Digital MacroView Otoskop. Brugsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital MacroView Otoskop. Brugsanvisning"

Transkript

1 Digital MacroView Otoskop Brugsanvisning

2 ii Copyright 2008 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen har tilladelse til på nogen måde at reproducere eller duplikere denne vejledning eller nogen del deraf uden tilladelse fra Welch Allyn. Forsigtig: Amerikansk lovgivning begrænser dette udstyr til salg af eller på foranledning af en autoriseret læge uddannet i otoskopi. Welch Allyn er ikke ansvarlig for personskader eller for ulovlig eller forkert anvendelse af produktet, der kan opstå, hvis dette produkt ikke anvendes i henhold til instruktionerne, forholdsreglerne, advarslerne eller erklæringen om tilsigtet brug i denne vejledning. Welch Allyn er et registreret varemærke tilhørende Welch Allyn, Inc. Digital MacroView er et varemærke tilhørende Welch Allyn, Inc. Software i dette produkt er copyright Welch Allyn eller deres leverandører. Alle rettigheder forbeholdes. Softwaren er beskyttet af copyright-lovene i USA og bestemmelser i internationale traktater, som gælder verden over. Under sådanne love er bevillingshaveren berettiget til at bruge den kopi af softwaren, som er indbygget i dette instrument, som tilsigtet ved betjening af produktet, hvori det er integreret. Softwaren må ikke kopieres, dekompileres, omvendt-konstrueres, demonteres eller på anden vis reduceres til menneskelig-erkendt form. Dette er ikke et salg af softwaren eller nogen kopi af softwaren. Alle rettigheder, adkomst og ejerskab til softwaren forbliver hos Welch Allyn eller deres leverandører. Forsigtig: Ændringer eller modifikationer, der ikke er udtrykkeligt godkendt af Welch Allyn, kan gøre køberens godkendelse til at bruge udstyret ugyldig.

3 iii Hvis du ønsker information om Welch Allyn-produkter, kan du kontakte Welch Allyns tekniske support: Australien Callcenter i Europa Canada Frankrig Holland Japan Kina Latinamerika Singapore Storbritannien Sverige Sydafrika Tyskland USA Genbestillingsnr MAN/23960MAN DIR , Ver. D Trykt i USA Welch Allyn 4341 State Street Road, PO Box 220 Skaneateles Falls, NY USA EC REP Europæisk tilsynsførende Welch Allyn Ltd. Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Irland Tel.: Fax:

4 iv

5 v Indhold 1 Introduktion Systemkrav Tilsigtet brug Brugerprofil Symboler Advarsler og forholdsregler Betjening Brug af otoskophovedet Opsætning Brug af Digital MacroView-systemet Brug af fokus Brug af knapperne Gennemse billeder Standby-modus Brug af halsbelysningsarmaturet Vedligeholdelse og service Udskiftning af lampen Rengøringsanbefaling Genanvendelse af systemkomponenter Tilbehør Servicepolitik Specifikationer Begrænset garanti

6 vi

7 1 1 Introduktion Digital MacroView-systemet består af et digitalt otoskophoved og et USB-videokabel. En 3,5 volt Welch Allyn-strømkilde og en computer er nødvendige for at bruge Digital MacroViewsystemet. Digital MacroView-systemet er designet til brug som Plug and Play alle justeringer, herunder belysning og hvidbalance, er forudindstillet på fabrikken. Systemkrav Digital MacroView kræver en brugerenhed med Windows XPoperativsystemet med Service Pack 2 eller nyere, en skærmenhed og en USB 2.0-port. Tilsigtet brug Otoskopet er beregnet til at undersøge det ydre øre, ørekanal og trommehinde under forstørrelse. Otoskopet kan sekundært bruges til eller vurdering af trommehindens fleksibilitet (pneumatisk otoskopi). Brugerprofil Digital MacroView er beregnet til autoriserede læger uddannet i otoskopi.

8 2 Introduktion Welch Allyn Symboler Sikkerhedssymboler ADVARSEL Forsigtig Forsigtig: Se medfølgende dokumentation Type BF IPXØ Ikke beskyttet mod indtrængen af vand Temperaturgrænser USB Grænse for relativ fugtighed Genanvend produktet adskilt fra andet engangsudstyr. se Genanvendelse af systemkomponenter på side 17. Knapsymboler Tag billede Zoom

9 Brugsanvisning Digital MacroView 3 Myndighedssymboler CERTIFICERET TIL: CAN/CSA STD C22.2 NO C US OPFYLDER: UL STD IEC CE-mærket på dette produkt angiver, at det er blevet testet efter og er i overensstemmelse med bestemmelserne fremsat i direktivet 93/42/EØF om medicinsk udstyr. EC REP European Regulatory Manager Welch Allyn Ltd. Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Tlf.: Fax:

10 4 Introduktion Welch Allyn Advarsler og forholdsregler Advarsler Sørg for, at driftspersonalet bliver bekendt med generelle sikkerhedsoplysninger i denne oversigt. Der findes også specifikke advarsler og forholdsregler i denne vejledning. Sådanne specifikke advarsler og forholdsregler vises måske ikke i denne oversigt. En advarselserklæring i denne vejledning identificerer en tilstand eller praksis, som kan føre til personskade, sygdom eller dødsfald, hvis den ikke korrigeres eller afbrydes øjeblikkeligt. ADVARSEL Brug ikke i nærheden af brændbare anæstetika. ADVARSEL Ud over lampen indeholder dette produkt ingen dele, som kan vedligeholdes eller udskiftes af brugeren. Henvis al anden service til autoriseret servicepersonale. ADVARSEL Dette instrument er ikke beregnet til brug iøjet. ADVARSEL Dette produkt opretter referencebilleder via input fra Welch Allyn Digital MacroView. Disse referencebilleder er ikke beregnet til diagnostiske formål.

11 Brugsanvisning Digital MacroView 5 Forsigtig En forsigtig-erklæring i denne vejledning identificerer en tilstand eller praksis, som kan føre til udstyrsfejl, udstyrsbeskadigelse eller datatab, hvis den ikke korrigeres eller afbrydes øjeblikkeligt. Forsigtig Læs dette hæfte omhyggeligt af hensyn til optimal ydelse og patientsikkerhed. Forsigtig Digital MacroView-systemet er udtrykkeligt designet til brug med en godkendt 3,5 volt Welch Allynstrømkilde. Det vil beskadige systemet, hvis der tilsluttes andre strømkilder til videohovedet. Forsigtig Brug ikke Digital MacroView, hvis du ser tegn på beskadigelse af systemets komponenter. Kontakt Kundeservice for at få øjeblikkelig assistance. Forsigtig Før hver brug skal ydersiden af ørespecula på Digital MacroView, som er beregnet til at indsættes i en PATIENT, kontrolleres for at sikre, at der ikke er nogle utilsigtede grove overflader, skarpe kanter eller fremspring, der kan udgøre en sikkerhedsrisiko. Forsigtig Forsøg ikke på at desinficere Digital MacroView-systemet med glutaraldehydprodukter, ethylenoxidgas, damp eller andre væske- eller gasdesinfektionsmidler.

12 6 Introduktion Welch Allyn Forsigtig Signaludgangsstikket (USB-port) er kun beregnet til tilslutning af enheder, som overholder IEC eller andre IEC-standarder (f.eks. IEC 60950), alt efter hvad der er relevant for enheden. Tilslutning af yderligere enheder til Digital MacroViewsystemet er konfiguration af et medicinsk system, og du har ansvaret for at bekræfte, at systemet overholder kravene i systemstandarden IEC Forsigtig Dette produkt overholder de aktuelle gældende standarder for elektromagnetisk interferens og bør ikke udgøre noget problem for andet udstyr, ligesom det ikke bør kunne påvirkes af andet udstyr. Som en forsigtighedsregel bør man undgå at anvende dette apparat i nærheden af andet udstyr. Forsigtig For at minimere temperaturer udvendigt på otoskophuset bør brugstiden ikke overskride 2 minutter med en hviletid på mindst 10 minutter. Forsigtig Passer kun til Welch Allyn-specula. Forsigtig Brug kun lamper, der er godkendt af Welch Allyn. Forsigtig Brug ikke alkohol, kemikalier eller vand på linserne. Hvis der trænger væske ind i den optiske enhed, kan det beskadige interne komponenter.

13 7 2 Betjening Brug af otoskophovedet Lad indskæringerne i otoskophovedets bund flugte med strømkildens tapper. Skub let ned, og drej 90 med uret. Foretag denne procedure i omvendt rækkefølge ved fjernelse. Otoskophovedet passer til alle 3,5 volt Welch Allyn-strømkilder. Indskæring Tap Forsigtig Passer kun til Welch Allyn-specula. Tilslutning: Drej speculumet med uret, indtil det klikker på plads i låst position. Fjernelse: Drej TipGrip, eller drej speculumet mod uret. TipGrip

14 8 Betjening Welch Allyn Opsætning For at foretage opsætning inden brug af Digital MacroView første gang skal du installere Welch Allyn Viewer funktionen ved at følge vejledningen, der leveres med Viewer-CD'en. Brug af Digital MacroView-systemet 1. Kontroller, at der er slukket for strømkilden, og tilslut Welch Allyn Digital MacroView-hovedet til strømkilden (se side 7). 2. Tilslut USB-kablet til porten bag på Digital MacroViewhovedet og til computerens USB-port. Du kan høre et signal fra computeren, når tilslutningen er afsluttet. USB-port 3. Dobbeltklik på Welch Allyn Viewer ikonet på computerens skrivebord.

15 Brugsanvisning Digital MacroView 9 4. Drej strømkilden til positionen FULL ON for at få optimal ydelse. Computeren viser et billede. Digital MacroView optimerer automatisk billedets lysstyrke. Juster om nødvendigt farven og lysstyrken på computerskærmen for at få optimal billedkvalitet. Brug af fokus Standardposition: Lad den grønne linje flugte med den grønne prik. Fri fokus: Drej et af hjulene for at finjustere billedet.

16 10 Betjening Welch Allyn Brug af knapperne Tag billede: Tryk på og hold en af funktionsknapperne nede i ca. 1 sekund. Når funktionsknappen slippes, fryses billedet som et miniaturebillede på skærmen. Hvis billedet roteres (se nedenfor), roteres det optagne billede. Zoom: Tryk på og hold en af funktionsknapperne nede i ca. 2 sekunder. Zoom er kun beregnet til visning på skærmen. Hvis du tager et billede i zoomtilstand, oprettes et standardminiaturebillede. Tryk på og hold en af funktionsknapperne nede igen for at zoome ud. Roter: Tryk på og hold begge funktionsknapper nede i ca. 4 sekunder. Billedet roteres 180 på skærmen. Tryk på og hold knapperne nede igen for at vende tilbage til billedets oprindelige position.

17 Brugsanvisning Digital MacroView 11 Gennemse billeder Snapshot: Klik for at tage et snapshot fra vieweren. Billedet vises som miniaturebillede på skærmen. Optag videoklip: Klik for at starte optagelsen (grønt ikon); klik igen for at stoppe optagelsen (blåt ikon). Videoklippet vises som et miniaturebillede på skærmen og markeres som video. BEMÆRK: Der skal være en videooptager, som f.eks. Windows Movie Maker eller Windows Media Player installeret på computeren. Vis fuld skærm: Klik for at vise fuld skærm. Tryk på ESC for at vende tilbage til normal visning. Indstillinger: Standardbibliotek: Klik på Browse og vælg stivejen til, hvor du vil gemme dine billeder. Længde af videoklip: Vælg Video Capture Limit og vælg en mulighed. Den maksimalt tilladte længde af en optaget video er to minutter. Standard filformat: Vælg en tilgængelig filtype til dine grafiske emner. Gem alle billeder/videoer: Vælg Ja. For at gemme et enkelt billede/en enkelt video: Højreklik på miniaturebilledet og vælg Gem. Svar Ja. Slet alle billeder/videoer: Vælg Ja. For at slette et enkelt billede/en enkelt video: Højreklik på miniaturebilledet og vælg Slet. Svar Ja. Vis gemte billeder/videoer: Windows viser standardbiblioteket for gemte filer. Vælg filen eller vælg et andet bibliotek eller en anden mappe for at finde den ønskede fil. Dobbeltklik på filnavnet for at vise billedet.

18 12 Betjening Welch Allyn Standby-modus Digital MacroView lukker det aktive visningsvindue efter ca. 12 timers uafbrudt forbindelse mellem det aktive visningsvindue og computeren. Sådan genstartes Digital MacroView: 1. Tryk på en af funktionsknapperne, og åbn Windows Stifinder igen. 2. Åbn Windows Stifinder, og klik på My Computer (Denne computer) i venstre rude. Dobbeltklik på USB Video Device (USB-videoenhed). Eller dobbeltklik på ikonet My Computer (Denne computer) på computerens skrivebord, og dobbeltklik på USB Video Device (USB-videoenhed).

19 Brugsanvisning Digital MacroView 13 Brug af halsbelysningsarmaturet Welch Allyn Digital MacroView kan omdannes til et halsbelysningsarmatur. Når halsbelysningsarmaturet anvendes, kan billeder ikke vises på skærmen eller optages. ADVARSEL Det er vigtigt at bemærke, at selvom halsbelysningsarmaturet er en fortrinlig almen belysningskilde, skal mere en momentan direkte hudkontakt undgås på grund af mulig varmeudvikling. 1. Grib fat i otoskopdelen med venstre hånd. 2. Grib fat i kraven til halsbelysningsarmaturet ved (under sølvringen). 3. Hold kraven til halsbelysningsarmaturet stationær, drej otoskopdelen mod uret, indtil otoskophovedet fjernes. Otoskopdelen sættes på igen ved at lade otoskopdelen flugte med toppen af halsbelysningsarmaturet og dreje med uret. Halsbelysningsarmatur Halsbelysningsarmatur

20 14 Betjening Welch Allyn

21 15 3 Vedligeholdelse og service Udskiftning af lampen Forsigtig Halogenlamper er trykregulerede for at give maksimal effektivitet og belysning. Fejlhåndtering kan forårsage knusning. Beskyt lampens overflade mod slid og ridser. Brug beskyttelsesbriller under håndtering. Bortskaf lampen forsigtigt. Forsigtig Brug kun Welch Allyn-lampen REF U. Forsigtig Lamper kan være varme. Lad lamperne køle af, inden de fjernes. Forsigtig Undgå at fjerne lampen af andre årsager end for at udskifte den. Det er nødvendigt at kalibrere hvidbalancen igen på Digital MacroView efter udskiftning af lampen.

22 16 Vedligeholdelse og service Welch Allyn Sådan kalibreres hvidbalancen igen: Brug en fuldt opladet 3,5 volt strømkilde. 1. Slut hovedet til computeren, og skru helt op for strømmen se Brug af Digital MacroView-systemet på side Lad lyset skinne på et stykke hvidt papir i en afstand på ca. 3,2 cm. 3. Fold en almindelig papirclips ud, og sæt den ind i hullet til nulstilling af hvidbalancen. Tryk en smule for at aktivere knappen til nulstilling af hvidbalancen. Billedet bliver blåt på computerskærmen. Et live billede vises igen på computerskærmen efter kalibrering. Hvis skærmen er rød, gentages trin 1 til 3 herover. Hul til nulstilling af hvidbalance Rengøringsanbefaling Forsigtig Brug ikke alkohol, kemikalier eller vand på linserne. Hvis der trænger væske ind i den optiske enhed, kan det beskadige interne komponenter. Brug en tør klud til at rengøre Digital MacroView-systemet en gang om måneden.

23 Brugsanvisning Digital MacroView 17 Genanvendelse af systemkomponenter Inden for EU Produktet må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Produktet skal forberedes til genbrug eller særskilt indsamling som angivet i Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Hvis produktet er kontamineret, gælder Direktivet ikke. Yderligere oplysninger om bortskaffelse fås på eller ved at kontakte Welch Allyn Kundeservice på Uden for EU Efter produktets og komponenternes levetid skal de enkelte komponenter genanvendes i henhold til nationale og lokale love og forskrifter, eller de kan returneres til Welch Allyn.

24 18 Vedligeholdelse og service Welch Allyn Tilbehør REF Beskrivelse USB-kabel, længde på 3 meter Insufflatorpære til MacroView Kun 3,5 volt halsbelysningsarmatur U Universal 2,5 mm speculum til genbrug U Universal 3 mm speculum til genbrug U Universal 4 mm speculum til genbrug U Universal 5 mm speculum til genbrug U Sæt med 4 universalspeculum til genbrug U 2,75 mm ørespecula til engangsbrug U 4,25 mm ørespecula til engangsbrug SofSeal lille forseglingsspids til engangsbrug SofSeal mellemstor forseglingsspids til engangsbrug U Lampe 23920MAN/ Brugsanvisning - cd 23960MAN QSG Introduktionsvejledning

25 Brugsanvisning Digital MacroView 19 Servicepolitik Alle reparationer på produkter, der er omfattet af garanti, skal udføres eller godkendes af Welch Allyn. Uautoriserede reparationer ugyldiggør garantien. Hertil kommer, at uanset om det er dækket af garantien, må produktreparationer alene udføres af servicepersonale, der er certificeret af Welch Allyn. Kontakt Welch Allyn, hvis produktet ikke fungerer korrekt, eller hvis der opstår behov for assistance, service eller reservedele. Før der tages kontakt til Welch Allyn, skal man forsøge at gentage problemet og kontrollere samtlige tilbehør for at sikre, at det ikke er dem, der er årsag til problemet. Hav venligst følgende oplysninger klar: Produktets navn og modelnummer og en komplet beskrivelse af problemet. Produktets serienummer (hvis det findes). Institutionens komplette navn, adresse og telefonnummer. Et indkøbsordrenummer (eller kreditkortnummer) ved reparationer uden for garanti eller bestilling af reservedele. Varenummeret på den nødvendige reservedel ved bestilling af reservedele. Hvis produktet kræver reparation under garanti, udvidet garanti eller uden for garanti, skal man kontakte Welch Allyn. En tekniker vil assistere med fejlfinding af problemet og vil gøre alt for at løse problemet over telefonen og dermed undgå potentielt unødvendige returneringer. Hvis returnering af produktet ikke kan undgås, vil teknikeren notere alle nødvendige oplysninger og oplyse et servicenotifikationsnummer samt den korrekte returadresse. Enhver returforsendelse skal være forsynet med dette nummer. Ved returnering af produkter til service skal disse anbefalede emballeringsinstruktioner følges: Fjern alle slanger, kabler, sensorer, netledninger og tilbehørsprodukter (som relevant) før emballering, medmindre disse mistænkes for at være en del af problemet. Hvis det overhovedet er muligt, anvendes den originale forsendelsesemballage og pakkematerialer. Medtag en pakkeliste og Welch Allyns servicenotifikationsnummer. Det anbefales at forsikre alle returnerede produkter. Erstatningskrav i tilfælde af bortkomst eller beskadigelse skal fremsættes af afsenderen.

26 20 Vedligeholdelse og service Welch Allyn

27 21 4 Specifikationer Del Vægt Mål (omtrentlig) Mærkekapacitet Beskyttelse mod indtrængen af vand Driftsbetingelser Temperatur Relativ fugtighed Højde over havet Forsendelses- og opbevaringsbetingelser Temperatur Relativ fugtighed Periodisk anvendelse Sikkerhed, EMC og regulatorisk overholdelse Patenter Specifikationer Ca. 95 g Højde: 7,0 cm Længde: 10,2 cm Bredde: 3,7 cm Lampe: 3,5 Vdc, 810 ma USB: 5,0 Vdc, 150 ma IPXØ +10 C til +40 C 30 % til 75 % ikke-kondenserende 700 til 1060 hpa -20 C til +49 C Maks. 95 % ikke-kondenserende < 2 minutter tændt, > 10 minutter slukket mellem brug CAN/CSA C22.2 No M90, herunder tillæggene 1 & 2 EN/IEC EN/IEC UL Anmeldte patenter

28 22 Specifikationer Welch Allyn

29 23 Begrænset garanti Welch Allyn garanterer, at Digital MacroView-produkterne opfylder de anførte specifikationer for de pågældende produkter og er fri for defekter i materialer og udførelse i en periode på et år fra købsdatoen. Hverken lampen eller specula har en udtrykkelig garanti ud over fejl, der konstateres efter udpakning eller første gang, at produktet tages i brug. Købsdatoen regnes for værende: 1) den dato, der fremgår af vores optegnelser, hvis produktet blev købt direkte fra os, 2) den dato, der fremgår af garantiregistreringskortet, som vi beder om at få indsendt, eller 3) datoen for køb af produktet fra den autoriserede Welch Allyn-distributør som dokumenteret med en kvittering fra den nævnte distributør. Denne garanti dækker ikke skader forårsaget af: 1) håndtering under forsendelse, 2) brug eller vedligeholdelse, der ikke er i henhold til de angivne vejledninger, 3) ændringer eller reparationer udført af personer, der ikke er autoriseret af Welch Allyn og 4) ulykker. Hvis et produkt eller et tilbehør, der er dækket af denne garanti, findes at være defekt på grund af defekter i materialer, komponenter eller udførelse, og garantikravet gøres gældende inden for den ovenfor beskrevne garantiperiode, vil Welch Allyn efter eget valg reparere eller udskifte det defekte produkt eller tilbehør uden omkostninger. Der skal indhentes et servicenotifikationsnummer fra Welch Allyn, før produktet indsendes til det af Welch Allyn udpegede servicecenter med henblik på reparation. Kontakt Welch Allyns tekniske support. DENNE GARANTI ER I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKLUSIVE MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. WELCH ALLYNS FORPLIGTIGELSER I HENHOLD TIL DENNE GARANTI ER BEGRÆNSET TIL REPARATION ELLER UDSKIFTNING AF PRODUKTER, DER ER DEFEKTE. WELCH ALLYN ER IKKE ANSVARLIG FOR INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF EN PRODUKTDEFEKT, DER ER DÆKKET AF GARANTIEN.

30 24 Begrænset garanti Welch Allyn Digital MacroView

31

32 4341 State Street Road, PO Box 220, Skaneateles Falls, NY USA , Genbestillingsnr MAN/23960MAN DIR , Ver. D

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler. Brugsanvisning

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler. Brugsanvisning Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler Brugsanvisning 2011 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. I forbindelse med den tilsigtede anvendelse af det produkt, som er beskrevet i denne

Læs mere

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger Brugsanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i

Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i denne brugervejledning kan ændres uden forbehold. Indholdsfortegnelse

Læs mere

421D. Brugsanvisning. Distance Meter

421D. Brugsanvisning. Distance Meter 421D Distance Meter Brugsanvisning September 2009 Rev.1, 3/10 (Danish) 2009, 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Læs mere

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series FARVELASERPRINTER Brugervejledning CLP-300 Series Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Samsung Electronics

Læs mere

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Sprederstyreenhed www.topconpa.com Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4950-DA Rev. nummer: 1.0.1 Til brug med softwareversion 3.12.12 Copyright Topcon Precision

Læs mere

BÆR HEADSETTET, SOM DU HAR LYST TIL... 7

BÆR HEADSETTET, SOM DU HAR LYST TIL... 7 USER MANUAL Dansk TAK............................................................ 2 Om Jabra BT3030............................................. 2 HEADSETFUNKTIONER.........................................

Læs mere

Monolaserprinter Brugerhåndbog

Monolaserprinter Brugerhåndbog ML-1640 Series ML-2240 Series Monolaserprinter Brugerhåndbog forestil dig mulighederne Tak, fordi du har købt et Samsung-produkt. Du kan få endnu bedre service ved at registrere dit produkt på www.samsung.com/global/register

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330. Betjeningsvejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330. Betjeningsvejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330 DK Betjeningsvejledning Indhold Oversigt... 3 Kære kunde,... 3 Om denne brugsvejledning... 3 1 Generelle sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Din brugermanual VIEWSONIC N3246 http://da.yourpdfguides.com/dref/2645755

Din brugermanual VIEWSONIC N3246 http://da.yourpdfguides.com/dref/2645755 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Betjeningsvejledning. Oversat fra engelsk

GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Betjeningsvejledning. Oversat fra engelsk GE Healthcare Life Sciences ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 1.1 Vigtig brugerinformation... 1.2 Forskriftsmæssige

Læs mere

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer Operatørmanual ADVARSEL! Læs denne operatørmanual omhyggeligt før brug af dette værktøj. Undladelse af at forstå og følge indholdet i denne manual kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VERBATIM-HARDDISKE

BRUGERVEJLEDNING VERBATIM-HARDDISKE BRUGERVEJLEDNING VERBATIM-HARDDISKE Rev. 202 Kære bruger Tak, fordi du valgte en Verbatim-harddisk som ekstern datalagringsenhed. For at sikre en optimal brug og betjening anbefaler vi, at du læser denne

Læs mere

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Information om virksomheden Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Alle rettigheder forbeholdt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. Brugerhåndbog Dell B1160 Dell B1160w GRUNDLÆGGENDE Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. AVANCERET Denne håndbog indeholder oplysninger

Læs mere

Komgodtigang. Indhold: - Oplysninger om bl.a. sikkerhed og garanti - Konfiguration af computeren - Programretablering - Fejlfinding - Hjælp og service

Komgodtigang. Indhold: - Oplysninger om bl.a. sikkerhed og garanti - Konfiguration af computeren - Programretablering - Fejlfinding - Hjælp og service Komgodtigang Indhold: - Oplysninger om bl.a. sikkerhed og garanti - Konfiguration af computeren - Programretablering - Fejlfinding - Hjælp og service Komgodtigang Bemærk Før du bruger oplysningerne i

Læs mere

Aspire 9400/7100 Seriens. Brugervejledning

Aspire 9400/7100 Seriens. Brugervejledning Aspire 9400/7100 Seriens Brugervejledning Copyright 2006. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. Aspire 9400/7100 Seriens Brugervejledning Oprindeligt udgivet: 01/2006 Der kan foretages ændringer

Læs mere

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af ComPilot-batteriet

Læs mere

Unitron udirect 2 vejledning

Unitron udirect 2 vejledning Unitron udirect 2 vejledning Tak Tak, fordi du har valgt en Unitron udirect 2. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med høretab. Vi er i tæt samarbejde med dygtige fagfolk om at udvikle avancerede,

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug.

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Betjeningsvejledninger Smart bordtelefon Modelnr. KX-UT670 Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. KX-UT670:

Læs mere

hp psc1310 series all-in-one

hp psc1310 series all-in-one hp psc1310 series all-in-one brugervejledning hp psc1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Gengivelse, tilretning eller

Læs mere

AxiChrom 300-1000 columns

AxiChrom 300-1000 columns GE Healthcare Life Sciences AxiChrom 300-1000 columns Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 1.1 Vigtig brugerinformation... 1.2 Forskriftsmæssige

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

My Passport For Mac Ultra-bærbar harddiskdrev Brugervejledning

My Passport For Mac Ultra-bærbar harddiskdrev Brugervejledning My Passport For Mac Ultra-bærbar harddiskdrev Brugervejledning My Passport for Mac brugervejledning Ekstern transportabel WD Service og Support Hvis du oplever problemer, så skal vi bede dig give os en

Læs mere

hp psc 2200 series all-in-one

hp psc 2200 series all-in-one all-in-one referencehåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dokumentet må fotokopieres, reproduceres eller oversættes til et andet sprog uden forudgående

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL4418H/12 PFL4418K/12 PFL4418T/60 PFL45x8H/12 PFL45x8K/12 PFL45x8T/12 PFL45x8T/60 PFL45x8M/08 DA Brugervejledning Indhold 1 Vigtigt 3

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN BRUGSANVISNING DCP-8085DN Version B DAN Hvis du får brug for at kontakte vores kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-8085DN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1

Læs mere