CASE I: NÅR NYE TYPER MØDER FØRER TIL NYE TYPER SAMARBEJDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CASE I: NÅR NYE TYPER MØDER FØRER TIL NYE TYPER SAMARBEJDE"

Transkript

1 CASE I: NÅR NYE TYPER MØDER FØRER TIL NYE TYPER SAMARBEJDE Frivillige erhvervsledere og jobcenter klæder ledige på til jobsamtale Social indsats, ledige og erhverv Et uformelt møde over en kop kaffe. Det har vist sig at være opskriften på mange gode ideer til samarbejde mellem Kolding Kommune og en gren af kommunens frivillige liv, nemlig Koldinghus Rotary Klub, som er en forening for nuværende og tidligere erhvervsledere. Én gang i kvartalet mødes en af foreningens medlemmer, Lotte Friis, med udviklingschef Birte Muhs og social- og sund-hedsdirektør Lars Rasmussen. Over en kop kaffe vender de, om der er nye områder, de sammen kan sætte ind på. Det har blandt andet resulteret i samarbejdsprojektet Klar til samtale, hvor jobklare kontanthjælpsmodtagere kan øve sig i at være til jobsamtale og få feedback fra en erfaren erhvervsleder fra Rotary. Tættere på virkeligheden Indtil nu har projektet først og fremmest været rettet mod jobklare ledige, som er i gang med et fire-ugers aktivitetsforløb gennem Jobcenter Kolding. Nogle af de jobsøgende mentees har været væk fra arbejdsmarkedet i en periode, mens andre har haft det samme job i mange år og derfor har brug for at få støvet samtaleteknikkerne af. Øvesamtalerne tager udgangspunkt i en fiktiv ansøgning, men bliver holdt så realistiske som muligt; den ledige møder selv op i firmaet, hvor den frivillige mentor arbejder, og det kan i sig selv være med til at nedbryde barrierer og afdramatisere tanken om det at gå til jobsamtale, forklarer Lotte Friis. At samtlige frivillige er erhvervsledere med adskillige års jobsamtaler bag sig, betyder samtidig at samtalerne i høj grad afspejler de spørgsmål, de jobsøgende vil møde til en ægte jobsamtale. Efter samtalen giver erhvervslederne feedback på både samtale og den skriftlige ansøgning til det fiktive job. Herefter er processen officielt forbi, men størstedelen af de frivillige holder kontakten med deres mentees og følger dem i deres videre jobsøgning. Tilbuddet var oprindeligt fastsat til at løbe i seks måneder, men interessen har fra de frivillige rotarianeres side været så stor, at projektet stadig kører. De frivillige udvikler sig nemlig også gennem projektet, forklarer Lotte Friis, der selv har haft flere til samtale i sit kontor i Nykredit.

2 CASE II: AT SKABE EN NY POLITIK FOR HELE DET BREDE FRIVILLIGOMRÅDE Fælles kræfter bragte bredden ind i frivilligpolitikken Frivillighedspolitik I juni 2013 kommer en ny politik til verden i Rudersdal. Kommunens nye frivillighedspolitik er et produkt af en lang pro-ces, hvor medarbejdere i kommunens kultur- og fritidsforvaltning har faciliteret en tæt dialog mellem ansatte og ledere i alle kommunens forvaltninger og repræsentanter fra alle forgreninger af frivilligt engagerede i kommunen. Resultatet er en bred frivillighedspolitik, der sætter de værdimæssige rammer for samarbejde mellem frivillige og kommunen, fulgt af en række bilag, der konkret klarlægger procedurer og problematikker i forskellige samarbejdsområder. På vej er desuden en guide i lommeformat, der henvender sig til både den kommunale og den frivillige side af bordet med gode råd om samarbejde. Nye stemmer skulle høres Kommunens frivillige ildsjæle har været med til at udvikle og forme politikken lige fra starten. Processen blev skudt i gang med en stor fælles workshop, der gik på tværs af kommunens faglige ansvarsområder og frivillige liv. En række professionelle oplægsholdere gav deres input til, hvad frivillighed også kan være, og herefter blev alle sendt i gruppearbejde for at dele deres behov, udfordringer og ønsker til den kommende politik. Én ting var at få de frivillige i spil hele vejen igennem; at få de rigtige frivillige i spil var en helt anden sag. For kommunen har det været afgørende, at det ikke kun var Tordenskjolds soldater, som var med til at udforme frivillighedspolitikken. De måtte tænke ud af boksen. At turde tænke nyt Et helt arsenal af rekrutterings -metoder blev rullet ud; de ansatte tog ud på togstationer, indkøbscentre og gymnasier for at sprede budskabet om, at man som helt almindelig borger kunne være med til at sætte sit fingeraftryk på den kommende politik. Facebookkampagner blev kørt og plakater med drilagtige slogans á la Gider unge overhovedet hjælpe andre? hængt op rundt i kommunen, og på den måde nåede budskabet ud til folk, som ikke allerede var bastioner for frivillighed eller så sig selv som politikmagere. Selve processen i at udforme den ny frivillighedspolitik forventes at kulminere i sommeren 2014 med lanceringen af håndbogen med gode råd om samarbejde. Imens er arbejdet med at tage de nye værdier i frivillighedspolitikken til sig allerede begyndt; det handler for begge parter om at bryde med gamle vaner og se nye muligheder for frivilligheden.

3 CASE III: INITIATIVER I DEN SORTE BOKS Et godt samarbejde starter fra os selv Under overskriften Mental frikommune har Ikast-Brande Kommune siden foråret 2011 arbejdet med at udfordre og udforske antagelser om kommunens indretning og begreber med at finde nye løsninger på velfærdsudfordringer. Frivillighed er et af de begreber, der er blevet taget op til kritisk revision. I kommunen er man i stedet for begyndt at tale om, at aktive borgere skaber det gode samfund. På den måde bliver borgerne til omdrejningspunktet, og fokus sættes på samspillet mellem kommune og borgere, fortæller kommunaldirektør Henning Hansen. Samtidig skabes der en bevidsthed om kommunen som en aktør, der kan men ikke skal spille ind i alle sammenhænge. Kommunen og aktive borgere er samarbejdspartnere Hvor starter man, når man vil styrke samspillet mellem de aktive borgere, den lokale frivillige verden og kommunen? Henning Hansen forklarer, at det overordnet handler om et skift i tankesæt og begreber. Mere konkret handler det om at skabe plads til, at rigtigt mange borgere er eller gerne vil være aktive. Det gør kommunen ved at fjerne barrierer, være en god samarbejdspartner og gøre sig umage for ikke at spærre for det aktive engagement, uddyber Henning Hansen. Ikast-Brande Kommune er ikke, som så mange andre kommuner, startet med at udvikle en overordnet politik for området i hele kommunen. En fælles politik kan muligvis være på vej, da behovet senere er dukket op, men kommunen ville ikke starte med at etablere et skel mellem dem og os og diskutere grænser, forklarer Henning Hansen. I stedet har kommunen arbejdet med den sproglige italesættelse af den aktive borger og iværksat initiativer, der konkret skal styrke samspillet med aktive medborgere. Medarbejdere uddannes til samskabelse Kommunens arbejde med den aktive borger er for eksempel sat i værks på ældreområdet, hvor frivillige, ledelse og medarbejdere sammen har udviklet en strategi for samspil på området. Strategien skal sikre gode muligheder og vilkår for, at det aktive engagement kan udvikle sig, og for at samspillet mellem de to parter præges af respekt, og er til gavn for ældre borgere i kommunen. Vibeke Grønskov er frivilligkoordinator på ældreområdet, og hun forklarer, at det i bund og grund handler om, at medarbejderne imødekommer de aktive borgere bedst muligt. Kommunens erfaringer er, at der altid er en flok borgere, som gerne vil være med til at skabe nye løsninger, så længe kommunens medarbejdere er gode til at invitere og arbejde ligeværdigt, fortæller Vibeke Grønskov. For at styrke det ligeværdige samarbejde blev strategien implementeret gennem et uddannelsesforløb for alle ledere og medarbejdere på plejecentrene i kommunen. Vibeke Grønskov forklarer, at kurserne handlede om at give medarbejderne modet og redskaberne til at gå ind og ligeværdigt udvikle nye initiativer sammen med frivillige i stedet for at finde løsningerne på forhånd. På den måde fulgte de kommunens fokus på at tænke samskabelse og ikke kun samarbejde med de aktive borgere.

4 CASE IV: FORENING OG SKOLER UDRULLER ALTERNATIVE IDRÆTSTIMER Idræt, børn og unge Med fire hjul under fødderne er alle lige. I hvert fald er afstanden mellem klassens idrætshelte og deres mindre sportslige klassekammerater meget mindre, når idrætstimen foregår på rulleskøjter. Det åbner op for en helt anden socialisering og sammenhold, forklarer Jan Carstens, der er formand for Dansk Rulleskøjte Union. Han er en af de mange frivillige, som tager ud på landets skoler og viser, hvordan rulleskøjterne kan bruges i idrætsundervisningen. Han peger derudover på, at det med den nye skolereform er oplagt at udbrede denne form for samarbejde til at udvikle idrætsundervisningen på flere skoler. Ikke en grej-bank Foreningen råder over udstyr som skøjter, hockeystave og beskyttelsesudstyr, som de låner ud til skoler, der vil prøve kræfter med en anderledes idrætsform. Et typisk forløb foregår ved, at en skole selv henvender sig til foreningen, og får lov at låne udstyr i en periode på mellem fire og seks uger. Men, understreger Jan Carstens, foreningen er ikke en grej-bank. Foreningen afviser jævnligt henvendelser fra firmaer, private eller en institution, der lige skal bruge nogle rulleskøjter til et arrangement, fordi der ikke indgår nogen form for læring deri; deres mål er at samarbejde med skoler om at udvikle idrætsundervisningen og udbrede budskabet om, at idræt er for alle. Derfor får al lånt udstyr følgeskab af en frivillig, eller i enkelte tilfælde ansat en instruktør, der over to sessioner klæder idrætslærerne på med gode råd om teknikker, sikkerhed og lege. Rulleskøjter tænder idrætsgløden De frivillige rulleskøjtere vil ud og gribe de børn og unge, som ikke er sportsaktive. Drivkraften er deres egen passion for idrættens mange muligheder, men missionen passer også som fod i hose med målsætningen hos Dansk Idræts Forbund, som Dansk Rulleskøjte Union er medlem af. Målet lyder blandt andet, at 75 procent af befolkningen skal være aktive idrætsudøvere i Skal man have fat i de børn og unge, som ikke har det bedste forhold til at dyrke sport, er nichesportsgrenene særligt vigtige, ifølge Jan Carstens. Det skyldes ikke kun, at niveauet mellem øvet og nybegynder er udlignet; på rulleskøjter eller ski er overvægt en mindre belastning, og det kan gøre det sjovere og lettere at komme på banen for de børn og unge, der har lidt for meget på sidebenene. Jan Carstens har tit: set rulleskøjterne tænde gløden i en buttet teenagers øjne. Det er hans betaling for de mange frivillige timer.

5 CASE V: DE ARBEJDER SAMMEN OM AT FOREVIGE KULTUREN Kulturarv, by- og lokalmiljø Der vil blive knipset gevaldigt på kameraerne i byer over hele Danmark de næste fem år. Bag linserne står lokale ildsjæle med en passion for bevaringsværdigt byggeri. De er gået sammen med Kulturstyrelsen, kommuner og lokalhistoriske arkiver om at fotoregistrere fredede og bevaringsværdige bygninger i hele landet. Kulturstyrelsen administrerer en database med oplysninger om fredede og bevaringsværdige bygninger i Danmark, men databasen har indtil nu været mangelfuld på fotosiden. I Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur, som favner både enkeltmedlemmer og over 100 lokale bevaringsforeninger, syntes man, at det var en skam; ikke alene ville fotos af bygninger gøre mødet med databasen til en mere anvendelig og inspirerende oplevelse for brugerne. Det ville også lette arbejdet i kommunernes sagsbehandling, når bygningernes ejere søger om at bygge til eller om. Initiativet til projektet var således født, og det blev skudt i gang på pilotbasis i Præstø og Vordingborg i Win-win for alle I 2014 er starten gået for projektets helt store etape. Med støtte fra RealDania og Kulturstyrelsen vil Landsforeningen og de lokale frivillige samarbejde om at fotografere og registrere bygninger i 10 områder om året hvert af de næste fem år. Frivillige fra de lokalhistoriske arkiver bliver også sat i spil, så databasen kommer til at vise både nye og historiske fotos. Projektet er langt hen ad vejen en anerkendelse af, at kommunerne simpelthen ikke har ressourcerne til selv at stå for fotoregistreringen, forklarer Per Godtfredsen, der er bestyrelsesmedlem i Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur og ankermand i projektet. Men kommunerne er ikke ene om at få noget godt ud af projektet, understreger han. For det første har frivillige i lokalafdelingerne mulighed for at engagere sig i et stykke arbejde, som de brænder for. For det andet er indsatsen med til at indprente landsforeningen og dens lokalafdelinger i kommunernes bevidsthed og vise, at de rigtig gerne vil samarbejdet og dialogen med kommunerne, forklarer Per Godtfredsen. Endelig er der bygningerne, der venter på at blive foreviget i kameraernes knipsen. Håbet er, at de i højere grad får lov at beholde deres nuværende udtryk eller blive bragt helt tilbage til den oprindelige arkitektur fordi både kommune og bygningsejere bliver mere bevidste om den kulturarv, de gemmer på.

6 CASE VI: SAMARBEJDE VAR GRUNDPILLERNE I DANMARKSHISTORIENS STØRSTE SPEJDERLEJR Børn og unge, medborgerskab, by- og lokalmiljø Det krævede plads. Rigtig meget plads endda, da over spejdere i juli 2012 rykkede ind og forvandlede Holstebro til en myriade af mennesker og aktivitet. Det krævede også organisering. Og samarbejde ikke mindst. Spejderorganisationerne og Holstebro Kommune blev hurtigt klar over, at de havde mange fælles mål og ambitioner at arbejde sammen om. Et af dem var at sætte fokus på frivilligt engagement og medborgerskab i det sociale boligområde Trekanten. Spejderne ville gerne udforske, hvad de kunne byde ind med på integrationsfronten, og kommunen, som har kørt flere projekter i området, bød initiativet velkomment. Skabte liv i hele kommunen Spejderne var massivt til stede i Trekanten, både under og op til Spejdernes Lejr, og deres mange aktiviteter gav områdets børn, unge og deres forældre en større bevidsthed om, hvad spejderne og det frivillige foreningsliv generelt rummer af tilbud og at de har plads til alle. Trekanten var dog ikke det eneste sted, spejderne gjorde sig positivt bemærkede. Lejren lå i gåafstand til Holstebro by og blev derfor helt naturligt en del af bylivet. Det lokale erhvervsliv bakkede flittigt op om lejren, og rundt om i hele kommunen var de med til at skabe aktiviteter, som spejdere og lokale kunne samles om. Unikt samarbejde med varige spor Uden støtten fra erhvervslivet var Spejdernes Lejr 2012 blevet noget helt andet. Det samme gælder de tusindvis af frivillige spejdere og borgere, som gav en hånd med før og under lejren. Nogle passede hunde, som var med familien på lejr. Andre passede børn, når forældrene der var frivillige var optagede. Andre igen var i månederne op til lejren travlt optagede af at reparere aflagte cykler, som kommunen havde fået doneret af Post Danmark for at løse transportudfordringerne på den store lejr. Frivilligcenteret i kommunen faciliterede tilmeldingen af frivillige, og kommunen skaffede virksomhedsaftaler i hus. Med den fælles indsats skabte kommunen, frivillige borgere og spejderne et event, som satte Holstebro på landkortet. Lejren blev desuden startskuddet til et bredere samarbejde mellem Holstebros lokale spejdergrupper, som har lært, at der er mere, som binder dem sammen, end som skiller dem.

7 CASE VII: NY VIRKELIGHED, NYT SAMARBEJDE Civilsamfundsstrategi, inddragelse af civilsamfund i frivillighedspolitik Ny virkelighed, ny velfærd. Sådan lyder den fælles strategi for velfærdsområdet, som Odense Byråd vedtog i juni En del af den nye strategi med at løse velfærdsopgaver billigere, bedre og mere bæredygtigt er målet om at arbejde sammen. Visionen om samarbejde gælder også i udviklingen af nye politikker. I begyndelsen af januar 2014 var cirka 150 personer samlet til et kick-off møde for Odense Kommunes kommende civilsamfundsstrategi. Deltagerne kom blandt andet fra kommunens byråd, forvaltninger, foreninger samt skole- og børnehavebestyrelser, og aftenen igennem bød alle ind med input på tre fokusområder: Hvad kan et mere aktivt civilsamfund give borgerne, foreningerne og kommunen og hvad skal man på alle tre områder være opmærksom på? For at sikre at de mange indspark ikke bare blev hængende i luften, sad en række konsulenter fra hele kommunen parat, og noterede aftenens 10 vigtigste pointer. Det blev til 150 skarpe pointer, som kommunen tog med hjem til sit videre arbejde. En dynamisk strategi Arbejdet stopper naturligvis ikke her. Kommunen har med velfærdsudviklingschef, Annette Lund Petersen i spidsen, kategoriseret de 150 inputs og siden hyret en innovationskonsulent til at hjælpe dem videre i processen. Senere er det planen at invitere alle, der oplyste mobilnummer eller mail på det første kick off-arrangement, til endnu et møde. Målet er at sikre, at alle interesseområder er dækket. Bestræbelsen på at komme i dialog med alle grene af civilsamfundet skal tages ganske bogstaveligt. Nogle grupper af borgere var ikke repræsenteret ved det første møde det gjaldt især borgere med anden etnisk baggrund, fortæller Annette Lund Petersen. Derfor arbejder kommunen på en strategi for, hvordan disse grupper bliver inddraget og hørt alle er en del af kommunen og skal kunne se sig selv i den nye strategi, forklarer Annette Lund Petersen. Processen henimod den nye strategis fødsel er måske nok omfangsrig, men den skal ikke vare længe. Planen er at fremlægge den nye civilsamfundsstrategi for byrådet i maj Det skal dog ikke være en helt færdig version visionen er en dynamisk strategi, som alle kan rette eller supplere til gennem kommunens hjemmeside. En gang om året vil kommunen køre strategien i pit-stop og forholde sig til rettelserne og først ved det siddende byråds afslutning skal strategien vedtages igen. På den måde håber kommunen, at dens nye civilsamfundsstrategi bliver en levende politik, der hele tiden afspejler virkeligheden i den frivillige verden.

8 CASE IIX: UNIKT SAMARBEJDE HAR SKABT LIV I SPØGELSESLAND By- og lokalmiljø I årevis lå det gigantiske grønne areal midt i Varde i Sydvestjylland øde hen. Tidligere var det hjem for karruseller og rutsjebaner, men i 2001 måtte forlystelsesparken dreje nøglerne om på grund af for få besøgende, og snart var ukrudt, vildtvoksende grønt og affald det eneste, der boltrede sig på det 20 fodboldbaner store område. I dag er Gl. Varde Sommerland genopstået som en rekreativ oase takket være et unikt samarbejde mellem Varde Kommune og en gruppe lokale ildsjæle. En gruppe, hvor nye interesserede stadig melder sig til, og byder ind med arbejdskraft, ideer og visioner for området. Bruger hinanden flittigt Et enkelt møde dannede beskedne ambitioner om at stå sammen om at rydde op i området. Sådan kom samarbejdet i spil mellem kommunen og de engagerede borgere, som senere har organiseret sig ved at stifte Sommerlandslauget Varde. Forud for mødet havde en idekonkurrence affødt storstilede planer om at etablere en idræt- og friluftspark, men projektet blev for dyrt. Det viste sig dog, at indsatserne for at løfte området ikke behøvede at koste en formue. Det første møde mellem frivillige og kommunen blev kickstarten til et samarbejde, der hurtigt udviklede sig. Siden er frivillige stimlet sammen fire-fem gange om året for at klippe buske, fælde træer og samle affald i parken. Planerne for de grønne finpudsninger bliver lagt sammen med kommunen, som afhenter skrald fra dagen. Kommunen og de frivillige er dog mere end hinandens servicefunktion; de bruger hinanden flittigt, når nye ideer skal udtænkes for området. Egnens nye stolthed og fristed Et af resultaterne af den fælles tankekraft er kunstudstillingen Land-Art, som blev indviet i efteråret Udstillingen skal efter planen blive stående i fem år men de første værker kommer ikke til at stå alene. Initiativet har vakt opsigt og stolthed i byen, og fra den første udstillings opstart ville flere lokale kunstnere gerne have været med. Derfor er Land-Art version 2 allerede i støbeskeen. Området er desuden blevet en friluftsplads for byens borgere. Med egen håndkraft, donationer fra det lokale erhvervsliv og støtte fra kommunen, har de frivillige rejst en bålhytte, opstillet naturbænke og bygget tre shelters til fri afbenyttelse to nye er på vej, fordi efterspørgslen er så stor. Den gamle park lever igen, og med en ny gangbro over jernbanen, som skærer sig gennem byen, er den rykket endnu tættere på byen og borgerne.

9 CASE IX: SAMARBEJDE RYKKER FORENINGSLIVET IND I SFO EN Børn og unge, idræt, by-og lokalmiljø I en lille landsby i det nordvestlige Jylland er stress næsten elimineret fra børnefamiliernes hverdag. Skolen har fået roligere, mere koncentrerede elever. Og alle byens børn fra klasse kan boltre sig i stort set så mange fritidsaktiviteter, de orker. Scenariet, der lyder næsten for godt til at være sandt, udspiller sig i Nr. Felding, der med sine knap 800 indbyggere er en lille plet i Holstebro Kommune. Bag hverdagsbilledet står et samarbejde mellem byens SFO og den lokale idrætsforening, som har givet overskud på alle linjer. Ungeledere og pædagoger står sammen Startskuddet til samarbejdet lød i 2012, og udspillede sig som et pilotprojekt mellem Holstebro Kommune, Nr. Felding Skole og SFO, samt den lokale idrætsforening og paraplyorganisationen DGI. Udgangspunktet er, at børn er bedst til børn, og derfor uddannes ældre elever til at være ungeledere for skolens og SFO ens mindste. Projektet har udklækket 24 ungeledere fra 6.8. klasse, som på skift står i spidsen for at gennemføre foreningsaktiviteter i SFO en ugen igennem. De er naturligvis ikke alene om de små. Ved hver aktivitet, som oftest idræt, men det kan også være skak eller spejderliv, er mindst et par pædagoger fra SFO en med. Deres rolle er at tage hånd om de børn, der har brug for lidt ekstra støtte til at kaste sig ud i aktiviteten. Nøjagtig som ungelederne har pædagogerne været på kurser, så de er klædt godt på til det nye samarbejde. Alle vinder på samarbejdet Gennem projektet har den lokale idrætsforening oplevet en medlemsstigning på 114 procent for børn mellem 0-12 år. SFO ens børn bliver meldt ind i foreningen, men skolen betaler medlemskontingentet på den måde bliver økonomien ikke en hindring for, at alle kan være med. Med medlemstallet stiger tilskuddet til foreningen, så der er råd til at give ungelederne en kompensation for deres indsats til gengæld for, at de forpligter sig til at møde op som aftalt. Projektet har vist, at når børnene får afholdt deres foreningsaktiviteter i SFO en, bliver hverdagen mindre presset for hele familien. Børnene er blevet mere fysisk aktive, og det har smittet positivt af på koncentrationen i skoletimerne. Og småbørnsforældrene har både fået mere tid sammen med deres børn og til egne fritidsaktiviteter, som nu kan foregå i de tidsrum, der førhen var afsat til byens små borgere.

10 CASE X: TO VERDNER FORENES OM AT UDVIKLE POLITIKFORSLAG Socialt område, handicap og uddannelse Saml en god håndfuld ledere fra uddannelsessteder i hele landet, tilføj et par formænd for studie- og handicappolitiske ungdomsorganisationer, coaches og konsulenter på handicapområdet og suppler med en enkelt politiker. Under de rigtige forhold er det opskriften på, hvordan politiske mål og principper kan skabes sammen i praksis. I maj 2013 inviterede paraplyorganisationen SUMH, Sammenslutningen af Unge Med Handicap, til arrangementet Ekspertcamp, hvor de sammen skulle udvikle et papir, der udpegede politiske fokusområder i inklusionen af mennesker med handicap på de videregående uddannelser. At politikpapiret skulle skabes i fællesskab var ment i ordets bogstaveligste forstand. Campen blev indledt med et par korte oplæg, og herefter stod programmet på gruppearbejde og gulvøvelser, hvor alle kom på banen. Dagen igennem havde én person til opgave at notere de synspunkter og ideer, deltagerne bød ind med. De blev til sidst samlet i en færdig politik, som blev overrakt til minister for forskning, innovation og videregående uddannelser, Morten Østergaard (R). Succesfuldt koncept lever videre En af de fageksperter der var med på dagen, var Søren Bork, arbejdsmiljøchef på VIA University College. Ligesom de frivillige og ansatte i SUMH er han begejstret over det indblik, i arbejdet på den anden side af skrivebordet, som dagen gav. Når de på VIA University College udvikler nye politikker, inddrages de studerende naturligvis, men SUMH s arrangement gav nogle helt andre rammer at mødes i det var et magtfrit rum, hvor alle bød ind uden at have enefokus på sin egen agenda, forklarer Søren Bork. Og det vellykkede koncept får lov at leve videre. I januar 2014 var SUMH arrangører bag endnu en ekspertcamp, denne gang under overskriften Fra uddannelse til arbejdsmarked. Dagen har desuden givet dønninger ud over SUMH s egne initiativer. Karen Il Wol Knudsen, der er konsulent i Danske Handicaporganisationer (DH), var med på den første ekspertcamp, og syntes det var et tjekket arrangement. Så meget, at hun tog nogle af ideerne med sig, da DH senere holdt dialogdag mellem DH s medlemsorganisationer og Undervisningsministeriet.

11 CASE XI: SAMSKABELSE KAN REDDE LIV - OM AKUTHJÆLPER Socialt område, handicap og uddannelse At have brug for akut hjælp er en situation alle kan komme i. I de større byer ved man for det meste, at et hospital er i nærheden. Men sådan er det ikke alle steder. Danskere i udkantsområderne og på øerne har naturligvis den samme risiko for akut at få brug for en ambulance. Pilotprojektet Akuthjælper begyndte i 2010 på Mors og i Thy i Nordjylland for at forbedre den præhospitale indsats i dette område. Tanken bag projektet var, at frivillige, som er uddannet i førstehjælp, rykker ud i områder, hvor ambulancen har længere transporttid. Regionens vagtcentral alarmerer de frivillige via sms og giver oplysninger vedrørende patientens tilstand og adresse. Inspiration fra England Idéen til projektet kom fra Kurt Nielsen, der er tidligere direktør på Sygehus Thy-Mors. Da han med sin familie var på ferie i England i 2009, fik et familiemedlem noget galt i halsen og havde brug for hjælp. Den kom i form af frivillige akuthjælpere, der ydede øjeblikkelig førstehjælp, indtil ambulancen nåede frem. Kurt Nielsen tog idéen med sig hjem til Danmark. Kurt Nielsen spurgte beboerforeningen i Assels-Sillerslev, om de kunne være interesseret i at starte en akuthjælper-ordning. Og i januar 2010 afholdt Region Nordjylland et informationsmøde i Øster Assels for at mobilisere interesserede borgere. Region Nordjylland kom med et stærkt hold som kunne begejstre borgerne siger Ingelise Dinesen, formand for beboerforeningen Assels-Sillerslev. Borgerne var selv med til at udforme pilotprojektet. Regionen Nordjylland betalte uddannelsen, forsikring og stillede instruktører og udstyr til rådighed i samarbejde med andre organisationer som fx Falck og sygehusene i regionen. Beboerne blev meget engagerede. Ved næsten hver alarm kom der flere akuthjælpere, end der var brug for. Akuthjælperne var ude 13 gange i de første 3 måneder, og det tog dem ca. 3 minutter at nå frem fra alarmen lød. Evaluering: Akuthjælper skaber tryghed Pilotprojektet fungerede i et år, hvorefter det blev evalueret. Spørgeskemaundersøgelser i 2011 viste, at pilotprojektet er vellykket. Borgerne udtrykte tryghed ved at vide, at nogen kan hjælpe, hvis uheldet er ude. Pilotprojektet, som nu er en permanent ordning, har fået mange efterfølgere og findes nu i flere regioner bl.a. på Sjælland og i Sønderjylland. I 2012 blev der etableret en ny nødhjælpsordning på Langeland. Her sender alarmcentralen via en GPS-app en sms til de ni førstehjælpere, der er nærmest patienten. Ligesom ordningen i Jylland foregår de øvrige ordninger som et samarbejde mellem forskellige foreninger, organisationer, universiteter og regionen samt kommunen.

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra Juni 2012 Mental Frikommune idéerne begynder at tage form Arbejdet med at realisere strategien Mental Frikommune er i fuld gang. På nogle af de overordnede innovations-temaer nærmer vi os det punkt, hvor

Læs mere

FRIVILLIGRÅDETS ÅRSMØDE CIVILSAMFUNDET MELLEM REFORMER OG KOMMUNAL VIRKELIGHED THE MISSING LINK?

FRIVILLIGRÅDETS ÅRSMØDE CIVILSAMFUNDET MELLEM REFORMER OG KOMMUNAL VIRKELIGHED THE MISSING LINK? CIVILSAMFUNDET MELLEM REFORMER OG KOMMUNAL VIRKELIGHED THE MISSING LINK? FRIVILLIGRÅDETS ÅRSMØDE Tirsdag den 12. november 2013 kl. 9.30-16.15 Sted: Docken Færgehavnsvej 35, 2100 Kbh Ø 2013 CIVILSAMFUNDET

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf)

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) Introduktion til disc golf (frisbee golf) Spillets koncept er lettere at forstå, når det kaldes frisbee golf, men da navnet Frisbee

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2014

Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2014 Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2014 Tilstede: Katrine, Mads, Anders, Louise, Sigrid, Fie, Thor (fra punkt 5), Sidsel og Miriam (referent) Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Gennemgang og godkendelse

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år 2016 Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby daf@dansk-atletik.dk - Tlf: +45 4326 2626 Aldersgruppe: 15-25 år Dansk Atletik Forbund er det nationale forbund for atletik, gang

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Refleks2011. kompetencer der rykker

Refleks2011. kompetencer der rykker Refleks2011 kompetencer der rykker Et kvalitetstilbud til dig der ønsker kompetencer der rykker! Refleks2011 lørdag den 10. september til søndag den 11. september 2011 Refleks2011 Refleks2011 velkommen

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 20. marts 2014

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 20. marts 2014 Bestyrelsens beretning Generalforsamling 20. marts 2014 Sager der Samler har nu eksisteret i halvandet år. Dette er bestyrelsens beretning på den første ordinære generalforsamling. Beretningen er en fortælling

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Store forventninger til partnerskaber mellem den offentlige og den frivillige

Læs mere

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby v/ Ryslinge Innovationshøjskole RUDME-MODELLEN - introduktion I den lille landsby Rudme har man

Læs mere

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening Strategi for frivillighed i Compana Gymnastikforening 2014 1 Indledning Vi har valgt at lave en strategi for rekruttering: Inden for en kort årrække skal der ske et generationsskifte i bestyrelsen Vi vil

Læs mere

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning!

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Jesper Nygård Administrerende direktør Landdistriktskonferencen 2014 Mit budskab til jer Byer og Landdistrikter er hinandens forudsætninger for at skabe

Læs mere

Kan man lede frivillige?

Kan man lede frivillige? Kan man lede frivillige? 24. april 2013 Dorte Nørregaard Gotthardsen Albanigade 54E, 1. sal 5000 Odense C tlf: 66 14 60 61 info@frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch Syddjurs Danmarks sundeste kommune V/ Pernille Brinch Agenda Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Hvordan kan Syddjurs markere sig på landkortet? 2 Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Den

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Samfundet har brug for nye effektive måder at løse sociale opgaver på, når vores velfærdssamfund skal bevares og udvikles. Her spiller Center

Læs mere

Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen

Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen Indgangsbøn Oplæg til debat, (provokation) og dialog. Spørg hvis noget skal uddybes. Bidrag med egne erfaringer. Hvordan

Læs mere

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole [ DEMO ] PROJEKTET Syddjurs Ungdomsskole [DEMO] PROJEKTET Nærdemokrati og ungeinvolvering i Syddjurs Kommune 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Fælleskommunal læring... 4 Projektdesign... 4 Niveau 1 DEMO-ugen...

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

KANDIDAT- INFORMATIONSMØDER. www.ikast-brande.dk

KANDIDAT- INFORMATIONSMØDER. www.ikast-brande.dk KANDIDAT- INFORMATIONSMØDER SPILLEREGLER, PRÆMISSER og MATERIALER Pressen kan deltage fra kl.19.15 ok? Alle spørgsmål er velkomne! Referatforbud! IKKE et politisk møde IKKE et diskussionsforum Kun et

Læs mere

Advarsel fra anonym deltager i projektet: Pas derfor på: Du finder ud af, at du har en række valgmuligheder - også som ledig.

Advarsel fra anonym deltager i projektet: Pas derfor på: Du finder ud af, at du har en række valgmuligheder - også som ledig. Advarsel fra anonym deltager i projektet: Deltagelse i SkabJob netværket er en stærkt virkende katalysator, som ændrer dine adfærdsmønstre. Dermed giver SkabJob os alle muligheden for at udvikle os og

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole PULS - meget mere krop, sundhed og læring Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole Udviklingsprojektet starter august 2011 og er berammet til 3 år. Udviklingsprojektet evalueres løbende med

Læs mere

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om Kolde kendsgerninger om unge og fodbold Her kan du finde hurtige genveje til den store mængde af dokumentation om unges bevæggrunde for at til og fravælge fodbold og idræt i det hele taget. Tekst: Mads

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012.

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012. MEDLEMSNYT: 09 2011 DATO: 22. 12. 2011 Få ledige pladser i Fredagsbazaaren Kom med Der er nogle få ledige pladser tilbage på Fredagsbazaar, sundheds- og foreningstræf i Æblehaven fredag den 20. januar

Læs mere

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Aktivitet 1: Styrkelse af de unges afklaring om uddannelsesvalg Projektskitse for projekter under aktivitet 1 1. Fælles referenceramme for vejledere, lærere

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sammen om Sundhed 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Sager der Samler v/paul Natorp, formand E-mail: paul@sagerdersamler.dk

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk)

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk) Spørgeskema Unge 16-18 år (Dansk) Kære 16-18- årige din opfattelse, Godt at vide: Hvordan gør du? Eksempel: 15. Hvor stor en del af året bor du i dit boligområde? Hvad får du ud af det? 1 Først et par

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse!

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! 2 dages top-motiverende seminar samt personligt coachingforløb, der giver dig energi, glæde, effektive værktøjer og nye indsigter, der vil bane vejen til din

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

3 naturvidenskabelige projekter

3 naturvidenskabelige projekter 3 naturvidenskabelige projekter For de ældste FIRST LEGO League (FLL) Siden 2003 For de mellemste Junior FIRST LEGO League (JrFLL) Siden 2011 For de yngste MINI League Siden 2012 Børn og Unge har siden

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO Indholdsfortegnelse Table of contents 27 Resultater HVILKE MULIGHEDER FOR EN STYRKET TRIVSEL OG INKLUSION AF BØRNENE SER PÆDAGOGERNE I EN FORENINGS SFO? 28 Hvorfor

Læs mere

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport.

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere Rikke Lindskov Simonsen Lise Sohl

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

Niclas Bekker Poulsen. Borgmesterkandidat for Socialdemokraterne i Greve Læs mere på www.niclasbekker.dk. facebook.dk/niclasbekker @NiclasBekker

Niclas Bekker Poulsen. Borgmesterkandidat for Socialdemokraterne i Greve Læs mere på www.niclasbekker.dk. facebook.dk/niclasbekker @NiclasBekker Niclas Bekker Poulsen Borgmesterkandidat for Socialdemokraterne i Greve Læs mere på www.niclasbekker.dk facebook.dk/niclasbekker @NiclasBekker Greve et godt sted at bo Noget af det bedste ved at bo i Greve

Læs mere

Aon og Børnehjælpsdagen - forenet i kamp for anbragte børn og unge!

Aon og Børnehjælpsdagen - forenet i kamp for anbragte børn og unge! STATUSRAPPORT 212-213 Aon og Børnehjælpsdagen - forenet i kamp for anbragte børn og unge! www.aonbhd.dk INDHOLD Indledning Voksende berøringsflade Børnehjælpsdagens aktiviteter Aon United Dagen Aon Football

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Handicappolitik for studerende Vedtaget i Strategisk Ledelse 14. april 2015 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Handicappolitikens status... 3 1.2 Bidragydere... 3 2. Fundament...

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Nedenstående er de gode forslag og ideer mm., som udsprang af workshoppen den 18. november 2014. Der er forsøgt at danne et overblik

Læs mere

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier:

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier: Den 19. januar 2015 Elevcoaching Elevcoaching er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene

Læs mere

Socialt Konkrette tiltag: Ikke direkte rollespilsorienteret: Web og Struktur

Socialt Konkrette tiltag: Ikke direkte rollespilsorienteret: Web og Struktur Vision Overordnet strukturel vision: En veletableret forening med et aktivt medlemsmiljø, som tilbyder en bred række tilbud, og en øget kvalitet af aktiviteter for vores medlemmer. Socialt Medlemmerne

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Bilag 1. Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Projektbeskrivelse for et forsknings- og udviklingsprojekt. Bjarne Ibsen, Professor og centerleder. Center for forskning i Idræt, Sundhed

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan Gensidige forhold i et klubhus. Det er et emne i et klubhus, som ikke vil forsvinde. På hver eneste konference, hver regional konference, på hvert klubhus trænings forløb, i enhver kollektion af artikler

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Hvad er et partnerskab? Hvad er et partnerskab? Et partnerskab er et ligeværdigt, forpligtende og tillidsbaseret

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DER BLIVER TIL NOGET! 2. OKTOBER 2013. Kick out på projekt brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier, B.I.

BRUGERDREVEN INNOVATION DER BLIVER TIL NOGET! 2. OKTOBER 2013. Kick out på projekt brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier, B.I. BRUGERDREVEN INNOVATION DER BLIVER TIL NOGET! Velkommen til Kick out på projekt brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier, B.I.V 2. OKTOBER 2013 hos Syddansk Sundhedsinnovation Forskerparken

Læs mere

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015 Klik her og læs mere Hvis du bliver ved med at gøre, hvad du altid har gjort, vil du blive ved med at få, hvad du altid har fået Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Idræt med kommunen som boldjonglør Idræts SFO i Hillerød Kommune. Idræts SFO 22.05.12 Idrætskonsulent Kurt Curth, Hillerød Kommune

Idræt med kommunen som boldjonglør Idræts SFO i Hillerød Kommune. Idræts SFO 22.05.12 Idrætskonsulent Kurt Curth, Hillerød Kommune Idræt med kommunen som boldjonglør Idræts SFO i Hillerød Kommune Præsentation Bolde i luften Idræts SFO Udfordringer Vision Idræts foreninger Idræts SFO Skoler Team Danmark Hillerød Kommune Breddeidræt

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG 1 Materiale til forældreinddragelse: Se med forældrenes øjne Vil I gerne vide, hvad forældrene mener om deres barns dagtilbud? Vil I gerne høre om, de har

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Vi prøver at opfylde folks drømme

Vi prøver at opfylde folks drømme Jann nne Børg rges esen en, afde deli ling ngsl sled er Tiltaget med brugerdrevet innovation startede i 2008, og indbragte Camillagården KLs Lille Innovationspris i 2010. Vi prøver at opfylde folks drømme

Læs mere

DECEMBERKONFERENCEN 2009

DECEMBERKONFERENCEN 2009 EMNE: Hvor går grænsen og hvem bestemmer, offentlige eller frivillige? VÆRT: Inger TID: 12.00-13.00 STED: 6 DELTAGERE: Inger, Gro, Kristin, Hans, Vinnie, Dorte, Ester, Anne m.fl. Kan det offentlige eller

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013. Folkeoplysningspolitik

Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013. Folkeoplysningspolitik Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013 Folkeoplysningspolitik Indhold Borgmesteren.... 3 Kulturudvalgsformanden.... 4 Indledning... 5 Rammer og afgrænsning... 5 Målsætninger....6 Brugerinddragelse...

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel...

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel... Ungdomspolitik Indholdsfortegnelse Forord... 4 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5 Inddragelse og demokrati... 6 Fritid og kultur... 9 Sundhed og trivsel... 10 Skole, uddannelse og job... 13 Bolig

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG Efterskoler deltager på Frivillig Fredag FRIVILLIG FREDAG OG EFTERSKOLERNE Hvert år, den sidste fredag i september fejres Frivillig Fredag, Danmarks nationale Frivillighedsdag

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året Tema 4: Fællesskab Fællesskab i et område, en landsby, en beboerforening eller et landdistrikt er noget af det vigtigste der findes. Fællesskab betyder at man får mulighed for at blive en del af fællesskabet

Læs mere

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN VIRKSOMHEDSMODEL NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE Nyt Netværk er et projekt til integration af veluddannede ledige nydanskere på arbejdsmarkedet via en mentorordning. Projektets formål

Læs mere

For det første, så skal man se den nye folkeskoleopbygning og begrebet den åbne skole, som lidt af et paradigmeskifte.

For det første, så skal man se den nye folkeskoleopbygning og begrebet den åbne skole, som lidt af et paradigmeskifte. Analyse af mulighederne og udfordringerne for samarbejde imellem folkeskoler, fritidsordninger og billardklubber, henset til den nye folkeskolelov og den åbne skole. Hvordan kan man i DDBU regi udnytte

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 Det skal gøre indtryk at være og gå til spejder, og spejdere skal gøre indtryk, hvor end de går og kommer. S pejderoplevelser skal være udtryk for det, der er fedt, sjovt,

Læs mere

46 INNOVATION BY COMMUNICATION

46 INNOVATION BY COMMUNICATION 46 INNOVATION BY COMMUNICATION HVEM SKAL DANMARK LEDES AF? Nyt krav til den offentlige leder: Bevidst kontroltab Når de offentlige velfærdsopgaver i stigende grad løses i samarbejde med borgere, frivillige

Læs mere

Notat. Blandt indvandrerne stemmer folk fra de gamle EU-lande markant mere end folk fra ikke vestlige lande og fra de nye EU-lande.

Notat. Blandt indvandrerne stemmer folk fra de gamle EU-lande markant mere end folk fra ikke vestlige lande og fra de nye EU-lande. Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5015 Fax +45 8888 5501 Dato: 15. maj 2013 Sagsnr.: 2013-005238-4 Martin.Albertsen@middelfart.dk

Læs mere