Pædagosisk vejl. til Nye nordlys for første

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagosisk vejl. til Nye nordlys for første"

Transkript

1 Pædagosisk vejl. til Nye nordlys for første Der er herunder udarbejdet spørgsmål til alle tekster i antologien. Spørgsmålene er inddelt i tre strategier: Før læsning, under læsning og efter læsning. Eleverne kan arbejde individuelt, i grupper eller klassevis med opgaverne, der kan besvares såvel skriftligt som mundtligt. Det kan anbefales at inddrage Cooperative Learning, når spørgsmålene besvares mundtligt. Min fugl af Cecilie Eken Beskriv hvordan et menneske ser ud Beskriv hvad mennesker kan gøre Beskriv hvordan fugle ser ud Beskriv hvad fugle kan gøre Hvad vil fuglen ikke? Hvad vil fuglen? Hvad får vi at vide om fortælleren? Hvordan ligner fuglen og fortælleren hinanden? Hvad sker der med fuglen i fremtiden? Hvad tror du, der vil ske med fortælleren i fremtiden? Digt en lignende tekst om en hest eller en kat.

2 Cyklen af Cecilie Eken Tegn en cykel Fortæl eller skriv om, hvad man kan bruge en cykel til Fortæl eller skriv om, hvordan en god ven skal være Hvem handler historien om? Hvad er specielt ved cyklen? Er historien virkelig eller er det fantasi? Hvorfor tror du, Rasmus kalder cyklen Ven? Tegn et spændende sted i historien Forklar ordene: Jorden, stjerne, planet, komet, Månen og himlen Kylle Rylle et folkeeventyr Ved du noget om eventyr? Lav en liste over eventyr I kender i klassen? Hvad får titlen Kylle Rylle dig til at tænke på? Hvilke dyr nævnes i historien? Der er mange ting, som gentages i teksten hvilke? Hvad mener du om de forskellige dyrs måde at være på? Lav grupper og spil teksten som læseteater. Leg rundkredsfortælling ved at læreren siger en sætning til den første elev XX i rundkredsen. Denne elev gentager sætningen til den anden elev YY i rundkredsen, der spørger: Hvem har sagt dig det, XX? XX svarer: Det har læreren. YY siger sætningen videre til den tredje elev i rundkredsen ZZ. ZZ spørger: : Hvem har sagt dig det, YY? YY svarer: Det har XX. Herefter spørger ZZ: Hvem har sagt dig det YY? osv. Når eleverne har fundet ud af mønsteret, kan klassen opdeles i mindre grupper, der skiftes til at sætte en sætning i gang.

3 Frida af Karen Marie Guldager Hvad kommer du til at tænke på, når du hører ordet øde? Lav et tankekort. Fortæl om hvordan du mødte en god ven Hvad kan man gøre for at finde en ven? Hvad hedder hovedpersonen og hvor bor hun? Hvad er hovedpersonens problem? Hvad gør Frida for at løse sit problem? Hvordan ender historien? Kunne historien foregå i virkeligheden? Genfortæl historien ved at: tegne, dramatisere eller indtale på PC eller ipad Per Prik af Karen Marie Guldager Fortæl om noget, du har svært ved. Find ud af om andre i klassen også har noget, de har svært ved. Hvordan har du det, hvis andre gør nar af dig? Hvornår kan du godt lide, at andre griner af dig? Hvor foregår historien? Hvem er historiens hovedperson? Hvad er Per Priks problem? Hvad sker der, når de andre griner af Per? Hvordan løses Per s problem? Hvad synes du om læreren og Pers klassekammerater? Hvorfor er det en god måde Liva hjælper Per på? Gå sammen to og to. Forestil jer, at den ene af jer ikke kan læse, hvad der står her: Se en gul kat. Lad den anden hjælpe med læsningen, på en god måde. Byt roller og forestil jer, at den ene ikke kan binde en sløjfe. Den anden hjælper, på en god måde. Hvad kunne du tænke dig, at kunne forvandle dig til tegn og skriv?

4 Ib Basse Olsen af Hans Chr. Olsen Er du tilfreds med dit navn eller ville du hellere hedde noget andet? Skriv en liste med navne, du synes er: flotte, sjove, grimme, gammeldags Er det vigtigt, hvad man hedder? Hvem er historiens hovedperson? Hvilke andre personer hører man om i historien? Hvad historiens problem? Hvorfor har rim stor betydning i denne historie? Hvad betyder: 1.a de får pa? Hvordan er din klasses forhold til andre klasser på skolen? Find på rim med forskellige navne Kom med et forslag til en anden slutning på historien. Fx hvordan de to klasser kunne blive gode venner. Lottes forvandling af Aase Hauch og Erik Villum Synes du somme tider, at din far eller mor behandler dig forkert? Fortæl om en gang, du fik skæld ud. Tror du, der er forskel på, hvordan børn blev opdraget i gamle dage og nu? Far og mor bliver vrede på Lotte fire gange i begyndelsen af historien. Kan du huske hvorfor? Kan du huske, hvordan far og mor reagerer de fire gange, de bliver sure på Lotte? Hvad sker der efter middagssøvnen? Er der forskel på den måde far og mor opdrager børn på og Lottes måde? Tror du historien foregår i nutiden eller i gamle dage? Kom med forslag til, hvad forældre skal gøre hvis: o Barnet ikke vil i seng om aftenen o Barnet plager for at få slik eller legetøj, når man er ude at handle o Barnet ikke spiser pænt o Barnet slår eller driller sine venner eller søskende Digt en historie om et meget uartigt barn

5 Strit af Grethe Janus Herz Tegn din fars og mors børn husk dig selv! Er der forskel på, at være ældst eller yngst i en søskendeflok? Kender du nogle historier, hvor det er den yngste, som klarer sig bedst? (fx Gummitarzan, Orla Frøsnapper, Klods Hans, Askepot og mange andre eventyr..) Fortæl om personerne i historien? Hvad er det Strit ikke må, fordi han er lille? Fortæl om episoden med hunden. Hvordan har Strit det undervejs i historien? Hvad bliver han ked af og hvad gør ham glad? Fortæl eller tegn en situation, hvor andre måtte noget, som du ikke måtte. Kender du en hund eller flere? Hvordan har du det med hunde? Drengen og den brune kuffert af Louis Jensen Tegn en kuffert Tegn ting, der kan være i en kuffert Hvad ved du om harer? Hvordan er kufferten anderledes end de fleste andre kufferter? Hvordan er haren anderledes end de fleste andre harer? Hvad synes du om haren? Findes haren i historien i virkeligheden? Tror du, den der fortæller historien har en kuffert i virkeligheden? Hvis din fantasi var en kuffert hvad ville der så være i den? (Tegn) Digt teksten om. Læs eller genfortæl men med dine egne fantasier og forestillinger

6 Ægget af Kaj Juel Nielsen Hvad er et æg? Tænk på tre ting, som du ikke har lyst til at gøre og tænk på tre ting, som du gerne vil gøre? Er der ting, som man kan være nødt til at gøre, selvom man ikke har lyst hvilke? Har du oplevet at glæde dig til noget, som alligevel ikke blev til noget? Hvad tænker du om teksten, allerede når du har læst første linje? Fortæl om personerne og hvad du synes om dem? Tegn og/eller fortæl om de ting mor vil købe i den rigtige rækkefølge. Hvad synes du om slutningen? Kender du andre historier, der ligner denne? (Læs evt. Konen med æggene eller Hvad fatter gør.. og sammenlign) Kan man lære noget af sådan en historie? Blomsterdigte af Dorthe Karrebæk Nævn eller skriv ti drengenavne og ti pigenavne? Hvorfor har mennesker navne? Tegn et musikinstrument og få derefter nogle af dine klassekammerater til at gøre det samme. Har I tegnet det samme instrument? Sikkert ikke. Et musikinstrument kan jo være mange forskellige ting. En fisk kan også være mange forskellige ting. Hvilke navne kender du på fisk? Lav en tankekort med ordet fisk i midten og navne på fisk udenom? guldfisk fisk sild Lav et tankekort, hvor du skriver BLOMST i midten og blomsternavne omkring. MORGENFRUE Hvilken blomst handler digtet om? Morgenfrue er et sammensat ord. Hvilke to ord er sat sammen?

7 Hvordan er sammenhængen mellem digtets titel og indhold? Hvordan kan man se, at teksten er en digt? Kan du finde rimene? KLOKKEBLOMST Hvorfor tror du, denne blomst har fået navnet klokkeblomst? Kan du finde rimene? Hvad handler rimet om? Forklar forskellen på betydningen af ordet klokkeblomst og ordet kokkeblomst Forklar forskellen på stavemåden af de to ord LØVETAND MÆLKEBØTTE Løvetand og mælkebøtte er navnet på den samme blomst. Hvad kalder du den? Hvad mon hvert af de to navne betyder? Kan du finde rimene? Hvad er kaninen og digteren enige om? Hvorfor er mælkebøtten til nytte? ÅKANDE Hvilke to ord er åkande sat sammen af? Lav en ordforklaring til de to ord? (Tegn eller skriv) Kan du finde rimordene? SOLSIKKE Hvorfor mon ordet solsikke får digteren til at tænke på solen? Hvad kan du lide at lave, når solen skinner? Find rimordene Hvilket af de fire blomster-digte kunne du bedst lide? Her er nogle andre navne på blomster: Abeblomst, bakkestjerne, bjørneklo, fruesko, følfod, løvefod, tusindblad, vibeæg. Vælg ét og o Lav en fantasi tegning af, hvordan du forestiller dig blomsten ser ud o Find evt. oplysninger om blomsten på nettet eller i en bog o Skriv et lille digt om blomsten Den store krage af Eske K. Mathiesen Hvad ved du om krager tegn og beskriv med ord? Find oplysninger om krager på nettet eller i en bog? Kender du nogen, der er jægere? Ved du hvilke danske dyr jægere skyder? Skriv en liste. Hvad bruger jægerne de dyr, der bliver skudt til?

8 Hvad handler teksten om? Lav en liste over, hvad jægeren vil bruge kragen til. Teksten er skrevet på rim. Find rimordene. Hvad synes du om at læse en historie på rim? Synes du også at jægeren er den klogeste mand? Bugivugi og hans fire sønner af Egon Mathiesen Hvad synes du selv, du er god til? Hvad tror du, din mor eller din far ville sige om dig, hvis nogen spurgte dem om, hvordan du var? Hvad hedder Bugivugis fire sønner? Skriv en liste over, hvad de hver især er gode til? Hvad synes Bugivugi om sine sønner? Hvad tænker du om Bugivugi? Hvilken søn ville du foretrække, hvis du skulle vælge én? Hvis du måtte vælge tre ting, som dine børn skulle være gode til, hvad skulle det så være? To Molbohistorier Kender du noget til molbohistorier? Folk, der bor på Mols kaldes Molboer find ud af hvor Mols ligger? Hvad kaldes den egn, du selv bor på? STORKEN I RUGMARKEN Forklar, hvad en rugmark er? Hvad er problemet i historien? Hvordan løser molboerne problemet? Hvad synes du om måden at løse problemet på? HULLET Forklar, hvad en brønd er?

9 Hvad er problemet i historien? Hvordan løser molboerne problemet? Hvad synes du om måden at løse problemet på? Der findes mange lignende historier om molboerne hvad synes du om den slags historier? Hvad får historierne dig til at mene om molboer? Hvilken af de to historier kunne du bedst lide hvorfor? Dovendyret Teddy af Carl Quist Møller Hvad ved du om dovendyr find selv ud af mere. Fortæl om et sove-dyr, du selv eller nogen, du kender, har? Hvorfor tror du sove-dyr ofte er et dyr? Hvad hedder hovedpersonen i historien? Hvem fortæller historien? Hvorfor vil Erna gerne have en rolig baby? Hvorfor bliver Erna utilfreds med sin baby? Genfortæl historien i tre dele: Indledning handling slutning. (Brug evt. billederne) Hvad er din mening om sove-dyr? Digt en historie, hvor et sove-dyr fortæller om sig selv. Lav evt. en formbog Hvad med lidt mad af Halfdan Rasmussen Nævn nogle af de madretter, som du godt kan lide. Nævn nogle af de ingredienser, der kan bruges, når man laver mad. Har du oplevet, at det kan være svært at bestemme sig? fortæl om det. Hvilke personer hører vi om i teksten? Hvad er historiens problem? Hvordan ender historien? Læs teksten to og to læs to linjer hver

10 Kan du finde ord, der rimer på dig eget navn? Find ord, der rimer på andre navne. Skriv en lille rim-tekst med navne. Rikke Kig på de to billeder på side 155, og gør dig tanker om, hvad teksten handler om Passede teksten til dine forestillinger? Hvad menes der med, at Rikke kommer hjem som negerskorstensfejer? Lille grå mand Kig på de to billeder på side 156, og gør dig tanker om, hvad teksten handler om Hvilke personer hører vi om i teksten? Hvad sker der i historien? Passede teksten til dine forestillinger? Hvad menes der med, at lille glad mand har nu guldring på? Der er et lille ur Hvad får titlen dig til at tænke på? Passede teksten til dine forestillinger? Hvad er det for et urværk, der er inde i brystet? Forsøg at svare på spørgsmålet i sidste linje? Zoo-rim af Ole Sarvig Nævn nogle af de dyr, man kan se i Zoologisk Have Hvad ved du om flodheste, aber, isbjørne og tigre?

11 Hvorfor står der, at aber har arme i begge ender? Hvorfor står der, at der er stiger på en tiger? Bodil og blæsten af Ib Spang Olsen Kan du lide blæsevejr? Hvad betyder medvind? Og hvad betyder modvind? Hvordan er det, når det er blæsevejr? Hvad kan man lege med blæsten? Hvilke personer hører vi om i teksten? Hvad er Bodils opgave? Hvad oplever Bodil, fordi det er blæsevejr? Hvordan ender historien? Hvordan kunne historien have været, hvis det i stedet for blæsevejr var regnvejr? Den skaldede mand af Martin Jacob Strid Hvad vil det sige at være skaldet? Kender du nogen, som er skaldet? Hvordan ville du have det med at være skaldet? Har du oplevet, at du ville hjælpe nogen, og at du i stedet kom til at gøre tingene værre? Hvad er mandens problem? Hvordan forsøger frisøren at løse det? Hvordan ender historien? Man kunne kalde historiens slutning for held i uheld hvad menes med det? Hvordan ville du have løst mandens problem? Find fejlen på side 175 Hvordan tror du, det siden gik med mandens nye hår skriv om det.

12 Det spøger af Martin Jacob Strid Fortæl om billedet på side 177? Hvad forestiller du dig teksten handler om? Hvad tror du skelettet, heksen, spøgelserne og monsteret laver? Sammenlign de tre første rim med det sidste hvordan er de forskellige? Hvordan kan ordene uhyggeligt og hyggeligt passe med teksten Hvad synes du er uhyggligt? Hvad synes du er hyggeligt? Hvad synes du om teksten? God fornøjelse Pædagogisk konsulent Marianne Skovsted Pedersen

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Hvad er det, du siger -4

Hvad er det, du siger -4 Hvad er det, du siger -4 Dine ord skaber Mål: Børn indser, at det, vi siger, gør noget i os selv, andre og den verden, vi lever i. Ord bliver ofte til handling. At sige gode og positive ord skaber noget

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

De tre domæner på Skovgården

De tre domæner på Skovgården De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar 2010. Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange

Læs mere

lærersıder ı ı 59 Hvad vil du være, om Uddannelse og arbejde

lærersıder ı ı 59 Hvad vil du være, om Uddannelse og arbejde lærersider 59 hvad vil du være, OM UDDANNELSE OG ARBEJDE 60 lærersider Fokus Filmen om Bülent har fokus på, hvad man drømmer om. Om forældres forestillinger og forventninger til deres børn, og om deres

Læs mere

Hjælp dit barn til at blive en god læser

Hjælp dit barn til at blive en god læser Hjælp dit barn til at blive en god læser Hvordan udvikler du dit barns læsning, og hvad kan I som forældre gøre for at understøtte skolens arbejde? Folkeskolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Forældreinformation

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

HISTORIEN OM Den Blå Planet

HISTORIEN OM Den Blå Planet UNDERVISNINGSMATERIALE HISTORIEN OM Den Blå Planet En fantasifuld fabel om sol, skygge og sommerfuglestøv Til læreren I Historien om Den Blå Planet har de yngste masser af muligheder for at drømme sig

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse.

Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse. Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse. Manual udarbejdet i 2010 af Hanne Ryberg og Hanne Andreassen Sundhedsplejersker i Randers Kommune Folder/plakat

Læs mere

Når dit barn skal lære at læse

Når dit barn skal lære at læse Når dit barn skal lære at læse Gode råd til forældre Ishøj Kommune PPR 1 2 Velkommen til skolen Når dit barn begynder i skole, er det allerede godt i gang med at lære at læse og skrive. Det har måske gået

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Skole som i gamle dage

Skole som i gamle dage Skole som i gamle dage ˆ Östen stiger so en oπ Den spr der guld pä sky Gär ov r bºer o båkketoπ gär ov r land o bω INDHOLD Skole som i gamle dage s. 3 Børneliv for 100 år siden s. 4 Skolens lange historie

Læs mere

Skole som i gamle dage

Skole som i gamle dage Skole som i gamle dage 1 Sydvestsjællands Museum 1.- 3. klasse ˆ Östen stiger so en oπ Den spr der guld pä sky Gär ov r bºer o båkketoπ gär ov r land o bω INDHOLD Skole som i gamle dage s. 1 Børneliv for

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen BØRNERÅDETS Minibørnepanel Skolen set fra børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Forord / 3 Fra børnehave til

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN HVOR ER DU? BAGSIDETEKST Adoption bringer mange tanker og følelser i spil. I bøger, aviser,

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer INSPIRATIONSKATALOG til lærere og pædagoger Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer Indhold Tema Aktivitet Type Tid Side Forberedelse Forberedelseark

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere