Sundhedsprofil for udskolingen i 9. klasse Skoleåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsprofil for udskolingen i 9. klasse Skoleåret 2013 2014"

Transkript

1 Sundhedsprofil for udskolingen i 9. klasse Skoleåret Udarbejdet af Ledende sundhedsplejerske Jane Tanghøj og Sundhedstjenesten Center for Børn Unge og Familier Den kommunale Sundhedstjeneste Oktober

2 Sundhedsprofil for folkeskolens afgangselever for skoleåret Sundhedstjenesten udarbejder ved udskolingsundersøgelsen i 9. kl. en mindre sundhedsprofil, hvor der spørges ind til: elevernes vurdering af eget helbred/sundhedstilstand, hvad de synes om at gå i skole, hvor ofte de dyrker motion i fritiden, som gør dem svedige og forpustede, hvor ofte de har drukket alkohol og om de ryger. Det er elevernes egne udsagn der danner grundlag for tallene. Derudover måles og vejes alle elever. I denne rapport fremlægges både tal fra sidste skoleår og dette skoleår, så der er et sammenligningsgrundlag. Rapporten kan bruges til at blive opmærksom på, om der er nogle områder der kræver en særlig opmærksomhed, men uddyber ikke i detaljer hvad der ligger bag tallene. Sundhedsprofilen indeholder først tallene for hele kommunen og derefter fordelt på de enkelte skoler. Tallene på skolerne kan variere, så det vil være forskelligt hvilke temaer der vil være mest relevante på de enkelte skoler. Synes ganske godt om det 70,5 Synes ganske godt om det 70 Synes det er nogenlunde 26,2 Synes det er nogenlunde 25,5 Synes ikke særlig godt om det 3,3 Synes ikke særlig godt om det 4,8 Eleverne har det godt og trives i deres skole, set ud fra hvad de svarer på spørgsmålet, om de kan lide at gå i skole. 96,7 % synes ganske godt om eller synes nogenlunde om at gå i skole sidste år og 95,5 % i år. Et lille fald, men stadig en meget høj score. Hvordan vurderer eleverne eget helbred/sundhedstilstand: Godt 78,7 Godt 84,9 Nogenlunde 19,9 Nogenlunde 14,4 Dårligt 1,4 Dårligt 0,8 Når eleverne vurderer deres eget helbred/sundhedstilstand, scorer de højt. I dette skoleår mener 99,3 %, at de har et godt eller nogenlunde helbred/sundhedstilstand og i sidste skoleår svarede 98,6 % at de har et godt eller nogenlunde helbred/sundhedstilstand, en lille stigning på 0,7 %. Det står lidt i kontrast til den høje procent for antal overvægtige elever på samme årgang. 2

3 Hvor ofte dyrker du motion i fritiden, så du bliver svedig eller forpustet?: Dagligt/næsten dagligt 26,7 Dagligt/næsten dagligt 31,0 2-4 gange om ugentligt 46,2 2-4 gange om ugentligt 45,4 1 gang om ugen 19,0 1 gang om ugen 16,2 Ca. 1 gang om måneden 4,0 Ca. 1 gang om måneden 4,5 Aldrig 4,1 Aldrig 3,1 Rigtig mange elever dyrker regelmæssig motion uden for skoletiden 91,9 % sidste skoleår og 97,1 % i dette skoleår, en stigning på 5,2 %. Men det står ligeledes lidt i kontrast til den høje procent for overvægtige elever på samme årgang. Hver uge 4,1 Hver uge 3,7 Mindst hver måned 12,2 Mindst hver måned 15, gange 16, gange 15,7 2-3 gange 18,5 2-3 gange 15,6 1 gang 9,1 1 gang 9,3 Aldrig 39,9 Aldrig 40,2 Sidste år steg antallet af unge der aldrig havde prøvet at drikke alkohol med 5 % i forhold til året før. I år er dette tal steget yderligere med 0,3 %. Ligeledes er andelen af eleverne der har prøvet at drikke alkohol faldet fra 60,2 % til 59,7 % i år, det vil sige et fald på 0,5 %, sidste år var dette fald på 4,9 %. Nej, har aldrig røget 75,5 Nej, har aldrig røget 81,5 Nej, jeg er holdt op 7,9 Nej, jeg er holdt op 6,2 Sjældnere end hver uge 6,7 Sjældnere end hver uge 6,2 Ikke dagligt - ugentligt 3,0 Ikke dagligt - ugentligt 2,5 Ja, dagligt 6,9 Ja, dagligt 3,9 Antallet af ikke rygere er steget med 4,3 % fra sidste skoleår til dette skoleår fra 83,4 % til 87,7 %.. Antallet af rygere, både dagligt og ugentligt, er faldet med 4 % fra 16,6 % til 12,6 % i dette skoleår. Antallet af daglige rygere er faldet med 3 % fra 6,9 % til 3,9 %. Til sammenligning er 16 %, af borgerne over 15 år i Helsingør Kommune, daglige rygere et fald på 6 % fra I Region Hovedstaden er det 15 % der er daglige rygere. 3

4 Vægtanalyse beregnet på BMI-kurver fra Dansk Pædiatrisk Selskab Ekstrem overvægtig 5,2 Ekstrem overvægtig 4,8 Svær overvægtig 4,5 Svær overvægtig 4,5 Overvægtig 10,5 Overvægtig 14,3 Normal 74,6 Normal 70,6 Undervægtig 6,3 Undervægtig 6,1 Elevernes vægtprofil viser, at 20,2 % var overvægtige i sidste skoleår og 23,6 % i dette skoleår. Det viser en stigning 3,4 % målt ud fra de gamle kurver. Men siden sidste års målinger, anbefaler Sundhedsstyrelsen nu, at vi i Danmark bruger de nye internationale, kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver baseret på danske data med internationale grænseværdier (ISO-BMI/IOTF) til definition af overvægt og svær overvægt hos børn og unge i skolealderen. Begrundelsen er, at børns vækstmønstre i en befolkning ændrer sig over tid. I Danmark er højden steget samt forekomsten af overvægt er steget. Hvilket betyder at de nuværende kurver, der er udarbejdet på data fra 70'erne, kan være misvisende. Endvidere varierer børns BMI med alder, køn og pubertetens indtræden. En fordel ved at bruge disse kurver er også, at det muliggør internationale sammenligninger. Ved brug af de nye kurver, vil man finde lidt færre børn der defineres som overvægtige med risiko for at sløre det faktum, at der er kommet flere børn med overvægt. Men BMI målingen kan ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med det kliniske skøn. Vægtanalyse beregnet på de nye ISO-BMI/IOTF kurver Skoleår Alle børn i procent Drenge i procent Piger i procent Svært overvægtig 2 2,5 1,5 Overvægtig 14 15,6 12,3 Normalvægtig 82,6 81,6 83,7 Undervægtig 1,8 1,1 2,5 Ud fra denne vægtanalyse, er antallet af overvægtige eller svært overvægtige 16 %. Endvidere er der en større andel af drenge, der er overvægtige eller svært overvægtige, end piger. Men her har vi ikke noget sammenligningsgrundlag fra sidste skoleår, så det er svært at afgøre om det er et fald eller en stigning, det kan vi først se til næste skoleår. Men 16 % overvægtige er stadig for højt et tal. 4

5 Konklusion: Samlet set trives eleverne i 9. kl. igen i år rigtig godt og de er glade for deres skole, hvilket også har stor betydning for deres sundhed og indlæring i skolen. Der er et lille fald i forhold til sidste år på 1,2 %, her kan der være lidt variation på de enkelte skoler, men det er stadig en meget flot score. Andelen af elever, der aldrig har prøvet at drikke alkohol, er steget yderligere med 0,3 %, hvor det sidste år steg med 5 %. Ligeledes er andelen af eleverne, der har prøvet at drikke alkohol faldet fra 60,2 % til 59,7 % i år, det vil sige et fald på 0,5 %, sidste år var dette fald på 4,9 %. Så i dette skoleår ses ikke den store udvikling inden for dette område og der er stadig en stor andel af eleverne nemlig 40,3 %, der har drukket alkohol. Andelen skal længere ned, så der skal fortsat være et tværfagligt og tværsektorielt fokus på dette område. Med hensyn til rygning så er tallene faldende. Andelen af rygere, både dagligt og ugentligt, er faldet med 2,9 % i forhold til sidste skoleår. 6,4 % ryger dagligt eller ugentligt. Til sammenligning er 16 %, af borgerne over 15 år i Helsingør Kommune daglige rygere. I Region Hovedstaden er det 15 % der er daglige rygere. Undersøgelser viser, at både de daglige rygere og dem som ryger lejlighedsvist, ofte bliver daglige rygere senere i livet. Så dette fortsatte fald i antallet af unge rygere, kunne tyde på et fald af rygere fremadrettet. Denne udvikling skyldes formentlig de samfundsmæssige reguleringer i forhold til rygning, som fx rygeforbud på mange offentlige steder og at unge under 18 år ikke selv kan købe cigaretter. Langt størstedelen af 9. klasserne dyrker motion efter skoletid og oplever selv, at de har et godt helbred. Det står som sagt lidt i kontrast til den store andel af overvægtige elever, der er steget fra 20,2 % til 23, 6 % i dette skoleår ud fra de gamle kurver. Ser vi på de nye ISO-BMI/IOTF kurver er overvægtsprocenten 16 %, men her har vi ikke et sammenligningsgrundlag fra sidste år og det er fortsat for høj en procent af overvigtige unge. Så der er fortsat en stor udfordring i forhold til overvægtsproblematikken. Helsingør kommune er med i et overvægtsprojekt med Hillerød Sygehus og 7 andre kommuner som retter sig mod de mest overvægtige børn i skolealderen. Projektet forløber frem til I samarbejde med Sundhed og Omsorg i Helsingør Kommune startede Sundhedstjenesten projektet Livsstil for familier op i august Et tilbud til familier med børn i alderen 3-9 år, hvor én i familien skal have en overvægtsproblematik. Livsstil for familier handler om konkrete ideer til livsstilsforandringer til hele familien. Vores erfaringer indtil videre er, at det er svært at rekruttere eller fastholde familier til projektet, trods stor indsats. De foreløbige erfaringer viser, at de som gennemfører projektet, oplever at have tilegnet sig nye og sundere livsvaner. Deltagerne oplever også, at de får stabiliseret deres vægt, så 5

6 de ikke tager yderligere på. Første hold i projektet afsluttes i februar 2015, hvor det evalueres. 3. hold i projektet startes op i november Endvidere tilbyder sundhedsplejerskerne individuelle forløb til de børn og familier som de møder skolen. Sundhedsplejerskerne henviser også til kommunens Fritidspas ordning i SSPK, der kan støtte op om børnenes motionsvaner. Sundhedsplejerskerne vil gerne i fremtiden, kunne være med til at forebygge overvægt i større grad, da det er meget vanskeligt, at hjælpe når børnene først er blevet overvægtige. Anbefalinger ud fra sundhedsprofilens konklusioner: At institutioner, skoler og andre der arbejder med børn og unge i Helsingør Kommune, drøfter hvordan unges forbrug af alkohol kan bringes længere ned og sætter fokus på unges alkoholkultur. At institutioner, skoler og andre der arbejder med børn og unge i Helsingør Kommune i fællesskab sætter fokus på, hvordan kan alle være med til at forebygge overvægt hos børn og unge. Her kunne den nye skolereform, hvor der jo også er fokus på bevægelse i løbet af skoledagen, komme i spil og den politiske bevilling til, at alle institutioner skal være DGI bevægelsesinstitutioner. Politisk kunne man overveje, at indføre et livsstilsbesøg til alle 3 årige, i forhold til at forebygge begyndende overvægt og andre trivselsaspekter. Sundhedsprofil for folkeskolens afgangselever for skoleåret Sundhedsprofilen fordelt på de enkelte skoler i Helsingør. Skal læses i sammenhæng med den øvrige del af sundhedsprofilen. Tallene for skoleåret kan sammenlignes med tallene fra skoleåret Nygård skole og Ungdomsskolen er blevet lagt særskilt ind i statistikken fra skoleåret

7 Nordvestskolen Antal elever der har svaret: 52 Antal elever der har svaret: 46 Synes ganske godt om det 42,3 Synes ganske godt om det 37 Synes det er nogenlunde 36,5 Synes det er nogenlunde 30,4 Synes ikke særlig godt om det 5,7 Synes ikke særlig godt om det 8,7 Synes vældigt godt om det 15,4 Synes vældigt godt om det 23,9 Godt 75,0 Godt 54,3 Nogenlunde 17,3 Nogenlunde 32,6 Dårligt 7,7 Meget dårligt 0,0 Virkelig godt 0,0 Virkelig godt 13,0 Dagligt/næsten dagligt 21,2 Dagligt/næsten dagligt 21,7 2-4 gange om ugentligt 46,2 2-4 gange om ugentligt 56,5 1 gang om ugen 17,3 1 gang om ugen 15,2 Ca. 1 gang om måneden 3,8 Ca. 1 gang om måneden 0,0 Aldrig 11,5 Aldrig 6,5 Hver uge 17,3 Hver uge 10,9 Mindst hver måned 5,8 Mindst hver måned 19, gange 9, gange 13,0 2-3 gange 13,5 2-3 gange 10,9 1 gang 7,7 1 gang 2,2 Aldrig 46,2 Aldrig 43,5 Nej, har aldrig røget 63,5 Nej, har aldrig røget 65,2 Nej, jeg er holdt op 15,4 Nej, jeg er holdt op 8,7 Sjældnere end hver uge 1,9 Sjældnere end hver uge 6,5 Ikke dagligt - ugentligt 5,8 Ikke dagligt - ugentligt 6,5 Ja, dagligt 13,5 Ja, dagligt 13,0 7

8 Nygård skole Antal elever der har svaret: 9 Skoleår Procent Synes ganske godt om det 44,4 Synes det er nogenlunde 33,3 Synes ikke særlig godt om det 11,1 Synes vældigt godt om det 11,1 Skoleår Procent Godt 11,1 Nogenlunde 33,3 Dårligt 0,0 Virkelig godt 55,6 Skoleår Procent Dagligt/næsten dagligt 22,2 2-4 gange om ugentligt 55,6 1 gang om ugen 22,2 Ca. 1 gang om måneden 0,0 Aldrig 0,0 Skoleår Procent Hver uge 0,0 Mindst hver måned 0, gange 0,0 2-3 gange 0,0 1 gang 33,3 Aldrig 66,7 Skoleår Procent Nej, har aldrig røget 100,0 Nej, jeg er holdt op 0,0 Sjældnere end hver uge 0,0 Ikke dagligt - ugentligt 0,0 Ja, dagligt 0,0 8

9 Byskolen Antal elever der har svaret: 60 Antal elever der har svaret: 66 Synes ganske godt om det 58,3 Synes ganske godt om det 50,0 Synes det er nogenlunde 18,3 Synes det er nogenlunde 19,7 Synes ikke særlig godt om det 5,0 Synes ikke særlig godt om det 4,5 Synes vældigt godt om det 20,0 Synes vældigt godt om det 25,8 Godt 60,0 Godt 57,6 Nogenlunde 10,0 Nogenlunde 16,7 Dårligt 0,0 Meget dårligt 1,5 Virkelig godt 31,7 Virkelig godt 24,2 Dagligt/næsten dagligt 31,7 Dagligt/næsten dagligt 24,2 2-4 gange om ugentligt 56,7 2-4 gange om ugentligt 51,5 1 gang om ugen 6,7 1 gang om ugen 12,1 Ca. 1 gang om måneden 5,0 Ca. 1 gang om måneden 10,6 Aldrig 0 Aldrig 1,5 Hver uge 5,0 Hver uge 4,5 Mindst hver måned 15,0 Mindst hver måned 13, gange 13, gange 13,6 2-3 gange 33,3 2-3 gange 15,2 1 gang 10,0 1 gang 9,1 Aldrig 25 Aldrig 43,9 Nej, har aldrig røget 75,0 Nej, har aldrig røget 78,8 Nej, jeg er holdt op 1,7 Nej, jeg er holdt op 9,1 Sjældnere end hver uge 10,0 Sjældnere end hver uge 9,1 Ikke dagligt - ugentligt 1,7 Ikke dagligt - ugentligt 0,0 Ja, dagligt 11,7 Ja, dagligt 3,0 9

10 Skolen ved Kongevej Antal elever der har svaret: 12 Antal elever der har svaret: 17 Synes ganske godt om det 41,7 Synes ganske godt om det 52,9 Synes det er nogenlunde 50,0 Synes det er nogenlunde 41,2 Synes ikke særlig godt om det 8,3 Synes ikke særlig godt om det 5,9 Synes vældigt godt om det 0,0 Synes vældigt godt om det 5,9 Godt 83,3 Godt 35,3 Nogenlunde 16,7 Nogenlunde 35,3 Dårligt 0,0 Dårligt 5,9 Meget dårligt 0,0 Meget dårligt 5,9 Virkelig godt 0,0 Virkelig godt 17,6 Dagligt/næsten dagligt 8,3 Dagligt/næsten dagligt 23,5 2-4 gange om ugentligt 50,0 2-4 gange om ugentligt 35,3 1 gang om ugen 16,7 1 gang om ugen 11,8 Ca. 1 gang om måneden 0 Ca. 1 gang om måneden 23,5 Aldrig 25,0 Aldrig 11,8 Hver uge 0 Hver uge 0,0 Mindst hver måned 16,7 Mindst hver måned 17, gange 33, gange 17,6 2-3 gange 33,3 2-3 gange 0,0 1 gang 8,3 1 gang 0,0 Aldrig 8,3 Aldrig 64,7 Nej, har aldrig røget 58,3 Nej, har aldrig røget 94,1 Nej, jeg er holdt op 16,7 Nej, jeg er holdt op 0,0 Sjældnere end hver uge 0 Sjældnere end hver uge 17,6 Ikke dagligt - ugentligt 0 Ikke dagligt - ugentligt 0,0 Ja, dagligt 25 Ja, dagligt 0,0 10

11 Skolen ved Gurrevej Antal elever der har svaret: 48 Antal elever der har svaret: 43 Synes ganske godt om det 60,4 Synes ganske godt om det 51,2 Synes det er nogenlunde 37,5 Synes det er nogenlunde 23,3 Synes ikke særlig godt om det 2,1 Synes ikke særlig godt om det 4,7 Synes slet ikke om det 0,0 Synes slet ikke om det 2,3 Synes vældig godt om det 0,0 Synes vældig godt om det 18,6 Godt 85,4 Godt 55,8 Nogenlunde 14,6 Nogenlunde 11,6 Dårligt 0,0 Dårligt 0,0 Meget dårligt 0,0 Meget dårligt 0,0 Virkelig godt 0,0 Virkelig godt 32,6 Dagligt/næsten dagligt 20,8 Dagligt/næsten dagligt 48,8 2-4 gange om ugentligt 45,8 2-4 gange om ugentligt 44,2 1 gang om ugen 16,7 1 gang om ugen 4,7 Ca. 1 gang om måneden 12,5 Ca. 1 gang om måneden 2,3 Aldrig 4,2 Aldrig 0,0 Hver uge 6,3 Hver uge 0,0 Mindst hver måned 10,4 Mindst hver måned 9, gange 20, gange 16,3 2-3 gange 10,4 2-3 gange 11,6 1 gang 8,3 1 gang 11,6 Aldrig 43,8 Aldrig 51,2 Nej, har aldrig røget 75,0 Nej, har aldrig røget 83,7 Nej, jeg er holdt op 6,3 Nej, jeg er holdt op 11,6 Sjældnere end hver uge 2,1 Sjældnere end hver uge 2,3 Ikke dagligt - ugentligt 8,3 Ikke dagligt - ugentligt 0,0 Ja, dagligt 8,3 Ja, dagligt 2,3 11

12 Borupgårdskolen Antal elever der har svaret: 92 Antal elever der har svaret: 92 Synes ganske godt om det 72,9 Synes ganske godt om det 42,4 Synes det er nogenlunde 25,0 Synes det er nogenlunde 37,0 Synes ikke særlig godt om det 2,2 Synes ikke særlig godt om det 4,3 Synes slet ikke om det 0,0 Synes slet ikke om det 3,3 Synes vældigt godt om det 0,0 Synes vældigt godt om det 13,0 Godt 71,7 Godt 62,0 Nogenlunde 28,3 Nogenlunde 12,0 Dårligt 0,0 Dårligt 0,0 Meget dårligt 0,0 Meget dårligt 0,0 Virkelig godt 0,0 Virkelig godt 26,1 Dagligt/næsten dagligt 38 Dagligt/næsten dagligt 50,0 2-4 gange om ugentligt 34,8 2-4 gange om ugentligt 32,6 1 gang om ugen 20,7 1 gang om ugen 10,9 Ca. 1 gang om måneden 5,4 Ca. 1 gang om måneden 4,3 Aldrig 1,1 Aldrig 2,2 Hver uge 1,1 Hver uge 7,6 Mindst hver måned 15,2 Mindst hver måned 26, gange 17, gange 12,0 2-3 gange 26,1 2-3 gange 14,1 1 gang 9,8 1 gang 10,9 Aldrig 30,4 Aldrig 29,3 Nej, har aldrig røget 77,2 Nej, har aldrig røget 84,8 Nej, jeg er holdt op 2,2 Nej, jeg er holdt op 4,3 Sjældnere end hver uge 14,1 Sjældnere end hver uge 8,7 Ikke dagligt - ugentligt 3,3 Ikke dagligt - ugentligt 2,2 Ja, dagligt 3,3 Ja, dagligt 0,0 12

13 Skolen ved Rønnebær allé Antal elever der har svaret: 29 Antal elever der har svaret: 26 Synes ganske godt om det 69,0 Synes ganske godt om det 50,0 Synes det er nogenlunde 31,0 Synes det er nogenlunde 26,9 Synes ikke særlig godt om det 0,0 Synes ikke særlig godt om det 3,8 Synes slet ikke om det 0,0 Synes slet ikke om det 0,0 Synes vældigt godt om det 0,0 Synes vældigt godt om det 19,2 Godt 82,7 Godt 57,7 Nogenlunde 13,8 Nogenlunde 15,4 Dårligt 3,4 Dårligt 0,0 Meget dårligt 0,0 Meget dårligt 3,8 Virkelig godt 0,0 Virkelig godt 23,1 Dagligt/næsten dagligt 17,2 Dagligt/næsten dagligt 19,2 2-4 gange om ugentligt 51,7 2-4 gange om ugentligt 50,0 1 gang om ugen 27,6 1 gang om ugen 26,9 Ca. 1 gang om måneden 0 Ca. 1 gang om måneden 0,0 Aldrig 3,4 Aldrig 3,8 Hver uge 0 Hver uge 7,7 Mindst hver måned 0 Mindst hver måned 0, gange 10, gange 23,1 2-3 gange gange 3,8 1 gang 3,4 1 gang 11,5 Aldrig 86,2 Aldrig 53,8 Nej, har aldrig røget 93,1 Nej, har aldrig røget 76,9 Nej, jeg er holdt op 6,9 Nej, jeg er holdt op 3,8 Sjældnere end hver uge 0 Sjældnere end hver uge 3,8 Ikke dagligt - ugentligt 0 Ikke dagligt - ugentligt 3,8 Ja, dagligt 0 Ja, dagligt 11,5 13

14 Hornbæk skole: Antal elever der har svaret: 54 Antal elever der har svaret: 67 Synes ganske godt om det 61,1 Synes ganske godt om det 52,2 Synes det er nogenlunde 35,2 Synes det er nogenlunde 22,4 Synes ikke særlig godt om det 3,8 Synes ikke særlig godt om det 0,0 Synes slet ikke om det 0,0 Synes slet ikke om det 1,5 Synes vældigt godt om det 0,0 Synes vældigt godt om det 23,9 Godt 68,5 Godt 64,2 Nogenlunde 29,6 Nogenlunde 7,5 Dårligt 1,9 Dårligt 1,5 Meget dårligt 0,0 Meget dårligt 0,0 Virkelig godt 0,0 Virkelig godt 26,9 Dagligt/næsten dagligt 29,6 Dagligt/næsten dagligt 28,4 2-4 gange om ugentligt 48,1 2-4 gange om ugentligt 46,3 1 gang om ugen 20,4 1 gang om ugen 17,9 Ca. 1 gang om måneden 0 Ca. 1 gang om måneden 3,0 Aldrig 1,9 Aldrig 4,5 Hver uge 3,7 Hver uge 1,5 Mindst hver måned 11,1 Mindst hver måned 16, gange 25, gange 19,4 2-3 gange 20,4 2-3 gange 31,3 1 gang 9,3 1 gang 7,5 Aldrig 31,5 Aldrig 23,9 Nej, har aldrig røget 79,6 Nej, har aldrig røget 82,1 Nej, jeg er holdt op 5,6 Nej, jeg er holdt op 1,5 Sjældnere end hver uge 11,1 Sjældnere end hver uge 11,9 Ikke dagligt - ugentligt 1,9 Ikke dagligt - ugentligt 1,5 Ja, dagligt 3,7 Ja, dagligt 3,0 14

15 Hellebækskolen: Antal elever der har svaret: 66 Antal elever der har svaret: 71 Synes ganske godt om det 84,4 Synes ganske godt om det 46,5 Synes det er nogenlunde 14,1 Synes det er nogenlunde 25,4 Synes ikke særlig godt om det 1,6 Synes ikke særlig godt om det 2,8 Synes slet ikke om det 0,0 Synes slet ikke om det 1,4 Synes vældigt godt om det 0,0 Synes vældigt godt om det 23,9 Godt 89,2 Godt 67,6 Nogenlunde 10,8 Nogenlunde 9,9 Dårligt 0,0 Dårligt 0,0 Meget dårligt 0,0 Meget dårligt 0,0 Virkelig godt 0,0 Virkelig godt 22,5 Dagligt/næsten dagligt 23,1 Dagligt/næsten dagligt 26,8 2-4 gange om ugentligt 53,8 2-4 gange om ugentligt 59,2 1 gang om ugen 15,4 1 gang om ugen 9,9 Ca. 1 gang om måneden 3,1 Ca. 1 gang om måneden 2,8 Aldrig 4,6 Aldrig 1,4 Hver uge 3,1 Hver uge 1,4 Mindst hver måned 12,3 Mindst hver måned 12, gange 13, gange 19,7 2-3 gange 9,2 2-3 gange 25,4 1 gang 12,3 1 gang 9,9 Aldrig 49,2 Aldrig 31 Nej, har aldrig røget 84,6 Nej, har aldrig røget 90,1 Nej, jeg er holdt op 9,2 Nej, jeg er holdt op 4,2 Sjældnere end hver uge 3,1 Sjældnere end hver uge 2,8 Ikke dagligt - ugentligt 0 Ikke dagligt - ugentligt 2,8 Ja, dagligt 3,1 Ja, dagligt 0,0 15

16 Mørdrupskolen Antal elever der har svaret: 52 Antal elever der har svaret: 80 Synes ganske godt om det 75,0 Synes ganske godt om det 61,3 Synes det er nogenlunde 21,2 Synes det er nogenlunde 20,0 Synes ikke særlig godt om det 3,8 Synes ikke særlig godt om det 2,5 Synes slet ikke om det 0,0 Synes slet ikke om det 0,0 Synes vældigt godt om det 0,0 Synes vældigt godt om det 16,3 Godt 76,9 Godt 63,8 Nogenlunde 23,1 Nogenlunde 13,8 Dårligt 0,0 Dårligt 1,3 Meget dårligt 0,0 Meget dårligt 0,0 Virkelig godt 0,0 Virkelig godt 21,3 Dagligt/næsten dagligt 25 Dagligt/næsten dagligt 35,0 2-4 gange om ugentligt 48,1 2-4 gange om ugentligt 35,0 1 gang om ugen 15,4 1 gang om ugen 17,5 Ca. 1 gang om måneden 3,8 Ca. 1 gang om måneden 3,8 Aldrig 7,7 Aldrig 8,8 Hver uge 7,7 Hver uge 5,0 Mindst hver måned 28,8 Mindst hver måned 13, gange 23, gange 15,0 2-3 gange 5,8 2-3 gange 12,5 1 gang 3,8 1 gang 8,8 Aldrig 30,8 Aldrig 45,0 Nej, har aldrig røget 57,7 Nej, har aldrig røget 68,8 Nej, jeg er holdt op 15,4 Nej, jeg er holdt op 10,0 Sjældnere end hver uge 7,7 Sjældnere end hver uge 6,3 Ikke dagligt - ugentligt 1,9 Ikke dagligt - ugentligt 8,8 Ja, dagligt 17,3 Ja, dagligt 6,3 16

17 Tipperupskolen Antal elever der har svaret: 62 Antal elever der har svaret: 71 Synes ganske godt om det 71,0 Synes ganske godt om det 56,3 Synes det er nogenlunde 21,0 Synes det er nogenlunde 25,4 Synes ikke særlig godt om det 8,0 Synes ikke særlig godt om det 15,5 Synes slet ikke om det 0,0 Synes slet ikke om det 0,0 Synes vældigt godt om det 0,0 Synes vældigt godt om det 2,8 Godt 82,3 Godt 69,0 Nogenlunde 17,7 Nogenlunde 11,3 Dårligt 0,0 Dårligt 0,0 Meget dårligt 0,0 Meget dårligt 0,0 Virkelig godt 0,0 Virkelig godt 19,7 Dagligt/næsten dagligt 32,3 Dagligt/næsten dagligt 21,1 2-4 gange om ugentligt 45,2 2-4 gange om ugentligt 49,3 1 gang om ugen 21,0 1 gang om ugen 19,7 Ca. 1 gang om måneden 1,6 Ca. 1 gang om måneden 7,0 Aldrig 0 Aldrig 2,8 Hver uge 1,6 Hver uge 2,8 Mindst hver måned 8,1 Mindst hver måned 14, gange 11, gange 25,4 2-3 gange 21,0 2-3 gange 12,7 1 gang 14,5 1 gang 7,0 Aldrig 43,5 Aldrig 38,0 Nej, har aldrig røget 83,9 Nej, har aldrig røget 94,4 Nej, jeg er holdt op 4,8 Nej, jeg er holdt op 2,8 Sjældnere end hver uge 4,8 Sjældnere end hver uge 2,8 Ikke dagligt - ugentligt 4,8 Ikke dagligt - ugentligt 0,0 Ja, dagligt 1,6 Ja, dagligt 0,0 17

18 Grydemoseskolen Antal elever der har svaret: 28 Antal elever der har svaret: 27 Synes ganske godt om det 75,9 Synes ganske godt om det 59,3 Synes det er nogenlunde 24,1 Synes det er nogenlunde 33,3 Synes ikke særlig godt om det 0,0 Synes ikke særlig godt om det 3,7 Synes slet ikke om det 0,0 Synes slet ikke om det 0,0 Synes vældigt godt om det 0,0 Synes vældigt godt om det 3,7 Godt 75,8 Godt 77,8 Nogenlunde 24,1 Nogenlunde 14,8 Dårligt 0,0 Dårligt 0,0 Meget dårligt 0,0 Meget dårligt 0,0 Virkelig godt 0,0 Virkelig godt 7,4 Dagligt/næsten dagligt 28,6 Dagligt/næsten dagligt 37,0 2-4 gange om ugentligt 50,0 2-4 gange om ugentligt 48,1 1 gang om ugen 17,9 1 gang om ugen 14,8 Ca. 1 gang om måneden 3,6 Ca. 1 gang om måneden 0,0 Aldrig 0,0 Aldrig 3,7 Hver uge 0,0 Hver uge 0,0 Mindst hver måned 10,7 Mindst hver måned 29, gange 17, gange 11,1 2-3 gange 25,0 2-3 gange 7,4 1 gang 10,7 1 gang 3,7 Aldrig 35,7 Aldrig 48,1 Nej, har aldrig røget 75,9 Nej, har aldrig røget 74,1 Nej, jeg er holdt op 3,4 Nej, jeg er holdt op 14,8 Sjældnere end hver uge 6,9 Sjældnere end hver uge 0,0 Ikke dagligt - ugentligt 6,9 Ikke dagligt - ugentligt 0,0 Ja, dagligt 6,9 Ja, dagligt 14,8 18

19 Ungdomsskolen Antal elever der har svaret: 18 Skoleår Procent Synes ganske godt om det 57,9 Synes det er nogenlunde 26,3 Synes ikke særlig godt om det 10,5 Synes vældigt godt om det 5,3 Skoleår Procent Godt 57,9 Nogenlunde 36,8 Dårligt 0,0 Virkelig godt 5,3 Skoleår Procent Dagligt/næsten dagligt 27,8 2-4 gange om ugentligt 55,6 1 gang om ugen 11,1 Ca. 1 gang om måneden 0,0 Aldrig 5,6 Skoleår Procent Hver uge 5,6 Mindst hver måned 38, gange 11,1 2-3 gange 22,2 1 gang 0,0 Aldrig 22,2 Skoleår Procent Nej, har aldrig røget 31,6 Nej, jeg er holdt op 5,3 Sjældnere end hver uge 0,0 Ikke dagligt - ugentligt 5,3 Ja, dagligt 57,9 19

20 Al-Irchad skolen: Antal elever der har svaret: 14 Antal elever der har svaret: 18 Synes ganske godt om det 78,5 Synes ganske godt om det 61,1 Synes det er nogenlunde 21,4 Synes det er nogenlunde 22,2 Synes ikke særlig godt om det 0,0 Synes ikke særlig godt om det 0,0 Synes slet ikke om det 0,0 Synes slet ikke om det 0,0 Synes vældigt godt om det 0,0 Synes vældigt godt om det 16,7 Godt 71,4 Godt 72,2 Nogenlunde 21,4 Nogenlunde 11,1 Dårligt 7,1 Dårligt 0,0 Meget dårligt 0,0 Meget dårligt 0,0 Virkelig godt 0,0 Virkelig godt 16,7 Dagligt/næsten dagligt 7,1 Dagligt/næsten dagligt 22,2 2-4 gange om ugentligt 28,6 2-4 gange om ugentligt 44,4 1 gang om ugen 42,9 1 gang om ugen 27,8 Ca. 1 gang om måneden 14,3 Ca. 1 gang om måneden 5,6 Aldrig 7,1 Aldrig 0,0 Hver uge 0,0 Hver uge 0,0 Mindst hver måned 0,0 Mindst hver måned 0, gange 0, gange 0,0 2-3 gange 0,0 2-3 gange 0,0 1 gang 0,0 1 gang 11,1 Aldrig 100,0 Aldrig 88,9 Nej, har aldrig røget 85,7 Nej, har aldrig røget 88,9 Nej, jeg er holdt op 7,1 Nej, jeg er holdt op 11,1 Sjældnere end hver uge 0 Sjældnere end hver uge 0,0 Ikke dagligt - ugentligt 0 Ikke dagligt - ugentligt 0,0 Ja, dagligt 7,1 Ja, dagligt 0,0 20

21 Helsingør Lille skole: Antal elever der har svaret: 13 Antal elever der har svaret: 20 Synes ganske godt om det 69,2 Synes ganske godt om det 55,0 Synes det er nogenlunde 30,8 Synes det er nogenlunde 5,0 Synes ikke særlig godt om det 0,0 Synes ikke særlig godt om det 0,0 Synes slet ikke om det 0,0 Synes slet ikke om det 0,0 Synes vældigt godt om det 0,0 Synes vældigt godt om det 40,0 Godt 61,5 Godt 65,0 Nogenlunde 38,2 Nogenlunde 0,0 Dårligt 0,0 Dårligt 0,0 Meget dårligt 0,0 Meget dårligt 0,0 Virkelig godt 0,0 Virkelig godt 35,0 Dagligt/næsten dagligt 23,1 Dagligt/næsten dagligt 25,0 2-4 gange om ugentligt 30,8 2-4 gange om ugentligt 40,0 1 gang om ugen 30,8 1 gang om ugen 30,0 Ca. 1 gang om måneden 0 Ca. 1 gang om måneden 5,0 Aldrig 15,4 Aldrig 0,0 Hver uge 0 Hver uge 0,0 Mindst hver måned 23,1 Mindst hver måned 20, gange 23, gange 10,0 2-3 gange 30,8 2-3 gange 15,0 1 gang 15,4 1 gang 15,0 Aldrig 7,7 Aldrig 40,0 Nej, har aldrig røget 53,8 Nej, har aldrig røget 95,0 Nej, jeg er holdt op 23,1 Nej, jeg er holdt op 5,0 Sjældnere end hver uge 23,1 Sjældnere end hver uge 0,0 Ikke dagligt - ugentligt 0 Ikke dagligt - ugentligt 0,0 Ja, dagligt 0 Ja, dagligt 0,0 21

22 Rudolf Steiner skolen: Antal elever der har svaret: 21 Antal elever der har svaret: 19 Synes ganske godt om det 76,2 Synes ganske godt om det 47,4 Synes det er nogenlunde 23,8 Synes det er nogenlunde 15,8 Synes ikke særlig godt om det 0,0 Synes ikke særlig godt om det 5,3 Synes slet ikke om det 0,0 Synes slet ikke om det 0,0 Synes vældigt godt om det 0,0 Synes vældigt godt om det 31,6 Godt 76,2 Godt 73,7 Nogenlunde 23,8 Nogenlunde 15,8 Dårligt 0,0 Dårligt 0,0 Meget dårligt 0,0 Meget dårligt 0,0 Virkelig godt 0,0 Virkelig godt 10,5 Dagligt/næsten dagligt 23,8 Dagligt/næsten dagligt 21,1 2-4 gange om ugentligt 47,6 2-4 gange om ugentligt 36,8 1 gang om ugen 28,6 1 gang om ugen 42,1 Ca. 1 gang om måneden 0 Ca. 1 gang om måneden 0,0 Aldrig 0 Aldrig 0,0 Hver uge 0,0 Hver uge 0,0 Mindst hver måned 4,8 Mindst hver måned 5, gange 14, gange 10,5 2-3 gange 33,3 2-3 gange 21,1 1 gang 4,8 1 gang 26,3 Aldrig 42,9 Aldrig 36,8 Nej, har aldrig røget 81,0 Nej, har aldrig røget 73,7 Nej, jeg er holdt op 19,0 Nej, jeg er holdt op 10,5 Sjældnere end hver uge 0 Sjældnere end hver uge 15,8 Ikke dagligt - ugentligt 0 Ikke dagligt - ugentligt 0,0 Ja, dagligt 0 Ja, dagligt 0,0 22

23 Vægtprofil for udskolingen skoleåret fordelt på skolerne Beregnet på de gamle BMI-kurver fra Dansk Pædiatrisk Selskab Skolens navn Procent normale Procent overvægtige Procent undervægtige Total 74,9 19,3 4,5 Nordvestskolen 68,0 26,0 4,0 (herunder Nygårdskolen) Byskolen 68,4 24,6 7,7 Skolen ved Gurrevej 69,6 21,7 2,2 Skolen ved Kongevej 63,6 27,3 0,0 Borupgårdskolen 83,3 12,2 4,4 Skolen ved Rønnebær 59,3 29,6 3,7 Allé Grydemoseskolen 81,8 18,2 0,0 Mørdrupskolen 77,8 17,5 4,8 Tibberupskolen 82,0 13,1 4,9 Hellebækskolen 79,0 19,4 1,6 Hornbæk Skole 71,7 15,1 11,3 Al-Irchad Skolen 69,2 30,8 0,0 Helsingør Lille Skole 58,3 41,7 0,0 Rudolf Steiner Skolen Kvistgård 77,3 13,6 9,1 Vægtprofil for udskolingen skoleåret fordelt på skolerne Beregnet på de nye ISO-BMI/IOTF kurver Skolens navn Procent Procent overvægtige Procent undervægtige normalvægtige Total 82,8 15,5 1,7 Nordvestskolen 73,8 23,8 2,4 Nygårdskolen 66,7 22,2 11,1 Byskolen 79,3 20,7 0 Skolen ved Gurrevej 81,6 15,8 2,6 Skolen ved Kongevej 82,4 11,8 5,9 Borupgårdskolen 82,6 17,4 0 Skolen ved Rønnebær 94,7 5,3 0 Allé Grydemoseskolen 87,5 8,3 4,2 Mørdrupskolen 83,1 16,9 0 Tibberupskolen 87,9 9,1 3 Hellebækskolen 92,5 3 4,5 Hornbæk Skole 74,2 24,2 1,5 Al-Irchad Skolen 57,1 42,9 0 Helsingør Lille Skole Rudolf Steiner Skolen Kvistgård Ungdomsskolen 82,4 17,6 0 23

Center for Børn, Unge og Familier Den kommunale Sundhedstjeneste. Sundhedsprofil for udskolingen i 9. klasse. Skoleåret

Center for Børn, Unge og Familier Den kommunale Sundhedstjeneste. Sundhedsprofil for udskolingen i 9. klasse. Skoleåret Center for Børn, Unge og Familier Den kommunale Sundhedstjeneste Sundhedsprofil for udskolingen i 9. klasse Skoleåret 2015-2016 Udarbejdet af Ledende sundhedsplejerske Jane Tanghøj og Sundhedstjenesten

Læs mere

Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015. Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune

Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015. Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune Januar 2016 Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015 Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune Indhold Side Baggrund 2 Sammenfatning 3 Trivsel

Læs mere

Resultatskema 7.-10 klasse: Hvordan har du det? 2016 Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO I procent, antal i parentes

Resultatskema 7.-10 klasse: Hvordan har du det? 2016 Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO I procent, antal i parentes Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO (8FO) Køn Dreng 64% (7) 64% (7) 52% (3.711) Pige 36% (4) 36% (4) 48% (3.403) Er du glad for din skole? Meget tit 18% (2) 18% (2) 22% (1.571) Tit 18% (2)

Læs mere

Sundhedsprofil 9. klasse i Herlev kommune

Sundhedsprofil 9. klasse i Herlev kommune Sundhedsprofil 9. klasse i Herlev kommune 2012-13 Udarbejdet af kommunallægerne Eva Bøcher Herner, Lene Christiansen og sygeplejerske Sille Abazi, juli 2013. Beskrivelse af elever i 9. klasse i Herlev

Læs mere

Notat vedr. Kommunallægernes sundhedsprofil for udskolingsårgangen 2007-08

Notat vedr. Kommunallægernes sundhedsprofil for udskolingsårgangen 2007-08 I forbindelse med udskolingsundersøgelserne af kommunens 9.klasser, skoleåret 2007-08, gennemførte kommunallægerne en registrering af data, dels fra spørgeskema, dels med data fra selve helbredsundersøgelsen.

Læs mere

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2013 I procent, antal i parentes

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2013 I procent, antal i parentes =0 Er du dreng eller pige? Dreng 50% (1.458) Pige 49% (1.437) Manglende svar 0% (9) Sådan er jeg for det meste: Meget glad 70% (2.039) Glad 26% (760) Ikke glad 3% (83) Hvad synes du om klassen? Meget glad

Læs mere

VARDE KOMMUNE Sundheds- og Rehabiliteringsteamet Social og Sundhedsafdelingen SKOLESUNDHEDSPROFILEN

VARDE KOMMUNE Sundheds- og Rehabiliteringsteamet Social og Sundhedsafdelingen SKOLESUNDHEDSPROFILEN SKOLESUNDHEDSPROFILEN PRÆSENTATION Børn, Forebyggelse og Trivsel Louise Thastrup Børn og Læring: Søren Meinert Skousen Mette Matthisson Sundhed og Rehabilitering: Mai Bjørn Sønderby Sara Møller Olesen

Læs mere

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2011 I procent, antal i parentes

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2011 I procent, antal i parentes =0 Er du dreng eller pige? Dreng 51% (1.232) Pige 49% (1.198) Manglende svar 0% (8) Sådan er jeg for det meste: Meget glad 74% (1.808) Glad 22% (544) Ikke glad 3% (75) Hvad synes du om klassen? Meget glad

Læs mere

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred Side 1 1. CPR-nummer - 2. Dato for udfyldelse af skemaet - - 2 0 3. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt 4. Er du på grund af dit helbred begrænset

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME SUNDHEDSPROFIL 2010/11 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Sundhedsprofil Mellemtrinnet: 4. 6. klasse...4 4. klasse...6 5. klasse...15 6. klasse...24 Spørgsmål

Læs mere

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2010 I procent, antal i parentes

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2010 I procent, antal i parentes =0 Er du dreng eller pige? Dreng 50% (1.288) Pige 50% (1.275) Manglende svar 0% (2) Sådan er jeg for det meste: Meget glad 73% (1.873) Glad 24% (605) Ikke glad 3% (81) Hvad synes du om klassen? Meget glad

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL FOR BØRN OG UNGE ODENSE KOMMUNE 2014

SUNDHEDSPROFIL FOR BØRN OG UNGE ODENSE KOMMUNE 2014 SUNDHEDSPROFIL FOR BØRN OG UNGE ODENSE KOMMUNE 2014 Forord Børn og Ungeforvaltningens fornemste opgave er at understøtte børn og unge i retning mod stærke, aktive medborgere med mod på livet. En væsentlig

Læs mere

Fælleskommunal sundhedsprofil for udskolingselever (årgang 07/08 og 08/09)

Fælleskommunal sundhedsprofil for udskolingselever (årgang 07/08 og 08/09) 2009 Fælleskommunal sundhedsprofil for udskolingselever (årgang 07/08 og 08/09) Kommunallæge Søren Krue Herlev Kommune 19-08-2009 2 Indhold Resume... 4 Baggrund... 5 Metode og materiale... 6 Deltagende

Læs mere

Sundhedsprofil for 9 årgang Rudersdal Kommune. Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste

Sundhedsprofil for 9 årgang Rudersdal Kommune. Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste Sundhedsprofil for årgang - Kommune Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste Formål Formålet med sundhedsprofilen for. årgang er at følge sundhedsadfærden blandt. klasseeleverne

Læs mere

Klassetrinsgruppering=0-3 klasse

Klassetrinsgruppering=0-3 klasse Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Klassetrinsgruppering=0-3 klasse Er du dreng eller pige? Dreng 56% (126) 51% (5.378) Pige 44% (99) 49% (5.197) Manglende svar 0% (1) 0% (7) Sådan er jeg for det meste:

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse GRUNDLAG Henriette Hørlucks Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 FOA Kampagne og Analyse 18. juni 2012 Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 Statens Institut For Folkesundhed (SIF) har udarbejdet en omfattende rapport om FOAmedlemmernes sundhed. Den bygger på

Læs mere

BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE]

BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE] Sundhedsprofil BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE] Personlig sundhedsprofil Barnets navn Alder Adresse Mors mobil-nr. Mors navn Mors adresse Fars mobil-nr. Fars navn Fars adresse Antal søskende alder Skemaet

Læs mere

Arbejdsnotat om udviklingen i social ulighed i selvvurderet helbred og sundhedsadfærd i Danmark

Arbejdsnotat om udviklingen i social ulighed i selvvurderet helbred og sundhedsadfærd i Danmark Arbejdsnotat om udviklingen i social ulighed i selvvurderet helbred og sundhedsadfærd i Danmark Udarbejdet af Esther Zimmermann, Ola Ekholm, & Tine Curtis Statens Institut for Folkesundhed, december 25

Læs mere

Resultatskema klasse: Hvordan har du det? 2010 Skole: Malling Skole, Klasse: AI1 I procent, antal i parentes

Resultatskema klasse: Hvordan har du det? 2010 Skole: Malling Skole, Klasse: AI1 I procent, antal i parentes Resultatskema 0.-3. klasse: Hvordan har du det? 2010 Skole: Malling Skole, Klasse: AI1 (AI1) Er du dreng eller pige? Dreng 48% (12) 49% (71) 51% (1.400) Pige 52% (13) 51% (73) 49% (1.369) Manglende svar

Læs mere

RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen. MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9.

RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen. MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelse GRUNDLAG Glostrup - Klassetrin (7,8,9)

Læs mere

Et samarbejde mellem 6 danske kommuner Skoleåret 2012-2013

Et samarbejde mellem 6 danske kommuner Skoleåret 2012-2013 DEN FÆLLESKOMMUNALE SUNDHEDSPROFIL FOR UDSKOLINGSELEVER Et samarbejde mellem 6 danske kommuner Skoleåret 2012-2013 Udarbejdet af kommunallægerne: Tove Billeskov, tob@ishoj.dk Tine Keiser -Nielsen, tkn@rudersdal.dk

Læs mere

7.3 Alkohol. Trods forskelle i spørgemetoder mellem Sundhedsstyrelsens. Figur 7.7 Procent, som har prøvet at ryge e- cigaretter

7.3 Alkohol. Trods forskelle i spørgemetoder mellem Sundhedsstyrelsens. Figur 7.7 Procent, som har prøvet at ryge e- cigaretter Figur. Procent, som har prøvet at ryge e- cigaretter 5 Hvis man kigger på, hvor mange der har røget e-cigaretter inden for den sidste måned, gælder dette i gennemsnit for af de -5-årige. Igen stiger tallene

Læs mere

Politisk udvalg/ opfølgningsredegørelse. Børn- og Ungeudvalget

Politisk udvalg/ opfølgningsredegørelse. Børn- og Ungeudvalget Kerneområde/ effektmål Flere kommer i uddannelse og job (Udvikling og Læring) Gennemførsel af ungdomsuddannelse Børn lærer mere og er mere kompetente (Udvikling og Læring) læring Politisk udvalg/ opfølgningsredegørelse

Læs mere

Kommunal sundhedsprofil for Udskolingselever

Kommunal sundhedsprofil for Udskolingselever Kommunal sundhedsprofil for Udskolingselever Skoleåret 212-213 Udarbejdet af kommunallæge Anne Munch Bøegh 1 Indholdsfortegnelse: Side Indledning 3. Generel trivsel, skoletrivsel 4. Selvvurderet helbred

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Østerby Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Østerby Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe 2008 Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe O:\CSFIA1\M E T T E\Sager i gang\sundhedsprofil 2008\Sundhedsprofil 2008 indhold til tryk2.doc

Læs mere

Kommunal sundhedsprofil for ind- og udskolingselever. Skoleåret Udarbejdet af Kommunallæge Anne Munch Bøegh

Kommunal sundhedsprofil for ind- og udskolingselever. Skoleåret Udarbejdet af Kommunallæge Anne Munch Bøegh Kommunal sundhedsprofil for ind- og udskolingselever Skoleåret 211-212 Udarbejdet af Kommunallæge Anne Munch Bøegh 1 Indholdsfortegnelse: Baggrund 3 1.Indskoling Helbredsklager, Skoletrivsel.4 Måltidsvaner

Læs mere

Skoleprofil Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark

Skoleprofil Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark Skoleprofilen er udarbejdet af: Pernille Bendtsen Stine S. Mikkelsen Kia K. Egan

Læs mere

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Opstart: Del 1 Sundhedsstyrelsen Og NIRAS Konsulenterne 2 Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Når du skal i gang med at tabe dig, er der mange ting, du skal tænke

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Indledning Sundhedsprofil for Region og Kommuner 2013 er den tredje sundhedsprofil udgivet af Forskningscenteret for Forebyggelse og Sundhed, Region

Læs mere

Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16

Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16 Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16 Udarbejdet af kommunallæge Anne Munch Bøegh Baggrund: Skolesundhedstjenesten har i skoleåret 2015/16 i forbindelse med budget reduktionen fravalgt at udlevere

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Højmarkskolen

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Højmarkskolen Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Højmarkskolen December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

Undersøgelse af livsstil, Jobcenteret i Faxe

Undersøgelse af livsstil, Jobcenteret i Faxe Undersøgelse af livsstil, Jobcenteret i Faxe Spørgeskema omhandler dig og din livsstil. Besvarelserne vil blive behandlet fortroligt, og vil ikke kunne føres tilbage til dig. Spørgeskemaet tager under

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen 2015 - Fredericia GRUNDLAG

Læs mere

Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due. Skolebørnsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed

Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due. Skolebørnsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due Skolebørnsundersøgelsen 4 Statens Institut for Folkesundhed Skolebørnsundersøgelsen 4 Redigeret af Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille

Læs mere

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Resultat Spørgeskemaundersøgelse -Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen -en undersøgelse blandt elever på. 1.-10. klassetrin 1 Min

Læs mere

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet F O A f a g o g a r b e j d e Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet FOA-medlemmernes sundhed FOA Fag og Arbejde 1 Politisk ansvarlig:

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 0. til 3. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 0. til 3. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME SUNDHEDSPROFIL 2010/11 0. til 3. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Sundhedsprofil Indskolingen: 0. 3. klasse...4 0. klasse...5 1. klasse...10 2. klasse...15 3.

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Sundhedsprofil. 9. klasse. Ishøj Kommune 2011/2012

Sundhedsprofil. 9. klasse. Ishøj Kommune 2011/2012 Rapport: Sundhedsprofil 9. klasse Ishøj Kommune 2011/2012 Udarbejdet af: Børne-ungelæge Tove Billeskov 1 INDHOLD side 1. Resultater, konklusioner... 3 2. Baggrund, metode... 4 3. Deltagelse... 5 4. Trivsel...

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Rødding Skole December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% beelser: 785 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

BAGGRUNDSMATERIALE TIL BØRN OG UNGE-UDVALGETS TEMADRØFTELSE OM SUNDHED OG TRIVSEL

BAGGRUNDSMATERIALE TIL BØRN OG UNGE-UDVALGETS TEMADRØFTELSE OM SUNDHED OG TRIVSEL BAGGRUNDSMATERIALE TIL BØRN OG UNGE-UDVALGETS TEMADRØFTELSE OM SUNDHED OG TRIVSEL SUNDHED OG TRIVSEL: ET MÅL I SIG SELV, ET MIDDEL TIL LÆRING At være sund og trives handler om at have det godt fysisk,

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

KRAM - Kost, Rygning, Alkohol og Motion

KRAM - Kost, Rygning, Alkohol og Motion Til patienter og pårørende KRAM - Kost, Rygning, Alkohol og Motion Vælg farve Sundhedsstyrelsens anbefalinger Psykiatrisk afdeling Odense - Universitetsfunktion KRAM på Psykiatrisk Afdeling Odense På Psykiatrisk

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG Strategien for sund mad og drikke er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken

Læs mere

Temamøde om mental sundhed. Tirsdag 15. November 2011 Anne Illemann Christensen Statens Institut for Folkesundhed

Temamøde om mental sundhed. Tirsdag 15. November 2011 Anne Illemann Christensen Statens Institut for Folkesundhed Temamøde om mental sundhed Tirsdag 15. November 2011 Anne Illemann Christensen Statens Institut for Folkesundhed Mental sundhed handler om Mental sundhed handler om at trives, at kunne udfolde sine evner,

Læs mere

Udskolingsprofil 9. årgang

Udskolingsprofil 9. årgang Udskolingsprofil 9. årgang Skoleåret 16-17 Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Baggrund og materiale Sundhedstjenesten i Rudersdal Kommune tilbyder udskolingsundersøgelse til alle kommunens 9. klasseelever.

Læs mere

Udvalgte indikatorer for sundhed og sundhedsrelateret livskvalitet i 1987, 1994, 2000 og 2005. Justeret procent og antal i befolkningen i 2005.

Udvalgte indikatorer for sundhed og sundhedsrelateret livskvalitet i 1987, 1994, 2000 og 2005. Justeret procent og antal i befolkningen i 2005. Sammenfatning Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne (SUSYundersøgelserne) har til formål at beskrive status og udvikling i den danske befolknings sundheds- og sygelighedstilstand og de faktorer, der

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE?

HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE? 8 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 1: HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE hvorfor er der nogen, der begynder at ryge, hvor mange gør det, og hvad gør rygning ved kroppen www.op-i-røg.dk

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Vester Mariendal Skole og Undervisningscenter Aalborg Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Vester Mariendal Skole og Undervisningscenter Aalborg Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Vester Mariendal Skole og Undervisscenter Termometeret Læsevejled Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes

Læs mere

Morsø Kommunes Sundhedspolitik

Morsø Kommunes Sundhedspolitik Morsø Kommunes Sundhedspolitik Vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar 2008 2008 Morsø Kommunes sundhedspolitik vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar Indhold Forord side 1 Sundheden i Morsø Kommune

Læs mere

Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvad kan der gøres ved de forgående problemer?

Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvad kan der gøres ved de forgående problemer? Indledning Rapport vil gå ind på forskellige emner omkring overvægt og motion blandt unge. Rapporten vil besvare følgende: Hvilke forskelle er der på dyrkning af motion i forskellige grupper unge? Hvorfor

Læs mere

Spørgeskema i forbindelse med den forebyggende undersøgelse af 67 i Viborg Kommune

Spørgeskema i forbindelse med den forebyggende undersøgelse af 67 i Viborg Kommune Spørgeskema i forbindelse med den forebyggende undersøgelse af 67 i Viborg Kommune (afleveres til screeningsygeplejersken) CPR-nr : Navn : Efternavn : TLF : 1. Hvad er din højde? cm Hvad er din vægt? kg

Læs mere

Nøgletal for kræft januar 2013

Nøgletal for kræft januar 2013 Nøgletal for kræft januar 213 Sundhedsøkonomi 1. Fortsat stigende aktivitet på kræftområdet Antallet af personer, som har fået en kræfteller kræftrelateret behandling er steget fra 142.7 personer i 21

Læs mere

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN...

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, efterår 2008 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... 3 1.1 DATAGRUNDLAGET... 3 1.2 RAPPORTENS STRUKTUR... 4 2. OPSAMLING

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering på Glamsbjerg Efterskole i skoleåret 2010/2011. Elevbesvarelser

Undervisningsmiljøvurdering på Glamsbjerg Efterskole i skoleåret 2010/2011. Elevbesvarelser Undervisningsmiljøvurdering på Glamsbjerg Efterskole i skoleåret 2010/2011. Spørgsmålene er inspireret af Termometeret fra Dansk Center for Undervisningsmiljø, og der er valgt flg. områder ud: Generel

Læs mere

Evaluering Livsstil for familier

Evaluering Livsstil for familier Evaluering Livsstil for familier Status: December 2015 Baggrund Dette notat samler op på de foreløbige resultater af projektet Livsstil for familier pr. december 2015. Notatet samler således op på de sidste

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

Rengøring Alle 1. & 2. tjek

Rengøring Alle 1. & 2. tjek Rengøring Alle 1. & 2. tjek 1 Indholdsfortegnelse Sundhed og trivsel på 9 arbejdspladser... 4 Hvordan har arbejdspladserne styrket sundhed og trivsel mellem tjekkene?... Arbejdsmiljø - trivsel... 8 Motion

Læs mere

788 elever ud af 844 har deltaget i undersøgelsen på 9. klassetrin. Dette giver en svarprocent på 94 %.

788 elever ud af 844 har deltaget i undersøgelsen på 9. klassetrin. Dette giver en svarprocent på 94 %. Indledning Næstved Kommunes SSP-samarbejde har i ugerne 44 og 45 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt alle 9. og 10. klasseelever i kommunen. Undersøgelsen er tidligere gennemført i 1999 og

Læs mere

Udfordringer for sundhedsarbejdet

Udfordringer for sundhedsarbejdet Bilag 1 Sundhedsprofil af Faaborg-Midtfyn kommune I 2010 gennemførtes en undersøgelse af borgernes sundhed i kommunerne i Danmark som er samlet i regionale opgørelser, hvor kommunens egne tal sammenholdes

Læs mere

Industri - Alle 1. & 2. tjek

Industri - Alle 1. & 2. tjek Industri - Alle 1. & 2. tjek 1 Indholdsfortegnelse Sundhed og trivsel på industri arbejdspladser... 4 Hvordan har arbejdspladserne styrket sundhed og trivsel mellem tjekkene?... Arbejdsmiljø - trivsel...

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 422 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 422 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 422 Offentligt Sundhedsprofil for voksne med helbredsrelateret aktivitetsbegrænsning og fysisk funktionsnedsættelse Nina Føns Johnsen Michael

Læs mere

Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug

Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug Kapitel 10 Langvarig sygdom, k o n t a k t t i l p ra k t i s e rende læge og medicinbrug Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug Andelen, der har en langvarig sygdom,

Læs mere

Ung og Sund til unge og deres forældre

Ung og Sund til unge og deres forældre Ung og Sund til unge og deres forældre Idræt Mad Trivsel Velvære Rusmidler Skole Vægt Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. - 10. klasse Kære unge, forældre og lærere SUNDHEDSPROFIL Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2011

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2011 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2011 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7 klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland

Sundhedsprofil 2013. Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland Sundhedsprofil 2013 Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland Forord Denne pjece er et sammendrag af nogle af de mange resultater fra Region Nordjyllands Sundhedsprofil 2013. Pjecen giver et kort indblik

Læs mere

http://www.analyzethis.no/v3/lpdanmark/bestilling/summary.aspx

http://www.analyzethis.no/v3/lpdanmark/bestilling/summary.aspx Side 1 af 5 Data er sidst opdateret 26.06.2008 02:02:22 Antal besvarelser: 98 af 98 for udvalg: Nordenskov Skole Elev - Kortlægningsundersøgelse LP-modellen Baggrundsoplysninger Dreng Pige Kryds af, om

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Kommunallægernes sundhedsprofil for udskolingsårgangen 2009-10

Kommunallægernes sundhedsprofil for udskolingsårgangen 2009-10 18. maj 2011 Igen i det forgangne skoleår gennemførte kommunallægerne registrering af data, dels fra spørgeskema, dels fra selve lægeundersøgelsen i forbindelse med undersøgelserne af kommunens 9.klasse-elever.

Læs mere

Udskolingsprofil 9. årgang

Udskolingsprofil 9. årgang Udskolingsprofil 9. årgang Skoleåret 2012-2013 og 2013-2014 Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Baggrund og materiale Sundhedstjenesten i Rudersdal Kommune tilbyder udskolingsundersøgelse til alle kommunens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet

Læs mere

Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler. Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse

Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler. Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse Langeland Kommune foråret 2011 - 1 - Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...- 2-2. Sammenligning

Læs mere

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre 1. Indledende kommentarer. Nordsjællands Grundskole

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2016-2019 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Sunde måltider og gode vaner 8 2. Mere

Læs mere

Tag dig tid til at læse hvert enkelt spørgsmål omhyggeligt og svar så godt du kan. Husk at vi er interesseret i din egen mening.

Tag dig tid til at læse hvert enkelt spørgsmål omhyggeligt og svar så godt du kan. Husk at vi er interesseret i din egen mening. SUNDHEDSADFÆRD HOS SKOLEBØRN Kære elev. Tak fordi du vil hjælpe os med denne undersøgelse! Ved at svare på disse spørgsmål hjælper du os med at finde ud af mere om, hvordan børn og unge i Grønland lever

Læs mere

Lisberh Thaulow Else Marie Jespersen

Lisberh Thaulow Else Marie Jespersen NOTAT DATO 10. august 2011 SAGSNR. SAGSANSVARLIG Lisberh Thaulow Else Marie Jespersen 2 timers ekstra motion pr. uge i folkeskolerne i Kalundborg Nedenstående notat er en tilbagemelding fra kommunalbestyrelsens

Læs mere

Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal fra 2010 det år, hvor den første

Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal fra 2010 det år, hvor den første SUNDHEDSPROFIL 2013 Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal fra 2010 det år, hvor den første Sundhedsprofil i Region Sjælland blev lavet.

Læs mere

Status på succeskriterierne i Sundheds- og forebyggelsespolitikken, november 2014.

Status på succeskriterierne i Sundheds- og forebyggelsespolitikken, november 2014. Status på succeskriterierne i Sundheds- og forebyggelsespolitikken, november 2014. De enkelte indsatsområders succeskriterier er evalueret i forhold til sundhedsprofil 2013. Nedenfor følger en oplistning

Læs mere

FOA-medlemmernes sundhed

FOA-medlemmernes sundhed FOA Kampagne og Analyse 9. juni 2015 FOA-medlemmernes sundhed Statens Institut for Folkesundhed (SIF) har for FOA foretaget en undersøgelse af FOAmedlemmernes sundhed. Den bygger på den store nationale

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 12. marts 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Kommunal sundhedsprofil for ind- og udskolingselever

Kommunal sundhedsprofil for ind- og udskolingselever Kommunal sundhedsprofil for ind- og udskolingselever Skoleåret 2014-2015 Udarbejdet af Kommunallæge Anne Munch Bøegh 1 Indholdsfortegnelse Baggrund:... 3 Indskoling... 4 1.1 Helbredsklager... 4 1.2 Skoletrivsel...

Læs mere

Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007

Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007 Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007 Horsens Kommune Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 16 9. klasse elevers ryge- og alkoholvaner Indholdsfortegnelse Sammenfatning og perspektiver

Læs mere

TALE TIL SAMRÅD VEDR. SPØRGSMÅL U-Y. Det talte ord gælder

TALE TIL SAMRÅD VEDR. SPØRGSMÅL U-Y. Det talte ord gælder Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 118 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 3. december 2008 TALE TIL SAMRÅD VEDR. SPØRGSMÅL U-Y Det talte

Læs mere

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Bjarne Ibsen og Jan Toftegaard Støckel Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik

Læs mere

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12 Det handler om dig en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune Afrapportering for skoleåret 2011/12 Udarbejdet af Inger Kruse Andersen September 2012 1 Indholdsfortegnelse En

Læs mere

2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016

2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 16. december 2008 af Karl H. Bornhøft (SF), Özlem Sara Cekic (SF), Jonas Dahl (SF) og Ole Sohn (SF)

Læs mere

Evalueringsnotat - Ungdomsskolen

Evalueringsnotat - Ungdomsskolen Dato 171215 Dok.nr. 176539-15 Sagsnr. 15-13597 Ref. memn Evalueringsnotat - Ungdomsskolen Indhold Evaluering af mål 1: 3 nye ungdomsklubber etableres i Tistrup, Næsbjerg og Ansager (evaluering udsat)....2

Læs mere

RAPPORT Ishøj kommune - borgerundersøgelse

RAPPORT Ishøj kommune - borgerundersøgelse RAPPORT Ishøj kommune - borgerundersøgelse Rapporteringsmåned: December 2007 Kunde: Ishøj kommune TNS Gallup INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 3 2 DATAGRUNDLAG 4 3 HOVEDKONKLUSIONER 5 3.1 KOMMUNIKATION

Læs mere

Marts 2014 Sundhedsundersøgelse i Egedal Kommune

Marts 2014 Sundhedsundersøgelse i Egedal Kommune Marts 2014 Sundhedsundersøgelse i Egedal Kommune Fakta om undersøgelsen Udført af: InFact ApS Interviews: 1034 Periode: 26. marts 2014 kl. 18:30-19:45 Population: Egedal Kommune, indbyggere over 18 år

Læs mere

N O TAT. Tilgangen og forekomsten af diabetespatienter

N O TAT. Tilgangen og forekomsten af diabetespatienter N O TAT Tilgangen og forekomsten af diabetespatienter Diabetes er en sygdom, som rammer en stadig større del af befolkningen. Sygdommen har betydelige konsekvenser både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

Individ og fællesskab

Individ og fællesskab INDIVIDUALITET I DET SENMODERNE SAMFUND Individ og fællesskab - AF HENNY KVIST OG JÓRUN CHRISTOPHERSEN I forholdet mellem begreberne individ og fællesskab gælder det til alle tider om at finde en god balance,

Læs mere

Stine Schou Mikkelsen Anne Illemann Christensen Janne S. Tolstrup. Ungdomsprofil Københavns Kommune

Stine Schou Mikkelsen Anne Illemann Christensen Janne S. Tolstrup. Ungdomsprofil Københavns Kommune Stine Schou Mikkelsen Anne Illemann Christensen Janne S. Tolstrup Ungdomsprofil Københavns Kommune Sundhedsadfærd, helbred og trivsel blandt elever på almene gymnasier i Københavns Kommune 2014 Ungdomsprofil

Læs mere

Uret ringer hver 1½ min. Så skifter man stol. En hen i rækken 2011. Sundhed med prikker

Uret ringer hver 1½ min. Så skifter man stol. En hen i rækken 2011. Sundhed med prikker Uret ringer hver 1½ min. Så skifter man stol. En hen i rækken 2011 Sundhed med prikker Indhold 1. Indledning Sundhed med prikker... 3 1.1 Baggrund.... 3 1.2 HBSC og Sundhed med prikker... 3 1.3 Sundhed

Læs mere

Analyserapport af overvægt- problematikken og overvægts- relateret livsstil i Halsnæs Kommune. Rapport juli 2014. Natur og Udvikling

Analyserapport af overvægt- problematikken og overvægts- relateret livsstil i Halsnæs Kommune. Rapport juli 2014. Natur og Udvikling Analyserapport af overvægt- problematikken og overvægts- relateret livsstil i Halsnæs Kommune Rapport juli 2014 Natur og Udvikling Indhold Resume... 3 Indledning... 4 Baggrundsmateriale... 4 Konsekvenser

Læs mere

BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE]

BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE] Sundhedsprofil BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE] Personlig sundhedsprofil Barnets navn Alder Antal søskende: Alder: Dato for Indledende samtale: Vægt: Højde: BMI: Dato for 3. måneders samtale: Vægt: Højde:

Læs mere