Betjenings- og servicevejledning. GS-Series keglerejsere med UK avanceret/ Avanceret afskærmning. Februar 2009 /

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjenings- og servicevejledning. GS-Series keglerejsere med UK avanceret/ Avanceret afskærmning. Februar 2009 / 47-902748-000"

Transkript

1 Betjenings- og servicevejledning GS-Series keglerejsere med UK avanceret/ Avanceret afskærmning Februar 2009 /

2 GS-Series keglerejser med UK avanceret/avanceret afskærmning Betjenings- og servicevejledning Februar 2009 af Brunswick Bowling and Billiards Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Tidligere opdateringer: Juli 1999, september 1999, juni 2000, januar 2001, august 2003 Vector, Frameworx, GS-X og GS-Series er varemærker, der tilhører Brunswick Bowling and Billiards Corporation. Genbestillingsnummer: Bemærk: Hvis der findes opdateringer til denne vejledning kan de findes online på Fortrolige proprietære oplysninger. Kun til internt brug. Oplysninger må ikke genproduceres eller fremlægges uden skriftlig tilladelse fra Brunswick Indoor Recreation Group. Alle oplysninger i dette dokument kan ændres uden varsel. Brunswick Indoor Recreation Group 525 West Laketon Avenue Post Office Box 329 Muskegon, MI USA

3 Indhold Sikkerhedsadvarsler Sikkerhedsmeddelelse til brugere af denne vejledning Keglerejsere, der er udstyret med sikkerhedsstrømregulatorer Specialister Generelle sikkerhedsoplysninger og beskyttelsesforanstaltninger Sikkerhedsbemærkninger Test udført før første idriftsættelse Funktionelle kontroller af beskyttelsesenhederne Pleje og vedligeholdelse Sikkerhedsretningslinjer for GS-Series keglerejsere Keglerejserens statuslys / Maskinstrøm på sekvens Rydning af kegler, der sidder fast i fordeleren Standsning af maskinen midt i en cyklus Fjernelse af fejlkoder og rettelse af keglerejserens stopfunktion Maskinafskærmninger Afsnit rev. februar 2009 Sikkerhedsafsnit 1

4 Sikkerhedsadvarsler I hele denne udgivelse er Advarsel og Forsigtighed (ledsaget af ét af de internationale FARE-symboler) brugt til at advare mekanikeren om særlige instruktioner, der drejer sig om en særlig service eller betjening, som kan være farlig, hvis denne udføres forkert eller uden omhu. De er defineret nedenfor. LÆS OG OVERHOLD DEM OMHYGGELIGT! Disse Sikkerhedsadvarsler alene kan ikke udelukke de farer, som de signalerer. Streng overensstemmelse med disse særlige instruktioner ved udførsel af servicen samt uddannelse og betjening med almindelig fornuft er foranstaltninger til at forhindre større ulykker. BEMÆRK eller VIGTIGT!: Angiver betydningsfulde vejledende bemærkninger. ADVARSEL! Angiver en mekanisk eller ikke-elektrisk advarsel, der kunne forårsage eventuel personskade eller død. ADVARSEL! Angiver elektriske advarsler, der kunne forårsage eventuel personskade eller død. FORSIGTIGHED! Angiver en advarsel, der kunne forårsage eventuel beskadigelse af produkt. Angiver advarsler mht. jording. 2 Sikkerhedsafsnit Afsnit rev. februar 2009

5 Sikkerhedsmeddelelse til brugere af denne vejledning Denne vejledning er skrevet og udgivet af Service Department of Brunswick Bowling and Billiards som hjælp til læseren ved servicering eller installation af de beskrevne produkter. Det forudsættes, at personalet er bekendt med og har fået uddannelse i servicering eller installation af procedurer vedr. disse produkter, hvilket omfatter brug af en almindelig mekanikers håndværktøjer og særlige Brunswick eller anbefalede værktøjer fra andre leverandører. Det er ikke muligt at kende til og advisere læseren om alle tænkelige procedurer med hvilken en service kan udføres og om de mulige farer og/eller resultater af hver metode. Vi har ikke forsøgt en sådan bred evaluering. Derfor skal alle, som anvender en serviceprocedure og/eller værktøj, der ikke anbefales af Brunswick, først selv være helt tryg ved, at hverken brugeren eller produktets sikkerhed bringes i fare af den valgte serviceprocedure. Alle oplysninger, illustrationer og specifikationer, der er indeholdt i denne vejledning, er baseret på de nyeste produktoplysninger, der var tilgængelige ved udgivelsen. Man bør huske på, at under arbejde på produktet kan det elektriske system forårsage voldsomme og ødelæggende kortslutninger eller alvorlige stød. Når der udføres arbejde, hvor elektriske stik er jordet eller berøres af mekanikeren, skal strømmen til produktet være slukket forud for servicering og forblive slukket, indtil serviceringen er afsluttet. Afsnit rev. februar 2009 Sikkerhedsafsnit 3

6 Keglerejsere, der er udstyret med sikkerhedsstrømregulatorer GS-X keglerejserens sikkerhedskontrolsystem må kun idriftsættes og serviceres af specialister. Specialister Specialister er defineret som personer, der: har gennemført en relevant teknisk uddannelse og som er blevet instrueret af den ansvarlige keglerejseroperatør i betjening af keglerejseren og aktuelle gyldige sikkerhedsretningslinjer og som har adgang til betjeningsvejledningen Safety Photoelectric Switch System L Generelle sikkerhedsoplysninger og beskyttelsesforanstaltninger Sikkerhedsbemærkninger Overhold følgende procedurer for at sikre korrekt og sikker anvendelse af GS-X keglerejserens strømregulatorsystem. De nationale/internationale regler og regulativer gælder for installation, idriftsættelse, brug og periodiske tekniske undersøgelser af GS-X keglerejserens sikkerhedskontrolsystem, i særdeleshed: Maskindirektiv 98/37/EØF Direktiv 89/655/EØF om arbejdsudstyr regulativer vedr. arbejdssikkerhed/sikkerhedsregler andre relevante sundheds- og sikkerhedsregulativer Brugere af keglerejseren, hvor GS-X keglerejserens sikkerhedskontrolsystem anvendes, er ansvarlige for at skaffe og overholde alle relevante sikkerhedsregulativer og -regler. Det er strengt påkrævet, at alle testbemærkninger, der findes under afsnittene Test udført før første idriftsættelse og Funktionelle kontroller af beskyttelsesenheden i denne vejledning overholdes. Alle test skal udføres af mekanikeren og skal registreres og dokumenteres for at sikre, at disse test når som helst kan rekonstrueres og spores igen. Betjeningsvejledningen skal være tilgængelig for brugeren af keglerejseren, hvor GS-X keglerejserens sikkerhedskontrolsystem anvendes. Keglerejseroperatøren skal instrueres i brugen af enheden af mekanikeren og skal instrueres i at læse betjeningsvejledningen. 4 Sikkerhedsafsnit Afsnit rev. februar 2009

7 Test udført før første idriftsættelse Formålet med test før første idriftsættelse er at bekræfte sikkerhedskravene, der er specificeret i de nationale/internationale regler, især i Maskindirektivet og Direktivet om arbejdsudstyr (EU overensstemmelse). For at sikre korrekt funktion, skal der testes som defineret i afsnittet Funktionelle kontroller af beskyttelsesenheden. Afstanden mellem senderen og modtageren må ikke overstige den maksimale afstand på 7 m. Adgang til de farlige steder på keglerejseren må kun være muligt via de beskyttende felter. Det må ikke være muligt at kravle over, krybe under eller passere rundt om beskyttelsesenhederne. Sørg for, at betjeningspersonalet til keglerejseren, der er beskyttet af GS-X keglerejserens strømregulatorsystem, er korrekt instrueret af en specialist, før de får lov til at betjene keglerejseren. Instruktion af betjeningspersonalet er ejeren af maskinen ansvarlig for. Funktionelle kontroller af beskyttelsesenhederne Effektiviteten af de beskyttende enheder skal kontrolleres dagligt, eller før arbejdet påbegyndes af en specialist eller det autoriserede personale. Før hver test verificeres det på sikkerhedsevalueringsenheden UE 401, at den grønne LED lyser. Sørg for at dette sker, hvis det ikke er tilfældet. Testen er i modsat fald meningsløs. 1. Tildæk hver lysstråle helt med et teststykke, der ikke er gennemsigtigt (mindst 3 cm i diameter) ved følgende placeringer: Direkte foran senderen. I midten mellem sender og modtager. Direkte foran modtageren. 2. Åbn den bagerste adgangsdør til keglerejseren med blokeringsmekanismen. 3. Åbn kontakten til afskærmningsenhedens blokeringsmekanisme. 4. Tryk på nødstoppet. Afsnit rev. februar 2009 Sikkerhedsafsnit 5

8 Hver af disse individuelle test skal give følgende resultat: Under lysstråletesten må modtageren for den relaterede sikkerhedsfotoelektriske sikkerhedstest ikke have en tændt LED. På sikkerhedsevalueringsenheden UE 401 må kun den røde LED lyse. Så længe lysstrålen, blokeringen eller nødstoppet er afbrudt, må det ikke være muligt at starte maskinens farlige tilstand. Ingen yderligere betjening af keglerejseren er tilladt, hvis den grønne eller gule LED på sikkerhedsevalueringsenheden UE 401 lyser under testen, selv om den grønne eller gule LED lyser i en kort periode. I dette tilfælde skal installationen af GS-X keglerejserens strømkontrolsystem kontrolleres af en specialist. Den korrekte funktion af blokeringsenheden skal kontrolleres ugentligt af en specialist eller en autoriseret person. Før testen udføres, skal hovedkontakten slukkes og låses på GS-X keglerejserens strømkontrolsystem. a. Træk det bagerste blokeringskabel ud af GS-X keglerejserens strømkontrolboks og verificer, at når blokeringskontakten er lukket (bagerste dør lukket), er der kontinuitet fra ben 1 til 2 og fra ben 3 til 4 på konnektoren. Verificer, at når blokeringskontakten er åben (bagerste dør åben), er der ingen kontinuitet fra ben 1 til 2 og fra ben 3 til 4 på konnektoren. Dette skal gøres med et multimeter. b. Træk afskærmningsenhedens blokeringskabel ud af GS-X keglerejserens strømkontrolboks og verificer, at når blokeringsmekanismen er lukket (afskærmningsenheden nede), er der kontinuitet fra ben 1 til 2 og fra ben 3 til 4 på konnektoren. Verificer derefter, at når blokeringsmekanismen er åben (afskærmningsenheden oppe), er der ingen kontinuitet fra ben 1 til 2 og fra ben 3 til 4 på konnektoren. Dette skal gøres med et multimeter. c. Det skal verificeres med nødstopkontakten på GS-X keglerejserens strømkontrolboks i den ikke-nedtrykkede position, at der er kontinuitet mellem de to orange ledninger på kontakten og kontinuitet mellem de to brune ledninger på kontakten. Det skal derefter verificeres med nødstopkontakten på GS-X keglerejserens strømkontrolboks i den nedtrykkede position, at der ikke er kontinuitet mellem de to orange ledninger på kontakten og ikke kontinuitet mellem de to brune ledninger på kontakten. Dette skal gøres med et multimeter. 6 Sikkerhedsafsnit Afsnit rev. februar 2009

9 Pleje og vedligeholdelse Linserne til sensorerne skal rengøres regelmæssigt, eller når de er snavsede. Undgå at ridse linserne og dannelse af dråber på linserne, da de kan ændre de optiske egenskaber. Anvend ikke skrappe rengøringsmidler. Anvend ikke slibende rengøringsmidler. Statiske opladninger forårsager, at støvpartikler sætter sig på linsen. Dette kan forhindres ved at anvende en antistatisk plastikrenser ((SICK delnr ) og SICK linseklud (delnr ). Sådan rengøres linsen: Brug en ren og blød børste til at fjerne støv fra linsen. Aftør derefter linsen med en ren og fugtig klud. Kontroller placeringen af sender og modtager efter rengøring for at være sikker på, at det ikke er muligt at kravle over, krybe under eller stå bagved den beskyttende enhed. Afsnit rev. februar 2009 Sikkerhedsafsnit 7

10 Sikkerhedsretningslinjer for GS-Series keglerejsere Som det er tilfældet med alt maskineri, er der en vis risiko forbundet med at arbejde på GS-Series keglerejseren. Men hvis der udvises den nødvendige forsigtighed, kendskab og ansvarlighed, kan skade på keglerejseren, samt det involverede personale i en eventuel ulykke, undgås. De følgende trin bør tages: 1. KUN PERSONER MED KORREKT UDDANNELSE ER KVALIFICEREDE TIL AT ARBEJDE ELLER BETJENE KEGLEREJSEREN. 2. Betjen kun keglerejseren når ALLE afskærmninger, der fulgte med fra fabrikken, er til stede. 3. Betjen ikke keglerejseren, hvis en afskærmnings- eller sikkerhedsenhed er beskadiget eller forkert monteret på maskinen. 4. Omgå, deaktiver eller manipuler aldrig med kontakterne til sikkerhedsblokeringerne eller keglerejserfunktionen. 5. Forsøg aldrig at kravle over eller rundt om mekaniske forhindringer eller maskinafskærmningen. 6. Alle afskærmninger samt stigen skal geninstalleres når fejlfindings- eller vedligeholdelsesarbejdet er udført på keglerejseren, eller kugleacceleratoren. 7. Vend altid ansigtet mod maskinen, når stigen bruges til at kravle op på eller ned af maskinen. Der må kun være én person på stigen. 8. Der skal bæres passende beklædning (f.eks. sko med gummisåler). Bær ikke løs beklædning, såsom slips eller kitler, der kan opfanges af de bevægelige dele. Fjern ringe, urer, øreringe, armbånd og andre smykker for at undgå personskade. 9. Vær forsigtig ved ophold foran maskinen. Blokering af fotocellestrålen ved et uheld vil forårsage, at keglerejseren kører. 10. Sluk altid for keglerejseren, før der arbejdes på maskinen. Brug den bagerste mekaniske kontakt, der sidder på kegleelevatoren, eller sæt stop/run (stop/kør)-kontakten til stop på Nexgen-boksen. 11. Hvis mere end én person arbejder på maskinen, eller hvis stop/run (stop/kør)-kontakten ikke virker under arbejdet på maskinen, skal begge stop/run (stop/kør)-kontakter slukkes, så en person ikke tænder keglerejseren, før den anden person siger, at han/hun er væk fra keglerejseren. 12. Når der arbejdes på begge maskiner i et banepar eller komponenter, der er fælles for begge maskiner (f.eks. en elektronisk kontrolboks eller kugleaccelerator), skal der slukkes for strømmen på Nexgen-boksen eller sikkerhedsstrømregulatoren. Derudover skal hovedkontakten på Nexgenboksen eller sikkerhedsstrømregulatoren låses i fra-positionen med en passende låsemekanisme. 13. Fejepladerne for baneparret skal sænkes til afskærmningspositionen, når der arbejdes på keglerejseren eller kugleacceleratoren for at forhindre, at en bowlingkugle kommer ind i keglerejseren. 8 Sikkerhedsafsnit Afsnit rev. februar 2009

11 14. Før der udføres servicearbejde under opstillingsbordet, anbringes en donkraft eller anden passende understøtning, under bordets midte. 15. Der skal være brandslukkere på stedet, og de skal vedligeholdes på passende vis. Opbevar olierede klude og andet, der kan eksplodere, i en godkendt brandsikker beholder. 16. Hvis mere end én person arbejder på maskinen, skal man sikre sig, at den anden person er VÆK FRA MASKINEN, før den startes igen. 17. Når der arbejdes i keglerejserens område, mens maskinen er i drift, skal der bæres høreværn. Der kan forekomme støjniveauer større end 83 db indenfor en afstand på 1,6 m fra maskiner, som er i drift. 18. Fjern aldrig kileremmen til opstillingsbordets motor uden først at sænke bordet til den nye opstillingsposition (kegledæk). 19. Arbejd ikke på eller rundt om keglerejseren under påvirkning af alkohol, stoffer eller enhver substans, der kan have indflydelse på ens fysiske eller mentale dømmekraft. 20. Benyt altid de korrekte redskaber til arbejdet. 21. GS-Series keglerejser er designet til brug som en bowlingmaskine med 10 kegler. Brug ikke maskinen eller dens underinddelinger til andet formål. 22. Der må ikke benyttes giftige rengøringsmidler. Kontroller altid sikkerhedsmærkaten før brug af nye rengøringsmidler. 23. Brug altid fabriksgodkendte dele ved reparation af keglerejseren. Brug af uoriginale dele kan udgøre en sikkerhedsrisiko. Afsnit rev. februar 2009 Sikkerhedsafsnit 9

12 Keglerejserens statuslys / Maskinstrøm på sekvens Det røde lys ovenpå elevatoren forsyner operatøren med værdifulde oplysninger om maskinens tilstand. Betydningen af dette lys afhænger af, hvilken softwareversion der er installeret på Nexgen-boksens CPU PCB. Softwareversion eller nyere Langsomt blinkende rødt lys angiver, at der er opstået en fejl. Keglerejseren har brug for opmærksomhed. Sluk for maskinen og sluk for strømmen før servicering. Intet lys angiver, at keglerejseren kan være KLAR TIL AT KØRE. Et signal fra en fjernplacering vil forårsage, at keglerejseren går i gang UDEN ADVARSEL. Hold afstand fra maskinen. Sluk for stop/run (stop/kør)- kontakten før servicering. Softwareversion eller nyere: Hurtigt blinkende rødt lys angiver, at keglerejseren GØR SIG KLAR TIL AT KØRE. Hold afstand fra maskinen, og hold afskærmninger på plads. Langsomt blinkende rødt lys angiver, at der er opstået en fejl. Keglerejseren har brug for opmærksomhed. Sluk for maskinen, og sluk for strømmen før servicering. Uafbrudt rødt lys angiver, at keglerejseren er KLAR TIL AT KØRE. Et signal fra en fjernplacering vil forårsage, at keglerejseren går i gang UDEN ADVARSEL. Hold afstand fra maskinen. Hold afskærmningerne på plads. Intet lys angiver, at der er slukket for keglerejseren. Sikker at servicere. Slå strømmen fra før servicering. 10 Sikkerhedsafsnit Afsnit rev. februar 2009

13 Rydning af kegler, der sidder fast i fordeleren 1. Drej stop/run (stop/kør) på mekanikerens fjerndisplay eller Nexgenboksen til stoppositionen. Slå strømmen fra på hovedkontakten på sikkerhedsstrømregulatorboksen, og lås kontakten i fra-positionen ved hjælp af en godkendt låseenhed. 2. Kontroller, om der sidder kegler fast i sporets udstøderpunkter. Kontroller, om der sidder kegler fast i remmens drejepunkter. Fjern de fastsiddende kegler, og sæt dem på det udvendige returneringsbånd. 3. Kontroller kegleudstøderne for korrekte placeringer. 4. Hvis keglen vedbliver at sidde fast, skal det kontrolleres, om keglestationen har ikke-funktionsdygtige dele eller mangler løftestænger til kegleudløseren. 5. Installer alle afskærmninger igen, og tænd for strømmen til keglerejseren ved at trykke på genstartkontakten på sikkerhedsstrømregulatoren. 6. Når maskinen har initialiseret, slås stop/run (stop/kør)-kontakterne på mekanikerens fjerndisplay til for at fjerne fejlkoden PF ((power failure (strømsvigt)). 7. Kontroller keglerejserens funktion. Standsning af maskinen midt i en cyklus En maskine kan standses midt i en cyklus ved at dreje stop/run (stop/kør)- kontakten på Nexgen-kontrolenheden eller mekanikerens fjerndisplay til stoppositionen. Når strømmen til keglerejseren er gendannet, vil den automatisk returnere til start- eller klar til at bowle-positionen. Hvis der skal udføres indvendigt servicearbejde, skal strømmen slås fra på hovedkontakten på sikkerhedsstrømregulatoren og kontakten låses i frapositionen ved hjælp af en godkendt låseenhed for at forhindre, at maskinen tændes. BEMÆRK: Hvis den trefasede ledning trækkes ud af stikket, afbryder det strømmen til begge keglerejsere. Når arbejdet er afsluttet, fjernes alle installerede låseenheder, og strømmen slås til på hovedkontakten. Sæt strøm til Nexgen-boksen igen ved at trykke på genstartkontakten på sikkerhedsstrømregulatoren. Når maskinen er initialiseret, fjernes fejlkoden PF ((power failure (strømsvigt)) ved at begge stop/run (stop/kør)-kontakter slukkes og derefter tændes igen. Afsnit rev. februar 2009 Sikkerhedsafsnit 11

14 Fjernelse af fejlkoder og rettelse af keglerejserens stopfunktion Når en keglerejser gennemgår et funktionsstop, lukker Nexgen CPU'en maskinen ned, og det røde lys, der er placeret øverst på elevatoren, blinker. En kode, der indikerer det opståede problem, vises på mekanikerens fjerndisplay. BEMÆRK: Visse fejl eller problemer med keglerejseren opdages muligvis ikke af keglerejserens CPU. Et par eksempler er problemer med kugleacceleratoren, eller scoringsproblemer. I disse situationer blinker statuslyset for at indikere et problem. Den følgende procedure bør bruges til at korrigere keglerejserens stilstand eller fejlfunktion. 1. Når man nærmer sig keglerejseren bagfra, skal stop/run (stop/kør)- kontakten, der er placeret på mekanikerens fjerndisplay, drejes til stoppositionen. Når man nærmer sig keglerejseren forfra, vil strømmen til Nexgen-boksen automatisk slukkes, når afskærmningsenheden løftes, eller sikkerhedsfotosensoren foran på maskinen blokeres, eller den bagerste adgangsdør åbnes. 2. Fastslå årsagen til stoppet. Se efter kegler i shark kontaktenheden, fordeleren eller øverst på opstillingsbordet. Hvis statuslyset blinker, skal man se på displayet øverst på fjerndisplayet efter en tilknyttet fejlkode. 3. Ryd de fastsiddende kegler, reparer eller udskift den svigtende del eller udfør de nødvendige justeringer. For at udføre den korrigerende handling, der kræver, at der udføres arbejde på kegledækket, kugleacceleratoren eller kugleområdet, sænkes fejevognen for at forhindre en kugle i at komme ind i maskinen. 4. Installer alle afskærmninger igen. 5. Tryk på genstartkontakten på sikkerhedsstrømregulatorboksen for at sætte strøm til Nexgen-boksen. Når maskinen er initialiseret, slås STOP/RUN (STOP/KØR)-kontakten for hver maskine til/fra for at fjerne fejlkoden PF ((power failure (strømsvigt)). 6. Hvis maskinen ikke vil starte, skal diagnosedisplayet kontrolleres for fejlkoder igen. Hvis en ugyldig tilstand vises, skal man returnere bordet (op) eller fejeanordningen (fremad) til deres respektive startpositioner. 12 Sikkerhedsafsnit Afsnit rev. februar 2009

15 Maskinafskærmninger GS keglerejseren er udstyret med afskærmninger og sikkerhedsblokeringer for at forhindre personskade og begrænse adgang til bevægelige del i keglerejseren. Der findes to typer afskærmningsenheder: avanceret og avanceret UK. De to pakker er meget ens. Forskellen er, at den engelske version indeholder gangarealet som en standardkomponent. Der er også tilføjet yderligere opdelingsafskærmning til maskinen for at yde større beskyttelse. Der henvises til figuren med titlen Avancerede afskærmningsenheder. Afsnit rev. februar 2009 Sikkerhedsafsnit 13

16 Avancerede afskærmningsenheder (1) Sikkerhedsstrømregulator (2) Mekanikerens fjerndisplay (3) ELEVATORAFSKÆRMNING (4) Bagerste del af maskinen (5) BAGERSTE DØR (6) Blokeringskontakt til dør (7) forreste del af maskinen (8) SLUTAFSKÆRMNING (9) MASKINADGANGSPUNKT (10) OPDELINGSAFSKÆRMNINGER (11) SIKKERHEDSFOTOSENSORER (12) Blokeringskontakt til afmaskningsenhed (13) Nexgen-kontrolenhed uden display (14) Gangareal (STANDARD TIL AVANCERET UK, EKSTRAUDSTYR TIL AVANCERET ) 14 Sikkerhedsafsnit Afsnit rev. februar 2009

17 Indhold Oversigt Keglerejserens placering Beskrivelse af keglerejseren Kuglens grav Kuglepude Transportbånd Kugleaccelerator Kegleelevator Fordeler Opstillingsbord Fejevogn Drivramme Afsnit rev. februar 2009 Afsnit 1: Betjening 1-1

18 Denne side med vilje efterladt tom 1-2 Afsnit 1: Betjening Afsnit rev. februar 2009

19 Afsnit 1: Betjening Oversigt Denne vejledning er designet til at hjælpe dig med service, reparation og forebyggende vedligeholdelse af GS-Series keglerejsere på en sikker og effektiv måde. Før der arbejdes på en af disse keglerejsere, skal man først gennemlæse sikkerhedsoplysningerne og gøre sig bekendt med de Sikkerhedsretningslinjer, som findes i begyndelsen af denne vejledning. Denne vejledning indeholder også fejlfindingsretningslinjer, der vil hjælpe med at reducere nedetid, og som kan resultere i års pålidelig drift af dine keglerejsere. Afsnit rev. februar 2009 Afsnit 1: Betjening 1-3

20 Keglerejserens placering Når en vilkårlig position, f.eks. højre, venstre, fremme eller bagude beskrives i denne vejledning, beskrives positionen med maskinen set fra overtrædelseslinjen. Bevægelse med og mod uret findes ved at se på keglerejseren fra den venstre side eller ovenfra. Der henvises til Figur 1-1. Figur 1-1. Keglerejserens placering. (1) med uret (2) OVENFRA (3) mod uret (4) højre side (5) forfra (6) venstre side 1-4 Afsnit 1: Betjening Afsnit rev. februar 2009

21 Beskrivelse af keglerejseren GS-Series keglerejsere består af otte under-inddelinger: Kuglens grav Kugleaccelerator Kegleelevator Fordeler Opstillingsbord Fejevogn Drivramme Elektronisk kontrol Kuglens grav Det primære formål med dette område er at håndtere det første anslag af kegler og kugle, skille dem fra hinanden og derefter dirigere dem til deres respektive del af maskinen. Kuglens grav består af de to hoveddele: 1. Kuglepude og gravgardin 2. Transportbånd Kuglepude Kuglepuden er designet til at absorbere stødet fra kuglen og styre den til kugleacceleratorens kugledør. En støddæmper monteret på en drejelig puderamme hjælper med at absorbere stødet fra kuglen og få puden til at vende tilbage til sin oprindelige fremadrettede position. Gummibeklædning og fire beskyttelsesanordninger eller anslagsbånd i bunden af pudepladen beskytter kuglen og pladen mod beskadigelse. Klapperne i bunden af puden nær acceleratoren fungerer som en reguleringsventil, der giver mulighed for at keglerne kan komme ind under puden til maskinens bagside, samtidig med at de forhindres i at ryge frem igen, hvor de kan blokere kugledøren. Der henvises til Figur 1-2. Justeringer på pudeenheden giver brugeren mulighed for at styre den forreste position af puden, så kuglen kommer ind i kugleacceleratoren uden at ramme siderne af kugledøren, og placerer puden sideværts, så den ikke gnider mod tilbageslagene. Gravgardinet standser den bagudgående bevægelse af kegler, og skaber en sort baggrund for kegledækket. Afsnit rev. februar 2009 Afsnit 1: Betjening 1-5

22 Figur 1-2. Kuglepude. (1) GUMMISTOP (2) JUSTERINGSBOLT (3) KUGLEPUDERAMME (4) FIRKANTET RØR (5) STØDDÆMPER (6) TAPPUNKT (7) KUGLERETURSIDE (8) PUDEKLAPPER (9) ANSLAGSBÅND (10) GUMMIBEKLÆDNING (11) GRAVGARDIN (12) FÆLLES TILBAGESLAG (13) set forfra (venstre keglerejser) (14) KUGLEPUDEPLADE 1-6 Afsnit 1: Betjening Afsnit rev. februar 2009

23 Transportbånd Transportbåndet (T-båndet) bringer keglerne til elevatoren og holder kuglen op mod kuglepuden, mens den styres til kugleacceleratoren. T-båndet består af et stort bånd, der er monteret på to ruller. Den forreste rulle er en rulle med fast position, som er anbragt i åbningerne i siderammerne. Den bagerste rulle er en justerbar rulle, der anvendes til at stramme båndet og styrer det, så det ikke driver sideværts. Sporingsrullerne med fast position nær den forreste del af hver sideramme hjælper med at holde båndet på sporet. Til understøttelse af vægten af bowlingkuglen(erne) og keglerne er der monteret to støtteplader mellem siderammerne. Den forreste plade er en flad plade, mens den bagerste er tilspidset nedad ved kugledøren, så kuglen kan komme ind i kugleacceleratoren. Den bagerste plade er også afrundet langs den bagerste kant for at beskytte båndet mod beskadigelse, når keglerne kommer tilbage til graven via overløbsrenderne. Der henvises til Figur 1-3. Figur 1-3. Transportbånd. (1) SLIP (2) BAGERSTE RULLE (3) BAGERSTE STØTTEPLADE (4) SPORINGSJUSTERING (5) REMSKIVE FOR KILEREM (6) FORRESTE STØTTEPLADE (7) SIDERAMME (8) SET FORFRA (højre keglerejser) (9) FORRESTE RULLE (10) SPORINGSRULLE (11) transportbånd (12) AFRUNDET KANT Afsnit rev. februar 2009 Afsnit 1: Betjening 1-7

24 Kugleaccelerator Kugleacceleratoren er monteret mellem de to keglerejsere i et banepar. Dens funktion er at returnere kuglerne fra begge baner. Kuglerne kommer ind i acceleratoren via transportbåndet gennem en kugledør. En stor flad rem, monteret på to tromler, griber kuglen og driver den fremad til kugleløftet. Der henvises til Figur 1-4 Kugleaccelerator. Remmen drives af en trefaset motor, indbygget i den bagerste tromle. (1) tension BAr (3) flat Belt tensioner nuts (5) rear drum And motor (2) front drum (4) BAll track rods (7) ACCelerAtor Belt (6) BAll door ASSemBly Figur 1-4. Kugleaccelerator. (1) SPÆNDINGSSTANG (2) fronttromle (3) SPÆNDINGSMØTRIKKER FOR DEN FLADE REM (4) kuglesporets stænger (5) BAGERSTE TROMLE OG MOTOR (6) KUGLEDØR (7) ACCELERATORREM 1-8 Afsnit 1: Betjening Afsnit rev. februar 2009

25 For at forhindre at kugler fra to forskellige baner ankommer i acceleratoren på samme tid og forhindre, at keglerne kommer ind i acceleratoren, har acceleratoren kugledøre og låseanordninger for kugledørene. Se Figur 1-5. Når den er korrekt justeret, kan døren ikke åbnes ved blot at skubbe til den, fordi et håndtag øverst på døren vil ramme låsebolten. Der skal trykkes på knappen øverst på døren for at åbne den. Dette bevirker, at håndtaget sænkes, så det kan passere under låsebolten. Knappen er placeret øverst på døren, så kegler, der føres baglæns af transportbåndet, ikke kan trykke på knappen. En solenoide, der er fastgjort til låsebolten, aktiveres i 3-4 sekunder efter registrering af kuglen. Aktivering af solenoiden tvinger låsebolten nedad, så døren ikke kan åbnes, selvom der trykkes på knappen. Dette forhindrer keglerne i ved et uheld at åbne døren, når de falder af kegledækket, og giver keglerne tid til at bevæge sig forbi kugledørsområdet, før kuglen får lov til at åbne døren. Når en dør er åben, blokeres døren på den anden bane. (1) KUGLEDØRENS LÅSESOLENOIDE (2) LÅSEBOLT (3) KUGLEDØRENS LUKKEFJEDER (4) KNAP (5) HÅNDTAG (1) BALL DOOR LOCKING SOLENOID (3) BALL DOOR CLOSING SPRING (2) LOCKING BOLT (5) LEVER (4) BUTTON Figur 1-5. Kugledøren. Afsnit rev. februar 2009 Afsnit 1: Betjening 1-9

26 Kegleelevator Kegleelevatoren modtager keglerne fra transportbåndet og løfter dem op til fordeleren. To kegletilførsels-deflektorer i bunden af elevatoren fører keglerne ind i elevatoråbningen. Når keglerne kommer ind i elevatoren, konkurrerer de om plads på en af 14 skovle, der konstant roterer omkring elevatoren ved hjælp af to parallelle kæder. Kæderne drives af fordelermotoren via en kilerem. Når skovlene løfter keglerne, skubber kegle-deflektorerne keglerne mod midten af skovlene. Denne deflektion vil også skubbe dårligt placerede kegler af skovlen. Når keglerne bevæger sig op med elevatoren, får en udstøder skovlen til at vippe lidt, så kegler, der ikke fastholdes rigtigt, falder af, eller også bliver de placeret bedre på skovlen. Et par kiler centrerer keglen i midten af skovlen. Det sikrer korrekt justering, når keglen ankommer til shark -indretningen. Øverst på elevatoren tipper en skovlstyrer, der er anbragt på elevatorens højre side, skovlens forkant, så den tipper nedad, hvorved keglen ruller ud til shark - indretningen. Når keglen falder ned i shark -indretningen, aktiverer den kegletællerkontakten. Dette signal bestemmer, til hvilken side af fordeleren keglen bliver sendt til. Det antages, at når fordelermotoren kører, roterer elevatorskovlene. Til bekræftelse af dette bliver en kontakt kaldet Elevator Control-kontakt (EC) aktiveret, hver gang en skovl passerer den. (Ca. hvert 2,5 sekund) Hvis ECkontakten ikke aktiveres mindst en gang hver 6. sekund, mens fordelermotoren kører, standser maskinen med fejlkoden Elevator Jam (EJ) (Elevatorstop) for at angive, at noget sidder fast i elevatoren, der er for stor vægt på transportbåndet, eller der er et problem med fordeleren. Maskiner, der er udstyret med en avanceret afskærmningsenhed, har en ekstra kontakt placeret på kugleacceleratorsiden af elevatoren til ulige bane. Denne kontakt overvåger den bagerste dørs afskærmning, der giver adgang til gangarealet mellem maskinerne. Når afskærmningen ikke beskytter rigtigt mod adgang til maskinen, vil en kontakt i Safety Power Controller afbryde strømmen til Nexgen-boksen, så begge keglerejsere standses. Keglerejseren kan kun genstartes, hvis afskærmningen er på plads, og der skal trykkes på genstartkontakten i Safety Controller. Når Nexgen er blevet initialiseret, skal fejlkoden PF (power failure) (strømsvigt) fjernes ved brug af kontakten Stop/Run (stop/kør) Afsnit 1: Betjening Afsnit rev. februar 2009

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Udvendig oversigt Figur Printeren udvendigt Front

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005)

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005) COROB TM Biaxo Blander Brugsanvisning Version 1.0 RD (2005) CPS Color Equipment Oy COROB TM Biaxo Brugsanvisning Version 1/05 COPYRIGHT 2005, CPS Color Alle rettigheder forbeholdt Enhver form for kopiering

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning Brugsanvisning Bure Rise & Go Gangbord med oprejsning 1 Kære Bruger Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord Rise & Go. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du bruger gangbordet,

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden?

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? 3. Opstilling og installation af maskine Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? Ulykker på arbejdet er ærgerlige og kan også være alvorlige. Gennemgå jeres maskiner og løs de problemer, I

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder. Brugsanvisning. Pakken indeholder:

Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder. Brugsanvisning. Pakken indeholder: Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder Brugsanvisning Pakken indeholder: 1 modtager 2 x sendere Stænktætte covers til halsbånd / nøglering 1 x holder til modtager ID-stickers til sendere 2

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

Sprintomat Brugervejledning

Sprintomat Brugervejledning Sprintomat Brugervejledning Asger Andreasen Kjærgårdsvej 8 Grønbjerg 6971 Spjald 2014125822 info@gebaker.dk Sprintomat Brugervejledning Sprintomaten er anbefalet til at have op til 45 grise pr. Automat,

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00 DK...... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide Vers. 1.00 Indhold 1.00......... Guldmann plejeseng........................................... 3 2.00......... Sikkerhed....................................................

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene Sirene udgang Udgange Kanal udgang Fjernbetjening 1 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere