Praktik i udlandet / PIU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktik i udlandet / PIU"

Transkript

1 Praktik i udlandet / PIU tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Information til elever og lærlinge

2 Praktik i udlandet / PIU Information til lærlinge og elever Udgivet af Styrelsen for Videregående Uddannelser Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf Styrelsen for Videregående Uddannelser hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet og arbejder for at fremme internationalisering af uddannelser i Danmark. Styrelsen informerer blandt andet om mulighederne for praktikophold i udlandet under PIU-ordningen. Publikationen kan rekvireres gratis ved henvendelse til styrelsen, så længe lager haves. Publikationen kan også hentes på ISBN November 2014 Foto: Kasper Kamuk, Asta Mogensen, constrastwerkstatt, HappyAlex / Fotolia mfl. Grafisk produktion: Trio Design ApS Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk A/S

3 Indhold 4 Praktik i udlandet (PIU) 4 Hvorfor tage til udlandet? 5 Sådan kommer du afsted 5 Hvem kan bruge ordningen? 5 Tilskud fra AUB 6 Skoleudsendelse: Hvis du ikke har en dansk praktikplads 6 Typisk forløb 6 Praktik i udlandet for elever i skolepraktik 6 Sådan finder du en praktikplads i udlandet 7 Forhåndsgodkendelse 7 Ansættelseskontrakt 8 Løn og økonomisk tilskud 9 Huskeliste til PIU-ordningen for elever uden dansk uddannelsesaftale 10 Udstationering: Hvis du har en praktikplads i Danmark 10 Typisk forløb 10 Sådan finder du en udstationeringsplads i udlandet 10 Hvordan påvirker en udstationering dit ansættelsesforhold? 11 Udgifter din arbejdsgiver i Danmark kan få refunderet af AUB 12 Hvad kræver det af dig? 13 Få styr på det praktiske: Love og regler 13 Visum, arbejds- og opholdstilladelse 13 Skat 14 Social sikring og andre forsikringer 15 Kontaktoplysninger

4 Praktik i udlandet (PIU) Som elev på en erhvervsuddannelse, kan du tage en eller flere af dine praktikperioder i en virksomhed i udlandet og få dem godkendt som en del af din danske uddannelse. Og tager du afsted med PIU-ordningen, kan du få økonomisk støtte til praktikopholdet. Hvorfor tage til udlandet? Et praktikophold i udlandet er en oplevelse for livet både på det personlige og faglige plan: Du kommer til at opleve et andet land og en fremmed kultur helt tæt på. Du forbedrer dine sprogkundskaber. Du udvikler selvstændighed og viser, at du ikke er bange for at tage initiativ. Du lærer nye arbejdsmetoder og at omgås mennesker med en anden kulturel baggrund. Du får nye kolleger og venner. Du lærer at se tingene fra andre perspektiver. På fremtidens arbejdsmarked vil langt de fleste virksomheder have kontakt med udlandet. Det betyder bl.a., at danske virksomheder ønsker medarbejdere, der kan begå sig på andre sprog end dansk, og som har prøvet at arbejde og opholde sig i et andet land og ikke kun som turister. Et praktikophold i udlandet kan på den måde være med til at give dig de faglige og personlige kvalifikationer, som efterspørges af virksomhederne. At kombinere din erhvervsuddannelse med én eller flere praktikperioder i udlandet kan give dig et afgørende forspring på arbejdsmarkedet, når du er færdiguddannet. 4

5 Thomas Rasmussen, Handelsassistent Bayern, Tyskland Kompetenceudvikling, personlig udvikling, nye kolleger og venner, samt åbenhed og imødekommenhed. Det er noget af det, PIU har givet mig. Dog kommer det ikke af sig selv, hvis ikke man selv yder en hård indsats. Den tredje uge kom jeg i marketingsafdelingen, hvor jeg skulle være det meste af året. Jeg blev hurtigt kastet ud i udfordringer og fik meget ansvar lige fra start. Efter kort tid stod jeg på demonstrationer og messer i Magdeburg og München, hvor jeg skulle forklare og demonstrere vores maskiner. Sådan kommer du afsted Du kan bruge PIU-ordningen på to forskellige måder: 1. Skoleudsendelse: Hvis du ikke har en dansk praktikplads 2. Udstationering: Hvis du har en dansk praktikplads Hvem kan bruge ordningen? Alle elever under erhvervsuddannelse, herunder eux, på tekniske skoler og handelsskoler, landbrugsskoler og social- og sundhedsskoler m.v., når grundforløbet er gennemført. Elever i skolepraktik på et praktikcenter. Alle med eud-praktikplads i danske virksomheder. Ordningen omfatter ikke: Studerende på videregående uddannelser. Tilskud fra AUB Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) administrerer tilskud til PIU-ordningen og udbetaler tilskud til praktikophold i udlandet, hvad enten det sker som skoleudsendelse eller udstationering. Der er forskel på, hvilke udgifter AUB giver tilskud til og hvem de udbetaler til. AUB udbetaler tilskuddet til dig, hvis du ikke har uddannelsesaftale i Danmark, og dit ophold er en skoleudsendelse. Hvorimod AUB udbetaler tilskuddet til din danske arbejdsgiver, hvis du har en praktikplads i Danmark, og dit udlandsophold derfor er en udstationering. 5

6 Skoleudsendelse: Hvis du ikke har en dansk praktikplads Hvis du kommer direkte fra skolen, kan du vælge at tage i praktik i udlandet, når du har afsluttet grundforløbet. Du kan tage én eller flere af dine praktikperioder i en udenlandsk virksomhed og efterfølgende lave en aftale med en dansk virksomhed om at gennemføre resten af din uddannelse i Danmark. Det er også muligt at tage hele praktikken i udlandet. Men alle skoleperioder og den afsluttende prøve skal normalt gennemføres i Danmark. Typisk forløb hvis du ikke har en praktikplads i Danmark Du sender ansøgninger til virksomheder i udlandet, som du er interesseret i og vedlægger dit CV. Du bliver inviteret til jobsamtale. Du rejser til jobsamtalen. Du får en forhåndsgodkendelse fra din erhvervsskole, der dækker praktikperioden. Du indgår en ansættelsesaftale med arbejdsgiveren, hvis du får praktikpladsen. Du begynder din praktik i udlandet. Du skal måske en tur til Danmark for at gennemføre en skoleperiode (det afhænger af, hvor længe du er i praktik i udlandet) og bagefter tilbage til praktikstedet. Du afslutter din praktik i udlandet og rejser tilbage til Danmark og fuldender din uddannelse. udlandet. Efter praktikopholdet kan du vende tilbage til skolepraktikken og fortsætte din uddannelse. Du skal snakke med din vejleder på praktikcentret om, hvordan du griber det an. Sådan finder du en praktikplads i udlandet Det kræver forberedelse og planlægning at finde en praktikplads i udlandet. Derfor er det vigtigt at begynde i god tid. Det bedste sted at starte er hos den PIU-koordinator eller internationale koordinator, som er ansat på din erhvervsskole. Mange skoler har et netværk af praktikpladser eller andre kontakter i udlandet, som de stiller til rådighed for skolens elever. Hvis din erhvervsskole ikke har faste partnere i udlandet, kan PIU-koordinatoren hjælpe dig med at planlægge, hvordan du selv finder en praktikplads. Praktik i udlandet for elever i skolepraktik Hvis du har indgået en skoleaftale med et praktikcenter, har du mulighed for at få orlov fra skolepraktikken og tage et praktikophold i 6

7 Skoleudsendelse: Hvis du ikke har en dansk praktikplads Du kan også bruge dit private netværk. Det kan f.eks. være, at du har familie, venner eller kender nogen i det land, du gerne vil arbejde i. Måske har dine forældre kontakter til udlandet via deres job. Under hele forløbet kan PIU-koordinatoren og dine sproglærere vejlede dig og hjælpe dig med at skrive ansøgninger, udfylde CV, søge økonomisk tilskud og indgå ansættelsesaftale. Forhåndsgodkendelse Når du har fundet en praktikplads i udlandet, skal praktikforløbet forhåndsgodkendes af din skole, hvis du ønsker tilskud fra AUB. Det foregår via en formular, som skal udfyldes og underskrives af din udenlandske arbejdsgiver og afleveres til skolen. Arbejdsgiveren skal i formularen oplyse, hvad du kan forvente at lære i løbet af dit praktikophold. Skolen skal på den baggrund vurdere, om du kan få godskrevet praktikopholdet i din uddannelse. En forhåndsgodkendelse viser, at praktikstedet opfylder kravet i erhvervsuddannelseslovens 5, stk. 5, herunder at du vil få en oplæring på niveau med den, du ville have fået hos en virksomhed i Danmark. Forhåndsgodkendelsen skal være dateret før dit praktikophold i udlandet starter, hvis du ønsker at få økonomisk tilskud til dit praktikophold i udlandet. PIU-koordinatoren på din skole udleverer formularen og kan hjælpe dig med at få arbejdsgiveren i udlandet til at udfylde den. Ansættelseskontrakt Når praktikperioden i udlandet er forhåndsgodkendt, indgår du en skriftlig ansættelseskontrakt med arbejdsgiveren efter de lokale regler eller aftaler om ansættelser. Denne ansættelseskontrakt skal være underskrevet af begge parter, og den skal være dateret før praktikperioden starter, hvis du vil have tilskud. Hos din PIU-koordinator kan du få standardkontrakter på de mest almindelige fremmedsprog. 7

8 Anna Duus Johnsen, Mediegrafikerelev Perth, Australien At drage til udlandet kræver forberedelse og planlægning. Bl.a. at skabe kontakten til en praktikplads. Hvor skal jeg bo? Hvad med min bolig i Danmark? Økonomi og visum. Du er selv tovholder og skal påregne en del ekstra timer. Det var selvfølgelig hele arbejdet værd og jeg ved, at jeg har fået en gave for livet. Jeg har lært at perspektivere designfaget på en anden måde end jeg tidligere har gjort. Jeg har fået et kæmpe boost og en endnu større glæde for faget. Jeg har i dag en god sparring fra mine australske kolleger og kan glæde mig over at have fået et netværk på den anden siden af jorden. Det synes jeg, er meget værdifuldt. Løn og økonomisk tilskud Når du vælger at tage til udlandet uden en dansk praktikplads, får du løn efter vilkårene i det land, du rejser til. Lønnen er oftest væsentlig lavere end den, du ville have fået på en praktikplads i Danmark men det er skatten som regel også. Og leveomkostningerne kan også være lavere. Desuden kan du få tilskud gennem AUB til mange af de udgifter, du har i forbindelse med dit praktikophold i udlandet. AUB giver tilskud til: Rejseomkostninger i forbindelse med din ansættelsessamtale. Men kun hvis du har en skriftlig indkaldelse fra den udenlandske virksomhed, og din skole har godkendt rejsen på forhånd. Går du på grundforløb, når du skal til jobsamtale, skal AUB godkende jobsamtalen før afrejse. Rejse- og flytteudgifter til det udenlandske praktiksted (ud- og hjemrejse). 50 % af boligudgifterne i udlandet dog højst kr. pr. måned. Løn og rejseudgifter, når du skal på skoleophold i Danmark. Indskud og mæglergebyr, som du eventuelt skal betale, når du skal have en bolig i udlandet, samt til dobbelt husførelse, hvis du er forsørger. AUB kan højst udbetale en støtte på kr. pr. kalenderår til dig, hvis du ikke har en dansk uddannelsesaftale. Betingelser for at få tilskud fra AUB uden en praktikplads i Danmark: Du skal have afsluttet grundforløbet på en erhvervsuddannelse, inden du tager af sted. Du kan dog få tilskud til et jobinterview i udlandet, allerede mens du går på grundforløb. Du skal have en forhåndsgodkendelse fra din skole, der viser, at praktikopholdet kan udgøre en del af din danske erhvervsuddannelse. Når du er i praktik i udlandet, skal din arbejdsgiver i udlandet give løn efter de vilkår, som gælder for landets egne elever. 8

9 Skoleudsendelse: Hvis du ikke har en dansk praktikplads Transporttiden mellem din danske bopæl og din praktikplads i udlandet skal være mindst 2½ time med offentlig transport (inkl. ventetid). Du skal dokumentere alle de udgifter, du ønsker tilskud til. Der gives ikke tilskud til lande, som Udenrigsministeriet fraråder indrejse i. Se under Rejsevejledninger på Mere information og ansøgningsskemaer til tilskud fra AUB: Du kan lære mere om AUB og tilskud til praktikophold i udlandet på Her kan du også hente ansøgningsskemaer, hvis du ikke har en dansk praktikplads. Huskeliste til PIU-ordningen for elever uden dansk uddannelsesaftale, som ønsker tilskud fra AUB NÅR DU SKAL TIL SAMTALE I UDLANDET, SKAL DU HUSKE: Skriftlig bekræftelse fra din skole om, at du er igang med eller har gennemført dit grundforløb. Forhåndsgodkendelse fra din skole om, at du skal til samtale. Denne skal være underskrevet og dateret, inden du skal til samtale. Skriftlig indkaldelse til samtalen eller en bekræftelse på, at samtalen er gennemført. NÅR DU SKAL BEGYNDE DIT PRAKTIKOP- HOLD I UDLANDET, SKAL DU HUSKE: Forhåndsgodkendelse fra din skole om, at du skal være i praktik i udlandet. Denne skal være underskrevet og dateret, inden du begynder din praktik. Underskrevet ansættelseskontrakt mellem dig og din arbejdsgiver i udlandet. Kvitteringer for rejse- og flytteudgifter. NÅR DU SKAL SØGE BOLIGSTØTTE, SKAL DU HUSKE: Lejekontrakt, der er underskrevet af dig og din udlejer. Kvitteringer på betalt husleje for hver måned og evt. indskud og mæglergebyr. NÅR DU SKAL PÅ SKOLEOPHOLD I DANMARK, SKAL DU HUSKE: Indkaldelse til skoleophold samt skriftlig bekræftelse fra din skole om, at du har gennemført skoleophold. AUB kan på baggrund af bekræftelsen udbetale løngodtgørelse, rejsehjælp og transport. At oplyse den danske elevløn på ansøgningsskemaet: Ansøgning til økonomisk støtte til søgning af skolegodtgørelse, rejsehjælp til/fra skoleophold og evt. befordring. Kvittering på rejsehjælp og transport. Hvis du er kørt i bil, skal du oplyse prisen på billigste offentlige transport. At aktivere dit danske skattekort. Se mere på NÅR DU SKAL AFSLUTTE PRAKTIKOPHOLDET I UDLANDET, SKAL DU HUSKE: Kvitteringer for rejse- og flytteudgifter. At angive årsag, hvis du afslutter før tid. HUSK: For at få tilskud fra AUB, skal du indsende dokumentation og kvitteringer for dine udgifter senest 4 måneder efter, at udgiften er afholdt. 9

10 Udstationering: Hvis du har en praktikplads i Danmark Hvis du har en praktikplads i Danmark, kan du aftale med din arbejdsgiver, at du tager en eller flere praktikperioder i udlandet. Du har mulighed for at gennemføre alle dine praktikperioder i udlandet, men det mest almindelige er at tage dele af praktikken f.eks. tre måneder eller et halvt år i udlandet. Typisk forløb hvis du har en praktikplads i Danmark Du og din arbejdsgiver i Danmark aftaler, at du udstationeres under din uddannelse. Din arbejdsgiver besøger måske det område i udlandet, hvor I ønsker at finde en praktikplads. Du deltager eventuelt i besøget. Din arbejdsgiver indgår en aftale med virksomheden i udlandet, og du begynder herefter din praktik i udlandet. Hvis dit ophold i udlandet varer længe, skal du måske på skole i Danmark i løbet af uddannelsestiden og bagefter tilbage til praktikstedet i udlandet. Når din udstationering i udlandet er slut, rejser du tilbage til Danmark og afslutter din uddannelse hos din arbejdsgiver i Danmark. der har lyst til at modtage en elev fra en dansk erhvervsuddannelse i en periode. Du kan også kontakte PIU-koordinatoren på din erhvervsskole. Mange erhvervsskoler samarbejder med skoler og virksomheder i udlandet, som måske kan hjælpe dig med at finde en praktikplads. Det er din arbejdsgiver i Danmark, der indgår en aftale med virksomheden i udlandet om udstationeringen. Hvordan påvirker en udstationering dit ansættelsesforhold? Når du bliver udstationeret, er du stadig omfattet af din danske uddannelsesaftale. Det vil sige, at din arbejdsgiver i Danmark har ansvaret for, at du får den uddannelse, der er aftalt, og at du bliver lønnet efter dansk overenskomst. Elevlønninger er oftest lavere i udlandet end i Danmark. Det betyder, at din arbejdsgiver skal betale forskellen mellem den udenlandske elevløn og den danske overenskomstmæssige elevløn. Din arbejdsgiver vil også skulle lægge ud for udgifter til din ud- og hjemrejse. Sådan finder du en udstationeringsplads i udlandet Det er let at finde en udstationeringsplads, hvis din arbejdsgiver i forvejen har gode kontakter til virksomheder i udlandet, f.eks. via datterselskaber, kunder, leverandører, venskabskommuner eller andre samarbejdspartnere. Hvis samarbejdspartnerne ikke selv har mulighed for at tage imod dig, kan de måske formidle kontakt til en anden virksomhed i området, Din arbejdsgiver i Danmark går glip af din arbejdsindsats, mens du er i praktik i udlandet, men til gengæld får du andre, nye kvalifikationer med hjem, som kan komme arbejdsgiveren til gode på længere sigt. En udstationering giver din arbejdsgiver nogle ekstra udgifter, men de kan næsten alle refunderes af AUB. 10

11 Xxx Ida Stampe Krusaa, Speditørelev Manchester, England Opskriften på et succesfuldt udenlandsophold er: En god portion eventyrlyst, nysgerrighed, imødekommenhed samt et lille drys mod. Tilsæt derefter rimelige engelskkundskaber samt et højt ambitionsniveau og du har de perfekte forudsætninger for et godt resultat. Jeg endte med at sidde med flere arbejdsopgaver indenfor forskellige forretningsområder hvilket jeg synes var spændende og gjorde min hverdag alsidig. Samtidig endte jeg med at have en større forståelse af samt overblik over de mange aspekter, der er ved at drive en forretning. Jeg arbejdede primært i virksomhedens eksportafdeling, men stiftede også bekendtskab med både import- og regnskabsafdelingen. Udgifter din arbejdsgiver i Danmark kan få refunderet af AUB Forskel mellem dansk og udenlandsk elevløn. Hvis din virksomhed i Danmark betaler hele lønnen under udstationeringen, refunderes denne lønudgift minus et fradrag på kr. pr. måned. Udgifter til din ud- og hjemrejse. Eventuelle udgifter til flytning, hvis du skal være i praktik i udlandet i længere tid. Før en udstationering kan der være brug for at gennemføre et besøg i udlandet for at finde en egnet praktikvirksomhed til dig. AUB refunderer 50 % af udgiften, dog maksimalt kr. pr. år. Bemærk at virksomhedsbesøget skal godkendes af AUB inden afrejsen. Betingelser for at få refusion fra AUB: Du skal have afsluttet grundforløbet og have en dansk uddannelsesaftale, inden du tager afsted. Der skal være en skriftlig aftale mellem din arbejdsgiver i Danmark og dit praktiksted i udlandet om udstationeringen. Når du er i praktik i udlandet, skal din arbejdsgiver i udlandet give løn efter de regler, som gælder for landets egne elever. Transporttiden mellem din danske bopæl og din praktikplads i udlandet skal være mindst 2½ time med offentlig transport (inkl. ventetid). Din arbejdsgiver skal dokumentere alle de udgifter, der ønskes tilskud til. Ansøgninger om tilskud skal sendes til AUB senest 4 måneder efter, at udstationeringen er afsluttet. Der gives ikke tilskud til lande, som Udenrigsministeriet fraråder indrejse i. Se under Rejsevejledninger på Mere information og ansøgningsskemaer til tilskud fra AUB: Hvis du skal udstationeres fra en dansk virksomhed, kan din arbejdsgiver hente ansøgningsskemaer til tilskud fra AUB på 11

12 Hvad kræver det af dig? De fleste elever der rejser ud, kommer hjem med en stor faglig og personlig oplevelse i bagagen. Det betyder dog ikke, at et praktikophold i udlandet altid er en dans på roser. Du skal være forberedt på, at du kan møde modgang undervejs, og at du i mange tilfælde selv må klare problemerne. Inden du planlægger dit praktikophold i udlandet, skal du derfor tænke grundigt over, om du har mod på at skabe dig en hverdag i nogle omgivelser, der i starten er fuldstændigt fremmede for dig. Det kan være en god idé at snakke med en tidligere PIU-elev for at høre, hvordan han eller hun oplevede situationen. Det vil give dig et godt billede af, hvad der venter dig og sikkert også nogle gode tips til, hvordan du kan tackle nogle af de udfordringer, du måske vil møde. Dit praktikophold i udlandet kan blive en fantastisk oplevelse for livet, hvor du får gode bekendtskaber, nye arbejdsmæssige kvalifikationer og perspektiver på din uddannelse. Og samtidig lærer du noget om dig selv. Hvis du planlægger dit ophold i god tid, har du de bedste muligheder for at forberede dig på dit ophold - både sprogligt, fagligt og personligt. PIU-koordinatoren på din erhvervsskole kan vejlede dig om, hvordan du forbereder dig bedst muligt. Du kan finde mere information om PIU-ordningen på Christian Clement Westergaard Bruun, SOSU-elev Filippinerne Jeg oplever en helt anden plejekultur end den, jeg kender fra Danmark. Det betyder, jeg bliver opmærksom på de danske rutiner og kulturelle selvfølgeligheder, som vi tit bliver blinde på i hverdagen. 12 På den måde tror jeg, at mit ophold gør mig til en klogere og mere reflekteret SOSU-assistent. Jeg kan kun anbefale andre at tage afsted!

13 Få styr på det praktiske: Love og regler Når du rejser til udlandet for at arbejde, skal du huske at undersøge en række regler og praktiske ting, som muligvis fungerer anderledes end i Danmark. Reglerne vil være forskellige alt efter, hvor du skal hen, og hvor længe du skal være væk. Det er f.eks. spørgsmål som: Skal jeg have en arbejdstilladelse eller måske en opholdstilladelse? Hvor meget skal jeg betale i skat og hvor? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? Hvordan er jeg forsikret både i arbejdstiden og i fritiden? Hvad siger min A-kasse? Udenrigsministeriets hjemmeside under Rejse til udlandet læse om, hvilke regler, der gælder for det land, du skal til. Du skal være opmærksom på, at reglerne ændres jævnligt. Hvis du har et andet statsborgerskab end dansk, skal du i nogle tilfælde henvende dig til repræsentationen i Danmark for det land, du ønsker at besøge. Finder praktikopholdet sted i et EU-land, Norge, Island, Schweiz eller Lichtenstein er arbejdsog opholdstilladelse ikke nødvendig. Hvis en udstationering varer mere end 3 måneder, skal opholdet normalt registreres hos lokale myndigheder i praktiklandet. Nedenfor finder du nogle hovedregler, men du skal altid kontakte de rette instanser for at få at vide, hvordan det ser ud i dit konkrete tilfælde, og for at sikre at du får den nyeste information. Reglerne kan nemlig ændre sig med jævne mellemrum. På under Danskere i udlandet finder du meget af den information, du har brug for, og der er henvisninger og kontaktoplysninger på dem, du skal tale med. Også på index_da.htm kan du finde informationer om ophold i EU-lande. Når du henvender dig til myndigheder, er det en god idé at skrive ned, hvem du har talt med, så du altid kan få fat i personen igen. I god tid inden du rejser, skal du huske at undersøge om dit pas er gyldigt. Nogle lande kræver, at dit pas er gyldigt 6 måneder udover rejsens varighed. Skat Hovedreglen er, at du skal betale skat i udlandet af den løn, du får af din udenlandske arbejdsgiver. Har du en dansk arbejdsgiver, som betaler dele af din elevløn, mens du er i udlandet, skal du betale skat af denne del af lønnen i Danmark. Men kun hvis du er væk dage inden for et år. Hvis du er i udlandet i 184 dage eller mere, skal du som udgangspunkt betale skat af hele din løn i udlandet. Det kan dog være, at du skal betale lidt skat til Danmark, hvis du har bevaret skattepligten til Danmark. Hvordan du er stillet, kan du få oplyst hos Skat. Visum, arbejds- og opholdstilladelse Reglerne for visum, arbejds- og opholdstilladelse er forskellige fra land til land. Du kan på Hvis du ikke har en dansk arbejdsgiver, og du får tilskud fra AUB, skal du i nogle tilfælde betale skat af disse penge. Det gælder tilskud til flytning og til rejse, hvis du skal søge en 13

14 Få styr på det praktiske: Love og regler praktikplads i udlandet. Øvrige tilskud til rejse og bolig er skattefri. Vær opmærksom på, at du kan opnå forskellige former for fradrag, når du arbejder i udlandet. Læs mere på under Udland eller kontakt skattemyndighederne. Social sikring og andre forsikringer Når du er i udlandet, er det vigtigt, at du er omfattet af social sikring herunder sygesikring og arbejdsskadeforsikring. Du er ikke automatisk omfattet af de danske sociale sikringsordninger under dit praktikophold, så det er vigtigt, at du undersøger det, inden du tager afsted. Hvis du udstationeres fra en dansk virksomhed, kan du under visse betingelser forblive i det danske sikringssystem. Det afhænger blandt andet af, hvilket land du skal rejse til. Din danske arbejdsgiver kan søge Udbetaling Danmark om, at du forbliver under dansk social sikring under udlandsopholdet. Hvis du ikke har en dansk praktikplads, skal du normalt sikres i det land, du arbejder i. Regler om social sikring afhænger blandt andet af, hvilket land du skal arbejde i og hvor længe. Når du ikke er dækket af en dansk arbejdsskadeforsikring, skal du sikre dig, at din udenlandske arbejdsgiver sørger for, at du er forsikret i arbejdstiden. Sørg for at få præcis besked om, hvordan du er stillet, inden du skriver kontrakt. Du skal være opmærksom på, at din udenlandske arbejdsgiver i nogle tilfælde vil trække sygesikringsbidrag fra din løn. Hvis du er social sikret i Danmark og din praktik finder sted inden for et EU-land, Norge, Island, Schweiz eller Liechtenstein kan du benytte det blå sygesikringsbevis. Det er gratis og dækker udgifter til nødvendig læge- og sygehusbehandling, medicin mm. efter de regler og vilkår, som gælder for borgerne i det land, du opholder dig i. Det kan dog alligevel være nødvendigt at tegne en ekstra rejseforsikring oveni. Uanset om du gennemfører alle eller kun nogle af dine praktikperioder i udlandet, vil din erhvervsuddannelse være en dansk erhvervsuddannelse, så længe du gennemfører skoleperioderne i Danmark. Derfor kan du melde dig ind i en dansk A-kasse og modtage dagpenge med samme rettigheder og pligter som alle andre nyuddannede med en erhvervsuddannelse. Inden for EU og Norden kan perioder med arbejde og arbejdsløshedsforsikring i nogle tilfælde indgå i din optjening af ret til arbejdsløshedsydelse. Du kan læse om dine muligheder på se primært vejledning under Arbejde i udlandet og Social sikring i udlandet. Det er vigtigt, at du også er dækket i din fritid, og du skal derfor selv sørge for at din ulykkes- og indboforsikring også gælder i udlandet. Nogle forsikringer dækker kortere ophold i udlandet, andre gør ikke. Hvis du er af sted i en kortere periode, vil din danske indboforsikring typisk dække dine ting og værdigenstande, hvis du skulle være udsat for tyveri. Du bør undersøge, hvordan du er forsikret i dit eget selskab og evt. tegne en supplerende ulykkes- eller rejseforsikring. 14

15 Kontaktoplysninger Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) Kongens Vænge Hillerød Tlf.: Styrelsen for Videregående Uddannelser Internationale Uddannelsesprogrammer Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf.: PIU-koordinator Der findes en PIU-koordinator på de fleste erhvervsskoler, der kan hjælpe dig med at arrangere din praktik i udlandet. En liste over skolerens PIU koordinatorer findes på PIU-koordinator Navn: Tlf.: Erhvervsskole Navn: Adresse: Tlf.: 15

16 Line Storm Hansen, Kokkeelev Oregon, USA. Hverdagen i restauranten var virkelig lærerig, og jeg fik prøvet en masse nye teknikker, men kunne også se, hvor god en uddannelse vi har herhjemme. Jeg fik rigtig meget ud af at komme ud i verden og prøve kræfter med noget nyt og anderledes og kan varmt anbefale det. Denne tur var også med til, at jeg slet ikke er bange for at rejse udenlands og arbejde, da jeg blev overbevist om, hvor dygtige vi er i Danmark, og vi bestemt kan være stolte over vores kunnen. Når jeg ser tilbage på tiden i Portland, lærte jeg ikke kun en masse omkring faget og ting, som jeg har kunnet tage med mig videre, men jeg lærte også en hel masse om mig selv.

Praktik i udlandet / PIU

Praktik i udlandet / PIU Praktik i udlandet / PIU tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Information til elever og lærlinge 2017/18 Praktik i udlandet / PIU Information til lærlinge og elever Udgivet af Styrelsen for

Læs mere

Ta' praktik i udlandet (PIU)

Ta' praktik i udlandet (PIU) Ta' praktik i udlandet (PIU) OM... Praktik I Udlandet Som elev på en erhvervsuddannelse har du mulighed for, at gennemføre hele eller dele af din uddannelse i udlandet med PIUordningen. Man kan godt gennemføre

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU. tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet. Information til elever og lærlinge

Praktik i udlandet / PIU. tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet. Information til elever og lærlinge Praktik i udlandet / PIU tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Information til elever og lærlinge Indhold 3 Som elev på en erhvervsuddannelse Hvorfor tage til udlandet? 3 Du kan bruge ordningen

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU

Praktik i udlandet / PIU Praktik i udlandet / PIU Om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Information til arbejdsgivere Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever

Læs mere

Så tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Praktik i udlandet

Så tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Praktik i udlandet Udve? Så tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Praktik i udlandet Indhold Som elev på en erhve 2 Som elev på en erhvervsuddannelse Hvorfor tage til udlandet? Du kan bruge ordningen på to forskellige

Læs mere

Praktik i udlandet -en

Praktik i udlandet -en PIU Praktik i udlandet -en kæmpechance! Fordi Hvorfor praktik i udlandet? d Du får bedre internationale fremtidsmuligheder Du udvikler større selvstændighed og samarbejdsevne Virksomheder i DK ønsker medarbejdere

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 23. maj 2017

Lovtidende A Udgivet den 23. maj 2017 Lovtidende A 2017 Udgivet den 23. maj 2017 19. maj 2017. Nr. 498. Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag I medfør af 11,

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag BEK nr 1274 af 13/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Arbejdsgivernes

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever

Læs mere

Dobbeltkompetencer. Information om praktik lige syd for grænsen. Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Dobbeltkompetencer. Information om praktik lige syd for grænsen. Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Dobbeltkompetencer Information om praktik lige syd for grænsen Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Praktik lige syd for grænsen Som EUD eller EUX-elev, kan

Læs mere

INTERNATIONALE AKTIVITETER

INTERNATIONALE AKTIVITETER INTERNATIONALE AKTIVITETER for skoleåret 2017 / 2018 STUDIE- OG PRAKTIKOPHOLD Som elev på EUX Business har du mulighed for at tage et studieophold i England eller USA à 4 ugers varighed. AALBORG HANDELSSKOLE

Læs mere

CELF - din lokale fagskole

CELF - din lokale fagskole CELF - din lokale fagskole Uddannelsesbog for virksomheder 5 gode grunde til at uddanne elever 1 2 3 4 5 I sikrer et højt fagligt niveau i jeres virksomhed I skræddersyr jeres medarbejdere til virksomheden

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Elevrefusion

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Elevrefusion BEK nr 127 af 21/02/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., AER, j.nr 50-01-30 Senere ændringer til forskriften BEK nr 320 af

Læs mere

Praktik i udlandet [PIU]

Praktik i udlandet [PIU] Praktik i udlandet [PIU] U I P Vil du have oplevelser, sprog og udfordringer? Hvis du tager hele eller en del af din praktik i udlandet, får du fra begyndelsen af din kar riere en uvurderlig international

Læs mere

Praktik i udlandet [PIU] sæt turbo på din karriere

Praktik i udlandet [PIU] sæt turbo på din karriere Praktik i udlandet [PIU] sæt turbo på din karriere 2 PIU Hvis du tager hele eller en del af din praktik i udlandet, får du fra begyndelsen af din kar - riere en uvurderlig international erfaring. Ar -

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. 18/00097 Vejledning til erhvervsskoler, faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

Læs mere

Uddannelser. på STYLE & WELLNESS College Aalborg. frisør kosmetiker

Uddannelser. på STYLE & WELLNESS College Aalborg. frisør kosmetiker Uddannelser på STYLE & WELLNESS College Aalborg frisør kosmetiker Mød vores vejleder og praktikpladskonsulenter! Denne brochure giver dig et indblik i vores uddannelser. Hvis du gerne vil vide mere om

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

Information til praktikken /uddannelsesansvarlige om Praktik i udlandet med SOPU

Information til praktikken /uddannelsesansvarlige om Praktik i udlandet med SOPU Information til praktikken /uddannelsesansvarlige om Praktik i udlandet med SOPU Som elev på SSH, SSA og PAU, kan man søge om 5 ugers praktik i udlandet. Praktiki udlandet er finansieret af EU-projektet

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? 2 ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at VIRKSOMHEDSPRAKTIKKEN

Læs mere

Vejledning. i at gennemføre Praktik i udlandet for elever i erhvervsfaglige uddannelser

Vejledning. i at gennemføre Praktik i udlandet for elever i erhvervsfaglige uddannelser Vejledning i at gennemføre Praktik i udlandet for elever i erhvervsfaglige uddannelser Denne vejledning beskriver en fremgangsmåde i at tilrettelægge og gennemføre praktikophold i udlandet for en elev

Læs mere

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde Klar til elever Fakta om lønrefusion Lønrefusion fra AUB For at være berettiget til at modtage støtte fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til en elev skal arbejdsgiveren betale til ATP. Virksomheder

Læs mere

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark.

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. På job i udlandet Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. FORORD Mange metallere tager på arbejde i udlandet enten fordi de bliver udstationeret af deres danske virksomhed,

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

Skovvangen 28 6000 Kolding Telefon 7932 0100 hansenberg@hansenberg.dk www.hansenberg.dk. Landbrugsuddannelsen - nu også med akvakultur

Skovvangen 28 6000 Kolding Telefon 7932 0100 hansenberg@hansenberg.dk www.hansenberg.dk. Landbrugsuddannelsen - nu også med akvakultur Skovvangen 28 6000 Kolding Telefon 7932 0100 hansenberg@hansenberg.dk www.hansenberg.dk Landbrugsuddannelsen - nu også med akvakultur Akvakultur I samarbejde med brancheforeningen Dansk Akvakultur udbyder

Læs mere

LÆRLING HVORFOR OG HVORDAN?! PRAKTIKCENTER 2017

LÆRLING HVORFOR OG HVORDAN?!  PRAKTIKCENTER 2017 PRAKTIKCENTER 2017 LÆRLING HVORFOR OG HVORDAN?! WWW.EUCSJ.DK EN erhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder

Læs mere

SÅDAN INDGÅR DIN VIRKSOMHED EN UDDANNELSESAFTALE TIL VIRKSOMHEDER OM. indgåelse af uddannelsesaftaler

SÅDAN INDGÅR DIN VIRKSOMHED EN UDDANNELSESAFTALE TIL VIRKSOMHEDER OM. indgåelse af uddannelsesaftaler SÅDAN INDGÅR DIN VIRKSOMHED EN UDDANNELSESAFTALE TIL VIRKSOMHEDER OM indgåelse af uddannelsesaftaler Få en aftale, der matcher din virksomhed Ved at tage en elev er din virksomhed med til at uddanne den

Læs mere

Opgavefordeling ved praktik i udlandet for social- og sundhedsassistenter

Opgavefordeling ved praktik i udlandet for social- og sundhedsassistenter Opgavefordeling ved praktik i udlandet for social- og sundhedsassistenter Finansieringsform Vi arbejder med internationalisering under to forskellige finansieringsmuligheder: -ordningen, hvor arbejdsgiveren

Læs mere

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold Tag din Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context Indhold Praktik i udlandet under ERASMUS+... 3 Hvad går projektet ud på?... 3 Hvorfor i udlandspraktik via ERASMUS+?... 4

Læs mere

Information til dig om skolepraktik

Information til dig om skolepraktik Information til dig om skolepraktik Klejnsmed Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed,

Læs mere

Praktik i udlandet. Elevens tjekliste i forhold til praktik i udlandet

Praktik i udlandet. Elevens tjekliste i forhold til praktik i udlandet Praktik i udlandet Elevens tjekliste i forhold til praktik i udlandet Februar 2013 Indhold Elevens tjekliste inden udrejse:... 2 Elevens ophold i praktik i udlandet:... 4 Ved tilbagekomst til Danmark...

Læs mere

Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling!

Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling! Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling! Har du råd til at lade være med at ansætte en elev? Sådan kommer din virksomhed i gang med en elev Hvad er en uddannelsesaftale? Januar 2014 Døesvej 70-76

Læs mere

- en trindelt uddannelse

- en trindelt uddannelse Beklædningshåndværker - en trindelt uddannelse Beklædningshåndværkeruddannelsens opbygning Beklædningshåndværkeruddannelsen er en trindelt uddannelse, der består af en blanding af skoleophold og praktikuddannelse.

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Modelfoto: Colourbox.com Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 4 Løn... 4 Tavshedspligt... 5 Ferie... 6 Sygdom... 7 Fravær ved

Læs mere

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK HVEM ER VI? PraktikCentret Køge er et af de største praktikcentre i Danmark på kontorområdet og har siden

Læs mere

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos:Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger Elever i staten et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Virksomheder i vækst har brug for lærlinge se her hvordan

Virksomheder i vækst har brug for lærlinge se her hvordan Virksomheder i vækst har brug for lærlinge se her hvordan - Information til virksomheder om lærlinge Positive tendenser i erhvervsuddannelsen Stigning i lærlinge/elever fra 2005-2006 I løbet af det sidste

Læs mere

Godkendelse af praktiksteder. Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg

Godkendelse af praktiksteder. Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg Godkendelse af praktiksteder Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg Indhold Til dig, der besigtiger praktiksteder... 3 Hvem godkender praktiksteder?... 4 Hvilke ansøgninger sender

Læs mere

UDDANNELSE HVORFOR OG HVORDAN!? H

UDDANNELSE HVORFOR OG HVORDAN!? H UDDANNELSE af lærlinge styrker virksomhedens rekruttering af arbejdskraft, og I får mulighed for at udruste lærlinge med de kvalifi kationer, der knytter sig til jeres virksomhed. Der er fl ere fl eksible

Læs mere

- en trindelt uddannelse

- en trindelt uddannelse Beklædningshåndværker - en trindelt uddannelse Beklædningshåndværkeruddannelsens opbygning Beklædningshåndværkeruddannelsen er en trindelt uddannelse, der består af en blanding af skoleophold og praktikuddannelse.

Læs mere

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Hvorfor skal jeres virksomhed have en lærling? Ved at ansætte en lærling får jeres virksomhed en unik mulighed for at uddanne de faglærte medarbejdere, som I får brug

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Kosmetikerfaget. August 2015

Kosmetikerfaget. August 2015 Kosmetikerfaget August 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 www.frisorfaget.dk www.kosmetiker.dk fu@frisorfaget.dk

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

MEDARBEJDERE I UDLANDET

MEDARBEJDERE I UDLANDET MEDARBEJDERE I UDLANDET > En vejledning til virksomheder om social sikring ved udstationering og arbejde i flere lande inden for EU/EØS Denne vejledning gennemgår social sikringsreglerne ved udstationering

Læs mere

Informationsdag for elever og lærermestre

Informationsdag for elever og lærermestre Informationsdag for elever og lærermestre Tirsdag d. 8. januar 2013 på Asmildkloster Landbrugsskole Løn til elever under skoleophold For at beregne løn til elever er det vigtigt Eleven har en uddannelsesplan

Læs mere

aarhustech.dk VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET AARHUS TECH

aarhustech.dk VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET AARHUS TECH VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET AARHUS TECH Velkommen i skolepraktik Vi glæder os til at arbejde sammen med dig om din uddannelse. Vi håber, du vil få glæde og gavn af de kompetencer og færdigheder, vi kan

Læs mere

Uddannelser. på dental College Aalborg. tandklinikassistent laboratorietandtekniker

Uddannelser. på dental College Aalborg. tandklinikassistent laboratorietandtekniker Uddannelser på dental College Aalborg tandklinikassistent laboratorietandtekniker Mød vores vejleder og praktikpladskonsulent! Denne brochure giver dig et indblik i vores uddannelser. Hvis du gerne vil

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Landbrugsuddannelsen Elevens navn: CPR-nr.: Hjemstedsadresse: (forældrenes adresse) Telefonnr.: Modul

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 3 Løn... 3 Tavshedspligt... 4 Ferie... 4 Sygdom... 5 Fravær ved graviditet, barsel m.m....

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE Forestil dig en verden uden faglærte. Det er nu, vi skal sørge for fremtidens arbejdskraft. Alle prognoser viser, at der bliver mangel på

Læs mere

Nye medlemsfordele. på udvalgte produkter til LandboUngdoms. rabat i niveauet 30-50 %.

Nye medlemsfordele. på udvalgte produkter til LandboUngdoms. rabat i niveauet 30-50 %. Nye medlemsfordele Hvornår har du sidst været inde og tjekke alle de medlemsfordele, du har som medlem af LandboUngdom? Du finder dem på www.landboungdom.dk under Bliv medlem Medlemsfordele. Der kommer

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

Sammen leverer vi fremtidens arbejdskraft

Sammen leverer vi fremtidens arbejdskraft Sammen leverer vi fremtidens arbejdskraft - Værd at vide, når I gerne vil ansætte en elev tjek mere her! sde.dk/virksomhed Få et overblik over jeres muligheder Skal virksomheden godkendes som lærested?

Læs mere

Udlandsophold. - Grib verden!

Udlandsophold. - Grib verden! Udlandsophold - Grib verden! Grib verden! Denne folder er til dig, der overvejer et udlandsophold, og den giver dig svar på nogle af de mange spørgsmål, du formentlig sidder med. Et studie eller praktikophold

Læs mere

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10.

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. Etablering og udvikling Erhvervsskolen Nordsjælland FAGRETNINGER PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX

Læs mere

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015 Frisør- og kosmetikerfaget Januar 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 Telefax. 65 92 65 14 www.frisorfaget.dk

Læs mere

EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE. Praktikcenter EUC Sjælland

EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE. Praktikcenter EUC Sjælland EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE 1 Praktikcenter EUC Sjælland Hvad er et pratikcenter? Et praktikcenter er med til at sikre, at unge der består et grundforløb på en erhvervsuddannelse,

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

Internationale aktiviteter på Handelsskolen Viborg Skoleåret 2014-2015

Internationale aktiviteter på Handelsskolen Viborg Skoleåret 2014-2015 Internationale aktiviteter på Handelsskolen Viborg Skoleåret 2014-2015 Kære elever på Handelsskolen Viborg Du er nu godt i gang med din uddannelse på Handelsskolen Viborg. Når du er færdig på skolen, skal

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelev

Social- og sundhedsassistentelev Social- og sundhedsassistentelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, der er social- og

Læs mere

HVORFOR ANSÆTTE EN ELEV? Hvad det indebærer for virksomheden at ansætte en elev i praktik?

HVORFOR ANSÆTTE EN ELEV? Hvad det indebærer for virksomheden at ansætte en elev i praktik? HVORFOR ANSÆTTE EN ELEV? Hvad det indebærer for virksomheden at ansætte en elev i praktik? HVORFOR ANSÆTTE EN ELEV? Som praktiksted er virksomheden/institutionen med til at uddanne den fremtidige arbejdskraft.

Læs mere

Skolepraktik. Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.

Skolepraktik. Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro. Skolepraktik Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Indholdsfortegnelse Hvad er skolepraktik side 3 Skolepraktik

Læs mere

Forsikring. ved studie- og praktikophold i udlandet INTERNATIONAL

Forsikring. ved studie- og praktikophold i udlandet INTERNATIONAL Forsikring ved studie- og praktikophold i udlandet INTERNATIONAL Forsikring ved studie- og praktikophold i udlandet - En forsikringsvejledning for studerende, der tager en del af deres uddannelse i udlandet

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Ansøgning om kontanthjælp

Ansøgning om kontanthjælp Case: Kontanthjælp Case: Kontanthjælp Morten er 32 år og bor i Haderslev Kommune. Morten er student og er ikke kommet i gang med en uddannelse. Han har haft forskellige ufaglærte jobs og de sidste 4 år

Læs mere

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Lægesekretærelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, som lægesekretærelev på Hospitalsenhed

Læs mere

Retningslinier for praktikanter på de danske repræsentationer i udlandet

Retningslinier for praktikanter på de danske repræsentationer i udlandet PER j.nr. 3.Q.3750.c. Retningslinier for praktikanter på de danske repræsentationer i udlandet Indholdsfortegnelse: I. Praktikanter... 1 1. Hvad er en praktikant, og hvem kan komme i praktik... 1 Hvad

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Ansøgning om tilskud til behandling i EU/EØS-lande efter de danske regler, der implementerer patientmobilitetsdirektivet

Ansøgning om tilskud til behandling i EU/EØS-lande efter de danske regler, der implementerer patientmobilitetsdirektivet Region Hovedstaden Center for Sundhed Enhed for Sundhedsjura Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Ansøgning om tilskud til behandling i EU/EØS-lande efter de danske regler, der implementerer patientmobilitetsdirektivet

Læs mere

HVIS DU VIL BRUGE MERE END HOVEDET

HVIS DU VIL BRUGE MERE END HOVEDET HVIS DU VIL BRUGE MERE END HOVEDET Syddansk Erhvervsskole er Danmarks største tekniske erhvervsskole med mere end 5.200 årselever og Danmarks største tekniske gymnasium. Vi bor på flere adresser i både

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Elevhåndbogen

Danske Malermestre. Værd at vide om... Elevhåndbogen Danske Malermestre Værd at vide om... Elevhåndbogen 2 Elevhåndbogen Af Niels Håkonsen 1 udgave, 1 oplag. Danske Malermestre 2013 Teksterne må kun kopieres og eftergøres af medlemmer af Danske Malermestre

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold Tag din Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context Indhold Praktik i udlandet under ERASMUS+... 3 Hvad går projektet ud på?... 3 Hvorfor i udlandspraktik via ERASMUS+?... 4

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST 24-4-2014 1 Indhold 1. Mål... 3 2. Virksomhedssamarbejder... 3 3. Opsøgning af praktikpladser... 4 4. Godkendelse af virksomheder... 4 5. Udvikling af kvaliteten... 5 6. Kvalitetskriterier og mål... 5

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

31-10-2013, 10:10:00 Mads: Ungdomsuddannelse 31-10-2013, 10:10:00 Vejleder Pernille er nu klar til at chatte med dig. 31-10-2013, 10:10:49 Mads: Hej,

31-10-2013, 10:10:00 Mads: Ungdomsuddannelse 31-10-2013, 10:10:00 Vejleder Pernille er nu klar til at chatte med dig. 31-10-2013, 10:10:49 Mads: Hej, 31-10-2013, 10:10:00 Mads: Ungdomsuddannelse 31-10-2013, 10:10:00 Vejleder Pernille er nu klar til at chatte med dig. 31-10-2013, 10:10:49 Mads: Hej, Kan det lade sig gøre at man kommer ud som elev, efter

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold Tag din Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context Indhold Praktik i udlandet under ERASMUS+... 3 Hvad går projektet ud på?... 3 Hvorfor i udlandspraktik via ERASMUS+?... 4

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Praktik i udlandet: Social-og sundhedsassistentog Pædagogisk assistentelever

Praktik i udlandet: Social-og sundhedsassistentog Pædagogisk assistentelever Praktik i udlandet: Social-og sundhedsassistentog Pædagogisk assistentelever 1 INDHOLD MÅL FOR PRAKTIK I UDLANDET SSA OG PAU REGLER OG RAMMER FOR PRAKTIK I UDLANDET: PIU, LEONARDO MOBILITY INFORMATION

Læs mere

Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Ledernes arbejdsløshedskasse 3. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet

Læs mere

Ansæt flere elever det lønner sig

Ansæt flere elever det lønner sig Ansæt flere elever det lønner sig inspiration til skoler, uddannelsesinstitutioner og styrelser på Undervisningsministeriets område Forord Som led i den politiske aftale om fremtidens velstand og velfærd

Læs mere

02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske institution

02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske institution 02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE - den pædagogiske institution PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere