Prognosegruppens vurderinger: november december 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prognosegruppens vurderinger: november december 2013"

Transkript

1 Prognosegruppens vurderinger: november december 2013 Detailhandel Der er for få kunder i butikkerne på gågaden. Der er blandede meninger om betydningen af (den manglende) gratis parkering langs gågadens butikker, hvorimod der er stor enighed om truslen fra e-handel. Alle typer kunder handler i stigende grad via internettet. Vejledning hentes ofte i de fysiske butikker, hvorefter internettet afsøges for at finde de bedste priser. Der er intet overblik over lokale kunders samlede forbrug på e-handel, og det vil være svært at registrere, da mange handler via udenlandske netbutikker. CityHorsens har forsøgt at lancere kurser inden for salg og sociale medier, men butiksindehaverne mangler ressourcer til at deltage. Dette gælder butiksindehavere i hele landet. Andre problematikker er, hvordan man følger med de store kæders fordele ift. indkøbspriser og at kunder efterhånden ofte har større kendskab til specifikke produkter end den enkelte ekspedient. Forventningerne til fremtiden er, at vi ikke har set det værste endnu, og butiksindehaverne er derfor nødt til at tænke i nye baner. Hvordan skaber butikken sin egen kundegruppe og adskiller sig fra nabobutikken? Skal disken helt væk fra butikken? Hvordan kobles den fysiske butik og e-handlen sammen? Skal butikkerne fremover blot være showrooms? Skal butikkerne koble forskellige brancher sammen og koble en oplevelse på handlen? Der er dog også positive aspekter i detailhandlen: Ingen butikslokaler står tomme og Open By Night-arrangementerne en god omsætning. Transportsektoren Væksten fordeler sig meget forskelligt indenfor specifikke sektorer: Byggemarkedet: Byggemarkedskæderne er gået fremad i forhold til 2012 og ligger på index 103. Trælaster har det generelt svært, og salget af byggematerialer til håndværkere står stille. Byggematerialer til gør det selv-folket går til gengæld fremad. Supermarkedskæderne ligger på index i forhold til 2012, men også i denne sektor er der forskelle. De, der klarer sig godt, er discountbutikkerne. Tøjbranchen: Der ses en vækst blandt stormagasiner, butikskæder og webshops. Øvrige er gået markant tilbage. Webshops er vækstet fra betydeligt det seneste år og nyder godt af en kæmpe omsætning. For nogle helt op til 10 gange mere end deres egne fysiske butikker. En anden udfordring i sektoren er, at et antal danske transportvirksomheder i stort omfang benytter udenlandske chauffører i udenlandske biler, som ikke følger lovens retningslinjer om at opholde sig udenfor Danmark i et vist omfang, og som kører for meget lave priser. Dette forvrider konkurrencesituationen. 1

2 Kreditforeningerne byder også på udfordringer, idet de ikke vil finansiere logistikbyggeri, når der samtidig står mange tomme logistikbygninger. Byggebranchen Bygge- og anlægsbranchen vækster, og særligt i København og Aarhus ekspanderes der kraftigt på boligbyggeri. I Trekantområdet opleves især vækst på erhvervsbyggeri. Generelt opleves et mindre pres på indtjening og et større fokus på sikkerhed i byggerierne. Sidstnævnte hænger til dels sammen med lukningen af flere store konkurrerende virksomheder. Det vurderes, at væksttendensen i København og Aarhus er fortsættende, hvorimod der i Horsens kun forventes vækst i forhold til byggeri af almennyttige boliger fra Horsens Kommunes side. Fra DI Horsens side opleves kraftig vækst i bygge- og anlægssektoren, hvor mange håndværkere melder udsolgt. Entrepenørvirksomheden E. Pihl & Søns konkurs har medført problemer hos en række underleverandører også lokalt. Ejendomsmarkedet Boligmarkedet Hele 2013 har været fornuftigt og den samlede omsætning bliver lidt bedre end i Omsætningen af private enheder i Horsens Kommune er over gennemsnittet ift. andre steder i landet. Årsagen er en stadig nettotilgang af nye borgere til området, en god infrastruktur, kommunens positive image og kulturtilbud. København og Aarhus er dog fortsat landets to lokomotiver. Fra andet til tredje kvartal 2013 steg priserne i postnummer 8700 med 4,1% i gennemsnit, og prisen på et gennemsnitligt hus i Østjylland forventes at stige ca kr. samlet over de næste to år. Især ejerlejligheder udgør et godt marked. Salget i oplandet er i klar bedring og i sommer var salget særlig godt i Juelsminde. Brædstrup og Tørring halter dog stadig bagefter. Erhvervsmarkedet Den positive udvikling i investeringer er fortsat fra 2012, og der er især stor interesse for almindelige udlejningsejendomme og midtby-ejendomme. Priserne på de bedste ejendomme er svagt stigende. Eksempelvis har Nybolig Erhverv Horsens Ejendomskontor I/S haft 2 udlejningsejendomme i budrunde i sommerens løb. Begge ejendomme blev solgt over den udbudte pris i løbet af en kort salgsperiode. Også investeringsejendomme med f.eks. Fakta og Rema1000 som lejere er der stor efterspørgsel efter. Den positive efterspørgsel på ejendomme betyder, at priserne sættes lidt højere. Der er ikke mange udenlandske investorer i Horsens Kommune, og ingen pensionskasser har ville investere i Horsens endnu. Salg og leje af tomme kontorer, lagerhaller, produktionsbygninger m.m. er dog fortsat svært, idet udbuddet fortsat er højt. Det er fortsat lager- og produktionshaller, der er sværest ramt. Priserne vurderes at være nået bunden, men der ses en svagt stigende efterspørgsel, særligt på logistikejendomme, som skal ses i relation til et faldende udbud. 2

3 Ældre produktionsejendomme, der kræver renovering, er sværest at sælge, men det går dog bedre end i eksempelvis Vejle Kommune forventes at bringe en fortsat svag bedring af hele erhvervsmarkedet. Butikslokaler er svære at udleje, men det har ikke påvirket markedslejen på Søndergade, som stadig ligger omkring kr / pr. m2 for lokaler i stueplan. Dog er lejeniveauet faldet markant i de såkaldte sekundære gader, hvor tomgang i butikkernes udvikling presser huslejen nedad. Butikslokaler over stueplan er endnu sværere at udleje, da indehaverne vil have deres butikker i stueplan. Nye formål kunne være en løsning til lokaler i 1. og 2. plan, men det kræver gode adgangsforhold. Også tomme banklokaler, særligt på Rådhustorvet, er svære at udleje, men er påvirkeligt af lejeniveauet. Havneområderne I kølvandet på investorkonferencen i 2013 er flere lokale investorer kommet med idéer til projekter på havnen. Der er igangværende forhandlinger, forventet optimisme for udvikling af havnen og potentielle købere til boliger på havnen. Flere føler dog at havneudviklingen går for langsomt og hæmmes af lange lejekontrakter. Projekt Skyhouse er sat i bero, mens der arbejdes på en mindre løsning. Salg af grunde Salget af parcelhusgrunde er år til dato 48 og ved udgangen af 2013 forventes antallet at ligge på niveau med Tidligere års salg: 2012: : : : : : 137 Af Provstlund-udstykningen i Lund er 21 grunde angivet som solgt. (Kilde: Horsens Kommune har solgt m2 jord i Brædstrup som en udvidelse til virksomhed, men derudover er der meget lidt efterspørgsel/interesse for erhvervsjord. Nybolig Erhverv Horsens Ejendomskontor I/S har solgt m2 til Reitan Distribution A/S, og inden salget var Horsens Kommune i dialog med Reitan Distribution A/S om mulighederne for at få ændret i vejforholdene i området, hvis de valgte at købe. Banksektoren Selv om vi nu ser de første spæde tegn på, at krisen er ved at slippe sit tag, så har samfundet siden 2008 været igennem en finanskrise, der har udfordret både det offentlige og det private erhvervsliv. 3

4 I Danmark oplever vi, at vores konkurrenceevne fortsat er under pres senest er vi faldet tilbage som nr. 15 i World Economic Forums årlige rapport om konkurrenceevnen i verdens lande. Under krisen fra 2008 og til i dag har hovedårsagerne til den på mange måder historiske krise været en kombination af høje lønomkostninger og lav produktivitetsvækst. Det har medført, at Danmark er blevet særligt hårdt ramt af den globale krise. Dette gælder i særdeleshed danske produktionsvirksomheder, som er udsat for global konkurrence. I Danmark oplever vi i dag en historisk investeringskrise. Investeringskrisen drives af og kommer til udtryk ved - et markant fald i erhvervsinvesteringer. Et fald vi oplever på trods af et fortsat lavt renteniveau. Så selv om vi ser lys forenden af krisetunellen, så er særligt de danske produktionsvirksomheder tilbageholdende med at investere, og det udfordrer og svækker det fremtidige fundament for vækst og produktionsfremskridt. Samlet set kan vi se, at det, der har kendetegnet disse virksomheder, der har klaret sig fremsynet og godt igennem krisen, er kendetegnet ved: Investering i effektivisering. Yderligere nedbringelse af faste produktionsomkostninger, så de har opnået en højere profitratio. Har været stærke ved indgangen til krisen med en sund finansiel situation, som de derfor har kunnet udvikle endnu mere i krisen. Haft adgang til eksportmarkeder. Været placeret i hele landet, ikke begrænset til de traditionelle vækstområder såsom København eller langs den jyske E45. Haft et solidt fundament: Egenkapital, lav gearing og god likviditet allerede ved indgangen til krisen de stærke er blevet stærkere. Beskæftigelse Ledighedstallene ser tilsyneladende gode ud. Det skyldes dog dels forkortelsen af dagpengeperioden, som betyder, at nogen ikke længere tæller med i statistikken, dels at flere er under uddannelse. Udviklingen i ledigheden er gunstigere end i resten af landet grundet en bedre beskæftigelsesudvikling. Der ses dog et marginalt fald i beskæftigelsen. Antallet af forsikrede ledige i juli 2013 var personer, hvilket var et fald på 29,8% siden marts Ledigheden er især faldet hos fagforbundene Dansk Metal, 3F, Bygge/Anlæg, Dansk Journalistforbund samt dele af industrien. Desværre opvejes det delvist af, at det går dårligere i andre brancher. Faldet i antallet af ledige akademikere er medvirkende til den positive udvikling. Det skyldes flere ting, bl.a. omskolinger og udfald af dagpengesystemet. 4

5 Offentlige a-kasser oplever derimod stigende ledighed, som skyldes færre ansatte. Der er en mindre kraftig stigning i antallet af ikke-forsikrede ledige end i det øvrige Danmark. Der er mange unge på kontanthjælp, men det er håbet at erhvervsskolereformen vil afhjælpe dette. Der er uforholdsvis mange unge ledige med psykiske problemer og sociale udfordringer ift. landsgennemsnittet. Dette gælder både mænd og kvinder. Virksomheder vil kunne hjælpe de unge med at få en fast struktur i hverdagen. Ca arbejdsmarkedsparate personer er uden job, både forsikrede og ikke-forsikrede. Heraf er mange uden uddannelse. Konklusionen fra Jobcenter Horsens er, at der er arbejdskraft nok. Generelt set tyder statistikken på, at vi er på vej ud af krisen, men udviklingen afspejles først i statistikkerne om ca. ½ år. Uddannelse Erhvervsskolereformen vil fylde meget den kommende tid. Learnmark Horsens er blevet certificeret som praktikcenter. Virksomhederne i Horsens er gode til at tage lærlinge ind, og gymnasieelever interesserer sig også for erhvervsuddannelser. Der foreligger stadig en stor oplysningsopgave for at få flere unge til at starte på en erhvervsuddannelse, og der er behov for at blive bedre til at forny sig i oplysningsarbejdet. Der er positive tilbagemeldinger ift. den nye Industrioperatøruddannelse. Igangværende projekt inden for opkvalificering i detailhandlen: Der skal uddannes et vikarkorps, der kan assistere med ajourføring af hjemmesider mm. En udfordring er sæsonledighed kombineret med indførelsen per 1. juli 2013 af en 4 måneders karensperiode, før man har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. På VIA UC ses dog stor efterspørgsel på 6 ugers selvvalgt uddannelse, særligt til fagspecifikke kurser af teknisk karakter indenfor IT og Byggeri. (Målgruppe: primært ingeniører, konstruktører og arkitekter.) VIA University College oplever stigende søgning. Efter- og videreuddannelser (Diplom, VVU og skræddersyede forløb): Der er stabil søgning til diplomuddannelserne, men i 2014 forudses et fald bl.a. pga. forslaget om ændring af reglerne for Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). Som en del af Finansforslaget foreslås SVU nemlig afskaffet for folk med mellemlange og lange videregående uddannelser. Dette forventes at påvirke det generelle aktivitetsniveau på VIA s diplomuddannelser. Søgningen fra studerende, som er ansat i den private sektor forventes at være uændret. Virksomhederne har været tilbageholdende med at igangsætte større kompetenceudviklingsog organisationsudviklingsprojekter, sandsynligvis påvirket af afskaffelsen af SVU. Dog opleves en stigende interesse fra virksomhedernes side i at drøfte kompetenceudvikling og efter-/videreuddannelse mere generelt og overordnet med VIA UC. 5

6 Jobrotation: VIA UC vil forsat gerne i tættere dialog med virksomhederne om denne mulighed for medarbejdere med videregående uddannelser. Fra erhvervsorganisationerne: DI Horsens Generelt er der en vis optimisme at spore. De fleste brancher vandrer fortsat på bunden, men der er også lyspunkter og en spirende optimisme. Det største problem er p.t. finansiering. Banker og kreditforeninger melder om rimelig lånelyst, men faktuelt er det ikke muligt at få et konkurrencedygtigt lånetilbud for de ikke alt for stærke virksomheder. Dette kan lægge en afgørende bremse på det spirende opsving, der fornemmes. Landbruget har det uændret hårdt på trods af fornuftige priser. Flere virksomheder insourcer eller planlægger insourcing af en del af den produktion, der tidligere er flyttet til lavtlønslande. Årsagen er primært en forbedret konkurrencedygtighed de seneste par år. Flaskehalsproblemer ses enkelte steder på arbejdsmarkedet. Især har flere metalvirksomheder problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Der foregår dog et intenst arbejde med at løse problemerne. Hedensted Kommunes arbejdsløshedsprocent er nu faldet til godt 3%, hvilket tyder på bedre tider. LO Horsens-Hedensted Det seneste år har der været medvind til diskussionen om erhvervsuddannelser. Næsten alle skoler blev certificeret praktikcenter. Det er vigtigt at have et sted til de unge, indtil de får en praktikplads, men det ventes dog ikke at vare ved. Omstruktureringer: HG flytter til Strandpromenaden, hvor der også etableres et e-handels-center. HTX- og HHX-uddannelserne er anderledes sammensat end i resten af landet, og har dermed en fordel ift. profilering. Der udarbejdes et omskolingsforløb til bygge-/anlægsbranchen, indeholdende både praktisk arbejde på en arbejdsplads og deltagelse på kursus. Mange 50-årige kvinder med skulderproblemer som følge af montagearbejde kan dog ikke uden videre omskoles til bygge-/anlægsbranchen. Anbefaler at efteruddanne medarbejdere frem for at afskedige. 6

7 Deltagere i prognosegruppen Bestyrelsesformand Poul Ulsøe, BusinessHorsens Erhvervschef Torben Busk, BusinessHorsens Direktør Frode Fårup, Jobcenter Horsens Erhvervskonsulent Helle Laursen, Horsens Kommune Strategi & Udvikling Citychef Pernille Perigaard, CityHorsens Indehaver og statsaut. ejendomsmægler Bo Pinholt, Nybolig Erhverv Afdelingschef Kim Clausen, Learnmark Horsens (Stedfortræder driftschef Kirsten Elisabeth Petersen) Direktør Preben Borregaard, DKI Logistics A/S Lokalformand Ole Simonsen, DI Horsens Lokalformand Hans Sørensen, LO Horsens-Hedensted Direktør Michael Mortensen, Casa Entreprise A/S Områdechef Hanne Bundgaard, VIA University College Budget- og analysechef Jens Heslop, Horsens Kommune Budget- og analyseafdeling Karen Margrethe Johansen (Sydbank) Jannik Haahr Antonsen (Ret & Råd Sundhuset) Direktør Per Nielsen, Stark A/S BusinessHorsens NDJ /

Prognosegruppens vurderinger: Sommer 2015

Prognosegruppens vurderinger: Sommer 2015 Prognosegruppens vurderinger: Sommer 2015 Industrien I første halvdel af 2015 er beskæftigelsen steget svagt. 3F har nu knap 400 ledige svarende til en halvering i løbet af 6 mdr. Særligt bygge- og anlægsarbejdere

Læs mere

Investeringer og udvikling i Horsens. Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S

Investeringer og udvikling i Horsens. Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S Investeringer og udvikling i Horsens Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S Den økonomiske udvikling 2 Den økonomiske udvikling Økonomi i lavt gear Lav økonomisk vækst i 2012 Forventninger

Læs mere

Prognosegruppens vurderinger September 2012

Prognosegruppens vurderinger September 2012 Prognosegruppens vurderinger September 2012 Poul Ulsøe (Blunico A/S) Især fremstillingsvirksomhederne er siden sommerferien gået ned i omsætning. Hen mod slutningen af året er der dog håb om en lille stigning,

Læs mere

Prognosegruppens vurderinger: December 2014

Prognosegruppens vurderinger: December 2014 Prognosegruppens vurderinger: December 2014 Industrien I første halvdel af 2014 sås positive takter på ordreindgangen. Efter sommerferien er kurven mange steder fladet ud. Industrien har mistet ca. 25%

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 3. kvartal 15 Økonomi Opsvinget har bidt sig fast Den danske økonomi er vokset de seneste syv kvartaler i træk, hvilket afspejler, at opsvinget i den danske økonomi nu for alvor har bidt

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

Byggeriet fortsætter frem de kommende år

Byggeriet fortsætter frem de kommende år Michael Meineche mime@di.dk, 3377 3454 MAJ Byggeriet fortsætter frem de kommende år Byggeriet er i fremgang, og investeringerne i byggeri og anlæg steg pænt i 16. DI tror på fortsat fremgang i byggeriet

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 1. kvartal 1 Økonomi Langsom vækst Der er fremgang i den danske økonomi, men væksten er lav. Danmarks Statistik har endnu ikke opgjort BNP-væksten for hele 1, men den årlige vækst for årets

Læs mere

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Beskæftigelsen inden for bygge og anlæg faldt fra 2008 til 2011, hvorefter byggebeskæftigelsen i Aalborg siden har været stigende. Udvikling i

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

Regionalt barometer for Region Nordjylland, oktober 2013

Regionalt barometer for Region Nordjylland, oktober 2013 alt barometer for, oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA Dansk økonomi blev ramt hårdt, da den økonomiske krise satte ind i 2008, og siden har danske økonomi oplevet

Læs mere

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Agenda Kort intro Markedet Kontor- og industri/logistikområdet Markedet Kommercielle investeringsejendomme

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

BNP faldt for andet kvartal i træk

BNP faldt for andet kvartal i træk BNP faldt for andet kvartal Dansk økonomi befinder sig i teknisk recession efter BNP er faldet for andet kvartal. Regeringens finanspolitiske opstramning i form af faldende offentligt forbrug og lavere

Læs mere

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde 16. november ANALYSE Af Jens Troldborg & Sune Holm Pedersen Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde Aldrig før har Europas virksomheder haft så svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft

Læs mere

NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving

NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving ØKONOMISKE NØGLETAL - UGE 39 NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, ØKONOM JONAS SPENDRUP MEYER OG ØKONOM KRISTIAN SKRI- VER SØRENSEN I den seneste uge har vi fået reviderede

Læs mere

Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse

Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation ved Metal- og Maskinindustriens Nytårskur på A-V-N Maskin AS, Odense, d. 17. januar

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS. kvartal 15 Økonomi Fremgang i økonomien Den økonomiske vækst i 1 endte på et højere niveau end forventet. Ifølge Danmarks Statistik blev væksten på 1,1 %. Det seneste halvandet år har

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 2. kvartal 2015: Stabil vækstoptimisme i Region Syddanmark. April 2015

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 2. kvartal 2015: Stabil vækstoptimisme i Region Syddanmark. April 2015 VÆKST BAROMETER April Konjunktur for 2. kvartal : Stabil vækstoptimisme i Region Syddanmark Konjunktur. Vækstoptimismen er høj i Region Syddanmark. Virksomhederne forventer uændret eller stigende omsætning

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhederne: Vi mangler kvalificeret arbejdskraft. 11. juni 2015

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhederne: Vi mangler kvalificeret arbejdskraft. 11. juni 2015 Økonomisk analyse 11. juni 215 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevarevirksomhederne: Vi mangler kvalificeret arbejdskraft Mere end hver fjerde

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Svag vækst- og joboptimisme. juni 2013

VÆKST BAROMETER. Svag vækst- og joboptimisme. juni 2013 VÆKST BAROMETER juni 20 Svag vækst- og joboptimisme Efter en periode med negativ tendens er der i 2. kvartal atter optimisme at spore til forventningerne til omsætning og job blandt Region Syddanmarks

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Overvejende positive forventninger til 3. kvartal 2011

Overvejende positive forventninger til 3. kvartal 2011 Overvejende positive forventninger til 3. kvartal 2011 DI s konjunkturbarometre for organisationens forskellige brancher er for nyligt kommet på gaden. I store træk melder de forskellige brancher om gode

Læs mere

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Marts 2015 Beskæftigelsen i RAR Østjylland Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til 2009 på 13.953 lønmodtagere målt i 3.

Læs mere

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter I finanskrisens første år tabte bygge- og anlægsbranchen hver femte fuldtidsstilling, mens den private sektor kun mistede hver tiende. I bygge-

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Konkurser og jobtab 2013

Konkurser og jobtab 2013 14.814 tabte arbejdsplader ved konkurser i 2013 Efter et konstant konkursniveau i 2011 og 2012 faldt antallet af konkurser igen i 2013. Der kan samtidig konstateres et beskedent fald i antal tabte fuldtidsstillinger,

Læs mere

Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft

Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft Pressemeddelelse: Odense, d. 8. januar 29 Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft De netop offentliggjorte ledighedstal

Læs mere

Prognosegruppemøde fredag den 7. oktober 2016

Prognosegruppemøde fredag den 7. oktober 2016 Prognosegruppemøde fredag den 7. oktober 2016 Boligmarkedet I 2016 har salget indtil videre været stykmæssigt lidt under 2015-tallene. Til gengæld stiger priserne stadig lidt. Billedet er det samme i både

Læs mere

Colliers STATUS. Lav økonomisk vækst 4. KVARTAL 2012

Colliers STATUS. Lav økonomisk vækst 4. KVARTAL 2012 Colliers STATUS. KVARTAL Lav økonomisk vækst ØKONOMI >. KVARTAL Den økonomiske aktivitet i Danmark er stagneret det seneste halvandet år. BNP faldt med, pct. i. kvartal efter en stigning på, pct. i kvartalet

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Vækstoptimisme og udsigt til flere job i januar 2011

VÆKST BAROMETER. Vækstoptimisme og udsigt til flere job i januar 2011 VÆKST BAROMETER 20. januar 2011 Vækstoptimisme og udsigt til flere job i 2011 Når virksomhederne på tærsklen til 2011 kigger et år frem, er det for manges vedkommende med fornyet optimisme. Det gælder

Læs mere

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer sætter igen rekord

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer sætter igen rekord Økonomisk analyse 3. august 217 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer sætter igen rekord Fødevarevirksomhedernes

Læs mere

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN Den seneste uge har været rimeligt stille på nøgletalsfronten. Det mest interessante nøgletal

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

Fortsat tro på vækst i omsætning

Fortsat tro på vækst i omsætning Fortsat tro på vækst i omsætning og flere job Konjunktur for 3. kvartal De små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark har overvejende positive til omsætning og ansættelser i 3. kvartal. De positive

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

danskere uden økonomisk sikkerhedsnet

danskere uden økonomisk sikkerhedsnet 17. februar 2009 Specialkonsulent Mie Dalskov Direkte tlf. 33 55 77 20 Mobil tlf. 42 42 90 18 Direktør Lars Andersen Direkte tlf. 33 55 77 17 Mobil tlf. 40 25 18 34 Resumé: 275.000 danskere uden økonomisk

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 2. KVARTAL 216 4. oktober 216 I deres seneste rapport om Grønlands økonomi forudsiger Økonomisk Råd, at den negative BNP-vækst i 212-214 vendte til en

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Flere og flere borgere flytter til Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : oplever en pæn vækst i antallet af nye virksomheder. En af de helt nye virksomheder

Læs mere

Fremdrift i modvind. Analyse foretaget af Sydbank i samarbejde med Copenhagen Economics

Fremdrift i modvind. Analyse foretaget af Sydbank i samarbejde med Copenhagen Economics Fremdrift i modvind Analyse foretaget af Sydbank i samarbejde med Copenhagen Economics Fremdrift i modvind En ny analyse foretaget af Sydbank i samarbejde med Copenhagen Economics viser, at de virksomheder,

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

kket opsving giver nye tomme kontorer

kket opsving giver nye tomme kontorer Kn¾ kket opsving giver nye tomme kontorer Antallet af gabende tomme kontorlokaler stiger atter efter en periode med lidt mere gang i udlejningen først på året. Frygten for en ny nedtur i verdensøkonomien

Læs mere

Nybyggeriet fortsat i krise

Nybyggeriet fortsat i krise Det påbegyndte nybyggeri faldt igen i 3. kvartal 1 og ligger dermed fortsat på et niveau, der ikke er set lavere siden 199. De øvrige indikatorer for bygge- og anlægssektoren peger generelt på en fortsat

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Ny vækst på vej med nye jobs

Ny vækst på vej med nye jobs Ny vækst på vej med nye jobs 11. juni 2010 Erhvervskonjunkturer. Optimismen er på vej tilbage til virksomhederne i Midtjylland. Ikke siden august 2008 har så stor en andel af virksomhederne troet på større

Læs mere

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland 8. juni 2010 Gryende joboptimisme i Region Midtjylland Jobglidning. I kriseårene 2008-2010 forsvandt op mod 10 procent af stillingerne i de små og mellemstore virksomheder med 5-250 ansatte i Region Midtjylland

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker: Dyk i forventningerne til 1. kvartal Februar 2012

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker: Dyk i forventningerne til 1. kvartal Februar 2012 VÆKST BAROMETER Februar 01 Økonomiske pejlemærker: Dyk i forventningerne til 1. kvartal 01 Sidste måling af de økonomiske pejlemærker fra september viste en stigning i antallet af krisetegn. Og med endnu

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

Tegn på stabilisering på arbejdsmarkedet

Tegn på stabilisering på arbejdsmarkedet Organisation for erhvervslivet April 2010 Tegn på stabilisering på arbejdsmarkedet AF ØKONOMISK KONSULENT ULLA SILBYE, USI@DI.DK virksomhedernes forventninger til 2. kvartal 2010 peger i retning af en

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

EN KOMMUNE OG ET ARBEJDSMARKED I VÆKST

EN KOMMUNE OG ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Beskæftigelsesudspil 2016: EN KOMMUNE OG ET ARBEJDSMARKED I VÆKST I Randers er vi ikke bange for at tænke nyt og prøve ting af. Vi er mere optagede af at stimulere og afprøve nye veje. På tværs af ildsjæle,

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe.

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe. JOBBAROMETERET Ingen nye job i sigte Virksomhederne har slået bremsen i ansættelserne. Der kommer kun få nye private job det næste halve år. Til gengæld skærer den offentlige sektor hårdt i beskæftigelsen.

Læs mere

Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte

Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte 18. maj 2009 Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte Erhvervskonjunkturer. Hver anden mindre virksomhed i Region Midtjylland forventer færre ansatte. I virksomheder med over

Læs mere

Colliers STATUS. Håb om opsving forude 1. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Håb om opsving forude 1. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Håb om opsving forude ØKONOMI >. KVARTAL Den økonomiske vækst er stadig lav i Danmark såvel som i en stor del af resten af Europa. Perioden med lav økonomisk vækst har i denne

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Myter og fakta om bankerne

Myter og fakta om bankerne Myter og fakta om bankerne December 2012 FORORD Myter og fakta om bankerne Der har de seneste år været massivt fokus blandt politikere, medier og offentligheden generelt på banksektoren. Det er forståeligt

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Fortsat tro på vækst i december 2011

VÆKST BAROMETER. Fortsat tro på vækst i december 2011 VÆKST BAROMETER december 2011 Fortsat tro på vækst i 2012 Virksomhederne ser vækst i krystalkuglen for 2012 i Region Syddanmark. Men de er ikke helt så optimistiske som for et år siden. Det er konklusionen,

Læs mere

Forventninger om svag bedring i omsætningen men lavere beskæftigelse

Forventninger om svag bedring i omsætningen men lavere beskæftigelse Organisation for erhvervslivet December 2009 Forventninger om svag bedring i omsætningen men lavere beskæftigelse Af økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Virksomhederne er gennemsnitlig set blevet

Læs mere

SMV-Konjunkturvurdering Februar 2008

SMV-Konjunkturvurdering Februar 2008 SMV-Konjunkturvurdering Februar 2008 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi tager os af små og mellemstore

Læs mere

USA: Påskens nøgletal og begivenheder

USA: Påskens nøgletal og begivenheder USA: Påskens nøgletal og begivenheder Kim Fæster Seniorøkonom Jyske Markets kf@jyskebank.dk +45 8989 7167 Side 1/10 Kort oversigt Detailsalget og industriproduktionen leverede ganske stærk vækst i både

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet

Udsigt til fremgang i byggeriet Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 NOVEMBER Udsigt til fremgang i byggeriet Få nye byggerier betyder, at bygge- og anlægsinvesteringerne i dag ligger på et lavt niveau. Men der

Læs mere

Colliers STATUS. Fremgang i den danske økonomi 4. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Fremgang i den danske økonomi 4. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Fremgang i den danske økonomi ØKONOMI >. KvARTAL Der var pæn fremgang i den danske økonomi i. kvartal i år. Desværre var der tilbagegang i. kvartal, så selvom væksten måtte fortsætte

Læs mere

Vending på vej i bygge- og anlægssektoren?

Vending på vej i bygge- og anlægssektoren? Arbejdsløsheden for de byggefaglærte er begyndt at stige igen efter et lille fald omkring årsskiftet. I juni 1 var hele 13½ pct. af de forsikrede i a-kasserne for byggefaglærte arbejdsløse, når man medregner

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2011

Status på udvalgte nøgletal februar 2011 Status på udvalgte nøgletal februar 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stabil bruttoledighed I december var der 167.1 bruttoledige, når der korrigeres for sæsonudsving, svarende

Læs mere

Ældre og indvandrere mister fodfæste på arbejdsmarkedet

Ældre og indvandrere mister fodfæste på arbejdsmarkedet Ældre og indvandrere mister fodfæste på arbejdsmarkedet Den aktuelle krise sætter dybe spor på arbejdsmarkedet. Nyledige hænger fast i ledighedskøen, og specielt personer over 50 år og indvandrere fra

Læs mere

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Fremgangen i dansk økonomi har taget en pause i tredje kvartal. De seneste indikatorer for privatforbruget peger på en opbremsning i forbruget i tredje

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : Ny analyse fra Akademikernes A-kasse viser da også, at Vejle er den bedste

Læs mere

52 PCT. TROR PÅ ØGET VÆKST I DET NYE ÅR

52 PCT. TROR PÅ ØGET VÆKST I DET NYE ÅR 52 PCT. TROR PÅ ØGET VÆKST I DET NYE ÅR ÅRSUDSIGT 2017 2017 tegner til at blive et godt år for de små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Et flertal tror på stigende omsætning i 2017. Især brancherne

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

FFL 14 besparelser på SVU

FFL 14 besparelser på SVU 13-0186 - BORA - 10.09.2013 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 FFL 14 besparelser på SVU Den varslede beskæring af SVU vil få alvorlige konsekvenser for kompetenceudvikling blandt

Læs mere

Økonomisk analyse. Det globale opsving skaber positive forventninger i agroindustrien

Økonomisk analyse. Det globale opsving skaber positive forventninger i agroindustrien Økonomisk analyse 21. december 17 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Det globale opsving skaber positive forventninger i agroindustrien Virksomhedernes

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Efterløn Der har den sidste tid været et stort fokus på efterløn og på hvilke personer, der vælger at benytte sig af efterlønnen. På den baggrund har BAT indsamlet

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Markedet for erhvervsejendomme 23.09.2015

Markedet for erhvervsejendomme 23.09.2015 Markedet for erhvervsejendomme Steen Storgaard Møller investeringschef 23.09.2015 1 Poul Erik Bech Danmarks største Etableret i 1978 400+ medarbejdere 16 erhvervscentre 700+ salg/udlejninger 1.000+ vurderinger

Læs mere

PRODUKTIONEN I DANMARK ER PÅ FØR-KRISE- NIVEAU

PRODUKTIONEN I DANMARK ER PÅ FØR-KRISE- NIVEAU PRODUKTIONEN I DANMARK ER PÅ FØR-KRISE- NIVEAU ØKONOMISK ANALYSE Produktionen i Danmark er på før-krise-niveau Dansk industrivirksomheder nyder godt af en stærk konkurrenceevne. Både kapacitetsudnyttelsen

Læs mere