HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite"

Transkript

1 HG Fdbld Vi kan rumme både bredde g elite Seminar fr HG Fdbld d. 29/ g 1/ Søren F. Jørgensen Side 1

2 Indhld Del Om baggrund g frmål...3 Om rapprtens indhld...3 Om arbejdsfrmen...3 HG på vej md år metde...3 Om frmålet med seminaret:...4 Om resultatet...5 Del Hvem er vi?...6 Hvr er vi?...6 HG styrker, muligheder g ressurcer...6 Om styrker hvad er det netp vres klub er særlig gd til?...7 Om styrker hvrdan trives lederne?...7 Bestyrelsens lederprfil...8 Om vanskeligheder, barrierer g udviklingsfelter. Hvad skal ændres?...9 Del Hvr skal vi hen? Om ideer g knkrete frslag Hvad pririterer vi højest? (Indsatsmråder)...12 Visin...12 Uddybning af visin...13 Del Hvad vil vi nå?...14 Fra ide til handling - udviklingsmuligheder...14 Del Hvad gør vi? (Strategier)...15 Mulighed: Leder m t år...15 Mulighed: Rekruttering af børn...15 Mulighed: Rumme både bredde g elite (Blive endnu bedre)..16 Mulighed: Skabe en HG fødekæde sm indsluser junir g ynglinge på klubbens senirhld...16 Hvrdan gør vi?...17 Anbefalinger til bestyrelsen...17 De gyldne rd...18 Indslusningsfasen...18 Klubliv...18 Flere ledere g trænere...18 Øknmi...19 Side 2

3 Del 1 Om baggrund g frmål Din klub på vej md år 2010 Om rapprtens indhld. Denne rapprt er resultatet af de drøftelser, sm fandt sted på seminaret d. 29. februar g d. 1. marts 2008, hvr HG s bestyrelse g andre nøglepersner havde sat hinanden stævne fr i fællesskab at vurdere fremtidige udviklingsmuligheder fr klubben. Om arbejdsfrmen Arbejdsfrmen er bygget p mkring kurset Din klub på vej md år 2010, sm er en metde, sm kritisk g knstruktivt åbner fr deltagernes egne handlemuligheder. Den traditinelle rllefrdeling imellem deltagerne g tvhlder / underviser er byttet rundt, således at det er deltagerne, sm fremstår sm eksperterne. Det er deres viden g erfaring, sm er i centrum. Tvhlderens pgave bliver således at synliggøre, fasthlde g tematisere deltagernes fælles kritik, ideer g knkrete løsninger. HG på vej md år metde Sm baggrund fr seminarets drøftelse havde tvhlderen (Knsulent Søren Jørgensen) valgt følgende strategiværktøj sm prcesværktøj, sm mere specifikt handlede m udfrdringer g perspektiver fr HG. Hvem er vi? Hvad er vres ide grundlag Hvad er vres eksistensberettigelse (visitkrt) Hvr er vi? Hvad er vi gde til (stærke sider) Hvad er vi dårlige til (dårlige sider) Vres vigtigste ressurce - lederne Hvr skal vi hen? Visiner Målsætninger Hvad gør vi Udviklingsretninger på krt g langt sigt Hvad vil vi nå? Side 3

4 Organisatrisk, administrativt, ledelsesmæssigt g øknmisk Hvrdan gør vi Handlingsplaner Budget Hvem gør det Handlingsplaner Hvrnår Faktisk handling Opfølgning g kntrl Revisin / Evaluering af handlingsplaner Hvis ikke vres frening skal drive fra situatin til situatin, er det nødvendigt at have en tydelig retning g klare realistiske mål. En visin fr fremtiden er et vigtigt redskab til at håndtere frandring g udvikling. Visinen skaber mtivatin g øget viljen til succes. Uden fælles mål kan en frening g dens medlemmer ikke skabe ægte engagement g menneskelige g øknmiske ressurcer er under risik fr at blive tabt. Set fra sidelinien: Frandringer af denne type, hvr der stilles spørgsmål til dgmatikken. Det vi plejer, vante rutiner g samarbejdsmønstre, frårsager ikke sjældent en del usikkerhed iblandt de invlverede: Hvad sker der med mit mråde? Kan jeg klare det. Fagligt/persnligt? Hvad betyder det fr mig? Hvad skal det nu være gdt fr? Hvad betyder det fr medlemmerne? Hvad skal jeg sm ungdmsleder sige til frældrene? Hvad siger frældrene? Er der planer m flere ændringer? På seminaret var der enighed m, at der er vigtigt at frstå g respektere denne frm fr usikkerhed samt ikke mindst at tage hånd m den. Alternativt vil usikkerheden blive erstattet af en snigende utilfredshed g knkret manifestere sig i, at den enkelte leder / afdeling har nk-i-sig-selv g etableringen af fælles pgaveløsninger vil blive vanskeliggjrt tilsvarende. I en frening sm vres handler det meget m synliggørelse g infrmatin, samt at skabe ngle rammer fr arbejdet, sm indebærer: At alle er en del af løsningen. g således aktivt bidrager til at frhindre, at ngle bliver en del af prblemet. Det handler helt grundlæggende m at skabe fælleseje mkring freningens samlede udviklingsbestræbelser. Om frmålet med seminaret: Frmålet med seminaret er at sætte fkus på følgende: Hvilken vej skal HG løbe de næste par år Få defineret klubbens visin, mål g udviklingsmråder Side 4

5 Dette søges pnået ved: At deltagerne sammen identificerer, udvælger g pririterer centrale prblemstillinger. At deltagerne sammen pstiller, udvælger g pririterer relevante løsningsmdeller. At deltagerne sammen udvikler handleplaner, aftaler g indgår persnlige kntrakter. Om resultatet Efterfølgende er kritik, ideer g knkrete løsninger samlet af Søren F. Jørgensen i dette materiale. Rapprten tjener på denne baggrund det frmål: At deltagerne fasthlder hinanden i frhld til videreudviklingen af freningen. Herunder en fasthldelse i frhld til de knkrete ideer g aftaler, sm man i fællesskab enedes m på seminaret. Side 5

6 Del 2 Hvem er vi? Hvad er klubbens eksistensgrundlag? Deltagerne fik øvelsen med at lave klubbens visitkrt. Her var hvad deltagerne sagde, da de fik muligheden fr det: Vi kan rumme både elite g bredde. Tilbud til alle. Breddeklub med plads til både drenge g piger. Gdt prdukt. Sjvt at gå til fdbld i HG. Hvr er vi? Ngle af de centrale succeskriterier i frhld til udviklingen af et gdt g velfungerende samarbejde er: man skal have nget at byde på i frhld til det fælles man skal sm minimum selv vide, hvad der er alle skal ikke røre i den samme gryde med samme ske g på samme tid man skal vide, hvrnår man skal stikke sin ske i suppen et grundigt kendskab til hinanden. Samarbejdet handler grundlæggende m: at man sammen gør det, man kan, der hvr man er, med de evner, man har. Det gde samarbejde tager således afsæt i en fælles erkendelse af freningens styrker. Hvad er det i grunden, vi er gde til? HG styrker, muligheder g ressurcer På denne baggrund blev deltagerne bedt m at tage stilling til, hvilke styrker g faglige ptentialer, freninger har at byde på. samt hvrdan klubben vigtigste ressurce - nemlig lederne trives i klubben g deres persnlige drivkræfter: Side 6

7 Set fra sidelinien Da klubbens resultater g vækst er afhængig af den enkelte leders indsats, mtivatin, engagement g evne til at samarbejde blev vi enige m at fkusere ekstra på Lederen sm persn. Ved hjælp af RAFI er det målet, at give de enkelte bestyrelsesmedlemmer en større indsigt m deres lederkvalifikatiner, så denne viden kan bruges til: - persnlig udvikling - team træning - rganisatinsudvikling Om styrker hvad er det netp vres klub er særlig gd til? Hvad var det så deltagerne sagde, da de fik mulighed herfr: Hvad er HG gde til / hvad fungerer gdt? Vi tiltrækker mange børn. Gde til at rumme alle typer. Vi har både drenge g piger. Gde til at få realiseret, de ideer vi får. Gde til at pleje vres image, sm en gd børneklub. Hvilke muligheder ser du fr HG frem md år 2010 Et kundeunderlag, sm giver s mulighed fr at tiltrække rigtig mange børn både drenge g piger. Få pigesiden med i eliten (Ingen lkal knkurrent). En gd bredde giver gså en gd elite. Større selvfinansiering af medlemmerne. Om styrker hvrdan trives lederne? Hvad var det så deltagerne sagde, da de fik mulighed herfr: Hvad er det bedste ved at være leder i HG Glæden, når nget lykkedes. Være en del af et fællesskab. Når nye ideer bliver msat til handling. Det sciale sammenhld i klubben. Når der er et gdt samarbejde imellem diverse årgange. Når egne / fælles ideer er en succes. Side 7

8 Hvrnår giver mest glæde g energi beskriv? Når børnene er glade g trætte efter træningen g dermed gså glade frældre psitiv cirkel, der giver energi. Når det vi øver til træning skinner i gennem i kamp. Når alle går sammen vej. Når der er plus på knten. Når spillerne kmmer til træning igen g igen. Når der er et gdt samarbejde i afdelingen pige/dame. Hvad skal der til fr at du er leder i HG m t år? Masser af børn, nye ideer g perspektiver. Få udarbejdet fælles målsætninger, sm alle i klubben samarbejder m at frfølge. Et gdt klubliv, hvr det sciale fællesskab trives. Frtsat mulighed fr indflydelse g udvikling. Optimere rganisatinen, så ide fasen bliver nemmere. Bestyrelsens lederprfil Hvrfr fkus på lederen? Da klubbens resultater g vækst er afhængig af den enkelte leders indsats, mtivatin, engagement g evne til at samarbejde. Hvr har vi vres stærke sider sm persn g hvr har vi vres udviklingsmråder? Hvert medlem fik tegnet deres lederprfil - pdelt i lederadfærd g persnlige drivkræfter. Nedenstående prfil er det samlede resultat fr deltagerne: Lederadfærd Persnlige drivkræfter R A F I R A F I Bestyrelsen Lederadfærd: R = Resultater A = Administratr F = Frnyelse I = Integrere Persnlige drivkræfter: R = Præstatinsbehv A = Behv fr stabilitet F = Frnyelse I = Samarbejdsrienteret Set fra sidelinien Deltagernes samlet prfil ser grafisk således ud: Side 8

9 Herlufshlm R A F I R A F I Herlufshlm Lederadfærd Persnlig drivkræfter Ovenstående kan bruges sm et fingerpeg m, at hvilke styrker g hvilke udviklingsmuligheder team HG s bestyrelse har. Det skal nævnes, at der ingen rigtige svar g løsninger findes, men jeg har tilladt følgende udpluk (sm måske giver svar på senere spørgsmål måske?) baseret på de stærke sider: F = Hvrfr/Hvad ellers I =Hvem Kreative Kmprmissøgende Risikvillig Frmidlende Egcentreret Fællesskabskabende Engageret Diplmatisk Aktiv Lystbetnet A= Hvrdan / Hvad skal gøres R=Hvad Pertentlig Faglig kmpetent Analytisk sans Handlekraftig Ordenssans Stærk fkus p resultater Rlig g besindig Flittig Systemer g regler Stærk vilje Om vanskeligheder, barrierer g udviklingsfelter. Hvad skal ændres? I denne fase blev fkuseringen rettet imd de frhld, der i det daglige vanskeliggør arbejdet. Både stre g små barrierer g begrænsninger, sm er til daglig irritatin g sm hver fr sig g undertiden tilsammen kan bevirke, at tilfredsheden kan ligge på et meget lille sted. Især hvis brkkeriet får lv til at stå alene. Det handler grundlæggende m, at få kritikken frem fra dybet, så man tilsammen får mulighed fr at finde ud af, hvad der fylder mest g sm man derfr helst vil have ændret. Hvad var det så deltagerne helst så ændret: Hvad mener du, at HG er dårlige til / svage sider ved HG? Dårlige til at rekruttere trænere g ledere. Side 9

10 Skabe mere sammenhæng mellem afdelingerne. Vi skal tale mere sammen. Dårlige til at skabe liv i klubhuset.. Mangel på tilstrækkelig øknmiske midler. Integratin Følge prjekterne til dørs. Fr mange, sm har dbbelt pster i klubben. Hvilke trusler ser du fr HG frem md år 2010 Frafald af spillere, ledere g trænere. Svært at skaffe de nødvendige ledere g trænere, hvrfr det bliver Trdenskjlds sldater, der må gøre arbejdet. Vi mister mange spillere i vergangen fra ungdm til senir. Individuel sprt vinder frem på bekstning af hldsprt. Tid. Flk pririterer deres tid anderledes. Side 10

11 Del 3 Hvr skal vi hen? Om ideer g knkrete frslag. I denne fase blev pmærksmheden rettet imd deltagernes ideer, ønsker g inderste drømme mkring tingenes fremtidige tilstand. Samtlige udsagn er medtaget. Både små ideer g stre visiner, sm i øvrigt er gengivet i upririteret g fuldstændig tilfældig rækkefølge. Og hvad var det så deltagerne sagde, da de fik mulighed fr det? En klub sm magter at rumme både bredde g elite. Vi skal styrke klublivet, så det sciale fællesskab trives. Udvikle dygtige spillere til glæde fr HG g dansk fdbld. Få etableret en kunststfbane. Vi hele tiden være selvfrsyne med egne spillere. Styrke evnen til at fange de unges pmærksmhed, så frafaldet minimeres. Rekruttere mange flere børn. Styrke samarbejdet mellem afdelingerne. Mtivere flere ledere (frældre) til at være med i HG. Undgå dbbeltpster i klubben, så man har den frnødne tid til at få udført jbbet. En visin er en drøm / idealsituatin, sm vi alle kan få øje på, men ikke nå Set fra sidelinien Meget fte frhlder det sig sådan, at freninger er tilbøjelige til at frmulere upræcise g meget runde mål, sm aldrig bliver nået, da målene er så fjerne, at de lige så gdt kunne mhandle initiativer fra FN s hvedkvarter. Et frhld, sm gså gør sig gældende i en frening sm HG. Hvis målene fremver skal kunne smitte af på det daglige arbejde i freningen er det derfr vigtigt: At de er knkrete Dvs. at de er entydige, handlingsanvisende g kan frstås af alle (Også frældrene, børnene, pstbuddet g freningens samarbejdspartner) At de er kendte Dvs. at alle medlemmer (unge sm gamle, trænere, ledere, kantineværten, bestyrelsesmedlemmerne) er bekendt med netp disse mål g aktivt g lyalt søger at frfølge dem i dagligdagen. At de er fælles Dvs. at alle føler ansvar g frpligtelse i frhld til de enkelte delmål. At de er målbare Side 11

12 Dvs. at man til enhver tid vil være i stand til at pstille vurderingskriterier, sm entydig frtæller, m man er på rette vej. Hvad pririterer vi højest? (Indsatsmråder) Med afsæt i en grundlæggende respekt fr det frhld, at ingen hverken kan favne ej heller ændre hele Verden på en gang, blev der gennemført t pririteringsrunder. Først en i gruppen. Derefter samlet. Deltagerne udvalgte på denne baggrund de indsatsmråder, sm man i fællesskab vurderede, var de mest perspektivrige. Leder m t år Priritet 1. Få udarbejdet fælles målsætninger, sm alle samarbejder m at frfølge. Priritet 2. Et gdt klubliv, hvr det sciale fællesskab trives. Priritet 3. Frtsat mulighed fr indflydelse g udvikling. Hvilke muligheder ser du fr HG frem md år 2010 Priritet 1. Et kundeunderlag, sm giver s mulighed fr at tiltrække rigtig mange børn både drenge g piger Priritet 2. Få pigesiden med i eliten. Hvilke trusler ser du fr HG frem md år 2010 Priritet 1. Svært at skaffe de nødvendige ledere g trænere, hvrfr det bliver Trdenskjlds sldater, der må gøre arbejdet. Priritet 1. Frafald af spillere, ledere g trænere.. Visin Her drøftede vi i plenum de frslag, sm den enkelte havde freslået g blev enige m at priritere følgende tre frslag i første runde: Vi kan både rumme bredde g elite. Udvikle dygtige spillere til glæde fr HG g dansk fdbld. Undgå dbbeltpster i klubben, så man har den frnødne tid til at få udført jbbet. Endelig blev vi enige m at vælge følgende visin: Vi kan både rumme bredde g elite Set fra sidelinien Deltagerne ønskede at skabe en klub, sm ikke er bundet af snævre grænser, men sm tør at være anderledes, g sm hele tiden lytter til sine medlemmer. Ikke bare fr at være anderledes, men fr at være et alternativ til de traditinelle idrætstilbud / klubber, g dermed pfylde et behv i Næstved. Side 12

13 Deltagerne ønskede at give alle en mulighed fr at stifte bekendtskab med fdbldens mange herligheder på deltagernes egne præmisser i et sund indlæringsmiljø på baggrund af børnenes lyst g evner. Når talentet g lysten krævede flere udfrdringer skulle tilbuddene være til stede i enten HG eller en af de andre Næstved klubber, sm man burde samarbejde med fr at sikre ptimale muligheder fr spillerne. Og så bar drøftelserne I øvrigt præg af en dyb frståelse fr at udfrme en visin er en svær øvelse, sm ikke bare lade sig gøre, men kræver nget mere frdybelse. Fr at skabe et fælles billede af, hvad er visin er skal her nævnes: En visin er nget, du aldrig når. Når du kmmer tilstrækkeligt tæt på, bliver visinen et mål. En vej md visinen pstilles delmål, der er frudsætninger fr at kmme tættere på visinen. Uddybning af visin Deltagerne startede med af få præciseret, hvad klubben mener med Vi kan både rumme Og hvad var det så deltagerne blev enige m: Ordet kan står fr: Vi afstikker ambitinsgrundlaget ud fra det aktuelle spillermateriale g ikke ud fra traditiner. Ordet både står fr: Vi pririterer ikke elite før bredde - g mvendt. Vi giver plads til at vres hld (spillere) kan få afprøvet deres evner g ambitiner, når talentet rækker til det. Ordet rumme står fr: Vi giver alle hld de samme muligheder. Vi er lige så stlte af vres breddehld sm af vres elitehld. Side 13

14 Del 4 Hvad vil vi nå? Kurset Klubben på vej md år 2010 sm arbejdsmetde indehlder gså en realitetsfase, hvr fkuseringen rettes imd virkelighedens verden, md dagligdagen med knkrete spørgsmål sm: Hvad er realiteterne? Hvad kan vi? Hvad vil vi? Fra ide til handling - udviklingsmuligheder Opgaven går først g fremmest ud på at knfrntere visinen med virkeligheden, således at der bliver ryddet p i deltagernes fælles frventninger. Efterfølgende indgås der aftaler mkring Hvem gør nu hvad, hvrnår g i samarbejde med hvem. Dette er dels fr at sikre, at der hldes liv i visinen g prcessen / debatten sm sådan lever videre gså efter seminariet. På denne baggrund får visinen mere igangsættende karakter frem fr alene, at fremstå sm nget vi drøftede på et seminar i klubhuset. Hvilke udviklingsmuligheder ser du fr HG frem md år 2010 Mulighed fr at tiltrække mange børn (drenge/piger), da kundeunderlaget er kæmpe strt. Bevist styrke vres image m, at vi er gde til små børn. Skabe en HG fødekæde, sm indsluser junir g ynglinge på klubbens senirhld. Rumme både bredde g elite. Skabe en kultur, hvr handlingsplaner er en naturlig del af at få gennemført aktiviteter / prjekter g at handlingsplaner verhldes. Undgå at persner har dbbeltpster i klubben fr der i gennem at sikre, så man har den frnødne tid til at få udført jbbet. Set fra sidelinien Det er en svær teknisk detalje at få msat sine målsætninger i knkret handling. Hvr finder klubben ressurcerne, når den daglige drift stjæler alt tiden? Der er ingen lette løsninger, kun hårdt arbejde. Side 14

15 Del 5 Hvad gør vi? (Strategier) Deltagerne gik herefter ver til at drøfte, hvad der skal til fr at få indfriet udviklingsmulighederne, sm er baseret på indsatsmråderne fra analysefasen samt ønskerne fra visinsfasen. Opgaven var at finde 1-10 delmål, sm skal til fr at få msat udviklingsmulighederne til knkret handling. Grupperne fik ligeledes til pgave at priritere delmålene. Mulighed: Leder m t år. Skabe en kultur, hvr handlingsplaner er en naturlig del af at få gennemført aktiviteter / prjekter g at handlingsplaner verhldes. På krt sigt: Sælge ideen g uddanne nøglepersner i at lave handleplaner. Synliggør beslutningen på hjemmeside / klubblad, så alle i klubben er klar ver at vi arbejder efter handlingsplaner. Starte i bestyrelsen, sm et gdt signal til resten af klubben. På langt sigt: Følge p, hvis handleplaner ikke verhldes. Undgå at persner har dbbeltpster i klubben fr der i gennem at sikre, så man har den frnødne tid til at få udført jbbet. På krt sigt. Drøfte i bestyrelsen m frdele g ulemper ved at påtage sig dbbeltpster. Omsætte beslutningen i praktisk handlinger. På langt sigt. Nedsætte et rekrutteringsudvalg, sm har til frmål at sptte nye trænere g ledere. Udarbejde funktinsbeskrivelser på alle jb, sm senere kan uddelegeres til flere flk (frældre). Mulighed: Rekruttering af børn Masser af børn, nye ideer g perspektiver (Her bør ideen med et indslusningsprjekt fr førskle børn planlægges g gøres perativ). Delmål: På krt sigt: Rekrutteringsprjektet Indslusning fr de 5-8 årige skal etableres gennem et fast samarbejde med de skler, hvr HG rekruttere fra. Bruge fakta viden mkring størrelserne af skleklasserne. Kun medlem af HG, hvis en vksen persn deltager (udvikle dette prdukt). Frældrene skal deltage i træningen. Side 15

16 Skjulte succeskriterier fr HG: nye børn hvert år i de yngste årgange (U5 g U4). Alle frældre skal til hver træning sparke mindst 10 indersidespark med deres barn. U5 = 2 x træning pr. uge (den ene gang frivilligt) U4 = 1 x træning pr. uge Skabe en råd tråd: U4 g U5 Indslusningsfasen af børn g frældre U6 g U7 Leglignende fasen U8, U9 g U10 Begynder fasen U11 g U12 Udviklingsfasen U13 Her starter ungdmsfdblden med plads til både elite g bredde (11 mandshld i U13) På langt sigt: Infrmatin til frældrene m hvad børnefdblden drejer sig m (3-mands er indslusning). Eventuel hjælp af SBU knsulent. Løbende rekruttering: U5 = løbesedler, U8 = sklestævner (antal børn). Trænertyper med fkus på krdinatin (gerne i samarbejde med gymnastik). Mulighed: Rumme både bredde g elite (Blive endnu bedre). Integratin. Sammensætningen af medlemmerne bør afspejle samfundet. Få synliggjrt ulemper g frdele ved at få rekrutteret flere 2. generatins børn i klubben. Her tænkes bl.a. på at få en dialg med kmmunen, sm må have et ønske fr at få aktiveret flere 2 generatinsbørn i klubberne. Få nye talenter ind i klubben, sm har andre kmpetencer. Lægge en strategi fr at markedsføre at HG, sm klubben sm både kan rumme bredde g elite g hvad det betyder. Mulighed: Skabe en HG fødekæde sm indsluser junir g ynglinge på klubbens senirhld Fasthlde flere medlemmer ved at styrke det sciale g faglige samvær i klubben Delmål: Inddrage de unge, så de får indflydelse på, hvrdan det bliver interessant at spille i HG Få afstemt ambitinsniveauet så der er verensstemmelse med ungdmsfdblden g senirfdblden i HG. Dygtige trænere fasthlder flere medlemmer. Acceptere at ngle unge pririterer fdblden fra i knkurrence med uddannelse g jb. Side 16

17 Hvrdan gør vi? Næste fase er Bygge br ver kløften, sm er en teknisk svær detalje. Fr hver målsætning g delmål bør der frelægge handlingsplaner. Det blev aftalt, at bestyrelsen er ansvarlig fr dette arbejde. Anbefalinger til bestyrelsen Deltagerne på seminaret fik i plenum besluttet følgende gde anbefalinger til bestyrelsen i en ikke pririteret rækkefølge: Princip beslutning mkring budget. Rammebudget skal verhldes med hensyn til kntrakter. Indslusningsmdel skal udløse en bestyrelsespst (eller gså skal arbejdspgaver ad hc). Klubben rganisatin skal afspejle de afledte ting mkring Børnefdbld, så der laves følgende afdelinger: Indslusning Børnefdbld Ungdmsfdbld. Afdelingsledere skal implementeres i de tre udvalg Arbejdspgaver synliggøres Første case: her laves en handlingsplan. Søge SBU m en udviklingsprjekt mkring det at få den nye børnestruktur tilpasset virkeligheden med udgangspunkt i det sprtslige g administrative. Bestyrelsen skal på baggrund af rapprten fra klubseminaret sikre at de bliver iværksat. Klubben skal have pstillet et værdigrundlag vha 3-4 værdier senest 1/ sm skal understøtte klubbens visin md 2010 samt klubbens idegrundlag. Side 17

18 De gyldne bemærkninger På seminaret km der flere gyldne rd frem, sm er gengivet her: Indslusningsfasen Organisatriske anbefalinger Ungdmsfdbld Børnefdbld Indslusning U5 U4 Indslusning Administrative anbefalinger xx-persn Løbesedler Sklestævner Ledelsesmæssige anbefalinger xx-persn Træner Selvstændigt mråde Selvstændigt mråde Selvstændigt mråde 2 x ugentlig træning (den ene gang frivilligt) 1 x ugentlig træning Frvente frældre kører til stævner Er ansvarlig i frbindelse med sikringen af at frældre/vksen deltager i træningen. Træneren referer til xx-persn. xx-persn Børnefdbld krdinatr Medlem af bestyrelsen Sikre at frældre sparker mindst 10 inderside spark til hver træning Klubliv Administrative anbefalinger Dagens spiller Ledelsesmæssige anbefalinger Dagens spiller ffentliggøres i klubhuset. 10 min i klubhuset Efter træning bruger træneren (spillerne) 10 min. I klubhuset før de kører hjem. Flere ledere g trænere Organisatriske anbefalinger Opgaver hldleder Synliggøre hvilke pgaver der varetages af hldlederen ved hjælp af funktinsbeskrivelser: Kaffebnner Hldkrt Køresedler Kamptøj Sprtspleje midler Side 18

19 Øknmi Ledelsesmæssige anbefalinger Budgettet Skal være på plads senest ultim januar fr at sikre en ptimal styring af øknmien i klubben. Side 19

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Indhld Flkeplysningsplitik - plitik fr flkeplysende virksmhed Intrduktin side 3 Visin side 4 Målsætninger side 4 Knkretisering af målsætninger side 4 Guldbrgsund Kmmune g den Flkeplysende virksmhed side

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud?

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud? nr. 32 Er genpretningsaftalen er et frvarsel m nye måder at tænke tilskud? INDHOLD Genpretningsaftalen - finanslv 2011. Regeringens aftale med Danske Flkeparti indebærer en nedsættelse af tilskuddet til

Læs mere

Projekt Fritidssport 2014-2015

Projekt Fritidssport 2014-2015 Prjekt Fritidssprt 2014-2015 Indledning: Prjekt Fritidssprt er et partnerskabsprjekt mellem Aarhus Omegn afd. Præstevangen, Klubben Rsenvang/Ung i Aarhus, sm startede tilbage i 2008, med det frmål at lave

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Til en begyndelse bliver det hovedsagelig vuggestuen vi kigger indretning på vi anskaffer et væg hængt bord samt investerer i en tumle ottekant.

Til en begyndelse bliver det hovedsagelig vuggestuen vi kigger indretning på vi anskaffer et væg hængt bord samt investerer i en tumle ottekant. 1 Visiner Vi arbejder fr det sunde liv, fyldt med bevægelse. Vi startede med mrgensjv g har udbygget det på frskellige måder bl.a. Med ugens leg. Vi bruger gså vres gryde mere målrettet i frhld til aktiviteter.

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune: Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Løgstør skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Malene Wennerlin Kntaktplysninger:

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre Evaluering af selvkørende støvsugere på btilbud g plejecentre 1. Indledning Sm en del af det vedtagne budget fr 2013-2016 indgår en række budgetprjekter, sm samlet set har det verrdnede frmål at skabe

Læs mere

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen)

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen) Infrmatin m Feldbrg Frie Børneunivers (frisklen) FOKUS PÅ DEN ENKELTE ELEV Børn er frskellige g kun ved at behandle dem frskelligt, giver vi dem lige muligheder. I Feldbrg Frie Børneunivers sørger vi fr

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kegnæs Analyse Vision Strategi Handling

Kegnæs Analyse Vision Strategi Handling Kegnæs Analyse Visin Strategi Handling Indledning... 2 Histrie... 2 Analyse... 3 Visin... 4 Strategi... 4 Handling... 6 1. Ø-gruppe... 6 2. Kegnæs fyr g fyrmesterblig... 6 3. Udenmsareal Spejderhytte...

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Mamut Enterprise Produkt- og Kundeservice

Mamut Enterprise Produkt- og Kundeservice Mamut Enterprise Prdukt- g Kundeservice Dette er en indføring i hvrdan du benytter prduktet Mamut Enterprise Prdukt- g Kundeservice. Det vil ved hjælp af et fiktivt eksempel sm mhandler virksmheden `TV-

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Fibonacciprojekt (Undersøgelsesbaseret matematik) 8.a på Ankermedets Skole i Skagen. Matematikken i bolde? December 2011

Fibonacciprojekt (Undersøgelsesbaseret matematik) 8.a på Ankermedets Skole i Skagen. Matematikken i bolde? December 2011 Fibnacciprjekt (Undersøgelsesbaseret matematik) 8.a på Ankermedets Skle i Skagen Matematikken i blde? December 2011 Klassen deltg fr første gang i Fibnacci Prjektet, g der var afsat ca. 10 timer i en enkelt

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission Værdiregelsæt er pbygget sammen med vres visin g missin Sklens visin: Flere lærer mere Østbirk skle bygger fremtiden Sklens missin: 1. Flkesklen skal udfrdre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Interview med Kristine. J: 00:00: Hvor gammel er du? K: 25. J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer. J: Hvor er du opvokset henne?

Interview med Kristine. J: 00:00: Hvor gammel er du? K: 25. J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer. J: Hvor er du opvokset henne? Interview med Kristine J: 00:00: Hvr gammel er du? K: 25 J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer J: Hvr er du pvkset henne? K: I slagelse J: Hvilket pstnummer br du i? K: 2000 J: Er du rgandner?

Læs mere

Vores klub. - Hammel GF Fodbold - Hammel GF Fodbold undersøger sit DNA. På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fodbold.

Vores klub. - Hammel GF Fodbold - Hammel GF Fodbold undersøger sit DNA. På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fodbold. Vres klub - Hammel GF Fdbld - På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fdbld Hammel GF Fdbld undersøger sit DNA Udarbejdet af: AFSNIT: 1. Overrdnet m undersøgelsen 2. Sammenfatning 3. Diagrammer;

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 - et nyhedsbrev fr ledere m lederskab g ledelse Nr. 1 2010 Tema: Lederskab i en krisetid (1/2) Knstruktivt lederskab i en krisetid Mange rganisatiner plever krisen. På mange frskellige niveauer. Næppe

Læs mere

Fokusgruppen Det vestjyske ressourceområde. Møde nr. 5: Biomasse til energi. Referat: Om midt.energistrategi (v. Louise, Region Midtjylland)

Fokusgruppen Det vestjyske ressourceområde. Møde nr. 5: Biomasse til energi. Referat: Om midt.energistrategi (v. Louise, Region Midtjylland) Fkusgruppen Det vestjyske ressurcemråde Møde nr. 5: Bimasse til energi Sted: Havnens Hus, Havnen 70, 7620 Lemvig Tidspunkt: Trsdag den 29. januar 2015, kl. 9.00-14.00 Referat: Om midt.energistrategi (v.

Læs mere

Specifikt svar omkring pigelicenssystemet er modtaget fra Varde IF pigefodbold, FC Damsø, Skovbakken Fodbold samt DBU Talenttrænere.

Specifikt svar omkring pigelicenssystemet er modtaget fra Varde IF pigefodbold, FC Damsø, Skovbakken Fodbold samt DBU Talenttrænere. Pigeversin, Endelig Vedr.: DBU Licenssystem, Ungdm (piger) På bestyrelsesmødet i april 2007 blev det besluttet at pstarte prjektet Talentudvikling i Danmark, 2007 2012 på baggrund af de indkmne svar fra

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

Hurtig identifikation af elever med læsevanskeligheder og udredning af deres specifikke behov.

Hurtig identifikation af elever med læsevanskeligheder og udredning af deres specifikke behov. 1 Ordblindestrategi Sunds-Ilskv Skle Sunds-Ilskv Skle har et elevtal på ca. 600 elever. 82 af disse elever går på vres Ilskv afdeling. Vi har de seneste år plevet en str tilgang af elever fra Karupmrådet.

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Trivsel og stresssårbarhed. Pæd. konsulent Ellen Vibe Pedersen Viborg Psykologcenter

Trivsel og stresssårbarhed. Pæd. konsulent Ellen Vibe Pedersen Viborg Psykologcenter Trivsel g stresssårbarhed Pæd. knsulent Ellen Vibe Pedersen Vibrg Psyklgcenter 1 Trivsel Den Stre Danske Encyklpædi: "Trivsel... udtryk fr et velbefindende, der giver s følelsen af verskud, gå-på-md, handlekraft

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Allan B. Grønkjær (sportschef) samt skytterepræsentanterne Jan Bang (compound), Nynne Holdt-

Allan B. Grønkjær (sportschef) samt skytterepræsentanterne Jan Bang (compound), Nynne Holdt- DBSF Eliteudvalgsmøde 26. nvember 2012 Sted: Lavia Odense Til stede var: Klaus Lykkebæk, Jeanette Riis Nielsen, Dan Hansen (alle medlemmer af Eliteudvalg), Allan B. Grønkjær (sprtschef) samt skytterepræsentanterne

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

Tjekliste Tourette syndrom

Tjekliste Tourette syndrom Tjekliste Turette syndrm Familien, barnet g den unge Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Ergterapi eller anden persnlig hjælp Aflastning i hjemmet eller uden fr hjemmet Andet Støtte g rådgivning Psyklgisk

Læs mere

Generalforsamling i Søllerød Svømmeklub den 25. februar 2016, kl. 20.00. Formandens beretning 2015 (Det talte ord gælder)

Generalforsamling i Søllerød Svømmeklub den 25. februar 2016, kl. 20.00. Formandens beretning 2015 (Det talte ord gælder) Generalfrsamling i Søllerød Svømmeklub den 25. februar 2016, kl. 20.00 Frmandens beretning 2015 (Det talte rd gælder) Dispsitin 1. Hvem er vi 2. Klubbens frmål, visin g værdigrundlag 3. Årshjul 4. Frandringer

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010 Lerbjergsklen 25.03.10 Marts 2010 Kandidatlisten Vedrørende sklebestyrelsesvalget 2010 Hvem er du? Navn: Mette Dræby Alder: 37 år Børn på hvilke klassetrin Jeg har børn i 1. A, 3.A g 5. X Evt. erfaring

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch Referat Referat af møde i: Dat fr møde: Etisk udvalg 13. ktber 2012 Fr referat: Dat fr udarbejdelse: Karen Langvad 30. ktber 2011 Deltagere: Brian Erreb-Jensen (frmand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard,

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt Referat af bestyrelsesmøde i Idrætsrådet Silkebrg Kmmune Dat g tidspunkt: mandag den 3. februar 2014 kl. 17.15 20.00 inkl. spisning Sted: Mødelkalet, Silkebrg Sprtscenter Deltagere: Lars Bundgaard, Jørgen

Læs mere

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der?

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Fysiterapeuter stiller diagnsen Men hvilke kmpetencer frudsættes der? Et kvalitativt casestudie m fysiterapeuter i diagnstiske funktiner på rtpædkirurgiske afdelinger Indhldsfrtegnelse Bilag 1 - PICO...3

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Mig og min ADHD -profil:

Mig og min ADHD -profil: Mig g min ADHD -prfil: - et hjælperedskab til dig, sm kan have svært ved at beskrive dine vanskeligheder g hvad ADHD gør ved lige netp dit liv. Denne skabeln kan du bruge, hvis du ligesm mange andre med

Læs mere

Hvordan bruger vi Lolland i fremtiden? Fyraftensmøde med Klima- Miljø- og Teknikudvalget. Vindmøller:

Hvordan bruger vi Lolland i fremtiden? Fyraftensmøde med Klima- Miljø- og Teknikudvalget. Vindmøller: Vindmøller: Når vi kigger 4-8 år frem, skal Llland så have flere eller færre vindmøller, stre sm små? Se faktaark m vindmøller på bagsiden! Vindmøller: Med udgangen af marts 2016, er der i Llland Kmmune

Læs mere

Til: DGI's landsledelse DGI's direktion Øvrige deltagere i mødet. Til orientering for:

Til: DGI's landsledelse DGI's direktion Øvrige deltagere i mødet. Til orientering for: Til: DGI's landsledelse DGI's direktin Øvrige deltagere i mødet Til rientering fr: Steen Tinning, DGI Ledelsessekretariat Peter Mrtensen, DGI HR g Organisatin Bjarne Nissen, DGI Øknmi Steen F. Andersen,

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

jo yngre man er, jo mere tilbøjelig er man dog til at flytte tilbage

jo yngre man er, jo mere tilbøjelig er man dog til at flytte tilbage Flere jb i ydermråderne giver unge lyst til at flytte hjem Det er udsigten til et jb, der skal få fraflyttere fra Danmarks ydermråder til at verveje at flytte tilbage. Omkring tre ud af fire persner, sm

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2011/2012

ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2011/2012 ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2011/2012 Marbæksklen i Skibby, nvember 2012 Sklebestyrelsens sammensætning i skleåret 2011/2012 efter nyvalg april 2010: Frældrerepræsentanter: Bjarne Rasmussen Frmand Jette Christensen

Læs mere

Dag- aftenvagtsbeskrivelse bostedet Solstriben

Dag- aftenvagtsbeskrivelse bostedet Solstriben Dag- aftenvagtsbeskrivelse bstedet Slstriben Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Dag- aftenvagtsbeskrivelse bstedet Slstriben - Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Af Ulla Thrup

Læs mere

Spørgeskema. Bilag 3. Brugen af supervision

Spørgeskema. Bilag 3. Brugen af supervision Spørgeskema Brugen af supervisin Brugen af supervisin 1. Anvender I supervisin i jeres afdeling? Hvis ja, hvr mange års praksis? (Ved nej svar kun på spørgsmål 3, ved tidligere praksis svar alligevel spørgsmålene)

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? KØBENHAVN D. 13. NOVEMBER 2015 Udbud af knsulentpgave fr REG LAB m fkusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK Frist

Læs mere

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider Side 1 af 7 sider RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 26. AUGUST 2011 Side 2 af 7 sider Generelt. Ved bedømmelsen lægges dels vægt på de i efterfølgende vejledning

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsrden til møde i Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget Mødetidspunkt 28-10-2015 17:00 Mødeafhldelse Mødelkale D Indhldsfrtegnelse Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget 28-10-2015 17:00 1 (Åben)

Læs mere

Evaluering af projekt "Kompetenceafklaring og innovative læringsforløb"

Evaluering af projekt Kompetenceafklaring og innovative læringsforløb Når Viden skaber resultater--- Statens Center fr Kmpetence- g Kvalitetsudvikling Evaluering af prjekt "Kmpetenceafklaring g innvative læringsfrløb" April 2008 Statens Center fr Kmpetence- g Kvalitetsudvikling

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 31. juli 2007 Indstilling m rganisatinsændring af Brgmesterens Afdeling Århus Kmmune IT g Organisatinsafdelingen Brgmesterens Afdeling

Læs mere

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD]

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD] 2. Feb. 2014 Fra Områdebestyrelsen fr Område Syd, Daginstitutiner Til Skle- & Børneudvalget Att.: Frmand, Claus Larsen, clausl@rskilde.dk Dagtilbud, Velfærd Att.: Vicedirektør, Jakb Skriver, Jakbs@rskilde.dk,

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. november 2013.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. november 2013. Slbjerg Fællesråd. Referat af rdinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. nvember 2013. Anvendte frkrtelser findes sidst i referatet Beretningerne findes i frm af frelæggerens uredigerede manuskript sidst

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Konkret om AT-opgaver med innovation 1

Konkret om AT-opgaver med innovation 1 Knkret m AT-pgaver med innvatin 1 I de følgende afsnit er der plukket ud fra bl.a. vejledningen g kmmenteret på afsnit. Det er derfr stadigvæk den enkelte lærers ansvar at læse teksten i læreplan g vejledning

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædaggiske læreplaner Indledning I fråret 2004 blev det ved lv besluttet, at der skal freligge pædaggiske læreplaner i alle daginstitutinerne. Pr. 1.08.04 skulle alle daginstitutiner påbegynde udarbejdelsen

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB 1. Erfaringer Hvad har klubben gjrt indenfr kmmunikatin? Hvad har erfaringerne været? List i punktfrm. Emails/pslag; Erfaring: Emails/pslag blev hurtigt glemt. Initiativ(er): Via emails rammer vi en bred

Læs mere

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab Mange måder at lære på Et frskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kmmune g Universe Research Lab Resumé December 2009 Sønderbrg, Danmark 1 Universe Research Lab Alsin 2 DK - 6400 Sønderbrg Telefn

Læs mere

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium MUS Et samlet kncept fr Bjerringbr gymnasium Udarbejdet fr samarbejdsudvalget af CC, CI, CK, La, RC, AJ, PF, LN, PS g DG Indhldsfrtegnelse Medarbejderudviklingssamtalen MUS... 2 Specielt fr lærere... 2

Læs mere

Forretningsplan til Danmarksmesterskabet og bedømmelseskriterier:

Forretningsplan til Danmarksmesterskabet og bedømmelseskriterier: Frretningsplan til Danmarksmesterskabet g bedømmelseskriterier: Frretningsplan: Skriftstørrelse 12 Max 15 sider á 2400 anslag (alt der verskrider, tæller ikke med i bedømmelsen) Idéens navn Ideén på 3

Læs mere

Erhvervsskolen Søbæk SØBÆK SKOLE DAGBEHANDLINGSTILBUDDET STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Erhvervsskolen Søbæk SØBÆK SKOLE DAGBEHANDLINGSTILBUDDET STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Red 2011-02-06 EF Erhvervssklen Søbæk SØBÆK SKOLE DAGBEHANDLINGSTILBUDDET STU Særligt tilrettelagt ungdmsuddannelse SKOLE ÅRET 2011-2012 ADMINISTRATION TLF. 59 24 83 00 51 21 30 50 SØBÆKSPARKEN 10, 4450

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases.

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases. Virker Hverdagen Håndbg til facilitering g gennemførsel af e-learningcases 1 Indhld Indledning... 3 Den didaktiske stjerne... 4 Frmål:... 4 Deltagere:... 4 Miljø:... 4 Frm:... 4 Rller:... 5 Gennemførsel

Læs mere