Årsplan 8. klasse matematik Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende"

Transkript

1 Årsplan 8. klasse matematik løbende løbende Løbende Problemregning ( faglig læsning) Mundtlig matematik (forberede oplæg til 6. klasse) - flere forskellige trinmål Ben, formelsamlingen, kopiark evt matematikfessor.dk Færdighedsregning Tal, potens, brøker, algebra - Træne færdigheder i at bearbejde løse matematiske problemstillinger - Træne færdigheder i at læse analysere en tekst med matematiske problemstillinger - Træne færdigheder i at præsentere bearbejde matematiske problemstillinger - Træne færdigheder i at kunne redegøre for matematiske regler færdigheder, anvende regler på konkrete problemstillinger - Beskrive hvordan matematiske værktøjer færdigheder anvendes (fx regneark geeobra) - Repetere færdigheder - Tillære nye færdigheder - Kende til forskellige tal (naturlige tal, rationale tal mv) - flere forskellige trinmål Matematikfessor.dk, kopiark, skriv om faglig læsning ben - flere forskellige trinmål Matematikfessor.dk, hæfte, kopiark ben - kende de reelle tal anvende dem i praktiske teoretiske sammenhænge - regne med brøker, bl.a. i forbindelse med løsning af Ben kopiark Matematik afleveringer terminsprøve r Foredrag/ oplæg for klassen ( 6. klasse) Evt. en årsprøve (ex på mundtlig afgangsprøv e) Løbende tests, terminsprøve r individuelt arbejde færdigheds- Side 1

2 ligninger 40 Procent (brøk decimal) Økonomi (renter, lån opsparing) - Genopfriske viden om regning med negative tal - Genopfriske viden om regningsarternes hierarki - Kende til brøker regneregler for brøker - Kende til potens ( kvadratrødder) regneregler for dem - Kende til algebra (reduktion) løsning af forskellige ligninger. - Anvende forskellige måder at arbejde med procent på - kende anvende sammenhængen mellem procent, brøk decimal - Være i stand til at regne med uden moms -Kende til budgetlægning regnearks muligheder i den forbindelse - Kende til beregninger af forskellige beløb ved ind- udlån. - Sammenligne forskellige lånetilbud - Sammenligne kontaktpriser med køb på afbetaling - Via regneark finde frem til de bedste lån i forskellige sammenhænge ligninger algebraiske problemer - kende regningsarternes hierarki samt begrunde anvende regneregler - forstå anvende procentbegrebet Formelsamlingen, kopiark ben - arbejde med problemstillinger vedrørende dagligdagen, bl.a. i forbindelse med privatøkonomi, bolig transport - anvende faglige redskaber begreber, bl.a. procentberegninger, formler funktioner som værktøj til løsning af praktiske problemer - udføre simuleringer, bl.a. ved hjælp af it - erkende matematikkens muligheder begrænsninger om beskrivelsesmiddel beslutningsgrundlag. Matematikben, hjemmesider, regneark regning huske spil huskespil Side 2

3 50-6 Konstruktioner, målestoksforhold geometri - Repetere kende til geometiske figurer deres egenskaber (trekanter, firkanter, polygoner visse rumlige figurer) - Kunne konstruere beregne på simple figurer (areal, rumfang mv) - Kunne beregne længder på baggrund af ligedannethed - Kunne anvende målestoksforhold ved tegning beregning - Kunne anvende Pythagoras på retvinklede trekanter - En kort introduktion til trigonometri - Anvende geebra til konstruktion, undersøgelser måling af figurer - Kunne anvende enkle geometriske argumenter i forbindelse med konkrete spørgsmål undersøgelser - kende anvende forskellige geometriske figurers egenskaber - fremstille skitser tegninger efter givne forudsætninger - benytte grundlæggende geometriske begreber, herunder størrelsesforhold linjers indbyrdes beliggenhed - kende anvende målestoksforhold, ligedannethed kongruens - kende anvende målingsbegrebet, herunder måling beregning i forbindelse med omkreds, flade rum - udføre enkle geometriske beregninger, bl.a. ved hjælp af Pythagoras sætning - arbejde undersøgende med enkel trigonometri i forbindelse med retvinklede trekanter beregne sider vinkler - arbejde med enkle geometriske argumenter beviser - bruge it til tegning, undersøgelser, beregninger ræsonnementer vedrørende geometriske figurer Ben, formelsamlingen, konkrete materialer kopiark huskespil 9-14 Data chance (=statistik sandsynlighed) - Kende til statistiske begreber - Kende metoder til at behandle (analysere) tolke data - Kende metoder til at undersøge data (fx sammenligne to sæt data) - Kende til muligheder for at bruge it i arbejdet med statistik - Kunne læse statistik i medier - anvende statistiske begreber til beskrivelse, analyse fortolkning af data tilrettelægge gennemføre enkle statistiske undersøgelser - læse, forstå vurdere anvendelsen af statistik sandsynlighed i forskellige medier - udføre tolke eksperimenter, hvori tilfældighed chance indgår - forbinde sandsynlighed med tal vha. statistik, enkle kombinatoriske overvejelser simple modeller. Matematikben, kopiark it Side 3

4 - Kende til begreber inden for sandsynlighed - Løse opgaver med sandsynlighed kombinatorik Funktioner - Kende til anvendelse af funktioner - Kende til forskellige funktioner men går i dybden med den rette linje - Kende til sammenhænge mellem forskrift graf - Opstille forskrifter grafer for hverdagsfænomener - Bruge grafer til at løse ligninger eller uligheder (hvilket tilbud at billigst) - Bruge it til at tegne grafer lave sildeben Repetition - forstå anvende formler matematiske udtryk, hvori der indgår variable - anvende funktioner til at beskrive sammenhænge forandringer - arbejde med funktioner i forskellige repræsentationer - løse ligninger enkle lignings ved inspektion løse enkle uligheder - bestemme løsninger til ligninger lignings grafisk Ben formelsamling it Løbende vil der i undervisningen bliver overvejet hvilke kompetencer de matematiske problemstillinger indeholder. Herunder finder du de matematiske kompetencer MATEMATISKE KOMPETENCER skelne mellem definitioner sætninger, mellem enkelttilfælde generaliseringer anvende denne indsigt til at udforske indgå i dial om forskellige matematiske begrebers rækkevidde begrænsning (tankegangskompetence) opstille, afgrænse løse både rent faglige anvendelsesorienterede matematiske problemer vurdere løsningerne, bl.a. med henblik på at generalisere resultater (problembehandlingskompetence) Side 4

5 opstille, behandle, afkode, analysere forholde sig kritisk til modeller, der gengiver træk fra virkeligheden, bl.a. ved hjælp af regneudtryk, tegning, diagrammer, ligninger, funktioner formler (modelleringskompetence) udtænke, gennemføre, forstå vurdere mundtlige skriftlige matematiske ræsonnementer arbejde med enkle beviser (ræsonnementskompetence) afkode, bruge vælge hensigtsmæssigt mellem forskellige repræsentationsformer kunne se deres indbyrdes forbindelser (repræsentationskompetence) forstå benytte variable symboler, bl.a. når regler sammenhænge skal vises, samt oversætte mellem dagligspr symbolspr (symbolbehandlingskompetence) indgå i dial samt udtrykke sig mundtligt skriftligt om matematikholdige anliggender på forskellige måder med en vis faglig præcision, samt fortolke andres matematiske kommunikation (kommunikationskompetence) kende forskellige hjælpemidler, herunder it, deres muligheder begrænsninger, samt anvende dem hensigtsmæssigt, bl.a. til eksperimenterende udforskning af matematiske sammenhænge, til beregninger til præsentationer (hjælpemiddelkompetence). Løbende vil der i undervisningen bliver er med forskellige matematiske arbejdsmåder. Herunder finder du de matematiske arbejdsmøder som de er beskrevet i Fælles Mål. MATEMATISKE ARBEJDSMÅDER deltage i udvikling af strategier metoder med støtte i bl.a. it undersøge, systematisere ræsonnere med henblik på at generalisere veksle mellem praktiske teoretiske overvejelser ved løsningen af matematiske problemstillinger læse faglige tekster samt forstå forholde sig til informationer, som indeholder matematikfaglige udtryk forberede gennemføre mundtlige skriftlige præsentationer af eget arbejde med matematik, bl.a. med inddragelse af it arbejde individuelt sammen med andre om praktiske teoretiske problemstillinger, bl.a. i projektorienterede forløb arbejde individuelt sammen med andre om problemløsning i mundtligt skriftligt arbejde give respons til andre i arbejdet med matematik, bl.a. ved at spørge aktivt. Forbehold for ændringer justeringer. 23. august 2013 AG Side 5

Eleverne skal lære at:

Eleverne skal lære at: PK: Årsplan 8.Ga. M, matematik Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32 uge 50 Tal og algebra Eleverne skal arbejde med at: kende de reelle tal og anvende dem i praktiske og teoretiske sammenhænge

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

It i Fælles mål 2009- Matematik

It i Fælles mål 2009- Matematik It i Fælles mål 2009- Matematik Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Fælles Mål 2009 - Matematik Faghæfte 12 Formål for faget

Læs mere

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget:

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget: 9 klasse De naturfaglige fag: Matematik, Geografi, Biologi, Fysik/Kemi Matematik Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og

Læs mere

Tavleundervisning og samarbejde 2 og 2. Eleverne arbejder selvstændigt med opgaver. Løbende opsamling ved tavlen.

Tavleundervisning og samarbejde 2 og 2. Eleverne arbejder selvstændigt med opgaver. Løbende opsamling ved tavlen. Fag: Matematik Hold: 21 Lærer: ASH 33-34 35-36 lære at læse og forstå en lønseddel samt vide hvordan deres skat bliver beregnet. Se i øvrigt fælles mål Arbejde med regnehieraki og regneregler. 36-38 Elevere

Læs mere

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET I kapitlet skal eleverne arbejde med fire forskellige vinkler på algebra de præsenteres på kapitlets første mundtlige opslag. De fire vinkler er algebra som et redskab til at løse matematiske problemer.

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Årsplan for matematik i 3. klasse

Årsplan for matematik i 3. klasse www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for matematik i 3. klasse Mål Eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Matematik

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Matematik Årsplan Skoleåret 2014/2015 Matematik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 FAGPLAN FAG: matematik KLASSE:

Læs mere

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter

Læs mere

Undervisningsplan matematik (Peter Skjoldborg)

Undervisningsplan matematik (Peter Skjoldborg) Undervisningsplan matematik (Peter Skjoldborg) Der undervises i matematik på alle klassetrin (1.-9. klasse) De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:!!!! Formål Formålet med undervisningen i matematik

Læs mere

Læreplan for Matematik

Læreplan for Matematik Læreplan for Matematik *********** A: Formål og Introduktion A2 Matematik december 2004 Formålet for undervisningen i matematik (Jf. 26 i Hjemmestyrets bekendtgørelse trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse)

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse) Matematik Trinmål 2 Nordvestskolen 2006 Forord Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 07-06-2011 Indholdsplan for Thyland Idrætsefterskole skoleåret 2011/12 Indholdsfortegnelse: SKOLENS FORMÅL:... 3 SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG:... 3 KUSUSPERIODE OG UNDERVISNINGSUGER...

Læs mere

Parvis. do. do. Aflevering af individuelle lektier s. 12-13

Parvis. do. do. Aflevering af individuelle lektier s. 12-13 Fagårsplan 2010/2011 Matematik 6.A. B side 1 af 8 Brian Sørensen (BS) Kongeskær SkoleNord 32 33 Cirklen 34 35 eleverne tager manglende prøver eleverne og læreren sætter mål for årets arbejde i matematik

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet?

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks familie skal flytte til et nyt hus. De har fået lov til at bestemme, hvordan væggene på deres værelser skal se ud. Emma og Frederik

Læs mere

Mål og handleplaner for udskoling. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab

Mål og handleplaner for udskoling. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab Mål og handleplaner for udskoling for faget Matematik - matematiklærerens redskab Indholdsfortegnelse Forord...3 Opbygningen af mål og handleplaner...3 Målene...3 Handleplanerne...3 Idekatalog / materialer...3

Læs mere

Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Læseplan for. Matematik. 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet

Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Læseplan for. Matematik. 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet Dansk Skoleforening for Sydslesvig Læseplan for Matematik 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Formål side 3 Centrale

Læs mere

Årsplan for matematik i 1.-2. kl.

Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Lærer Martin Jensen Mål for undervisningen Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig matematiske kompetencer og arbejdsmetoder jævnfør Fælles Mål. Eleverne

Læs mere

Symbolbehandlingskompetencen er central gennem arbejdet med hele kapitlet i elevernes arbejde med tal og regneregler.

Symbolbehandlingskompetencen er central gennem arbejdet med hele kapitlet i elevernes arbejde med tal og regneregler. Det første kapitel i grundbogen til Kolorit i 8. klasse handler om tal og regning. Kapitlet indledes med, at vores titalssystem som positionssystem sættes i en historisk sammenhæng. Gennem arbejdet med

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget matematik

Vejledning til prøverne i faget matematik Vejledning til prøverne i faget matematik Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test Marts 2014 Indhold Forord... 4 1. Indledning... 5 Prøvernes forskellige dele... 5 2. FSA... 9

Læs mere

Anvendt litteratur : Mat C v. Bregendal, Nitschky Schmidt og Vestergård, Systime 2005

Anvendt litteratur : Mat C v. Bregendal, Nitschky Schmidt og Vestergård, Systime 2005 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2011 Institution Campus Bornholm Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hhx Matematik C Peter Seide 1AB

Læs mere

Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger.

Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger. Tal og brøker Der anvendes blandet tal. Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Anvender både blandet tal og brøker. Anvender både blandet tal og brøker. Antal cifre Der skal afrundes til et passende

Læs mere

Mål og handleplaner for mellemtrin. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab

Mål og handleplaner for mellemtrin. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab Mål og handleplaner for mellemtrin for faget Matematik - matematiklærerens redskab Indholdsfortegnelse: 1. Forord 2 2. Opbygningen af mål og handleplaner 2 Målene 2 Handleplanerne 2 Idekatalog / materialer

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi Målsætning Økonomiske beregninger som baggrund for vurdering af konkrete problemstillinger. Målsætningen for temaet Hvordan får jeg råd? er, at eleverne gennem arbejde med scenariet udvikler matematiske

Læs mere

Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13

Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13 Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13 Jeppe Djernis, Gorm Søndergaard, Jesper Hother, Lars Steiniche, Sara Jensen og Tom Ehlers Thorsen Jeppe Djernis, Gorm Søndergaard, Jesper Hother, Lars Steiniche, Sara Jensen

Læs mere

Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering

Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering (Der evalueres løbende på følgende hovedpunkter) 33-36 Regneregler Vedligeholde og udbygge forståelse og færdigheder inden for de fire regningsarter Blive fortrolig

Læs mere

Matematiklærernes dag 08.11.2010. Modellering

Matematiklærernes dag 08.11.2010. Modellering Matematiklærernes dag 08.11.2010 Modellering 0745 - Modellering Matematiklærernes dag 08.11.2010 Matematisk modellering I kursusbeskrivelsen Når man bruger matematik til at beskrive og forstå virkeligheden

Læs mere