Skriftlig eksamen i Økonomistyring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skriftlig eksamen i Økonomistyring"

Transkript

1 Skriftlig eksamen i Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1 30% Opgave 2 25% Opgave 3 20% Opgave 4 25% I alt 100% Til prøven er alle hjælpemidler - herunder elektroniske tilladte. Der må ikke foretages opkobling til eksterne kilder. Opgavebesvarelsen skal afleveres i henhold til skolens eksamensreglement jf. bekendtgørelse nr af 24. august Tirsdag den 31.maj 2011 Kl Side 1 af 7

2 Opgave 1 Virksomheden Roller A/S er en mindre virksomhed, der fremstiller forskelligt slags transportmateriel som f.eks. små transportvogne, sækkevogne, trillebøre o.lign. For to af virksomhedens produkter trillebørene Master og er der på det danske marked tale om en vis substitution. I øjeblikket sælges der i Danmark på årsbasis stk. af hver trillebør, og man regner med, at afsætningen af vil ændre sig med 200 stk. i op- eller nedadgående retning, hver gang afsætningen af Master ændrer sig med 600 stk. I forbindelse med budgetteringen for det kommende år har man undersøgt pris- og afsætningsforholdene for Master og er nu kommet frem til, at der antagelig eksisterer følgende sammenhæng: Salgspris kr.pr.stk Afsætning stk Salgsprisen for er budgetteret til fast kr. 360 pr. stk. Forkalkulationerne for de to trillebøre fremgår af bilag 1. Ved fremstilling af trillebøre er der flaskehalsproblemer i afdeling 2, hvor der fremstilles kasser til trillebørene. Indenfor normal arbejdstid i afdeling 2 er der årligt timer til rådighed, men kapaciteten kan udvides til det dobbelte ved etablering af skiftehold, hvilket vil koste kr. 102 ekstra pr. skifteholdstime. I de andre afdelinger er der ikke knap tid. Spørgsmål 1.1: Udarbejd under hensyn til ovennævnte forudsætninger den mest somme afsætningsplan for de to trillebøre. Det bliver nu muligt at eksportere Model Master, idet en svensk agent har tilbudt årligt at købe indtil stk. til en fast pris á kr. 390 pr. stk. Ved salg til Sverige vil der komme ekstra omkostninger til fragt med kr. 18 pr. stk. Spørgsmål 1.2: Undersøg, om det vil være somt at påbegynde eksport af Model Master til Sverige og udarbejd i givet fald en ny afsætningsplan. En kollega i samme branche, der i nogen tid har haft ledig kapacitet, tilbyder at levere indtil stk. kasser til Model Master pr. år. Indtil videre kan han levere kasserne for kr. 124 pr. kasse. Side 2 af 7

3 Spørgsmål 1.3: Vil det være somt at benytte kollegaens tilbud, og hvorledes vil det i givet fald påvirke indtjeningen? Som nævnt var prisen fra kollegaen gældende indtil videre, og det er måske sandsynligt, at han på et tidspunkt ønsker at regulere prisen. Spørgsmål 1.4: Beregn, hvor meget Roller A/S højst kan tillade sig at betale kollegaen for de færdige kasser til Model Master. Spørgsmål 1.5: Hvilke andre forhold end prisen bør Roller A/S tage i betragtning ved bedømmelse af kollegaens tilbud? Opgave 2 I Roller A/S overvejer man i øjeblikket, om der skal anskaffes et nyt anlæg til fremstilling af kasser til både transportvogne og trillebøre, og der foreligger følgende oplysninger om et anlæg, som man mener vil kunne opfylde virksomhedens krav: Indkøbspris for nyt anlæg kr Levetid 6 år Scrapværdi forventes at svare til demonteringsomkostningen Installation af anlægget forventes at koste kr Nødvendig uddannelse af personale før ibrugtagning kr Forventet besparelse pr. år kr Til finansiering af anlægget regner man med at kunne opnå lån med en effektiv rente på ca. 7% p.a., og virksomheden fastsætter som udgangspunkt kalkulationsrenten således: Ekspansionsinvesteringer Lånerente + 7% Rationaliseringsinvesteringer Lånerente + 5% Spørgsmål 2.1: Forklar, hvorfor man ved fastsættelse af kalkulationsrenten arbejder med forskellige tillæg til lånerenten alt efter investeringsformålet og bestem kalkulationsrenten i den aktuelle situation. Spørgsmål 2.2: Beregn, om det vil være somt at investere i det nye anlæg. Spørgsmål 2.3: Hvor stor skal den årlige besparelse mindst være, for at investeringen er som? Side 3 af 7

4 Spørgsmål 2.4: Forklar, hvilke yderligere oplysninger der er behov for, såfremt man ønsker at beregne den optimale levetid for maskinen. Opgave 3 Udover den forannævnte investering i nyt anlæg til fremstilling af kasser planlægger man yderligere investeringer for det kommende halve år på kr Ca. 30% af de samlede investeringer skal finansieres med egenkapital, mens de resterende 70% skal finansieres med langfristet fremmedkapital. Til brug ved afgørelse af hvilken finansiering, der skal vælges, har man dels udarbejdet en oversigt over de forventede betalingsstrømme fra investeringen og dels indhentet forskellige lånetilbud. Der er modtaget følgende lånetilbud: Investeringens betalingsstrømme: År Netto betalingsstrøm Annuitetslån kr til nominelt 6% p.a. Løbetid 6 år, kvartårlig termin Udbetalingskurs 98,5 Stiftelsesprovision 0,3% af hovedstol. Tinglysningsafgift kr Lånet er et almindeligt obligationslån og ekstraordinær indfrielse kan ske til dagskurs eller til kurs 100. Serielån kr til nominelt 6,5% p.a. Løbetid 6 år, halvårlig termin. Udbetalingskurs 99 Stiftelsesprovision 0,8% af hovedstol Tinglysningsafgift kr De første to år af løbetiden er afdragsfrie Ekstraordinær indfrielse kan kun ske til kurs 105 Side 4 af 7

5 Opgave 3.1: Beregn den effektive rente p.a. for de to lån. Opgave 3.2: Forklar, hvorfor den effektive rente afviger fra lånets nominelle rente. Opgave 3.3: Redegør for, hvilke forhold der på det foreliggende grundlag bør tages i betragtning ved valg mellem de to lånealternativer og giv et begrundet forslag til, hvilket tilbud der bør vælges. Opgave 4 I 3. og 4. kvartal 2010 oplevede man, at en del færdige stel til Model måtte kasseres, hvilket medførte et noget større spild end forventet samt en del forsinkede leverancer til kunderne. For at afhjælpe disse problemer har man i 1. kvartal 2011 forsøgsvis anvendt en lidt bedre kvalitet i stålrør til Model. For 1. kvartal 2011 foreligger følgende budgetdata: Afsætning Master stk stk. Salgspris pr. stk. Master 465 kr. 360 kr. I løbet af 1. kvartal 2011 er der registreret følgende vedrørende den faktiske aktivitet: Afsætning Master stk stk. Omsætning Master kr kr. Indkøb Stålrør til Master meter kr. Stålrør til meter kr. Timeforbrug i afdeling 1 Timer til Master 260 Timer til 170 Produktion afdeling 1 Færdige stel Model Master stk. Færdige stel Model stk. Side 5 af 7

6 Stålrør leveret fra råvarelager til afdeling 1: Master meter meter Opgave 4.1: Beregn for 1. kvartal 2011 den budgetterede dækningsgrad og standarddækningsgraden og forklar en eventuel afvigelse mellem de to dækningsgrader. Opgave 4.2: Udregn for 1. kvartal 2011 salgsprisafvigelser og købsprisafvigelser. Opgave 4.3: Beregn for 1. kvartal 2011 forbrugsafvigelsen i afdeling 1. Opgave 4.4: Vurder, om anvendelsen af en bedre kvalitet stålrør til Model vil påvirke forkalkulationen for Model. Side 6 af 7

7 Bilag 1 Forkalkulationer for trillebøre: 1 stk. trillebør Model Master Teknisk standard Omkostningsart Standardpris Kr. Afd.1 Stel 4,2 meter 11 minutter 3% Afd.2 Kasse 2,5m 2 12 minutter Afd.3 Samling 1 stk. 2 stk. 8 minutter 1 stk. trillebør Model Teknisk standard Omkostningsart Standardpris Kr. Afd.1 Stel 3,8 meter 9 minutter 10% Afd.2 Kasse 2,0m 2 10 minutter Afd.3 Samling 1 stk. 2 stk. 7 minutter stålrør svind på stålrør zinkplade hjul håndtag stålrør svind på stålrør zinkplade hjul håndtag 15,80 23,20 74,65 3,50 12,50 21,875 55,00 2,50 66,36 4 1,99 58,00 48,00 74,65 7,00 32,00 332,00 89,00 Variable produktionsomkostninger + tillæg for kapacitetsomkostninger Egenpris 421,00 47,50 36,00 4,75 43,75 40,00 55,00 5,00 28,00 260,00 69,00 Variable produktionsomkostninger + tillæg for kapacitetsomkostninger Egenpris 329,00 Produktion af trillebøre er tilrettelagt således: 1) Bukning og overfladebehandling af stålrør samt samling af stel foregår i Afd. 1, hvorefter de færdige stel sendes til afdeling 3. 2) Overfladebehandling og udstansning af kassen foregår i Afd.2, hvorefter de færdige kasser sendes til afdeling 3. 3) I Afd.3 monteres hjul og håndtag og kassen fastgøres til stel, hvorefter de færdige trillebøre sendes til færdigvarelageret. Side 7 af 7

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer

Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer 4. Grundlæggende lagerteori Opgave 4.1 Handelsvirksomheden A/S CRABEN, Frederikshavn Man forhandler i denne virksomhed bl.a. dressingen AROMATIC.

Læs mere

HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI. 31.maj 2006. eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI. 31.maj 2006. eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte 20J' 1 HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI 31.maj 2006 eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbeståraf4 opgaver, der vejledende forventes at indgå i bedømmelsen afden samlede

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 28. maj 2003. Spørgsmål 1.1: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 28. maj 2003. Spørgsmål 1.1: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 28. maj 2003 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 29. maj 2001. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 29. maj 2001. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 29. maj 2001 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 24. maj 2004. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 24. maj 2004. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 4 Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 24. maj 4 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver,

Læs mere

En virksomhed har følgende aftale med sit pengeinstitut vedr. kassekreditten:

En virksomhed har følgende aftale med sit pengeinstitut vedr. kassekreditten: 15. Finansiering Opgave 15.1 En virksomhed har følgende aftale med sit pengeinstitut vedr. kassekreditten: 1. Kassekredittens maksimum er kr. 1.200.000. 2. Nominel rente af kassekreditten er 12% p.a. +

Læs mere

OPGAVER. VIRKSOMHEDSØKONOMI Efterår 2010 B5 - CSTBI2 - CSTBL2

OPGAVER. VIRKSOMHEDSØKONOMI Efterår 2010 B5 - CSTBI2 - CSTBL2 OPGAVER VIRKSOMHEDSØKONOMI Efterår 2010 B5 - CSTBI2 - CSTBL2 OPGAVE 1 De følgende 12 spørgsmål besvares ved at sætte X ud for det eller de korrekte svar. 01. En virksomheds regnskab indeholder følgende

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte .., 122 l Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af 4 opgaver, der vejledende forventes at indgåi

Læs mere

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Virksomhedens Finansiering

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Virksomhedens Finansiering Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen Opgavesamling til Virksomhedens Finansiering Institut for Regnskab, Finansiering og Erhvervsjura Syddansk Universitet 2001 Forord Nærværende opgavesamling

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb Bilag 1. INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter FUNDAMENTALPRINCIP 2 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Grøn energi. Afgangsprojekt for HD 1. del Hold nr. B1 AAU. Mai Qvist Jørgensen og Mette Rahbek Vejleder: Brian Nielsen 29-05-2013

Grøn energi. Afgangsprojekt for HD 1. del Hold nr. B1 AAU. Mai Qvist Jørgensen og Mette Rahbek Vejleder: Brian Nielsen 29-05-2013 2013 Grøn energi Hold nr. B1 AAU Vejleder: Brian Nielsen 29-05-2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Problemstilling... 4 2.1 Problemformulering... 4 2.2 Metodeovervejelse og afgrænsning... 4 2.3 Kildekritik...

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 13. december 2013 J.nr. Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser i bekendtgørelse

Læs mere

For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt

For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt 9. Budgettering Opgave 9.1 For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. 1000 kr. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt Omsætning 1.000 1.200 1.100 1.200 4.500 - vareforbrug

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen maj 2000. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen maj 2000. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen maj 2000 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed Forretningsplan Fra idé til virksomhed Forretningsplanen er forfattet og udformet af System Design, rådgiver Torben Nicolaisen, Skibbrogade 23, 6200 Aabenraa, tel 7462 6688, fax 7462 8459, Homepage: www.system-design.dk

Læs mere

2. Matematiske modeller og grafiske løsninger

2. Matematiske modeller og grafiske løsninger Tillæg til lærebogen Økonomistyring for AkademiMerkonomer Dette tillæg dækker sammen med lærebogen Økonomistyring for AkademiMerkonomer af Jørgen Waarst og Knud Erik Bang den justerede fagmodulplan og

Læs mere

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk.

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen juni 999 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen. Mandag den 15. december 2014 kl. 9.00-13.00. hhx143-mat/b-15122014

Matematik B. Højere handelseksamen. Mandag den 15. december 2014 kl. 9.00-13.00. hhx143-mat/b-15122014 Matematik B Højere handelseksamen hhx143-mat/b-15122014 Mandag den 15. december 2014 kl. 9.00-13.00 Matematik B Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Poul Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

EN STATISTISK BELYSNING AF PANTEBREVSMARKEDET

EN STATISTISK BELYSNING AF PANTEBREVSMARKEDET BETÆNKNING om EN STATISTISK BELYSNING AF PANTEBREVSMARKEDET Delbetænkning afgivet af det af økonomiministeren den 6. oktober 1970 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 616 JUNI 1971 Danmarks Statistiks Trykkeri

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, januar 2008. Tværfaglig prøve

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, januar 2008. Tværfaglig prøve SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2008 Tværfaglig prøve Torsdag den 24. januar 2008 kl. 9.00 15.00 Alle hjælpemidler er tilladt.

Læs mere

Elevtekst til programmet Afbetal. Indhold af elevteksten

Elevtekst til programmet Afbetal. Indhold af elevteksten Elevtekst til programmet Afbetal Indhold af elevteksten 1. Køb på afbetaling 2. Rentefoden beregnes eller ydelsen beregnes 3. To andre beregninger 4. Pas på gebyrerne! 5. Opgaver 1. Køb på afbetaling Når

Læs mere

Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 3 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1 50%

Læs mere

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag LÅN 1q Begreber i forbindelse med lån En stor del af forbruget i det danske samfund finansieres ved hjælp af lån. Mange af os låner penge når vi skal købe større forbrugsgoder, såsom biler. Lån er imidlertid

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen

Matematik B. Højere handelseksamen Matematik B Højere handelseksamen hh123-mat/b-17122012 Mandag den 17. december 2012 kl. 9.00-13.00 Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt 5 spørgsmål.

Læs mere