Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag."

Transkript

1 Sommereksamen 29. maj 996 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes frem til et bestemt tal. I disse situationer skal der helst være enighed om resultaterne. Mange af opgaverne er problembaserede opgaver, hvor løsningen i høj grad vil være afhængig af den argumentation, der bruges i opstillingen af løsningen. I disse situationer vil der kunne opnås andre løsninger, der er lige så tilfredsstillende som dette løsningsforslag eller mere tilfredsstillende, hvis vægten lægges på andre parametre end dem jeg bruger. Opgave Man forventer faldende sammenhæng (der kan frit interpoleres mellem de opgivne priser og mængder): Pris ab fabrik pr. dunk (kr.) Afsat mængde dunke pr. år (stk.) De variable omkostninger formodes at have et proportionalt forløb, og de variable gennemsnitsomkostninger er iflg. oplysninger fra økonomiafdelingen 20 kr. pr. dunk. Spørgsmål. Bestem den optimale pris-mængde kombination, og illustrer løsningen grafisk. For at bestemme den optimale løsning findes først prisafsætningsfunktionen: Der er tale om en lineær funktion, da alle priser er 2 kr. lavere end den ovenfor og da alle mængder er kr. højere end den ovenfor. Dvs. der er tale om en funktion af typen pam+b p 2 a p m + 44 m p b 32 + m + b;32 * b * O pm do GROMS dm m m.500 m + 44 Brian Nielsen Side af 3

2 GROMK VG 20 kr./dunk Den optimale mængde fås så ved: GROMS GROMK m m 24* p Grafisk: p-/*m GROMS GROMK VG Brian Nielsen Side 2 af 3

3 Den optimale løsning er således en produktion på dunke til kr. 32 pr. dunk. Spørgsmål.2 Bestem priselasticiteten dels ved den oprindelige pris på 36 kr. og dels ved den pris, du fandt i.. Beregn ligeledes dækningsbidraget ved de to priser. Ved oprindelig pris på 36 kr: Priselasticiteten bestemmes ud fra: p 36 e p 4,50 p b 8 Dækningsbidraget: Omsætning: * Variable omkostninger * Dækningsbidrag Ved optimal pris på 32 kr: Priselasticiteten bestemmes ud fra: p 32 e p 2,67 p b 2 Dækningsbidraget: Omsætning: * Variable omkostninger * Dækningsbidrag Spørgsmål.3 Beregn hvad man mindst skal have for anlægget, for at det er fordelagtigt at sælge det. Omsætning: * Variable omkostninger * Dækningsbidrag ,00 Årlig vedligeholdelse (5.000,00) Afskrivning og rente af investering: * α 5 0 (3.89,87) Reguleret resultat 43.80,3 DB ved produktion på enheder ,00 Merresultat Dette merresultat vil kunne fås i de næste 5 år; 29.80,3 Nutidsværdi: Nutidsværd i mindste_salgspris 29.80* α % Hvis man sælger anlægget nu taber man et merdækningsbidrag på kr kr. pr. år de næste 5 år. Der skal så godt nok betales vedligeholdelsesomkostninger på kr pr år. Den mindste salgspris må så også kunne regnes ud som Mindste salgspris (4* α ) % Brian Nielsen Side 3 af 3

4 Spørgsmål.4 Beregn hvorledes virksomheden handler optimalt. Da vores underleverandør tilbyder mindre end det beløb vi kan få som mergevinst på det danske marked, vil vi ikke acceptere tilbuddet. Vi har således en samlet kapacitet på enheder ( på nyt anlæg og på gl. anlæg). For at udnytte kapaciteten bedst muligt, sælger vi resten til Tyskland, når vores danske groms er nået ned på 30 kr: GROMS p-/*m+44 Kapacitetsgrænse dunke GROMK VG Groms Tyskland For at finde de præcise tal, bestemmes de her matematisk: Brian Nielsen Side 4 af 3

5 Grænseomsætningen i Tyskland omregnes først ved lodret addition til en Nettogrænseomsætning : Pris pr. dunk 30,00 kr. Særomkostninger Licensafgift,25 kr. Ekstraomkostning til genanvendeligt plastic,75 kr. 3,00 kr. GROMS DE NettoGROMS 27,00 kr. Afsætning og pris i Danmark: GROMS GROMS.500 m DK m DE p ,50 Salget til Tyskland kan så opgøres således (Da GROMS>GROMK ved max. kapacitet): Samlet kapacitet dunke Salg i Danmark dunke Salg til Tyskland dunke Dækningsbidrag ved optimal produktions- og afsætningsplan: Omsætning: Danmark * 35, Tyskland * Samlet omsætning Variable omkostninger "Normalomkostning" * Licensafgift *, Ekstraomk. Genbrugsplast *, Variable omkostninger i alt Dækningsbidrag Brian Nielsen Side 5 af 3

6 Opgave 2 Spørgsmål 2. Beregn den optimale indkøbsmængde. Forudsætninger: T Totale omkostninger pr. tidsenhed Kr/TE D Efterspørgsel pr. tidsenhed Me/Te 50,00 Q Ordrestørrelse Me/ordre S Bestillingsomkostninger pr. ordre Kr/ordre 2.000,00 C Indkøbspris pr. enhed Kr/Me ,00 H Lageromkostning i % af C %/Te 0% c h Lageromkostning i kroner Kr/Me/Te 2.000,00 Q 0 Optimal ordrestørrelse Me/ordre Antal ordrer pr år Gennem-snitlig Lager-omkostninger Omkostninger lagerværdi i alt Stk Kr. Kr/år Kr/år Kr/år Q N Q/2*C Q/2*C*H N*S T , , , , ,00 4 2, , , , ,00 6 8, , , , ,67 8 6, , , , ,00 0 5, , , , ,00 2 4, , , , ,33 4 3, , , , , , , , , ,00 Ordreafgivelsesomkostninger Ordrestørrelse Q 0 2 * D * S C * H 2*6.000 *500 5* 0,20 0 Det optimale er således at købe 0 tons ad gangen, hvilket vil sige 5 gange om året. Spørgsmål 2.2 Giv en begrundet redegørelse for, hvorledes du vil anbefale AUA A/S at reagere på tilbuddet. Præciser de forudsætninger, din anbefaling hviler på. Opgaven løses ud fra den såkaldte genanskaffelsespris. Den oprindelige indkøbspris er irrelevant, når verdensmarkedsprisen er faldet til det halve. Det er således vores offeromkostning eller genanskaffelsesprisen, der skal indgå i kalkulationen: Brian Nielsen Side 6 af 3

7 Omsætning: (tilbudt pris) Variable omkostninger Pulver 50 * Øvrige ingredienser Dækningsbidrag Det forudsættes her, at de øvrige ingredienser stadig kan købes til kr og at verdensmarkedsprisen på pulveret stadig er kr pr. ton. Det må også forudsættes, at den kapacitet til blanding af sprøjtemidler, der udnyttes ved ordren ikke vil give et dækningsbidrag på mindst kr., hvis der er tale om knap kapacitet. Under disse forudsætninger bør AUA A/S acceptere ordren fra det svenske firma. Brian Nielsen Side 7 af 3

8 Opgave 3 Spørgsmål 3. Du bedes vurdere de to investeringsalternativer med henblik på at skabe et udførligt beslutningsgrundlag. Til brug for beslutningen ønskes såvel intern rente som tilbagebetalingstid og kapitalværdi beregnet. Af din vurdering skal fremgå, hvilket alternativ du mener, man bør vælge. De to alternativer sammenlignes: Alternativ. Investering 4 mio kr. Sparede omkostninger ( ) kr. - Ekstra kloakafgift kr. Årlig nettobesparelse kr. Grafisk: Kapitalværdi: * α kr. 0 0% PMT N0 I0 CPT PV ( ,69) (95.654)) Intern rente: * α R 0 R PMT ,% Brian Nielsen Side 8 af 3

9 N0 PV CPT I) Levetid: * α N N 0% PMT I0 PV CPT N (7,28)) Tilnærmet levetidsberegning: Investering år Årlig _ nettobetaling ,3 år Alternativ 2. Investering kr. Sparede omkostninger kr. - Ekstra kloakafgift kr. Årlig nettobesparelse kr. Grafisk: Kapitalværdi: * α 0 0% kr. Brian Nielsen Side 9 af 3

10 PMT N0 I0 CPT PV ( ,53) (.23.48)) Intern rente: * α R 0 R PMT N0 PV CPT I) 4,04% Levetid: * α N N 0% PMT I0 PV CPT N (7,28)) Tilnærmet levetidsberegning: Investering ,2 år Årlig _ nettobetaling ,7 år Differensinvestering. Investering kr. Sparede omkostninger ( ) kr. - Ekstra kloakafgift ( ) kr. Årlig nettobesparelse kr. Grafisk: Brian Nielsen Side 0 af 3

11 Kapitalværdi: * α kr. 0 0% PMT N0 I0 CPT PV ( ,84) ( ,84)) Intern rente: * α R 0 R PMT N0 PV CPT I) 2,% Levetid: * α N N 0% PMT I0 PV CPT N (7,28)) Tilnærmet levetidsberegning: Investering ,6 år Årlig _ nettobetaling ,7 år Herefter har vi oplysninger nok (og lidt ekstra) til at kommentere udsagnene i opgaven: Brian Nielsen Side af 3

12 Bogholderen har ret i, at alternativ giver en højere rente end 2. Det er imidlertid af et mindre beløb, så kapitalværdien af 2 er højere end af. Det er derfor alternativ 2, der skal foretrækkes. Bogholderen har også ret i, at alternativ har den korteste tilbagebetalingstid, men igen her er den positive kapitalværdi af differensinvesteringen afgørende. Den ekstra investering (differensinvesteringen) giver en intern rente på 2,%, hvilket betyder, at investeringen giver et gennemsnitligt årligt afkast på 2,%, hvilket er mere end kalkulationsrenten på 0%. Alternativ 2 er derfor mere fordelagtigt end alternativ. Hvis der er en inflation på 3%, ændres kalkulationsrenten til: 0,0 0,03 0, ,8%,03 Groft tilnærmet (tilladt ved små procenter): (0%-3%) 7%. Hvis man bruger denne rente i stedet i ovennævnte beregninger, så bliver forskellen i nutidsværdi kr., altså endnu bedre. Det samme resultat fås ved at forhøje nettoindbetalingen med 3% pr. år. Altså alternativ 2 er bedre end alternativ, da det har højere kapitalværdi. Spørgsmål 3.2 Giv din vurdering af de to lånetilbud set fra AUA s synspunkt. Først beregnes den årlige ydelse på lånetilbud : * α 0 7% Herefter indsættes kursværdien på lånebeløbets plads og renten beregnes: * α R 0 R 8,36% Man kunne i stedet beregne lånets kapitalværdi ved en kalkulationsrente på 0% for at se betalingsrækkens konsekvenser: * α kr. 0 0% hvilket betyder, at da vi kan låne til en rente lavere end kalkulationsrenten, får vi et tilskud til investeringen på kr. Så beregnes den årlige ydelse på lånetilbud 2: * α 20 8% Herefter indsættes kursværdien på lånebeløbets plads og renten beregnes: Brian Nielsen Side 2 af 3

13 * α R 20 R 8,56% Man kunne i stedet beregne lånets kapitalværdi ved en kalkulationsrente på 0% for at se betalingsrækkens konsekvenser: * α kr. 20 0% hvilket betyder, at da vi kan låne til en rente lavere end kalkulationsrenten, får vi et tilskud til investeringen på kr. Det ses, at selv om lånetilbud har den laveste effektive rente, så giver den længere løbetid og den større kursværdi af lånetilbud 2 en højere kapitalværdi af lånet og derfor et større tilskud til finansieringen. Lånetilbud 2 foretrækkes på grund af den højere kapitalværdi. Brian Nielsen Side 3 af 3

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk.

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen juni 999 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 28. maj 2003. Spørgsmål 1.1: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 28. maj 2003. Spørgsmål 1.1: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 28. maj 2003 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 29. maj 2001. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 29. maj 2001. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 29. maj 2001 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 24. maj 2004. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 24. maj 2004. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 4 Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 24. maj 4 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver,

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen maj 2000. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen maj 2000. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen maj 2000 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Opgave 1. Sommereksamen 29. maj 2002. Spørgsmål 1.1: Sommereksamen 29. maj 2002. Dette sæt indeholder løsningsforslag til:

Opgave 1. Sommereksamen 29. maj 2002. Spørgsmål 1.1: Sommereksamen 29. maj 2002. Dette sæt indeholder løsningsforslag til: Soereksaen 9. aj 00 Dette sæt indeholder løsningsforslag til: Soereksaen 9. aj 00 Det skal her understreges, at der er tale o et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb Bilag 1. INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter FUNDAMENTALPRINCIP 2 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter

Læs mere

HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI. 31.maj 2006. eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI. 31.maj 2006. eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte 20J' 1 HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI 31.maj 2006 eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbeståraf4 opgaver, der vejledende forventes at indgå i bedømmelsen afden samlede

Læs mere

Opgave 1-8 vedrørende investering øvelse i brug af lommeregner

Opgave 1-8 vedrørende investering øvelse i brug af lommeregner Peter Lynggaard: Investering og finansiering, opgaver side 149 ff. Løsning med Texas Instruments BA II Plus Opgave 1: En mand indsætter 1. kr. på en sparekassebog. Renten er 8% p.a. a) Hvor meget står

Læs mere

Investeringsteorien bag DLBR INVE

Investeringsteorien bag DLBR INVE Investeringsteorien bag DLBR INVE Denne vejledning omhandler, hvordan beregningerne i INVE er definerede. Vejledningen omhandler det teoretiske grundlag for vurdering og beregning af rentabiliteten for

Læs mere

2. Matematiske modeller og grafiske løsninger

2. Matematiske modeller og grafiske løsninger Tillæg til lærebogen Økonomistyring for AkademiMerkonomer Dette tillæg dækker sammen med lærebogen Økonomistyring for AkademiMerkonomer af Jørgen Waarst og Knud Erik Bang den justerede fagmodulplan og

Læs mere

7. Konsekvensanalyse. Konsekvensanalyse

7. Konsekvensanalyse. Konsekvensanalyse Konsekvensanalyse Iværksættelse af en aktivitet er altid forbundet med en vis usikkerhed med hensyn til resultatet. Når det er tale om udvikling af et nyt produkt kan usikkerhedsmomentet dog begrænses

Læs mere

Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer

Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer 4. Grundlæggende lagerteori Opgave 4.1 Handelsvirksomheden A/S CRABEN, Frederikshavn Man forhandler i denne virksomhed bl.a. dressingen AROMATIC.

Læs mere

Elevtekst til programmet Afbetal. Indhold af elevteksten

Elevtekst til programmet Afbetal. Indhold af elevteksten Elevtekst til programmet Afbetal Indhold af elevteksten 1. Køb på afbetaling 2. Rentefoden beregnes eller ydelsen beregnes 3. To andre beregninger 4. Pas på gebyrerne! 5. Opgaver 1. Køb på afbetaling Når

Læs mere

Hvor er nøglen til elbil salget?

Hvor er nøglen til elbil salget? Afgangsprojekt udarbejdet af Udarbejdet på: HD-studiets 1. del AAU, maj 2013 Vejleder: Lektor Poul Bjerregaard Indholdsfortegnelse 1 Indledning - Tina... 4 2 Problemstilling - fælles... 5 2.1 Problemformulering...

Læs mere

OPGAVER. VIRKSOMHEDSØKONOMI Efterår 2010 B5 - CSTBI2 - CSTBL2

OPGAVER. VIRKSOMHEDSØKONOMI Efterår 2010 B5 - CSTBI2 - CSTBL2 OPGAVER VIRKSOMHEDSØKONOMI Efterår 2010 B5 - CSTBI2 - CSTBL2 OPGAVE 1 De følgende 12 spørgsmål besvares ved at sætte X ud for det eller de korrekte svar. 01. En virksomheds regnskab indeholder følgende

Læs mere

Afsætningsmæssig sammenhæng mellem to produkter

Afsætningsmæssig sammenhæng mellem to produkter Afsætningsmæssig sammenhæng mellem to produkter TDC Download free books at TDC Afsætningsmæssig sammenhæng mellem to produkter 2008 TDC & Ventus Publishing ApS ISBN 978-87-781-378-9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betalingsrækker og nøgletal for obligationer

Betalingsrækker og nøgletal for obligationer Betalingsrækker og nøgletal for obligationer Svend Jakobsen Mikkel Svenstrup 27. april 2004 1 PENGEMARKEDET 1 1 Pengemarkedet På det såkaldte interbank-marked kan pengeinstitutter placere eller låne i

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. - 1 - Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige låntyper. Stoffet er et muligt supplement

Læs mere

Grøn energi. Afgangsprojekt for HD 1. del Hold nr. B1 AAU. Mai Qvist Jørgensen og Mette Rahbek Vejleder: Brian Nielsen 29-05-2013

Grøn energi. Afgangsprojekt for HD 1. del Hold nr. B1 AAU. Mai Qvist Jørgensen og Mette Rahbek Vejleder: Brian Nielsen 29-05-2013 2013 Grøn energi Hold nr. B1 AAU Vejleder: Brian Nielsen 29-05-2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Problemstilling... 4 2.1 Problemformulering... 4 2.2 Metodeovervejelse og afgrænsning... 4 2.3 Kildekritik...

Læs mere

Driftsøkonomi. Peter Lynggaard. 7. udgave. Peter Lynggaard

Driftsøkonomi. Peter Lynggaard. 7. udgave. Peter Lynggaard Color profile: Generic CMYK printer profile Composite 150 lpi at 45 degrees Virksomhedsformer Målsætninger Balanced Scorecard Produktions- og omkostningsteori Markedsformer Optimering Logistik og supply

Læs mere

Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. Matema10k C-niveau, Frydenlund Side 1 af 10 Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige

Læs mere

Rente, lån og opsparing

Rente, lån og opsparing Rente, lån og opsparing Simpel rente og sammensat rente... 107 Nogle vigtige begreber omkring lån og opsparing... 109 Serielån... 110 Annuitetslån... 111 Opsparing... 115 Rente, lån og opsparing Side 106

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen Afrunding successiv kalkulation og Værktøjer til Totaløkonomi

Byggeøkonomuddannelsen Afrunding successiv kalkulation og Værktøjer til Totaløkonomi Byggeøkonomuddannelsen Afrunding successiv kalkulation og Værktøjer til Totaløkonomi Ken L. Bechmann 25. november 2013 1 Totaløkonomi hvorfor: Analysere hvad der samlet bedst betaler sig Foretage økonomiske

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

10. Målsøgning. Målsøgning

10. Målsøgning. Målsøgning Målsøgning I kapitel 4 og efterfølgende kapitler er vist hvordan man ved hjælp af formler og funktioner kan finde en løsning på mange ofte særdeles komplekse beregninger. Her er det brugeren, som gennem

Læs mere