G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2"

Transkript

1 G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 Frederiksberg 26. juni 2001 År 2001, den 21. juni kl afholdtes ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Generalforsamlingen afholdtes i Amager Selskabslokaler, Markmandsgade 9-11, st. Til stede var: Annemette Høedholt med datter (gik i pausen) Monica Hellquist og Kenneth Nielsen v/fuldmagt til Leif Hellquist Eva Ebert Andreasen v/fuldmagt til Henning Lund (gik i pausen) Maria Adamsen v/fuldmagt til Herbo-Administration A/S Martin D. Larsen & Julie Arndrup Tove Nielsen med fuldmagt til bestyrelsen Mogens Ryberg v/fuldmagt til Herbo-Administration A/S Dorte Nielsen Henriette Ninna Larsson (gik i pausen) Lena B. Sørensen Anne Korsholm Jacob Strandgaard Andersen (gik i pausen) Heidi Tønnesen v/fuldmagt til bestyrelsen Anne Luise Bünemann Line Christensen v/fuldmagt til Sanne Nielsen Sanne Nielsen Tina Albrechtsen v/fuldmagt til bestyrelsen Kim Smith Nielsen v/fuldmagt Zascha Lang Kurt Hansen v/fuldmagt til Annette Madsen Elisabet Holt Richard Emdal v/fuldmagt til bestyrelsen Kent Thøjsen Bredahl Svend Sørensen v/fuldmagt til Martin Ipsen Lisbeth Bjerrum & Michael Jensen Marianne Holm v/ fuldmagt til Flemming Qvistgaard Hansen Adv.fa. Svendsen v/ fuldmagt til Anne Maria Harring-Lund (gik i pausen) Bo Jespersen v/fuldmagt til Flemming Qvistgaard Hansen Martin Hansen Lars Lind med søn Ruth Wahl-Jørgensen v/fuldmagt til Dorrit Wahl-Jørgensen Marianne Petterson (gik i pausen) Jesper Rønn Inge K. Jensen Bech v/fuldmagt til Herbo-Administration A/S Mona Mølgaard v/fuldmagt til Herbo-Administration A/S Inga Schousen v/ fuldmagt til bestyrelsen

2 Side 2 af referat af ekstraordinær generalforsamling i Rasmus Geisler Andersen Lis Lindskov & Per Jensen v/fuldmagt til Herbo-Administration A/S Martin Ipsen Henrik Olafsen Thomas Jørgensen Simon Degani Jonna Danielsen Laust Jespersen Gitte & Torben Weng med søn (gik i pausen) Thorsten Elkjær Andersen Claus Hindsgaul Kate Sørensen Anders Jørgensen v/ fuldmagt til bestyrelsen Camilla Jørgensen v/fuldmagt til Boris Keboni Kaj Nielsen v/ fuldmagt til ny ejer pr Adela Hansen Tina Ringberg Haahr (gik i pausen) Annelise Johansen (gik i pausen) Rådgivende Ingeniør Flemming Eibye Bredbåndskonsulent Henning Kressner Fra Herbo-Administration A/S deltog Anne Dorph Herbo, Anders Herbo samt Linda Bührmann I alt var tilstede eller repræsenteret 42,83%. Bestyrelsesformand Martin Ipsen bød forsamlingen velkommen, præsenterede de tilstedeværende og bad om, at man, hvis man gik før generalforsamlingen var slut, meddelte dette til damen, der sad ved døren. ad dagsordenens pkt. 1: Valg af dirigent. Anders Herbo blev valgt som dirigent og takkede for valget. Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed, idet han bemærkede, at godkendelse af projekt og stiftelse af fælleslån var en anerkendelsesgeneralforsamling, idet forslagene var vedtaget på den ordinære generalforsamling Da der på denne ikke var kvalificeret flertal til stede, men forslagene alligevel var vedtaget med 2/3 stemmer, skal der i.h.t. vedtægterne indkaldes til en ny generalforsamling med 14 dages varsel til afholdelse inden 6 uger efter den ordinære generalforsamling. Der er 42,08% stemmer til stede eller repræsenteret, og hvis minimum 28,05% stemmer for, er forslagene vedtaget. Der blev stillet spørgsmål, om man har taget hensyn til, at nogle lejligheder er genudlejet.

3 Side 3 af referat af ekstraordinær generalforsamling i Anne Dorph Herbo oplyste, at der fornyligt er faldet en højesteretsdom om, at man ikke mister sin stemmeret ved afstemninger, der kræver kvalificeret flertal. ad dagsordenens pkt. 2: Endelig vedtagelse af vedligeholdelsesprojekt til en pris af kr ,- incl. moms. Leif Hellquist bad om ordet og meddelte, at på den ordinære generalforsamling havde et bestyrelsesmedlem udtalt, at gennemfører man ikke renoveringen af ejendommen, kan man risikere, at Nykredit omkvalificerer ejendommen fra en A til en B ejendom, og at man som følge deraf kan risikere ikke at opnå 80% lån. Martin Ipsen oplyste, at det bestyrelsesmedlem, der kom med udtalelsen, desværre ikke var til stede, men at bestyrelsesmedlemmet er ansat i Nykredit. Leif Hellquist bemærkede, at denne udtalelse var meget beklagelig, idet den er positiv forkert. Han havde selv forespurgt Realkredit Danmark, der aldrig havde brugt denne procedure og aldrig havde hørt om den, og hvis nogle havde stemt for forslaget med den begrundelse, ville han opfordre dem til at genoverveje. Martin Ipsen bemærkede, at han håbede, at alle stemte på et sagligt, fornuftigt grundlag, fordi ejendommen trænger til denne renovering. Henrik Olafsen spurgte, hvor længe forslag om renovering havde været fremme, idet han havde købt lejligheden pr. 1. januar 2001, og det fremgik efter hans mening ikke af de papirer, han havde modtaget. Martin Ipsen svarede, at vedligeholdelsesarbejderne havde været behandlet i bestyrelsen i de sidste 5 6 år, og det er nævnt i de sidste referater for ordinære generalforsamlinger. Han var ked af, hvis der var nogle, der ikke følte sig orienteret og bemærkede, at dette måtte skyldes dårlig rådgivning fra ejendomsmægler og advokat. Kent Thøjsen Bredahl, der var flyttet ind i april 2001, syntes, at det burde have fremgået tydeligt, at man kunne forvente en ekstraordinær opkrævning på kr ,-. Herefter oplyste Elisabet Holt, at den manglende vedligeholdelse havde været nævnt på generalforsamlinger i hvert fald de sidste 16 år, og at det virkelig kom frem for 5 år siden, at nu skulle der renoveres, og efter hendes opfattelse må de manglende oplysninger være sælgers ansvar. Sidste år var oplysningen medtaget i referatet, og i de senere år er overskud netop henlagt til renovering. Martin Ipsen udtalte, at efter hans mening måtte man være klar over, at noget var på vej, som burde undersøges nærmere.

4 Side 4 af referat af ekstraordinær generalforsamling i Leif Hellqvist forespurgte til revnedannelser ved nr. 26 og hvad det vil koste, hvis funderingen ikke er i orden. Flemming Eibye oplyste, at problemer med revnedannelser skal løses. Der foreligger en tidligere udtalelse fra en geotekniker, og de mener ikke umiddelbart, at der er noget i vejen med funderingen, men er ikke 100% sikre og må derfor tage dette forbehold. Flemming Eibye oplyste endvidere, at man har indarbejdet et rådighedsbeløb til uforudsete udgifter på 10% eller ca. kr ,- excl. moms. Dette beløb er netop medtaget, fordi der vil komme ting op, som ikke kan konstateres, før tingene bliver skilt ad. Hvis der konstateres svigt i funderingen, der vil koste mere end dette beløb, må der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. Leif Hellqvist udtalte herefter, at efter hans mening var det mere rimeligt, at man undersøgte dette på forhånd, idet der ikke er meget plads til, at de øvrige punkter skrider. Annelise Johansen forespurgte herefter vedr. ejendommens altaner, og Flemming Eibye oplyste, at det drejede sig om altanbundene. Sidst man renoverede disse for år siden, vidste man ikke bedre, men nu gør man det på en anden måde. Annelise Johansen spurgte, hvad der gøres ved Altan-haverne, og Flemming Eibye oplyste, at betonbrystningerne i Altanhaven gennemgåes, og de rustne jernlister bringes i orden. Selve den indvendige del gøres der ikke noget ved. Henrik Olafsen spurgte, hvorvidt noget af renoveringen kan vente, så man kun laver det nødvendige. Martin Ipsen oplyste hertil, at det kun er en udgift på ca. kr ,- vedr. sokkelfundamenter samt maling af opgange, der kan vente. Resten af arbejderne skal udføres, for at ejendommen kan holde mange år endnu, og Flemming Eibye bekræftede Martin Ipsens oplysninger. Lars Lind spurgte, om Metro-byggeriet har haft betydning for revnedannelsen, og Flemming Eibye svarede kort, at han ikke mente, at revnedannelserne er forårsaget af Metro-byggeriet, og som det fremgik af undersøgelserne, havde disse været forsøgt repareret flere gange, men var kommet igen. Nu bør de repareres på en måde, så de ikke kommer igen. En stor del af problemerne er forårsaget af, at ejendommen er bygget under 2. verdenskrig, hvilket bl.a. havde givet problemer med fugerne, idet der blev blandet for lidt cement i, så fugerne smuldrer.

5 Side 5 af referat af ekstraordinær generalforsamling i Lars Lind anbefalede at udføre så meget som muligt nu, idet etablering af byggeplads er en meget stor del af den samlede udgift henved ca. 25%. Et medlem oplyste, at en ejendom i Blekingegade havde fået erstatning p.g.a. revnedannelser fra Metro-Byggeriet. Flemming Eibye mente ikke, at man får nogen form for erstatning eller tilskud, men tilbød, hvis renoveringen bliver vedtaget, lidt senere at kontakte Comet herom. Kent Thøjsen Bredahl spurgte, om der sker en værdistigning af lejlighederne, hvis ejendommen bliver renoveret, og Martin Ipsen udtalte, at han mente, at det er vigtigt med en velholdt ejendom for at opretholde gode priser. Annelise Johansen udtalte, at hvis man vedtager renoveringen, vil det blive en god ejendom, og hvis ikke vil lejlighederne falde i værdi. Efter den store renovering for ca. 15 år siden fik ejerne udleveret en oversigt over, hvad der var lavet, og det var en god oplysning at kunne give, når man skulle handle lejlighed. Dirigenten oplyste om det pålæg, man havde fået på den ordinære generalforsamling, om at undersøge vilkår for et fast forrentet lån samt mulighederne for at frafalde solidarisk hæftelse. Administrationen havde herefter henvendt sig til Danske Bank og bedt om et lånetilbud med fast forrentning og frafald af solidarisk hæftelse ved indfrielse af andel af restgæld samt hæftelse med max. 1½ x fordelingstal. Anders Herbo forklarede, at det hidtil havde været normalt i ejerforeninger med fuld solidarisk hæftelse, hvilket ville sige, at banken blot kunne gå på én person i tilfælde af misligholdelse. For 4 5 år siden begyndte bankerne at ændre praksis og at begrænse forpligtelserne til 1½ x det tinglyste fordelingstal. Nu er bankerne igen ved at ændre praksis således, at man helt kan slippe for den solidariske hæftelse, når man indbetaler sin del af restgælden. Der blev spurgt om hvilken sikkerhed, banken forlanger, og Anders Herbo forklarede, at banken forlanger sekundær panteret i foreningens skadesløsbreve. Ejerforeningen betaler ydelserne til banken. Hvis en ejer kommer i restance, er det vigtigt med en god rykkerprocedure således, at fordringen kan gå til incasso og beløbet inddrives.

6 Side 6 af referat af ekstraordinær generalforsamling i Der var spørgsmål fra Anne Korsholm, om man kan trække renterne på fælleslånet fra i skat, og dirigenten oplyste, at med indkaldelsen til denne generalforsamling var udsendt nye kalkuler udarbejdet af revisor Jørn Idziak. Af disse fremgår såvel bruttoydelse som nettoydelse efter skat. Kalkulerne er baseret på et tilbud fra Nykredit med 6,89% i fast forrentning, og det tilbudte lån fra Danske Bank har en fast forrentning på p.t. 6,80%. Hvis renoveringen bliver vedtaget, vil ydelsen til fælleslånet blive anført særskilt på girokortet således, at det ikke påvirker de almindelige fællesudgifter. Der blev spurgt, om lånet kan indfries når som helst for restgælden, og dirigenten oplyste, at lånet først bliver optaget i forbindelse med renoveringen, formentlig til næste forår, og den samlede udgift vil andrage kr ,- incl. moms. Anne Dorph Herbo forklarede, at bestyrelsen anbefaler et fast forrentet lån, fordi man så kender ydelsen de næste 10 år. Til gengæld kan man risikere, såfremt man senere vil indfri, at dette koster en overkurs til banken. Hvis banken modtager en delindfrielse, skal beløbet placeres til placeringsrenten, indtil de første 10 år er gået, og forskellen mellem den faste rente og placeringsrenten er p.t. 0,5%, så hvis låneandelen er på kr ,-, vil det betyde, at det ville koste kr ,- at indfri, hvortil kommer gebyr til bank kr 500,- og gebyr til administrationen kr 500,-. Hvis renteniveauet falder yderligere, bliver det dyrere at indfri, men hvis det stiger, vil det blive billigere at indfri. Der blev fra salen forespurgt, om der var mulighed for på forhånd at melde ud, om man ville betale kontant således, at man evt. kunne deponere sin andel til frigivelse, når endeligt byggeregnskab foreligger. Det blev bekræftet, at denne mulighed foreligger for dem, der ønsker at betale sin andel af kr ,- kontant. Bestyrelsen vil på et senere tidspunkt undersøge hos medlemmerne, hvem der ønsker at indfri kontant og hvem, der ønsker at deltage i fælleslån. Dirigenten oplyste, at hvis renoveringen bliver dyrere end budgetteret, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling for godkendelse af overskridelsen. Der blev fra salen forespurgt, om udgifterne baserer sig på overslag eller bindende tilbud. Flemming Eibye forklarede, at han repræsenterede det rådgivende ingeniørfirma. Derfor er beløbene overslagspriser på baggrund af erfaringstal og forspørgsel hos entreprenører.

7 Side 7 af referat af ekstraordinær generalforsamling i De nuværende budgettal indeholder de ting, vi finder det nødvendigt at gennemføre + følgeudgifter og omkostninger. Hvis renoveringen bliver vedtaget, bliver der indhentet tilbud fra 5 uafhængige entreprenører til deres ordrebog Der er hård konkurrence blandt entreprenører for tiden, og alle er interesseret i at få nye ordrer til Der vil blive indgået aftale med den billigst bydende, og helst skal denne da ligge en smule under de budgetterede beløb. Der blev spurgt om, hvad der vil ske, hvis der bliver begået fejl. Eibye forklarede, at hvis det er hans fejl, vil han stå inde for denne, idet han har en professionel ansvarsforsikring. Hvis fejlen ikke kunne forudses, er det en anden sag. Man spurgte fra salen, om ingeniør Eibye holder øje med håndværkerne, så der ikke bliver spildt tid, og Eibye bekræftede, at det gør han. Byggeperioden er lang, nemlig 6 måneder, og derfor sættes arbejdet ikke i gang nu p.g.a. vinterforanstaltninger, og det vil blive alt for dyrt. Der indhentes tilbud nu til udførelse i foråret Eibye oplyste, at det vil blive hans opgave at sikre så høj kvalitet som muligt, og at tidsplan og aftaler overholdes. Herefter udspandt der sig en diskussion om begrebet god kvalitet. Dirigenten satte herefter dagsordenens punkt 2 Endelig vedtagelse af vedligeholdelsesprojekt til en pris af kr ,- incl. moms til afstemning. For forslaget stemte 35,08% og imod stemte 7,75%. Der var således 81,9% af de fremmødte, der stemte for forslaget, og forslaget var dermed endelig vedtaget. ad dagsordenens pkt. 3: Endelig vedtagelse af finansiering af vedligeholdelsesprojekt i form af fælleslån. Der var på ny spørgsmål vedr. solidarisk hæftelse. Dirigenten oplyste, at han godt kunne forstå, at der var nogle, der var nervøse, hvis der skulle ske misligholdelse, men som oplyst tidligere hæfter man alene med 1½ gang sin andel af den samlede udgift efter fordelingstal, og hvis man indbetaler sin andel, udtræder man helt af hæftelsen. Dirigenten satte herefter punkt 3: endelig vedtagelse af finansiering af vedligeholdelsesprojekt i form af fælleslån til afstemning.

8 Side 8 af referat af ekstraordinær generalforsamling i Fælleslånet blev herefter vedtaget. ad dagsordenens pkt. 4: Vedtagelse af renteform. Bestyrelsen foreslår det fast forrentede lån. Dirigenten gjorde opmærksom på, at kalkuler var udsendt sammen med indkaldelse til nærværende generalforsamling. Der blev spurgt, om der er forskel i den solidariske hæftelse ved fast forrentning og ved variabel forrentning, og dirigenten oplyste, at det er der ikke. Dirigenten satte herefter tilbud fra Danske Bank på et fast forrentet lån på kr ,- til rente p.t. 6,80% til afstemning. Forslaget blev vedtaget med samtlige stemmer på nær 2, der undlod at stemme. Herefter blev der afholdt 10 minutters pause. Dirigenten genoptog herefter mødet. ad dagsordenens pkt. 5: Bestyrelsens forslag om etablering af netværk indeholdende porttelefon, almindelig telefon, Kabel-TV og internetnetværk. Dirigenten pointerede, at punkt 5 om etablering af netværk skal behandles som et selvstændigt forslag. Forslaget er af en sådan størrelsesorden, at det kræver, at der er kvalificeret flertal til stede, og at minimum 2/3 stemmer for forslaget. Dirigenten kunne konstatere, at der ikke var tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, og såfremt forslaget bliver vedtaget med minimum 2/3 af de tilstedeværende stemmer, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling inden 6 uger fra nærværende generalforsamling til endelig vedtagelse af forslaget. Henrik Kressner gennemgik herefter det udsendte forslag om bredbåndsnet, dørtelefonanlæg m.v. Der var herefter lejlighed til at stille spørgsmål, der blev besvaret, og der udspandt sig en livlig diskussion med dialog fra medlemmer og svar fra Henrik Kressner og bestyrelsen. Bl.a. blev det oplyst, at hvis anlægget går ned, er der tegnet en servicekontrakt med dagbøder, såfremt man ikke reparerer inden 3 timer.

9 Side 9 af referat af ekstraordinær generalforsamling i Der blev spurgt til anlæggets kapacitet, idet nogle af medlemmerne var nervøse for, at man underdimensionerede kapaciteten. Leif Hellquist gav udtryk for, at han ikke mente, at forslaget kunne rummes indenfor ejerforeningens vedtægter, og at han mente, at det måtte kræve 100% tilslutning, og at det i sidste ende kunne være op til en domstolsafgørelse. Bestyrelsen tog indsigelsen til efterretning, men oplyste at det jo stod enhver frit for, om man ville melde sig til systemet eller ikke. Der var enighed om, at det vill blive nemmere at sælge lejlighederne, hvis man installerer bredbånd, og at installationen vil medføre en værdistigning. Klaus Hindsgaul pointerede, at den store besparelse vil ligge på driften. Dirigenten konstaterede, efter at nogle medlemmer havde forladt generalforsamlingen, at der nu var 36,01% til stede eller repræsenteret. Forslaget blev derefter sat til afstemning. For stemte 95,92%, og imod stemte 4,08%. Forslaget var dermed foreløbigt vedtaget, og der indkaldes inden 6 uger til ekstraordinær generalforsamling for endelig vedtagelse af forslaget. ad dagsordenens pkt. 6: Eventuelt. Her blev der påpeget problemer med gamle cykler. Martin Ipsen oplyste, at man havde planlagt en cykeloprydning, og bestyrelsen vil overveje, om man skal fremskynde denne. Generalforsamlingen hævet kl Som dirigent Anders Herbo

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 Frederiksberg, 27. april 2004 Ref.: 8035/LG G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2004, den 22. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO: Torsdag den 13. december 2007 kl. 19.10 22.20 STED: Hellebæk Skole, Skåningevej 11, 3140 Ålsgårde Punkt 1.

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 21. april 2008 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 10. maj 2012 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme Referat af ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 2 En opfordring fra redaktøren. Alle indlæg bedes fremsend i skrifttypen Times New Roman 11. Større indlæg, som skal skrives i spalter, de skal være i format A5. Hvis

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret.

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret. Grundejerforeningen Grundejerforeningen Tisvildelund Referat fra ekstraordinærordinær generalforsamling Tirsdag, den 14. september 2010 KL. 19:00 på Sankt Helene, Bygmarken 30, Tisvildeleje Formanden Jens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere