Digital MacroView Otoskop. Brugsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital MacroView Otoskop. Brugsanvisning"

Transkript

1 Digital MacroView Otoskop Brugsanvisning

2 ii Copyright 2008 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen har tilladelse til på nogen måde at reproducere eller duplikere denne vejledning eller nogen del deraf uden tilladelse fra Welch Allyn. Forsigtig: Amerikansk lovgivning begrænser dette udstyr til salg af eller på foranledning af en autoriseret læge uddannet i otoskopi. Welch Allyn er ikke ansvarlig for personskader eller for ulovlig eller forkert anvendelse af produktet, der kan opstå, hvis dette produkt ikke anvendes i henhold til instruktionerne, forholdsreglerne, advarslerne eller erklæringen om tilsigtet brug i denne vejledning. Welch Allyn er et registreret varemærke tilhørende Welch Allyn, Inc. Digital MacroView er et varemærke tilhørende Welch Allyn, Inc. Software i dette produkt er copyright Welch Allyn eller deres leverandører. Alle rettigheder forbeholdes. Softwaren er beskyttet af copyright-lovene i USA og bestemmelser i internationale traktater, som gælder verden over. Under sådanne love er bevillingshaveren berettiget til at bruge den kopi af softwaren, som er indbygget i dette instrument, som tilsigtet ved betjening af produktet, hvori det er integreret. Softwaren må ikke kopieres, dekompileres, omvendt-konstrueres, demonteres eller på anden vis reduceres til menneskelig-erkendt form. Dette er ikke et salg af softwaren eller nogen kopi af softwaren. Alle rettigheder, adkomst og ejerskab til softwaren forbliver hos Welch Allyn eller deres leverandører. Forsigtig: Ændringer eller modifikationer, der ikke er udtrykkeligt godkendt af Welch Allyn, kan gøre køberens godkendelse til at bruge udstyret ugyldig.

3 iii Hvis du ønsker information om Welch Allyn-produkter, kan du kontakte Welch Allyns tekniske support: Australien Callcenter i Europa Canada Frankrig Holland Japan Kina Latinamerika Singapore Storbritannien Sverige Sydafrika Tyskland USA Genbestillingsnr MAN/23960MAN DIR , Ver. D Trykt i USA Welch Allyn 4341 State Street Road, PO Box 220 Skaneateles Falls, NY USA EC REP Europæisk tilsynsførende Welch Allyn Ltd. Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Irland Tel.: Fax:

4 iv

5 v Indhold 1 Introduktion Systemkrav Tilsigtet brug Brugerprofil Symboler Advarsler og forholdsregler Betjening Brug af otoskophovedet Opsætning Brug af Digital MacroView-systemet Brug af fokus Brug af knapperne Gennemse billeder Standby-modus Brug af halsbelysningsarmaturet Vedligeholdelse og service Udskiftning af lampen Rengøringsanbefaling Genanvendelse af systemkomponenter Tilbehør Servicepolitik Specifikationer Begrænset garanti

6 vi

7 1 1 Introduktion Digital MacroView-systemet består af et digitalt otoskophoved og et USB-videokabel. En 3,5 volt Welch Allyn-strømkilde og en computer er nødvendige for at bruge Digital MacroViewsystemet. Digital MacroView-systemet er designet til brug som Plug and Play alle justeringer, herunder belysning og hvidbalance, er forudindstillet på fabrikken. Systemkrav Digital MacroView kræver en brugerenhed med Windows XPoperativsystemet med Service Pack 2 eller nyere, en skærmenhed og en USB 2.0-port. Tilsigtet brug Otoskopet er beregnet til at undersøge det ydre øre, ørekanal og trommehinde under forstørrelse. Otoskopet kan sekundært bruges til eller vurdering af trommehindens fleksibilitet (pneumatisk otoskopi). Brugerprofil Digital MacroView er beregnet til autoriserede læger uddannet i otoskopi.

8 2 Introduktion Welch Allyn Symboler Sikkerhedssymboler ADVARSEL Forsigtig Forsigtig: Se medfølgende dokumentation Type BF IPXØ Ikke beskyttet mod indtrængen af vand Temperaturgrænser USB Grænse for relativ fugtighed Genanvend produktet adskilt fra andet engangsudstyr. se Genanvendelse af systemkomponenter på side 17. Knapsymboler Tag billede Zoom

9 Brugsanvisning Digital MacroView 3 Myndighedssymboler CERTIFICERET TIL: CAN/CSA STD C22.2 NO C US OPFYLDER: UL STD IEC CE-mærket på dette produkt angiver, at det er blevet testet efter og er i overensstemmelse med bestemmelserne fremsat i direktivet 93/42/EØF om medicinsk udstyr. EC REP European Regulatory Manager Welch Allyn Ltd. Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Tlf.: Fax:

10 4 Introduktion Welch Allyn Advarsler og forholdsregler Advarsler Sørg for, at driftspersonalet bliver bekendt med generelle sikkerhedsoplysninger i denne oversigt. Der findes også specifikke advarsler og forholdsregler i denne vejledning. Sådanne specifikke advarsler og forholdsregler vises måske ikke i denne oversigt. En advarselserklæring i denne vejledning identificerer en tilstand eller praksis, som kan føre til personskade, sygdom eller dødsfald, hvis den ikke korrigeres eller afbrydes øjeblikkeligt. ADVARSEL Brug ikke i nærheden af brændbare anæstetika. ADVARSEL Ud over lampen indeholder dette produkt ingen dele, som kan vedligeholdes eller udskiftes af brugeren. Henvis al anden service til autoriseret servicepersonale. ADVARSEL Dette instrument er ikke beregnet til brug iøjet. ADVARSEL Dette produkt opretter referencebilleder via input fra Welch Allyn Digital MacroView. Disse referencebilleder er ikke beregnet til diagnostiske formål.

11 Brugsanvisning Digital MacroView 5 Forsigtig En forsigtig-erklæring i denne vejledning identificerer en tilstand eller praksis, som kan føre til udstyrsfejl, udstyrsbeskadigelse eller datatab, hvis den ikke korrigeres eller afbrydes øjeblikkeligt. Forsigtig Læs dette hæfte omhyggeligt af hensyn til optimal ydelse og patientsikkerhed. Forsigtig Digital MacroView-systemet er udtrykkeligt designet til brug med en godkendt 3,5 volt Welch Allynstrømkilde. Det vil beskadige systemet, hvis der tilsluttes andre strømkilder til videohovedet. Forsigtig Brug ikke Digital MacroView, hvis du ser tegn på beskadigelse af systemets komponenter. Kontakt Kundeservice for at få øjeblikkelig assistance. Forsigtig Før hver brug skal ydersiden af ørespecula på Digital MacroView, som er beregnet til at indsættes i en PATIENT, kontrolleres for at sikre, at der ikke er nogle utilsigtede grove overflader, skarpe kanter eller fremspring, der kan udgøre en sikkerhedsrisiko. Forsigtig Forsøg ikke på at desinficere Digital MacroView-systemet med glutaraldehydprodukter, ethylenoxidgas, damp eller andre væske- eller gasdesinfektionsmidler.

12 6 Introduktion Welch Allyn Forsigtig Signaludgangsstikket (USB-port) er kun beregnet til tilslutning af enheder, som overholder IEC eller andre IEC-standarder (f.eks. IEC 60950), alt efter hvad der er relevant for enheden. Tilslutning af yderligere enheder til Digital MacroViewsystemet er konfiguration af et medicinsk system, og du har ansvaret for at bekræfte, at systemet overholder kravene i systemstandarden IEC Forsigtig Dette produkt overholder de aktuelle gældende standarder for elektromagnetisk interferens og bør ikke udgøre noget problem for andet udstyr, ligesom det ikke bør kunne påvirkes af andet udstyr. Som en forsigtighedsregel bør man undgå at anvende dette apparat i nærheden af andet udstyr. Forsigtig For at minimere temperaturer udvendigt på otoskophuset bør brugstiden ikke overskride 2 minutter med en hviletid på mindst 10 minutter. Forsigtig Passer kun til Welch Allyn-specula. Forsigtig Brug kun lamper, der er godkendt af Welch Allyn. Forsigtig Brug ikke alkohol, kemikalier eller vand på linserne. Hvis der trænger væske ind i den optiske enhed, kan det beskadige interne komponenter.

13 7 2 Betjening Brug af otoskophovedet Lad indskæringerne i otoskophovedets bund flugte med strømkildens tapper. Skub let ned, og drej 90 med uret. Foretag denne procedure i omvendt rækkefølge ved fjernelse. Otoskophovedet passer til alle 3,5 volt Welch Allyn-strømkilder. Indskæring Tap Forsigtig Passer kun til Welch Allyn-specula. Tilslutning: Drej speculumet med uret, indtil det klikker på plads i låst position. Fjernelse: Drej TipGrip, eller drej speculumet mod uret. TipGrip

14 8 Betjening Welch Allyn Opsætning For at foretage opsætning inden brug af Digital MacroView første gang skal du installere Welch Allyn Viewer funktionen ved at følge vejledningen, der leveres med Viewer-CD'en. Brug af Digital MacroView-systemet 1. Kontroller, at der er slukket for strømkilden, og tilslut Welch Allyn Digital MacroView-hovedet til strømkilden (se side 7). 2. Tilslut USB-kablet til porten bag på Digital MacroViewhovedet og til computerens USB-port. Du kan høre et signal fra computeren, når tilslutningen er afsluttet. USB-port 3. Dobbeltklik på Welch Allyn Viewer ikonet på computerens skrivebord.

15 Brugsanvisning Digital MacroView 9 4. Drej strømkilden til positionen FULL ON for at få optimal ydelse. Computeren viser et billede. Digital MacroView optimerer automatisk billedets lysstyrke. Juster om nødvendigt farven og lysstyrken på computerskærmen for at få optimal billedkvalitet. Brug af fokus Standardposition: Lad den grønne linje flugte med den grønne prik. Fri fokus: Drej et af hjulene for at finjustere billedet.

16 10 Betjening Welch Allyn Brug af knapperne Tag billede: Tryk på og hold en af funktionsknapperne nede i ca. 1 sekund. Når funktionsknappen slippes, fryses billedet som et miniaturebillede på skærmen. Hvis billedet roteres (se nedenfor), roteres det optagne billede. Zoom: Tryk på og hold en af funktionsknapperne nede i ca. 2 sekunder. Zoom er kun beregnet til visning på skærmen. Hvis du tager et billede i zoomtilstand, oprettes et standardminiaturebillede. Tryk på og hold en af funktionsknapperne nede igen for at zoome ud. Roter: Tryk på og hold begge funktionsknapper nede i ca. 4 sekunder. Billedet roteres 180 på skærmen. Tryk på og hold knapperne nede igen for at vende tilbage til billedets oprindelige position.

17 Brugsanvisning Digital MacroView 11 Gennemse billeder Snapshot: Klik for at tage et snapshot fra vieweren. Billedet vises som miniaturebillede på skærmen. Optag videoklip: Klik for at starte optagelsen (grønt ikon); klik igen for at stoppe optagelsen (blåt ikon). Videoklippet vises som et miniaturebillede på skærmen og markeres som video. BEMÆRK: Der skal være en videooptager, som f.eks. Windows Movie Maker eller Windows Media Player installeret på computeren. Vis fuld skærm: Klik for at vise fuld skærm. Tryk på ESC for at vende tilbage til normal visning. Indstillinger: Standardbibliotek: Klik på Browse og vælg stivejen til, hvor du vil gemme dine billeder. Længde af videoklip: Vælg Video Capture Limit og vælg en mulighed. Den maksimalt tilladte længde af en optaget video er to minutter. Standard filformat: Vælg en tilgængelig filtype til dine grafiske emner. Gem alle billeder/videoer: Vælg Ja. For at gemme et enkelt billede/en enkelt video: Højreklik på miniaturebilledet og vælg Gem. Svar Ja. Slet alle billeder/videoer: Vælg Ja. For at slette et enkelt billede/en enkelt video: Højreklik på miniaturebilledet og vælg Slet. Svar Ja. Vis gemte billeder/videoer: Windows viser standardbiblioteket for gemte filer. Vælg filen eller vælg et andet bibliotek eller en anden mappe for at finde den ønskede fil. Dobbeltklik på filnavnet for at vise billedet.

18 12 Betjening Welch Allyn Standby-modus Digital MacroView lukker det aktive visningsvindue efter ca. 12 timers uafbrudt forbindelse mellem det aktive visningsvindue og computeren. Sådan genstartes Digital MacroView: 1. Tryk på en af funktionsknapperne, og åbn Windows Stifinder igen. 2. Åbn Windows Stifinder, og klik på My Computer (Denne computer) i venstre rude. Dobbeltklik på USB Video Device (USB-videoenhed). Eller dobbeltklik på ikonet My Computer (Denne computer) på computerens skrivebord, og dobbeltklik på USB Video Device (USB-videoenhed).

19 Brugsanvisning Digital MacroView 13 Brug af halsbelysningsarmaturet Welch Allyn Digital MacroView kan omdannes til et halsbelysningsarmatur. Når halsbelysningsarmaturet anvendes, kan billeder ikke vises på skærmen eller optages. ADVARSEL Det er vigtigt at bemærke, at selvom halsbelysningsarmaturet er en fortrinlig almen belysningskilde, skal mere en momentan direkte hudkontakt undgås på grund af mulig varmeudvikling. 1. Grib fat i otoskopdelen med venstre hånd. 2. Grib fat i kraven til halsbelysningsarmaturet ved (under sølvringen). 3. Hold kraven til halsbelysningsarmaturet stationær, drej otoskopdelen mod uret, indtil otoskophovedet fjernes. Otoskopdelen sættes på igen ved at lade otoskopdelen flugte med toppen af halsbelysningsarmaturet og dreje med uret. Halsbelysningsarmatur Halsbelysningsarmatur

20 14 Betjening Welch Allyn

21 15 3 Vedligeholdelse og service Udskiftning af lampen Forsigtig Halogenlamper er trykregulerede for at give maksimal effektivitet og belysning. Fejlhåndtering kan forårsage knusning. Beskyt lampens overflade mod slid og ridser. Brug beskyttelsesbriller under håndtering. Bortskaf lampen forsigtigt. Forsigtig Brug kun Welch Allyn-lampen REF U. Forsigtig Lamper kan være varme. Lad lamperne køle af, inden de fjernes. Forsigtig Undgå at fjerne lampen af andre årsager end for at udskifte den. Det er nødvendigt at kalibrere hvidbalancen igen på Digital MacroView efter udskiftning af lampen.

22 16 Vedligeholdelse og service Welch Allyn Sådan kalibreres hvidbalancen igen: Brug en fuldt opladet 3,5 volt strømkilde. 1. Slut hovedet til computeren, og skru helt op for strømmen se Brug af Digital MacroView-systemet på side Lad lyset skinne på et stykke hvidt papir i en afstand på ca. 3,2 cm. 3. Fold en almindelig papirclips ud, og sæt den ind i hullet til nulstilling af hvidbalancen. Tryk en smule for at aktivere knappen til nulstilling af hvidbalancen. Billedet bliver blåt på computerskærmen. Et live billede vises igen på computerskærmen efter kalibrering. Hvis skærmen er rød, gentages trin 1 til 3 herover. Hul til nulstilling af hvidbalance Rengøringsanbefaling Forsigtig Brug ikke alkohol, kemikalier eller vand på linserne. Hvis der trænger væske ind i den optiske enhed, kan det beskadige interne komponenter. Brug en tør klud til at rengøre Digital MacroView-systemet en gang om måneden.

23 Brugsanvisning Digital MacroView 17 Genanvendelse af systemkomponenter Inden for EU Produktet må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Produktet skal forberedes til genbrug eller særskilt indsamling som angivet i Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Hvis produktet er kontamineret, gælder Direktivet ikke. Yderligere oplysninger om bortskaffelse fås på eller ved at kontakte Welch Allyn Kundeservice på Uden for EU Efter produktets og komponenternes levetid skal de enkelte komponenter genanvendes i henhold til nationale og lokale love og forskrifter, eller de kan returneres til Welch Allyn.

24 18 Vedligeholdelse og service Welch Allyn Tilbehør REF Beskrivelse USB-kabel, længde på 3 meter Insufflatorpære til MacroView Kun 3,5 volt halsbelysningsarmatur U Universal 2,5 mm speculum til genbrug U Universal 3 mm speculum til genbrug U Universal 4 mm speculum til genbrug U Universal 5 mm speculum til genbrug U Sæt med 4 universalspeculum til genbrug U 2,75 mm ørespecula til engangsbrug U 4,25 mm ørespecula til engangsbrug SofSeal lille forseglingsspids til engangsbrug SofSeal mellemstor forseglingsspids til engangsbrug U Lampe 23920MAN/ Brugsanvisning - cd 23960MAN QSG Introduktionsvejledning

25 Brugsanvisning Digital MacroView 19 Servicepolitik Alle reparationer på produkter, der er omfattet af garanti, skal udføres eller godkendes af Welch Allyn. Uautoriserede reparationer ugyldiggør garantien. Hertil kommer, at uanset om det er dækket af garantien, må produktreparationer alene udføres af servicepersonale, der er certificeret af Welch Allyn. Kontakt Welch Allyn, hvis produktet ikke fungerer korrekt, eller hvis der opstår behov for assistance, service eller reservedele. Før der tages kontakt til Welch Allyn, skal man forsøge at gentage problemet og kontrollere samtlige tilbehør for at sikre, at det ikke er dem, der er årsag til problemet. Hav venligst følgende oplysninger klar: Produktets navn og modelnummer og en komplet beskrivelse af problemet. Produktets serienummer (hvis det findes). Institutionens komplette navn, adresse og telefonnummer. Et indkøbsordrenummer (eller kreditkortnummer) ved reparationer uden for garanti eller bestilling af reservedele. Varenummeret på den nødvendige reservedel ved bestilling af reservedele. Hvis produktet kræver reparation under garanti, udvidet garanti eller uden for garanti, skal man kontakte Welch Allyn. En tekniker vil assistere med fejlfinding af problemet og vil gøre alt for at løse problemet over telefonen og dermed undgå potentielt unødvendige returneringer. Hvis returnering af produktet ikke kan undgås, vil teknikeren notere alle nødvendige oplysninger og oplyse et servicenotifikationsnummer samt den korrekte returadresse. Enhver returforsendelse skal være forsynet med dette nummer. Ved returnering af produkter til service skal disse anbefalede emballeringsinstruktioner følges: Fjern alle slanger, kabler, sensorer, netledninger og tilbehørsprodukter (som relevant) før emballering, medmindre disse mistænkes for at være en del af problemet. Hvis det overhovedet er muligt, anvendes den originale forsendelsesemballage og pakkematerialer. Medtag en pakkeliste og Welch Allyns servicenotifikationsnummer. Det anbefales at forsikre alle returnerede produkter. Erstatningskrav i tilfælde af bortkomst eller beskadigelse skal fremsættes af afsenderen.

26 20 Vedligeholdelse og service Welch Allyn

27 21 4 Specifikationer Del Vægt Mål (omtrentlig) Mærkekapacitet Beskyttelse mod indtrængen af vand Driftsbetingelser Temperatur Relativ fugtighed Højde over havet Forsendelses- og opbevaringsbetingelser Temperatur Relativ fugtighed Periodisk anvendelse Sikkerhed, EMC og regulatorisk overholdelse Patenter Specifikationer Ca. 95 g Højde: 7,0 cm Længde: 10,2 cm Bredde: 3,7 cm Lampe: 3,5 Vdc, 810 ma USB: 5,0 Vdc, 150 ma IPXØ +10 C til +40 C 30 % til 75 % ikke-kondenserende 700 til 1060 hpa -20 C til +49 C Maks. 95 % ikke-kondenserende < 2 minutter tændt, > 10 minutter slukket mellem brug CAN/CSA C22.2 No M90, herunder tillæggene 1 & 2 EN/IEC EN/IEC UL Anmeldte patenter

28 22 Specifikationer Welch Allyn

29 23 Begrænset garanti Welch Allyn garanterer, at Digital MacroView-produkterne opfylder de anførte specifikationer for de pågældende produkter og er fri for defekter i materialer og udførelse i en periode på et år fra købsdatoen. Hverken lampen eller specula har en udtrykkelig garanti ud over fejl, der konstateres efter udpakning eller første gang, at produktet tages i brug. Købsdatoen regnes for værende: 1) den dato, der fremgår af vores optegnelser, hvis produktet blev købt direkte fra os, 2) den dato, der fremgår af garantiregistreringskortet, som vi beder om at få indsendt, eller 3) datoen for køb af produktet fra den autoriserede Welch Allyn-distributør som dokumenteret med en kvittering fra den nævnte distributør. Denne garanti dækker ikke skader forårsaget af: 1) håndtering under forsendelse, 2) brug eller vedligeholdelse, der ikke er i henhold til de angivne vejledninger, 3) ændringer eller reparationer udført af personer, der ikke er autoriseret af Welch Allyn og 4) ulykker. Hvis et produkt eller et tilbehør, der er dækket af denne garanti, findes at være defekt på grund af defekter i materialer, komponenter eller udførelse, og garantikravet gøres gældende inden for den ovenfor beskrevne garantiperiode, vil Welch Allyn efter eget valg reparere eller udskifte det defekte produkt eller tilbehør uden omkostninger. Der skal indhentes et servicenotifikationsnummer fra Welch Allyn, før produktet indsendes til det af Welch Allyn udpegede servicecenter med henblik på reparation. Kontakt Welch Allyns tekniske support. DENNE GARANTI ER I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKLUSIVE MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. WELCH ALLYNS FORPLIGTIGELSER I HENHOLD TIL DENNE GARANTI ER BEGRÆNSET TIL REPARATION ELLER UDSKIFTNING AF PRODUKTER, DER ER DEFEKTE. WELCH ALLYN ER IKKE ANSVARLIG FOR INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF EN PRODUKTDEFEKT, DER ER DÆKKET AF GARANTIEN.

30 24 Begrænset garanti Welch Allyn Digital MacroView

31

32 4341 State Street Road, PO Box 220, Skaneateles Falls, NY USA , Genbestillingsnr MAN/23960MAN DIR , Ver. D

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Brugervejledning Dansk Introduktion Tak for, at du har købt denne bærbare harddisk fra Verbatim med den hurtige og nemme Powered esata-grænseflade. Før

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Talking-Butterflies eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick DENVER SBT-10BLACK Bluetooth Selfie Stick Læs denne vejledning grundigt før brug, og gem den til fremtidig brug. Erklæring om ansvarsfraskrivelse Denver Electronics A/S vil under ingen omstændigheder tage

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...3 Produktoversigt...3 OVERSIGT...4 Installation og konfiguration...4 Daglig brug...5 Hvis du får brug for hjælp...6 2 TAK Tak for, at du har købt

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Wonderfil Wrap Automatisk luftpudepumpe. Brugsanvisning Oversættelse af original manual

Wonderfil Wrap Automatisk luftpudepumpe. Brugsanvisning Oversættelse af original manual Automatisk luftpudepumpe Brugsanvisning Oversættelse af original manual Wonderfil Wrap is covered by U.S. Patent 8272510. Other patents pending. www.sealedair.com WFW 11/12 Wonderfil Wrap is covered by

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning LightOn Mobiltelefonsensor DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinformation og vigtige oplysninger... 4 Om LightOn... 5 Pakkens indhold... 6 Sådan kommer du i gang... 7 Isætning af batteri...

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugsanvisning EARSETS TIL. Individuelle eartips og ørepropper

Brugsanvisning EARSETS TIL. Individuelle eartips og ørepropper Brugsanvisning EARSETS TIL Widex bag-ørethøreapparater Individuelle eartips og ørepropper Indholdsfortegnelse Indledning.... 3 Oversigt og afkrydsningsfelter.... 4 Individuelle eartips... 6 Højre/venstre-markering....

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Tuff-Cam 2 eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Stiller flere data til din rådighed uden at stille større krav til din tid

Stiller flere data til din rådighed uden at stille større krav til din tid Stiller flere data til din rådighed uden at stille større krav til din tid Brug Welch Allyn CardioPerfect workstation-software til at administrere dine kardiopulmonale testdata Alle Welch Allyns kardiopulmonale

Læs mere

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Approach G6 Brugervejledning Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

1.1 Billede af enheden...17 2 BRUG...18

1.1 Billede af enheden...17 2 BRUG...18 DANSK...5 da 2 INDHOLD da Introduktion...5 Hoved regler for operatørens sikkerhed...8 Advarsler...10 Information vedrørende forskrifter...14 Introduktion...15 1 BESKRIVELSE AF ENHEDEN...16 1.1 Billede

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI

PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI Tak for at du har købt et Packard Bell-produkt. Formålet med dette dokument er at oplyse dig om garantibetingelser og vilkår for Packard Bell Begrænset Garanti. 1. DEFINITIONER

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere