STUDIEPLAN. Diploma in Music Business and Leadership. Aarhus. Gældende fra Version: April

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEPLAN. Diploma in Music Business and Leadership. Aarhus. Gældende fra 2015. Version: April 2015 1"

Transkript

1 STUDIEPLAN Diploma in Music Business and Leadership Aarhus Gældende fra 2015 Version: April

2 Indhold 1 Indledning Obligatoriske moduler Musikbranchen Kontrakter og rettigheder i Musikbranchen Ledelse Strategi og økonomisk styring Kreativ dynamisk projektledelse Valgfri moduler Moderne musikformidling International Music Management Publishing Academy Live Academy Digital Music Business Musikkultur Kreativ Business Design Dialogisk kommunikation og personlig træning Afgangsprojekt Version: April

3 1 Indledning Ny og mere fleksibel struktur, som imødekommer musikbranchens ønsker: uddannelsen udbydes i moduler á 5 ECTS point. Disse placeres i sammenhængende dage/weekender uddannelsen udbydes så vidt muligt som distance learning undervisningssproget er dansk eller engelsk afhængig af deltagernes behov Hvordan tager man uddannelsen/kompetenceudviklingen? a) Såfremt den studerende ønsker at tage den fulde diplomuddannelse: Den studerende gennemfører 5 obligatoriske moduler af 5 ECTS point i alt 25 ECTS point Den studerende vælger fra et katalog af valgfri moduler at gennemføre 20 ECTS point (svarende til 4 moduler) Den studerende kan efter gennemførelse af ovenstående indenfor en periode af maksimalt seks år - tage et 15 ECTS point afgangsprojekt modul Den studerende kan med de 60 gennemførte ECTS point få et diplomeksamensbevis for gennemført uddannelse b) Såfremt den studerende ønsker at opkvalificere sig uden nødvendigvis at tage den fulde uddannelse: den studerende vælger frit blandt de udbudte moduler (bortset fra afgangsprojektet) såfremt det bliver aktuelt, vil der være mulighed for at få merit for de gennemførte moduler, såfremt de er gennemført indenfor de seneste 6 år den studerende har dermed mulighed for på et senere tidspunkt at beslutte sig for at gennemføre den fulde uddannelse det behøver ikke at være planen fra starten Version: April

4 Diploma in Music Business and Leadership - ny fleksibel diplomuddannelse fra Det Jyske Musikkonservatorium, henvendt til musikbranchens professionelle aktører! Musikbranchen bliver en mere og mere kompleks størrelse, der kræver mange både brede og mere specialiserede kompetencer. Så for at imødekomme branchens behov for netop kompetencer, men samtidig at formidle dem i en mere fleksibel form, har vi lavet en ny struktur for rammer og indhold på Music Management-uddannelsen på Det Jyske Musikkonservatorium. Modellen bag Diploma in Music Business and Leadership! En komplet Diploma in Music Business and Leadership kræver samlet 60 ECTSpoint. Uddannelsen består af 5 obligatoriske grundmoduler, som omfatter modulerne; Musikbranchen Kontrakter og rettigheder i musikbranchen Ledelse Strategi og økonomisk styring Kreativ dynamisk projektledelse samt 8 valgfrie flexmoduler, der omfatter: Moderne musikformidling International Music Management Publishing Academy Live Academy Digital Music Business Musikkultur Kreativ Business design Dialogisk kommunikation og personlig træning Version: April

5 4 ud af de 8 valgfrie flexmoduler udgør sammen med grundmodulerne og et afgangsprojekt den samlede diplomuddannelse på 60 ECTS-point. Men den studerende kan også vælge at sammensætte enkeltmoduler efter eget behov, uden nødvendigvis at tage hele uddannelsen. De enkelte moduler udbydes i koncentrerede forløb over enten 5 dage i træk eller opdelt på fx 3 og 2 hele dage. På den måde er den studerende ikke bundet til at afsætte en fast ugedag i en længere periode, men kan frit placere modulerne som det passer bedst inden for en længere årrække i helt op til 6 år. Den måde kan man altså skræddersy sin Diploma in Music Business and Leadership-uddannelse i forhold til arbejdstider, travlhedsperioder m.v. Diploma in Music Business and Leadership er henvendt til alle professionelle kultur- og musikbrancheaktører fra spillesteder, festivaler og kulturhuse over musikselskaber, publishing, management og booking, til ansatte i kommunale og statslige kulturinstitutioner med musik som fokus. Det Jyske Musikkonservatorium administrerer uddannelsen og undervisningen tilrettelægges i et tæt og velafprøvet samarbejde med kompetente undervisere fra musikbranchen, Aarhus Universitet, Kaospiloterne og Promus. Version: April

6 2.1 Obligatoriske moduler Musikbranchen Musikbranchen har i de sidste år gennemlevet en kolossal omvæltning og ændring af strukturer. Der har aldrig været forbrugt så meget musik som nu, men branchen har stadig store udfordringer med at tilpasse sig til de nye forretningsmodeller. Forløbet vil arbejde på et dynamisk grundlag, der skal sikre de studerende så meget indblik i de nye, og stadigt skiftende, tendenser. Men det gøres ikke uden den fornødne historiske faglige baggrund. Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget har opnået: Forståelse og indsigt i de overordnede strukturer i musikbranchen Forståelse og indsigt i de enkelte aktørers arbejdsområder Forståelse og indsigt i de aftale- og rettighedsmæssige strukturer Forståelse og indsigt i musikbranchens økonomiske strukturer. Forståelse og indsigt i musikbranchens nye digitale virkelighed, sociale medier og distribution. Grundlæggende redskaber til projektstyring af produktion, udgivelse og markedsføring. Indhold I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der har fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen Koncert/festival/spillesteder/klubber/events Artist Management Kontrakter & aftaler Pengestrømmene i musikbranchens nye økonomi. Musikmarketing PR, formidling og sociale medier Med udgangspunkt i ovenstående arbejdes på at skabe et fagligt rum hvor de studerendes kompetencer og daglige/faglige udfordringer kommer i spil. Version: April

7 Undervisnings- og arbejdsformer Undervisning foregår på hold med gennemgående underviser samt supplerende oplægsholdere. Omfang 5 ECTS Evaluering og eksamensbestemmelser Eksamensform: Skriftlig eksamen. Forløbet afsluttes med en skriftlig opgave, der tager udgangspunkt i fagets læringsområder. Emnet skal godkendes af underviseren. Omfang: ca. 10 sider. Censur og bedømmelse: Ekstern censur. Bedømmelse: Karakter. Bedømmelsen skal afspejle i hvilket omfang, fagets læringsmål er opnået. Version: April

8 2.1.2 Kontrakter og rettigheder i Musikbranchen Læringsmål Målet er, at den studerende får En grundlæggende forståelse for juraen og den juridiske metode Et grundlæggende kendskab til, hvad der gælder om kontrakter og rettigheder i musikbranchen Konkrete værktøjer til at identificere og analysere juridiske konflikter i musikbranchen Indsigt i centrale juridiske problemer i musikbranchen samt redskaber til, hvordan disse problemer undgås ved forhandlinger, udarbejdelse af hensigtsmæssige kontrakter mv. Indhold Undervisningen omfatter: Introduktion til juraen og den juridiske metode En grundlæggende indføring i ophavsretten Musikrettigheder (ophavsrettigheder, rettigheder til udøvende kunstnere og producentrettigheder) En generel indføring i aftale- og kontraktsretten: Aftalers indgåelse, fortolkning og misligholdelse Kontrakter i musikbranchen En tværgående del med cases og analyse og fortolkning af kontrakter fra musikbranchen Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen foregår på hold. Tidsmæssig placering Undervisningen tilrettelægges i moduler. Omfang 5 ECTS Version: April

9 Evaluering og eksamensbestemmelser Eksamensform: Faget evalueres ved en skriftlig, individuelt udarbejdet rapport indenfor fagets emneområde. Emnet vælges af den studerende og godkendes af underviseren. Censur og bedømmelse: Intern censur. Besvarelserne bedømmes med en karakter efter 7-trinsskalaen. Bedømmelsen skal afspejle, i hvilket omfang fagets læringsmål er opnået. Version: April

10 2.1.3 Ledelse Læringsmål At den studerende ved afslutning af undervisningsforløbet: Har en teoretisk begrundet holdning til hvad der er god ledelse i egen organisatorisk kontekst Har indsigt i eget udgangspunkt for det personlige lederskab Har en skærpet opmærksomhed omkring og forståelse af lederskabets forskellige kommunikative kompetencer i relation til deres egne ledelsesmæssige udfordringer. Har kendskab til og kompetencer indenfor ledelse af dynamikkerne i samspillet mellem mennesker i organisationer. Har kendskab til grundlæggende motivationsteori og en vis indsigt i for branchen relevante ledelsesteorier og værktøjer Kan analysere problemstillinger, erfaringer og fortolke fortællinger fra egen organisation Skal kunne anvende begrundet udvalgt teori til at analysere og perspektivere egen ledelsesmæssig, kommunikativ praksis og begrunde konsekvenserne heraf. Indhold Undervisningen omfatter: Introduktion til faget Ledelsesperspektiver Leder typologier Ledelse og relationer Motivation Beslutningsprocesser Situationsbestemt ledelse Ledelse og kommunikation Ledelse og læring Konflikthåndtering Ledelsesudvikling Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen foregår på hold Version: April

11 Tidsmæssig placering Undervisningen tilrettelægges i moduler Omfang 5 ECTS Evaluering og eksamensbestemmelser Eksamensform: Mundtlig eksamen. Forløbet afsluttes med en mundtlig eksamen uden forberedelse (30 min), der tager udgangspunkt i fagets læringsområder. Censur og bedømmelse: Intern censur. Bedømmelse: Karakter Bedømmelsen skal afspejle i hvilket omfang, fagets læringsmål er opnået. Version: April

12 2.1.4 Strategi og økonomisk styring Læringsmål At den studerende ved afslutning af undervisningsforløbet: Har en erhvervsøkonomisk forståelse med henblik på at kunne bidrage til planlægning og styring af virksomhedens økonomiske aktiviteter. Besidder en grundlæggende viden om virksomhedens regnskab Kan udvælge og analysere centrale nøgletal i virksomhedens regnskab Evner at udarbejde et basalt budget og anvende dette som ledelsesværktøj Besidder en grundlæggende viden om perspektiverne i Balanced scorecard / strategikort således at den studerende kvalificeret kan deltage i og rådgive om musikvirksomheders strategiske planlægning, drift og udvikling. Kan forstå og reflektere over andre organisationers resultatskabelse Indhold Undervisningen omfatter: Introduktion til faget Strategi overvejelser Balanced scorecard/strategikort herunder Det økonomiske perspektiv Kundeperspektivet De interne processer Læring og innovation behandler Virksomhedens Årsregnskab Nøgletalsanalyse Budget som ledelsesværktøj Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen foregår på hold. Samarbejde ml. studerende indbyrdes og med andre aktører er en væsentlig arbejdsform i faget. Tidsmæssig placering Undervisningen tilrettelægges i moduler Omfang Version: April

13 5 ECTS Evaluering og eksamensbestemmelser Eksamensform: Skriftlig eksamen. Forløbet afsluttes med en skriftlig projektopgave på ca. 5 sider ( anslag) med udgangspunkt i en konkret problemstilling eksempelvis fra den studerendes egen organisation. Der arbejdes kun med problemstillinger inden for fagets læringsområder. Emnet skal godkendes af underviseren. Censur og bedømmelse: Intern censur. Bedømmelse: Karakter Bedømmelsen skal afspejle i hvilket omfang, fagets læringsmål er opnået. Version: April

14 2.1.5 Kreativ dynamisk projektledelse Læringsmål At den studerende ved afslutning af undervisningsforløbet: Besidder grundlæggende projekt-forsta else Kan anvende konkrete dynamiske projektledelsesværktøjer Kan identificere og anvende proaktive helhedsorienterede og kreative planlægningsværktøjer og metoder med henblik pa direkte anvendelse i praktisk projektarbejde Kan lede og organisere en projektorganisation Kan konceptualisere projekter Indhold Projektorganisering Projektteori (klassisk vs. dynamisk) og projektorganisering Sammenhæng mellem kontekst, projekt og handlingsplaner Fra ide til projekt Projektfaser (prejekt, projekt og implementering) Vision, ma l og forma l Projektbeskrivelse Afgrænsning af projekt Proaktiv planlægning Succeskriterier og værdier Fortløbende kontekstuel justering Kreativ Ide udvikling Forma l og afgrænsning. Ide generering Ide udvikling Ide vurdering Raffinering Konceptualisering Version: April

15 Projektledelse Ansvar og afgrænsning Rollen som projektleder Procesforsta else og ledelse Ejerskab og forankring Implementering Teamwork Netværk Etablering, vedligeholdelse og udvidelse af netværk Sparringspartnere Dokumentation Dokumentation Vidensdeling Evaluering og opfølgning. Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen foregår på hold. Undervisningsformen veksler mellem teoretisk undervisning, træning i metode-anvendelse og praktiske projektopgaver. Tidsmæssig placering Undervisningen tilrettelægges i moduler. Omfang: 5 ECTS Version: April

16 Evaluering og eksamensbestemmelser Eksamensform Mundtlig eksamen af 30 min varighed. Censur og bedømmelse Intern censur. Bedømmelsen: karakter Bedømmelsen skal afspejle i hvilket omfang fagets læringsmål er opnået. Version: April

17 2.2 Valgfri moduler Moderne musikformidling Læringsmål At den studerende ved afslutning af undervisningsforløbet Har en grundlæggende forståelse for internetbaseret kommunikation med henblik på at formidle målrettet og effektivt til en bestemt målgruppe Besidder en grundlæggende viden om gennemslagskraft online, herunder indhold tilpasset søgemaskiner (SEO) Kan anvende forskningsbaseret viden om brugeradfærd på nettet med henblik på at udforme konkret indhold Har kendskab til tendenser inden for digitale medier, herunder content marketing som konkurrent til etablerede nyhedsmedier Kan oprette og vedligeholde en hjemmeside/blog i et CMS som fx Wordpress Indhold Undervisningen omfatter: Introduktion til faget Teoretiske overvejelser om og praktiske eksempler på internetbaseret kommunikation Introduktion til søgemaskiner og søgemaskineoptimering Introduktion til grundlæggende brugeradfærd på nettet med udgangspunkt i blandt andet eyetrackanalyser Identificering og analyse af onlinebaseret nyhedsindhold fra ikke-journalistiske aktører (content marketing) Oprettelse af hjemmeside i CMS og produktion af indhold i et samspil med underviser og medstuderende Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen foregår på hold Tidsmæssig placering Undervisningen tilrettelægges i moduler Version: April

18 Omfang 5 ECTS Evaluering og eksamensbestemmelser Eksamensform: Forløbet afsluttes med en skriftlig opgave af ca. 5 siders omfang, der tager udgangspunkt i fagets læringsområder. Emnet skal godkendes af underviseren. Censur og bedømmelse: Intern censur. Bedømmelse: Karakter. Bedømmelsen skal afspejle, i hvilket omfang fagets læringsmål er opnået. Version: April

19 2.2.2 International Music Management I mange år var det mere undtagelsen end reglen, når danske artister og bands søgte en karriere udenfor landets grænser. Men i takt med de øgede muligheder for adgang til det internationale marked via internettet og de mange nye kommunikationsmuligheder og i takt med nødvendigheden af at udvikle nye markeder er det efterhånden blevet mere reglen end undtagelsen når danske artister og bands er på plakaten på de internationale markeder. Denne udvikling er det vigtigt at fastholde og udbygge, og derfor vil International Music Management modulet have fokus på at arbejde og instrumentalisere de efterhånden mange erfaringer som en række danske aktører har fået med det internationale arbejde i de senere år. Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget har opnået: Forståelse og indsigt i de branchemæssige strukturer på de primære musikmarkeder Forståelse og indsigt i de internationale aftaleforhold Forståelse og indsigt i de internationale pengestrømme. Forståelse og indsigt i logistiske/praktiske forhold omkring internationalt arbejde; visa, arbejdstilladelser m.v. Praktisk erfaring med deltagelse på internationale showcases Indhold I samarbejde med en række internationale platforme/institutioner (eks. Music Managers Forum), samt MXD Music Export Denmark - udarbejdes et koncentreret forløb i det internationale arbejde som music manager. Modulet vil omfatte Markedsintroduktion til de primære markeder for dansk musik Internationale forhold omkring forvaltning, rettigheder, digitalisering, økonomiske pengestrømme og internationale aktører. Internationale forhold omkring visum, arbejdstilladelser, skatteforhold m.v. Særligt fokus på det tyske marked. Særligt fokus på internationalt netværk Version: April

20 Undervisnings og arbejdsformer Undervisningen foregår på hold. Gennemgående underviser med supplerende oplægsholdere. Omfang 5 ECTS Evaluering og eksamensbestemmelser Eksamensform: Skriftlig eksamen. Forløbet afsluttes med en skriftlig opgave af ca. 5 siders omfang, der tager udgangspunkt i fagets læringsområder. Emnet skal godkendes af underviseren. Censur og bedømmelse: Intern censur. Bedømmelse: bestået/ikke-bestået. Bedømmelsen skal afspejle i hvilket omfang, fagets læringsmål er opnået. Version: April

21 2.2.3 Publishing Academy Det hele starter som bekendt med en sang. Det har altid været grundstoffet i musikken. Men en sang er også et værk, eller en rettighed, og denne rettighed danner baggrund for hele det pengemæssige økosystem i musikbranchen. I takt med det stadigt pressede traditionelle musikmarked, bliver forståelsen og arbejdet med at udnytte og optimere disse rettigheder i den nuværende og fremtidige digitale- og globale virkelighed, mere og mere vigtig for den moderne music manager. Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget har: Kendskab til infrastrukturen omkring publishingarbejdet i både nationalt og internationalt, og de generelle arbejdsområder. Indgående kendskab til danske og internationale forvaltningsselskaber; Koda/NCB/Gramex m.fl Indgående kendskab til aktørerne og deres forskellige funktioner; publishers, music supervisors m.v. Indgående indsigt i de økonomiske infrastrukturer hvordan ser pengestrømmene ud. Indgående kendskab til ophavsretsloven nationalt/internationalt aftaler/rettigheder generelt. Indgående kendskab til registrering, afregning, licenser, tilladelser nationalt/internationalt. Indgående kendskab til de rettighedsmæssige udfordringer via digitale platforme, streamingtjenester m.v. Et indgående kendskab til og netværk til publishing/forvaltningsforhold i de tre vigtige markeder Sverige, Tyskland og USA Kendskab til nye forretningsmodeller, nye trends Indhold Grundig gennemgang af hele rettigheds- og forvaltningsområdet (Koda, NCB & Gramex). Indføring i arbejdet med værker og rettigheder; Publishingvirksomhed og arbejdsområderne her, rettigheder og forvaltning, kontrakter. Pengestrømme nationalt og internationalt. Arbejdet med rettigheder på de nye medier. Version: April

22 Udfordringer for rettigheder i den digitale virkelighed. Talentudvikling indenfor producerteams og sangskrivere og co-writing. Arbejdet med film og musik & music supervision. Audio branding. Music copyright export" og internationale forhold og netværk. Modulet er tilrettelagt i samarbejde med Promus, Koda og DMFF/Dansk Musikforlæggerforening. Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen foregår på hold og med gennemgående undervisere med supplerende oplægsholdere. Omfang 5 ECTS Evaluering og eksamensbestemmelser Eksamensform: Skriftlig eksamen. Forløbet afsluttes med en skriftlig opgave af ca. 5 siders omfang, der tager udgangspunkt i fagets læringsområder. Emnet skal godkendes af underviseren. Censur og bedømmelse: Intern censur. Bedømmelse: bestået/ikke-bestået. Bedømmelsen skal afspejle i hvilket omfang, fagets læringsmål er opnået. Version: April

23 2.2.4 Live Academy I mange år har livescenen udgjort den største økonomi i musikbranchen herhjemme. På de mange spillesteder og kulturhuse rundt i landet præsenteres et tætpakket program, og i sommerhalvåret, valfarter publikum til en bred vifte af store og små festivaler, endags-events og en lang række tværgående kulturarrangementer. Men samtidig er området også under pres for en konstant udvikling, og vi oplever i tiden en skarp konkurrence om publikum. Læringsmål At den studerende ved afslutning af undervisningen: Har kendskab til infrastrukturen på den danske og internationale live-scene Har kendskab til det kulturpolitiske/musikorganisatoriske landskab; spillestedsloven, Dansk Live, genreorganisationerne, Koda/Gramex m.fl Har kendskab til aktørerne og deres forskellige funktioner; bookere, venues, festivalarrangører, promotere, produktion, lyd & lys. samt nære aktører; labels, forlæggere, managers m.v. Har indsigt i de økonomiske infrastrukturer hvordan ser pengestrømmene ud. Har indsigt i arrangementsøkonomi og styring Har indsigt i de statslige/kommunale/private støtteordninger Har kendskab til arbejde med drift og programlægning for spillesteder og festivaler herunder også arbejdet med frivillige Har kendskab til turné- og koncertproduktion indland og udland, markedsføring, sponsorater, medier sociale medier, nye forretningsmodeller, nye trends Indhold Modulet vil sætte fokus på udfordringer og områder som; Publikumsinddragelse Nye forretningsmodeller, spillestedskrise, nichefestivaler, festival-krig Internationalisering. Oplevelsesøkonomi. Projektstyring & budgettering Produktion & praktisk afvikling. Myndigheder & tilladelser. Spillestedsdrift Booking/agency-arbejdet. Det kulturpolitiske aspekt. Version: April

24 Sociale medier, formidling, sponsorer & partnerskaber. Projektforløb selvstændigt arbejde/projektudvikling og afvikling. Undervisnings og arbejdsformer Undervisningen foregår på hold med gennemgående underviser samt supplerende oplægsholdere. Modulet er tilrettelagt i samarbejde med Promus samt en række aktører fra branchen. Elementer af undervisningen søges forankret hos lokale aktører. Omfang 5 ECTS Evaluering og eksamensbestemmelser Eksamensform: Skriftlig eksamen. Forløbet afsluttes med en skriftlig opgave af ca. 5 siders omfang, der tager udgangspunkt i fagets læringsområder. Emnet skal godkendes af underviseren. Censur og bedømmelse: Intern censur. Bedømmelse: bestået/ikke-bestået. Bedømmelsen skal afspejle i hvilket omfang, fagets læringsmål er opnået. Version: April

25 2.2.5 Digital Music Business Den digitale udvikling har været nærmest eksplosiv når vi taler om det danske musikmarked. Senest offentliggjorte statistikker viser, at over 80% af markedet herhjemme nu er digitalt (IFPI/2014). Denne udvikling er typisk for Skandinavien, og uagtet at det fysiske marked stadig har stor betydning på andre internationale markeder, så vil vinyler, CD er og sågar kassettebånd i fremtiden være marginale produkter. Men det digitale udvikling har stadig mange udfordringer i forhold til, og de legale platforme har endnu ikke nået massemarked -størrelsen. YouTube er stadig den største aktør, og p.t. er der lagt op til kraftige aktiviteter fra de store spillere som Apple/iTunes/BEATS, Facebook og Google/You Tube/Play. Endvidere er der stadig en lang række tekniske og juridiske udfordringer når det kommer til udviklingen af nye forretningsmodeller og tiltag i den digitale verden. Udfordringer, som tit fagfolk og jurister kan have svært ved at overskue. Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget: Har indsigt i det digitale landskab og dets primære aktører Har forståelse for de økonomiske infrastrukturer omkring streaming og digital distribution Har forståelse og indsigt omkring udfordringer og problemstillinger vedr. digitale forretningsmodeller og ophavsrettigheder. Har indsigt i og forståelse for digital markedsføring Har indsigt i og forståelse for arbejdet med sociale medier & netværk Har indsigt i og forståelse for arbejdet med interaktive/digitale tiltag som eks. crowdfunding, crowdsourcing, community m.v. Indhold Modulet vil derfor arbejde mere i dybden med en række af områderne fra de øvrige moduler: De rettighedsmæssige aspekter. De nye forretningsmodeller Lovgivning og internationalisering Digital markedsføring Version: April

26 Digital distribution. Sociale medier De internationale aktører streamingplatforme, indholdsproducenter, nye tendenser, metadata & brugeradfærd. Undervisnings- og arbejdsformer Undervisning foregår på hold og med gennemgående underviser samt supplerende oplægsholdere. Omfang 5 ECTS Evaluering og eksamensbestemmelser Eksamensform: Skriftlig eksamen. Forløbet afsluttes med en skriftlig opgave af ca. 5 siders omfang, der tager udgangspunkt i fagets læringsområder. Emnet skal godkendes af underviseren. Censur og bedømmelse: Intern censur. Bedømmelse: bestået/ikke-bestået. Bedømmelsen skal afspejle i hvilket omfang, fagets læringsmål er opnået. Version: April

27 2.2.6 Musikkultur Læringsmål At den studerende ved afslutningen af faget: besidder en bred viden om forskellige musikalske stilarter set i et kulturhistorisk, samfundsmæssigt og sociologisk perspektiv. har et nuanceret kendskab til nutidige musikkulturelle strømninger set i forhold til forskellige vigtige musikhistoriske stilfænomener og perioder. kan anvende diverse analytiske og kritiske tilgange til forskellige former for musik. kan forstå og reflektere over almene musikalske termer og begreber, som anvendes herhjemme og internationalt. kan opsøge og indsamle relevante informationer. er i stand til at formidle et personligt perspektiv på de musikalske tendenser, der præger vores tid. Indhold Undervisningen omfatter: Introduktion til faget Musik og kultur ud fra forskellige perspektiver Den danske rockscene Musik og kvalitet Klassisk musik i det 20. århundrede Kultur og æstetik Den internationale rockscene gennem 60 år Musik og identitet forskellige musikkulturer Modernisme, postmodernisme og andre ismer Pensum Per Reinholdt Nielsen: Rebel & remix. Rockens historie (Systime, 2007) Gads Musikhistorie (Gads Forlag, 1990) og supplerende litteratur. Version: April

28 Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen foregår på hold Tidsmæssig placering Undervisningen tilrettelægges i moduler Omfang 5 ECTS Evaluering og eksamensbestemmelser: Eksamensform: Skriftlig eksamen. Forløbet afsluttes med en skriftlig opgave af ca. 5 siders omfang, der tager udgangspunkt i fagets læringsområder. Emnet skal godkendes af underviseren. Censur og bedømmelse: Intern censur. Bedømmelse: bestået/ikke-bestået. Bedømmelsen skal afspejle i hvilket omfang, fagets læringsmål er opnået. Version: April

29 2.2.7 Kreativ Business Design Læringsmål At den studerende ved afslutning af modulet: Har en grundlæggende viden om, hvorledes man skaber, driver og udvikler en kreativ business. Kan identificere, udvælge og beskrive gode businesside er, der er velegnet til interessante, kreative businesskoncepter og morgendagens kreative projekter og virksomheder. Har trænet et innovativt mindset som en del af et business grundlag. Kan identificere trends og tendenser og anvende disse som en del af en kontinuerlig strategiudvikling. Indhold Vil bl.a. omfatte: Personlig drivkraft og motivation bag en forretning. Fra idé til forretningsmodel Test, vurdering, udvikling og/eller videreudvikling af en idé ved hjælp kreativitet og innovative metoder Forretningsmodeller og design af forretningsmodeller Definition af value proposition, infrastruktur, kunder og salgstrategi og kanaler. Trends og tendenser. Strategi og strategisk planlægning for udvikling af forretningen Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen foregår på hold. Undervisningsformen veksler mellem teoretisk undervisning, træning i metodeanvendelse og praktiske opgaver. Der vil være mulighed for at modtage sparring på egne forretninger. Tidsmæssig placering Undervisningen foregår på hold Version: April

30 Omfang: 5 ECTS Evaluering og eksamensform Eksamensform Fremlæggelse og sparring af forretningsideer over for et panel af businessudviklere Censur og bedømmelse Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen skal afspejle i hvilket omfang fagets læringsmål er opnået Version: April

31 2.2.8 Dialogisk kommunikation og personlig træning Læringsmål At den studerende ved afslutning af uddannelsen: har trænet sit personlige lederskab har styrket sine sociale kompetencer, handlings-, forandrings- og meningskompetencer evner at agere som projektleder i et dynamisk og foranderlig projekt mestrer dialogiske samtaler kan designe reflekterende og dynamiske processer evner at skabe synlige resultater kan skabe mening og muligheder i et projekt har trænet sin personlige gennemslagskraft Indhold Kommunikation Kommunikative metoder og værktøjer Dialogiske samtaler og reflekterende processer Anerkendende kommunikation Kunsten at stille tilpas usædvanlige og kraftfulde spørgsma l Kommunikationsbrister og konflikter Øvelser og lege, der træner kommunikationsevnen Den fysiske fremtræden Forankring af processer (ansvarsfordeling i et team, forventningsafklaring, den sociale kontrakt) Teambuilding og teamwork Gruppedynamik og gruppedannelse. Sammensætning af det kompetente og samarbejdende dynamiske team. Drexler Sibbets team-performancemodel om orientering, tillid, ma l, engagement, implementering, succes og fornyelse. Erfaringer, værdier og kompetencer Gruppeøvelser, lege og tillidsopbyggende øvelser Spilleregler og kommunikation Version: April

32 Den coachende leder Udvikling og forandring Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen foregår på hold Tidsmæssig placering Undervisningen tilrettelægges i moduler Omfang 5 ECTS Evaluering og eksamensbestemmelser Eksamensform Mundtlig eksamen af 30 min varighed Censur og bedømmelse Intern censur. Bedømmelse: bestået/ikke-bestået. Bedømmelsen skal afspejle i hvilket omfang fagets læringsmål er opnået Version: April

33 2.3 Afgangsprojekt Formålet med afgangsprojektet er at planlægge, gennemføre og formidle en selvstændig analyse af en selvvalgt, relevant problemstilling med relation til musikbranchen, evt. i kombination med beskrivelse af en forretningsmodel. Afgangsprojektet sætter den studerende i stand til at reflektere over forskellige brancheaktørers praksis i et videnskabeligt funderet perspektiv. Derved styrkes den studerendes evne til at identificere, forklare og løse problemstillinger i professionel praksis. Afgangsprojektet bør så vidt muligt være tværfagligt i forhold til uddannelsens studieområder. Læringsmål At den studerende ved afslutning af afgangsprojekt: Besidder grundlæggende viden om praksis, metoder og teori inden for det valgte projektområde. Kan reflektere over egen praksis og metodevalg i relation til projektet. Kan anvende relevante metode og redskaber i relation til projektet Kan selvstændigt identificere og indhente projektrelevant viden samt anvende relevante, projektrelaterede løsningsmodeller. Kan formidle projektidé og opnåede resultater både mundtligt og skriftligt. Kan arbejde projektbaseret på kreativ, undersøgende og analyserende vis. Kan opsøge relevante samarbejdspartnere og indgå professionelt i faglige og/eller tværfaglige samarbejder. Kan udarbejde og arbejde efter en realistisk tidsplan. Indhold Individuel vejledning i relation til afgangsprojektet. Her lægges op til sparring med såvel projektvejleder som evt. medstuderende, og der kan lægges vægt på såvel idéudvikling som afklaring/fokusering af projektet, afhængigt af den studerendes behov. Omfang 15 ECTS Version: April

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musikpædagogik) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

STUDIEPLAN. Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus. Gældende fra 2011

STUDIEPLAN. Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus. Gældende fra 2011 STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010 Version: August 2015 1 Indhold Indhold...

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE I LEDELSE 2017-2019 Akademiuddannelsen Kooperationens Akademiuddannelse i ledlese er en videregående uddannelse, som du kan tage ved siden af dit arbejde. Den giver dig

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Valgfag for PBA11 - efterår 2015

Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Professionsbachelor i Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation 68200101, 5 ECTS Language and Globalization Sprog og globalisering Hold: IVK31/IVK32, onsdag, kl.

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Det tværfaglige kulturprojekt i praksis

Det tværfaglige kulturprojekt i praksis Det tværfaglige kulturprojekt i praksis 02 Det tværfaglige kulturprojekt i praksis Målgruppe: Faglige medarbejdere i kulturforvaltninger og -institutioner Kultur inviteres i en kommunal sammenhæng stadig

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2015/2016. Studieordning. Fællesdel

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2015/2016. Studieordning. Fællesdel Pædagoguddannelsen Studieåret 2015/2016 Studieordning Fællesdel Studieordningens nationale del Indholdsfortegnelse 1. Prøver i grundfagligheden... 2 1.1. Prøve: Grundfaglighedens kompetencemål 1 (GK1)...

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Beskrivelse af uddannelsen Studiestart ultimo januar. 2016-2019 0 Indhold Diplom i ledelse for medlemmer af LOS... 2 Opbygning af Diplom i Ledelse...

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Uddannelsesretning: SANGER, INSTRUMENTALIST OG KIRKEMUSIKER VERSION 2 280515 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet

Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet At lede samspillet mellem fagprofessionelle og frivillige i velfærdsinstitutionerne

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Kandidatuddannelsen til komponist (cand. musicae) Uddannelseslinje: RYTMISK MUSIK, KOMPOSITION/SANGSKRIVNING Aarhus

Kandidatuddannelsen til komponist (cand. musicae) Uddannelseslinje: RYTMISK MUSIK, KOMPOSITION/SANGSKRIVNING Aarhus STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til komponist (cand. musicae) Uddannelseslinje: RYTMISK MUSIK, KOMPOSITION/SANGSKRIVNING Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 15. december 2011 Version: April

Læs mere

Organisation C. 1. Fagets rolle

Organisation C. 1. Fagets rolle Organisation C 1. Fagets rolle Organisation omfatter viden om organisatoriske strukturer og processer, herunder ledelse i organisationer. Faget giver viden om ledelsens og de ansattes muligheder for at

Læs mere

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C omfatter sammenhængen mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger. Faget belyser samspillet mellem teknologiudviklingen og

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik BMus (lydteknik) Rytmisk Musikkonservatorium 19. august 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music STUDIEPLAN Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music Aarhus/Aalborg Gældende fra 2012 Senest revideret september 2012 1 Indhold Indhold... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

Forudsætninger Se 7 i Studieordning for den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 1. del ved Aalborg Universitet gældende fra 1. september 2016.

Forudsætninger Se 7 i Studieordning for den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 1. del ved Aalborg Universitet gældende fra 1. september 2016. Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 3. semester på HD 1. del Oplysninger om semesteret Skole: AAU Executive Studienævn: MBA- og HD-studienævnet Studieordning:

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Temadag Onsdag d. 10.11.2010 Modul 12 Teoretisk og Klinisk undervisning Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College

Læs mere

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer)

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske uddannelseselementer og fag 1. semester 5 ECTS 1A Byggeforståelse (introduktion til byggebranchen) Skal kunne håndtere afkodning af detaljeringsgraden af udbudsmaterialet

Læs mere

Virksomhedsprojekt. Betingelser

Virksomhedsprojekt. Betingelser Virksomhedsprojekt Betingelser Den studerendes tilknytning til en virksomhed formaliseres med denne kontrakt. Kontrakten indgås mellem den studerende, instituttet for den uddannelse, hvor den studerende

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse (DIL)

Diplomuddannelsen i ledelse (DIL) Indhold Lederkommunikation - Det Personlige Lederskab 1... 2 Professionelt lederskab - Det Personlige Lederskab 2... 5 Den professionelle relation Ledelse og medarbejdere 1... 8 Læring og kompetenceudvikling

Læs mere

STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, HOVEDINSTRU- MENT OG MUSIKLEDELSE Aalborg

STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, HOVEDINSTRU- MENT OG MUSIKLEDELSE Aalborg STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, HOVEDINSTRU- MENT OG MUSIKLEDELSE Aalborg Gældende fra 2011 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Aalborg Universitet 2013 Dispensation januar 2015 Uddannelsen udbydes i Aalborg

Læs mere

Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner:

Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner: Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner: Kunstnerisk, strategisk, rådgivnings- og forretningsmæssig relation til artisten. Bindeled og forhandlingsmandat til alle

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point)

Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point) Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 3-2012 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 5. april 2011Version: September 2013 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog.

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog. AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Udbydende udd.retning samt kursuskode Ledelse, kommunikation og organisation Diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen er en 2-årig

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 35 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Studieordninger 2012 og 2013:

Studieordninger 2012 og 2013: Rettelsesblad til Studieordninger for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi 2011, 2012 og 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2011, 1/9-2012 og 1/9-2013, som endnu ikke har bestået faget.

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition)

Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition) Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav, optagelse... 4 2 Formål og mål for læringsudbytte...

Læs mere

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Fælles obligatoriske moduler 15 ECTS-point Praksis videnskabsteori og metode Undersøgelse af sundhedsfaglig

Læs mere

Velkommen til Selveje Danmarks

Velkommen til Selveje Danmarks Velkommen til Selveje Danmarks bestyrelsesuddannelse Velkommen til Selveje Danmarks bestyrelsesuddannelse Selvejende organisationer er under pres. Kommuner hjemtager arbejdsopgaver, kravene om kvalitet

Læs mere

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå,

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå, Samfundsfag B 1. Fagets rolle Samfundsfag omhandler grønlandske, danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter der

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje: ALMEN MUSIKPÆDAGOGIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 1. april 2011 Version: April 2015 1 Indhold 1.

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Historie beskæftiger sig med begivenheder, udviklingslinjer og sammenhænge fra oldtiden til i dag. Fagets kerne er menneskers

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2015, 2. semester 10. december 2015 Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Underviser:

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfag Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt Mestrer anvendelsen af musikteknologi som redskab til kreativ, skabende virksomhed og musikformidling Den studerende på kandidatuddannelsen er selv

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Samfundsfag B htx, juni 2010

Samfundsfag B htx, juni 2010 Bilag 23 Samfundsfag B htx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag beskæftiger sig med danske og internationale samfundsforhold og samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling.

Læs mere

kursus 1: Virksomhedens økonomi Om kurset Fag Hjemmeside Fagmodul I Erhvervsøkonomi HA, ét fags fagmodul Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordningerknyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A Bilag 58 Virksomhedsøkonomi A 1 Fagets rolle Virksomhedsøkonomi omfatter viden inden for strategi, internt og eksternt regnskab, investering og logistik. Faget giver viden om virksomhedens muligheder for

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74 Juni 2010 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 6 Side 1

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Diplom i ledelse tonet til Oplevelsesledelse

Diplom i ledelse tonet til Oplevelsesledelse Diplom i ledelse tonet til Oplevelsesledelse Region Syddanmark nr. OA2011051300001 Diplom i ledelse tonet til Oplevelsesledelse Uddannelsen tilrettelægges, så den er med SVU, for SVU - berettigede, det

Læs mere

Afsætning A hhx, juni 2010

Afsætning A hhx, juni 2010 Bilag 7 Afsætning A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om strategi, købsadfærd, markedsanalyse, markedskommunikation og afsætningsledelse.

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 46 Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige, betinger

Læs mere