Insight Instruments, Inc.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Insight Instruments, Inc."

Transkript

1 Insight Instruments, Inc. Brugervejledning

2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 SYMBOLFORKLARING INDIKATIONER FOR BRUG OG BEREGNET ANVENDELSE INDIKATIONER FOR BRUG BEREGNET ANVENDELSE KONTRAINDIKATIONER BESKRIVELSE AF INSTRUMENTET SYSTEMKOMPONENTER DRIFTSPRINCIPPER OPSTILLINGSANVISNINGER FØR MONTERING MONTERING AF SVI-INVERTER KONFIGURATION AF FLERE SVI-INVERTERE TILSLUTNING AF FLERE SVI-INVERTERE MONTERING AF WAM-KOMPONENTER BRUG RETNINGSLINJER FOR BRUG OG SIKKERHEDSANVISNINGER KORREKT BRUG BRUG AF SVI-INVERTEREN BRUG OG FOKUSERING AF WAM-MODULET PRAKTISKE TIP TIL WAM-MODULET NEDLUKNING AF SUPER VIEW-INVERTEREN AFMONTERING OG ADSKILLELSE AF WAM-MODULET VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING AF SUPER VIEW-SYSTEMET VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING AF SVI-INVERTEREN VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING AF WAM-MODULET, ADAPTEREN OG TILBEHØR TRANSPORT OG OPBEVARING AF SUPER VIEW-SYSTEMET FEJLFINDING GARANTI OG SERVICE GARANTI BEGRÆNSET ANSVAR FOR FUNKTIONER OG SKADER PRODUCENTENTS OG SERVICEAFDELINGENS ADRESSE UI DA R1 ECN Insight Instruments, Inc. Side 2 af 28

3 9. BORTSKAFFELSE ORDREOPLYSNINGER, TILBEHØR OG RESERVEDELE SYMBOLFORKLARING TEKNISKE SPECIFIKATIONER STRØMINPUT FYSISKE MÅL KLASSIFICERING AF UDSTYR DRIFTSBETINGELSER TRANSPORT- OG OPBEVARINGSBETINGELSER OVERHOLDER NATURLIG GUMMILATEX KONTAKTOPLYSNINGER YDERLIGERE VEJLEDNING OG PRODUCENTENS OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ELEKTROMAGNETISKE EMISSIONER/IMMUNITET UI DA R1 ECN Insight Instruments, Inc. Side 3 af 28

4 Indledning Tak for dit køb af SUPER VIEW-visningssystemet med vidvinkel (WAVS - Wide Angle Viewing System) til vitreoretinal kirurgi. Vores produkter er fremstillet og testet ifølge strenge kvalitetskriterier. Denne brugervejledning indeholder de nødvendige anvisninger for brug. Derudover står vores tekniske supportteam til rådighed pr. telefon eller inden for normal kontortid. Vores kontaktoplysninger findes i afsnittet med kontaktoplysninger i denne brugervejledning. De produkter, der er afbildet i denne vejledning, kan ind i mellem skifte pga. den igangværende udvikling og mindre forbedringer af produktsortimentet. Insight Instruments er en FDA-godkendt producent beliggende i Stuart, Florida, USA. Super View, SVI og WAM er varemærker tilhørende Insight Instruments, Inc. Symbolforklaring Advarselssymbolet angiver en situation, der kan føre til død eller alvorlige kvæstelser, mulige alvorlige bivirkninger eller sikkerhedsrisici. Forsigtighedssymbolet angiver en situation, der kan føre til mindre eller moderate kvæstelser eller skader på udstyret. Informationssymbolet angiver vigtige oplysninger eller overvejelser Se afsnit 11 Symbolforklaring for at få en fyldestgørende liste over symboler og deres betydning. UI DA R1 ECN Insight Instruments, Inc. Side 4 af 28

5 1. Indikationer for brug og beregnet anvendelse Super View-visningssystem med vidvinkel 1.1 Indikationer for brug Super View-visningssystemet med vidvinkel er indiceret til at visualisere øjenbunden (fundus oculi), glaslegeme- og nethindestrukturer under vitreoretinal kirurgi uden at berøre øjet. 1.2 Beregnet anvendelse Super View-visningssystemet med vidvinkel er beregnet til anvendelse med bestemte arbejdsmikroskoper sammen med Super View-linserne til med vidvinkel at visualisere øjenbund, glaslegeme- og nethindestrukturer under vitreoretinal kirurgi uden at berøre øjet. Systemet er beregnet til at blive brugt på hospitaler, klinikker og andre institutioner, hvor der behandles mennesker. Systemet er beregnet til at blive anvendt af korrekt uddannede læger og disses personale. 1.3 Kontraindikationer Der er ingen kendte kontraindikationer. UI DA R1 ECN Insight Instruments, Inc. Side 5 af 28

6 2. Beskrivelse af instrumentet 2.1 Systemkomponenter Det følgende er repræsentative billeder af Super View-inverteren og tilbehør, monteringsudstyr til vidvinkelmodulet og vidvinkelmodulet. Der kan være forskelle og ændringer fra tid til anden i den viste mikroskoptype og Super View-model. Super View-inverterkomponenter (SVI-A vist) Støvdæksler 2. Pistolgreb til inversionsstyring 3. Strømstik 4. Stilleskrue 5. Manuel inversionsknap 6. Steriliserbar hætte til knap 7. Inversionsindikator 8. Strømforsyning 9. Strømforsyningens forlængerledning 10. Fodpedal 11. Mellemledning Figur 1: Super View-inverter (SVI) og tilbehør UI DA R1 ECN Insight Instruments, Inc. Side 6 af 28

7 WAM-monteringskomponenter 1. Afstandssæt (hvis nødvendigt) 2. Sinkesæt 3. Fingerskrue 4. Fingerskruehætte 5. Adapter (varenr vist) 6. WAM-monteringspunkt Figur 2: Afstandssæt, sinkesæt og adapter WAM-komponenter (varenr vist) Holder til korrigeringslinse 2. Fokuseringsledeskrue 3. Fokuseringsfingerhjul 4. Sikkerhedsstang 5. Monteringspunkt for vidvinkellinse 6. Ledning til automatisk inversion Figur 3: Vidvinkelmodul (WAM - Wide Angle Module) Bemærk Insight Instruments forbeholder sig ret til at ændre systemkomponenterne og brugsanvisningerne uden varsel. Komponenterne kan være forskellige iht. mikroskoptype og -konfiguration. UI DA R1 ECN Insight Instruments, Inc. Side 7 af 28

8 2.2 Driftsprincipper Super View-vidvinkelmodulet (WAM) anvendes til vidvinkelvisning af øjenbunden og glaslegemet uden at røre ved øjet. Denne del af systemet består af 3 hovedkomponenter: WAM-modulet, adapteren og linserne. Kombinationen af arbejdsmikroskopet og de optiske WAM-komponenter giver mulighed for undersøgelse af glaslegemet i det posteriore kammer under stereoskopiske (men spejlvendte) betingelser. Det optiske WAM-system består af korrigeringslinsen og vidvinkellinsen. Korrigeringslinsen giver en virtuel konstant afstand mellem patientens øje og arbejdsmikroskopet, når WAM-modulet drejes i arbejdsposition. Afhængig af arbejdsmikroskopet kan mikroskopobjektivets fokaldistance reduceres. Positionen af korrigeringslinsen i forhold til arbejdsmikroskopet er fast. Positionen af vidvinkellinsen anvendes til at fokusere på WAMbilledet. Afstanden mellem korrigeringslinsen og vidvinkellinsen indstilles vha. WAM-modulets fokuseringsfingerhjul. Korrigeringslinse Vidvinkellinse WAM-modulet produceres i to versioner: med eller uden kontakt til automatisk inversion. Kontakten har til formål automatisk at udløse SVI-inverterens inversion. Super View-inverteren (SVI) er en stereoskopisk inverter, der genererer det spejlvendte billede, der genereres af et WAMmodul, andet visningssystem med vidvinkel uden kontakt eller en vidvinkellinse med kontakt. Inverteren placeres mellem mikroskopokularerne og mikroskopdelen og ændrer strålebanen, hvorved det spejlvendte billede korrigeres med et præcisionsprismesystem. Med automatisk SV-WAVS (WAM-A + SVI-A) fås en automatisk billedinversion, hver gang WAM-modulet sættes ind i eller fjernes fra mikroskopets strålebane. En ledning, der er forbundet til et af pistolgrebene i SVI-A, kommunikerer positionen af WAM-A, hvilket resulterer i en synkroniseret billedinversion, hver gang WAM-positionen ændres. Der kan anvendes en fodpedal i en SVI-A + WAM-M-konfiguration til kirurger, der foretrækker selv at kunne styre billedinversionen. Den manuelle version (SVI-M) svarer til den automatiske version. Forskellen er, at stikkontakten og de to pistolgreb til inversionsstyring, der er vist ovenfor, ikke findes. Ved normalt brug placeres patienten vandret med det øje, der skal opereres centreret og i fokusafstand for mikroskopet med Super View-vidvinkelmodulet placeret som tidligere beskrevet. Den anbefalede placering af lægen er, at vedkommende sidder lige overfor patientens hoved I en højde, der tillader en afslappet visning af operationsfeltet gennem operationsmikroskopet. UI DA R1 ECN Insight Instruments, Inc. Side 8 af 28

9 3. Opstillingsanvisninger 3.1 Før montering Tag komponenterne ud af emballagen, og opbevar emballagen til senere brug (dvs. til returnering af instrumenter til reparationer eller i perioder, hvor de ikke bruges). På nogle kirurgiske mikroskoper kan det være nødvendigt med to personer til montering eller afmontering af Super Viewvisningssystemet med vidvinkel. WAM-modulet skal håndteres forsigtigt og må ikke udsættes for rystelser, stød eller kontaminering. Den steriliserbare fingerskruehætte skal rengøres og steriliseres før brug. SVI-inverteren skal håndteres forsigtigt og må ikke udsættes for rystelser, stød, kontaminering eller høje temperaturer (se Driftsbetingelser). Før enheden samles, fjernes støvbeskyttelseshætterne. Den steriliserbare hætte til knappen skal rengøres og steriliseres før brug. 3.2 Montering af SVI-inverter Lås arbejdsmikroskopets arm. Afmontér hovedokularerne ved at løsne skruen under okularerne på mikroskopets hoveddel. Kontrollér, at strålebanen er fri for fremmedlegemer. Montér SVI-inverteren under strålesplitteren (standardmontering). På nogle mikroskoper er strålesplitteren permanent indbygget i mikroskopet. I dette tilfælde skal SVI-inverteren monteres oven over strålesplitteren. Montér SVI-inverteren med logoet opad. Monteringsflangen falder ned i mikroskopdelen, hvilket sikrer korrekt placering. Sørg for, at SVI-inverteren er korrekt monteret ved at få mikroskopets nederste placeringsskruer eller dyvler til at flugte med rillen på SVI-inverterens flange, før stilleskruen omhyggeligt spændes i mikroskopets hoveddel. SVI-inverteren er korrekt monteret, når den ikke kan rokkes. Indsæt strålesplitteren og hovedokularerne (hvis SVI-inverteren er monteret under strålesplitteren standardmontering) på SVI-inverteren. Spænd stilleskruen forsigtigt med hånden på den øverste flange på SVI-inverteren med den unbrakonøgle, der følger med SVI-sættet. Kontrollér, at strålesplitteren og okularerne sidder godt fast på SVI-inverteren. For at undgå skader må stilleskruen ikke spændes for hårdt. Der kan placeres et laserfilter mellem mikroskopets hoveddel og SVI-inverteren, eller mellem SVI-inverteren og strålesplitteren. Det er meget vigtigt, at laserfilteret monteres under strålesplitteren for at undgå, at brugeren af hjælpemikroskopet ikke udsættes for ufiltreret laserlys. Anvisningerne fra producenten af laserfilteret SKAL altid følges. Tilslut de automatiske versioner af SVI-inverteren til SV-strømforsyningen. Sørg for at bruge den strømforsyning, der er leveret af Insight Instruments. Tilslut forbindelsen ved at skrue konnektoren med genvind fast. Den valgfrie fodpedal tilsluttes en af pistolgrebene til inversionsstyring ved at få konnektorens røde prik til at flugte med stikkets røde mærke. Fodpedalen indsættes forsigtigt, indtil den låser. Tilslut SV-strømforsyningen til vægstikket, og oprul overskydende ledning. Træk ledningen langs mikroskopets stativarm, så den ikke befinder sig i det sterile område og kan dækkes af et mikroskopovertræk (hvis anvendt). Hvis der ikke er forbindelse, kontrolleres om stikdåser og stik passer sammen. Tving ikke konnektorerne ind. Alle konnektorer er unikke, og forkert tilslutning vil resultere i skader. UI DA R1 ECN Insight Instruments, Inc. Side 9 af 28

10 Tilslutning af den automatiske inversionsledning beskrives i WAM-modulets monteringsanvisninger. Billede A: Standardkonfiguration af (enkelt) Super View-system 3.3 Konfiguration af flere SVI-invertere Hvis der bruges flere SVI-invertere, skal nedenstående trin følges efter gennemførelse af afsnit 3.2: Kontrollér, at du har købt en eller flere SVI-mellemledninger. Kontrollér, at mikroskopets arm er låst. Hold fast i hjælpeokularerne, og skru låseskruen på mikroskopets hjælpearm under okularerne løs. Fjern det binokulare okular fra mikroskopets hjælpearm. Montér SVI-inverteren med logoet opad. Monteringsflangen falder ned i mikroskopdelen, hvilket sikrer korrekt placering. Sørg for, at SVI-inverteren er korrekt monteret ved at få mikroskopets nederste placeringsskruer eller dyvler til at flugte med rillen på SVI-inverterens flange, før stilleskruen omhyggeligt spændes i mikroskopets hoveddel. SVI-inverteren er korrekt monteret, når den ikke kan rokkes. Sæt den binokulare hjælpeokular i SVI-inverteren. Spænd stilleskruen forsigtigt med hånden på den øverste flange på SVI-inverteren med den unbrakonøgle, der følger med SVI-sættet. Kontrollér, at strålesplitteren og okularerne sidder godt fast på SVI-inverteren. For at undgå skader må stilleskruen ikke spændes for hårdt. UI DA R1 ECN Insight Instruments, Inc. Side 10 af 28

11 Der kan placeres et laserfilter mellem mikroskopets hoveddel og SVI-inverteren, eller mellem SVI-inverteren og strålesplitteren. Det er meget vigtigt, at laserfilteret monteres under strålesplitteren for at undgå, at brugeren af hjælpemikroskopet ikke udsættes for ufiltreret laserlys. Anvisningerne fra producenten af laserfilteret SKAL altid følges. 3.4 Tilslutning af flere SVI-invertere Mellemledningen leder både signal og strøm mellem enhederne. Forbindelsen mellem hjælpeinverteren og kirurgens inverter foretages vha. mellemledningen (fuld længde eller halv længde, afhængig af brugen). Sæt ledningskonnektorerne ind i begge inverteres pistolgreb. I denne konfiguration kan enhver SVI-inverter bruges til at strømføre og synkronisere brugen af op til to yderligere SVI-invertere. Strømstik Pistolgreb til inversionsstyring Billede B: Standardkonfiguration af (flere) Super View-systemer UI DA R1 ECN Insight Instruments, Inc. Side 11 af 28

12 3.5 Montering af WAM-komponenter Montering af sinkesæt: Vha. de medfølgende skruer fastgøres sinkesættet (ikke-sterilt) til mikroskopet som vist på mikroskopets monteringsanvisninger. For at få de monteringsanvisninger, der gælder specifikt for dit mikroskop, kan du enten kontakte kundeservice hos Insight Instruments, Inc. eller gå ind på for at få den sidste nye version. Sinkesættet kan suppleres med en afstandsplade, så det passer til tykkelsen af objektlinsen, afhængig af mikroskropmærket og - modellen. Afstandspladen placeres mellem sinkesættet og mikroskopdelen og monteres ifølge monteringsanvisningerne. Montering af WAM-modul: WAM-modulet og alt steriliserbart tilbehør skal rengøres og steriliseres før brug for at forhindre infektion eller krydskontaminering. Skub den sterile adapter ind i sinkesættet og sørg for, at den sidder godt fast. Spænd fingerskruen med hånden (vha. af et valgfrit sterilt dække). Kontrollér, at adapteren sidder godt fast, før WAM-modulet monteres. Før hver brug af WAM-modulet skal følgende sikkerhedsfunktionstest udføres under sterile betingelser. Brug kun WAM-modulet, hvis alle betingelser er opfyldt: o o o o Kontrollér, at WAM-hængslet kan åbnes helt og lukkes uden for stor modstand, før skopet monteres. Kontrollér, at sikkerhedsstangen går nemt ved at skubbe den ind og ud flere gange med hånden. Kontrollér, at du kan se to runde mærker på sikkerhedsstangen, når den er helt udstrukket. Kontrollér, at fokuseringsknappen nemt kan drejes, og at linsearmen er placeret midt på fokuseringsledeskruens område. Indsæt korrigeringslinsen i WAM-modulet, så de tre tapper sidder i fordybningerne. Drej korrigeringslinsen med uret, indtil linsen er låst på plads. Indsæt vidvinkellinsen i hullet i sikkerhedsstangens hætte. Følg anvisningerne til engangslinsesættet til SUPER VIEW. Med WAM-hængslet i en vinkel på 90 grader fastgøres WAM-modulet ved at få stiften og hullet til at flugte med hinanden og derefter koble dem helt sammen. Tryk ganske let, som om WAM-modulet skulle fjernes fra adapteren, for at kontrollere, at kuglelåsen er indkoblet. Kontrollér, at der ikke er afstand mellem overfladerne på WAM-modulet og adapteren. Sørg for, at WAM-modulet drejer på adapteren, og alle komponenter sidder godt fast. o o WAM-A med enkelt inverter: Slut den automatiske inversionsledning fra WAM-modulet til et af SVI-pistolgrebsstikkene (se billede A). WAM-A med flere invertere: Sæt den automatiske inversionsledning fra WAM-modulet til SVIpistolgrebsstikket på enten kirurgens SVI-inverter eller SVI-hjælpeinverteren. Det anbefales, at ledningen tilsluttes kirurgens SVI-inverter (se billede B). UI DA R1 ECN Insight Instruments, Inc. Side 12 af 28

13 4. Brug Super View-visningssystem med vidvinkel Følgende sikkerhedsanvisninger er vigtige for sikker brug af systemet. Hvis du har spørgsmål efter gennemgang af dette afsnit, bedes du kontakte den tekniske supportafdeling på tlf , lokalnr Retningslinjer for brug og sikkerhedsanvisninger Generelt Sørg for at opbevare denne brugervejledning et sikkert sted og altid tilgængelig for operationspersonalet. Overhold institutionens regler med hensyn til forebyggelse af uheld. Overhold brugs- og sikkerhedsanvisningerne i forbindelse med betjening af mikroskopet og alt yderligere udstyr. Sæt dig grundigt ind i sikkerhedsfunktioner, før enheden tages i brug første gang. Før systemet tages i brug første gang, anbefaler vi, at brugeren får foretaget service af en repræsentant eller autoriseret forhandler fra Insight Instruments, Inc. Undlad at ændre eller reparere dette udstyr uden først at have indhentet tilladelse hos producenten. Ændringer eller reparationer der er foretaget på dette udstyr uden forudgående skriftlig tilladelse fra producenten, kan resultere i alvorlige skader på operatøren eller patienten og det vil gøre garantien ugyldig. Ændringer på denne enhed uden skriftlig tilladelse fra producenten vil gøre garantien ugyldig. Enheden må kun betjenes med originalt tilbehør, der er leveret af Insight Instruments Inc., og i overensstemmelse med betjeningsanvisningerne. Enheden må ikke betjenes, hvis den er beskadiget eller på anden vis ikke fungerer, og Insight Instruments Inc. skal straks kontaktes. Institutionens regler for hygiejne og bortskaffelse af affald skal overholdes. Hvis der opstår en fejl, der ikke kan rettes vha. fejlfindingstabellen (afsnit 7 Fejlfinding), må enheden ikke bruges! Sæt et tydeligt mærke på enheden, der angiver, at den ikke virker, og kontakt vores tekniske supportafdeling. Den steriliserbare gummihætte på SVI-inverterens justeringsknap skal steriliseres, før den bruges første gang og efter hver brug. Det er meget vigtigt, at de rengørings- og steriliseringsanvisninger, der findes i brugervejledningen til genklargøring (UI ), følges. WAM-modulet og de komponenter, der kan steriliseres, skal behandles før, de bruges første gang og for hver efterfølgende brug. Når WAM-modulet er i arbejdsposition, må følgende IKKE udføres. Hvis WAM-modulet kommer i kontakt med patienten, kan det resultere i alvorlige skader på øjet: Mikroskophovedet må under ingen omstændigheder flyttes manuelt eller cirkajusteres (da mekanismen ikke er beregnet til præcis kontrolleret bevægelse). Patientens position må ikke ændres ved at hæve/sænke operationslejet. Retningslinjer for WAM-fokusering for både kirurgen og personalet på operationsstuen: WAM-modulet er kun beregnet til visualisering af øjets posteriore segment. Sørg for at trykke sikkerhedsstangen ned, og hold linsen længere væk fra patientens øje, når der drejes i arbejdsposition. Før WAM-modulet fokuseres, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand fra vidvinkellinsen og til patientens øje. UI DA R1 ECN Insight Instruments, Inc. Side 13 af 28

14 Sørg for, at en assistent holder øje med afstanden mellem vidvinkellinsen og øjet, mens WAM-modulet fokuseres. 4.2 Korrekt brug Instrumentet må kun bruges til det beregnede formål af korrekt uddannede læger og deres personale. Super View-visningssystemet med vidvinkel er beregnet til brug med de kirurgiske mikroskoper, som er godkendt til at være kompatible af Insight Instruments, Inc. Der må kun bruges originalt tilbehør leveret af Insight Instruments Inc. Brug kun strømforsyningen fra Insight Instruments, Inc. til at tilslutte SVI-inverteren. Mikroskopets integrerede strømforsyning kan bruges, hvis den kan levere 0,4 A ved 6-15 VDC. Følg de sikkerhedsanvisninger, der er angivet i 4.1 Retningslinjer for brug og sikkerhedsanvisninger. 4.3 Brug af SVI-inverteren SVI-M inverteres vha. den manuelle inversionsknap foran på instrumentet. Brug et sterilt klæde, den medfølgende steriliserbare hætte til knappen eller få hjælp fra en person uden for det sterile område til at dreje inversionsknappen med uret til stoppet. Hvis knappen drejes endnu en gang, deaktiveres spejlvendingen af billedet. Inversionsindikatoren foran på SVI-M er gul, når der ikke anvendes spejlvending og klar, når der spejlvendes. SVI-A spejlvender og deaktiverer spejlvendingen automatisk, når WAM-A drejes ind i eller ud af strålebanen (når den automatiske inversionsledning er tilsluttet SVI-A). Den manuelle knap må ikke anvendes til at aktivere SVI-A, når den er sluttet til strøm, og den automatiske inversionsledning/mellemledning er tilsluttet. Hvis strømmen afbrydes, eller der opstår en fejlfunktion i systemet, kobles strømledningen fra SVI-A, før der arbejdes manuelt. Manuelt arbejde under strømtilførsel kan medføre beskadigelse af systemets motor og/eller kredsløb. Den blå LED-inversionsindikatorlampe på SVI-A er tændt, når der spejlvendes og slukket, når der ikke spejlvendes. SVI-A kan bruges i manuel tilstand ved at koble strømmen fra strømforsyningen. Dette kan være nyttigt, når der bruges en kontaktlinse, der spejlvender billedet med WAM-modulet drejet ud af strålebanen. Når strømforsyningen tilkobles igen, vil SVI-A genoptage automatisk inversion. Selvom SVI-inverteren øger mikroskopets højde en lille smule, kan den blive siddende på mikroskopet, også under ikkeposteriore kirurgiske procedurer. 4.4 Brug og fokusering af WAM-modulet Klargør øjet til posterior kirurgi som sædvanlig og iht. gængs praksis. I disse anvisninger antages det, at mikroskopet er fokuseret på hornhinden (cornea). I de ekstraokulare operationsfaser er WAM -modulet ude af strålebanen og placeret i parkeret (90 ) position. Før fokuseringsprocessen påbegyndes, skal det kontrolleres at der er tilstrækkelig med afstand mellem mikroskopet og patienten til, at WAM-modulet kan drejes i arbejdsposition. Midterstil X-Y'et og mikroskopets fokus. Midterstil WAM-modulet i fokusområdet. Dette gøres ved at dreje fokuseringsfingerhjulet enten op eller ned efter behov (WAM-modulet er endnu ikke i arbejdsposition). Foretag sklerotomierne. For at bibeholde en klar visning af fundus skal der bruges egnet skylning under hele operationen. Foretag sklerotomi med et lysrør (eller instrument, hvis posterior belysning opnås på andre måder). UI DA R1 ECN Insight Instruments, Inc. Side 14 af 28

15 Sluk for mikroskopets lys. Drej WAM-modulet i arbejdsposition, samtidig med at sikkerhedsstangen holdes oppe. Det vil aktivere den automatiske inversion af SVI-A; der skal dog foretages visuel kontrol for at bekræfte det. Slip sikkerhedsstangen og sørg for, at vidvinkellinsen ikke kommer i kontakt med patientens øje. Hvis mikroskopets objektlinse er en størrelse F = 200 mm, bruges mikroskopfodpedalens finindstilling (brug ikke grovindstilling) for at reducere afstanden mellem cornea og vidvinkellinsen med ca. 50 %. Bemærk venligst, at dette trin ikke berører kritisk fokus. Dette trin er ikke nødvendigt til en objektlinse i størrelse F = 175 mm). Parafokusér mikroskopet/wam-modulet for at opretholde maksimalt fokusområde og feltdybde under operationen. For at gøre dette, øges eller reduceres mikroskopets forstørrelse/zoom til mindst %. Visningen er muligvis ikke i fokus på dette tidspunkt. Brug kun WAM-fokusset (finindstilling på mikroskopet vil ikke ændre fokusset), og drej fokuseringsfingerhjulet med uret, hvorved linsen (for F = 200 mm) sænkes, indtil instrumenterne eller retina kommer i fokus. For F = 175 mm drejes fingerhjulet mod uret, hvorved linsen hæves, indtil instrumenterne eller retina kommer i fokus. Drej fokuseringsfingerhjulet let i en retning for at opnå det bedst mulige fokus. Reducér mikroskopets forstørrelse/zoom. Billedfokusset vil blive opretholdt eller forbedres, selvom visningsfeltet muligvis reduceres lidt. Visningsfeltet kan øges vha. af mikroskopfodpedalens finindstilling. Visningsfeltet vil udvides, hvis mikroskopet sænkes tættere ned på cornea. Linsen skal placeres ca. 12 mm over cornea. Fortsæt operationen. Fjernelse af væske vha. luft I et øje, hvor egen linse er bibeholdt, kan fokus mistes ved udsættelse for luft. De følgende anvisninger kan være en hjælp til at reetablere en klar vidvinkelvisning: Indsæt instrumenterne som normalt. Fokusér WAM-modulet langsomt op ved at dreje fokuseringsfingerhjulet mod uret ca. 3 halve omdrejninger (1,5 hel omdrejning). Fortsæt med at fjerne væske vha. luft. Visningen vil være ganske lidt sløret, indtil væsken er aspireret. Når væsken er aspireret, vil visningen blive klar. Efter gennemførelse af operationen af det posteriore segment, trykkes sikkerhedsstangen ned, og WAM-modulet drejes ud til 90 (parkeret) position. Hvis der anvendes SVI-M, deaktiveres inverterens spejlvending. 4.5 Praktiske tip til WAM-modulet Undgå, at linserne eller WAM-modulet kommer i kontakt med cornea. Hvis linsen kommer i kontakt med cornea, bliver billedet straks forvrænget. Efter kontakt mellem linsen og cornea, trykkes sikkerhedsstangen ned for at gøre rengøring nemmere. Det anbefales at bruge en fugtet steril vatpind, og derefter en tør steril vatpind for at fjerne striber. Sørg for, at cornea er tilstrækkeligt fugtet. Det vil minimere skade på cornea og give en optimal visning af fundus. Hvis mikroskopets finindstilling anvendes under brug af WAM-modulet øges eller reduceres visningsfeltet ( nøglehulseffekten ). Jo større afstanden er mellem øjet og mikroskopet, jo mindre er observationsfeltet, men visualisering forbedres i periferien (pga. nem drejning af øjet) og i tilfælde af operation på børn. UI DA R1 ECN Insight Instruments, Inc. Side 15 af 28

16 WAM-modulets fokusering udføres manuelt med fokuseringsfingerhjulet enten af kirurgen eller en steril assistent. 4.6 Nedlukning af Super View-inverteren Kredsløbet blev designet til at tillade, at inverteren forbliver tilsluttet til strømforsyningen på ubestemt tid, uden det på betydelig vis påvirker driftsikkerheden eller udstyrets lange levetid. Inverterens elektriske funktion kan afsluttes ved, at man frakobler SV-strømforsyningskablet fra inverteren. Dette gøres ved at den gevindskårne stikforbindelse skrues af inverteren og trækkes ud af stikforbindelsen. Når Super View-inverteren skal frakobles fra strømmen, tages SV-strømstikket ud af vægstikket eller fjernes fra mikroskopets medfølgende kabel, hvis det er muligt. 4.7 Afmontering og adskillelse af WAM-modulet WAM-modulet eller adapteren må ikke løsnes eller afmonteres, så længe patienten er i operationsposition for at forhindre, at komponenterne falder ned på patienten og på den måde medfører alvorlige skader på patientens øje. Afmontering af WAM-modulet Hvis der anvendes WAM-A, frakobles den automatiske inversionsledning fra SVI-A ved at tage fat i konnektorens rillede muffe og trække i den for at løsne låsen. Træk ikke i selve ledningen, da det kan resultere i skader, som kræver udskiftning af den automatiske inversionsledning. Hvis der er anvendt et mikroskopovertræk, afmonteres WAM-modulet først, hvorefter overtrækket fjernes. Derefter kan adapteren fjernes ved at løsne sinkesættets fingerskrue og fjerne adapteren fra sinkesættet. Hvis der ikke anvendes et mikroskopovertræk, kan WAM-modulet og adapteren fjernes sammen ved at løsne sinkesættets fingerskrue og fjerne WAM-modulet og adapteren sammen som én enhed. Adskillelse af WAM-modulet Hvis WAM-modulet og adapteren fjernes som én samlet enhed, afmonteres WAM-modulet fra adapteren. Det er nødvendigt at adskille de to dele mhp. rengøring og sterilisering. Fjern både korrigeringslinsen og vidvinkellinsen fra WAM-modulet, før alle komponenter rengøres og steriliseres ifølge brugervejledningen til genklargøring, UI UI DA R1 ECN Insight Instruments, Inc. Side 16 af 28

17 5. Vedligeholdelse og rengøring af Super View-systemet 5.1 Vedligeholdelse og rengøring af SVI-inverteren Super View-visningssystem med vidvinkel Kobl alle ledninger fra strømforsyningen før rengøring af enheden. Brug ikke skrappe rengøringsmidler, der indeholder klorin eller opløsningsmidler, eller slibende eller stærke rengøringsprodukter til at rengøre enheden. Rengøring af SVI-huset De udvendige overflader på inverteren kan rengøres ved at aftørre dem med en fugtig klud. Tør alle rester af vha. en blanding, der indeholder lige dele isopropylalkohol og vand med 1-2 dråber opvaskemiddel tilsat. Der må foretages en aftørrende desinficering af SVI-inverteren med de samme desinficeringsmidler, der anvendes til mikroskopet. SVI-inverteren må aldrig sænkes ned i væske. Sterilisering af SVI-inverteren må ikke foretages. Rengøring af SVI-inverterens optiske vinduer Hvis de optiske vinduer snavses til pga. støv eller fingeraftryk, kan det forringe billedkvaliteten. De optiske vinduer kan rengøres udvendigt med en blød klud eller linsebørste vha. sprit eller et rengøringsmiddel til linser, hvis nødvendigt. Undersøgelse af SVI-inverteren Undersøg SVI-inverteren visuelt for synlige skader eller løse dele. Drej knappen manuelt med uret og kontrollér, at den stopper for hver halve omdrejning. Kontrollér, at de optiske vinduer er rene. 5.2 Vedligeholdelse og rengøring af WAM-modulet, adapteren og tilbehør Brug kun de validerede rengørings- og steriliseringsmetoder, der er beskrevet i Brugervejledning til genklargøring af steriliserbare komponenter og tilbehør til Super View -visningssystem med vidvinkel (UI ). Brug af ikkevaliderede metoder kan medføre krydskontamination, infektion eller andre alvorlige skader. Påbegynd rengøringsprocessen straks efter brug. Brug demineraliseret, filtreret vand til dampsterilisering for at øge produktlevetiden for WAM-modulet, adapteren og tilbehøret. UI DA R1 ECN Insight Instruments, Inc. Side 17 af 28

18 6. Transport og opbevaring af Super View-systemet Super View-systemet med vidvinkel består af præcisionsinstrumenter, der kræver omhu ved håndtering, når de ikke er i brug. Disse anvisninger giver grundliggende oplysninger om korrekt opbevaring og transport, men kan ikke dække alle tilfælde og skal anvendes som retningslinjer: Undgå stød og vibrationer, når SVI-inverteren flyttes for at undgå beskadigelse på de optiske dele og det interne kredsløb. Brug altid den transportkasse, der blev leveret af producenten, til opbevaring og transport af SVI-inverteren. SVI-inverteren må ikke opbevares i et køretøj før brug, særligt i de kolde måneder, da enhedens optiske dele kan blive uklare efter høje udsving i temperaturer fra koldt til varmt. Hvis dette forekommer, skal enheden akklimatiseres til de nye forhold, før den tages i brug. Undersøg enhederne og tilbehør for skader efter hver transport. Undgå stød/vibrationer under transport af systemet. Brug en egnet instrumentbakke til opbevaring og transport af WAM-modulet, adapteren og steriliserbart tilbehør. Det anbefales at bruge instrumentbakken fra Insight Instrument (varenr ). Vi henviser til forholdene for drift, transport og opbevaring, der er anført i afsnit 12 Tekniske specifikationer UI DA R1 ECN Insight Instruments, Inc. Side 18 af 28

19 7. Fejlfinding Hvis der opstår en fejl, som ikke kan rettes ved at følge anvisningerne nedenfor, mærkes instrumentet som virker ikke, hvorefter vores serviceafdeling kontaktes. Eksempler på fejlfinding af SVI-inverteren Fejl Mulig årsag Hjælp SVI-A spejlvender ikke SVI-A aktiverer og deaktiverer spejlvending konstant, eller inversionen er ikke synkroniseret med WAM-modulets placering. Billedet er skåret af Uklart billede SVI-inverteren eller komponenterne rokker Visningen af fundus er for smalt Udtalt genskær på WAM-modulets forreste linse eller kontaktlinse Strømsvigt eller stikkontakten virker ikke WAM-inversionsledningen er beskadiget Fejl i elektronikken SVI-inverteren eller andre komponenter er monteret forkert på mikroskopet SVI-inverterens optiske dele er ikke i driftsposition (låst position) SVI-inverterens glasoverflader, kontaktlinsen eller andre dele af det optiske system er snavsede Inverterens stilleskrue er løs Mikroskopets finger-/stilleskrue er løs Afstanden mellem vidvinkellinsen og øjet er for stor (kun ved anvendelse af WAM-modulet) Forstørrelse af mikroskopsystemet er for stort Lamperne ovenover eller mikroskopets lamper er tændte Kontrollér, at strømledningen er tilsluttet SVI-inverteren Kontrollér, at strømforsyningen er sat i Kontrollér, at WAM-modulet eller fodpedalen er tilsluttet SVI-inverteren Brug inverteren manuelt ved at dreje inversionsknappen Underret bio-med-afdelingen Kobl strømledningen fra, og brug inverteren manuelt ved at dreje på inversionsknappen Underret bio-med-afdelingen Kobl strømledningen fra og til. Hvis problemet fortsætter, kobles strømledningen fra, og inverteren bruges manuelt ved at dreje på inversionsknappen Underret bio-med-afdelingen Undersøg, om alle komponenter er justeret Drej inversionsknappen med uret til det næste stop Undersøg de optiske overflader, og rengør efter behov Skyl cornea Spænd fingerskruen med hånden, eller spænd stilleskruerne med unbrakonøglen Mindsk forsigtigt afstanden vha. mikroskopets finindstillingsmekanisme Reducér mikroskopets forstørrelse Sluk for lamperne, og brug kun intraokular belysning UI DA R1 ECN Insight Instruments, Inc. Side 19 af 28

20 8. Garanti og service 8.1 Garanti Den enhed, du har købt, er et optisk instrument af høj kvalitet. Denne enhed er omhyggeligt fremstillet vha. kvalitetsmaterialer og moderne produktionsmetoder. Før og under brug af enheden er det vigtigt at følge brugervejledningen og sikkerhedsanvisningerne. Producenten giver en begrænset garanti på 2 år på enheden, som du har ret til i overensstemmelse med denne brugervejledning. Hvis enheden ændres eller der på nogen måde foretages ulovlige ændringer af enheden af ikke-autoriserede personer, bortfalder alle garantier. I tilfælde af transportskader skal transportfirmaet underrettes straks, og skaden skal bekræftes på fragtbrevet for at muliggøre en korrekt afgørelse af reklamationen. 8.2 Begrænset ansvar for funktioner og skader Insight Instruments, Inc. accepterer kun ansvar for enhedens sikkerhed, pålidelighed og servicerbarhed, hvis Super Viewsystemet er brugt i overensstemmelse med de heri indeholdte anvisninger vedrørende instrumentet. Der accepteres intet ansvar i forbindelse med misbrug fra kirurgens eller hospitalets side. Insight Instruments, Inc. påtager sig intet ansvar, hvis montering, udvidelser, justeringer, ændringer eller reparationer og andre ikke-godkendte ændringer er udført af uautoriseret personale, samt hvis enheden er vedligeholdt eller håndteret forkert. 8.3 Producentents og serviceafdelingens adresse Vores serviceafdeling eller autoriserede repræsentanter kan give dig yderligere oplysninger. Producentens/serviceafdelingens adresse: Insight Instruments, Inc SE Willoughby Blvd. Stuart, FL 34994, USA Tlf.: , lokalnr. 5 USA: , lokalnr. 5 Internationalt: , lokalnr UI DA R1 ECN Insight Instruments, Inc. Side 20 af 28

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning - 1 - BESKRIVELSE (FIG. 1) 1. Bundplade 2. Vandret cirkel /gon-skala 3. Vandret cirkel referencemærke / gonskala-aflæsning 4. Kompensatorlås 5. Fokuseringsskruer

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG.

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. VIGTIGE OPLYSNINGER Kære kunde. Tak for at have valgt EVA stavblenderen fra BUGATTI. I lighed med alle andre elektriske husholdningsapparater skal stavblenderen benyttes med forsigtighed for at undgå kvæstelser

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Installationsmanual Flydekontakt

Installationsmanual Flydekontakt Flydekontakt Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 2 VEDLIGEHOLDELSE... 3 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 3 BORTSKAFFELSE... 3 AKTIVERING OG TEST I ALARMSYSTEMET... 3 Side 1

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo

MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo Indholdsfortegnelse 1. Introduktion side 3 2. Komponenter side 4 a) Apparatet b) Tilbehør 3. Betjening af apparatet side 5 a) Kontrolknapper

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 Brugsvejledning

TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 Brugsvejledning TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canons TS-E-objektiver er tilt/shift-objektiver designet for EOS-kameraer. Vippe/flyttemekanismen

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 BEMÆRK Venligst læs disse instruktioner før maskinen transporteres og benyttes i brug. Med købet af denne maskine har De erhvervet

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere