VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab"

Transkript

1 VIDENREGNSKAB Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab

2 VIDENREGNSKAB 2013 Professionshøjskolerne modtog i 2013 for første gang egentlige forsknings- og udviklingsmidler i alt 268 mio.kr., svarende til 3 % af de samlede finanslovsbevillinger til forskning og udvikling i Danmark. Bevillingerne blev fuldt op af en revision af professionshøjskoleloven, hvor forskning og udvikling blev en integreret del af professionshøjskolernes arbejdsopgave. Det betyder, at professionshøjskolerne fremover skal varetage praksisnære forsknings- og udviklingsaktiviteter og herigennem medvirke til, at ny viden tilvejebringes og sættes i anvendelse i såvel den private som den offentlige sektor. Professionshøjskolerne har tidligere arbejdet med forskning og udvikling som led i deres forpligtigelser, omat lave udviklingsarbejde. På den måde har professionshøjskolerne været med til at imødekomme det store behov, der er for praksisorienteret forskning. Forsknings- og udviklingsmidlerne på finansloven og lovrevisionen markerer, at det politiske ambitionsniveau for sektorens videnarbejde er hævet. Med forpligtelsen til at lave forskning og udvikling følger også et ansvar for at kunne dokumentere, hvad midlerne går til. Derfor besluttede Danske Professionshøjskoler at udvikle en model til at monitorere sektorens resultater inden for forskning og udvikling. Det er dette arbejde, der nu kan præsenteres i de første nøgletal for professionshøjskolernes forsknings- og udviklingsaktiviteter i Det er kun det første skridt på vejen, men et vigtigt skridt. I de kommende år vil der også være behov for at arbejde med en stadig forbedring af datakvaliteten og for at der udvikles indikatorer, som kan indfange forsknings- og udviklingsaktiviteter og resultater både i forhold til uddannelser og i forhold til innovation i professioner og erhverv. God læselyst Stefan Herman Formand Danske Professionshøjskolers Forskningspolitiske Udvalg Harald Mikkelsen Formand Danske Professionshøjskoler SIDE 2

3 BAGGRUND Baggrunden for udviklingen af videnregnskabet er FoU Baseline -rapporten fra 2013, der blev igangsat af Danske Professionshøjskoler for at udvikle en ramme for professionshøjskolesektorens performance på forsknings og udviklingsområdet (FoU). I august 2013 forelå den færdige rapport som rammesætter, hvad der kendetegner god forskning og udvikling i sektoren, og den giver samtidig et bud på, hvordan denne udvikling bedst kan monitoreres (Rapporten kan læses på Projektet lægger vægt på at benytte og tilpasse allerede eksisterende registreringsrammer. Det vil sige, at data primært trækkes fra UC Viden og sektorens indrapportering til Damarks Statistiks nationale forskningsstatistik. Den eneste undtagelse fra dette, er IDV omsætning på EVU- og konsulentydelser, som indberettes på baggrund af professionshøjskolernes årsrapporter. UC VIDEN De danske professionshøjskoler besluttede i 2008 at gøre it-systemet Pure (Publication and Research Platform) til et fælles sektorforankret videnregistreringssystem. Pure er udviklet af Atira A/S og er et standardsoftware CRIS (Current Research Information System) og et fuldtekst selvarkiveringssystem. Systemet virker på den måde, at de medvirkende institutioners medarbejdere inddaterer deres videnproduktion og CV-oplysninger i Pure, med henblik på at gøre den tilgængelig på lokale portaler, og på en national portal (UC Viden). Data til videnregnskabet trækkes således centralt på baggrund af lokale inddateringer. I forbindelse med FoU Baseline 2013 blev UC Viden tilpasset, så det er muligt at udtrække oplysninger om, hvorvidt en publikation er udkommet i en publikationskanal på den autoritetsliste, der er udviklet til den bibliometriske forskningsindikator eller i en publikationskanal, som er anerkendt i UC sektoren. DEN NATIONALE FORSKNINGSSTATISTIK Danmarks Statistik indsamler statistik om alle offentlige og private forskningsaktørers FoU aktivitet. Professions højskolerne bidrager til denne statistik. Fra og med 2013 indsamles indberetninger af Danske Professionshøjskoler, der kvalitetssikrer data inden de indberettes til Danmarks Statistik. Det er oplysninger fra denne indberetning, der indgår i professionshøjskolernes videnregnskab. VIDEREUDVIKLING Der er behov for at arbejde videre med datakvaliteten i videnregnskabet fremover. Det drejer sig om at opnå en mere komplet registrering i UC-Viden, og om at fremme en mere ensartet forståelse af, hvad der er omfattet af FoU begrebet. ORGANISERING Forskningspolitisk udvalg under Danske Professionshøjskoler er ansvarlig for Videnregnskabet, der udarbejdes i et samarbejde mellem Danske Professionshøjskolers sekretariat og sektorens videnregisteringsnetværk. SIDE 3

4 OPGØRELSE AF PROFESSIONS- HØJSKOLERNES FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSAKTIVITETER FORSKNINGSAKTIVITET OG RESSOURCER Tabel 1. Forskningsaktivitet Tabel 1 viser antallet af medarbejdere, der er beskæftiget med forskningsaktiviteter i Frascati manualens forståelse af forskning og udvikling. Antal FoU-årsværk udtrykker en omregning af den forskningstid, som medarbejdere ved institutionen har anvendt i Medtaget er personale, der bruger mere end 5% af arbejdstiden på forskningsaktiviteter. Personale, hvis ansættelse er ophørt inden udgangen af tælleåret samt personale på orlov, er ikke talt med. Antal FoU aktive medarbejdere med Ph.d.-grad Antal FoU aktive medarbejdere i alt Antal FoU årsværk i alt UC Syddanmark ,7 UCN ,5 UCL ,7 Metropol ,5 UCSJ ,9 UCC ,4 DMJX ,4 VIA ,0 I alt ,0 Kilde: Institutionernes indberetning til Danmarks Statistik Tabel 2. Ekstern finansiering og samlede udgifter til FoU Tabel 2 viser det samlede anvendte beløb til forskning og udvikling i 2013 samt den andel, der her inden for, er finansieret af eksterne kilder. Det er kun midler, der er blevet anvendt i 2013, der medregnes, uanset hvornår de er modtaget. Medtaget er kun aktiviteter, der falder inden for Frascati manualens forståelse af forskning og udvikling. Ekstern finansiering (1000 kr.) Samlede udgifter til FoU (1000 kr.) UC Syddanmark UCN UCL Metropol UCSJ UCC DMJX VIA I alt Kilde: Institutionernes indberetning til Danmarks Statistik SIDE 4

5 MEDARBEJDER KOMPETENCER Tabel 3. Antal medarbejdere med ph.d.-grad Tabel 3 viser, hvor mange medarbejdere med en ph.d. grad, der var ansat i løbet af Desuden opgøres i den anden kolonne det antal medarbejdere, der gennem en formel bedømmelsesproces er bedømt kvalificerede til en ansættelse, som formelt kræver en ph.d. eller tilsvarende. Antal medarbejdere med ph.d. i 2013 UC Syddanmark 20 UCN 24 UCL 18 Metropol 85 Antal medarbejdere der er bedømt på ph.d.-niveau i formel bedømmelsesproces i 2013 UCSJ 25 1 UCC 35 DMJX 9 VIA 90 1 I alt Kilde: Udtræk fra UC-Viden. Tabel 4. Medarbejdere med anden dokumenteret erfaring inden for forskning og udvikling end en ph.d. grad Tabel 4 viser hvor mange medarbejdere uden en ph.d. grad, der har publiceret i løbet af året, fordelt i forhold til type publiceringskanal. Autoritetslisten er en liste over publikationskanaler, der giver point i den Bibliometriske forskningsindikator. Listen over anerkendte tidsskrifter eller forlag er udarbejdet af UC Videns kvalitetsudvalg. En publikationskanal kan kun optræde på en af listerne. En medarbejder kan optræde i tabellen både under autoritetslisten og under listen over anerkendte tidsskrifter og forlag. Tabellen omfatter medarbejdere, der var ansat i løbet af Antal medarbejdere der i 2013 har publiceret i tidsskrifter eller forlag på autoritetslisten Antal medarbejdere der på noget tidspunkt har publiceret i tidsskrifter eller forlag på autoritetslisten Antal medarbejdere der i 2013 har publiceret i tidsskrifter på listen over anerkendte tidsskrifter eller forlag Antal medarbejdere der på noget tidspunkt har publiceret i tidsskrifter på listen over anerkendte tidsskrifter eller forlag UC Syddanmark UCN UCL Metropol UCSJ UCC DMJX VIA I alt Kilde: Udtræk fra UC-Viden SIDE 5

6 FOU PUBLIKATIONER Tabel 5. Antal FoU-publikationer Tabel 5 viser antal publikationer i 2013 fordelt i forhold til type publiceringskanal. Autoritetslisten er en liste over publikationskanaler, der giver point i den Bibliometriske forskningsindikator. Listen over anerkendte tidsskrifter eller forlag er udarbejdet af UC Videns kvalitetsudvalg. En publikationskanal kan kun optræde på en af listerne. Antal publikationer i publikationskanaler (tidskrifter eller forlag) på Forsknings- og Innovationsstyrelsens autoritetsliste opdelt på: Antal publikationer i publikationskanaler (tidskrifter eller forlag) på listen anerkendt af UC Videns kvalitetsudvalg opdelt på: Artikler i tidsskrifter Bidrag til bøger / antologier Bøger/monografier UC Syddanmark UCN UCL Metropol UCSJ UCC DMJX VIA I ALT UC Syddanmark UCN UCL Metropol UCSJ UCC DMJX M 0 1 VIA I ALT Kilde: Udtræk fra UC-Viden Tabel 6. Konferencedeltagelse Tabel 6 viser antal skriftlige bidrag i 2013 til konferencer, seminarer og workshops i form af abstracts, papers, proceedings og posters. Bidrag angives samlet. Antal bidrag til konferencer/ seminar/workshops UC Syddanmark 2 UCN 27 UCL 10 Metropol 11 UCSJ 18 UCC 6 DMJX Mgl. VIA 29 I ALT 102 Kilde: Udtræk fra UC-Viden SIDE 6

7 INNOVATION OG VIDENOMSÆTNING Tabel 7. Lærebøger, bachelorprojekter og undervisningsmateriale. Tabel 7 viser antallet af lærebøger og andet undervisningsmateriale, der er produceret i løbet af Lærebøger kan være sammenfaldende med bøger publiceret på autoritetslisten eller på listen over anerkendte forlag og tidsskrifter i UC-viden. Desuden opgøres antallet af bachelorprojekter, hvis resultater er rekvireret af en ekstern samarbejdspartner. Antal Lærebøger Undervisningsmateriale, skriftlige produktioner med studerende på professionshøjskolerne som målgruppe Antal bachelorprojekter, hvis resultater er rekvireret af en ekstern samarbejdspartner UC Syddanmark 2 31 MGL UCN UCL Metropol UCSJ UCC DMJX 5 18 MGL VIA I alt Kilde: Udtræk fra UC-Viden. Tabel 8 IDV omsætning på EVU og konsulentydelser Tabel 8 viser omsætning på indtægtsdækket virksomhed i 2013 i form af efter- og videreuddannelse og konsulentydelser. Indtægtsdækket virksomhed, der er indberettet til Danmarks Statistik som forskning og udvikling er ikke medtaget, ligesom andre relaterede aktiviteter som kompendiesalg mv. heller ikke indgår. IDV omsætning på EVU og konsulentydelser (kr.) UC Syddanmark UCN UCL Metropol UCSJ UCC DMJX VIA I alt Kilde: Indberetning fra institutionerne til Danske Professionshøjskolers sekretariat. Ny Vestergade 17 st. tv København K uc-dk.dk SIDE 7

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL DANSKE PROFESSIONSHØJSKOLER UNIVERSITY COLLEGES DENMARK NY VESTERGADE 17 ST.TV. 1471 KØBENHAVN K +45 3338 2200 UC-DK@UC-DK.DK WWW.UC-DK.DK 2013 PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL Udgivet af Danske Professionshøjskoler

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL 2013 PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL Udgivet af Danske Professionshøjskoler 2013 Oplag: 300 Ansvarshavende redaktør: Marianne la Cour Sonne, direktør Redaktion & produktion: David Erichsen, kommunikationschef

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Torben Pilegaard Jensen, Lene Sønderup Olesen & Jens Olav Dahlgaard Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Kortlægning og kvalitative studier Publikationen

Læs mere

UC Viden portalerne EVALUERINGSRAPPORT 2015. Professionshøjskolerne samler forskning og udvikling i fælles portal www.ucviden.dk

UC Viden portalerne EVALUERINGSRAPPORT 2015. Professionshøjskolerne samler forskning og udvikling i fælles portal www.ucviden.dk UC Viden portalerne EVALUERINGSRAPPORT 2015 Professionshøjskolerne samler forskning og udvikling i fælles portal www.ucviden.dk Indhold Resumé... 3 Indledning... 5 Metodisk datagrundlag... 6 Formål...

Læs mere

Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden

Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden Find vejen frem VIA University College Dato: 13. marts 2015 Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden Formålet med at registrere og uploade dit afsluttende projekt til UC Viden er, at

Læs mere

Professionshøjskolerne og erhvervsakademierne

Professionshøjskolerne og erhvervsakademierne Notat Professionshøjskolerne og erhvervsakademierne Rammesætning af FFL-13 pulje til forskningstilknytning samt udviklings- og evidensbasering (Frascati-manualen) Formål Notatet har til formål over for

Læs mere

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Godkendt af professionshøjskolernes rektorkollegium d. 29. januar 2014 Indhold 1. Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse...

Læs mere

Videnregnskabets elementer

Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer af BDO professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og professor Jan Mouritsen, jm.om@cbs.dk, Handelshøjskolen i København

Læs mere

Vejledning til registrering af afsluttende studenterprojekt i UC Viden

Vejledning til registrering af afsluttende studenterprojekt i UC Viden Vejledning til registrering af afsluttende studenterprojekt i UC Viden 1. Sørg for at have lavet dine filer om til PDF. Gerne ét samlet PDF-dokument. 2. Gå ind på StudieInfo fra forsiden af www.ucn.dk

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

InternatIonalt konkurrencedygtige

InternatIonalt konkurrencedygtige InternatIonalt konkurrencedygtige universiteter Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Internationalt konkurrencedygtige universiteter Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Internationalt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 DANSK CENTER FOR INTERNATIONALE STUDIER OG MENNESKERETTIGHEDER

ÅRSRAPPORT 2009 DANSK CENTER FOR INTERNATIONALE STUDIER OG MENNESKERETTIGHEDER ÅRSRAPPORT 2009 DANSK CENTER FOR INTERNATIONALE STUDIER OG MENNESKERETTIGHEDER Årsrapport 2009 for Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder Udgivet af: Dansk Center for Internationale

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst. Status for offentlig konkurrence 2014 Status for offentlig konkurrence 2014 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-592-5

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK)

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY, LYNGBY Erhvervsakademiuddannelse inden

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med Den sociale diplomuddannelse Børn og unge og

Læs mere

FINANSMINISTERIET OG UNDERVISNINGSMINISTERIET ANALYSE AF PROFESSIONS- OG INGENIØRHØJSKOLERNES ADMINISTRATION OG ADMINISTRATIVE STØTTEFUNKTIONER

FINANSMINISTERIET OG UNDERVISNINGSMINISTERIET ANALYSE AF PROFESSIONS- OG INGENIØRHØJSKOLERNES ADMINISTRATION OG ADMINISTRATIVE STØTTEFUNKTIONER FINANSMINISTERIET OG UNDERVISNINGSMINISTERIET ANALYSE AF PROFESSIONS- OG INGENIØRHØJSKOLERNES ADMINISTRATION OG ADMINISTRATIVE STØTTEFUNKTIONER THE BOSTON CONSULTING GROUP Amaliegade 15 1256 København

Læs mere

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 2 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden

Læs mere

LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser

LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser 17. august 2015 Mødested: Blangstedgårdsvej, lokale F1.29 Starttidspunkt: 12.00 Sluttidspunkt: 16.00 Mødeleder: SOPE Referent: Bianca Dreyer Hyre Deltagere: Lena

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital på Frederiksberg (Frøbel) Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland i Aalborg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Entreprenørskab fra ABC til ph.d.

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem www.ffe-ye.dk 2 3 Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning

Læs mere

5. Afstemning af centrets/niels Bohr professoratets årsregnskab med værtsinstitutionens bogføring

5. Afstemning af centrets/niels Bohr professoratets årsregnskab med værtsinstitutionens bogføring Bilag 4 RETNINGSLINIER FOR GRUNDFORSKNINGSFONDENS BEVILLINGER - BUDGET OG REGNSKAB SAMT FAGLIG ÅRSRAPPORTERING 1. oktober 2014 Indholdsfortegnelse BUDGET- OG REGNSKABSMÆSSIGE FORHOLD 1. Udarbejdelse af

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere