Motorvejen Langerød - Tuse Nord

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Motorvejen Langerød - Tuse Nord"

Transkript

1 Motorvejen Langerød - Tuse Nord Åbning 15. august 2006

2 Forord Motorvejen fra Langerød til Tuse Nord åbnes for trafik den 15. august Den ca. 5 km lange strækning er første etape af udbygningen af strækningen mellem Holbæk og Vig. De resterende ca. 20 km anlægges som motortrafikvej med åbning i Ved den politiske aftale i 1986 om den faste forbindelse over Storebælt var der enighed om, at der efter åbningen af Storebæltbroen skulle opretholdes mindst én færgeforbindelse over Kattegat mellem Sjælland og Jylland, og at udbygningen af vejforbindelserne til denne skulle prioriteres højt. I 1996 vedtog Folketinget en projekteringslov for strækningen, som efter en Vurdering af Virkningerne på Miljøet (en VVM-undersøgelse) i 1999 ledte til vedtagelsen af en anlægslov, hvor den første etape skulle være en 4-sporet motorvej og de resterende etaper en 2-sporet motortrafikvej. Når disse anlæg er færdige, vil der være en højklasset vejforbindelse fra København til Lumsås, og dette vil være med til at binde landsdelene yderligere sammen. Samtidig kan vi nu føre hovedparten af trafikken uden om landsbyer og beboelse. Det giver en større trafiksikkerhed og fremkommelighed til glæde for alle i regionen. Vejdirektør Henning Christiansen Selve motorvejsbyggeriet begyndte i efteråret 2003, hvor de første broarbejder gik i gang. I februar 2005 påbegyndtes så jordarbejderne, og i august 2006 står motorvejen nu færdig. Motorvejen Langerød Tuse Nord har som alle store byggerier budt på en del udfordringer, men det er lykkedes at få vejen færdig til tiden og med et resultat, der lever op til Vejdirektoratets intentioner om at skabe en moderne, smuk og sikker motorvej i harmoni med omgivelserne. Henning Christiansen Vejdirektør

3 NORD Vejprojektet Den nye motorvej mellem Langerød og Tuse Nord er 4-sporet og godt 5 km lang. Den er et led i udbygningen af rute 21 fra Holbæk til Vig og forbinder den hidtidige motorvejsafslutning ved Langerød med rute 21 ved Tuse Nord. I de kommende år forlænges vejen nordpå mod Vig med en 2-sporet motortrafikvej, der på dele af strækningen har 3 spor. Den nyåbnede motorvej vil fremover føre rute 21-trafikken sydvest om Holbæk og dermed uden om den stærkt belastede omfartsvej. Motorvejen har sit udgangspunkt i Holbækmotorvejen syd for Holbæk. Den forløber syd om Langerød og nord om landsbyen Tingtved. Videre mod vest passerer motorvejen syd om Bjergene ved Springstrup og under Kalundborg-jernbanen og landevejen Kalundborgvej øst for Tuse. Vejprojektet omfatter også, at den del af Kalundborgvej, der går gennem Tuse by, flyttes mod nord og dermed væk fra byen. Vejen ændrer navn til Landevejen og forbinder motorvejen med den eksisterende vej til Kalundborg. Motorvejen er gravet ned på en stor del af strækningen for at genere bebyggelserne i nærheden af vejen mindst muligt og for at gøre det nemmere at føre de skærende veje og jernbanen over motorvejen. Nedgravningen har medført et større overskud af jord. Det er brugt til støjafskærmninger og til ændringer af terrænet ved Landevejen og Tuse Lågevej og ved Skydebanevej.

4 Etapens historie 1964: Ekspropriationskommissionen er samlet ved en besigtigelsesforretning for motorvejen Elverdam - Langerød i Holbæk Amt. På denne forretning bliver det besluttet, at der skal udføres en midlertidig etapeafslutning, som fører Holbækmotorvejen over i Omfartsvejen. Arbejdet med at forlænge motorvejen mod Odden går derefter i stå. 1986: I forbindelse med den politiske aftale om den faste forbindelse over Storebælt bliver man enige om, at en færgeforbindelse over Kattegat skal bevares. Udbygningen af vejforbindelserne til færgen skal derfor prioriteres højt. 1996: Folketinget vedtager en projekteringslov for udbygning af Holbækmotorvejen fra Holbæk til Vig. VVM-undersøgelser (Vurdering af Virkningen på Miljøet) sættes i gang på strækningen Holbæk Vig i Odsherred. Undersøgelsen koncentrerer sig forholdsvis hurtigt om to mulige linjeføringer, nemlig den valgte og et alternativ, som leder trafikken syd om Tuse og vest om Grevinge, tættere på byen Asnæs. Fordelen ved den linjeføring, der bliver valgt, er især, at man forventer, at betydeligt flere trafikanter vil benytte denne løsning frem for den mere vestlige. Det betyder, at den samlede tidsbesparelse for trafikanterne på den valgte linjeføring bliver større end ved den alternative løsning. Derudover forventes der færre uheld, idet flere trafikanter vil vælge at benytte motorvejen/motortrafikvejen. Også støjgenerne er mindre ved den valgte løsning især fordi den nye vej er gravet ned i terrænet på store dele af strækningen. I den offentlige debat, som følger efter fremlæggelsen af resultaterne fra VVMundersøgelsen, er der ikke væsentlige indlæg imod hovedforslaget (den nu valgte linjeføring). 1999: Folketinget vedtager en anlægslov for strækningen mellem Holbæk - Vig. 1. etape skal anlægges som motorvej, mens de øvrige etaper skal anlægges som 2-sporet motortrafikvej. Sidst i 2003: Anlægsarbejdet går i gang. 15. august 2006: Motorvejen Langerød Tuse Nord åbner for trafik. Efterår 2006: Arbejdet med motorvejen afsluttes.

5 Tilfredshed i Holbæk Den nye motorvej er en stor gevinst for Holbæk Kommune, mener Holbæks borgmester Jørn Sørensen. Motorvejen gør vejnettet omkring Holbæk mere sikkert, aflaster Holbæk by for gennemkørende trafik samtidig med, at der bliver lettere adgang til MegaCentret og de andre butikker i området. - Vi er utroligt glade for vejen. Den kommer i høj grad til at gavne lokalområdet, mener Holbæks borgmester Jørn Sørensen og nævner en række grunde til sin begejstring for vejen. - Fremkommeligheden bliver bedre nu, da de gennemkørende trafikanter benytter motorvejen, og vi derfor får aflastet den hårdt belastede omfartsvej. Det bliver fremover kun trafikanter med ærinde i Holbæk, der benytter omfartsvejen. Opdelingen af trafikken giver samtidig en større sikkerhed på vejnettet omkring Holbæk. Der har været flere uheld de seneste år, siger Jørn Sørensen. Jørn Sørensen mener også, at både det store MegaCenter og de mindre handlende langs omfartsvejen vil nyde godt af, at vejen bliver aflastet for den gennemkørende trafik. Det er ikke kun Holbæk By, der får glæde af vejprojektet. Ved Tuse bliver der anlagt en ny omfartsvej. Den flytter de trafikanter, der skal mod Kalundborg, længere væk fra Tuse By. Det giver færre støjgener for Tuses beboere, og borgmesteren kan røbe, at kommunen har planer om at sanere den gamle Kalundborgvej, så den kommer til at tage sig bedre ud. Borgmester Jørn Sørensen Udviklingsplaner Holbæk får to tilslutningsanlæg et ved Ringstedvej og et ved den nye omfartsvej ved Tuse. Borgmesteren håber, at en stor del af trafikken på sigt vil flytte sig fra den meget belastede Kalundborgvej til Ringstedvej. Kommunen har i det hele taget en række planer for, hvordan byen skal udvikle sig, efter motorvejen er blevet en realitet. - Vi har jo fået et areal mellem den nye motorvej og Omfartsvejen, som vi har planer om at inddrage. Vi tænker på at bruge det til bl.a. fritidsaktiviteter, der kan virke støjende, og til udbygning af MegaCentret. En bilby er også under opbygning. Faktisk er 4-6 bilforhandlere allerede ved at etablere sig i området, fortæller Jørn Sørensen.

6 Et godt samarbejde Borgmesteren har kun rosende ord til overs for samarbejdet mellem kommunen og Vejdirektoratet. - Samarbejdet med Vejdirektoratet har været forbilledligt. Der har været en god og uformel tone og en vilje fra Vejdirektoratets side til at stille op og til at lytte til de detaljer, som vi har ønsket at ændre i projektet, fortæller Jørn Sørensen. - Et eksempel er Gl. Tuse. Vejen til kirken bliver flyttet tilbage til det sted, hvor den oprindelig lå nemlig lige foran Tuse Kirke. Parkeringspladserne er samtidig flyttet om bagved kirken, og der er lavet en busvendeplads i nærheden. Vejdirektoratet har haft tålmodighed nok til at vente med at komme med en løsning, til alle parter var tilfredse, fortsætter Jørn Sørensen. Forventninger til de næste etaper Borgmesteren glæder sig nu til, at den nye motorvej bliver forlænget med en motortrafikvej fra Tuse til Vig. Han så endda gerne, at denne strækning også blev motorvej. - I Holbæk er vores identitet bundet op på handel, privat service, sundhed og uddannelse. I Kalundborg har de havnen, og i Odsherred har de turismen og sommerhusene. Når hele vejprojektet fra Langerød til Vig står færdigt, vil vejen have en sammenbindende effekt. Det bliver lettere for borgerne i kommunen at komme rundt til de forskellige lokaliteter, og området vil i endnu højere grad end i dag komme til at fungere som en enhed, mener Jørn Sørensen.

7 Arkæologi og kultur Tudse bro Tuse Kirke I perioden gennemførte Holbæk Museum en lang række arkæologiske undersøgelser forud for anlægsarbejdet. Motorvejsstrækningen, der er ca. 6 km lang, gav arkæologerne mulighed for at undersøge et bredt spor gennem landskabet. De afdækkede adskillige områder med arkæologiske fund. Ved Tingtved blev der fundet en bosættelse fra tiden omkring 200 e.kr., og ved Langerødgård afdækkede undersøgelsen bl.a. en grube med 28 kg keramik fra den yngre Bronzealder. Ved Bjergene blev der fundet et jernudvindingsanlæg fra omkring 200 e.kr., der med slagger på mere end 6 kg vidner om en udvinding af jern i meget stor skala. Man kan læse mere om de spændende fund i en bog udgivet i samarbejde mellem Holbæk Museum og Vejdirektoratet. Bogen kan fås ved at kontakte museet. Syd for Langerød ligger en markant gravhøj, som er fredet. Motorvejen ligger mere end 100 meter fra gravhøjen, som loven foreskriver. Motorvejen ligger lavt i landskabet på dette sted, så gravhøjen kan stadig ses som et markant element i landskabet. Af hensyn til kulturmiljøet er det besluttet at opbryde og fjerne Kalundborgvej på strækningen ved Tuse Kirke og at genbruge den gamle delvis nedlagte landevej, der går over den fredede bro ved Tuse Å, og som passerer lige forbi kirken. Opbrydningen af et stykke af Kalundborgvej giver mulighed for at genopføre de vestlige stokværk på en fredet krobygning. Stokværket blev sat i depot i 60 erne på grund af vejomlægningen. Der kommer trafikchikaner før og efter kirken for at sænke trafikanternes hastighed og for at skabe en god oversigt for de trafikanter, der kører ud fra forsamlingshuset eller fra kirkens nye p-plads. Ved forsamlingshuset udfører vi en sløjfe for bustrafikken. Chausséen (gammel landevej) Roskilde- Holbæk-Kalundborg blev anlagt i vejreformernes tid i slutningen af og begyndelsen af 1800-tallet. Den gamle vej fører frem til den middelalderlige Tuse Kirke og går over Tuse Å på en smuk fredet bro fra Vejen bliver taget i brug til lokaltrafik, når motorvejen åbner. Landevejen (Kalundborgvej), der ses til venstre i billedet, brydes derimod op og afløses af Landevejen længere mod nord.

8 Lokalt engagement giver bedre løsninger Bilerne har længe trillet i en lind strøm gennem landsbyen Tuse fra morgen til aften. Omkring i døgnet er det blevet til. Men med den færdige motorvej stilner trafikken gennem landsbyen nu af og bliver reduceret til få hundrede om dagen. Det glæder skoleleder Anders Bo Hansen. Som skoleleder for 550 børn i Tuse Skole har Anders Bo Hansen i flere år følt, at de mange biler reelt har skåret landsbyen over. Hans skole og det store idrætsanlæg lå på den forkerte side af vejen i forhold til eleverne, der skulle krydse den trafikerede vej. Han har derfor utålmodigt set frem til, at motorvejen skulle komme. Især omfartsvejen, der leder trafikken uden om den lille landsby og dens indbyggere, er længe ventet. - Det er en kolossal stor begivenhed, at vi kan få samlet byen, som i årevis har været delt af landevejen. Vi har gennem årene været meget bekymrede over trafikken. Nu bliver skolevejen sikrere, siger Anders Bo Hansen. Nye muligheder Allerede da han så de første tegninger af motorvejen på et borgermøde i 2003, så han det som en mulighed for at få sammenkittet lokalsamfundet omkring Tuse og Allerup. Derfor har han engageret sig selv, skolen og mange andre lokale ildsjæle i et samarbejde med Vejdirektoratet om at få den bedst mulige løsning for lokalområdet med den færdige vej. Han tog kontakt til Vejdirektoratet, som sendte folk ud på skolen for at fortælle om projektet. Projektet blev også inddraget i Skoleleder Anders Bo Hansen undervisningen, hvor de ældre elever bl.a. var med til at dele kort over den kommende vej ud i lokalområdet. Desuden holdt elevrådet foredrag i klasserne om udformningen af den nærliggende rundkørsel med cykelstier. Uden for skolen oprettede Anders Bo Hansen en arbejdsgruppe sammen med lokale beboere for blandt andet at få etableret flere stier i området. - Vi har et meget aktivt lokalsamfund her på egnen. Det har givet os en mulighed for at gentænke, hvordan landsbyen skal se ud. Vi ville ikke forspilde muligheden for at få indflydelse. Og jeg må sige, at Vejdirektoratet har lyttet. Vi har følt os mødt på lige fod, og vores forslag og spørgsmål er blevet taget alvorligt, siger han.

9 Skolebørn fra Tuse Skole besøger Vejdirektoratet Ingen skrivebordsløsninger I Vejdirektoratet er projektleder Niels Bay Schmith glad for det samarbejde, han har haft med Anders Bo Hansen og de øvrige borgere i området gennem hele forløbet. Vejdirektoratet har nemlig ingen interesse i blot at tage beslutninger gemt bag et skrivebord, understreger han. - Gennem samarbejdet sikrer vi, at den færdige vej har opbakning lokalt hos de mennesker, der rent faktisk skal bruge vejen. Det giver ganske enkelt en bedre løsning for alle parter, påpeger Niels Bay Schmith. Også Anders Bo Hansen kan se tilbage på et vellykket forløb. Selv om borgerne ikke har fået deres vilje på alle punkter, har man fået sat markante fingeraftryk på det færdige projekt. Den tætte dialog har for eksempel betydet, at der bliver lavet en vendeplads til busserne ved Tuse Kirke, og der er blevet justeret på en rundkørsel lidt uden for Tuse. Han ser nu frem til, at hele lokalområdet vil blomstre op, hvor trafikken tidligere har domineret bybilledet. - Dette er en stor gevinst for området. Det bliver mere attraktivt at bo her. Både foreningslivet og idrætslivet vil få stor gavn af de nye forhold. Samtidig har det yderligere styrket det lokale engagement. Folk har oplevet, at det nytter at involvere sig, siger Anders Bo Hansen.

10 Psykologisk effekt for færgekunder Den psykologiske effekt er større end den tidsmæssige for Mols- Liniens kunder, vurderer rederiets adm. direktør Preben Wolff. Han glæder sig over vejåbningen, men regner med, at der først for alvor vil være flere, der tager færgen, når strækningen fra Tuse til Vig er udbygget. Når motorvejen åbner, er en af hurdlerne for Mols-Liniens kunder ryddet af vejen nemlig indfletningen rundt om Holbæk. Sådan lyder vurderingen fra adm. direktør for Mols-Linien Preben Wolff. - I stedet for at man skal hænge 10 min. rundt om Holbæk i trafikken, så kan man nu køre direkte til vejen, der fører til Odden. Det glæder vi os til. Det vil aflaste trafikken gevaldigt i sommerperioden, siger Preben Wolff. Men det er jo kun én af de mange hurdler på vejen, tilføjer han. Preben Wolff forventer ikke den store tidsmæssige besparelse for kunderne, men regner derimod med, at den psykologiske effekt i at vide, at der er sket en forbedring af vejnettet, vil blive stor. Det vil give flere glade kunder, vurderer han. Udvidelse kan ikke gå hurtigt nok Direktøren indrømmer, at den store akilleshæl for rederiet er vejene til færgehavnene både på Sjællands- og Jyllandssiden. - Når kunderne har booket, så sidder de bag en traktor eller kan ikke overhale. Så mister de færgen og har et problem, fordi den næste færge er udsolgt. Og så har vi balladen, siger Preben Wolff. Direktør for Mols-Linien Preben Wolff Trafik i dag På strækningen syd for Tuse, før trafikken deler sig mod henholdsvis Kalundborg og Sjællands Odde, kører der i dag i gennemsnit ca biler pr. døgn. Mellem Tuse og Vig kører der i dag i gennemsnit mellem og biler pr. døgn. Trafik i 2010 I følge beregninger vil der i 2010 i gennemsnit køre cirka biler pr. døgn på den nye motorvej. Langt det meste af trafikken på den eksisterende rute 21 samt en del af trafikken på det øvrige vejnet vil flytte over til den nye vej. 10

11 Han har banket på hos politikerne flere gange for at få fremskyndet processen med udbygning af vejnettet mellem Holbæk og Vig og mener ikke, at udvidelsen af de sidste to etaper kan gå hurtigt nok. Udvidelsen vil ikke blot gavne rederiet, men hele Danmarks befolkning, mener direktøren. - Danmark har behov for en balance i udviklingen af den trafikale infrastruktur. Den er vi, som færgeforbindelse, med til at skabe ved at aflaste motorvejsnettet, siger Preben Wolff. Flere vælger færgen fremover Preben Wolff forventer, at når alle tre etaper af vejprojektet er åbnet, vil flere vælge færgen frem for at køre hele vejen over Fyn. Han regner med en omvendt broeffekt. Da Storebælts-broen åbnede i 1998, mistede Mols-Linien u Mols-Linien har ca. 525 medarbejdere u Rederiet er eneste operatør på Kattegat. u Rederiet har 3 ruter: w Hurtigfærgen Odden Ebeltoft w Hurtigfærgen Odden Århus w Kombi-færgen Kalundborg Århus u Færgerne sejler godt 1 mio. biler samt trailere og lastbiler over Kattegat om året. u Mols-Linien blev et selvstændigt aktieselskab i u Storebæltsbroens åbning i 1998 kostede rederiet ca kunder. u Rederiet satser på service om bord. De er eneste rederi i verden, der er medlem af en fransk gastronomiorden. rederiet ca kunder. Forbedringen af vejnettet til færgehavnen på Sjællands Odde samt den øgede trafik på motorvejsnettet mellem Sjælland og Jylland vil tilføre rederiet cirka det samme antal kunder, som det mistede pga. broen, vurderer han. - Jeg er helt overbevist om, at om 5-6 år, når dette byggeri er overstået, så vil mange flere vælge at tage over Kattegat. Alene den pause, man får om bord, samt at man undgår de store trafikale problemer, vil få mange til at ændre adfærd, siger Preben Wolff. Hvis direktørens beregninger holder stik, vil cirka af de bilister, der i dag vælger broen, vælge færgen, når hele vejnettet fra Holbæk til Vig er udbygget. 11

12 Linser i landskabet Kører du på motorvejen mod Tuse Nord og spejder ud over de vestsjællandske marker, vil du muligvis bemærke tre nye bakker, der hæver sig knap 10 meter af mulden. Det er Uffe Wainøs bakker. Eller rettere, de er resultatet af en ekstra opgave, som Uffe Wainø fik af Vejdirektoratet i forbindelse med den nye motorvej. Der var m 3 jord til overs, som skulle bruges på strækningen. Uffe Wainø er landskabsarkitekt på Vejdirektoratets projekt med at forlænge Holbækmotorvejen til Vig. Han har i de sidste par år tilbragt tusindvis af timer på motorvejen og rastepladserne. Ikke i bil, men derimod foran sin computer og med tegnebrættet under armen ude på markerne, hvor vejen skulle placeres. Tre linser Et af resultaterne af de mange timer på vandring i området blev Uffe Wainøs tre bakker - eller linserne, som Uffe Wainø har døbt dem på grund af deres særlige aflange form. - Efter jeg var kommet hjem, sad jeg med min blyant og lagde nogle kurver på et kort. Pludselig trådte de tre linse-bakker frem fra papiret. Linserne har jeg forsøgt at lægge i en vifteform, så de giver en skulpturel virkning uden at slås med det oprindelige landskab, fortæller Uffe Wainø, som dermed på en smuk måde løste Vejdirektoratets problem med overskudsjorden. Linserne oplever du på den fem kilometer lange strækning fra Langerød til Tuse. Landskabsarkitekt Uffe Wainø Vikingeskibets kurver Selv om Uffe Wainø i dette tilfælde fungerede som problemknuser, så er hans egentlige opgave, at hele motorvejen kommer sikkert igennem landskabet med respekt for den omgivende ådal, de mange små landsbyer og udsigten over Holbæk Fjord. Umiddelbart en umulig opgave, skulle man mene. Men landskabsarkitekten peger på, at landskab og vej sagtens kan gå i spænd sammen. - Vejen skal skæmme mindst muligt, og derfor er samspillet med landskabet utrolig vigtigt. Linjerne netop her ved fjorden giver sammen med motorvejen en meget smuk og vellykket geometri. Det er næsten som et vikingeskibs kurver, siger Uffe Wainø. Han glæder sig samtidig over, at den nye omfartsvej ved Tuse, som bliver bygget i samme forbindelse, genopretter den gamle landevej, så man passerer forbi Tuse Kirke, kroen og forsamlingshuset som i tidligere tider. 12

13 Skov og græs Som landskabsarkitekt har han også det store lugejern med i sin bagage. Han giver nemlig landskabet omkring motorvejen sin egen beplantning, efter entreprenørens store maskiner har forladt området. Der bliver plantet skov ved Tuse og omkring de kommende rastepladser, mens de tre linser bliver dækket af græs. Tilsammen skal det sikre det vigtige samspil med det bevaringsværdige område. - Jeg håber, at folk på og omkring vejen vil opleve, at faunaen og vejen går hånd i hånd. Og så vil jeg gerne opfordre folk til at give sig tid til at se ud over landskabet. Vejen nydes jo i farten, men man skal også finde plads til at dvæle ved den omgivende natur på rejsen, siger Uffe Wainø. De tre nye bakker træder tydeligt frem i vinterlandskabet Miljø For at mindske risikoen for at vandløbene forurenes, bliver regnvand fra vejen ledt til nogle såkaldte regnvandsbassiner. Bassinerne opsamler vandet og opfanger eventuelle olierester og lignende, inden vandet ledes ud i naturen. Vandets udløb til bække og åer reguleres, så vandløbene ikke oversvømmes med risiko for, at de eroderes. Landskab og dyreliv Motorvejen forløber gennem et forholdsvis åbent storbølget morænelandskab med en ret tæt bebyggelse i form af landsbyer, udflyttede gårde og husmandssteder. Vi har søgt at udforme bassinerne som naturlige søer, der er tilpasset landskab og beplantning. På strækningen fra Langerød til Tuse er der taget specielt hensyn til Kalvemose Å. Bassinerne er ekstra store, og afløbene til åen er udført, så de kun har en begrænset kapacitet. På denne måde ledes vandet langsommere ud i å-systemet end før, motorvejen blev anlagt. Landskabet præges også af en del vandløb og våde lavtliggende arealer. Der er etableret en faunapassage ved lavningen vest for etapeafslutningen. Faunapassagen består af et mindre faunarør under vejen. Dermed kan potedyr og padder komme under vejen. 13

14 Regnvandsbassin ved Ringstedvej I forbindelse med, at flere mindre vandhuller er udgravet og nedlagt, er der fundet lossepladsfyld, som er kørt til en godkendt losseplads. Vi har også analyseret både jorden i rabatterne og råjorden ved de veje, der er nedlagte og opbrudte. Jorden er derefter placeret i et vejareal, hvor den ingen skade gør. kurv, og de er yderligere velegnede til at fange insekter, da de er besat med torne. Måne-vandnymfen er en renvandsart. Det betyder, at den trives bedst i rene vandhuller, der ikke indeholder for meget næring. På trods af, at Måne-vandnymferne er meget smukke, er de formentlig nemme at overse, da de har en kort flyvetid. Måne-vandnymfe Måne-vandnymfen Vi har registeret en stor bestand af Måne-vandnymfer i et vandhul syd for rasteanlægget ved Springstrup. Måne-vandnymfen er et rovdyr, der i høj grad er afhængig af synet. Dens øjne sidder på siden af hovedet og giver hermed et surround syn. Dens ben er rettet fremad, så forbenene danner en fange- Måne-vandnymfen er en ret sjælden art i Danmark. Bestanden ved Springstrup er sandsynligvis den eneste større bestand på Sjælland. Måne-vandnymfen er opført som næsten truet på Den Danske Rødliste. For at følge bestandens udvikling vil vi overvåge vandhullerne omkring Springstrup i en længere årrække. Hvis vandstanden i et vandhul synker, vil vi etablere et nyt vandhul til erstatning, så bestanden fortsat har gode muligheder for at udvikle sig. 14

15 Kunstnerens inspiration blev reddet Jeg var da nervøs ved, at vejen skulle komme. Det så ud til, at den ville komme til at ligge så højt, at min pragtfulde udsigt over markerne ville blive taget fra mig af et autoværn. Men så en dag stillede der tre mand fra Vejdirektoratet ved mit hus Sådan begynder Poul Christensens historie om sit tætte naboskab gennem tre år med forlængelsen af Holbækmotorvejen til Vig. Naboskabet har budt på lidt af hvert. Fra sit bindingsværkshus på Søstrupvej har Poul Christensen fulgt det ene vognlæs efter det andet rumle forbi med materialer til det store arbejde. Den nye motorvej er i bogstaveligste forstand blev fragtet lige forbi huset. - Det har støvet lidt, men det har egentlig ikke generet mig. Jeg har altid hilst på chaufførerne, og de har undervejs hjulpet mig med nogle småting, som jeg ikke selv har kunnet magte, siger Poul Christensen, der er pensioneret præst. Vejen skulle hæves Også materialer til den nye bro, der fører Søstrupvej over motorvejen, har passeret forbi. Men her opstod problemet, for med den nye motorvej skulle vejen foran hans hus hæves 1,25 meter i forhold til det eksisterende niveau. Den tidligere præst har siden 2002 helliget sig malerkunsten, og han har både atelier og et lille galleri i forbindelse med sit hus, hvor lokale kunstnere udstiller. Et besøg i atelieret afslører, at netop landskabet ved Søstrupvej går igen i mange af Poul Christensens malerier. Poul Christensen Men med den hævede vej og oven i købet med et autoværn monteret ville udsigten fra atelierets vinduer forsvinde. - Jeg hører til dem, som respekterer, at det er nødvendigt med en motorvej, og at det kan give gener. Det accepterer jeg. Men jeg var meget ked af at skulle miste min udsigt. Jeg vil have lov til at kigge ud over de åbne marker. Min kone og jeg har jo netop valgt huset for dets flotte beliggenhed, siger han. Udsigten reddet Derfor kontaktede han Vejdirektoratet, inden arbejdet var gået i gang på Søstrupvej. Kort tid efter stillede tre ingeniører i atelieret hos Poul Christensen. De lyttede til hans bekymringer og gennemgik projektets tegninger igen for at finde en ny løsning, som kunne gøre alle parter tilfredse. - Tre dage senere ringede de til mig med et nyt forslag. Projektet var blevet lavet om, og 15

16 ville jeg have noget imod, at vejen kun blev hævet med 23 cm? Det havde jeg selvfølgelig ikke, husker Poul Christensen med et smil. Med den nye vej er udsigten nu reddet. Samtidig har Poul Christensen fået et fint udsyn til tre nye tilføjelser i horisonten. En del af overskudsjorden fra motorvejsbyggeriet er blevet til tre bakker, der som ny inspiration muligvis vil finde vej til kunstnerens lærred. Støj Motorvejen ligger i det åbne land. Det medfører, at det kun er få ejendomme, der bliver påvirket med et støjniveau over 55 db. På de strækninger, hvor vejen er gravet ned, bliver støjudbredelsen dæmpet væsentligt. Ekspropriation og jordfordeling Motorvejen har berørt mange lodsejere. Nogle har fået eksproprieret hele deres ejendom, nogle har måttet afstå en del af ejendommen, og andre har fået pålagt nogle begrænsninger på ejendommen. For at afhjælpe de gener, der er påført landbrugsejendommene ved gennemskæringen af deres jorde, er der gennemført en jordfordeling. Jordfordelingen har medført, at ejendommene fortrinsvis har jord på samme side af motorvejen som deres bygninger. Arealer til jordfordeling er erhvervet sammen med arealerne til motorvejen ved ekspropriation. Ekspropriation u 85 ejendomme har været berørt af ekspropriation. u Ud af de 85 ejendomme har det været nødvendigt at ekspropriere 11 hele ejendomme, hvoraf 9 er revet ned, 1 er solgt og 1 er under salg. u Der er eksproprieret 334 hektar jord i forbindelse med motorvejsprojektet. Heraf er cirka 250 hektar indgået i jordfordeling. De resterende 84 hektar er brugt til selve vejprojektet. u Ekspropriationerne af de hele ejendomme har fundet sted både som forlodsovertagelser efter projekteringslovens vedtagelse og som almindelige overtagelser efter detailbesigtigelsen. u Ekspropriationskommissionen har gennemført alle ekspropriationer. u 3 sager er gået videre til taksation hos Taksationskommissionen. 16

17 Fakta om motorvejen Seks nye broer Der er anlagt 6 nye broer på strækningen: Dobbeltdækkertog på banebroen Motorvejens udseende u Motorvejens standardbredde er 28,0 m. u Motorvejen er opdelt i: w 2 kørebaner a 8,5 m inkl. kantbaner a 0,5 m w 2 belagte nødspor a 2,5 m w 2 nødrabatter a 1,0 m w 2 yderrabatter a 1,0 m u Midterrabatten varierer i bredde for at sikre, at trafikanterne har gode oversigtsforhold på alle strækninger af vejen. Derfor er vejen på nogle steder bredere end 28 m. u Bro der fører Søstrupvej over motorvejen. u Jernbanebro der fører jernbanen mellem Holbæk og Kalundborg over motorvejen. Den eksisterende jernbanedæmning er omlagt og hævet på en ca. 1,5 km lang strækning for at tilpasse den nye jernbanebro til den eksisterende jernbane. u Bro der fører Kalundborgvej over motorvejen. u To broer ved den fordelerring, der ligger ved motorvejens afslutning u Bro der fører Landevejen over Tuse Å. Broernes udseende u Alle 6 nye broer er mellem 40 og 60 m lange. u De 4 af broerne er 2-fags broer. u Broen, der fører Landevejen over Tuse Å, er en 3-fags bro. u Jernbanebroen er udført som en 4- fags bro. Dermed kan broen opnå en slank overbygning på trods af en stor belastning fra togene. Broarbejde på Søstrupvej 17

18 Tilslutningsanlæg Der er to muligheder for at komme på eller af motorvejen mellem Langerød og Tuse Nord enten syd eller vest for Holbæk. Kommer man fra den sydlige del af Holbæk, kører man ad Ringstedvej, der sluttes til motorvejen i den østlige ende. I den vestlige ende af Holbæk er det muligt at komme på motorvejen ved Tuse Nord. Her forbindes motorvejen med den nye omfartsvej, Landevejen, og med Tuse Lågevej. Motorvejen slutter umiddelbart nord for det anlæg, der forbinder motorvejen til de to landeveje. Herfra er det både muligt at komme mod nord ad Nykøbingvej, mod syd ad Tuse Lågevej eller mod vest ad Landevejen. Sikkerhed og udstyr På motorvejsstrækningen er der etableret følgende udstyr: u Dobbeltsidet stålautoværn i midterrabatten. u Enkeltsidet stålautoværn i yderrabat efter behov. u Retroflekterende vejvisningstavler. u Kantbaner med akustisk effekt med retroflekterende termoplast. u Nødtelefoner for hver ca. 2 km. u Kantpæle med reflekser. Jord, sand og grus u Der er tilsammen afgravet, indbygget og udsat ca m 3 jord. Det svarer til cirka vognlæs. u Derudover er der tilført og indbygget cirka m 3 sand og grus. Udlægning af asfalt under banebroen 18

19 Belægning Opbygningen af belægningen på motorvejen er beregnet til at kunne holde til den forventede trafik i cirka 20 år. Den består af: u 3,5 cm slidlag udført af skærvemastiks (SMA) u 6 cm asfaltbetonbindelag (ABB), som er en særlig stabil asfalt, der anvendes for at modvirke, at bilernes kørespor udhuler asfalten u 15 cm grusasfaltbeton (GABII) u 20 cm stabilt grus (SGII) u cm bundsand (BS) Projektering og udførelse Følgende virksomheder har været involveret i projekteringen: u Skitse- og detailprojekt: Vejdirektoratet, Anlægsområdet u Æstetik og beplantning: Thing & Wainø u Geoteknik: Rambøll u Broer: Carl Bro + Rambøll u Afvanding: Orbicon (tidl. Hedeselskabet) u Miljø: Ejlskov Consult + Carl Bro + Rambøll u Belysning: Hansen & Henneberg u Nødtelefoner: Bravida Danmark as u Arkæologi: Holbæk Museum. Følgende virksomheder har været involveret i anlæg af motorvejen: Økonomi Den samlede anlægssum for strækningen fra Holbæk til Tuse Nord udgør 271 mio. kr. u Broer: E. Pihl & Søn A.S. u Sporarbejde: Banedanmark, Entreprise u Sikringsarbejder: Banedanmark, Entreprise u Jord og belægning: M.J. Eriksson A/S u Tavler: Daluiso A/S og NCC Roads A/S u Belysning: Wicotec A/S og Eiland Electric A/S u Nødtelefoner: Bravida Danmark as Entrepriserne er gennemført efter offentligt udbud og med valg af det billigste tilbud. 19

20 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon Telefax Vejdirektoratet Guldalderen Hedehusene Telefon Telefax Udgivet af Vejdirektoratet, august 2006 Tekst: Niels Jørgen Larsen Andrew Langkjær Jane Birch Larsen Kort. Kort- og Matrikelstyrelsen Foto: Henrik Vincentsen Frederik Johannsen Peter Andersen Mols-Linien Vejdirektoratet Layout: Lene Christina Møller Oplag: 2000 stk. Tryk: Vejdirektoratet, Anlægsområdet Vejdirektoratet Thomas Helsteds Vej 11 Postboks Skanderborg Telefon Telefax Vejdirektoratet.dk

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Holstebromotorvejen. Marts 2015

Holstebromotorvejen. Marts 2015 Holstebromotorvejen Marts 2015 Vi bygger for fremkommelighed Visualiseringen viser motorvejen, set øst for Holstebro. Her ses dalbroerne ved Savstrup Å og Storå samt Hodsagervej, som føres under motorvejen.

Læs mere

MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET

MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET Har du spørgsmål, som du ikke finder svar på i denne pjece, er du velkommen til at kontakte: PROJEKTBESKRIVELSE UDGIVET AF Vejdirektoratet, Anlægsdivisionen August

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje Ekspropriation af arealer og ejendomme til statens veje Information om Ekspropriation af arealer og ejendomme til vejanlæg Denne pjece beskriver, hvad der sker i forbindelse med en ekspropriation af arealer

Læs mere

Motorvejen Hårup-Låsby

Motorvejen Hårup-Låsby Trafik Motorvejen Hårup-Låsby 1 1 2 2 Tilslutningsanlæg Hårup Når det nye tilslutningsanlæg bliver taget i brug, er der kun motorvej øst for det, i retning mod Aarhus. Derfor bygger Vejdirektoratet en midlertidig

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Projektchef Carsten H. Lund fra Vejdirektoratet bemærkede indledningsvist, at formålet med

Læs mere

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k p rojektleder Jørgen Nielsen, Århus Am t,veje og Tra f i k, j n @ a g. a a a. d k. - og andre

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej Nye veje ved Næstved - fra motorvej til motorvej Næstved regionalt center og opland til hovedstaden derikshavn Regionalt center Med sine 41.000 indbyggere er Næstved den største by på Sjælland uden for

Læs mere

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN Billundbanen BILLUNDBANE MED TOGSTOP I GADBJERG Gadbjerg Borgerforening og Lokalrådet anbefaler en løsning på Billundbanen, der omfatter

Læs mere

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION TIL FORBEDRING AF VEJE Pjecen beskriver, hvad der sker, når staten eksproprierer. Hvad ekspropriation betyder Hvorfor der er en Ekspropriationskommission,

Læs mere

Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015

Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015 Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015 På landbrugets vegne, hvordan skal landbrugsmaskiner komme over broforbindelserne i fremtiden? Hvordan bliver de

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

REFERAT AF BORGERMØDE

REFERAT AF BORGERMØDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7 Juni 2010 10/06270-3 John H. Kristiansen jhk@vd.dk 7244 3668 REFERAT AF BORGERMØDE EMNE VVM-undersøgelse, rute 23, Skovvejen syd om Regstrup TIDSPUNKT Torsdag

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER To projekter. Godt 20 mia.kr. En spritny jernbane fra København til Ringsted, der er forberedt til 250 km/ t og en opgradering af banen fra Ringsted og frem

Læs mere

Holstebromotorvejen Entreprise 6714.001 Tvis - Aulum

Holstebromotorvejen Entreprise 6714.001 Tvis - Aulum Holstebromotorvejen Entreprise 6714.001 Tvis - Aulum Orienteringsmøde 25. november 2014 Program Velkomst og præsentation v/ Janie Ipsen Projektets tidsplan og leverandørportalen v/ Janie Ipsen Gennemgang

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark Niels Græsbøll Olesen Trekantområdet Danmark Gennemførte analyser - i samarbejde med Hærvejsmotorvejskomiteen Trafikal analyse på baggrund af NIRAS rapport Trafikal opemering af linjeføringer og samfundsøkonomisk

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit Hjem Din Fart? 2011 Kampagnebudskab: Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. - 9 ud af 10 beboere langs landevejene er generede af

Læs mere

Ny Midtjysk Motorvej kan stå færdig ca. 2021-2024

Ny Midtjysk Motorvej kan stå færdig ca. 2021-2024 jock/6. juni 2012 Ny Midtjysk Motorvej kan stå færdig ca. 2021-2024 - hvor der er vilje er der en Hærvejsmotorvej Trekantområdet, som er en sammenslutning af kommunerne Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2013 12/04047 EKSPROPRIATION AF DEL AF EJENDOM Vejdirektoratet har behandlet din klage af 12. april 2012 på vegne af klager over Kommunens ekspropriationsbeslutning

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 6. januar 2010 Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 Til de bydende på 1210.26 Jord, afvanding og belægnings arbejder MOTORVEJEN KØBENHAVN FREDERIKSSUND ENTREPRISE

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej"

Projekt Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej Notat Den 13. marts 2008 Sagsnr. 30910 Notat udarbejdet af: lml Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej" Siden august 2006 har en meget lavtliggende del af Ejersmindevej været udsat for

Læs mere

Nykøbing Falsters omfartsvej Fra idé til færdigt plangrundlag

Nykøbing Falsters omfartsvej Fra idé til færdigt plangrundlag Nykøbing Falsters omfartsvej Fra idé til færdigt plangrundlag I mange år har det været et ønske at anlægge en østlig omfartsvej ved Nykøbing Falster, og den stadigt stigende trafik har forstærket behovet.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND MOTORVEJEN BORDING FUNDER (Linjebesigtigelsesforretning den 30. og 31. marts 2006) 3. hæfte Torsdag den 30. marts 2006

Læs mere

Den 20. august 2014. Natur, Miljø og Trafik. NEAL DAVID MCMULLAN Projektleder. Vejdirektoratet. Guldalderen 12 2640 Hedehusene

Den 20. august 2014. Natur, Miljø og Trafik. NEAL DAVID MCMULLAN Projektleder. Vejdirektoratet. Guldalderen 12 2640 Hedehusene Den 20. august 2014 NEAL DAVID MCMULLAN Projektleder Vejdirektoratet Guldalderen 12 2640 Hedehusene Natur, Miljø og Trafik Ref.: JRA Sag: 306-2014-51222 Dok.: 306-2014-174559 Vedr. ejd.nr.: Kontakt Natur,

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ

Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ 1. NY IDÈ OM HØJKLASSET TRAFIK = 2. BASERET PÅ BORGERDRØMME 3. SAMMENTÆNKER TRAFIK + BY NY IDÈ OM HØJKLASSET TRAFIK Idé om højklasset trafik: Gem det

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Grundejerforeningen. Teglbakken. Grf. Askehøjen. Skåde Skole Katterhøjvej. Grundejerforeningen. Københavnergården. Aarhus Efterskole. Grf.

Grundejerforeningen. Teglbakken. Grf. Askehøjen. Skåde Skole Katterhøjvej. Grundejerforeningen. Københavnergården. Aarhus Efterskole. Grf. Grundejerforeningen Teglbakken Skåde Skole Katterhøjvej Grf. Askehøjen Moesgårdvej Grundejerforeningen Københavnergården Grundejerforeningen Bækkelund Aarhus Efterskole Grf. Skådehøjen Restaurant Unico

Læs mere

Status for Vejdirektoratets vejanlægsprojekter 1. halvår 2005

Status for Vejdirektoratets vejanlægsprojekter 1. halvår 2005 Finansudvalget (2. samling) FIU alm. del - 28 Bilag 11 Offentligt Status for Vejdirektoratets vejanlægsprojekter 1. halvår 2005 Sammenfatning: Åbningsår. Overordnet set er det Vejdirektoratets vurdering,

Læs mere

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase Nyt godsspor til Havn Debatoplæg til idéfase Deltag i debatten For at sikre at alle relevante og lokale forhold i projektet belyses, opfordrer Banedanmark alle borgere, interesseorganisationer, virksomheder,

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Flytning af broer - en ny disciplin

Flytning af broer - en ny disciplin ÅBNING ODENSE - KVÆRNDRUP (Åbning16.september) Af Projektchef Niels Jørgensen, Bro & baneprojekter, Gimsing & Madsen A/S nj@gimsing.dk Flytning af broer - en ny disciplin I forbindelse med etableringen

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel

HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel Nyhedsbrev Damhusledningen/Hvidovre, oktober/november 2013 HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel Straks i det nye år er HOFOR klar til at sende den underjordiske boremaskine af sted, som skal

Læs mere

Hotel Kalvø - Frederikssund - side 1. Hotel Kalvø. Kommende og nyopført hotel i Frederikssund

Hotel Kalvø - Frederikssund - side 1. Hotel Kalvø. Kommende og nyopført hotel i Frederikssund Hotel Kalvø - Frederikssund - side Hotel Kalvø Kommende og nyopført hotel i Frederikssund Fantastisk beliggenhed og udsigt direkte til Roskilde Fjord Hotel Kalvø - Frederikssund - side Hotel Kalvø - Frederikssund

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Kattegatkomitéen Kattegatkomitéen blev etableret i oktober 2008, på initiativ af regionsrådsformand i Region Midtjylland, Bent Hansen (S), formand for Kommunekontaktrådet

Læs mere

Erfaringer om processer og resultater

Erfaringer om processer og resultater Erfaringer om processer og resultater Stiplan for Holbæk k Kommune Fjordstien,, anlæg Vedligeholdelse Morten Holme Holbæk Kommune Planafdelingen Holbæk Kommune lokalområder Holbæk by + 17 lokalområder

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

Foreningen Als-Fyn Broen

Foreningen Als-Fyn Broen Opdateret April 2015 Foreningen Als-Fyn Broen Upolitisk forening stiftet i 2013 Et regionalt udviklingsprojekt, der omdanner Sønderjylland og Fyn til udviklingsområder Mogens K. Nielsen Erling Lundsgaard

Læs mere

I N T R O D U K T I O N

I N T R O D U K T I O N I N T R O D U K T I O N Det er amtsrådets ansvar at skabe sikre og hensigtsmæssige vej- og trafikforhold til gavn for den nordjyske befolkning. Til dette formål kan amtsrådet blandt andet ved ekspropriation

Læs mere

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden NCC Profilbeton Kantsten på forkant med tiden 2 Mobil støbning af kantsten NCC Profilbeton er den nye løsning, der afløser traditionelle kantsten. NCC Profilbeton er kantsten, der lægges, armeres og støbes

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

14210.R01. oktober 2013

14210.R01. oktober 2013 tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 14210.R01 HOVEDRÅDGIVER ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN oktober 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON September 2013 13/19160 Peter Boding pbod@vd.dk +45 7244

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kommunenr. 481 Kommune Sydlangeland Kategori 2 Bebyggelsesmønstre, landskabstyper og lokale udviklingstræk Lokalitet Kystområdet Emne Landvinding Registreringsdato forår 2002 Registrator

Læs mere

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet Kolonihaverapport Nybygningsløsningen September 2009 København-Ringsted projektet 3 Nybygningsløsningen Baggrund Baggrund Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede strækninger

Læs mere

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård Sporarbejder København H Nordhavn MERE KAPACITET PÅ HOVEDBANEGÅRDEN Lav Københavns Hovedbanegård om fra endestation til gennemkørselsstation Luk op for mere

Læs mere

AaCRM på hjul af Contador & Co.

AaCRM på hjul af Contador & Co. AaCRM på hjul af Contador & Co. Figur 1 AaCRM foran hotellet er klar til første tur Costa Blanca, Alicante og den spanske østkyst det må være grisefester, betonhoteller og badedyr! Sådan var min klare

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Juni 2015 Forord Som led i forliget om Togfonden DK fra 2014 skal der etableres ny bane mellem Horsens og Aarhus. Den nye banestrækning bliver ca. 23 km lang

Læs mere