Digital MacroView Otoskop. Brugsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital MacroView Otoskop. Brugsanvisning"

Transkript

1 Digital MacroView Otoskop Brugsanvisning

2 ii Copyright 2008 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen har tilladelse til på nogen måde at reproducere eller duplikere denne vejledning eller nogen del deraf uden tilladelse fra Welch Allyn. Forsigtig: Amerikansk lovgivning begrænser dette udstyr til salg af eller på foranledning af en autoriseret læge uddannet i otoskopi. Welch Allyn er ikke ansvarlig for personskader eller for ulovlig eller forkert anvendelse af produktet, der kan opstå, hvis dette produkt ikke anvendes i henhold til instruktionerne, forholdsreglerne, advarslerne eller erklæringen om tilsigtet brug i denne vejledning. Welch Allyn er et registreret varemærke tilhørende Welch Allyn, Inc. Digital MacroView er et varemærke tilhørende Welch Allyn, Inc. Software i dette produkt er copyright Welch Allyn eller deres leverandører. Alle rettigheder forbeholdes. Softwaren er beskyttet af copyright-lovene i USA og bestemmelser i internationale traktater, som gælder verden over. Under sådanne love er bevillingshaveren berettiget til at bruge den kopi af softwaren, som er indbygget i dette instrument, som tilsigtet ved betjening af produktet, hvori det er integreret. Softwaren må ikke kopieres, dekompileres, omvendt-konstrueres, demonteres eller på anden vis reduceres til menneskelig-erkendt form. Dette er ikke et salg af softwaren eller nogen kopi af softwaren. Alle rettigheder, adkomst og ejerskab til softwaren forbliver hos Welch Allyn eller deres leverandører. Forsigtig: Ændringer eller modifikationer, der ikke er udtrykkeligt godkendt af Welch Allyn, kan gøre køberens godkendelse til at bruge udstyret ugyldig.

3 iii Hvis du ønsker information om Welch Allyn-produkter, kan du kontakte Welch Allyns tekniske support: Australien Callcenter i Europa Canada Frankrig Holland Japan Kina Latinamerika Singapore Storbritannien Sverige Sydafrika Tyskland USA Genbestillingsnr MAN/23960MAN DIR , Ver. D Trykt i USA Welch Allyn 4341 State Street Road, PO Box 220 Skaneateles Falls, NY USA EC REP Europæisk tilsynsførende Welch Allyn Ltd. Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Irland Tel.: Fax:

4 iv

5 v Indhold 1 Introduktion Systemkrav Tilsigtet brug Brugerprofil Symboler Advarsler og forholdsregler Betjening Brug af otoskophovedet Opsætning Brug af Digital MacroView-systemet Brug af fokus Brug af knapperne Gennemse billeder Standby-modus Brug af halsbelysningsarmaturet Vedligeholdelse og service Udskiftning af lampen Rengøringsanbefaling Genanvendelse af systemkomponenter Tilbehør Servicepolitik Specifikationer Begrænset garanti

6 vi

7 1 1 Introduktion Digital MacroView-systemet består af et digitalt otoskophoved og et USB-videokabel. En 3,5 volt Welch Allyn-strømkilde og en computer er nødvendige for at bruge Digital MacroViewsystemet. Digital MacroView-systemet er designet til brug som Plug and Play alle justeringer, herunder belysning og hvidbalance, er forudindstillet på fabrikken. Systemkrav Digital MacroView kræver en brugerenhed med Windows XPoperativsystemet med Service Pack 2 eller nyere, en skærmenhed og en USB 2.0-port. Tilsigtet brug Otoskopet er beregnet til at undersøge det ydre øre, ørekanal og trommehinde under forstørrelse. Otoskopet kan sekundært bruges til eller vurdering af trommehindens fleksibilitet (pneumatisk otoskopi). Brugerprofil Digital MacroView er beregnet til autoriserede læger uddannet i otoskopi.

8 2 Introduktion Welch Allyn Symboler Sikkerhedssymboler ADVARSEL Forsigtig Forsigtig: Se medfølgende dokumentation Type BF IPXØ Ikke beskyttet mod indtrængen af vand Temperaturgrænser USB Grænse for relativ fugtighed Genanvend produktet adskilt fra andet engangsudstyr. se Genanvendelse af systemkomponenter på side 17. Knapsymboler Tag billede Zoom

9 Brugsanvisning Digital MacroView 3 Myndighedssymboler CERTIFICERET TIL: CAN/CSA STD C22.2 NO C US OPFYLDER: UL STD IEC CE-mærket på dette produkt angiver, at det er blevet testet efter og er i overensstemmelse med bestemmelserne fremsat i direktivet 93/42/EØF om medicinsk udstyr. EC REP European Regulatory Manager Welch Allyn Ltd. Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Tlf.: Fax:

10 4 Introduktion Welch Allyn Advarsler og forholdsregler Advarsler Sørg for, at driftspersonalet bliver bekendt med generelle sikkerhedsoplysninger i denne oversigt. Der findes også specifikke advarsler og forholdsregler i denne vejledning. Sådanne specifikke advarsler og forholdsregler vises måske ikke i denne oversigt. En advarselserklæring i denne vejledning identificerer en tilstand eller praksis, som kan føre til personskade, sygdom eller dødsfald, hvis den ikke korrigeres eller afbrydes øjeblikkeligt. ADVARSEL Brug ikke i nærheden af brændbare anæstetika. ADVARSEL Ud over lampen indeholder dette produkt ingen dele, som kan vedligeholdes eller udskiftes af brugeren. Henvis al anden service til autoriseret servicepersonale. ADVARSEL Dette instrument er ikke beregnet til brug iøjet. ADVARSEL Dette produkt opretter referencebilleder via input fra Welch Allyn Digital MacroView. Disse referencebilleder er ikke beregnet til diagnostiske formål.

11 Brugsanvisning Digital MacroView 5 Forsigtig En forsigtig-erklæring i denne vejledning identificerer en tilstand eller praksis, som kan føre til udstyrsfejl, udstyrsbeskadigelse eller datatab, hvis den ikke korrigeres eller afbrydes øjeblikkeligt. Forsigtig Læs dette hæfte omhyggeligt af hensyn til optimal ydelse og patientsikkerhed. Forsigtig Digital MacroView-systemet er udtrykkeligt designet til brug med en godkendt 3,5 volt Welch Allynstrømkilde. Det vil beskadige systemet, hvis der tilsluttes andre strømkilder til videohovedet. Forsigtig Brug ikke Digital MacroView, hvis du ser tegn på beskadigelse af systemets komponenter. Kontakt Kundeservice for at få øjeblikkelig assistance. Forsigtig Før hver brug skal ydersiden af ørespecula på Digital MacroView, som er beregnet til at indsættes i en PATIENT, kontrolleres for at sikre, at der ikke er nogle utilsigtede grove overflader, skarpe kanter eller fremspring, der kan udgøre en sikkerhedsrisiko. Forsigtig Forsøg ikke på at desinficere Digital MacroView-systemet med glutaraldehydprodukter, ethylenoxidgas, damp eller andre væske- eller gasdesinfektionsmidler.

12 6 Introduktion Welch Allyn Forsigtig Signaludgangsstikket (USB-port) er kun beregnet til tilslutning af enheder, som overholder IEC eller andre IEC-standarder (f.eks. IEC 60950), alt efter hvad der er relevant for enheden. Tilslutning af yderligere enheder til Digital MacroViewsystemet er konfiguration af et medicinsk system, og du har ansvaret for at bekræfte, at systemet overholder kravene i systemstandarden IEC Forsigtig Dette produkt overholder de aktuelle gældende standarder for elektromagnetisk interferens og bør ikke udgøre noget problem for andet udstyr, ligesom det ikke bør kunne påvirkes af andet udstyr. Som en forsigtighedsregel bør man undgå at anvende dette apparat i nærheden af andet udstyr. Forsigtig For at minimere temperaturer udvendigt på otoskophuset bør brugstiden ikke overskride 2 minutter med en hviletid på mindst 10 minutter. Forsigtig Passer kun til Welch Allyn-specula. Forsigtig Brug kun lamper, der er godkendt af Welch Allyn. Forsigtig Brug ikke alkohol, kemikalier eller vand på linserne. Hvis der trænger væske ind i den optiske enhed, kan det beskadige interne komponenter.

13 7 2 Betjening Brug af otoskophovedet Lad indskæringerne i otoskophovedets bund flugte med strømkildens tapper. Skub let ned, og drej 90 med uret. Foretag denne procedure i omvendt rækkefølge ved fjernelse. Otoskophovedet passer til alle 3,5 volt Welch Allyn-strømkilder. Indskæring Tap Forsigtig Passer kun til Welch Allyn-specula. Tilslutning: Drej speculumet med uret, indtil det klikker på plads i låst position. Fjernelse: Drej TipGrip, eller drej speculumet mod uret. TipGrip

14 8 Betjening Welch Allyn Opsætning For at foretage opsætning inden brug af Digital MacroView første gang skal du installere Welch Allyn Viewer funktionen ved at følge vejledningen, der leveres med Viewer-CD'en. Brug af Digital MacroView-systemet 1. Kontroller, at der er slukket for strømkilden, og tilslut Welch Allyn Digital MacroView-hovedet til strømkilden (se side 7). 2. Tilslut USB-kablet til porten bag på Digital MacroViewhovedet og til computerens USB-port. Du kan høre et signal fra computeren, når tilslutningen er afsluttet. USB-port 3. Dobbeltklik på Welch Allyn Viewer ikonet på computerens skrivebord.

15 Brugsanvisning Digital MacroView 9 4. Drej strømkilden til positionen FULL ON for at få optimal ydelse. Computeren viser et billede. Digital MacroView optimerer automatisk billedets lysstyrke. Juster om nødvendigt farven og lysstyrken på computerskærmen for at få optimal billedkvalitet. Brug af fokus Standardposition: Lad den grønne linje flugte med den grønne prik. Fri fokus: Drej et af hjulene for at finjustere billedet.

16 10 Betjening Welch Allyn Brug af knapperne Tag billede: Tryk på og hold en af funktionsknapperne nede i ca. 1 sekund. Når funktionsknappen slippes, fryses billedet som et miniaturebillede på skærmen. Hvis billedet roteres (se nedenfor), roteres det optagne billede. Zoom: Tryk på og hold en af funktionsknapperne nede i ca. 2 sekunder. Zoom er kun beregnet til visning på skærmen. Hvis du tager et billede i zoomtilstand, oprettes et standardminiaturebillede. Tryk på og hold en af funktionsknapperne nede igen for at zoome ud. Roter: Tryk på og hold begge funktionsknapper nede i ca. 4 sekunder. Billedet roteres 180 på skærmen. Tryk på og hold knapperne nede igen for at vende tilbage til billedets oprindelige position.

17 Brugsanvisning Digital MacroView 11 Gennemse billeder Snapshot: Klik for at tage et snapshot fra vieweren. Billedet vises som miniaturebillede på skærmen. Optag videoklip: Klik for at starte optagelsen (grønt ikon); klik igen for at stoppe optagelsen (blåt ikon). Videoklippet vises som et miniaturebillede på skærmen og markeres som video. BEMÆRK: Der skal være en videooptager, som f.eks. Windows Movie Maker eller Windows Media Player installeret på computeren. Vis fuld skærm: Klik for at vise fuld skærm. Tryk på ESC for at vende tilbage til normal visning. Indstillinger: Standardbibliotek: Klik på Browse og vælg stivejen til, hvor du vil gemme dine billeder. Længde af videoklip: Vælg Video Capture Limit og vælg en mulighed. Den maksimalt tilladte længde af en optaget video er to minutter. Standard filformat: Vælg en tilgængelig filtype til dine grafiske emner. Gem alle billeder/videoer: Vælg Ja. For at gemme et enkelt billede/en enkelt video: Højreklik på miniaturebilledet og vælg Gem. Svar Ja. Slet alle billeder/videoer: Vælg Ja. For at slette et enkelt billede/en enkelt video: Højreklik på miniaturebilledet og vælg Slet. Svar Ja. Vis gemte billeder/videoer: Windows viser standardbiblioteket for gemte filer. Vælg filen eller vælg et andet bibliotek eller en anden mappe for at finde den ønskede fil. Dobbeltklik på filnavnet for at vise billedet.

18 12 Betjening Welch Allyn Standby-modus Digital MacroView lukker det aktive visningsvindue efter ca. 12 timers uafbrudt forbindelse mellem det aktive visningsvindue og computeren. Sådan genstartes Digital MacroView: 1. Tryk på en af funktionsknapperne, og åbn Windows Stifinder igen. 2. Åbn Windows Stifinder, og klik på My Computer (Denne computer) i venstre rude. Dobbeltklik på USB Video Device (USB-videoenhed). Eller dobbeltklik på ikonet My Computer (Denne computer) på computerens skrivebord, og dobbeltklik på USB Video Device (USB-videoenhed).

19 Brugsanvisning Digital MacroView 13 Brug af halsbelysningsarmaturet Welch Allyn Digital MacroView kan omdannes til et halsbelysningsarmatur. Når halsbelysningsarmaturet anvendes, kan billeder ikke vises på skærmen eller optages. ADVARSEL Det er vigtigt at bemærke, at selvom halsbelysningsarmaturet er en fortrinlig almen belysningskilde, skal mere en momentan direkte hudkontakt undgås på grund af mulig varmeudvikling. 1. Grib fat i otoskopdelen med venstre hånd. 2. Grib fat i kraven til halsbelysningsarmaturet ved (under sølvringen). 3. Hold kraven til halsbelysningsarmaturet stationær, drej otoskopdelen mod uret, indtil otoskophovedet fjernes. Otoskopdelen sættes på igen ved at lade otoskopdelen flugte med toppen af halsbelysningsarmaturet og dreje med uret. Halsbelysningsarmatur Halsbelysningsarmatur

20 14 Betjening Welch Allyn

21 15 3 Vedligeholdelse og service Udskiftning af lampen Forsigtig Halogenlamper er trykregulerede for at give maksimal effektivitet og belysning. Fejlhåndtering kan forårsage knusning. Beskyt lampens overflade mod slid og ridser. Brug beskyttelsesbriller under håndtering. Bortskaf lampen forsigtigt. Forsigtig Brug kun Welch Allyn-lampen REF U. Forsigtig Lamper kan være varme. Lad lamperne køle af, inden de fjernes. Forsigtig Undgå at fjerne lampen af andre årsager end for at udskifte den. Det er nødvendigt at kalibrere hvidbalancen igen på Digital MacroView efter udskiftning af lampen.

22 16 Vedligeholdelse og service Welch Allyn Sådan kalibreres hvidbalancen igen: Brug en fuldt opladet 3,5 volt strømkilde. 1. Slut hovedet til computeren, og skru helt op for strømmen se Brug af Digital MacroView-systemet på side Lad lyset skinne på et stykke hvidt papir i en afstand på ca. 3,2 cm. 3. Fold en almindelig papirclips ud, og sæt den ind i hullet til nulstilling af hvidbalancen. Tryk en smule for at aktivere knappen til nulstilling af hvidbalancen. Billedet bliver blåt på computerskærmen. Et live billede vises igen på computerskærmen efter kalibrering. Hvis skærmen er rød, gentages trin 1 til 3 herover. Hul til nulstilling af hvidbalance Rengøringsanbefaling Forsigtig Brug ikke alkohol, kemikalier eller vand på linserne. Hvis der trænger væske ind i den optiske enhed, kan det beskadige interne komponenter. Brug en tør klud til at rengøre Digital MacroView-systemet en gang om måneden.

23 Brugsanvisning Digital MacroView 17 Genanvendelse af systemkomponenter Inden for EU Produktet må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Produktet skal forberedes til genbrug eller særskilt indsamling som angivet i Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Hvis produktet er kontamineret, gælder Direktivet ikke. Yderligere oplysninger om bortskaffelse fås på eller ved at kontakte Welch Allyn Kundeservice på Uden for EU Efter produktets og komponenternes levetid skal de enkelte komponenter genanvendes i henhold til nationale og lokale love og forskrifter, eller de kan returneres til Welch Allyn.

24 18 Vedligeholdelse og service Welch Allyn Tilbehør REF Beskrivelse USB-kabel, længde på 3 meter Insufflatorpære til MacroView Kun 3,5 volt halsbelysningsarmatur U Universal 2,5 mm speculum til genbrug U Universal 3 mm speculum til genbrug U Universal 4 mm speculum til genbrug U Universal 5 mm speculum til genbrug U Sæt med 4 universalspeculum til genbrug U 2,75 mm ørespecula til engangsbrug U 4,25 mm ørespecula til engangsbrug SofSeal lille forseglingsspids til engangsbrug SofSeal mellemstor forseglingsspids til engangsbrug U Lampe 23920MAN/ Brugsanvisning - cd 23960MAN QSG Introduktionsvejledning

25 Brugsanvisning Digital MacroView 19 Servicepolitik Alle reparationer på produkter, der er omfattet af garanti, skal udføres eller godkendes af Welch Allyn. Uautoriserede reparationer ugyldiggør garantien. Hertil kommer, at uanset om det er dækket af garantien, må produktreparationer alene udføres af servicepersonale, der er certificeret af Welch Allyn. Kontakt Welch Allyn, hvis produktet ikke fungerer korrekt, eller hvis der opstår behov for assistance, service eller reservedele. Før der tages kontakt til Welch Allyn, skal man forsøge at gentage problemet og kontrollere samtlige tilbehør for at sikre, at det ikke er dem, der er årsag til problemet. Hav venligst følgende oplysninger klar: Produktets navn og modelnummer og en komplet beskrivelse af problemet. Produktets serienummer (hvis det findes). Institutionens komplette navn, adresse og telefonnummer. Et indkøbsordrenummer (eller kreditkortnummer) ved reparationer uden for garanti eller bestilling af reservedele. Varenummeret på den nødvendige reservedel ved bestilling af reservedele. Hvis produktet kræver reparation under garanti, udvidet garanti eller uden for garanti, skal man kontakte Welch Allyn. En tekniker vil assistere med fejlfinding af problemet og vil gøre alt for at løse problemet over telefonen og dermed undgå potentielt unødvendige returneringer. Hvis returnering af produktet ikke kan undgås, vil teknikeren notere alle nødvendige oplysninger og oplyse et servicenotifikationsnummer samt den korrekte returadresse. Enhver returforsendelse skal være forsynet med dette nummer. Ved returnering af produkter til service skal disse anbefalede emballeringsinstruktioner følges: Fjern alle slanger, kabler, sensorer, netledninger og tilbehørsprodukter (som relevant) før emballering, medmindre disse mistænkes for at være en del af problemet. Hvis det overhovedet er muligt, anvendes den originale forsendelsesemballage og pakkematerialer. Medtag en pakkeliste og Welch Allyns servicenotifikationsnummer. Det anbefales at forsikre alle returnerede produkter. Erstatningskrav i tilfælde af bortkomst eller beskadigelse skal fremsættes af afsenderen.

26 20 Vedligeholdelse og service Welch Allyn

27 21 4 Specifikationer Del Vægt Mål (omtrentlig) Mærkekapacitet Beskyttelse mod indtrængen af vand Driftsbetingelser Temperatur Relativ fugtighed Højde over havet Forsendelses- og opbevaringsbetingelser Temperatur Relativ fugtighed Periodisk anvendelse Sikkerhed, EMC og regulatorisk overholdelse Patenter Specifikationer Ca. 95 g Højde: 7,0 cm Længde: 10,2 cm Bredde: 3,7 cm Lampe: 3,5 Vdc, 810 ma USB: 5,0 Vdc, 150 ma IPXØ +10 C til +40 C 30 % til 75 % ikke-kondenserende 700 til 1060 hpa -20 C til +49 C Maks. 95 % ikke-kondenserende < 2 minutter tændt, > 10 minutter slukket mellem brug CAN/CSA C22.2 No M90, herunder tillæggene 1 & 2 EN/IEC EN/IEC UL Anmeldte patenter

28 22 Specifikationer Welch Allyn

29 23 Begrænset garanti Welch Allyn garanterer, at Digital MacroView-produkterne opfylder de anførte specifikationer for de pågældende produkter og er fri for defekter i materialer og udførelse i en periode på et år fra købsdatoen. Hverken lampen eller specula har en udtrykkelig garanti ud over fejl, der konstateres efter udpakning eller første gang, at produktet tages i brug. Købsdatoen regnes for værende: 1) den dato, der fremgår af vores optegnelser, hvis produktet blev købt direkte fra os, 2) den dato, der fremgår af garantiregistreringskortet, som vi beder om at få indsendt, eller 3) datoen for køb af produktet fra den autoriserede Welch Allyn-distributør som dokumenteret med en kvittering fra den nævnte distributør. Denne garanti dækker ikke skader forårsaget af: 1) håndtering under forsendelse, 2) brug eller vedligeholdelse, der ikke er i henhold til de angivne vejledninger, 3) ændringer eller reparationer udført af personer, der ikke er autoriseret af Welch Allyn og 4) ulykker. Hvis et produkt eller et tilbehør, der er dækket af denne garanti, findes at være defekt på grund af defekter i materialer, komponenter eller udførelse, og garantikravet gøres gældende inden for den ovenfor beskrevne garantiperiode, vil Welch Allyn efter eget valg reparere eller udskifte det defekte produkt eller tilbehør uden omkostninger. Der skal indhentes et servicenotifikationsnummer fra Welch Allyn, før produktet indsendes til det af Welch Allyn udpegede servicecenter med henblik på reparation. Kontakt Welch Allyns tekniske support. DENNE GARANTI ER I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKLUSIVE MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. WELCH ALLYNS FORPLIGTIGELSER I HENHOLD TIL DENNE GARANTI ER BEGRÆNSET TIL REPARATION ELLER UDSKIFTNING AF PRODUKTER, DER ER DEFEKTE. WELCH ALLYN ER IKKE ANSVARLIG FOR INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF EN PRODUKTDEFEKT, DER ER DÆKKET AF GARANTIEN.

30 24 Begrænset garanti Welch Allyn Digital MacroView

31

32 4341 State Street Road, PO Box 220, Skaneateles Falls, NY USA , Genbestillingsnr MAN/23960MAN DIR , Ver. D

Digital MacroView Otoskop. Brugsanvisning

Digital MacroView Otoskop. Brugsanvisning Digital MacroView Otoskop Brugsanvisning ii 2014 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. Det er ikke tilladt at oversætte, reproducere eller mangfoldiggøre denne brugsanvisning eller nogen del deraf

Læs mere

Welch Allyn ProXenon pandelampe og fiberoptisk kabel. Brugsanvisning

Welch Allyn ProXenon pandelampe og fiberoptisk kabel. Brugsanvisning Welch Allyn ProXenon pandelampe og fiberoptisk kabel Brugsanvisning ii Information om copyright Welch Allyn ProXenon pandelampe og fiberoptisk kabel Copyright 2008 Welch Allyn Welch Allyn er et registreret

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Scope eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Easi-View. Garanti & Support. Teknisk support

Easi-View. Garanti & Support. Teknisk support Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-View eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Frakobling af den bærbare harddisk 5 Teknisk support

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

maskinen ud, og kontroller delene

maskinen ud, og kontroller delene Hurtig installationsvejledning Start her DSmobile 620 Tak, fordi du valgte Brother. Din støtte er vigtig for os, og vi er glade for, at du har købt et af vores produkter. Inden du bruger din maskine, skal

Læs mere

DANSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning

DANSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. INSTALLERING AF DRIVER... 4 3. INSTALLERING AF HARDWARE... 7 4. GENKENDELSE... 9 5. ETABLERING AF IRDA FORBINDELSE

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

Store n Go bærbar harddisk USB 3.0

Store n Go bærbar harddisk USB 3.0 Store n Go bærbar harddisk USB 3.0 Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Softwarepakkerne Nero BackItUp og Burn Essentials

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

U3000/U3100 Mini (Til Eee PC på Linux Operations System) Quick Guide

U3000/U3100 Mini (Til Eee PC på Linux Operations System) Quick Guide U3000/U3100 Mini (Til Eee PC på Linux Operations System) Quick Guide ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 3:44:20 PM DA3656 Første Udgave januar 2008 Ophavsret 2008 ASUSTeK Computers, Inc. Alle rettigheder

Læs mere

MODEL C-HOMWA-1 FORBINDELSESSÆT, CONNEX (USB) MODEL L-HOMWA-1 FORBINDELSESSÆT, LXi (RS-232)

MODEL C-HOMWA-1 FORBINDELSESSÆT, CONNEX (USB) MODEL L-HOMWA-1 FORBINDELSESSÆT, LXi (RS-232) MODEL C-HOMWA-1 FORBINDELSESSÆT, CONNEX (USB) MODEL L-HOMWA-1 FORBINDELSESSÆT, LXi (RS-232) BRUGSANVISNING Rev 20110525 Patentanmeldt GENERELT Tak, fordi du har købt dette produkt. Det er vigtigt, at du

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

Brugermanual. Action kamera

Brugermanual. Action kamera Brugermanual Action kamera Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 INDHOLD FORORD... 4 INTRODUKTION... 4 BETJENING... 5 1. Opladning... 5 2. Optag video... 6 3. Lydkontrol video... 7 4.

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Brugermanual 3D Webcam

Brugermanual 3D Webcam Brugermanual 3D Webcam 2 Indholdsfortegnelse Kort introduktion... 4 Installation... 4 Hardware Installation... 4 Software Installation... 5 Forklaring til knapper... 6 Linse Focus... 6 3D Justering...

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS. Dansk

IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS. Dansk IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS Dansk VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE PRODUKTET + SIKKERHED (DANSK) Læs og følg disse vigtige anvisninger vedrørende produktet + sikkerhed og gem dem til senere brug.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

Ekstern harddisk Kombineret esata og USB 2.0. Brugervejledning Dansk

Ekstern harddisk Kombineret esata og USB 2.0. Brugervejledning Dansk Ekstern harddisk Kombineret esata og USB 2.0 Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kontroller, stik og indikatorer 3 Frontpanelet 3 Bagpanelet 3 Om harddisken 4 Placering af drevet på

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER REGLER VEDRØRENDE KOMMUNIKATION RADIO- OG TV-STØJ Det udstyr, som er beskrevet i denne instruktionsbog, kan generere og udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

s3 Skosensor W.I.N.D. Brugervejledning

s3 Skosensor W.I.N.D. Brugervejledning s3 Skosensor W.I.N.D. Brugervejledning 1. OPEN 2. 3. OPEN 4. 5. 6. 7. Tillykke! Polar s3 stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Når der bruges følsomme

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A1600

Din brugermanual HP PAVILION A1600 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR Lynstartvejledning foretrex 301 og 401 PERSONAL NAVIGATOR Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Brug af

Læs mere

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk Brugervejledning Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang 1.1 Forholdsregler vedr. sikkerhed 1.2 Systemkrav 1.3 Pakkens indhold 2 Vejledning til

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

DK bruger vejledning

DK bruger vejledning brugervejledning DK Tak... for dit køb af Tanda Zap. Tanda Zap spotbehandling er klinisk dokumenteret. Kraftfuldt blåt LED lys nedbryder de bakterier, der forårsager akne udbrud, mens let vibration og

Læs mere

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop 15.06.12 0768.15 AA Mikroskopets opbygning Objektiver Alle objektiverne er produceret i henhold til DINstandard. 40x og 60x objektiverne er med fjedrende front,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Brugsvejledning. Trådløs MP3 dørklokke

Brugsvejledning. Trådløs MP3 dørklokke Brugsvejledning Trådløs MP3 dørklokke Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD Funktioner... 4 Beskrivelse af dørklokke... 5 Beskrivelse af modtager... 6 Dørklokke... 8 Melodier... 8 Melodivalg... 8 Lydjustering...

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING SPEEDFLOW M06A / M06ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning Bose SoundTrue In-ear hovedtelefoner til brug med Samsung Galaxy-enheder Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

N150 trådløs mikro-usb-adapter WNA1000M Installationsvejledning. N150 trådløs mikro-usb-adapter Ressource-cd

N150 trådløs mikro-usb-adapter WNA1000M Installationsvejledning. N150 trådløs mikro-usb-adapter Ressource-cd N150 trådløs mikro-usb-adapter WNA1000M Installationsvejledning N150 trådløs mikro-usb-adapter Ressource-cd Varemærker NETGEAR, NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede

Læs mere

Installationsvejledning til Powerline 500 Nano-sæt af tre (XAVT5601)

Installationsvejledning til Powerline 500 Nano-sæt af tre (XAVT5601) Installationsvejledning til Powerline 500 Nano-sæt af tre (XAVT5601) 2012 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres, overføres, transkriberes, gemmes i

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

Approach S1. brugervejledning

Approach S1. brugervejledning Approach S1 brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning hverken helt eller delvist

Læs mere

POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Brugervejledning

POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Brugervejledning POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Brugervejledning DANSK Polar CS kadencesensoren W.I.N.D. er beregnet til at måle kadence, det vil sige krankomdrejninger i minuttet under cykling. Ingen andre former for

Læs mere

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med

Læs mere

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker Vejledning til minihakker Indhold Minihakker-sikkerhed...116 Vigtige sikkerhedsforskrifter...117 Elektriske krav...118 Bortskaffelse af elektriske apparater...118 Dele og funktioner...119 Brug af din minihakker

Læs mere

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej 64A 4684

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Lær din telefon at kende

Lær din telefon at kende Lær din telefon at kende Tak fordi du har valgt en smarphone fra HUAWEI. Lad os først se på nogle grundlæggende funktioner: Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den inde for at tænde telefonen. Når telefonen

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Brugervejledning Dansk Introduktion Tak for, at du har købt denne bærbare harddisk fra Verbatim med den hurtige og nemme Powered esata-grænseflade. Før

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Talk Tracker eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse og egenskaber... 3 2. Tekniske data og specifikationer...5 3. Indstilling

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Trådløst stereo-headset 2.0

Trådløst stereo-headset 2.0 Trådløst stereo-headset 2.0 Sikkerhedsvejledning CECHYA-0083 ADVARSEL Længere tids lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader. Sikkerhed og forholdsregler Læs oplysningerne i denne instruktionsmanual

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Tak fordi du valgte at købe et vildtkamera fra Dangate. Vi har lavet denne danske manual, så du får optimal udnyttelse og mest mulig glæde af dit nye Bolyguard

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere