1 System oversigt Enheder Prioritering af signaler... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse 1 System oversigt Enheder Prioritering af signaler Installation Kontrol Enhed Tilslutning af forsyning Tilslutning af højttalere Tilslutning af audio kilder Tilslutning af alarm signaler Tilslutning af telefon Tilslutning af mikrofon Tilslutning af baser Tilslutning af PC Base Stationer Placering af baserne Montering af baserne Opsætning 8 4 SW opdatering via PC Registrering af enheder Base Stationer Bærbare enheder...10 Side 2 af 11

3 1 System oversigt Miljø Musik Systemet er et system til fordeling af musik og talebeskeder, primært med henblik på anvendelse i produktionslokaler også i støjende miljøer. Systemet kan håndtere et stort antal brugere (4.000) over et stort område. De overordnede produktspecifikationer er som følger: - 3 stereo kanaler eller 6 mono kanaler khz audio båndbredde. - Talebeskeder til det enkelte høreværn/lommemodtager eller grupper (16). - Alarmkald til alle brugere. - Min. 40 timers brugertid med 2 AA Alkaline batterier Forberedt for 2 vejs kommunikation i senere versioner. Det er vigtigt, at systemet bliver installeret korrekt for at få det fulde udbytte af systemet. Specielt er det vigtigt, at base enhederne bliver monteret således, at der opnås tilstrækkelig signal kvalitet alle steder hvor systemet skal bruges. 1.1 Enheder Miljø musik systemet består af 4 enheder: 1. Kontrol enhed 2. Base 3. Høreværn 4. Lommemodtager Figur 1. Enhederne i musiksystemet. Side 3 af 11

4 Et system består af en kontrol enhed, et antal baser og et antal modtagere i form af høreværn og/eller lommemodtagere. Fig. 2 viser et eksempel på et system, med 5 baser, 3 høreværn og en lommemodtager. For at fordele signalerne til flere baser anvendes standard Ethernet switche. I dette tilfælde er der vist 2 stk., hvor den ene switch er koblet efter den anden. Dette giver en stor fleksibilitet i installationen, idet man kan vælge at fordele signalet på det mest hensigtsmæssige sted med hensyn til kabelføringen. Man kan også vælge switche med et større antal porte for at reducere antallet af switche. Figur 2 Eksempel på musiksystem. 1.2 Prioritering af signaler Der er mulighed for at tilslutte en række forskellige signalkilder. I nogle tilfælde vil musiksignalet til en bruger eller flere brugere blive erstattet af et andet signal. Dette vil f.eks. ske, når der gives en besked til én eller flere brugere. Da der er en række signalkilder som kan erstatte de normale musikkanaler er der lavet en prioritering af disse. Prioriteringen er som følger: 1. AUX højre kanal 2. AUX venstre kanal 3. Mikrofon signal 4. Telefon 5. Musik via Ch.1 til Ch.3. Det betyder, at et signal via AUX indgangene, som måske bliver brugt til alarm signaler, vil gå ud til alle brugere når det overstiger et forud bestemt niveau. Al musik og talebeskeder vil blive afbrudt hvis der er et højere prioriteret signal tilstede. Side 4 af 11

5 2 Installation 2.1 Kontrol Enhed Start med at finde et egnet sted til placering af kontrolenheden. Der er flere kriterier for valg af det optimale sted: 1. Kontrol enheden skal placeres i et tørt lokale med en temperatur mellem 10 og 35 C. 2. Hvis man vil tilslutte en mikrofon til systemet skal man vælge et sted tæt (max 15m) på brugeren eller brugerne af mikrofonen. 3. Kabelføring. Der skal trækkes kabler til baserne, evt. via switche. Derudover skal der normalt etableres forbindelse til en antenne til én eller flere radiomodtagere (FM/DAB). Der skal måske også tilsluttes andre lydkilder. 4. Ved hjælp af status signaler på kontrolenheden kan man overvåge systemets status. I tilfælde af fejl på systemet får man en visuel indikation, således at man kan iværksætte en undersøgelse af hvad der er sket. Man bør derfor placere kontrolenheden således, at man kan se disse statussignaler. Kontrol enheden skal placeres i et lokale med en temperatur mellem 10ºC og 35ºC. Luftfugtigheden må ikke være så høj at der dannes kondens. Et kontormiljø vil normalt være et passende sted at placere kontrolenheden. Figur 3 Kontrol enhedens tilslutninger på bagsiden (tekster skal rettes lidt til) Tilslutning af forsyning Kontrolenheden forsynes fra en 230V netspænding. Enheden kræver ikke jordforbindelse Tilslutning af højttalere Et sæt højttalere kan tilsluttes kontrolenheden ved hjælp af klemterminalerne på kontrolenhedens bagside. 4 eller 8 ohm højttalere kan anvendes Tilslutning af audio kilder En række audio kilder kan tilsluttes kontrolenheden. Til musikdistribution er der 3 stereo indgange til rådighed, mærket Ch. 1, Ch. 2 og Ch. 3. Hver af disse kan individuelt i stedet anvendes til to mono signaler, således at man får flere kanaler til rådighed mod til gengæld at give afkald på stereo. Opsætning af en kanal til mono eller stereo foregår med en omskifter på bagsiden af kontrolenheden, se fig. 3. Audio signalerne skal have linieniveau. Mindre variationer vil automatisk blive korrigeret af kontrolenheden Tilslutning af alarm signaler AUX indgangen kan benyttes til alarm signaler eller beskeder til alle. Der kan enten tilsluttes Side 5 af 11

6 et stereo signal eller to mono signaler. Hvis signalerne overstiger et niveau på ca. 50mV vil dette signal blive sendt ud til brugerne i stedet for de normale musik signaler. Hvis indgangen er sat op til at fungere som et stereo signal vil begge kanaler blive sendt til brugerne. Hvis indgangen er sat op til at fungere som to mono signaler vil det signal der overstiger et niveau på de 50mV blive sendt til brugerne. Hvis begge signaler er over 50mV vil højre kanal have prioritet, således at kun højre kanal bliver sendt til brugerne. For at undgå at AUX kanalerne forstyrrer musikken ved normal brug skal man sikre sig, at signal niveauet på AUX indgangene ikke overstiger 50mV med mindre man ønsker at sende en besked eller et alarm signal Tilslutning af telefon Et telefonapparat kan tilsluttes PHONE stikket. Telefonen kan benyttes til opsætning af systemet og til afgivelse af beskeder til én eller flere brugere. Der henvises til brugervejledningen vedrørende opkaldsfunktioner. Opsætning af systemet og registrering af bærbare enheder er beskrevet i afsnittene Opsætning og Registrering af enheder senere i denne installationsvejledning. Den tilsluttede telefon kan også være en trådløs telefon base. Herved kan man opnå øget fleksibilitet idet operatøren af telefonen får større mobilitet. Ved at anvende flere håndsæt kan man også have flere operatører, som kan give beskeder til brugerne. Man kan også opnå dette ved at tilslutte et lille telefon omstillingsanlæg (PAXB) til PHONE stikket. Kontrol enheden skal i så fald betragtes som en bylinie. Man må ikke tilslutte en lokallinie til PHONE stikket, da den ikke er beregnet til at få ekstern DC forsyning eller ringesignaler påtrykket Tilslutning af mikrofon En mikrofon kan tilsluttes det 5 polede DIN stik. Det anbefales at benytte en Bosch (Philips) type LBB 1950/10 (Ækvivalente typer kan formentlig benyttes, men det er ikke testet) Tilslutning af baser Baserne tilsluttes LAN stikket på bagsiden af kontrolenheden. Hvis der kun er behov for én base kan den tilsluttes direkte til kontrolenheden ved hjælp af et krydset Ethernet kabel. Hvis der er behov for mere end én base skal baserne forbindes via en Ethernet switch ved hjælp af standard Ethernet kabler. Ved installation skal man være opmærksom på, at længden af et Ethernet kabel ikke må være over 100m. Systemet er ikke beregnet til at blive tilsluttet et eksisterende netværk med PC ere, servere og switche med mere. Eksisterende kabler kan benyttes, men netværket må ikke tilkobles et almindeligt PC netværk idet korrekt funktion så ikke kan garanteres Tilslutning af PC En PC kan tilsluttes USB porten. Det er derfor muligt at administrere systemet ved hjælp af den tilsluttede PC. Dette er især en hjælp ved store systemer, idet registrering af brugere og anden opsætning bliver lettere. Derudover giver det mulighed for at gemme en back up af opsætningen, således at denne kan genetableres på en ny kontrolenhed, i tilfælde af fejl i den oprindelige kontrolenhed. RS232 tilslutningen er kun til brug ved udvikling og produktion. Side 6 af 11

7 2.2 Base Stationer Placering af baserne Base stationerne er de enheder som kommunikerer med de bærbare enheder (høreværn og lommemodtager) via en radioforbindelse. Det er vigtigt, at baserne placeres korrekt for at opnå den bedst mulige radiodækning. Afhængig af forholdene kan man forvente en dækningsradius fra 20-50m indendørs. Jo flere vægge eller andre forhindringer som findes mellem basen og den bærbare enhed, jo mindre rækkevidde vil man få. Specielt ved vægge af beton eller metal kan der være en kraftig dæmpning af signalerne. Man kan evt. starte med at installere en enkelt base og derefter teste hvor god dækning denne giver. Er der områder, som ikke dækkes tilstrækkelig godt kan man efter behov supplere med flere baser. Den bedste dækning i et lokale vil typisk kunne opnås med en base placeret centralt i lokalet, oppe unde loftet. Hvis der er mange installationer i form af ventilationsrør, ledninger, metal kabelbakker m.m. vil det som oftest være fordelagtigt at montere basen under disse installationer, således at der så vidt muligt opnås frit sigte fra basen til de bærbare enheder. Man skal således også forsøge at undgå placering tæt på forhindringer, såsom søjler og lignende. En bærbar enhed vil efter behov skifte til en base med et bedre signal hvis en sådan base findes. For at gøre skiftet fra én base til en anden så perfekt som muligt bør der være en vis overlappende dækning fra mindst 2 baser i skifteområdet. Derved sikres det, at der kun opleves et minimalt udfald i lyden Montering af baserne I fugtige omgivelser eller hvor baserne kan blive udsat for vandsprøjt, f.eks. i forbindelse med rengøring skal baserne indbygges i en vandtæt plast boks, med vandtætte kabelgennnemføringer. Strømforsyningen bør ligeledes bygges ind i denne boks. Man bør ved placering af baserne sikre sig, at de ikke bliver monteret på et sted hvor de kan blive udsat for ekstrem kulde eller varme. Hvis der kun er behov for én base kan den tilsluttes direkte til kontrolenheden ved hjælp af et krydset Ethernet kabel. Hvis der er behov for mere end én base skal baserne forbindes via en Ethernet switch ved hjælp af standard patch kabler. Ved installation skal man naturligvis være opmærksom på, at den maksimale længde af et Ethernet kabel ikke må være over 100m. Baserne må ikke monteres for tæt på hinanden. Hvis de monteres tæt på hinanden vil man ikke få en bedre dækning. Tværtimod vil man kunne risikere, at de forstyrrer hinanden, således at rækkevidden faktisk forringes. Der bør altid være min. 10m mellem to baser. Det vil normalt heller ikke give mening at placere dem så tæt. Efter montering af basen og før den vandtætte boks lukkes bør man checke om forbindelsen til kontrolenheden er i orden. Hvis lysdioden på basen lyser rødt er der ikke forbindelse til kontrolenheden. I denne tilstand vil lysdioden slukke kortvarigt hver 30 sekunder, idet basen genstarter automatisk. Hvis lysdioden lyser konstant grøn er forbindelsen til kontrolenheden OK. Der er ikke nogen egentlig grænse for antallet af switche, som kan kobles efter hinanden, men det anbefales at holde antallet under 10. Selv med små switche vil dette give mulighed for et meget stort antal baser. Side 7 af 11

8 3 Opsætning Ved hjælp af kommandoer via telefonen kan man foretage ændringer af systemet. Man kan vælge hvilket frekvensbånd der skal benyttes. Dette kan f.eks. være fordelagtigt hvis man vil undgå forstyrrelser fra et trådløst netværk (WLAN, b/g), eller undgå, at systemet forstyrrer det trådløse netværk. Man kan også sætte systemet i en tilstand, som tillader SW opdatering fra en PC. Løft røret og tast #, fulgt af en 8 ciffers adgangs kode ( ) på telefonen, efterfulgt af *, en 2-ciffers kommando, efterfulgt af *, kommando specifikke konfigurations parametre samt *, og endelig # for at afslutte kommandoen. Kommandoer: Navn Kode Parametre Eksempel Sæt hop sekvens 00 Sekvens Nr. # *00*1*# Hop sekvens nr. 1 er valgt synkron Opdater SW 01 - # *01*# Genstart (sluk/tænd) og systemet er under SW opdaterings tilstand. Opdater systemet eller genstart og systemet er tilbage i normal funktions tilstand. Frekvensbånd: Parameter Sekvens nr. Hop metode Frekvensbånd Kommentar Asynkron GHz Asynkron GHz Kan blive ændret Asynkron GHz Kan blive ændret og Asynkron GHz og Kan blive ændret GHz Asynkron Må ikke benyttes pt Asynkron Må ikke benyttes pt og Asynkron Må ikke benyttes pt synkron Asynkron GHz Anbefales Det anbefales at benytte hopsekvens nr. 7, da denne benytter synkron frekvenshopning på Side 8 af 11

9 baserne. Hvis der benyttes mere end 15 baser er der behov for en koordinering af, hvilke baser der benytter hvilke frekvenser på et givet tidspunkt. Dette vil blive realiseret ved hjælp af et PC program på et senere tidspunkt. 4 SW opdatering via PC SW opdatering kan udføres ved at følge nedenstående fremgangsmåde: - Forbind PC og Kontrolenhed via et USB kabel. - Tilslut en DTMF telefon til Kontrolenheden. - Løft røret og tast # *01*# - Læg røret på igen - Placer opdaterings software i en folder på PC en. - Kør batch filen FlashViaUSB.bat. Dette starter programmet FwUpdate.exe - Sluk og tænd Kontrolenheden. - - Der fremkommer nu et DOS vindue og derefter et bruger interface, genereret af FwUpdate programmet. - Lokaliser den sw. der skal downloades (eks. sw_v0030.hex) og vælg denne. - Tryk Opdater. - Den nye software bliver nu overført til Kontrolenheden. Bruger interfacet indikerer, når opdateringen er færdig. - Herefter sker den automatiske opdatering af systemet. D.v.s. at kontrolenheden sørger for at opdatere baser og modtagere. - Baser og lommemodtagere resetter efter SW. opdatering, men starter op igen af sig selv. - Headset slukker når de er opdateret, og skal tændes igen. - - Den maksimale auto-opdateringstid er ca. 10 minutter. - 5 Registrering af enheder 5.1 Base Stationer En base som tilkobles systemet vil automatisk blive registreret af kontrolenheden. Indikatoren CHANGE DETECTED på forsiden af kontrolenheden vil blinke som tegn på, at der er sket en ændring af systemet. Hvis man ved, at ændringen er en bevidst ændring, som i dette tilfælde tilføjelse af en base, kan man trykke på knappen ACCEPT CHANGE, hvorefter indikatoren vil ophøre med at blinke. Hvis man fjerner en eller flere baser vil CHANGE DETECTED ligeledes begynde at blinke. Også i dette tilfælde kan man stoppe indikatorens blinken ved at trykke på ACCEPT CHANGE knappen. Hvis CHANGE DETECTED indikatoren begynder at blinke, uden at man bevidst har foretaget nogen ændringer af systemet, bør man checke systemet for at se, om der skulle forekomme et kabelbrud, eller om der er blevet slukket for strømmen til en base. Det kan også skyldes en defekt base eller Ethernet switch. I dette tilfælde udbedres forholdet før man trykker på ACCEPT CHANGE. Side 9 af 11

10 5.2 Bærbare enheder Før et høreværn eller en lommemodtager kan benyttes på systemet skal det registreres. Der kan registreres op til 4000 brugere i et system. Brugernumrene er fra nr. 20 til nr Hver bruger kan være medlem af op til 16 grupper. Disse grupper kan kaldes separat, således at man kan give en besked til en gruppe af medarbejdere. En bruger behøver ikke at være medlem af en gruppe. Gruppenumrene går fra nr. 1 til nr. 16. Registreringen kan foretages på to måder: 1. Via en normal telefon med DTMF valg. 2. Via en PC (ikke tilgængelig pt, april 2005) Registrering via en telefon foregår på følgende måde: En *, efterfulgt af de sidste 8 cifre i høreværns/lommemodtagers serienummer, tastes på telefonen, fulgt af *, et bruger nummer (fra nummer 0020 til nummer 4019), fulgt af *, første gruppenummer, fulgt af *, anden gruppenummer, fulgt af * o.s.v., indtil alle gruppenumre er blevet indtastet. For at afslutte registreringen tast #. Hvis man ikke ønsker at tildele apparatet et gruppenummer kan den sidste del undlades og kun serienummeret og brugernummeret skal bruges. Et eksempel: Et høreværn med serienummer (sidste 8 cifre) skal registreres med brugernummer 0527 og gruppenumrene 1, 4 og 9. Det betyder, at følgende sekvens skal indtastes efter at have løftet af på telefonen: * *0527*1*4*9*# Kontrolenheden vil udsende denne information med jævne mellemrum. Når høreværnet tændes og ikke har nogen registrerings information vil det starte med at søge efter et system som udsender dets serienummer sammen med registrerings informationen. Når den har modtaget dette vil enheden lagre denne information og sende en bekræftelse på modtagelse tilbage til systemet. Kontrol enheden vil så notere enheden som værende registreret. Hvis registreringen ændres, f.eks hvis der ændres på gruppe tilhørsforholdet, vil den nye information blive sendt til enheden indtil det er blevet modtaget og bekræftelse er sendt tilbage. Hvis man indtaster et serienummer efterfulgt af et 0 vil enhedens registrering blive slettet. Dette kan f.eks. bruges, hvis en enhed bliver væk. Der kan gå lidt tid inden registreringen er slettet i enheden. Hvis enheden er slukket mens registreringen bliver slettet i systemet vil det efterfølgende blive slettet på et tidspunkt efter at være blevet tændt. Derved forhindres misbrug, i form af at nogen uberettiget benytter et høreværn eller lommemodtager til at lytte med på interne beskeder i en virksomhed. I eksemplet foroven vil en af-registrering foretages ved at indtaste følgende: Side 10 af 11

11 * *0*# Når høreværnet/lommemodtageren har bekræftet af-registreringen slettes informationen i høreværn/lommemodtager og i kontrolenheden. Hvis man forsøger at registrere en enhed til et brugernummer, som allerede er optaget af en enhed med et andet serienummer, vil man høre en fejltone i telefonen. Side 11 af 11

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i

Læs mere

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2.

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. Den nye model har nogle gode fordele, nu kan man montere 2 enheder direkte på printet. Forskellige tastaturer (standart folie / metal, smal model /

Læs mere

LISA 2 System til faringsovervågning

LISA 2 System til faringsovervågning Indledning Du har netop anskaffet dig et unikt stykke værktøj til brug ved faringsovervågning. LISA 2 systemet er et interaktivt værktøj, som sikrer at medarbejdere i farestalden holder fokus på faringer

Læs mere

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd TDC HomeBox VDSL Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd 2 Udstyr fra TDC Følgende skal være i kassen, du har modtaget fra TDC: TDC HomeBox VDSL Installations vejled ning til dig med

Læs mere

TDC HomeBox til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni. Installationsvejledning

TDC HomeBox til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni. Installationsvejledning til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt hos. I den forbindelse har du fået tilsendt en.

Læs mere

TDC HomeBox til dig med bredbånd via fiber. Installationsvejledning

TDC HomeBox til dig med bredbånd via fiber. Installationsvejledning til dig med bredbånd via fiber Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt hos. I den forbindelse har du fået tilsendt en. giver dig

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

Kommandoer for SMS boks.

Kommandoer for SMS boks. Kommandoer for SMS boks. For at skifte mellem Bosch og Panasonic varmepumpe sendes følgende besked: MODEL0 = Panasonic MODEL1 = Bosch (Som standard står SMS-boksen altid til Panasonic. D.v.s at hvis du

Læs mere

TDC HomeBox ADSL. Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik

TDC HomeBox ADSL. Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik TDC HomeBox ADSL Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik Benyttes sammen med Windows XP styresystem. Version 6,0 Din TDC HomeBox er forsynet med muligheden Når du manuelt

Læs mere

TDC HomeBox via fiber. Installationsvejledning

TDC HomeBox via fiber. Installationsvejledning via fiber Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt hos Erhverv. I den forbindelse har du fået tilsendt en. giver dig adgang til internettet

Læs mere

HomeBox til dig med bredbånd via fiber. Installationsvejledning

HomeBox til dig med bredbånd via fiber. Installationsvejledning HomeBox til dig med bredbånd via fiber Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Du har bestilt fiberbredbånd fra TREFOR. TREFOR samarbejder med TDC, hvorfor du modtager en HomeBox,

Læs mere

UniLock System 10. Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender. Version 2.0 Revision 140220

UniLock System 10. Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender. Version 2.0 Revision 140220 UniLock System 10 Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender Projekt PRJ124 Version 2.0 Revision 140220 T550 Secure er en højsikker trådløs UHF-læser der benyttes, hvor det ønskes at oplåse på

Læs mere

Brugervejledning til videokamera uden sensor

Brugervejledning til videokamera uden sensor Brugervejledning til videokamera uden sensor Tilslutning af videokamera Videokameraet er et IP-videokamera. Det tilsluttes som udgangspunkt trådløst til routeren, men kan også tilsluttes med et netværkskabel.

Læs mere

UniLock System 10. Manual til COM Server CV72. Version 1.0 Revision 020610

UniLock System 10. Manual til COM Server CV72. Version 1.0 Revision 020610 UniLock System 10 Manual til COM Server CV72 Projekt PRJ149 Version 1.0 Revision 020610 COM Server CV72 giver mulighed for at tilslutte RS485 direkte til et 10Mbps Ethernet. I stedet for at kommunikere

Læs mere

Brugervejledning. TDC Trådløs. Oktober 2008

Brugervejledning. TDC Trådløs. Oktober 2008 Brugervejledning TDC Trådløs Oktober 2008 Brugervejledning TDC Trådløs I denne vejledning gennemgås tilslutning af accespunktet til standardrouter. Oplysninger om kassens indhold, manual, sikkerhedsanvisninger

Læs mere

OPTAC overførselsenhed Brugermanual

OPTAC overførselsenhed Brugermanual OPTAC overførselsenhed Brugermanual Telefonnummer support: +44 870 887 9256 E-Mail: optac@elc.stoneridge.com Document version 2.0 Document No. 6939-170 1 1 TERMINOLOGI... 4 2 INTRODUKTION... 4 2.1 Hvad

Læs mere

TDC HomeBox til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning

TDC HomeBox til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning TDC HomeBox til dig med fastnet og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Du har bestilt et nyt produkt hos TDC. I den forbindelse har du fået tilsendt en TDC HomeBox. TDC

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Side 1. Installationsvejledning for. systemet. Version 1 December 2004

Side 1. Installationsvejledning for. systemet. Version 1 December 2004 Side 1 Installationsvejledning for µ-pc systemet µ-pc Version 1 December 2004 Side 2 µ-pc systemet µ-pc systemet er opbygget af moduler som vist på figur 1. Hvert modul består af en kasse med stikforbindelser,

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR2000v.2 Inst.Man. DANjun12 Side 2 CT 2000 Prox Indholdsfortegnelse Side 1. Generelt... 3 2. Programmering... 4 2.1 Programmering med ConLan

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

TDC AlarmNet. www.tdc.dk/alarmnet. Teknisk vejledning Tilslutningsprint for modul

TDC AlarmNet. www.tdc.dk/alarmnet. Teknisk vejledning Tilslutningsprint for modul TDC AlarmNet www.tdc.dk/alarmnet Teknisk vejledning Tilslutningsprint for modul Generelt Side 2 af 14 Generelt AlarmNettet er et dedikeret IP baseret net til overførsel af opsamlede data mellem den enkelte

Læs mere

Sæt bilsættet i bilens cigartænder. Bilsættet kan forsigtigt drejes i den ønskede retning. Tryk bilsættet rigtigt ind i bilens cigartænderen.

Sæt bilsættet i bilens cigartænder. Bilsættet kan forsigtigt drejes i den ønskede retning. Tryk bilsættet rigtigt ind i bilens cigartænderen. Produktoplysninger 1 12 V-stik 2 Mikrofontilslutning 3 Venstre tast 4 Funktionsindikator (blå/rød) 5 Opkaldsknap 6 + lydstyrkeknap Bilsæt Mikrofon Kort mikrofon 7 - lydstyrkeknap 8 Højtaler 9 Tænd/sluk-knap

Læs mere

venstre, mærket med ) Aftagelig antenne Tjek at indikatorerne for Wireless og Internet lyser Et sæt fødder til router Strømforsyning Netværkskabel

venstre, mærket med ) Aftagelig antenne Tjek at indikatorerne for Wireless og Internet lyser Et sæt fødder til router Strømforsyning Netværkskabel Installationsvejledning Netgear router Netgear trådløs router (WGR614v6) har en indbygget guide, som hjælper dig med at opsætte den trådløse sikkerhed, når du første gang tilslutter routeren. Guiden hjælper

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Trådløst internet Brugervejledning

Trådløst internet Brugervejledning Trådløst internet Brugervejledning PR 1. NOVEMBER 2011 tv, fiberbredbånd og telefoni til os i midt- og vestjylland Altibox Danmark A/S Danmarksvej 26 8660 Skanderborg Tlf. 70 300 600 www.altibox.dk info@altibox.dk

Læs mere

Installation og konfiguration

Installation og konfiguration Dometic Communication Unit Version 0.37 820 9505 18 - ed0110 Installation og konfiguration INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt 1.1. DCU som standardudstyr 4 1.2. DCU som eftermonteringssæt 4 1.3. Modeloversigt

Læs mere

VoicePilot TSA2100 Elevatoralarm

VoicePilot TSA2100 Elevatoralarm Fire Fighter Communication system - FFK10 og FFP10 Kommunikationssystem for brandelevatorer i henhold til EN 81-72. Giver mulighed for kommunikation imellem elevatorstolen, motorrummet (FFP10) og indsatslederens

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Jabra M5390 Multiuse Quick Guide - Telefonsamtale

Jabra M5390 Multiuse Quick Guide - Telefonsamtale Tillykke med dit nye Multiuse headset! For at du kan få mest mulig glæde af dit nye Jabra headset, har vi lavet denne guide. Guiden fortæller, hvordan du i dagligdagen foretager og modtager opkald via

Læs mere

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning PARAGON SUPER II Betjeningsvejledning Side 2 Paragon Super II Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6

Læs mere

DCC digital dekoder til magnetiske produkter

DCC digital dekoder til magnetiske produkter Viessmann 5212 Digital Dekoder Dansk Brugervejledning DCC digital dekoder til magnetiske produkter med fire udgangsgrupper Indhold 1. Vigtige oplysninger... 2 2. Indledning / Egenskaber... 3 3. Montering...

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220eg

Installationsvejledning Countertop ict220eg Installationsvejledning Countertop ict220eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0119 1. Indledning Før

Læs mere

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning Generelt: ELCANIC A/S COUNTER Type CNT150 er en microprocessor baseret tæller. Specielt designet

Læs mere

TDC HomeBox til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning

TDC HomeBox til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning til dig med fastnet og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt hos TDC. I den forbindelse har du fået tilsendt en. giver

Læs mere

LM Technologies bluetooth seriel adapter Installationsvejledning

LM Technologies bluetooth seriel adapter Installationsvejledning LM Technologies bluetooth seriel adapter Installationsvejledning 1. Installation af opsætningsprogram Hent opsætningsprogrammet fra: http://www.stokerkontrol.dk/download/lm149setup.exe For at installere

Læs mere

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016. Indholdsfortegnelse:

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016. Indholdsfortegnelse: Brugermanual til NaboLink enhederne: Indholdsfortegnelse: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016 1 Side 1. Standard sæt indeholder.... 2 2. AlarmLink indeholder.... 2 3. Udvidet sæt

Læs mere

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system SSI 2600.8002 GSM porttelefon system GSM samtale anlæg og 1000 telefon numre med opkald for dør/port åbning Udendørs station med separat indendørs kontrol boks SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27,

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen.

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring.

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring. Tidsur til Ridebanespring Model: Sønderborg Med visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Visning af starttid for næste klasse.

Læs mere

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen Installations punkter. 1. Monter centralen hvor man ønsker den placeret 2. Monter forsyningskablet 3. Tilslut Ethernet kablet og/eller SIM kortet til kommunikations modulet 4. Tilslut batteri backup i

Læs mere

SmartAir TS1000. Daglig brug

SmartAir TS1000. Daglig brug SmartAir TS1000 Daglig brug Indhold Brugere... 4 Opret brugere... 4 Brugerliste vinduet... 5 Knapper... 5 Grupper... 6 Søg bruger... 7 Rapport vinduet (brugere)... 7 Døre... 8 Opret døre... 8 Dørliste

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Montering af Automatik K19 Klargøring af stangtrækket: Anbring stangen på et par bukke og monter Det

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul

CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul Denne snapguide er ikke en komplet monterings- eller brugeranvisning, men en oversigt over ledninger og funktioner. AK4625

Læs mere

Online via USB med ATS8500. Revision 02

Online via USB med ATS8500. Revision 02 Online via USB med ATS8500 ATS8500 - Opstart Programmet startes op ATS8500 - Opstart Ved første tilslutning af central via USB vil PC skulle installere driver for denne. Vælg Ja, kun denne gang & Installere

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! trådløs TV-forbindelse. AirTies 4641 DUO/UNO. Fiberbredbånd TV Telefoni WPS

Installationsguide. til Waoo! trådløs TV-forbindelse. AirTies 4641 DUO/UNO. Fiberbredbånd TV Telefoni WPS Installationsguide til Waoo! trådløs TV-forbindelse AirTies 4641 /UNO Fiberbredbånd TV Telefoni Velkommen Kære kunde Tillykke med din trådløse TV-løsning fra Waoo! Denne vejledning guider dig igennem

Læs mere

Opdatering af firmware

Opdatering af firmware Opdatering af firmware Udgave 1 1. Oversigt Introduktion Denne manual beskriver, hvordan Premier 48, 88, 168 og 640 opdateres til firmwave version 8.x Udstyr Følgende udstyr skal benyttes til opgraderingen:

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion )

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion ) Model: Sønderborg Valgfri portrækkefølge. Visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Mulighed for visning af starttid for næste

Læs mere

Brugermanual. Tripple Track Fleet

Brugermanual. Tripple Track Fleet Brugermanual Tripple Track Fleet Version 3.15 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Installation:... 3 Login:... 3 Se alle biler:... 4 Status skift:... 5 Historie:... 7 Punkt information:... 9 Find adresse:...

Læs mere

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni. Installationsvejledning

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni. Installationsvejledning til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt. I den forbindelse har du fået

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Billedkvalitet kræver gode kabler

Billedkvalitet kræver gode kabler Billedkvalitet kræver gode kabler Når du indstiller dit nye digitale tv, benyt da følgende: Frekvens. 346Mhz/346000KHz Symbolrate. 6900 Modulation. 64 QAM Netværks ID. 0 Her på siden kan du læse mere om

Læs mere

Quickstart Guide. Dansk

Quickstart Guide. Dansk Quickstart Guide Dansk Support: For produktregistrering, besøg venligst ION hjemmeside: ionaudio.com For de seneste oplysninger om dette produkt, kan du besøge hjemmesiden ionaudio.com/blockpartylive.

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Brugervejledning. ISDN NTab-boks. Denne vejledning viser, hvordan du installerer ISDN

Brugervejledning. ISDN NTab-boks. Denne vejledning viser, hvordan du installerer ISDN Brugervejledning ISDN NTab-boks Denne vejledning viser, hvordan du installerer ISDN Indhold 1. Introduktion 4. Indkodning af telefonnumre 5.1 Aktivering af ab-port 7. Mulige tilslutninger af telefoner

Læs mere

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90.

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90. MT90 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MT90. Denne manual viser hvordan du anvender enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

DanCell Free. Brugervejledning - hurtigstarts guide

DanCell Free. Brugervejledning - hurtigstarts guide DanCell Free Brugervejledning - hurtigstarts guide Vi vil gerne sige dig tak for købet af din nye DanCell Free.. Vi håber at du finder vores lille vejledning brugbar. Ved fejl på produktet, indleveres

Læs mere

28 Udvidede servicefunktioner

28 Udvidede servicefunktioner 8 Udvidede servicefunktioner Der er mulighed for udvidede servicefunktioner, f.eks. tilpasning af primærdata og ændring af tariftab ved brug af ekstern software. Landis+Gyrs serviceprogram MAP10, som udover

Læs mere

Brugervejledning til videokamera uden sensor

Brugervejledning til videokamera uden sensor Brugervejledning til videokamera uden sensor Tilslutning af videokamera Videokameraet er et IP-videokamera. Det tilsluttes som udgangspunkt trådløst til routeren, men kan også tilsluttes med et netværkskabel.

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220e

Installationsvejledning til Countertop ict220e Installationsvejledning til Countertop ict220e Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0124 1. Indledning

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

Optimering af dit trådløse net

Optimering af dit trådløse net Optimering af dit trådløse net Her er en lille guide til nogle forslag du selv kan gøre for at optimere dit trådløse net. Du skal dog være opmærksom på følgende: - Den hastighed du køber er garanteret

Læs mere

Manual til Trafiktæller Vejdirektoratet

Manual til Trafiktæller Vejdirektoratet Poppelgårdvej 7-9 DK-2860 Søborg www.skjoet.com contact@skjoet.com Tel. 43960033 CVR: 27219098 Bank:0400-4010421344 Manual til Trafiktæller Vejdirektoratet Manual version 2.0-2. februar 2012 2 02/02/12

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Multiroom Åbn kasserne og kontrollér at alle delene er der. Scart kabel Netgear/Zyxel switch Fjernbetjening Netværkskabel 1m Netværkskabel 1m Infrarød modtager (0 V) HDMI kabel

Læs mere

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual Dansk Mink Papir Teknisk brugermanual Styring til FIX tørrekasse Beskrivelse Enheden styrer en AC blæser-motor via en relæudgang. Betjening foregår via et tastatur og et display, og brugeren kan vælge

Læs mere

SIKOM A/S SIKKERHED & KOMMUNIKATION Samsøvej 17 DK-8382 Hinnerup Vandtårnsvej 77 DK-2860 Søborg Tel. +45 8764 6000 Fax.

SIKOM A/S SIKKERHED & KOMMUNIKATION Samsøvej 17 DK-8382 Hinnerup Vandtårnsvej 77 DK-2860 Søborg Tel. +45 8764 6000 Fax. SIKOM A/S SIKKERHED & KOMMUNIKATION Samsøvej 17 DK-8382 Hinnerup Vandtårnsvej 77 DK-2860 Søborg Tel. +45 8764 6000 Fax. +45 8764 6001 Kommunikationssystem Prisliste 2009 System beskrivelse SYSTEM BESKRIVELSE

Læs mere

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015 Indholdsfortegnelse Hvordan tilslutter jeg min notebook til en projektor på skolen?... 2 Hvordan tilslutter jeg min notebook til højtalerne i klassen?... 2 Hvordan tilslutter jeg en af skolens printere?...

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Kravspecifikation For. Gruppen

Kravspecifikation For. Gruppen Kravspecifikation For Gruppen Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 REFERENCER...3 1.3 LÆSEVEJLEDNING...3 2. GENEREL BESKRIVELSE...4 2.1 SYSTEM BESKRIVELSE...4 2.2 SYSTEMETS FUNKTION...4

Læs mere

GSM ALARM CAMPING. Brugervejledning dansk. Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16. mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk. Version 2. Side.

GSM ALARM CAMPING. Brugervejledning dansk. Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16. mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk. Version 2. Side. GSM ALARM CAMPING Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16 mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk Brugervejledning dansk Version 2 Side 12 Side Introduktion Denne GSM alarm er beregnet til at lave en simpel og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Programmering af CS1700-Proxlæser

Programmering af CS1700-Proxlæser Comfort CSx75 Programmering af CS1700-Proxlæser Introduktion CS1700 er en proxlæser og der kan tilsluttes op til 15 læser til CSx75-centralen. Du kan programmere CS1700 til passagekontrol i et eller flere

Læs mere

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten.

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten. Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner på SNOM 300 telefonen. På den sidste side er der svar på de spørgsmål vi oftest er stødt på. De viderestillingsfunktionaliteter

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

Teknisk Manual for Gemini Radio-Mute produkter

Teknisk Manual for Gemini Radio-Mute produkter Teknisk Manual for Gemini Radio-Mute produkter 20. april 2009 1 Indholdsfortegnelse. Side 3. Formål Side 4. Beskrivelse af Radio Mute Systemet Side 6. Datablad samt teknisk beskrivelse af Muteboks. Side

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Air 4920 Trådløst access point Waoo leveres af dit lokale energiselskab KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal

Læs mere

HACH LANGE EVITA System

HACH LANGE EVITA System DOC273.58.00089.Sep05 HACH LANGE EVITA System Tele Metric System Introduktion Denne instruktion beskriver både den mekaniske installation og tilslutningen af TMS (Tele Metri System) modulet til USC 6000/7000

Læs mere

IP Modul report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse:

IP Modul  report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP Modul E-mail report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP modulet anvendes til generering af e-mail alarm fra Fronti alarm-centraler samt fjernstyring af Fronti alarm-centraler via

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Brugervejledning En eldrevet port er ikke legetøj og bør anvendes med omhu og kun hvis der er fuldt

Læs mere

Kom godt i gang! Oticon Streamer oversigt. Mikrofon. Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås. Telefonknap. Tilslutningsknap.

Kom godt i gang! Oticon Streamer oversigt. Mikrofon. Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås. Telefonknap. Tilslutningsknap. Oticon Streamer oversigt Mikrofon Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås Telefonknap 908 70 901 00 / 03.09 Audioknap (tv, musik) Tilslutningsknap Kom godt i gang! Batteriindikator Audiotilslutning

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S2s Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere