttes.

5 Tilfredshed i Holbæk Den nye motorvej er en stor gevinst for Holbæk Kommune, mener Holbæks borgmester Jørn Sørensen. Motorvejen gør vejnettet omkring Holbæk mere sikkert, aflaster Holbæk by for gennemkørende trafik samtidig med, at der bliver lettere adgang til MegaCentret og de andre butikker i området. - Vi er utroligt glade for vejen. Den kommer i høj grad til at gavne lokalområdet, mener Holbæks borgmester Jørn Sørensen og nævner en række grunde til sin begejstring for vejen. - Fremkommeligheden bliver bedre nu, da de gennemkørende trafikanter benytter motorvejen, og vi derfor får aflastet den hårdt belastede omfartsvej. Det bliver fremover kun trafikanter med ærinde i Holbæk, der benytter omfartsvejen. Opdelingen af trafikken giver samtidig en større sikkerhed på vejnettet omkring Holbæk. Der har været flere uheld de seneste år, siger Jørn Sørensen. Jørn Sørensen mener også, at både det store MegaCenter og de mindre handlende langs omfartsvejen vil nyde godt af, at vejen bliver aflastet for den gennemkørende trafik. Det er ikke kun Holbæk By, der får glæde af vejprojektet. Ved Tuse bliver der anlagt en ny omfartsvej. Den flytter de trafikanter, der skal mod Kalundborg, længere væk fra Tuse By. Det giver færre støjgener for Tuses beboere, og borgmesteren kan røbe, at kommunen har planer om at sanere den gamle Kalundborgvej, så den kommer til at tage sig bedre ud. Borgmester Jørn Sørensen Udviklingsplaner Holbæk får to tilslutningsanlæg et ved Ringstedvej og et ved den nye omfartsvej ved Tuse. Borgmesteren håber, at en stor del af trafikken på sigt vil flytte sig fra den meget belastede Kalundborgvej til Ringstedvej. Kommunen har i det hele taget en række planer for, hvordan byen skal udvikle sig, efter motorvejen er blevet en realitet. - Vi har jo fået et areal mellem den nye motorvej og Omfartsvejen, som vi har planer om at inddrage. Vi tænker på at bruge det til bl.a. fritidsaktiviteter, der kan virke støjende, og til udbygning af MegaCentret. En bilby er også under opbygning. Faktisk er 4-6 bilforhandlere allerede ved at etablere sig i området, fortæller Jørn Sørensen.

6 Et godt samarbejde Borgmesteren har kun rosende ord til overs for samarbejdet mellem kommunen og Vejdirektoratet. - Samarbejdet med Vejdirektoratet har været forbilledligt. Der har været en god og uformel tone og en vilje fra Vejdirektoratets side til at stille op og til at lytte til de detaljer, som vi har ønsket at ændre i projektet, fortæller Jørn Sørensen. - Et eksempel er Gl. Tuse. Vejen til kirken bliver flyttet tilbage til det sted, hvor den oprindelig lå nemlig lige foran Tuse Kirke. Parkeringspladserne er samtidig flyttet om bagved kirken, og der er lavet en busvendeplads i nærheden. Vejdirektoratet har haft tålmodighed nok til at vente med at komme med en løsning, til alle parter var tilfredse, fortsætter Jørn Sørensen. Forventninger til de næste etaper Borgmesteren glæder sig nu til, at den nye motorvej bliver forlænget med en motortrafikvej fra Tuse til Vig. Han så endda gerne, at denne strækning også blev motorvej. - I Holbæk er vores identitet bundet op på handel, privat service, sundhed og uddannelse. I Kalundborg har de havnen, og i Odsherred har de turismen og sommerhusene. Når hele vejprojektet fra Langerød til Vig står færdigt, vil vejen have en sammenbindende effekt. Det bliver lettere for borgerne i kommunen at komme rundt til de forskellige lokaliteter, og området vil i endnu højere grad end i dag komme til at fungere som en enhed, mener Jørn Sørensen.

7 Arkæologi og kultur Tudse bro Tuse Kirke I perioden gennemførte Holbæk Museum en lang række arkæologiske undersøgelser forud for anlægsarbejdet. Motorvejsstrækningen, der er ca. 6 km lang, gav arkæologerne mulighed for at undersøge et bredt spor gennem landskabet. De afdækkede adskillige områder med arkæologiske fund. Ved Tingtved blev der fundet en bosættelse fra tiden omkring 200 e.kr., og ved Langerødgård afdækkede undersøgelsen bl.a. en grube med 28 kg keramik fra den yngre Bronzealder. Ved Bjergene blev der fundet et jernudvindingsanlæg fra omkring 200 e.kr., der med slagger på mere end 6 kg vidner om en udvinding af jern i meget stor skala. Man kan læse mere om de spændende fund i en bog udgivet i samarbejde mellem Holbæk Museum og Vejdirektoratet. Bogen kan fås ved at kontakte museet. Syd for Langerød ligger en markant gravhøj, som er fredet. Motorvejen ligger mere end 100 meter fra gravhøjen, som loven foreskriver. Motorvejen ligger lavt i landskabet på dette sted, så gravhøjen kan stadig ses som et markant element i landskabet. Af hensyn til kulturmiljøet er det besluttet at opbryde og fjerne Kalundborgvej på strækningen ved Tuse Kirke og at genbruge den gamle delvis nedlagte landevej, der går over den fredede bro ved Tuse Å, og som passerer lige forbi kirken. Opbrydningen af et stykke af Kalundborgvej giver mulighed for at genopføre de vestlige stokværk på en fredet krobygning. Stokværket blev sat i depot i 60 erne på grund af vejomlægningen. Der kommer trafikchikaner før og efter kirken for at sænke trafikanternes hastighed og for at skabe en god oversigt for de trafikanter, der kører ud fra forsamlingshuset eller fra kirkens nye p-plads. Ved forsamlingshuset udfører vi en sløjfe for bustrafikken. Chausséen (gammel landevej) Roskilde- Holbæk-Kalundborg blev anlagt i vejreformernes tid i slutningen af og begyndelsen af 1800-tallet. Den gamle vej fører frem til den middelalderlige Tuse Kirke og går over Tuse Å på en smuk fredet bro fra Vejen bliver taget i brug til lokaltrafik, når motorvejen åbner. Landevejen (Kalundborgvej), der ses til venstre i billedet, brydes derimod op og afløses af Landevejen længere mod nord.

8 Lokalt engagement giver bedre løsninger Bilerne har længe trillet i en lind strøm gennem landsbyen Tuse fra morgen til aften. Omkring i døgnet er det blevet til. Men med den færdige motorvej stilner trafikken gennem landsbyen nu af og bliver reduceret til få hundrede om dagen. Det glæder skoleleder Anders Bo Hansen. Som skoleleder for 550 børn i Tuse Skole har Anders Bo Hansen i flere år følt, at de mange biler reelt har skåret landsbyen over. Hans skole og det store idrætsanlæg lå på den forkerte side af vejen i forhold til eleverne, der skulle krydse den trafikerede vej. Han har derfor utålmodigt set frem til, at motorvejen skulle komme. Især omfartsvejen, der leder trafikken uden om den lille landsby og dens indbyggere, er længe ventet. - Det er en kolossal stor begivenhed, at vi kan få samlet byen, som i årevis har været delt af landevejen. Vi har gennem årene været meget bekymrede over trafikken. Nu bliver skolevejen sikrere, siger Anders Bo Hansen. Nye muligheder Allerede da han så de første tegninger af motorvejen på et borgermøde i 2003, så han det som en mulighed for at få sammenkittet lokalsamfundet omkring Tuse og Allerup. Derfor har han engageret sig selv, skolen og mange andre lokale ildsjæle i et samarbejde med Vejdirektoratet om at få den bedst mulige løsning for lokalområdet med den færdige vej. Han tog kontakt til Vejdirektoratet, som sendte folk ud på skolen for at fortælle om projektet. Projektet blev også inddraget i Skoleleder Anders Bo Hansen undervisningen, hvor de ældre elever bl.a. var med til at dele kort over den kommende vej ud i lokalområdet. Desuden holdt elevrådet foredrag i klasserne om udformningen af den nærliggende rundkørsel med cykelstier. Uden for skolen oprettede Anders Bo Hansen en arbejdsgruppe sammen med lokale beboere for blandt andet at få etableret flere stier i området. - Vi har et meget aktivt lokalsamfund her på egnen. Det har givet os en mulighed for at gentænke, hvordan landsbyen skal se ud. Vi ville ikke forspilde muligheden for at få indflydelse. Og jeg må sige, at Vejdirektoratet har lyttet. Vi har følt os mødt på lige fod, og vores forslag og spørgsmål er blevet taget alvorligt, siger han.

9 Skolebørn fra Tuse Skole besøger Vejdirektoratet Ingen skrivebordsløsninger I Vejdirektoratet er projektleder Niels Bay Schmith glad for det samarbejde, han har haft med Anders Bo Hansen og de øvrige borgere i området gennem hele forløbet. Vejdirektoratet har nemlig ingen interesse i blot at tage beslutninger gemt bag et skrivebord, understreger han. - Gennem samarbejdet sikrer vi, at den færdige vej har opbakning lokalt hos de mennesker, der rent faktisk skal bruge vejen. Det giver ganske enkelt en bedre løsning for alle parter, påpeger Niels Bay Schmith. Også Anders Bo Hansen kan se tilbage på et vellykket forløb. Selv om borgerne ikke har fået deres vilje på alle punkter, har man fået sat markante fingeraftryk på det færdige projekt. Den tætte dialog har for eksempel betydet, at der bliver lavet en vendeplads til busserne ved Tuse Kirke, og der er blevet justeret på en rundkørsel lidt uden for Tuse. Han ser nu frem til, at hele lokalområdet vil blomstre op, hvor trafikken tidligere har domineret bybilledet. - Dette er en stor gevinst for området. Det bliver mere attraktivt at bo her. Både foreningslivet og idrætslivet vil få stor gavn af de nye forhold. Samtidig har det yderligere styrket det lokale engagement. Folk har oplevet, at det nytter at involvere sig, siger Anders Bo Hansen.

10 Psykologisk effekt for færgekunder Den psykologiske effekt er større end den tidsmæssige for Mols- Liniens kunder, vurderer rederiets adm. direktør Preben Wolff. Han glæder sig over vejåbningen, men regner med, at der først for alvor vil være flere, der tager færgen, når strækningen fra Tuse til Vig er udbygget. Når motorvejen åbner, er en af hurdlerne for Mols-Liniens kunder ryddet af vejen nemlig indfletningen rundt om Holbæk. Sådan lyder vurderingen fra adm. direktør for Mols-Linien Preben Wolff. - I stedet for at man skal hænge 10 min. rundt om Holbæk i trafikken, så kan man nu køre direkte til vejen, der fører til Odden. Det glæder vi os til. Det vil aflaste trafikken gevaldigt i sommerperioden, siger Preben Wolff. Men det er jo kun én af de mange hurdler på vejen, tilføjer han. Preben Wolff forventer ikke den store tidsmæssige besparelse for kunderne, men regner derimod med, at den psykologiske effekt i at vide, at der er sket en forbedring af vejnettet, vil blive stor. Det vil give flere glade kunder, vurderer han. Udvidelse kan ikke gå hurtigt nok Direktøren indrømmer, at den store akilleshæl for rederiet er vejene til færgehavnene både på Sjællands- og Jyllandssiden. - Når kunderne har booket, så sidder de bag en traktor eller kan ikke overhale. Så mister de færgen og har et problem, fordi den næste færge er udsolgt. Og så har vi balladen, siger Preben Wolff. Direktør for Mols-Linien Preben Wolff Trafik i dag På strækningen syd for Tuse, før trafikken deler sig mod henholdsvis Kalundborg og Sjællands Odde, kører der i dag i gennemsnit ca biler pr. døgn. Mellem Tuse og Vig kører der i dag i gennemsnit mellem og biler pr. døgn. Trafik i 2010 I følge beregninger vil der i 2010 i gennemsnit køre cirka biler pr. døgn på den nye motorvej. Langt det meste af trafikken på den eksisterende rute 21 samt en del af trafikken på det øvrige vejnet vil flytte over til den nye vej. 10

11 Han har banket på hos politikerne flere gange for at få fremskyndet processen med udbygning af vejnettet mellem Holbæk og Vig og mener ikke, at udvidelsen af de sidste to etaper kan gå hurtigt nok. Udvidelsen vil ikke blot gavne rederiet, men hele Danmarks befolkning, mener direktøren. - Danmark har behov for en balance i udviklingen af den trafikale infrastruktur. Den er vi, som færgeforbindelse, med til at skabe ved at aflaste motorvejsnettet, siger Preben Wolff. Flere vælger færgen fremover Preben Wolff forventer, at når alle tre etaper af vejprojektet er åbnet, vil flere vælge færgen frem for at køre hele vejen over Fyn. Han regner med en omvendt broeffekt. Da Storebælts-broen åbnede i 1998, mistede Mols-Linien u Mols-Linien har ca. 525 medarbejdere u Rederiet er eneste operatør på Kattegat. u Rederiet har 3 ruter: w Hurtigfærgen Odden Ebeltoft w Hurtigfærgen Odden Århus w Kombi-færgen Kalundborg Århus u Færgerne sejler godt 1 mio. biler samt trailere og lastbiler over Kattegat om året. u Mols-Linien blev et selvstændigt aktieselskab i u Storebæltsbroens åbning i 1998 kostede rederiet ca kunder. u Rederiet satser på service om bord. De er eneste rederi i verden, der er medlem af en fransk gastronomiorden. rederiet ca kunder. Forbedringen af vejnettet til færgehavnen på Sjællands Odde samt den øgede trafik på motorvejsnettet mellem Sjælland og Jylland vil tilføre rederiet cirka det samme antal kunder, som det mistede pga. broen, vurderer han. - Jeg er helt overbevist om, at om 5-6 år, når dette byggeri er overstået, så vil mange flere vælge at tage over Kattegat. Alene den pause, man får om bord, samt at man undgår de store trafikale problemer, vil få mange til at ændre adfærd, siger Preben Wolff. Hvis direktørens beregninger holder stik, vil cirka af de bilister, der i dag vælger broen, vælge færgen, når hele vejnettet fra Holbæk til Vig er udbygget. 11

12 Linser i landskabet Kører du på motorvejen mod Tuse Nord og spejder ud over de vestsjællandske marker, vil du muligvis bemærke tre nye bakker, der hæver sig knap 10 meter af mulden. Det er Uffe Wainøs bakker. Eller rettere, de er resultatet af en ekstra opgave, som Uffe Wainø fik af Vejdirektoratet i forbindelse med den nye motorvej. Der var m 3 jord til overs, som skulle bruges på strækningen. Uffe Wainø er landskabsarkitekt på Vejdirektoratets projekt med at forlænge Holbækmotorvejen til Vig. Han har i de sidste par år tilbragt tusindvis af timer på motorvejen og rastepladserne. Ikke i bil, men derimod foran sin computer og med tegnebrættet under armen ude på markerne, hvor vejen skulle placeres. Tre linser Et af resultaterne af de mange timer på vandring i området blev Uffe Wainøs tre bakker - eller linserne, som Uffe Wainø har døbt dem på grund af deres særlige aflange form. - Efter jeg var kommet hjem, sad jeg med min blyant og lagde nogle kurver på et kort. Pludselig trådte de tre linse-bakker frem fra papiret. Linserne har jeg forsøgt at lægge i en vifteform, så de giver en skulpturel virkning uden at slås med det oprindelige landskab, fortæller Uffe Wainø, som dermed på en smuk måde løste Vejdirektoratets problem med overskudsjorden. Linserne oplever du på den fem kilometer lange strækning fra Langerød til Tuse. Landskabsarkitekt Uffe Wainø Vikingeskibets kurver Selv om Uffe Wainø i dette tilfælde fungerede som problemknuser, så er hans egentlige opgave, at hele motorvejen kommer sikkert igennem landskabet med respekt for den omgivende ådal, de mange små landsbyer og udsigten over Holbæk Fjord. Umiddelbart en umulig opgave, skulle man mene. Men landskabsarkitekten peger på, at landskab og vej sagtens kan gå i spænd sammen. - Vejen skal skæmme mindst muligt, og derfor er samspillet med landskabet utrolig vigtigt. Linjerne netop her ved fjorden giver sammen med motorvejen en meget smuk og vellykket geometri. Det er næsten som et vikingeskibs kurver, siger Uffe Wainø. Han glæder sig samtidig over, at den nye omfartsvej ved Tuse, som bliver bygget i samme forbindelse, genopretter den gamle landevej, så man passerer forbi Tuse Kirke, kroen og forsamlingshuset som i tidligere tider. 12

13 Skov og græs Som landskabsarkitekt har han også det store lugejern med i sin bagage. Han giver nemlig landskabet omkring motorvejen sin egen beplantning, efter entreprenørens store maskiner har forladt området. Der bliver plantet skov ved Tuse og omkring de kommende rastepladser, mens de tre linser bliver dækket af græs. Tilsammen skal det sikre det vigtige samspil med det bevaringsværdige område. - Jeg håber, at folk på og omkring vejen vil opleve, at faunaen og vejen går hånd i hånd. Og så vil jeg gerne opfordre folk til at give sig tid til at se ud over landskabet. Vejen nydes jo i farten, men man skal også finde plads til at dvæle ved den omgivende natur på rejsen, siger Uffe Wainø. De tre nye bakker træder tydeligt frem i vinterlandskabet Miljø For at mindske risikoen for at vandløbene forurenes, bliver regnvand fra vejen ledt til nogle såkaldte regnvandsbassiner. Bassinerne opsamler vandet og opfanger eventuelle olierester og lignende, inden vandet ledes ud i naturen. Vandets udløb til bække og åer reguleres, så vandløbene ikke oversvømmes med risiko for, at de eroderes. Landskab og dyreliv Motorvejen forløber gennem et forholdsvis åbent storbølget morænelandskab med en ret tæt bebyggelse i form af landsbyer, udflyttede gårde og husmandssteder. Vi har søgt at udforme bassinerne som naturlige søer, der er tilpasset landskab og beplantning. På strækningen fra Langerød til Tuse er der taget specielt hensyn til Kalvemose Å. Bassinerne er ekstra store, og afløbene til åen er udført, så de kun har en begrænset kapacitet. På denne måde ledes vandet langsommere ud i å-systemet end før, motorvejen blev anlagt. Landskabet præges også af en del vandløb og våde lavtliggende arealer. Der er etableret en faunapassage ved lavningen vest for etapeafslutningen. Faunapassagen består af et mindre faunarør under vejen. Dermed kan potedyr og padder komme under vejen. 13

14 Regnvandsbassin ved Ringstedvej I forbindelse med, at flere mindre vandhuller er udgravet og nedlagt, er der fundet lossepladsfyld, som er kørt til en godkendt losseplads. Vi har også analyseret både jorden i rabatterne og råjorden ved de veje, der er nedlagte og opbrudte. Jorden er derefter placeret i et vejareal, hvor den ingen skade gør. kurv, og de er yderligere velegnede til at fange insekter, da de er besat med torne. Måne-vandnymfen er en renvandsart. Det betyder, at den trives bedst i rene vandhuller, der ikke indeholder for meget næring. På trods af, at Måne-vandnymferne er meget smukke, er de formentlig nemme at overse, da de har en kort flyvetid. Måne-vandnymfe Måne-vandnymfen Vi har registeret en stor bestand af Måne-vandnymfer i et vandhul syd for rasteanlægget ved Springstrup. Måne-vandnymfen er et rovdyr, der i høj grad er afhængig af synet. Dens øjne sidder på siden af hovedet og giver hermed et surround syn. Dens ben er rettet fremad, så forbenene danner en fange- Måne-vandnymfen er en ret sjælden art i Danmark. Bestanden ved Springstrup er sandsynligvis den eneste større bestand på Sjælland. Måne-vandnymfen er opført som næsten truet på Den Danske Rødliste. For at følge bestandens udvikling vil vi overvåge vandhullerne omkring Springstrup i en længere årrække. Hvis vandstanden i et vandhul synker, vil vi etablere et nyt vandhul til erstatning, så bestanden fortsat har gode muligheder for at udvikle sig. 14

15 Kunstnerens inspiration blev reddet Jeg var da nervøs ved, at vejen skulle komme. Det så ud til, at den ville komme til at ligge så højt, at min pragtfulde udsigt over markerne ville blive taget fra mig af et autoværn. Men så en dag stillede der tre mand fra Vejdirektoratet ved mit hus Sådan begynder Poul Christensens historie om sit tætte naboskab gennem tre år med forlængelsen af Holbækmotorvejen til Vig. Naboskabet har budt på lidt af hvert. Fra sit bindingsværkshus på Søstrupvej har Poul Christensen fulgt det ene vognlæs efter det andet rumle forbi med materialer til det store arbejde. Den nye motorvej er i bogstaveligste forstand blev fragtet lige forbi huset. - Det har støvet lidt, men det har egentlig ikke generet mig. Jeg har altid hilst på chaufførerne, og de har undervejs hjulpet mig med nogle småting, som jeg ikke selv har kunnet magte, siger Poul Christensen, der er pensioneret præst. Vejen skulle hæves Også materialer til den nye bro, der fører Søstrupvej over motorvejen, har passeret forbi. Men her opstod problemet, for med den nye motorvej skulle vejen foran hans hus hæves 1,25 meter i forhold til det eksisterende niveau. Den tidligere præst har siden 2002 helliget sig malerkunsten, og han har både atelier og et lille galleri i forbindelse med sit hus, hvor lokale kunstnere udstiller. Et besøg i atelieret afslører, at netop landskabet ved Søstrupvej går igen i mange af Poul Christensens malerier. Poul Christensen Men med den hævede vej og oven i købet med et autoværn monteret ville udsigten fra atelierets vinduer forsvinde. - Jeg hører til dem, som respekterer, at det er nødvendigt med en motorvej, og at det kan give gener. Det accepterer jeg. Men jeg var meget ked af at skulle miste min udsigt. Jeg vil have lov til at kigge ud over de åbne marker. Min kone og jeg har jo netop valgt huset for dets flotte beliggenhed, siger han. Udsigten reddet Derfor kontaktede han Vejdirektoratet, inden arbejdet var gået i gang på Søstrupvej. Kort tid efter stillede tre ingeniører i atelieret hos Poul Christensen. De lyttede til hans bekymringer og gennemgik projektets tegninger igen for at finde en ny løsning, som kunne gøre alle parter tilfredse. - Tre dage senere ringede de til mig med et nyt forslag. Projektet var blevet lavet om, og 15

16 ville jeg have noget imod, at vejen kun blev hævet med 23 cm? Det havde jeg selvfølgelig ikke, husker Poul Christensen med et smil. Med den nye vej er udsigten nu reddet. Samtidig har Poul Christensen fået et fint udsyn til tre nye tilføjelser i horisonten. En del af overskudsjorden fra motorvejsbyggeriet er blevet til tre bakker, der som ny inspiration muligvis vil finde vej til kunstnerens lærred. Støj Motorvejen ligger i det åbne land. Det medfører, at det kun er få ejendomme, der bliver påvirket med et støjniveau over 55 db. På de strækninger, hvor vejen er gravet ned, bliver støjudbredelsen dæmpet væsentligt. Ekspropriation og jordfordeling Motorvejen har berørt mange lodsejere. Nogle har fået eksproprieret hele deres ejendom, nogle har måttet afstå en del af ejendommen, og andre har fået pålagt nogle begrænsninger på ejendommen. For at afhjælpe de gener, der er påført landbrugsejendommene ved gennemskæringen af deres jorde, er der gennemført en jordfordeling. Jordfordelingen har medført, at ejendommene fortrinsvis har jord på samme side af motorvejen som deres bygninger. Arealer til jordfordeling er erhvervet sammen med arealerne til motorvejen ved ekspropriation. Ekspropriation u 85 ejendomme har været berørt af ekspropriation. u Ud af de 85 ejendomme har det været nødvendigt at ekspropriere 11 hele ejendomme, hvoraf 9 er revet ned, 1 er solgt og 1 er under salg. u Der er eksproprieret 334 hektar jord i forbindelse med motorvejsprojektet. Heraf er cirka 250 hektar indgået i jordfordeling. De resterende 84 hektar er brugt til selve vejprojektet. u Ekspropriationerne af de hele ejendomme har fundet sted både som forlodsovertagelser efter projekteringslovens vedtagelse og som almindelige overtagelser efter detailbesigtigelsen. u Ekspropriationskommissionen har gennemført alle ekspropriationer. u 3 sager er gået videre til taksation hos Taksationskommissionen. 16

17 Fakta om motorvejen Seks nye broer Der er anlagt 6 nye broer på strækningen: Dobbeltdækkertog på banebroen Motorvejens udseende u Motorvejens standardbredde er 28,0 m. u Motorvejen er opdelt i: w 2 kørebaner a 8,5 m inkl. kantbaner a 0,5 m w 2 belagte nødspor a 2,5 m w 2 nødrabatter a 1,0 m w 2 yderrabatter a 1,0 m u Midterrabatten varierer i bredde for at sikre, at trafikanterne har gode oversigtsforhold på alle strækninger af vejen. Derfor er vejen på nogle steder bredere end 28 m. u Bro der fører Søstrupvej over motorvejen. u Jernbanebro der fører jernbanen mellem Holbæk og Kalundborg over motorvejen. Den eksisterende jernbanedæmning er omlagt og hævet på en ca. 1,5 km lang strækning for at tilpasse den nye jernbanebro til den eksisterende jernbane. u Bro der fører Kalundborgvej over motorvejen. u To broer ved den fordelerring, der ligger ved motorvejens afslutning u Bro der fører Landevejen over Tuse Å. Broernes udseende u Alle 6 nye broer er mellem 40 og 60 m lange. u De 4 af broerne er 2-fags broer. u Broen, der fører Landevejen over Tuse Å, er en 3-fags bro. u Jernbanebroen er udført som en 4- fags bro. Dermed kan broen opnå en slank overbygning på trods af en stor belastning fra togene. Broarbejde på Søstrupvej 17

18 Tilslutningsanlæg Der er to muligheder for at komme på eller af motorvejen mellem Langerød og Tuse Nord enten syd eller vest for Holbæk. Kommer man fra den sydlige del af Holbæk, kører man ad Ringstedvej, der sluttes til motorvejen i den østlige ende. I den vestlige ende af Holbæk er det muligt at komme på motorvejen ved Tuse Nord. Her forbindes motorvejen med den nye omfartsvej, Landevejen, og med Tuse Lågevej. Motorvejen slutter umiddelbart nord for det anlæg, der forbinder motorvejen til de to landeveje. Herfra er det både muligt at komme mod nord ad Nykøbingvej, mod syd ad Tuse Lågevej eller mod vest ad Landevejen. Sikkerhed og udstyr På motorvejsstrækningen er der etableret følgende udstyr: u Dobbeltsidet stålautoværn i midterrabatten. u Enkeltsidet stålautoværn i yderrabat efter behov. u Retroflekterende vejvisningstavler. u Kantbaner med akustisk effekt med retroflekterende termoplast. u Nødtelefoner for hver ca. 2 km. u Kantpæle med reflekser. Jord, sand og grus u Der er tilsammen afgravet, indbygget og udsat ca m 3 jord. Det svarer til cirka vognlæs. u Derudover er der tilført og indbygget cirka m 3 sand og grus. Udlægning af asfalt under banebroen 18

19 Belægning Opbygningen af belægningen på motorvejen er beregnet til at kunne holde til den forventede trafik i cirka 20 år. Den består af: u 3,5 cm slidlag udført af skærvemastiks (SMA) u 6 cm asfaltbetonbindelag (ABB), som er en særlig stabil asfalt, der anvendes for at modvirke, at bilernes kørespor udhuler asfalten u 15 cm grusasfaltbeton (GABII) u 20 cm stabilt grus (SGII) u cm bundsand (BS) Projektering og udførelse Følgende virksomheder har været involveret i projekteringen: u Skitse- og detailprojekt: Vejdirektoratet, Anlægsområdet u Æstetik og beplantning: Thing & Wainø u Geoteknik: Rambøll u Broer: Carl Bro + Rambøll u Afvanding: Orbicon (tidl. Hedeselskabet) u Miljø: Ejlskov Consult + Carl Bro + Rambøll u Belysning: Hansen & Henneberg u Nødtelefoner: Bravida Danmark as u Arkæologi: Holbæk Museum. Følgende virksomheder har været involveret i anlæg af motorvejen: Økonomi Den samlede anlægssum for strækningen fra Holbæk til Tuse Nord udgør 271 mio. kr. u Broer: E. Pihl & Søn A.S. u Sporarbejde: Banedanmark, Entreprise u Sikringsarbejder: Banedanmark, Entreprise u Jord og belægning: M.J. Eriksson A/S u Tavler: Daluiso A/S og NCC Roads A/S u Belysning: Wicotec A/S og Eiland Electric A/S u Nødtelefoner: Bravida Danmark as Entrepriserne er gennemført efter offentligt udbud og med valg af det billigste tilbud. 19

20 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon Telefax Vejdirektoratet Guldalderen Hedehusene Telefon Telefax Udgivet af Vejdirektoratet, august 2006 Tekst: Niels Jørgen Larsen Andrew Langkjær Jane Birch Larsen Kort. Kort- og Matrikelstyrelsen Foto: Henrik Vincentsen Frederik Johannsen Peter Andersen Mols-Linien Vejdirektoratet Layout: Lene Christina Møller Oplag: 2000 stk. Tryk: Vejdirektoratet, Anlægsområdet Vejdirektoratet Thomas Helsteds Vej 11 Postboks Skanderborg Telefon Telefax Vejdirektoratet.dk

Svendborgmotorvejen. færdiggøres og åbnes

Svendborgmotorvejen. færdiggøres og åbnes MOTORVEJSÅBNING: ODENSE-SVENDBORG Svendborgmotorvejen færdiggøres og åbnes Svendborg er nu forbundet med det øvrige motorvejsnet anlæg af 35 km motorvej fra Odense til Svendborg er afsluttet. Trafikanterne

Læs mere

Langerød Tuse Nord. Åbning af Holbækmotorvejens forlængelse

Langerød Tuse Nord. Åbning af Holbækmotorvejens forlængelse LANGERØD - TUSE NYKØBING (Åbning15. august) Af Niels Jørgen Larsen, Ingeniør, Vejdirektoratet njl@vd.dk Åbning af Holbækmotorvejens forlængelse Langerød Tuse Nord Motorvejen fra Langerød til Tuse Nord

Læs mere

Motortrafikvejen. mellem Snejbjerg og Vardevej åbnede 15. september 2008 44 DANSK VEJTIDSSKRIFT 2008 OKTOBER

Motortrafikvejen. mellem Snejbjerg og Vardevej åbnede 15. september 2008 44 DANSK VEJTIDSSKRIFT 2008 OKTOBER Motortrafikvejen mellem Snejbjerg og Vardevej åbnede 15. september 2008 Mandag den 15. september 2008 åbnede transportminister Lars Barfoed en ny motortrafikvej mellem Snejbjerg og Vardevej ved Herning.

Læs mere

Motorvejen Vodskov Jyske Ås. Oktober 1999

Motorvejen Vodskov Jyske Ås. Oktober 1999 Motorvejen Vodskov Jyske Ås Oktober 1999 Motorvejen Vodskov - Jyske Ås Forord Motorvejen fra Vodskov til Jyske Ås åbnes for trafik den 17. oktober 1999. Motorvejen er et led i forbindelsen fra Vodskov

Læs mere

ANLÆGSARBEJDET SUNDS OMFARTSVEJ

ANLÆGSARBEJDET SUNDS OMFARTSVEJ ANLÆGSARBEJDET SUNDS OMFARTSVEJ i denne pjece, er du velkommen til at kontakte: SUNDS OMFARTSVEJ UDGIVET AF Vejdirektoratet, Anlægsdivisionen Maj 2011 REDAKTION Bjørn Kock Sørensen LAYOUT Flemming Byg

Læs mere

Motorvejen Kliplev Sønderborg. et OPP-projekt

Motorvejen Kliplev Sønderborg. et OPP-projekt Motorvejen Kliplev Sønderborg et OPP-projekt Maj 2008 Et særligt projekt Fakta om motorvejsprojektet I februar 2006 overtog Vejdirektoratet et anlægsprojekt fra Sønderjyllands Amt en 25 km lang motorvej

Læs mere

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg.

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Den flotte vej Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Smuk tur gennem land og by Turen på motorvejen bliver en stor oplevelse for trafikanterne. På de 29 km

Læs mere

I dette nyhedsbrev fortæller vi nyt om motorvejsprojektet mellem Kliplev og Sønderborg og giver en status på de forskellige dele af projektet.

I dette nyhedsbrev fortæller vi nyt om motorvejsprojektet mellem Kliplev og Sønderborg og giver en status på de forskellige dele af projektet. Se vedlagte lodsejerliste Skanderborg Thomas Helsteds Vej 11 Postboks 529 8660 Skanderborg Tlf. 7244 2200 Fax 8652 2013 vd@vd.dk SE 60729018 Giro 7 09 40 00 EAN 5798000893450 Etape 5110, motorvejen Kliplev

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN

E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN VVM- UNDERSØGELSE E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN DEBATOPL ÆG DEBATOPL ÆG OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN TYSKLAND OG DANMARK HAR INDGÅET EN TRAKTAT OM

Læs mere

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde KØGE BUGT MOTORVEJEN Borgermøde PLANLÆGNINGSCHEF OLE KIRK PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Niels Hörup, Solrød Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

hvad sker hvornår - Når vi anl ægger større veje

hvad sker hvornår - Når vi anl ægger større veje hvad sker hvornår - Når vi anl ægger større veje Udgivet af Januar 2013 ISBN 9788770603089 WEB ISBN 9788770603102 oplag 250 stk. Når du får et stort vejanlæg som nabo På de næste sider finder du en tidsplan

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af Østjyske Moto Skærup og Ve Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af E45, Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord Der blev i november 2003 indgået

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Debatoplæg VVM-undersøgelse December 2014 VVM-undersøgelse af Rute 54 Næstved-Rønnede I trafikaftalen fra juni 2014 har en række partier i Folketinget besluttet at

Læs mere

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde Program Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Leif Skov, Vejle Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder Niels Fejer Christiansen,

Læs mere

ÅBNING AF MOTORVEJEN MELLEM KLIPLEV OG SØNDERBORG SØNDERBORGMOTORVEJEN

ÅBNING AF MOTORVEJEN MELLEM KLIPLEV OG SØNDERBORG SØNDERBORGMOTORVEJEN LØRDAG DEN 31. MARTS 2012 ÅBNER VEJDIREKTORATET. KORT OM MOTORVEJEN 26 kilometer firesporet motorvej mellem Kliplev og Sønderborg 7 tilslutningsanlæg 10 kommuneveje føres over eller under motorvejen 2

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel Fax

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel Fax Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere

Holstebromotorvejen. Marts 2015

Holstebromotorvejen. Marts 2015 Holstebromotorvejen Marts 2015 Vi bygger for fremkommelighed Visualiseringen viser motorvejen, set øst for Holstebro. Her ses dalbroerne ved Savstrup Å og Storå samt Hodsagervej, som føres under motorvejen.

Læs mere

Vasevej cykelsti og vejregulering

Vasevej cykelsti og vejregulering Vasevej cykelsti og vejregulering Tegningen viser, hvordan Vasevej ændres - med dobbeltrettet cykel- og gangsti. De røde linjer viser henholdsvis ny kørebane og cykelsti, den hvide det eksisterende vejforløb.

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

DERFOR HAR VI BYGGET MIDTJYSKE MOTORVEJ & E45 VED VEJLE

DERFOR HAR VI BYGGET MIDTJYSKE MOTORVEJ & E45 VED VEJLE 1 MIDTJYSKE MOTORVEJ & E45 VED VEJLE DERFOR HAR VI BYGGET Motorvejsstrækningen mellem Riis og Vejle er en del af Midtjyske Motorvej mellem Herning og Vejle, mens motorvejsstrækningen mellem Hornstrup og

Læs mere

SUNDS OMFARTSVEJ VEJPROJEKTET

SUNDS OMFARTSVEJ VEJPROJEKTET VEJPROJEKTET Vejdirektoratet bygger fem kilometer omfartsvej vest om Sunds DERFOR BYGGER VI Den nye omfartsvej vil især aflaste Sunds for den tunge, gennemkørende trafik. Beboerne i Sunds vil derfor opleve

Læs mere

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup Borgermøde Haderup Omfartsvej 1. oktober 2014 i Haderup Dagsorden for mødet 19.00-19.15 Velkomst og indledning Finn Stengel Petersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune Karsten Kirk

Læs mere

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE)

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Dagsorden 1. Velkomst 2. Baggrund Anlægslov og VVM-undersøgelser 3. Status for Ringvejen v/holbæk Kommune 4. Tidsplan

Læs mere

Motorvejen / Diagonalvejen Riis - Give - Billund

Motorvejen / Diagonalvejen Riis - Give - Billund Motorvejen / Diagonalvejen Riis - Give - Billund Åbning 19. november 2007 Forord Motorvejen fra Riis til Vibjerg og motortrafikvejen fra Vibjerg til Uhe nord for Billund åbnes for trafik den 19. november

Læs mere

MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET

MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET Har du spørgsmål, som du ikke finder svar på i denne pjece, er du velkommen til at kontakte: PROJEKTBESKRIVELSE UDGIVET AF Vejdirektoratet, Anlægsdivisionen August

Læs mere

HVAD SKER HVORNÅR - NÅR VI UDBYGGER STØRRE VEJE

HVAD SKER HVORNÅR - NÅR VI UDBYGGER STØRRE VEJE HVAD SKER HVORNÅR - NÅR VI UDBYGGER STØRRE VEJE UDGIVET AF Vejdirektoratet Marts 2013 ISBN 9788770603119 WEB ISBN 9788770603133 OPLAG 100 stk. NÅR VEJEN NÆR DIG SKAL UDBYGGES På de næste sider finder du

Læs mere

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012 Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse Borgermøde 21. august 2012 PROGRAM 19.00 Velkomst Kommunalbestyrelsesmedlem i Kalundborg Kommune Allan Oris 19.10 Introduktion Planlægningschef Birgitte Henriksen,

Læs mere

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelse Juni 2017 Ny motorvej på strækning fra Give til Haderslev Med aftale mellem regeringen (V, LA og K), S, DF,

Læs mere

Køge Bugt Motorvejen. Udvidelse mellem Motorring 3 og Vallensbæk Torvevej

Køge Bugt Motorvejen. Udvidelse mellem Motorring 3 og Vallensbæk Torvevej Køge Bugt Motorvejen Udvidelse mellem Motorring 3 og Vallensbæk Torvevej 25. september 2003 Udvidelse mellem Motorring 3 og Vallensbæk Torvevej Baggrund Køge Bugt Motorvejen har i de seneste år været præget

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

I dette nyhedsbrev fortæller vi nyt om motorvejsprojektet mellem Kliplev og Sønderborg og giver en status på de forskellige dele af projektet.

I dette nyhedsbrev fortæller vi nyt om motorvejsprojektet mellem Kliplev og Sønderborg og giver en status på de forskellige dele af projektet. Se vedlagte lodsejerliste Skanderborg Thomas Helsteds Vej 11 Postboks 529 8660 Skanderborg Tlf. 7244 2200 Fax 8652 2013 vd@vd.dk SE 60729018 Giro 7 09 40 00 EAN 5798000893450 5110, motorvejen Kliplev Sønderborg

Læs mere

Silkeborg- motorvejen Juni 2015

Silkeborg- motorvejen Juni 2015 Silkeborgmotorvejen Juni 2015 Motorvejen mellem Funder og Låsby Motorvejsstrækningen mellem Funder og Låsby er en 29 kilometer lang delstrækning af motorvejen mellem Aarhus og Herning. I maj 2009 vedtog

Læs mere

Storstrømsbroen. - En ny bro til tog, biler, cyklister og gående

Storstrømsbroen. - En ny bro til tog, biler, cyklister og gående Storstrømsbroen - En ny bro til tog, biler, cyklister og gående En ny Storstrømsbro Helsingør Sjælland Kalundborg København Roskilde Sverige Ringsted Odense Køge Slagelse Næstved Storstrømsbroen Rødby

Læs mere

Vejdirektoratet. 8 maj 2017

Vejdirektoratet. 8 maj 2017 Vejdirektoratet 8 maj 2017 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje Broer Planlægning Vi undersøger

Læs mere

2. etape af Kalundborgmotorvejen

2. etape af Kalundborgmotorvejen 2. etape af Kalundborgmotorvejen - Referat af 1. møde i Naboforum 6. april 2016 Dato 12. april 2016 Sagsbehandler AEL Mail ael@vd.dk Telefon 7244 3621 Dokument 16/04813-1 Side 1/5 Emne Naboforum 1. møde,

Læs mere

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2 VVm-undersøgelse OMFARTSVEJ VEST OM RIBE DEBATOPLÆG >>> Udbygning af rute 11 Borgermøde 30. september 2013 Se Side 2 UDGIVET September 2013 Vejdirektoratet REDAKTION / FOTOS / LAYOUT / TRYK Vejdirektoratet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON. 7. november 2011 09/12190 Ulrik Larsen, VD Ul@vd.dk 7244 3618

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON. 7. november 2011 09/12190 Ulrik Larsen, VD Ul@vd.dk 7244 3618 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 7. november 2011 09/12190 Ulrik Larsen, VD Ul@vd.dk 7244 3618 UDBYGNING AF MOTORVEJ E45/E20 MELLEM KOLDING OG FREDERICIA Referat fra Borgermøde den 20. juni 2011

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding. Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding. Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej Holstebromotorvejen Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej Deltagere 2 Projektleder John Kjærsgaard Landinspektør Karin Møller- Clausen Ingeniør (projekt)

Læs mere

VVm- undersøgelse. Borgermøder november Se Side 2-3

VVm- undersøgelse. Borgermøder november Se Side 2-3 VVm- undersøgelse RUTE 26 ÅRHUS-Søbyvad Rødkærsbro-VIBORG v DEBATOPL ÆG Borgermøder 9. - 11. november 2010 Se Side 2-3 Truust Udgivet af Vejdirektoratet, oktober 2010 TID OG DATO FOR BORGERMØDER Redaktion

Læs mere

HERNING - HOLSTEBRO MOTORVEJEN INFORMATIONSMØDE FOR LEVERANDØRER VEDR. UDBUDSSTRATEGI DEN 26. FEBRUAR 2014

HERNING - HOLSTEBRO MOTORVEJEN INFORMATIONSMØDE FOR LEVERANDØRER VEDR. UDBUDSSTRATEGI DEN 26. FEBRUAR 2014 HERNING - HOLSTEBRO MOTORVEJEN INFORMATIONSMØDE FOR LEVERANDØRER VEDR. UDBUDSSTRATEGI DEN 26. FEBRUAR 2014 PROGRAM 12.30 Velkomst og præsentation Formål med mødet Strategi for udbud og overvejelser - ved

Læs mere

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje Ekspropriation af arealer og ejendomme til statens veje Information om Ekspropriation af arealer og ejendomme til vejanlæg Denne pjece beskriver, hvad der sker i forbindelse med en ekspropriation af arealer

Læs mere

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Aulum og Snejbjerg. Delstrækning Helstrupvej til Nørretanderupvej

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Aulum og Snejbjerg. Delstrækning Helstrupvej til Nørretanderupvej Holstebromotorvejen Detailbesigtigelse mellem Aulum og Snejbjerg Delstrækning 47.6 49.94 Helstrupvej til Nørretanderupvej Deltagere 2 Projektleder John Kjærsgaard Landinspektør Karin Møller- Clausen Ingeniør

Læs mere

Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund. Informationsmøde i Frederikssund 19. marts 2015 kl.19.00

Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund. Informationsmøde i Frederikssund 19. marts 2015 kl.19.00 Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund Informationsmøde i Frederikssund 19. marts 2015 kl.19.00 Borgmester John Schmidt Andersen Frederikssund Kommune Aftenens ordstyrer Trine Sick Erik Stoklund Larsen

Læs mere

Hillerødmotorvejens forlængelse

Hillerødmotorvejens forlængelse Hillerødmotorvejens forlængelse Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelsen Informationspjece - juni 2017 VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse I denne pjece kan du læse om baggrund,

Læs mere

Motorvejen. mellem Herning (Høgild) og Brande

Motorvejen. mellem Herning (Høgild) og Brande K Motorvejen MOTORVEJSÅBNING mellem Herning (Høgild) og Brande Den 8. oktober 2007 åbner Vejdirektoratet 14 km motorvej fra Høgild syd for Herning til Brande, næsten præcist et år efter vi åbnede de 25

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

Notat: Samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune

Notat: Samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune Sagsnr: 12/23574 Dato: 16. august 2013 Notat: Samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune Baggrund Nærværende samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k p rojektleder Jørgen Nielsen, Århus Am t,veje og Tra f i k, j n @ a g. a a a. d k. - og andre

Læs mere

Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland

Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland Den samlede årlige indvinding af sand, grus og sten og kalk/kridt i regionen var i 2009 på ca. 5,3 mio. m 3. Heraf udgjorde indvinding af kalk

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - AFVANDING GRØFTER OG RABATTER BILAG 7.6 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

VVm- undersøgelse MOTORVEJ REGSTRUP - KALUNDBORG

VVm- undersøgelse MOTORVEJ REGSTRUP - KALUNDBORG VVm- undersøgelse MOTORVEJ REGSTRUP - KALUNDBORG DEBATOPL ÆG Borgermøde 11. august 2011 Se Side 2 MOTORVEJ Regstrup - KALUNDBORG I Januar 2009 indgik regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne,

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Motorvejen Odense - Kværndrup

Motorvejen Odense - Kværndrup Motorvejen Odense - Kværndrup Åbning 16. september 2006 Forord Motorvejen fra Odense til nord for Kværndrup åbner for trafik den 16. september 2006. Den ca. 19 km lange strækning udgør de to første etaper

Læs mere

Program for møde i det nordiske Miljøudvalg 51 i NVF i Roskilde maj 2005 Veje i bynære områder

Program for møde i det nordiske Miljøudvalg 51 i NVF i Roskilde maj 2005 Veje i bynære områder Program for møde i det nordiske Miljøudvalg 51 i NVF i Roskilde 26. 28. maj 2005 Veje i bynære områder Torsdag 26. maj 2005: Sted: Roskilde Vindeboder 7, 4000 Roskilde (Vandrehjemmet på museumshavnen)

Læs mere

Motorvejen Hårup-Låsby

Motorvejen Hårup-Låsby Trafik Motorvejen Hårup-Låsby 1 1 2 2 Tilslutningsanlæg Hårup Når det nye tilslutningsanlæg bliver taget i brug, er der kun motorvej øst for det, i retning mod Aarhus. Derfor bygger Vejdirektoratet en midlertidig

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

VEJPROJEKTET. Fordel. Fordel

VEJPROJEKTET. Fordel. Fordel 1 VEJPROJEKTET - F Fordel Fordel * * * * - 2 VEJPROJEKTET Vejen bliver til 1979 1995 2010-12 2000 2001-03 2003 Støbning af dalbro over Vejle Å 2004 2005 2006 Rundk ørsle len syd for Breds ten tager form

Læs mere

Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune, Alling Å RESUMÉ AF DE TEKNISKE OG EJENDOMSMÆSSIGE FORUNDERSØGELSER

Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune, Alling Å RESUMÉ AF DE TEKNISKE OG EJENDOMSMÆSSIGE FORUNDERSØGELSER Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune, Alling Å RESUMÉ AF DE TEKNISKE OG EJENDOMSMÆSSIGE FORUNDERSØGELSER Rekvirent Norddjurs Kommune Teknik & Miljø Kirkestien 1 8961 Allingåbro Rådgiver Orbicon A/S Jens

Læs mere

A9 hovedvejen. Købmanden i Dongs Højrup (tv) og skolen i Højslunde (th). Karakteristisk enkel l bebyggelse ved landevejen i Højslunde.

A9 hovedvejen. Købmanden i Dongs Højrup (tv) og skolen i Højslunde (th). Karakteristisk enkel l bebyggelse ved landevejen i Højslunde. kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 A9 hovedvejen Købmanden i Dongs Højrup (tv) og skolen i Højslunde (th). Karakteristisk enkel l bebyggelse ved landevejen i Højslunde. 1 Det sidste vejstykke ned

Læs mere

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse VVM for Vasevej Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse Mødet afholdtes torsdag den 9. juni 2011 i Store Sal i administrationscentret

Læs mere

Emne: Linjeføring af Rute 26 på strækningen fra E45 til Sabro Denne skrivelse er en opfølgning på vores foretræde for udvalget den 17. marts 2014.

Emne: Linjeføring af Rute 26 på strækningen fra E45 til Sabro Denne skrivelse er en opfølgning på vores foretræde for udvalget den 17. marts 2014. Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 222 Offentligt Til Folketingets Transportudvalg Den 24. marts 2014 Emne: Linjeføring af Rute 26 på strækningen fra E45 til Sabro Denne skrivelse er en opfølgning

Læs mere

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 B 14 Bilag 7 Offentligt Dato 21. marts 2016 Sagsbehandler Ulrik Larsen/Anette Jacobsen Mail ul@vd.dk Telefon Click here to enter text. Dokument 16/03770 Side Trafikale

Læs mere

MODERNE HJÆLPEMIDLER For ikke at sinke motorvejsbyggeriet mere end højst nødvendigt har de arkæologiske undersøgelser været i gang på alle årstider.

MODERNE HJÆLPEMIDLER For ikke at sinke motorvejsbyggeriet mere end højst nødvendigt har de arkæologiske undersøgelser været i gang på alle årstider. FORUNDERSØGELSER Forud for motorvejsbyggeriet har arkæologer fra Horsens Museum foretaget omfattende forundersøgelser langs hele den planlagte motorvejsstrækning mellem Ølholm og Vejle. Forundersøgelserne

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar - 30. september 2007

Delårsrapport for 1. januar - 30. september 2007 Delårsrapport for 1. januar - 30. september 2007 Bestyrelsen for Mols-Linien A/S har på sit møde d.d. behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01.01.2007-30.09.2007. Bedre resultat end

Læs mere

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev Dato 13. marts 2017 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon 7244 3606 Dokument 17/00417-1 Side 1/5 Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev I

Læs mere

Diff. hastigheder 10 strækninger

Diff. hastigheder 10 strækninger Forelæggelse til godkendelse Diff. hastigheder 10 strækninger Ind Ud Id-nr.: 107188 Sagsnr: Frist: Indstilling Sagsfremstilling Besked til sagsstyringsenheden Vedlagte dokumenter: Differentierede hastigheder

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Projektchef Carsten H. Lund fra Vejdirektoratet bemærkede indledningsvist, at formålet med

Læs mere

ALTERNATIV 2. På strækningen fra Aulum til Herning anvendes samme løsning som beskrevet i hovedforslaget.

ALTERNATIV 2. På strækningen fra Aulum til Herning anvendes samme løsning som beskrevet i hovedforslaget. HOVEDFORSLAGET Hovedforslaget omfatter motorvej fra Holstebro syd til Herning nord (Sundsvej) og en 2-sporet landevej vest om Herning mellem rute 18 og rute 15. Desuden udbygges Herningvej i Holstebro

Læs mere

Århus Kommune Miljøkontoret Magistratens 2. Afdeling. Skjoldhøj-kilen et rekreativt område. Marts 2005

Århus Kommune Miljøkontoret Magistratens 2. Afdeling. Skjoldhøj-kilen et rekreativt område. Marts 2005 Århus Kommune Miljøkontoret Magistratens 2. Afdeling Skjoldhøj-kilen et rekreativt område Marts 2005 Spildevandsplan 2003 Indledning I løbet af 2005 gennemføres mindst fem kommunale og statslige anlægsprojekter

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Tilslutningsanlæg 53 ved Skanderborg Syd. Informationsmøde den 25. august 2015

Tilslutningsanlæg 53 ved Skanderborg Syd. Informationsmøde den 25. august 2015 Tilslutningsanlæg 53 ved Skanderborg Syd Informationsmøde den 25. august 2015 Program Velkomst til mødet borgmester Jørgen Gaarde Præsentation af projekt Vejdirektoratet Påvirkning af trafik på Vroldvej

Læs mere

BILAG 1 INDSTILLING OM OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN

BILAG 1 INDSTILLING OM OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. oktober 2012 12/06462 Niels Fejer Christiansen nfc@vd.dk 7244 3694 BILAG 1 INDSTILLING OM OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN 1.

Læs mere

Udvidelse af motorvejen Hundige - Greve Syd

Udvidelse af motorvejen Hundige - Greve Syd Udvidelse af motorvejen Hundige - Greve Syd Indvielse den 29. september 2008 Forord Udvidelsen af Køge Bugt Motorvejen mellem Hundige og Greve Syd indvies den 29. september 2008. Hermed bliver Danmarks

Læs mere

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser MANGE BLIVER PÅVIRKET

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

Motorvejen Bjergby - Hirtshals. 9. oktober 2004

Motorvejen Bjergby - Hirtshals. 9. oktober 2004 Motorvejen Bjergby - Hirtshals 9. oktober 2004 Motorvejen Bjergby - Hirtshals Udgiver: Vejdirektoratet Tekst: Helle H. Blæsbjerg Layout: Lene Christina Møller/Inger Olesen Øvrige foto: Vejdirektoratet

Læs mere

3. LIMFJORDSFORBINDELSE

3. LIMFJORDSFORBINDELSE 3. LIMFJORDSFORBINDELSE PRÆSENTATION AF PROJEKTET BORGERMØDE I AALBORG 18. AUGUST 2011 VELKOMST Rådmand Mariann Nørgaard Aalborg Kommune INTRODUKTION Planlægningschef Ole Kirk Vejdirektoratet TIDLIGERE

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit hjem Din Fart? 2010 Hvis du skal i kontakt med pressen kan det være rart at have gennemgået en række af de mest almindelige spørgsmål. Vi har listet nogle op her og også givet et bud på et svar. Kampagnebudskab:

Læs mere

Eksempel på præsentation (borgermøde) Udvikling i præsentationer (animationer)

Eksempel på præsentation (borgermøde) Udvikling i præsentationer (animationer) Eksempler på en præsentationer ved borgermøder Eksempel på præsentation (borgermøde) Udvikling i præsentationer (animationer) Tendenser (miljø) Eksempler på en præsentationer ved borgermøder VVM-redegørelsens

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION TIL FORBEDRING AF VEJE Pjecen beskriver, hvad der sker, når staten eksproprierer. Hvad ekspropriation betyder Hvorfor der er en Ekspropriationskommission,

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit Hjem Din Fart? 2011 Kampagnebudskab: Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. - 9 ud af 10 beboere langs landevejene er generede af

Læs mere

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej Notat Udført af: Anne Lin Enggaard Notat 6 sider Bilag: 0 sider Uden forudgående aftale med Nordsjællands Akustik må denne rapport kun gengives i sin helhed Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport

Læs mere

Vedr. opgradering af rute 54, Næstved - Sydmotorvejen

Vedr. opgradering af rute 54, Næstved - Sydmotorvejen Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 183 Offentligt Vedr. opgradering af rute 54, Næstved - Sydmotorvejen Næstved Kommune har den 26. februar 2013 indstillet to linjeforslag, A og B, til VVMundersøgelse.

Læs mere

Beskyttelse af bækken

Beskyttelse af bækken Beskyttelse af bækken Motorvejens fineste vandløb Korskær Bæk mellem Låsby og Mollerup er det fineste og reneste vandløb langs motorvejen med planter og dyr, for eksempel slørvinger, som er tilpasset koldt

Læs mere

Tilslutningsanlægget ved Ødisvej. Borgermøde den 24. marts 2015

Tilslutningsanlægget ved Ødisvej. Borgermøde den 24. marts 2015 Tilslutningsanlægget ved Ødisvej Borgermøde den 24. marts 2015 Program Velkomst Udvalgsformand Knud Erik Langhoff, Kolding Kommune Projektgennemgang Projektleder Niels Koefoed, Vejdirektoratet Afdelingsleder

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

Kirkegårdsdiget ved Veggerby Kirke, hvorfra der er en vid udsigt over det bakkede landskab ved Binderup Å. Velkommen til landsbyerne VEGGERBY

Kirkegårdsdiget ved Veggerby Kirke, hvorfra der er en vid udsigt over det bakkede landskab ved Binderup Å. Velkommen til landsbyerne VEGGERBY Kirkegårdsdiget ved Veggerby Kirke, hvorfra der er en vid udsigt over det bakkede landskab ved Binderup Å. Velkommen til landsbyerne VEGGERBY Med den ensomt beliggende kirke Himmerland er så rig på prægtige

Læs mere

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. DDO, Copyright COWI. Regionplan Tillæg nr. 12. Omfartsvej vest om Ringkøbing

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. DDO, Copyright COWI. Regionplan Tillæg nr. 12. Omfartsvej vest om Ringkøbing Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø DDO, Copyright COWI Regionplan 2005 Tillæg nr. 12 Marts 2006 Regionplan 2005 Tillæg nr. 12 Marts 2006 Side 2 Datablad Udgiver: Udarbejdet af: Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø

Læs mere

Vejdirektoratet skal anlægge knap 10 km 4-sporet motortrafikvej syd for Frederikssund.

Vejdirektoratet skal anlægge knap 10 km 4-sporet motortrafikvej syd for Frederikssund. Projektet Ny fjordforbindelse syd om Frederikssund Vejdirektoratet skal anlægge knap 10 km 4-sporet motortrafikvej syd for Frederikssund. Projektet koster ca. 2 mia. kroner Projektet er inddelt i tre hovedstrækninger:

Læs mere