Vejen til revisor. Uddannelsesplan 2012/13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejen til revisor. Uddannelsesplan 2012/13"

Transkript

1 Vejen til revisor Uddannelsesplan 0/3

2 Vores visioner Vi vil være de bedste til mennesker kunder og medarbejdere. Kunder Beierholm er det oplagte valg for både mindre og mellemstore virksomheder og de større selskaber i Danmark, som ønsker en kompetent og personligt engageret revisor, som typisk er forankret i den lokale region, hvor kunden driver virksomhed. Herfra har kunden direkte adgang til et professionelt bagland med dokumenteret erfaring og højt specialiseret ekspertise inden for bl.a. revision, regnskab, skat, moms og afgifter, ledelse, it og HR og interne systemer og arbejdsprocesser, som lever op til de højeste standarder, når det gælder kvalitet, sikkerhed, værdiskabelse og balance for kunderne. Medarbejdere Beierholm er det oplagte valg for medarbejdere med viden og erfaring inden for selskabets forretningsområder, som ønsker personlig udvikling, høj grad af selvledelse, ansvar og gode karrieremuligheder i en landsdækkende virksomhed, som selv råder over interne ressourcer og kompetencecentre, som er blandt de mest anerkendte og respekterede i Danmark. Partnere Beierholm er det oplagte valg for potentielle partnere med dokumenteret erfaring inden for selskabets forretningsområder. De skal have ledelseserfaring, personlige egenskaber og ambitioner og ikke mindst den altafgørende forretningsmæssige forståelse og empati, som er i overensstemmelse med selskabets målsætning om at skabe innovation, værdi og balance på alle planer for virksomheder og for mennesker. Vores værdier Kompetent og professionel Vi stiler højt både på egne og vores kunders vegne. Vi løser sagen til tiden og uden fejl. Vi formår at være et skridt foran, både når det gælder revision og rådgivning. Fordi vores solide ekspertise er vores fundament, kan vi give kunderne mere, end de forventer. Nærhed og menneskelighed Hele løsninger kræver hele mennesker. Revision og rådgivning er ikke kun et spørgsmål om tal. Det er også et spørgsmål om nærvær og forståelse af kunden og kollegaen. Moderne og innovativ Vi tænker nyt og tænker anderledes. Vores profil afspejler vores arbejde, at vi tør markere os og allerede i dag tager aktivt stilling til morgendagens udfordringer. Nye tanker baner vejen for nye muligheder. Det er vores fremdrift. Det er derfor, at vi kan skabe balance.

3 Velkommen hos Beierholm Det er altid forbundet med en vis spænding at træde ind i en helt ny virksomhed. Man møder nye kolleger, nye omgivelser, nye vaner kort sagt en helt ny kultur. I Beierholm har vi en klar vision og seks værdier, som beskriver vores fælles tilgang til kunder, kolleger og det omgivende samfund. Ved at sætte dig ind i vores vision og værdier får du et godt udgangspunkt til at forstå, hvorfor vi gør, som vi gør. Gå aktivt på opdagelse i Beierholm Vi ved, at det er mennesker, der skaber Beierholm. Derfor er det et mål i sig selv at få skabt de mest attraktive rammer for vores medarbejdere. Vi tilstræber derfor, at alle nye medarbejdere tildeles en kollega som kontaktperson i de første uger. Kontaktpersonen har blandt andet til opgave at sikre, at du kommer godt i gang i dit nye job socialt og fagligt. En anden vigtig opgave er at besvare alle dine spørgsmål også dem, som du selv tror er dumme. Erfaringer viser os, at medarbejdere, som aktivt opsøger viden om deres nye arbejds plads, hurtigt kommer på plads i jobbet til glæde for dem selv, kolleger, leder og kunder. Vi vil derfor opfordre dig til at tjekke vores hjemmeside samt læse seneste num mer af personalebladet. Derudover vil vi anbefale dig at læse Organisationshåndbogen og Kvalitetshåndbogen grundigt igennem, da begge håndbøger indeholder en række op lys ninger, som giver dig en forudsætning for at begå dig bedst muligt i Beierholm. I Organisationshåndbogen finder du oplysninger om Beier holms historie, organise ring, personalepolitik, ansættelses forhold, takt & tone, uddannelsesvilkår, samt vores interne registreringssystem. Kvalitetshåndbogen er udarbejdet med henblik på kvalitetssikring af vores produkter. Den an giver de overordnede retningslinjer og vej ledninger for vores fag lige virke. Ud over den orientering, som håndbøgerne giver, har vi udviklet et Elevintra, som indeholder information om væsentlige emner og værktøjer, du som elev/trainee har brug for i den første tid. Desuden udsendes der dagligt på intranettet oplysninger om de seneste opdateringer af vores modeller, paradigmer, faglige stand ard er (vejledninger og anvisninger), samt den nyeste viden på skatte og momsområdet. Alt sammen med det formål at sikre, at vores medarbejdere altid kan levere kompetente og professionelle ydelser til vores kunder inden for områderne revision, regnskabsmæssig assistance, økonomisk rådgivning, skat og bogføring/erhvervs service. Socialt samvær På det sociale område foregår tingene mere uformelt. Her er det i høj grad op til den enkelte selv at udvise initiativ, skaberlyst og engagement. En række tilbud står åbne gennem det store arbejde, der udføres i Beierholms mange foreninger m.v. Vi opfordrer dig derfor til at tage aktivt del i de lokale og nationale arrangementer, hvis indhold spænder vidt lige fra ishockey til teater. Det kan i høj grad være med til at bryde isen for dig som ny medarbejder. En hel medarbejderstab står parat til at modtage dig positivt. Tag imod tilbuddet. Engager dig og brug organisationen flittigt. Beierholm tilhører os alle sammen. Vi satser på uddannelse Den franske forfatter Alexander Dumas (80870) har engang udtalt: Dit arbejde vil måske være afsluttet en dag, men din uddannelse aldrig. I revisionsbranchen er dette synspunkt mere aktuelt end nogen sinde. Vi er en videnvirksomhed, der lever af at sælge rådgivning og dyb faglig indsigt. Vi har derfor hele tiden brug for at uddanne os. Tænk blot på den rivende udvikling, vores samfund er inde i. Globalisering, teknologiske kvantespring, det politiske landskab i EU og Danmark, en stadig mere kompleks national (og international) revisorlovgivning, samt hyppige ændringer inden for skat og moms. Alt sammen forhold med direkte indflydelse på den rådgivning, som vi forventes at yde til vores kunder. Det kræver, at du fra start indstiller dig på, at du løbende har behov for at ajourføre og udbygge din viden, således at du fremstår kompetent og professionel. Hos os får du ikke muligheden for at gå i stå. Fundamentet for uddannelse i Beierholm er revisoruddannelsen. Den består dels af en praktisk uddannelse, teoretisk skoleuddannelse og et internt undervisningsprogram se kapitel 6 i Organisationshåndbogen, hvor vi beskriver, hvorledes vi støtter dig undervejs i uddannelsen. Praktisk uddannelse Vel nok den vigtigste del af en revisors uddannelse. Gennem praktisk arbejde indøves gradvist sværere og sværere discipliner, således at du bliver rustet til at stå på egne ben og løse stadig mere komplekse opgaver for kunderne. I opstartsfasen af din praktiske uddannelse får du som elev/trainee tilknyttet en oplæringsansvarlig, som har til opgave at støtte, udfordre og vejlede dig. 3

4 Skoleuddannelse Handelsskoler og universiteter tilbyder uddannelser, som matcher fint med en revisors prak tiske arbejde. Som elev/trainee hos Beierholm skal du således sideløbende med din praktiske uddannelse gennemføre obligatoriske skoleperioder, som udbydes i samarbejde mellem en lokal handelsskole og brancheforeningen FSR danske revisorer. Skoleperioderne indeholder følgende emner:. Revision I Revisors rolle. Bogføring og registrering Bogføring og relateret lovgivning Bogføring i 3. Eksternt regnskab Årsregnskaber/regulering Udvidet regnskab 4. Skat, moms og afgifter Selskabs og personskat samt moms og afgifter Udvidet skat 5. Revision II Praktisk revision Revisionsprocessen. Herudover skal du gennemføre HD. del og HD. del Regnskab og Økonomistyring af hver års varighed. HDstudiet påbegynder du efter aftale med din afdelingsleder, enten i forbindelse med din tiltræden eller senere. Du skal selv tilmelde dig HDstudiet vær opmærksom på ansøgningsfristen hos dit lokale uddannelsessted. Intern undervisning Under elevuddannelsen skal du også følge et internt uddannelsesprogram, som udbydes af Beierholms sudvalg. Det interne uddannelsesprogram supplerer den teoretiske viden, du opnår gennem dine eksterne studier ved at fokusere på Beierholms egne arbejdsmetoder og rutiner. HDstudiet På. del af HD udbygger du din basisviden fra HHx (alternativt fra en KVUuddannelse eller HA) specielt på områderne samfunds øko nomi, erhvervsret, erhvervsøkonomi samt dataanalyse. HD. del Regnskab og økonomistyring er mere målrettet mod revisors hverdag, bl.a. gennem fagene eksternt regnskab, økonomistyring og skatteret. Uddannelsesplan et vigtigt værktøj Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre, at du får en uddannelse, der lever op til gældende lovkrav og til de endnu større krav, som vi stiller til en veluddannet revisor. Vi har derfor udarbejdet en uddannelsesplan, som du skal følge og anvende i de to år, din elevtid/dit traineeforløb varer. Uddannelsesplanen er en hjælp til at skabe og bevare overblikket over, hvor du er i dit uddannelsesforløb. Den er tænkt som et støtteværktøj, som du og den oplæringsansvarlige kan anvende i den løbende evaluering af din faglige udvikling. Formålet er at sikre, at du når de mål, der er med uddannelsen, samtidig med at der skabes det optimale samspil mellem din teoretiske uddannelse og din praktiske uddannelse. Revisoruddannelsens elementer På de efterfølgende sider ses, hvilke fagområder og arbejdsopgaver du skal beherske eller have stiftet bekendtskab med i løbet af din elevperiode/dit traineeforløb. Når det første år af din elevperiode/ dit traineeforløb er afsluttet, indkaldes du til en samtale hos din oplæringsansvarlige. Her gennemgår I uddannelsesplanen med det formål at få g jort foreløbig status på skoleuddannelsen og din praktiske uddannelse. Hvis du oplever, at din elevperiode/ traineeforløb ikke gør det muligt for dig at få tilegnet dig den nødvendige viden, så tal med den oplæringsansvarlige, din afdelingsleder eller HRafdelingen herom. Du har således selv en del af ansvaret for at sikre, at uddannelsen gen nem føres med størst muligt udbytte for dig og Beierholm. Senest to måneder før din elevuddannelse afsluttes, vil du blive indkaldt til en sam tale med din afdelingsleder og evt. den oplæringsansvarlige. Her evalueres. år af din elev periode/ trainee forløb med særligt fokus på dit faglige og personlige standpunkt, ligesom der tages stilling til dine fremtidige karrieremuligheder i Beierholm. Under hele dit uddannelsesforløb anbefaler vi, at du har en løbende, god kontakt med din oplæringsansvarlige. Vi opfordrer samtidigt til, at du deltager aktivt i de opfølgningssamtaler, du inviteres til af din oplæringsansvarlige og din afdelingsleder. Du ønskes held og lykke med din revisoruddannelse i Beierholm. Elev/Trainee HD. del. del HDR Erfaren revisor Revisor, HD Revisor, Merkonom Stud. merc. aud. Cand.merc.aud Revisor, CMA Generalist Specialist SR Akademi Statsaut. revisor Specialist Teamleder Partner Leder Partner Specialist 4

5 Medarb. initialer Navn Elev/traineeperiode Afdelingsleder Oplæringsansvarlig Nr. Emne Ekst. Internt. år. år b) Forventet niveau / bemærkninger REVISION I. Revisors rolle a. Hvad er en revisor lovmæssig regulering øvrige krav til revisor revisors arbejdsopgaver, generelt revisoransvar b. Revisionsprocessen (overordnet) væsentlighed risikovurdering revisionsmål transaktionstyper revisionsplanlægning revisionsinstrukser arbejdspapirer c. Systemer og intern kontrol formål revision heraf d. Revisors rapportering management letter, målgrp./indhold protokol, målgrp./indhold revisionspåtegningen, målgrp./indhold, herunder forbehold og supplerende oplysninger Ekstern undervisning = skoleperioder i samarbejde med FSR danske revisorer. Intern undervisning = tilrettelagt undervisning hos Beierholm b) Fagligt standpunkt foretages mdr. før uddannelsen afsluttes og baseres på praktisk udførende standpunkt () Selvstændig udførende () Udførende under opsyn () Ikke arbejdet med 5

6 Nr. Emne Ekst. Internt. år. år b) Forventet niveau / bemærkninger BOGFØRING OG REGISTRERING. Bogføring og relateret lovgivning a. Bogføringsloven gennemgang af indhold overordnede krav til virksomhederne revisors rolle gennemgang af regeloverholdelse hos kunder. Bogføring i herunder budgett. a. Anvendelse og bogføring i økonomisystemer: grundprincipper registreringer og dokumentation kontoplaner transaktionsspor kontrolspor bogføring og periodeopgørelse for Kunde b. Regnskabsinformation: dækningsbidragsanalyser budgetudarbejdelse budgetopfølgning nøgletal indhold og udarbejdelse af diverse regnskabsrapporter Ekstern undervisning = skoleperioder i samarbejde med FSR danske revisorer. Intern undervisning = tilrettelagt undervisning hos Beierholm b) Fagligt standpunkt foretages mdr. før elevtids udløb og baseres på praktisk udførende standpunkt () Selvstændig udførende () Udførende under opsyn () Ikke arbejdet med Bortset fra emner i skraveret kasse skal alle emner være prøvet i senest i år 6

7 Nr. Emne Ekst. Internt. år. år b) Forventet niveau / bemærkninger 3 EKSTERNT REGNSKAB 3. Regnskabsregulering a. Lovgrundlag årsregnskabsloven årsregnskabsbekendtgørelsen regnskabsvejledninger opstillingsbekendtgørelsen mindstekravsbekendtgørelsen særlovgivning gennemgang regeloverh. hos kunde afst. af bogholderi v. regnskabsudarb. afst. af lønninger opstilling af regnskab, selskab opstilling af regnskab, virksomhed opstilling af regnskab, person indh. af oplysn., tingbog, personbog b. Dansk regnskabs resultatopgørelsen balancen c. Hvordan læses et regnskab resultat dækningsbidrag anlægsaktiver/omsætningsaktiver egenkap./fremmed kort/langfr. gæld likviditet udvikling 3. Udvidet regnskab a. Årsrapporter pengestrømsopgørelser koncernregnskaber udskudt skat b. Udvidet regnskabsanalyse indtjeningsniveau/udvikling LARSF analyse knæk et regnskab Ekstern undervisning = skoleperioder i samarbejde med FSR danske revisorer. Intern undervisning = tilrettelagt undervisning hos Beierholm b) Fagligt standpunkt foretages mdr. før uddannelsen afsluttes og baseres på praktisk udførende standpunkt () Selvstændig udførende () Udførende under opsyn () Ikke arbejdet med Bortset fra emner i skraveret kasse skal alle emner være prøvet i senest i år 7

8 Nr. Emne Ekst. Internt. år. år b) Forventet niveau / bemærkninger 4 SKAT, MOMS OG AFGIFTER 4. Skat, moms og afgifter a. Selskabsskat skatteberegning for selskaber skattemæssige afskrivninger fradragsberet. / ej fradragsberet. poster skatteafstemning, selskabsskat b. Personskat opgørelse af skattepligtig indkomst udarbejdelse af selvangivelse opgørelse og afregning af indeholdte kildeskatter, sociale afgifter m.v. c. Moms og afgifter krav til grundlag og registreringer udarb. momsregnskab og afstemning refusion af diverse afgifter afregning af moms og afgifter 4. Udvidet skat a. Uddybende gennemgang af opgørelsen og af den skattepligtige indkomst for personer og selskaber, herunder skatteberegningen b. Afgrænsning mellem selvstændige erhvervsdrivende og lønmodtagere samt afgrænsning af hobbyvirksomhed c. Udarbejdelse af skattemæssige opgørelser og indkomstdisponering d. Virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen e. Arbejdsgivers lovbestemte forpligtelser i relation til medarbejdere f. Uddybende om momspligten og afregning af salgsmoms g. Moms, grænseoverskr. transaktioner Ekstern undervisning = skoleperioder i samarbejde med FSR danske revisorer. Intern undervisning = tilrettelagt undervisning hos Beierholm b) Fagligt standpunkt foretages mdr. før elevtids udløb og baseres på praktisk udførende standpunkt () Selvstændig udførende () Udførende under opsyn () Ikke arbejdet med Bortset fra emner i skraveret kasse skal alle emner være prøvet i senest i år 8

9 Nr. Emne Ekst. Internt. år. år b) Forventet niveau / bemærkninger 5 REVISION II 5. Praktisk revision a. Revision af likvide midler formål, herunder væsentlighed og risiko afstemning af kasse/bank/giro indhente engagementsforespørgsel beholdningseftersyn systemrevision substansrevision b. Revision af indtægter og omkostn. formål, herunder væsentlighed og risiko systemrevision substansrevision c. Revision af materielle anlægsaktiver formål, herunder væsentlighed og risiko systemrevision substansrevision d. Revision af varebeholdninger formål, herunder væsentlighed og risiko lageroptælling, herunder stikprøveudvælgelse systemrevision substansrevision e. Revision af løn og gager formål, herunder væsentlighed og risiko systemrevision substansrevision f. Revision af tilgodehavender formål, herunder væsentlighed og risiko saldomeddelelser, herunder stikprøveudvælgelse systemrevision substansrevision Ekstern undervisning = skoleperioder i samarbejde med FSR danske revisorer. Intern undervisning = tilrettelagt undervisning hos Beierholm b) Fagligt standpunkt foretages mdr. før uddannelsen afsluttes og baseres på praktisk udførende standpunkt () Selvstændig udførende () Udførende under opsyn () Ikke arbejdet med 9

10 Nr. Emne Ekst. Internt. år. år b) Forventet niveau / bemærkninger 5 REVISION II fortsat 5. Revisionsprocessen a. Revisionsplanlægning identifikation af væsentlige og risikofyldte områder sammenhæng mellem løbende revision og statusrevision udarb. af overordnet revisionsplan evne til at indrette arbejde efter risiko og væsentlighed b. Revisionsinstrukser formål med revisionsinstrukser krav til indhold af revisionsinstrukser udarbejdelse af revisionsinstrukser Ekstern undervisning = skoleperioder i samarbejde med FSR danske revisorer. Intern undervisning = tilrettelagt undervisning hos Beierholm b) Fagligt standpunkt foretages mdr. før elevtids udløb og baseres på praktisk udførende standpunkt () Selvstændig udførende () Udførende under opsyn () Ikke arbejdet med 0

11 Nr. Emne Ekst. Internt. år. år b) Forventet niveau / bemærkninger 6 ITSYSTEMER/APPLIKATIONER a. Intranet/online opslagsværker b. Outlook c. Bogføringsprogrammer, C5 og economic d. CaseWare/CaseView e. Magnus Skat og evt. Magnus Budget f. Kundedatabasen og Dynamics g. Beierholm Desktop 7 EKSAMENER 7. Fagprøve 7. HDstudiet a.. del,. år b.. del,. år 8 KOMMUNIKATION a. Kontakt til kunder b. Kontakt til samarbejdspartnere c. Kontakt til offentlige myndigheder Ekstern undervisning = skoleperioder i samarbejde med FSR danske revisorer. Intern undervisning = tilrettelagt undervisning hos Beierholm b) Fagligt standpunkt foretages mdr. før uddannelsen afsluttes og baseres på praktisk udførende standpunkt () Selvstændig udførende () Udførende under opsyn () Ikke arbejdet med

12 UDDANNELSESPLAN UDDANNELSESPLAN UDDANNELSESPLAN revisorelev/trainee revisorelev/trainee Evaluering og konklusion på uddannelsesforløbet ved afdelingsleder, elev og evt. oplæringsansvarlig Evaluering og konklusion på uddannelsesforløbet ved afdelingsleder, elev og evt. oplæringsansvarlig Evaluering og konklusion på uddannelsesforløbet ved afdelingsleder, elev og evt. oplæringsansvarlig Evaluering og konklusion på uddannelsesforløbet ved afdelingsleder, elev og evt. oplæringsansvarlig Fagligt standpunkt Fagligt standpunkt Fagligt standpunkt Fagligt standpunkt Personligt standpunkt Personligt standpunkt Personligt standpunkt Personligt standpunkt Fremtidige karrieremuligheder hos Beierholm Fremtidige karrieremuligheder hos Beierholm Fremtidige karrieremuligheder hos Beierholm Fremtidige karrieremuligheder hos Beierholm Udarbejdet af afdelingsleder Udarbejdet af oplæringsansvarlig Udarbejdet af elev/trainee Medarbejderkartotek ajourført af Udarbejdet af afdelingsleder Udarbejdet af oplæringsansvarlig Udarbejdet af elev/trainee Medarbejderkartotek ajourført af Udarbejdet af afdelingsleder Udarbejdet af oplæringsansvarlig Udarbejdet af elev/trainee Medarbejderkartotek ajourført af Udarbejdet af afdelingsleder Dato / Udarbejdet af oplæringsansvarlig Dato / Udarbejdet af elev/trainee Dato / Medarbejderkartotek ajourført af Dato / Dato / Dato / Dato / Dato / Dato / Dato / Dato / Dato / Dato / Dato / Dato / Dato / et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Vejen til revisor. Uddannelsesplan 2010/11

Vejen til revisor. Uddannelsesplan 2010/11 Vejen til revisor Uddannelsesplan 00/ Vores visioner Kunder Beierholm er det oplagte valg for både mindre og mellemstore virksomheder og de større selskaber i Danmark, som ønsker en kompetent og personligt

Læs mere

Vejen til revisor. Uddannelsesplan 2014/15

Vejen til revisor. Uddannelsesplan 2014/15 Vejen til revisor Uddannelsesplan 014/15 Vores visioner Vision: Vi vil være de bedste til mennesker kunder og medarbejdere. Kunder Beierholm er det oplagte valg for virksomheder, som ønsker en kompetent

Læs mere

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Revision FSR/Danske revisorer

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Revision FSR/Danske revisorer Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Revision FSR/Danske revisorer Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af tre afdelinger på Roskilde Handelsskole. Afdelingen har

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Årsrapport 2008/09 XXXXX

Årsrapport 2008/09 XXXXX Årsrapport 2008/09 XXXXX Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05 30.04 CVR-nr.: 24

Læs mere

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2012/13 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04

Læs mere

HAR DU REVISOR DNA? Trainee hos DK s 7. største revisionsog rådgivningsvirksomhed? redmark.dk

HAR DU REVISOR DNA? Trainee hos DK s 7. største revisionsog rådgivningsvirksomhed? redmark.dk HAR DU REVISOR DNA? Trainee hos DK s 7. største revisionsog rådgivningsvirksomhed? redmark.dk Har du det, der skal til? Når det kommer til valg af uddannelse, er der mange veje at gå, og det kan være svært

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

EFTER UDDAN. NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011

EFTER UDDAN. NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011 EFTER UDDAN NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Generel efteruddannelse for revisorer og bogføringsvirksomheder Et samarbejde mellem Kursuscentret

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

HD 2013. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse

HD 2013. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2013 Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse En seriøs HD fra CBS Indhold Uddannelsesstrukturen på HD side 3 Velkommen til HD på CBS side 5 HD-studiets opbygning side 7 Adgangskrav og Optagelse side 8 Tilmelding

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk I denne udgave Fusion i København side 3 Goodwill side

Læs mere

Har du det, der skal til?

Har du det, der skal til? Indhold 2 Har du det, der skal til?...3 Det er dit valg...4 Der er fart på....5 Altid en del af fællesskabet...6 Brevkassen...7 Derfor er vi bedre...8 Muligheder og karriere...9 Søg nu!...10 Ansøgningen...11

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

16% Kundevirksomheder i FT Global 500 indeks hvor PwC s honorar i 06/07 > US$ 500.000. Andre virksomheder i FT Global 500 indeks.

16% Kundevirksomheder i FT Global 500 indeks hvor PwC s honorar i 06/07 > US$ 500.000. Andre virksomheder i FT Global 500 indeks. Årsrapport 06/07 De samlede bruttoindtægter for medlemsfirmaerne i PwC var i 06/07 US$ 25,2 mia. I alt arbejder 146.767 personer i 150 lande fordelt på 766 byer for medlemsfirmaerne i PwC. Læs mere på

Læs mere

Danske Advokaters. Etableringsguide. 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed

Danske Advokaters. Etableringsguide. 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed Danske Advokaters Etableringsguide 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed 1 2 Introduktion Antallet af advokatvirksomheder i Danmark har i mange år ligget nogenlunde stabilt på omkring

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Etableringsguide Tag springet og bliv selvstændig

Etableringsguide Tag springet og bliv selvstændig Etableringsguide Tag springet og bliv selvstændig T Advokatrådet Opdateret februar 2007 Kære Kollega Denne etableringsguide er skrevet til dig, der ønsker at starte egen advokatvirksomhed eller søger inspiration

Læs mere

Strategi for Danske Advokater

Strategi for Danske Advokater Strategi for Danske Advokater 1. Indledning Dette notat præsenterer Danske Advokaters strategi for de kommende år. Mens strategien lægger linjen for en længere periode og derfor er forholdsvis generel

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

KURSUSKATALOG 2012 13

KURSUSKATALOG 2012 13 KURSUSKATALOG 2012 13 - revisionsbranchens foretrukne efteruddannelsespartner VIDEN OG GLÆDE PÅ DET RIGTIGE NIVEAU Velkommen til Fakta Kursers kursuskatalog 2012-13. Det har været en stor fornøjelse at

Læs mere