Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, København V Telefon:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00"

Transkript

1 Lectio Overgang til Lectio Eksamensmodul MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, København V Telefon: Telefax: Internet:

2 Forord Forord Dette er en vejledning til at komme i gang med anvendelsen af Lectio Eksamensmodul. Med Lectio Eksamensmodul kan man planlægge eksamener, se eksamener i skemaet, indberette til Undervisningsministeriet samt udskrive eksamensbeviser. I denne vejledning kan der forekomme navne på personer, organisationer, adresser m.m. De er udelukkende tænkt som eksempler. Skulle der på nogen måde være sammenfald med virkelige personer eller organisationer, er dette utilsigtet. I materialet er anvendt forskellige skriftsnit for at hjælpe med at tydeliggøre indholdet. Når der refereres til et menupunkt eller en knap, anvendes fed skrift, fx: Klik på knappen Luk. Når der skal vælges et menupunkt fra menulinjen, skrives et > mellem menunavnet og undermenuen, f.eks.: Filer > Gem Vejledningen er beskyttet af gældende dansk lov om ophavsret. Det er ikke tilladt at kopiere eller på anden måde mangfoldiggøre kursusmaterialet eller dele heraf uden forudgående aftale med MaCom A/S. Der garanteres ikke overensstemmelse mellem vejledningens indhold og funktionerne i tidligere eller fremtidige versioner af Lectio. Materialet er senest revideret: 31. januar 2008 (CF). Overgang til Lectio Eksamensmodul Side 1 af 46

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Overfør holdnavne Udvælg aktiviteter Betingelser Formatering Eksportér hold til fil Importer hold til Lectio Overfør og opdater elevfelter Udvælg elever Betingelser Sortering Formatering Eksportér elever til fil Importer elever til Lectio Overfør og opdater lærerfelter Udvælg lærere Betingelser Sortering Formatering Eksportér lærere til fil Importer lærere til Lectio Censorkompetencer Overfør karakterer (protokollinje import) Eksporter karakterer Udvælg elever Betingelser Sortering Formatering Gem Kladde-protokolblad Importer karakterer til Lectio Fejl i importen Strategi ved fejl i importen Overgang til Lectio Eksamensmodul Side 2 af 46

4 Indholdsfortegnelse Overgang til Lectio Eksamensmodul Side 3 af 46

5 Introduktion 1. Introduktion Denne vejledning beskriver udførligt, hvordan man får data overført fra GAS til Lectio. Efter at data er overført, kan beskrivelse af hvordan Lectio Eksamensmodul anvendes ses i Lectio Eksamensmodulvejledning. Se For at kunne foretage indberetning til Undervisningsministeriet skal man først have indtastet fuldstændige oplysninger om studieretninger, valghold, stamklasser, hold, lærere, elever, karakterer, censorkompetencer samt perioder, hvor lærere evt. skal friholdes som censor. Har man øvelseshold, som er oprettet som selvstændige hold, skal disse i stedet oprettes som holdelementer under de hold, hvor de hører til. Indholdet af alle disse data er en forudsætning for at kunne foretage indberetninger. Dette beskrives trin for trin i vejledningens pkt. 2 til Error! Reference source not found.. For at kunne komme i gang med at anvende Lectio Eksamensmodul er der brug for nogle data fra GAS. Det drejer sig om følgende data: Holdnavne for hold der startede i skoleåret 2005/06 (Se pkt. 2 Overfør holdnavne, side 5) Alle felter på lærere (Se pkt. 4, Overfør og opdater lærerfelter, side 24) Alle felter på elever (Se pkt. 3, Overfør og opdater elevfelter, side 15) Karakterer (Se pkt. 6 Overfør karakterer (protokollinje import), side 34) Derudover skal følgende oplysninger tilføjes i Lectio manuelt, da de ikke er mulige at eksportere fra GAS: Fag som læreren har kompetence til at være censor i (Se pkt. 5 Censorkompetencer, side 33). Som supplement henvises til Lectio Importvejledning ( Overgang til Lectio Eksamensmodul Side 4 af 46

6 Overfør holdnavne 2. Overfør holdnavne Har man endnu ikke fået importeret holdnavne til Lectio fra GAS for de hold der startede i skoleåret 2005/06, er det nu nødvendigt at gøre det. Ellers kan der ikke foretages eksamensplanlægning med disse hold. Det gøres ved at skifte systemdato i GAS til skoleåret (2005/06). Det gøres ved at vælge: System > Skift systemdato i menuen, hvorefter dato kan indtastes i vinduet Systemdato. Fremgangsmåden for eksport af hold beskrives i det efterfølgende afsnit Udvælg aktiviteter Vælg: Emner > Aktiviteter og tillæg > Aktiviteter Som standard åbner GAS et vindue, hvor tidligere gemte udtræk (favoritter) i GAS kan hentes ind. Klik på knappen Cancel Overgang til Lectio Eksamensmodul Side 5 af 46

7 Overfør holdnavne Nu ses vinduet Aktiviteter. Klik på knappen Udvælg på værktøjslinjen for at åbne vinduet Udvælg, sorter og formater aktiviteter Overgang til Lectio Eksamensmodul Side 6 af 46

8 Overfør holdnavne Overgang til Lectio Eksamensmodul Side 7 af 46

9 Overfør holdnavne Betingelser Vælg fanebladet Betingelser Indtast tildato i feltet Fradato (som vist på skærmbilledet herunder) Indtast fradato i feltet Tildato (som vist på skærmbilledet herunder) Det er vigtigt at datoerne indtastes som vist på skærmbilledet, da det ellers kan forekomme at alle data ikke kommer med i udtrækket. Overgang til Lectio Eksamensmodul Side 8 af 46

10 Overfør holdnavne Formatering Vælg fanebladet Formatering Benyt pilene til at sætte Elementkode, Holdbetegnelse, Lektioner og Holdnavn ind i feltet Feltrækkefølge Klik på knappen OK Overgang til Lectio Eksamensmodul Side 9 af 46

11 Overfør holdnavne 2.2. Eksportér hold til fil Udtrækket vises herefter i vinduet Aktiviteter Marker alt ved at trykke Ctrl A på tastaturet Vælg Funktioner > Export Overgang til Lectio Eksamensmodul Side 10 af 46

12 Overfør holdnavne Vinduet Export åbnes Vælg GAS eksport(*.gxp) i feltet Format Indtast semikolon ; i feltet Separator Indtast anførselstegn i feltet Omkring felter Sæt markering i feltet Medtag kolonneoverskrifter Klik OK Overgang til Lectio Eksamensmodul Side 11 af 46

13 Overfør holdnavne Nu åbnes vinduet Save As Find den mappe, hvori udtrækket skal gemmes Indtast et filnavn i feltet File name Klik Save Overgang til Lectio Eksamensmodul Side 12 af 46

14 Overfør holdnavne Overgang til Lectio Eksamensmodul Side 13 af 46

15 Overfør holdnavne 2.3. Importer hold til Lectio Klik på knappen Importer skemadata under Skemalægger i hovedmenuen. Skærmbilledet Importer skemadata vises Vælg skoleåret 2005/06 i kombinationsboksen øverst til venstre i skærmbilledet ved siden af gymnasiets navn Der vil i forbindelse med importen automatisk foretages sammenligning mellem de eksisterende hold i Lectio og den opdaterede holdfil fra GAS. Herved opdateres holdene med holdnavne, hvis de mangler. Klik på knappen Browse i rækken Hold og find holdfilen fra GAS Klik på knappen Importer Hold i rækken Hold Der vises en liste med sammenligning mellem de eksisterende hold og holdfilen der importeres. Klik på knappen Gem hold for at gennemføre importen Klik OK Holdene er nu opdateret med holdnavne. Overgang til Lectio Eksamensmodul Side 14 af 46

16 Overfør og opdater elevfelter 3. Overfør og opdater elevfelter 3.1. Udvælg elever Vælg: Emner > Elever Som standard åbner GAS et vindue, hvor tidligere gemte udtræk (favoritter) i GAS kan hentes ind. Klik på knappen Cancel Nu ses vinduet Elever. Klik på knappen Udvælg på værktøjslinjen for at åbne vinduet Udvalg af elever Overgang til Lectio Eksamensmodul Side 15 af 46

17 Overfør og opdater elevfelter Overgang til Lectio Eksamensmodul Side 16 af 46

18 Overfør og opdater elevfelter Betingelser Vælg fanebladet Betingelser Marker Aktiv i feltet Status Marker de stamklasser der skal med i feltet Stamklasser Overgang til Lectio Eksamensmodul Side 17 af 46

19 Overfør og opdater elevfelter Sortering Vælg fanebladet Sortering Marker sorteringsfeltet ID Klik på pilknappen for at medtage sorteringsfeltet ID i feltet Sorteringsrækkefølge Overgang til Lectio Eksamensmodul Side 18 af 46

20 Overfør og opdater elevfelter Formatering Vælg fanebladet Formatering Klik på pilknappen for at medtage alle formateringsfelter i feltet Feltrækkefølge Klik på knappen OK Overgang til Lectio Eksamensmodul Side 19 af 46

21 Overfør og opdater elevfelter 3.2. Eksportér elever til fil Udtrækket vises herefter i vinduet Elever Marker alt ved at trykke Ctrl A på tastaturet Vælg Funktioner > Export Overgang til Lectio Eksamensmodul Side 20 af 46

22 Overfør og opdater elevfelter Vinduet Export åbnes Vælg GAS eksport(*.gxp) i feltet Format Indtast semikolon ; i feltet Separator Indtast anførselstegn i feltet Omkring felter Sæt markering i feltet Medtag kolonneoverskrifter Klik OK Nu åbnes vinduet Gem som Find den mappe, hvori elevudtrækket skal gemmes Indtast et filnavn i feltet Filnavn Klik Gem Overgang til Lectio Eksamensmodul Side 21 af 46

23 Overfør og opdater elevfelter Overgang til Lectio Eksamensmodul Side 22 af 46

24 Overfør og opdater elevfelter 3.3. Importer elever til Lectio NB! Inden filen med elever importeres til Lectio skal man være opmærksom på følgende: Hvis elevernes holdtilknytninger igen importeres betyder det at de bliver opdateret i Lectio. Dvs. at de ændringer i elevernes holdtilknytninger, der er foretaget i Lectio vil blive fjernet og eleverne tilføjes de hold, der er angivet i filen fra GAS, mens tidligere holdtilknytninger slettes. Derfor bør man åbne elev-filen, i MS Excel og slette hele kolonnen Hold. Herved bliver der hverken slettet eller tilføjet holdtilknytninger for eleverne. Gem dernæst filen igen som en CSV-fil. Klik på knappen Importer skemadata under Skemalægger i hovedmenuen. Skærmbilledet Importer skemadata vises Vælg det aktuelle skoleår i kombinationsboksen øverst til venstre i skærmbilledet ved siden af gymnasiets navn Der vil i forbindelse med importen automatisk foretages sammenligning mellem de eksisterende elever i Lectio og den opdaterede elevfil fra GAS. Eleverne opdateres automatisk med de nye felter. Klik på knappen Browse i rækken Elever og find elevfilen fra GAS Klik på knappen Importer Elever i rækken Elever Der vises en liste med sammenligning mellem de eksisterende elever og elevfilen der importeres. Klik på knappen Gem elever for at gennemføre importen Klik OK Eleverne er nu opdateret. Overgang til Lectio Eksamensmodul Side 23 af 46

25 Overfør og opdater lærerfelter 4. Overfør og opdater lærerfelter 4.1. Udvælg lærere Vælg: Emner > Lærere Som standard åbner GAS nu et vindue, hvor tidligere gemte udtræk (favoritter) i GAS kan hentes ind. Klik på knappen Cancel Overgang til Lectio Eksamensmodul Side 24 af 46

26 Overfør og opdater lærerfelter Nu ses vinduet Lærere. Klik på knappen Udvælg på værktøjslinjen for at åbne vinduet Udvalg af lærere Overgang til Lectio Eksamensmodul Side 25 af 46

27 Overfør og opdater lærerfelter Betingelser Vælg fanebladet Betingelser Marker Aktiv i feltet Status Marker Ja i feltet Ansat Overgang til Lectio Eksamensmodul Side 26 af 46

28 Overfør og opdater lærerfelter Sortering Vælg fanebladet Sortering Marker sorteringsfeltet ID Klik på pilknappen for at medtage sorteringsfeltet ID i feltet Sorteringsrækkefølge Overgang til Lectio Eksamensmodul Side 27 af 46

29 Overfør og opdater lærerfelter Formatering Vælg fanebladet Formatering Klik på pilknappen for at medtage alle formateringsfelter i feltet Feltrækkefølge Klik på knappen OK Overgang til Lectio Eksamensmodul Side 28 af 46

30 Overfør og opdater lærerfelter 4.2. Eksportér lærere til fil Udtrækket vises herefter i vinduet Lærere Marker alt ved at trykke Ctrl A på tastaturet Overgang til Lectio Eksamensmodul Side 29 af 46

31 Overfør og opdater lærerfelter Vælg Funktioner > Export Vinduet Export åbnes Vælg GAS eksport(*.gxp) i feltet Format Indtast semikolon ; i feltet Separator Indtast anførselstegn i feltet Omkring felter Sæt markering i feltet Medtag kolonneoverskrifter Klik OK Nu åbnes vinduet Gem som Find den mappe, hvori lærerudtrækket skal gemmes Indtast et filnavn i feltet Filnavn Klik Gem Overgang til Lectio Eksamensmodul Side 30 af 46

32 Overfør og opdater lærerfelter Overgang til Lectio Eksamensmodul Side 31 af 46

33 Overfør og opdater lærerfelter 4.3. Importer lærere til Lectio Klik på knappen Importer skemadata under Skemalægger i hovedmenuen Skærmbilledet Importer skemadata vises. Vælg det aktuelle skoleår i kombinationsboksen øverst til venstre i skærmbilledet ved siden af gymnasiets navn. Der vil i forbindelse med importen automatisk foretages sammenligning mellem de eksisterende lærere i Lectio og den opdaterede lærerfil fra GAS. Lærerne opdateres automatisk med de nye felter. Klik på knappen Browse i rækken Lærere og find lærerfilen fra GAS Klik på knappen Importer Lærere i rækken Lærere Der vises en liste med sammenligning mellem de eksisterende lærere og lærerfilen der importeres. Klik på knappen Gem lærere for at gennemføre importen Klik OK Lærerne er nu opdateret. Overgang til Lectio Eksamensmodul Side 32 af 46

34 Censorkompetencer 5. Censorkompetencer I det følgende beskrives, hvordan der på en lærer sættes kompetence til at være censor i et fag. Klik på knappen Rediger Stamdata under Skemalægger i hovedmenuen Skærmbilledet Rediger Stamdata vises. Klik på linket Lærere under punktet Rediger En liste med lærere vises. Vælg læreren i listen Skærmbilledet Rediger lærer vises Klik på fanebladet Kompetencer Tilføj en ny kompetence ved at klikke på ikonet Vælg faget i listen Klik på knappen Gem Overgang til Lectio Eksamensmodul Side 33 af 46

35 Overfør karakterer (protokollinje import) 6. Overfør karakterer (protokollinje import) Man behøver ikke at have eksamensmodul for at gennemføre importen, men den giver kun mening når man kører eksamensindberetning via Lectio. Eksamensbevis er en del af Lectio Eksamensmodul og er adskilt fra karakterdelen i Lectio Elevmodul. Det betyder at det ikke er nødvendigt at importere protokollinjerne før end den termin, hvor man starter med XPRS. Man kan ikke genimportere et mindre udvalg af protokollinjer på et senere tidspunkt. Derfor skal alle protokollinjer med ved hver protokollinjeimport. De importerede protokollinjer (gennemførte eksamener og endelige årskarakterer) har to hovedformål i Lectio: 1. Man skal vide hvilke eksamener eleverne har gennemført for at kunne vælge hvilke prøver de skal op i. 2. Ved udskrift af det endelige eksamensbevis er det protokollinjerne der tæller også selvom der i forvejen er indtastet karakterer i Lectio Elevmoduls karakterdel. Bemærk: Før man går i gang skal den aktuelle tilstand af stamdata være i orden. Dette kan undersøges på skærmbilledet Verifikation af stamdata. Se Lectio Eksamensmodulvejledning. Udover tjek af holdenes stamdata er det også vigtigt at tjekke efter om alle elever nu også har et cpr.nr. (Elevernes studieretning er ikke relevant for protokollinjeimporten) Protokollinjeimporten kan godt køre uden at alle stamdata er på plads. Man vil blot få en række advarsler om, at der er oplysninger, som man skal sætte på manuelt. CPR-nr er dog påkrævet for alle elever i importfilen. Overgang til Lectio Eksamensmodul Side 34 af 46

36 Overfør karakterer (protokollinje import) 6.1. Eksporter karakterer Karakterer skal eksporteres særskilt fra GAS. Det gøres på følgende måde: Vælg System, Tilpasning, Export-indstilling fra menuen Vinduet Standard-exportindstillinger vises. Indtast semikolon ; i feltet Mellem felter Indtast anførselstegn i feltet Omkring felter Sæt markering i feltet Kolonneoverskrifter medtages Klik OK Overgang til Lectio Eksamensmodul Side 35 af 46

37 Overfør karakterer (protokollinje import) 6.2. Udvælg elever I GAS kan man vælge klasser og årgange. Der er ingen grund til at inkludere 1g ere i eksporten, hvis det er på et tidspunkt I skoleåret, hvor de endnu ikke har haft eksamener. Man skal dog være opmærksom på, at det ikke er ualmindeligt, at 1-HF ere har meritoverførte eksamener. Der er heller ingen grund til at inkludere 3g ere, der har forladt skolen, hvis eksporten foretages I sommerferien. I visse tilfælde kan GAS være meget langt tid om eksporten / have svært ved at eksportere mere end en årgang adgangen. I så fald kan det være nødvendigt at sætte flere del-eksportfiler sammen til én fil via notepad eller evt. Excel! Vælg: Emner > Elever Som standard åbner GAS et vindue, hvor tidligere gemte udtræk (favoritter) i GAS kan hentes ind. Klik på knappen Cancel Nu ses vinduet Elever. Overgang til Lectio Eksamensmodul Side 36 af 46

38 Overfør karakterer (protokollinje import) Klik på knappen Udvælg på værktøjslinjen for at åbne vinduet Udvalg af elever Overgang til Lectio Eksamensmodul Side 37 af 46

39 Overfør karakterer (protokollinje import) Betingelser Vælg fanebladet Betingelser Marker Aktiv i feltet Status Marker de stamklasser der skal med i feltet Stamklasser Overgang til Lectio Eksamensmodul Side 38 af 46

40 Overfør karakterer (protokollinje import) Sortering Vælg fanebladet Sortering Marker sorteringsfeltet ID Klik på pilknappen for at medtage sorteringsfeltet ID i feltet Sorteringsrækkefølge Overgang til Lectio Eksamensmodul Side 39 af 46

41 Overfør karakterer (protokollinje import) Formatering Vælg fanebladet Formatering Marker formateringsfeltet ID Klik på pilknappen for at medtage formateringsfeltet ID i feltet Feltrækkefølge Marker formateringsfeltet KaldeNavn Klik på pilknappen for at medtage formateringsfeltet KaldeNavn i feltet Feltrækkefølge Klik på knappen OK Overgang til Lectio Eksamensmodul Side 40 af 46

42 Overfør karakterer (protokollinje import) Gem Kladde-protokolblad Udtrækket vises herefter i vinduet Elever Marker alt ved at trykke Ctrl A på tastaturet Vælg Funktioner > Protokol > Kladdeudskrift Overgang til Lectio Eksamensmodul Side 41 af 46

43 Overfør karakterer (protokollinje import) Vinduet med udskriftsindstillinger åbnes. Klik på knappen Vis Der genereres nu et Kladde-protokolblad. Vær opmærksom på at alle elever kommer med, da det kan tage lidt tid. Vinduet Print Preview åbnes. Overgang til Lectio Eksamensmodul Side 42 af 46

44 Overfør karakterer (protokollinje import) Klik på knappen Gem og gem Kladde-protokolbladet som en CSV-fil Overgang til Lectio Eksamensmodul Side 43 af 46

45 Overfør karakterer (protokollinje import) 6.3. Importer karakterer til Lectio Log på Lectio. Klik på knappen Importer skemadata under Skemalægger i hovedmenuen Skærmbilledet Importer skemadata vises. Vælg det aktuelle skoleår i kombinationsboksen øverst til venstre i skærmbilledet ved siden af gymnasiets navn Klik på knappen Browse i rækken Protokol og find den gemte CSV-fil med Kladde-protokolbladet fra GAS Klik på knappen Importer protokol i rækken Protokol Klik OK Karaktererne importeres nu til Lectio. Hvis der er fejl i data hvis en liste med besked om hvilke oplysninger der skal rettes til manuelt før der kan importeres. Man kan ikke importere protokollinjer, hvis der allerede er protokollinjer på skolen Man er nødt til at bruge knappen Slet alle protokollinjer først. Sletning af protokollinjer påvirker ikke andre data. Karakterer der står Lectio Elevmoduls karakterdel vil ikke blive ændret. Protokollinjer er 100% års-uafhængige, så det er helt uden betydning, hvad årsvælgeren står på. Så længe man ikke lægger et arbejde I at redigere de importerede data manuelt, er der ingen risiko ved at foretage importen. Man kan blot trykke Slet alle protokollinjer, hvis man har fortrudt. Resultatet af importen kan ses under elevernes stamdata på fanebladet Eksamen Overgang til Lectio Eksamensmodul Side 44 af 46

46 Overfør karakterer (protokollinje import) Fejl i importen Så længe der opstår fejl under importen vil ingen linjer blive indlæst, og kun fejlbeskederne skrevet ud. Så snart alle fejl er blevet rettet, vil alle linjer komme ind, men der kan være advarsler om manglende eller fejlbehæftede data. Hvis der er mange linjer om manuel tilretning af prøvefagskategori, så er det en god idé at løse problemer med manglende holddata først (se skærmbillede herunder). Dernæst slettes importen og filen indlæses på ny. Overgang til Lectio Eksamensmodul Side 45 af 46

47 Overfør karakterer (protokollinje import) Der står ved flere af sektionerne med advarsler en enkelt linje tekstvejledning til, hvordan man skal håndtere linjerne. Generelt bør man løbe alle linjer igennem, og hvis man har behov for at foretage rettelser, kan man holde SHIFT-tasten nede mens man klikker på linket. Så åbnes et nyt vindue med f.eks, elevens stamdata. Når data er rettet og gemt, lukkes vinduet igen og man kan så bruge det oprindelige vindue til at åbne en ny elev. I nyere browsere kan man holde CTRL-tasten nede mens man klikker, så åbnes et nyt faneblad I stedet for et helt nyt vindue Strategi ved fejl i importen Problemer med termin De importerede data kommer direkte på beviset, så importen vil på ingen måde forsøge gætte terminen. Denne skal have formen S 2006 eller V Terminer af typen 2006 bliver betragtet som fejl. Problemer med karakterer Hvis der kommer fejl om at karaktererne 0, 2 eller 3 ikke findes i skalaen er det et symptom på, at filen har været redigeret i Excel på en måde, så 00, 02 eller 03 har mistet det foranstillede 0. Overgang til Lectio Eksamensmodul Side 46 af 46

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul - EGYM. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul - EGYM. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Overgang til Lectio Eksamensmodul - EGYM 1992-2009 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk

Læs mere

Lectio. EASY-A Integration vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. EASY-A Integration vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio EASY-A Integration vejledning 1992-2009 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Dette

Læs mere

Lectio. Opstart af nyt skoleår vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Opstart af nyt skoleår vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Opstart af nyt skoleår vejledning 1992-2008 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord

Læs mere

Lectio. Lectio import vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio import vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio import vejledning 1992-2008 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Lectio. EASY-Synkronisering. MaCom A/S Vesterbrogade 48, København V Telefon: Internet:

Lectio. EASY-Synkronisering. MaCom A/S Vesterbrogade 48, København V Telefon: Internet: Lectio EASY-Synkronisering 1992-2017 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Dette er en

Læs mere

Lectio. Opstart af nyt skoleår vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, København V Telefon:

Lectio. Opstart af nyt skoleår vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, København V Telefon: Lectio Opstart af nyt skoleår vejledning 1992-2008 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord

Læs mere

Lectio. Lectio øvelseshold vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio øvelseshold vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio øvelseshold vejledning 1992-2007 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Lectio. SMS-service vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. SMS-service vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio SMS-service vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Vejledning

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.29.0. Den 8. marts 2010. J.nr.: 4004-V0392-10. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.29.0. Den 8. marts 2010. J.nr.: 4004-V0392-10. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS version 1.29.0 Den 8. marts 2010 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.com CVR-nr.

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

Import-vejledning Fra Dansk Skoledata til UNI Login

Import-vejledning Fra Dansk Skoledata til UNI Login Import-vejledning Fra Dansk Skoledata til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 1. udgave, april 2007 UNI C 2007 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra Dansk Skoledata...

Læs mere

Lectio. Lectio Eksamensmodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Eksamensmodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Eksamensmodul vejledning 1992-2009 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord

Læs mere

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk BRUGERMANUAL 8. MARTS 2012 Ruteplanlægning i RUT Røde Korsindsamlingen RødeKors.dk INDHOLD 1 Introduktion til RUT... 3 2 Sådan finder du og logger på RUT... 4 3 Et par tips... 4 4 Planlægning af ruter...

Læs mere

Netkatalog upload. Forord: Formål:

Netkatalog upload. Forord: Formål: Netkatalog upload Forord: De data, I indsender som e-katalog, genbruges af SKI s kunder i de ordre, der sendes tilbage til Jer. Det er derfor vigtigt, både for kundes efterfølgende fakturakontrol; men

Læs mere

Lectio. VUC vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. VUC vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio VUC vejledning 1992-2015 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Denne vejledning

Læs mere

Import mail-adresser. Sitecore Foundry februar Version 1.1

Import mail-adresser. Sitecore Foundry februar Version 1.1 Sitecore Foundry 4 Import mail-adresser 18. februar 2014 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Driftsoverenskomstpartnere (DOP) med ét institutionsnummer, der skal indberette til flere VUC er.

Driftsoverenskomstpartnere (DOP) med ét institutionsnummer, der skal indberette til flere VUC er. Driftsoverenskomstpartnere (DOP) med ét institutionsnummer, der skal indberette til flere VUC er. Denne vejledning henvender sig kun til de DOP er, der har et institutionsnummer og som skal indberette

Læs mere

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer.

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Elevskema Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Forudsætningen for at arbejde med modulet Elevskema er, at der i Untis er oprettet elever, som er tilknyttet

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 -

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Superbruger Information Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Import /eksport og opdatering af databasen I dette kapitel vil vi se på nogle af de muligheder der er for import og eksport af data til og fra

Læs mere

Mini brugermanual CMD 5.1

Mini brugermanual CMD 5.1 Mini brugermanual CMD 5.1 Kom i gang For at tilgå CMD skal du åbne en web browser og indtaste URL en på dit CMD website i adressefeltet, hvorefter dialogboksen til log in vises. 1. Indtast dit brugernavn

Læs mere

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu Importér skemadata fra Lectio 1 af 16 Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu Vælg Konverter skemadata Klik på Eksporter skemadata Importér skemadata fra Lectio 2 af 16 Vælg

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Vejledning til Borgeronline Statistikmodul

Vejledning til Borgeronline Statistikmodul til Borgeronline Statistikmodul Statistikmodul April 2009 publiceret: Juni 2009 rettet: Juli 2009 Suderbovej 24 9900 Frederikshavn Tlf. 9620 6666 dafolo@dafolo.dk www.dafolo.dk Support: deb@dafolo.dk Log

Læs mere

KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014

KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 EPOS PORTAL KALENDER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kalenderen i Epos Portal... 2 2 Oprettelse af en kalender... 2 2.1 Autoopdatér... 3 2.2 Udvid... 4 2.3 Indlæsning af kalenderdage...

Læs mere

Import-vejledning Fra KMD Elev til UNI Login

Import-vejledning Fra KMD Elev til UNI Login Import-vejledning Fra KMD Elev til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 6. udgave, juli 2008 UNI C 2008 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Bestil data fra KMD Elev... 2 2 Indlæsning

Læs mere

Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: 1. Sådan logger man på EasyBusiness...2 2. Sådan foretager man en søgning...3 3. Hvordan gemmes og åbnes en søgning?...4 a. Gem en søgning...4 b.

Læs mere

Tastevejledning Windows XP

Tastevejledning Windows XP Tastevejledning Windows XP Tastevejledningen dækker den danske udgave af Windows XP. Der er taget udgangspunkt i en standard installation, hvor der ikke er foretaget tilpasninger i skærmopsætning, valg

Læs mere

3456.78 123456 MANUAL TIL. Vvskatalogets alogets administrationssystem

3456.78 123456 MANUAL TIL. Vvskatalogets alogets administrationssystem 3456.78 123456 MANUAL TIL Vvskatalogets alogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du nemt i gang Side 5 Find frem til en vare Hierarkisøgning Side 6 Avanceret søgning

Læs mere

Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista

Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista Beskrivelse af fejlen Salmebogen på CD-ROM har visse problemer med at fungere i Internet Explorer

Læs mere

Kom godt i gang med OneDrive

Kom godt i gang med OneDrive Kom godt i gang med OneDrive Office365 er en mulighed for lærere og elever at bruge en office-pakke på egne enheder - man kan downloade det til brug på pc - mac - tablets og smartphones, i alt op til 5

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version 1.46.0. Den 12. december 2012. J.nr. 4004-V1574-12

Versionsbrev. LUDUS version 1.46.0. Den 12. december 2012. J.nr. 4004-V1574-12 Versionsbrev LUDUS version 1.46.0 Den 12. december 2012 J.nr. 4004-V1574-12 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/sundhed, scandihealth@csc.com

Læs mere

Analyser uden GPS-positioner

Analyser uden GPS-positioner Generelt Dette afsnit viser hvordan du importerer, behandler og præsenterer jordbundsanalyseresultater, som er taget uden GPSpositioner. Denne vejledning er skrevet som et eksempel, og den forudsætter,

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.29.0. Den 17. oktober 2012. J.nr. 4004-V1047-12

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.29.0. Den 17. oktober 2012. J.nr. 4004-V1047-12 Versionsbrev LUDUS Web version 2.29.0 Den 17. oktober 2012 J.nr. 4004-V1047-12 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT Indhold 1. Kom godt i gang med eksportfunktionen... 3 2. Eksport... 4 2.1 Eksport i WEB-DIRECT... 4 2.2 Brugerdefineret eksport i WEB-DIRECT... 6 2.2.1

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet. 3. Kommunikation med ansøger

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet. 3. Kommunikation med ansøger For at drage nytte af denne manual, skal du have et grundlæggende kendskab til IT systemet husdyrgodkendelse.dk, og kende til Faneblade og Menu med godkendelsesafsnit. Du kan læse om disse ting i manualerne:

Læs mere

Lectio. Lectio Indberetningsvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Indberetningsvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Indberetningsvejledning 1992-2009 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Her kan man oprette et nyt slideshow ved at trykke på kassen med "Opret nyt slideshow". Dette fører en til "Rediger slideshow".

Her kan man oprette et nyt slideshow ved at trykke på kassen med Opret nyt slideshow. Dette fører en til Rediger slideshow. Hjælp til Praksisskærm Redigering i Praksisskærm Redigeringsdelen består af 2 sider. Den ene side - "Oversigt over slideshows" indeholder oversigten over ens slideshows. Den anden - "Rediger slideshow"

Læs mere

Brugervejledning NewRevision version 4.0.12

Brugervejledning NewRevision version 4.0.12 Brugervejledning NewRevision version 4.0.12 NewRevision Brugervejledning version 4.0.12.96 Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon 7015 3003. Der henvises

Læs mere

Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient.

Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient. Side 1 af 18 Navision Stat 5.0 ØKO/CPS 24.08.2008 Den nye grænseflade Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient. Overblik Introduktion Følgende

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL Når man er logget på KMS systemet, vælges Dataudtræk under punktet Vælg modul, hvorefter der klikkes på Gå til: På næste side klikkes på knappen Opret:

Læs mere

JAR nyhedsbrev fra Region Nordjylland

JAR nyhedsbrev fra Region Nordjylland JAR nyhedsbrev fra Region Nordjylland Juni 2015 I dette nyhedsbrev kan du læse lidt om regionernes undervisningsportal, hvor du bl.a. kan finde information om JAR kurser og øvelsesvejledninger. Du kan

Læs mere

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI PNN PENSION 190503/AMB Indholdsfortegnelse 1. INDBERETNINGER... 3 2. SØG INDBERETNING... 4 3. NY INDBERETNING... 5 4. INDLÆS FIL... 7 5. INDTAST

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

Lectio. Introduktion til Lectio Elevmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Introduktion til Lectio Elevmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Introduktion til Lectio Elevmodul 1992-2006 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION SØGERESULTAT

INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION SØGERESULTAT INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Søgeresultat Ikoner i søgeresultatet Sådan arbejder du med dit søgeresultat Sammenlign valgte Føj alle til overvågning Eksporter data Gem som eksportkriterium Hent eksportkriterium

Læs mere

Side 234 af 282. Sti: Økonomistyring\Finans\Periodiske aktiviteter\afstemning\ Eksporter til rapportering

Side 234 af 282. Sti: Økonomistyring\Finans\Periodiske aktiviteter\afstemning\ Eksporter til rapportering Side 233 af 282 Knappen Linje; 1. Dimensioner; Her ser du finanspostens dimensioner. 2. Udlignede poster; Her ser du de poster, der er udlignede med finansposten. Side 234 af 282 Eksport af data til rapportering

Læs mere

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3 Brugervejledning NIV Indberetning af fremadrettede ventetider Version 1.3 Kolofon Brugervejledning NIV Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk.

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Det første man skal gøre sig klart er, hvor man som udgangspunkt vil lægge sine fotografier. Især når man er mange, der bruger den samme computer,

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger April 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 1.1 Metode til anvendelse af kuber med

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

Tabulex Trio. Tjenestetid. Grønland

Tabulex Trio. Tjenestetid. Grønland Tabulex Trio Tjenestetid Grønland Trio Tjenestetid Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Kap 1. Tjenestetid... 4 Tjenestetid Grundtid... 4 Særlige aftaleforhold... 5 Regulering af beskæftigelsesgrad... 5

Læs mere

Kvikmanual til FacilityNet

Kvikmanual til FacilityNet Kvikmanual til FacilityNet Om FacilityNet?... 2 Trin 1 - Aktiver din brugerprofil... 3 Trin 2: Opret ny bestilling... 4 Trin 3: Vælg varer... 5 Trin 4: Indtast ordreinformationer... 6 Trin 5: Indtast mødedeltagere...

Læs mere

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte?

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte? Support Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål længere nede på siden, kan du kontakte partiet. Du kan stille spørgsmål til processen, eller til brugen af systemet ved at kontakte det parti du vil

Læs mere

Vejledning. Vejledning til Trio Vikardækning Læreraftale 08

Vejledning. Vejledning til Trio Vikardækning Læreraftale 08 til Trio Vikardækning Læreraftale 08 Indholdsfortegnelse Vikardækning... 3 Visningsmuligheder i oversigtsskemaet... 3 Vikardække én lektion... 4 Metode Drag-and-drop... 4 Metode Vikarforslag... 6 Metode

Læs mere

Tips & Tricks nr Planlægning af skriftlig eksamen i LUDUS

Tips & Tricks nr Planlægning af skriftlig eksamen i LUDUS LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 100-3 Planlægning af skriftlig eksamen

Læs mere

Læsehuset hjælp. Læsehuset 1.0. Mikro Værkstedet A/S

Læsehuset hjælp. Læsehuset 1.0. Mikro Værkstedet A/S Læsehuset hjælp Læsehuset 1.0 Mikro Værkstedet A/S Læsehuset hjælp: Læsehuset 1.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.46, 24. februar 2009 Indholdsfortegnelse Forord... vii 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Læsehusets

Læs mere

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011 Indberetning til venteinfo Brugervejledning 2011 Version 1.0. August 2011 Brugervejledning - indberetning af fremadrettede ventetider Dokumentation af Specialiseret Sundhedsvæsen Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

HMN Naturgas - WebGIS

HMN Naturgas - WebGIS HMN Naturgas - WebGIS November 5, 2012 WebGIS er en webside, der viser HMN Naturgas gasledninger. Private kan se hvor gas stikledningen ligger på deres egen grund. Visse samarbejdspartnere har fået lidt

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Hvordan importerer jeg stamdata?

Hvordan importerer jeg stamdata? Hvordan importerer jeg stamdata? I Untis har du mulighed for at importere stamdata fra menuen Filer. Stamdataene (Klasser, Lærere, Lokaler, Fag og Elever) skal importeres enkeltvis. Du vælger selv, hvilke

Læs mere

Lectio. Time-fagmodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Time-fagmodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Time-fagmodul vejledning 1992-2014 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1

Læs mere

Netkalenderen.dk. Vejledning. - til din private kalender på Internettet.

Netkalenderen.dk. Vejledning. - til din private kalender på Internettet. Netkalenderen.dk Vejledning - til din private kalender på Internettet. bjornhart IT 02-03-2011 Forord... 3 Ved PC brug... 4 Overblik... 4 Knapper... 5 Planlæggeren... 6 Aftaler... 7 Opret Almindelige datoer...

Læs mere

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering [Type text] Mamut Business Software Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering 1 Intrastatregistrering og rapportering Indhold Intrastat... 3 Indstillinger for Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Firma skovtur

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Firma skovtur side 1 af 7 Åbn Word 2003 Skriv derefter teksten - ud i en køre - Kære kolleger Så er det atter tid for madpakker, drikkedunke og lommelærker. Den årlige Firma skovtur går i år til Lunden ved Vejle Lørdag

Læs mere

CD-DIRECT Eksport til MS-Office

CD-DIRECT Eksport til MS-Office CD-DIRECT Eksport til MS-Office Indhold 1. Kom godt i gang med eksportfunktionen... 3 2. Eksport fra CD-DIRECT... 4 2.1 Angivelse af filformat...4 2.2 Valg af datafelter... 5 2.3 Angivelse af filnavn samt

Læs mere

Brugervejledning UV-Specialvejledning EGU-modulet

Brugervejledning UV-Specialvejledning EGU-modulet Brugervejledning UV-Specialvejledning EGU-modulet 1 1 Velkommen til UV-Specialvejledning... 3 2 EGU-modulet... 3 2.1 Sådan tilgås programmet... 3 3 Rettigheder... 4 3.1 Administratorrettigheder:... 4 3.2

Læs mere

Lectio Lectio Aktivitet vejledning

Lectio Lectio Aktivitet vejledning Lectio Lectio Aktivitet vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Denne

Læs mere

Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet

Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet Den nye version af netaflæsningsmodulet adskiller sig væsentligt fra den gamle version, ved at forbrugeren slår direkte op i værkets data, i stedet for

Læs mere

Login side 3. Upload af billeder side 8. Upload billeder via Drag&Drop side 14. Udfyld og indsæt valgfri side i playlisten side 17

Login side 3. Upload af billeder side 8. Upload billeder via Drag&Drop side 14. Udfyld og indsæt valgfri side i playlisten side 17 Indholdsfortegnelse: Login side 3 Opdater din crawl side 5 Upload af billeder side 8 Upload billeder via Drag&Drop side 14 Udfyld og indsæt valgfri side i playlisten side 17 Vælg en valgfri side i playlisten

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

Teknisk vejledning til system-til-system overførsel

Teknisk vejledning til system-til-system overførsel Teknisk vejledning til system-til-system overførsel Vedrørende: Skrevet af: Indberetning af elevfravær til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling STIL Styrelsen for It og Læring Styrelsen for

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Vejledning om aktivitetsindberetning for. folkehøjskoler og ungdomshøjskoler

Vejledning om aktivitetsindberetning for. folkehøjskoler og ungdomshøjskoler Vejledning om aktivitetsindberetning for folkehøjskoler og ungdomshøjskoler Indhold Log på indberetningsportalen 2 Navigationsknapper 3 Udfyldelse af skemaet 4 o Indlæs en fil 4 o Gem 5 o Indtastning i

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF ARTIKLER I JOOMLA - FRONTEND

GUIDE TIL OPRETTELSE AF ARTIKLER I JOOMLA - FRONTEND GUIDE TIL OPRETTELSE AF ARTIKLER I JOOMLA - FRONTEND INDHOLDSFORTEGNELSE Login og ændring af adgangskode 2 Oprettelse/redigering af artikler 3 Indsæt billede i en artikel 7 Sæt et link i en artikel 13

Læs mere

QUICKGUIDE TIL XMEDIA

QUICKGUIDE TIL XMEDIA QUICKGUIDE TIL XMEDIA 1 UPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL "MINE MAPPER" 2 ARBEJD MED EN SKABELON 3 OPRETTELSE AF PDF 4 ÅBN OG ARBEJD VIDERE MED EN SKABELON 1 OPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL MINE MAPPER Opret

Læs mere

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE Katalog 2013 - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ADGANG OG LOGIN... 2 2. STAMDATA... 2 3. TEKSTER... 4 (OBS: DER ER IKKE TEKSTER I 2013 KATALOGET)...

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

Opret og godkend betalinger i mapper

Opret og godkend betalinger i mapper Kort beskrivelse Opret betaling i mappe Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du opretter og godkender betalinger i mapper - inklusive: Opret mappe Gem én eller flere betalinger i mapper

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

Nyhedsmodul brugermanual

Nyhedsmodul brugermanual Nyhedsmodul brugermanual version 6 Indholdsfortegnelse 1. Kategorier... 02 1.1. Hvordan opretter jeg en kategori?... 02 1.2. Hvordan viser jeg en nyhedskategori på websitet?... 02 2. Oprettelse/redigering

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer. Version: 1.3 Seneste opdatering: 9.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer. Version: 1.3 Seneste opdatering: 9. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer Version: 1.3 Seneste opdatering: 9. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 OM BRUGERVEJLEDNINGEN 3 2 AUTORISATION 4 3 ADGANG

Læs mere

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret maj 2016 af STIL/Mette Fogh Kolmos version 9.1.

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret maj 2016 af STIL/Mette Fogh Kolmos version 9.1. Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret maj 2016 af STIL/Mette Fogh Kolmos version 9.1. Generelt Optagelse.dk er portalen for administration af ansøgninger til ungdomsuddannelser i

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Tabulex TEA

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Tabulex TEA Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Tabulex TEA 1 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Aftale om levering af data... 3 2 Importer brugerdata... 5 2.1 Automatisk import... 5 2.2 Manuel import... 6 3

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 9. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 2.1 Sådan logger du på netprøver.dk... 3 2.2 Sådan retter du din

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler

Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler Indhold Log på indberetningsportalen... 2 Navigationsknapper... 3 Udfyldelse af skemaet... 4 Indlæs en fil... 4 Gem... 5 Indtastning

Læs mere

For plottet skal der også vælges en skabelon, i skabelonen er angivet en række grundindstillinger så som log, standardtekster og felter.

For plottet skal der også vælges en skabelon, i skabelonen er angivet en række grundindstillinger så som log, standardtekster og felter. AGS/Plot ARTOGIS AGS/Plot giver mulighed for at generere plot/print fra en web-applikation i høj eller lav kvalitet på baggrund af et område eller en rute der markeres i kortet. De genererede plots bliver

Læs mere

Brugervejledning til DHF's onlinesystem

Brugervejledning til DHF's onlinesystem Brugervejledning til DHF's onlinesystem Indholdsfortegnelse Oprette ny bruger 2 Login 4 Oprettelse af arrangement 5 Rettelse af arrangementsdata 7 Tilmelding på lukket liste 8 Deltagerliste 13 Ændre deltagerdata

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Import-vejledning. Fra NP Privatskole til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009

Import-vejledning. Fra NP Privatskole til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009 Import-vejledning Fra NP Privatskole til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 1. udgave, januar 2009 UNI C 2009 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra NP Privatskole...

Læs mere