Lånetilbud. Pakkeløsning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lånetilbud. Pakkeløsning"

Transkript

1 Den Boligselskabet Futura, afd. 45/05 Oldenburg Alle 3, Høje Taastr Taastrup Lånetilbud Pakkeløsning Reference Morten Farup Ladegaard Tlf: har modtaget Deres anmodning om at afgive tilbud på lån i forbindelse med finansiering af renovering på ejendommen beliggende Lundingsvej 19 i Fredericia. Under henvisning hertil, kan herved i samarbejde med Nordea tilbyde følgende lån til finansiering heraf: Lån Hovedstol Løbetid Provenu Før fradrag af udgifter til tinglysning Effektiv rente Foreløbig ansat 1 Kontantlån kr. 30år ,00 kr. 4,58% p.a. Alternativt tilbydes følgende lån: Lån Hovedstol Løbetid Provenu Før fradrag af udgifter til tinglysning Effektiv rente Foreløbig ansat 2 Kontantlån kr. 30år ,00 kr. 4,86% p.a. Lånene tilbydes til finansiering af udskiftning af døre og vinduer, tagrenovering og ommuring og efterisolering af gavle. Lånebeløbene er fastsat i overensstemmelse med låneanmodningen. Til brug for EDI-FACT systemet, skal anmode om, senest ved udbetaling af det tilbudte lån, at få oplyst, hvornår budgetoplysninger ønskes fremsendt. Låneoplysninger, låneomkostninger og oplysning om pant og prioritetsstilling samt vilkår for de tilbudte lån fremgår af de efterfølgende sider.

2 Der vedlægges følgende dokument: s generelle lånevilkår Nærværende lånetilbud er gældende til den 9. maj 2012 medmindre anden frist aftales. Vi håber,attilbuddetharskabtinteresseforatoptagelånilrrealkredit. Med venlig hilsen Side2af9

3 Lån 1, kr , 30-årigt kontantlån: Nedenfor er der angivet nærmere specifikationer vedrørende det tilbudte lån og de bagvedliggende obligationer: Lån 1 Specifikation Låntype kontantlån Det tilbudte beløb i kr Tilbudskurs 99,2845 Rente, pct. pr. år 4,0595 Obligationshovedstol i kr Løbetid i år 30 Bidrag, pct. pr. år 0,3000 Bidrag beregnes af kontantrestgæld Effektiv rente før skat, pct. pr. år 4,58 Afdragsform annuitet Terminer pr. år 4 Obligationsserie 4% 43.s.A 2044 (konverterbare obligationer) Fondskode Forudsat lånet udbetales til tilbudskursen kan låneprovenuet beregnes som følger: Lån 1 Låneprovenu Kursværdi kr ,00 til kurs 99,2845 kr ,00 Omkostninger ved låneoptagelsen: Kurtage 1,00 0 /00af kr ,00 kr ,00 Stiftelsesprovision 1,00% af kr ,00 kr ,00 Rabat på stiftelsesprovision kr ,00 kr. 0,00 Lånesagsgebyr kr. 0,00 Provenu fra kr ,00 Tinglysningsafgift til staten kr ,00 + 1,50% af kr ,00 kr ,00 Provenu kr ,00 Side3af9

4 Lån 2, kr , 30-årigt kontantlån: Nedenfor er der angivet nærmere specifikationer vedrørende det tilbudte lån og de bagvedliggende obligationer: Lån 2 Specifikation Låntype kontantlån Det tilbudte beløb i kr Tilbudskurs 96,1295 Rente, pct. pr. år 4,3298 Obligationshovedstol i kr Løbetid i år 30 Bidrag, pct. pr. år 0,3000 Bidrag beregnes af kontantrestgæld Effektiv rente før skat, pct. pr. år 4,86 Afdragsform annuitet Terminer pr. år 4 Obligationsserie 3,5% 43.s.A 2044 (konverterbare obligationer) Fondskode Forudsat lånet udbetales til tilbudskursen kan låneprovenuet beregnes som følger: Lån 2 Låneprovenu Kursværdi kr ,00 til kurs 96,1295 kr ,00 Omkostninger ved låneoptagelsen: Kurtage 1,00 0 /00af kr ,00 kr ,00 Stiftelsesprovision 1,00% af kr ,00 kr ,00 Rabat på stiftelsesprovision kr ,00 kr. 0,00 Lånesagsgebyr kr. 0,00 Provenu fra kr ,00 Tinglysningsafgift til staten kr ,00 + 1,50% af kr ,00 kr ,00 Provenu kr ,00 Side4af9

5 Forudsat pant og prioritetsstilling for lån 1: forudsætter pant i ejendommen beliggende: Lundingsvej 19, 7000 Fredericia matr.nr.: Ejerlejlighed nr. 2 af 739b Fredericia Bygrunde med følgende prioritetsstilling: Hovedstol Valuta Kreditor ,00 DKK, inkonverterbart kontantlån med rentetilpasning ,00 DKK, inkonverterbart kontantlån med rentetilpasning ,00 DKK, inkonverterbart kontantlån med rentetilpasning ,00 DKK, kontantlån.(tilbudt lån) Respekterede servitutter for ejendommen De før den 13. november 2004 tinglyste servitutter og andre byrder. Vedrørende det alternativt tilbudte lån 2 forudsætter, at lån 2 kan opnå samme pant og prioritetsstilling som lån 1. Det er endvidere en forudsætning, at der etableres kommunegaranti for lånet. På grundlag af en foreløbig vurdering af ejendommen, vurderer, at der vil være behov for kommunegaranti for hele lånet. vil foretage en beregning af den endelige garantiprocent, når renoveringen er afsluttet og der er foretaget en endelig værdiansættelse af ejendommen. Viharipantebrevettilføjetfølgendeerklæring:"Ihenholdtillovomalmeneboligermv., 29stk. 1, erklæres, at kommunalbestyrelsens godkendelse foreligger." Side5af9

6 Lånene er tilbudt på følgende vilkår: forudsætter følgende debitor på de tilbudte lån: Boligselskabet Futura, afd. 45/05 Oldenburg Alle 3, Høje Taastr Taastrup Pantebrev m.v. vil blive sendt, når har modtaget: Meddelelse om, hvilket af de tilbudte lån der ønskes benyttet. Det er en forudsætning for udbetaling af lånet: at har modtaget tinglyst anmærkningsfrit pantebrev med den forudsatte prioritetsstilling i ejendommen, eller garanti/indeståelse for fremsendelse heraf, at har modtaget dokumentation for de tegningsberettigede for afdelingen, at renoveringen er fortaget som forudsat og at vurderingssagkyndige har besigtiget ejendommen og derved konstateret, at lånene kan placeres indenfor lånegrænsen, at der er indsendt kopi af brandpolice med fuld- og nyværdidækning, at kommunen har godkendt låneoptagelse ved stor kr., at har modtaget kommunegaranti, jf. vilkår herom. Særlige betingelser Af hensyn til obligationsmarkedet har, i lighed med øvrige realkreditinstitutter indført begrænsninger i indfrielsesadgangen for lån over kr. 3 mio. baseret på konverterbare obligationer. Udbetales lånet til en obligationskurs over 100(kurs 105 for Garantilån) eller udbetales lånet ved overførsel af obligationer til en VP-konto på et tidspunkt hvor den officielle kurs alle handler,ellerimangelherafenskønnetkurs,2børsdageførudbetalingenerover100(kurs105 for Garantilån) kan lånet således ikke indfries kontant til kurs 100(kurs 105 for Garantilån) til en termin, der ligger tidligere end 12 måneder efter lånets udbetaling, medmindre indfrielsen sker i forbindelse med ejerskifte. Generelle betingelser I henhold til regler for realkreditinstitutters værdiansættelse m.v. er det pålagt at oplyse, at Konstateres det efter en værdiansættelse, der udføres i overensstemmelse med Finanstilsynets værdiansættelsesbekendtgørelse, at lånet ikke har sikkerhed inden for den i realkreditloven fastsatte maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori, skal LR Realkredit straks kræve lånet nedbragt, så det i forhold til den faktiske værdiansættelse opnår den krævede sikkerhedsmæssige placering. Side6af9

7 Urigtige angivelser i skemaer, låneansøgninger m.v., som har indflydelse på værdiansættelsen, betragtes som svigtende forudsætninger, der kan medføre, at lånet opsiges til hel eller delvis indfrielse. Side7af9

8 Ydelses- og restgældsforløb for lån 1, kr , 30-årigt kontantlån er vist nedenfor. Lånet er forudsat udbetalt til tilbudskursen. Termin Rente og bidrag kr. Afdrag kr. Ydelse kr. Ny restgæld kr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,53 0,00 Side8af9

9 Ydelses- og restgældsforløb for lån 2, kr , 30-årigt kontantlån er vist nedenfor. Lånet er forudsat udbetalt til tilbudskursen. Termin Rente og bidrag kr. Afdrag kr. Ydelse kr. Ny restgæld kr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,62 0,00 Side9af9

Reference: 9. januar 2 013 Pantnr.: 1773.2957

Reference: 9. januar 2 013 Pantnr.: 1773.2957 /REALKREDIT Tønder Kommune Rådhuset Kongevej 57 627 Tønder Realkredit Danmark Storkunder Strødamve] 46 21 København storkunder@rd.dk Telefon 45 12 43 7 Telefax 45 14 96 27 www.rd.dk Reference: 9. januar

Læs mere

Kontakt venligst Jørgen Mortensen på telefonnr. 44556659 eller Mads Stampe på telefonnr. 44556687, hvis der er behov for yderligere oplysninger.

Kontakt venligst Jørgen Mortensen på telefonnr. 44556659 eller Mads Stampe på telefonnr. 44556687, hvis der er behov for yderligere oplysninger. Bjerringbro Idrætspark Vestre Ringvej 7 8850 Bjerringbro Dato 17. oktober 2014 Vores ref. Jørgen Mortensen Ejendomsnr. 3480904 01 Matr.nr. 10 fn Ejerlav Bjerring By, Bjerringbro Beliggenhed Vestre Ringvej

Læs mere

Omlægningsberegning 3. september 2012

Omlægningsberegning 3. september 2012 Viby Gymnasium og HF Søndervangs Alle 45 8260VibyJ LR Realkredits reference M.F. Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører følgende ejendom: Ejendommens

Læs mere

Nutidsværdi af samlede ydelser 9.822.192 10.107.510-285.318

Nutidsværdi af samlede ydelser 9.822.192 10.107.510-285.318 Ombytning af lån 9. august 2012 Kunde Ejendom DSI - Søvangsgården Søvangsvej 19-23, 2650 Hvidovre Matr.nr. 11 M Avedøre By, Avedøre Pantnummer 2121.5303 Vores kundekontakt Rasmus Thagaard Jørgensen, tlf.

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 7. november 2014 Kunde A/B BRYGGERGÅRDEN Ejendom Pileborggade 6-10, 4100 Ringsted Kontaktperson Peter Erik Hansen, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 7 Pantnummer 1186.8263 Finansieringseksempel

Læs mere

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S A/B Sadolinparken 2 C/O Sven Westergaards Ejd. Adm. Store Kongensgade 24b 1264 København K Lånenr 60 DLRs reference Henrik Laursen Tlf:33420828 E-mail: hkl@dlr.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

På nyt lån er der i beregningerne anvendt kurssikringskurs samt oplysninger om omkostninger fra Nordea Kredit. belåning

På nyt lån er der i beregningerne anvendt kurssikringskurs samt oplysninger om omkostninger fra Nordea Kredit. belåning Page 1 of 10 Konsekvensberegning Dato : 01-01-2015 A/b Annagården 107-087 C/o Deas A/S Dirch Passers Alle 76 2000 Frederiksberg Skattesats i % 0,00 pct. (2014) Matrikelnr. 1142 Udenbys Klædebo Kvarter,

Læs mere

DLRs generelle lånevilkår

DLRs generelle lånevilkår Side 1 af 5 DLRs generelle lånevilkår Juni 2015 Nedenfor er beskrevet generelle vilkår for optagelse af lån i DLR. Såfremt der ønskes supplerende oplysninger, kan DLRs administration eller DLRs låneformidlende

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 416736-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 141 a m.fl. Ejerlav Ore, Vordingborg Jorder Beliggenhed Hørvænget Kunde

Læs mere

...realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger

...realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Side 1 af 9 Eksperter i......realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Juni 2013 DLR Kredit er realkredit Realkreditfinansiering af fast ejendom er altid en vigtig del af den samlede finansiering,

Læs mere

Indhold. Få overblik med Nykredit Långuide. Få overblik med Nykredit Långuide... 2. Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet...

Indhold. Få overblik med Nykredit Långuide. Få overblik med Nykredit Långuide... 2. Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... Långuiden Indhold Få overblik med Nykredit Långuide... 2 Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... 3 Fakta om realkreditlån i Nykredit... 5 Kundekategori i forbindelse med realkreditlån...

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

LIG. NB Messinagården. Nykredit Kontantlån 37.765.000 Ja Nej. Rentetilpasningslån 5.000.000 1/1 2016 Ja Nej BRF. 5.000.000 1/1 2017 Ja Nej BRF

LIG. NB Messinagården. Nykredit Kontantlån 37.765.000 Ja Nej. Rentetilpasningslån 5.000.000 1/1 2016 Ja Nej BRF. 5.000.000 1/1 2017 Ja Nej BRF LIG admimstratorerne LÅNEOPLYSNINGER FOR NB Messinagården Långiver Låntype Hovedstol Rente til asnin Afdrag Afdragsfrihed Personlig hæftelse Nykredit Kontantlån 37.765.000 Ja Nej BRF BRF Rentetilpasningslån

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Information om rentetilpasningslån(rt-lån)

Information om rentetilpasningslån(rt-lån) Information om rentetilpasningslån(rt-lån) DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån(rt-lån) i kroner(dkk) og i euro(eur). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen ved lån i euro er karakteristika

Læs mere

Information om rentetilpasningslån (RT-lån)

Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Side 1 af 5 Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Maj 2015 DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån (RT-lån) i kroner (DKK) og i euro (EUR). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen

Læs mere

Realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger

Realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Side 1 af 8 Realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Juni 2015 DLR Kredit er realkredit Realkreditfinansiering af fast ejendom er altid en vigtig del af den samlede finansiering, uanset om der

Læs mere

Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE

Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt...2 2. Lånetyper...3 2.1. Obligationslån...3 2.2. Kontantlån...3 2.3. Rentetilpasningslån (Flelån)...3 2.4. Lån med renteloft...3 2.5.

Læs mere

Ryknings- og Relaksationsvejledning. for. statslån. statsgaranterede lån

Ryknings- og Relaksationsvejledning. for. statslån. statsgaranterede lån Ryknings- og Relaksationsvejledning for statslån og statsgaranterede lån 2014 Statens Administration Landgreven 4 Postboks 2191 1017 København K Telefon 33 92 98 00 E-post: statens-adm@statens-adm.dk Hjemmeside:

Læs mere

2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 998.000 Ejerskiftelån % år

2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 998.000 Ejerskiftelån % år Salgsbudget Sag nr./ref. 06161 / Morten Puggård For sælger Annelise Hyldgaard Hansen ved salg af ejendommen Matr.nr. 1 x m.fl Boldesager, Esbjerg Jorder Ejerl.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris

Læs mere

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1 Skattepjece 1 Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for personers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om hvordan du fratrækker renteudgifter de skattemæssige

Læs mere

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for selskabers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om de skattemæssige

Læs mere

Estate Michael Mønster Sct. Bendtsgade 4 4100 Ringsted Tlf. 70251060 Fax 57611031 4100@estate.dk SÆLGES FOR RINGSTED KOMMUNE

Estate Michael Mønster Sct. Bendtsgade 4 4100 Ringsted Tlf. 70251060 Fax 57611031 4100@estate.dk SÆLGES FOR RINGSTED KOMMUNE Estate Michael Mønster Sct. Bendtsgade 4 4100 Ringsted Tlf. 70251060 Fax 57611031 4100@estate.dk www.estate.dk Autoriseret Nykredit Partner Ørslev Gade 65B - 4100 Ringsted SPEJDERHUS SÆLGES SÆLGES FOR

Læs mere

vexa-ordbog over finansielle begreber

vexa-ordbog over finansielle begreber vexa-ordbog over finansielle begreber Hovedstol Det beløb som De låner og som bliver tinglyst på ejendommens tingbogsattest. Løbetid Det antal år det tager at betale lånet tilbage. Terminer Vexa Finans

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 687 af 20/06/2007 Oversigt (indholdsfortegnelse)

retsinformation.dk - BEK nr 687 af 20/06/2007 Oversigt (indholdsfortegnelse) Page 1 of 7 BEK nr 687 af 20/06/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-06-2007 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Generelle

Læs mere

Bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom (Formidlingsbekendtgørelsen) 1

Bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom (Formidlingsbekendtgørelsen) 1 Bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom (Formidlingsbekendtgørelsen) 1 I medfør af 1, stk. 6, 3, stk. 3, 19, stk. 3, 29, stk. 4, 37, stk. 2 og 3, 38, stk. 4, 39, stk. 2, 40, stk. 2,

Læs mere

* * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6

* * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6 * v -.- *** * *** Side: 11 * * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6 Påtegning på Skøde. Dkk 5.3 00.000 Vedrørende matr.nr. 5 CP, Fårvang By, Tvilum Ejendomsejer:

Læs mere