De kan benytte følgende skala til Deres besvarelse. INTV: Vis kort 1 (13599). [13599Sp1B] Info1 Sp.1. - fortsat. 4. Lidt mindre tid [4]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De kan benytte følgende skala til Deres besvarelse. INTV: Vis kort 1 (13599). [13599Sp1B] Info1 Sp.1. - fortsat. 4. Lidt mindre tid [4]"

Transkript

1 [13599Sp1A] Sp.1. Lad os antage, at De kunne ændre den måde, De bruger Deres tid på, således at De kunne bruge mere tid på nogle ting og mindre tid på andre. Hvilke af de aktiviteter, som jeg nu vil læse op for Dem, ville De så gerne bruge mere eller mindre tid på, og hvilke ville De gerne bruge den samme mængde tid på som nu?. De kan benytte følgende skala til Deres besvarelse. INTV: Vis kort 1 (13599). [13599Sp1B] Sp.1. - fortsat. Grid1 Tid til erhvervsarbejd e [1] Tid til husholdningsar bejde [2] Tid sammen med Deres familie [3] Tid sammen med Deres venner [4] Tid til fritidsaktivitete r [5] 1. Meget mere tid [1] 2. Lidt mere tid [2] 3. Samme tid som nu [3] 4. Lidt mindre tid [4] 5. Meget mindre tid [5] 6. Ved ikke [6] Copyright by In2itive Technologies A/S Error! Unknown switch argument. 1

2 [13599Sp2A] Sp.2. Jeg vil nu læse nogle udsagn op for Dem, som handler om arbejde i al almindelighed. De kan benytte følgende skala til Deres besvarelse. INTV: Vis kort 2 (13599). [13599Sp2B] Sp.2. - fortsat. Grid1 Arbejde er bare en måde at tjene penge på, og ikke andet [1] Jeg ville være glad for at have et arbejde, også selv om jeg ikke havde brug for pengene [2] Arbejde er et menneskes mest vigtige aktivitet [3] 1. Helt enig [1] 2. Delvis enig [2] 3. Hverken enig eller uenig [3] 4. Delvis uenig [4] 5. Helt uenig [5] 6. Ved ikke [6] Copyright by In2itive Technologies A/S Error! Unknown switch argument. 2

3 [13599Sp3] Sp.3. Er De den person i Deres husstand, der er ansvarlig for at klare de hjemlige gøremål, eksempelvis rengøring, madlavning, opvask og lignende? Hvis ja: Er De hovedansvarlig, eller deler De ansvaret ligeligt med en anden? Ja, det er mig, der er den hovedansvarlige [1] Ja, jeg deler ansvaret ligeligt med en anden [2] Nej, det er en anden, der er hovedansvarlig [3] Ved ikke [4] [13599Sp4A] Sp.4. Nu vil jeg spørge Dem, hvilken vægt De personligt lægger på en række forhold ved et job. Jeg læser op, og De kan så benytte et af disse svar. INTV: Vis kort 3 (13599). Copyright by In2itive Technologies A/S Error! Unknown switch argument. 3

4 [13599Sp4B] Sp.4. - fortsat. Grid1 At der er sikkerhed for fast arbejde, dvs. lav risiko for at blive fyret [1] At indkomsten er høj [2] At der er gode muligheder for forfremmelse [3] At arbejdet er interessant [4] At jobbet giver mulighed for, at man kan arbejde selvstændigt [5] At arbejdet giver mulighed for, at man kan hjælpe andre mennesker [6] At arbejdet er nyttigt for samfundet [7] At arbejdet giver mulighed for, at man selv kan bestemme arbejdstid, eller hvilke dage man vil arbejde [8] 1. Meget vigtigt [1] 2. Vigtigt [2] 3. Hverken vigtigt eller ikke vigtigt [3] 4. Ikke vigtigt [4] 5. Slet ikke vigtigt [5] 6. Ved ikke [6] Copyright by In2itive Technologies A/S Error! Unknown switch argument. 4

5 [13599Sp5A] Sp.5. Hvis man skal fastlægge den løn, som to mennesker skal have for at udføre det samme stykke arbejde, hvilken betydning vil De så tillægge følgende forhold, som jeg nu vil læse op for Dem? De kan benytte følgende skala til Deres besvarelse. INTV: Vis kort 4 (13599). [13599Sp5B] Sp.5. - fortsat. Grid1 Hvor godt vedkommende udfører arbejdet [1] Vedkommende s forpligtelser overfor familie [2] Vedkommende s uddannelse og formelle kvalifikationer [3] Hvor lang tid vedkommende har været ansat i firmaet [4] 1. Afgørende vigtigt [1] 2. Meget vigtigt [2] 3. Ret vigtigt [3] 4. Ikke særlig vigtigt [4] 5. Slet ikke vigtigt [5] 6. Ved ikke [6] Copyright by In2itive Technologies A/S Error! Unknown switch argument. 5

6 [13599Sp6] Sp.6. Der indføres i stigende grad nye former for teknologi i Danmark, eksempelvis computere, robotter og lignende. Hvis man tænker nogle få år frem i tiden, tror De så, at disse nye former for teknologi vil påvirke antallet af jobs? De kan benytte ét af svarene på dette kort. INTV: Vis kort 5 (13599). I høj grad vil forøge antallet af jobs [1] I nogen grad vil forøge antallet af jobs [2] Stort set ikke vil gøre nogen forskel, når det drejer sig om antallet af jobs [3] I nogen grad vil reducere antallet af jobs [4] I høj grad vil reducere antallet af jobs [5] Ved ikke (Læses ikke op) [6] [13599Sp7] Sp.7. Tror De, at indførelsen af ny teknologi i Danmark i de nærmeste år vil gøre arbejdet...? INTV: Læs op. Meget mere interessant [1] Lidt mere interessant [2] Hverken mere eller mindre interessant [3] Lidt mindre interessant [4] Meget mindre interessant [5] Ved ikke (Læses ikke op) [6] Copyright by In2itive Technologies A/S Error! Unknown switch argument. 6

7 [13599Sp8A] Sp.8A. Lad os antage, at De var i arbejde og kunne vælge mellem forskellige slags arbejde. Hvilke af følgende former for arbejde ville De da personligt vælge? Ville De helst være lønmodtager eller være selvstændig? Lønmodtager [1] Selvstændig [2] Ved ikke [3] [13599Sp8B] Sp.8B. Ville De vælge at arbejde på en lille virksomhed eller på en stor virksomhed? Arbejde på en lille virksomhed [1] Arbejde på en stor virksomhed [2] Ved ikke [3] [13599Sp8C] Sp.8C. Ville De vælge at arbejde i det private erhvervsliv eller være offentligt ansat? Arbejde i det private erhvervsliv [1] Være offentligt ansat [2] Ved ikke [3] Copyright by In2itive Technologies A/S Error! Unknown switch argument. 7

8 [13599Sp9] Sp.9. Hvis De på nuværende tidspunkt kunne bestemme, hvilken arbejdstid De helst ville have, hvad ville De så foretrække? INTV: Læs op, men ikke det i parentes. Dog hvis svarpersonen er i tvivl, så angiv timeantallet. Et fuldtidsjob (30 timer eller mere pr. uge) [1] Et deltidsjob (10-29 timer pr. uge) [2] Et job med mindre end 10 timer om ugen [3] Slet intet arbejde [4] [13599Sp10] Sp.10. Hvis De søgte aktivt, hvor nemt eller svært tror De så, det ville være for Dem at finde et arbejde, der svarede til Deres ønsker? Tror De, at det ville være...? INTV: Læs op. Meget nemt [1] Ret nemt [2] Hverken nemt eller svært [3] Ret svært [4] Meget svært [5] Ved ikke (Læses ikke op) [6] Copyright by In2itive Technologies A/S Error! Unknown switch argument. 8

9 [13599Sp11] Sp.11. Har De lige nu arbejde enten som lønmodtager eller som selvstændig erhvervsdrivende? INTV: Hvis svarpersonen er både selvstændig og lønmodtager, sættes kryds ud for det, som er hovedbeskæftigelsen. En studerende med et bijob på f.eks. 5 timer pr. uge er også lønmodtager. Ja, som lønmodtager [1] Ja, som selvstændig erhvervsdrivende [2] Nej [3] Continue If Not ( [13599Sp11] ='3' ) Else Goto Label 1 On Page 20 [13599Sp12] Sp.12. Hvis De har mere end ét job, skal De i besvarelsen af de følgende spørgsmål tage udgangspunkt i Deres hovedbeskæftigelse. Hvilket af følgende 3 udsagn dækker bedst Deres oplevelse af Deres arbejde? INTV: Vis kort 6 (13599). I mit job skal jeg kun arbejde så hårdt, som jeg selv vil [1] I mit job arbejder jeg hårdt, men ikke så hårdt, at det påvirker resten af min tilværelse [2] I mit job lægger jeg vægt på at yde det bedste stykke arbejde, jeg er i stand til, også selv om det sommetider kan påvirke resten af min tilværelse [3] Ved ikke [4] Copyright by In2itive Technologies A/S Error! Unknown switch argument. 9

10 [13599Sp13] Sp.13. Så vil jeg gerne have Dem til at tænke på det antal timer, De arbejder og på de penge, som De tjener i Deres hovedbeskæftigelse, inklusive 'normalt' overarbejde. Hvis De kun kunne vælge en af de følgende muligheder, hvilken ville De så foretrække? INTV: Læs op. Arbejde flere timer og tjene flere penge [1] Arbejde det samme antal timer som nu, og tjene de samme penge [2] Arbejde færre timer og tjene færre penge [3] Ved ikke [4] [13599Sp14A] Sp.14. Jeg vil nu læse nogle udsagn op for Dem, og så vil jeg gerne have Dem til at fortælle mig, hvor enig eller uenig De er, når det drejer sig om Deres hovedbeskætigelse. De kan bruge et af disse svar. INTV: Vis kort 2 (13599). Copyright by In2itive Technologies A/S Error! Unknown switch argument. 10

11 [13599Sp14B] Sp fortsat. Grid1 Mit ansættelsesforh old er meget sikkert [1] Min indkomst er høj [2] Mine muligheder for forfremmelse er store [3] Mit arbejde er interessant [4] Jeg kan arbejde selvstændigt [5] I mit arbejde kan jeg hjælpe andre mennesker [6] Mit arbejde er nyttigt for samfundet [7] 1. Helt enig [1] 2. Delvis enig [2] 3. Hverken enig eller uenig [3] 4. Delvis uenig [4] 5. Helt uenig [5] 6. Ved ikke [6] [13599Sp15A] Sp.15. Jeg læser nu nogle flere spørgsmål op for Dem om Deres arbejdsbetingelser, og De kan benytte følgende skala til Deres besvarelse. INTV: Vis kort 7 (13599). Copyright by In2itive Technologies A/S Error! Unknown switch argument. 11

12 [13599Sp15B] Sp fortsat. Grid1 Hvor ofte kommer De udmattet hjem fra arbejde? [1] Hvor ofte må De arbejde hårdt rent fysisk? [2] Hvor ofte oplever De Deres arbejde som stressende? [3] Hvor ofte udfører De farligt arbejde? [4] 1. Altid [1] 2. Ofte [2] 3. Sommetider [3] 4. Næsten aldrig [4] 5. Aldrig [5] 6. Ved ikke [6] Copyright by In2itive Technologies A/S Error! Unknown switch argument. 12

13 [13599Sp16] Sp.16. Jeg vil nu læse nogle udsagn op for Dem, og jeg vil bede Dem om at fortælle mig, hvilket udsagn, der bedst beskriver, hvordan Deres arbejdstid fastlægges. Med arbejdstid forstås her tiden fra De starter til De slutter arbejdet hver dag, og ikke det totale antal timer, som De arbejder om ugen eller om måneden. Vil De sige, at...? INTV: Læs op. Tidspunktet for start og slutning på mit arbejde besluttes af min arbejdsgiver og jeg kan ikke selv ændre dem [1] Inden for visse grænser kan jeg selv beslutte, hvornår jeg vil starte og afslutte mit arbejde [2] Jeg kan helt selv beslutte, hvornår jeg vil starte og afslutte mit arbejde [3] Ved ikke [4] [13599Sp17] Sp.17. Hvilket af følgende udsagn beskriver bedst, hvor De arbejder? INTV: Vis kort 8 (13599). Jeg plejer at arbejde på et sted, der er adskilt fra mit hjem, f.eks. på et kontor eller en fabrik [1] Jeg plejer at arbejde hjemme [2] Jeg plejer at arbejde hjemme en del af ugen, og resten af tiden på et sted, der er adskilt fra mit hjem [3] Jeg plejer at arbejde med skiftende arbejdssteder [4] Copyright by In2itive Technologies A/S Error! Unknown switch argument. 13

14 [13599Sp18] Sp.18. Hvilket af følgende udsagn kan bedst bruges til at beskrive Deres nuværende ansættelsesforhold? INTV: Vis kort 9 (13599). Det er et job helt uden formel ansættelseskontrakt/-brev [1] Det er et tidsbegrænset job, der varer under 12 måneder [2] Det er et tidsbegrænset job, der varer et år eller mere [3] Det er et job uden aftalt tidsbegrænsning [4] Ved ikke [5] [13599Sp19] Sp.19. Hvor mange af Deres tidligere arbejdserfaringer og/eller kvalifikationer kan De bruge i Deres nuværende arbejde. Er det...? INTV: Læs op. Næsten ingen [1] Nogle få [2] En del [3] Næsten alle [4] Ved ikke (Læses ikke op) [5] Copyright by In2itive Technologies A/S Error! Unknown switch argument. 14

15 [13599Sp20A1] Sp.20A. Nu vil jeg gerne have Dem til at tænke på de kvalifikationer, De rent faktisk bruger i Deres nuværende arbejde. Hvor vigtigt er dét, De har lært i skolen og på andre uddannnelsessteder? De kan bruge et af disse svar. INTV: Vis kort 10 (13599). Meget vigtigt [1] Vigtigt [2] Hverken vigtigt eller ikke vigtigt [3] Ikke vigtigt [4] Slet ikke vigtigt [5] Ved ikke [6] [13599Sp20B1] Sp.20B. - Og hvor vigtig er den oplæring eller de erfaringer, som De har opnået i Deres nuværende job eller tidligere job(s)? INTV: Vis kort 10 (13599). Meget vigtigt [1] Vigtigt [2] Hverken vigtigt eller ikke vigtigt [3] Ikke vigtigt [4] Slet ikke vigtigt [5] Ved ikke [6] Copyright by In2itive Technologies A/S Error! Unknown switch argument. 15

16 [13599Sp21] Sp.21. Hvordan vil De i almindelighed beskrive forholdene på Deres arbejdsplads: 1. Når det gælder forholdet mellem ledelsen og de ansatte? 2. - Og hvordan vil De beskrive forholdet mellem de ansatte indbyrdes? INTV: Vis kort 11 (13599). Grid1 1. Mellem ledelsen og de ansatte [1] 2. Mellem de ansatte indbyrdes [2] 1. Meget godt [1] 2. Ret godt [2] 3. Hverken godt eller dårligt [3] 4. Ret dårligt [4] 5. Meget dårligt [5] 6. Ved ikke [6] [13599Sp22] Sp.22. Hvor tilfreds eller utilfreds er De i Deres nuværende hovedbeskæftigelse? INTV: Vis kort 12 (13599). Særdeles tilfreds [1] Meget tilfreds [2] Ret tilfreds [3] Hverken tilfreds eller utilfreds [4] Ret utilfreds [5] Meget utilfreds [6] Særdeles utilfreds [7] Ved ikke [8] Copyright by In2itive Technologies A/S Error! Unknown switch argument. 16

17 [13599Sp23A] Sp.23. Jeg vil nu læse nogle udsagn op, og jeg vil bede Dem om at fortælle mig, hvor enig eller uenig De er i hvert af følgende udsagn? De kan bruge et af disse svar. INTV: Vis kort 2 (13599). Copyright by In2itive Technologies A/S Error! Unknown switch argument. 17

18 [13599Sp23B] Sp fortsat. Grid1 Jeg er villig til at arbejde mere, end det kræves, for at det firma eller den organisation, som jeg arbejder for, kan klare sig [1] Jeg er stolt af at arbejde for mit firma eller organisation [2] Hvis jeg fik muligheden, ville jeg skifte mit nuværende arbejde ud med noget andet [3] Jeg ville sige nej tak til et andet og klart bedre betalt job, for at blive hos mit nuværende firma eller organisation [4] Jeg er stolt af den slags arbejde, jeg laver [5] 1. Helt enig [1] 2. Delvis enig [2] 3. Hverken enig eller uenig [3] 4. Delvis uenig [4] 5. Helt uenig [5] 6. Ved ikke [6] Copyright by In2itive Technologies A/S Error! Unknown switch argument. 18

19 [13599Sp24] Sp.24. Cirka hvor mange dage har De været fraværende fra Deres arbejde i løbet af de seneste 6 måneder? Her skal De IKKE medregne ferie eller perioder med arbejdsløshed. Mere end 20 dage [1] dage [2] 6-10 dage [3] 1-5 dage [4] Ingen [5] Ved ikke [6] [13599Sp25] Sp.25. Hvor sandsynligt er det, alt i alt, at De i løbet af de kommende 12 måneder vil forsøge at finde et arbejde inden for et andet firma eller en anden organisation? Er det...? INTV: Læs op. Højst sandsynligt [1] Sandsynligt [2] Usandsynligt [3] Meget usandsynligt [4] Ved ikke (Læses ikke op) [5] Copyright by In2itive Technologies A/S Error! Unknown switch argument. 19

20 [13599Sp26] Sp.26. I hvilken grad, om overhovedet, er De bekymret for muligheden for at miste Deres nuværende job? INTV: Læs op. Jeg bekymrer mig en hel del [1] Jeg bekymrer mig i nogen grad [2] Jeg bekymrer mig kun lidt [3] Jeg bekymrer mig slet ikke [4] Ved ikke (Læses ikke op) [5] Label 1 Continue If [13599Sp11] ='3' Else Goto Form [13599Sp35] On Page 24 [13599Sp27] Sp.27. Har De nogensinde haft lønnet arbejde i mere end et år? Ja [1] Nej [2] Continue If [13599Sp27] ='1' Else Goto Form [13599Sp30] On Page 21 [13599Sp28] Sp.28. I hvilket år ophørte Deres seneste arbejde? INTV: Notér de sidste to cifre. OpenNumeric1 : Copyright by In2itive Technologies A/S Error! Unknown switch argument. 20

21 [13599Sp29] Sp.29. Hvad var den vigtigste grund til, at Deres job ophørte? INTV: Vis kort 13 (13599). Jeg nåede pensionsalderen [1] Jeg valgte selv at trække mig tidligere tilbage [2] Jeg trak mig tidligere tilbage, men det var ikke mit valg [3] Jeg blev uarbejdsdygtig [4] Arbejdspladsen blev lukket [5] Jeg blev afskediget [6] Ansættelsesforholdet eller kontrakten udløb [7] Familiemæssige forpligtelser [8] Jeg blev gift [9] Ved ikke/andet [10] [13599Sp30] Sp.30. Vil De gerne have et erhvervsarbejde, enten nu eller i fremtiden? Ja [1] Nej [2] Ved ikke [3] [13599Sp31] Sp.31. Hvor stor eller lille sandsynlighed tror De, der er for, at De kunne finde et arbejde? Er det...? INTV: Læs op. Højst sandsynligt [1] Sandsynligt [2] Usandsynligt [4] Meget usandsynligt [5] Ved ikke [6] Copyright by In2itive Technologies A/S Error! Unknown switch argument. 21

22 [13599Sp32] Sp.32. Søger De efter et arbejde lige nu? Ja [1] Nej [2] [13599Sp33A] Sp.33. Har De inden for de sidste 12 måneder gjort noget af følgende for at få et arbejde? INTV: Læs punkterne op et for et, og hvis der svares ja, spørg da, hvor mange gange. Copyright by In2itive Technologies A/S Error! Unknown switch argument. 22

23 [13599Sp33B] Sp fortsat. Grid1 Er De blevet skrevet op på arbejdsformidlingen (AF)? [1] Er De blevet skrevet op i et privat arbejdsformidlingsbureau? [2] Har De svaret på stillingsannoncer? [3] Har de selv annonceret efter arbejde i aviser eller blade? [4] Har De henvendt Dem direkte til en arbejdsgiver? [5] Har De bedt familie, venner eller kolleger om at hjælpe Dem med at finde et arbejde? [6] 1. Nej [1] 2. Ja, 1 eller 2 gange [2] 3. Ja, mere end 2 gange [3] Copyright by In2itive Technologies A/S Error! Unknown switch argument. 23

24 [13599Sp34] Sp.34. Hvad lever De af i øjeblikket? Jeg tænker på, hvorfra De får penge til mad, tøj, husleje osv. INTV: Vis kort 14 (13599) - Kun ét svar: Den vigtigste kilde. Pension (offentlig eller privat) [1] Arbejdsløshedsunderstøttelse [2] ÆÆgtefælle eller samlever [3] Andre familiemedlemmer [4] Bistandshjælp [5] Lidt arbejde en gang imellem [6] Andet [7] [13599Sp35] Sp.35. Hvad er Deres civilstand? INTV: Hvis svarpersonen er samboende, krydses af ud for 'Enlig, aldrig gift' - dog ikke, hvis svarpersonen er f.eks. fraskilt på grund af tidligere forhold; så anføres svarpersonen her. Gift [1] Enke(mand) [2] Fraskilt [3] Separeret [4] Enlig, aldrig gift [5] Ved ikke [6] Continue If Not ( [13599Sp35] ='1' ) Else Goto Form [13599Sp37] On Page 25 Copyright by In2itive Technologies A/S Error! Unknown switch argument. 24

25 [13599Sp36] Sp.36. Er De samboende med fast partner? Ja [1] Nej [2] Ved ikke [3] [13599Sp37] Sp.37. Hvor mange år har De gået i skole? Her tænkes på folkeskole, gymnasium og videregående uddannelse, men ikke erhvervspraktik. Antal år angivet ovenfor [1] Ved ikke [2] OpenNumeric1 : Info2 INTV: Notér år: Hvis ""ved ikke"" skriv 0 Copyright by In2itive Technologies A/S Error! Unknown switch argument. 25

26 [13599Sp38] Sp.38. Hvilken af disse beskrivelser passer bedst på Deres situation? INTV: Vis kort 15 (13599). - Kun ét svar. Fuldtidsbeskæftiget (30 timer eller mere pr. uge) [1] Deltidsbeskæftiget (10-29 timer pr. uge) [2] Mindre end deltidsbeskæftiget (Mindre end 10 timer pr. uge) [3] Midlertidigt fraværende (syg o.l.) [4] Midlertidigt fraværende (barsels-, forældre-, udd.orlov fra arbejdet [5] Medhjælpende ægtefælle [6] Arbejdsløs (herunder på orlov fra arbejdsløshed) [7] Lærling/elev (med løn) [8] Skoleelev (uden løn) [9] Studerende (uden løn) [10] På efterløn/overgangsydelse [11] Folkepensionist, alderspensionist [12] Hjemmegående husmor (som ikke tilhører en af de øvrige kategorier) [13] Førtidspensionist [14] Andre uden for arbejdsstyrken [15] Ved ikke [16] Continue If [13599Sp38] In '1','2','3','4','5','6' Else Goto Form [13599Sp44] On Page 28 [13599Sp39] Sp.39. Hvad er Deres ugentlige arbejdstid (normalt)? Svar angivet ovenfor [1] Nægter [2] Ved ikke [3] Info2 INTV: Notér timer: Hvis ""nægter"" eller ""ved ikke"" skriv 0 OpenNumeric1 : Copyright by In2itive Technologies A/S Error! Unknown switch argument. 26

27 [13599Sp40] Sp.40. Hvad er Deres stilling? INTV: Husk nøje beskrivelse. Hvis der f.eks. bliver svaret smed, så probe på hvilken slags smed (kleinsmed, selvstændig smed eller lignende). OpenText1 : [13599Sp41] Sp.41. Leder De eller er De ansvarlig for andres arbejde? Ja [1] Nej [2] Nægter [3] Ved ikke [4] [13599Sp42] Sp.42. Er De privat ansat, offentligt ansat eller selvstændig? Her tænkes på Deres hovedbeskæftigelse. Offentligt ansat [1] Arbejder for offentligt ejet firma [2] Privat ansat, herunder medhjælpende ægtefælle [3] Selvstændig [4] Andet [5] Ved ikke [6] Continue If [13599Sp42] ='4' Else Goto Form [13599Sp44] On Page 28 Copyright by In2itive Technologies A/S Error! Unknown switch argument. 27

28 [13599Sp43] Sp.43. Har de nogle ansatte? INTV: Hvis Ja: Hvor mange? OpenNumeric1 : Ja, antal anført ovenfor [1] Nej [2] Ved ikke [3] Info2 INTV: Notér antal ansatte: Hvis ""nej"" eller ""ved ikke"" skriv 0 [13599Sp44] Sp.44. Er De medlem af en fagforening? Ja [1] Nej [2] Ved ikke [3] Copyright by In2itive Technologies A/S Error! Unknown switch argument. 28

29 [13599Sp45] Sp.45. Hvilken af disse beskrivelser passer bedst på Deres eventuelle ægtefælle/samlever? INTV: Vis kort 15 (13599) - Kun ét svar. Fuldtidsbeskæftiget (30 timer eller mere pr. uge) [1] Deltidsbeskæftiget (10-29 timer pr. uge) [2] Mindre end deltidsbeskæftiget (Mindre end 10 timer pr. uge) [3] Midlertidigt fraværende (syg o.l.) [4] Midlertidigt fraværende (barsels-, forældre-, udd.orlov fra arbejdet [5] Medhjælpende ægtefælle [6] Arbejdsløs (herunder på orlov fra arbejdsløshed) [7] Lærling/elev (med løn) [8] Skoleelev (uden løn) [9] Studerende (uden løn) [10] På efterløn/overgangsydelse [11] Folkepensionist, alderspensionist [12] Hjemmegående husmor (som ikke tilhører en af de øvrige kategorier) [13] Førtidspensionist [14] Andre uden for arbejdsstyrken [15] Ved ikke [16] Har ingen ægtefælle/samlever [17] Continue If [13599Sp45] IsSubset '1','2','3','4','5','6' Else Goto Form [13599Sp47A] On Page 30 [13599Sp46] Sp.46. Hvad er hans/hendes stilling? INTV: Probe på en nøjagtig beskrivelse. OpenText1 : Copyright by In2itive Technologies A/S Error! Unknown switch argument. 29

30 [13599Sp47A] Sp.47A. Er De medlem af Folkekirken eller et andet religiøst trossamfund? Hvis ja: Hvilket? Nej, ikke medlem af noget religiøst trossamfund [1] Ja, Folkekirken [2] Ja, Katolsk [3] Ja, Jødisk [4] Ja, Muslimsk [5] Andet, noter [6] Ved ikke [7] Continue If [13599Sp47A] ='6' Else Goto Form [13599Sp48] On This Page [13599Sp47B] Sp fortsat. OpenText1 : [13599Sp48] Sp.48. Hvor ofte går De til gudstjeneste? En gang om ugen eller mere [1] 2-3 gange om måneden [2] En gang om måneden [3] Flere gange om året [4] Sjældnere [5] Aldrig [6] Nægter [7] Ved ikke [8] Copyright by In2itive Technologies A/S Error! Unknown switch argument. 30

31 [13599Sp49] Sp.49. Man taler nogle gange om, at der findes forskellige socialgrupper eller samfundsklasser. Hvis De selv skulle placere Dem i en sådan samfundsklasse, hvilken af disse skulle det så være? INTV: Vis kort 16 (13599). Underklassen [1] Arbejderklassen [2] Middelklassen [3] Højere middelklasse [4] Overklassen [5] Ved ikke [6] Ingen af disse [7] [13599Sp50A1] Sp.50A. I hvilket land er De selv født? INTV: Her tænkes på den etniske baggrund - og ikke på om man er kommet til verden på en ferie eller en udstationering. INTV: Vis kort 17 (13599). Danmark [1] Sverige [2] Norge [3] Tyskland [4] England [5] USA [6] Andet, notér: [7] Continue If [13599Sp50A1] ='7' Else Goto Form [13599Sp50B1] On Page 32 Copyright by In2itive Technologies A/S Error! Unknown switch argument. 31

32 [13599Sp50A2] Sp.50A. - fortsat. Andet, notér: OpenText1 : [13599Sp50B1] Sp.50B. I hvilket land er Deres far født? INTV: Her tænkes på den etniske baggrund - og ikke på om man er kommet til verden på en ferie eller en udstationering. INTV: Vis kort 17 (13599). Danmark [1] Sverige [2] Norge [3] Tyskland [4] England [5] USA [6] Andet, notér: [7] Continue If [13599Sp50B1] ='7' Else Goto Label 2 On Page 33 [13599Sp50B2] Sp.50B. - fortsat. Andet, notér: OpenText1 : Copyright by In2itive Technologies A/S Error! Unknown switch argument. 32

33 Label 2 Info K.1. Køn. Single Mand [1] Kvinde [2] [K2] Info K.2. Hvilket år er De født? INTV: Noter alle 4 cifre. Numeric : OBS!!!!! Vær opmærksom på det er alle 4 cifre [k24] K.24. Antal personer i husstanden? 1 person [1] 2 personer [2] 3 personer [3] 4 personer [4] 5 personer [5] 6 personer eller flere [6] Const Integer: AntalPers = Prec2numb([k24]) Continue If [k24] ='1' Else Goto Card [K26] On Page 24 Set [K26] = '1' Goto Label 2 On Page 21 Copyright by In2itive Technologies A/S Error! Unknown switch argument. 33

34 [K26] K.26. Antal personer i husstanden på 13 år og derover. 1 person [1] 2 personer [2] 3 personer [3] 4 personer [4] 5 personer [5] 6 personer eller flere [6] Const Integer: Antal13år+ = Prec2numb([K26]) Continue If [Antal13år+] >[AntalPers] Else Goto Label 2 On Page 21 Rollback To [K26] Label 2 Continue If [k24] ='1' Else Goto Card [K22] On Page 28 Set [K22] = '1' Goto Label 3 On This Page [K22] Info K.22. Hjemmeboende børn af husstanden. Multi Ingen hjemmeboende børn [1;] Børn 0-2 år [2] Børn 3-6 år [3] Børn 7-12 år [4] Børn år [5] Børn år [6] Børn 20 år og derover [7] Continue If '1' In [K22] And ItemCount([K22]) > 1 Else Goto Label 3 On This Page Rollback To [K22] Label 3 Copyright by In2itive Technologies A/S Error! Unknown switch argument. 34

35 [K12] K.12. Hvad er Deres erhverv? Hvis p.t. arbejdsløs eller orlov, så spørg også om erhverv inden dette. Multi1 Arbejder, ufaglært (ej specialarbejder) [1] Arbejder, ufaglært (specialarbejder) [2] Arbejder, faglært [3] Funktionær/Tjenestemand, lavere [4] Funktionær/Tjenestemand, højere [5] Selvstændig landbruger [6] Selvstændig detailh/håndværksmester [7] Selvstændig iøvrigt [8] Lærling/Elev/Studerende [9] Ude af erhverv (pensionist/førtidspensionist/efterløn) [10] Gift kvinde uden erhverv [11] Medhjælpende ægtefælle [12] [k12x] K.12 Er De pt. arbejdsløs eller på orlov (forældre-, uddannelse-, sabbat- o.l.) På orlov (forældre-, uddannelse-, sabbat- o.l.) [1] P.t. arbejdsløs [2] Nej [3] Copyright by In2itive Technologies A/S Error! Unknown switch argument. 35

36 [K34] K.34. Hvad er Deres indkomst - dvs. før skat? INTV: Vis kort K1 (kriterie) A. Under kr. [1] B kr. [2] C kr. [3] D kr. [4] E kr. [5] F kr. [6] G kr. [7] H kr. [8] I kr. og derover [9] Vil ikke svare/ved ikke [10] Continue If [k24] ='1' Else Goto Card [K36] On This Page Set [K36] = [K34] Goto Card [K40] On Page 37 [K36] K.36. Hvad er husstandens samlede årsindkomst - brutto - dvs. før skat? INTV: Vis kort K1 (kriterie) A. Under kr. [1] B kr. [2] C kr. [3] D kr. [4] E kr. [5] F kr. [6] G kr. [7] H kr. [8] I kr. og derover [9] Vil ikke svare/ved ikke [10] Copyright by In2itive Technologies A/S Error! Unknown switch argument. 36

37 [K40] Info K.40. Egen uddannelse. A. Skole 7 år eller kortere [1] B. Skole 8/9 år mellemskole [2] C. Realeksamen/10.klasse [3] D. Studentereksamen/HF-eksamen [4] E. Vil ikke svare [5] [K41] K.41. Hvilken uddannelse har De udover skoleuddannelsen? Multi1 E. Grundlæggende erhvervsuddannelse [1] F. Afsluttet erhvervsuddannelse [2] G. Højere uddannelse af kort varighed [3] H. Højere uddannelse af mellemlang varighed [4] I. Højere uddannelse af lang varighed [5] Ingen [6;] [KB] K.B. Hvad er Deres postnummer? Number1 : Copyright by In2itive Technologies A/S Error! Unknown switch argument. 37

38 [k50] K.50. Hvilket parti stemte De på sidste gang, der var folketingsvalg (den 21. september 1994)? INTV: Vis kort x - husk at bruge rulleskakten. A Socialdemokratiet [1] B Det Radikale Venstre [2] C Det Konservative Folkeparti [3] D Centrumdemokraterne [4] F Socialistisk Folkeparti [5] Q Kristeligt Folkeparti [6] V Venstre [7] Z Fremskridtspartiet [8] Ø Enhedslisten [9] Andet parti [10] Stemte ikke/stemte blankt [11] Havde ikke stemmeret [12] Vil ikke svare [13] Ved ikke [14] Copyright by In2itive Technologies A/S Error! Unknown switch argument. 38

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Denmark

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Denmark ISSP 1998 Religion II - Questionnaire - Denmark [16345info1] De næste spørgsmål handler om Deres holdninger til nogle forskellige ting i tilværelsen. For en del af spørgsmålene vil vi vise Dem et kort,

Læs mere

Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009

Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009 + 0 IP. nr.: Int. nr.: Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om at udfylde alle spørgsmål og aflevere skemaet retur

Læs mere

Om at være borger i Danmark

Om at være borger i Danmark + 0 IP. nr.: Int. nr.: Om at være borger i Danmark Us. 5708 November - December 2004 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om at udfylde alle spørgsmål og aflevere

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire

Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire Løbenr. MILJØ Aalborg Universitet Februar 2001 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem.

Læs mere

Denmark ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire

Denmark ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire Denmark ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire + 0 IP. nr.: Int. nr.: Danskerne og fritidslivet Us. 5889 April 2008 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede

Læs mere

Familieliv i Danmark. Spørgeskema

Familieliv i Danmark. Spørgeskema IP. nr.: Intv. nr.: Familieliv i Danmark Spørgeskema Socialforskningsinstituttet Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet Us. nr. 5592-1 November 2002 1 2 1. Vi vil gerne starte

Læs mere

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk.

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk. Infotekst 1: De første handler om dit nærmiljø og dit netværk. 1. Hvilken slags bolig bor du i? Lejet lejlighed Rækkehus, kædehus, villa, parcelhus, landbrugsejendom Ejerlejlighed Andelslejlighed Lejet

Læs mere

Danskerne stoler ikke på eliten

Danskerne stoler ikke på eliten Danskerne stoler ikke på eliten Næsten 60 % af danskerne tror at korruptionen er størst i blandt politikere, direktører i det private og embedsmænd i det offentlige. ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET

Læs mere

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk.

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk. Infotekst 1: De første handler om dit nærmiljø og dit netværk. 1. Hvilken slags bolig bor du i? Lejet lejlighed Rækkehus, kædehus, villa, parcelhus, landbrugsejendom Ejerlejlighed Andelslejlighed Lejet

Læs mere

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ MAND... 2: 1 KVINDE...

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ MAND... 2: 1 KVINDE... NÅR VI SPØRGER TIL DERES HOLDNING TIL KOMMUNEN, ER DET DERES BOPÆLSKOMMUNE VI MENER, ALTSÅ KOMMUNENS NAVN, OG IKKE KOMMUNERNE I ALMINDELIGHED. KØN MAND... 2: 1 KVINDE... 2 HVAD ER DERES ALDER? +-+-+ 3:

Læs mere

Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire

Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire IP.nr.: Int.nr.: Sociale forhold og personlig netværk Spørgeskema Socialforskningsinstituttet Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet

Læs mere

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte)

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte) Danskernes tryghed Endeligt skema DK2004-283 X:\Kunder og Job\Kunder\Advice Analyse\Ordrer\DK2004-283\Dk2004-283\Endeligt skema.doc Last printed: 06-12-2004 10:44 Tekniske specifikationer: De oprindelige

Læs mere

Denmark ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire

Denmark ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire Denmark ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire Velkommen til ISSP 2014 - Om at være borger i Danmark Hvad er din holdning? Ofte diskuteres danskernes holdninger til forskellige dele af vores samfund. Men

Læs mere

The Nielsen Company. Arbejdstimer pr. uge Absolutte tal/lodret %-beregning. Microsoft. Behovsanalyse blandt PC brugere. Online Uge 45-46 2008

The Nielsen Company. Arbejdstimer pr. uge Absolutte tal/lodret %-beregning. Microsoft. Behovsanalyse blandt PC brugere. Online Uge 45-46 2008 Sp.01 Hvor mange timer arbejder du ca. om ugen? Mindre end 25 timer Ca. 25 timer Mere end 25 timer Arbejder ikke fx. orlov, barsel, pensioneret m.m. Arbejdstimer pr. uge Absolutte tal/lodret %-beregning

Læs mere

Working Paper - Department of Economics, Politics and Public Administration, Aalborg University

Working Paper - Department of Economics, Politics and Public Administration, Aalborg University Working Paper - Department of Economics, Politics and Public Administration, Aalborg University Technical report ISSP 2001 Social Networks Mette Tobiasen ISSN 1396-3503 2005:2 IP.nr.: Int.nr.: Sociale

Læs mere

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken 43 procent af de vælgere, der ved seneste valg stemte borgerligt, mener, at blå blok trænger til at komme i opposition. Det fremgår af en meningsmåling, som

Læs mere

Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire

Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire 0 + IP.nr.: Int.nr.: OM DET AT VÆRE DANSK Spørgeskema Institut for økonomi, politik og forvaltning, Aalborg Universitet & Socialforskningsinstituttet

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema ESS 6. runde, 2012 INDHOLDSFORT5EGNELSE

Forevisningskort til hovedskema ESS 6. runde, 2012 INDHOLDSFORT5EGNELSE ESS DOCUMENT DATE: 17.12.2012 Forevisningskort til hovedskema ESS 6. runde, 2012 INDHOLDSFORT5EGNELSEE US NR.: 4527 Indsamlingsperiode: 2013 Us.4527 runde 6 Spørgsmål: A1, A2 KORT 1 Slet ingen tid Mindre

Læs mere

Løbenr. LIGHED - ULIGHED. Aalborg Universitet. November 2000

Løbenr. LIGHED - ULIGHED. Aalborg Universitet. November 2000 Løbenr. _ LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

Forældreundersøgelse

Forældreundersøgelse Forældreundersøgelse Grafrapport August 2014 Sp.1 I hvilket land er du født? 10 9 9 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2% 2% 2% Danmark Vestligt land Østeuropæisk land Andet Forældre (n=1007) Kvinde (n=477) Mand (n=530)

Læs mere

KB_logo. Gender. BirthYear. Region. Denne undersøgelse laver vi på vegne af Kræftens Bekæmpelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født?

KB_logo. Gender. BirthYear. Region. Denne undersøgelse laver vi på vegne af Kræftens Bekæmpelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? KB_logo Denne undersøgelse laver vi på vegne af Kræftens Bekæmpelse. Gender Hvad er dit køn? Kvinde Mand BirthYear Hvilket år er du født? Region Hvilken region er du bosat i? Region Hovedstaden Region

Læs mere

Danske chefer ansætter venner og familie

Danske chefer ansætter venner og familie Danske chefer ansætter venner og familie Nepotisme trives på danske arbejdspladser hver ottende har oplevet at en chef ansatte en ven eller familiemedlem og hver femte har set en kollega gøre det samme.

Læs mere

"50+ i Europa" Helbred, aldring og pensionsforhold i Europa

50+ i Europa Helbred, aldring og pensionsforhold i Europa Agency Logo Husstands-ID 1 2 0 0 Person-ID Dato for interview: Interviewer nr: Interviewpersons FORnavn "50+ i Europa" Helbred, aldring og pensionsforhold i Europa 2006 Spørgeskema som De selv udfylder

Læs mere

Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats

Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats Seniorerne er upåvirkede af debatten om mangel på arbejdskraft - kun hver fjerde 55-59 årige har således planer om at arbejde, til de bliver 65. ANALYSE-BUREAU

Læs mere

«ID» - «EXTERNKE» Undersøgelse om danskernes holdning til miljø og økologi

«ID» - «EXTERNKE» Undersøgelse om danskernes holdning til miljø og økologi Undersøgelse om danskernes holdning til miljø og økologi 1 1a. Hvilket af disse politiske spørgsmål, mener du, er det vigtigste for Danmark i dag? q Sundhed q Uddannelse q Kriminalitet q Miljø q Indvandring

Læs mere

Denmark ISSP 2005 Work Orientations III Questionnaire

Denmark ISSP 2005 Work Orientations III Questionnaire Denmark ISSP 2005 Work Orientations III Questionnaire + 0 IP. nr.: Danskernes arbejdsliv Us. nr. 5780 Maj-juni 2006 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

KB_logo. Gender. BirthYear. Region. Denne undersøgelse bliver lavet på vegne af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Hvad er dit køn?

KB_logo. Gender. BirthYear. Region. Denne undersøgelse bliver lavet på vegne af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Hvad er dit køn? KB_logo Denne undersøgelse bliver lavet på vegne af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Gender Hvad er dit køn? Kvinde Mand BirthYear Hvilket år er du født? Region Hvilken region er du bosat i? Region Hovedstaden

Læs mere

Arbejde, ledighed og tilbagetrækning 2006-2008

Arbejde, ledighed og tilbagetrækning 2006-2008 Arbejde, ledighed og tilbagetrækning 2006-2008 Teknisk rapport Modul 4 David Hedegaard Andersen CCWS Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Aalborg Universitet August 2008 Arbejde og tilbagetrækning

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Danskerne og fritidslivet

Danskerne og fritidslivet IP. nr.: Danskerne og fritidslivet Us. 5831 Januar 2008 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede Dem om at udfylde alle spørgsmål og aflevere skemaet retur i vedlagte svarkuvert.

Læs mere

LÆR AT TACKLE angst og depression

LÆR AT TACKLE angst og depression LÆR AT TACKLE angst og depression Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder

Læs mere

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Opstart: Del 1 Sundhedsstyrelsen Og NIRAS Konsulenterne 2 Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Når du skal i gang med at tabe dig, er der mange ting, du skal tænke

Læs mere

Lars Løkke kan halvere Venstre

Lars Løkke kan halvere Venstre Lars Løkke kan halvere Venstre Kun hver fjerde vælger forventer, at Anders Fogh Rasmussen står i spidsen for Venstre ved næste Folketingsvalg. Hvis kronprins Lars Løkke Rasmussen overtager, vil kun hver

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Denmark ZA4881 Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH 241 INFORMATION SOCIETY Q1. Jeg vil nu oplæse en liste over fritidsaktiviteter.

Læs mere

Borgerlige vælgere vilde med Obama

Borgerlige vælgere vilde med Obama Borgerlige vælgere vilde med Obama Kun hver 4. danske vælger mener valget mellem Obama og McCain er uden betydning for Danmark og langt de fleste også borgerlige ville stemme på Obama. Kun 6 % synes Bush

Læs mere

Danskerne må give op før pensionsalderen

Danskerne må give op før pensionsalderen Danskerne må give op før pensionsalderen De fleste under 45 år regner ikke med at kunne arbejde så længe, som det bliver nødvendigt, hvis efterlønnen afskaffes. Det viser undersøgelse foretaget for Ugebrevet

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Januar 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til

Læs mere

PR-analyse om psykisk sygdom - SUF Københavns Kommune. 11. feb 2016

PR-analyse om psykisk sygdom - SUF Københavns Kommune. 11. feb 2016 t PR-analyse om psykisk sygdom - SUF Københavns Kommune 20204 20204 11. feb 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser...

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

RESSOURCEPROFIL. Måned: År:

RESSOURCEPROFIL. Måned: År: RESSOURCEPROFIL Måned: År: Navn: Cpr.nr.: - Adresse: Nationalitet: Skolegang Her skal du fortælle, hvor mange år du har gået i skole i dit hjemland og i Danmark. Børneskole i hjemlandet: år. Har du mere

Læs mere

København, 27. maj 2009. Polske lønmodtagere i Storkøbenhavn - kvalifikationer og opholdsmønstre

København, 27. maj 2009. Polske lønmodtagere i Storkøbenhavn - kvalifikationer og opholdsmønstre Polske lønmodtagere i Storkøbenhavn - kvalifikationer og opholdsmønstre Disposition: Introduktion til undersøgelsen Undersøgelsesdesign Resultater Polakkernes motivation og mobilitet Polakkernes opholdsmønstre

Læs mere

ZA5055. European Election Voter Study 2009. Country Questionnaire Denmark

ZA5055. European Election Voter Study 2009. Country Questionnaire Denmark ZA5055 European Election Voter Study 2009 Country Questionnaire Denmark 2009 EES VOTER SURVEY MASTER QUESTIONNAIRE TEMPLATE (DENMARK) Q1. Hvilket problem synes du er det vigtigste i Danmark i øjeblikket?

Læs mere

Skema: Præ Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH

Skema: Præ Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH Label Dato Kære patient Du er blevet henvist til vurdering for behandling med rygmarvsstimulation (SCS) eller perifer nervestimulation (PNS) for dine smerter. Som led i undersøgelsen og den senere opfølgning

Læs mere

ZA5909. Flash Eurobarometer 398 (Working Conditions) Country Questionnaire Denmark

ZA5909. Flash Eurobarometer 398 (Working Conditions) Country Questionnaire Denmark ZA909 Flash Eurobarometer 98 (Working Conditions) Country Questionnaire Denmark FL 98 - Working Conditions - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens

Læs mere

December Familie og kønsroller i Danmark + Sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark. Spørgeskema

December Familie og kønsroller i Danmark + Sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark. Spørgeskema December 2012 Familie og kønsroller i Danmark + Sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark Spørgeskema ISSP 2012 1. Vi vil gerne starte med nogle spørgsmål om kvinder. I hvor høj grad er du enig eller i følgende

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: September 2008 Projektnummer: 55864 Rapportering: Oktober 2008 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Alle. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen.

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Alle. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen. Q5. Ryger du? Q2. Køn Mand Kvinde Q1. Alder 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Q3. Region Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Ja, mindst en gang om ugen Ja,

Læs mere

Monitorering af rygevaner, 2004 Frekvenstabeller Alle respondenter

Monitorering af rygevaner, 2004 Frekvenstabeller Alle respondenter Monitorering af rygevaner, 2004 Frekvenstabeller Alle respondenter 1. Alder? 13-14 år 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år eller ældre 131 2,9 292 6,4 662 14,5 832 18,2 766 16,7

Læs mere

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29.

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. april 2016, 05:00 Del: Faglærte og ufaglærte arbejdere er dem, der har

Læs mere

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er tre gange så positive over for besparelser, hvis de tror, forslaget kommer fra det parti, de selv stemmer på. Det viser svar

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Dansk Folkeparti står foran en krise

Dansk Folkeparti står foran en krise Dansk Folkeparti står foran en krise To ud af tre vælgere - og over halvdelen af Venstres vælgere - ønsker mindre til Dansk Folkeparti. Kun inden for ældreplitik vurderer flertallet at DF har positiv.

Læs mere

NOTAT. Bilag med udgåede spørgsmål fra spørgerammen 2008

NOTAT. Bilag med udgåede spørgsmål fra spørgerammen 2008 NOTAT Bilag med udgåede spørgsmål fra spørgerammen 2008 Den 9. marts 2012 Sagsnr.: 2012/0004537 Dok.nr.: 2012/0004537-2 Ledelsesstaben Af dette bilag fremgår, hvilke spørgsmål der er udeladt i den kommende

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Spørgeskema om efter- og videreuddannelse

Spørgeskema om efter- og videreuddannelse Spørgeskema om efter- og videreuddannelse Kære spørgeskemaudfylder Dette skema indeholder en række spørgsmål om den efter- og videreuddannelse, som du har deltaget i gennem kalenderåret 1996. Med efter-

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Kendskab til Smiley-ordningen

Kendskab til Smiley-ordningen Kendskab til Smiley-ordningen Side 1 K.1. Køn K.2. Alder K.46. Geografi Mand Kvinde 15-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år eller derover Hovedstadsområdet Øerne i øvrigt Århus Amt Jylland i øvrigt Sp.1.

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Kvinder. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Kvinder. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen Q5. Ryger du? Q2. Køn Mand Kvinde Q1. Alder 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Q3. Region Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Ja, mindst en gang om ugen Ja,

Læs mere

ANALYSEBUREAUET OGTAL ANALYSEBUREAUET OGTAL EU-OPSTILLING UNDERSØGELSE AF EU-OPSTILLING FOR ENHEDSLISTEN

ANALYSEBUREAUET OGTAL ANALYSEBUREAUET OGTAL EU-OPSTILLING UNDERSØGELSE AF EU-OPSTILLING FOR ENHEDSLISTEN ANALYSEBUREAUET OGTAL ANALYSEBUREAUET OGTAL EU-OPSTILLING UNDERSØGELSE AF EU-OPSTILLING FOR ENHEDSLISTEN EU-OPSTILLING 2013 EU opstilling 2013 Undersøgelse af EU opstilling for Enhedslisten Udarbejde af:

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Mænd. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen.

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Mænd. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen. Q5. Ryger du? Q2. Køn Mand Kvinde Q1. Alder 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Q3. Region Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Ja, mindst en gang om ugen Ja,

Læs mere

Børneundersøgelse Grafrapport August 2014

Børneundersøgelse Grafrapport August 2014 Børneundersøgelse Grafrapport August 2014 10 9 8 9 Har du børn mellem 7 og 14 år? Base: Før screening (n=2084) 7 4 8% Ja Nej 2 Må vi stille dit barn nogle spørgsmål sammen med dig? Base: Før screening

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

RAPPORT Ishøj kommune - borgerundersøgelse

RAPPORT Ishøj kommune - borgerundersøgelse RAPPORT Ishøj kommune - borgerundersøgelse Rapporteringsmåned: December 2007 Kunde: Ishøj kommune TNS Gallup INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 3 2 DATAGRUNDLAG 4 3 HOVEDKONKLUSIONER 5 3.1 KOMMUNIKATION

Læs mere

ZA4454. Flash Eurobarometer 189b White Paper on Communication - Decision Maker. Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4454. Flash Eurobarometer 189b White Paper on Communication - Decision Maker. Country Specific Questionnaire Denmark ZA4454 Flash Eurobarometer 189b White Paper on Communication - Country Specific Questionnaire Denmark Flash EB 189 White Paper on Communication Questionnaire Godmorgen/godaften, mit navn er..., og jeg

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2011 Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

Uddannelse. 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse?

Uddannelse. 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? Uddannelse 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? 2. Hvor tilfreds eller utilfreds er du med adgangen til kompetencegivende uddannelser i dit område? Med "dit område" menes i rimelig køreafstand.

Læs mere

Final Report: Danish Labour Force Survey ad hoc module 2005 on reconciliation between work and family life (revised version)

Final Report: Danish Labour Force Survey ad hoc module 2005 on reconciliation between work and family life (revised version) Copenhagen, Februar 2006 Statistics Denmark, Labour Force Survey TMN Final Report: Danish Labour Force Survey ad hoc module 2005 on reconciliation between work and family life (revised version) Regarding

Læs mere

Spørgeskema om din nyresygdom

Spørgeskema om din nyresygdom NYU-2 Spørgeskema om din nyresygdom Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! Nyremedicinsk Ambulatorium OM DIN APPETIT

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ØKONOMISKE, SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE VILKÅR FOR KONTRAKTSPILLERE I DANSK HÅNDBOLD

UNDERSØGELSE AF ØKONOMISKE, SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE VILKÅR FOR KONTRAKTSPILLERE I DANSK HÅNDBOLD UNDERSØGELSE AF ØKONOMISKE, SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE VILKÅR FOR KONTRAKTSPILLERE I DANSK HÅNDBOLD Dette spørgeskema er udsendt til håndboldspillere i Håndboldligaerne (herrer og damer). Alle besvarelser

Læs mere

Test din viden om overenskomst

Test din viden om overenskomst Hvor meget ved du egentlig om din overenskomst, og hvad den betyder for dit arbejdsliv? Test din viden her. Gennemgå svarene, når du har quizzet for at se kommentarerne og lære mere. Husk også at printe

Læs mere

Du skal betale boligstøtte tilbage, fordi indkomsten sidste år har været højere, end du har oplyst.

Du skal betale boligstøtte tilbage, fordi indkomsten sidste år har været højere, end du har oplyst. Side 1 af 5 Tilbagebetaling af boligstøtte Du har fået et brev fra Udbetaling Danmark, hvis du skal betale boligstøtte tilbage. Her på siden kan du læse mere om, hvorfor du skal betale boligstøtte tilbage,

Læs mere

Det bekymrer os økonomisk set i 2009 - sådan vil vi gøre - fokus på lejere og boligejere

Det bekymrer os økonomisk set i 2009 - sådan vil vi gøre - fokus på lejere og boligejere Sida 1 Det bekymrer os økonomisk set i 2009 - sådan vil vi gøre - fokus på lejere og boligejere Baseret på en undersøgelse fra Synovate for Nordea Ann Lehmann Erichsen Forbrugerøkonom 12. januar 2009 1

Læs mere

Spørgeskema til lærere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet!

Spørgeskema til lærere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet! Spørgeskema til lærere i ungdomsuddannelserne Velkommen til spørgeskemaet! For at få det bedste skærmbillede under besvarelsen skal vinduet være maksimeret (dvs. fylde hele skærmen). Efter du har besvaret

Læs mere

Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri

Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri På trods af VK-regeringens hjælpepakke til peger kun hver 11. vestjyde på Venstre som partiet, der vil løse udkantsdanmarks problemer. Kan koste venstre sejren

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema. ESS 5. runde, 2010 US NR.: 4252. Indsamlingsperiode: 2010-2011

Forevisningskort til hovedskema. ESS 5. runde, 2010 US NR.: 4252. Indsamlingsperiode: 2010-2011 ESS DOCUMENT DATE: 15.09.2010 Forevisningskort til hovedskema ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: 2010-2011 Spørgsmål: A1, A2, A3, A4, A5, A6 KORT 1 Slet ingen tid Mindre

Læs mere

Politrådets Socialundersøgelse

Politrådets Socialundersøgelse Politrådets Socialundersøgelse 2012 - sommerstart Politrådet Socialundersøgelsen, sommer 2012 Side 2 af 18 Politrådets socialundersøgelse af nye politstuderende sommerstart 2012 Data er baseret på svar

Læs mere

FØR STOPPER. Overvejelser før du stopper på arbejdsmarkedet

FØR STOPPER. Overvejelser før du stopper på arbejdsmarkedet FØR DU STOPPER Overvejelser før du stopper på arbejdsmarkedet Efter mange år som farmakonom på arbejdsmarkedet kommer der et tidspunkt, hvor du begynder at overveje, hvordan din afgang fra arbejdsmarkedet

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

ZA5948. Flash Eurobarometer 404 (European Citizens' Digital Health Literacy) Country Questionnaire Denmark

ZA5948. Flash Eurobarometer 404 (European Citizens' Digital Health Literacy) Country Questionnaire Denmark ZA98 Flash Eurobarometer 0 (European Citizens' Digital Health Literacy) Country Questionnaire Denmark FL 0 - e-health Literacy - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99')

Læs mere

Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA B LIGE IP. NR. Us. 5586-2 Oktober-december 2002

Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA B LIGE IP. NR. Us. 5586-2 Oktober-december 2002 0 + IP.nr.: Int.nr.: Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA B LIGE IP. NR. Us. 5586-2 Oktober-december 2002 0 + + 0 + 0 + 1 0. SKRIV STARTTIDSPUNKT: 1. Hvor lang tid bruger

Læs mere

Klimabarometeret. Oktober 2010

Klimabarometeret. Oktober 2010 Klimabarometeret Oktober 2010 1 Indledning Klimabarometeret er CONCITOs måling af den danske befolknings holdning til klimaet. I februar 2010 publicerede CONCITO første udgave af Klimabarometeret, og fremover

Læs mere

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008 Sundhedsforsikringer Undersøgelsen er foretaget blandt 2.264 personer og danner baggrund for denne række af artikler: - Kun 18 % ser det ikke som et problem, at nogle kan springe over andre i køen til

Læs mere

Danskerne elsker rygelov

Danskerne elsker rygelov Danskerne elsker rygelov 8 ud af 10 lønmodtagere bakker op om rygeloven. Og blandt de lønmodtagere, som ryger på arbejdet, bakker næsten to ud af tre op om de mere restriktive regler, selv om flere end

Læs mere

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger)

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger) Multimediebeskatningen afskaffes fra og med 2012. I stedet indføres nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang. Det betyder, at du ikke længere skal betale skat af en computer,

Læs mere

ZA4535. Flash Eurobarometer 188 Consular Protection and Family Law. Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4535. Flash Eurobarometer 188 Consular Protection and Family Law. Country Specific Questionnaire Denmark ZA4535 Flash Eurobarometer 188 Consular Protection and Family Law Country Specific Questionnaire Denmark Flash 188 : Family law & Consular protection D(7599) DG JAI 2006, Draft Questionnaire v2.1 INTRO.

Læs mere

Hvad er din holdning? Ofte diskuteres danskernes holdninger til forskellige dele af vores samfund. Men hvad mener danskerne egentlig?

Hvad er din holdning? Ofte diskuteres danskernes holdninger til forskellige dele af vores samfund. Men hvad mener danskerne egentlig? Velkommen til ISSP 2015-16 - Om danskernes forhold til det offentlige og danskernes arbejdsliv Hvad er din holdning? Ofte diskuteres danskernes holdninger til forskellige dele af vores samfund. Men hvad

Læs mere

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af?

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af? Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen Syg i længere tid? Det sker ikke for mig. Ofte syg i kortere perioder? Nej, heller ikke. Det sker for naboen, måske, men ikke mig. Sådan tænker de fleste af os,

Læs mere

Lukningen af Thomas B. Thriges gade

Lukningen af Thomas B. Thriges gade Side 1 af 5 Lukningen af Thomas B. Thriges gade I denne meningsmåling vil vi undersøge odenseanernes holdning til lukningen af Thomas B. Thriges gade og omdannelsen af Odense centrum. Undersøgelsen er

Læs mere

IDA LAnderapport 2011 Norge

IDA LAnderapport 2011 Norge IDA LAnderapport 2011 Norge 1. LANDET 1. Opholdsland Norge 55 100,0% I alt 55 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller

Læs mere

VELKOMMEN HOS OS! EN ARBEJDSPLADS MED ET PLUS FOR GODT ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN HOS OS! EN ARBEJDSPLADS MED ET PLUS FOR GODT ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN HOS OS! EN ARBEJDSPLADS MED ET PLUS FOR GODT ARBEJDSMILJØ DIT NYE FÆLLESSKAB DET ER MIN OPGAVE AT SØRGE FOR, AT DU OG DINE KOLLEGER FØLER JER HJEMME OG FÅR ET GODT ARBEJDSLIV I ALLIANCE+ Hjerteligt

Læs mere

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2004 Oplag: 400 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 122,00 kr. inkl.

Læs mere

Spørgeskema Dine erfaringer med medicin

Spørgeskema Dine erfaringer med medicin Sundhedsudvalget 2008-09 SUU alm. del Bilag 704 Offentligt Spørgeskema Dine erfaringer med medicin Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense Institut for Sundhedstjenesteforskning Syddansk Universitet

Læs mere

s1 Først vil jeg gerne vide, hvor ofte du køber bøger overordnet set (både til dig selv og til andre)?

s1 Først vil jeg gerne vide, hvor ofte du køber bøger overordnet set (både til dig selv og til andre)? s1 Først vil jeg gerne vide, hvor ofte du køber bøger overordnet set (både til dig selv og til andre)? Flere gange om ugen 0% Ugentligt 2% Månedligt 26% 1 2 gange i kvartalet 24% 1 3 gange pr. år 31% Sjældnere

Læs mere

Gallup om Julen. Gallup om Julen. TNS November 2013 Projekt: 59567

Gallup om Julen. Gallup om Julen. TNS November 2013 Projekt: 59567 TNS November 2013 Projekt: 59567 Feltperiode: Den 28-31 oktober 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1046

Læs mere