Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336/EØF og 73/23/EØF.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336/EØF og 73/23/EØF."

Transkript

1 DVD 1 Vejledning

2 Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid, som må regnes som vedlikehold av produktene. Slik vedligehold gir ikke grunnlag for å rette mangelskrav mot forhandler eller leverandør, og må bekostes af kjøper. Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336/EØF og 73/23/EØF. CLASS 1 LASER PRODUCT Etiketten på CD-afspilleren er en advarsel om, at apparatet indeholder et lasersystem og er klassificeret som et klasse 1 laserprodukt. I tilfælde af problemer med CD-afspilleren skal du kontakte en Bang & Olufsen forhandler. Apparatet må kun åbnes af uddannet servicepersonale. FORSIGTIG: Anvendelse af andre styreenheder, indstillinger eller procedurer end dem, som er angivet heri, kan resultere i farlig stråling. Brug af optiske instrumenter sammen med dette produkt vil udsætte dine øjne for en større risiko. Da laserstrålen, som bruges i denne CD/DVD-afspiller, kan skade dine øjne, må du ikke forsøge at skille kabinettet ad. Servicearbejde må kun udføres af kvalificeret personale. Der forekommer laserstråling, når apparatet er åbent. Du må ikke stirre ind i laserstrålen. Denne etiket sidder på bagdækslet. Dette produkt indeholder copyright-teknologi, som er beskyttet i henhold til amerikanske patenter, samt andre immaterielle rettigheder, der indehaves af Macrovision Corporation og andre rettighedshavere. Tilladelse til anvendelse af denne copyright-beskyttede teknologi skal gives af Macrovision Corporation. Teknologien er udelukkende beregnet til fjernsynsbrug i hjemmet samt andre begrænsede brugsområder, medmindre tilladelse til anden anvendelse er givet af Macrovision Corporation. Baglæns engineering eller demontering er forbudt. Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbelt D et er varemærker for Dolby Laboratories. Fortroligt ikke-publiceret materiale. Copyright Eftertryk forbudt. DVD Video-logoet er et registreret varemærke.

3 Vejledningens indhold 3 Nøgle til anvendelse af denne vejledning Knapper på Beo4 fjernbetjeningen er repræsenteret ved følgende symboler i vejledningen: Placering og tilslutninger 4 Retningslinier for placering af DVD 1 5 Slut DVD 1 til dit fjernsyn Stikpanelet på bagsiden 21 Oversigt over stikpanel på bagsiden 21 Omskifterindstillinger for fjernsynstypen Knap på Beo4: MENU Vejledningssymbol: MENU Førstegangsopsætning af DVD 1 Sådan passer du din DVD 1 6 Indtast indstillinger for sprog, 22 Daglig vedligeholdelse af din DVD 1 billedformat og land GO ss GO tt Nær- og fjernbetjening af DVD 1 8 Sæt en DVD eller CD i, og start afspilningen 8 Brug nærbetjeningspanelet 9 Brug Beo4 fjernbetjeningen Daglig brug 10 Ved afspilning af en DVD DVD-diskmenuen 11 Ved afspilning af en musik-cd... Værktøjslinien på skærmen 12 Værktøjslinien 13 Symbolerne på værktøjslinien 14 Sådan anvendes værktøjslinien Ændring af indstillinger for billede, lyd eller sprog 16 Sådan vælger du menuindstillinger 17 Vælg ønsket billedform og farve 17 Vælg ønsket lydtype 17 Vælg menu, undertekster og dialogsprog Access Control 18 Indtast en PIN-kode for Child Lock 18 Tillad afspilning af en disk 19 Vælg ønsket PIN-kode 19 Hvis du glemmer PIN-koden for Child Lock 20 Funktionen Parental Control 20 Vælg ønsket landeindstilling

4 4 Placering og tilslutninger Følg retningslinierne og procedurerne på disse sider, når du sætter din DVD 1 op første gang. Retningslinier for placering af DVD 1 Anbring DVD 1 på en solid og jævn overflade. Anbring ikke genstande oven på DVD 1. Anbring ikke DVD 1 i nærheden af radiatorer eller i direkte sollys. Fjernsynsprogramlisten hentes nu frem. Den giver dig en oversigt over alle tilgængelige fjernsynsprogrammer. Anbring ikke DVD 1 på en tæppebelagt overflade, da tæppet blokerer for ventilationshullerne i bunden. DVD 1 er udelukkende beregnet til indendørs brug under tørre forhold og inden for et temperaturområde på C. For at sikre korrekt ventilation skal der være mindst 5 cm fri luft på hver side af DVD 1 og 10 cm over den. Der kan dannes kondensvand, hvis DVD 1 flyttes fra kolde til varme omgivelser. Den kan forstyrre afspilningen. Før du begynder at bruge DVD 1, skal du lade den stå et varmt sted i 1 til 3 timer, indtil fugten er fordampet.

5 5 Slut DVD 1 til dit fjernsyn DVD 1 er beregnet til tilslutning til et Bang & Olufsen fjernsyn via et 21-benet Sæt stikket i stikkontakten Til fjernsynet Sæt stikket i stikkontakten Til fjernsynet AV-kabel. Der anvendes dog andre kabler i visse lande. Hvis der ikke anvendes 21-benede AV-kabler i dit land, kan du følge nedenstående procedure for tilslutning af DVD 1 til dit Bang & Olufsen fjernsyn. Se side 21, som indeholder en oversigt over stikpanelet på DVD 1. Registrer alt det udstyr, som er tilsluttet dit fjernsynssystem, herunder DVD 1. Det sker via menuen Setup på fjernsynet. Se den vejledning, som leveres sammen med Bang & Olufsen fjernsynet, for at sikre korrekt tilslutning og registrering af ekstraudstyr. Tilslutning ved hjælp af 21-benet AV-kabel... > Tilslut stikket mærket AV på DVD 1 til stikket mærket AV på fjernsynet via det 21-benede AV-kabel. > Hvis fjernsynet er udstyret med en indbygget Dolby Digital enhed, skal stikket mærket DIGITAL OUTPUT på DVD 1 tilsluttes til stikket INPUT 1 på fjernsynet. Hvis det nødvendige kabel ikke følger med, kan du få det hos din Bang & Olufsen forhandler. Hvis fjernsynet ikke er udstyret med det indbyggede Dolby Digital modul, skal du også sætte valgmuligheden DIGITAL OUTPUT på ALL i DVD 1 menuen Sound. Se side for yderligere oplysninger. > Sæt omskifteren mærket Y/C-RGB-CVBS bag på DVD 1 i den korrekte position: CVBS Denne omskifterindstilling anvendes, når du slutter DVD 1 til et fjernsyn af typen AV 9000, BeoVision LX, BeoVision MS eller BeoVision MX 4000/4002/6000/7000. RGB Denne omskifterindstilling anvendes, når du slutter DVD 1 til ethvert andet Bang & Olufsen fjernsyn. Y/C Denne omskifterindstilling anvendes, når du slutter DVD 1 til et fjernsyn af typen BeoVision Avant 50 Hz. > Slut til sidst din DVD 1 til stikkontakten ved hjælp af det medfølgende kabel. Din DVD 1 er nu i stand-by angivet ved det røde lys i displaypanelet. Tilslutning uden et 21-benet AV-kabel... Følg nedenstående procedure for tilslutning af DVD 1 til dit Bang & Olufsen fjernsyn: > Slut stikket DATA på DVD 1 til stikket CTRL på fjernsynet. > Slut stikket Y/C på DVD 1 til stikket S-VIDEO på fjernsynet. > Slut stikket CVBS på DVD 1 til stikket VIDEO på fjernsynet. > Slut stikket DIGITAL OUTPUT på DVD 1 til stikket COAX på fjernsynet. > Slut stikkene AUDIO L og AUDIO R for venstre og højre lydkanal på DVD 1 til stikkene R og L på fjernsynet. > Kontroller, at omskifteren bag på DVD 1 mærket Y/C-RGB-CVBS står på RGB. > Slut til sidst din DVD 1 til stikkontakten ved hjælp af det medfølgende kabel. Din DVD 1 er nu i stand-by angivet ved det røde lys i displaypanelet.

6 6 Førstegangsopsætning af DVD 1 DVD 1 beder dig om at vælge indstilling af menusprog, undertekstsprog, dialogsprog, billedformat og land, når du tænder for den første gang. Disse indstillinger kan til enhver tid senere ændres. Se Ændring af indstillinger for billede, lyd eller sprog på side 16 for at få oplysninger om valg af indstillingsmuligheder. Indstilling af undertekster og dialog er foretrukne sprogindstillinger, som ikke afspilles af DVD 1, hvis disse sprog ikke er indeholdt på den DVD, der afspilles. Sådan sætter du DVD 1 op, før du tager den i brug første gang... Førstegangsopsætningen af DVD 1 starter, når du slutter DVD 1 til stikkontakten og tænder for den. En skærmmenu fører dig gennem processen. Auto Configuring in Progress Virgin Mode Menu language English Español Français Portuguès Italiano > Tilslut din DVD 1 til fjernsynet og stikkontakten som vist på forrige side. > Tænd for fjernsynet, og tryk på DVD*. Meddelelsen Auto Configuring In Progress vises kort på skærmen. > Menuerne Virgin Mode vises på skærmen, og du bliver bedt om at vælge blandt de viste valgmuligheder. De omfatter menusprog, undertekstsprog, dialogsprog, billedformat og land. > Tryk på eller på din Beo4 for at navigere gennem menuerne. > Tryk på GO for at indtaste de enkelte valg. Det finder du i Virgin Mode-menuerne Audio language... Vælg sprog for dialogafspilning blandt de viste sprog. Hvis dit foretrukne sprog findes på dine DVD er, finder dialogafspilningen sted på dette sprog. Subtitle language... Vælg dit foretrukne undertekstsprog blandt de viste sprog. Hvis dit foretrukne sprog findes på dine DVD er, vises underteksterne på dette sprog. Menu language... Vælg menusprog blandt de viste sprog. TV Shape... Vælg billedformat fra følgende liste: 16:9 til et widescreen fjernsyn, 4:3 letterbox til et widescreen billede på en normal fjernsynsskærm og 4:3 panscan. Med 4:3 panscan ruller billedet til højre og venstre for at sikre, at de vigtigste begivenheder altid vises på skærmen. Country... Find dit land på den viste liste. Dette påvirker funktionen Access Control (se side 18 20, Access Control, for at få yderligere oplysninger). *BEMÆRK! Hvis din Beo4 fjernbetjening ikke har en DVD-knap, skal du trykke på LIST, indtil CDV vises i Beo4 s display. Tryk derefter på GO. Se den vejledning, som følger med din Beo4, for at få oplysninger om, hvordan CDV føjes til Beo4 s liste.

7 7 Sæt DVD 1 op med netop dit fjernsyn... Denne procedure sikrer, at dine DVD er afspilles i det rigtige billedformat, uanset hvilken type fjernsyn du har. Du skal tænde for DVD 1, før du udfører denne engangs - betjening. LIST V.SETUP GO TUNE 1 2 GO Tryk på LIST på Beo4, indtil V.SETUP* vises i Beo4 s display Tryk på GO for at få vist TUNE Tryk på 1, hvis din DVD 1 er tilsluttet direkte til et fjernsyn fra BeoVision MX serien (dvs. 4000/4002, 6000/7000) Tryk på 2, hvis din DVD 1 er tilsluttet til et BeoVision MX via en AV 2 Expander boks, eller hvis den er tilsluttet til ethvert andet Bang & Olufsen fjernsyn Tryk på GO for at gemme opsætningen *Tilføj V.SETUP til Beo4... Før du kan sætte DVD 1 op til den korrekte fjernsynstype, skal du tilføje en knap på Beo4 fjernbetjeningen. V.SETUP skal bruges til at sætte DVD 1 op med. > Hold knappen nede, og tryk på LIST. > Slip begge knapper. > Tryk på LIST, indtil ADD? vises i displayet. > Tryk på GO for at få vist listen med knapper, du kan vælge mellem. > Tryk på LIST, indtil V.SETUP vises. > Tryk på GO for at tilføje knappen. ADDED vises i Beo4 displayet, og du forlader opsætningsfunktionen. Du skal kun bruge knappen V.SETUP en gang og kan derfor fjerne den, når du har sat DVD 1 op, hvis du vil det. Se vejledningen til Beo4 for at få yderligere oplysninger.

8 8 Din nøgle til anvendelse af DVD 1 Dette kapitel indeholder en vejledning i, hvordan du får adgang til funktionerne i DVD 1 via nærbetjeningspanelet foran på DVD 1 og via Beo4 fjernbetjeningen. EJECT PLAY Nærbetjeningspanelet giver dig mulighed for at sætte en disk i eller tage den ud, starte den, standse afspilningen midlertidigt eller stoppe den, søge frem eller tilbage eller få vist den forløbne tid. Sådan sætter du en disk i > Tryk på EJECT på nærbetjeningspanelet. Holderen glider ud. > Sæt en disk i holderen. DVD er, video-cd er og musik-cd er er disktyper, der kan anvendes. > Tryk på DVD-knappen på Beo4 eller på PLAY på nærbetjeningspanelet for at lukke holderen og starte afspilningen. Du kan sætte en disk i til afspilning på et senere tidspunkt. Tryk på EJECT fra stand-by funktionen, sæt en disk i holderen og tryk igen på EJECT. DVD 1 forbliver i stand-by. Nærbetjeningspanelet EJECT Tryk for at åbne eller lukke holderen. ss tt Tryk for at søge frem eller tilbage under afspilningen. PLAY Tryk for at starte afspilningen. Tryk igen for at standse afspilningen midlertidigt på det aktuelle still-billede eller for at standse musiknummeret midlertidigt. STAND-BY Tryk for at sætte DVD 1 i stand-by. Stopper afspilningen uden at skifte til stand-by, hvis du trykker på knappen under afspilning eller pause. DISPLAY Displayet til højre angiver, hvor lang tid DVD en eller det aktuelle musiknummer på en musik-cd har spillet. Ved skift til et andet DVD-kapitel vises det pågældende kapitelnummer nogle få sekunder i displayet.

9 9 Brug Beo4 fjernbetjeningen Brug Beo4 fjernbetjeningen til betjening af DVD 1. De funktioner, som aktiveres af de enkelte knapper, beskrives i det følgende. Hvis din Beo4 fjernbetjening ikke har en DVDknap, skal du trykke på LIST, indtil CDV vises i Beo4 s display. Tryk derefter på GO. Se den vejledning, som følger med din Beo4, for at få oplysninger om, hvordan CDV føjes til Beo4 s liste. Displayvinduet viser den aktuelle kilde eller funktion. DVD Tryk for at vælge DVD som din kilde, og start afspilningen af den disk, du har sat i. 0 9 Brug taltasterne til at vælge DVD-titler og -kapitler eller -numre. TV LIGHT RADIO SAT DVD CD MENU Tryk på knappen og hold den nede for at hente DVD 1 værktøjslinien frem på skærmen. Du kan også få adgang til denne funktion ved at trykke på den blå knap. V TAPE RECORD A TAPE ss tt Tryk for at søge frem eller tilbage under afspilningen, eller for at gå fra menupunkt til menupunkt GO Tryk for at starte afspilningen, eller tryk to gange for at vælge et menupunkt. TEXT 0 MENU GO Tryk for at gå langsomt frem og tilbage i pause eller for at gå gennem menuvalg. Tryk for at gå trinvist gennem numre på en musik-cd eller sammen med GO for at gå trinvist gennem kapitler på en DVD. Tryk for at vælge et undertekstsprog*. LIST EXIT Tryk for at få vist DVD-diskmenuen. STOP Tryk for at vælge et andet dialogsprog*. Tryk for at få vist DVD 1 værktøjslinien på skærmen. EXIT Tryk for at afslutte skærmmenuerne og fjerne værktøjslinien. STOP Tryk for at standse afspilningen helt. *BEMÆRK! Alternative sprog for undertekster og dialog er kun tilgængelige på visse diske.

10 10 Daglig brug Dette kapitel beskriver, hvordan du afspiller DVD er og CD er på DVD 1, samt de funktioner, som er tilgængelige under afspilningen af en disk. Mens du afspiller en DVD, kan du søge ved forskellige hastigheder, gå trinvist gennem disken eller hente en DVD-diskmenu frem. Du kan også genoptage afspilningen af en DVD der, hvor du stoppede sidste gang, den blev afspillet. Når du afspiller en CD, kan du standse den midlertidigt, skifte til et nyt musiknummer, søge frem og tilbage ved forskellige hastigheder eller vælge et musiknummer ved hjælp af dets nummer. Ved afspilning af en DVD... Du kan starte eller stoppe afspilning, gå trinvist gennem kapitlerne eller søge frem og tilbage uden at kalde DVD værktøjslinien frem på skærmen. Sådan skifter du kapitel på en DVD... GO Tryk på GO og derefter på eller for at gå til det næste eller forrige kapitel GO 1 9 Tryk på GO og derefter på eller flere gange for at springe til et andet kapitel på disken Indtast kapitelnummeret for at gå direkte til dette kapitel Sådan holder du pause i eller standser afspilningen af en DVD... DVD Tryk på DVD-knappen på Beo4 for at starte afspilningen af en DVD Tryk for midlertidigt at standse afspilningen DVD-diskmenuen DVD er kan indeholde bestemte funktioner, f.eks. valg af individuelle scener, kapitler, undertekstsprog osv., som er tilgængelige via en diskmenu. Når DVD er valgt... Tryk på den gule knap for at hente diskmenuen frem Brug piletasterne til at gå fra ss tt funktion til funktion på en disk GO Tryk på GO to gange for at GO indlæse dit valg Visse DVD er har særlige funktioner, som midlertidigt er tilgængelige under afspilningen, f.eks. yderligere filmsekvenser. Disse funktioner kan være ledsaget af en synlig angivelse, som fortæller dig, hvornår de er tilgængelige. Når det er tilfældet, skal du trykke på GO to gange hurtigt efter hinanden for at vælge denne særlige funktion. STOP Tryk for at standse afspilningen helt eller... GO tryk for at genoptage afspilningen. Hvis afspilningen er blevet stoppet helt, skal du trykke her for at starte afspilningen igen fra begyndelsen Sådan søger eller spoler du gennem en DVD... ss tt Tryk for at søge frem eller tilbage under afspilning ss tt Tryk igen for at ændre hastighed GO Tryk for at genoptage afspilningen BEMÆRK! DVD 1 kan nogle gange afspille diske med andre filformater. Hvis du sætter sådan en disk i, skal du betjene skærmmenuerne, som om du havde sat en DVD i.

11 11 Ved afspilning af en musik-cd... Når du sætter en musik-cd i, vises menuen Audio Disc Mode på skærmen*. Du kan starte eller standse afspilningen helt, gå trinvist mellem numrene eller søge frem og tilbage med forskellige hastigheder på en disk. Sådan skifter du spor på en musik-cd... DVD Tryk for at afspille en CD 0 9 Tryk på eller for at gå trinvist til det næste eller det forrige nummer. Tryk flere gange for at springe til et andet nummer på CD en Tryk på tallet for musiknummeret på Beo4 for at gå direkte til nummeret Sådan holder du pause i eller stopper afspilningen af en musik-cd... DVD Tryk for at starte afspilningen af en CD play fts track program 1 track On time Off 13 total tracks Audio Disc Mode total time > Clear all Menuen Audio Disc Mode Menuen viser dig status for en CD, som er sat i, tallet for det aktuelle musiknummer, den forløbne tid, det samlede antal musiknumre og den samlede afspilningstid. *Afspil en musik-cd uden menuen Du kan også afspille en musik-cd uden at aktivere fjernsynsskærmen. Det er dog kun muligt, hvis fjernsynet er indstillet på Option 2. Se vejledningen til fjernsynet for at få yderligere oplysninger om programmering af options. Med DVD 1 og dit fjernsyn i stand-by... > Tryk på LIST flere gange, indtil AV* vises i Beo4 s display. > Tryk på DVD for at afspille en CD. *For at få vist AV på Beo4 skal du føje den til Beo4 s liste over funktioner. Se vejledningen til Beo4 for at få yderligere oplysninger. STOP STOP GO Tryk for midlertidigt at standse afspilningen Tryk for at standse afspilningen helt eller... tryk for at genoptage afspilningen. Hvis afspilningen er blevet stoppet helt, skal du trykke her for at starte afspilningen igen fra begyndelsen Sådan søger eller spoler du gennem en musik-cd... ss tt Tryk for at søge tilbage eller frem under afspilningen GO Tryk for at genoptage afspilningen

12 12 Værktøjslinien på skærmen DVD-afspillerens hovedfunktioner er tilgængelige via værktøjslinien øverst på skærmen. Værktøjslinien på skærmen giver dig hurtig adgang til yderligere DVD-funktioner. Zoom ind på et midlertidigt standset skærmbillede, afspil i slowmotion, eller start afspilningen fra et bestemt tidspunkt i den forløbne tid. Værktøjslinien Flyt mellem symbolerne på værktøjslinien for at få vist valgmulighederne for de enkelte funktioner. De aktuelle indstillinger vises under værktøjsliniens symboler. off 3en st no off 1 1 Du kan finde flere oplysninger om de enkelte funktioner, og hvordan de anvendes, på de følgende sider. off 3en st Vinduet Feedback helt til venstre på værktøjslinien informerer dig om den aktuelle status for særlige funktioner. Vinduet Feedback Brug af skiftende kameravinkler. Dette er en diskfunktion, som kun findes på visse DVD er. Sådan anvendes værktøjslinien... Tryk på den blå knap på Beo4. Værktøjslinien vises øverst på skærmen locked Aktiv Parental Control. Se Access Control på side 16 for at få ss tt Tryk for at gå fra funktion til funktion yderligere oplysninger om Parental Control. Tryk for at få vist indstillingsvalg for en bestemt funktion* safe Egnet for børn. Disken er kontrolleret for stødende scener og 0 9 Hvis en bestemt indstilling er anses for egnet til børn. nummereret som et kapitelnummer, kan du vælge resume Afspilningen af en disk genoptages fra det punkt, hvor afspilningen den ved at trykke på den ønskede taltast tidligere blev afbrudt. EXIT Tryk for at fjerne værktøjslinien Handlingen er ikke mulig. Angiver, at og menuerne fra skærmen den pågældende funktion ikke kan aktiveres på nuværende tidspunkt. GO Tryk på GO for at genoptage afspilningen

13 13 Symbolerne på værktøjslinien Nedenfor kan du se en liste over alle symbolerne på værktøjslinien og en beskrivelse af den funktion, de enkelte symboler aktiverer. Beo4 genveje er også angivet. User Preferences Settings Du kan ændre indstillinger for billede, lyd, sprog og Parental Control via denne menu. Se kapitlet Ændring af indstillinger for billede, lyd eller sprog for at få yderligere oplysninger om menuen User Preferences. Undertekstsprog* Det er ofte muligt at se undertekster på DVD er på forskellige sprog. Du kan vælge mellem de undertekstsprog, der findes på DVD en. Hvis du vil skifte undertekster direkte under afspilning, skal du trykke på den grønne knap på Beo4. Afspilningssprog* Dialogen i en DVD-film kan afspilles på flere forskellige sprog, som alle er gemt på disken. Du kan vælge mellem de undertekstsprog, der findes på disken. Hvis du vil skifte afspilningssprog direkte under afspilningen, skal du trykke på den røde knap på Beo4. Lydtype Du kan vælge mellem de forskellige lydtyper, der findes på disken. Pause Standser afspilningen midlertidigt på et bestemt billede og giver dig mulighed for at gå til det forrige eller det næste billede. Slowmotion Giver dig mulighed for at sætte hastigheden af afspilningen ned til et ønsket niveau. Fastmotion Giver dig mulighed for at øge afspilningshastigheden til et niveau, du har valgt. Kameravinkel* På visse DVD er er det muligt at skifte til en anden kameravinkel. Zoom Giver dig mulighed for at zoome ind på et udsnit af billedet, vælge forstørrelsen og panorere frem og tilbage. Titelnummer Du kan vælge mellem titlerne på disken. Kapitelnummer Hvert kapitel i en DVD-film indeholder en scene på samme måde som individuelle melodier på en musik-cd. Tidssøgning Giver dig mulighed for at starte afspilningen fra et punkt i den tid, der er forløbet på disken. Favourite Track Selection (fts)* Giver dig mulighed for at identificere dine yndlingsmusiknumre på en bestemt disk og gemme dem i afspillerens hukommelse. Når funktionen er aktiveret, ser og hører du kun de udvalgte titler, kapitler eller numre på denne disk, når den afspilles. *BEMÆRK! Hvis en funktion er deaktiveret for din afspilleropsætning, eller hvis disken ikke indeholder en bestemt valgmulighed, vil funktionssymbolet og den aktuelle indstilling være nedtonet, og du har ikke adgang til funktionen.

14 14 >> Værktøjslinien på skærmen Sådan anvendes værktøjsliniefunktionerne Kald først værktøjslinien frem ved at trykke på den blå knap. Når værktøjslinien er vist, kan du se nedenstående instruktioner. De leder dig gennem alle tilgængelige funktioner på værktøjslinien. Sådan ændres undertekstsproget... > Tryk på tt for at flytte markøren til symbolet. > Tryk på eller for at gå trinvist gennem de undertekstsprog, der findes på disken. Afspilningen fortsætter, og underteksten skifter, når du flytter markøren gennem valgmulighederne. Sådan ændres dialogsproget... > Tryk på tt for at flytte markøren til symbolet. > Tryk på eller gå trinvist gennem de dialogsprog, der findes på disken. Afspilningen fortsætter, og dialogsproget skifter, når du flytter markøren gennem valgmulighederne. Sådan ændres lydtypen... > Tryk på tt for at flytte markøren til symbolet. > Tryk på eller for at gå trinvist gennem de tilgængelige lydtyper. Afspilningen fortsætter, og lyden ændres, når du flytter markøren gennem valgmulighederne. Sådan skifter du mellem enkeltbilleder... > Tryk på tt for at flytte markøren til symbolet. > Tryk på for at stoppe ved et bestemt billede. > Tryk på ss eller på tt for at skifte mellem de forrige eller de næste billeder. > Tryk på GO for at fjerne værktøjslinien. > Tryk på GO for at genoptage afspilningen. Sådan ser du film i slowmotion... > Tryk på tt for at flytte markøren til symbolet. > Tryk på for at standse billedet. > Tryk nu på ss eller tt for at gå langsomt frem eller tilbage, og når du igen trykker på ss eller tt, ændres hastigheden. Hvis du flytter markøren tilbage til midterpositionen, fortsætter afspilningen ved normal hastighed. > Tryk på EXIT for at fjerne værktøjslinien. > Tryk på GO for at genoptage afspilningen. Sådan søger du fremad eller tilbage... > Tryk på tt for at flytte markøren til symbolet. > Tryk på for at standse billedet. > Tryk nu på ss eller tt for at søge frem eller tilbage, og når du igen trykker på ss eller tt, ændres hastigheden. Hvis du flytter markøren tilbage til midterpositionen, fortsætter afspilningen ved normal hastighed. > Tryk på EXIT for at fjerne værktøjslinien. > Tryk på GO for at genoptage afspilningen. Sådan ændrer du kameravinkel... > Tryk på tt for at flytte markøren til symbolet. > Tryk på eller for at gå trinvist gennem de forskellige kameravinkler, der findes på disken. Afspilningen fortsætter, og kameravinklen ændres, når du flytter markøren gennem valgmulighederne. Sådan zoomer du ind på et udsnit af billedet... > Tryk på tt for at flytte markøren til symbolet. > Tryk på eller på for at vælge den ønskede forstørrelse. > Tryk på GO to gange for at indtaste dit valg og være i stand til at panorere på tværs af billedet. > Tryk på ss tt eller for at gå til det ønskede udsnit af billedet. > Tryk på GO to gange for at se afspilningen af det valgte udsnit. > Tryk på den blå knap for at kalde værktøjslinien frem igen. > Tryk på eller for at indstille zoomfunktionen til Off. > Tryk på GO for at genoptage afspilningen.

15 15 Sådan skifter du til en anden titel på disken... > Tryk på tt for at flytte markøren til symbolet. > Tryk på eller for at gå trinvist gennem titlerne på disken. Afspilningen starter automatisk, eller... > brug taltasterne 0 9 til at indtaste nummeret på den ønskede titel. Afspilningen starter automatisk. Sådan skifter du til et andet kapitel eller nummer... > Tryk på tt for at flytte markøren til symbolet. > Tryk på eller for at gå trinvist gennem kapitlerne eller numrene på disken. Afspilningen starter automatisk, eller... > brug taltasterne 0 9 til at indtaste nummeret på det ønskede kapitel eller nummer. Afspilningen starter automatisk. Sådan går du til et bestemt tidspunkt på disken... > Tryk på tt for at flytte markøren til symbolet. > Tryk på for at kunne indtaste et tidspunkt i talfeltet. Hvis du f.eks. ønsker at starte afspilningen en time inde i en film, skal du indtaste 1:00:00 i talfeltet ved hjælp af taltasterne. > Tryk på GO to gange for at gå til dette tidspunkt. Vælg de yndlingstitler eller -kapitler (fts), der skal afspilles alene... > Tryk på tt for at flytte markøren til symbolet. > Tryk på for at kunne foretage dit valg. Afspilningen stopper, og menuen til højre vises. > Tryk på ss eller tt for at vælge On. > Tryk på for at vælge titler. > Tryk på ss eller tt for at vælge det ønskede titelnummer. > Tryk på GO to gange, hvis du vil gemme hele titlen, eller... > tryk på, når markøren er placeret på det valgte titelnummer, for at gå til det første tilgængelige kapitelnummer. > Tryk på ss eller tt for at flytte mellem kapitlerne, og tryk på GO to gange for at gemme dit valg. Den titel, de kapitler eller de numre, du vælger, vises ved siden af feltet program. > Tryk på EXIT for at fjerne menuen, og tryk på GO for at starte afspilningen af de valgte yndlingsnumre. Sådan afspiller du hele DVD en og deaktiverer funktionen Favourite Track Selection (fts)... > Tryk på tt for at flytte markøren til symbolet. > Tryk på for at kalde menuen fts frem. > Tryk på ss eller tt for at vælge Off. > Tryk på EXIT for at fjerne menuen, og tryk på GO for at genoptage afspilningen. no off 1 1 title chapter program On Sådan sletter du en Favourite Track Selection... > Tryk på tt for at flytte markøren til symbolet. > Tryk på for at kalde menuen fts frem. > Tryk på for at gå til program. > Tryk på ss eller tt for at gå til det valg, du vil slette. > Tryk på GO to gange for at slette valget. > Tryk på EXIT for at fjerne menuen, og tryk på GO for at genoptage afspilningen. Sådan sletter du alle Favourite Track Selections... > Tryk på tt for at flytte markøren til symbolet. > Tryk på for at kalde menuen fts frem. > Tryk på for at gå til Clear all. > Tryk på GO to gange for at slette alle valg. > Tryk på EXIT for at fjerne menuen, og tryk på GO for at genoptage afspilningen. off > > [ ] Clear all Favourite Track Selection BEMÆRK! Når hukommelsen i DVD 1 er fyldt, fjernes den ældste Favourite Track Selection (fts).

16 16 Ændring af indstillinger for billede, lyd eller sprog Du kan til enhver tid ændre indstillingerne for billede, lyd, sprog og Access Control ved hjælp af menuen OSD. Vælg dit foretrukne billedformat, vælg den ønskede lydtype, og indlæs dine foretrukne sprog for undertekster og dialogafspilning. Hvis du vil bestemme, hvad dine børn må eller ikke må se, kan du låse nogle DVD er helt ved hjælp af en sikkerhedskode eller blot låse for enkeltscener. Se følgende sider for yderligere oplysninger om Access Control. Sådan vælger du menuindstillinger Menuen OSD giver dig mulighed for at gemme indstillinger for billede, lyd, sprog og Access Control. off 3en st Symbolerne i OSD menuen vises i venstre side af skærmen. Symbolerne forklares i det følgende. Billedindstillinger Lydindstillinger Undertekster Andre funktioner Sådan bruges menuen OSD... > Tryk på den blå knap på Beo4 under afspilning for at hente værktøjslinien frem øverst på skærmen. > Tryk på ss eller tt for at flytte markøren til OSD. Tryk derefter på GO. Menuen User Preferences vises i venstre side af skærmen. > Tryk på eller for at gå gennem funktionerne i menuen. Funktionsrelaterede menuer åbnes på skærmen, efterhånden som du bevæger dig fremad. > Tryk på tt for at gå over til en af undermenuerne. Tilgængelige indstillinger vises i en fremhævet firkant til højre for den aktuelle menu. > Tryk på tt for at gå over til de tilgængelige indstillinger. > Tryk på eller for at gå gennem listen over tilgængelige indstillinger. > Tryk på ss for at gemme dine valg og gå tilbage gennem de forrige menuer.

17 17 Det finder du i menuen Picture Menuen Picture giver dig mulighed for at vælge skærmformat, farveindstilling, at centrere billedet på skærmen eller ændre billedkontrast. Følgende valgmuligheder er tilgængelige: TV Shape... Vælg billedformat. Mulighederne omfatter: 16:9 (widescreen), 4:3 letterbox (til et widescreen billede på en standard skærmstørrelse med sorte bjælker øverst og nederst på skærmen) samt 4:3 panscan (billedet scanner horisontalt for at sikre, at de vigtigste handlinger vises på skærmen). Black level shift... Justerer farvedynamikken for at sikre en skarp kontrast. Valgmulighederne er On og Off. Video shift... Giver dig mulighed for at centrere billedet horisontalt på skærmen, når du trykker på ss eller tt. Tryk på GO to gange for at gemme din indstilling. Video output... Farvekodningssystem. Valgmulighederne er RGB eller YUV. Vælg RGB. Det finder du i menuen Sound Menuen Sound giver dig mulighed for at vælge den lydopsætning, som svarer til det digitale eller analoge musikudstyr, DVD 1 er tilsluttet. Følgende valgmuligheder er tilgængelige: Digital output... Valgmulighederne er On, Off, PCM og All. Hvis dit fjernsyn er udstyret med et Dolby Digital modul, skal du vælge All. Ellers skal du vælge Off. Analogue output... Valgmulighederne er Stereo og Dolby surr-compat. Vælg Dolby surr-compat. Night mode... Optimerer lyddynamikken under afspilning ved lav lydstyrke. Valgmulighederne er On og Off. Karaoke vocal... Aktiverer eller deaktiverer sang til karaoke-afspilning. Valgmulighederne er On og Off. PCM output... Pulse Code-modulation. Valgmulighederne er 48 KHz eller 96 KHz. Vælg 48 KHz. Det finder du i menuen Language Menuen Language giver dig mulighed for at vælge dine foretrukne sprog til skærmmenuer, dialogafspilning og undertekster. Følgende valgmuligheder er tilgængelige: Audio Language... Vælg sprog for audioafspilning blandt de viste sprog. Hvis dit foretrukne sprog findes på dine DVD er, finder dialogafspilningen sted på dette sprog. Subtitle Language... Vælg dit foretrukne undertekstsprog blandt de viste sprog. Hvis dit foretrukne sprog findes på dine DVD er, vises underteksten på dette sprog*. Menu Language... Vælg menusproget blandt de viste sprog. Det finder du i menuen Other Functions Menuen Functions giver dig mulighed for at bestemme, hvem der har adgang til dine DVD er, samt omfanget af adgangen. Access control... Indstillingerne for Child Lock og Parental Control kan justeres her. Se side 18 for at få yderligere oplysninger om indstillingerne for Access Control. Status window... Aktiverer eller deaktiverer vinduet ved venstre kant af det skærmbillede, som viser den forløbne afspilningstid og holderstatus. Valgmulighederne er On og Off. Low power stand-by... Stil den på Off. PBC (PlayBack Control)... Aktiverer eller deaktiverer en særlig menu til afspilning af diske af typen SVCD (Super Video CD). Valgmulighederne er On og Off. Help text... Aktiverer eller deaktiverer hjælpetekster til menuer. Valgmulighederne er On og Off. *BEMÆRK! Visse DVD er kræver, at du vælger et undertekstsprog i en diskmenu, selvom du tidligere har valgt et standardundertekstsprog i menuen Language.

18 18 Access Control Funktionerne i Access Control giver dig mulighed for at bestemme, hvilke DVD er dine børn må eller ikke må se. Det kan du gøre på to måder: Indtast en firecifret PIN-kode (Personal Identification) for at aktivere funktionen Child Lock. Denne kode skal indtastes for at kunne afspille de DVD er, du ikke personligt har godkendt. Aktiver funktionen Parental Control for at forhindre, at der vises stødende scener. Indtast en PIN-kode for Child lock Indtast en kode for Child lock for at forhindre afspilning af en disk, tillade en enkelt afspilning af en disk eller for at tillade ubegrænset afspilning af en disk. off 3en st Access control Status window Low power standby Sådan aktiveres eller deaktiveres Child lock... > Tryk på den blå knap på Beo4 for at hente værktøjslinien frem på skærmen. > Tryk på ss for at gå til OSD og for at hente menuen User Preferences frem. > Tryk på for at gå ned til. > Tryk på tt for at gå til menuen Functions. Access control er allerede fremhævet. > Tryk på tt for at kunne indtaste en 4-cifret PIN-kode. > Brug taltasterne på Beo4 for at indtaste din kode. > Indtast koden endnu en gang for at bekræfte den. > Tryk på tt for at gå til Child lock. > Tryk på for at aktivere Child lock eller på for at deaktivere Child lock. Child lock Parental level Change country Change code Tillad afspilning af en disk Indtast koden for Access control for enten at tillade en enkelt afspilning eller ubegrænset afspilning af en disk, som er sat i. locked Access Control Play once [ ] [ ] [ ] [ ] Play always [ ] [ ] [ ] [ ] Choose 'Play always' for inserting disc in the child-safe list Når du sætter en ny DVD i... Menuen Access control vises. > For at tillade en enkelt afspilning af den isatte disk skal du trykke på eller for at flytte markøren til Play once. > For at tillade uovervåget afspilning af en disk, du har sat i, skal du flytte markøren til Play always. > Brug taltasterne på Beo4 til at indtaste din PIN-kode. Sådan annullerer du en tidligere tilladelse... > Start afspilning af disken. > Tryk på STOP, når meddelelsen safe vises i vinduet Temporary Feedback. Menuen Child Protect vises. > Tryk på en gang for at annullere en tidligere tilladelse eller på tt for at bekræfte den. DVD 1 kan gemme op til 120 DVD-titler. En titel føjes til listen, når Play always vælges i menuen Child Protect. Hvis listen er fuld, og en ny titel tilføjes, fjernes den ældste titel fra listen. Alle diske i et multidisk-sæt skal godkendes for at børnesikre hele sættet.

19 19 Vælg ønsket PIN-kode Du kan til enhver tid ændre din PIN-kode via menuen Access Control. Hvis du glemmer PIN-koden for Child Lock Det er muligt at annullere Child lock PIN-koden og indtaste en ny. off 3en st Access control Status window Low power standby [ ] [ ] [ ] [ ] Enter code Sådan ændrer du din PIN-kode... > Tryk på den blå knap på Beo4 for at hente værktøjslinien frem på skærmen. > Tryk på ss for at gå til OSD og for at hente menuen User Preferences frem. > Tryk på for at gå ned til og på tt for at gå over til menuen Functions. Access control er allerede fremhævet. > Tryk på tt for at gå til Enter code. > Brug taltasterne på Beo4 til at indtaste din kode. > Tryk på for at gå ned til Change code. Tryk derefter på tt for at kunne indtaste den nye kode. > Indtast den nye 4-cifrede PIN-kode. > Indtast PIN-koden igen for at bekræfte den. > Tryk på EXIT for at afslutte menuerne eller på ss for at gå tilbage gennem de forrige menuer. Sæt en musik-cd og ikke en DVD i... > Tryk på den blå knap på Beo4 for at hente værktøjslinien frem på skærmen. > Tryk på ss for at gå til OSD og for at hente menuen User Preferences frem. > Tryk på for at gå ned til. > Tryk på tt for at gå til menuen Functions. Access control er allerede fremhævet. > Tryk på tt for at kunne indtaste en firecifret PIN-kode. > Tryk på STOP fire gange for at annullere koden. > Brug taltasterne på Beo4 til at indtaste en ny kode. > Indtast koden endnu en gang for at bekræfte den.

20 20 >>> Access Control Parental Control DVD ers grad af egnethed for børn vurderes efter en nationalt fastlagt skala. Parental Control forhindrer visning af scener, der anses for mindre egnede for børn. Vælg ønsket landeindstilling Hvis du ændrer indstillingen for Country i menuen Access Control, kan det påvirke de vurderingsniveauer, som anvendes af Parental Control. off 3en st off 3en st Access control Child lock 2 Access control Child lock Status window Parental level Status window Parental level Low power standby Change country Low power standby Change country Change code Change code Sådan aktiveres Parental Control... > Tryk på den blå knap på Beo4 for at hente værktøjslinien frem på skærmen. > Tryk på ss eller tt for at gå til OSD og på for at hente menuen User Preferences frem. > Tryk på for at gå ned til og på tt for at gå over til menuen Functions. Access control er allerede fremhævet. > Tryk på tt for at gå til Enter code. > Brug taltasterne på Beo4 for at indtaste din kode. > Tryk på for at gå ned til Parental level. Tryk derefter på tt for at kunne vælge et egnethedsniveau. > Tryk på eller for at vælge et filtreringsniveau mellem 1 (for mest egnet) og 8 (for mindst egnet). > Tryk på ss for at gemme dine indstillinger og gå tilbage gennem menuerne. > Tryk på EXIT for at afslutte alle menuer. Sådan ændres landeindstillingen... > Tryk på den blå knap på Beo4 for at hente værktøjslinien frem på skærmen. > Tryk på ss eller tt for at gå til OSD og for at hente menuen User Preferences frem. > Tryk på for at gå ned til og på tt for at gå over til menuen Functions. Access control er allerede fremhævet. > Tryk på tt for at gå til Enter code. > Brug taltasterne på Beo4 for at indtaste din kode. > Tryk på for at gå ned til Change country. Tryk derefter på tt for at kunne vælge en landeindstilling. > Tryk på eller for at vælge et land fra listen. > Tryk på ss for at gemme dine indstillinger og gå tilbage gennem menuerne. > Tryk på EXIT for at afslutte alle menuer. DVD-scener, som vurderes højere end dit valgte niveau, vil ikke blive vist. Hvis alternative scener på eller under dit valgte niveau er tilgængelige på disken, vil disse blive vist i stedet for. Sæt filtreringsniveauet til 0 for at deaktivere Parental Control.

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

BeoCenter 1. Vejledning

BeoCenter 1. Vejledning BeoCenter 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over indholdet af den separate håndbog med sidehenvisninger: Opsætning af BeoCenter 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning

Læs mere

BeoLab 7 1. Vejledning

BeoLab 7 1. Vejledning BeoLab 7 1 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du tilslutte hele systemet til lysnettet. Højttalerbeskyttelse Højttaleren er udstyret med et

Læs mere

DVD 1. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

DVD 1. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR DVD 1 Vejledning Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid,

Læs mere

BeoSound 1. Vejledning

BeoSound 1. Vejledning BeoSound 1 Vejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

BeoSound 1. Brugervejledning

BeoSound 1. Brugervejledning BeoSound 1 1 Brugervejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

BeoLab 4. Vejledning

BeoLab 4. Vejledning BeoLab 4 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du slutte hele systemet til lysnettet. Indikatorlamperne lyser rødt som tegn på, at højttalerne

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning

BeoVision Avant. Vejledning BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

BeoLab 3. Vejledning

BeoLab 3. Vejledning BeoLab 3 Vejledning Fjern topdækslet på BeoLab 3 for at få adgang til godkendelsesmærkaterne. BEMÆRK! Hvis du lytter til høj musik i længere tid, kan det medføre høreskade! Acoustic Lens Technology fremstillet

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

BeoLab 7-4. Vejledning

BeoLab 7-4. Vejledning BeoLa 7-4 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. For at forhindre tilskadekomst må der kun ruges Bang & Olufsens

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

BeoVision 1. Vejledning

BeoVision 1. Vejledning BeoVision 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over håndbogens indhold med sidehenvisninger: Opsætning af BeoVision 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning af en BeoCord

Læs mere

BeoLab 3. Vejledning

BeoLab 3. Vejledning BeoLab 3 Vejledning Fjern topdækslet på BeoLab 3 for at få adgang til godkendelsesmærkaterne. BEMÆRK! Hvis du lytter til høj musik i længere tid, kan det medføre høreskade! Acoustic Lens Technology fremstillet

Læs mere

BeoLab 5. Vejledning

BeoLab 5. Vejledning BeoLab 5 Vejledning Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336 og 73/23. FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel (eller bagside) fjernes. Indeholder

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension.

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

BeoLab 4 PC. Vejledning

BeoLab 4 PC. Vejledning BeoLab 4 PC Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN FORSIGTIG! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af

Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af BEOLAB 8000 Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid,

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

BeoVision Avant DVD. Vejledning

BeoVision Avant DVD. Vejledning BeoVision Avant DVD Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website: www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler,

Læs mere

BeoVision 8. Ny software Tillæg

BeoVision 8. Ny software Tillæg BeoVision 8 Ny software Tillæg Skærmmenuer Dit fjernsyn har fået ny software og muligvis også ny hardware. Dette medfører nye funktioner, som er beskrevet i dette tillæg. Tillægget beskriver kun de væsentligste

Læs mere

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang BeoCom 2 Kom hurtigt i gang Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks.

Læs mere

BeoLab 2. Vejledning

BeoLab 2. Vejledning Beoab 2 Vejledning DOBY, DOBY DIGITA, PO OGIC er registrerede varemærker for Dolby aboratories icensing Corporation. FOSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes.

Læs mere

BeoLab 7-6. Vejledning

BeoLab 7-6. Vejledning BeoLab 7-6 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

BeoCenter 1. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoCenter 1. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoCenter 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over indholdet af den separate håndbog med sidehenvisninger: Opsætning af BeoCenter 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning Vejledning og Håndbog Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening, tilslutning

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler)

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler) BeoLab 6000 Guide S Å D A N S A M L E S H Ø J T T A L E R E N 3 Søjle og fod Det er nemmest at samle foden og højttalersøjlen, hvis højttaleren lægges på et bord. For at beskytte bordet og søjlen mod

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

Indhold. Menuer, 44 Oversigt over skærmmenuer. Indeks, 51

Indhold. Menuer, 44 Oversigt over skærmmenuer. Indeks, 51 HDR 1 Vejledning Indhold 3 Præsentation af HDR 1, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig brug, 9 Få alt at vide

Læs mere

HDR 1. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

HDR 1. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO HDR 1 Vejledning Indhold 3 Præsentation af HDR 1, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig brug, 9 Få alt at vide

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning til stikpanel

BeoCenter 2. Vejledning til stikpanel BeoCenter 2 Vejledning til stikpanel CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele,

Læs mere

BeoLab 5. Vejledning

BeoLab 5. Vejledning BeoLab 5 Vejledning Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336 og 73/23. FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel (eller bagside) fjernes. Indeholder

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indhold. Skærmmenuer, 42 Oversigt over skærmmenuer.

Indhold. Skærmmenuer, 42 Oversigt over skærmmenuer. HDR 2 Vejledning Indhold 3 Præsentation af harddiskoptageren og Beo4, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig

Læs mere

BeoLab 2. Vejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 2. Vejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR Beoab 2 Vejledning FOSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises til kvalificeret

Læs mere

21 DK. VIGTIGT! Læs dette før du tilslutter apparatet. STRØMFORSYGNING: (Se Fig.1) SERVICE: PRODUKT SERVICE CENTRE

21 DK. VIGTIGT! Læs dette før du tilslutter apparatet. STRØMFORSYGNING: (Se Fig.1) SERVICE: PRODUKT SERVICE CENTRE Cyrus DVD8 Brugervejledning VIGTIGT! Læs dette før du tilslutter apparatet FORSIGTIG: Når du ser dette symbol skal du være forsigtig, da der så er vigtige sikkerheds-instruktioner du skal følge i denne

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning beskriver, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen gennemgår betjeningen af BeoCenter 2 både med og uden DVD-funktionalitet. Det vil sige, at der

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning

BeoVision 6. Vejledning BeoVision 6 Vejledning Vejledningen og håndbogen Vejledningen indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om den mere avancerede betjening

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

BeoLab 10. Vejledning

BeoLab 10. Vejledning BeoLab 10 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Advarsel! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

Adaptive Sound Technology. Tillæg

Adaptive Sound Technology. Tillæg Adaptive Sound Technology Tillæg Førstegangsopsætning af fjernsynet Dit system er udstyret med Adaptive Kort beskrivelse af førstegangsopsætning Sound Technology, der giver dig den optimale lydoplevelse

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Beo4 1. Brugervejledning

Beo4 1. Brugervejledning Beo4 1 Brugervejledning I N D H O L D 3 Om Beo4 og denne vejledning Denne vejledning beskriver betjeningsprincipperne for Beo4 fjernbetjeningen, og den forklarer, hvordan du indretter Beo4, så den passer

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O S O U N D C E N T U R Y 1 BeoSound Century er et fascinerende lille og dog forbløffende kraftigt musiksystem med indbyggede højttalere og tre integrerede audiokilder: CD-afspiller, radio og kassettebåndoptager.

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

BeoLab Betjeningsvejledning

BeoLab Betjeningsvejledning BeoLab 3500 Betjeningsvejledning 2 F Ø R D U G Å R I G A N G BeoLab 3500 giver dit centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. Du kan nu spille lige den kilde, du ønsker, på dit centrale system

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

BeoVision MX 4200. Vejledning

BeoVision MX 4200. Vejledning BeoVision MX 4200 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler,

Læs mere

BeoVision 4. Vejledning

BeoVision 4. Vejledning BeoVision 4 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Advarsel! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

Brugermanual Transportabelt DVD system

Brugermanual Transportabelt DVD system Brugermanual Transportabelt DVD system DYON Gennemgang af knapper og funktioner HOVEDENHED 1. LCD (TFT) Display 2. Power ON indicator : Lyset vil tændes når enheden tændes. Lyset vil ændres fra grønt til

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning

BeoVision 6. Vejledning BeoVision 6 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler, der

Læs mere

Betjeningstillæg C-HD207CX

Betjeningstillæg C-HD207CX Betjeningstillæg C-HD207CX 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

Din personlige fjernbetjening

Din personlige fjernbetjening Beo5 Vejledning Din personlige fjernbetjening Med Beo5 fjernbetjeningen får du let adgang til Bang & Olufsen produkter i dit hjem. Når du køber en Beo5, programmerer Bang & Olufsen forhandleren den, så

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCENTER 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465332

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCENTER 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465332 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning type 34003102

Brugervejledning type 34003102 Brugervejledning type 34003102 EXT Brugervejledning, Dansk OneRemote EXT set top box controller. Alene til brug i forbindelse med et Bang & Olufsen eller kompatibelt TV. Betjen disse apparater med en B&O

Læs mere

Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O

Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt,

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u2 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OK Q EPG E Previous WR

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

BeoSound 3. Vejledning

BeoSound 3. Vejledning BeoSound 3 Vejledning Supported file formats are: MP3 Sampling frequencies: 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, and 48 khz Constant or variable bit rates: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

BeoVision MX 8000. Vejledning

BeoVision MX 8000. Vejledning BeoVision MX 8000 Vejledning BeoVision Avant Guide Hvis du mister eller beskadiger CD-ROM en, der hører til BeoVision MX 8000, kan du også finde oplysningerne på Bang & Olufsens website: www.bang-olufsen.com

Læs mere

BeoLab 4000. Vejledning

BeoLab 4000. Vejledning BeoLab 4000 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

Betjeningsprincipper for Beo4 4 Sådan bruges Beo4 fjernbetjeningen

Betjeningsprincipper for Beo4 4 Sådan bruges Beo4 fjernbetjeningen Beo4 Vejledning I N D H O L D 3 Om Beo4 og denne vejledning Denne vejledning beskriver betjeningsprincipperne for Beo4 fjernbetjeningen, og den forklarer, hvordan du indretter Beo4, så den passer til

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 OneRemote EXT Converter Type 34003105 Brugervejledning Beokompatible funktioner Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 34003105u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5 eller

Læs mere

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel B&O Kompatibel Scart Stick DVB-T modtager manual 1 Sådan virker det... 2 2 Indstillinger af modtageren... 3 3 Betjening af modtageren... 4 4 Sådan anvendes BeoLink 1000... 7 5 Reklamation... 8 1- Sådan

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning OneRemote Boxer SmartBox TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012738u1dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk OneRemote EXT-RCA-J1 Converter Type 34003116 Brugervejledning Beokompatible funktioner Maximum TS-4000 XO-4100 34003119u2dk Daglig betjening med Beo4, Beo5 or Beo6 Afspilning og optagelse OO oq oe ow or

Læs mere

Videoprojektor. Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA

Videoprojektor. Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA Videoprojektor Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA Tænd Tryk på og hold Power-knappen i mere end et sekund. Sluk Tryk på og hold Power-knappen i mere end et sekund. Når en power-off boks fremkommer på skærmen

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere