Dato: 23. april 2015 Vålse Menighedshus kl.: 19.00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dato: 23. april 2015 Vålse Menighedshus kl.: 19.00"

Transkript

1 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Fraværende Ole Olsen, Henning Rasmussen og Karin Langballe Orienteringer: 3. Formand redegjorde for korrespondance med Danske handicaporganisationer, Guldborgsund vedrørende handicaptoilettet ved Gyldenbjerg Kirke. DH har ikke været involveret i projektet men alene arkitekten. Det undersøges, om forholdene er opført i henhold til gældende regler. Det er blevet bygget efter tegninger efter arkitekstens henvisninger. Problemstillingen sættes på som punkt på næste MR-møde. 4. Kasserer Intet nyt. 5. Sognepræsterne Eva: Alterdugene er nussede og møre. Ella: Alterdugene bliver vasket. Eva: God tur til København med konfirmanderne. Konfirmanderne har efterfølgende været en tur gennem Vigen. Løber til kirken er købt og indviet. Løberen bruges lejlighedsvis i påsken. Der er travlt i øjeblikket. 6. Kirkeværge Nr. Vedby / Gyldenbjerg Tak for et godt arrangement med Helenerne. Handicap-toilettet ved Gyldenbjerg tjekkes for målene. Der opstilles arbejdsborde til de gravere, der mangler det. 7. Kirkeværge Vålse / Kippinge Vålse: Låge mod syd i kirkegårdsmuren er rådnet op. Ny låge mod præstegården. Duesikring af tagrenderne i Vålse. Opsætning af skabe til Henning. Kippinge: Kirkemuren skal laves (Overslag på kr./år i 3 år). Der hjemtages 2 tilbud på arbejdet (Kaj hjemtager). Har fået pris på udskiftning af taget på Kildehuset på kr. i alt. 8. Kirkeværge Brarup Tag-projektet på Brarup kirke bliver dyrere end projekteret på grund af: Dårlige jernankre Totaloverdækning på skibet Nyt gulv på loftet Gulv i tårnrummet Samlet projekt på ca. 3,345 mio. kr. mod et tilbud på 2,7 mio.

2 kr. ved igangsætning. Lånetilbud på 3,2 mio. kr. til projektet. Indeklimaet er ikke i orden. Altertavlen er opmagasineret midlertidigt, indtil forholdene igen er i orden. Seneste restaurering er gennemført i Der er en afleveringsforretning af tag-projektet i maj måned. Formanden opfordrede til at, der bliver klarhed over projektøkonomien og finansieringen af merudgifterne til projektet. 9. Kirkeværge Stadager Der er kommet myrer i kirken. Bænkene er blevet olieret med et godt resultat. Kaj Ove kan ikke deltage i det kommende kirkesyn. 10. Medarbejderrepræsentant Ingen fremmødt 11. Præstegårdsudvalg Eva s terrasse er lavet. Låge til materiale-pladsen er lavet. Indeklimaet i menighedshuset undersøges. GVH: Hvornår skal udvalget forelægge spørgsmål for menighedsrådet inden der træffes endelig beslutning? Det ville være godt med faste procedurer for udvalgenes bemyndigelse. : Hvis der skal bruges penge, der ikke allerede er afsat så skal spørgsmålet forelægges menighedsrådet. 12. Kirkegårdsudvalg Kirke- og kirkegårdssyn afholdes: Onsdag den 27. maj i Stadager og Brarup. Start kl. 13. Tirsdag den 9. juni i Gyldenbjerg og Nr. Vedby. Kl. 13 Torsdag den 11. juni i Kippinge og herefter i Vålse. Kl. 13. Alle menighedsrådsmedlemmer er velkomne. Man tilmelder sig. Kirkegårdsudvalget har mødepligt. 13. Aktivitets- og arrangementsudvalg Intet nyt. Karin opfordres til at indkalde til møde i udvalget. Der er møde i den nedsatte arbejdsgruppe tirsdag den 28. april kl Kontaktperson Stor interesse for den opslåede graver-stilling (pt. 30 ansøgninger). Næste møde med medarbejderne: den 7. maj Den nye kan først tiltræde stillingen den 1. juni Der benyttes midlertidig hjælp indtil da efter behov. Punkter til beslutning / godkendelse 15. Vindmølleplan i Vålse Vig. Nedsættelse af arbejdsgruppe som arbejder med høringssvar Gæstetaler kl.: ca visualiserer vindmølleplaner for Vålse Vig.

3 Formanden bød Bjørn Meldgaard velkommen. Bjørn Meldgaard orienterede om vindmølleprojektet for Vålse Vig. Orienteringsmøde i Våbensted forsamlingshus den 30. april og orienteringsmøde på Vålse skole onsdag den 5. maj. Menighedsrådet bør nedsætte en gruppe som bør komme med en evt. indsigelse mens Stiftet har det endelige ansvar. Jørgen foreslog, at der blev nedsat en lille gruppe. Høringsfrist den 11. maj. Det blev besluttet, at der blev nedsat en lille gruppe, som skal komme med et høringssvar. Gruppen består af: Kaj, Eva, Jørn og Jørgen og Lena. Høringssvaret rundsendes til alle. 16. Regnskab 2014 Vålse / Kippinge - bemærkninger 17. Regnskab 2014 Stadager / Brarup - bemærkninger 18. Regnskab 2014 Nr. Vedby - bemærkninger 19. Kirkegårdsvedtægter til godkendelse. Bemærkninger udarbejdet. Hans Nielsen / Hanna videregiver til regnskabsfører. Bemærkninger udarbejdet. Formand videregiver til regnskabsfører. Bemærkninger udarbejdet. Formand videregiver til regnskabsfører Punktet er udsat. Bilag rundsendt. 20. Vedtægt til bevaring af Punktet er udsat. gravsten på kirkegårde i Nordvestfalster Pastorat. 21. Egensevej 1. (Gl. Smedje) Præstegårdsudvalget arbejder på sagen. Huset skal anvendes til redskaber. 22. Autolås på Våbenhus Vålse. (Vejkirke) Det er tidligere vedtaget, at Vålse Kirke skal være en vejkirke. En autolås koster ca kr. Investeringen behandles af kirkegårdsudvalget. 23. Rydning af gravsteder Vålse. Forespørgslen skal over kirkegårdsudvalget. 24. Reparation af kirkemur i Kippinge. 25. Reparation af Kildehus ved Kippinge Kirke. 26. Understrygning af tag på graverhus ved Kippinge. Der er afsat kr. om året til kirkegårdsmuren i 3 år. Reparation af Kildehusets tag var med på synsrapporten. Tilbud på kr. incl. moms. Gennemføres helst inden 15. august, hvor der afholdes Kildedag ved Kippinge Kirke. Evt. understrygning af taget tages op på kirkegårdsudvalget.

4 27. Honorarer for udvalgsposter Kører efter gældende takster udstukket af provstiet. Tages op på næste møde. 28. Pkt. 26, 27, 28 fra sidste menighedsrådsmøde. (Ønsker om udskiftning / indkøb af nye maskiner) Det blev besluttet, at der indkøbes i en trailer. Henning og Kaj forestår indkøbet. Ca kr. incl. moms og udstyr. Graverne har et disponibelt beløb op til kr./år til småting, uden at det skal tages op i udvalg og MR. Beløb herudover skal i udvalg. Medarbejderne ønsker nye kontokort til Stark, Statoil, Brugsen m.fl. Kassereren sørger for at dette sker hurtigst muligt. 29. Flagstang ved Gyldenbjerg Kirke. Vi har modtaget en forespørgsel om en flagstang ved Gyldenbjerg Kirke. Bilag udleveret. Ved Kippinge Kirke og Vålse kirke flages der alene i forbindelse med kirkelige arrangementer og ikke ved alle officielle flagdage. Det blev besluttet, at vi bevarer de 2 eksisterende flagstænger, men der ikke opsættes flere flagstænger pt. 30. Hvad er status quo for Præstegården i Vålse med hensyn til varme ventilationsproblemer? 31. Hegn ved Præstegården i Vålse? Se ovenstående. Se ovenstående. 32. Dørproblemer i Præstegård i I udvalg. Vålse (Opv. Maskine) 33. Evt. Praksis for anvendelse af 5%-midler blev drøftet. Tårnur i Vålse er det næstældste i Danmark. Vålse den 23. april 2015 underskrifter

5

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted i graverhuset Pkt. Indhold Begrundelse/ Beslutningsforslag

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde Udkast til referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød Menighedsråd, torsdag den 4. juni kl.18.00. Forventes afsluttet senest kl. 22.00. NB : Evt. bemærkninger til udkast til referat bedes meddelt kirkekontoret

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Referat af

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Referat af Referat af Menighedsrådsmøde Tirsdag, den 10. december 2013 kl. 19.00 Afholdes i Sortebrødreklostret Klosterstræde 7, 4300 Holbæk. Tilstedeværende: Ove Nygaard Madsen (fm), Lis Grove- Rasmussen (nfm),,

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Nyt fra provsten Se bilag vedr. skole-kirke

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Jan Friberg, Jakob Riis, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen, Ole Winkler Pedersen, Anne-Lise Wagner, og Jørn Johansen. Susanne Sjølander

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som

Læs mere

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård.

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Deltagere: 1. Christians: Karsten Clement og Hans-Christian Jørgensen 2. Kgs. Lyngby: Vibeke Lentz,

Læs mere

8680 RY Torsdag den 9. april 2015 klokken 18,30

8680 RY Torsdag den 9. april 2015 klokken 18,30 Dagsorden Referat Fraværende 54. Godkendelse af dagsorden 55. Godkendelse af referat fra mødet den 12. marts 2015 56. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet 3. Kirkeministeriet 1.Skanderborg Provsti, MI-udvalget

Læs mere

Bilag nr. møde gennemført? Ansøgning om lån til syn og skøn endnu ikke ansøgt, vi mangler et tal fra advokaten.

Bilag nr. møde gennemført? Ansøgning om lån til syn og skøn endnu ikke ansøgt, vi mangler et tal fra advokaten. Dagsorden nr. 2. til menighedsrådsmøde Onsdag den 28. januar, kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej Til

Læs mere

A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved

A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved A/B A-S 29. juni 2003 Til: Andelshaverne i A/B ABRIKOSHAVEN Emne: Ordinær generalforsamling 10. maj 2003 Ref.: a. Vedtægter for A/B ABRIKOSHAVEN 23 34 b. Referat

Læs mere

B. Beslutningspunkter

B. Beslutningspunkter Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra Menighedsrådets møde onsdag den 5.11.2014 kl. 19:00 i Morten Reenbergs Gård, Kirkepladsen 1, Stege A. Mødeadministration a1. Forplejning Under mødet serveres

Læs mere

Generalforsamling 6/4 2004

Generalforsamling 6/4 2004 Generalforsamling 6/4 2004 4/5 2004 År 2004, tirsdag den 6. april kl. 17,00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Gråbrødretorv 19-21, Gråbrødrestræde 23 og Klosterstræde 20 hos administrator,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010 Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.1.2010 1. Fuldmagt Fuldmagt kræves nu af pengeinstitutter, hvor der står, at borgerforening har administratorret. Lejerforening skriver under på fuldmagt. Borgerforening

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350.

Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350. Tårnvej 350, 2610 Rødovre Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350. NB! Der er spisning fra kl. 18 til kl. 18.30 Tilstede: Peter

Læs mere

Skovlunde Sogns Menighedsråd Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde. Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter.

Skovlunde Sogns Menighedsråd Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde. Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter. Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde Tidspunkt: Deltagere: Afbud: Ej mødt: Referent: Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter. Lars Green Bach (LGB), Jan Frisell (JF),

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag, d. 20. november 2014 kl. 17.30

Menighedsrådsmøde Torsdag, d. 20. november 2014 kl. 17.30 Afbud fra Inger Boes Punkt 1 Nyt fra sognepræsterne: D. 04.12.: Fyraftensgudstjeneste med Mandskor og julekål. Grete Sørensen har et hold af hjælpere. Råvarer er indkøbt. D. 07.12.: Ni Læsninger. Forfriskninger

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 15. Jun 2005 Blad nr. 1. Fraværende med afbud: Åse Sørensen, Gunna Jørgensen

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 15. Jun 2005 Blad nr. 1. Fraværende med afbud: Åse Sørensen, Gunna Jørgensen Den 15. Jun 2005 Blad nr. 1 Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød menighedsråd, onsdag den 15. Jun kl.18.00 i Solrød Strandkirke Fraværende med afbud: Åse Sørensen, Gunna Jørgensen Mogens Sørensen

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Kontaktudvalgsmøde. Referat

Kontaktudvalgsmøde. Referat Tid: Kaffe og brød: Fraværende m. afbud Fraværende uden afbud: Særligt indbudte: Referent: Kontaktudvalgsmøde. Tirsdag d. 13. maj. -2014, kl. 19.00 22.00 på Filskov Friskole, Personalerummet. Filskov IF

Læs mere

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB.

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB. Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Beslutningsreferat 1) Valg af ordstyrer Martin 5-90 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Dan 3-40 Annika 15-8

Læs mere

Menighedsrådsmøde torsdag d. 15. august 2013 kl. 19.00 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård

Menighedsrådsmøde torsdag d. 15. august 2013 kl. 19.00 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård 239 Menighedsrådsmøde torsdag d. 15. august 2013 kl. 19.00 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård Fraværende med afbud: Simon Buchwald Jensen, Jette Rasmussen og Ole Winkel Godkendelse af dagsordenen Dagsordenen

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat,25-10-2012 Side: 1 2 Revisionsprotokoller 2011

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2014-02-17, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Kim Jørgensen (KJ) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere