Insight Instruments, Inc.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Insight Instruments, Inc."

Transkript

1 Insight Instruments, Inc. Brugervejledning

2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 SYMBOLFORKLARING INDIKATIONER FOR BRUG OG BEREGNET ANVENDELSE INDIKATIONER FOR BRUG BEREGNET ANVENDELSE KONTRAINDIKATIONER BESKRIVELSE AF INSTRUMENTET SYSTEMKOMPONENTER DRIFTSPRINCIPPER OPSTILLINGSANVISNINGER FØR MONTERING MONTERING AF SVI-INVERTER KONFIGURATION AF FLERE SVI-INVERTERE TILSLUTNING AF FLERE SVI-INVERTERE MONTERING AF WAM-KOMPONENTER BRUG RETNINGSLINJER FOR BRUG OG SIKKERHEDSANVISNINGER KORREKT BRUG BRUG AF SVI-INVERTEREN BRUG OG FOKUSERING AF WAM-MODULET PRAKTISKE TIP TIL WAM-MODULET NEDLUKNING AF SUPER VIEW-INVERTEREN AFMONTERING OG ADSKILLELSE AF WAM-MODULET VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING AF SUPER VIEW-SYSTEMET VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING AF SVI-INVERTEREN VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING AF WAM-MODULET, ADAPTEREN OG TILBEHØR TRANSPORT OG OPBEVARING AF SUPER VIEW-SYSTEMET FEJLFINDING GARANTI OG SERVICE GARANTI BEGRÆNSET ANSVAR FOR FUNKTIONER OG SKADER PRODUCENTENTS OG SERVICEAFDELINGENS ADRESSE UI DA R1 ECN Insight Instruments, Inc. Side 2 af 28

3 9. BORTSKAFFELSE ORDREOPLYSNINGER, TILBEHØR OG RESERVEDELE SYMBOLFORKLARING TEKNISKE SPECIFIKATIONER STRØMINPUT FYSISKE MÅL KLASSIFICERING AF UDSTYR DRIFTSBETINGELSER TRANSPORT- OG OPBEVARINGSBETINGELSER OVERHOLDER NATURLIG GUMMILATEX KONTAKTOPLYSNINGER YDERLIGERE VEJLEDNING OG PRODUCENTENS OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ELEKTROMAGNETISKE EMISSIONER/IMMUNITET UI DA R1 ECN Insight Instruments, Inc. Side 3 af 28

4 Indledning Tak for dit køb af SUPER VIEW-visningssystemet med vidvinkel (WAVS - Wide Angle Viewing System) til vitreoretinal kirurgi. Vores produkter er fremstillet og testet ifølge strenge kvalitetskriterier. Denne brugervejledning indeholder de nødvendige anvisninger for brug. Derudover står vores tekniske supportteam til rådighed pr. telefon eller inden for normal kontortid. Vores kontaktoplysninger findes i afsnittet med kontaktoplysninger i denne brugervejledning. De produkter, der er afbildet i denne vejledning, kan ind i mellem skifte pga. den igangværende udvikling og mindre forbedringer af produktsortimentet. Insight Instruments er en FDA-godkendt producent beliggende i Stuart, Florida, USA. Super View, SVI og WAM er varemærker tilhørende Insight Instruments, Inc. Symbolforklaring Advarselssymbolet angiver en situation, der kan føre til død eller alvorlige kvæstelser, mulige alvorlige bivirkninger eller sikkerhedsrisici. Forsigtighedssymbolet angiver en situation, der kan føre til mindre eller moderate kvæstelser eller skader på udstyret. Informationssymbolet angiver vigtige oplysninger eller overvejelser Se afsnit 11 Symbolforklaring for at få en fyldestgørende liste over symboler og deres betydning. UI DA R1 ECN Insight Instruments, Inc. Side 4 af 28

5 1. Indikationer for brug og beregnet anvendelse Super View-visningssystem med vidvinkel 1.1 Indikationer for brug Super View-visningssystemet med vidvinkel er indiceret til at visualisere øjenbunden (fundus oculi), glaslegeme- og nethindestrukturer under vitreoretinal kirurgi uden at berøre øjet. 1.2 Beregnet anvendelse Super View-visningssystemet med vidvinkel er beregnet til anvendelse med bestemte arbejdsmikroskoper sammen med Super View-linserne til med vidvinkel at visualisere øjenbund, glaslegeme- og nethindestrukturer under vitreoretinal kirurgi uden at berøre øjet. Systemet er beregnet til at blive brugt på hospitaler, klinikker og andre institutioner, hvor der behandles mennesker. Systemet er beregnet til at blive anvendt af korrekt uddannede læger og disses personale. 1.3 Kontraindikationer Der er ingen kendte kontraindikationer. UI DA R1 ECN Insight Instruments, Inc. Side 5 af 28

6 2. Beskrivelse af instrumentet 2.1 Systemkomponenter Det følgende er repræsentative billeder af Super View-inverteren og tilbehør, monteringsudstyr til vidvinkelmodulet og vidvinkelmodulet. Der kan være forskelle og ændringer fra tid til anden i den viste mikroskoptype og Super View-model. Super View-inverterkomponenter (SVI-A vist) Støvdæksler 2. Pistolgreb til inversionsstyring 3. Strømstik 4. Stilleskrue 5. Manuel inversionsknap 6. Steriliserbar hætte til knap 7. Inversionsindikator 8. Strømforsyning 9. Strømforsyningens forlængerledning 10. Fodpedal 11. Mellemledning Figur 1: Super View-inverter (SVI) og tilbehør UI DA R1 ECN Insight Instruments, Inc. Side 6 af 28

7 WAM-monteringskomponenter 1. Afstandssæt (hvis nødvendigt) 2. Sinkesæt 3. Fingerskrue 4. Fingerskruehætte 5. Adapter (varenr vist) 6. WAM-monteringspunkt Figur 2: Afstandssæt, sinkesæt og adapter WAM-komponenter (varenr vist) Holder til korrigeringslinse 2. Fokuseringsledeskrue 3. Fokuseringsfingerhjul 4. Sikkerhedsstang 5. Monteringspunkt for vidvinkellinse 6. Ledning til automatisk inversion Figur 3: Vidvinkelmodul (WAM - Wide Angle Module) Bemærk Insight Instruments forbeholder sig ret til at ændre systemkomponenterne og brugsanvisningerne uden varsel. Komponenterne kan være forskellige iht. mikroskoptype og -konfiguration. UI DA R1 ECN Insight Instruments, Inc. Side 7 af 28

8 2.2 Driftsprincipper Super View-vidvinkelmodulet (WAM) anvendes til vidvinkelvisning af øjenbunden og glaslegemet uden at røre ved øjet. Denne del af systemet består af 3 hovedkomponenter: WAM-modulet, adapteren og linserne. Kombinationen af arbejdsmikroskopet og de optiske WAM-komponenter giver mulighed for undersøgelse af glaslegemet i det posteriore kammer under stereoskopiske (men spejlvendte) betingelser. Det optiske WAM-system består af korrigeringslinsen og vidvinkellinsen. Korrigeringslinsen giver en virtuel konstant afstand mellem patientens øje og arbejdsmikroskopet, når WAM-modulet drejes i arbejdsposition. Afhængig af arbejdsmikroskopet kan mikroskopobjektivets fokaldistance reduceres. Positionen af korrigeringslinsen i forhold til arbejdsmikroskopet er fast. Positionen af vidvinkellinsen anvendes til at fokusere på WAMbilledet. Afstanden mellem korrigeringslinsen og vidvinkellinsen indstilles vha. WAM-modulets fokuseringsfingerhjul. Korrigeringslinse Vidvinkellinse WAM-modulet produceres i to versioner: med eller uden kontakt til automatisk inversion. Kontakten har til formål automatisk at udløse SVI-inverterens inversion. Super View-inverteren (SVI) er en stereoskopisk inverter, der genererer det spejlvendte billede, der genereres af et WAMmodul, andet visningssystem med vidvinkel uden kontakt eller en vidvinkellinse med kontakt. Inverteren placeres mellem mikroskopokularerne og mikroskopdelen og ændrer strålebanen, hvorved det spejlvendte billede korrigeres med et præcisionsprismesystem. Med automatisk SV-WAVS (WAM-A + SVI-A) fås en automatisk billedinversion, hver gang WAM-modulet sættes ind i eller fjernes fra mikroskopets strålebane. En ledning, der er forbundet til et af pistolgrebene i SVI-A, kommunikerer positionen af WAM-A, hvilket resulterer i en synkroniseret billedinversion, hver gang WAM-positionen ændres. Der kan anvendes en fodpedal i en SVI-A + WAM-M-konfiguration til kirurger, der foretrækker selv at kunne styre billedinversionen. Den manuelle version (SVI-M) svarer til den automatiske version. Forskellen er, at stikkontakten og de to pistolgreb til inversionsstyring, der er vist ovenfor, ikke findes. Ved normalt brug placeres patienten vandret med det øje, der skal opereres centreret og i fokusafstand for mikroskopet med Super View-vidvinkelmodulet placeret som tidligere beskrevet. Den anbefalede placering af lægen er, at vedkommende sidder lige overfor patientens hoved I en højde, der tillader en afslappet visning af operationsfeltet gennem operationsmikroskopet. UI DA R1 ECN Insight Instruments, Inc. Side 8 af 28

9 3. Opstillingsanvisninger 3.1 Før montering Tag komponenterne ud af emballagen, og opbevar emballagen til senere brug (dvs. til returnering af instrumenter til reparationer eller i perioder, hvor de ikke bruges). På nogle kirurgiske mikroskoper kan det være nødvendigt med to personer til montering eller afmontering af Super Viewvisningssystemet med vidvinkel. WAM-modulet skal håndteres forsigtigt og må ikke udsættes for rystelser, stød eller kontaminering. Den steriliserbare fingerskruehætte skal rengøres og steriliseres før brug. SVI-inverteren skal håndteres forsigtigt og må ikke udsættes for rystelser, stød, kontaminering eller høje temperaturer (se Driftsbetingelser). Før enheden samles, fjernes støvbeskyttelseshætterne. Den steriliserbare hætte til knappen skal rengøres og steriliseres før brug. 3.2 Montering af SVI-inverter Lås arbejdsmikroskopets arm. Afmontér hovedokularerne ved at løsne skruen under okularerne på mikroskopets hoveddel. Kontrollér, at strålebanen er fri for fremmedlegemer. Montér SVI-inverteren under strålesplitteren (standardmontering). På nogle mikroskoper er strålesplitteren permanent indbygget i mikroskopet. I dette tilfælde skal SVI-inverteren monteres oven over strålesplitteren. Montér SVI-inverteren med logoet opad. Monteringsflangen falder ned i mikroskopdelen, hvilket sikrer korrekt placering. Sørg for, at SVI-inverteren er korrekt monteret ved at få mikroskopets nederste placeringsskruer eller dyvler til at flugte med rillen på SVI-inverterens flange, før stilleskruen omhyggeligt spændes i mikroskopets hoveddel. SVI-inverteren er korrekt monteret, når den ikke kan rokkes. Indsæt strålesplitteren og hovedokularerne (hvis SVI-inverteren er monteret under strålesplitteren standardmontering) på SVI-inverteren. Spænd stilleskruen forsigtigt med hånden på den øverste flange på SVI-inverteren med den unbrakonøgle, der følger med SVI-sættet. Kontrollér, at strålesplitteren og okularerne sidder godt fast på SVI-inverteren. For at undgå skader må stilleskruen ikke spændes for hårdt. Der kan placeres et laserfilter mellem mikroskopets hoveddel og SVI-inverteren, eller mellem SVI-inverteren og strålesplitteren. Det er meget vigtigt, at laserfilteret monteres under strålesplitteren for at undgå, at brugeren af hjælpemikroskopet ikke udsættes for ufiltreret laserlys. Anvisningerne fra producenten af laserfilteret SKAL altid følges. Tilslut de automatiske versioner af SVI-inverteren til SV-strømforsyningen. Sørg for at bruge den strømforsyning, der er leveret af Insight Instruments. Tilslut forbindelsen ved at skrue konnektoren med genvind fast. Den valgfrie fodpedal tilsluttes en af pistolgrebene til inversionsstyring ved at få konnektorens røde prik til at flugte med stikkets røde mærke. Fodpedalen indsættes forsigtigt, indtil den låser. Tilslut SV-strømforsyningen til vægstikket, og oprul overskydende ledning. Træk ledningen langs mikroskopets stativarm, så den ikke befinder sig i det sterile område og kan dækkes af et mikroskopovertræk (hvis anvendt). Hvis der ikke er forbindelse, kontrolleres om stikdåser og stik passer sammen. Tving ikke konnektorerne ind. Alle konnektorer er unikke, og forkert tilslutning vil resultere i skader. UI DA R1 ECN Insight Instruments, Inc. Side 9 af 28

10 Tilslutning af den automatiske inversionsledning beskrives i WAM-modulets monteringsanvisninger. Billede A: Standardkonfiguration af (enkelt) Super View-system 3.3 Konfiguration af flere SVI-invertere Hvis der bruges flere SVI-invertere, skal nedenstående trin følges efter gennemførelse af afsnit 3.2: Kontrollér, at du har købt en eller flere SVI-mellemledninger. Kontrollér, at mikroskopets arm er låst. Hold fast i hjælpeokularerne, og skru låseskruen på mikroskopets hjælpearm under okularerne løs. Fjern det binokulare okular fra mikroskopets hjælpearm. Montér SVI-inverteren med logoet opad. Monteringsflangen falder ned i mikroskopdelen, hvilket sikrer korrekt placering. Sørg for, at SVI-inverteren er korrekt monteret ved at få mikroskopets nederste placeringsskruer eller dyvler til at flugte med rillen på SVI-inverterens flange, før stilleskruen omhyggeligt spændes i mikroskopets hoveddel. SVI-inverteren er korrekt monteret, når den ikke kan rokkes. Sæt den binokulare hjælpeokular i SVI-inverteren. Spænd stilleskruen forsigtigt med hånden på den øverste flange på SVI-inverteren med den unbrakonøgle, der følger med SVI-sættet. Kontrollér, at strålesplitteren og okularerne sidder godt fast på SVI-inverteren. For at undgå skader må stilleskruen ikke spændes for hårdt. UI DA R1 ECN Insight Instruments, Inc. Side 10 af 28

11 Der kan placeres et laserfilter mellem mikroskopets hoveddel og SVI-inverteren, eller mellem SVI-inverteren og strålesplitteren. Det er meget vigtigt, at laserfilteret monteres under strålesplitteren for at undgå, at brugeren af hjælpemikroskopet ikke udsættes for ufiltreret laserlys. Anvisningerne fra producenten af laserfilteret SKAL altid følges. 3.4 Tilslutning af flere SVI-invertere Mellemledningen leder både signal og strøm mellem enhederne. Forbindelsen mellem hjælpeinverteren og kirurgens inverter foretages vha. mellemledningen (fuld længde eller halv længde, afhængig af brugen). Sæt ledningskonnektorerne ind i begge inverteres pistolgreb. I denne konfiguration kan enhver SVI-inverter bruges til at strømføre og synkronisere brugen af op til to yderligere SVI-invertere. Strømstik Pistolgreb til inversionsstyring Billede B: Standardkonfiguration af (flere) Super View-systemer UI DA R1 ECN Insight Instruments, Inc. Side 11 af 28

12 3.5 Montering af WAM-komponenter Montering af sinkesæt: Vha. de medfølgende skruer fastgøres sinkesættet (ikke-sterilt) til mikroskopet som vist på mikroskopets monteringsanvisninger. For at få de monteringsanvisninger, der gælder specifikt for dit mikroskop, kan du enten kontakte kundeservice hos Insight Instruments, Inc. eller gå ind på for at få den sidste nye version. Sinkesættet kan suppleres med en afstandsplade, så det passer til tykkelsen af objektlinsen, afhængig af mikroskropmærket og - modellen. Afstandspladen placeres mellem sinkesættet og mikroskopdelen og monteres ifølge monteringsanvisningerne. Montering af WAM-modul: WAM-modulet og alt steriliserbart tilbehør skal rengøres og steriliseres før brug for at forhindre infektion eller krydskontaminering. Skub den sterile adapter ind i sinkesættet og sørg for, at den sidder godt fast. Spænd fingerskruen med hånden (vha. af et valgfrit sterilt dække). Kontrollér, at adapteren sidder godt fast, før WAM-modulet monteres. Før hver brug af WAM-modulet skal følgende sikkerhedsfunktionstest udføres under sterile betingelser. Brug kun WAM-modulet, hvis alle betingelser er opfyldt: o o o o Kontrollér, at WAM-hængslet kan åbnes helt og lukkes uden for stor modstand, før skopet monteres. Kontrollér, at sikkerhedsstangen går nemt ved at skubbe den ind og ud flere gange med hånden. Kontrollér, at du kan se to runde mærker på sikkerhedsstangen, når den er helt udstrukket. Kontrollér, at fokuseringsknappen nemt kan drejes, og at linsearmen er placeret midt på fokuseringsledeskruens område. Indsæt korrigeringslinsen i WAM-modulet, så de tre tapper sidder i fordybningerne. Drej korrigeringslinsen med uret, indtil linsen er låst på plads. Indsæt vidvinkellinsen i hullet i sikkerhedsstangens hætte. Følg anvisningerne til engangslinsesættet til SUPER VIEW. Med WAM-hængslet i en vinkel på 90 grader fastgøres WAM-modulet ved at få stiften og hullet til at flugte med hinanden og derefter koble dem helt sammen. Tryk ganske let, som om WAM-modulet skulle fjernes fra adapteren, for at kontrollere, at kuglelåsen er indkoblet. Kontrollér, at der ikke er afstand mellem overfladerne på WAM-modulet og adapteren. Sørg for, at WAM-modulet drejer på adapteren, og alle komponenter sidder godt fast. o o WAM-A med enkelt inverter: Slut den automatiske inversionsledning fra WAM-modulet til et af SVI-pistolgrebsstikkene (se billede A). WAM-A med flere invertere: Sæt den automatiske inversionsledning fra WAM-modulet til SVIpistolgrebsstikket på enten kirurgens SVI-inverter eller SVI-hjælpeinverteren. Det anbefales, at ledningen tilsluttes kirurgens SVI-inverter (se billede B). UI DA R1 ECN Insight Instruments, Inc. Side 12 af 28

13 4. Brug Super View-visningssystem med vidvinkel Følgende sikkerhedsanvisninger er vigtige for sikker brug af systemet. Hvis du har spørgsmål efter gennemgang af dette afsnit, bedes du kontakte den tekniske supportafdeling på tlf , lokalnr Retningslinjer for brug og sikkerhedsanvisninger Generelt Sørg for at opbevare denne brugervejledning et sikkert sted og altid tilgængelig for operationspersonalet. Overhold institutionens regler med hensyn til forebyggelse af uheld. Overhold brugs- og sikkerhedsanvisningerne i forbindelse med betjening af mikroskopet og alt yderligere udstyr. Sæt dig grundigt ind i sikkerhedsfunktioner, før enheden tages i brug første gang. Før systemet tages i brug første gang, anbefaler vi, at brugeren får foretaget service af en repræsentant eller autoriseret forhandler fra Insight Instruments, Inc. Undlad at ændre eller reparere dette udstyr uden først at have indhentet tilladelse hos producenten. Ændringer eller reparationer der er foretaget på dette udstyr uden forudgående skriftlig tilladelse fra producenten, kan resultere i alvorlige skader på operatøren eller patienten og det vil gøre garantien ugyldig. Ændringer på denne enhed uden skriftlig tilladelse fra producenten vil gøre garantien ugyldig. Enheden må kun betjenes med originalt tilbehør, der er leveret af Insight Instruments Inc., og i overensstemmelse med betjeningsanvisningerne. Enheden må ikke betjenes, hvis den er beskadiget eller på anden vis ikke fungerer, og Insight Instruments Inc. skal straks kontaktes. Institutionens regler for hygiejne og bortskaffelse af affald skal overholdes. Hvis der opstår en fejl, der ikke kan rettes vha. fejlfindingstabellen (afsnit 7 Fejlfinding), må enheden ikke bruges! Sæt et tydeligt mærke på enheden, der angiver, at den ikke virker, og kontakt vores tekniske supportafdeling. Den steriliserbare gummihætte på SVI-inverterens justeringsknap skal steriliseres, før den bruges første gang og efter hver brug. Det er meget vigtigt, at de rengørings- og steriliseringsanvisninger, der findes i brugervejledningen til genklargøring (UI ), følges. WAM-modulet og de komponenter, der kan steriliseres, skal behandles før, de bruges første gang og for hver efterfølgende brug. Når WAM-modulet er i arbejdsposition, må følgende IKKE udføres. Hvis WAM-modulet kommer i kontakt med patienten, kan det resultere i alvorlige skader på øjet: Mikroskophovedet må under ingen omstændigheder flyttes manuelt eller cirkajusteres (da mekanismen ikke er beregnet til præcis kontrolleret bevægelse). Patientens position må ikke ændres ved at hæve/sænke operationslejet. Retningslinjer for WAM-fokusering for både kirurgen og personalet på operationsstuen: WAM-modulet er kun beregnet til visualisering af øjets posteriore segment. Sørg for at trykke sikkerhedsstangen ned, og hold linsen længere væk fra patientens øje, når der drejes i arbejdsposition. Før WAM-modulet fokuseres, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand fra vidvinkellinsen og til patientens øje. UI DA R1 ECN Insight Instruments, Inc. Side 13 af 28

14 Sørg for, at en assistent holder øje med afstanden mellem vidvinkellinsen og øjet, mens WAM-modulet fokuseres. 4.2 Korrekt brug Instrumentet må kun bruges til det beregnede formål af korrekt uddannede læger og deres personale. Super View-visningssystemet med vidvinkel er beregnet til brug med de kirurgiske mikroskoper, som er godkendt til at være kompatible af Insight Instruments, Inc. Der må kun bruges originalt tilbehør leveret af Insight Instruments Inc. Brug kun strømforsyningen fra Insight Instruments, Inc. til at tilslutte SVI-inverteren. Mikroskopets integrerede strømforsyning kan bruges, hvis den kan levere 0,4 A ved 6-15 VDC. Følg de sikkerhedsanvisninger, der er angivet i 4.1 Retningslinjer for brug og sikkerhedsanvisninger. 4.3 Brug af SVI-inverteren SVI-M inverteres vha. den manuelle inversionsknap foran på instrumentet. Brug et sterilt klæde, den medfølgende steriliserbare hætte til knappen eller få hjælp fra en person uden for det sterile område til at dreje inversionsknappen med uret til stoppet. Hvis knappen drejes endnu en gang, deaktiveres spejlvendingen af billedet. Inversionsindikatoren foran på SVI-M er gul, når der ikke anvendes spejlvending og klar, når der spejlvendes. SVI-A spejlvender og deaktiverer spejlvendingen automatisk, når WAM-A drejes ind i eller ud af strålebanen (når den automatiske inversionsledning er tilsluttet SVI-A). Den manuelle knap må ikke anvendes til at aktivere SVI-A, når den er sluttet til strøm, og den automatiske inversionsledning/mellemledning er tilsluttet. Hvis strømmen afbrydes, eller der opstår en fejlfunktion i systemet, kobles strømledningen fra SVI-A, før der arbejdes manuelt. Manuelt arbejde under strømtilførsel kan medføre beskadigelse af systemets motor og/eller kredsløb. Den blå LED-inversionsindikatorlampe på SVI-A er tændt, når der spejlvendes og slukket, når der ikke spejlvendes. SVI-A kan bruges i manuel tilstand ved at koble strømmen fra strømforsyningen. Dette kan være nyttigt, når der bruges en kontaktlinse, der spejlvender billedet med WAM-modulet drejet ud af strålebanen. Når strømforsyningen tilkobles igen, vil SVI-A genoptage automatisk inversion. Selvom SVI-inverteren øger mikroskopets højde en lille smule, kan den blive siddende på mikroskopet, også under ikkeposteriore kirurgiske procedurer. 4.4 Brug og fokusering af WAM-modulet Klargør øjet til posterior kirurgi som sædvanlig og iht. gængs praksis. I disse anvisninger antages det, at mikroskopet er fokuseret på hornhinden (cornea). I de ekstraokulare operationsfaser er WAM -modulet ude af strålebanen og placeret i parkeret (90 ) position. Før fokuseringsprocessen påbegyndes, skal det kontrolleres at der er tilstrækkelig med afstand mellem mikroskopet og patienten til, at WAM-modulet kan drejes i arbejdsposition. Midterstil X-Y'et og mikroskopets fokus. Midterstil WAM-modulet i fokusområdet. Dette gøres ved at dreje fokuseringsfingerhjulet enten op eller ned efter behov (WAM-modulet er endnu ikke i arbejdsposition). Foretag sklerotomierne. For at bibeholde en klar visning af fundus skal der bruges egnet skylning under hele operationen. Foretag sklerotomi med et lysrør (eller instrument, hvis posterior belysning opnås på andre måder). UI DA R1 ECN Insight Instruments, Inc. Side 14 af 28

15 Sluk for mikroskopets lys. Drej WAM-modulet i arbejdsposition, samtidig med at sikkerhedsstangen holdes oppe. Det vil aktivere den automatiske inversion af SVI-A; der skal dog foretages visuel kontrol for at bekræfte det. Slip sikkerhedsstangen og sørg for, at vidvinkellinsen ikke kommer i kontakt med patientens øje. Hvis mikroskopets objektlinse er en størrelse F = 200 mm, bruges mikroskopfodpedalens finindstilling (brug ikke grovindstilling) for at reducere afstanden mellem cornea og vidvinkellinsen med ca. 50 %. Bemærk venligst, at dette trin ikke berører kritisk fokus. Dette trin er ikke nødvendigt til en objektlinse i størrelse F = 175 mm). Parafokusér mikroskopet/wam-modulet for at opretholde maksimalt fokusområde og feltdybde under operationen. For at gøre dette, øges eller reduceres mikroskopets forstørrelse/zoom til mindst %. Visningen er muligvis ikke i fokus på dette tidspunkt. Brug kun WAM-fokusset (finindstilling på mikroskopet vil ikke ændre fokusset), og drej fokuseringsfingerhjulet med uret, hvorved linsen (for F = 200 mm) sænkes, indtil instrumenterne eller retina kommer i fokus. For F = 175 mm drejes fingerhjulet mod uret, hvorved linsen hæves, indtil instrumenterne eller retina kommer i fokus. Drej fokuseringsfingerhjulet let i en retning for at opnå det bedst mulige fokus. Reducér mikroskopets forstørrelse/zoom. Billedfokusset vil blive opretholdt eller forbedres, selvom visningsfeltet muligvis reduceres lidt. Visningsfeltet kan øges vha. af mikroskopfodpedalens finindstilling. Visningsfeltet vil udvides, hvis mikroskopet sænkes tættere ned på cornea. Linsen skal placeres ca. 12 mm over cornea. Fortsæt operationen. Fjernelse af væske vha. luft I et øje, hvor egen linse er bibeholdt, kan fokus mistes ved udsættelse for luft. De følgende anvisninger kan være en hjælp til at reetablere en klar vidvinkelvisning: Indsæt instrumenterne som normalt. Fokusér WAM-modulet langsomt op ved at dreje fokuseringsfingerhjulet mod uret ca. 3 halve omdrejninger (1,5 hel omdrejning). Fortsæt med at fjerne væske vha. luft. Visningen vil være ganske lidt sløret, indtil væsken er aspireret. Når væsken er aspireret, vil visningen blive klar. Efter gennemførelse af operationen af det posteriore segment, trykkes sikkerhedsstangen ned, og WAM-modulet drejes ud til 90 (parkeret) position. Hvis der anvendes SVI-M, deaktiveres inverterens spejlvending. 4.5 Praktiske tip til WAM-modulet Undgå, at linserne eller WAM-modulet kommer i kontakt med cornea. Hvis linsen kommer i kontakt med cornea, bliver billedet straks forvrænget. Efter kontakt mellem linsen og cornea, trykkes sikkerhedsstangen ned for at gøre rengøring nemmere. Det anbefales at bruge en fugtet steril vatpind, og derefter en tør steril vatpind for at fjerne striber. Sørg for, at cornea er tilstrækkeligt fugtet. Det vil minimere skade på cornea og give en optimal visning af fundus. Hvis mikroskopets finindstilling anvendes under brug af WAM-modulet øges eller reduceres visningsfeltet ( nøglehulseffekten ). Jo større afstanden er mellem øjet og mikroskopet, jo mindre er observationsfeltet, men visualisering forbedres i periferien (pga. nem drejning af øjet) og i tilfælde af operation på børn. UI DA R1 ECN Insight Instruments, Inc. Side 15 af 28

16 WAM-modulets fokusering udføres manuelt med fokuseringsfingerhjulet enten af kirurgen eller en steril assistent. 4.6 Nedlukning af Super View-inverteren Kredsløbet blev designet til at tillade, at inverteren forbliver tilsluttet til strømforsyningen på ubestemt tid, uden det på betydelig vis påvirker driftsikkerheden eller udstyrets lange levetid. Inverterens elektriske funktion kan afsluttes ved, at man frakobler SV-strømforsyningskablet fra inverteren. Dette gøres ved at den gevindskårne stikforbindelse skrues af inverteren og trækkes ud af stikforbindelsen. Når Super View-inverteren skal frakobles fra strømmen, tages SV-strømstikket ud af vægstikket eller fjernes fra mikroskopets medfølgende kabel, hvis det er muligt. 4.7 Afmontering og adskillelse af WAM-modulet WAM-modulet eller adapteren må ikke løsnes eller afmonteres, så længe patienten er i operationsposition for at forhindre, at komponenterne falder ned på patienten og på den måde medfører alvorlige skader på patientens øje. Afmontering af WAM-modulet Hvis der anvendes WAM-A, frakobles den automatiske inversionsledning fra SVI-A ved at tage fat i konnektorens rillede muffe og trække i den for at løsne låsen. Træk ikke i selve ledningen, da det kan resultere i skader, som kræver udskiftning af den automatiske inversionsledning. Hvis der er anvendt et mikroskopovertræk, afmonteres WAM-modulet først, hvorefter overtrækket fjernes. Derefter kan adapteren fjernes ved at løsne sinkesættets fingerskrue og fjerne adapteren fra sinkesættet. Hvis der ikke anvendes et mikroskopovertræk, kan WAM-modulet og adapteren fjernes sammen ved at løsne sinkesættets fingerskrue og fjerne WAM-modulet og adapteren sammen som én enhed. Adskillelse af WAM-modulet Hvis WAM-modulet og adapteren fjernes som én samlet enhed, afmonteres WAM-modulet fra adapteren. Det er nødvendigt at adskille de to dele mhp. rengøring og sterilisering. Fjern både korrigeringslinsen og vidvinkellinsen fra WAM-modulet, før alle komponenter rengøres og steriliseres ifølge brugervejledningen til genklargøring, UI UI DA R1 ECN Insight Instruments, Inc. Side 16 af 28

17 5. Vedligeholdelse og rengøring af Super View-systemet 5.1 Vedligeholdelse og rengøring af SVI-inverteren Super View-visningssystem med vidvinkel Kobl alle ledninger fra strømforsyningen før rengøring af enheden. Brug ikke skrappe rengøringsmidler, der indeholder klorin eller opløsningsmidler, eller slibende eller stærke rengøringsprodukter til at rengøre enheden. Rengøring af SVI-huset De udvendige overflader på inverteren kan rengøres ved at aftørre dem med en fugtig klud. Tør alle rester af vha. en blanding, der indeholder lige dele isopropylalkohol og vand med 1-2 dråber opvaskemiddel tilsat. Der må foretages en aftørrende desinficering af SVI-inverteren med de samme desinficeringsmidler, der anvendes til mikroskopet. SVI-inverteren må aldrig sænkes ned i væske. Sterilisering af SVI-inverteren må ikke foretages. Rengøring af SVI-inverterens optiske vinduer Hvis de optiske vinduer snavses til pga. støv eller fingeraftryk, kan det forringe billedkvaliteten. De optiske vinduer kan rengøres udvendigt med en blød klud eller linsebørste vha. sprit eller et rengøringsmiddel til linser, hvis nødvendigt. Undersøgelse af SVI-inverteren Undersøg SVI-inverteren visuelt for synlige skader eller løse dele. Drej knappen manuelt med uret og kontrollér, at den stopper for hver halve omdrejning. Kontrollér, at de optiske vinduer er rene. 5.2 Vedligeholdelse og rengøring af WAM-modulet, adapteren og tilbehør Brug kun de validerede rengørings- og steriliseringsmetoder, der er beskrevet i Brugervejledning til genklargøring af steriliserbare komponenter og tilbehør til Super View -visningssystem med vidvinkel (UI ). Brug af ikkevaliderede metoder kan medføre krydskontamination, infektion eller andre alvorlige skader. Påbegynd rengøringsprocessen straks efter brug. Brug demineraliseret, filtreret vand til dampsterilisering for at øge produktlevetiden for WAM-modulet, adapteren og tilbehøret. UI DA R1 ECN Insight Instruments, Inc. Side 17 af 28

18 6. Transport og opbevaring af Super View-systemet Super View-systemet med vidvinkel består af præcisionsinstrumenter, der kræver omhu ved håndtering, når de ikke er i brug. Disse anvisninger giver grundliggende oplysninger om korrekt opbevaring og transport, men kan ikke dække alle tilfælde og skal anvendes som retningslinjer: Undgå stød og vibrationer, når SVI-inverteren flyttes for at undgå beskadigelse på de optiske dele og det interne kredsløb. Brug altid den transportkasse, der blev leveret af producenten, til opbevaring og transport af SVI-inverteren. SVI-inverteren må ikke opbevares i et køretøj før brug, særligt i de kolde måneder, da enhedens optiske dele kan blive uklare efter høje udsving i temperaturer fra koldt til varmt. Hvis dette forekommer, skal enheden akklimatiseres til de nye forhold, før den tages i brug. Undersøg enhederne og tilbehør for skader efter hver transport. Undgå stød/vibrationer under transport af systemet. Brug en egnet instrumentbakke til opbevaring og transport af WAM-modulet, adapteren og steriliserbart tilbehør. Det anbefales at bruge instrumentbakken fra Insight Instrument (varenr ). Vi henviser til forholdene for drift, transport og opbevaring, der er anført i afsnit 12 Tekniske specifikationer UI DA R1 ECN Insight Instruments, Inc. Side 18 af 28

19 7. Fejlfinding Hvis der opstår en fejl, som ikke kan rettes ved at følge anvisningerne nedenfor, mærkes instrumentet som virker ikke, hvorefter vores serviceafdeling kontaktes. Eksempler på fejlfinding af SVI-inverteren Fejl Mulig årsag Hjælp SVI-A spejlvender ikke SVI-A aktiverer og deaktiverer spejlvending konstant, eller inversionen er ikke synkroniseret med WAM-modulets placering. Billedet er skåret af Uklart billede SVI-inverteren eller komponenterne rokker Visningen af fundus er for smalt Udtalt genskær på WAM-modulets forreste linse eller kontaktlinse Strømsvigt eller stikkontakten virker ikke WAM-inversionsledningen er beskadiget Fejl i elektronikken SVI-inverteren eller andre komponenter er monteret forkert på mikroskopet SVI-inverterens optiske dele er ikke i driftsposition (låst position) SVI-inverterens glasoverflader, kontaktlinsen eller andre dele af det optiske system er snavsede Inverterens stilleskrue er løs Mikroskopets finger-/stilleskrue er løs Afstanden mellem vidvinkellinsen og øjet er for stor (kun ved anvendelse af WAM-modulet) Forstørrelse af mikroskopsystemet er for stort Lamperne ovenover eller mikroskopets lamper er tændte Kontrollér, at strømledningen er tilsluttet SVI-inverteren Kontrollér, at strømforsyningen er sat i Kontrollér, at WAM-modulet eller fodpedalen er tilsluttet SVI-inverteren Brug inverteren manuelt ved at dreje inversionsknappen Underret bio-med-afdelingen Kobl strømledningen fra, og brug inverteren manuelt ved at dreje på inversionsknappen Underret bio-med-afdelingen Kobl strømledningen fra og til. Hvis problemet fortsætter, kobles strømledningen fra, og inverteren bruges manuelt ved at dreje på inversionsknappen Underret bio-med-afdelingen Undersøg, om alle komponenter er justeret Drej inversionsknappen med uret til det næste stop Undersøg de optiske overflader, og rengør efter behov Skyl cornea Spænd fingerskruen med hånden, eller spænd stilleskruerne med unbrakonøglen Mindsk forsigtigt afstanden vha. mikroskopets finindstillingsmekanisme Reducér mikroskopets forstørrelse Sluk for lamperne, og brug kun intraokular belysning UI DA R1 ECN Insight Instruments, Inc. Side 19 af 28

20 8. Garanti og service 8.1 Garanti Den enhed, du har købt, er et optisk instrument af høj kvalitet. Denne enhed er omhyggeligt fremstillet vha. kvalitetsmaterialer og moderne produktionsmetoder. Før og under brug af enheden er det vigtigt at følge brugervejledningen og sikkerhedsanvisningerne. Producenten giver en begrænset garanti på 2 år på enheden, som du har ret til i overensstemmelse med denne brugervejledning. Hvis enheden ændres eller der på nogen måde foretages ulovlige ændringer af enheden af ikke-autoriserede personer, bortfalder alle garantier. I tilfælde af transportskader skal transportfirmaet underrettes straks, og skaden skal bekræftes på fragtbrevet for at muliggøre en korrekt afgørelse af reklamationen. 8.2 Begrænset ansvar for funktioner og skader Insight Instruments, Inc. accepterer kun ansvar for enhedens sikkerhed, pålidelighed og servicerbarhed, hvis Super Viewsystemet er brugt i overensstemmelse med de heri indeholdte anvisninger vedrørende instrumentet. Der accepteres intet ansvar i forbindelse med misbrug fra kirurgens eller hospitalets side. Insight Instruments, Inc. påtager sig intet ansvar, hvis montering, udvidelser, justeringer, ændringer eller reparationer og andre ikke-godkendte ændringer er udført af uautoriseret personale, samt hvis enheden er vedligeholdt eller håndteret forkert. 8.3 Producentents og serviceafdelingens adresse Vores serviceafdeling eller autoriserede repræsentanter kan give dig yderligere oplysninger. Producentens/serviceafdelingens adresse: Insight Instruments, Inc SE Willoughby Blvd. Stuart, FL 34994, USA Tlf.: , lokalnr. 5 USA: , lokalnr. 5 Internationalt: , lokalnr UI DA R1 ECN Insight Instruments, Inc. Side 20 af 28

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Brugervejledning til genklargøring af Steriliserbare komponenter og tilbehør til Super View visningssystemet med vidvinkel

Brugervejledning til genklargøring af Steriliserbare komponenter og tilbehør til Super View visningssystemet med vidvinkel Brugervejledning til genklargøring af Steriliserbare komponenter og tilbehør til Super View visningssystemet med vidvinkel 2013 Insight Instruments, Inc. Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner og immunitet

Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner og immunitet Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner og immunitet Dansk Page Air10 Series Lumis Series 1-3 S9 Series 4-6 Stellar 7-9 ApneaLink ApneaLink Plus ApneaLink Air 10-12 S8 & S8 Series

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 DANSK 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING SPEEDFLOW M06A / M06ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker Vejledning til minihakker Indhold Minihakker-sikkerhed...116 Vigtige sikkerhedsforskrifter...117 Elektriske krav...118 Bortskaffelse af elektriske apparater...118 Dele og funktioner...119 Brug af din minihakker

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

PlayStation Camera. Instruktionsvejledning CUH-ZEY

PlayStation Camera. Instruktionsvejledning CUH-ZEY PlayStation Camera Instruktionsvejledning CUH-ZEY2 7028418 DK Før brug ˎˎLæs denne vejledning samt eventuelt andre vejledninger vedrørende kompatibel hardware grundigt. Gem vejledningen til senere brug.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej 64A 4684

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

DK bruger vejledning

DK bruger vejledning brugervejledning DK Tak... for dit køb af Tanda Zap. Tanda Zap spotbehandling er klinisk dokumenteret. Kraftfuldt blåt LED lys nedbryder de bakterier, der forårsager akne udbrud, mens let vibration og

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Universal batterioplader II. Til Trauma Recon System, Colibri og Battery Power Line. Brugervejledning

Universal batterioplader II. Til Trauma Recon System, Colibri og Battery Power Line. Brugervejledning Universal batterioplader II. Til Trauma Recon System, Colibri og Battery Power Line. Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning Generelle oplysninger 3 Anvendelse 3 Sikkerhedsregler 3 Levering 4

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

MIDAS REX ELEKTRISKE KNOGLEMØLLE BM110 & BM120

MIDAS REX ELEKTRISKE KNOGLEMØLLE BM110 & BM120 MIDAS REX ELEKTRISKE KNOGLEMØLLE BM110 & BM120 Brugervejledning Rx Only Oplysningerne i dette dokument er præcise på udgivelsestidspunktet. Medtronic forbeholder sig retten til at ændre i produkterne,

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

LÆS MANUALEN GRUNDIGT FØR INSTALLATION OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG.

LÆS MANUALEN GRUNDIGT FØR INSTALLATION OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG. MANUAL OPTISK RØGALARM Produktnummer: 2103-002 Udviklet af CAVIUS Røgalarmen er beregnet til brug i private hjem og campingvogne. Det anbefales ikke at installere alarmen på både. LÆS MANUALEN GRUNDIGT

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER REGLER VEDRØRENDE KOMMUNIKATION RADIO- OG TV-STØJ Det udstyr, som er beskrevet i denne instruktionsbog, kan generere og udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00 DK... Fritstående skinnesystem, justerbart Vers. 3.00 Fritstående skinnesystemer, justerbare Varenr.: 553000 556000 556297 1.00.... Formål og anvendelse.... 3 1.01...Producent...3 1.02...Anvendelsesformål

Læs mere

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s Hygiea Rejse bade- og toiletstol Brugsanvisning INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 3 INTRODUKTION 3 ANVENDELSESFORMÅL 3 FORVENTET LEVETID 3 GARANTI 3 RESERVEDELS, KLAGE 3 SIKKERHED 4 ANVENDELSESFORMÅL 4 ADVARSEL

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Skulle du have spørgsmål eller brug for professionel vejledning, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os:

Skulle du have spørgsmål eller brug for professionel vejledning, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os: Drift og Vedligehold Flexoduct Kildefilter Denne drifts- og vedligeholdelsesmanual gælder for JRV's Flexoduct Kildefiltre. Den indeholder vigtige informationer om vedligehold, opbevaring og rengøring,

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

BRUGSANVISNING. LCD 8840 HI-POWER LED-hærdelampe med lysstav Indbygningsmodel. LCD 8840 HI-POWER 1 Versionsdato: 22-04-2014 Versionsnr.

BRUGSANVISNING. LCD 8840 HI-POWER LED-hærdelampe med lysstav Indbygningsmodel. LCD 8840 HI-POWER 1 Versionsdato: 22-04-2014 Versionsnr. BRUGSANVISNING LCD 8840 HI-POWER LED-hærdelampe med lysstav Indbygningsmodel LCD 8840 HI-POWER 1 Versionsdato: 22-04-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. Generelt 3 2. Pakkens indhold 3 3. Produktets opbygning

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation The Bose 251 TM Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Til Deres optegnelser

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

VoiceLink Brugervejledning

VoiceLink Brugervejledning VoiceLink Brugervejledning Indhold Indhold VoiceLink 3 Medfølger leverancen 4 Tilsigtet brug 5 Generelle bemærkninger om sikkerhed 6 Før du starter 7 Anvende VoiceLink 10 Vedligeholdelse og behandling

Læs mere

E L K EMERGENCY LIFTING CUSHION. Brugsanvisning. Borringia A/S, Hejreskovvej 18B-C, 3490 Kvistgård, Tlf.: 4913 8855 Rev 2.

E L K EMERGENCY LIFTING CUSHION. Brugsanvisning. Borringia A/S, Hejreskovvej 18B-C, 3490 Kvistgård, Tlf.: 4913 8855 Rev 2. E L K EMERGENCY LIFTING CUSHION Brugsanvisning Borringia A/S, Hejreskovvej 18B-C, 3490 Kvistgård, Tlf.: 4913 8855 Rev 2. 10/10-09 2 Producent: Mangar International Presteigne, Powys Wales, UK UK - LD8

Læs mere

BeoLab 2. Vejledning

BeoLab 2. Vejledning Beoab 2 Vejledning DOBY, DOBY DIGITA, PO OGIC er registrerede varemærker for Dolby aboratories icensing Corporation. FOSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes.

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning - 1 - BESKRIVELSE (FIG. 1) 1. Bundplade 2. Vandret cirkel /gon-skala 3. Vandret cirkel referencemærke / gonskala-aflæsning 4. Kompensatorlås 5. Fokuseringsskruer

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter

Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter Instruktionsvejledning CUH-ZWA1E 7028438 DK Før brug Læs denne vejledning samt eventuelt andre vejledninger vedrørende kompatibel hardware grundigt. Gem vejledningen til

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN til styring via IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave Model: Rullegardin til IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer Silk primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Indstillinger 7 Batterier 8 Batteristørrelse og tips

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere