Betjenings- og servicevejledning. GS-Series keglerejsere med UK avanceret/ Avanceret afskærmning. Februar 2009 /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjenings- og servicevejledning. GS-Series keglerejsere med UK avanceret/ Avanceret afskærmning. Februar 2009 / 47-902748-000"

Transkript

1 Betjenings- og servicevejledning GS-Series keglerejsere med UK avanceret/ Avanceret afskærmning Februar 2009 /

2 GS-Series keglerejser med UK avanceret/avanceret afskærmning Betjenings- og servicevejledning Februar 2009 af Brunswick Bowling and Billiards Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Tidligere opdateringer: Juli 1999, september 1999, juni 2000, januar 2001, august 2003 Vector, Frameworx, GS-X og GS-Series er varemærker, der tilhører Brunswick Bowling and Billiards Corporation. Genbestillingsnummer: Bemærk: Hvis der findes opdateringer til denne vejledning kan de findes online på Fortrolige proprietære oplysninger. Kun til internt brug. Oplysninger må ikke genproduceres eller fremlægges uden skriftlig tilladelse fra Brunswick Indoor Recreation Group. Alle oplysninger i dette dokument kan ændres uden varsel. Brunswick Indoor Recreation Group 525 West Laketon Avenue Post Office Box 329 Muskegon, MI USA

3 Indhold Sikkerhedsadvarsler Sikkerhedsmeddelelse til brugere af denne vejledning Keglerejsere, der er udstyret med sikkerhedsstrømregulatorer Specialister Generelle sikkerhedsoplysninger og beskyttelsesforanstaltninger Sikkerhedsbemærkninger Test udført før første idriftsættelse Funktionelle kontroller af beskyttelsesenhederne Pleje og vedligeholdelse Sikkerhedsretningslinjer for GS-Series keglerejsere Keglerejserens statuslys / Maskinstrøm på sekvens Rydning af kegler, der sidder fast i fordeleren Standsning af maskinen midt i en cyklus Fjernelse af fejlkoder og rettelse af keglerejserens stopfunktion Maskinafskærmninger Afsnit rev. februar 2009 Sikkerhedsafsnit 1

4 Sikkerhedsadvarsler I hele denne udgivelse er Advarsel og Forsigtighed (ledsaget af ét af de internationale FARE-symboler) brugt til at advare mekanikeren om særlige instruktioner, der drejer sig om en særlig service eller betjening, som kan være farlig, hvis denne udføres forkert eller uden omhu. De er defineret nedenfor. LÆS OG OVERHOLD DEM OMHYGGELIGT! Disse Sikkerhedsadvarsler alene kan ikke udelukke de farer, som de signalerer. Streng overensstemmelse med disse særlige instruktioner ved udførsel af servicen samt uddannelse og betjening med almindelig fornuft er foranstaltninger til at forhindre større ulykker. BEMÆRK eller VIGTIGT!: Angiver betydningsfulde vejledende bemærkninger. ADVARSEL! Angiver en mekanisk eller ikke-elektrisk advarsel, der kunne forårsage eventuel personskade eller død. ADVARSEL! Angiver elektriske advarsler, der kunne forårsage eventuel personskade eller død. FORSIGTIGHED! Angiver en advarsel, der kunne forårsage eventuel beskadigelse af produkt. Angiver advarsler mht. jording. 2 Sikkerhedsafsnit Afsnit rev. februar 2009

5 Sikkerhedsmeddelelse til brugere af denne vejledning Denne vejledning er skrevet og udgivet af Service Department of Brunswick Bowling and Billiards som hjælp til læseren ved servicering eller installation af de beskrevne produkter. Det forudsættes, at personalet er bekendt med og har fået uddannelse i servicering eller installation af procedurer vedr. disse produkter, hvilket omfatter brug af en almindelig mekanikers håndværktøjer og særlige Brunswick eller anbefalede værktøjer fra andre leverandører. Det er ikke muligt at kende til og advisere læseren om alle tænkelige procedurer med hvilken en service kan udføres og om de mulige farer og/eller resultater af hver metode. Vi har ikke forsøgt en sådan bred evaluering. Derfor skal alle, som anvender en serviceprocedure og/eller værktøj, der ikke anbefales af Brunswick, først selv være helt tryg ved, at hverken brugeren eller produktets sikkerhed bringes i fare af den valgte serviceprocedure. Alle oplysninger, illustrationer og specifikationer, der er indeholdt i denne vejledning, er baseret på de nyeste produktoplysninger, der var tilgængelige ved udgivelsen. Man bør huske på, at under arbejde på produktet kan det elektriske system forårsage voldsomme og ødelæggende kortslutninger eller alvorlige stød. Når der udføres arbejde, hvor elektriske stik er jordet eller berøres af mekanikeren, skal strømmen til produktet være slukket forud for servicering og forblive slukket, indtil serviceringen er afsluttet. Afsnit rev. februar 2009 Sikkerhedsafsnit 3

6 Keglerejsere, der er udstyret med sikkerhedsstrømregulatorer GS-X keglerejserens sikkerhedskontrolsystem må kun idriftsættes og serviceres af specialister. Specialister Specialister er defineret som personer, der: har gennemført en relevant teknisk uddannelse og som er blevet instrueret af den ansvarlige keglerejseroperatør i betjening af keglerejseren og aktuelle gyldige sikkerhedsretningslinjer og som har adgang til betjeningsvejledningen Safety Photoelectric Switch System L Generelle sikkerhedsoplysninger og beskyttelsesforanstaltninger Sikkerhedsbemærkninger Overhold følgende procedurer for at sikre korrekt og sikker anvendelse af GS-X keglerejserens strømregulatorsystem. De nationale/internationale regler og regulativer gælder for installation, idriftsættelse, brug og periodiske tekniske undersøgelser af GS-X keglerejserens sikkerhedskontrolsystem, i særdeleshed: Maskindirektiv 98/37/EØF Direktiv 89/655/EØF om arbejdsudstyr regulativer vedr. arbejdssikkerhed/sikkerhedsregler andre relevante sundheds- og sikkerhedsregulativer Brugere af keglerejseren, hvor GS-X keglerejserens sikkerhedskontrolsystem anvendes, er ansvarlige for at skaffe og overholde alle relevante sikkerhedsregulativer og -regler. Det er strengt påkrævet, at alle testbemærkninger, der findes under afsnittene Test udført før første idriftsættelse og Funktionelle kontroller af beskyttelsesenheden i denne vejledning overholdes. Alle test skal udføres af mekanikeren og skal registreres og dokumenteres for at sikre, at disse test når som helst kan rekonstrueres og spores igen. Betjeningsvejledningen skal være tilgængelig for brugeren af keglerejseren, hvor GS-X keglerejserens sikkerhedskontrolsystem anvendes. Keglerejseroperatøren skal instrueres i brugen af enheden af mekanikeren og skal instrueres i at læse betjeningsvejledningen. 4 Sikkerhedsafsnit Afsnit rev. februar 2009

7 Test udført før første idriftsættelse Formålet med test før første idriftsættelse er at bekræfte sikkerhedskravene, der er specificeret i de nationale/internationale regler, især i Maskindirektivet og Direktivet om arbejdsudstyr (EU overensstemmelse). For at sikre korrekt funktion, skal der testes som defineret i afsnittet Funktionelle kontroller af beskyttelsesenheden. Afstanden mellem senderen og modtageren må ikke overstige den maksimale afstand på 7 m. Adgang til de farlige steder på keglerejseren må kun være muligt via de beskyttende felter. Det må ikke være muligt at kravle over, krybe under eller passere rundt om beskyttelsesenhederne. Sørg for, at betjeningspersonalet til keglerejseren, der er beskyttet af GS-X keglerejserens strømregulatorsystem, er korrekt instrueret af en specialist, før de får lov til at betjene keglerejseren. Instruktion af betjeningspersonalet er ejeren af maskinen ansvarlig for. Funktionelle kontroller af beskyttelsesenhederne Effektiviteten af de beskyttende enheder skal kontrolleres dagligt, eller før arbejdet påbegyndes af en specialist eller det autoriserede personale. Før hver test verificeres det på sikkerhedsevalueringsenheden UE 401, at den grønne LED lyser. Sørg for at dette sker, hvis det ikke er tilfældet. Testen er i modsat fald meningsløs. 1. Tildæk hver lysstråle helt med et teststykke, der ikke er gennemsigtigt (mindst 3 cm i diameter) ved følgende placeringer: Direkte foran senderen. I midten mellem sender og modtager. Direkte foran modtageren. 2. Åbn den bagerste adgangsdør til keglerejseren med blokeringsmekanismen. 3. Åbn kontakten til afskærmningsenhedens blokeringsmekanisme. 4. Tryk på nødstoppet. Afsnit rev. februar 2009 Sikkerhedsafsnit 5

8 Hver af disse individuelle test skal give følgende resultat: Under lysstråletesten må modtageren for den relaterede sikkerhedsfotoelektriske sikkerhedstest ikke have en tændt LED. På sikkerhedsevalueringsenheden UE 401 må kun den røde LED lyse. Så længe lysstrålen, blokeringen eller nødstoppet er afbrudt, må det ikke være muligt at starte maskinens farlige tilstand. Ingen yderligere betjening af keglerejseren er tilladt, hvis den grønne eller gule LED på sikkerhedsevalueringsenheden UE 401 lyser under testen, selv om den grønne eller gule LED lyser i en kort periode. I dette tilfælde skal installationen af GS-X keglerejserens strømkontrolsystem kontrolleres af en specialist. Den korrekte funktion af blokeringsenheden skal kontrolleres ugentligt af en specialist eller en autoriseret person. Før testen udføres, skal hovedkontakten slukkes og låses på GS-X keglerejserens strømkontrolsystem. a. Træk det bagerste blokeringskabel ud af GS-X keglerejserens strømkontrolboks og verificer, at når blokeringskontakten er lukket (bagerste dør lukket), er der kontinuitet fra ben 1 til 2 og fra ben 3 til 4 på konnektoren. Verificer, at når blokeringskontakten er åben (bagerste dør åben), er der ingen kontinuitet fra ben 1 til 2 og fra ben 3 til 4 på konnektoren. Dette skal gøres med et multimeter. b. Træk afskærmningsenhedens blokeringskabel ud af GS-X keglerejserens strømkontrolboks og verificer, at når blokeringsmekanismen er lukket (afskærmningsenheden nede), er der kontinuitet fra ben 1 til 2 og fra ben 3 til 4 på konnektoren. Verificer derefter, at når blokeringsmekanismen er åben (afskærmningsenheden oppe), er der ingen kontinuitet fra ben 1 til 2 og fra ben 3 til 4 på konnektoren. Dette skal gøres med et multimeter. c. Det skal verificeres med nødstopkontakten på GS-X keglerejserens strømkontrolboks i den ikke-nedtrykkede position, at der er kontinuitet mellem de to orange ledninger på kontakten og kontinuitet mellem de to brune ledninger på kontakten. Det skal derefter verificeres med nødstopkontakten på GS-X keglerejserens strømkontrolboks i den nedtrykkede position, at der ikke er kontinuitet mellem de to orange ledninger på kontakten og ikke kontinuitet mellem de to brune ledninger på kontakten. Dette skal gøres med et multimeter. 6 Sikkerhedsafsnit Afsnit rev. februar 2009

9 Pleje og vedligeholdelse Linserne til sensorerne skal rengøres regelmæssigt, eller når de er snavsede. Undgå at ridse linserne og dannelse af dråber på linserne, da de kan ændre de optiske egenskaber. Anvend ikke skrappe rengøringsmidler. Anvend ikke slibende rengøringsmidler. Statiske opladninger forårsager, at støvpartikler sætter sig på linsen. Dette kan forhindres ved at anvende en antistatisk plastikrenser ((SICK delnr ) og SICK linseklud (delnr ). Sådan rengøres linsen: Brug en ren og blød børste til at fjerne støv fra linsen. Aftør derefter linsen med en ren og fugtig klud. Kontroller placeringen af sender og modtager efter rengøring for at være sikker på, at det ikke er muligt at kravle over, krybe under eller stå bagved den beskyttende enhed. Afsnit rev. februar 2009 Sikkerhedsafsnit 7

10 Sikkerhedsretningslinjer for GS-Series keglerejsere Som det er tilfældet med alt maskineri, er der en vis risiko forbundet med at arbejde på GS-Series keglerejseren. Men hvis der udvises den nødvendige forsigtighed, kendskab og ansvarlighed, kan skade på keglerejseren, samt det involverede personale i en eventuel ulykke, undgås. De følgende trin bør tages: 1. KUN PERSONER MED KORREKT UDDANNELSE ER KVALIFICEREDE TIL AT ARBEJDE ELLER BETJENE KEGLEREJSEREN. 2. Betjen kun keglerejseren når ALLE afskærmninger, der fulgte med fra fabrikken, er til stede. 3. Betjen ikke keglerejseren, hvis en afskærmnings- eller sikkerhedsenhed er beskadiget eller forkert monteret på maskinen. 4. Omgå, deaktiver eller manipuler aldrig med kontakterne til sikkerhedsblokeringerne eller keglerejserfunktionen. 5. Forsøg aldrig at kravle over eller rundt om mekaniske forhindringer eller maskinafskærmningen. 6. Alle afskærmninger samt stigen skal geninstalleres når fejlfindings- eller vedligeholdelsesarbejdet er udført på keglerejseren, eller kugleacceleratoren. 7. Vend altid ansigtet mod maskinen, når stigen bruges til at kravle op på eller ned af maskinen. Der må kun være én person på stigen. 8. Der skal bæres passende beklædning (f.eks. sko med gummisåler). Bær ikke løs beklædning, såsom slips eller kitler, der kan opfanges af de bevægelige dele. Fjern ringe, urer, øreringe, armbånd og andre smykker for at undgå personskade. 9. Vær forsigtig ved ophold foran maskinen. Blokering af fotocellestrålen ved et uheld vil forårsage, at keglerejseren kører. 10. Sluk altid for keglerejseren, før der arbejdes på maskinen. Brug den bagerste mekaniske kontakt, der sidder på kegleelevatoren, eller sæt stop/run (stop/kør)-kontakten til stop på Nexgen-boksen. 11. Hvis mere end én person arbejder på maskinen, eller hvis stop/run (stop/kør)-kontakten ikke virker under arbejdet på maskinen, skal begge stop/run (stop/kør)-kontakter slukkes, så en person ikke tænder keglerejseren, før den anden person siger, at han/hun er væk fra keglerejseren. 12. Når der arbejdes på begge maskiner i et banepar eller komponenter, der er fælles for begge maskiner (f.eks. en elektronisk kontrolboks eller kugleaccelerator), skal der slukkes for strømmen på Nexgen-boksen eller sikkerhedsstrømregulatoren. Derudover skal hovedkontakten på Nexgenboksen eller sikkerhedsstrømregulatoren låses i fra-positionen med en passende låsemekanisme. 13. Fejepladerne for baneparret skal sænkes til afskærmningspositionen, når der arbejdes på keglerejseren eller kugleacceleratoren for at forhindre, at en bowlingkugle kommer ind i keglerejseren. 8 Sikkerhedsafsnit Afsnit rev. februar 2009

11 14. Før der udføres servicearbejde under opstillingsbordet, anbringes en donkraft eller anden passende understøtning, under bordets midte. 15. Der skal være brandslukkere på stedet, og de skal vedligeholdes på passende vis. Opbevar olierede klude og andet, der kan eksplodere, i en godkendt brandsikker beholder. 16. Hvis mere end én person arbejder på maskinen, skal man sikre sig, at den anden person er VÆK FRA MASKINEN, før den startes igen. 17. Når der arbejdes i keglerejserens område, mens maskinen er i drift, skal der bæres høreværn. Der kan forekomme støjniveauer større end 83 db indenfor en afstand på 1,6 m fra maskiner, som er i drift. 18. Fjern aldrig kileremmen til opstillingsbordets motor uden først at sænke bordet til den nye opstillingsposition (kegledæk). 19. Arbejd ikke på eller rundt om keglerejseren under påvirkning af alkohol, stoffer eller enhver substans, der kan have indflydelse på ens fysiske eller mentale dømmekraft. 20. Benyt altid de korrekte redskaber til arbejdet. 21. GS-Series keglerejser er designet til brug som en bowlingmaskine med 10 kegler. Brug ikke maskinen eller dens underinddelinger til andet formål. 22. Der må ikke benyttes giftige rengøringsmidler. Kontroller altid sikkerhedsmærkaten før brug af nye rengøringsmidler. 23. Brug altid fabriksgodkendte dele ved reparation af keglerejseren. Brug af uoriginale dele kan udgøre en sikkerhedsrisiko. Afsnit rev. februar 2009 Sikkerhedsafsnit 9

12 Keglerejserens statuslys / Maskinstrøm på sekvens Det røde lys ovenpå elevatoren forsyner operatøren med værdifulde oplysninger om maskinens tilstand. Betydningen af dette lys afhænger af, hvilken softwareversion der er installeret på Nexgen-boksens CPU PCB. Softwareversion eller nyere Langsomt blinkende rødt lys angiver, at der er opstået en fejl. Keglerejseren har brug for opmærksomhed. Sluk for maskinen og sluk for strømmen før servicering. Intet lys angiver, at keglerejseren kan være KLAR TIL AT KØRE. Et signal fra en fjernplacering vil forårsage, at keglerejseren går i gang UDEN ADVARSEL. Hold afstand fra maskinen. Sluk for stop/run (stop/kør)- kontakten før servicering. Softwareversion eller nyere: Hurtigt blinkende rødt lys angiver, at keglerejseren GØR SIG KLAR TIL AT KØRE. Hold afstand fra maskinen, og hold afskærmninger på plads. Langsomt blinkende rødt lys angiver, at der er opstået en fejl. Keglerejseren har brug for opmærksomhed. Sluk for maskinen, og sluk for strømmen før servicering. Uafbrudt rødt lys angiver, at keglerejseren er KLAR TIL AT KØRE. Et signal fra en fjernplacering vil forårsage, at keglerejseren går i gang UDEN ADVARSEL. Hold afstand fra maskinen. Hold afskærmningerne på plads. Intet lys angiver, at der er slukket for keglerejseren. Sikker at servicere. Slå strømmen fra før servicering. 10 Sikkerhedsafsnit Afsnit rev. februar 2009

13 Rydning af kegler, der sidder fast i fordeleren 1. Drej stop/run (stop/kør) på mekanikerens fjerndisplay eller Nexgenboksen til stoppositionen. Slå strømmen fra på hovedkontakten på sikkerhedsstrømregulatorboksen, og lås kontakten i fra-positionen ved hjælp af en godkendt låseenhed. 2. Kontroller, om der sidder kegler fast i sporets udstøderpunkter. Kontroller, om der sidder kegler fast i remmens drejepunkter. Fjern de fastsiddende kegler, og sæt dem på det udvendige returneringsbånd. 3. Kontroller kegleudstøderne for korrekte placeringer. 4. Hvis keglen vedbliver at sidde fast, skal det kontrolleres, om keglestationen har ikke-funktionsdygtige dele eller mangler løftestænger til kegleudløseren. 5. Installer alle afskærmninger igen, og tænd for strømmen til keglerejseren ved at trykke på genstartkontakten på sikkerhedsstrømregulatoren. 6. Når maskinen har initialiseret, slås stop/run (stop/kør)-kontakterne på mekanikerens fjerndisplay til for at fjerne fejlkoden PF ((power failure (strømsvigt)). 7. Kontroller keglerejserens funktion. Standsning af maskinen midt i en cyklus En maskine kan standses midt i en cyklus ved at dreje stop/run (stop/kør)- kontakten på Nexgen-kontrolenheden eller mekanikerens fjerndisplay til stoppositionen. Når strømmen til keglerejseren er gendannet, vil den automatisk returnere til start- eller klar til at bowle-positionen. Hvis der skal udføres indvendigt servicearbejde, skal strømmen slås fra på hovedkontakten på sikkerhedsstrømregulatoren og kontakten låses i frapositionen ved hjælp af en godkendt låseenhed for at forhindre, at maskinen tændes. BEMÆRK: Hvis den trefasede ledning trækkes ud af stikket, afbryder det strømmen til begge keglerejsere. Når arbejdet er afsluttet, fjernes alle installerede låseenheder, og strømmen slås til på hovedkontakten. Sæt strøm til Nexgen-boksen igen ved at trykke på genstartkontakten på sikkerhedsstrømregulatoren. Når maskinen er initialiseret, fjernes fejlkoden PF ((power failure (strømsvigt)) ved at begge stop/run (stop/kør)-kontakter slukkes og derefter tændes igen. Afsnit rev. februar 2009 Sikkerhedsafsnit 11

14 Fjernelse af fejlkoder og rettelse af keglerejserens stopfunktion Når en keglerejser gennemgår et funktionsstop, lukker Nexgen CPU'en maskinen ned, og det røde lys, der er placeret øverst på elevatoren, blinker. En kode, der indikerer det opståede problem, vises på mekanikerens fjerndisplay. BEMÆRK: Visse fejl eller problemer med keglerejseren opdages muligvis ikke af keglerejserens CPU. Et par eksempler er problemer med kugleacceleratoren, eller scoringsproblemer. I disse situationer blinker statuslyset for at indikere et problem. Den følgende procedure bør bruges til at korrigere keglerejserens stilstand eller fejlfunktion. 1. Når man nærmer sig keglerejseren bagfra, skal stop/run (stop/kør)- kontakten, der er placeret på mekanikerens fjerndisplay, drejes til stoppositionen. Når man nærmer sig keglerejseren forfra, vil strømmen til Nexgen-boksen automatisk slukkes, når afskærmningsenheden løftes, eller sikkerhedsfotosensoren foran på maskinen blokeres, eller den bagerste adgangsdør åbnes. 2. Fastslå årsagen til stoppet. Se efter kegler i shark kontaktenheden, fordeleren eller øverst på opstillingsbordet. Hvis statuslyset blinker, skal man se på displayet øverst på fjerndisplayet efter en tilknyttet fejlkode. 3. Ryd de fastsiddende kegler, reparer eller udskift den svigtende del eller udfør de nødvendige justeringer. For at udføre den korrigerende handling, der kræver, at der udføres arbejde på kegledækket, kugleacceleratoren eller kugleområdet, sænkes fejevognen for at forhindre en kugle i at komme ind i maskinen. 4. Installer alle afskærmninger igen. 5. Tryk på genstartkontakten på sikkerhedsstrømregulatorboksen for at sætte strøm til Nexgen-boksen. Når maskinen er initialiseret, slås STOP/RUN (STOP/KØR)-kontakten for hver maskine til/fra for at fjerne fejlkoden PF ((power failure (strømsvigt)). 6. Hvis maskinen ikke vil starte, skal diagnosedisplayet kontrolleres for fejlkoder igen. Hvis en ugyldig tilstand vises, skal man returnere bordet (op) eller fejeanordningen (fremad) til deres respektive startpositioner. 12 Sikkerhedsafsnit Afsnit rev. februar 2009

15 Maskinafskærmninger GS keglerejseren er udstyret med afskærmninger og sikkerhedsblokeringer for at forhindre personskade og begrænse adgang til bevægelige del i keglerejseren. Der findes to typer afskærmningsenheder: avanceret og avanceret UK. De to pakker er meget ens. Forskellen er, at den engelske version indeholder gangarealet som en standardkomponent. Der er også tilføjet yderligere opdelingsafskærmning til maskinen for at yde større beskyttelse. Der henvises til figuren med titlen Avancerede afskærmningsenheder. Afsnit rev. februar 2009 Sikkerhedsafsnit 13

16 Avancerede afskærmningsenheder (1) Sikkerhedsstrømregulator (2) Mekanikerens fjerndisplay (3) ELEVATORAFSKÆRMNING (4) Bagerste del af maskinen (5) BAGERSTE DØR (6) Blokeringskontakt til dør (7) forreste del af maskinen (8) SLUTAFSKÆRMNING (9) MASKINADGANGSPUNKT (10) OPDELINGSAFSKÆRMNINGER (11) SIKKERHEDSFOTOSENSORER (12) Blokeringskontakt til afmaskningsenhed (13) Nexgen-kontrolenhed uden display (14) Gangareal (STANDARD TIL AVANCERET UK, EKSTRAUDSTYR TIL AVANCERET ) 14 Sikkerhedsafsnit Afsnit rev. februar 2009

17 Indhold Oversigt Keglerejserens placering Beskrivelse af keglerejseren Kuglens grav Kuglepude Transportbånd Kugleaccelerator Kegleelevator Fordeler Opstillingsbord Fejevogn Drivramme Afsnit rev. februar 2009 Afsnit 1: Betjening 1-1

18 Denne side med vilje efterladt tom 1-2 Afsnit 1: Betjening Afsnit rev. februar 2009

19 Afsnit 1: Betjening Oversigt Denne vejledning er designet til at hjælpe dig med service, reparation og forebyggende vedligeholdelse af GS-Series keglerejsere på en sikker og effektiv måde. Før der arbejdes på en af disse keglerejsere, skal man først gennemlæse sikkerhedsoplysningerne og gøre sig bekendt med de Sikkerhedsretningslinjer, som findes i begyndelsen af denne vejledning. Denne vejledning indeholder også fejlfindingsretningslinjer, der vil hjælpe med at reducere nedetid, og som kan resultere i års pålidelig drift af dine keglerejsere. Afsnit rev. februar 2009 Afsnit 1: Betjening 1-3

20 Keglerejserens placering Når en vilkårlig position, f.eks. højre, venstre, fremme eller bagude beskrives i denne vejledning, beskrives positionen med maskinen set fra overtrædelseslinjen. Bevægelse med og mod uret findes ved at se på keglerejseren fra den venstre side eller ovenfra. Der henvises til Figur 1-1. Figur 1-1. Keglerejserens placering. (1) med uret (2) OVENFRA (3) mod uret (4) højre side (5) forfra (6) venstre side 1-4 Afsnit 1: Betjening Afsnit rev. februar 2009

21 Beskrivelse af keglerejseren GS-Series keglerejsere består af otte under-inddelinger: Kuglens grav Kugleaccelerator Kegleelevator Fordeler Opstillingsbord Fejevogn Drivramme Elektronisk kontrol Kuglens grav Det primære formål med dette område er at håndtere det første anslag af kegler og kugle, skille dem fra hinanden og derefter dirigere dem til deres respektive del af maskinen. Kuglens grav består af de to hoveddele: 1. Kuglepude og gravgardin 2. Transportbånd Kuglepude Kuglepuden er designet til at absorbere stødet fra kuglen og styre den til kugleacceleratorens kugledør. En støddæmper monteret på en drejelig puderamme hjælper med at absorbere stødet fra kuglen og få puden til at vende tilbage til sin oprindelige fremadrettede position. Gummibeklædning og fire beskyttelsesanordninger eller anslagsbånd i bunden af pudepladen beskytter kuglen og pladen mod beskadigelse. Klapperne i bunden af puden nær acceleratoren fungerer som en reguleringsventil, der giver mulighed for at keglerne kan komme ind under puden til maskinens bagside, samtidig med at de forhindres i at ryge frem igen, hvor de kan blokere kugledøren. Der henvises til Figur 1-2. Justeringer på pudeenheden giver brugeren mulighed for at styre den forreste position af puden, så kuglen kommer ind i kugleacceleratoren uden at ramme siderne af kugledøren, og placerer puden sideværts, så den ikke gnider mod tilbageslagene. Gravgardinet standser den bagudgående bevægelse af kegler, og skaber en sort baggrund for kegledækket. Afsnit rev. februar 2009 Afsnit 1: Betjening 1-5

22 Figur 1-2. Kuglepude. (1) GUMMISTOP (2) JUSTERINGSBOLT (3) KUGLEPUDERAMME (4) FIRKANTET RØR (5) STØDDÆMPER (6) TAPPUNKT (7) KUGLERETURSIDE (8) PUDEKLAPPER (9) ANSLAGSBÅND (10) GUMMIBEKLÆDNING (11) GRAVGARDIN (12) FÆLLES TILBAGESLAG (13) set forfra (venstre keglerejser) (14) KUGLEPUDEPLADE 1-6 Afsnit 1: Betjening Afsnit rev. februar 2009

23 Transportbånd Transportbåndet (T-båndet) bringer keglerne til elevatoren og holder kuglen op mod kuglepuden, mens den styres til kugleacceleratoren. T-båndet består af et stort bånd, der er monteret på to ruller. Den forreste rulle er en rulle med fast position, som er anbragt i åbningerne i siderammerne. Den bagerste rulle er en justerbar rulle, der anvendes til at stramme båndet og styrer det, så det ikke driver sideværts. Sporingsrullerne med fast position nær den forreste del af hver sideramme hjælper med at holde båndet på sporet. Til understøttelse af vægten af bowlingkuglen(erne) og keglerne er der monteret to støtteplader mellem siderammerne. Den forreste plade er en flad plade, mens den bagerste er tilspidset nedad ved kugledøren, så kuglen kan komme ind i kugleacceleratoren. Den bagerste plade er også afrundet langs den bagerste kant for at beskytte båndet mod beskadigelse, når keglerne kommer tilbage til graven via overløbsrenderne. Der henvises til Figur 1-3. Figur 1-3. Transportbånd. (1) SLIP (2) BAGERSTE RULLE (3) BAGERSTE STØTTEPLADE (4) SPORINGSJUSTERING (5) REMSKIVE FOR KILEREM (6) FORRESTE STØTTEPLADE (7) SIDERAMME (8) SET FORFRA (højre keglerejser) (9) FORRESTE RULLE (10) SPORINGSRULLE (11) transportbånd (12) AFRUNDET KANT Afsnit rev. februar 2009 Afsnit 1: Betjening 1-7

24 Kugleaccelerator Kugleacceleratoren er monteret mellem de to keglerejsere i et banepar. Dens funktion er at returnere kuglerne fra begge baner. Kuglerne kommer ind i acceleratoren via transportbåndet gennem en kugledør. En stor flad rem, monteret på to tromler, griber kuglen og driver den fremad til kugleløftet. Der henvises til Figur 1-4 Kugleaccelerator. Remmen drives af en trefaset motor, indbygget i den bagerste tromle. (1) tension BAr (3) flat Belt tensioner nuts (5) rear drum And motor (2) front drum (4) BAll track rods (7) ACCelerAtor Belt (6) BAll door ASSemBly Figur 1-4. Kugleaccelerator. (1) SPÆNDINGSSTANG (2) fronttromle (3) SPÆNDINGSMØTRIKKER FOR DEN FLADE REM (4) kuglesporets stænger (5) BAGERSTE TROMLE OG MOTOR (6) KUGLEDØR (7) ACCELERATORREM 1-8 Afsnit 1: Betjening Afsnit rev. februar 2009

25 For at forhindre at kugler fra to forskellige baner ankommer i acceleratoren på samme tid og forhindre, at keglerne kommer ind i acceleratoren, har acceleratoren kugledøre og låseanordninger for kugledørene. Se Figur 1-5. Når den er korrekt justeret, kan døren ikke åbnes ved blot at skubbe til den, fordi et håndtag øverst på døren vil ramme låsebolten. Der skal trykkes på knappen øverst på døren for at åbne den. Dette bevirker, at håndtaget sænkes, så det kan passere under låsebolten. Knappen er placeret øverst på døren, så kegler, der føres baglæns af transportbåndet, ikke kan trykke på knappen. En solenoide, der er fastgjort til låsebolten, aktiveres i 3-4 sekunder efter registrering af kuglen. Aktivering af solenoiden tvinger låsebolten nedad, så døren ikke kan åbnes, selvom der trykkes på knappen. Dette forhindrer keglerne i ved et uheld at åbne døren, når de falder af kegledækket, og giver keglerne tid til at bevæge sig forbi kugledørsområdet, før kuglen får lov til at åbne døren. Når en dør er åben, blokeres døren på den anden bane. (1) KUGLEDØRENS LÅSESOLENOIDE (2) LÅSEBOLT (3) KUGLEDØRENS LUKKEFJEDER (4) KNAP (5) HÅNDTAG (1) BALL DOOR LOCKING SOLENOID (3) BALL DOOR CLOSING SPRING (2) LOCKING BOLT (5) LEVER (4) BUTTON Figur 1-5. Kugledøren. Afsnit rev. februar 2009 Afsnit 1: Betjening 1-9

26 Kegleelevator Kegleelevatoren modtager keglerne fra transportbåndet og løfter dem op til fordeleren. To kegletilførsels-deflektorer i bunden af elevatoren fører keglerne ind i elevatoråbningen. Når keglerne kommer ind i elevatoren, konkurrerer de om plads på en af 14 skovle, der konstant roterer omkring elevatoren ved hjælp af to parallelle kæder. Kæderne drives af fordelermotoren via en kilerem. Når skovlene løfter keglerne, skubber kegle-deflektorerne keglerne mod midten af skovlene. Denne deflektion vil også skubbe dårligt placerede kegler af skovlen. Når keglerne bevæger sig op med elevatoren, får en udstøder skovlen til at vippe lidt, så kegler, der ikke fastholdes rigtigt, falder af, eller også bliver de placeret bedre på skovlen. Et par kiler centrerer keglen i midten af skovlen. Det sikrer korrekt justering, når keglen ankommer til shark -indretningen. Øverst på elevatoren tipper en skovlstyrer, der er anbragt på elevatorens højre side, skovlens forkant, så den tipper nedad, hvorved keglen ruller ud til shark - indretningen. Når keglen falder ned i shark -indretningen, aktiverer den kegletællerkontakten. Dette signal bestemmer, til hvilken side af fordeleren keglen bliver sendt til. Det antages, at når fordelermotoren kører, roterer elevatorskovlene. Til bekræftelse af dette bliver en kontakt kaldet Elevator Control-kontakt (EC) aktiveret, hver gang en skovl passerer den. (Ca. hvert 2,5 sekund) Hvis ECkontakten ikke aktiveres mindst en gang hver 6. sekund, mens fordelermotoren kører, standser maskinen med fejlkoden Elevator Jam (EJ) (Elevatorstop) for at angive, at noget sidder fast i elevatoren, der er for stor vægt på transportbåndet, eller der er et problem med fordeleren. Maskiner, der er udstyret med en avanceret afskærmningsenhed, har en ekstra kontakt placeret på kugleacceleratorsiden af elevatoren til ulige bane. Denne kontakt overvåger den bagerste dørs afskærmning, der giver adgang til gangarealet mellem maskinerne. Når afskærmningen ikke beskytter rigtigt mod adgang til maskinen, vil en kontakt i Safety Power Controller afbryde strømmen til Nexgen-boksen, så begge keglerejsere standses. Keglerejseren kan kun genstartes, hvis afskærmningen er på plads, og der skal trykkes på genstartkontakten i Safety Controller. Når Nexgen er blevet initialiseret, skal fejlkoden PF (power failure) (strømsvigt) fjernes ved brug af kontakten Stop/Run (stop/kør) Afsnit 1: Betjening Afsnit rev. februar 2009

GS-Series keglerejser August 2003 / 47-902735-DA

GS-Series keglerejser August 2003 / 47-902735-DA Betjenings- & servicevejledning GS-Series keglerejser August 2003 / 47-902735-DA Hensigtserklæring Denne vejledning bør kun bruges af kvalificeret personale fra bowlingcentret. Det påligger kunden at give

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Montering af Automatik K19 Klargøring af stangtrækket: Anbring stangen på et par bukke og monter Det

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03 1. udgave, DK TrendCon Instruktionsbog 0403-52-08-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT Side OVERBLIK FUNKTIER.. 1 ADVARSEL.. 1 INSTRUKTI GENERELT.. 2 INDIKATI GENERELT.. 2 FEJLSIGNALER.. 2 SYSTEM OVERSIGT.. 3

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

G5800 G7800 DK v1.10.2

G5800 G7800 DK v1.10.2 A. General advarselsbeskrivelse til installatøren ALMINDELIGE Sikkerhedsmæssige forpligtelser Inden du installerer automatikken, bør Torsion fjederen være afbalanceret med vægten af porten. Porten skal

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK Brugsanvisning Bidette R Art. nr. DK Efter installation skal brugsanvisningen og monteringsvejledningen efterlades hos brugeren. SC 08 B Bidette R med armlæn (ekstraudstyr) Produktbeskrivelse Bidette R

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44. Manual SCANTOOL 1065 COMBI

Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44. Manual SCANTOOL 1065 COMBI Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual SCANTOOL 1065 COMBI EF-overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst Danmark www.scantool.dk Tlf: 98 23 60

Læs mere

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000 (Danish) DM-FD0002-01-A Forskifter Forhandlermanual FD-9000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG MEDDELELSE... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 4 MONTERING... 5 JUSTERING... 9 VEDLIGEHOLDELSE... 15 2 VIGTIG MEDDELELSE

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

TROLLA Græsopsamler 120 cm

TROLLA Græsopsamler 120 cm TROLLA Græsopsamler 120 cm Artikel nr.: 12009 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

DAR-35-E BUKKEMASKINE

DAR-35-E BUKKEMASKINE DAR-35-E BUKKEMASKINE GENEREL INFORMATION 1.1 De er indehaver af en ALBA Automatisk Bukkemaskine. Denne instruktion skal følge maskinen og være tilgængelig for de personer, som skal betjene maskinen. Personer,

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Sikkerhed 2 Stand-by mode 2 Bremser 2 Aktivering 3 Sidde ned 3 Armlæn 3 Aktivering af hejs 3 Sænkning af stolen 4 Brug af bækken

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Der findes derudover andre typer hvor både klinge og emne fremføres automatisk. Disse typer er ikke omfattet af denne vejledning

Der findes derudover andre typer hvor både klinge og emne fremføres automatisk. Disse typer er ikke omfattet af denne vejledning Tekniske Kapsave med hjælpemidler én klinge Indledning En Kapsav er en rundsav, der med hånden eller mekanisk føres på tværs af bordet mod emnet. Den kaldes ofte en afkorter. Der findes flere typer kapsave,

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

Brugervejledning til bilfastspænding A22 Marts 2003

Brugervejledning til bilfastspænding A22 Marts 2003 Brug og vedligeholdelse af ROLTEC bilfastspænding model A22 til model ROLTEC Vision el-kørestol. Indholdsfortegnelse. Generelt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - side 1 Normal

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk Trådløs Dørsensor Magnetisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 5 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 6 RESET TIL

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

TURNY automatisk bladvender Brugsvejledning

TURNY automatisk bladvender Brugsvejledning TURNY automatisk bladvender Brugsvejledning Introduktion Formålet med denne vejledning er trin for trin at gøre Dem fortrolig med brugen af TURNY. TURNY apparatet er konstrueret til fortløbende at vende

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

BeoLab 2. Vejledning

BeoLab 2. Vejledning Beoab 2 Vejledning DOBY, DOBY DIGITA, PO OGIC er registrerede varemærker for Dolby aboratories icensing Corporation. FOSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes.

Læs mere

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005)

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005) COROB TM Biaxo Blander Brugsanvisning Version 1.0 RD (2005) CPS Color Equipment Oy COROB TM Biaxo Brugsanvisning Version 1/05 COPYRIGHT 2005, CPS Color Alle rettigheder forbeholdt Enhver form for kopiering

Læs mere

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Udvendig oversigt Figur Printeren udvendigt Front

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Skating school. Indholdsfortegnelse

Skating school. Indholdsfortegnelse Skating school Kompendiet er delt op i to dele: 1. Elementerne i de forskellige tests listet op i den rækkefølge, de skal gennemgås. Tallet i parentesen angiver det sted i videoen, hvor elementet vises.

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Original brugermanual for Skindaftager

Original brugermanual for Skindaftager Original brugermanual for Skindaftager 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Skindaftager

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Samlevejledning Varenr.: 9053258 Tallerkenharve til ATV Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tallerkenharve - Varenr. 9053258 Beskrivelse: Tallerkenharve til

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Xi4Kort funktionsoversigt

Xi4Kort funktionsoversigt Xi4Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens etiketrum.

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Brugsanvisning Risikovurdering

Brugsanvisning Risikovurdering Brugsanvisning Risikovurdering VEDRØRENDE : Mastekran fritstående SAG NR. : 16183 UFØRT AF : Alex Hansen DK Kraner REKVIRENT : ASC Aabenraa Sejl Club 1 12-05-2016 0.0 Indhold 0.0 Indhold...2 1.0 Anlægget...3

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

Impulse Trainer. Brugsanvisning. skal læses før brug. Model GY-208Y

Impulse Trainer. Brugsanvisning. skal læses før brug. Model GY-208Y Impulse Trainer Brugsanvisning skal læses før brug Model GY-208Y NextGear Impulse Trainer giver hurtigt resultater. Det kan ikke blive nemmere at stimulere flere muskelgrupper som abs, triceps, biceps

Læs mere

Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas

Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas Supplement til brugsanvisning Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas Supplement til brugsanvisning Leica IP C og Leica IP S, V 1.9 RevD, dansk 05/2013 2013-01 Supplement IP C

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning DA Rider Rider er udstyret med en berøringsskærm. Du kan betjene enheden enten ved at klikke på skærmen eller bruge hardware-knappen. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbage/Pause/

Læs mere

Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus

Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Vedligeholdese Inden første

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere