Forpligtende Rådgivning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forpligtende Rådgivning"

Transkript

1 Forpligtende Rådgivning Norsk Landbruksrådgiving 14. januar 2011 Solvejg Horst Petersen Udviklingskonsulent, Videncentret for Landbrug Danmark

2 Tværfaglig rådgivning i praksis - baseret på erfaringer med udvikling og implementering af Forpligtende Rådgivning i DLBR

3 Forpligtende Rådgivning Baggrund: Før 2003 No cure no pay ingen rådgivning Forpligtende Rådgivning kom til verden Udvikling i samarbejde mellem landmænd, lokale centre og Videncentret for Landbrug Positive erfaringer Mange implementeringsforløb Mange tilfredse landmænd Grundlaget for god rådgivningspraksis

4 Forpligtende Rådgivning hvad er det? En rådgivningsmetode Systematik i arbejdsformen Arbejde med mål, især på kort sigt ( man skal have de korte mål for at nå de lange ) Fokus på resultaterne hos landmanden

5 Den korte version Et team af rådgivere tilknyttet kunden En ansvarlig nøglerådgiver Sæt resultatorienterede mål for bedriften Følg op Følg op Følg op

6 Det gode rådgivningsforløb Kunde Opstilling af mål Opfølgning Referat Problemafdækning Handlingsplaner Aftale

7 Eksempel på et rådgivningsmøde Forpligtende Rådgivning Formålet med mødet er: * at udpege fokusområder på bedriften både for landmand og rådgiverne og * at aftale det videre forløb januar 2011

8 Dagsorden Kort tur rundt på bedriften Indledning herunder mål med mødet og præsentation af deltagerne Kort beskrivelse af bedriften mht. produktionsomfang, personale m.m. v/ landmanden Hvad er vores mål på kort og lang sigt? v/ landmanden Hvad, ønsker vi, skal være fokusområder på bedriften? v/ landmanden Hvad kan og skal, der gøres ved disse fokusområder? Mål Hvem gør hvad og hvornår? Opsamling på aftaler og aftale om opfølgning v/ referenten Eventuelt januar 2011

9

10 Forpligtende aftaler

11 Mål og Handlingsplaner

12 Det gode rådgivningsforløb Kunde Opstilling af mål Opfølgning Referat Problemafdækning Handlingsplaner Aftale

13 Smarte mål S Specifikt M Målbart A Accepteret R Realistisk T Tidsbestemt

14 Tid til en lille øvelse (2 og 2) Diskuter et emne, som I ofte rådgiver om: Hvilke mål kan man sætte inden for det område? Formuler det, så det er SMART!

15 Handlingsplaner - omsæt de velmente råd til handling og nå målet!

16 Effektive handlingsplaner indeholder.. Mål (og udgangspunkt) Tiltag - hvad skal der gøres? Deadlines - både på mål og på tiltag Ansvarlige Aftaler om opfølgning

17 Handlingsplaner - landmændene er forskellige, mål og tiltag er forskellige Kun få tiltag få aftaler Korte handlingsplaner - saml det i et aftaleskema Flere indsatsområder og mere komplekse tiltag Handlingsplanskema - godt til indsatsområde med mange tiltag Visuelle handlingsplaner - god i dialogen om, hvad der skal sættes i værk Ganntkortet / handlingsplanstavlen - skaber overblik

18 Aftaleskema

19 Aftaleskema Nemt at tegne på en flipover på stedet Fælles billede af aftaler Lade den blive hængende! januar 2011

20 Skema til handlingsplan

21 Handlingsplan: Nr. Dato Mål: Opnået pr.: Aktuelt niveau: Dokumentation af mål: Tiltag Ansvarlig Hvornår Opfølgning på tiltag og mål Ansvarlig Hvornår Navn: Tlf.: Chr. nr.: Ansvarlig rådgiver: Andre aftaler:

22 Handlingsplan: Nr. Dato Mål: Opnået pr.: Aktuelt niveau: Dokumentation af mål: Tiltag Ansvarlig Hvornår Mål Angiv et mål Dato Aktuelt niveau Hvordan måles målet? Opfølgning på tiltag og mål Ansvarlig Hvornår Navn: Tlf.: Chr. nr.: Ansvarlig rådgiver: Andre aftaler:

23 Handlingsplan: Nr. Dato Mål: Opnået pr.: Aktuelt niveau: Dokumentation af mål: Tiltag Ansvarlig Hvornår Tiltag og opfølgning Ansvarlig Hvornår? Opfølgning på tiltag og mål Ansvarlig Hvornår Navn: Tlf.: Chr. nr.: Ansvarlig rådgiver: Andre aftaler:

24 Handlingsplansskema God skabelon, som sikrer at alt det vigtige er med: Aktuelt niveau Mål Hvordan det skal dokumenteres Hvornår det skal være opnået Tiltag Ansvarlig Opfølgning

25 De visuelle handlingsplaner Styrke Overblik Appellerer til de kunder, som er visuelt orienterede.... Udfordring Huske at få målet konkret og tidsfast Huske at aftale opfølgning hvem og hvornår

26 Visuelle handlingsplaner Forbedre majsudbyttet 2. rådgivningsbesøg ukrudtbekæmpelse Opgørelse af udbytter i hver mark ved optælling af antal læs Udbytteopgørelse og analyseresultat til LL og planteavlskonsulent Majsudbytte forbedres Udbytte FE/ha og maks. 1,15 kg tørstof/fe Rådgivningsbesøg ukrudtbekæmpelse Besøg vedr. høsttidspunkt - prøver til bestemmelse af tørstofindhold Opmåling af totale udbytter i ensilagestak og udtagning af prøve til analyse Opfølgning på udbytter pr. mark samt evaluering af handlingsplan

27 Tekst Skabelon til visuel handlingsplan Tekst 1 4 Tekst Tekst 2 Tekst 5 Tekst 6 Tekst Tekst 3 7 Tekst

28 Management ansætte en ny driftschef Ny driftsleder ansat inden 1. marts 2011 LL kontakter bureau med beskrivelse af krav til ny driftschef 1 Lars Landmand Dato Stillingsopslag udarbejdes og annonce i avis 2 Lars Landmand Dato Samtaler med mulige kandidater 3 Lars Landmand Dato Februar Ansætte ny driftschef med kontrakt 4 Lars Landmand Dato Februar Introduktionsforløb for ny driftschef 5 Lars Landmand Dato Marts Kontakt til bureau Stillingsopslag Samtaler gennemført Driftschef ansat Introduktionsforløb gennemført Januar Februar Marts April

29 Visuelle handlingsplaner Eksempel på Gantt-kort Aktivitet Ansvarlig Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug sept Okt Nov Dec Status Opfølgnin g Management a 1 Kontakt med bureau Lars 10/1 Birte Stillingsopslag skriv og a 2 annoncering Lars 20/1 Konsulent a 3 Samtale med kandidater Lars Birte a 4 Ansættelse Lars Konsulent a 5 Introduktionsforløb Lars Birte Majsudbytte Poul (pl b 1 Rådgivningsbesøg 1 konsulent) 15/5 b 2 Rådgivningsbesøg 2 Poul 4/6 b 3 Rådgivningsbesøg før høst Poul b 4 Udbytteopgørelse (antal læs) Lars b 5 Udbytte opmåling + Analyser Kurt (kvægrådg.) 30/9 Poul Aflevering af b 6 analyseresultater Kurt Poul b 7 Evaluering af handlingsplan Poul Kurt Lånetilbud Drøftelse af c 1 finansieringsmuligheder Niels Birte c 2 Indhente lånetilbud Niels 25/7 c 3 Møde med bank Lars Niels c 4 Hjemtage lån Niels 15/8 Lars

30 2. rådgivningsbesøg ukrudtbekæmpelse Opgørelse af udbytter i hver mark ved optælling af antal læs Udbytteopgørelse og analyseresultat til LL og planteavlskonsulent Visuelle handlingsplaner Forbedre majsudbyttet Majsudbytte forbedres Udbytte FE/ha og maks. 1,15 kg tørstof/fe Rådgivningsbesøg ukrudtbekæmpelse Besøg vedr. høsttidspunkt - prøver til bestemmelse af tørstofindhold Opmåling af totale udbytter i ensilagestak og udtagning af prøve til analyse Opfølgning på udbytter pr. mark samt evaluering af handlingsplan

31 Skabelon til visuel handlingsplan Tekst 4 Tekst Tekst 1 Tekst 2 Tekst 5 Tekst 6 Tekst Tekst 3 7 Tekst

32 Visuelle handlingsplaner Eksempel på Gantt-kort Aktivitet Ansvarlig Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug sept Okt Nov Dec Status Opfølgnin g Management a 1 Kontakt med bureau Lars 10/1 Birte Stillingsopslag skriv og a 2 annoncering Lars 20/1 Konsulent a 3 Samtale med kandidater Lars Birte a 4 Ansættelse Lars Konsulent a 5 Introduktionsforløb Lars Birte Majsudbytte Poul (pl b 1 Rådgivningsbesøg 1 konsulent) 15/5 b 2 Rådgivningsbesøg 2 Poul 4/6 b 3 Rådgivningsbesøg før høst Poul b 4 Udbytteopgørelse (antal læs) Lars b 5 Udbytte opmåling + Analyser Kurt (kvægrådg.) 30/9 Poul Aflevering af b 6 analyseresultater Kurt Poul b 7 Evaluering af handlingsplan Poul Kurt Lånetilbud Drøftelse af c 1 finansieringsmuligheder Niels Birte c 2 Indhente lånetilbud Niels 25/7 c 3 Møde med bank Lars Niels c 4 Hjemtage lån Niels 15/8 Lars

33 Handlingsplaner - brug det, som passer bedst til dig, din kunde og situationen Kun få tiltag få aftaler Aftaleskema godt til korte handlingsplaner / aftaler Flere indsatsområder og mere komplekse tiltag Handlingsplanskema godt til indsatsområde med mange tiltag Visuelle handlingsplaner - god i dialogen om, hvad der skal sættes i værk Gantt-kortet / handlingsplanstavlen skaber overblik

34 Handlingsplanen intet værd uden Opfølgning Opfølgning Opfølgning Opfølgning og konsekvens!

35 Opfølgning over for landmanden Handlingsplanerne er grundlaget for opfølgning Hvad skal der til for at kunne følge op?

36 Opfølgning hvorfor? For at skabe forandring at nå målet Sikre, at rådene bliver fulgt.. For at tage ansvar være proaktiv Opfølgning skaber mirakler Er det så svært..?

37 Opfølgning hindringer Manglende tidsdatering på tiltag og mål Tiltag og mål er ikke entydige Opfølgning har konsekvenser Ny tidsplan Nyt mål

38 Hvad er konsekvensen af opfølgning? Er målet nået? Nej Ja Er tiltagene fulgt? Nej ---?? Ja?? +++

39 Opfølgning Hvad er konsekvenserne af opfølgning? Hvis et tiltag ikke er gennemført? Hvorfor? Ny tidsplan Hvis tiltag er fulgt, men målet ikke nået? Nyt indhold af handlingsplanen Tiltag og mål Ny tidsplan

40 Gode råd om opfølgning Aftaler om mål og handlinger er grundlaget for opfølgning Et godt tip Læg opfølgningen i forbindelse med en planlagt rådgivningsaktivitet - f.eks. budgetopfølgning, økologikontrol eller planlagte besøg

41 Forpligtende Rådgivning hvad var erfaringerne? Kunde Opstilling af mål Opfølgning Referat Problemafdækning Handlingsplaner Aftale

42 Forventninger - landmændene Mere opfølgning og styr på tingene En rådgiver, der bekymrer sig om bedriften At det aftalte bliver holdt Fokus på resultatet og klarhed over retningen Større engagement hos rådgiverne Bedre økonomisk resultat på bedriften

43 Landmandens nytteværdi Bedre produktionsresultater og økonomi Tryghed og sikkerhed Dårlig samvittighed bliver til fokusområder Sætter selv dagsordenen ejerskab til mål Motivation Fælles om opgaverne alle yder Klare og synlige aftaler

44 Det nye for mange rådgivere Ingen dagsorden på forhånd (Ingen faglige emner givet på forhånd) Ingen rådgivning på mødet (Formålet er, at afdække problemstillingerne) Der skal opsættes målbare mål Der bliver indgået forpligtende aftaler Der skal udpeges en ansvarlig for hver aftale Der skal være en deadline på aftalerne OPFØLGNING, OPFØLGNING, OPFØLGNING!

45 Tilbagemeldinger - rådgiversiden Nemt at sælge og masser af opgaver God metode Den rigtige måde at rådgive på Inspirerende, at være på besøg med kolleger Lærerigt

46 Hurdler for nogle rådgivere Information og kommunikation internt Problemafdækning og fastsættelse af mål Handlingsplaner Opfølgning

47 Den ideelle nøglerådgiver Selvstændig Selvtillid Energi Nysgerrig Skabe netværk og relationer Generalist (med en vis grad af færdigheder)

48 Tid til refleksion Tænk på formiddagens emner: Hvad var inspirerende? Hvad kan du bruge i praksis? Hvornår vil du prøve det første gang?

49 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret

50 Vær særligt opmærksom på At skabe en god relation Hvad kunden forventer? - afstem forventningerne! SPØRG LYT.. også selvom svaret ikke kommer med det samme Sæt mål som er målbare Skab klare aftaler (hvem, hvad og hvornår) Aftal opfølgning!

51 Tak for opmærksomheden!

raintroduktion til Kollegial Vejledning

raintroduktion til Kollegial Vejledning raintroduktion til Kollegial Vejledning Kollegial vejledning Kollegial vejledning er en enkel og effektiv måde til at sætte fokus på din praksis og dine muligheder for at forbedre din rådgivning. Den kollegiale

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Vejledning om kompetenceudvikling. Danmarks Apotekerforening

Vejledning om kompetenceudvikling. Danmarks Apotekerforening Vejledning om kompetenceudvikling 2006 Danmarks Apotekerforening Farmakonomforeningen Dansk Farmaceutforening Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Kompetenceudvikling...4 Kompetence...4 Kompetenceudvikling...4

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere

Forberedelse. Gennemføring. Succes.

Forberedelse. Gennemføring. Succes. Forberedelse. Gennemføring. Succes. Kelly Services Interviewguide til kandidater Hos Kelly Services er vi dedikerede til at udarbejde værktøjer og stille disse til rådighed således, at du kan optimere

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Denne folder bygger på EVA s rapport Praktik

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv

Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv Et personligt afklaringsværktøj til medarbejdere i staten Indhold Forord 3 Indledning 4 Kapitel 1: Hvad har du med? 5 Dine kompetencer 6 Dit

Læs mere

Trumf på rådgivningen

Trumf på rådgivningen Trumf på rådgivningen EN TEORIBOG 55 FORORD Rådgivning skal skabe effekt. Hvis ikke rådgivningen medfører forandringer til det bedre, har den ikke værdi for landmanden, og så er rådgiverens arbejde spildt.

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere