CASE I: NÅR NYE TYPER MØDER FØRER TIL NYE TYPER SAMARBEJDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CASE I: NÅR NYE TYPER MØDER FØRER TIL NYE TYPER SAMARBEJDE"

Transkript

1 CASE I: NÅR NYE TYPER MØDER FØRER TIL NYE TYPER SAMARBEJDE Frivillige erhvervsledere og jobcenter klæder ledige på til jobsamtale Social indsats, ledige og erhverv Et uformelt møde over en kop kaffe. Det har vist sig at være opskriften på mange gode ideer til samarbejde mellem Kolding Kommune og en gren af kommunens frivillige liv, nemlig Koldinghus Rotary Klub, som er en forening for nuværende og tidligere erhvervsledere. Én gang i kvartalet mødes en af foreningens medlemmer, Lotte Friis, med udviklingschef Birte Muhs og social- og sund-hedsdirektør Lars Rasmussen. Over en kop kaffe vender de, om der er nye områder, de sammen kan sætte ind på. Det har blandt andet resulteret i samarbejdsprojektet Klar til samtale, hvor jobklare kontanthjælpsmodtagere kan øve sig i at være til jobsamtale og få feedback fra en erfaren erhvervsleder fra Rotary. Tættere på virkeligheden Indtil nu har projektet først og fremmest været rettet mod jobklare ledige, som er i gang med et fire-ugers aktivitetsforløb gennem Jobcenter Kolding. Nogle af de jobsøgende mentees har været væk fra arbejdsmarkedet i en periode, mens andre har haft det samme job i mange år og derfor har brug for at få støvet samtaleteknikkerne af. Øvesamtalerne tager udgangspunkt i en fiktiv ansøgning, men bliver holdt så realistiske som muligt; den ledige møder selv op i firmaet, hvor den frivillige mentor arbejder, og det kan i sig selv være med til at nedbryde barrierer og afdramatisere tanken om det at gå til jobsamtale, forklarer Lotte Friis. At samtlige frivillige er erhvervsledere med adskillige års jobsamtaler bag sig, betyder samtidig at samtalerne i høj grad afspejler de spørgsmål, de jobsøgende vil møde til en ægte jobsamtale. Efter samtalen giver erhvervslederne feedback på både samtale og den skriftlige ansøgning til det fiktive job. Herefter er processen officielt forbi, men størstedelen af de frivillige holder kontakten med deres mentees og følger dem i deres videre jobsøgning. Tilbuddet var oprindeligt fastsat til at løbe i seks måneder, men interessen har fra de frivillige rotarianeres side været så stor, at projektet stadig kører. De frivillige udvikler sig nemlig også gennem projektet, forklarer Lotte Friis, der selv har haft flere til samtale i sit kontor i Nykredit.

2 CASE II: AT SKABE EN NY POLITIK FOR HELE DET BREDE FRIVILLIGOMRÅDE Fælles kræfter bragte bredden ind i frivilligpolitikken Frivillighedspolitik I juni 2013 kommer en ny politik til verden i Rudersdal. Kommunens nye frivillighedspolitik er et produkt af en lang pro-ces, hvor medarbejdere i kommunens kultur- og fritidsforvaltning har faciliteret en tæt dialog mellem ansatte og ledere i alle kommunens forvaltninger og repræsentanter fra alle forgreninger af frivilligt engagerede i kommunen. Resultatet er en bred frivillighedspolitik, der sætter de værdimæssige rammer for samarbejde mellem frivillige og kommunen, fulgt af en række bilag, der konkret klarlægger procedurer og problematikker i forskellige samarbejdsområder. På vej er desuden en guide i lommeformat, der henvender sig til både den kommunale og den frivillige side af bordet med gode råd om samarbejde. Nye stemmer skulle høres Kommunens frivillige ildsjæle har været med til at udvikle og forme politikken lige fra starten. Processen blev skudt i gang med en stor fælles workshop, der gik på tværs af kommunens faglige ansvarsområder og frivillige liv. En række professionelle oplægsholdere gav deres input til, hvad frivillighed også kan være, og herefter blev alle sendt i gruppearbejde for at dele deres behov, udfordringer og ønsker til den kommende politik. Én ting var at få de frivillige i spil hele vejen igennem; at få de rigtige frivillige i spil var en helt anden sag. For kommunen har det været afgørende, at det ikke kun var Tordenskjolds soldater, som var med til at udforme frivillighedspolitikken. De måtte tænke ud af boksen. At turde tænke nyt Et helt arsenal af rekrutterings -metoder blev rullet ud; de ansatte tog ud på togstationer, indkøbscentre og gymnasier for at sprede budskabet om, at man som helt almindelig borger kunne være med til at sætte sit fingeraftryk på den kommende politik. Facebookkampagner blev kørt og plakater med drilagtige slogans á la Gider unge overhovedet hjælpe andre? hængt op rundt i kommunen, og på den måde nåede budskabet ud til folk, som ikke allerede var bastioner for frivillighed eller så sig selv som politikmagere. Selve processen i at udforme den ny frivillighedspolitik forventes at kulminere i sommeren 2014 med lanceringen af håndbogen med gode råd om samarbejde. Imens er arbejdet med at tage de nye værdier i frivillighedspolitikken til sig allerede begyndt; det handler for begge parter om at bryde med gamle vaner og se nye muligheder for frivilligheden.

3 CASE III: INITIATIVER I DEN SORTE BOKS Et godt samarbejde starter fra os selv Under overskriften Mental frikommune har Ikast-Brande Kommune siden foråret 2011 arbejdet med at udfordre og udforske antagelser om kommunens indretning og begreber med at finde nye løsninger på velfærdsudfordringer. Frivillighed er et af de begreber, der er blevet taget op til kritisk revision. I kommunen er man i stedet for begyndt at tale om, at aktive borgere skaber det gode samfund. På den måde bliver borgerne til omdrejningspunktet, og fokus sættes på samspillet mellem kommune og borgere, fortæller kommunaldirektør Henning Hansen. Samtidig skabes der en bevidsthed om kommunen som en aktør, der kan men ikke skal spille ind i alle sammenhænge. Kommunen og aktive borgere er samarbejdspartnere Hvor starter man, når man vil styrke samspillet mellem de aktive borgere, den lokale frivillige verden og kommunen? Henning Hansen forklarer, at det overordnet handler om et skift i tankesæt og begreber. Mere konkret handler det om at skabe plads til, at rigtigt mange borgere er eller gerne vil være aktive. Det gør kommunen ved at fjerne barrierer, være en god samarbejdspartner og gøre sig umage for ikke at spærre for det aktive engagement, uddyber Henning Hansen. Ikast-Brande Kommune er ikke, som så mange andre kommuner, startet med at udvikle en overordnet politik for området i hele kommunen. En fælles politik kan muligvis være på vej, da behovet senere er dukket op, men kommunen ville ikke starte med at etablere et skel mellem dem og os og diskutere grænser, forklarer Henning Hansen. I stedet har kommunen arbejdet med den sproglige italesættelse af den aktive borger og iværksat initiativer, der konkret skal styrke samspillet med aktive medborgere. Medarbejdere uddannes til samskabelse Kommunens arbejde med den aktive borger er for eksempel sat i værks på ældreområdet, hvor frivillige, ledelse og medarbejdere sammen har udviklet en strategi for samspil på området. Strategien skal sikre gode muligheder og vilkår for, at det aktive engagement kan udvikle sig, og for at samspillet mellem de to parter præges af respekt, og er til gavn for ældre borgere i kommunen. Vibeke Grønskov er frivilligkoordinator på ældreområdet, og hun forklarer, at det i bund og grund handler om, at medarbejderne imødekommer de aktive borgere bedst muligt. Kommunens erfaringer er, at der altid er en flok borgere, som gerne vil være med til at skabe nye løsninger, så længe kommunens medarbejdere er gode til at invitere og arbejde ligeværdigt, fortæller Vibeke Grønskov. For at styrke det ligeværdige samarbejde blev strategien implementeret gennem et uddannelsesforløb for alle ledere og medarbejdere på plejecentrene i kommunen. Vibeke Grønskov forklarer, at kurserne handlede om at give medarbejderne modet og redskaberne til at gå ind og ligeværdigt udvikle nye initiativer sammen med frivillige i stedet for at finde løsningerne på forhånd. På den måde fulgte de kommunens fokus på at tænke samskabelse og ikke kun samarbejde med de aktive borgere.

4 CASE IV: FORENING OG SKOLER UDRULLER ALTERNATIVE IDRÆTSTIMER Idræt, børn og unge Med fire hjul under fødderne er alle lige. I hvert fald er afstanden mellem klassens idrætshelte og deres mindre sportslige klassekammerater meget mindre, når idrætstimen foregår på rulleskøjter. Det åbner op for en helt anden socialisering og sammenhold, forklarer Jan Carstens, der er formand for Dansk Rulleskøjte Union. Han er en af de mange frivillige, som tager ud på landets skoler og viser, hvordan rulleskøjterne kan bruges i idrætsundervisningen. Han peger derudover på, at det med den nye skolereform er oplagt at udbrede denne form for samarbejde til at udvikle idrætsundervisningen på flere skoler. Ikke en grej-bank Foreningen råder over udstyr som skøjter, hockeystave og beskyttelsesudstyr, som de låner ud til skoler, der vil prøve kræfter med en anderledes idrætsform. Et typisk forløb foregår ved, at en skole selv henvender sig til foreningen, og får lov at låne udstyr i en periode på mellem fire og seks uger. Men, understreger Jan Carstens, foreningen er ikke en grej-bank. Foreningen afviser jævnligt henvendelser fra firmaer, private eller en institution, der lige skal bruge nogle rulleskøjter til et arrangement, fordi der ikke indgår nogen form for læring deri; deres mål er at samarbejde med skoler om at udvikle idrætsundervisningen og udbrede budskabet om, at idræt er for alle. Derfor får al lånt udstyr følgeskab af en frivillig, eller i enkelte tilfælde ansat en instruktør, der over to sessioner klæder idrætslærerne på med gode råd om teknikker, sikkerhed og lege. Rulleskøjter tænder idrætsgløden De frivillige rulleskøjtere vil ud og gribe de børn og unge, som ikke er sportsaktive. Drivkraften er deres egen passion for idrættens mange muligheder, men missionen passer også som fod i hose med målsætningen hos Dansk Idræts Forbund, som Dansk Rulleskøjte Union er medlem af. Målet lyder blandt andet, at 75 procent af befolkningen skal være aktive idrætsudøvere i Skal man have fat i de børn og unge, som ikke har det bedste forhold til at dyrke sport, er nichesportsgrenene særligt vigtige, ifølge Jan Carstens. Det skyldes ikke kun, at niveauet mellem øvet og nybegynder er udlignet; på rulleskøjter eller ski er overvægt en mindre belastning, og det kan gøre det sjovere og lettere at komme på banen for de børn og unge, der har lidt for meget på sidebenene. Jan Carstens har tit: set rulleskøjterne tænde gløden i en buttet teenagers øjne. Det er hans betaling for de mange frivillige timer.

5 CASE V: DE ARBEJDER SAMMEN OM AT FOREVIGE KULTUREN Kulturarv, by- og lokalmiljø Der vil blive knipset gevaldigt på kameraerne i byer over hele Danmark de næste fem år. Bag linserne står lokale ildsjæle med en passion for bevaringsværdigt byggeri. De er gået sammen med Kulturstyrelsen, kommuner og lokalhistoriske arkiver om at fotoregistrere fredede og bevaringsværdige bygninger i hele landet. Kulturstyrelsen administrerer en database med oplysninger om fredede og bevaringsværdige bygninger i Danmark, men databasen har indtil nu været mangelfuld på fotosiden. I Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur, som favner både enkeltmedlemmer og over 100 lokale bevaringsforeninger, syntes man, at det var en skam; ikke alene ville fotos af bygninger gøre mødet med databasen til en mere anvendelig og inspirerende oplevelse for brugerne. Det ville også lette arbejdet i kommunernes sagsbehandling, når bygningernes ejere søger om at bygge til eller om. Initiativet til projektet var således født, og det blev skudt i gang på pilotbasis i Præstø og Vordingborg i Win-win for alle I 2014 er starten gået for projektets helt store etape. Med støtte fra RealDania og Kulturstyrelsen vil Landsforeningen og de lokale frivillige samarbejde om at fotografere og registrere bygninger i 10 områder om året hvert af de næste fem år. Frivillige fra de lokalhistoriske arkiver bliver også sat i spil, så databasen kommer til at vise både nye og historiske fotos. Projektet er langt hen ad vejen en anerkendelse af, at kommunerne simpelthen ikke har ressourcerne til selv at stå for fotoregistreringen, forklarer Per Godtfredsen, der er bestyrelsesmedlem i Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur og ankermand i projektet. Men kommunerne er ikke ene om at få noget godt ud af projektet, understreger han. For det første har frivillige i lokalafdelingerne mulighed for at engagere sig i et stykke arbejde, som de brænder for. For det andet er indsatsen med til at indprente landsforeningen og dens lokalafdelinger i kommunernes bevidsthed og vise, at de rigtig gerne vil samarbejdet og dialogen med kommunerne, forklarer Per Godtfredsen. Endelig er der bygningerne, der venter på at blive foreviget i kameraernes knipsen. Håbet er, at de i højere grad får lov at beholde deres nuværende udtryk eller blive bragt helt tilbage til den oprindelige arkitektur fordi både kommune og bygningsejere bliver mere bevidste om den kulturarv, de gemmer på.

6 CASE VI: SAMARBEJDE VAR GRUNDPILLERNE I DANMARKSHISTORIENS STØRSTE SPEJDERLEJR Børn og unge, medborgerskab, by- og lokalmiljø Det krævede plads. Rigtig meget plads endda, da over spejdere i juli 2012 rykkede ind og forvandlede Holstebro til en myriade af mennesker og aktivitet. Det krævede også organisering. Og samarbejde ikke mindst. Spejderorganisationerne og Holstebro Kommune blev hurtigt klar over, at de havde mange fælles mål og ambitioner at arbejde sammen om. Et af dem var at sætte fokus på frivilligt engagement og medborgerskab i det sociale boligområde Trekanten. Spejderne ville gerne udforske, hvad de kunne byde ind med på integrationsfronten, og kommunen, som har kørt flere projekter i området, bød initiativet velkomment. Skabte liv i hele kommunen Spejderne var massivt til stede i Trekanten, både under og op til Spejdernes Lejr, og deres mange aktiviteter gav områdets børn, unge og deres forældre en større bevidsthed om, hvad spejderne og det frivillige foreningsliv generelt rummer af tilbud og at de har plads til alle. Trekanten var dog ikke det eneste sted, spejderne gjorde sig positivt bemærkede. Lejren lå i gåafstand til Holstebro by og blev derfor helt naturligt en del af bylivet. Det lokale erhvervsliv bakkede flittigt op om lejren, og rundt om i hele kommunen var de med til at skabe aktiviteter, som spejdere og lokale kunne samles om. Unikt samarbejde med varige spor Uden støtten fra erhvervslivet var Spejdernes Lejr 2012 blevet noget helt andet. Det samme gælder de tusindvis af frivillige spejdere og borgere, som gav en hånd med før og under lejren. Nogle passede hunde, som var med familien på lejr. Andre passede børn, når forældrene der var frivillige var optagede. Andre igen var i månederne op til lejren travlt optagede af at reparere aflagte cykler, som kommunen havde fået doneret af Post Danmark for at løse transportudfordringerne på den store lejr. Frivilligcenteret i kommunen faciliterede tilmeldingen af frivillige, og kommunen skaffede virksomhedsaftaler i hus. Med den fælles indsats skabte kommunen, frivillige borgere og spejderne et event, som satte Holstebro på landkortet. Lejren blev desuden startskuddet til et bredere samarbejde mellem Holstebros lokale spejdergrupper, som har lært, at der er mere, som binder dem sammen, end som skiller dem.

7 CASE VII: NY VIRKELIGHED, NYT SAMARBEJDE Civilsamfundsstrategi, inddragelse af civilsamfund i frivillighedspolitik Ny virkelighed, ny velfærd. Sådan lyder den fælles strategi for velfærdsområdet, som Odense Byråd vedtog i juni En del af den nye strategi med at løse velfærdsopgaver billigere, bedre og mere bæredygtigt er målet om at arbejde sammen. Visionen om samarbejde gælder også i udviklingen af nye politikker. I begyndelsen af januar 2014 var cirka 150 personer samlet til et kick-off møde for Odense Kommunes kommende civilsamfundsstrategi. Deltagerne kom blandt andet fra kommunens byråd, forvaltninger, foreninger samt skole- og børnehavebestyrelser, og aftenen igennem bød alle ind med input på tre fokusområder: Hvad kan et mere aktivt civilsamfund give borgerne, foreningerne og kommunen og hvad skal man på alle tre områder være opmærksom på? For at sikre at de mange indspark ikke bare blev hængende i luften, sad en række konsulenter fra hele kommunen parat, og noterede aftenens 10 vigtigste pointer. Det blev til 150 skarpe pointer, som kommunen tog med hjem til sit videre arbejde. En dynamisk strategi Arbejdet stopper naturligvis ikke her. Kommunen har med velfærdsudviklingschef, Annette Lund Petersen i spidsen, kategoriseret de 150 inputs og siden hyret en innovationskonsulent til at hjælpe dem videre i processen. Senere er det planen at invitere alle, der oplyste mobilnummer eller mail på det første kick off-arrangement, til endnu et møde. Målet er at sikre, at alle interesseområder er dækket. Bestræbelsen på at komme i dialog med alle grene af civilsamfundet skal tages ganske bogstaveligt. Nogle grupper af borgere var ikke repræsenteret ved det første møde det gjaldt især borgere med anden etnisk baggrund, fortæller Annette Lund Petersen. Derfor arbejder kommunen på en strategi for, hvordan disse grupper bliver inddraget og hørt alle er en del af kommunen og skal kunne se sig selv i den nye strategi, forklarer Annette Lund Petersen. Processen henimod den nye strategis fødsel er måske nok omfangsrig, men den skal ikke vare længe. Planen er at fremlægge den nye civilsamfundsstrategi for byrådet i maj Det skal dog ikke være en helt færdig version visionen er en dynamisk strategi, som alle kan rette eller supplere til gennem kommunens hjemmeside. En gang om året vil kommunen køre strategien i pit-stop og forholde sig til rettelserne og først ved det siddende byråds afslutning skal strategien vedtages igen. På den måde håber kommunen, at dens nye civilsamfundsstrategi bliver en levende politik, der hele tiden afspejler virkeligheden i den frivillige verden.

8 CASE IIX: UNIKT SAMARBEJDE HAR SKABT LIV I SPØGELSESLAND By- og lokalmiljø I årevis lå det gigantiske grønne areal midt i Varde i Sydvestjylland øde hen. Tidligere var det hjem for karruseller og rutsjebaner, men i 2001 måtte forlystelsesparken dreje nøglerne om på grund af for få besøgende, og snart var ukrudt, vildtvoksende grønt og affald det eneste, der boltrede sig på det 20 fodboldbaner store område. I dag er Gl. Varde Sommerland genopstået som en rekreativ oase takket være et unikt samarbejde mellem Varde Kommune og en gruppe lokale ildsjæle. En gruppe, hvor nye interesserede stadig melder sig til, og byder ind med arbejdskraft, ideer og visioner for området. Bruger hinanden flittigt Et enkelt møde dannede beskedne ambitioner om at stå sammen om at rydde op i området. Sådan kom samarbejdet i spil mellem kommunen og de engagerede borgere, som senere har organiseret sig ved at stifte Sommerlandslauget Varde. Forud for mødet havde en idekonkurrence affødt storstilede planer om at etablere en idræt- og friluftspark, men projektet blev for dyrt. Det viste sig dog, at indsatserne for at løfte området ikke behøvede at koste en formue. Det første møde mellem frivillige og kommunen blev kickstarten til et samarbejde, der hurtigt udviklede sig. Siden er frivillige stimlet sammen fire-fem gange om året for at klippe buske, fælde træer og samle affald i parken. Planerne for de grønne finpudsninger bliver lagt sammen med kommunen, som afhenter skrald fra dagen. Kommunen og de frivillige er dog mere end hinandens servicefunktion; de bruger hinanden flittigt, når nye ideer skal udtænkes for området. Egnens nye stolthed og fristed Et af resultaterne af den fælles tankekraft er kunstudstillingen Land-Art, som blev indviet i efteråret Udstillingen skal efter planen blive stående i fem år men de første værker kommer ikke til at stå alene. Initiativet har vakt opsigt og stolthed i byen, og fra den første udstillings opstart ville flere lokale kunstnere gerne have været med. Derfor er Land-Art version 2 allerede i støbeskeen. Området er desuden blevet en friluftsplads for byens borgere. Med egen håndkraft, donationer fra det lokale erhvervsliv og støtte fra kommunen, har de frivillige rejst en bålhytte, opstillet naturbænke og bygget tre shelters til fri afbenyttelse to nye er på vej, fordi efterspørgslen er så stor. Den gamle park lever igen, og med en ny gangbro over jernbanen, som skærer sig gennem byen, er den rykket endnu tættere på byen og borgerne.

9 CASE IX: SAMARBEJDE RYKKER FORENINGSLIVET IND I SFO EN Børn og unge, idræt, by-og lokalmiljø I en lille landsby i det nordvestlige Jylland er stress næsten elimineret fra børnefamiliernes hverdag. Skolen har fået roligere, mere koncentrerede elever. Og alle byens børn fra klasse kan boltre sig i stort set så mange fritidsaktiviteter, de orker. Scenariet, der lyder næsten for godt til at være sandt, udspiller sig i Nr. Felding, der med sine knap 800 indbyggere er en lille plet i Holstebro Kommune. Bag hverdagsbilledet står et samarbejde mellem byens SFO og den lokale idrætsforening, som har givet overskud på alle linjer. Ungeledere og pædagoger står sammen Startskuddet til samarbejdet lød i 2012, og udspillede sig som et pilotprojekt mellem Holstebro Kommune, Nr. Felding Skole og SFO, samt den lokale idrætsforening og paraplyorganisationen DGI. Udgangspunktet er, at børn er bedst til børn, og derfor uddannes ældre elever til at være ungeledere for skolens og SFO ens mindste. Projektet har udklækket 24 ungeledere fra 6.8. klasse, som på skift står i spidsen for at gennemføre foreningsaktiviteter i SFO en ugen igennem. De er naturligvis ikke alene om de små. Ved hver aktivitet, som oftest idræt, men det kan også være skak eller spejderliv, er mindst et par pædagoger fra SFO en med. Deres rolle er at tage hånd om de børn, der har brug for lidt ekstra støtte til at kaste sig ud i aktiviteten. Nøjagtig som ungelederne har pædagogerne været på kurser, så de er klædt godt på til det nye samarbejde. Alle vinder på samarbejdet Gennem projektet har den lokale idrætsforening oplevet en medlemsstigning på 114 procent for børn mellem 0-12 år. SFO ens børn bliver meldt ind i foreningen, men skolen betaler medlemskontingentet på den måde bliver økonomien ikke en hindring for, at alle kan være med. Med medlemstallet stiger tilskuddet til foreningen, så der er råd til at give ungelederne en kompensation for deres indsats til gengæld for, at de forpligter sig til at møde op som aftalt. Projektet har vist, at når børnene får afholdt deres foreningsaktiviteter i SFO en, bliver hverdagen mindre presset for hele familien. Børnene er blevet mere fysisk aktive, og det har smittet positivt af på koncentrationen i skoletimerne. Og småbørnsforældrene har både fået mere tid sammen med deres børn og til egne fritidsaktiviteter, som nu kan foregå i de tidsrum, der førhen var afsat til byens små borgere.

10 CASE X: TO VERDNER FORENES OM AT UDVIKLE POLITIKFORSLAG Socialt område, handicap og uddannelse Saml en god håndfuld ledere fra uddannelsessteder i hele landet, tilføj et par formænd for studie- og handicappolitiske ungdomsorganisationer, coaches og konsulenter på handicapområdet og suppler med en enkelt politiker. Under de rigtige forhold er det opskriften på, hvordan politiske mål og principper kan skabes sammen i praksis. I maj 2013 inviterede paraplyorganisationen SUMH, Sammenslutningen af Unge Med Handicap, til arrangementet Ekspertcamp, hvor de sammen skulle udvikle et papir, der udpegede politiske fokusområder i inklusionen af mennesker med handicap på de videregående uddannelser. At politikpapiret skulle skabes i fællesskab var ment i ordets bogstaveligste forstand. Campen blev indledt med et par korte oplæg, og herefter stod programmet på gruppearbejde og gulvøvelser, hvor alle kom på banen. Dagen igennem havde én person til opgave at notere de synspunkter og ideer, deltagerne bød ind med. De blev til sidst samlet i en færdig politik, som blev overrakt til minister for forskning, innovation og videregående uddannelser, Morten Østergaard (R). Succesfuldt koncept lever videre En af de fageksperter der var med på dagen, var Søren Bork, arbejdsmiljøchef på VIA University College. Ligesom de frivillige og ansatte i SUMH er han begejstret over det indblik, i arbejdet på den anden side af skrivebordet, som dagen gav. Når de på VIA University College udvikler nye politikker, inddrages de studerende naturligvis, men SUMH s arrangement gav nogle helt andre rammer at mødes i det var et magtfrit rum, hvor alle bød ind uden at have enefokus på sin egen agenda, forklarer Søren Bork. Og det vellykkede koncept får lov at leve videre. I januar 2014 var SUMH arrangører bag endnu en ekspertcamp, denne gang under overskriften Fra uddannelse til arbejdsmarked. Dagen har desuden givet dønninger ud over SUMH s egne initiativer. Karen Il Wol Knudsen, der er konsulent i Danske Handicaporganisationer (DH), var med på den første ekspertcamp, og syntes det var et tjekket arrangement. Så meget, at hun tog nogle af ideerne med sig, da DH senere holdt dialogdag mellem DH s medlemsorganisationer og Undervisningsministeriet.

11 CASE XI: SAMSKABELSE KAN REDDE LIV - OM AKUTHJÆLPER Socialt område, handicap og uddannelse At have brug for akut hjælp er en situation alle kan komme i. I de større byer ved man for det meste, at et hospital er i nærheden. Men sådan er det ikke alle steder. Danskere i udkantsområderne og på øerne har naturligvis den samme risiko for akut at få brug for en ambulance. Pilotprojektet Akuthjælper begyndte i 2010 på Mors og i Thy i Nordjylland for at forbedre den præhospitale indsats i dette område. Tanken bag projektet var, at frivillige, som er uddannet i førstehjælp, rykker ud i områder, hvor ambulancen har længere transporttid. Regionens vagtcentral alarmerer de frivillige via sms og giver oplysninger vedrørende patientens tilstand og adresse. Inspiration fra England Idéen til projektet kom fra Kurt Nielsen, der er tidligere direktør på Sygehus Thy-Mors. Da han med sin familie var på ferie i England i 2009, fik et familiemedlem noget galt i halsen og havde brug for hjælp. Den kom i form af frivillige akuthjælpere, der ydede øjeblikkelig førstehjælp, indtil ambulancen nåede frem. Kurt Nielsen tog idéen med sig hjem til Danmark. Kurt Nielsen spurgte beboerforeningen i Assels-Sillerslev, om de kunne være interesseret i at starte en akuthjælper-ordning. Og i januar 2010 afholdt Region Nordjylland et informationsmøde i Øster Assels for at mobilisere interesserede borgere. Region Nordjylland kom med et stærkt hold som kunne begejstre borgerne siger Ingelise Dinesen, formand for beboerforeningen Assels-Sillerslev. Borgerne var selv med til at udforme pilotprojektet. Regionen Nordjylland betalte uddannelsen, forsikring og stillede instruktører og udstyr til rådighed i samarbejde med andre organisationer som fx Falck og sygehusene i regionen. Beboerne blev meget engagerede. Ved næsten hver alarm kom der flere akuthjælpere, end der var brug for. Akuthjælperne var ude 13 gange i de første 3 måneder, og det tog dem ca. 3 minutter at nå frem fra alarmen lød. Evaluering: Akuthjælper skaber tryghed Pilotprojektet fungerede i et år, hvorefter det blev evalueret. Spørgeskemaundersøgelser i 2011 viste, at pilotprojektet er vellykket. Borgerne udtrykte tryghed ved at vide, at nogen kan hjælpe, hvis uheldet er ude. Pilotprojektet, som nu er en permanent ordning, har fået mange efterfølgere og findes nu i flere regioner bl.a. på Sjælland og i Sønderjylland. I 2012 blev der etableret en ny nødhjælpsordning på Langeland. Her sender alarmcentralen via en GPS-app en sms til de ni førstehjælpere, der er nærmest patienten. Ligesom ordningen i Jylland foregår de øvrige ordninger som et samarbejde mellem forskellige foreninger, organisationer, universiteter og regionen samt kommunen.

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18 NYHEDSBREV /11 April 2014 BESKÆFTIGELSE Bæredygtigt besparelses potentiale i Sorø FRIVILLIGHED Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

Indhold. Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 2300 København S www.sst.dk

Indhold. Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 2300 København S www.sst.dk Børn i BALANCE Læs om 21 kommunale projekter i satspuljen Kommunens plan mod overvægt, der alle arbejder med forebyggelse af overvægt blandt børn og unge. Indhold Vægttabu blev brudt på højskole 4 Når

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum DE KØBENHAVNSKE FRIVILLIGCENTRES FÆLLESBLAD frivilligkbh Vi præsenterer en række små retter med perleeksempler på, hvordan frivillige foreninger løser gængse udfordringer VIDENSTAPAS Louis Nielsens samarbejde

Læs mere

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor gode råd fra forskerne Lær ledelse af Roskilde Festival Ny undersøgelse: Frivillige kræver noget særligt Frivilligledere: Husk ros og humor Ledelseskonsulent: Glem ikke de fastansatte Ledelse af frivillige

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Evaluering af projekt Curlingbanen

Evaluering af projekt Curlingbanen Evaluering af projekt Curlingbanen Periode 01.12.07 30.06.08 Økonomiske midler bevilget af Det Lokale Beskæftigelsesråd 1 Forord Navnet Curlingbanen er tænkt som et udtryk for, at feje forhindringerne

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Alle kan arbejde med socialt ansvar

Alle kan arbejde med socialt ansvar Alle kan arbejde med socialt ansvar Håndbog for virksomheder, kommuner og institutioner Erfaringer fra Galleri Hamlet Danmarks største gadegalleri Publikationen er gratis og kan rekvireres hos: Indenrigs-

Læs mere

Folkehjælp. Juni 2011 nr. 96 Udgives af Dansk Folkehjælp. Helt frivilligt

Folkehjælp. Juni 2011 nr. 96 Udgives af Dansk Folkehjælp. Helt frivilligt Folkehjælp Juni 2011 nr. 96 Udgives af Helt frivilligt leder Indhold: Foto: Jan Kjær 6 4 10 Leder: Skal frivillige sikre velfærden? 3 på Facebook 4-5 Helt frivilligt 6-9 Rene hænder i Tanzania 10-13 Kampagne

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

I dette tema præsenteres du for syv skolers arbejde med at kvalificere og optimere skole-hjem-samarbejdet. Skole-hjem-samarbejde

I dette tema præsenteres du for syv skolers arbejde med at kvalificere og optimere skole-hjem-samarbejdet. Skole-hjem-samarbejde Et styrket skole-hjem-samarbejde kan udvikles på vidt forskellige måder med udgangspunkt i velkendte fora som forældremøder, skole-hjem-samtaler o.l. eller ved at tage helt nye metoder i brug. Det viser

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner Mere end 100 borgere deltog i Ballerups borgerhøring om nærdemokrati lørdag d. 2. februar 2008 på KDAS i Skovlunde. Foto: Jesper Ludvigsen

Læs mere

Indblik April 2008 #02. Årgang 3 April 2008. tema. Nu skal vi

Indblik April 2008 #02. Årgang 3 April 2008. tema. Nu skal vi Indblik April 2008 #02 Årgang 3 April 2008 tema Nu skal vi KRAM-me! Leder Nr. 2, april 2008 Vi skal have det godt Det sunde liv er i fokus, når vi i den kommende måned har KRAM på dagsordenen. Vores vaner

Læs mere