OVERBLIKSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår Klippen. Den Kristne Friskole Silkeborg Kommune (Privatskoler) Termometeret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERBLIKSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår Klippen. Den Kristne Friskole Silkeborg Kommune (Privatskoler) Termometeret"

Transkript

1 OVERBLIKSRAPPORT Undervisningsmiljøvurdering efterår 213 Klippen. Den Kristne Friskole Termometeret

2 Overbliksrapport Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede beelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet: Elevernes vurderinger samlet set Grafen med spindelvævet viser, hvordan elevernes beelser fordeler sig på en gennemsnitlig score fra 1 til 5, hvor 5 er mest positivt, på hvert af temaerne i undersøgelsen. Jo længere væk fra centrum desto højere er gennemsnitsscoren eller jo mørkere nuance af den grønne farve, som tråden befinder sig i, desto større er gennemsnitsscoren, hvilket er positivt. En eventuel sammenligning vises som en ekstra tråd i spindelvævet. Frekvensgrafer: Elevernes vurderinger fordelt på temaerne Efter spindelvævet viser frekvensgrafer, hvordan elevernes beelser samlet fordeler sig inden for det enkelte tema i undersøgelsen. Hvert tema består af en række undertemaer, som eleverne har vurderet ved at bee et varierende antal spørgsmål for hvert undertema. Frekvensgrafen opsummerer alle elevernes beelser af de spørgsmål, der indgår i temaet. For hvert tema vises øverst den gennemsnitlige score (forkortet ) for det samlede tema, fx Trivsel, dvs. det sammensatte tema med undertemaer. Herunder vises den gennemsnitlige score for undertemaerne. Gennemsnittet går fra 1 til 5, hvor 5 er det mest positive og 1 det mindst positive gennemsnit. Den farvede graf til højre for den gennemsnitlige score viser elevernes beelser opgjort i procent på hvert tema og undertema. Farveskalaen viser den procentvise fordeling af elevernes beelser i positive og mindre positive, hvor: Mørkegrøn meget positiv vurdering Mindre mørkegrøn positiv vurdering Mellemgrøn Lysegrøn Meget lysegrøn neutral, nogenlunde eller mellem god vurdering mindre positiv vurdering negativ eller mindst positiv vurdering En eventuel sammenligning vises helt til højre som en ekstra graf. Først står den gennemsnitlige score på den undersøgelse, der sammenlignes med og dernæst forskellen til resultaterne i den aktuelle undersøgelse. Forskellen vises enten som en tilbagegang (-) eller en fremgang (+) for den aktuelle undersøgelse. Få detaljerede resultater af undersøgelsesresultater i bilagsrapporten. Her findes resultater på spørgsmålsniveau samt fordeling af spørgsmål på køn. -2- Klippen. Den Kristne Friskole

3 Overbliksrapport Opfølgning på undersøgelsens resultater Det er vigtigt at følge op på resultaterne af undersøgelsen også i dialog med elever. Hvis undersøgelsen indgår i en undervisningsmiljøvurdering, UMV, skal der fx udarbejdes en handlingsplan for de dele eller områder af undervisningsmiljøet, skolen (i samarbejde med eleverne) vurderer at trænge til forbedring. Se mere under Hjælp eller på dcum.dk. Rapportstatus elever i undersøgelsen beelser 2 Delvist gennemførte Svarprocent 19,6% Følgende klasser indgår i resultatudtrækket: Klippen. Den Kristne Friskole - 5a, Klippen. Den Kristne Friskole - 6a, Klippen. Den Kristne Friskole - 7a, Klippen. Den Kristne Friskole - a, Klippen. Den Kristne Friskole - 9a -3- Klippen. Den Kristne Friskole

4 Overbliksrapport OVERBLIK Trivsel Indeklima Fagligt læringsmiljø Fysiske og æstetiske rammer Sundhed Elevernes vurdering -4- Klippen. Den Kristne Friskole

5 Overbliksrapport TRIVSEL Trivsel - total 4, Er du glad for at gå i skole 4, Klassen og venskaber 4, Tryghed 4, 2 Mobning og alvorligt drilleri 4, Lærer-elev relationer 4, Meget positiv Positiv Neutral Mindre positiv Negativ FAGLIGT LÆRINGSMILJØ Fagligt læringsmiljø - total 3, Motivation 3, Timerne og undervisningen 3, Faglig læring 4, Faglig evaluering og vejledning 3, Meget positiv Positiv Neutral Mindre positiv Negativ -5- Klippen. Den Kristne Friskole

6 Overbliksrapport SUNDHED Sundhed - total 4, Helbred og velbefindende 4, Fravær og fritid 4, Meget positiv Positiv Neutral Mindre positiv Negativ FYSISKE OG ÆSTETISKE RAMMER Fysiske og æstetiske rammer - total 3, Klassen 2, Skolens generelle indearealer 4, Generelt indtryk af skolen (mellemtrin og udskoling) 3, Sikkerhed 4,9 9 2 Meget positiv Positiv Neutral Mindre positiv Negativ -6- Klippen. Den Kristne Friskole

7 Overbliksrapport INDEKLIMA Indeklima - total 3, Støj 3, Lys 4, Luft 3, Temperatur 3, Meget positiv Positiv Neutral Mindre positiv Negativ -7- Klippen. Den Kristne Friskole

8 BILAGSRAPPORT Undervisningsmiljøvurdering efterår 213 Klippen. Den Kristne Friskole Termometeret

9 Læsevejledning en viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling på spørgsmål under de overordnede temaer i undersøgelsen. en er nødvendig for at forstå, hvordan eleverne vurderer de enkelte delområder helt ned på spørgsmålsniveau. Det giver et skarpere og mere detaljeret billede af, hvordan overbliksrapporten er sammensat, og hvordan eleverne vurderer de enkelte elementer i undervisningsmiljøet. en kan dermed også bruges til at sammenligne beelser på enkelte spørgsmål, fx med tidligere undersøgelser eller med andre klasser eller afdelinger på skolen, hvis der er gennemført lignende undersøgelser. Frekvensgrafer: elevernes beelser af spørgsmål Under temaopdelte overskrifter, fx Trivsel, Fagligt læringsmiljø eller Sundhed, afrapporteres de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Hvis undersøgelsen indeholder beelser for flere målgrupper med forskellige spørgeskemaer, fx indskoling, mellemtrin og udskoling er afrapporteringen ligeledes opdelt i samme målgrupper. Til højre for hvert spørgsmål vises den gennemsnitlige (forkortet ) fordeling af elevernes beelser på en scoreskala fra 1 til 5, hvor 5 er det mest positive og 1 det mindst positive gennemsnit. Dernæst viser farvede frekvensgrafer, hvordan elevernes fordeler sig i procent på de mulige kategorier, hvor: Mørkegrøn meget positiv vurdering Mindre mørkegrøn positiv vurdering Mellemgrøn Lysegrøn Meget lysegrøn neutral, nogenlunde eller mellem god vurdering mindre positiv vurdering negativ eller mindst positiv vurdering For, hvor eleverne kunne vælge flere kategorier, vises fordelingen med andre farver end de grønne. Farverne til at skelne fordeling af multiple er ikke er en skallering fra positive til negative vurderinger, idet alle er lige gyldige. De multiple indgår derfor heller ikke i beregningsgrundlaget for den gennemsnitlige scoreskala eller for point i overbliksrapporten. let af elever, der har et på det pågældende spørgsmål, vises til højre for farveinddelingerne. En forskel i antallet af beelser kan skyldes: 1. 'Ved ikke' udgår af resultatopgørelsen 2. at et indgår i et betinget spørgsmål, dvs. et uddybende spørgsmål til emnet, betinget af et i et forudgående spørgsmål 3. at et er en del af multiple choice -2- Klippen. Den Kristne Friskole

10 4. at nogle elever ikke har gennemført hele spørgeskemaet (fremgår af nedenstående rapportstatus). Resultaterne og undervisningsmiljøet Resultaterne fra bilagsrapporten kan sammen med overbliksrapporten udgøre fundamentet for skolens undervisningsmiljøvurdering, UMV, eller for en opfølgning heraf. Drøft resultaterne med eleverne for en konstruktiv opfølgning og UMV-proces. Læs mere om undervisningsmiljøvurdering under Hjælp eller på dcum.dk. Rapportstatus elever i undersøgelsen beelser 2 Delvist gennemførte Svarprocent 19,6% Følgende klasser indgår i resultatudtrækket: Klippen. Den Kristne Friskole - 5a, Klippen. Den Kristne Friskole - 6a, Klippen. Den Kristne Friskole - 7a, Klippen. Den Kristne Friskole - a, Klippen. Den Kristne Friskole - 9a -3- Klippen. Den Kristne Friskole

11 Indholdsfortegnelse 1 Resultater for skoleområdet Trivsel Er du glad for at gå i skole Klassen og venskaber Tryghed Mobning og alvorligt drilleri Lærer-elev relationer Fagligt læringsmiljø Motivation Timerne og undervisningen Faglig læring Faglig evaluering og vejledning Sundhed Helbred og velbefindende Fravær og fritid Fysiske og æstetiske rammer Klassen Skolens generelle indearealer Skolens udearealer Sikkerhed Generelt indtryk af skolen (mellemtrin og udskoling) Indeklima Støj Lys Luft Temperatur Klippen. Den Kristne Friskole

12 1 Resultater for skoleområdet 1.1 Trivsel Er du glad for at gå i skole Mellemtrin Er du glad for at gå i skole? 4,4 5 3 Ja, altid Ja, for det meste Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig Udskoling Er du glad for at gå i skole? 4,5 5 5 Ja, altid Ja, for det meste Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig -5- Klippen. Den Kristne Friskole

13 1.1.2 Klassen og venskaber Mellemtrin Er du glad for din klasse? 4,5 5 5 Ja, altid Ja, for det meste Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig Behandler I hinanden godt i klassen? 4, Ja, altid Ja, for det meste Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig Har du nogen venner i klassen? 5, 1 Ja, mange Ja, en del Ja, et par stykker Ja, én Nej, ingen Har du nogen at være sammen med i frikvarterne? -6- Klippen. Den Kristne Friskole

14 5, 1 Ja, altid Ja, for det meste Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig Sker det, at du bliver uvenner (uenig, skændes osv.) med nogen i skolen? 3,9 Ja, meget tit Ja, tit Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig Udskoling Er du glad for din klasse? 4, Ja, altid Ja, for det meste Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig Behandler I hinanden godt i klassen? -7- Klippen. Den Kristne Friskole

15 4, Ja, altid Ja, for det meste Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig Har du nogen venner i skolen? 4,9 92 Ja, mange Ja, en del Ja, et par stykker Ja, én Nej, ingen Har du nogen at være sammen med i frikvarterne? 5, 1 Ja, altid Ja, for det meste Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig Sker det, at du bliver uvenner med nogen i skolen? -- Klippen. Den Kristne Friskole

16 3, Ja, meget tit Ja, tit Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig -9- Klippen. Den Kristne Friskole

17 1.1.3 Tryghed Mellemtrin Tænker du på at skifte skole? 4,9 Ja, meget tit Ja, tit Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig Udskoling Tænker du på at skifte skole? 4, Ja, meget tit Ja, tit Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig -1- Klippen. Den Kristne Friskole

18 1.1.4 Mobning og alvorligt drilleri Mellemtrin Synes du, der er nogen i klassen, der bliver mobbet? 5, 1 5 Ja Nej Er du blevet mobbet i dette skoleår? 5, 1 Nej Ja, nogle få gange Ja, et par gange om måneden Ja, et par gange om ugen Ja, hver dag Har du været med til at mobbe nogen i skolen? 5, 1 6 Ja Nej Hvis nogen i din klasse eller på skolen bliver mobbet, gør de voksne så noget ved det? -11- Klippen. Den Kristne Friskole

19 4, Ja, altid Ja, tit Nogle gange Nej, ikke ret tit Nej, aldrig Udskoling Synes du, at der er nogen i klassen, der bliver mobbet? 4,5 Ja Nej Er du blevet mobbet i dette skoleår? 4, 3 17 Nej Ja, nogle få gange Ja, et par gange om måneden Ja, et par gange om ugen Ja, hver dag Hvem var med til at mobbe dig? Du må gerne vælge flere -- Klippen. Den Kristne Friskole

20 1 5 2 Én eller flere fra min klasse Én eller flere fra en parallelklasse Én eller flere fra de ældre klasser Én eller flere fra de yngre klasser Én eller flere af lærerne Har du været med til at mobbe nogen i skolen? 5, 1 9 Ja Nej Hvis nogen i din klasse bliver mobbet, gør de voksne så noget ved det? 4, 5 5 Ja, altid Ja, tit Nogle gange Nej, ikke ret tit Nej, aldrig -13- Klippen. Den Kristne Friskole

21 1.1.5 Lærer-elev relationer Mellemtrin Er du glad for dine lærere? 4,1 Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, nogle enkelte Ja, én Nej, ingen Får du skæld ud af dine lærere? 4, Ja, altid Ja, tit Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig Behandler dine lærere dig retfærdigt?(fx rimeligt, rigtigt eller forkert i en situation) 4, Ja, altid Ja, tit Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig Er der en voksen på skolen, du kan tale med, hvis du har brug for det? (Fx har problemer eller er ked af det) -14- Klippen. Den Kristne Friskole

22 5, 1 5 Ja Nej Udskoling Er du glad for dine lærere? 4, Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, nogle enkelte Ja, én Nej, ingen Får du skæld ud af dine lærere? 4, Ja, altid Ja, tit Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig Behandler dine lærere dig retfærdigt?(fx rimeligt, rigtigt eller forkert i en situation) 4, Ja, altid Ja, tit Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig -15- Klippen. Den Kristne Friskole

23 Er der en voksen på skolen, du kan tale med, hvis du har brug for det?(fx har problemer eller er ked af det) 5, 1 Ja Nej -16- Klippen. Den Kristne Friskole

24 1.2 Fagligt læringsmiljø Motivation Mellemtrin Er du interesseret i at lære i skolen? 4, Ja, i alle fag Ja, i mange fag I nogle fag Nej, i meget få fag Nej, ikke i nogen fag Er timerne spændende? 3, Ja, i alle fag Ja, i mange fag I nogle fag Nej, i meget få fag Nej, ikke i nogen fag Udskoling Er du interesseret i at lære i skolen? 4, Ja, i alle fag Ja, i mange fag I nogle fag Nej, i meget få fag Nej, ikke i nogen fag -17- Klippen. Den Kristne Friskole

25 Er timerne spændende? 3, Ja, i alle fag Ja, i mange fag I nogle fag Nej, i meget få fag Nej, ikke i nogen fag -1- Klippen. Den Kristne Friskole

26 1.2.2 Timerne og undervisningen Mellemtrin Har du nemt ved at koncentrere dig i timerne? 3, 5 3 Ja, i alle fag Ja, i mange fag I nogle fag Nej, i meget få fag Nej, ikke i nogen fag Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i timerne? 2,9 5 3 Ja, i alle fag Ja, i mange fag I nogle fag Nej, i meget få fag Nej, ikke i nogen fag Udskoling Har du nemt ved at koncentrere dig i timerne? 3, Ja, i alle fag Ja, i mange fag I nogle fag Nej, i meget få fag Nej, ikke i nogen fag -19- Klippen. Den Kristne Friskole

27 Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i timerne? 2, Ja, i alle fag Ja, i mange fag I nogle fag Nej, i meget få fag Nej, ikke i nogen fag -2- Klippen. Den Kristne Friskole

28 1.2.3 Faglig læring Mellemtrin Hvor enig er du? - Jeg klarer mig godt fagligt i skolen 4, Helt enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Helt uenig Udskoling Hvor enig er du? - Jeg klarer mig godt fagligt i skolen 4, Helt enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Helt uenig -21- Klippen. Den Kristne Friskole

29 1.2.4 Faglig evaluering og vejledning Mellemtrin Får du ros af lærerne for dit skolearbejde? 3, Ja, i alle fag Ja, i mange fag I nogle fag Nej, i meget få fag Nej, ikke i nogen fag Får du hjælp til skolearbejdet? Du må gerne vælge flere 25 1 Udskoling Fra læreren? Fra andre voksne? Fra andre elever? Hjemmefra? Gennem lektiecafé? Jeg har ikke brug for hjælp til skolearbejdet Nej Får du ros af lærerne for dit skolearbejde? 4, Ja, i alle fag Ja, i mange fag I nogle fag Nej, i meget få fag Nej, ikke i nogen fag -22- Klippen. Den Kristne Friskole

30 Får du hjælp til skolearbejdet? Du må gerne vælge flere Fra læreren Fra andre voksne Fra andre elever Hjemmefra Gennem lektiecafé Jeg har ikke brug for hjælp til skolearbejdet Nej -23- Klippen. Den Kristne Friskole

31 1.3 Sundhed Helbred og velbefindende Mellemtrin Hvordan har du det for tiden? 4, Rigtig godt Godt Nogenlunde Dårligt Rigtig dårligt Føler du dig sund og rask? 4, Ja, altid Ja, for det meste Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig Føler du dig alene i skolen? 4, Ja, altid Ja, tit Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig Udskoling Hvordan har du det for tiden? -24- Klippen. Den Kristne Friskole

32 4, Rigtig godt Godt Nogenlunde Dårligt Rigtig dårligt Føler du dig sund og rask? 4, Ja, altid Ja, tit Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig Føler du dig alene i skolen? 4, Ja, altid Ja, tit Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig -25- Klippen. Den Kristne Friskole

33 1.3.2 Fravær og fritid Mellemtrin Hvor meget fravær har du haft indenfor de sidste 2 måneder? 3, Intet fravær 1-3 dage 4-6 dage 7-1 dage 11 dage eller mere Hvad er grunden til dit fravær? Du må gerne vælge flere Udskoling Jeg har været syg Jeg har svært ved at følge med i timerne Jeg har det ikke godt i klassen Jeg har det ikke godt med én eller flere af lærerne Jeg har været på ferie Jeg er træt af at gå i skole Der er problemer hjemme Jeg kan ikke overskue min hverdag Andet Hvor meget fravær har du haft indenfor de sidste 2 måneder? -26- Klippen. Den Kristne Friskole

34 4, Intet fravær 1-3 dage 4-6 dage 7-1 dage 11 dage eller mere Hvad er grunden til dit fravær? Du må gerne vælge flere Jeg har været syg Jeg har svært ved at følge med i timerne Jeg har det ikke godt i klassen Jeg har det ikke godt med én eller flere af lærerne Jeg har været på ferie Jeg er træt af at gå i skole Der er problemer hjemme Jeg kan ikke overskue min hverdag Andet -27- Klippen. Den Kristne Friskole

35 1.4 Fysiske og æstetiske rammer Klassen Mellemtrin Har du og dine klassekammerater indflydelse på, hvordan jeres klasseværelse ser ud? 2, 62 Ja, i meget høj grad Ja, i høj grad I nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Udskoling Har du og dine klassekammerater indflydelse på, hvordan jeres klasselokale ser ud? 2, Ja, i meget høj grad Ja, i høj grad I nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke -2- Klippen. Den Kristne Friskole

36 1.4.2 Skolens generelle indearealer Mellemtrin Hvor tilfreds er du med - din arbejdsplads? 4, Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med - faglokaler? 4,5 5 5 Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med - - Muligheden for at bruge skolens computere? 4, Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med - - Internetforbindelsen? -29- Klippen. Den Kristne Friskole

37 4,4 5 3 Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med - - Muligheden for at printe? 4, Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med - - Rengøringen? 3, Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med - - Skolens bibliotek? -3- Klippen. Den Kristne Friskole

38 4,1 Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med - indeområder? 4, Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med - udeområder? 4, Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvordan er toiletterne på skolen? -31- Klippen. Den Kristne Friskole

39 3,6 3 5 Helt i orden I orden Nogenlunde Ikke i orden Slet ikke i orden Udskoling Hvor tilfreds er du med - din arbejdsplads? 3, Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med - faglokalerne? 4, Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med - muligheden for at bruge skolens computere? -32- Klippen. Den Kristne Friskole

40 3, Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med - internetforbindelsen? 2, Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med - muligheden for at printe? 4, Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med - rengøringen? -33- Klippen. Den Kristne Friskole

41 3, Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med - skolens bibliotek? 3, Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med - indeområder? 3, Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med - udeområder? -34- Klippen. Den Kristne Friskole

42 4, Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvordan er toiletterne på skolen? 4, Helt i orden I orden Både i orden og ikke i orden Ikke i orden Slet ikke i orden -35- Klippen. Den Kristne Friskole

43 1.4.3 Skolens udearealer Udskoling Er elevrådet med til at bestemme, hvad der skal ske på skolen? (Fx indretning, aktiviteter, arrangementer) 3, Ja, i meget høj grad Ja, i høj grad I nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke -36- Klippen. Den Kristne Friskole

44 1.4.4 Sikkerhed Mellemtrin Ved du, hvad du skal gøre, hvis der opstår brand på skolen? 5, 1 Ja Nej Er du kommet alvorligt* til skade på skolen i dette skoleår?(*alvorligt = at dine forældre blev kontaktet, at du skulle til læge eller på skadestuen) 5, 1 Nej Ja Udskoling Ved du, hvad du skal gøre, hvis der opstår brand på skolen? 4,7 92 Ja Nej Er du kommet slemt eller alvorligt til skade på skolen i løbet af dette skoleår? -37- Klippen. Den Kristne Friskole

45 5, 1 Ja, mange gange Ja, nogle gange Ja, et par gange Ja, en enkelt gang Nej -3- Klippen. Den Kristne Friskole

46 1.4.5 Generelt indtryk af skolen (mellemtrin og udskoling) Mellemtrin Er elevrådet med til at bestemme, hvad der skal ske på skolen? (Fx indretning, aktiviteter og arrangementer) 4, Ja, i meget høj grad Ja, i høj grad I nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke -39- Klippen. Den Kristne Friskole

47 1.5 Indeklima Støj Mellemtrin Kan du høre, hvad lærerne siger i timerne? 4,3 3 5 Ja, altid Ja, for det meste Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig Bliver du forstyrret af larm i timerne? 3, Ja, meget tit Ja, tit Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig Udskoling Kan du høre, hvad lærerne siger i timerne? 4, Ja, altid Ja, for det meste Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig -4- Klippen. Den Kristne Friskole

48 Bliver du forstyrret af larm i timerne? 3, Ja, meget tit Ja, tit Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig -41- Klippen. Den Kristne Friskole

49 1.5.2 Lys Mellemtrin Hvor tilfreds er du med lyset i klassen? 4,3 3 5 Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Udskoling Hvor tilfreds er du med lyset i klassen? 4, Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds -42- Klippen. Den Kristne Friskole

50 1.5.3 Luft Mellemtrin Hvor tilfreds er du med luften i klassen? 3, Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Udskoling Hvor tilfreds er du med luften i klassen? 3, Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds -43- Klippen. Den Kristne Friskole

51 1.5.4 Temperatur Mellemtrin Hvor tilfreds er du med temperaturen i klassen? 3, Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Udskoling Hvor tilfreds er du med temperaturen i klassen? 3, Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds -44- Klippen. Den Kristne Friskole

BILAGSRAPPORT. 6B Vestre Skole Svendborg Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. 6B Vestre Skole Svendborg Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT 6B Vestre Skole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår Viby Friskole Roskilde Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår Viby Friskole Roskilde Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Undervisningsmiljøvurdering efterår 2013 Viby Friskole Termometeret Læsevejledning en viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Distriktsskole Ølstykke Egedal Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Distriktsskole Ølstykke Egedal Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Distriktsskole Ølstykke Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Risskov Efterskole & Sansestormerne Aarhus Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Risskov Efterskole & Sansestormerne Aarhus Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Risskov Efterskole & Sansestormerne Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Spjellerup Friskole Faxe Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Spjellerup Friskole Faxe Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Spjellerup Friskole Termometeret Læsevejledning en viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Vittenbergskolen Esbjerg Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Vittenbergskolen Esbjerg Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Vittenbergskolen Termometeret Læsevejledning en viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling på

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Vejlernes NaturFriskole Thisted Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Vejlernes NaturFriskole Thisted Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Vejlernes NaturFriskole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Bakkeskolen Skanderborg Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Bakkeskolen Skanderborg Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Bakkeskolen Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

BILAGSRAPPORT. St. Magleby Skole Dragør Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. St. Magleby Skole Dragør Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT St. Magleby Skole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

BILAGSRAPPORT. UMV Basis. Alminde-Viuf Fællesskole Kolding Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. UMV Basis. Alminde-Viuf Fællesskole Kolding Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT UMV Basis Alminde-Viuf Fællesskole Termometeret Læsevejledning en viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Th. Langs Skole Silkeborg Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Th. Langs Skole Silkeborg Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Th. Langs Skole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Nilen Privat Skole Aarhus Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Nilen Privat Skole Aarhus Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Nilen Privat Skole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Dragør Skole Dragør Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Dragør Skole Dragør Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Dragør Skole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Hillerød Vest Skolen Hillerød Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Hillerød Vest Skolen Hillerød Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Hillerød Vest Skolen Termometeret Læsevejledning en viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Tølløse Privat- og Efterskole, Baptisternes Skoler Holbæk Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Tølløse Privat- og Efterskole, Baptisternes Skoler Holbæk Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Tølløse Privat- og Efterskole, Baptisternes Skoler Termometeret Læsevejled Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Tølløse Privat- og Efterskole, Baptisternes Efterskoler Holbæk Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Tølløse Privat- og Efterskole, Baptisternes Efterskoler Holbæk Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Tølløse Privat- og Efterskole, Baptisternes Efterskoler Termometeret Læsevejled Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Sportsefterskolen SINE Tønder Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Sportsefterskolen SINE Tønder Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Sportsefterskolen SINE Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

BILAGSRAPPORT. 3 Friskolen - Østerlund Sønderborg Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. 3 Friskolen - Østerlund Sønderborg Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT 3 Friskolen - Østerlund Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

BILAGSRAPPORT. 10 Salling Efterskole Skive Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. 10 Salling Efterskole Skive Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT 1 Salling Efterskole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår 2013 c+d. Klostermarken Skole Slagelse Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår 2013 c+d. Klostermarken Skole Slagelse Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Undervisningsmiljøvurdering efterår 2 c+d Klostermarken Skole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Sædding Efterskole Ringkøbing-Skjern Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Sædding Efterskole Ringkøbing-Skjern Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Sædding Efterskole Ringkøbing-Skjern Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Tallerupskolen Assens Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Tallerupskolen Assens Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Tallerupskolen Termometeret Læsevejled Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Nyborg Friskole Nyborg Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Nyborg Friskole Nyborg Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Nyborg Friskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Åbenrå Friskole Aabenraa Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Åbenrå Friskole Aabenraa Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Åbenrå Friskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Fænøsund Friskole Middelfart Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Fænøsund Friskole Middelfart Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Fænøsund Friskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Elev UMV 2013 Ganløse Skole. Ganløse Skole Egedal Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Elev UMV 2013 Ganløse Skole. Ganløse Skole Egedal Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Elev UMV 2013 Ganløse Skole Ganløse Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Ejsing Friskole Holstebro Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Ejsing Friskole Holstebro Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Ejsing Friskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Fænøsund Friskole Middelfart Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Fænøsund Friskole Middelfart Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Fænøsund Friskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Nilen Privat Skole Aarhus Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Nilen Privat Skole Aarhus Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Nilen Privat Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. N. Kochs Skole Aarhus Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. N. Kochs Skole Aarhus Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT N. Kochs Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT UMV + Bryndum Skole Esbjerg Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT UMV + Bryndum Skole Esbjerg Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT UMV + Bryndum Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Hans Rømer Skolen Bornholms Regionskommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Hans Rømer Skolen Bornholms Regionskommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Hans Rømer Skolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. UMV Basis Balleskolen Balleskolen Silkeborg Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. UMV Basis Balleskolen Balleskolen Silkeborg Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT UMV Basis Balleskolen 2013 Balleskolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Vester Hassing Skole Aalborg Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Vester Hassing Skole Aalborg Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Vester Hassing Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Flakkebjerg Skole Slagelse Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Flakkebjerg Skole Slagelse Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Flakkebjerg Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Lindved Skole Hedensted Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Lindved Skole Hedensted Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Lindved Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Ferslev Skole Aalborg Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Ferslev Skole Aalborg Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Ferslev Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Bakkeskolen Skanderborg Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Bakkeskolen Skanderborg Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Bakkeskolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Kvaglundskolen Esbjerg Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Kvaglundskolen Esbjerg Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Kvaglundskolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Ellidshøj Skole Aalborg Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Ellidshøj Skole Aalborg Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Ellidshøj Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Fjordskolen Lolland Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Fjordskolen Lolland Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Fjordskolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Præstemoseskolen Hvidovre Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Præstemoseskolen Hvidovre Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Præstemoseskolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Skolen på Herredsåsen Kalundborg Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Skolen på Herredsåsen Kalundborg Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Skolen på Herredsåsen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. 009 Efterskolen Flyvesandet Nordfyns Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. 009 Efterskolen Flyvesandet Nordfyns Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet: Elevernes

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. UMV Nr. Nebel skole Nørre Nebel Skole Varde Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. UMV Nr. Nebel skole Nørre Nebel Skole Varde Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT UMV Nr. Nebel skole 4. - 6. Nørre Nebel Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer,

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. UMV Nr. Nebel skole Nørre Nebel Skole Varde Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. UMV Nr. Nebel skole Nørre Nebel Skole Varde Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT UMV Nr. Nebel skole 7. - 9. Nørre Nebel Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer,

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Privatskolen I Frederikshavn Frederikshavn Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Privatskolen I Frederikshavn Frederikshavn Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Privatskolen I Frederikshavn Frederikshavn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Dannevirkeskolen Haderslev Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Dannevirkeskolen Haderslev Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Dannevirkeskolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Privatskolen Nakskov Lolland Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Privatskolen Nakskov Lolland Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Privatskolen Nakskov Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Sindal Privatskole Hjørring Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Sindal Privatskole Hjørring Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Sindal Privatskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Løve-Ørslev Skole Kalundborg Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Løve-Ørslev Skole Kalundborg Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Løve-Ørslev Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. N. Zahles Gymnasieskole Københavns Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. N. Zahles Gymnasieskole Københavns Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT N. Zahles Gymnasieskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Vittenbergskolen Esbjerg Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Vittenbergskolen Esbjerg Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Vittenbergskolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Dannevirke Kostskole Haderslev Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Dannevirke Kostskole Haderslev Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Dannevirke Kostskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. UMV Basis. Sønder Otting Skole Haderslev Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. UMV Basis. Sønder Otting Skole Haderslev Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT UMV Basis Sønder Otting Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. UMV Basis. Sønder Otting Skole Haderslev Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. UMV Basis. Sønder Otting Skole Haderslev Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT UMV Basis Sønder Otting Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår 2013 (0.-3. klasse). Hou Skole Aalborg Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår 2013 (0.-3. klasse). Hou Skole Aalborg Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Undervisningsmiljøvurdering efterår 2013 (0.-3. klasse). Hou Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Rønde Privatskole Syddjurs Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Rønde Privatskole Syddjurs Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Rønde Privatskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Ladelund Efterskole Vejen Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Ladelund Efterskole Vejen Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Ladelund Efterskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Risskov Efterskole & Sansestormerne Aarhus Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Risskov Efterskole & Sansestormerne Aarhus Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Risskov Efterskole & Sansestormerne Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Gørlev Idrætsefterskole Kalundborg Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Gørlev Idrætsefterskole Kalundborg Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Gørlev Idrætsefterskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Nibe Skole Aalborg Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Nibe Skole Aalborg Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Nibe Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Tølløse Privat- og Efterskole, Baptisternes Skoler Holbæk Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Tølløse Privat- og Efterskole, Baptisternes Skoler Holbæk Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Tølløse Privat- og Efterskole, Baptisternes Skoler Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer,

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. UMV Basis Ejstrupholm Skole Ikast-Brande Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. UMV Basis Ejstrupholm Skole Ikast-Brande Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT UMV Basis 2013 Ejstrupholm Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Førde-Schule Gravenstein Sønderborg Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Førde-Schule Gravenstein Sønderborg Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Førde-Schule Gravenstein Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Tornhøjskolen Aalborg Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Tornhøjskolen Aalborg Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Tornhøjskolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Sejergaardsskolen Holbæk Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Sejergaardsskolen Holbæk Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Sejergaardsskolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Skansevejens Skole Aalborg Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Skansevejens Skole Aalborg Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Skansevejens Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT Indskolingen. Institut Sankt Joseph Københavns Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT Indskolingen. Institut Sankt Joseph Københavns Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Indskolingen Institut Sankt Joseph Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. 3 Sæby-Hallenslev Friskole Kalundborg Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. 3 Sæby-Hallenslev Friskole Kalundborg Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT 3 Sæby-Hallenslev Friskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Kildemarkskolen Næstved Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Kildemarkskolen Næstved Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Kildemarkskolen Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. U Team 2- Hvinningdalskolen Silkeborg Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. U Team 2- Hvinningdalskolen Silkeborg Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT U Team 2- Hvinningdalskolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Th. Langs Skole Silkeborg Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Th. Langs Skole Silkeborg Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Th. Langs Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. 1. kl Aalborg Friskole Aalborg Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. 1. kl Aalborg Friskole Aalborg Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet: Elevernes

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. 2012/13 9 Salling Efterskole Skive Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. 2012/13 9 Salling Efterskole Skive Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT 2012/13 9 Salling Efterskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Nyborg Heldagsskole Nyborg Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Nyborg Heldagsskole Nyborg Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Nyborg Heldagsskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Tjørnegårdsskolen Gentofte Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Tjørnegårdsskolen Gentofte Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Tjørnegårdsskolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. 7A Stenoskolen Lolland Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. 7A Stenoskolen Lolland Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT 7A Stenoskolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Boblerne Næstved Fri Skole Næstved Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Boblerne Næstved Fri Skole Næstved Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet: Elevernes

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Silkeborg Efterskole Silkeborg Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Silkeborg Efterskole Silkeborg Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Silkeborg Efterskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Blåkilde Efterskole Ringkøbing-Skjern Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Blåkilde Efterskole Ringkøbing-Skjern Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Blåkilde Efterskole Ringkøbing-Skjern Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Jakobskolen Frederiksberg Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Jakobskolen Frederiksberg Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Jakobskolen Frederiksberg Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer,

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Hovedstadens Privatskole, Filipskolen Københavns Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Hovedstadens Privatskole, Filipskolen Københavns Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Hovedstadens Privatskole, Filipskolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår Klostermarken Skole Slagelse Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår Klostermarken Skole Slagelse Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Undervisningsmiljøvurdering efterår 213 Klostermarken Skole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Efterskolen Smededal Holbæk Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Efterskolen Smededal Holbæk Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Efterskolen Smededal Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Skoleundersøgelse UVM efterår 2013. Vinderup Realskole Holstebro Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Skoleundersøgelse UVM efterår 2013. Vinderup Realskole Holstebro Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Skoleundersøgelse UVM efterår 2013 Vinderup Realskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Hestlund Efterskole Ikast-Brande Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Hestlund Efterskole Ikast-Brande Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Hestlund Efterskole Ikast-Brande Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole Varde Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole Varde Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Sædding Efterskole Ringkøbing-Skjern Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Sædding Efterskole Ringkøbing-Skjern Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Sædding Efterskole Ringkøbing-Skjern Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Klostermarken Skole Slagelse Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Klostermarken Skole Slagelse Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Klostermarken Skole Termometeret Læsevejledning en viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Klostermarken Skole Slagelse Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Klostermarken Skole Slagelse Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Klostermarken Skole Termometeret Læsevejledning en viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Aarhus Efterskole Aarhus Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Aarhus Efterskole Aarhus Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Aarhus Efterskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Vordingborgskolen Vordingborg Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Vordingborgskolen Vordingborg Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Vordingborgskolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår 2013 c+d. Klostermarken Skole Slagelse Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår 2013 c+d. Klostermarken Skole Slagelse Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Undervisningsmiljøvurdering efterår 2013 c+d Klostermarken Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de

Læs mere

BILAGSRAPPORT. U Team 1- Hvinningdalskolen Silkeborg Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. U Team 1- Hvinningdalskolen Silkeborg Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT U Team 1- Hvinningdalskolen Termometeret Læsevejledning en viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Jyderup Private Heldagsskole Holbæk Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Jyderup Private Heldagsskole Holbæk Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Jyderup Private Heldagsskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Efterskoleliv. Bork Havn Efterskole Ringkøbing-Skjern Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Efterskoleliv. Bork Havn Efterskole Ringkøbing-Skjern Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Efterskoleliv Bork Havn Efterskole Ringkøbing-Skjern Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Klostermarken Skole Slagelse Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Klostermarken Skole Slagelse Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Klostermarken Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår 2013. Rebild Efterskole Rebild Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår 2013. Rebild Efterskole Rebild Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Undervisningsmiljøvurdering efterår 2013 Rebild Efterskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede

Læs mere

BILAGSRAPPORT. U Team 2- Hvinningdalskolen Silkeborg Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. U Team 2- Hvinningdalskolen Silkeborg Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT U Team 2- Hvinningdalskolen Termometeret Læsevejledning en viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere