Insight Instruments, Inc.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Insight Instruments, Inc."

Transkript

1 Insight Instruments, Inc. Brugervejledning

2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 SYMBOLFORKLARING INDIKATIONER FOR BRUG OG BEREGNET ANVENDELSE INDIKATIONER FOR BRUG BEREGNET ANVENDELSE KONTRAINDIKATIONER BESKRIVELSE AF INSTRUMENTET SYSTEMKOMPONENTER DRIFTSPRINCIPPER OPSTILLINGSANVISNINGER FØR MONTERING MONTERING AF SVI-INVERTER KONFIGURATION AF FLERE SVI-INVERTERE TILSLUTNING AF FLERE SVI-INVERTERE MONTERING AF WAM-KOMPONENTER BRUG RETNINGSLINJER FOR BRUG OG SIKKERHEDSANVISNINGER KORREKT BRUG BRUG AF SVI-INVERTEREN BRUG OG FOKUSERING AF WAM-MODULET PRAKTISKE TIP TIL WAM-MODULET NEDLUKNING AF SUPER VIEW-INVERTEREN AFMONTERING OG ADSKILLELSE AF WAM-MODULET VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING AF SUPER VIEW-SYSTEMET VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING AF SVI-INVERTEREN VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING AF WAM-MODULET, ADAPTEREN OG TILBEHØR TRANSPORT OG OPBEVARING AF SUPER VIEW-SYSTEMET FEJLFINDING GARANTI OG SERVICE GARANTI BEGRÆNSET ANSVAR FOR FUNKTIONER OG SKADER PRODUCENTENTS OG SERVICEAFDELINGENS ADRESSE UI DA R1 ECN Insight Instruments, Inc. Side 2 af 28

3 9. BORTSKAFFELSE ORDREOPLYSNINGER, TILBEHØR OG RESERVEDELE SYMBOLFORKLARING TEKNISKE SPECIFIKATIONER STRØMINPUT FYSISKE MÅL KLASSIFICERING AF UDSTYR DRIFTSBETINGELSER TRANSPORT- OG OPBEVARINGSBETINGELSER OVERHOLDER NATURLIG GUMMILATEX KONTAKTOPLYSNINGER YDERLIGERE VEJLEDNING OG PRODUCENTENS OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ELEKTROMAGNETISKE EMISSIONER/IMMUNITET UI DA R1 ECN Insight Instruments, Inc. Side 3 af 28

4 Indledning Tak for dit køb af SUPER VIEW-visningssystemet med vidvinkel (WAVS - Wide Angle Viewing System) til vitreoretinal kirurgi. Vores produkter er fremstillet og testet ifølge strenge kvalitetskriterier. Denne brugervejledning indeholder de nødvendige anvisninger for brug. Derudover står vores tekniske supportteam til rådighed pr. telefon eller inden for normal kontortid. Vores kontaktoplysninger findes i afsnittet med kontaktoplysninger i denne brugervejledning. De produkter, der er afbildet i denne vejledning, kan ind i mellem skifte pga. den igangværende udvikling og mindre forbedringer af produktsortimentet. Insight Instruments er en FDA-godkendt producent beliggende i Stuart, Florida, USA. Super View, SVI og WAM er varemærker tilhørende Insight Instruments, Inc. Symbolforklaring Advarselssymbolet angiver en situation, der kan føre til død eller alvorlige kvæstelser, mulige alvorlige bivirkninger eller sikkerhedsrisici. Forsigtighedssymbolet angiver en situation, der kan føre til mindre eller moderate kvæstelser eller skader på udstyret. Informationssymbolet angiver vigtige oplysninger eller overvejelser Se afsnit 11 Symbolforklaring for at få en fyldestgørende liste over symboler og deres betydning. UI DA R1 ECN Insight Instruments, Inc. Side 4 af 28

5 1. Indikationer for brug og beregnet anvendelse Super View-visningssystem med vidvinkel 1.1 Indikationer for brug Super View-visningssystemet med vidvinkel er indiceret til at visualisere øjenbunden (fundus oculi), glaslegeme- og nethindestrukturer under vitreoretinal kirurgi uden at berøre øjet. 1.2 Beregnet anvendelse Super View-visningssystemet med vidvinkel er beregnet til anvendelse med bestemte arbejdsmikroskoper sammen med Super View-linserne til med vidvinkel at visualisere øjenbund, glaslegeme- og nethindestrukturer under vitreoretinal kirurgi uden at berøre øjet. Systemet er beregnet til at blive brugt på hospitaler, klinikker og andre institutioner, hvor der behandles mennesker. Systemet er beregnet til at blive anvendt af korrekt uddannede læger og disses personale. 1.3 Kontraindikationer Der er ingen kendte kontraindikationer. UI DA R1 ECN Insight Instruments, Inc. Side 5 af 28

6 2. Beskrivelse af instrumentet 2.1 Systemkomponenter Det følgende er repræsentative billeder af Super View-inverteren og tilbehør, monteringsudstyr til vidvinkelmodulet og vidvinkelmodulet. Der kan være forskelle og ændringer fra tid til anden i den viste mikroskoptype og Super View-model. Super View-inverterkomponenter (SVI-A vist) Støvdæksler 2. Pistolgreb til inversionsstyring 3. Strømstik 4. Stilleskrue 5. Manuel inversionsknap 6. Steriliserbar hætte til knap 7. Inversionsindikator 8. Strømforsyning 9. Strømforsyningens forlængerledning 10. Fodpedal 11. Mellemledning Figur 1: Super View-inverter (SVI) og tilbehør UI DA R1 ECN Insight Instruments, Inc. Side 6 af 28

7 WAM-monteringskomponenter 1. Afstandssæt (hvis nødvendigt) 2. Sinkesæt 3. Fingerskrue 4. Fingerskruehætte 5. Adapter (varenr vist) 6. WAM-monteringspunkt Figur 2: Afstandssæt, sinkesæt og adapter WAM-komponenter (varenr vist) Holder til korrigeringslinse 2. Fokuseringsledeskrue 3. Fokuseringsfingerhjul 4. Sikkerhedsstang 5. Monteringspunkt for vidvinkellinse 6. Ledning til automatisk inversion Figur 3: Vidvinkelmodul (WAM - Wide Angle Module) Bemærk Insight Instruments forbeholder sig ret til at ændre systemkomponenterne og brugsanvisningerne uden varsel. Komponenterne kan være forskellige iht. mikroskoptype og -konfiguration. UI DA R1 ECN Insight Instruments, Inc. Side 7 af 28

8 2.2 Driftsprincipper Super View-vidvinkelmodulet (WAM) anvendes til vidvinkelvisning af øjenbunden og glaslegemet uden at røre ved øjet. Denne del af systemet består af 3 hovedkomponenter: WAM-modulet, adapteren og linserne. Kombinationen af arbejdsmikroskopet og de optiske WAM-komponenter giver mulighed for undersøgelse af glaslegemet i det posteriore kammer under stereoskopiske (men spejlvendte) betingelser. Det optiske WAM-system består af korrigeringslinsen og vidvinkellinsen. Korrigeringslinsen giver en virtuel konstant afstand mellem patientens øje og arbejdsmikroskopet, når WAM-modulet drejes i arbejdsposition. Afhængig af arbejdsmikroskopet kan mikroskopobjektivets fokaldistance reduceres. Positionen af korrigeringslinsen i forhold til arbejdsmikroskopet er fast. Positionen af vidvinkellinsen anvendes til at fokusere på WAMbilledet. Afstanden mellem korrigeringslinsen og vidvinkellinsen indstilles vha. WAM-modulets fokuseringsfingerhjul. Korrigeringslinse Vidvinkellinse WAM-modulet produceres i to versioner: med eller uden kontakt til automatisk inversion. Kontakten har til formål automatisk at udløse SVI-inverterens inversion. Super View-inverteren (SVI) er en stereoskopisk inverter, der genererer det spejlvendte billede, der genereres af et WAMmodul, andet visningssystem med vidvinkel uden kontakt eller en vidvinkellinse med kontakt. Inverteren placeres mellem mikroskopokularerne og mikroskopdelen og ændrer strålebanen, hvorved det spejlvendte billede korrigeres med et præcisionsprismesystem. Med automatisk SV-WAVS (WAM-A + SVI-A) fås en automatisk billedinversion, hver gang WAM-modulet sættes ind i eller fjernes fra mikroskopets strålebane. En ledning, der er forbundet til et af pistolgrebene i SVI-A, kommunikerer positionen af WAM-A, hvilket resulterer i en synkroniseret billedinversion, hver gang WAM-positionen ændres. Der kan anvendes en fodpedal i en SVI-A + WAM-M-konfiguration til kirurger, der foretrækker selv at kunne styre billedinversionen. Den manuelle version (SVI-M) svarer til den automatiske version. Forskellen er, at stikkontakten og de to pistolgreb til inversionsstyring, der er vist ovenfor, ikke findes. Ved normalt brug placeres patienten vandret med det øje, der skal opereres centreret og i fokusafstand for mikroskopet med Super View-vidvinkelmodulet placeret som tidligere beskrevet. Den anbefalede placering af lægen er, at vedkommende sidder lige overfor patientens hoved I en højde, der tillader en afslappet visning af operationsfeltet gennem operationsmikroskopet. UI DA R1 ECN Insight Instruments, Inc. Side 8 af 28

9 3. Opstillingsanvisninger 3.1 Før montering Tag komponenterne ud af emballagen, og opbevar emballagen til senere brug (dvs. til returnering af instrumenter til reparationer eller i perioder, hvor de ikke bruges). På nogle kirurgiske mikroskoper kan det være nødvendigt med to personer til montering eller afmontering af Super Viewvisningssystemet med vidvinkel. WAM-modulet skal håndteres forsigtigt og må ikke udsættes for rystelser, stød eller kontaminering. Den steriliserbare fingerskruehætte skal rengøres og steriliseres før brug. SVI-inverteren skal håndteres forsigtigt og må ikke udsættes for rystelser, stød, kontaminering eller høje temperaturer (se Driftsbetingelser). Før enheden samles, fjernes støvbeskyttelseshætterne. Den steriliserbare hætte til knappen skal rengøres og steriliseres før brug. 3.2 Montering af SVI-inverter Lås arbejdsmikroskopets arm. Afmontér hovedokularerne ved at løsne skruen under okularerne på mikroskopets hoveddel. Kontrollér, at strålebanen er fri for fremmedlegemer. Montér SVI-inverteren under strålesplitteren (standardmontering). På nogle mikroskoper er strålesplitteren permanent indbygget i mikroskopet. I dette tilfælde skal SVI-inverteren monteres oven over strålesplitteren. Montér SVI-inverteren med logoet opad. Monteringsflangen falder ned i mikroskopdelen, hvilket sikrer korrekt placering. Sørg for, at SVI-inverteren er korrekt monteret ved at få mikroskopets nederste placeringsskruer eller dyvler til at flugte med rillen på SVI-inverterens flange, før stilleskruen omhyggeligt spændes i mikroskopets hoveddel. SVI-inverteren er korrekt monteret, når den ikke kan rokkes. Indsæt strålesplitteren og hovedokularerne (hvis SVI-inverteren er monteret under strålesplitteren standardmontering) på SVI-inverteren. Spænd stilleskruen forsigtigt med hånden på den øverste flange på SVI-inverteren med den unbrakonøgle, der følger med SVI-sættet. Kontrollér, at strålesplitteren og okularerne sidder godt fast på SVI-inverteren. For at undgå skader må stilleskruen ikke spændes for hårdt. Der kan placeres et laserfilter mellem mikroskopets hoveddel og SVI-inverteren, eller mellem SVI-inverteren og strålesplitteren. Det er meget vigtigt, at laserfilteret monteres under strålesplitteren for at undgå, at brugeren af hjælpemikroskopet ikke udsættes for ufiltreret laserlys. Anvisningerne fra producenten af laserfilteret SKAL altid følges. Tilslut de automatiske versioner af SVI-inverteren til SV-strømforsyningen. Sørg for at bruge den strømforsyning, der er leveret af Insight Instruments. Tilslut forbindelsen ved at skrue konnektoren med genvind fast. Den valgfrie fodpedal tilsluttes en af pistolgrebene til inversionsstyring ved at få konnektorens røde prik til at flugte med stikkets røde mærke. Fodpedalen indsættes forsigtigt, indtil den låser. Tilslut SV-strømforsyningen til vægstikket, og oprul overskydende ledning. Træk ledningen langs mikroskopets stativarm, så den ikke befinder sig i det sterile område og kan dækkes af et mikroskopovertræk (hvis anvendt). Hvis der ikke er forbindelse, kontrolleres om stikdåser og stik passer sammen. Tving ikke konnektorerne ind. Alle konnektorer er unikke, og forkert tilslutning vil resultere i skader. UI DA R1 ECN Insight Instruments, Inc. Side 9 af 28

10 Tilslutning af den automatiske inversionsledning beskrives i WAM-modulets monteringsanvisninger. Billede A: Standardkonfiguration af (enkelt) Super View-system 3.3 Konfiguration af flere SVI-invertere Hvis der bruges flere SVI-invertere, skal nedenstående trin følges efter gennemførelse af afsnit 3.2: Kontrollér, at du har købt en eller flere SVI-mellemledninger. Kontrollér, at mikroskopets arm er låst. Hold fast i hjælpeokularerne, og skru låseskruen på mikroskopets hjælpearm under okularerne løs. Fjern det binokulare okular fra mikroskopets hjælpearm. Montér SVI-inverteren med logoet opad. Monteringsflangen falder ned i mikroskopdelen, hvilket sikrer korrekt placering. Sørg for, at SVI-inverteren er korrekt monteret ved at få mikroskopets nederste placeringsskruer eller dyvler til at flugte med rillen på SVI-inverterens flange, før stilleskruen omhyggeligt spændes i mikroskopets hoveddel. SVI-inverteren er korrekt monteret, når den ikke kan rokkes. Sæt den binokulare hjælpeokular i SVI-inverteren. Spænd stilleskruen forsigtigt med hånden på den øverste flange på SVI-inverteren med den unbrakonøgle, der følger med SVI-sættet. Kontrollér, at strålesplitteren og okularerne sidder godt fast på SVI-inverteren. For at undgå skader må stilleskruen ikke spændes for hårdt. UI DA R1 ECN Insight Instruments, Inc. Side 10 af 28

11 Der kan placeres et laserfilter mellem mikroskopets hoveddel og SVI-inverteren, eller mellem SVI-inverteren og strålesplitteren. Det er meget vigtigt, at laserfilteret monteres under strålesplitteren for at undgå, at brugeren af hjælpemikroskopet ikke udsættes for ufiltreret laserlys. Anvisningerne fra producenten af laserfilteret SKAL altid følges. 3.4 Tilslutning af flere SVI-invertere Mellemledningen leder både signal og strøm mellem enhederne. Forbindelsen mellem hjælpeinverteren og kirurgens inverter foretages vha. mellemledningen (fuld længde eller halv længde, afhængig af brugen). Sæt ledningskonnektorerne ind i begge inverteres pistolgreb. I denne konfiguration kan enhver SVI-inverter bruges til at strømføre og synkronisere brugen af op til to yderligere SVI-invertere. Strømstik Pistolgreb til inversionsstyring Billede B: Standardkonfiguration af (flere) Super View-systemer UI DA R1 ECN Insight Instruments, Inc. Side 11 af 28

12 3.5 Montering af WAM-komponenter Montering af sinkesæt: Vha. de medfølgende skruer fastgøres sinkesættet (ikke-sterilt) til mikroskopet som vist på mikroskopets monteringsanvisninger. For at få de monteringsanvisninger, der gælder specifikt for dit mikroskop, kan du enten kontakte kundeservice hos Insight Instruments, Inc. eller gå ind på for at få den sidste nye version. Sinkesættet kan suppleres med en afstandsplade, så det passer til tykkelsen af objektlinsen, afhængig af mikroskropmærket og - modellen. Afstandspladen placeres mellem sinkesættet og mikroskopdelen og monteres ifølge monteringsanvisningerne. Montering af WAM-modul: WAM-modulet og alt steriliserbart tilbehør skal rengøres og steriliseres før brug for at forhindre infektion eller krydskontaminering. Skub den sterile adapter ind i sinkesættet og sørg for, at den sidder godt fast. Spænd fingerskruen med hånden (vha. af et valgfrit sterilt dække). Kontrollér, at adapteren sidder godt fast, før WAM-modulet monteres. Før hver brug af WAM-modulet skal følgende sikkerhedsfunktionstest udføres under sterile betingelser. Brug kun WAM-modulet, hvis alle betingelser er opfyldt: o o o o Kontrollér, at WAM-hængslet kan åbnes helt og lukkes uden for stor modstand, før skopet monteres. Kontrollér, at sikkerhedsstangen går nemt ved at skubbe den ind og ud flere gange med hånden. Kontrollér, at du kan se to runde mærker på sikkerhedsstangen, når den er helt udstrukket. Kontrollér, at fokuseringsknappen nemt kan drejes, og at linsearmen er placeret midt på fokuseringsledeskruens område. Indsæt korrigeringslinsen i WAM-modulet, så de tre tapper sidder i fordybningerne. Drej korrigeringslinsen med uret, indtil linsen er låst på plads. Indsæt vidvinkellinsen i hullet i sikkerhedsstangens hætte. Følg anvisningerne til engangslinsesættet til SUPER VIEW. Med WAM-hængslet i en vinkel på 90 grader fastgøres WAM-modulet ved at få stiften og hullet til at flugte med hinanden og derefter koble dem helt sammen. Tryk ganske let, som om WAM-modulet skulle fjernes fra adapteren, for at kontrollere, at kuglelåsen er indkoblet. Kontrollér, at der ikke er afstand mellem overfladerne på WAM-modulet og adapteren. Sørg for, at WAM-modulet drejer på adapteren, og alle komponenter sidder godt fast. o o WAM-A med enkelt inverter: Slut den automatiske inversionsledning fra WAM-modulet til et af SVI-pistolgrebsstikkene (se billede A). WAM-A med flere invertere: Sæt den automatiske inversionsledning fra WAM-modulet til SVIpistolgrebsstikket på enten kirurgens SVI-inverter eller SVI-hjælpeinverteren. Det anbefales, at ledningen tilsluttes kirurgens SVI-inverter (se billede B). UI DA R1 ECN Insight Instruments, Inc. Side 12 af 28

13 4. Brug Super View-visningssystem med vidvinkel Følgende sikkerhedsanvisninger er vigtige for sikker brug af systemet. Hvis du har spørgsmål efter gennemgang af dette afsnit, bedes du kontakte den tekniske supportafdeling på tlf , lokalnr Retningslinjer for brug og sikkerhedsanvisninger Generelt Sørg for at opbevare denne brugervejledning et sikkert sted og altid tilgængelig for operationspersonalet. Overhold institutionens regler med hensyn til forebyggelse af uheld. Overhold brugs- og sikkerhedsanvisningerne i forbindelse med betjening af mikroskopet og alt yderligere udstyr. Sæt dig grundigt ind i sikkerhedsfunktioner, før enheden tages i brug første gang. Før systemet tages i brug første gang, anbefaler vi, at brugeren får foretaget service af en repræsentant eller autoriseret forhandler fra Insight Instruments, Inc. Undlad at ændre eller reparere dette udstyr uden først at have indhentet tilladelse hos producenten. Ændringer eller reparationer der er foretaget på dette udstyr uden forudgående skriftlig tilladelse fra producenten, kan resultere i alvorlige skader på operatøren eller patienten og det vil gøre garantien ugyldig. Ændringer på denne enhed uden skriftlig tilladelse fra producenten vil gøre garantien ugyldig. Enheden må kun betjenes med originalt tilbehør, der er leveret af Insight Instruments Inc., og i overensstemmelse med betjeningsanvisningerne. Enheden må ikke betjenes, hvis den er beskadiget eller på anden vis ikke fungerer, og Insight Instruments Inc. skal straks kontaktes. Institutionens regler for hygiejne og bortskaffelse af affald skal overholdes. Hvis der opstår en fejl, der ikke kan rettes vha. fejlfindingstabellen (afsnit 7 Fejlfinding), må enheden ikke bruges! Sæt et tydeligt mærke på enheden, der angiver, at den ikke virker, og kontakt vores tekniske supportafdeling. Den steriliserbare gummihætte på SVI-inverterens justeringsknap skal steriliseres, før den bruges første gang og efter hver brug. Det er meget vigtigt, at de rengørings- og steriliseringsanvisninger, der findes i brugervejledningen til genklargøring (UI ), følges. WAM-modulet og de komponenter, der kan steriliseres, skal behandles før, de bruges første gang og for hver efterfølgende brug. Når WAM-modulet er i arbejdsposition, må følgende IKKE udføres. Hvis WAM-modulet kommer i kontakt med patienten, kan det resultere i alvorlige skader på øjet: Mikroskophovedet må under ingen omstændigheder flyttes manuelt eller cirkajusteres (da mekanismen ikke er beregnet til præcis kontrolleret bevægelse). Patientens position må ikke ændres ved at hæve/sænke operationslejet. Retningslinjer for WAM-fokusering for både kirurgen og personalet på operationsstuen: WAM-modulet er kun beregnet til visualisering af øjets posteriore segment. Sørg for at trykke sikkerhedsstangen ned, og hold linsen længere væk fra patientens øje, når der drejes i arbejdsposition. Før WAM-modulet fokuseres, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand fra vidvinkellinsen og til patientens øje. UI DA R1 ECN Insight Instruments, Inc. Side 13 af 28

14 Sørg for, at en assistent holder øje med afstanden mellem vidvinkellinsen og øjet, mens WAM-modulet fokuseres. 4.2 Korrekt brug Instrumentet må kun bruges til det beregnede formål af korrekt uddannede læger og deres personale. Super View-visningssystemet med vidvinkel er beregnet til brug med de kirurgiske mikroskoper, som er godkendt til at være kompatible af Insight Instruments, Inc. Der må kun bruges originalt tilbehør leveret af Insight Instruments Inc. Brug kun strømforsyningen fra Insight Instruments, Inc. til at tilslutte SVI-inverteren. Mikroskopets integrerede strømforsyning kan bruges, hvis den kan levere 0,4 A ved 6-15 VDC. Følg de sikkerhedsanvisninger, der er angivet i 4.1 Retningslinjer for brug og sikkerhedsanvisninger. 4.3 Brug af SVI-inverteren SVI-M inverteres vha. den manuelle inversionsknap foran på instrumentet. Brug et sterilt klæde, den medfølgende steriliserbare hætte til knappen eller få hjælp fra en person uden for det sterile område til at dreje inversionsknappen med uret til stoppet. Hvis knappen drejes endnu en gang, deaktiveres spejlvendingen af billedet. Inversionsindikatoren foran på SVI-M er gul, når der ikke anvendes spejlvending og klar, når der spejlvendes. SVI-A spejlvender og deaktiverer spejlvendingen automatisk, når WAM-A drejes ind i eller ud af strålebanen (når den automatiske inversionsledning er tilsluttet SVI-A). Den manuelle knap må ikke anvendes til at aktivere SVI-A, når den er sluttet til strøm, og den automatiske inversionsledning/mellemledning er tilsluttet. Hvis strømmen afbrydes, eller der opstår en fejlfunktion i systemet, kobles strømledningen fra SVI-A, før der arbejdes manuelt. Manuelt arbejde under strømtilførsel kan medføre beskadigelse af systemets motor og/eller kredsløb. Den blå LED-inversionsindikatorlampe på SVI-A er tændt, når der spejlvendes og slukket, når der ikke spejlvendes. SVI-A kan bruges i manuel tilstand ved at koble strømmen fra strømforsyningen. Dette kan være nyttigt, når der bruges en kontaktlinse, der spejlvender billedet med WAM-modulet drejet ud af strålebanen. Når strømforsyningen tilkobles igen, vil SVI-A genoptage automatisk inversion. Selvom SVI-inverteren øger mikroskopets højde en lille smule, kan den blive siddende på mikroskopet, også under ikkeposteriore kirurgiske procedurer. 4.4 Brug og fokusering af WAM-modulet Klargør øjet til posterior kirurgi som sædvanlig og iht. gængs praksis. I disse anvisninger antages det, at mikroskopet er fokuseret på hornhinden (cornea). I de ekstraokulare operationsfaser er WAM -modulet ude af strålebanen og placeret i parkeret (90 ) position. Før fokuseringsprocessen påbegyndes, skal det kontrolleres at der er tilstrækkelig med afstand mellem mikroskopet og patienten til, at WAM-modulet kan drejes i arbejdsposition. Midterstil X-Y'et og mikroskopets fokus. Midterstil WAM-modulet i fokusområdet. Dette gøres ved at dreje fokuseringsfingerhjulet enten op eller ned efter behov (WAM-modulet er endnu ikke i arbejdsposition). Foretag sklerotomierne. For at bibeholde en klar visning af fundus skal der bruges egnet skylning under hele operationen. Foretag sklerotomi med et lysrør (eller instrument, hvis posterior belysning opnås på andre måder). UI DA R1 ECN Insight Instruments, Inc. Side 14 af 28

15 Sluk for mikroskopets lys. Drej WAM-modulet i arbejdsposition, samtidig med at sikkerhedsstangen holdes oppe. Det vil aktivere den automatiske inversion af SVI-A; der skal dog foretages visuel kontrol for at bekræfte det. Slip sikkerhedsstangen og sørg for, at vidvinkellinsen ikke kommer i kontakt med patientens øje. Hvis mikroskopets objektlinse er en størrelse F = 200 mm, bruges mikroskopfodpedalens finindstilling (brug ikke grovindstilling) for at reducere afstanden mellem cornea og vidvinkellinsen med ca. 50 %. Bemærk venligst, at dette trin ikke berører kritisk fokus. Dette trin er ikke nødvendigt til en objektlinse i størrelse F = 175 mm). Parafokusér mikroskopet/wam-modulet for at opretholde maksimalt fokusområde og feltdybde under operationen. For at gøre dette, øges eller reduceres mikroskopets forstørrelse/zoom til mindst %. Visningen er muligvis ikke i fokus på dette tidspunkt. Brug kun WAM-fokusset (finindstilling på mikroskopet vil ikke ændre fokusset), og drej fokuseringsfingerhjulet med uret, hvorved linsen (for F = 200 mm) sænkes, indtil instrumenterne eller retina kommer i fokus. For F = 175 mm drejes fingerhjulet mod uret, hvorved linsen hæves, indtil instrumenterne eller retina kommer i fokus. Drej fokuseringsfingerhjulet let i en retning for at opnå det bedst mulige fokus. Reducér mikroskopets forstørrelse/zoom. Billedfokusset vil blive opretholdt eller forbedres, selvom visningsfeltet muligvis reduceres lidt. Visningsfeltet kan øges vha. af mikroskopfodpedalens finindstilling. Visningsfeltet vil udvides, hvis mikroskopet sænkes tættere ned på cornea. Linsen skal placeres ca. 12 mm over cornea. Fortsæt operationen. Fjernelse af væske vha. luft I et øje, hvor egen linse er bibeholdt, kan fokus mistes ved udsættelse for luft. De følgende anvisninger kan være en hjælp til at reetablere en klar vidvinkelvisning: Indsæt instrumenterne som normalt. Fokusér WAM-modulet langsomt op ved at dreje fokuseringsfingerhjulet mod uret ca. 3 halve omdrejninger (1,5 hel omdrejning). Fortsæt med at fjerne væske vha. luft. Visningen vil være ganske lidt sløret, indtil væsken er aspireret. Når væsken er aspireret, vil visningen blive klar. Efter gennemførelse af operationen af det posteriore segment, trykkes sikkerhedsstangen ned, og WAM-modulet drejes ud til 90 (parkeret) position. Hvis der anvendes SVI-M, deaktiveres inverterens spejlvending. 4.5 Praktiske tip til WAM-modulet Undgå, at linserne eller WAM-modulet kommer i kontakt med cornea. Hvis linsen kommer i kontakt med cornea, bliver billedet straks forvrænget. Efter kontakt mellem linsen og cornea, trykkes sikkerhedsstangen ned for at gøre rengøring nemmere. Det anbefales at bruge en fugtet steril vatpind, og derefter en tør steril vatpind for at fjerne striber. Sørg for, at cornea er tilstrækkeligt fugtet. Det vil minimere skade på cornea og give en optimal visning af fundus. Hvis mikroskopets finindstilling anvendes under brug af WAM-modulet øges eller reduceres visningsfeltet ( nøglehulseffekten ). Jo større afstanden er mellem øjet og mikroskopet, jo mindre er observationsfeltet, men visualisering forbedres i periferien (pga. nem drejning af øjet) og i tilfælde af operation på børn. UI DA R1 ECN Insight Instruments, Inc. Side 15 af 28

16 WAM-modulets fokusering udføres manuelt med fokuseringsfingerhjulet enten af kirurgen eller en steril assistent. 4.6 Nedlukning af Super View-inverteren Kredsløbet blev designet til at tillade, at inverteren forbliver tilsluttet til strømforsyningen på ubestemt tid, uden det på betydelig vis påvirker driftsikkerheden eller udstyrets lange levetid. Inverterens elektriske funktion kan afsluttes ved, at man frakobler SV-strømforsyningskablet fra inverteren. Dette gøres ved at den gevindskårne stikforbindelse skrues af inverteren og trækkes ud af stikforbindelsen. Når Super View-inverteren skal frakobles fra strømmen, tages SV-strømstikket ud af vægstikket eller fjernes fra mikroskopets medfølgende kabel, hvis det er muligt. 4.7 Afmontering og adskillelse af WAM-modulet WAM-modulet eller adapteren må ikke løsnes eller afmonteres, så længe patienten er i operationsposition for at forhindre, at komponenterne falder ned på patienten og på den måde medfører alvorlige skader på patientens øje. Afmontering af WAM-modulet Hvis der anvendes WAM-A, frakobles den automatiske inversionsledning fra SVI-A ved at tage fat i konnektorens rillede muffe og trække i den for at løsne låsen. Træk ikke i selve ledningen, da det kan resultere i skader, som kræver udskiftning af den automatiske inversionsledning. Hvis der er anvendt et mikroskopovertræk, afmonteres WAM-modulet først, hvorefter overtrækket fjernes. Derefter kan adapteren fjernes ved at løsne sinkesættets fingerskrue og fjerne adapteren fra sinkesættet. Hvis der ikke anvendes et mikroskopovertræk, kan WAM-modulet og adapteren fjernes sammen ved at løsne sinkesættets fingerskrue og fjerne WAM-modulet og adapteren sammen som én enhed. Adskillelse af WAM-modulet Hvis WAM-modulet og adapteren fjernes som én samlet enhed, afmonteres WAM-modulet fra adapteren. Det er nødvendigt at adskille de to dele mhp. rengøring og sterilisering. Fjern både korrigeringslinsen og vidvinkellinsen fra WAM-modulet, før alle komponenter rengøres og steriliseres ifølge brugervejledningen til genklargøring, UI UI DA R1 ECN Insight Instruments, Inc. Side 16 af 28

17 5. Vedligeholdelse og rengøring af Super View-systemet 5.1 Vedligeholdelse og rengøring af SVI-inverteren Super View-visningssystem med vidvinkel Kobl alle ledninger fra strømforsyningen før rengøring af enheden. Brug ikke skrappe rengøringsmidler, der indeholder klorin eller opløsningsmidler, eller slibende eller stærke rengøringsprodukter til at rengøre enheden. Rengøring af SVI-huset De udvendige overflader på inverteren kan rengøres ved at aftørre dem med en fugtig klud. Tør alle rester af vha. en blanding, der indeholder lige dele isopropylalkohol og vand med 1-2 dråber opvaskemiddel tilsat. Der må foretages en aftørrende desinficering af SVI-inverteren med de samme desinficeringsmidler, der anvendes til mikroskopet. SVI-inverteren må aldrig sænkes ned i væske. Sterilisering af SVI-inverteren må ikke foretages. Rengøring af SVI-inverterens optiske vinduer Hvis de optiske vinduer snavses til pga. støv eller fingeraftryk, kan det forringe billedkvaliteten. De optiske vinduer kan rengøres udvendigt med en blød klud eller linsebørste vha. sprit eller et rengøringsmiddel til linser, hvis nødvendigt. Undersøgelse af SVI-inverteren Undersøg SVI-inverteren visuelt for synlige skader eller løse dele. Drej knappen manuelt med uret og kontrollér, at den stopper for hver halve omdrejning. Kontrollér, at de optiske vinduer er rene. 5.2 Vedligeholdelse og rengøring af WAM-modulet, adapteren og tilbehør Brug kun de validerede rengørings- og steriliseringsmetoder, der er beskrevet i Brugervejledning til genklargøring af steriliserbare komponenter og tilbehør til Super View -visningssystem med vidvinkel (UI ). Brug af ikkevaliderede metoder kan medføre krydskontamination, infektion eller andre alvorlige skader. Påbegynd rengøringsprocessen straks efter brug. Brug demineraliseret, filtreret vand til dampsterilisering for at øge produktlevetiden for WAM-modulet, adapteren og tilbehøret. UI DA R1 ECN Insight Instruments, Inc. Side 17 af 28

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish)

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish) Cochlear Implants RONDO Brugervejledning AW30140_2.0 (Danish) Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2. INTRODUKTION 3 3. TILSIGTET ANVENDELSE INDIKATIONER KONTRAINDIKATIONER

Læs mere

Kun på recept (kun i USA)

Kun på recept (kun i USA) Fremstillet af Bioness Neuromodulation Ltd. En virksomhed under Bioness Inc. 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Worldwide Corporate Office Bioness Inc. 25103 Rye Canyon

Læs mere

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler. Brugsanvisning

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler. Brugsanvisning Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler Brugsanvisning 2011 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. I forbindelse med den tilsigtede anvendelse af det produkt, som er beskrevet i denne

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Xuri Cell Expansion System W5

Xuri Cell Expansion System W5 Xuri Cell Expansion System W5 Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1.1 Om denne manual... 1.2 Vigtig brugerinformation... 1.3 Forskriftsmæssige

Læs mere

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer Operatørmanual ADVARSEL! Læs denne operatørmanual omhyggeligt før brug af dette værktøj. Undladelse af at forstå og følge indholdet i denne manual kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion INFORMATIONER TIL KLINISK PERSONALE Funktioner Hjemme-mode bør aktiveres, før Vivo 50 gives til brugeren, så patienten ikke kan ændre indstillingerne. Med Hjemme-mode aktiveret fastlåses behandlingsindstillinger,

Læs mere

AxiChrom 300-1000 columns

AxiChrom 300-1000 columns GE Healthcare Life Sciences AxiChrom 300-1000 columns Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 1.1 Vigtig brugerinformation... 1.2 Forskriftsmæssige

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

Microchip. User s Guide Användarhandbok Käyttöopas Bruksanvisning Brugervejledning

Microchip. User s Guide Användarhandbok Käyttöopas Bruksanvisning Brugervejledning Microchip User s Guide Användarhandbok Käyttöopas Bruksanvisning Brugervejledning Please read this entire guide before installation. Läs hela den här handboken före installation. Lue tämä opas kokonaan

Læs mere

2006 Respironics, Inc. og dets associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes.

2006 Respironics, Inc. og dets associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes. Dette BiPAP-system er dækket af et eller flere af følgende patenter: US-patentnumre 5,148,802; 5,313,937; 5,433,193; 5,632,269; 5,803,065; 6,029,664; 6,305,374 og 6,539,940; australske patentnumre 638054,

Læs mere

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. Brugerhåndbog Dell B1160 Dell B1160w GRUNDLÆGGENDE Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. AVANCERET Denne håndbog indeholder oplysninger

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Information om virksomheden Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Alle rettigheder forbeholdt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit. SU-800 Trådløst fjernstyret flash

R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit. SU-800 Trådløst fjernstyret flash Dk Nikon Close-up Speedlight Commander Kit R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit R1 Trådløs flashstyringsenhed SU-800 Trådløst fjernstyret flash SB-R200 Brugervejledning Klargøring Da beskrivelserne

Læs mere

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning SCM 22-A Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Ръководство за обслужване Instrucţiuni de utilizare Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība

Læs mere

Leica CM3050 S Kryostat

Leica CM3050 S Kryostat Leica CM3050 S Kryostat Betjeningsvejledning Leica CM3050 S Kryostat Dansk V1.3 03/2008 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. Serie-nr.:...

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Version 1.3 Dansk. Leica Brugervejledning

Version 1.3 Dansk. Leica Brugervejledning Version 1.3 Dansk Leica Brugervejledning Leica mojortk, Introduktion Introduktion 2 Køb Tillykke med købet af et mojortk system. Denne brugervejledning indeholder vigtige sikkerhedsanvisninger og instruktioner

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af ComPilot-batteriet

Læs mere