Bestyrelsesformand (JØP/Provstebo) Bestyrelsesmedlem (beboer)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesformand (JØP/Provstebo) Bestyrelsesmedlem (beboer)"

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde den 30. juli 2014 Til stede var følgende: Aksel Bjørnsen Sanne Lensbæk Pia Bentzen Jørgen Christiansen Susanne Bøggild Bo Blaabjerg Kenn Jeppesen Bestyrelsesformand (JØP/Provstebo) Bestyrelsesmdlem (beboer) Varmemester Beboerforum Kenn Jeppesen, Beboerforum, præsenterede sig selv og orienterede om sin erfaring med ejerforeningers skift af administrator. Kenn Jeppesen kom med en opsummering af forhold, han anbefalede: Foreningens individuelle behov afdækkes Prisen for en administrator bør ligge i omegnen af kr. pr. lejlighed Ingeniørhjælp bør købes ad hoc. Det er besparende i forhold til et abonnement. Forsikringer administreres af en mægler, så det ikke koster hos en administrator Administrator bør stå for særlig ekspertbistand fx i forbindelse med generalforsamlinger Når foreningens kontaktperson hos administrator skal vælges, skal foreningen definere de krav, den har til vedkommende, fx at vedkommende er kapabel få en oversigt fra administrator over referencer på de foreslåede kontaktpersoner, sørg for, at det altid er en med længere tids ansættelse, som fungerer systemmæssigt og kommunikerer godt Oplys evt. Administrator om, hvilket udgiftsleje, vi forventer, fx hvor mange bestyrelsesmøder, vi forventer, at de deltager i det koster Vær opmærksomme på hvilke udgifter, der er indeholdt/ikke indeholdt i kontrakten fx ejerskiftegebyr, som kan svinge meget Bed om liste over ydelser, som ikke er indeholdt Indhent tilbud og bed om, at administrator tager kontaktpersonen med til præsentation Bestyrelsen bør holde et årligt budgetmøde med administrator, hvor kontaktpersonens indsats, administrationsaftalen og årets aktiviteter gennemgås Opdater vedligeholdelsesplanerne inden budgetmødet Der bør kun udarbejdes tilstandsrapport i forbindelse med store opgaver Mindre opgaver klares ved at anslå ordinær vedligeholdelse Kontaktpersonen hjælper med gennemgang af tilstandene Administrator kan sende fx varmeregnskabet i udbud af og til Det er administrator, som indhenter tilbud det letteste er imidlertid at tvinge aflæserfirmaet ned i pris Prisen pr. lejlighed bør ligge omkring 250 kr. Administrator skal kunne håndtere pludselige prisstigninger på forskellige ydelser

2 Kenn kan bistå med forslag til kontrakt og ekstraydelser De generelle vilkår må vi selv forhandle Ved behov for ansættelse af ny varmemester, kan administrator deltage mod betaling Vælges et ejendomsfirma i stedet for, kan man bede om fast kontaktperson og skal være omhyggelige med valget Når vi skal gentegne forsikring, kan Kenn være behjælpelig Vi kan evt. købe juridisk bistand fra administrator Indhent tilbud fra de firmaer, vi foretrækker Husk ekstern prisliste On-line behandling med fakturagodkendelse kan indføres ved store fakturaer, fx og over Sørg for, at administrator kan håndtere det Spørg hvor mange foreninger, de enkelte administratorer administrerer, de kan være aflønnet efter antal ejendomme det er risikabelt Afklar med administrator, hvem der gør hvad Bestyrelsen skal holde administrator i ørerne! Kenn havde til mødet medbragt en liste over administratorer, som han mente var emner som administrator. De administratorer, som er på listen, står inde for, at de sikrer, at bl.a. forsikringsforhold for foreningerne, de administrerer, er i orden, ligesom de er opmærksomme på foreningernes individuelle behov, fx for at kunne følge med on-line. Alle firmaer på listen kan tilbyde on-line administration. Herefter blev det diskuteret, hvordan vi kommer videre med spørgsmålet om administrator. Datea ønsker at afholde et møde. Formanden pointerede, at Provstebo og Datea ikke er forlovede. Det blev besluttet at bede Datea om et tilbud og udsætte mødet med dem. Bestyrelsen skal have udarbejdet udbudsmateriale, hvor det defineres, hvilke områder, vi ønsker tilbud på, så alle tilbudsgivere giver tilbud på helt samme vilkår. Vi skal specificere specifikke ydelser, vi ønsker bistand til. Der tages udgangspunkt i den nuværende administrationsaftale + de råd og den vedledning, Kenn gav på mødet. Forslag til ydelser: Opkrævning Ansættelsesforhold for varmemester Varmeregnskaber (hvor tit nye priser) Tekniskdrift/vedligehold (tilbud ikke et fast punkt) Evt. forsikring er relevante behov dækket Deltagelse i hvor mange bestyrelsesmøder + generalforsamling honorar? Kontakt til ejere, fx i klagesager Rådgivning i byggesager Juridisk bistand efter behov Bankkonto

3 Ejerskiftesalær til administrator. Ikke automatisk forhøjelse af administrationsbidrag Bed om beskrivelse af hvordan de håndterer stigning i administrationsbidrag Stil krav om, hvad vi vil have Vi skal specificere områder, hvor administrator skal kunne tilbyde ad hoc hjælp Der skal udarbejdes udkast til udbudsmateriale inden næste møde Formanden melder tilbage til Datea, at vi i første omgang ønsker tilbud i stedet for møde. Orientering fra formanden: Formanden havde ingen særlige emner til orientering. Gennemgang af emhætter Bo oplyste, at der fortsat mangler at blive tjekket i 25 lejligheder. 2. gennemgang gennemføres den 7./8. august. Foreløbig kun opdaget 2 ulovlige emhætter. Efter 2. gennemgang i starten af august sender Datea brev til de lejligheder, som har ulovlige emhætter. Udskiftning i løbet af 4-5 uger. Herefter tjekker Bo. Når emhætterne er lovliggjort, kan ventilationsprojektet gennemføres. Kuben allierer sig med ekstern ventilationsmand om udbudsmateriale, som arbejder sammen med Kluge. Det er den bedst mulige kombination. Sanne holder snor i Michael fra Kuben, som har kontakt til Svane (ventilationsingeniør). Udskiftning af vandrør Spørgsmål samles til næste møde, hvor Henrik Bach deltager. Halvårsregnskab Under punktet Forsikring, fælles drift, er der et punkt, som hedder køretøjsforsikringer. Det skal tjekkes, hvad køretøjsforsikring dækker. Forsikringsmægleren har alle oplysningerne om køretøjer. Datea har ikke rettet punktet i halvårsregnskabet El-pærer Der har været et større forbrug efter spareprojektet blev færdigt. Bo har spurgt elektriker, hvorfor. De pærer, som benyttes, er ikke egnet til at tænde og slukke så meget. Bo tjekker pærerne en gang om ugen, og elektrikeren tjekker, om det er de rigtige pærer, vi har valgt. Fælles drift Under drift af maskiner og redskaber (brændstof) er der ingen ændring i forhold til tidligere. Formanden kontakter Henrik fra Datea i den anledning om specifikation af udgiftspunktet.

4 Vandforbrug Der er en besparelse i forhold til budgettet. Der er fundet 2 steder med vandgennemsivning, som er sporadisk. Vi har haft en ingeniør ude, han har markeret, hvor der siver vand ned, og hvor vi skal grave ved en reparation. Kontoplan Det skal besluttes, hvilke tekster skal vi benytte i budgettet? Vi skal begrænse antallet af punkter, og få en forklaring fra administrator om, hvad der er inkluderet i de overordnede punkter Bestyrelsen skal have oplyst, hvilke udgifter der ligger under de enkelte punkter. Denne information kan bestyrelsen bruge i sin information til ejerne i den skriftlige beretning til generalforsamlingen. Den skriftlige beretning Punkterne skal specificeres over for ejerne. Vi skal bede den nye administrator om en kontoplan og forlange en, som passer specifikt til vores forening. Den nuværende kontoplan fortsætter uændret i resten af 14. I 15 kommer der nye forhold. Udskiftning af vandrør Vi har fået forskellige lånetilbud. Kun Danske Bank og Nykredit Bank har ønsket at byde som bank. Nykredit har også givet et tilbud som kreditforening. Forslag om, at man både kan vælge lån og fuld indfrielse af eget bidrag. Sørg for forhåndstilsagn om ønske om fuld indfrielse. Kan præsenteres på generalforsamlingen hvor vi skal gennemgå hvilke overvejelser, vi har gjort os i forbindelse med udskiftningen. Claus forestår den tekniske gennemgang af projektet med billeder. Bestyrelsen forestår fremlæggelse af forslag til finansiering. Der skal være udkast til indstilling generalforsamlingen til bestyrelsesmødet den Blødgøringsanlæg De tilbud, som var fremlagt for det varme vands vedkommende, blev gennemgået. Kan evt. komme med på budgettet i 15. Kommunen har også planer om at indføre blødgøringsanlæg på både koldt og varmt vand. Det blev besluttet at høre, hvad Claus anbefaler i forhold til blødgøring af varmt vand. Det gøres på mødet den 20.8.

5 Legeplads Teamlederen og Bo har talt med Kim om evt. besparelse på nivellering af området. Kim mener ikke, der er noget at spare ved at inddrage beboere i projektet. Det blev besluttet også at spørge Torben, den anden gartner på foreningens område. Gæstelejlighed Pia og Jørgen har udarbejdet en husorden/brugsvejledning for gæstelejligheden. Træffetiderne for Bo rettes heri. Pia og Jørgen gør materialet klar til generalforsamlingen. Bo får mere detaljeret overblik over elinstallationerne i gæstelejligheden. Falkonergården Frederiksberg Kommune har meddelt at den ikke involverer sig i forbindelse med støj fra fester. Bestyrelsen påklager ikke kommunens afgørelse. Arrangementer, som ikke er gymnasierelaterede støjer også. Kommunen skal høres, om den evt. tager sig af det. (Hvem gør det). Sanne kontakter Fuglsang fra Falkonergården, om hvordan skolen benyttes til ikke gymnasierelaterede formål. Cykelparkering Intet nyt. Eventuelt Der er installeret ny cirkulationspumpe i maj 14. Datea har oplyst, at udgiften var fjernet fra budgettet. Det var en nødvendig udgift, som beløb sig til moms. Bestyrelsen godkendte straks udgiften, som Bo orienterer Tom, Datea om. Det blev afslutningsvis besluttet, at man melder afbud, hvis man ikke kan deltage i bestyrelsesmødet. Afbud meldes så vidt muligt et par dage før bestyrelsesmødet.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 21. april 2008 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Lyøvej 1. med fl. den 27. maj 2014

Referat fra ordinær generalforsamling Lyøvej 1. med fl. den 27. maj 2014 Referat fra ordinær generalforsamling Lyøvej 1. med fl. den 27. maj 2014 i A/B Ad 1: Valg af dirigent. Bestyrelsen indstillede Dannie Buchberg fra Egemar & Clausen (administrator) Michael Rasmussen som

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Administrationskatalog

Administrationskatalog Administrationskatalog Revideret november 2013 Hvad får vi for pengene - og hvad kan vi få? Her er en samlet oversigt over, hvad der er indeholdt i admini- kundeservice, der kræver husleje op og sørger

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2014-02-17, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Kim Jørgensen (KJ) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 17.juni 2009 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald.

Referat af ordinær generalforsamling den 17.juni 2009 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 17.juni.2009: Mark Tychsen (formand) Leif Olsen Steen Pedersen Roger Mester Rene Hölmer Suppleanter: Michael Wulff Pedersen Nina

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården.

Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården. Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården. Tirsdag den 22. april 2014 afholdt andelsboligforeningen ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt i Østerbrohuset,

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Velkommen til Boligexperten Administration A/S

Velkommen til Boligexperten Administration A/S Jubilæum 1990-2015 Velkommen til Boligexperten Administration A/S BOLIGEXPERTEN blev etableret i 1990 og har kontor i København. I dag er vi Danmarks største administrationsselskab, som udelukkende administrerer

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Offentligt Referat nr. 2 Bestyrelsesmøde den 5. juni 2012

Offentligt Referat nr. 2 Bestyrelsesmøde den 5. juni 2012 Offentligt Referat nr. 2 Bestyrelsesmøde den 5. juni 2012 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Uffe Duvaa (UD), Steen Vitoft (SV), Charlotte Blunch (CB), Rie Kornum (RK), Tune Øst-Jacobsen (TØ)

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B J æg er. Dato: Sted: Dirigent: Referent: Til stede: Dagsorden: 24. januar 2012 kl. 18:30 Nørrebrohallen,

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere