Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336/EØF og 73/23/EØF.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336/EØF og 73/23/EØF."

Transkript

1 DVD 1 Vejledning

2 Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid, som må regnes som vedlikehold av produktene. Slik vedligehold gir ikke grunnlag for å rette mangelskrav mot forhandler eller leverandør, og må bekostes af kjøper. Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336/EØF og 73/23/EØF. CLASS 1 LASER PRODUCT Etiketten på CD-afspilleren er en advarsel om, at apparatet indeholder et lasersystem og er klassificeret som et klasse 1 laserprodukt. I tilfælde af problemer med CD-afspilleren skal du kontakte en Bang & Olufsen forhandler. Apparatet må kun åbnes af uddannet servicepersonale. FORSIGTIG: Anvendelse af andre styreenheder, indstillinger eller procedurer end dem, som er angivet heri, kan resultere i farlig stråling. Brug af optiske instrumenter sammen med dette produkt vil udsætte dine øjne for en større risiko. Da laserstrålen, som bruges i denne CD/DVD-afspiller, kan skade dine øjne, må du ikke forsøge at skille kabinettet ad. Servicearbejde må kun udføres af kvalificeret personale. Der forekommer laserstråling, når apparatet er åbent. Du må ikke stirre ind i laserstrålen. Denne etiket sidder på bagdækslet. Dette produkt indeholder copyright-teknologi, som er beskyttet i henhold til amerikanske patenter, samt andre immaterielle rettigheder, der indehaves af Macrovision Corporation og andre rettighedshavere. Tilladelse til anvendelse af denne copyright-beskyttede teknologi skal gives af Macrovision Corporation. Teknologien er udelukkende beregnet til fjernsynsbrug i hjemmet samt andre begrænsede brugsområder, medmindre tilladelse til anden anvendelse er givet af Macrovision Corporation. Baglæns engineering eller demontering er forbudt. Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbelt D et er varemærker for Dolby Laboratories. Fortroligt ikke-publiceret materiale. Copyright Eftertryk forbudt. DVD Video-logoet er et registreret varemærke.

3 Vejledningens indhold 3 Nøgle til anvendelse af denne vejledning Knapper på Beo4 fjernbetjeningen er repræsenteret ved følgende symboler i vejledningen: Placering og tilslutninger 4 Retningslinier for placering af DVD 1 5 Slut DVD 1 til dit fjernsyn Stikpanelet på bagsiden 21 Oversigt over stikpanel på bagsiden 21 Omskifterindstillinger for fjernsynstypen Knap på Beo4: MENU Vejledningssymbol: MENU Førstegangsopsætning af DVD 1 Sådan passer du din DVD 1 6 Indtast indstillinger for sprog, 22 Daglig vedligeholdelse af din DVD 1 billedformat og land GO ss GO tt Nær- og fjernbetjening af DVD 1 8 Sæt en DVD eller CD i, og start afspilningen 8 Brug nærbetjeningspanelet 9 Brug Beo4 fjernbetjeningen Daglig brug 10 Ved afspilning af en DVD DVD-diskmenuen 11 Ved afspilning af en musik-cd... Værktøjslinien på skærmen 12 Værktøjslinien 13 Symbolerne på værktøjslinien 14 Sådan anvendes værktøjslinien Ændring af indstillinger for billede, lyd eller sprog 16 Sådan vælger du menuindstillinger 17 Vælg ønsket billedform og farve 17 Vælg ønsket lydtype 17 Vælg menu, undertekster og dialogsprog Access Control 18 Indtast en PIN-kode for Child Lock 18 Tillad afspilning af en disk 19 Vælg ønsket PIN-kode 19 Hvis du glemmer PIN-koden for Child Lock 20 Funktionen Parental Control 20 Vælg ønsket landeindstilling

4 4 Placering og tilslutninger Følg retningslinierne og procedurerne på disse sider, når du sætter din DVD 1 op første gang. Retningslinier for placering af DVD 1 Anbring DVD 1 på en solid og jævn overflade. Anbring ikke genstande oven på DVD 1. Anbring ikke DVD 1 i nærheden af radiatorer eller i direkte sollys. Fjernsynsprogramlisten hentes nu frem. Den giver dig en oversigt over alle tilgængelige fjernsynsprogrammer. Anbring ikke DVD 1 på en tæppebelagt overflade, da tæppet blokerer for ventilationshullerne i bunden. DVD 1 er udelukkende beregnet til indendørs brug under tørre forhold og inden for et temperaturområde på C. For at sikre korrekt ventilation skal der være mindst 5 cm fri luft på hver side af DVD 1 og 10 cm over den. Der kan dannes kondensvand, hvis DVD 1 flyttes fra kolde til varme omgivelser. Den kan forstyrre afspilningen. Før du begynder at bruge DVD 1, skal du lade den stå et varmt sted i 1 til 3 timer, indtil fugten er fordampet.

5 5 Slut DVD 1 til dit fjernsyn DVD 1 er beregnet til tilslutning til et Bang & Olufsen fjernsyn via et 21-benet Sæt stikket i stikkontakten Til fjernsynet Sæt stikket i stikkontakten Til fjernsynet AV-kabel. Der anvendes dog andre kabler i visse lande. Hvis der ikke anvendes 21-benede AV-kabler i dit land, kan du følge nedenstående procedure for tilslutning af DVD 1 til dit Bang & Olufsen fjernsyn. Se side 21, som indeholder en oversigt over stikpanelet på DVD 1. Registrer alt det udstyr, som er tilsluttet dit fjernsynssystem, herunder DVD 1. Det sker via menuen Setup på fjernsynet. Se den vejledning, som leveres sammen med Bang & Olufsen fjernsynet, for at sikre korrekt tilslutning og registrering af ekstraudstyr. Tilslutning ved hjælp af 21-benet AV-kabel... > Tilslut stikket mærket AV på DVD 1 til stikket mærket AV på fjernsynet via det 21-benede AV-kabel. > Hvis fjernsynet er udstyret med en indbygget Dolby Digital enhed, skal stikket mærket DIGITAL OUTPUT på DVD 1 tilsluttes til stikket INPUT 1 på fjernsynet. Hvis det nødvendige kabel ikke følger med, kan du få det hos din Bang & Olufsen forhandler. Hvis fjernsynet ikke er udstyret med det indbyggede Dolby Digital modul, skal du også sætte valgmuligheden DIGITAL OUTPUT på ALL i DVD 1 menuen Sound. Se side for yderligere oplysninger. > Sæt omskifteren mærket Y/C-RGB-CVBS bag på DVD 1 i den korrekte position: CVBS Denne omskifterindstilling anvendes, når du slutter DVD 1 til et fjernsyn af typen AV 9000, BeoVision LX, BeoVision MS eller BeoVision MX 4000/4002/6000/7000. RGB Denne omskifterindstilling anvendes, når du slutter DVD 1 til ethvert andet Bang & Olufsen fjernsyn. Y/C Denne omskifterindstilling anvendes, når du slutter DVD 1 til et fjernsyn af typen BeoVision Avant 50 Hz. > Slut til sidst din DVD 1 til stikkontakten ved hjælp af det medfølgende kabel. Din DVD 1 er nu i stand-by angivet ved det røde lys i displaypanelet. Tilslutning uden et 21-benet AV-kabel... Følg nedenstående procedure for tilslutning af DVD 1 til dit Bang & Olufsen fjernsyn: > Slut stikket DATA på DVD 1 til stikket CTRL på fjernsynet. > Slut stikket Y/C på DVD 1 til stikket S-VIDEO på fjernsynet. > Slut stikket CVBS på DVD 1 til stikket VIDEO på fjernsynet. > Slut stikket DIGITAL OUTPUT på DVD 1 til stikket COAX på fjernsynet. > Slut stikkene AUDIO L og AUDIO R for venstre og højre lydkanal på DVD 1 til stikkene R og L på fjernsynet. > Kontroller, at omskifteren bag på DVD 1 mærket Y/C-RGB-CVBS står på RGB. > Slut til sidst din DVD 1 til stikkontakten ved hjælp af det medfølgende kabel. Din DVD 1 er nu i stand-by angivet ved det røde lys i displaypanelet.

6 6 Førstegangsopsætning af DVD 1 DVD 1 beder dig om at vælge indstilling af menusprog, undertekstsprog, dialogsprog, billedformat og land, når du tænder for den første gang. Disse indstillinger kan til enhver tid senere ændres. Se Ændring af indstillinger for billede, lyd eller sprog på side 16 for at få oplysninger om valg af indstillingsmuligheder. Indstilling af undertekster og dialog er foretrukne sprogindstillinger, som ikke afspilles af DVD 1, hvis disse sprog ikke er indeholdt på den DVD, der afspilles. Sådan sætter du DVD 1 op, før du tager den i brug første gang... Førstegangsopsætningen af DVD 1 starter, når du slutter DVD 1 til stikkontakten og tænder for den. En skærmmenu fører dig gennem processen. Auto Configuring in Progress Virgin Mode Menu language English Español Français Portuguès Italiano > Tilslut din DVD 1 til fjernsynet og stikkontakten som vist på forrige side. > Tænd for fjernsynet, og tryk på DVD*. Meddelelsen Auto Configuring In Progress vises kort på skærmen. > Menuerne Virgin Mode vises på skærmen, og du bliver bedt om at vælge blandt de viste valgmuligheder. De omfatter menusprog, undertekstsprog, dialogsprog, billedformat og land. > Tryk på eller på din Beo4 for at navigere gennem menuerne. > Tryk på GO for at indtaste de enkelte valg. Det finder du i Virgin Mode-menuerne Audio language... Vælg sprog for dialogafspilning blandt de viste sprog. Hvis dit foretrukne sprog findes på dine DVD er, finder dialogafspilningen sted på dette sprog. Subtitle language... Vælg dit foretrukne undertekstsprog blandt de viste sprog. Hvis dit foretrukne sprog findes på dine DVD er, vises underteksterne på dette sprog. Menu language... Vælg menusprog blandt de viste sprog. TV Shape... Vælg billedformat fra følgende liste: 16:9 til et widescreen fjernsyn, 4:3 letterbox til et widescreen billede på en normal fjernsynsskærm og 4:3 panscan. Med 4:3 panscan ruller billedet til højre og venstre for at sikre, at de vigtigste begivenheder altid vises på skærmen. Country... Find dit land på den viste liste. Dette påvirker funktionen Access Control (se side 18 20, Access Control, for at få yderligere oplysninger). *BEMÆRK! Hvis din Beo4 fjernbetjening ikke har en DVD-knap, skal du trykke på LIST, indtil CDV vises i Beo4 s display. Tryk derefter på GO. Se den vejledning, som følger med din Beo4, for at få oplysninger om, hvordan CDV føjes til Beo4 s liste.

7 7 Sæt DVD 1 op med netop dit fjernsyn... Denne procedure sikrer, at dine DVD er afspilles i det rigtige billedformat, uanset hvilken type fjernsyn du har. Du skal tænde for DVD 1, før du udfører denne engangs - betjening. LIST V.SETUP GO TUNE 1 2 GO Tryk på LIST på Beo4, indtil V.SETUP* vises i Beo4 s display Tryk på GO for at få vist TUNE Tryk på 1, hvis din DVD 1 er tilsluttet direkte til et fjernsyn fra BeoVision MX serien (dvs. 4000/4002, 6000/7000) Tryk på 2, hvis din DVD 1 er tilsluttet til et BeoVision MX via en AV 2 Expander boks, eller hvis den er tilsluttet til ethvert andet Bang & Olufsen fjernsyn Tryk på GO for at gemme opsætningen *Tilføj V.SETUP til Beo4... Før du kan sætte DVD 1 op til den korrekte fjernsynstype, skal du tilføje en knap på Beo4 fjernbetjeningen. V.SETUP skal bruges til at sætte DVD 1 op med. > Hold knappen nede, og tryk på LIST. > Slip begge knapper. > Tryk på LIST, indtil ADD? vises i displayet. > Tryk på GO for at få vist listen med knapper, du kan vælge mellem. > Tryk på LIST, indtil V.SETUP vises. > Tryk på GO for at tilføje knappen. ADDED vises i Beo4 displayet, og du forlader opsætningsfunktionen. Du skal kun bruge knappen V.SETUP en gang og kan derfor fjerne den, når du har sat DVD 1 op, hvis du vil det. Se vejledningen til Beo4 for at få yderligere oplysninger.

8 8 Din nøgle til anvendelse af DVD 1 Dette kapitel indeholder en vejledning i, hvordan du får adgang til funktionerne i DVD 1 via nærbetjeningspanelet foran på DVD 1 og via Beo4 fjernbetjeningen. EJECT PLAY Nærbetjeningspanelet giver dig mulighed for at sætte en disk i eller tage den ud, starte den, standse afspilningen midlertidigt eller stoppe den, søge frem eller tilbage eller få vist den forløbne tid. Sådan sætter du en disk i > Tryk på EJECT på nærbetjeningspanelet. Holderen glider ud. > Sæt en disk i holderen. DVD er, video-cd er og musik-cd er er disktyper, der kan anvendes. > Tryk på DVD-knappen på Beo4 eller på PLAY på nærbetjeningspanelet for at lukke holderen og starte afspilningen. Du kan sætte en disk i til afspilning på et senere tidspunkt. Tryk på EJECT fra stand-by funktionen, sæt en disk i holderen og tryk igen på EJECT. DVD 1 forbliver i stand-by. Nærbetjeningspanelet EJECT Tryk for at åbne eller lukke holderen. ss tt Tryk for at søge frem eller tilbage under afspilningen. PLAY Tryk for at starte afspilningen. Tryk igen for at standse afspilningen midlertidigt på det aktuelle still-billede eller for at standse musiknummeret midlertidigt. STAND-BY Tryk for at sætte DVD 1 i stand-by. Stopper afspilningen uden at skifte til stand-by, hvis du trykker på knappen under afspilning eller pause. DISPLAY Displayet til højre angiver, hvor lang tid DVD en eller det aktuelle musiknummer på en musik-cd har spillet. Ved skift til et andet DVD-kapitel vises det pågældende kapitelnummer nogle få sekunder i displayet.

9 9 Brug Beo4 fjernbetjeningen Brug Beo4 fjernbetjeningen til betjening af DVD 1. De funktioner, som aktiveres af de enkelte knapper, beskrives i det følgende. Hvis din Beo4 fjernbetjening ikke har en DVDknap, skal du trykke på LIST, indtil CDV vises i Beo4 s display. Tryk derefter på GO. Se den vejledning, som følger med din Beo4, for at få oplysninger om, hvordan CDV føjes til Beo4 s liste. Displayvinduet viser den aktuelle kilde eller funktion. DVD Tryk for at vælge DVD som din kilde, og start afspilningen af den disk, du har sat i. 0 9 Brug taltasterne til at vælge DVD-titler og -kapitler eller -numre. TV LIGHT RADIO SAT DVD CD MENU Tryk på knappen og hold den nede for at hente DVD 1 værktøjslinien frem på skærmen. Du kan også få adgang til denne funktion ved at trykke på den blå knap. V TAPE RECORD A TAPE ss tt Tryk for at søge frem eller tilbage under afspilningen, eller for at gå fra menupunkt til menupunkt GO Tryk for at starte afspilningen, eller tryk to gange for at vælge et menupunkt. TEXT 0 MENU GO Tryk for at gå langsomt frem og tilbage i pause eller for at gå gennem menuvalg. Tryk for at gå trinvist gennem numre på en musik-cd eller sammen med GO for at gå trinvist gennem kapitler på en DVD. Tryk for at vælge et undertekstsprog*. LIST EXIT Tryk for at få vist DVD-diskmenuen. STOP Tryk for at vælge et andet dialogsprog*. Tryk for at få vist DVD 1 værktøjslinien på skærmen. EXIT Tryk for at afslutte skærmmenuerne og fjerne værktøjslinien. STOP Tryk for at standse afspilningen helt. *BEMÆRK! Alternative sprog for undertekster og dialog er kun tilgængelige på visse diske.

10 10 Daglig brug Dette kapitel beskriver, hvordan du afspiller DVD er og CD er på DVD 1, samt de funktioner, som er tilgængelige under afspilningen af en disk. Mens du afspiller en DVD, kan du søge ved forskellige hastigheder, gå trinvist gennem disken eller hente en DVD-diskmenu frem. Du kan også genoptage afspilningen af en DVD der, hvor du stoppede sidste gang, den blev afspillet. Når du afspiller en CD, kan du standse den midlertidigt, skifte til et nyt musiknummer, søge frem og tilbage ved forskellige hastigheder eller vælge et musiknummer ved hjælp af dets nummer. Ved afspilning af en DVD... Du kan starte eller stoppe afspilning, gå trinvist gennem kapitlerne eller søge frem og tilbage uden at kalde DVD værktøjslinien frem på skærmen. Sådan skifter du kapitel på en DVD... GO Tryk på GO og derefter på eller for at gå til det næste eller forrige kapitel GO 1 9 Tryk på GO og derefter på eller flere gange for at springe til et andet kapitel på disken Indtast kapitelnummeret for at gå direkte til dette kapitel Sådan holder du pause i eller standser afspilningen af en DVD... DVD Tryk på DVD-knappen på Beo4 for at starte afspilningen af en DVD Tryk for midlertidigt at standse afspilningen DVD-diskmenuen DVD er kan indeholde bestemte funktioner, f.eks. valg af individuelle scener, kapitler, undertekstsprog osv., som er tilgængelige via en diskmenu. Når DVD er valgt... Tryk på den gule knap for at hente diskmenuen frem Brug piletasterne til at gå fra ss tt funktion til funktion på en disk GO Tryk på GO to gange for at GO indlæse dit valg Visse DVD er har særlige funktioner, som midlertidigt er tilgængelige under afspilningen, f.eks. yderligere filmsekvenser. Disse funktioner kan være ledsaget af en synlig angivelse, som fortæller dig, hvornår de er tilgængelige. Når det er tilfældet, skal du trykke på GO to gange hurtigt efter hinanden for at vælge denne særlige funktion. STOP Tryk for at standse afspilningen helt eller... GO tryk for at genoptage afspilningen. Hvis afspilningen er blevet stoppet helt, skal du trykke her for at starte afspilningen igen fra begyndelsen Sådan søger eller spoler du gennem en DVD... ss tt Tryk for at søge frem eller tilbage under afspilning ss tt Tryk igen for at ændre hastighed GO Tryk for at genoptage afspilningen BEMÆRK! DVD 1 kan nogle gange afspille diske med andre filformater. Hvis du sætter sådan en disk i, skal du betjene skærmmenuerne, som om du havde sat en DVD i.

11 11 Ved afspilning af en musik-cd... Når du sætter en musik-cd i, vises menuen Audio Disc Mode på skærmen*. Du kan starte eller standse afspilningen helt, gå trinvist mellem numrene eller søge frem og tilbage med forskellige hastigheder på en disk. Sådan skifter du spor på en musik-cd... DVD Tryk for at afspille en CD 0 9 Tryk på eller for at gå trinvist til det næste eller det forrige nummer. Tryk flere gange for at springe til et andet nummer på CD en Tryk på tallet for musiknummeret på Beo4 for at gå direkte til nummeret Sådan holder du pause i eller stopper afspilningen af en musik-cd... DVD Tryk for at starte afspilningen af en CD play fts track program 1 track On time Off 13 total tracks Audio Disc Mode total time > Clear all Menuen Audio Disc Mode Menuen viser dig status for en CD, som er sat i, tallet for det aktuelle musiknummer, den forløbne tid, det samlede antal musiknumre og den samlede afspilningstid. *Afspil en musik-cd uden menuen Du kan også afspille en musik-cd uden at aktivere fjernsynsskærmen. Det er dog kun muligt, hvis fjernsynet er indstillet på Option 2. Se vejledningen til fjernsynet for at få yderligere oplysninger om programmering af options. Med DVD 1 og dit fjernsyn i stand-by... > Tryk på LIST flere gange, indtil AV* vises i Beo4 s display. > Tryk på DVD for at afspille en CD. *For at få vist AV på Beo4 skal du føje den til Beo4 s liste over funktioner. Se vejledningen til Beo4 for at få yderligere oplysninger. STOP STOP GO Tryk for midlertidigt at standse afspilningen Tryk for at standse afspilningen helt eller... tryk for at genoptage afspilningen. Hvis afspilningen er blevet stoppet helt, skal du trykke her for at starte afspilningen igen fra begyndelsen Sådan søger eller spoler du gennem en musik-cd... ss tt Tryk for at søge tilbage eller frem under afspilningen GO Tryk for at genoptage afspilningen

12 12 Værktøjslinien på skærmen DVD-afspillerens hovedfunktioner er tilgængelige via værktøjslinien øverst på skærmen. Værktøjslinien på skærmen giver dig hurtig adgang til yderligere DVD-funktioner. Zoom ind på et midlertidigt standset skærmbillede, afspil i slowmotion, eller start afspilningen fra et bestemt tidspunkt i den forløbne tid. Værktøjslinien Flyt mellem symbolerne på værktøjslinien for at få vist valgmulighederne for de enkelte funktioner. De aktuelle indstillinger vises under værktøjsliniens symboler. off 3en st no off 1 1 Du kan finde flere oplysninger om de enkelte funktioner, og hvordan de anvendes, på de følgende sider. off 3en st Vinduet Feedback helt til venstre på værktøjslinien informerer dig om den aktuelle status for særlige funktioner. Vinduet Feedback Brug af skiftende kameravinkler. Dette er en diskfunktion, som kun findes på visse DVD er. Sådan anvendes værktøjslinien... Tryk på den blå knap på Beo4. Værktøjslinien vises øverst på skærmen locked Aktiv Parental Control. Se Access Control på side 16 for at få ss tt Tryk for at gå fra funktion til funktion yderligere oplysninger om Parental Control. Tryk for at få vist indstillingsvalg for en bestemt funktion* safe Egnet for børn. Disken er kontrolleret for stødende scener og 0 9 Hvis en bestemt indstilling er anses for egnet til børn. nummereret som et kapitelnummer, kan du vælge resume Afspilningen af en disk genoptages fra det punkt, hvor afspilningen den ved at trykke på den ønskede taltast tidligere blev afbrudt. EXIT Tryk for at fjerne værktøjslinien Handlingen er ikke mulig. Angiver, at og menuerne fra skærmen den pågældende funktion ikke kan aktiveres på nuværende tidspunkt. GO Tryk på GO for at genoptage afspilningen

13 13 Symbolerne på værktøjslinien Nedenfor kan du se en liste over alle symbolerne på værktøjslinien og en beskrivelse af den funktion, de enkelte symboler aktiverer. Beo4 genveje er også angivet. User Preferences Settings Du kan ændre indstillinger for billede, lyd, sprog og Parental Control via denne menu. Se kapitlet Ændring af indstillinger for billede, lyd eller sprog for at få yderligere oplysninger om menuen User Preferences. Undertekstsprog* Det er ofte muligt at se undertekster på DVD er på forskellige sprog. Du kan vælge mellem de undertekstsprog, der findes på DVD en. Hvis du vil skifte undertekster direkte under afspilning, skal du trykke på den grønne knap på Beo4. Afspilningssprog* Dialogen i en DVD-film kan afspilles på flere forskellige sprog, som alle er gemt på disken. Du kan vælge mellem de undertekstsprog, der findes på disken. Hvis du vil skifte afspilningssprog direkte under afspilningen, skal du trykke på den røde knap på Beo4. Lydtype Du kan vælge mellem de forskellige lydtyper, der findes på disken. Pause Standser afspilningen midlertidigt på et bestemt billede og giver dig mulighed for at gå til det forrige eller det næste billede. Slowmotion Giver dig mulighed for at sætte hastigheden af afspilningen ned til et ønsket niveau. Fastmotion Giver dig mulighed for at øge afspilningshastigheden til et niveau, du har valgt. Kameravinkel* På visse DVD er er det muligt at skifte til en anden kameravinkel. Zoom Giver dig mulighed for at zoome ind på et udsnit af billedet, vælge forstørrelsen og panorere frem og tilbage. Titelnummer Du kan vælge mellem titlerne på disken. Kapitelnummer Hvert kapitel i en DVD-film indeholder en scene på samme måde som individuelle melodier på en musik-cd. Tidssøgning Giver dig mulighed for at starte afspilningen fra et punkt i den tid, der er forløbet på disken. Favourite Track Selection (fts)* Giver dig mulighed for at identificere dine yndlingsmusiknumre på en bestemt disk og gemme dem i afspillerens hukommelse. Når funktionen er aktiveret, ser og hører du kun de udvalgte titler, kapitler eller numre på denne disk, når den afspilles. *BEMÆRK! Hvis en funktion er deaktiveret for din afspilleropsætning, eller hvis disken ikke indeholder en bestemt valgmulighed, vil funktionssymbolet og den aktuelle indstilling være nedtonet, og du har ikke adgang til funktionen.

14 14 >> Værktøjslinien på skærmen Sådan anvendes værktøjsliniefunktionerne Kald først værktøjslinien frem ved at trykke på den blå knap. Når værktøjslinien er vist, kan du se nedenstående instruktioner. De leder dig gennem alle tilgængelige funktioner på værktøjslinien. Sådan ændres undertekstsproget... > Tryk på tt for at flytte markøren til symbolet. > Tryk på eller for at gå trinvist gennem de undertekstsprog, der findes på disken. Afspilningen fortsætter, og underteksten skifter, når du flytter markøren gennem valgmulighederne. Sådan ændres dialogsproget... > Tryk på tt for at flytte markøren til symbolet. > Tryk på eller gå trinvist gennem de dialogsprog, der findes på disken. Afspilningen fortsætter, og dialogsproget skifter, når du flytter markøren gennem valgmulighederne. Sådan ændres lydtypen... > Tryk på tt for at flytte markøren til symbolet. > Tryk på eller for at gå trinvist gennem de tilgængelige lydtyper. Afspilningen fortsætter, og lyden ændres, når du flytter markøren gennem valgmulighederne. Sådan skifter du mellem enkeltbilleder... > Tryk på tt for at flytte markøren til symbolet. > Tryk på for at stoppe ved et bestemt billede. > Tryk på ss eller på tt for at skifte mellem de forrige eller de næste billeder. > Tryk på GO for at fjerne værktøjslinien. > Tryk på GO for at genoptage afspilningen. Sådan ser du film i slowmotion... > Tryk på tt for at flytte markøren til symbolet. > Tryk på for at standse billedet. > Tryk nu på ss eller tt for at gå langsomt frem eller tilbage, og når du igen trykker på ss eller tt, ændres hastigheden. Hvis du flytter markøren tilbage til midterpositionen, fortsætter afspilningen ved normal hastighed. > Tryk på EXIT for at fjerne værktøjslinien. > Tryk på GO for at genoptage afspilningen. Sådan søger du fremad eller tilbage... > Tryk på tt for at flytte markøren til symbolet. > Tryk på for at standse billedet. > Tryk nu på ss eller tt for at søge frem eller tilbage, og når du igen trykker på ss eller tt, ændres hastigheden. Hvis du flytter markøren tilbage til midterpositionen, fortsætter afspilningen ved normal hastighed. > Tryk på EXIT for at fjerne værktøjslinien. > Tryk på GO for at genoptage afspilningen. Sådan ændrer du kameravinkel... > Tryk på tt for at flytte markøren til symbolet. > Tryk på eller for at gå trinvist gennem de forskellige kameravinkler, der findes på disken. Afspilningen fortsætter, og kameravinklen ændres, når du flytter markøren gennem valgmulighederne. Sådan zoomer du ind på et udsnit af billedet... > Tryk på tt for at flytte markøren til symbolet. > Tryk på eller på for at vælge den ønskede forstørrelse. > Tryk på GO to gange for at indtaste dit valg og være i stand til at panorere på tværs af billedet. > Tryk på ss tt eller for at gå til det ønskede udsnit af billedet. > Tryk på GO to gange for at se afspilningen af det valgte udsnit. > Tryk på den blå knap for at kalde værktøjslinien frem igen. > Tryk på eller for at indstille zoomfunktionen til Off. > Tryk på GO for at genoptage afspilningen.

15 15 Sådan skifter du til en anden titel på disken... > Tryk på tt for at flytte markøren til symbolet. > Tryk på eller for at gå trinvist gennem titlerne på disken. Afspilningen starter automatisk, eller... > brug taltasterne 0 9 til at indtaste nummeret på den ønskede titel. Afspilningen starter automatisk. Sådan skifter du til et andet kapitel eller nummer... > Tryk på tt for at flytte markøren til symbolet. > Tryk på eller for at gå trinvist gennem kapitlerne eller numrene på disken. Afspilningen starter automatisk, eller... > brug taltasterne 0 9 til at indtaste nummeret på det ønskede kapitel eller nummer. Afspilningen starter automatisk. Sådan går du til et bestemt tidspunkt på disken... > Tryk på tt for at flytte markøren til symbolet. > Tryk på for at kunne indtaste et tidspunkt i talfeltet. Hvis du f.eks. ønsker at starte afspilningen en time inde i en film, skal du indtaste 1:00:00 i talfeltet ved hjælp af taltasterne. > Tryk på GO to gange for at gå til dette tidspunkt. Vælg de yndlingstitler eller -kapitler (fts), der skal afspilles alene... > Tryk på tt for at flytte markøren til symbolet. > Tryk på for at kunne foretage dit valg. Afspilningen stopper, og menuen til højre vises. > Tryk på ss eller tt for at vælge On. > Tryk på for at vælge titler. > Tryk på ss eller tt for at vælge det ønskede titelnummer. > Tryk på GO to gange, hvis du vil gemme hele titlen, eller... > tryk på, når markøren er placeret på det valgte titelnummer, for at gå til det første tilgængelige kapitelnummer. > Tryk på ss eller tt for at flytte mellem kapitlerne, og tryk på GO to gange for at gemme dit valg. Den titel, de kapitler eller de numre, du vælger, vises ved siden af feltet program. > Tryk på EXIT for at fjerne menuen, og tryk på GO for at starte afspilningen af de valgte yndlingsnumre. Sådan afspiller du hele DVD en og deaktiverer funktionen Favourite Track Selection (fts)... > Tryk på tt for at flytte markøren til symbolet. > Tryk på for at kalde menuen fts frem. > Tryk på ss eller tt for at vælge Off. > Tryk på EXIT for at fjerne menuen, og tryk på GO for at genoptage afspilningen. no off 1 1 title chapter program On Sådan sletter du en Favourite Track Selection... > Tryk på tt for at flytte markøren til symbolet. > Tryk på for at kalde menuen fts frem. > Tryk på for at gå til program. > Tryk på ss eller tt for at gå til det valg, du vil slette. > Tryk på GO to gange for at slette valget. > Tryk på EXIT for at fjerne menuen, og tryk på GO for at genoptage afspilningen. Sådan sletter du alle Favourite Track Selections... > Tryk på tt for at flytte markøren til symbolet. > Tryk på for at kalde menuen fts frem. > Tryk på for at gå til Clear all. > Tryk på GO to gange for at slette alle valg. > Tryk på EXIT for at fjerne menuen, og tryk på GO for at genoptage afspilningen. off > > [ ] Clear all Favourite Track Selection BEMÆRK! Når hukommelsen i DVD 1 er fyldt, fjernes den ældste Favourite Track Selection (fts).

16 16 Ændring af indstillinger for billede, lyd eller sprog Du kan til enhver tid ændre indstillingerne for billede, lyd, sprog og Access Control ved hjælp af menuen OSD. Vælg dit foretrukne billedformat, vælg den ønskede lydtype, og indlæs dine foretrukne sprog for undertekster og dialogafspilning. Hvis du vil bestemme, hvad dine børn må eller ikke må se, kan du låse nogle DVD er helt ved hjælp af en sikkerhedskode eller blot låse for enkeltscener. Se følgende sider for yderligere oplysninger om Access Control. Sådan vælger du menuindstillinger Menuen OSD giver dig mulighed for at gemme indstillinger for billede, lyd, sprog og Access Control. off 3en st Symbolerne i OSD menuen vises i venstre side af skærmen. Symbolerne forklares i det følgende. Billedindstillinger Lydindstillinger Undertekster Andre funktioner Sådan bruges menuen OSD... > Tryk på den blå knap på Beo4 under afspilning for at hente værktøjslinien frem øverst på skærmen. > Tryk på ss eller tt for at flytte markøren til OSD. Tryk derefter på GO. Menuen User Preferences vises i venstre side af skærmen. > Tryk på eller for at gå gennem funktionerne i menuen. Funktionsrelaterede menuer åbnes på skærmen, efterhånden som du bevæger dig fremad. > Tryk på tt for at gå over til en af undermenuerne. Tilgængelige indstillinger vises i en fremhævet firkant til højre for den aktuelle menu. > Tryk på tt for at gå over til de tilgængelige indstillinger. > Tryk på eller for at gå gennem listen over tilgængelige indstillinger. > Tryk på ss for at gemme dine valg og gå tilbage gennem de forrige menuer.

17 17 Det finder du i menuen Picture Menuen Picture giver dig mulighed for at vælge skærmformat, farveindstilling, at centrere billedet på skærmen eller ændre billedkontrast. Følgende valgmuligheder er tilgængelige: TV Shape... Vælg billedformat. Mulighederne omfatter: 16:9 (widescreen), 4:3 letterbox (til et widescreen billede på en standard skærmstørrelse med sorte bjælker øverst og nederst på skærmen) samt 4:3 panscan (billedet scanner horisontalt for at sikre, at de vigtigste handlinger vises på skærmen). Black level shift... Justerer farvedynamikken for at sikre en skarp kontrast. Valgmulighederne er On og Off. Video shift... Giver dig mulighed for at centrere billedet horisontalt på skærmen, når du trykker på ss eller tt. Tryk på GO to gange for at gemme din indstilling. Video output... Farvekodningssystem. Valgmulighederne er RGB eller YUV. Vælg RGB. Det finder du i menuen Sound Menuen Sound giver dig mulighed for at vælge den lydopsætning, som svarer til det digitale eller analoge musikudstyr, DVD 1 er tilsluttet. Følgende valgmuligheder er tilgængelige: Digital output... Valgmulighederne er On, Off, PCM og All. Hvis dit fjernsyn er udstyret med et Dolby Digital modul, skal du vælge All. Ellers skal du vælge Off. Analogue output... Valgmulighederne er Stereo og Dolby surr-compat. Vælg Dolby surr-compat. Night mode... Optimerer lyddynamikken under afspilning ved lav lydstyrke. Valgmulighederne er On og Off. Karaoke vocal... Aktiverer eller deaktiverer sang til karaoke-afspilning. Valgmulighederne er On og Off. PCM output... Pulse Code-modulation. Valgmulighederne er 48 KHz eller 96 KHz. Vælg 48 KHz. Det finder du i menuen Language Menuen Language giver dig mulighed for at vælge dine foretrukne sprog til skærmmenuer, dialogafspilning og undertekster. Følgende valgmuligheder er tilgængelige: Audio Language... Vælg sprog for audioafspilning blandt de viste sprog. Hvis dit foretrukne sprog findes på dine DVD er, finder dialogafspilningen sted på dette sprog. Subtitle Language... Vælg dit foretrukne undertekstsprog blandt de viste sprog. Hvis dit foretrukne sprog findes på dine DVD er, vises underteksten på dette sprog*. Menu Language... Vælg menusproget blandt de viste sprog. Det finder du i menuen Other Functions Menuen Functions giver dig mulighed for at bestemme, hvem der har adgang til dine DVD er, samt omfanget af adgangen. Access control... Indstillingerne for Child Lock og Parental Control kan justeres her. Se side 18 for at få yderligere oplysninger om indstillingerne for Access Control. Status window... Aktiverer eller deaktiverer vinduet ved venstre kant af det skærmbillede, som viser den forløbne afspilningstid og holderstatus. Valgmulighederne er On og Off. Low power stand-by... Stil den på Off. PBC (PlayBack Control)... Aktiverer eller deaktiverer en særlig menu til afspilning af diske af typen SVCD (Super Video CD). Valgmulighederne er On og Off. Help text... Aktiverer eller deaktiverer hjælpetekster til menuer. Valgmulighederne er On og Off. *BEMÆRK! Visse DVD er kræver, at du vælger et undertekstsprog i en diskmenu, selvom du tidligere har valgt et standardundertekstsprog i menuen Language.

18 18 Access Control Funktionerne i Access Control giver dig mulighed for at bestemme, hvilke DVD er dine børn må eller ikke må se. Det kan du gøre på to måder: Indtast en firecifret PIN-kode (Personal Identification) for at aktivere funktionen Child Lock. Denne kode skal indtastes for at kunne afspille de DVD er, du ikke personligt har godkendt. Aktiver funktionen Parental Control for at forhindre, at der vises stødende scener. Indtast en PIN-kode for Child lock Indtast en kode for Child lock for at forhindre afspilning af en disk, tillade en enkelt afspilning af en disk eller for at tillade ubegrænset afspilning af en disk. off 3en st Access control Status window Low power standby Sådan aktiveres eller deaktiveres Child lock... > Tryk på den blå knap på Beo4 for at hente værktøjslinien frem på skærmen. > Tryk på ss for at gå til OSD og for at hente menuen User Preferences frem. > Tryk på for at gå ned til. > Tryk på tt for at gå til menuen Functions. Access control er allerede fremhævet. > Tryk på tt for at kunne indtaste en 4-cifret PIN-kode. > Brug taltasterne på Beo4 for at indtaste din kode. > Indtast koden endnu en gang for at bekræfte den. > Tryk på tt for at gå til Child lock. > Tryk på for at aktivere Child lock eller på for at deaktivere Child lock. Child lock Parental level Change country Change code Tillad afspilning af en disk Indtast koden for Access control for enten at tillade en enkelt afspilning eller ubegrænset afspilning af en disk, som er sat i. locked Access Control Play once [ ] [ ] [ ] [ ] Play always [ ] [ ] [ ] [ ] Choose 'Play always' for inserting disc in the child-safe list Når du sætter en ny DVD i... Menuen Access control vises. > For at tillade en enkelt afspilning af den isatte disk skal du trykke på eller for at flytte markøren til Play once. > For at tillade uovervåget afspilning af en disk, du har sat i, skal du flytte markøren til Play always. > Brug taltasterne på Beo4 til at indtaste din PIN-kode. Sådan annullerer du en tidligere tilladelse... > Start afspilning af disken. > Tryk på STOP, når meddelelsen safe vises i vinduet Temporary Feedback. Menuen Child Protect vises. > Tryk på en gang for at annullere en tidligere tilladelse eller på tt for at bekræfte den. DVD 1 kan gemme op til 120 DVD-titler. En titel føjes til listen, når Play always vælges i menuen Child Protect. Hvis listen er fuld, og en ny titel tilføjes, fjernes den ældste titel fra listen. Alle diske i et multidisk-sæt skal godkendes for at børnesikre hele sættet.

19 19 Vælg ønsket PIN-kode Du kan til enhver tid ændre din PIN-kode via menuen Access Control. Hvis du glemmer PIN-koden for Child Lock Det er muligt at annullere Child lock PIN-koden og indtaste en ny. off 3en st Access control Status window Low power standby [ ] [ ] [ ] [ ] Enter code Sådan ændrer du din PIN-kode... > Tryk på den blå knap på Beo4 for at hente værktøjslinien frem på skærmen. > Tryk på ss for at gå til OSD og for at hente menuen User Preferences frem. > Tryk på for at gå ned til og på tt for at gå over til menuen Functions. Access control er allerede fremhævet. > Tryk på tt for at gå til Enter code. > Brug taltasterne på Beo4 til at indtaste din kode. > Tryk på for at gå ned til Change code. Tryk derefter på tt for at kunne indtaste den nye kode. > Indtast den nye 4-cifrede PIN-kode. > Indtast PIN-koden igen for at bekræfte den. > Tryk på EXIT for at afslutte menuerne eller på ss for at gå tilbage gennem de forrige menuer. Sæt en musik-cd og ikke en DVD i... > Tryk på den blå knap på Beo4 for at hente værktøjslinien frem på skærmen. > Tryk på ss for at gå til OSD og for at hente menuen User Preferences frem. > Tryk på for at gå ned til. > Tryk på tt for at gå til menuen Functions. Access control er allerede fremhævet. > Tryk på tt for at kunne indtaste en firecifret PIN-kode. > Tryk på STOP fire gange for at annullere koden. > Brug taltasterne på Beo4 til at indtaste en ny kode. > Indtast koden endnu en gang for at bekræfte den.

20 20 >>> Access Control Parental Control DVD ers grad af egnethed for børn vurderes efter en nationalt fastlagt skala. Parental Control forhindrer visning af scener, der anses for mindre egnede for børn. Vælg ønsket landeindstilling Hvis du ændrer indstillingen for Country i menuen Access Control, kan det påvirke de vurderingsniveauer, som anvendes af Parental Control. off 3en st off 3en st Access control Child lock 2 Access control Child lock Status window Parental level Status window Parental level Low power standby Change country Low power standby Change country Change code Change code Sådan aktiveres Parental Control... > Tryk på den blå knap på Beo4 for at hente værktøjslinien frem på skærmen. > Tryk på ss eller tt for at gå til OSD og på for at hente menuen User Preferences frem. > Tryk på for at gå ned til og på tt for at gå over til menuen Functions. Access control er allerede fremhævet. > Tryk på tt for at gå til Enter code. > Brug taltasterne på Beo4 for at indtaste din kode. > Tryk på for at gå ned til Parental level. Tryk derefter på tt for at kunne vælge et egnethedsniveau. > Tryk på eller for at vælge et filtreringsniveau mellem 1 (for mest egnet) og 8 (for mindst egnet). > Tryk på ss for at gemme dine indstillinger og gå tilbage gennem menuerne. > Tryk på EXIT for at afslutte alle menuer. Sådan ændres landeindstillingen... > Tryk på den blå knap på Beo4 for at hente værktøjslinien frem på skærmen. > Tryk på ss eller tt for at gå til OSD og for at hente menuen User Preferences frem. > Tryk på for at gå ned til og på tt for at gå over til menuen Functions. Access control er allerede fremhævet. > Tryk på tt for at gå til Enter code. > Brug taltasterne på Beo4 for at indtaste din kode. > Tryk på for at gå ned til Change country. Tryk derefter på tt for at kunne vælge en landeindstilling. > Tryk på eller for at vælge et land fra listen. > Tryk på ss for at gemme dine indstillinger og gå tilbage gennem menuerne. > Tryk på EXIT for at afslutte alle menuer. DVD-scener, som vurderes højere end dit valgte niveau, vil ikke blive vist. Hvis alternative scener på eller under dit valgte niveau er tilgængelige på disken, vil disse blive vist i stedet for. Sæt filtreringsniveauet til 0 for at deaktivere Parental Control.

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning til stikpanel

BeoCenter 2. Vejledning til stikpanel BeoCenter 2 Vejledning til stikpanel CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele,

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler)

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler) BeoLab 6000 Guide S Å D A N S A M L E S H Ø J T T A L E R E N 3 Søjle og fod Det er nemmest at samle foden og højttalersøjlen, hvis højttaleren lægges på et bord. For at beskytte bordet og søjlen mod

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Beo4 1. Brugervejledning

Beo4 1. Brugervejledning Beo4 1 Brugervejledning I N D H O L D 3 Om Beo4 og denne vejledning Denne vejledning beskriver betjeningsprincipperne for Beo4 fjernbetjeningen, og den forklarer, hvordan du indretter Beo4, så den passer

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

BeoSound 3000. Håndbog

BeoSound 3000. Håndbog BeoSound 3000 Håndbog BeoSound 3000 det komplet integrerede musiksystem Hver gang du rækker hånden frem for at betjene BeoSound 3000, åbner glasdørene sig som ved et trylleslag og lokker dig ind i musikkens

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen Sådan lejer du film hjemme fra sofaen med DLG TV Bredbånd - Film for enhver smag. Scanbox entertainment. Disney 2010 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. Nordisk Film 2010 Warner Bros. Ent. Inc.

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

BeoSound 5 Encore. Vejledning

BeoSound 5 Encore. Vejledning BeoSound 5 Encore Vejledning Kære kunde Denne vejledning beskriver produktets funktioner indgående og indeholder desuden oplysninger om særlige funktioner fra vejledningen Kom godt i gang. Du kan bl.a.

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

BeoSound 4. Vejledning

BeoSound 4. Vejledning BeoSound 4 Vejledning Indhold Præsentation af musiksystemet Præsentation af musiksystemet, 4 Menusystem, 5 Brug af musiksystemet, 6 Find ud af, hvordan du tænder for og betjener kilder, f.eks. CD, radio

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O V I S I O N M X 1 Deres BeoVision MX fjernsyn er konstrueret til at give Dem ukompliceret nydelse og fornøjelse i mange år. Alle betjeninger udføres let med fjernbetjeningen Beo4. Alt fra de daglige

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

BeoSound 6. Vejledning

BeoSound 6. Vejledning BeoSound 6 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Advarsel! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8. For primære

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-979 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 20 21 22 1 2 19 18 NFC 3 4 5 6 7 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Hurtigstartsguide 1) Hovedstrømkontakt 2) Antenne, luft 3) Højttalerudgange 4) Optiske indgange til digitallyd

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Quickguide til Waoo! TV-funktioner Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Få flere TV oplevelser HD så får du alle detaljer med Med HD får du krystalklart TV, så du lever dig ind

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

XV-N315B/XV-N316S/ XV-N310B/XV-N312S/ XV-N210B/XV-N212S

XV-N315B/XV-N316S/ XV-N310B/XV-N312S/ XV-N210B/XV-N212S DVD AFSPILLER XV-N315B/XV-N316S/ XV-N310B/XV-N312S/ XV-N210B/XV-N212S Inden brugen 2 15 Klargøring 4 Grundlæggende betjening 9 Forskellige afspilningsmåder 12 VIDEO Afspilning af lyd/videofiler 21 Regionskode

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

BeoVision 3. Håndbog

BeoVision 3. Håndbog BeoVision 3 Håndbog Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid,

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Tilslutning af computeren til et fjernsyn

Tilslutning af computeren til et fjernsyn Tilslutning af computeren til et fjernsyn Din pc har en TV out-udgang, hvilket betyder, at du kan slutte den til et fjernsyn for at se computerens billede på fjernsynet. Med TV-out-funktionen kan du se

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Betjeningsvejledning SCPH-79004. Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, før du anvender dette produkt, og opbevar den til senere brug.

Betjeningsvejledning SCPH-79004. Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, før du anvender dette produkt, og opbevar den til senere brug. DK Betjeningsvejledning SCPH-79004 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, før du anvender dette produkt, og opbevar den til senere brug. ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1.

BETJENINGSVEJLEDNING. 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1. BETJENINGSVEJLEDNING 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1.8 INDHOLD 1. Forholdsregler...1 2. Produkter...2 3. Monitor

Læs mere

AVERMEDIA Quick Guide CMS3000

AVERMEDIA Quick Guide CMS3000 AVERMEDIA Quick Guide CMS3000-1 - CM3000 Software...3 Monitor...5 Afspilning...6 Lokal afspilning...7 Fjernafspilning i RealTime...9 Backup...10 Support...14-2 - CM3000 Software For at starte applikationen

Læs mere

Installationsguide. til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963. Fiberbredbånd TV Telefoni

Installationsguide. til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963. Fiberbredbånd TV Telefoni Installationsguide til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...11 Generelt om brug af TV boksen...11 Fjernbetjening...12 Hovedmenu...14

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG DVD-P142 http://da.yourpdfguides.com/dref/785116

Din brugermanual SAMSUNG DVD-P142 http://da.yourpdfguides.com/dref/785116 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Programmering af Babysimulator

Programmering af Babysimulator Programmering af Babysimulator Indhold Introduktion... 3 Programmering via computeren... 3 Class... 5 Student... 5 Baby... 6 Start/stop... 6 Schedule order... 6 Quiet Times... 7 Daycare vuggestue... 7

Læs mere

Catalyst Media Center

Catalyst Media Center ATI Catalyst Media Center Brugermanual Copyright 2005 ATI Technologies Inc. Alle rettigheder forbeholdt. ATI, ATI-logoet og ATI-produktnavne samt navne på ATI-produktfunktioner er varemærker og/eller registrerede

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Quick Guide V8.0 - 1 -

Quick Guide V8.0 - 1 - Quick Guide V8.0-1 - Indholdsfortegnelse Generel information...3 Liveview...4 Optagelse af Videosekvenser...5 Afspilning af Videosekvenser...6 Menupanelet...7 Backup...11 Webcam...16 Trouble Shooting...21

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Vejledningen indeholder instruktioner i, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine PSTN, BeoLine ISDN eller BeoCom 6000. Den

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

ipad let øvede, modul 10

ipad let øvede, modul 10 12052014AS ipad for let øvede modul 10 Underholdning på ipad TV og Podcasting Der er mange muligheder for underholdning på ipad'en: I dette modul gennemgås, hvordan man kan se TV, høre eller se podcasts

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre

Læs mere

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager Guide 2 BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager INDHOLD 2 BRUGSANVISNING INDHOLD 1 HOVEDMENU 7 1.1 PROGRAMMERING AF OPTAGELSER (1) 7 1.1.1 Videooptagelse af et kommende program 7 1.1.2 Videooptagelse af

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere