HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE"

Transkript

1 BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE

2 Side 2 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Dansk 3-4 Suomi 5-6 Svenska 7-8 Ce-erklæring 9 Ã

3 Side 3 DANSK Have gårdlampe. Installering og ibrugtagning af gård og havelampen. Installationen må kun udføres af en fagmand. Og skal overholde de gældende VDE normer Der må kun arbejdes på lampen når den ikke er tilsluttet strømkredsen. Her er det vigtigt at sikre sig at kontakten er slukket. Hvis man er usikker på kontakten, kan der slukkes på relæet. Det er en god ide at sikre sig at tilslutningskredsen er helt spændings fri. Stil lampens underste del på det ønskede sted. Ledningen føres ned gennem lampen fod. Herefter føres ledningen ned gennem røret 1B og dette rør skrues fast med de medfølgende skruer. Ledningen føres gennem det andet rør 1C, herefter gøres forbindelsesdelen fast på dette med skruerne. Den øverste del 1D samles og gøres fast på delen 1C med et dertil stykke passende værktøj. Nu skal så ledningerne forbindes. Dette gøres som følgende. Brun forbindes til brun. Blå forbindes til blå og gul/grøn forbindes til gul/ grøn i den medfølgende kronemuffe som vist på illustrationen. 1 Herefter skal glashuset gøres fast på armen som vis på tegningen. Dette ses bedst på den medfølgende illustration 2. Blå Herefter gøres de 6 stykker glas fast i glashuset og låses med låseanordningen hertil. 2 Toppen af lampen sættes på og gøres fast med de medfølgende skruer. Herefter er den øverste del klar til fastmontering. Når lampen er fastmonteret kan strømmen tilsluttes. Gul/grøn Brun Illustration af kronemuffen Spænding 230 V Frekvens 50 Hz Max 60 Watt Max 3x 3x60 Watt IP 44 E27 15 cm. Blå Gul/grøn Brun

4 Side 4 DANSK ILLUSTRATIONER: Plastik rør

5 Side 5 SUOMI Pihalampun asennus ja käyttöönotto Asennuksen saa suorittaa ainoastaan alan ammattilainen. Lamppu tulee asettaa VDE normien mukaan. Lamppu ei saa olla kytkettynä sähköverkostoon asennuksen aikana. On tärkeätä, että lamppu on sammutettu katkaisijasta. Jos katkaisijasta on epävarmuutta, lampun voi sammuttaa relestä. Lampun laki asetetaan ja kiinnitetään lamupun mukana seuraavilla ruuveilla. Tämän jälkeen lampun ylimmän osan voi asentaa. Kun kaikki on valmista voi lampun kytkeä sähköverkostoon. Sininen Sininen On hyvä idea varmistaa, että sulkupiiri on jännitteetön. Laita lampun alin osa toivottuun kohtaan. Johto viedään jalan läpi. Johto viedään putken 1B läpi ja putki ruuvatan kiinni lampun mukana seuraavilla ruuveilla. Johto viedään toisen putken, 1C, läpi. Tämän jälkeen liitososa kiinnitetään siihen ruuveilla. Keltainen /vihreä Ruskea Kuva muhviliitoksesta Keltainen /vihreä Ruskea Ylin osa, 1D, kootaan ja kiinnitetään osaan 1C tehtävään sopivalla työkalulla. Nyt johdot liitetään. Se tapahtuu seuraavalla tavalla: Ruskea liitetään ruskeaan, sininen liitetään siniseen ja keltainen/vihreä liitetään keltaiseen/ vihreään muhviliitoksessa. (katso kuva 1). Tämän jälkeen lasirunko kiinnitetään varteen kuvan näyttämällä tavalla. Tämä näkyy parhaiten kuvassa 2. Tämän jälkeen 6 lasiosaa kiinnitetään lasirunkoon ja lukitaan lukitusmekanismillä. (kuva 2) Jännite 230 V Taajuus 50 Hz Kulutettu teho 60 Watti Kulutettu teho 3x 3x60 Watti E27 15 cm. IP 44

6 Side 6 SUOMI

7 Side 7 SVENSKA Installering och ibruktagning av gårdslampa Installationen får utföras endast av en fackman och bör följa de gällande VDE normerna. Arbete på lampan får utföras endast då den inte är tillsluten strömkretsen. Det är viktigt att försäkra sig om att lampan är släckt på kontakten. Om man är osäker på detta bör man släcka lampan på reläet. Härefter är den översta delen klar att monteras fast. När allt är klart kan man koppla lampan till ström. Blå Blå Det är en god idé att försäkra sig om att tillslutningskretsen är spänningsfri. Ställ lampans understa del på önskat ställe. Ledningen förs ner genom foten. Ledningen förs ner genom röret 1B och röret skruvas fast med de medföljande skruvarna. Ledningen förs nu ner genom det andra röret, 1C, och kopplingsstycket sätts fast på detta med skruvarna. Gul/grön Brun Bild av muffkopplingen Gul/grön Brun Den översta delen, 1D, samlas ihop och sätts fast på del 1C med ett för ändamålet avsett verktyg. Nu skall ledningarna kopplas. Detta sker på följande sätt: brun kopplas med brun, blå kopplas med blå och gul/grön kopplas med gul/ grön i medföljande muffkoppling (se bild 1) Härefter skall glashuset sättas fast på ett av skaften som visat på illustrationen (se bild 2) Härefter fäster man de 6 glasskivorna i glashuset och låser med låsanordningen (bild 2). Lampans topp sätts på och spänns fast med de medföljande skruvarna. Spänning 230 V Frekvens 50 Hz Effektförbrukning 60 Watt Effektförbrukning 3x 3x60 Watt IP 44 E27 15 cm.

8 Side 8 SVENSKA Plastik rør

9 Side 9 CE-ERKLÆRING CE mærke er anbragt: CE märke monterat: CE-merkki myönnetty: CE-merket: CE mark placed: CE Marke Plaziert: EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING EU-DEKLARATION EU-ILMOITUS DIREKTIIVIEN NOUDATTAMISESTA EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING EC-STATEMENT OF COMPLIANCE EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG EU-Importør, EU-Importör, EU-maahantuoja, EU-Importør, EEC-importer, EG-Importeur, : HP-Værktøj A/S Industrivej Børkop Erklærer herved på eget ansvar, at: Intygar härmed på eget ansvar, att: Ilmoitan täten omalla vastuulla, että alla oleva: Erklærer herved på eget ansvar, at: Hereby, on our own responsability declare that: Erklären hiermit in voller Verantwortung, dass: Lampe Lampal: Jvalaisin: Lampe: Lamp: Leuchte: HP LIGHT SYSTEM ( ) 1x60 Watt ( ) 3x60 Watt 230 V ~ 50 Hz Er fremstillet i overensstemmelse med følgende: Är tillverkad enligt följande: On valmistettu seuraavien direktiivien mukaisesti: Er fremstillet i overensstemmelse med følgende: Is manufactured in compliance with the following: Sind aufgeführt in Übereinstimmung mit folgende: DIREKTIVER, DIREKTIV, DIREKTIIVIT, DIREKTIVER, DIRECTIVES, DIREKTIVEN: 98/37/EØF: Maskindirektivet med tillæg og rettelser. 73/23/EØF: Lavspændingsdirektivet.+( rettelser 93/68 EEC) 89/336/EØF: EMC-direktivet + ( rettelser 93/68/EEC ) 98/37/EEC: Konedirektiivi liitteineen ja korjauksineen. 73/23/EEC: Matalajännitedirektiivi+( korjauksineen 93/68 EEC) 89/336/EEC: EMC-direktiivi + ( korjauksineen 93/68/EEC ) 98/37/EEC: Safety of machinery with admendments. 73/23/EEC: Low tension directive.+ ( admendments 93/68EEC) 89/336/EEC: EMC- directive + ( admendments 93/68/EEC ) 98/37/EÖF: Maskindirektivet med tillägg og rättelser. 73/23/EÖF: Låvspänningsdirektivet. + ( rättelser 93/68/EEC) 89/336/EÖF: EMC-direktivet + ( rättelser 93/68/EEC) 98/37/EØF: Maskindirektivet med tillegg og rettelser. 73/23/EØF: Lavspenningsdirektivet.+ ( rettelser 93/68/EEC) 89/336/EØF: EMC-direktivet + ( rettelser 93/68/EEC) 98/37/EWG: Mashinen-richtlinien mit anderungen 73/23/EWG: Niederspannungsrichtlinie.+( anderungen 93/68/EEC) 89/336/EWG: EMC-richtlinien + ( anderungen 93/68/EEC) EN EN NORMER, NORMER, NORMIT, NORMER, STANDARDS, NORMEN: H.P. Værktøj A/S - BØRKOP Produktchef, Produktchef, Tuotepäällikko, Produktsjef, Productchief, Produktchef Stefan Schou

10

BÅNDSAV FRA POWER CRAFT

BÅNDSAV FRA POWER CRAFT BRUGERVEJLEDNING Båndsav BÅNDSAV FRA Side 2 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Vejledning 3-6 Illustration 7-8 Godkendelser 9 Ã Side 3 Tekniske specifikationer Motor 230 volt/50 Hz /400watt

Læs mere

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - VÆG - BEDLAMPE

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - VÆG - BEDLAMPE BRUGERVEJLEDNING HAVE - VÆG - BEDLAMPE Side 2 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Dansk 3-8 Ce-erklæring 9 Side 3 Vi understreger I det følgende vigtigheden af, at belysnings armaturerne

Læs mere

KARTOFFEL- SKRÆLLER. Brugsanvisning KARTOFFELSKRÆLLER. Brugsanvisning 2

KARTOFFEL- SKRÆLLER. Brugsanvisning KARTOFFELSKRÆLLER. Brugsanvisning 2 MODEL 70182 KARTOFFEL- SKRÆLLER Brugsanvisning DK KARTOFFELSKRÆLLER Brugsanvisning 2 Fremstillet i P.R.C. 6114 - Shunde Golden Light, Guangdong. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2005 HP

Læs mere

ELECTRIC BLANKET INSTRUCTION MANUAL MODEL VARMETÆPPE. Brugsanvisning 2

ELECTRIC BLANKET INSTRUCTION MANUAL MODEL VARMETÆPPE. Brugsanvisning 2 MODEL 79576 ELECTRIC BLANKET INSTRUCTION MANUAL DA VARMETÆPPE Brugsanvisning 2 NO SV FI Fremstillet i P.R.C. 6001 - Zhejiang Cixi Kanghong, Zhejiang EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2007

Læs mere

MINI COMPRESSOR INSTRUCTION MANUAL MINIKOMPRESSOR MINIKOMPRESSOR MINIKOMPRESSOR MINIKOMPRESSORI. Brugsanvisning. Bruksanvisning

MINI COMPRESSOR INSTRUCTION MANUAL MINIKOMPRESSOR MINIKOMPRESSOR MINIKOMPRESSOR MINIKOMPRESSORI. Brugsanvisning. Bruksanvisning MODEL 596 9617 MINI COMPRESSOR INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning 2 N Bruksanvisning 3 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør 7080 Børkop Danmark. S FI Bruksanvisning I Käyttöohje 4 5 Produsert i P.R.C. EU-importør

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

OIL FILLED RADIATOR INSTRUCTION MANUAL OLIERADIATOR OLJERADIATOR OLJERADIATOR ÖLJYPATTERI. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Bruksanvisning.

OIL FILLED RADIATOR INSTRUCTION MANUAL OLIERADIATOR OLJERADIATOR OLJERADIATOR ÖLJYPATTERI. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Bruksanvisning. MODEL 7865 8650 Fremstillet i P.R.C. 6273 - Ningbo Changlun, Zhejiang EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Produsert i P.R.C. 6273 - Ningbo Changlun, Zhejiang EU-importør H.P. Værktøj A/S

Læs mere

VACUUM CLEANER INSTRUCTION MANUAL HÅNDSTØVSUGER HÅNDSTØVSUGER HANDDAMMSUGARE KÄSIPÖLYNIMURI. Brugsanvisning. Bruksanvisning.

VACUUM CLEANER INSTRUCTION MANUAL HÅNDSTØVSUGER HÅNDSTØVSUGER HANDDAMMSUGARE KÄSIPÖLYNIMURI. Brugsanvisning. Bruksanvisning. MODEL 79109 VACUUM 1 CLEANER INSTRUCTION MANUAL DK HÅNDSTØVSUGER Brugsanvisning 2 N HÅNDSTØVSUGER Bruksanvisning 6 S HANDDAMMSUGARE Bruksanvisning 10 Fremstillet i P.R.C. 6001 Ningbo Tianli, Zhejiang EU-Importør

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

BENCH GRINDER INSTRUCTION MANUAL BÆNKSLIBER BÄNKSLIP. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Fremstillet i P.R.C. 6001 - Yancheng Lei Ming, Jiangsu

BENCH GRINDER INSTRUCTION MANUAL BÆNKSLIBER BÄNKSLIP. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Fremstillet i P.R.C. 6001 - Yancheng Lei Ming, Jiangsu MODEL 6949 BENCH GRINDER INSTRUCTION MANUAL DA SV BÆNKSLIBER Brugsanvisning BÄNKSLIP Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. 600 - Yancheng Lei Ming, Jiangsu EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark

Læs mere

S N D UK side 2-5 Bruksanvisning sida 6-9 Bruksanvisning side 10-13 Bedienungsanleitung seite 14-17 User instructions side 18-21 ESL 1WM EXHAUSTO A/S Odensevej 76-55 Langeskov Tel. + 65 66 12 34 Fax +

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

HAIR & NOSE HAIR TRIMMER

HAIR & NOSE HAIR TRIMMER MODEL L 11184 84 84 HAIR & NOSE HAIR TRIMMER INSTRUCTION MANUAL DK Hår- og næsehårstrimmer Brugsanvisning NO Hår- og nesehårtrimmer 4 Bruksanvisning SE Hår- och näshårstrimmer 6 Bruksanvisning Fremstillet

Læs mere

Støjdæmpnings-kondensator Fejlbillede Foranstaltning

Støjdæmpnings-kondensator Fejlbillede Foranstaltning Kondensator.book Seite 1 Mittwoch, 1. April 2009 5:41 17 02/2008 / Id.-Nr. 400 234 534 01079-0 Støjdæmpnings-kondensator Fejlbillede Foranstaltning Störningsskydd Störningsbild Åtgärder Støyfjernings-kondensator

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

Skruemaskine Skruvdragare

Skruemaskine Skruvdragare Skruemaskine Skruvdragare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD VÄGGFÄST LCD VGGFST LCD SINÄKIINNITIN NSTKID VÆGBSLAG LCD 10 24" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET MOD 60-00 MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET DK NO SE FIN 2 MIKROOVNSLÅGE DK ANVENDELSE Denne låge kan anvendes til elegant indbygning af f.eks. mikroovn i et køkkenmodul.

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

ZEMA BRUGERVEJLEDNING AKKUBOREMASKINER FRA ZEMA AKKUBOREMASKINER ZEMA

ZEMA BRUGERVEJLEDNING AKKUBOREMASKINER FRA ZEMA AKKUBOREMASKINER ZEMA BRUGERVEJLEDNING AKKUBOREMASKINER FRA AKKUBOREMASKINER Side 2 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Dansk 3-7 Suomi 8-12 Svenska 13-17 Norsk 18-22 CE-erklæringer 23-24 Ã NB! Læs vejledningen

Læs mere

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt)

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Halogen Spot HS50 og HS100 Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden halogen spotten tages i brug. Anvendelse:

Læs mere

ANGLE GRINDER INSTRUCTION MANUAL VINKELSLIBER VINKELSLIP. Miljøoplysninger. Miljöupplysningar. Brugsanvisning. Bruksanvisning

ANGLE GRINDER INSTRUCTION MANUAL VINKELSLIBER VINKELSLIP. Miljøoplysninger. Miljöupplysningar. Brugsanvisning. Bruksanvisning MODEL 81800 800 ANGLE GRINDER INSTRUCTION MANUAL DA SV VINKELSLIBER Brugsanvisning VINKELSLIP Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. 6001 - Zhejiang Yongkang, Zhejiang EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 Dansk - Svenska DK Ver 1.1 Zense MIR2130 ID110024000 1 - ANVENDELSE 6 - TILSLUTNINGSDIAGRAM

zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 Dansk - Svenska DK Ver 1.1 Zense MIR2130 ID110024000 1 - ANVENDELSE 6 - TILSLUTNINGSDIAGRAM Dansk - Svenska zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 DK Ver 1.1 1 - ANVENDELSE DIN-modulet er en zense enhed som benyttes til at modtage input fra svagstrøms tryk eller egnet sensor. Enheden

Læs mere

LED DRL OCH BLINKERS LED DRL OG BLINKLYS LED DRL-VALOT JA -VILKUT LED DRL OG BLINKLYS

LED DRL OCH BLINKERS LED DRL OG BLINKLYS LED DRL-VALOT JA -VILKUT LED DRL OG BLINKLYS LED DRL OCH BLINKERS LED DRL-VALOT JA -VILKUT Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2016-07-13 Biltema Nordic Services AB SE LED DRL OCH BLINKERS TEKNISKA

Læs mere

Installation & brugervejledning IMage Pool Kontrol Type 34-015040

Installation & brugervejledning IMage Pool Kontrol Type 34-015040 Installation & brugervejledning IMage Pool Kontrol Type 34-015040 Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. International Marketing A/S Edition 2.0 09-2002. Sprog / language: DK, GB, D,

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

MARKIS MARKISE MARKIISI

MARKIS MARKISE MARKIISI 14-360_361_manual.indd 2011-10-12, 11.25.13 Art. 14-360, 14-361 MARKIS MARKISE MARKIISI Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB MARKIS OBS! Markisen är ett solskydd och bör rullas in vid regn och

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate IVO Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3.

Læs mere

EL-LUX EL-LUX EL-LUX EL-LUX

EL-LUX EL-LUX EL-LUX EL-LUX BRUGER VEJLEDNING Model 70164 side 2 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Dansk 3 Svenska 4 Suomi 5 Norsk 6 Ce-erklæring 7 Dansk El-Lux føntører er en effektiv, støjsvag hårtørrer baseret

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

LVI Danmark ApS Marielundvej 28, 1. Th. E-mail: info@lvi.dk Tlf: 57 67 20 99 2730 Herlev Internet: www.lvi.dk

LVI Danmark ApS Marielundvej 28, 1. Th. E-mail: info@lvi.dk Tlf: 57 67 20 99 2730 Herlev Internet: www.lvi.dk Brugsanvisning LVI Danmark ApS Marielundvej 28, 1. Th. E-mail: info@lvi.dk Tlf: 57 67 20 99 2730 Herlev Internet: www.lvi.dk MagniLink Visus brugsanvisning 7942137a Inden ibrugtagning Vi anbefaler at du

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli

Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli Monterings- og brugervejledning Monterings- och bruksanvisning Monterings- og brukerveiledning Asennus- ja käyttöohjeet 2012 Monterings- og brugervejledning 2012 Monterings-

Læs mere

DELTA SANDER INSTRUCTION MANUAL MODEL 43500 TREKANTSLIBER TREKANTSLIPER TREKANTSSLIP KOLMIOHIOMAKONE. Brugsanvisning. Bruksanvisning.

DELTA SANDER INSTRUCTION MANUAL MODEL 43500 TREKANTSLIBER TREKANTSLIPER TREKANTSSLIP KOLMIOHIOMAKONE. Brugsanvisning. Bruksanvisning. MODEL 43500 Fremstillet i P.R.C. 6001 - Jiangsu Jinding, Jiangsu EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Produsert i P.R.C. 6001 - Jiangsu Jinding, Jiangsu EU-importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop

Læs mere

Tips & Idéer. Ullfigurer/Uldfigurer

Tips & Idéer. Ullfigurer/Uldfigurer Tips & Idéer Ullfigurer/Uldfigurer 603056 SE Du behöver filtnålar och nålplatta. Den vita nålplattan används som underlag för att skydda bordet och nålen. Tänk på att nålarna är vassa. Längst ut på nålspetsen

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com TP 20 96-15 0392983 SE Pump DK Pumpe 1670318 www.ifosanitar.com SE Montering av elpump för Ifö Solid duschkabiner. Karet Bestäm enl. fig på vilket ben pumpenheten skall fästas för att dess avlopp skall

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

/ 8 59 / 000608 S FI DK N INJUSTERING AV LUFTFLÖDEN ILMAVIRTOJE SÄÄTÖ INDREGULERING AF LUFTMÆNGDEN INJUSTERING AV LUFTSTRØMMEN / 8 59 / 000608 Injustering av luftflöden / Ilmavirtausten säätö 6 5 4 3 C

Læs mere

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING Indhold 1. Produktinformation... 2 2. Indhold... 2 3. Anvendelse... 2 4. Funktion... 2 5. Garanti... 2 6. Specifikationer og dimensioner... 3 7. Installation... 4 8.

Læs mere

Brugsanvisning til HS-80B

Brugsanvisning til HS-80B Pladevibrator HS-80B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator.

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Tilykke med din nye vedvarende energikilde. Før montage af anlægget bør denne vejledning grundig læses igennem. For optimal ydelse

Læs mere

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt Art. -709 Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt LCD/plasma nestekide/plasma 6 50" 009 Biltema Nordic Services AB Art. -709 Väggfäste LCD/plasma 6 50" tunt Medföljande delar

Læs mere

Brugsvejledning Luftrenser

Brugsvejledning Luftrenser Brugsvejledning Luftrenser A300/A600/A700/A1700/A2500 HEPA A300 HEPA A600 HEPA A700 HEPA A1700 HEPA A2500HEPA 1 Tillykke med din nye Pullman Ermator Pullman Ermator bygger på mange års erfaring under navnet

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK DK: Samlevejledning og sikkerhedsbestemmelser NO: Monteringsinstruksjoner og sikkerhetsbestemmelser SE: Monteringsinstruktioner och säkerhetsföreskrifter FI: Asennusohjeet ja turvamääräykset Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline

Læs mere

LÄNSPUMP LENSEPUMPE PILSSIPUMPPU LÆNSEPUMPE

LÄNSPUMP LENSEPUMPE PILSSIPUMPPU LÆNSEPUMPE LÄNSPUMP med inbyggd nivåvakt LENSEPUMPE med innebyggd nivåvakt PILSSIPUMPPU sisäinen tasovahti LÆNSEPUMPE med indbygget niveauovervågning Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Tårnfalkevej 18, DK-2650 Hvidovre INSTRUMENTMAKERS APS Tlf: Fax: BRUGSANVISNING MINIVORTEX

Tårnfalkevej 18, DK-2650 Hvidovre INSTRUMENTMAKERS APS Tlf: Fax: BRUGSANVISNING MINIVORTEX BRUGSANVISNING MINIVORTEX TYPE 120.00, 120.01, 120.02 og 120.03 VIGTIGT! PRODUCENTEN AF DENNE MINIVORTEX ER KUN ANSVARLIG FOR SIKKERHED OG PÅLIDELIG DRIFT NÅR: - Den anvendes i overensstemmelse med denne

Læs mere

Brugsanvisning til HS-120BK

Brugsanvisning til HS-120BK Pladevibrator HS-120BK m/lifan motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

Neotherm Unishunt. Monteringsanvisning

Neotherm Unishunt. Monteringsanvisning Neotherm Unishunt S Monteringsanvisning a : 1 brystnippel m/packning...2 stk. b : Förlängningsrör...1 stk. c : Framlednings-t-rör...1 stk. d : Returlednings-t-rör...1 stk. e : T-rör...1 stk. f : Backventil...1

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 0-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Invacare Sonnet Basic. User's Manual DK, S

Invacare Sonnet Basic. User's Manual DK, S Invacare Sonnet Invacare Sonnet User's Manual DK, S Invacare EC-Høng A/S Ident. no.: 1427681 Version 02 05.2003 Invacare Sonnet BRUGSANVISNING (DK)...3-4 BRUKSANVISNING (S)...5-6 Brugsanvisning for Invacare

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning

Læs mere

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet!

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! Smartbox, 0-6900-8 Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! PDF 5956 / 0.0.2009 Indholdsfortegnelse:. ANVENDELSE...2 2. KOMPONENTLISTE.... TILSLUTNING AF SMARTBOX...4.

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Båndpudser Bandslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

Maskin Dokumentation

Maskin Dokumentation Maskin Dokumentation BELKI Olieseparator type 60S Indhold Teknisk dossier: Maskinbeskrivelse 3 Maskindata 4 Maskinskitse 5 Stykliste 6 El-diagrammer 7 Brugsanvisning: Funktionsbeskrivelse 8 Før opstarten

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Assembly instructions

Assembly instructions EN Assembly instructions DE Montageanleitung DA Montagevejledning FR Notice de Montage SV Monteringsanvisning NL Montage Instructies NO Montasjeveiledning FI Kokoonpanoohjeet Mars 6700, 800, 9900, 11500

Læs mere

DK MONTERINGSVEJLEDNING KNÆKARMSMARKISE SUN 2000 + 4000

DK MONTERINGSVEJLEDNING KNÆKARMSMARKISE SUN 2000 + 4000 DK MONTERINGSVEJLEDNING KNÆKARMSMARKISE SUN 2000 + 4000 Udgave 01 23-02-2009 Udgave 01 23-02-2009 12:01 Side 2 af 12 Indexliste: 4 Modtagerkontrol. 4 Montagetyper. 5 Montage. 5 Befæstigelse. 6 Justering

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne.

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. SPAHN reha GmbH Manual til Vasketoilet VAmat C-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: elldana Innocare. Udgave 1,0 09

Læs mere

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning 07 LIMENTE asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning Tekniset tiedot ovat paketin päällä Technical data is printed on package Teknisk information

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

PRODUKTINFORMATION KKI 7184 90 T PBF4VI517AFTB4SC R3 23318. V4 FR Ø 22,0 x Ø 19,0 FL 188,9 RR 188,9 W4 FR 188,9

PRODUKTINFORMATION KKI 7184 90 T PBF4VI517AFTB4SC R3 23318. V4 FR Ø 22,0 x Ø 19,0 FL 188,9 RR 188,9 W4 FR 188,9 PRODKTINFORMATION Produktinformationen er i overensstemmelse med Kommisionens forordning (E) Nr. 66/2014 om gennemførelse af Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til

Læs mere

Bundsuger til private svømmebassiner. Model: Junior, Senior og RC.

Bundsuger til private svømmebassiner. Model: Junior, Senior og RC. Bundsuger til private svømmebassiner. Model: Junior, Senior og RC. Pool Valet Junior. Pool Valet Senior. Pool Valet RC med fjernbetjening. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana

Læs mere

ALSTER P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme TEKNISKE DETALJER DESIGN-SERIEN FARVER/FINISH VENDBAR. Ydelse W (dt60) (watt) C/C mål (mm)

ALSTER P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme TEKNISKE DETALJER DESIGN-SERIEN FARVER/FINISH VENDBAR. Ydelse W (dt60) (watt) C/C mål (mm) TEKNISKE DETALJER ALSTER Farve Type Vvs-nr. Mål (H&B) (mm) C/C mål (mm) Vægt (kg) Ydelse W (dt60) (watt) DESIGN-SERIEN Central/fjernvarme AL-10-W AL-10-WS AL-10-C AL-10-CS 3325.3 3325.352 3325.354 3325.356

Læs mere

Akron Multi Purpose Tilt Table Modellen 9622 BRUGSVEJLEDNING. Part No. 792-232-02

Akron Multi Purpose Tilt Table Modellen 9622 BRUGSVEJLEDNING. Part No. 792-232-02 Akron Multi Purpose Tilt Table Modellen 9622 BRUGSVEJLEDNING Part No. 792-232-02 Indhold 1 1. Indledning 2 Advarsler, forsigtighedsregler 2 Generelle advarsler 2 2. Installering 3 3. Betjening 4 Hjulblokering,

Læs mere

Logitech Multimedia Speaker System z333 Product Manual

Logitech Multimedia Speaker System z333 Product Manual Logitech Multimedia Speaker System z Product Manual Dansk...................5 Norsk................... 9 Suomi.................. 4 2 Kassens indhold 1 2 4 1. Venstre satellithøjtaler 2. Højre satellithøjtaler.

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302 Kære Bruger Bruksanvisning Bure Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om,

Læs mere

ARM-528. 32-75 curved display. Wall mount. User Manual. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukerveiledning

ARM-528. 32-75 curved display. Wall mount. User Manual. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukerveiledning ARM-528 32-75 curved display Wall mount EN SE FI DK NO User Manual Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukerveiledning EN User Manual You have bought a wall mount for a flat panel display

Læs mere

MOD X. Montagevejledning Monteringsanvisning Monteringsinstruktion Asennusohje DK NO SE FI

MOD X. Montagevejledning Monteringsanvisning Monteringsinstruktion Asennusohje DK NO SE FI MOD 9600-90 X Montagevejledning Monteringsanvisning Monteringsinstruktion Asennusohje DK NO SE FI O C MENU 40 560 560 446 Fig.2 -+ 3 B Fig.1 A Fig.3 MONTERING DK Mikroovnslågen monteres foran nichen i

Læs mere

Guide montering af og fejlfinding på ledningsnettet på Yamaha FS1-DX med tændingslås ved styret.

Guide montering af og fejlfinding på ledningsnettet på Yamaha FS1-DX med tændingslås ved styret. Guide montering af og fejlfinding på ledningsnettet på Yamaha FS1-DX med tændingslås ved styret. Denne guide omfatter også montering af omdrejnings tæller. Lednings nette på en Yamaha FS1 har grundlæggende

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

Model 33017. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 33017. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 33017 Brugsanvisning Bruksanvisning BÅNDPUDR Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye båndpudser, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

CKE-21 Software version 21.01B

CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 er en Calyma Kontrol Enhed der er udviklet til energiøkonomisk drift af DC motorer i Calyma ventilationsunit, og samtidig er der kontrol over en blandefunktion som

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämmityspatteri Oliefyldt element

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämmityspatteri Oliefyldt element Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämmityspatteri Oliefyldt element SE Oljefyllt element Säkerhetsföreskrifter Läs och följ säkerhetsföreskrifterna för elementet. Placera elementet på

Læs mere

RTY 1 8798 XX01. Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering. Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering

RTY 1 8798 XX01. Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering. Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering 400480_DK_S_N_FIN.book Seite Donnerstag,. Juli 009 : 07/009 / Id.-Nr. 400 4 80 RTY 8798 XX0 0009-0 Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering Portier

Læs mere

CORDLESS ELECTRIC ANGLE GRINDER

CORDLESS ELECTRIC ANGLE GRINDER MODEL 76293 CORDLESS ELECTRIC ANGLE GRINDER INSTRUCTION MANUAL DK Akku vinkelsliber 2 Brugsanvisning NO Batteridrevet vinkelsliper 4 Bruksanvisning SE Akku vinkelsliber 6 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C.

Læs mere

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 El-nummer: 6398402149 EAN-nummer: 5706445620067 Indhold Dansk/Norsk manual... 3 Indledning... 3 Kendetegn... 3 Måleprocedure/Måleprossedyre...

Læs mere

BRUGSANVISNING ORWAK 3410. November 2006 PUBL. NO 4869612-00 Edition 1

BRUGSANVISNING ORWAK 3410. November 2006 PUBL. NO 4869612-00 Edition 1 DK BRUGSANVISNING ORWAK 3410 November 2006 PUBL. NO 4869612-00 Edition 1 Dansk INDHOLDSFOR- TEGNELSE Sikkerhed... 382 Brugsanvisning... 393 Tekniske specifi kationer... 404 Måltegning... 404 Transport...

Læs mere

Décor 600 FH. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 FH. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 00 FH Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 00 FH Monterings- og betjeningsvejledning Ø10mm Ø170mm 1 4 1 3 b 4 7 5 a a 8 8 8 8 Fig. 1 Fig. Dansk + Emhætte beregnet til montage i loft, evt. over

Læs mere

. Apparatet må kun bruges af professionelle. Lacl aldrig et fladt batteri sidde i apparatet, da dette kan

. Apparatet må kun bruges af professionelle. Lacl aldrig et fladt batteri sidde i apparatet, da dette kan {D Vink Biggenstaartcoupeerder @ Vink Piglet's Tailcutter (G) vink Ldcoupe Queue de Porcelet GD Vink Ferkelschwanz-kupiergeråt ad Vink Tagliacode GD VinkGrisehateklipper Vink Livestock equipment {p Vink

Læs mere

TECOS GARANTi: Full garanti på material- och produktionsfel. Med undantag av missbruk och normalt slitage. TECOS GARANTI: Fuld garanti på materiale-

TECOS GARANTi: Full garanti på material- och produktionsfel. Med undantag av missbruk och normalt slitage. TECOS GARANTI: Fuld garanti på materiale- 83 Mejslar/Skruetrækkere Tecos Phillps mejsel typ 401 /skruetrækker type 401 Mejsel med Phillips-spår. Handtag i solid slagfast polypropylen, precision. Ergonomiskt handtag för bästa kraftöverföring till

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Trykfilter/Tryckfilter. Model 2012. Bioclear UV 5000-10000 - 15000-25000. Brugsanvisning/Bruksanvisning

Trykfilter/Tryckfilter. Model 2012. Bioclear UV 5000-10000 - 15000-25000. Brugsanvisning/Bruksanvisning Brugsanvisning/Bruksanvisning Trykfilter/Tryckfilter Bioclear UV 5000-10000 - 15000-25000 Model 2012 UV Bioclear trykfilter 5000, 10000,15000 og 25000 Brugsanvisning dansk Læs denne brugsanvisning nøje

Læs mere