BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA INSTRUKSJONSBOK INSTRUKTIONSBOK QUIN MIG 183

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA INSTRUKSJONSBOK INSTRUKTIONSBOK QUIN MIG 183"

Transkript

1 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA INSTRUKSJONSBOK INSTRUKTIONSBOK QUIN MIG 183

2 BRUGERVEJLEDNING 3 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 12 INSTRUKSJONSBOK 20 INSTRUKTIONSBOK SIKKERHEDSINFORMATION 1.1 INDLEDNING Brugsanvinsningen skal læses og forstås omhyggeligt af svejseren, servicepersonalet og det tekniske personale. 1.2 PERSONLIG BESKYTTELSE Hvis der ikke bliver taget hensyn til sikkerheds- og brugsvejledning, kan enhver slags svejseprocesser være farlige, ikke kun for operatøren, men også for enhver person, som opholder sig i nærheden af svejseapparatet. Lysbuens stråler kan såre øjnene og brænde huden. Den elektriske lysbue danner meget skarp UV-lys og infrarød lys. Hvis der ikke bliver sikret den tilsvarende beskyttelse, kan lysbuens stråler såre øjnene og fremkalde hudsforbrændinger. Gennemfør svejsningen i lukket brandsikkert tøj uden lommer eller smøgede bukseben, hansker og sko med isolerende såler. Tag aldrig tøj med olie- eller fedtpletter på. Brug en beskyttende svejsehjelm af brandsikkert materiale med tilsvarende filterlinser, som er konstrueret på den måde, at den også beskytter halsen og ansigtet fra siderene. Hold beskyttelseslinserne rene og udskift dem mod nye, så snart de gamle linser går i stykker, slår en revne eller bliver umulige at rense. Der må installeres et gennemsigtigt glasrude mellem linserne og svejsezonen. Gennemfør svejsningen i et lukket rum, som ikke er sammensluttet med andre arbejdsrum. Se aldrig på den elektriske lysbue, hvis der ikke er sikret den tilsvarende øjenbeskyttelse. Der må kun arbejdes med beskyttelsebriller med sideskærme på, for at beskytte øjnene, så fremmedlegemer ikke rammer øjnene. Ved svejsningen dannes gas og røg, som kan være farlige og sundheds-skadelige. Der skal sikres den tilsvarende gasudstødningsventilation i svejsezonen. Den kan sikres ved brug af en mobil gassuger eller et i arbejdsbordet indbygget system, som sikrer udstødningsventilation fra begge sider, forsiden og bagsiden, men ikke fra bordets arbejdsoverfladen, og på den måde forebyggger spredningen af støv og røg. Den lokale gasudstødningsventilation skal sikres ved siden af den tilsvarende almene ventilation og luftcirkulation, især når arbejdet gennemføres i et lukket rum. For at forebygge dannelsen af sunhedsskadelige røg, rens metaloverflader fra rust eller maling inden svejsningen. De dele, som er blevet afrenset med opløsningsmidler, skal tørre før svejsningen. Vær især forsigtig med at svejse de metaller, som muligvis indeholder en eller flere følgende kemiske elementer: Antimon Beryllium Cobalt Mangan Selen Arsen Cadmium KobberKviksølv Sølv Barium Krom Bly Nikkel Vanadium Før svejsearbejde påbegyndes, skal alle opløsningsmidler, som indeholder klor, fjernes fra svejsezonen. Nogle opløsningsmidler, som indeholder klor, spaltes under påvirkning af UV-radiation og udskilller fosgengas. 1.3 BRANDSIKKERHEDD Gløende slaggegnister eller lysbue kan fremkalde brand eller eksplosion. Der skal sikres, at det godkendte brandslukningsapparat i tilsvarende størrelse og type er tilgængeligt arbejdszonen. Apparatet skal kontrolleres regelmæssigt, for at sikre at det er i tilsvarende arbejdsorden; Alle letantændelige materialer skal fjernes fra svejsezonen. Hvis det ikke er muligt at fjerne dem, skal de beskyttes ved hjælp af et brandsikkert tæppe; Der skal sikres den tilsvarende ventilation i svejsezonen. Der skal holdes tilstrækkelig luftstrøm i arbejdszonen for at forebygge eksplosionsfare eller samling af toksiske gasser; Gennemfør aldrig svejsearbejde på plader, som kunne have indeholdt letantændelige materialer; Kontroller altid svejsezonen for at sikre, at der ikke er gnister, slagge eller rødglødende metaller og ildflammer; Der skal være brandsikkert gulv i arbejdszonen. 1.4 ELEKTRISK STØD ADVARSEL: ELEKTRISK STØD KAN VÆRE DØDSFARLIGT! Kvalificeret personale, som har kendskab til Førstehjælps teknik, skal altid opholde sig i svejsezonen. Hvis personen er bevidstløs og har fået elektrisk stød, lad være med at røre ved personen, hvis han eller hun er i kontakt med elektrisk aktive dele. Afbryd strømkilden og giv Førstehjælp derefter. Hvis det er nødvendigt at fjerne kabler væk fra den tilskadekommende person, brug tørt træ eller andre isoleringsmaterialer for at fjerne kabler. Brug kun tørre handsker og tøj. Sørg for isolation mellem krop og arbejdsemne, og andre dele i vejsekæden. Der skal sikres den rigtige jordforbindelse på den elektriske linie. Svejskablet må aldrig vikles rundt om krop. Rør under ingen omstændigheder ved indgangsstrøm- og svejsestrømkædens dele. Alle slidte og beskadigede dele skal repareres eller udskiftes snarest. Vær især forsigtig, når arbejdet gennemføres i våde zoner. Apparates installation og vedligeholdelse skal gennemføres i overensttemmelse med de lokale krav. Før enhver slags teknisk vedligeholdelses- eller reparationsarbejde påbegyndes, skal strømforsyningskilden afbrydes. 2 3

3 Hvis du føler selv det allermindste elektriske stød, afbryd snarest alle svejsearbejder. Apparatet må ikke bruges før fejlen er fundet og fjernet. 1.5 STØJ Støjen kan fremkalde varige hørehæmninger. Svejseprocesser kan fremkalde støjniveauet, som overskrider sikre arbejdslimitter. Der skal sikres ørebeskyttelse mod høj støj for at forebygge varige hørehæmninger. For at sikre hørebeskyttelse mod høj støj, brug beskyttende ørepropper og/eller ørevarmere. Støjniveauet skal måles for at sikre, at støjens dba ikke overskrider det sikre støjniveau. 1.6 ELEKTROMANGNETISK FORENELIGHED Før installeringen af svejseapparatet skal miljøet kontrolleres ved at tage hensyn til følgende vejledning Der skal sikres, at der i nærheden af svejseapparatet ikke findes andre strømforsyningskabler, kontrolllinier, telefonledninger eller andet lignende udstyr; Der skal sikres, at der i nærheden af svejseapparatet ikke findes fjernsynsapparater, computere eller andre kontrolsystemer; Mennesker med elektroniske hjertestimulatorer eller høreapparater må ikke opholde sig i nærheden af energikilden.! I visse tilfælde kan det blive nødvendigt at gennemføre særlige sikkerhedsarrangementer. Forstyrrelser kan blive fjernet ved at tage hensyn til følgende vejledning: Hvis der er forstyrrelser på strømforsyningslinien, skal der installeres et E.M.C. filter mellem elektrisitetsnettet og apparatet; Udgangskabler skal forkortes; de skal sættes sammen og ledes langs jorden; Efter vedligeholdelse skal alle apparatets paneler lukkes korrekt. 1.7 SVEJSEBESKYTTELSESGASSER Gascylindere indeholder gasser, som er under tryk. Hvis cylinderen er beskadiget, kan den eksplodere. Vær forsigtig i omgang med cylindere. På dette apparat må der kun bruges inerte eller brandsikre gasser for lysbuens beskyttelse. Det er vigtigt at vælge den gas, som svarer til den tilsvarende slags svejsning; Brug aldrig gas fra ikke identificerede cylindre eller beskadigede cylindre; Tilslut aldrig gascylinderen direkte til svejseapparatet, brug trykregulatoren; Der skal sikres, at trykregulator og målapparater arbejder korrekt; Smør aldrig regulatoren med olie eller fedt; Hver regulator er beregnet til brug sammen med en bestemt gas. Der skal sikres, at regulator er beregnet til den beskyttelsesgas, som bliver brugt; Der skal sikres, at gascylinderen er fæstnet godt til svejseapparatet ved hjælp af kæden, som leveres med apparatet; Cylindere må under ingen omstændigheder udsættes for ekstrem varme, gnister, slagge eller ildframmmer; Der skal sikres, at gasslangen altid er i god arbejdsorden; Der skal sørges for, at gasslangen pladseres på et sikkert afstand fra arbejdszonen. 3.0 MONTERING 3.1 MONTERING AF HÅNDTAGET OG HJUL Pak svejseapparatet ud; Skrue de to hjul på apparatet; Før aksen igennem hullene på bagdelen af svejsemaskinen og sæt hjulene fast på hver side af aksen, og fikser dem med spændeskiver; Monter plastikhåndtaget ved hjælp af de vedlagte skruer. 3.2 MONTERING AF BRÆNDEREN DIREKTE FORBINDELSE Før brænder-slange konstruktion installeres på apparatet (7), skal man måle, hvor længe trådindlægget (9) fremtræder fra messingmøtrikken (10). Den må ikke fremtræde mere end 18 mm. Hvis dette er tilfældet, skal tråden skæres forsigtigt af ved hjælp af tilsvarende instrumenter, så den svarer til denne længde. Der skal sørges for, at der ikke forekommer ujævnheder eller spidse kanter ved afskæringen, som kunne forstyrre trådtilføringen. Efter trådfremtrædelsen er blevet kontrolleret og tråden, hvis nødvendigt, er blevet skåret af, skal endemøtrikken (1) og spændeskiven (2) tages af fra brænder-slangekonstruktionen. Før forsigtigt slangens konstruktion ind i hullet, som befinder sig på svejseapparatets forside og 40 sørg for, at den elektriske forbinder (14) bliver ført ind i hullet samtidigt. Fortsæt med at føre slangekonstruktionen igennem messingindlægget (5), som indgår i krampekonstruktionen (4). Monter den store klemmering (3), som kan ses igennem messingindlægget (5), på slangekonstruktionen, ved at fiksere den med spændeskiven (2). Møtrikken skal skrues på og strammes forsigtigt. Vigtigt: ved rigtig montage skal trådindlægget (9) ikke røre ved trådtilføringsrollen (8). 2.0 RÅD TIL INSTALLERING AF APPARATET 2.1 PLADSERING Der skal sørges for, at apparatet bliver pladseret i overensstemmelse med følgende vejledning: De steder, hvor det ikke er vådt eller støvet; De steder, hvor miljøtemperaturet er fra 0 til 40 C; De steder, hvor der ikke er olie, damp eller ætsende gasser; De steder, som ikke er udsat for ekstrem vibration eller stød; De steder, som ikke er udsat for direkte sollys eller regn; I afstanden 300 mm eller længere fra væggene eller lignende konstruktioner, som kan afgrænse naturlig luftstrøm, som sikrer afkølingen. 2.2 VENTILATION Fordi indånding af svejserøg kan være sundhedsskadelig, skal der sikres den efektive ventilation i svejsezonen. 2.3 KRAV ANGÅENDE STRØMFORSYNINGSSPÆNDINGEN Strømforsyningsspændingen skal holdes i grænserne +/-10% fra den nominale strømforsynings-spænding. For lav spænding kan være grunden til et lavt svejseresultat. For høj strømforsyningspænding kan fremkalde overvarmningen af apparatets bestanddele og muligt mislykket arbejde. Svejseapparatets strømforsyningskilden skal være: Rigtig installeret. Hvis det er nødvendigt, skal instalationen gennemføres af en kvalificeret elektriker; Rigtig jordforbundet (elektrisk), i overensstemelse med de lokale krav; Tilsluttet stikkintakt i den rigtige størrelse. Monter plastikdækslet (15) på brænderens konstruktion (4) ved at fiksere det med de to selvskærende skruer, som er vedlagt ved leveringen. Tilslut gasslangen (12) til gasslangens nippel (6), ved at fiksere den med den spiralagtige tilslutningskontakt. Udfør den elektriske forbindelse ved at sætte forbindere (11 14) sammen (på de apparater, hvor rådtilføreren er lavet af plastik, skal forbindelser dækkes med tilsvarende isolation). 4.0 TILSLUTNING AF GASCYLINDEREN OG GASREGULATOREN På bagsiden af apparatet skal flasken (bliver ikke leveret med apparatet) fikseres i sin position ved hjælp af den vedlagte kæde. I hensyn til sikkerhed og økonomi skal der sikres, at regulatoren er helt lukket (drejet mod urets retning), mens der ikke bliver svejset og mens gascylinderen installeres eller fjernes. Tilslut gasslangen til regulatoren ved at fiksere den krampe/møtrik, som er leveret med svejseapparatet. Skrue gasregulatoren an på gasflaskens ventil. Tænd for strømmen, luk cylinderens ventil og installer gasstrømmen på ca 8 l i minut ved hjælp af regulatoren. Aktiver brænderens spærremekanisme for at åbne for gasstrømmen igennem brænderen. ADVARSEL: Cylindre er under tryk. Vær forsigtig i omgang med dem. Hvis kompromerede cylindre ikke bliver brugt rigtigt, kan der forekomme alvorlige ulykker. Cylindere må ikke tabes, slås, udsættes for ekstrem varme, ildflammer eller gnister. Slå aldrig cylinderen mod andre cylindere. Følg vejledningen fra afsnit

4 5.0 INSTALLERING AF SVESETRÅD Din MIG-svets är konstruerad att kunna hantera 5 kg eller 15 kg trådspolar av stål, rostfritt stål eller aluminium, beroende på vilken metall som ska svetsas. Trådspolar ingår ej i svetsen och måste beställas separat. Der skal sikres, at der er lukket for gasforsyningen og strømforsyningen. Før enhver videre aktivitet skal dysen og kontaktspidsen fjernes. Åbn sidepanelet. Skrue af og sænk plastikhåndtaget (A) og den øverste rolle (B). Skær tråden af (i tilfælde af, at den allerede er installeret), hold den med tang sådan, at den ikke kan forlade spolen, og fikser den i det tilsvarende rolllens hul. Skrue dysen af og fjern tråden fra dysen og brænderkonstruktionen ved hjælp af tangen. Brænderen, som allerede er installeret og tilsluttet: Fjern skruer (1-2), som fikserer brænderens støttekrampen (3). Ved at holde tråden fra den ene side på en lige overflade, fjern forsigtigt den øverste belægning, skrue de fikserende skruer af (4). Sørg for, at der ikke bliver rørt ved de indre bestanddele, så der mulighed for at tage hensyn til deres præcise position. Tag gasventilen (5) ud og skub trågindlægget ind, så den bliver skillet af fra dens forbindelse med apparartet (7). Åbn sidepanelet. Skrue spoleholderens møtrik (A) lidt mere løst (1. position) (bremsecylinderen). Fjern fordeleren (E). Ved udskiftning af trådspolen skal den tages ud ved at trykke på lukkemekanismens håndtaget (D). Fjern plastikfilmen af spolen. Pladser spolen i spoleholderen. Sæt fordeleren på plads igen (kun ved 5kg spoler) og stram kontramøtrikken (A). Møtrikken skal strammes så meget som nødvendigt. For stor spænding fremkalder spændingen i trådtilføringsmotoren, derimod, ved lav spænding kan trådspolen ikke stoppes, når svejsearbejdet er udført. Løsn og sænk plastikhåndtaget (A) (5. tegning). Frigør den øverste fremføringsrolle (B). Tag tråden ud fra trådindlægget. Når tråden er koblet fra, skal den holdes med tang sådan, at den ikke kan forlade spolen, og, hvis det er nødvendigt, skal tråden strammes før den bliver sat ind i trådføreren (C). Før tråden ind i den nederste rolle (D) og i trådindlægget (E). ADVARSEL: Svejsebrænderen skal holdes lige. Hvis der er blevet indført en ny tråd, skal der sikres, at tråden er skåret rent af (uden kanterne og vinkler) og at den er lige (uden kurver) i længden af mindst 2cm fra spidsen. Hvis disse regler ikke bliver overholdt, kan tråden muligvis skade svejsebrænderen. Sænk den øverste rolle (B) og håndtaget (A) og stram let. Hvis spændingen er for stor, bliver tråden klemt, som kan skade motoren. Hvis delen ikke er strammet nok til, kan rollerene ikke sikre trådfremføringen. Når tråden bliver udskiftet med tråd i en anden diameter eller når trådtilføringsrollen udskiftes, skal der sikres, at der på indersiden, allertættest på apparatet, bliver valgt den rigtige trådsdiameter. Trådsrollen bliver ført af den indre fals. Trådtilføringsroller er markeret på siderne, og markering anviser den tilsvarende side. Luk apparatets sidepanel. Tilslut strømforsyningskablet til udgangslinien. Tænd for apparatet. Tryk på brænderens afbryder. Tråden skal bevæge sig med forskellig hastighed igennem trådindlægget. Tilføringen sikres af trådtilføringsmotoren. Når tråden er kommet ud fra brænderen, slip brænderens afbryder. Sluk for apparatet. Installer kontaktspidsen og dysen. Kom aldrig fingrene i trådtilføringsmekanismen, mens apparatet er i arbejde! Når rollerne er under bevægelse, kan de knuse fingre. Rollerne skal periodevist kontrolleres og udskiftes, hvis de er slidte eller ikke sikrer fremføringen af tråden. Deres MIG svejseapparat kan også arbejde med 0,8 kg trådspoler, hvis der er installeret en fordeler (G), som skal anskaffes ekstra. Montagen skal gennemføres ved at følge vejledningen: Fjern trådspolen (B) fra spoleholderen (C). Skrue møtrik (A) lidt løs, fjern fjederen og pakningen; tag spoleholderen (C) af aksen. Pladser 0,8 kg trådspole på aksen; Monter pakningen, fordeleren (G) og fjederen. Stram kontramøtrikken. 6.0 FORNYELSE AF TRÅDINDLÆGGET Der skal sikres, at der er lukket for gasforsyningen og strømforsyningen før proceduren gennemføres. Proceduren, som der skal tages hensyn til ved fornyelsen aftrådindlægget, afhænger af den forbindelsestype, som Deressejseapparatets brænder har. Ret brænderslangen ud og tag trådindlægget helt ud fra slangen. Pladser det nye trådindlæg i brænderslangen. Indlægspidsen skal trykkes kraftigt ind i den hurtig fikserende forbindelse på gasventilen. Monter brænderen igen ved at tage hensyn til den rigtige position af bestanddele. Tryk begge håndtagets forbindelsessteder sammen, så der sikres, at før skruerne strammes, vil tappen være i sin position. Mål trådindlægsfremtrædelsen og skær den af, så sprængen mellem tråindlægs spids og tilføringsrollle ikke er større and 2 mm. Sørg for, at der ikke forekomer ujævnheder eller spidse kanter ved afskæringen, som kunne forstyrre trådtilføringen. Pladser tråden i trådtilføringssystemet og luk sidepanelet. Direkte forbindelse (7. tegning): Fjern skruer (1), som fikserer støttekrampen (2). Skrue messingmøtrikken af fra brænderslangespids (3), fjern dysen og kontakspidsen. Tag trådindlæggget (4) ud fra slangen. Pladser det nye trådindlæg, ved at lægge den helt på brænderhalsen. Monter messingsmøtrikken (3) og lastikstøttekrampen (2) på plads igen. Mål trådindlægfremtrædelsen og skær den af, så sprængen mellem trådindlæggerens spids og tilførings rulle ikke er større end 2 mm. Sørg for at der ikke forekommer ujævnheder eller spidse kanter ved afskæringen, som kunne forstyrre trådtilføringen. Pladser tråden i trådtilføringssystemet, monter kontaktspidsen og dysen på plads igen og luk sidepanelet. 6 7

5 7.0 SVEJSEAPPARATETS STYREPANEL 1 Afbryder for at tænde / slukke (ON/OFF) apparatet 2 Afbryder for spændingsselektoren 3 Potentiometer for kontrol af trådtilføringhastighed 4 Tidskontrolpotentiometer for pletsvejsningen 5 Termostatisk kontrollampe 6 - Sikring 1A B) Hvis der er installeret en for høj svejsespænding, kan der på trådelektrodens spids blive smeltet store dråber. Disse dråber sætter sig ofte ved siden af svejsefugen Pladser brænderen over fugen, som skal svejses, ved at holde den under ca 45 vinkel. Sprækken skal være ca 5 10 mm fra overfladen. Sænk svejsebeskyttelseshjelmens skærm og tryk på svejsebrænderens håndtag for at sætte buen i gang. Når svejsningen gennemføres, træk brænderen langsomt, med lige hastighed, fra højre til venstre, langs svejsefugen. Brug trådtilføringhastighedskontrolpotentiometer, reguler svejseapparatet på den bue, som virker med gløende lyd. 1 Den centrale tænd/ sluk (ON/OFF) afbryder. 2 Afbryder for spændingsselektoren. 7- positioners drejende afbryderkontakt. Denne selektorafbryder er beregnet til kalibrering af den rigtige spænding, svarende til trådtilføringshastighed og tråddiameter. 3 Potentiometer for kontrol af trådtilføringshastighed. For at forstørre trådtilføringshastigheden, skal potentiometer drejes i urets retning. For at reducere trådtilføringshastigheden, skal potentiometer drejes mod urets retning. 4 Timer for pletsvejsning (0,2-3 s). Denne potentiometer lader regulere pletsvejsningstid. 5 Termostatisk kontrollampe. Denne kontrollampe vil lyse, når den termostatiske beskyttelse er i gang. Ved alt for høj temperatur vil strømforsyningen afbrydes, men ventilatoren skal fortsat arbejde for at afkøle apparatet. Kontrollampen vil slukke automatisk, så snart apparatet vil blive tilstrækkeligt afkølet. 6 Sikring 1A. Denne sikring skal beskytte 230 V vekselstrømmens hjælpekæde. Denne sikrings nominalspænding er 250 V (vekselstrøm). Den må aldrig udskiftes mod en sikring, som er beregnet til mindre spænding, fordi det kan fremkalde aldvorlig beskadigelse af apparatet. 8.0 FORBEREDELSE TIL SVEJSNINGEN Tilslut jordforbindelseskablet til den specielle udgang, som befinder sig i svejseapparatets nederste højre hjørne (på nogle modeller er jorforbindelseskablet allerede tilsluttet). Jordforbindelseskrampen skal fæstnes på den udækkede metaloverflade, som ønskes svejset. Sørg for, at der sikres en god forbindelse; Sørg for, at trådtilføringsrollens kaliber svarer til diameter af den tråd, som bliver brugt. Se afsnit 4. Tilslut apparatets kontaktstik til 230 V vekselstrøm 50Hz udgang. Luk gasventilen, som befinder sig på gascylinderens regulator (drej håndtaget i urets retning), for at sætte gasregulatoren i den rigtige position. 9.0 ANVÄNDNING Der kræves vis erfaring for installering af MIG strømforsyningskilde. I modsatning til svejsning med en manuel bue, hvor den eneste parameter er svejsestrømmen, er de to parametre vigitge ved MIG svejsningen: svejsespændingen og trådtilføringshastigheden. Svejsestrømmen er i resultatet direkte forbundet med begge disse installationer. Sæt styreafbrydere for spændingen og trådtilføringen i de positioner, som svarer til svejsematerialets tykkelse. Svejstrømmen skifter i forhold til trådtilføringshastigheden. I tilfælde af lav svejseudgangsstrøm skulle potentiometer blive installeret i en position på den lave side af trådtilføringshastighedsskala. Ved ar dreje trådtilføringhastighedskontrolspotentiometren i urets retning vil der opnås en større trådtilføringshastighed og kraftigere svejsestrøm. Svejsespændingen reguleres sådan, at den svarer til trådtilføringshastigheden (svejsestrømmen). Hvis trådtilføringshastigheden vokser, skal der vælges proportional højere spændingspositioner ALUMINIUM SVEJSNING Apparatet skal installeres på blød stål, undtaget i tilfælde af følgende forandringer: Hvis der bliver brugt 100% ARGON som beskyttelsgas. Förbered din svetspistol för aluminiumsvetsning: Sørg for at brænderens kabel ikke er længere end 3 m (der anbefales ikke at bruge længere brændere). Installer et teflon trådindlæg (følg vejledning om udskiftning af trådindlæg i afsnit 6). Brug letdrejende roller, som er beregnet for aluminiumtråd. Brug kontaktspidse, som er beregnet for aluminiumtråd og sørg for, at hullets diameter på kontakspidsen svarer til diameter af tråden, som vil bruges TRÅDDIAMETERS SPECIFIKATIONSTABEL Tråddiameter (mm) Regulering af trådtilføringshastighed 1 0,6 LAV 2 0,6 LAV 3 0,6 0,8 MELLEM 4 0,6 0,8 MELLEM 5 0,8 MELLEM - HØJ 6 0,8 HØJ 7 1,0 HØJ 12.0 PLETSVEJSNING (kun for modeller som er udstyret med en for pletsvejsning beregnet timer ) Ved udskifning af gasdysen mod en pletsvejsningsdyse (bliver ikke leveret med apparatet), er det muligt ar pletsvejse to til selv 0.8 mm tykke blødstådsskærme. Ved at regulære taimeren (4), vælg pletsvejsningsfunktion. Pladser to skærme den ene på den anden, pladser dysen på den øverste skærm og så, ved at trykke på brænderens håndtag, træk brænderen for at svejse begge skærme sammen. Pletsvejsningen vil slukke automatisk, så snart den regulerede tidsafsnit er forbi. For at gennemføre pletsvejsningen, skal apparatet være installeret på den maximale spændingssyrke og den maksimale trådtilføringshastighed. Der anbefales at bruge ø 0,8 mm tråd RÅD ANGÅENDE SVEJSNING OG APPARATETS VEDLIGEHOLDELS Svejs altid ren, tør og god forberedt materiale. Hold brænderpistolen under 45 vinkel i forhold til svejseemnet og hold sprækken ca 6 mm fra verfladen. Bevæg svejsepistolen lige og glat ved svejsningen. Svejs ikke de steder, hvor der meget stærk gennemtræk. Luften, som puster svejsebeskyttelsegassen væk, fremkalder ujævn og porøs fuge. Hold tråden og dens indlæg rene. Brug aldrig rustne tråd. Lad være med at lave skarpe bøjninger og knuder på svejseslangen. Forsøg altid at forebygge metaldelens indtrængelse i apparatet, fordi det kan fremkalde kortslutninger. Hvis det er muligt, rens svejsebrænderen med trykluft mens du udskifter trådspolen. VIGTIGT: Ved gennemføring af dette operation skal apparatet frakobles fra strømforsyningen. En gang imellem fjern støv fra indersiden af strømforsyningskilden ved brug af lav tryk (20-30 PSI). Dette vil forebygge apparatets overvarmning. Vigtigt: ret ikke luftstrømmen mod trykskemapanelen og elektriske bestanddele. Trådtilføringsrollen kan blive slidt op ved den normale brug. Hvis der er den rigtige spænding, skal spændingsrollen sikre trådtilføringen uden at tråden glider. Hvis spændingsrollen rører ved trådtilføringsrullen (når tråden er pladseret mellem dem), skal trådtilføringsrollen udskiftes. Kabler skal tjekkes periodevist. De skal være i god tilstand, og må ikke være revnede. Som resultat af forøgelsen af svejsespændingen, bliver der dannet en længere bue (som ikke betydeligt påvirker strømmen). Modsat, som resultat af reducering af svejsespændingen bliver der dannet en kortere bue (også i dette tilfælde bliver strømmen ikke påvirket betydeligt). Hvis tråddiameter forandres, bliver parametre udskiftet. I tilfælde af mindre tråddiameter, for at opnå den identiske strømstyrke, skal trådtilføringshastighed forøges. Hvis de tilsvarende limitter er blevet oversteget, er det ikke muligt at opnå svejsning i tilfredsstillende kvalitet. Disse limitter er følgende: A) For høj trådtilføringshastighed (for høj i forhold til svejsespændingen) fremkalder brænderens vibration. Grunden til det er, at trådelektroden bliver sænket ned i pyt og kan ikke blive smeltet tilstrækkeligt

6 14.0 PROBLØSNINGEN Følgende tabel kan hjælpe ved løsningen af nogle almene problemer, som kan forekomme ved svejsningen. Tabellen præsenterer ikke alle mulige løsninger VEJVISER PÅ BESKYTTELSESGAS OMRÅDET 10 11

7 1.0 TURVALLISUUSOHJEET 1.1 YLEISIÄ OHJEITA Hitsauskoneen operaattori, huolto- ja remonttityöläiset ovat velvollisia tarkkaavaisesti lukemaan ja muistamaan käyttäjän käsikirjassa esitettyjä sääntöjä. 1.2 HENKILÖKOHTAINEN SUOJELU Mikä tahansa hitsausprosessi voi olla vaarallinen paitsi hitsauskoneen käyttäjää myös kenelle tahansa lähettyvillä olevista ihmisistä jos he eivät noudata hitsauskoneen käytön turvallisuus- ja käyttöohjeita. Sähkökaari voi turmella silmiä ja polttaa ihon. Hitsauskoneen toimintaprosessissa syntyvä sähkökaari aiheuttaa oikein voimakasta säteilyä. Jos ei ole turvattu oikeita suojelutoimenpiteitä sähkökaari voi vahingoittaa silmät ja ihon. Käytä vartalomyötäistä palamattomasta kankaasta ommeltua työpukua ilman taskuja; kintaita ja jalkineita eristyspohjineen. Ei saa käyttää pukua joka on rasva- ja öljylikainen. Hitsauksen aikana käytä suojinta jossa on filterilasit ja joka varjelee kaklaa ja kasvoja. Lasit pidä puhtaina ja vaihta jos niihin ilmestyy vikoja tai jos ne tulevat vaikeasti puhdistettaviksi. Kasvojen suojimen ja hitsausalueen väliin asenna läpikuultava lasilevy. Pidä hitsaustöitä rajoitetussa huoneessa joka ei ole yhdistetty toisiin työhuoneisiin. Älä koskaan katso sähkökaareen jos silmät eivät ole vastaavasti suojattu. Varjele silmiä myös mekaaniselta vioittumiselta. Hitsauksen aikana muodostuva kaasu ja savu myös ovat vaarallisia terveydelle. Hitsausalueella on oltava vastaava ilmanvaihto. Se saa turvata kaasuimusysteemilla tai työpöytään asennetun ilmastointisysteemin avulla joka takaa kaasun poiston etu-, kylki- ja takasuunnilta muttei ylhäältä. On turvattava paikallinen ilmastointi ja yleinen ilmastointi ja ilmankierto erittäin niissä tapauksissa jos hitsaus tapahtuu suljetussa huoneessa. Pidä hitsaustöitä metallialustalla joka on puhdistettu ruosteesta ja maalista. Näin ehkäiset terveydelle vaarallisen savun muodostumisen. Jos hitsaat varaosia joiden puhdistukseen on käytetty liuotusaineita ennen hitsausta anna niille kuivua. Ole tarkkaavainen hitsaten metalleja jotka sisältävät yhden tai muutamia seuraavista kemiallisista aineista: Am, Be, Co, Md, Se, Ac, Cd, Cu, Hg, Ba, Cr, Pb, Ni, V. Ennen hitsauksen aloittamista poista hitsausalueelta kaikki Cl elementtia siaältävät liuotusaineet. Eräät tällaiset liuotusaineet säteilyn vaikutuksesta jakautuvat fosgeeni-kaasua muodostaen. 1.3 PALOVAARATURVALLISUUS Hitsauskaari,kipinät ja ruiskuva metalli voivat aiheuttaa tulipalon tai kaasuvuotoräjähdyksen. Työhuone jossa pidetään hitsaustöitä pitää varustaa vastaavan tyypin ja koon tulisammutusapparaatttilla. Huolehti siitä että se aina olisi työkunnossa. Poista työalueelta kaikki helposti syttyvät aineet. Jos tämä on mahdoton kata ne syttymättömällä suojimella. Turvaa työalueen vastaava ilmastointi ja tarvittava yleinen ilmanvaihto ettei muodostuisi myrkyllistä ja räjähdysvaarallista kaasukonsentraatiota. Älä hitsaa säiliöillä joissa voi olla helposti syttyvää ainetta. Tarkista aina hitsausalue ettei siinä olisi kipinöitä, sulattua metallia tai hehkuvankuumaa metallia ja avotulta. Työalueen lattia on oltava palovaaraton. 1.4 SÄHKÖSHOKKI VAROITUS: SÄHKÖSHOKKI ON KUOLEMANVAARALLINEN! Hitsaustyöalueella aina on oltava koulutettu henkilö joka taitaa ensiaputekniikan. Ei saa koskea sähköiskun saanutta ihmistä jos hän on kosketuksessa sähköjohtoihin. Jos kärsinyt on menettänyt tajunsa ja hänellä on sähköshokin tunnuksia, ennen kaikkea katkaise virta, poista johdot ja sitten anna ensiapua. Jos pitäa siirtää kaapelit tee se vain kuivalla puuseipäällä tai muulla eristeainekappaleella. Käytä vain kuivia kintaita ja vaatteita. Turvaa vartalosi eristys työstettävästä kappaleesta ja muista hitsausketjun osista. Tarkasta että sähkölinja on oikein maadoitettu. Älä anna kaapelin punoutua ympäri vartaloa. Missään tapauksessa älä mene välittömään kosketukseen yhtenkään virtaketjun ja hitsausvirran kapppaleeseen. Korjaa tai vaihda kaikki käyttökelvottomat ja vioittuneet varaosat. Ole erittäin huomaavainen jos hitsaat kosteissa oloissa. Asenna hitsauskone ja pidä sen huoltotoimenpiteitä paikallisia vaatimuksia noudattaen. Ennen teknillista huoltoa tai remonttia katkaise sähkövirta. Jos tunnet jonkinlaista sähköjännityksen vaikutusta heti pysäytä hitsaus ja älä käytä hitsauskonetta kunnes löytyy virhe. 1.5 MELU Työprosessissa syntyvä melu voi aiheuttaa vakavaa kuulon vahingoittumista. Hitsauksen äänitaso voi ylittää työmelun sallittuja normeja. Kuulovikojen ehkäisemiseksi suojaa korvat melua vaimentavilla suojimilla. Turvatakseen kuulon suojelun kovasta melusta käytä korvatapoja tai meluvaimenninsuojimia. Mittaa äänitaso varmistuakseen että se ei ylitä sallittuja normeja. 1.6 SÄHKÖMAGNEETTINEN SOVELTUMINEN Ennen hitsauskoneen käyttöönottoa tarkasta lähialue seuraavia ehtoja noudattaen: Tarkasta että hitsauskoneen lähellä ei ole muita sähkökaapeleita, tarkastusverkostoja, puhelinjohtoja tai ms. Tarkasta että hitsauskoneen lähellä ei ole televisiolaitteita, tietokoneita tai muita kontrollisysteemeja. Henkilöiltä joilla on sydän- ja kuuloapparaatteja oleskelu energianlähteen lähellä on kielletty.! Poikkeustapauksissa ole valmis toteuttamaan välttämättömiä erikoistoimenpiteitä. Häiriöt saa estää noudattaen seuraavia sääntöjä: Jos ilmenee virtahäiriöitä asenna E.M.C. suodatin sähköverkoston ja hitsauskoneen väliin. Jos pitää lyhentää hitsauskoneen lähtökaapeleita pidä niitä yhdessä ja vedä maapintaa myöten. Hitsauskoneen katsastuksen tai huollon jälkeen kiinnitä kaikki telineet oikein paikoilleen. 1.7 HITSAUSKAASU Kaasuballoneissa oleva kaasu on ylipaineessa. Jos balloni on vioittunut kaasu voi räjähtää. Kaasuballonien parissa ole oikein tarkkaavainen. Tämän hitsauskoneen hitsauskaaren suojeluksi käytä vain inertti- tai muuta syttymätöntä kaasua. On tärkeätä valita hitsaustyypille vastaava kaasu; Älä käytä tuntemattomien tai vioittuneiden ballonien kaasua; Älä liitä kaasuballonia välittömästi hitsauskoneeseen, käytä painesäädintä; Varmista että painesäädin ja mittauslaite toimivat kunnolla; Älä käytä säätimen voiteluun öljyä tai rasvaa; Jokainen säädin on tarkoitettu käytettäväksi yhteen kaasutyyppiin. Varmista aina että säädin sopii äytettävään suojelukaasuun; Varmista että kaasuballoni toimituskertaan kuuluvan ketjun avulla on lujasti kiinnitetty itsauskoneeseen; Missään tapauksessa älä salli kaasuballonien ylikuumentua ja varjele sitä kipinöistä, sulatusta metalllista ja avotulesta; Huolehdi että kaasuletku aina olisi hyvässa kunnossa; Huolehdi että kaasuletku sijaitsisi vaarattomassa välissä työalueelta. 2.0 SUOSITTELUT HITSAUSKONEEN ASETTAMISEN SUHTEEN 2.1 SIJOITTAMINEN Huolehdi siitä että hitsauskone olisi sijoitettu seuraavia sääntöjä noudattaen: Kuivaan ja pölyttömään paikkaan; 0-40 C lämpötilaan; Paikkaan missä ei ole öljyä, rasvaa tai vaarallista kaasua; Paikkaan joka ei ole värähtelyn ja sähköiskuvaaran alainen; Mihin ei pääsisi sade tai suora auringonpaiste; 300 mm päähän seinästä tai vastaavasta rakennelmasta joka voi rajoittaa luonnollisen ilmanvaihdon avulla tapahtuvaa jäähdytystä. 2.2 ILMASTOINTI Hitsausalueella on oltava tehokas ilmastointi sen takia että hitsaussavun hengittäminen on vaarallista terveydelle. 2.3 VAATIMUKSET SÄHKÖVERKON JÄNNITYKSEN SUHTEEN Sähkövirran jännitys on oltava +/- 10% paikeilla sähköverkoston nominaalijännityksestä. Liian alhainen jännitys voi olla huonon hitsaustuloksen syynä. Liian korkea jännitys voi aiheuttaa hitsauskoneen varaosien ylikuumenemisen ja huonon työtuloksen. Hitsauskoneen energian lähte on oltava: Oikein installoitu. Jos on välttämätöntä kutsu sähkömies liittämisen toteuttamiseksi; Oikein maadoitettu, paikallisten sääntöjen mukaan; Liitetty vastaavankokoiseen pistorasiaan; 3.0 MONTEERAUS 3.1 KAHVAN JA RATTAIDEN ASENTAMINEN Vapauta hitsauskone pakkauksesta; Asenna koneeseen kaksi ratasta; Koneen takaosassa oleviin reikiin asenna akseli, jokaiseen akselin päähän asenna rattaat ja fikseeraa ne lukitusvälikkeillä; Asenna muovinen kahva komplektiin sisältyvän ruuvin avulla

ESF 2200 DW... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41

ESF 2200 DW... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41 ESF 2200 DW...... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking of you.

Læs mere

EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50

EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Læs mere

DEN MIG 146 UDEN GAS

DEN MIG 146 UDEN GAS brugervejledning DEN MIG 146 UDEN GAS SVEJSEMASKINER MED TRÅD UDEN GAS 1 Art nr 77000009 EAN nr 5709133770891 1.0 SIKKERHEDSNORMER 1.1 ALMENE ANVISNINGER Man skal forsikre sig om, at både operatøren og

Læs mere

Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag Katkaisu- ja jiirisaha Kap- og geringssav

Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag Katkaisu- ja jiirisaha Kap- og geringssav Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag Katkaisu- ja jiirisaha Kap- og geringssav MS 250 Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 Kap- och geringssåg MS 250 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Læs mere

Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift

Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 SE Pelarlyft Bruksanvisning Pelarliften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar.

Læs mere

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Art. 46-3010, 46-3011, 46-301, 46-3013 OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel: +46-4

Læs mere

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner //

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // Cyclonic filter system // Rechargeable batteries // Running time: Approx. 10 min // Incl. wall mount bracket // Type 7097 Brugsanvisning dansk... side

Læs mere

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner 63.002 Tun nr. 1247824 DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner FI - Käyttöohje Autotallinoven avaaja UK - User manual Garage Door

Læs mere

Trampoliini ja suojaverkkotrampolin

Trampoliini ja suojaverkkotrampolin Art. 14-4110, 14-4120 Studsmatta med skyddsnät Trampoline med beskyttelsesnett Trampoliini ja suojaverkkotrampolin Trampolin med beskyttelsesnet SE- Barn under 3 år får ej använda produkten på grund av

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 10 Brugsanvisning dansk...side 11 17 Bruksanvisning norsk...side 18 24 Käyttöohjeet suomi...sivu 25 31 Instruction manual english...page 32 38 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

ALARM RØG RØG ALARM. DK Røgalarm 2 Brugsanvisning. NO Røykvarsler 5 Bruksanvisning. SE Brandvarnare 8 Bruksanvisning RØG ALARM

ALARM RØG RØG ALARM. DK Røgalarm 2 Brugsanvisning. NO Røykvarsler 5 Bruksanvisning. SE Brandvarnare 8 Bruksanvisning RØG ALARM MODEL 83250 SMOKE 1 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. INSTRUCTION MANUAL DK Røgalarm 2 Brugsanvisning NO Røykvarsler 5 Bruksanvisning SE Brandvarnare 8 Bruksanvisning

Læs mere

Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate

Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate Ultrasonic mist Room capacity: Up to 120 m 3 Adjustable humidity Bacterial growth reduce Effective steam distribution Steam output Low

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side 10 16. Bruksanvisning norsk...side 17 23. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side 10 16. Bruksanvisning norsk...side 17 23. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 9 Brugsanvisning dansk...side 10 16 Bruksanvisning norsk...side 17 23 Käyttöohjeet suomi... sivu 24 31 Instruction manual english... page 32 38 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

Ultra Platinum-sprøjter

Ultra Platinum-sprøjter Reparation Ultra Platinum-sprøjter 313733D DA - Bærbar airless sprøjtning af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer. Kun til professionel brug. Godkendt til brug på europæiske eksplosive atmosfærelokaliteter.-

Læs mere

Opvaskemaskine D9500H

Opvaskemaskine D9500H Opvaskemaskine D9500H Brugermanual HN8820 14 kuverter Alt funktion Auto programmer KORT BETJENINGSOVERSIGT - For detaljer, se brugermanualens afsnit om emnet Tænd for opvaskeren Tryk på On/Off knappen

Læs mere

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h k j i 13 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 2 U s e r G u i d e Bl. 3001-789b Baby Dan A/S Niels Bohrs Vej 14 DK-8670

Læs mere

BÅND OG RONDELSLIBER SC 48

BÅND OG RONDELSLIBER SC 48 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tel.: +45 98 23 60 88 Fax: +45 98 23 61 44 Manual BÅND OG RONDELSLIBER SC 48 EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk

Læs mere

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions of use

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning Innehåll För användaren Säkerhetsinformation 3 Vid installation och service Barnsäkerhet Vid användning av tumlaren Vid skrotning av tumlaren Produktbeskrivning 4-5 Betjäning 6 Innan du använder tumlaren...

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

ELDRIVEN LEKSAKSBIL ELEKTRISK LEKEBIL SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO ELDREVET LEGETØJSBIL

ELDRIVEN LEKSAKSBIL ELEKTRISK LEKEBIL SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO ELDREVET LEGETØJSBIL ELDRIVEN LEKSAKSBIL ELEKTRISK LEKEBIL SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO ELDREVET LEGETØJSBIL Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Brugermanual. Jungfrau Nordic N-Serie

Brugermanual. Jungfrau Nordic N-Serie H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugermanual Samsung Jungfrau Nordic N-Serie 1 Indhold Side Sikkerhedsforanstaltning 3 Tjek før ibrugtagning 4 Unitten 5 Fjernbetjening 6 Basis funktioner

Læs mere

PLADEVIBRATOR 5.5 HK

PLADEVIBRATOR 5.5 HK PLADEVIBRATOR 5.5 HK Art.nr.: 90000006 EAN NR: 5709133900168 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere