dårligt design i nye søer giver for få fugle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "dårligt design i nye søer giver for få fugle"

Transkript

1 f u g l e o g n a t u r Kjeld Hansen er journalist og forfatter til en række af de senere års mest omtalte bøger om den hjemlige natur. Han har besøgt samtlige nye og genskabte søer i Danmark som forberedelse til en ny bog. I en artikel på de følgende sider præsenterer han den første oversigt nogensinde over værdien af de nye søer målt på mangfoldigheden af fuglearter. Foto: Helge Røjle Christensen. dårligt design i nye søer giver for få fugle Sneum Digesø ved Esbjerg er den bedste nye fuglesø i Danmark, takket være et gennemtænkt design. Foto: Helge Røjle Christensen.

2 4 f u g l e o g n a t u r Af Kjeld hansen Score Lokalitet hektar genopret. Fugleantal 1 Sneum Digesø syd for Esbjerg Tryggelev Nor og Salme Nor, Langeland Årslev Engsø ved Århus Gammel Hviding Engsø syd for Ribe Tofte Sø i Lille Vildmose Alsønderup Enge nordvest for Hillerød Kalløgrå nord for Sakskøbing Solkær Enge ved Kolding Strødam Engsø ved Hillerød Egå Engssø nord for Århus Solbjerg Engsø ved Gribskov Sliv Sø syd for Haderslev Hindemade, Haderslev Fjord Saltsvandssøen i Tøndermarsken Nørreballe Nor, Langeland Majbølle Nor nordvest for Stubbekøbing Tane Sø-Nørrekær ved Oksbøl Nakkebølle Sø, Sydfyn Sundet, Fåborg Vigelsø, Odense Fjord Ølundgårds Inddæmning, Odense Fjord Føns Vang, Vestfyn Vilsted Sø syd for Løgstør Holløse Bredning nordvest for Helsinge Oldenor, Als Bølling Sø vest for Silkeborg Halkær Sø syd for Nibe Karlsmosen ved Kværndrup, Fyn Lindkær ved Ravnsholt, Midtfyn Marbæk-søerne nord for Esbjerg Barup Sø på Nordfalster Gamst Sø ved Vejen Ødis Sø ved Kolding Gravlev Sø ved Rebild Knabberup Sø ved Vejle Mjels Sø og Bundsø, Als Ejsbøl Sø ved Haderslev Brokholm Sø, Salling Tim Søenge ved Stadil Fjord Vitsø Nor, Ærø Snaremose Sø, Langeland Rødding Sø øst for Viborg Rettrupkær Sø vest for Skive Søndersø ved Rugård, Djursland Lille Sø i Lille Vildmose Helligsø ved Rinkenæs Søen ved Valdemar Slot, Tåsinge Ringe Sø, Midtfyn Sundby Sø, Thy Haldsø ved Assentoft, Djursland Lovns Sø ved Hvalpsund Klæsø Nor, Langeland Rødkilde Enge, Østfyn Horne Mølledam, Sydfyn Spøttrup Sø, Salling Legind Sø, Mors Højby Sø, Odsherred Fiskebæk Sø, Sydfalster Sem Sø ved Mariager Nørresø ved Ubjerg, Tønder Nysø ved Slagelse Fuglsang Sø ved Herning Hammerdam, Østfyn Tissingvig, Mors Wedellsborg Hoved, Vestfyn Juelstrup Sø ved Støvring Grynderup Sø, Salling Skenkelsø ved Ølstykke Holts Mølledam, Østfyn Så mange forskellige fugle er rapporteret fra de nye søer Her er de 69 genskabte eller nye danske søer opstillet i rangorden efter fuglediversitet. Ved hjælp af dofbasen.dk er antallet af indrapporterede arter og racer fundet. Desuden er der angivet, hvilket år den pågældende sø er anlagt eller genoprettet. Søer skrevet med blå skrift er nyskabte på steder, hvor der aldrig tidligere har været vand, mens søer med grøn skrift er genoprettede søer eller nyanlagte søer, hvor der tidligere har været vand (inddæmmede fjordarealer). Det bør bemærkes, hvordan de kunstige søer (de blå) præger toppen af listen med syv ud af ti nye søer. Sammenhængen med hensigtsmæssigt design er den åbenlyse forklaring. (Kilde: Det Tabte Land: Folk og Steder se E nhver kan grave et hul i jorden og fylde det med vand. Så har man et vandhul. Graves hullet tilstrækkelig stort, får man en sø, men ikke nødvendigvis med en rig natur. Hvis man virkelig vil have noget for de mange miljømillioner, som skatteyderne betaler til naturgenopretning, skal nye søer designes klogt og målrettet. Det viser den første større sammenligning af fuglelivet i de 69 nye søer, der er kommet til i det danske landskab siden Den absolutte topscorer er Sneum Digesø syd for Esbjerg med hele 264 forskellige fuglearter og racer. Ganske overraskende er der tale om en helt igennem kunstig sø med en beskeden vandflade på 20 hektar. Den er heller ikke særlig gammel. Sneum Digesø blev designet og anlagt i Nummer to på listen er en populær kending for fuglefolk. Det er Fugleværnsfondens ejendom, Tryggelev Nor på Langeland. Dens forhistorie som veltilrettelagt fuglested går helt tilbage til Derimod hører nummer tre på listen hverken til de små eller de særligt gamle. Årslev Engsø ved Århus blev anlagt i 2003 og har en vandflade på 205 hektar; den er 10 gange større end Sneum Digesø. Fra denne lokalitet er der rapporteret 231 forskellige fuglearter. Generelt scorer de bedste søer flere end tre gange så mange fuglearter som de mindre gode, når man bruger antallet af rapporterede arter som en grov målestok for

3 f u g l e o g n a t u r Det gennemtænkte design i Sneum Digesø ses tydeligt på dette orthofotografi. Mange øer, bugtet bredzone, begrænsede adgangsforhold er nogle af de gyldne regler for en optimal fuglesø. Redningsvejen bag havdiget mod Vadehavet fungerer som kørevej for den populære Nordsøcykelrute, og den benyttes også flittigt af esbjergensere på søndagsudflugt ned til digesøen. Foto: COWI. INDSAT: Biolog John Frikke er manden bag alletiders fuglesø i marsken syd for Esbjerg. Som ansat i Ribe Amt kreerede han Sneum Digesø tilbage i 1995, og på 10 år er den lille sø avanceret til at være en af de mest artsrige fuglelokaliteter i Danmark! Foto: Bjørn Frikke. biodiversiteten. Sagt på en anden måde får man op til tre gange så mange forskellige fugle, hvis man målbevidst anlægger nye søer med henblik på netop dette. Ofte vil det endda kunne lade sig gøre uden at koste ekstra. Størrelsen gør ingen forskel Gennem de seneste fem år har jeg besøgt samtlige 69 genskabte eller nyanlagte søer i Danmark. Det overordnede indtryk er, at kvaliteten af de nye søer svinger ekstremt meget. Nogle ligger hen som store, fugletomme vandbassiner, mens andre myldrer med liv. Størrelsen er på ingen måde afgørende. Flere af de allermest artsrige søer har under 20 hektar vandflade. Til gengæld er de designet af dygtige biologer og planlæggere

4 6 f u g l e o g n a t u r med interesse for at skabe mest mulig natur for pengene. Succes eller fiasko har heller ikke noget med søens alder at gøre. For eksempel har Legind Sø på Mors været naturgenoprettet siden 1991, men alligevel er det blot blevet til 68 arter siden da. Nørreballe Nor på Langeland, derimod, blev sat under vand så sent som i 2004, men allerede i dag mønstrer den nye sø hele 183 arter. De to søer har stort set samme vandflade, så forskellen er helt klart, at Nørreballe Nor er indrettet til fuglene: Det er Fugleværnsfonden, der ejer Nørreballe. Man kunne også fremhæve de beskedne 70 arter fra Spøttrup Sø vest for Skive. Antallet står i skarp modsætning til artslisten for Alsønderup Engsø nordvest for Hillerød, der tæller hele 202 arter. Spøttrup Sø på 52 hektar er en genskabt sø fra 1994, mens Alsønderup Engsø på 54 hektar er en kunstig sø fra Design der virker Man kan undre sig over, at mange naturgenopretningsprojekter til både 5, 10 eller 25 millioner kroner savner et kvalitetspræget design. En tilfældig entreprenør er blevet hyret til at grave et hul, som man fylder med vand og så krydses der fingre for, at der vil komme både fisk, fugle og frøer og måske en odder forbi. Selvfølgelig kommer der et eller andet naturhistorisk indhold, men alt for ofte må man nøjes med et par knopsvaner, nogle gråænder og blishøns. Med en smule planlagt design kunne man få langt mere biodiversitet. Lokaliteterne øverst på listen over de 69 søer er værd at studere. Især de 8-10 mest fuglerige med over 200 registrerede arter kan man lære meget af. En lokalitet som Sneum Digesø syd for Esbjerg burde besøges af alle seriøse landskabsdesignere og naturgenoprettere. Og den har ikke engang været dyr. Søen skulle nemlig graves alligevel, fordi der skulle bruges klæg til at forstærke Darum-Tjæreborg diget. Sneum Digesø er bevidst udformet for at skabe optimale vilkår for fuglene, og det er lykkedes i meget høj målestok. Det er ikke kun den gunstige placering ud til Vadehavet med de store trækfugleskarer, der gør forskellen. Sammenlignes denne digesø med de traditionelle klæggrave i marsken, så demonstrerer fugletallene med overvældende styrke, at et klogt design gør en verden til forskel. Gråstrubet lappedykker og flere andre lappedykkere er blandt de arter, der hurtigst kvitterer for de nye muligheder. Foto: John Larsen. Vil man have fuld valuta for pengene, skal man blot følge nogle simple principper, der er baseret på erfaringens styrke. Her er de fem hovedingredienser i det succesrige design af en fuglesø: Skab varierende vanddybder Anlæg en lang kystlinje Opbyg øer af rene materialer Indfør begrænset adgang for publikum Bekæmp uønskede rovdyr. Fugleholme har stor effekt Frem for alt er det vigtigt med fladvand for at tilgodese vadefugle og svømmeænder. Føns Vang på Vestfyn har fladvand, især i østenden af den 106 hektar store sø fra 2007, og lige fra første dag som naturgenopretning har der ynglet klyder ved søbredden. Det er den gradvise overgang fra land til vand, der giver de mange muligheder, i modsætning til badekarrets stejle bredder. Jo længere en kystlinje, desto bedre. Denne effekt opnås ved at bugte bredden ud og ind, så der dannes lune vige og små beskyttede bugter. Også kunstige øer kan bidrage til en øget bredzone-effekt, som det er gjort i Sneum Digesø med så strålende et resultat. Kunstige fugleholme er helt afgørende for at tiltrække en række ynglefugle, der kræver beskyttelse mod forstyrrelser og mod rovdyr. Hættemåger, f.eks. får man næppe til at yngle i en sø, med mindre der anlægges nogle øer til dem. Og uden mågernes beskyttende vagttjeneste får man heller ikke rugende troldænder, taffelænder og flere andre arter. Øer er også uundværlige, hvis der skal være håb om at tiltrække terner, flere vadefuglearter, lappedykkere osv. Men det er ikke ligegyldigt, hvordan øerne udformes, og hvilket materiale de opbygges af. Det er vigtigt med fladvand omkring øerne, så der er gode muligheder for at søge føde for mågeunger og ællinger. Desuden skal det også være nemt at komme op på selve øen. Kunstige fugleholme bør opbygges af uforurenet jord. Landbrugsjord dur ikke på grund af det høje indhold af gødningsstoffer, der straks vil blive omsat i kraftig plantevækst. Efter få år vil en sådan fugleholm være fuldstændig tilgroet med høje stive stauder, buske og hyldetræer, så kun knopsvaner og skarver kan mase sig ned i vegetationen. Det gælder f.eks. for fugleholmene i Brokholm Sø nord for Skive, hvor øerne er blevet fuldstændig overgroede på bare 10 år. For at sinke tilgroningen bør man anvende vasket grus, havsand eller uforurenet råjord fra undergrunden. Så får man en fugleø, der kan holde i nogle årtier. Er skaden sket, og der er anvendt næringsrig jord, bør man indføre en konsekvent pleje af fugleholmene. Hvert efterår ryddes vegetationen. I betragtning af fugleholmenes store positive betydning kan det undre, at der ikke anlægges øer i alle nyskabte søer. Det er dog en forglemmelse, der nemt kan rådes bod på. Med stor fordel kunne der anlægges

5 f u g l e o g n a t u r fugleholme i en række eksisterende søer, som f.eks. Flade Sø ved Agger, Spøttrup Sø vest for Skive, Rødding Sø ved Viborg og Haldsø på Djursland. De savner alle et dynamisk ynglefugleliv, som holmene ville kunne give. Promenade eller natursti Selv med det kloge design på plads vil det hele alligevel intet være værd, hvis ikke benyttelsen holdes i kort snor. Det siger sig selv, at jagt, lystfiskeri og sejlads i større omfang har en ødelæggende effekt på nye søers rekreative værdi, al den stund fugle og dyr simpelthen skræmmes bort. Men også almindelig rekreativ brug, som f.eks. at gå en tur for at se på fugle, kan volde store forstyrrelser, hvis ikke adgangsveje og stier er anlagt med omtanke. Tag f.eks. det rekreative arrangement ved Slivsø syd for Haderslev, hvor det daværende Sønderjyllands Amt besluttede at anlægge en tre meter bred grussti ude på den flade eng langs østsiden af søen. Denne promenade befordrer ikke naturoplevelserne de spadserende skræmmer naturen væk! Samme problematik kan iagttages ved den genskabte Sundby Sø i Thy, som blev sat under vand i I sydenden er der anlagt en promenadesti på søbredden, og her ses stort set ingen fugle på tæt hold. Derimod er det nærmest umuligt at komme helt ned til søen i nordenden, så her yngler der bl.a. gråstrubet lappedykker i mængde, knopsvaner, gråænder, blishøns, rødben, viber og formentlig også både troldand, taffeland og måske endda atlingand. Som sidste punkt på huskelisten står bekæmpelsen af uønskede rovdyr. Har man blot en gang set, hvad vildtlevende mink kan forårsage af ødelæggelser blandt ynglende fugle, bør der ikke tøves med at indfange og aflive denne fremmede og særdeles invasive art. På samme måde bør man også have et vågent øje for forekomsten af ræv i nærheden af lavvandede søer med store fuglekolonier. Kolde kontanter og frodigt fugleliv Når nye søer skabes, bør man selvfølgelig bevidst stræbe efter at få mest mulig natur og friluftsliv for pengene, men sådan arbejdes der ikke hos det offentlige. Det skyldes bl.a., at mange projekter primært gennemføres for at dæmpe landbrugets forurening. Selvom det er skatteyderne, der betaler, så er det for landbrugets skyld, at der skabes nye søer. Reelt er der tale om en slags rensningsanlæg. Bygherren stiller sig ofte tilfreds med bare at få en køn udsigt i tilgift med rensningseffekten, hvor et gennemtænkt design kunne have givet mangefold mere. Også i form af kolde kontanter. En aktuel rundspørge til en håndfuld ejendomsmæglere, der har villaer til salg ved genskabte eller nye søer, viser den nye naturs økonomiske værdi. Der er bred enighed om, at ejendomspriserne straks kan hæves med pct., når der etableres søudsigt. Det gælder f.eks. ved Rødding Sø øst for Viborg, ved Ødis Sø nær Kolding og ned til Føns Vang på Vestfyn. Ved større projekter af mere bynær karakter og med højt naturindhold ryger priserne til vejrs med pct. eller mere, når en ejendom ligger i første række ud til nye vandområder, som f.eks. de to engsøer ved Århus. Også turistfolkene har lovord tilovers for naturgenoprettede områder, men her gælder reglen jo større, desto bedre. For eksempel besøges de genoprettede naturlandskaber i Vest Stadil Fjord og i Skjernå-dalen af et sekscifret antal gæster hvert år. Flere turistfolk er da også gået aktivt ind for at få genoprettet endnu flere af de store udtørrede søer som f.eks. Filsø nord for Varde, Kolindsund på Djursland og Søborg Sø i Nordsjælland. Siden 1750 er der tørlagt omkring 230 søer (større end 10 hektar) i Danmark. I 1973 blev den udtørrede Tofte Sø i Lille Vildmose sat under vand som den første, og indtil nu er der kommet 69 nye søer til. Det svarer til knap to om året. Med det nuværende tempo vil status quo først være genoprettet i år 2130! Kjeld Hansen er journalist og forfatter Velfungerende fugleøer i søerne er afgørende for succes. Som her i Fugleværnsfondens reservat Nørreballe Nor på Langeland. Foto: Helge Røjle Christensen.

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent!

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! - eller er 9 millioner kroner for meget for at beholde 5 udpegningsarter? Kronikøren mener, at Naturstyrelsen snarest bør sætte arbejdet

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Er naturgenopretning af vådområder ny natur eller blot lappeløsninger på tabt natur for græssende vandfugle?

Er naturgenopretning af vådområder ny natur eller blot lappeløsninger på tabt natur for græssende vandfugle? Er naturgenopretning af vådområder ny natur eller blot lappeløsninger på tabt natur for græssende vandfugle? Preben Clausen, Thomas Eske Holm, Thomas Bregnballe, Hans Meltofte, Casper Fælled & Kevin Clausen

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Mere natur til Fyn, fynboer og fynsk fugleliv. Inspirationskatalog til Den Danske Naturfond

Mere natur til Fyn, fynboer og fynsk fugleliv. Inspirationskatalog til Den Danske Naturfond Mere natur til Fyn, fynboer og fynsk fugleliv Inspirationskatalog til Den Danske Naturfond Den danske natu-hva for noget? Den Danske Naturfond www.ddnf.dk Formalia Samarbejde mellem den Danske regering,

Læs mere

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Rønde Kommune 739040... Troldkær vest for Stubbe Sø 739050... Langsø i Skramsø Plantage 739060, 737065... Øjesø og Lillesø i Skramsø

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Ynglesæsonen 2015 var præget af ret usædvanlig vejr, med kulde og megen regn i juni og juli. Hvilken påvirkning det har haft for ynglefuglene er ikke direkte blevet

Læs mere

Effekt af vådområder på kort og lang sigt

Effekt af vådområder på kort og lang sigt Effekt af vådområder på kort og lang sigt Brian Kronvang og Carl Christian Hoffmann Bioscience, Aarhus Universitet BKR@BIOS.AU.DK AARHUS AU UNIVERSITET DCE - NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI PLANTEKONGRESSEN

Læs mere

Nibe og Gjøl. Vildtreservat

Nibe og Gjøl. Vildtreservat Nibe og Gjøl Bredninger Vildtreservat Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Nibe og Gjøl Bredninger Bredningerne i den østlige del af Limfjorden er karakteristisk ved de lavvandede grunde og øer. På

Læs mere

Ulvshale - Nyord - Naturstyrelsen

Ulvshale - Nyord - Naturstyrelsen Page 1 of 5 Ulvshale - Nyord Landskabet På det nordvestlige Møn ligger halvøen Ulvshale, og i forlængelse heraf øen Nyord. Landskabet er karakteristisk ved strandenge og rørsumpe, som danner overgang til

Læs mere

Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012

Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012 Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012 Lokalitet: Blak Kommune: Frederikssund Besøgsdatoer: 25.5.2012 Observatører: Pelle Andersen-Harild Kort over lokaliteten:

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Udgiver:

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 for Storstrøms amt, Natur- og Plankontoret. Niels Peter Andreasen r~- 1. Tilsyn og optællinger: Nyord enge er besøgt regelmæssigt fra januar til oktober med hovedvægten

Læs mere

Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010

Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010 Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010 Tekst og foto: Per G. Henriksen Her et referat fra en noget usædvanlig ØBF-tur. Jørgen Mørup Jørgensen havde nemlig været så venlig, at tilbyde ØBF-medlemmer

Læs mere

SPA 3 Madum Sø Isfugl Y F3 Sortspætte Y F3

SPA 3 Madum Sø Isfugl Y F3 Sortspætte Y F3 SPA 1 Ulvedybet og Nibe Bredning Skestork Y F1 Blå kærhøg Tn F2 Hedehøg Y F1 Fiskeørn Tn F2 Hjejle T F2, F4 Splitterne Y F3 Dværgterne Y F3 Pibeand T F4 Krikand T F4 Hvinand T F4 Toppet skallesluger T

Læs mere

Naturgenopretning ved Bøjden Nor

Naturgenopretning ved Bøjden Nor LIFE09 NAT/DK/000371 - Connect Habitats - Bøjden Nor Naturgenopretning ved Bøjden Nor - en kystlagune med overdrev Lægmandsrapport En naturperle Bøjden Nor er et helt særligt værdifuldt naturområde, der

Læs mere

"Draget" - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde.

Draget - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde. Naturgenopretning på Knudshoved Odde. Tekst og fotos: Jens Dithmarsen. Knudshoved Odde er et unikt naturområde i Sydsjælland, et overdrevslandskab med mange små bakker adskilt af flade arealer, hvor man

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Mere natur til Fyn. fynboer og fynsk fugleliv. Inspirationskatalog til Den Danske Naturfond. Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling for Fyn

Mere natur til Fyn. fynboer og fynsk fugleliv. Inspirationskatalog til Den Danske Naturfond. Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling for Fyn Mere natur til Fyn fynboer og fynsk fugleliv Inspirationskatalog til Den Danske Naturfond Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling for Fyn 1 2 Mere natur til Fyn fynboer og fynsk fugleliv Inspirationskatalog

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

FAGRAPPORT. August 2010 ... Optælling af edderfugle i Limfjorden april 2010

FAGRAPPORT. August 2010 ... Optælling af edderfugle i Limfjorden april 2010 FAGRAPPORT August 2010... Optælling af edderfugle i Limfjorden april 2010 Indhold Optælling af edderfugle i Limfjorden - april 2010... 1 Indledning... 3 Konklusion... 4 Metode... 5 Områderneoversigt...

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 1)

Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 1) Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 1) I medfør af 3, stk. 2 og 3, 4, stk. 2, 20, stk. 4, 49, stk. 3, og 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012

Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012 Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 24. april 2013 Ole Thorup Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

Fugleværnsfondens arbejdsgrupper er uundværlige

Fugleværnsfondens arbejdsgrupper er uundværlige Fugleværnsfondens arbejdsgrupper er uundværlige Jonna Odgaard, journalist og bestyrelsesmedlem i Fugleværnsfonden Uden arbejdsgrupperne går det ikke. Det er Fugleværnsfondens bestyrelse meget bevidst om.

Læs mere

Optællinger af ynglefugle i Vadehavet 2015

Optællinger af ynglefugle i Vadehavet 2015 Optællinger af ynglefugle i Vadehavet 2015 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 6. oktober 2015 Ole Thorup 1 & Karsten Laursen 2 1 Amphi Consult 2 Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 I lighed med de foregående år er det især vandfuglene og fuglearter der er tilknyttet grusgravssøerne der er optalt. I år er der i forbindelse med Dansk Ornitologisk

Læs mere

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr.

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr. Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000- område nr. 112, Lillebælt Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 8. januar

Læs mere

Søerne er levested for mange plante- og dyrarter

Søerne er levested for mange plante- og dyrarter Martin Søndergaard Søernes biodiversitet status, udvikling og trusler Søerne er levested for mange plante- og dyrarter Vertebrater tilknyttet søer Antal arter 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Pattedyr Padder

Læs mere

Eksempel hæfte, 7 gadekær fra Langeland Kommune

Eksempel hæfte, 7 gadekær fra Langeland Kommune Eksempel hæfte, 7 gadekær fra Langeland Kommune Baggrund Historien Gadekær har igennem århundreder haft en central funktion i landsbysamfundet, dels som et naturligt samlingssted, men også med praktiske

Læs mere

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat.

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. 19. januar 2016 - Gråkragetur til Hollandsbjerg Holme, Voer og Udbyhøj Syd. Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. Vi samledes ved Aldi i Allingåbro

Læs mere

Skema nr. Lokaliteter Kommune

Skema nr. Lokaliteter Kommune BILAG Skema nr. Lokaliteter Kommune 1 Hesteholmene Lejre 2 Ringøen Roskilde 3 Sivholm Lejre 4 Elleore Roskilde 5 Blak Frederikssund 6 Ægholm Frederikssund 7 Langholm L Lejre 8 Hyldeholm L Lejre 9 Skovholmene

Læs mere

Se yderligere bemærkninger nederst i dokumentet. Der tages forbehold for fejl. Antal. LO-Storkøbenhavn 1305 2 0,2 % 207 18,9 %

Se yderligere bemærkninger nederst i dokumentet. Der tages forbehold for fejl. Antal. LO-Storkøbenhavn 1305 2 0,2 % 207 18,9 % Den 20. maj 2009 3UDNWLNSODGVV JHQGHHOHYHUPDUWVIRUGHOWSn/2 VHNWLRQHU Denne opgørelse baserer sig på praktikpladstal for marts måned 2009. Tallene er offentliggjort af Undervisningsministeriet, og beregningerne

Læs mere

Efterbehandling og natur i råstofgrave

Efterbehandling og natur i råstofgrave Efterbehandling og natur i råstofgrave Vilkår til efterbehandling afhængig af politiske vinde Andre hensyn og interesser Eksempel fra grusgrav på Nordfalster Bidrag til øget biodiversitet i et området

Læs mere

Hvordan sikre rent vand i en ny sø?

Hvordan sikre rent vand i en ny sø? Hvordan sikre rent vand i en ny sø? Dette spørgsmål blev jeg for nylig stillet af en søejer fra Djursland. Han havde gravet en ny 1,7 hektar stor og meter dyb sø, og ville nu gerne vide, hvordan han bedst

Læs mere

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Fugleobservationer 2012 L Heltborg, 6091 Bjert. Dato Art Antal Sted Bemærk 24-02-12 Knopsvane Solkær enge Gråand Do Alm. skarv Do Krikand Do Grågæs Do

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 1)

Udkast til Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 1) Udkast til Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 1) I medfør af 3, stk. 2 og 3, 4, stk. 2, 20, stk. 4, 49, stk. 3, og 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

FØLLE BUND - NATIONALPARKENS VESTLIGSTE FORPOST

FØLLE BUND - NATIONALPARKENS VESTLIGSTE FORPOST FØLLE BUND - NATIONALPARKENS VESTLIGSTE FORPOST Det vestlige hjørne af Nationalpark Mols Bjerge er Følle Bund, der fra gammel tid har hørt under Kalø. Følle Bund ligger syd for Strandvejen, sydvest for

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Antal. LO-Storkøbenhavn 1352 53 4,1 % 307 29,4 % BEC Business Education College 33-2 -5,7 % -32-49,2 % Niels Brock 8-10 -55,6 % -1-11,1 %

Antal. LO-Storkøbenhavn 1352 53 4,1 % 307 29,4 % BEC Business Education College 33-2 -5,7 % -32-49,2 % Niels Brock 8-10 -55,6 % -1-11,1 % Den 22. juni 2009 3UDNWLNSODGVV JHQGHHOHYHUDSULOIRUGHOWSn/2 VHNWLRQHU Denne opgørelse baserer sig på tal for perioden april måned 2009. Tallene er offentliggjort af Undervisningsministeriet, og beregningerne

Læs mere

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Tekst & fotos: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Nyborg Kommune Indhold Indledning.. 2 Knudshovedhalvøen 3 Holckenhavn Nor.. 8 Holckenhavn

Læs mere

Tur til Barycz River Valley i det midt-vestlige Polen Naturreservatet Stawy Milickie/Milicz Fishponds

Tur til Barycz River Valley i det midt-vestlige Polen Naturreservatet Stawy Milickie/Milicz Fishponds Tur til Barycz River Valley i det midt-vestlige Polen Naturreservatet Stawy Milickie/Milicz Fishponds Af Britta Larsen og Henrik Kalckar 5.7.-14.7.2016 Sø i Stawno Fishponds, som er det største af de 5

Læs mere

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept.

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept. Natur- og friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014 Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Fremlagt på s møde d. 23. sept. 2014 Foto: Aksel Leck Larsen Naturpolitik Ringsted Kommune rummer en storslået natur

Læs mere

Forslag til nationalparkplan for Nationalpark Thy

Forslag til nationalparkplan for Nationalpark Thy .. BIOLOGISK FORENING FOR NORDVESTJYLLAN D Forslag til nationalparkplan for Nationalpark Thy Biologisk Forening for Nordvestjylland og Dansk Botanisk Forening har fulgt arbejdet med Nationalpark Thy med

Læs mere

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Institutions nr. Skole 101108 Akademisk Studenterkursus 101115 Rysensteen Gynasium 101117 Sankt Annæ Gymnasium 101118 Christianshavns Gymnasium

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 17Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov 18Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø 14Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord 222Villestrup Ådal 201Øster

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 1

UDKAST til Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 1 UDKAST til Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 1 I medfør af 3, stk. 2 og 3, 4, stk. 2, 20, stk. 4, 49, stk. 3, og 54, stk. 3 og 4, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ungdomsledighed rammer skævt i landet

Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledigheden er tredoblet siden krisens udbrud. I september 01 var således ca. 13 pct. af de unge mellem 1-9 år arbejdsløse, mens det før krisen kun var, pct.

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Natura 2000-handleplan Hov Vig. Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97

Natura 2000-handleplan Hov Vig. Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Udgiver:

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Turdeltagere: Flemming Olsen, Gunnar Boelsmand Pedersen. Rene Christensen. Turbeskrivelse: Hovedformålet med turen var, at besøge nogle af de lokaliteter

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009

Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009 Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Kolding Kommune Teknisk Forvaltning Miljø Natur og Vand Overvågning af Løvfrø, Kolding kommune, 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Afsnit Vigtige telefonnumre og adresser. a. 3F Afdelinger. b. Opmålerforeninger. c. Opmålere afsnit 2

Afsnit Vigtige telefonnumre og adresser. a. 3F Afdelinger. b. Opmålerforeninger. c. Opmålere afsnit 2 Afsnit 2 1. Vigtige telefonnumre og adresser a. 3F er b. Opmålerforeninger c. Opmålere Region Hovedstaden, Kampmannsgade 4, 2, 1790, København V, Tlf: 70 300 980 3F Bornholm 70 300 800 3F Bygge-, Jord-

Læs mere

Afgørelse i sag om en sti i Fredericia Kommune. Afgørelsen træffes efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1.

Afgørelse i sag om en sti i Fredericia Kommune. Afgørelsen træffes efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 17. oktober 2012 J.nr.: NMK-522-00093 Ref.: ltp Afgørelse i sag om en sti i Fredericia Kommune Afgørelsen træffes efter

Læs mere

BILAG til: Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 52. Vurdering af forstyrrelsestrusler i NATURA 2000-områderne

BILAG til: Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 52. Vurdering af forstyrrelsestrusler i NATURA 2000-områderne BILAG til: Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 52 Vurdering af forstyrrelsestrusler i NATURA 2000-områderne Oversigt 2 Råbjerg Mile og Hulsig Hede... 7 3 Jerup Hede,

Læs mere

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16.

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Bilag 1 Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Kommunens effektive sagsbehandlingstid er sagsbehandlingstiden

Læs mere

DOFbasen fylder 10 år

DOFbasen fylder 10 år 15. maj 2012 DOFbasen fylder 10 år Af Timme Nyegaard, Henning Heldbjerg og Steen Brølling Den 15. maj 2002 var det for første gang muligt at gå ind på hjemmesiden www.dofbasen.dk og downloade et program,

Læs mere

Forstyrrelsestrusler i NATURA 2000-områderne

Forstyrrelsestrusler i NATURA 2000-områderne Forstyrrelsestrusler i NATURA 2000-områderne Ole Roland Therkildsen, Signe May Andersen, Preben Clausen, Thomas Bregnballe, Karsten Laursen & Jonas Teilmann http://dce.au.dk/ Baggrund Naturstyrelsen skal

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Rastefugle på Tipperne 2013

Rastefugle på Tipperne 2013 Rastefugle på Tipperne 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. marts 2014 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider:

Læs mere

Naturværdier i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar, Ringsted kommune

Naturværdier i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar, Ringsted kommune Naturværdier i sø-landskabet Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar, Ringsted kommune Antal Spørgeskema om naturværdier Respondenter 33 personer, 23 mænd,

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Natura 2000 handleplaner

Natura 2000 handleplaner Natura 2000 handleplaner 2016-2021 159 Bagholt Mose Udpegningsgrundlag: Kransnålalge sø Brunvandet sø Hængesæk Skovbevokset tørvemose Elle- og askeskov Mygblomst Målsætning: At det lysåbne areal udvides

Læs mere

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser 1 Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser Familiernes formuer er på landsplan tilbage på samme niveau, som før finanskrisen; men uligheden er øget. I årene fra

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport

LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport Natur- og Vandmiljøafdelingen, Fyns Amt, Danmark i samarbejde med Fugleværnsfonden under Dansk Ornitologisk

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Genopretning af vådområder under Vandmiljøplan II Årsberetning 2003

Genopretning af vådområder under Vandmiljøplan II Årsberetning 2003 Genopretning af vådområder under Vandmiljøplan II Årsberetning 2003 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen 2004 Nakkebølle. Inddæmning set mod øst, september 2003. Anlægsarbejdet blev afsluttet i august

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T 2 Overvågning af fugle på Vejlerne 2001 Henrik Haaning Nielsen & Palle Rasmussen Vejlerne ligger nord for Limfjorden i Thy.

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Vandet Sø. Fredningsforslag i Thisted kommune. Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening, november 2011

Vandet Sø. Fredningsforslag i Thisted kommune. Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening, november 2011 Fredningsforslag i Thisted kommune Vandet Sø Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening, november 2011 Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade 20 2100 København Ø Tlf. 39 17 40 00 dn@dn.dk www.dn.dk

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Buksør Odde (Areal nr. 28)

Buksør Odde (Areal nr. 28) Buksør Odde (Areal nr. 28) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt På den nordøstlige side af Mors finder man Buksør Odde. En godt to kilometer lange odde, hvor staten ejer den sydlige del på knapt 40 ha. Staten erhvervede

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

http://dj-lw.lovportaler.dk/showdoc.aspx?docid=bek20070886-full

http://dj-lw.lovportaler.dk/showdoc.aspx?docid=bek20070886-full Page 1 of 5 Bek. om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 886 af 27/06 2007 Status: Gældende Nr. 886 af 27. juni 2007 Miljøministeriet Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører konventionen

Læs mere

Overvågning af løvfrølokaliteter mellem Vejle og Kolding 2004

Overvågning af løvfrølokaliteter mellem Vejle og Kolding 2004 Overvågning af løvfrølokaliteter mellem Vejle og Kolding 2004 Udarbejdet af Aqua Consult for Vejle Amt 2004 Titel: Overvågning af løvfrølokaliteter mellem Vejle og Kolding 2004 Udarbejdet af Aqua Consult

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Demokratiske Deltagelse

Ulighedens Danmarkskort 2013 Demokratiske Deltagelse Ulighedens Danmarkskort 2013 Demokratiske Deltagelse Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 16-12-2013 Nærværende rapport må kun citeres med udtrykkelig kildehenvisning til Cevea Kontakt Jens Jonatan Steen,

Læs mere

Naturen. omkring Korsør

Naturen. omkring Korsør Naturen omkring Korsør Fra Korsør Lystskov med høj-stammet bøgeskov og dybe moser - over de mange vandfyldte lergrave omkring det lavvandede Korsør Nor - til de åbne marker og engdrag på Frølunde Fed -

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark Danskerne vil til hovedstaden! Analysen bygger på knap 160.000 boligsøgninger fra Danmarks største boligportaler Boligdeal.dk og Boligønsker.dk. Søgningerne er foretaget i tidsrummet fra d. 01/10 2015

Læs mere

Nr Marine Habitatområder Kode Udpegningsgrundlag Ændring. Mudder- og sandflader blottet ved ebbe

Nr Marine Habitatområder Kode Udpegningsgrundlag Ændring. Mudder- og sandflader blottet ved ebbe 4 Hirsholmene, havet vest herfor og 1364 Gråsæl (Halichoerus grypus) Ellinge Å s udløb Ny 9 Strandenge på Læsø og havet syd 1364 Gråsæl (Halichoerus grypus) herfor 10 Holtemmen, Højsande og Nordmarken

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere