This crises happens once upon life time

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "This crises happens once upon life time"

Transkript

1 Konjunktur, renter & råvare Specialer: Rådgiver & Skribent AgroMarkets Strategi vedr. risikoafdækning Finansiering Afdækning og konvertering lån Valutastyring og afdækning Business Cycle Analysis (konjunkturmodeller) Specialist i teknisk analyser Jens Schjerning Cheføkonom Mobil nr This crises happens once upon life time 1

2 10/24/2012 Tese Er der en supercyklus i råvaremarkedet? 2

3 3

4 Konklusion Råvaremarkedet ligger i en supercyklus. I de tidligere superperioder er afregningspriserne fordoblet 2 gange. Vi tror på de cykliske modeller og ser stigende råvarer på lang sigt dvs. ca. 10 år. Endelig vil landmændenes indtjening forbedres, modsat de sidste år. Det er sjovere at tjene penge på bundlinjen (belønner dygtighed) kontra samfundsskabt gratis konjunkturgevinst. 4

5 Tese(konjunktur) Er vi igen på vej ind i ny recession? Konjunkturcyklen års cyklus

6 ? Hvis leading på kvartalsbasis holder sig under 0- linjen vil Tyskland senere gå ind i en recession Hvis der skal komme recession i Kina, skal leading på kvartalsbasis under 0-linjen. Der er dog lang vej endnu for at det kan ske, men leading har haft en meget høj amplitude. 6

7 Vækstprocenter for udvalgte Eurolande, USA, Japan & Kina Land Q % Q % Q % Q % Q % Q % Danmark ,4 0,3-0.5 Tyskland ,5 0,3 Frankrig ,0 0,0 England ,4-0,7 Spanien ,3-0,4 Italien ,8-0,7 Portugal ,1-1,2 Euroland ,0-0,2 EU ,0-0,2 USA 0,0 0,6 0,3 1,0 0,5 0,4 Japan -2,0-0,4 1,9-0,0 1,2 0,4 Kina 2,2 2,4 2,3 1,9 1,6 1,8 Labor Force Participation Rate Persons not in the labor force 7

8 Konklusion konjunktur Der er fortsat forecast på recession i Europa. England befinder sig allerede i recession. USA vender pt. modsat resten af verden. Der kommer ikke recession i USA i år Vi betegner det som en pause i en længerevarende økonomisk lavkonjunktur. Senere vil USA igen bevæge sig ind i recession. Kina forecaster vækstnedgang. Der er ikke risiko for at Kina går i recession foreløbigt. Men på sigt kan det ske. En NY (normal) højkonjunktur kommer først efter ca. år 2016 desværre. 8

9 Tese(euro) Kan euroen kollapse? 9

10 Det økonomiske barometer 19 Høj gæld vil dæmpe væksten i de kommende år Offentligt underskud og bruttogæld 2011, pct. af BNP 20 10

11 En del lande har dobbelt underskud Offentligt underskud og betalingsbalance 2011, pct. af BNP 140 Gældsplagede lande slås med svag konkurrenceevne Enhedslønomkostninger, 2000 = indeks Graekenland Portugal Irland Spanien Italien Tyskland Source: Thomson Reuters Datastream 11

12 Produktivitet faldende 12

13 Højkritisk, da krisen ramte Spanien og Italien Andel af eurozonens BNP Offentlig gæld, mia. EUR, % af tyskerne ønsker at Grækenland forlader Euroen 51% af tyskerne mener at det er bedst Tyskland står udenfor Euroen 29% af tyskerne mener det er værre at stå udenfor Euroen 26 13

14 27 Konklusion Euroen Der er 2 muligheder Total integreret samarbejde (bankunion, finansunion, strukturunion mv. Ellers kollaps via f.eks. Grækenland forlader evt. flere / stærke lande trækker sig ud (A & B euro) / total opløsning Landmændene sælger hovedparten af deres produkter til Eurolån hvorfor professionel risikoafdækning er finansiering i Euro Der er nye toner fra realkreditinstitutterne, hvor flere nu tilbyder straksindfrielser af eurolån uden lånetilbud (professionel indgangsvinkel). 14

15 The happy end of the European crises? Tese Har vi set rentebunden og hvornår skal vi konvertere? 15

16 Markedspsykologi I perioden fra 1989 til 2005 gætter økonomerne 180 gange på renten på 3 og 12 måneders sigt. De 140 gæt er på stigende renter, som står i skærende kontrast til at renten generelt falder i perioden. Økonomers forecast på renteudvikling kontra reel renteudvikling, nationalbanks analyse 4. kvartal

17 Analysen viser, at for 10-årige tyske og amerikanske renter har de surveybaserede skøn været mere upræcise end det "naive" skøn gående ud på, at renteniveauet i fremtiden forbliver uændret. Resultatet viser sig robust i den forstand, at det gælder for både tyske og amerikanske renter og på både 3- og 12-måneders horisont. Resultaterne er tilsvarende for de tre valutakurser på 3- måneders horisont, mens ekspertpanelets skøn i et enkelt tilfælde på 12-måneders sigt (dollar over for pund) var mere præcist end det naive skøn. Dette er Den Danske Nationalbanks konklusion , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ??? 2013??? 2014??? Top Bund Faselængde Top Faselængde Fuld Cyklus år år 65 år år år 47 år år år 57 år 1982 ( ) (31-33 år) Gennemsnit 24,33 år 31,66 år 56,33 år 17

18 Den absolutte rentebund ligger meget før i forhold til hvornår der skal konverteres fra flex til fast rente. Absolutte rentebund Konverteringstidspunkt Det er hvis/når kerneinflationen går under nul, at renten kan blive ekstrem lav og den absolutte rentebund kan finde sted 36 18

19 Kursskæring hæves til 0,2-0,35% Overvej derfor F2 eller F3 37 Konklusion I forhold til den økonomiske situation er der ingen tegn på stigende renter. Vi forventer, at deflationen kommer til Europa og USA og den lange rente vil derfor falde yderligere på sigt Vi forventer at ECB sænker renten 1 gang endnu med 0,25% Vi forventer herefter at styringsrenterne forbliver uændrede i en længere periode (både for USA & Europa). 19

20 Rentestrategi Det sker kun én gang i vores liv, at renten på en 30 års realkreditobligation går under 4%. Derfor SKAL renten lægges fast, da teorien omkring Kondratieff bølgen, tilsiger at renten skal stige de næste år. Timing af omlægning til fast rente er væsentlig. Vi mener, at hævningen af styringsrenten i USA og Europa, er en perfekt timing til konvertering til fast rente. I kombination med god/høj vækst Det kan evt. gå 5 8 år endnu, inden styringsrenterne hæves, hvorfor F1 lån er at foretrække i denne periode. Refinansiering 2012 Behold F1 (overvej evt. F2 til F3) Ingen rentesikring nu altid for dyr Krav om fast rente f.eks. vækstkaution skal ske i 30 årigt realkreditobligation Ingen afdækning via swaps, der er ikke råd til fejl. Der er usikkerhed nok i landbrugsvirksomheden. 20

21 Swap er FORBUDT til langsigtet finansiering (kun bruges spekulativ) Filosofi Dagens gældsproblem morgendagens fordel 21

22 Fra 1864 til 2008 Boligbobler >Jeg vil slå ihjel for dette< Jordpris kr./ha. I år Start kr./ ha. og kr./ha i gæld Tid Udviklingen i et langt realkreditlån på kursen mindre restgæld måske kr./ha. 22

23 Rentemarginaler og Administrationsbidrag Hvor meget fylder landbruget total set i pengeinstitutter? 23

24 Historisk tab i pengeinstitutter Realkredit indtjening Landbrug udgør 11% af realkredit lån RD 7% landbrug (50 milliarder dkk) Nykredit 10% (101 millarder dkk) 24

25 Er modeller der går amok? Modelleret sandsynlighed for misligholdelse og LTV hos RD Tab i landbruget Nykredit(venstre) og Realkredit Danmark 25

26 Funding omkostninger Fundingomkostning Forrentning af fremmedkapital indlån, udstedte obligationer, lån fra kapitalmarked Forrentning af ansvarlige lån, Hybrid lån Afkastkrav til egenkapital Lovgivning bestemmer minimumskrav til kapitalstørrelse Investorer bestemmer prisen på kapitalen. Basel 3 / CRD4 26

27 Priser på fremmed kapital Hvordan beregnes prisen? Parameter Note Kunde 1 Økonomisk lav risiko på långivning Kunde 2 Økonomisk middel risiko på långivning Kunde 1 Økonomisk høj risiko på lån Forrentning af solvenskapital (egenkapital, kernekapital, ansvarlige lån) Solvenskapital lov krav minimum 8% af risikovægtede aktiver. Antager 10% af RWA med et forrentningskrav på 15 % RWA=20%*100=20 10%*20*15% = 0,3% RWA=100%*100=100 10%*100*15% = 1,5% RWA=165%*100=165 10%*165*15% = 2,5% Forrentning af fremmed kapital Forrentingskrav vægtet gennemsnit 4% (100-10%*20)*4%= 3,92% (100-10%*100)*4%= 3,6% (100-10%*165)*4%= 3,34% Funding omkostning Omkostninger til bankens drift Forventet tab på kundeforholdet Sum af ovenstående 0,3%+3,92%=4,22% 1,5%+3,6%=5,1% 2,5%+3,34%=5,84% 0,5% 0,5% 0,5% 0,1%*50% = 0,05% 2%*50%=1% 10%*50%=5% Pris til kunde 4,22+0,5+0,05=4,77% 5,1+0,5+1%=6,6% 2,5+3,34+0,5+5=11,34% 27

28 Tak for jeres opmærksomhed! Læs mere på Køb abonnement til kr. inkl. SMS service og App Valutamarkedet 28

29 Ugechart. Hvis det lykkedes med et teknisk bundmønster kan dollar stiger over 8 kr. de næste 1 til 3 år. Stregen i sandet i CHF holder - endnu Europa skal vakle helt før CHF bryder båndet 29

30 Tese Hvor meget skal ejendomsmarkedet falde? Fra 1864 til 2008 Boligbobler 30

31 Bund i byggeriet mv. Teoretisk 2016/2017 Opbygning af boligboblen Kilde: Finanshuset Demetra 31

32 Peak: 2. kv Peak level: 189,93 Peak now, 1 kv ,33 Since peak -35,07% Til og med 1. kvartal 2012 Ejerlejligheder, (blå) -25,43% Parcelhuse, (sort) -20,60% Sommerhuse, (grøn) -23,80% Landbrug, (lyserød) -35,26% 32

33 Top første halvår 2008 i kr./ha. Pris første halvår 2011 i kr./ha. Prisfald kr./ha. = -39,5% Indeks for faste priser 450 Indeks Reale prisindeks for enfamiliehuse. 1965=100 Real prisindeks for landbrug over 60 Ha, 1965= År 33

34 Den cykliske model er gået ind i fase 1? Årscyklus Årscyklus Den cykliske model er gået ind i fase 1? 34

35 Konklusion Der er fortsat teknisk nedtrend på ejendomsmarkedet. Boligmarkedet i USA ikke på plads endnu men på vej Ejendomsmarked i DK fortsat presset ikke mindst pga. kreditklemme. Tvangsauktioner kan forstærke presset i Stigende afgrøderpriser vil stille og roligt lægge en bund i jordpriserne 35

36 Tese Har demografien en økonomisk betydning? 72 36

37 Se lige hvor vi alle sammen ender henne

38 Swap Fordele og ulemper Først ulemper - Swap sælges på at den har lavere rente end realkreditlån Det er LØGN Det er et øjebliksbillede. Derfor I teorien JA men i praksis NEJ. 38

39 Hidtil har dette argument stået langt fremme Man kan ikke forudsige rentebunden - derfor risikerer man at renteswappen opnår en negativ markedsværdi. Man har ikke haft respekt for rentefaldet og den lange cyklus Kurs Rente Se hvor magtfuld bare en 10 årig swap er 39

40 Kurs Rente Det er jo helt vildt på 30 år Men sparer man ikke stadig i rente? Nej påvirker rating negativ, ved negativ markedsværdi, hvilket medfører højere administrationsbidrag og bankmarginaler. Der er typisk ingen objektiv godskrivelse af fast rente i rating modellerne. 40

41 Æder bankengagement Der skal en OTC-ramme til for at etablere en swap. Det udvider bankengagementet og kan stå i vejen for en strategisk fornuftig virksomheds udvidelse eller andet likviditetsbehov. En sådan vil som regel netop opstå hvor økonomien er mest presset og swappen er mest negativ Falsk tryghed Banken har ofte mulighed for at opsige din swap efter 5/10 år selv om den løber længere (ophørsklausul). Banken vil have mulighed for at forlange din swap indfriet såfremt du laver et skidt driftsresultat et år. Der er likviditeten jo gemt. Swap er finansiel produkt kan få politisk bevågenhed/regulering 41

42 Risikerer at gå glip af alle tiders konverteringsmulighed Renteswappen står i vejen for den absolutte bedste forretning, nemlig senere omlægning fra F1 til fast rente. Skat Kursgevinsten på et realkreditlån er skattefri Kursgevinsten på en swap er skattepligtig. Renter er fradragsberettiget i begge tilfælde. 42

43 Dyrt kram Der koster minimum nu 0,3% i marginal for en swap, som betales op front for hele løbetiden. Eks. 10 mio. kr. 30 årig renteswap koster pt. minimum kr. Langsigtet aspekt Swappen er personlig kan ikke indgå i en evt. ejendomshandel 43

44 Swap, fordele Swap OK hvis Swap til maks. 3 år. sammen med sænkning bankmarginal Omlægning af F1 til fast 30 årig realkreditrente + kort varigt renteswap. Kræver dog stejl rentekurve løbetid 44

45 Rente % Renteswap på den rigtige måde F.eks. 5 årig renteswap, hvor der modtages fast rente og betales variable renter. Modtager 5 års swap på 0,95% Betaler euribor 3 måneders rente på 0,27%. overskud 0,68% eks. omkostninger Duer pt. ikke Tid / år Renteswap på den rigtige måde Rente % F.eks. 5 årig renteswap, hvor der modtages fast rente og betales variable renter. Modtager 5 års swap på 2,00% Betaler euribor 3 måneders rente på 0,30%. overskud 1,70% eks. omkostninger Super tilskud til fast rente på realkreditobligation Tid / år 45

46 Rente % Renteswap på den rigtige måde F.eks. 5 årig renteswap, hvor der modtages fast rente og betales variable renter. År 2023 ser rentekurven således ud Modtager 5 års swap på 5,00% Betaler euribor 3 måneders rente på 3,30%. overskud 1,70% eks. omkostninger Super tilskud til fast rente på realkreditobligation Tid / år 46

Indlæg DAF (Århus) Januar 2012

Indlæg DAF (Århus) Januar 2012 Indlæg DAF (Århus) Januar 2012 Konjunktur og renter Specialer: Rådgiver & Skribent AgroMarkets Strategi vedr. risikoafdækning Finansiering Afdækning og konvertering lån Valutastyring og afdækning Business

Læs mere

Aktuel Finansiering LandboThy 2014. v/jens Schjerning

Aktuel Finansiering LandboThy 2014. v/jens Schjerning Aktuel Finansiering LandboThy 2014 v/jens Schjerning Kontakt: Jens Schjerning jes@agrocura.dk 21 42 56 20 Psykoterapi SUPERCYKLUS En supercyklus er en cyklisk tendens, der går igennem en længerevarende

Læs mere

Agromarkets refinansiering Rønnede 17/10 2013. v/troels Schmidt

Agromarkets refinansiering Rønnede 17/10 2013. v/troels Schmidt Agromarkets refinansiering Rønnede 17/10 2013 v/troels Schmidt Kontakt: Troels Schmidt trs@agrocura.dk 24 94 72 48 Råvarer Har i disponeret? Korn 2013/14 - Hvordan gik det og hvordan går det? De store

Læs mere

Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011

Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011 Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011 v/ Driftsøkonom Jørgen Thorø KHL Temaer: Er Europa på vej i Japans vækstfælde? Overlever euroen? Renteniveauer pt. Stigende marginer og bidragssatser

Læs mere

Enestående mulighed for at styrke landbrugets finansielle robusthed

Enestående mulighed for at styrke landbrugets finansielle robusthed Februar 2015 Enestående mulighed for at styrke landbrugets finansielle robusthed En kombination af svag økonomi, lav inflation og uro på de finansielle markeder har medført en rekordlav rente. Selvom vi

Læs mere

HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF EN SÅDAN PÅVIRKNING?

HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF EN SÅDAN PÅVIRKNING? HD (FR) Studiet 2011 HOVEDOPGAVE Afleveringsdato: 23. maj 2011 Opgaveløser: Søren Staufeldt Vejleder: Karsten Poul Jørgensen HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Specialafhandling: HD Finansielrådgivning Opgaveløser: Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø

Specialafhandling: HD Finansielrådgivning Opgaveløser: Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø Specialafhandling: Opgaveløser: HD Finansielrådgivning Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø Indholdsfortegnelse English summary... 4 Indledning... 5 Problemformulering...

Læs mere

Guide. Sådan vælger du det bedste boliglån. 3 guider som kan hjælpe dig godt på vej til at finde det bedste boliglån samt meget mere

Guide. Sådan vælger du det bedste boliglån. 3 guider som kan hjælpe dig godt på vej til at finde det bedste boliglån samt meget mere Foto: Scanpix Guide Februar 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vælger du det bedste boliglån 3 guider som kan hjælpe dig godt på vej til at finde det bedste boliglån samt meget mere

Læs mere

HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29

HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29 DECEMBER 2013 HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29 GLOBALT OPSVING STABILISERES 4 SPARER DU NOK OP TIL PENSION? 38 LÆGEVIDENSKABELIGE REVOLUTIONER I HORISONTEN 43 INDHOLD Globalt opsving stabiliseres 4 Indtjening

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 4 kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 30.09.09 31.12.09 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 297,96 301,26 3,30 1,11% 32,14% OMX C20*

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 8 2008

ØkonomiNyt nr. 8 2008 ØkonomiNyt nr. 8 2008 Finanskrisen Det liberaliserede mar ked Likviditets og kapitalkrise Den kommende rentetilpasning Fast forrentede lån Valuta Den økonomiske krises betydning for landbr ugets finansielle

Læs mere

Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem

Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem I dag anbefaler vi at afdække det kommende års forbrug af foderkorn, færdigblandinger til svin, lavproteinblandinger til kvæg, roepiller og

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 26. februar 2015 Danmark har én af verdens bedste pokerspillere Gus Hansen. Gus er kendt for at spille meget aggressivt og for

Læs mere

INVESTERINGSBREV, NOVEMBER 2011. Resumé

INVESTERINGSBREV, NOVEMBER 2011. Resumé Dialog med kunden og uvildig investeringsrådgivning betyder, at kundens risikoprofil løbende afstemmes og der tages højde for hvordan konjunkturerne har indflydelse på formueudviklingen. SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Finansieringsmøde. Seminar hos Landbo Thy. 23. oktober 2014

Finansieringsmøde. Seminar hos Landbo Thy. 23. oktober 2014 Finansieringsmøde Seminar hos Landbo Thy 23. oktober 2014 Indhold Kort tur verden rundt ; hvordan ser det ud med økonomierne? Finansiering; hvad skal man være særligt opmærksom på? Rentetilpasning januar

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 23. december 2011 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder BankNordik Markets arbejder kontinuerligt med at foretage vurderinger af, hvordan de finansielle markeder udvikler

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal En del kunder har spurgt os om, hvad det er, der er sket med den danske krone, og ikke mindst om man som investor skal være nervøs. På den baggrund har vi, efter

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2011

Markedskommentar Orientering Q4 2011 Markedskommentar I 4. kvartal 2011 var de finansielle markeder igen præget af den europæiske statsgældskrise. Den store usikkerhed om løsningsmodellerne gav specielt i oktober og november kraftige udsving

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER SAMMENFATNING Aktiviteten i den internationale økonomi tager gradvist til, om end der er betydelige forskelle på tværs af lande. I euroområdet har væksten været

Læs mere

Formue. Erik Møller den ukuelige fighter. Formuepleje låner gratis. Fokus på investorbeskyttelse. Et af europas bedste aktieteams bag Formuepleje

Formue. Erik Møller den ukuelige fighter. Formuepleje låner gratis. Fokus på investorbeskyttelse. Et af europas bedste aktieteams bag Formuepleje Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 4. kvartal 2012 // indhold 27. årgang Formue Formuepleje låner gratis Fokus på investorbeskyttelse Et af europas bedste aktieteams bag Formuepleje Erik Møller

Læs mere

Gode muligheder for gevinst i 2015

Gode muligheder for gevinst i 2015 DECEMBER 2014 JANUAR 2015 Gode muligheder for gevinst i 2015 Billig olie er et tveægget sværd for økonomien Kig mod udviklingslandene efter afkast Platinum edition Skelsættende udvikling i Rusland 1 AKTIER

Læs mere

Gældspleje og finansielle instrumenter

Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje og finansielle instrumenter 1 Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje betyder, at virksomheden hele tiden er klar over de finansielle

Læs mere