LC-60UQ10E LC-60UQ10EN LC-60UQ10KN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LC-60UQ10E LC-60UQ10EN LC-60UQ10KN"

Transkript

1 MODEL LC-80UQ10E LC-80UQ10EN LC-80UQ10KN LC-70UQ10E LC-70UQ10EN LC-70UQ10KN BRUGSVEJLEDNING LCD-FARVEFJERNSYN LC-60UQ10E LC-60UQ10EN LC-60UQ10KN

2 ASA CE-overensstemmelseserklæring: SHARP Electronics erklærer herved at utstyret LCD-tven er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. Overensstemmelseserklæringen kan findes på: Denne trådløse LAN USB-adapter er kun beregnet til indendørs brug. CE-overensstemmelseserklæring: SHARP Electronics erklærer herved at utstyret 3D-briller er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. Overensstemmelseserklæringen kan findes på:

3 Indledning [ DANSK ] Kære SHARP-kunde Tak for købet af dette SHARP LCD-farvefjernsyn. Læs venligst afsnittet Vigtige sikkerhedsforskrifter omhyggeligt inden ibrugtagning af dette produkt, således at sikkerheden opretholdes, og mange års problemfri anvendelse af produktet sikres. Indhold Indledning...1 Kære SHARP-kunde...1 Indhold...1 Vigtige sikkerhedsforskrifter...2 Medfølgende tilbehør...4 Ekstraudstyr...4 Forberedelse...5 Montering af stativet...5 Anvendelse af fjernbetjeningen...6 Delnavne og funktioner...7 Fjernsyn (set forfra/fra siden)...7 Fjernsyn (set bagfra)...7 Fjernbetjening...8 Lynguide...9 Oversigt over betjening...9 Isætning af CA-kortet i CI-modulet...11 Optagelse CAM PIN-indstilling...11 CI plus 1.3 Standard...11 Brug af HOME-skærmen...12 Brug af Menu-skærmen...13 Brug af softwaretastaturet...13 Indledende auto-installation...14 Indledende auto-installation...14 Hvordan man ser fjernsyn...18 Daglig anvendelse...18 Oplysninger om dine favoritkanaler...20 Udbyderprofil...20 EPG...21 Tekst-tv...24 Tilslutning af eksterne apparater...26 Introduktion til tilslutningerne...26 Videoforbindelser...27 Lydforbindelser...29 AQUOS LINK...30 Styring af HDMI-apparater ved hjælp af AQUOS LINK...30 AQUOS LINK-tilslutning...31 AQUOS LINK-indstilling...32 Betjening af et AQUOS LINK-apparat...32 Brug af smarttelefon sammen med fjernsynet...34 Basal indstilling...35 Billedindstillinger...35 Lydindstillinger...38 Strømbesparelsesindstillinger...39 Se indstillinger...40 Individuel indstilling PIN...43 Individuel indstilling Ur...43 Individuel indstilling Sprog...44 Nyttige funktioner, når du ser fjernsyn...45 Indstilling af valgfrie funktioner...45 Ekstra egenskaber...48 Miracast (Spejling)...50 Andre nyttige egenskaber...51 USB-optagelse...51 Sådan laver du USB-optagelser...52 SD/USB-medie/Hjemmenetværk...55 Sådan vælges billedstørrelsen i tilstanden Foto...56 USB-enhedskompatibilitet...58 Hjemmenetværksserverkompatibilitet...58 Valg af billedstørrelse for videotilstand...58 Tilslutning af en pc...59 Tilslutning af en pc...59 Visning af et pc-billede på fjernsynet...59 Pc-styring af fjernsynet...62 Netværksopsætning...64 Tilslutning til netværket...64 Net TV...66 Hvad er Net TV?...66 NETFLIX...66 Betjeninger i Net TV...66 Nyd 3D-billedvisning...67 Før du bruger 3D-brillerne...67 Forberedelse til 3D-brillerne...68 Brug af 3D-brillerne...69 Forholdsregler når du ser billeder i 3D...71 Displayformat for 3D- og 2D-billeder...72 Visning af 3D-billeder...73 Konfiguration af fjernsynsindstillingerne for at forstærke 3D-billedvisningen Specifikationer 3D-briller...76 Fejlfinding 3D-billeder...76 Tillæg...77 Fejlfinding...77 Opdatering af fjernsynet via DVB-T/T2/C/S/S Sådan får du opdateringsinformation...79 Information om softwarelicensen for dette produkt...80 Deaktivering af Netflix-funktionen...80 Opdatering af fjernsynet via USB/netværk...80 Varemærker...81 Softwarelicenser til Net TV...82 Ansvarfraskrivelse for tjenester ved brug af internettet...82 Specifikationer...83 Specifikationer (trådløs LAN)...84 Specifikationer (Bluetooth)...84 Miljømæssige specifikationer...85 Ophængning af fjernsynet på væggen...85 Specifikationer til vægmonteringssæt...86 Dimensionelle tegninger...88 EU-energimærkat for fjernsyn...90 Illustrationerne og OSD i denne brugsvejledning er udelukkende ment som forklaring og kan variere en smule fra de reelle handlinger. Eksemplerne i denne manual er baseret på odeller på 60. 1

4 Indledning Vigtige sikkerhedsforskrifter Rengøring netledningen tages ud af stikkontakten i væggen, inden rengøring af produktet udføres. Rengør produktet med en fugtig klud. Anvend ikke flydende rengøringsmidler eller aerosol-rengøringsmidler til rengøringen. Brug en blød, fugtig klud til forsigtigt at tørre panelet af, når det er støvet. For at beskytte panelet bør du ikke anvende en kemisk klud til at rengøre det. Kemikalier kan forårsage skade eller ridser på fjernsynets kabinet. Vand og fugt anbring ikke produktet i nærheden af vand, som for eksempel badekar, vaskebaljer, køkkenvaske, vaskemaskiner, svømmebassin eller i en fugtig kælder. Anbring ikke vaser eller andre beholdere, som indeholder vand, på produktet. Vandet kan blive spildt på produktet med brand og/eller elektrisk stød til følge. Stativ anbring ikke produktet på en ustabil rullevogn, et stativ, en trefod eller et bord. Dette kan bevirke, at produktet falder ned, hvilket kan føre til alvorlig personskade og skade på produktet. Anvend kun en rullevogn, et stativ, en konsol eller et bord, som anbefales af fabrikanten eller sælges med produktet. Sørg for at følge fabrikantens anvisninger, hvis du monterer produktet på væggen. Anvend kun det af fabrikanten anbefalede monteringsmateriale. Hvis du flytter produktet, mens det er anbragt på en rullevogn, skal dette ske med den største forsigtighed. Bratte standsninger, for megen kraft og en ujævn gulvflade kan bevirke, at produktet falder ned fra rullevognen. Ventilation Ventilatorerne og andre åbninger i kabinettet er beregnet til ventilation. Undlad at tildække eller blokere disse ventilationsåbninger og huller, da utilstrækkelig ventilation kan medføre overophedning og/eller afkortning af produktets levetid. Anbring ikke fjernsynet på en seng, en sofa, et tæppe eller en lignende overflade, da dette kan blokere ventilationsåbningerne. Dette produkt er ikke beregnet til indbygget installation; det må ikke anbringes på et indelukket sted, som for eksempel i en bogreol eller et rack, med mindre der sørges for passende ventilation, eller fabrikantens anvisninger følges. Sørg for, at der er plads omkring apparatet til ventilation (mindst 10 cm). Det i dette produkt anvendte LCD-panel er lavet af glas. Det kan derfor gå i stykker, hvis produktet tabes eller udsættes for stød. Vær påpasselig med ikke at skære dig på glasskårene, hvis LCD-panelet er gået i stykker. Varmekilder hold produktet borte fra varmekilder som for eksempel radiatorer, varmeapparater, ovne og andre varmefrembringende produkter (inklusive forstærkere). For at forhindre brand, må man aldrig anbringe levende lys eller åben ild oven på eller i nærheden af fjernsynet. For at forhindre brand eller fare for stød, må man ikke anbringe netledningen under fjernsynet eller andre tunge genstande. Høretelefoner indstil ikke lydstyrken til et højt niveau. Høreeksperter advarer mod længerevarende lytning til høje lydstyrker. Lad ikke et stillbillede stå på skærmen i længere tid, da et efterbillede derved kan dannes. Når netstikket er sat i, vil der altid forbruges en smule strøm. Servicering forsøg ikke selv at servicere produktet. Fjernelse af dækslerne kan udsætte dig for højspænding og andre farlige forhold. Overlad al servicering til en kvalificeret person. LCD-panelet er et meget højteknologisk produkt, som giver fine billeddetaljer. På grund af et stort antal pixel, kan der af og til komme nogle få ikke-aktive pixel frem på skærmen som faste blå, grønne, røde eller gule punkter. Dette er inden for produktspecifikationerne og er ikke nogen fejl. Forsigtighedsregler for transport af fjernsynet Når du transporterer fjernsynet, må du ikke gøre det ved at lægge tryk på displayet. Sørg altid for at få en anden person (80 : to eller flere personer) til at hjælpe dig med at flytte TV et, og hold altid fast i det med begge hænder en hånd på hver side af TV et. Pleje af kabinettet Brug en blød klud (bomuld, flannel osv.) og tør forsigtigt overfladen på kabinettet af. Brug af en kemisk klud (våd/tør papirlignende klud osv.) kan deformere komponenterne på hovedenheden eller forårsage revner. Aftørring med en hård klud eller megen kraft kan ridse overfladen på kabinettet. Hvis kabinettet er meget beskidt, kan du anvende en blød klud (bomuld, flannel osv.), der er gennemvædet med naturligt rengøringsmiddel, der er fortyndet med vand og godt vredet, og derefter tørre det af med en blød, tør klud. Undgå at bruge benzen, fortynder og andre opløsningsmidler, da disse kan deformere kabinettet og få malingen til at skalle af. Anvend ikke insekticider eller andre flygtige væsker. Undgå også, at kabinettet kommer i kontakt med gummi- eller vinylprodukter i en længere periode. Plastificeringsmidler inde i plastikken kan forårsage deformering af kabinettet og få malingen til at skrælle af. 2

5 Indledning Pleje af frontpanelet Sluk for hovedafbryderen og tag ledningen ud af stikket, før du foretager dig noget. Tør forsigtigt overfladen af frontpanelet af med en blød klud (bomuld, flannel osv.). For at beskytte frontpanelet bør du ikke anvende en beskidt klud, flydende rengøringsmidler eller en kemisk klud (våd/tør papirlignende klud osv.). Dette kan beskadige frontpanelets overflade. Aftørring med en hård klud eller megen kraft kan ridse overfladen på frontpanelet. Brug en blød, fugtig klud til forsigtigt at tørre frontpanelet af, når det er meget beskidt (undgå at bruge megen kraft, da det kan ridse frontpanelets overflade). Hvis frontpanelet er støvet, kan du anvende en antistatisk børste, der kan købes i handlen, til at rengøre det. ADVARSEL For at forhindre brand skal du altid sørge for at holde levende lys eller anden åben ild borte fra produktet. 3D-briller Forebyggelse af utilsigtet indtagelse Hold tilbehør uden for små børns rækkevidde. Små børn kan sluge disse dele ved et uheld. Hvis et barn ved et uheld sluger nogle af disse dele, skal du straks opsøge en læge. Skil ikke ad 3D-brillerne må ikke ændres eller skilles ad, undtagen når batterierne skal skiftes. 3D-brillerne må ikke ændres. Advarsel vedrørende litiumbatterier Batterierne må ikke udsættes for for meget varme, såsom direkte sollys eller brand. Batterierne skal skiftes med samme eller tilsvarende batterityper. Bruges et forkert batteri, kan dette ske at eksplodere. Sørg for at batterierne vender rigtigt, når de sættes i (+ og ). Følg den rigtige fremgangsmåde, når batterierne sættes i. Sættes batterierne forkert i, kan de ødelægges, eller de kan begynde at lække batterivæske, som kan føre til brand, personskade eller beskadigelse af ejendele. Håndtering af 3D-brillerne Undgå at tabe, øge tryk på eller træde på 3D-brillerne. Dette kan beskadige glasdelen, hvilket kan resultere i personskade. Vær opmærksom på, at fingeren ikke sidder fast i hængseldelen på 3D-brillerne. Dette kan forårsage personskade. Vær særlig opmærksom, når børn anvender dette produkt. Brug af 3D-brillerne Brugen af 3D-brillerne bør begrænses. Sikkerhedsvejledningen fastsætter maksimalt 3 timers brug og i alle tilfælde ikke mere end filmlængde, inklusive pause Brug kun 3D-brillerne til det angivne formål. Bevæg dig ikke for meget, når du har 3D-brillerne på. Det omkringliggende område virker mørkt, hvilket kan resultere i fald eller andre uheld, der kan forårsage personskade. Pleje af 3D-brillerne Brug kun den klud, der følger med 3D-brillerne, til at rengøre linserne. Fjern støv og snavs fra kluden. Støv og andet snavs på kluden kan ridse brilleglassene. Undgå, at bruge opløsningsmidler, såsom benzen eller fortynder, da disse kan ødelægge belægningen. Undgå, at vand eller andre væsker kommer i kontakt med brillerne, når 3D-brillerne rengøres. Opbevar altid 3D-brillerne i etuiet, når de ikke er i brug. Undgå meget fugtige eller varme steder til opbevaring af 3D-brillerne. Visning af 3D-billeder Hvis du oplever svimmelhed, kvalme eller andet ubehag under visning i 3D-billeder, bør du tage dem af og hvile dine øjne. Brug ikke 3D-brillerne, hvis de er ridsede eller i stykker. 3

6 Indledning Medfølgende tilbehør Fjernbetjening ( x 1) AAA størrelse batteri ( x 2) Side 6 og 8 Side 6 Stativ ( x 1) Ekstraudstyr De angivne ekstraudstyrsdele er tilgængelige til dette LCD-farvefjernsyn kan fås i handelen. De kan købes hos nærmeste forhandler. Mere ekstraudstyr kan muligvis fås i handelen i nærmeste fremtid. Når du køber ekstraudstyr, bør du læse det nyeste katalog for at bekræfte kompatibilitet og om delene kan fås. Nr. Delnavn Delnummer Bemærkninger 1 Vægmonteringskonsol (For modeller med 60 /70 ) AN-52AG4 2 3D-briller AN-3DG40 Midten af fjernsynsskærmen er mærket med et c. Se betjeningsvejledningen for 3D-briller for yderligere oplysninger vedrørende brug. For modeller med 80 For modeller med 60 /70 Side 5 3D-briller ( x 2) Netledning ( x 1) (kun for modeller med 80 ) Side 67 Side 9 Indledende opsætningsvejledning (trykt dokument) Vigtige sikkerhedsforskrifter (trykt dokument) 4

7 Forberedelse Montering af stativet Inden du monterer (eller afmonterer) stativet, skal du tage netledningen ud af stikket. Inden du påbegynder arbejdet, skal du lægge beskyttende materialer på det sted, hvor fjernsynet skal anbringes. Dette vil forhindre, at fjernsynet lider skade. Sørg for, at foden sættes på at to eller flere personer. FORSIGTIG Monter stativet i den rigtige retning. Sørg for at følge anvisningerne. Fejlagtig montering af stativet kan bevirke, at fjernsynet falder ned. Når stativet er sat på fjernsynet, skal du ikke holde i stativet, når du anbringer, opsætter, fjerner eller lægger fjernsynet ned. Fjern ikke stativet fra fjernsynet, medmindre det er monteret med et vægbeslag. 1 Kontrollér, at der fulgte 14 skruer (12 M5-skruer og to M4-skruer) med standeren. 2 Fastgørelse af medfølgende stang til foden. 1 Tryk klemmerne på stangen ned i foden. 2 Fastspænd stangen og foden med M5- skruerne (længde: 14 mm) og en almindelig skruetrækker. M5-skruer 3 Sæt stativet ind i åbningerne på undersiden af fjernsynet (hold stativet således, at det ikke falder ud over kanten af baseområdet). Sørg for, at stativet er sat korrekt i fjernsynet. Ukorrekt montering kan resultere i, at fjernsynet vipper. Blød pude 4 Sæt M5-skruerne (længde: 14 mm) i hullerne bag på fjernsynet, og fastspænd dem. M5-skruer 5 Montering af stativdæksel. 1 Montér stativdækslet. 2 Sæt M4-skruen (længde: 8 mm) i hullerne på fodbeslaget, og fastspænd dem. Fastspænd skruen ved at trykke bunden af foden mod siden af fjernsynet. M4-skrue Stativet tages af, ved at man udfører ovenstående trin i omvendt rækkefølge. Der følger ikke en skruetrækker med dette produkt. Vær forsigtig med ikke at få fingrene i klemme mellem fjernsynet og gulvet under monteringen. 5

8 Forberedelse Anvendelse af fjernbetjeningen Isætning af batterierne Før du begynder at bruge fjernsynet, bedes du først indsætte de to medfølgende AAA batterier. Når batterierne er brugt op, og fjernbetjeningen ikke længere virker, bedes du skifte dem med nye AAA batterier. 1 Åbn batteridækslet. Fjernbetjeningens vinkel Anvend fjernbetjeningen ved at rette den mod fjernbetjeningssensoren. Hvis der er genstande mellem fjernbetjeningen og sensoren, kan korrekt fjernbetjening muligvis ikke finde sted. 2 Sæt de to medfølende AAA batterier i fjernbetjeningen. Sæt batterierne i, så deres poler modsvarer (e) og (f) indikeringerne i batterirummet. 3 Luk batteridækslet. 5 m Fjernbetjeningssensor FORSIGTIG Forkert anvendelse af batterierne kan føre til udsivning af kemikalier og/eller eksplosion. Sørg for at følge anvisningerne herunder. Anvend ikke forskellige typer batterier sammen. Forskellige typer batterier har forskellige egenskaber. Anvend ikke gamle og nye batterier sammen. Anvendelse af gamle og nye batterier sammen kan afkorte de nye batteriers levetid eller være årsag til udsivning af kemikalier fra de gamle batterier. Tag batterierne ud, så snart de er udtjente. Kemikalier, der lækker fra batterier, kan være årsag til udslæt. Hvis du opdager udsivning af kemikalier, skal du tørre dem omhyggeligt bort med en klud. De batterier, som følger med dette produkt, kan have en forventet kortere levetid på grund af opbevaringsforholdene. Tag batterierne ud af fjernbetjeningen, hvis du ikke agter at anvende den i et længere tidsrum. Angående bortskaffelse af batterier De medfølgende batterier indeholder ingen skadelige materialer, såsom kadmium, bly eller kviksølv. Regler for brugte batterier stipulerer, at batterier ikke længere må smides ud med almindeligt husholdningsaffald. Smid alle brugte batterier vederlagsfrit i de dertil indrettede opsamlingscontainere, som findes hos forskellige firmaer. Forsigtighedsregler for fjernbetjeningen Udsæt ikke fjernbetjeningen for stød. Udsæt desuden ikke fjernbetjeningen for væske, og lad være med at anbringe den på steder med høj luftfugtighed. Undlad at installere eller anbringe fjernbetjeningen i direkte sol. Varmen kan bevirke, at den bliver deform. Det er ikke sikkert, at fjernbetjeningen vil fungere korrekt, hvis fjernbetjeningssensoren på fjernsynet rammes af direkte sol eller stærkt lys. I sådanne tilfælde skal du ændre vinklen af lyset eller fjernsynet eller anvende fjernbetjeningen nærmere fjernbetjeningssensoren. 6

9 Delnavne og funktioner Fjernsyn (set forfra/fra siden) Fjernsyn (set bagfra) fortsat a (Standby/tændt) MENU (Menu) b (Indgangskilde) :r/s (Program [Kanal]) ILED-lys* 1 C.I. (COMMON INTERFACE) -sprække OUTPUT-terminal (Hovedtelefoner/AUDIO (L/R))* 3 USB 1-port i+/- (Volumen) Dette panel udsender et infrarødt signal til 3D-brillerne du har på, når du ser 3D-billeder. Se side 75 for yderligere oplysninger. I 3D-tilstand: Blåt lys 2D-tilstand: Hvidt lys Fjernsyn (set bagfra) Fjernbetjeningssensor (side 6) OPC-sensor (side 36) RS-232C-terminal PC-terminal EXT 1-terminal (RGB) Komponent EXT 2-terminal (VIDEO/ AUDIO (L/R)) SD CARD-sprække HDMI 1-terminal (HDMI) HDMI 2-terminal (HDMI) HDMI 3-terminal (HDMI/ARC) HDMI 4-terminal (HDMI/MHL) USB 3-port USB 2 (HDD)-port ETHERNET-terminal DIGITAL AUDIO OUTPUT-terminal Antenneterminal Satellitantenneterminal HDMI 2/PC AUDIO (L/R)-stik *2 J HDMI 2- og PC-terminalerne kan begge anvende samme lydindgangsterminal (HDMI 2/PC AUDIO (L/R)). Det rette element skal dog vælges i menuen Valg af lyd (se side 46 for yderligere oplysninger). K Når hovedtelefonen er tilsluttet OUTPUT-terminalen, kan lyden udsendes gennem højtalerne (side 47). L Det kopibeskyttede HDCP 2.2-signal kan kun ses via HDMI1. ADVARSEL Højt lydtryk fra øre- og hovedtelefoner kan forårsage høretab. Indstil ikke lydstyrken til et højt niveau. Høreeksperter advarer mod længerevarende lytning til høje lydstyrker. For at opnå optimal forbindelse til HDMI-kablet/USB-enheden, bedes du bruge et produkt med disse mål. HDMI: Kabinet: (dybde) 12 mm eller mindre/(længde) 32 mm eller mindre USB: Kabinet: (dybde) 10 mm eller mindre/(længde) 57 mm eller mindre Stik: (dybde) 7 mm eller mindre 7

10 Delnavne og funktioner Fjernbetjening LC-60UQ10E LC-70UQ10E LC-80UQ10E LC-60UQ10EN LC-60UQ10KN LC-70UQ10EN LC-70UQ10KN LC-80UQ10EN LC-80UQ10KN >a (Standby/tændt) (side 18) 2 ATV Adgang til konventionel analog fjernsynstilstand. DTV Adgang til digital fjernsynstilstand. SAT Adgang til satellittilstand. RADIO DTV/SAT: Skift mellem Radio- og Dataindstilling. Når kun dataudsendelse (ingen radioudsendelse) sendes af DVB, vil radioudsendelsen blive sprunget over. 3 EXT MEDIA-knapper EXT MEDIA knapperne bruges til AQUOS LINK funktionerne, USBoptagelse osv. AQUOS LINK (side 30_33): Interaktiv styring af kompatible systemenheder ved hjælp af en enkelt fjernbetjening. USB-optagelse (side 51_54): Optag et program du er i gang med at se. 4 Numeriske knapper 0_9 Indstil kanalen. Indtast de ønskede tal. Indstil siden i tekst-tv-indstilling. Når de fem nordiske lande (Sverige, Norge, Finland, Danmark eller Island) vælges i landeindstillingen fra den indledende automatiske installation (side 14), er DTV-servicer fire cifre. Når der vælges et andet land, er DTVservicer tre cifre. 5 A (Flashback) Vend tilbage til den forrige valgte kanal eller eksterne indgang. 6 # (side 35) Vælg lyd-/videoindstillinger. f (Bredformat) (side 46, 58 og 59) Vælg et bredformat. 7 7 (Lydindstilling) (side 19) Vælg lydmultiplexindstilling. 8 i+/- (Volumen) Øg/mindsk fjernsynslydstyrken. 9 e (Mute) Fjernsynslyd til/fra. 0 (HOME) Vis skærmen HOME for internetforbindelse og hjemmenetværksfunktioner samt for at foretage indstillinger af fjernsynet. Q 3D (side 67_76) Vælg mellem 3D- og 2D-billedvisning. W a/b/c/d (markør) Vælg det ønskede element. ; Udfør en kommando. ATV/DTV/SAT: Vis KAN-liste, mens ingen anden Menu -skærm vises. E > ATV/DTV/SAT: Afslut Menu -skærmen. AQUOS NET+: Vend tilbage til startsiden. RCONTROL (side 52, 54 og 57 ) Vis et panel for at betjene visse funktioner på skærmen. T p (Display-information) (side 19) Vis stationsinformation (kanalnummer, signal osv.) på skærmen. P. INFO Vis programinformation, der sendes via digital videoudsendelse (kun DTV/SAT). Y b (INDTAST) (side 18) Vælg en indgangskilde. U APP (side 25) ECO (Standard/Avanceret/Fra) (side 39) Vælg indstillingen Energibesparelse. I m (Tekst-tv) (side 24) ATV: Vis analog tekst-tv. DTV/SAT: Vælg MHEG-5 eller tekst-tv for DTV/SAT. O :r/s ATV/DTV/SAT: Vælg fjernsynskanalen. AQUOS NET+: Ruller sider op/ned. PMENU Åbner/lukker Menu skærmen (side 13). A EPG (side 21_23) DTV/SAT: Vis EPG-skærmen. S6 (Retur) ATV/DTV/SAT: Gå tilbage til den foregående skærm. AQUOS NET+: Retur til den forrige side (dette virker eventuelt ikke for visse tjenester). DKnapper til nyttige betjeninger [ (Undertekst) (side 24 og 44) Kobl undertekstsprog til/fra. k (Vis skjult tekst-tv) (side 24) 1 (Subside) (side 24) 3 (Frys/Hold) (side 24) Frys et filmbillede på skærmen. Tekst-tv: Stop automatisk opdatering af tekst-tv-sider eller ophæv holdindstilling. FKnapperne R/G/Y/B (farve) De farvede knapper anvendes på tilsvarende måde til at vælge de farvede elementer på skærmen (f.eks. EPG, MHEG-5, Tekst-tv). GNETFLIX knap Vis Netflix-skærmen. (se side 66.) Netflix er tilgængelig i visse lande. Ubegrænset medlemskab kræves. Du kan finde mere information på 8

11 Lynguide Oversigt over betjening Følg trinene herunder et efter et, når fjernsynet tages i brug. Nogle af trinene kan være unødvendige, hvilket afhænger af din fjernsynsinstallation og tilslutningen. 1. Forberedelse Tilslutning af fjernsynet 2. Forberedelse Indstilling af fjernsynet w For modeller med 60 /70 w For modeller med 80 Tryk på a på fjernsynet (side 18). Kør den indledende auto-installation (side 14). w Sprogindstilling w Indstilling for hjem/butik w Landeindstilling Kabelbinderen kan flyttes fra til. Anbring fjernsynet i nærheden af stikkontakten i væggen, og hold netstikket inden for rækkevidde. Produktets form er ikke ens i alle lande. Tilslut standard DIN45325-stikket (IEC 169-2) 75 q koaksialkabel. Tilslut satellitantennekablet. Sæt CA-kortet i CI-sprækken, hvis du vil se kodede udsendelser (side 11). Tilslut strømledningen. w Indstilling af PIN w Kanalsøgeindstilling Digital søgning Terrestrisk Kabel Analog søgning Satellit søgning Begynd at søge efter kanaler 9 Til lykke! Du kan nu se fjernsyn. Indstil om nødvendigt antennen, så den optimale signalmodtagning opnås (side 17).

12 Lynguide 3. Daglig anvendelse 1 Tænd/sluk for fjernsynet (side 18) Du kan tænde/slukke for fjernsynet med fjernbetjeningen og på selve fjernsynet. 2 Skift mellem digitale og analoge sendestationer og satellitsendestationer (side 18) 4. Avancerede funktioner 1 Brug af USB-optagelsesfunktionen (side 52_54) 5. Nyd ekstra funktioner 1 Tilslut eksterne apparater Overblik over forbindelse (side 26_31) Sørg for at slukke for fjernsynet og alle apparater, inden du udfører tilslutninger. Skift indgangskilde (side 18) 2 Nyd billeder, musik og video, der er lagret på et SD/USB-medie/ hjemmenetværk (side 55_58) 3 Skift kanaler (side 18) Du kan også vælge en kanal fra HOME > KAN-liste. 3 Visning af et pc-billede på fjernsynsskærmen (side 59_63) 4 Vælg et program ved hjælp af EPG (side 21_23) 2 Justér fjernsynsindstillinger og nyd internettjenester (side 35_50) Du kan starte internetforbindelse og hjemmenetværksfunktioner samt foretage indstillinger af fjernsynet fra skærmen HOME. 4 Nyd internetservice* med fjernsynet (side 12 og 64_68) * Følgende service er nu tilgængelig: YouTube (side 12) Net TV (side 66 68) 5 Se 3D-billeder (side 67_76) Visse menuelementer er nedtonede i 3D-tilstand. Dette er ikke nogen fejl. 10

13 Lynguide Isætning af CA-kortet i CI-modulet For at kunne modtage kodede digitale stationer, skal et fælles grænseflade-modul (CI-modul) sættes i CIsprækken på fjernsyn. 1 Sæt forsigtigt CI-modulet ind i CI-sprækken med kontaktsiden fremad. 2 Logoet på CI-modulet skal vende udad, set fra bagsiden af fjernsynet. Bekræftelse af CI-modul information Gå til TV-menu > Indstilling > Alternativ > CI-indstilling > CI Menu. Denne menu er kun til rådighed for digitale stationer. Denne menus indhold afhænger af udbyderen af CI-modulet. Modul Generel information om CI-moduldisplay. Menu Justeringsparametre for hvert CA-kort vises. Forespørgsel Du kan indtaste numeriske værdier som for eksempel kodeord her. Det tager et par minutter at godkende licensnøglen, når du indsætter et CA-kort i det CI+-kompatible CI-modul første gang. Denne proces fungerer muligvis ikke, hvis antennen ikke modtager et signal, eller du aldrig har kørt Auto-installation. Det CI+-kompatible CI-modul opgraderer nogle gange firmwaren. Du kan muligvis ikke modtage et TV-signal, før du opgraderer. Du kan kun bruge strømknappen under opgradering. Kopibeskyttet indhold udsendes eventuelt ikke eller udsendes med et kopikontrolsignal. Beskyttelsesikonet* vises, når der trykkes på P.INFO, mens der vises kopibeskyttet indhold. * Beskyttelsesikon: X Følg anvisningerne på skærmen, hvis der vises en opdateringsbekræftelsesmeddelelse for CA-kortet, mens der modtages CI+-kompatible udsendelser. Sørg for, at CI-modulet er sat korrekt i. Hvis det gamle CAM bruges, godkendes det muligvis ikke. I dette tilfælde bedes du venligst kontakte din serviceudbyder. Optagelse CAM PIN-indstilling Hvis optagelse af et bestemt program påkræver en CAM PIN-kode, skal du indtaste denne CAM PINkode på forhånd. 1 Gå til TV-menu > Indstilling > Alternativ > CI-indstilling > Optagelse CAM PINindstilling. 2 Indtast CAM PIN-koden. Hvis en PIN-kode ikke indtastes, eller indtastes forkert, er det ikke muligt at optage/afspille programmet. CI plus 1.3 Standard CI Plus er en avanceret udvikling af DVB Common Interface standarden. 1 Vedrørende sikkerhed Programoptagelser kan være underlagt diverse forordninger. Mulig afspilning af krypteret programmer afhænger stærkt af hvilket CA-modul der bruges. Afspilning af krypterede optagelser er nogle gange ikke muligt, eller kun muligt i en begrænset tidsperiode. Programudbydere, der bruger CI Plus standarden, har mulighed for at ligge forskellige rettigheder på deres udsendte programmer. Du bedes venligst være forsigtig, når du bruger USB-optagelsen til at optage udsendte programmer (side 51 54). 2 Administration af liste over serviceudbydere (udbyderprofil) Under specifikationen 1.3, vil CAM muligvis vise kanaloplysningerne (kanalnummer, frekvens osv.), som kan opdateres mens de er i brug. Se venligst Udbyderprofil på side

14 Lynguide Brug af HOME-skærmen Du kan nemt starte denne HOME -skærm og nyde internetforbindelse og hjemmenetværksfunktioner samt foretage indstillinger af fjernsynet. Tips: Indhold i HOME-menu Hovedinformationsområde 1 Vis HOME-skærmen Tryk på 2 Vælg et element (HOME), og HOME -skærmen vises. Tryk på a/b/c/d for at vælge den ønskede tjeneste eller menu, og tryk derefter på ;. Se højre kolonne for yderligere oplysninger om betjening i HOME -skærmen. 3 Afslut HOME-skærmen Handlingen vil forlade HOME -skærmen, hvis du trykker på inden den er fuldført. (HOME), Område med udvalgte og anbefalede funktioner Ikoner for andre funktioner Hovedinformationsområde Her vises forskellige oplysninger, såsom klokken, det aktuelle program og de aktuelle indstillinger. Det er muligt, at skifte mellem de aktuelle indstillinger ved brug af de farvede knapper. Område med udvalgte og anbefalede funktioner Her vises de tilgængelige og anbefalede funktioner. Ikoner for andre funktioner Her vises ikoner for andre funktioner. LCFONT Dette produkt har teknologien LC Font indlejret, som blev udviklet af SHARP Corpororation til klar visning af letlæselige tegn på LCD-skærm. Vedrørende anvisningerne i vejledningen I denne vejledning anvendes følgende udtryk ofte for at gøre vejledningen mere enkel. Gå til TV-menu > Indstilling >... Dette angiver, hvordan du navigerer gennem Menu-skærmen ved hjælp af knapperne a/b/c/d og ;. 12

15 Lynguide Brug af Menu-skærmen Brug af softwaretastaturet Du skal hente OSD for at kunne udføre indstillinger på fjernsynet. OSD for indstillingerne hedder Menu. Menu muliggør forskellige indstillinger og justeringer. Brug softwaretastaturet, når du skal indtaste tekst Vis Menu-skærmen Gå til TV-menu. Du har også mulighed for, at åbne menuen via HOME-skærmen (side 12). Valg på Menu Tryk på c/d for at vælge den ønskede menu, og tryk derefter på ;. Tryk på 6 for at gå tilbage til den foregående kategori. Tryk på c/d for at vælge den ønskede undermenu, og tryk derefter på ;. Tryk på a/b for at markere det element, du vil vælge/justere, og tryk derefter på ;. Valg af muligheder Tryk på a/b eller c/d for at konfigurere styringen til forbedring af fjernsynsvisningen, og tryk derefter på ;. EKSEMPEL Tegnindst. abc Bogstaver a b c d e f Udført END Annuller g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z : /. SP Ryd Slet KAN-liste :Indtast :Tilbage AV mode OPC Baglys Indstilling Billede 3D-lysstyrkeforøgelse Menu [Fra] [Mellem ] Om guide-displayet Guidevisningen under menubjælken viser betjeningerne for OSD. Bjælken oven over er en betjeningsguide for fjernbetjeningen. Bjælken vil skifte i overensstemmelse med hver menuindstillingsskærm. Baglys Ja Nej Se guidevisningen under menubjælken for, hvornår der skal trykkes på knappen ;. KAN-liste :Vælg :Indtast Indstilling :Tilbage 5 R Markør til venstre G Bogstaver Y Tegnindst. B 1 Tegnindst. Skifter tegnsættet til alfabet, tal, symboler osv. 2 Bogstaver Skifter tegn mellem små og store bogstaver. 3 Udført Bekræft indtastningen. 4 Annuller Afbryd indtastningen og luk softwaretastaturet. 5 Knapperne R/G/Y/B (farve) Vælger de farvede elementer på skærmen. 6 Indtastningsmarkør Tryk på c/d for at flytte markøren, når den fremhæves. 7 Indtastningsfelt Den tekst, du indtaster, vises, efterhånden som du indtaster den. 8 Tegn Indtast tegn ved hjælp af disse knapper. 9? Indsæt et linjeskift. Markør til højre 0 Ryd Sletter tegnstrengen. Når markøren er et sted i en linje: Tegnstrengen til højre for markøren slettes. Når markøren er i højre ende af en linje: Hele linjen slettes. Q Slet Hvis markøren er ved højre ende af en linje, sletter dette testen med et tegn ad gangen. Du kan også slette ved at trykke på 6 på fjernbetjeningen. Alt efter programmet kan der være et andet softwaretastatur end det, der er angivet ovenfor. Menu -alternativerne varierer, alt efter de valgte indgangsindstillinger, men betjeningsprocedurerne er de samme. Poster med 4 kan af forskellige årsager ikke vælges. Visse elementer kan ikke vælges afhængigt af signaltyper, valgfrie indstillinger eller tilsluttede apparater. 13

16 Indledende auto-installation Indledende auto-installation Når du tænder for fjernsynet for første gang, efter at du har købt det, vil guiden for indledende autoinstallation automatisk komme frem. Følg menuerne og udfør de nødvendige indstillinger én for én. Bekræft følgende, inden du slukker for fjernsynet E Er antennekablet sat i forbindelse? E Er netledningen sat i forbindelse? 1 Tryk på a på fjernsynet. Guiden for indledende auto-installation kommer frem. 2 Indstilling af OSD. Tryk på a/b/c/d for at vælge det ønskede sprog, og tryk derefter på ;. 3 Valg af placering af fjernsynet. HJEM BUTIK Tryk på c/d for at vælge hvor du vil anvende fjernsynet, og tryk derefter på ;. Bekræftelsesmeddelelsen vises kun, når der er valgt BUTIK. Tryk på c/d for at vælge Ja eller Nej. HJEM: STANDARD er standardindstillingen for indstillingen AV mode. BUTIK: DYNAMISK (fastsat) er standardindstillingen for indstillingen AV mode. Hvis AV mode ændres, skifter fjernsynet automatisk tilbage til DYNAMISK (fastsat), når der ikke er foretages noget på fjernsynet eller med fjernbetjeningen i 30 minutter. BUTIK: Et demonstrationsbillede vil blive vist, når den indledende auto-installation er fuldført. Hvis du ved en fejl har valgt BUTIK, skal du gå til TV-menu > Indstilling > Se visning > Nulstil > og vælge HJEM igen. 4 Landeindstilling. Tryk på a/b/c/d for at vælge dit land eller område, og tryk derefter på ;. Denne indstillingsskærm kommer frem under den indledende auto-installation. Visse funktioner vises ikke eller kan ikke vælges alt efter landeindstillingen eller valg af kabelleverandør. 5 Indstilling af PIN. 1 Tryk på c/d for at vælge Ja, og tryk derefter på ;. Hvis der vælges Nej, springes indstilling af PIN-koden over. 2 Indtast et firecifret tal til PIN-koden med Indtast det samme firecifrede tal som i trin 2 for at bekræfte. 4 Tryk på ;. Når Frankrig eller Italien vælges i landeindstillingen, skal der indstilles en PIN-kode kan ikke indstilles som PIN-kode. Når indstillingen af PIN-koden springes over, indstilles standard-pin-koden ( 1234 ) automatisk. For at ændre PIN-indstilling, se Individuel indstilling PIN (side 43). For at annullere PIN-indstillingen (PIN-indtastning er ikke længere nødvendig), se Nulstil PIN-koden (side 78). 6 Start af kanalsøgning. Digital søgning Analog søgning Satellit søgning Tryk på a/b for at vælge Digital søgning, Analog søgning eller Satellit søgning, og tryk derefter på ;. Når du har udført Digital søgning eller Analog søgning, skifter skærmen til indstillingen Satellit søgning. Du skal derefter trykke på Ja, hvis du ønsker at søge efter satellitkanaler. For at se både digitale og analoge udsendelser skal du foretage Digital søgning eller Analog søgning fra Auto-installation i menuen Indstilling (side 40). Når du vælger Satellit søgning, søges der kun efter satellitudsendelser. Hvis du ønsker at søge efter flere udsendelser, skal du udføre Ekstra søgning fra menuen Programindstilling (side 40_42). Hvis du slukker for fjernsynet efter at have udført en kanalsøgning, vil guiden for indledende auto-installation ikke komme frem. Auto-installationsfunktionen gør det muligt at udføre installationen igen fra menuen TVmenu > Indstilling > Se visning (side 40). Guiden for indledende auto-installation forsvinder, hvis du ikke udfører nogen betjeninger af fjernsynet i 30 minutter, inden du søger efter kanaler. Når Italien eller Frankrig vælges i landeindstillingen, sættes standardværdien for aldersbegrænsning til 18 år. 14

17 Indledende auto-installation Indstilling af digital udsendelse Tryk på c/d for at vælge Terrestrisk eller Kabel, og tryk derefter på ;. Terrestrisk Kabel E Søgning efter terrestriske udsendelser Fjernsynet søger efter, sorterer og gemmer alle modtagbare fjernsynsstationer i henhold til deres indstillinger og den tilsluttede antenne. Tryk på 6, hvis du vil afbryde den igangværende, indledende auto-installation. Der vises eventuelt en skærm til valg af region eller service alt efter landeindstillingen eller valget af kabelleverandør. Følg instruktionerne på skærmen for at foretage valget. Når du har søgt efter terrestriske kanaler, skifter skærmen til indstillingen Satellit søgning (side 16). E Søgning efter kabeludsendelser Sådan ændres hvert element til de rette indstillinger: 1 Tryk på a/b for at vælge menuen, tryk derefter på ;. 2 Tryk på a/b/c/d eller 0_9 for at vælge eller indtaste det rette element/værdi, og tryk derefter på ;. Kodede stationer Søgemetode Start frekvens Netværk ID Symbolforh. 1 Symbolforh. 2 QAM modulation 1 QAM modulation 2 Nulstil Søge start [Ja] [Kanal] [Ingen] 3 Tryk på a/b for at vælge Søge start, og tryk derefter på ;. 4 Tryk på c/d for at vælge Ja til at starte søgning efter kabeludsendelser, og tryk derefter på ;. 5 Fjernsynet søger efter, sorterer og gemmer alle modtagbare fjernsynsstationer i henhold til deres indstillinger og den tilsluttede antenne. Tryk på 6, hvis du vil afbryde den igangværende, indledende auto-installation. Når du har søgt efter kabelkanaler, skifter skærmen til indstillingen Satellit søgning (side 16). Kodede stationer Menu Beskrivelse Valgbare poster Søgemetode Start frekvens Netværk ID Symbolforh. 1/ Symbolforh. 2* 1 QAM modulation 1 QAM modulation 2 Angiver, hvis du skal tilføje betalingstvservice. Angiver, hvordan du kan søge efter kanaler.* 2 Ja, Nej Kanal, Frekvens, Hurtig Fra 47,0_858,0 MHz Angiver Ingen, 0_65535 netværket.* 3 Indtast den modtagne værdi 1000_9000 for CATV.* 4 16, 32, 64, 128, 256 Ingen, 16, 32, 64, 128, 256 I Indstil Symbolforh. 2, hvis kabeludbyderen anvender forskellige symbolforhold. J Detaljer om Søgemetode -elementerne er som følger: _Kanal: Uddrager alle oplysninger fra en kanal (hurtig, men behøver tilsvarende tv-stationer). _Frekvens: Kontrollerer hver frekvens i området (langsom). _Hurtig: Der søges efter alle tjenester ved hjælp af en frekvens. Denne menu virker kun, hvis din kabeludbyder giver dig frekvensen og netværks-id et (f.eks. Hjemmekanal). Når Hurtig er valgt, indstilles Kodede stationer automatisk til Ja, og Ingen for menuen Netværk ID kan ikke vælges. K Indstil kun dette register til det angivne netværks-id uden at registrere eventuelle specielle tjenester. L Symbolforhold angives af kabeludbyderen. Indstilling af analog udsendelse Fjernsynet søger efter, sorterer og gemmer alle modtagbare fjernsynsstationer i henhold til deres indstillinger og den tilsluttede antenne. Tryk på 6, hvis du vil afbryde den igangværende, indledende auto-installation. Når du har søgt efter analoge kanaler, skifter skærmen til indstillingen Satellit søgning (side 16). 15

18 Indledende auto-installation Søgning efter satellitudsendelser Tryk på a/b for at vælge Satellit søgning, og tryk derefter på ;. Digital søgning Analog søgning Satellit søgning Indstillingsskærmen for antenneforbindelsen vises. Enkelt satellit 2 satellitter på toneburst-afbryderkasse Maks. 4 satellitter på DiSEqC multikontakt Fælles satellitsystem Du kan vælge mellem fire typer af antenneforbindelsesmetoder. Kontakt din forhandler, før du anvender en anden metode end Enkelt satellit. E Enkelt satellit -indstilling 1 Tryk på a/b for at vælge Enkelt satellit, og tryk derefter på ;. 2 Tryk på a/b/c/d for at vælge din favoritsatellit, og tryk derefter på ;. Atlantic Bird 1 Euro Bird 1 Følg instruktionerne på skærmen for indstillingerne 2 satellitter på toneburst-afbryderkasse, Maks. 4 satellitter på DiSEqC multikontakt og Fælles satellitsystem. For at indstille flere satellitkanaler skal du gå til Maks. 4 satellitter på DiSEqC multikontakt. Når strømforsyning er nødvendig til en satellitantenne, skal du følge nedenstående procedure for at forsyne den spænding, der er angivet af din serviceudbyder osv.: Gå til TV-menu > Indstilling > Se visning > Kanalindstillinger > Antenneopsætning-DIGITAL > Satellitindstilling > Ændr indst. > Fælles satellitsystem. E Søge start: DVB-S/S2-kanalsøgning. 1 Tryk på c/d for at vælge Ja, og tryk derefter på ;. For at ændre indstillingerne for Kodede stationer skal du trykke på a/b for at vælge det element, der skal genkonfigureres, og derefter foretage Søge start. Kodede stationer Søge start [Ja] Ja Start søgning? 2 Fjernsynet søger efter og gemmer alle modtagbare fjernsynsstationer i henhold til deres indstillinger og den tilsluttede antenne. Vælg Ja for at sortere søgeresultaterne i alfabetisk rækkefølge. Tryk på 6, hvis du vil afbryde den igangværende, indledende auto-installation. Kodede stationer: Angiver, hvis du skal vælge betalingstv-tjenester. Følg proceduren for at foretage Manuel søgning, hvis du vil konfigurere frekvensen eller symbolforholdet og starte søgning efter at have foretaget automatisk søgning under den indledende automatiske installation. Gå til TV-menu > Indstilling > Se visning > Kanalindstillinger > Programindstilling > Satellitindstilling > Manuel søgning. Nej 16

19 Indledende auto-installation Kontrol af signal- og kanalstyrke (DVB-T/T2/C/S/S2) Hvis du installerer en DVB-T/T2/C/S/S2-antenne for første gang eller flytter den, bør du rette antennen således, at du opnår en god modtagelse, idet du tjekker antenneopsætningsskærmen. 1 Gå til TV-menu > Indstilling > Se visning > Kanalindstillinger > Antenneopsætning- DIGITAL. 2 Tryk på a/b for at vælge Digital opsæt. eller Satellitopsætn., og tryk derefter på ;. E Kontrol af signalstyrken 3 Tryk på a/b for at vælge Signalstyrke, og tryk derefter på ;. Signalstyrke for DVB-T/T2/C Forsyningsspænding Signalstyrke Kanalstyrke Kanalnr. Signalstyrke E Kontrol af kanalstyrken 4 Tryk på a/b for at vælge Kanalstyrke, og tryk derefter på ;. Du kan indtaste et specificeret frekvensbånd med 0_9 talknapperne. Kanalstyrke for DVB-T/T2 Forsyningsspænding Signalstyrke Kanalstyrke Kanalstyrke for DVB-C Forsyningsspænding Signalstyrke Kanalstyrke Frekvens Kanalnr. Signalstyrke Aktuel Kvalitet Aktuel Frekvens Symbolforhold QAM Modulation Signalstyrke Maks. Maks. MHz MHz 5 Anbring og retningsindstil antennen således, at de maksimalt mulige værdier for Signalstyrke og Kvalitet opnås. Værdierne for Signalstyrke og Kvalitet indikerer, hvornår man skal kontrollere den rigtige retningsindstilling af antennen. Strømforsyning af antennen Det er nødvendigt at strømforsyne antennen, for at du kan modtage digitale/jordbaserede sendestationer, efter at antennekablet er sluttet til antenneterminalen på bagsiden af fjernsynet. 1 Gå til TV-menu > Indstilling > Se visning > Kanalindstillinger > Antenneopsætning- DIGITAL > Forsyningsspænding. 2 Tryk på c/d for at vælge Til, og tryk derefter på ;. Aktuel Kvalitet Maks. Aktuel Kvalitet Maks. Aktuel Maks. Aktuel Maks. Signalstyrke for DVB-S/S2 Kanalstyrke for DVB-S/S2 Signalstyrke Kanalstyrke Signalstyrke Signalstyrke Kanalstyrke Frekvens Symbolforhold Bånd Lodr./Lav MHz Aktuel Kvalitet Aktuel Maks. Maks. Signalstyrke Aktuel Kvalitet Maks. Aktuel Maks. 17

20 Hvordan man ser fjernsyn Daglig anvendelse Tænde/slukke Hvordan man tænder/slukker for strømmen Sådan skifter man mellem digitale og analoge sendestationer og satellitsendestationer Hvordan man ser digitale udsendelser Hvordan man ser analoge udsendelser Valg af ekstern videokilde Tryk på b for at vise skærmen INDTAST, når tilslutningen er udført, og tryk derefter på b eller a/b for at skifte til en passende ekstern kilde med ;. KAN-liste Sådan ser du satellitudsendelser TV INDTAST Omstillelig Skal du trykke på a på fjernsynet eller >a på fjernbetjeningen. Standby-indstilling Fra standby skal du trykke på a på fjernsynet eller >a på fjernbetjeningen. Hvis der er indstillet flere satellittjenester, skifter kanalen som følger, hver gang du trykker på SAT-knappen. SAT1 SAT2 Du kan også vælge en ekstern videokilde fra HOME > Skift indlæsning. Der kan kun vælges HDMI-indgange, der ikke er indstillet for Indgangsoverspring (side 46) og korrekt tilsluttede indgange. SAT4 SAT3 Hvis du ikke skal bruge fjernsynet i længere tid ad gangen, skal du sørge for at fjerne strømledningen fra strømstikket. Der bruges stadig lidt strøm, selv om TV et er slukket ( Off ). Skift af kanaler Med :r/s Med 0_9 18

Din brugermanual SHARP LC-60LE831E http://da.yourpdfguides.com/dref/3961424

Din brugermanual SHARP LC-60LE831E http://da.yourpdfguides.com/dref/3961424 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her Telia Stofa A/S. CVR 42 40 53 10. Version 4, 1810. Varenummer 97864. Der tages forbehold for trykfejl. Quickvejledning til din Zaptor installation Vi er jo lige her Inholdsfortegnelse Tilslutning af Zaptor-boks...3

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Quickguide til Waoo! TV-funktioner Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Få flere TV oplevelser HD så får du alle detaljer med Med HD får du krystalklart TV, så du lever dig ind

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager Guide 2 BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager INDHOLD 2 BRUGSANVISNING INDHOLD 1 HOVEDMENU 7 1.1 PROGRAMMERING AF OPTAGELSER (1) 7 1.1.1 Videooptagelse af et kommende program 7 1.1.2 Videooptagelse af

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Vigtige sikkerhedsmeddelelser Læs insturktionerne omhyggeligt for at blive fortrolig med udstyret, før du prøver at installere,

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Opsætning og brug af TV-portal

Opsætning og brug af TV-portal Opsætning og brug af TV-portal Waoo! TV-boks (AirTies) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indholdsfortegnelse Sådan betjener du TV-portalen...2 Sådan betjener du Netflix...3 Opstartsguide...4

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Brugermanual. Digitalt tv-modul til NAVIGON 8410. Dansk

Brugermanual. Digitalt tv-modul til NAVIGON 8410. Dansk Brugermanual Digitalt tv-modul til NAVIGON 8410 Dansk August 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

ipad let øvede, modul 9

ipad let øvede, modul 9 31102014AS ipad for let øvede modul 9 Underholdning på ipad Der er mange muligheder for underholdning på ipad'en: I dette modul gennemgås, hvordan man kan se TV, høre eller se podcasts (video- og lydudsendelser)

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Quick Guide. Waoo! Web TV på ipad

Quick Guide. Waoo! Web TV på ipad Quick Guide Waoo! Web TV på ipad Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen til Waoo! Web TV på din ipad...4 Det er nemt at komme i gang...5 AirPlay...11 FAQ...12 Kontaktinformation...16

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130 Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Februar 2014 02 Start Forfra Sådan starter du et tv-program forfra Er du kommet for sent til dit yndlingsprogram?

Læs mere

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION Sådan virker den BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION I folderen kan du finde svar på alt det, du har brug for at vide om din nye boks. Boksen kan optage op til fire programmer samtidig med, at du ser tv,

Læs mere

Kom godt i gang med din el-aflæser

Kom godt i gang med din el-aflæser Kom godt i gang med din el-aflæser Du har modtaget følgende: 1. 1 stk. el-aflæser (MeterCam) 2. 1 stk. MeterCam Interface (trådløs sender) 3. 1 stk. Internet Gateway (trådløs modtager) 4. 1 stk. strømforsyning

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER www.argonaudio.com 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en

Læs mere

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Mindstekrav (MK): Mindstekrav skal opfyldes for at tilbuddet tages i betragtning. MK-ID Udstyrskategori/Beskrivelse Mindstekrav 1. Interaktiv projektor 1.1 Type Ultra

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere