Betjenings- og servicevejledning. GS-Series keglerejsere med UK avanceret/ Avanceret afskærmning. Februar 2009 /

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjenings- og servicevejledning. GS-Series keglerejsere med UK avanceret/ Avanceret afskærmning. Februar 2009 / 47-902748-000"

Transkript

1 Betjenings- og servicevejledning GS-Series keglerejsere med UK avanceret/ Avanceret afskærmning Februar 2009 /

2 GS-Series keglerejser med UK avanceret/avanceret afskærmning Betjenings- og servicevejledning Februar 2009 af Brunswick Bowling and Billiards Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Tidligere opdateringer: Juli 1999, september 1999, juni 2000, januar 2001, august 2003 Vector, Frameworx, GS-X og GS-Series er varemærker, der tilhører Brunswick Bowling and Billiards Corporation. Genbestillingsnummer: Bemærk: Hvis der findes opdateringer til denne vejledning kan de findes online på Fortrolige proprietære oplysninger. Kun til internt brug. Oplysninger må ikke genproduceres eller fremlægges uden skriftlig tilladelse fra Brunswick Indoor Recreation Group. Alle oplysninger i dette dokument kan ændres uden varsel. Brunswick Indoor Recreation Group 525 West Laketon Avenue Post Office Box 329 Muskegon, MI USA

3 Indhold Sikkerhedsadvarsler Sikkerhedsmeddelelse til brugere af denne vejledning Keglerejsere, der er udstyret med sikkerhedsstrømregulatorer Specialister Generelle sikkerhedsoplysninger og beskyttelsesforanstaltninger Sikkerhedsbemærkninger Test udført før første idriftsættelse Funktionelle kontroller af beskyttelsesenhederne Pleje og vedligeholdelse Sikkerhedsretningslinjer for GS-Series keglerejsere Keglerejserens statuslys / Maskinstrøm på sekvens Rydning af kegler, der sidder fast i fordeleren Standsning af maskinen midt i en cyklus Fjernelse af fejlkoder og rettelse af keglerejserens stopfunktion Maskinafskærmninger Afsnit rev. februar 2009 Sikkerhedsafsnit 1

4 Sikkerhedsadvarsler I hele denne udgivelse er Advarsel og Forsigtighed (ledsaget af ét af de internationale FARE-symboler) brugt til at advare mekanikeren om særlige instruktioner, der drejer sig om en særlig service eller betjening, som kan være farlig, hvis denne udføres forkert eller uden omhu. De er defineret nedenfor. LÆS OG OVERHOLD DEM OMHYGGELIGT! Disse Sikkerhedsadvarsler alene kan ikke udelukke de farer, som de signalerer. Streng overensstemmelse med disse særlige instruktioner ved udførsel af servicen samt uddannelse og betjening med almindelig fornuft er foranstaltninger til at forhindre større ulykker. BEMÆRK eller VIGTIGT!: Angiver betydningsfulde vejledende bemærkninger. ADVARSEL! Angiver en mekanisk eller ikke-elektrisk advarsel, der kunne forårsage eventuel personskade eller død. ADVARSEL! Angiver elektriske advarsler, der kunne forårsage eventuel personskade eller død. FORSIGTIGHED! Angiver en advarsel, der kunne forårsage eventuel beskadigelse af produkt. Angiver advarsler mht. jording. 2 Sikkerhedsafsnit Afsnit rev. februar 2009

5 Sikkerhedsmeddelelse til brugere af denne vejledning Denne vejledning er skrevet og udgivet af Service Department of Brunswick Bowling and Billiards som hjælp til læseren ved servicering eller installation af de beskrevne produkter. Det forudsættes, at personalet er bekendt med og har fået uddannelse i servicering eller installation af procedurer vedr. disse produkter, hvilket omfatter brug af en almindelig mekanikers håndværktøjer og særlige Brunswick eller anbefalede værktøjer fra andre leverandører. Det er ikke muligt at kende til og advisere læseren om alle tænkelige procedurer med hvilken en service kan udføres og om de mulige farer og/eller resultater af hver metode. Vi har ikke forsøgt en sådan bred evaluering. Derfor skal alle, som anvender en serviceprocedure og/eller værktøj, der ikke anbefales af Brunswick, først selv være helt tryg ved, at hverken brugeren eller produktets sikkerhed bringes i fare af den valgte serviceprocedure. Alle oplysninger, illustrationer og specifikationer, der er indeholdt i denne vejledning, er baseret på de nyeste produktoplysninger, der var tilgængelige ved udgivelsen. Man bør huske på, at under arbejde på produktet kan det elektriske system forårsage voldsomme og ødelæggende kortslutninger eller alvorlige stød. Når der udføres arbejde, hvor elektriske stik er jordet eller berøres af mekanikeren, skal strømmen til produktet være slukket forud for servicering og forblive slukket, indtil serviceringen er afsluttet. Afsnit rev. februar 2009 Sikkerhedsafsnit 3

6 Keglerejsere, der er udstyret med sikkerhedsstrømregulatorer GS-X keglerejserens sikkerhedskontrolsystem må kun idriftsættes og serviceres af specialister. Specialister Specialister er defineret som personer, der: har gennemført en relevant teknisk uddannelse og som er blevet instrueret af den ansvarlige keglerejseroperatør i betjening af keglerejseren og aktuelle gyldige sikkerhedsretningslinjer og som har adgang til betjeningsvejledningen Safety Photoelectric Switch System L Generelle sikkerhedsoplysninger og beskyttelsesforanstaltninger Sikkerhedsbemærkninger Overhold følgende procedurer for at sikre korrekt og sikker anvendelse af GS-X keglerejserens strømregulatorsystem. De nationale/internationale regler og regulativer gælder for installation, idriftsættelse, brug og periodiske tekniske undersøgelser af GS-X keglerejserens sikkerhedskontrolsystem, i særdeleshed: Maskindirektiv 98/37/EØF Direktiv 89/655/EØF om arbejdsudstyr regulativer vedr. arbejdssikkerhed/sikkerhedsregler andre relevante sundheds- og sikkerhedsregulativer Brugere af keglerejseren, hvor GS-X keglerejserens sikkerhedskontrolsystem anvendes, er ansvarlige for at skaffe og overholde alle relevante sikkerhedsregulativer og -regler. Det er strengt påkrævet, at alle testbemærkninger, der findes under afsnittene Test udført før første idriftsættelse og Funktionelle kontroller af beskyttelsesenheden i denne vejledning overholdes. Alle test skal udføres af mekanikeren og skal registreres og dokumenteres for at sikre, at disse test når som helst kan rekonstrueres og spores igen. Betjeningsvejledningen skal være tilgængelig for brugeren af keglerejseren, hvor GS-X keglerejserens sikkerhedskontrolsystem anvendes. Keglerejseroperatøren skal instrueres i brugen af enheden af mekanikeren og skal instrueres i at læse betjeningsvejledningen. 4 Sikkerhedsafsnit Afsnit rev. februar 2009

7 Test udført før første idriftsættelse Formålet med test før første idriftsættelse er at bekræfte sikkerhedskravene, der er specificeret i de nationale/internationale regler, især i Maskindirektivet og Direktivet om arbejdsudstyr (EU overensstemmelse). For at sikre korrekt funktion, skal der testes som defineret i afsnittet Funktionelle kontroller af beskyttelsesenheden. Afstanden mellem senderen og modtageren må ikke overstige den maksimale afstand på 7 m. Adgang til de farlige steder på keglerejseren må kun være muligt via de beskyttende felter. Det må ikke være muligt at kravle over, krybe under eller passere rundt om beskyttelsesenhederne. Sørg for, at betjeningspersonalet til keglerejseren, der er beskyttet af GS-X keglerejserens strømregulatorsystem, er korrekt instrueret af en specialist, før de får lov til at betjene keglerejseren. Instruktion af betjeningspersonalet er ejeren af maskinen ansvarlig for. Funktionelle kontroller af beskyttelsesenhederne Effektiviteten af de beskyttende enheder skal kontrolleres dagligt, eller før arbejdet påbegyndes af en specialist eller det autoriserede personale. Før hver test verificeres det på sikkerhedsevalueringsenheden UE 401, at den grønne LED lyser. Sørg for at dette sker, hvis det ikke er tilfældet. Testen er i modsat fald meningsløs. 1. Tildæk hver lysstråle helt med et teststykke, der ikke er gennemsigtigt (mindst 3 cm i diameter) ved følgende placeringer: Direkte foran senderen. I midten mellem sender og modtager. Direkte foran modtageren. 2. Åbn den bagerste adgangsdør til keglerejseren med blokeringsmekanismen. 3. Åbn kontakten til afskærmningsenhedens blokeringsmekanisme. 4. Tryk på nødstoppet. Afsnit rev. februar 2009 Sikkerhedsafsnit 5

8 Hver af disse individuelle test skal give følgende resultat: Under lysstråletesten må modtageren for den relaterede sikkerhedsfotoelektriske sikkerhedstest ikke have en tændt LED. På sikkerhedsevalueringsenheden UE 401 må kun den røde LED lyse. Så længe lysstrålen, blokeringen eller nødstoppet er afbrudt, må det ikke være muligt at starte maskinens farlige tilstand. Ingen yderligere betjening af keglerejseren er tilladt, hvis den grønne eller gule LED på sikkerhedsevalueringsenheden UE 401 lyser under testen, selv om den grønne eller gule LED lyser i en kort periode. I dette tilfælde skal installationen af GS-X keglerejserens strømkontrolsystem kontrolleres af en specialist. Den korrekte funktion af blokeringsenheden skal kontrolleres ugentligt af en specialist eller en autoriseret person. Før testen udføres, skal hovedkontakten slukkes og låses på GS-X keglerejserens strømkontrolsystem. a. Træk det bagerste blokeringskabel ud af GS-X keglerejserens strømkontrolboks og verificer, at når blokeringskontakten er lukket (bagerste dør lukket), er der kontinuitet fra ben 1 til 2 og fra ben 3 til 4 på konnektoren. Verificer, at når blokeringskontakten er åben (bagerste dør åben), er der ingen kontinuitet fra ben 1 til 2 og fra ben 3 til 4 på konnektoren. Dette skal gøres med et multimeter. b. Træk afskærmningsenhedens blokeringskabel ud af GS-X keglerejserens strømkontrolboks og verificer, at når blokeringsmekanismen er lukket (afskærmningsenheden nede), er der kontinuitet fra ben 1 til 2 og fra ben 3 til 4 på konnektoren. Verificer derefter, at når blokeringsmekanismen er åben (afskærmningsenheden oppe), er der ingen kontinuitet fra ben 1 til 2 og fra ben 3 til 4 på konnektoren. Dette skal gøres med et multimeter. c. Det skal verificeres med nødstopkontakten på GS-X keglerejserens strømkontrolboks i den ikke-nedtrykkede position, at der er kontinuitet mellem de to orange ledninger på kontakten og kontinuitet mellem de to brune ledninger på kontakten. Det skal derefter verificeres med nødstopkontakten på GS-X keglerejserens strømkontrolboks i den nedtrykkede position, at der ikke er kontinuitet mellem de to orange ledninger på kontakten og ikke kontinuitet mellem de to brune ledninger på kontakten. Dette skal gøres med et multimeter. 6 Sikkerhedsafsnit Afsnit rev. februar 2009

9 Pleje og vedligeholdelse Linserne til sensorerne skal rengøres regelmæssigt, eller når de er snavsede. Undgå at ridse linserne og dannelse af dråber på linserne, da de kan ændre de optiske egenskaber. Anvend ikke skrappe rengøringsmidler. Anvend ikke slibende rengøringsmidler. Statiske opladninger forårsager, at støvpartikler sætter sig på linsen. Dette kan forhindres ved at anvende en antistatisk plastikrenser ((SICK delnr ) og SICK linseklud (delnr ). Sådan rengøres linsen: Brug en ren og blød børste til at fjerne støv fra linsen. Aftør derefter linsen med en ren og fugtig klud. Kontroller placeringen af sender og modtager efter rengøring for at være sikker på, at det ikke er muligt at kravle over, krybe under eller stå bagved den beskyttende enhed. Afsnit rev. februar 2009 Sikkerhedsafsnit 7

10 Sikkerhedsretningslinjer for GS-Series keglerejsere Som det er tilfældet med alt maskineri, er der en vis risiko forbundet med at arbejde på GS-Series keglerejseren. Men hvis der udvises den nødvendige forsigtighed, kendskab og ansvarlighed, kan skade på keglerejseren, samt det involverede personale i en eventuel ulykke, undgås. De følgende trin bør tages: 1. KUN PERSONER MED KORREKT UDDANNELSE ER KVALIFICEREDE TIL AT ARBEJDE ELLER BETJENE KEGLEREJSEREN. 2. Betjen kun keglerejseren når ALLE afskærmninger, der fulgte med fra fabrikken, er til stede. 3. Betjen ikke keglerejseren, hvis en afskærmnings- eller sikkerhedsenhed er beskadiget eller forkert monteret på maskinen. 4. Omgå, deaktiver eller manipuler aldrig med kontakterne til sikkerhedsblokeringerne eller keglerejserfunktionen. 5. Forsøg aldrig at kravle over eller rundt om mekaniske forhindringer eller maskinafskærmningen. 6. Alle afskærmninger samt stigen skal geninstalleres når fejlfindings- eller vedligeholdelsesarbejdet er udført på keglerejseren, eller kugleacceleratoren. 7. Vend altid ansigtet mod maskinen, når stigen bruges til at kravle op på eller ned af maskinen. Der må kun være én person på stigen. 8. Der skal bæres passende beklædning (f.eks. sko med gummisåler). Bær ikke løs beklædning, såsom slips eller kitler, der kan opfanges af de bevægelige dele. Fjern ringe, urer, øreringe, armbånd og andre smykker for at undgå personskade. 9. Vær forsigtig ved ophold foran maskinen. Blokering af fotocellestrålen ved et uheld vil forårsage, at keglerejseren kører. 10. Sluk altid for keglerejseren, før der arbejdes på maskinen. Brug den bagerste mekaniske kontakt, der sidder på kegleelevatoren, eller sæt stop/run (stop/kør)-kontakten til stop på Nexgen-boksen. 11. Hvis mere end én person arbejder på maskinen, eller hvis stop/run (stop/kør)-kontakten ikke virker under arbejdet på maskinen, skal begge stop/run (stop/kør)-kontakter slukkes, så en person ikke tænder keglerejseren, før den anden person siger, at han/hun er væk fra keglerejseren. 12. Når der arbejdes på begge maskiner i et banepar eller komponenter, der er fælles for begge maskiner (f.eks. en elektronisk kontrolboks eller kugleaccelerator), skal der slukkes for strømmen på Nexgen-boksen eller sikkerhedsstrømregulatoren. Derudover skal hovedkontakten på Nexgenboksen eller sikkerhedsstrømregulatoren låses i fra-positionen med en passende låsemekanisme. 13. Fejepladerne for baneparret skal sænkes til afskærmningspositionen, når der arbejdes på keglerejseren eller kugleacceleratoren for at forhindre, at en bowlingkugle kommer ind i keglerejseren. 8 Sikkerhedsafsnit Afsnit rev. februar 2009

11 14. Før der udføres servicearbejde under opstillingsbordet, anbringes en donkraft eller anden passende understøtning, under bordets midte. 15. Der skal være brandslukkere på stedet, og de skal vedligeholdes på passende vis. Opbevar olierede klude og andet, der kan eksplodere, i en godkendt brandsikker beholder. 16. Hvis mere end én person arbejder på maskinen, skal man sikre sig, at den anden person er VÆK FRA MASKINEN, før den startes igen. 17. Når der arbejdes i keglerejserens område, mens maskinen er i drift, skal der bæres høreværn. Der kan forekomme støjniveauer større end 83 db indenfor en afstand på 1,6 m fra maskiner, som er i drift. 18. Fjern aldrig kileremmen til opstillingsbordets motor uden først at sænke bordet til den nye opstillingsposition (kegledæk). 19. Arbejd ikke på eller rundt om keglerejseren under påvirkning af alkohol, stoffer eller enhver substans, der kan have indflydelse på ens fysiske eller mentale dømmekraft. 20. Benyt altid de korrekte redskaber til arbejdet. 21. GS-Series keglerejser er designet til brug som en bowlingmaskine med 10 kegler. Brug ikke maskinen eller dens underinddelinger til andet formål. 22. Der må ikke benyttes giftige rengøringsmidler. Kontroller altid sikkerhedsmærkaten før brug af nye rengøringsmidler. 23. Brug altid fabriksgodkendte dele ved reparation af keglerejseren. Brug af uoriginale dele kan udgøre en sikkerhedsrisiko. Afsnit rev. februar 2009 Sikkerhedsafsnit 9

12 Keglerejserens statuslys / Maskinstrøm på sekvens Det røde lys ovenpå elevatoren forsyner operatøren med værdifulde oplysninger om maskinens tilstand. Betydningen af dette lys afhænger af, hvilken softwareversion der er installeret på Nexgen-boksens CPU PCB. Softwareversion eller nyere Langsomt blinkende rødt lys angiver, at der er opstået en fejl. Keglerejseren har brug for opmærksomhed. Sluk for maskinen og sluk for strømmen før servicering. Intet lys angiver, at keglerejseren kan være KLAR TIL AT KØRE. Et signal fra en fjernplacering vil forårsage, at keglerejseren går i gang UDEN ADVARSEL. Hold afstand fra maskinen. Sluk for stop/run (stop/kør)- kontakten før servicering. Softwareversion eller nyere: Hurtigt blinkende rødt lys angiver, at keglerejseren GØR SIG KLAR TIL AT KØRE. Hold afstand fra maskinen, og hold afskærmninger på plads. Langsomt blinkende rødt lys angiver, at der er opstået en fejl. Keglerejseren har brug for opmærksomhed. Sluk for maskinen, og sluk for strømmen før servicering. Uafbrudt rødt lys angiver, at keglerejseren er KLAR TIL AT KØRE. Et signal fra en fjernplacering vil forårsage, at keglerejseren går i gang UDEN ADVARSEL. Hold afstand fra maskinen. Hold afskærmningerne på plads. Intet lys angiver, at der er slukket for keglerejseren. Sikker at servicere. Slå strømmen fra før servicering. 10 Sikkerhedsafsnit Afsnit rev. februar 2009

13 Rydning af kegler, der sidder fast i fordeleren 1. Drej stop/run (stop/kør) på mekanikerens fjerndisplay eller Nexgenboksen til stoppositionen. Slå strømmen fra på hovedkontakten på sikkerhedsstrømregulatorboksen, og lås kontakten i fra-positionen ved hjælp af en godkendt låseenhed. 2. Kontroller, om der sidder kegler fast i sporets udstøderpunkter. Kontroller, om der sidder kegler fast i remmens drejepunkter. Fjern de fastsiddende kegler, og sæt dem på det udvendige returneringsbånd. 3. Kontroller kegleudstøderne for korrekte placeringer. 4. Hvis keglen vedbliver at sidde fast, skal det kontrolleres, om keglestationen har ikke-funktionsdygtige dele eller mangler løftestænger til kegleudløseren. 5. Installer alle afskærmninger igen, og tænd for strømmen til keglerejseren ved at trykke på genstartkontakten på sikkerhedsstrømregulatoren. 6. Når maskinen har initialiseret, slås stop/run (stop/kør)-kontakterne på mekanikerens fjerndisplay til for at fjerne fejlkoden PF ((power failure (strømsvigt)). 7. Kontroller keglerejserens funktion. Standsning af maskinen midt i en cyklus En maskine kan standses midt i en cyklus ved at dreje stop/run (stop/kør)- kontakten på Nexgen-kontrolenheden eller mekanikerens fjerndisplay til stoppositionen. Når strømmen til keglerejseren er gendannet, vil den automatisk returnere til start- eller klar til at bowle-positionen. Hvis der skal udføres indvendigt servicearbejde, skal strømmen slås fra på hovedkontakten på sikkerhedsstrømregulatoren og kontakten låses i frapositionen ved hjælp af en godkendt låseenhed for at forhindre, at maskinen tændes. BEMÆRK: Hvis den trefasede ledning trækkes ud af stikket, afbryder det strømmen til begge keglerejsere. Når arbejdet er afsluttet, fjernes alle installerede låseenheder, og strømmen slås til på hovedkontakten. Sæt strøm til Nexgen-boksen igen ved at trykke på genstartkontakten på sikkerhedsstrømregulatoren. Når maskinen er initialiseret, fjernes fejlkoden PF ((power failure (strømsvigt)) ved at begge stop/run (stop/kør)-kontakter slukkes og derefter tændes igen. Afsnit rev. februar 2009 Sikkerhedsafsnit 11

14 Fjernelse af fejlkoder og rettelse af keglerejserens stopfunktion Når en keglerejser gennemgår et funktionsstop, lukker Nexgen CPU'en maskinen ned, og det røde lys, der er placeret øverst på elevatoren, blinker. En kode, der indikerer det opståede problem, vises på mekanikerens fjerndisplay. BEMÆRK: Visse fejl eller problemer med keglerejseren opdages muligvis ikke af keglerejserens CPU. Et par eksempler er problemer med kugleacceleratoren, eller scoringsproblemer. I disse situationer blinker statuslyset for at indikere et problem. Den følgende procedure bør bruges til at korrigere keglerejserens stilstand eller fejlfunktion. 1. Når man nærmer sig keglerejseren bagfra, skal stop/run (stop/kør)- kontakten, der er placeret på mekanikerens fjerndisplay, drejes til stoppositionen. Når man nærmer sig keglerejseren forfra, vil strømmen til Nexgen-boksen automatisk slukkes, når afskærmningsenheden løftes, eller sikkerhedsfotosensoren foran på maskinen blokeres, eller den bagerste adgangsdør åbnes. 2. Fastslå årsagen til stoppet. Se efter kegler i shark kontaktenheden, fordeleren eller øverst på opstillingsbordet. Hvis statuslyset blinker, skal man se på displayet øverst på fjerndisplayet efter en tilknyttet fejlkode. 3. Ryd de fastsiddende kegler, reparer eller udskift den svigtende del eller udfør de nødvendige justeringer. For at udføre den korrigerende handling, der kræver, at der udføres arbejde på kegledækket, kugleacceleratoren eller kugleområdet, sænkes fejevognen for at forhindre en kugle i at komme ind i maskinen. 4. Installer alle afskærmninger igen. 5. Tryk på genstartkontakten på sikkerhedsstrømregulatorboksen for at sætte strøm til Nexgen-boksen. Når maskinen er initialiseret, slås STOP/RUN (STOP/KØR)-kontakten for hver maskine til/fra for at fjerne fejlkoden PF ((power failure (strømsvigt)). 6. Hvis maskinen ikke vil starte, skal diagnosedisplayet kontrolleres for fejlkoder igen. Hvis en ugyldig tilstand vises, skal man returnere bordet (op) eller fejeanordningen (fremad) til deres respektive startpositioner. 12 Sikkerhedsafsnit Afsnit rev. februar 2009

15 Maskinafskærmninger GS keglerejseren er udstyret med afskærmninger og sikkerhedsblokeringer for at forhindre personskade og begrænse adgang til bevægelige del i keglerejseren. Der findes to typer afskærmningsenheder: avanceret og avanceret UK. De to pakker er meget ens. Forskellen er, at den engelske version indeholder gangarealet som en standardkomponent. Der er også tilføjet yderligere opdelingsafskærmning til maskinen for at yde større beskyttelse. Der henvises til figuren med titlen Avancerede afskærmningsenheder. Afsnit rev. februar 2009 Sikkerhedsafsnit 13

16 Avancerede afskærmningsenheder (1) Sikkerhedsstrømregulator (2) Mekanikerens fjerndisplay (3) ELEVATORAFSKÆRMNING (4) Bagerste del af maskinen (5) BAGERSTE DØR (6) Blokeringskontakt til dør (7) forreste del af maskinen (8) SLUTAFSKÆRMNING (9) MASKINADGANGSPUNKT (10) OPDELINGSAFSKÆRMNINGER (11) SIKKERHEDSFOTOSENSORER (12) Blokeringskontakt til afmaskningsenhed (13) Nexgen-kontrolenhed uden display (14) Gangareal (STANDARD TIL AVANCERET UK, EKSTRAUDSTYR TIL AVANCERET ) 14 Sikkerhedsafsnit Afsnit rev. februar 2009

17 Indhold Oversigt Keglerejserens placering Beskrivelse af keglerejseren Kuglens grav Kuglepude Transportbånd Kugleaccelerator Kegleelevator Fordeler Opstillingsbord Fejevogn Drivramme Afsnit rev. februar 2009 Afsnit 1: Betjening 1-1

18 Denne side med vilje efterladt tom 1-2 Afsnit 1: Betjening Afsnit rev. februar 2009

19 Afsnit 1: Betjening Oversigt Denne vejledning er designet til at hjælpe dig med service, reparation og forebyggende vedligeholdelse af GS-Series keglerejsere på en sikker og effektiv måde. Før der arbejdes på en af disse keglerejsere, skal man først gennemlæse sikkerhedsoplysningerne og gøre sig bekendt med de Sikkerhedsretningslinjer, som findes i begyndelsen af denne vejledning. Denne vejledning indeholder også fejlfindingsretningslinjer, der vil hjælpe med at reducere nedetid, og som kan resultere i års pålidelig drift af dine keglerejsere. Afsnit rev. februar 2009 Afsnit 1: Betjening 1-3

20 Keglerejserens placering Når en vilkårlig position, f.eks. højre, venstre, fremme eller bagude beskrives i denne vejledning, beskrives positionen med maskinen set fra overtrædelseslinjen. Bevægelse med og mod uret findes ved at se på keglerejseren fra den venstre side eller ovenfra. Der henvises til Figur 1-1. Figur 1-1. Keglerejserens placering. (1) med uret (2) OVENFRA (3) mod uret (4) højre side (5) forfra (6) venstre side 1-4 Afsnit 1: Betjening Afsnit rev. februar 2009

21 Beskrivelse af keglerejseren GS-Series keglerejsere består af otte under-inddelinger: Kuglens grav Kugleaccelerator Kegleelevator Fordeler Opstillingsbord Fejevogn Drivramme Elektronisk kontrol Kuglens grav Det primære formål med dette område er at håndtere det første anslag af kegler og kugle, skille dem fra hinanden og derefter dirigere dem til deres respektive del af maskinen. Kuglens grav består af de to hoveddele: 1. Kuglepude og gravgardin 2. Transportbånd Kuglepude Kuglepuden er designet til at absorbere stødet fra kuglen og styre den til kugleacceleratorens kugledør. En støddæmper monteret på en drejelig puderamme hjælper med at absorbere stødet fra kuglen og få puden til at vende tilbage til sin oprindelige fremadrettede position. Gummibeklædning og fire beskyttelsesanordninger eller anslagsbånd i bunden af pudepladen beskytter kuglen og pladen mod beskadigelse. Klapperne i bunden af puden nær acceleratoren fungerer som en reguleringsventil, der giver mulighed for at keglerne kan komme ind under puden til maskinens bagside, samtidig med at de forhindres i at ryge frem igen, hvor de kan blokere kugledøren. Der henvises til Figur 1-2. Justeringer på pudeenheden giver brugeren mulighed for at styre den forreste position af puden, så kuglen kommer ind i kugleacceleratoren uden at ramme siderne af kugledøren, og placerer puden sideværts, så den ikke gnider mod tilbageslagene. Gravgardinet standser den bagudgående bevægelse af kegler, og skaber en sort baggrund for kegledækket. Afsnit rev. februar 2009 Afsnit 1: Betjening 1-5

22 Figur 1-2. Kuglepude. (1) GUMMISTOP (2) JUSTERINGSBOLT (3) KUGLEPUDERAMME (4) FIRKANTET RØR (5) STØDDÆMPER (6) TAPPUNKT (7) KUGLERETURSIDE (8) PUDEKLAPPER (9) ANSLAGSBÅND (10) GUMMIBEKLÆDNING (11) GRAVGARDIN (12) FÆLLES TILBAGESLAG (13) set forfra (venstre keglerejser) (14) KUGLEPUDEPLADE 1-6 Afsnit 1: Betjening Afsnit rev. februar 2009

23 Transportbånd Transportbåndet (T-båndet) bringer keglerne til elevatoren og holder kuglen op mod kuglepuden, mens den styres til kugleacceleratoren. T-båndet består af et stort bånd, der er monteret på to ruller. Den forreste rulle er en rulle med fast position, som er anbragt i åbningerne i siderammerne. Den bagerste rulle er en justerbar rulle, der anvendes til at stramme båndet og styrer det, så det ikke driver sideværts. Sporingsrullerne med fast position nær den forreste del af hver sideramme hjælper med at holde båndet på sporet. Til understøttelse af vægten af bowlingkuglen(erne) og keglerne er der monteret to støtteplader mellem siderammerne. Den forreste plade er en flad plade, mens den bagerste er tilspidset nedad ved kugledøren, så kuglen kan komme ind i kugleacceleratoren. Den bagerste plade er også afrundet langs den bagerste kant for at beskytte båndet mod beskadigelse, når keglerne kommer tilbage til graven via overløbsrenderne. Der henvises til Figur 1-3. Figur 1-3. Transportbånd. (1) SLIP (2) BAGERSTE RULLE (3) BAGERSTE STØTTEPLADE (4) SPORINGSJUSTERING (5) REMSKIVE FOR KILEREM (6) FORRESTE STØTTEPLADE (7) SIDERAMME (8) SET FORFRA (højre keglerejser) (9) FORRESTE RULLE (10) SPORINGSRULLE (11) transportbånd (12) AFRUNDET KANT Afsnit rev. februar 2009 Afsnit 1: Betjening 1-7

24 Kugleaccelerator Kugleacceleratoren er monteret mellem de to keglerejsere i et banepar. Dens funktion er at returnere kuglerne fra begge baner. Kuglerne kommer ind i acceleratoren via transportbåndet gennem en kugledør. En stor flad rem, monteret på to tromler, griber kuglen og driver den fremad til kugleløftet. Der henvises til Figur 1-4 Kugleaccelerator. Remmen drives af en trefaset motor, indbygget i den bagerste tromle. (1) tension BAr (3) flat Belt tensioner nuts (5) rear drum And motor (2) front drum (4) BAll track rods (7) ACCelerAtor Belt (6) BAll door ASSemBly Figur 1-4. Kugleaccelerator. (1) SPÆNDINGSSTANG (2) fronttromle (3) SPÆNDINGSMØTRIKKER FOR DEN FLADE REM (4) kuglesporets stænger (5) BAGERSTE TROMLE OG MOTOR (6) KUGLEDØR (7) ACCELERATORREM 1-8 Afsnit 1: Betjening Afsnit rev. februar 2009

25 For at forhindre at kugler fra to forskellige baner ankommer i acceleratoren på samme tid og forhindre, at keglerne kommer ind i acceleratoren, har acceleratoren kugledøre og låseanordninger for kugledørene. Se Figur 1-5. Når den er korrekt justeret, kan døren ikke åbnes ved blot at skubbe til den, fordi et håndtag øverst på døren vil ramme låsebolten. Der skal trykkes på knappen øverst på døren for at åbne den. Dette bevirker, at håndtaget sænkes, så det kan passere under låsebolten. Knappen er placeret øverst på døren, så kegler, der føres baglæns af transportbåndet, ikke kan trykke på knappen. En solenoide, der er fastgjort til låsebolten, aktiveres i 3-4 sekunder efter registrering af kuglen. Aktivering af solenoiden tvinger låsebolten nedad, så døren ikke kan åbnes, selvom der trykkes på knappen. Dette forhindrer keglerne i ved et uheld at åbne døren, når de falder af kegledækket, og giver keglerne tid til at bevæge sig forbi kugledørsområdet, før kuglen får lov til at åbne døren. Når en dør er åben, blokeres døren på den anden bane. (1) KUGLEDØRENS LÅSESOLENOIDE (2) LÅSEBOLT (3) KUGLEDØRENS LUKKEFJEDER (4) KNAP (5) HÅNDTAG (1) BALL DOOR LOCKING SOLENOID (3) BALL DOOR CLOSING SPRING (2) LOCKING BOLT (5) LEVER (4) BUTTON Figur 1-5. Kugledøren. Afsnit rev. februar 2009 Afsnit 1: Betjening 1-9

26 Kegleelevator Kegleelevatoren modtager keglerne fra transportbåndet og løfter dem op til fordeleren. To kegletilførsels-deflektorer i bunden af elevatoren fører keglerne ind i elevatoråbningen. Når keglerne kommer ind i elevatoren, konkurrerer de om plads på en af 14 skovle, der konstant roterer omkring elevatoren ved hjælp af to parallelle kæder. Kæderne drives af fordelermotoren via en kilerem. Når skovlene løfter keglerne, skubber kegle-deflektorerne keglerne mod midten af skovlene. Denne deflektion vil også skubbe dårligt placerede kegler af skovlen. Når keglerne bevæger sig op med elevatoren, får en udstøder skovlen til at vippe lidt, så kegler, der ikke fastholdes rigtigt, falder af, eller også bliver de placeret bedre på skovlen. Et par kiler centrerer keglen i midten af skovlen. Det sikrer korrekt justering, når keglen ankommer til shark -indretningen. Øverst på elevatoren tipper en skovlstyrer, der er anbragt på elevatorens højre side, skovlens forkant, så den tipper nedad, hvorved keglen ruller ud til shark - indretningen. Når keglen falder ned i shark -indretningen, aktiverer den kegletællerkontakten. Dette signal bestemmer, til hvilken side af fordeleren keglen bliver sendt til. Det antages, at når fordelermotoren kører, roterer elevatorskovlene. Til bekræftelse af dette bliver en kontakt kaldet Elevator Control-kontakt (EC) aktiveret, hver gang en skovl passerer den. (Ca. hvert 2,5 sekund) Hvis ECkontakten ikke aktiveres mindst en gang hver 6. sekund, mens fordelermotoren kører, standser maskinen med fejlkoden Elevator Jam (EJ) (Elevatorstop) for at angive, at noget sidder fast i elevatoren, der er for stor vægt på transportbåndet, eller der er et problem med fordeleren. Maskiner, der er udstyret med en avanceret afskærmningsenhed, har en ekstra kontakt placeret på kugleacceleratorsiden af elevatoren til ulige bane. Denne kontakt overvåger den bagerste dørs afskærmning, der giver adgang til gangarealet mellem maskinerne. Når afskærmningen ikke beskytter rigtigt mod adgang til maskinen, vil en kontakt i Safety Power Controller afbryde strømmen til Nexgen-boksen, så begge keglerejsere standses. Keglerejseren kan kun genstartes, hvis afskærmningen er på plads, og der skal trykkes på genstartkontakten i Safety Controller. Når Nexgen er blevet initialiseret, skal fejlkoden PF (power failure) (strømsvigt) fjernes ved brug af kontakten Stop/Run (stop/kør) Afsnit 1: Betjening Afsnit rev. februar 2009

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Sprederstyreenhed www.topconpa.com Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4950-DA Rev. nummer: 1.0.1 Til brug med softwareversion 3.12.12 Copyright Topcon Precision

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

BÅND OG RONDELSLIBER SC 48

BÅND OG RONDELSLIBER SC 48 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tel.: +45 98 23 60 88 Fax: +45 98 23 61 44 Manual BÅND OG RONDELSLIBER SC 48 EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk

Læs mere

Leica CV5030. Dækglasautomat

Leica CV5030. Dækglasautomat Leica CV5030 Dækglasautomat Betjeningsvejledning Leica CV5030 Best.-nr. 14 0478 80103 RevE V 3.0, dansk - 04/2013 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før

Læs mere

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67 Brugermanual Robot: UR5 Euromap67 2 UR5 Indhold 1 Kom godt i gang 5 1.1 Introduktion.................................. 5 1.1.1 Robotten................................ 6 1.1.2 Programmer..............................

Læs mere

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer Operatørmanual ADVARSEL! Læs denne operatørmanual omhyggeligt før brug af dette værktøj. Undladelse af at forstå og følge indholdet i denne manual kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig

Læs mere

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E BRUGSANVISNING DA PUMA 40 9006406E Danish 2011 Handicare Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på

Læs mere

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Solar Mower Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Vi vil gerne ønske dig tillykke som ny ejer af Husqvarna Solar Mower. Du har valgt

Læs mere

Operatørvejledning GTH-4518 ER GTH-4020 ER GTH-6025 ER. Serienummer-interval. From s/n: 18004 To s/n: 20111. From s/n: 19127 To s/n: 20117

Operatørvejledning GTH-4518 ER GTH-4020 ER GTH-6025 ER. Serienummer-interval. From s/n: 18004 To s/n: 20111. From s/n: 19127 To s/n: 20117 Serienummer-interval GTH-8 ER GTH-00 ER GTH-0 ER From s/n: 800 To s/n: 0 From s/n: 97 To s/n: 07 From s/n: 09 To s/n: 908 Indeholder oplysninger om Vedligeholdelse Første Udgave Tredje Oplag Kode 7.0009.09

Læs mere

Version 1.3 Dansk. Leica Brugervejledning

Version 1.3 Dansk. Leica Brugervejledning Version 1.3 Dansk Leica Brugervejledning Leica mojortk, Introduktion Introduktion 2 Køb Tillykke med købet af et mojortk system. Denne brugervejledning indeholder vigtige sikkerhedsanvisninger og instruktioner

Læs mere

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish)

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish) Cochlear Implants RONDO Brugervejledning AW30140_2.0 (Danish) Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2. INTRODUKTION 3 3. TILSIGTET ANVENDELSE INDIKATIONER KONTRAINDIKATIONER

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

UR-6-85-5-A Brugermanual

UR-6-85-5-A Brugermanual UR-6-85-5-A Brugermanual Version 1.3, November 2010 2 UR-6-85-5-A Indhold 1 Kom godt i gang 7 1.1 Introduktion.................................. 7 1.1.1 Robotten................................ 8 1.1.2

Læs mere

ASTRONAUT A3 Malkerobot

ASTRONAUT A3 Malkerobot Lely Industries N.V. Malkeudstyr ASTRONAUT A3 Malkerobot Betjeningsvejledning Oversat fra original engelsk brugervejledning BLANK MED VILJE ii REGISTREREDE VAREMÆRKER, COPYRIGHT OG FORBEHOLD Lely, Astronaut,

Læs mere

MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130. MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller. Instruktionsbog

MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130. MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller. Instruktionsbog MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130 MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller Instruktionsbog CASE MAXXU M I I O Multicontroiler MAXXU M I 20 Multicontroller MAXXU M I 30 Multicontroller

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

AxiChrom 300-1000 columns

AxiChrom 300-1000 columns GE Healthcare Life Sciences AxiChrom 300-1000 columns Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 1.1 Vigtig brugerinformation... 1.2 Forskriftsmæssige

Læs mere

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug.

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Betjeningsvejledninger Smart bordtelefon Modelnr. KX-UT670 Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. KX-UT670:

Læs mere

TomTom Golfer Referencevejledning 1.0.8

TomTom Golfer Referencevejledning 1.0.8 TomTom Golfer Referencevejledning 1.0.8 Indhold Velkommen 4 Nye funktioner 5 Nyt i denne version... 5 Sådan kommer du i gang 6 Dit ur 8 Om dit ur... 8 Rengøring af uret... 8 Sådan bruges docken... 9 Urstatus...

Læs mere

Oversættelse af oprindelige

Oversættelse af oprindelige Oversættelse af oprindelige AVANTI SERVICE LIFT Brugsanvisning og Installationsvejledning Model SHARK Udgivelsesdato: 11th CE Edition: 10/2012 Revision 1: 1/10/12 Producent: AVANTI Wind Systems A/S Høgevej

Læs mere

Microchip. User s Guide Användarhandbok Käyttöopas Bruksanvisning Brugervejledning

Microchip. User s Guide Användarhandbok Käyttöopas Bruksanvisning Brugervejledning Microchip User s Guide Användarhandbok Käyttöopas Bruksanvisning Brugervejledning Please read this entire guide before installation. Läs hela den här handboken före installation. Lue tämä opas kokonaan

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005)

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005) COROB TM Biaxo Blander Brugsanvisning Version 1.0 RD (2005) CPS Color Equipment Oy COROB TM Biaxo Brugsanvisning Version 1/05 COPYRIGHT 2005, CPS Color Alle rettigheder forbeholdt Enhver form for kopiering

Læs mere

Ultra Platinum-sprøjter

Ultra Platinum-sprøjter Reparation Ultra Platinum-sprøjter 313733D DA - Bærbar airless sprøjtning af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer. Kun til professionel brug. Godkendt til brug på europæiske eksplosive atmosfærelokaliteter.-

Læs mere

DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSESHÅNDBOG BRUGERMANUAL SERVICETELEFON (+45) 70 204 208

DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSESHÅNDBOG BRUGERMANUAL SERVICETELEFON (+45) 70 204 208 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSESHÅNDBOG BRUGERMANUAL SERVICETELEFON (+45) 70 204 208 Indholdsfortegnelse: 1. Sikkerhed og miljø 4 2. Grundlæggende introduktion 4 3. Tekniske specifikationer 4 4. Generel beskrivelse

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere