Rosemount 644H Profibus PA temperaturtransmittere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rosemount 644H Profibus PA temperaturtransmittere"

Transkript

1 Installationsvejledning Juli 2010 Rosemount 644 Rosemount 644H Profibus PA temperaturtransmittere Start Trin 1: Montering af transmitteren Trin 2: Ledningsføring og strømtilslutning Trin 3: Kontrol af opmærkning Trin 4: Konfiguration af transmitter Produktcertificeringer Slut

2 Rosemount 644 Installationsvejledning Juli Rosemount Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Alle mærker tilhører ejeren. Rosemount og Rosemounts logo er registrerede varemærker tilhørende Rosemount Inc. Emerson Process Management Rosemount Division 8200 Market Boulevard Chanhassen, MN USA Tlf. (US) (800) Tlf. (intl.) +1 (952) Fax +1 (952) Emerson Process Management GmbH & Co. OHG Frankenstrasse Karlstein Tyskland Tlf. +49 (6188) Fax +49 (6188) Emerson Process Management Hejrevang Allerød Danmark Tlf Fax Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited 1 Pandan Crescent Singapore Tlf Fax / VIGTIG MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount 644. Den indeholder ingen detaljerede anvisninger om konfiguration, diagnostik, vedligeholdelse, service, fejlsøgning eller installation. Flere anvisninger kan findes i referencemanualen til 644 (dokumentnummer ). Manualen og denne vejledning findes også i elektronisk udgave på ADVARSEL Eksplosioner kan medføre død eller alvorlige kvæstelser: Installation af denne transmitter i eksplosive omgivelser skal overholde lokale, nationale og internationale standarder, forskrifter og praksis. Gennemgå godkendelsesafsnittet i denne manual for eventuelle restriktioner i forbindelse med sikker installation. Transmitterens afdækninger må ikke fjernes fra en eksplosionssikker/brandsikker installation, når der er strøm på enheden. Proceslækager kan forårsage personskade eller dødsulykker. Installer og spænd termolommerne eller følerne, inden der påføres tryk. Termolommen må ikke fjernes under drift. Elektrisk stød kan medføre død eller alvorlige kvæstelser. Undgå kontakt med ledninger og klemmer. Højspænding, som kan være til stede i ledningerne, kan forårsage elektrisk stød. 2

3 Installationsvejledning Juli 2010 Rosemount 644 TRIN 1: MONTERING AF TRANSMITTEREN Monter transmitteren på et højt punkt i installationsrør for at undgå fugtindtrængning i transmitterhuset. Typisk forbindelseshoved installation Hovedmonteret transmitter med en føler med DIN-plade 1. Fastgør termolommen på røret eller procesbeholderens væg. Installer og tilspænd termolommen, inden der påføres procestryk. 2. Saml transmitteren og føleren. Skub transmitterens monteringsskruer gennem følerens monteringsplade, og sæt låseringene (ekstraudstyr) ind i transmitterens fordybningen til monteringsskruen. 3. Slut føleren til transmitteren (se trin 4: Tilslut ledningerne). 4. Sæt transmitter/føleren ind i forbindelseshovedet. Skru transmitterens monteringsskrue ind i forbindelseshovedets monteringshuller. Sæt forlængerstykket på forbindelseshovedet. Sæt det hele ind i termolommen. 5. Skub det skærmede kabel gennem kabelforskruningen. 6. Sæt en kabelforskruning ind i det skærmede kabel. 7. Sæt de skærmede kabelledninger ind i forbindelseshovedet gennem kabelindgangen. Tilslut og tilspænd kabelforskruningen. 8. Tilslut det skærmede strømkabels ledninger til transmitterens klemmer. Undgå kontakt med følerens ledninger og forbindelser. 9. Monter og tilspænd forbindelseshovedets kappe. Indkapslingskapperne skal være helt lukkede for at overholde eksplosionssikringskravene. A B C D A = 644H transmitter B = Forbindelseshoved C = Termolomme E F D = Transmitterens monteringsskruer E = Integreret monteret føler med løse ledningsender F = Forlængerstykke 3

4 Rosemount 644 Installationsvejledning Juli 2010 TRIN 1 FORTSAT... Typisk universalhovedinstallation Hovedmonteret transmitter med gevindføler 1. Fastgør termolommen på røret eller procesbeholderens væg. Installer og tilspænd termolommerne, inden der påføres tryk. 2. Fastgør de påkrævede forlængernipler og mellemstykker på termolommen. Forsegl niplen og mellemstykkegevindene med silikonetape. 3. Skru føleren ind i termolommen. Monter drænforseglinger, hvis dette er påkrævet i barske miljøer eller for at overholde lovkrav. 4. Træk følerledningerne igennem universalhovedet og transmitteren. Monter transmitteren i universalhovedet ved at skrue transmitterens monteringsskruer ind i universalhovedets monteringshuller. 5. Monter transmitterfølerenheden i termolommen. Forsegl mellemstykkegevindene med silikonetape. 6. Installer installationsrør til feltledninger på installationsrørindgangen på universalhovedet. Forsegl installationsrørgevindene med PTFE-tape. 7. Træk feltledningerne gennem installationsrøret og ind i universalhovedet. Fastgør føleren og strømledningerne på transmitteren. Undgå berøring med andre klemmer. 8. Monter og tilspænd universalhovedets kappe. Indkapslingskapperne skal være helt lukkede for at overholde eksplosionssikringskravene. A B D C E A = Gevindtermolomme D = Universalhoved (med transmitteren i) B = Føler med gevind E = Installationsrørindgang C = Standardforlængerstykke 4

5 Installationsvejledning Juli 2010 Rosemount 644 TRIN 2: LEDNINGSFØRING OG STRØMTILSLUTNING Ledningsdiagrammer er placeret indvendigt i klemmerækkedækslet og på mærkaten øverst på transmitteren. Profibus-segmentet kræver ekstern strømforsyning. Den strøm, der kræves hen over transmitterens klemmer, er 9 til 32 VDC (den nominelle strøm på klemmerne er 32 VDC). For at undgå at beskadige transmitteren, må dens klemmespænding ikke falde til under 9 VDC, når konfigurationsparametrene ændres. Strømfilter Et Profibus-segment kræver en strømstabilisator for at kunne isolere strømforsyningsfiltret og afkoble segmentet fra andre segmenter, som er sluttet til samme strømforsyning. Sæt strøm til transmitteren 1. Tag klemmerækkedækslet af (hvis et sådan findes). 2. Forbind ledningen med klemmerne (klemmerne til 644 er polaritetsuafhængige for Profibus-protokollen). 3. Tilspænd klemmeskruerne. Når føleren og de strømførende ledninger tilspændes, må de højst spændes til 0,7 N-m (6 in.-lbs.). 4. Sæt dækslet på igen, og spænd det til (hvis et sådan findes). 5. Sæt strøm til (9 32 VDC). Følerklemmer Kommunikationsterminaler Klemmer Diagram over følerforbindelser RTD med 2 ledninger og RTD med 3 ledninger** og RTD med 4 ledninger* og Termoelement og mv * Transmitterne skal være konfigureret til en RTD med mindst 3 ledninger, for at de kan genkende en RTD med en kompenseringsloop. ** Emerson Process Management leverer følere med 4 ledninger til alle enkeltelement-rtd er. Brug disse RTD er i konfigurationer med 3 ledninger ved at lade de ledninger, som ikke er nødvendige, forblive frakoblede og isolerede med el-tape. 5

6 Rosemount 644 Installationsvejledning Juli 2010 TRIN 2 FORTSAT... Typisk konfiguration for Profibus-netværk Profibus DP RS-485 op til 12 MBd PROFIBUS klasse 2 master (konfigurationsredskab) DP/PA koblingsled Profibus-transmitter Strøm-/ signalledninger Profibus PA MBP-IS ved 31,25 KBd Terminatorer 1900 m (6234 ft.) maks. (Afhængigt af kabelegenskaber) BEMÆRK 1. Hvert segment i en Profibus-bus skal afsluttes i begge ender. 2. Nogle DP/PA-koblingsled indeholder strømforsyning, en terminator og strømstabilisator i koblingsenheden. 3. Konfigurationsredskabet er typisk placeret i kontrolrummet. Forbind transmitteren til jord Termoelement uden jordforbindelse, mv- og RTD/ohm-indgange Hver procesinstallation har forskellige krav til jordforbindelser. Brug de jordforbindelsesmuligheder, som anbefales til den specifikke følertype af stedet, eller start med jordforbindelsesmulighed 1 (den mest almindelige). Mulighed 1: 1. Forbind følerledningsafskærmningen til transmitterhuset. 2. Sørg for, at følerafskærmningen er elektrisk isoleret fra omgivende udstyr, som kan være jordet. 3. Tilslut signalledningsafskærmningen til jord ved enden med strømforsyning. Følerledninger Transmitter Profibus-loop Jordforbindelsespunkt på afskærmning 6

7 Installationsvejledning Juli 2010 Rosemount 644 TRIN 2 FORTSAT... Mulighed 2: 1. Tilslut signalledningsafskærmningen til følerledningsafskærmningen. 2. Sørg for, at de to afskærmninger er forbundne og elektrisk isolerede fra transmitterhuset. 3. Tilslut kun afskærmningen til jord ved strømforsyningens ende. 4. Kontroller, at følerafskærmningen er elektrisk isoleret fra omgivende udstyr, som er jordet. Følerledninger Transmitter Profibus-loop Jordforbindelsespunkt på afskærmning Kobl afskærmningerne sammen, så de er elektrisk isolerede fra transmitteren. Mulighed 3: 1. Tilslut følerledningsafskærmningen til jord ved føleren, hvis det er muligt. 2. Sørg for, at følerlednings- og signalledningsafskærmningerne er elektrisk isolerede fra transmitterhuset. 3. Signalledningsafskærmningen må ikke forbindes til følerens ledningsafskærmning. 4. Tilslut signalledningsafskærmningen til jord ved enden med strømforsyning. Transmitter Profibus-loop Følerledninger Jordforbindelsespunkt på afskærmning Indgange til jordet termoelement Mulighed 4: 1. Tilslut følerledningsafskærmningen til jord ved føleren. 2. Sørg for, at følerlednings- og signalledningsafskærmningerne er elektrisk isolerede fra transmitterhuset. 3. Signalledningsafskærmningen må ikke forbindes til følerens ledningsafskærmning. 4. Tilslut signalledningsafskærmningen til jord ved enden med strømforsyning. Følerledninger Transmitter Profibus-loop Jordforbindelsespunkt på afskærmning 7

8 Rosemount 644 Installationsvejledning Juli 2010 TRIN 3: KONTROL AF OPMÆRKNING Idriftsættelsesmærkat (papir) For at identificere hvilken enhed, der er på et bestemt sted, anvendes den aftagelige mærkat, som følger med transmitteren. Sørg for, at mærkaten om fysiske enheder (FA-mærkatfeltet) indeholder de rette oplysninger i begge felter på den aftagelige idriftsættelsesmærkat, og riv den nederste del af for hver transmitter. BEMÆRK Den enhedsbeskrivelse, som er blevet læst ind i hostsystemet, skal være af samme udgave som denne enhed. Enhedsbeskrivelsen kan hentes ned fra COMMISSIONING TAG IDENT_NUMBERS 4153 [9700] Device Address: ## Physical Device Tag: TT- 100 Tear Here IDENT_NUMBERS 4153 [9700] Device Address: ## Mod S/N: 0x######## Physical Device Tag: TT- 100 TRIN 4: KONFIGURATION AF TRANSMITTER Hver Profibus-vært eller konfigurationsredskab har sin egen måde at vise og udføre konfigurationer på. Nogle bruger enhedsbeskrivelser (Device Descriptions, DD) eller DD-metoder til at konfigurere og til at vise ensartede data på tværs af platforme. Der er ingen krav om, at en host eller et konfigurationsredskab skal understøtte disse egenskaber. Følgende er det mindste konfigurationskrav for en temperaturmåling. Denne vejledning er udarbejdet til systemer, som ikke anvender DD-metoder. En komplet liste over parametre og konfigurationsoplysninger kan findes i referencemanualen til Rosemount 644 hoved- og skinnemonteret temperaturtransmitter (dokumentnummer ). 644 skal konfigureres via en klasse 2-master (DD- eller DTM-baseret). De to grundlæggende konfigurationsopgaver for Profibus PA temperaturtransmitteren er: 1. Tildeling af adresse 2. Indstilling af følertype og tilslutning 3. Konfiguration af tekniske enheder Tildeling af adresse Rosemount 644 leveres med den midlertidige adresse 126. Denne adresse skal ændres til en unik værdi mellem 0 og 125 for at etablere kommunikation med værten. Adresserne 0 2 er normalt reserveret til mastere eller koblingsdele. Det anbefales derfor at anvende en transmitteradresse mellem 3 og 125. BEMÆRK: Ved forsendelse fra fabrikken har Rosemount 644 Profibus Profile 3.02-enhederne som standard identifikationsnummeret ADAPTATION MODE. I denne tilstand kan transmitteren kommunikere med alle Profibus-kontrolværter ved, at enten den generiske Profile GSD-fil (9700) eller den specifikke Rosemount 644 GSD (4153) er indlæst i værten. Det er derfor ikke nødvendigt at ændre transmitterens identifikationsnummer ved opstart. 8

9 Installationsvejledning Juli 2010 Rosemount 644 Transducerens funktionsblok Denne blok indeholder temperaturmålingsdata for føler- og klemmetemperatur. Den indeholder også oplysninger om følertyper, tekniske enheder samt diagnostik. Som minimum skal parametrene i Tabel 1 bekræftes. Tabel 1. Transducerblokparametre Parameter Bemærkninger Typisk konfiguration LIN_TYPE eksempel: Pt 100_A_385 (IEC 751) SENSOR_CONNECTION eksempel: 2 ledninger, 3 ledninger, 4 ledninger PRIMARY_VALUE_UNIT eksempel: Grader C Konfiguration af følertilpasning LIN_TYPE User Defined, Calvandu (brugerdefineret, Calvandu) SENSOR_CONNECTION eksempel: 2 ledninger, 3 ledninger, 4 ledninger PRIMARY_VALUE_UNIT eksempel: Grader C SENSOR_CAL_METHOD indstilles til User Trim Standard (Brugers trimstandard) CAL_VAN_DUSEN_COEFF.A indtast følerspecifikke koefficienter CAL_VAN_DUSEN_COEFF.B indtast følerspecifikke koefficienter CAL_VAN_DUSEN_COEFF.C indtast følerspecifikke koefficienter CAL_VAN_DUSEN_COEFF.R0 indtast følerspecifikke koefficienter Funktionsblok for analoge input (AI) AI-blokken behandler feltenhedsmålinger og gør, at resultaterne kan bruges af andre funktionsblokke. Resultatværdien for AI-blokken vises i tekniske enheder og indeholder en status, som angiver målingernes kvalitet. Brug kanalnummeret til at angive den variabel, som AI-blokken behandler. Som minimum skal parametrene for hver AI-blok i Tabel 2 bekræftes. Tabel 2. AI-blokparametre Parameter Bemærkninger CHANNEL CHANNEL-parameteren definerer hvilket transducerblokmål, der bruges af AI-blokken. I 644-transmitteren skal kanalen altid være indstillet til Sensor 1. Der er ikke andre muligheder for denne variabel. LIN_TYPE Denne parameter definerer forholdet mellem blokind- og udgang. Da 644-transmitteren ikke kræver linearisering, vil denne parameter altid være indstillet på No Linearization (ingen linearisering). Det betyder, at AI-blokken kun vil anvende skalering, filtrering og grænseværdikontrol på indgangsværdien. PV_SCALE Indstil de(t) ønskede måleområde og -enheder. Enhederne skal være en af følgende: mv Ohm C F R K OUT_SCALE I forbindelse med DIRECT skal OUT_SCALE indstilles, så den er den samme som PV_SCALE HI_HI_LIM HI_LIM LO_LIM LO_LO_LIM Procesalarmer. Skal være inden for det område, som er angivet af OUT_SCALE 9

10 Rosemount 644 Installationsvejledning Juli 2010 Fysisk blok Den fysiske blok indeholder alle parametre og funktioner, der er nødvendige for at identificere enhedens hardware og software (revisionsnumre, statusværdi, enhedsadresser, etc.). Parameteren IDENT_NUMBER_SELECTOR bruges til at ændre, hvordan værten ser enheden. Tabel 3. Fysisk blokparameter Parameter Bemærkninger IDENT_NUMBER_SELECTOR Kan ændres til Profile Specific, Manufacturer Specific eller Adaptation Mode. I standard Adaptation Mode vælger værten, hvilken fil (GSD) den ønsker at se; om den vil se enhedens GSD-fil i generisk eller producentspecifik tilstand. I Profile Specific-tilstand vises den generiske GSD, der er knyttet til enhedens Profibus Profile-version (9700), og i Manufacturer Specific-tilstand vises GSD-filen med de parametre, der er specifikke for Rosemount 644. Værtsintegration Kontrolvært (Class 1) Rosemount 644-enheden anvender Condensed Status (kondensationsstatus) som anbefalet af specifikationen for Profile 3.02 og NE 107. Se manualen vedrørende oplysninger om tildeling af kondensationsstatus. Den rette GSD-fil skal indlæses i kontrolværten den specifikke Rosemount 644-fil (rmt4053.gsd) eller den generiske Profile 3.02 fil (pa gsd). Disse filer findes på or Konfigurationsvært (Class 2) Den rette DD- eller DTM-fil skal være installeret i konfigurationsværten. Disse filer findes på PRODUKTCERTIFICERINGER Godkendte fremstillingssteder Emerson Process Management Rosemount Division Chanhassen, Minnesota, USA Rosemount Temperature GmbH Tyskland Emerson Process Management Asia Pacific Singapore Information om EU-direktiver EF s overensstemmelseserklæring fra fabrikanten for alle gældende europæiske direktiver for dette produkt kan findes på Rosemounts websted på En papirkopi kan fås ved at kontakte den lokale salgsrepræsentant. ATEX-direktivet (94/9/EF) Rosemount Inc. overholder ATEX-direktivet. CE-test af elektromagnetisk kompatibilitet 644 overholder kriterierne i henhold til IEC 61326:

11 Installationsvejledning Juli 2010 Rosemount 644 Certifikater vedrørende placering i eksplosionsfarligt miljø Nordamerikanske certificeringer Factory Mutual (FM)-godkendelser I5 FM egensikker Egensikker FISCO til brug for klasse I, II, III, division 1, gruppe A, B, C, D, E, F og G, når monteret i overensstemmelse med kontroltegning Temperaturkode: T4A (T omg = 50 C til 60 C). Ikke antændingsfarlig til brug i klasse 1, division 2, gruppe A, B, C og D. Temperaturkode: T5 (T omg = 50 C til 85 C); T6 (T omg = 50 C til 70 C) Ved installation ifølge Rosemounts tegning nr E5 FM eksplosionssikker Eksplosionssikret for klasse I, division 1, gruppe B, C, og D. Ikke antændingsfarlig til brug i klasse 1, division 2, gruppe A, B, C og D. Temperaturkode: T5 (T omg. = 50 C til 85 C) Ved installation ifølge Rosemounts tegning nr Støveksplosionssikker for klasse II/III, division 1, gruppe E, F, G. Temperaturkode: T5 (T o = 50 C til 85 C) Ved installation ifølge Rosemounts tegning nr (Kun udstyr J5, J6 og J8.) Canadian Standards Association (CSA)-godkendelser I6 K6 CSA egensikker Egensikker og FISCO for klasse I, division 1, gruppe A, B, C og D, når tilsluttet i overensstemmelse med Rosemounts tegning Temperaturkode: T4 (T omg = 50 C til 60 C); Egnet for klasse I, division 2, gruppe A, B, C og D (skal være monteret i en egnet indkapsling). CSA egensikker, eksplosionssikker Omfatter egensikker I6 og eksplosionssikker for klasse I, division 1, gruppe B, C og D. Støveksplosionssikker for klasse II, division 1, gruppe E, F, og G. Støveksplosionssikker for klasse III, division 1 Forsegling ikke nødvendig. CSA indkapslingstype 4X Temperaturkode: T4 (T omg = 50 C til 60 C); T5 (T omg = 50 C til 85 C) BEMÆRK: (Kun til indkapslingstype J5 og J6.) 11

12 Rosemount 644 Installationsvejledning Juli 2010 Europæiske certificeringer E1 I1 ATEX brandsikker Certifikatnummer: KEMA99ATEX8715X ATEX-mærkning: II 2 G 1180 Ex d IIC T6 ( 40 C T omg 65 C) U i = 55 VDC Særlige betingelser for sikker brug (X): Kontakt producenten vedr. oplysninger om målene på de brandsikre samlinger. ATEX egensikkerhed Certifikatnummer: Baseefa03ATEX0499X ATEX-mærkning: II 1 G 1180 Ex ia IIC T4 ( 50 C T omg 60 C) Særlige betingelser for sikker brug (X): Apparatet skal installeres i en indkapsling, som yder det en beskyttelsesgrad på mindst IP20. Ikke-metalliske indkapslinger skal have en overflademodstand på mindre end 1 G ; letmetals- eller zirconiumindkapslinger skal være beskyttet imod stød og friktion når installeret. Tabel 4. Enhedsparametre Egensikker loop/klemmer U i = 30 V I i = 300 ma P i = 1,3 W C i = 2,1 nf L i = 0 FISCO-loop/klemmer U i = 17,5 V I i = 380 ma P i = 5,32 W C i = 2,1 nf L i = 0 Følerklemmer U o = 13,9 V I o = 23 ma P o = 79 mw C i = 7,7 nf L i = 0 12

13 Installationsvejledning Juli 2010 Rosemount 644 N1 ATEX type n Certifikatnummer: BAS00ATEX3145 ATEX-mærkning: II 3 G Ex nl IIC T5 ( 40 C T omg 70 C) U i = 45 V NC ATEX type n komponent Certifikatnummer: BAS99ATEX3084U ATEX-mærkning: II 3 G Ex nl IIC T5 ( 40 C T omg 70 C) U i = 45 V Bemærk: Udstyret skal installeres i en indkapsling, som opfylder kravene for IP54 og kravene for de stødtests, som er beskrevet EN ND ATEX støveksplosionssikker Certifikatnummer: KEMA99ATEX8715X ATEX-mærkning: II 1 D td A20 T95 C ( 40 C T omg 85 C) 1180 IP66 Særlige betingelser for sikker brug (X): Kontakt producenten vedr. oplysninger om målene på de brandsikre samlinger. IECEx certificeringer E7 IECEx brandsikker og støveksplosionssikker Certifikatnummer: IECEx KEM X Ex d IIC T6 (brandsikker) Ex td A20 IP 66 T 95 C (støv) V maks. = 32 V Særlige betingelser for sikker brug (X): Kontakt producenten vedr. oplysninger om målene på de brandsikre samlinger. Tabel 5. Elektriske data Transmitter Føler V maks. = 32 VDC U maks. = 5 VDC I maks. = 12,0 ma I maks. = 2,0 ma 13

14 Rosemount 644 Installationsvejledning Juli 2010 I7 IECEx egensikkerhed Certifikatnummer: IECEx BAS X Ex ia IIC T4/T5/T6 Tabel 6. Temperaturklassificering P i (W) Temperaturklasse T omg 1.3 T4 50 C til 60 C 5,32 (FISCO-gruppe IIC) T4 60 C til 80 C Særlige betingelser for sikker brug (X): 1. Apparatet skal installeres i en indkapsling, som yder det en beskyttelsesgrad på mindst IP Ikke-metalliske indkapslinger skal have en overflademodstand på mindre end 1 G. Indkapslinger af letmetal eller zirconium skal beskyttes imod anslag og friktion, når det installerede. Tabel 7. Enhedsparametre Transmitter (egensikker) Transmitter (FISCO) Føler U i = 30 VDC U i = 17,5 VDC U o = 13,9 VDC I i = 300 ma I i = 380 ma I o = 23 ma P i = 1,3 W P i = 5,32 W P o = 79 mw C i = 2,1 nf C i = 2,1 nf C i = 7,7 nf L i = 0 mh L i = 0 mh L i = 0 mh N7 IECEx type n Certifikatnummer: IECEx BAS Ex na nl IIC T5 ( 40 C T omg 70 C) Tabel 8. Elektriske data Transmitter Føler RTD Termoelement U i = 32 V U i = 5 V U i = 0 NG IECE type n komponent Certifikatnummer: IECEx BAS U Ex na nl IIC T5 ( 40 C T omg 75 C) Inputparameter: Ui = 32 VDC Begrænsninger: Komponenten skal installeres i en indkapsling med passende certificering, som yder det en beskyttelsesgrad på mindst IP54. 14

15 Installationsvejledning Juli 2010 Rosemount 644 Japanske certificeringer Japanese Industrial Standard (JIS)-godkendelser I4 JIS egensikkerhed E4 JIS eksplosionssikker Tabel 9. Certifikat og beskrivelse Certifikat Beskrivelse Kombinationsgodkendelser K5 Kombination af I5 og E5. Russian GOST certificeringer PPC BA-13006: 0 Ex ia IIC T4/T5/T6 Kazakhstan GOST Mønstergodkendt certifikat til måleinstrumenter Se certifikat Ukraine GOST Mønstergodkendelse til måleinstrumenter Se certifikat C H med måler og ingen føler Ex d II C T6 C H uden måler og ingen føler Ex d II C T6 C H uden måler og med RTD Ex d II B T4 C H uden måler og med termoelement Ex d II B T4 C H med måler og termoelement Ex d II B T4 C H med måler og RTD Ex d II B T4 C H uden måler og med termoelement Ex d II B + H2 T4 C H med måler og termoelement Ex d II B + H2 T4 C H uden måler og med RTD Ex d II B + H2 T4 C H med måler og RTD Ex d II B + H2 T4 Godkendelsesgruppe Temperaturkode 15

16 Rosemount 644 Installationsvejledning Juli 2010 EC Declaration of Conformity No: RMD 1016 Rev. F We, Rosemount Inc Market Boulevard Chanhassen, MN USA declare under our sole responsibility that the product, Models 644 Smart Temperature Transmitter (Hart & Fieldbus) manufactured by, Rosemount Inc Technology Drive Eden Prairie, MN USA to which this declaration relates, is in conformity with the provisions of the European Community Directives as shown in the attached schedule. Assumption of conformity is based on the application of the harmonized standards and, when applicable or required, a European Community notified body certification, as shown in the attached schedule. (signature) Timothy J. Layer (name - printed) Vice President of Global Quality (function name - printed) 24-March-2008 (date of issue) File ID: 644 CE Marking Page 1 of 3 J:\A_Temp\certs\644_RMD1016F.doc 16

17 Installationsvejledning Juli 2010 Rosemount 644 Schedule EC Declaration of Conformity RMD 1016 Rev. F EMC Directive (2004/108/EC) Models 644HA Smart Temperature Transmitters (Hart) EN 61326: A1/A2/A3 -- Industrial Models 644HF Smart Temperature Transmitters (Fieldbus) EN 61326: A1/A2/A3 -- Industrial Models 644RA Smart Temperature Transmitters (Hart) EN 61326: A1/A2/A3 -- Industrial ATEX Directive (94/9/EC) Models 644HA Smart Temperature Transmitters (Hart) Ex ia IIC: BAS00ATEX1033X -- Intrinsically Safe Certificate EN : 2006, EN : 2007 EEx d IIC: BAS00ATEX Type n Certificate BAS99ATEX3084U -- Type n Component Certificate KEMA 99ATEX Flameproof Certificate EN50014: A1, A2, pra3, EN50018: pra1 pra3 Models 644HF Smart Temperature Transmitters (Fieldbus) Ex ia IIC: Baseefa03ATEX0499X -- Intrinsically Safe Certificate EN : 2006, EN : 2007 BAS00ATEX Type n Certificate BAS99ATEX3084U -- Type n Component Certificate File ID: 644 CE Marking Page 2 of 3 J:\A_Temp\certs\644_RMD1016F.doc 17

18 Rosemount 644 Installationsvejledning Juli 2010 Models 644HF Smart Temperature Transmitters (Fieldbus) - continued EEx d IIC: KEMA 99ATEX Flameproof Certificate EN50014: A1, A2, pra3, EN50018: pra1 pra3 Models 644RA Smart Temperature Transmitters (Hart) Ex ia IIC: BAS00ATEX1033X -- Intrinsically Safe Certificate EN : 2006, EN : 2007 BAS00ATEX Type n Certificate BAS99ATEX3084U -- Type n Component Certificate ATEX Notified Bodies for EC Type Examination Certificate Baseefa (2001) Ltd [Notified Body Number: 1180] Health and Safety Laboratory Site Harpur Hill Buxton, Derbyshire SK17 9JN United Kingdom KEMA (KEMA) [Notified Body Number: 0344] Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem The Netherlands Postbank ATEX Notified Body for Quality Assurance Baseefa(2001) Ltd [Notified Body Number: 1180] Health and Safety Laboratory Site Harpur Hill Buxton, Derbyshire SK17 9JN United Kingdom File ID: 644 CE Marking Page 3 of 3 J:\A_Temp\certs\644_RMD1016F.doc 18

19 Installationsvejledning Juli 2010 Rosemount 644 Vi, EF-overensstemmelseserklæring Nr.: RMD 1016 Rev. F Rosemount Inc Market Boulevard Chanhassen, MN USA erklærer hermed at være eneansvarlig for, at produktet Model 644 Smart temperaturtransmitter (Hart & feltbus) der er fremstillet af Rosemount Inc Technology Drive Eden Prairie, MN USA og som denne erklæring vedrører, overholder bestemmelserne i De Europæiske Fællesskabers direktiver, som ses i vedlagte oversigt. Det er en forudsætning for overensstemmelse, at der foreligger harmoniserede standarder og, hvor det er relevant eller påkrævet, certificering af et organ, der er bemyndiget dertil af De Europæiske Fællesskaber, som det ses i vedlagte oversigt. Vice President of Global Quality (funktion trykte bogstaver) Timothy J. Layer 24. marts 2008 (navn trykte bogstaver) (udstedelsesdato) Fil-id: 644 CE Marking Side 1 af 3 644_RMD1016F_ _dan.doc 19

20 Rosemount 644 Installationsvejledning Juli 2010 Oversigt EF-overensstemmelseserklæring RMD 1016 Rev. F EMC-direktivet (2004/108/EF) Model 644HA Smart temperaturtransmittere (Hart) EN 61326: A1/A2/A3 Industriel Model 644HF Smart temperaturtransmittere (feltbus) EN 61326: A1/A2/A3 Industriel Model 644RA Smart temperaturtransmittere (Hart) EN 61326: A1/A2/A3 Industriel ATEX-direktivet (94/9/EF) Model 644HA Smart temperaturtransmittere (Hart) Ex ia IIC: BAS00ATEX1033X Egensikkerhedscertifikat EN : 2006, EN : 2007 EEx d IIC: BAS00ATEX3145 Certifikat, type n BAS01ATEX3198U Komponentcertifikat, type n KEMA 99ATEX8715 Brandsikkerhedscertifikat EN50014: A1, A2, pra3, EN50018: pra1 pra3 Model 644HF Smart temperaturtransmittere (feltbus) Ex ia IIC: Baseefa03ATEX0499X Egensikkerhedscertifikat EN : 2006, EN : 2007 BAS00ATEX3145 Certifikat, type n BAS01ATEX3198U Komponentcertifikat, type n Fil-id: 644 CE Marking Side 2 af 3 644_RMD1016F_ _dan.doc 20

21 Installationsvejledning Juli 2010 Rosemount 644 Model 644HF Smart temperaturtransmittere (feltbus) fortsat EEx d IIC: KEMA 99ATEX8715 Brandsikkerhedscertifikat EN50014: A1, A2, pra3, EN50018: pra1 pra3 Model 644RA Smart temperaturtransmittere (Hart) Ex ia IIC: BAS00ATEX1033X Egensikkerhedscertifikat EN : 2006, EN : 2007 BAS00ATEX3145 Certifikat, type n BAS01ATEX3198U Komponentcertifikat, type n Bemyndigede organer til ATEX-godkendelse af EF-typecertifikat Baseefa (2001) Ltd. [bemyndiget organ nummer: 1180] Health and Safety Laboratory Site Harpur Hill Buxton, Derbyshire SK17 9JN England KEMA (KEMA) [bemyndiget organ nummer: 0344] Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem Holland Postbank ATEX bemyndiget organ til kvalitetssikring Baseefa (2001) Ltd. [bemyndiget organ nummer: 1180] Health and Safety Laboratory Site Harpur Hill Buxton, Derbyshire SK17 9JN England Fil-id: 644 CE Marking Side 3 af 3 644_RMD1016F_ _dan.doc 21

22 Rosemount 644 Installationsvejledning Juli

Rosemount 2088, 2090P og 2090F Tryktransmittere

Rosemount 2088, 2090P og 2090F Tryktransmittere Installationsvejledning April 2013 Rosemount 2088 og 2090 Rosemount 2088, 2090P og 2090F Tryktransmittere med 4-20 ma HART- og 1-5 VDC HART-protokol med lav effekt Start Trin 1: Monter transmitteren Trin

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning Moov/Navman Spirit Serien Hardware-vejledning Vigtig sikkerhedsinformation LÆS OMHYGGELIGT NEDENSTÅENDE INDEN INSTALLATION AF PRODUKTET I BILEN Dette er et alarmsymbol. Det bruges til at advare dig om

Læs mere

Supplerende monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning. Eksplosionssikre trefasede asynkronmotorer med kortslutningsrotor til lavspænding

Supplerende monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning. Eksplosionssikre trefasede asynkronmotorer med kortslutningsrotor til lavspænding Supplerende monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning Eksplosionssikre trefasede asynkronmotorer med kortslutningsrotor til lavspænding Tændingsbeskyttelse Øget sikkerhed e Tændingsbeskyttelse

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

Teknisk vejledning Sensor / omskifteraktuator

Teknisk vejledning Sensor / omskifteraktuator 2CDC550012D3301 04.2015 Teknisk vejledning Sensor / omskifteraktuator Sensor / omskifteraktuator SA-M-8.8.1 (6251/8.8) Indhold 1 Oplysninger om vejledningen 3 2 Sikkerhed 4 2.1 Anvendte symboler 4 2.2

Læs mere

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie Brugervejledning P1801 serie DA7705 Januar 2013 P1801 Pc-stationen er beregnet til brug med 1801 ASUS tabletten OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

SMARTERE BLODTRYKSMÅLING. Brugsvejledning

SMARTERE BLODTRYKSMÅLING. Brugsvejledning SMARTERE BLODTRYKSMÅLING Brugsvejledning DE Bedienungsanleitung - FR Manuel d utilisation - ES Manual del usuario - IT Manuale d uso - NL Handleiding NO Brukerveiledning - PT Manual do usuário - PL Instrukcja

Læs mere

Installationsvejledning - Kort vejledning SMA FLEXIBLE STORAGE SYSTEM

Installationsvejledning - Kort vejledning SMA FLEXIBLE STORAGE SYSTEM Installationsvejledning - Kort vejledning SMA FLEXIBLE STORAGE SYSTEM Egetforbrugsoptimering med SUNNY ISLAND 3.0M / 4.4M / 6.0H / 8.0H og SUNNY HOME MANAGER FSS-IS-da-40 Version 4.0 DANSK Juridiske bestemmelser

Læs mere

N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning

N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134, USA Juni 2010 208-10385-03 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

BRUGSANVISNING. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie

BRUGSANVISNING. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie BRUGSANVISNING FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie Hvis du har brug for at kontakte kundeservice skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: FAX-T104, FAX-T106 Serienummer:* Købsdato:

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

ABB machinery drives. Hardwaremanual ACS850-04 frekvensomformermoduler (55 til 200 kw, 60 til 200 hk)

ABB machinery drives. Hardwaremanual ACS850-04 frekvensomformermoduler (55 til 200 kw, 60 til 200 hk) ABB machinery drives Hardwaremanual ACS850-04 frekvensomformermoduler (55 til 200 kw, 60 til 200 hk) Liste over relaterede manualer Hardwaremanualer og vejledninger for frekvensomformeren ACS850-04 drive

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger Brugsanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte

Læs mere

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA Brugervejledning 9362080 4. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-10 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra

Læs mere

My Book Live. Lagring på din personlige sky Brugervejledning

My Book Live. Lagring på din personlige sky Brugervejledning My Book Live Lagring på din personlige sky Brugervejledning WD Service og Support Hvis du oplever problemer, så skal vi bede dig give os en mulighed for at løse problemet, inden du returnerer produktet.

Læs mere

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Det indre marked for varer Det indre marked og dets internationale dimension Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj En vejledning

Læs mere

INDUSTRIAL AUTOMATION. Interactive Graphical SCADA System INSIGHT AND OVERVIEW KOM GODT I GANG

INDUSTRIAL AUTOMATION. Interactive Graphical SCADA System INSIGHT AND OVERVIEW KOM GODT I GANG INDUSTRIAL AUTOMATION Interactive Graphical SCADA System INSIGHT AND OVERVIEW KOM GODT I GANG i Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... i Om denne manual... 1 IGSS Brugerdokumentation... 2 Kapitel 1:

Læs mere

gør det rigtigt guide

gør det rigtigt guide gør det rigtigt guide Vordroffsvej 26 1900 Frederiksberg C Tlf. 33 29 70 00 www.def.dk Paul Bergsøesvej 6 2600 Glostrup Tlf. 43 43 60 00 www.tekniq.dk gør det rigtigt guide Tekst Dansk El-Forbund og TEKNIQ

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

HP PSC 1600 All-in-One series. Brugervejlednin

HP PSC 1600 All-in-One series. Brugervejlednin HP PSC 1600 All-in-One series Brugervejlednin HP PSC 1600 All-in-One series Brugervejledning Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

Vedligeholdelse af din Kindle

Vedligeholdelse af din Kindle Vigtig oplysning: Kindle DX med international trådløs adgang Model D00801 Oplysninger om sikkerhed og overholdelse af regler Brug ansvarligt. Læs alle instruktioner og sikkerhedsoplysninger inden brug

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave Brugervejledning til Nokia 5140 9230238 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NPL-5 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Dokumentkode: DPD00064A Sidst redigeret: 20.3.2008

Dokumentkode: DPD00064A Sidst redigeret: 20.3.2008 Dokumentkode: DPD00064A Sidst redigeret: 20.3.2008 1. Sikkerhed 3 1.1 Advarsler 3 1.2 Sikkerhedsinstruktioner 5 1.3 Jordforbindelse og jordfejlsbeskyttelse 5 1.4 Før motoren startes 6 2. Modtagelse af

Læs mere

Vejledning om solcelleanlæg. sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning

Vejledning om solcelleanlæg. sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning Vejledning om solcelleanlæg sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning DS-hæfte 39:2013 Vejledning om solcelleanlæg sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning Vejledning om solcelleanlæg

Læs mere

hp psc1310 series all-in-one

hp psc1310 series all-in-one hp psc1310 series all-in-one brugervejledning hp psc1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Gengivelse, tilretning eller

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere