VIA University College. Semesterorientering. 2. semester

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIA University College. Semesterorientering. 2. semester"

Transkript

1 VIA University College Semesterorientering 2. semester VIA University College

2 Indhold Generelt om studiet... 2 Uddannelsens pædagogiske miljøer pædagogiske læringsmiljøer:... 2 Studiemiljøet:... 2 Virksomhedsbesøg og gæsteundervisere... 2 Generelt om semesteret... 3 Kommunikation og information... 3 Midtvejsevaluering... 3 Semesterets fagorienterede undervisning... 4 Tværfaglighed... 4 Semesterets projekter... 4 Semesterets læringsmål... 6 Fagindhold og læringsmål... 8 Tidsplan for semesteret, vejledende Referencer og vidensgrundlag

3 Generelt om studiet Nærværende semesterorientering er gældende for Produktionsteknolog uddannelsen på VIA University College i Horsens og er gældende for alle studerende som er tilmeldt det aktuelle semester. Orienteringen er udfærdiget i henhold til studieordningen Denne semesterorientering skal sammen med studieordningen beskrive uddannelsen - herunder studieforløbet, læringsmål og procedurer. Uddannelsens pædagogiske miljøer 3 pædagogiske læringsmiljøer: Lære at lære (1. og 2. semester) Viden Færdigheder Professionalisering (3. semester) Kompetencer Praktik og udslusning (4. semester) Praktik Afgangsprojekt Studiemiljøet: Studiet er bygget op omkring holdundervisning og tværfaglige projekter. Din fysiske tilstedeværelse prioriteres højt og uddannelsen er baseret på at du deltager aktivt i undervisningen og projektarbejder samt dit individuelle arbejde, initieret af undervisere og af dig selv. Semesteret er skemalagt med holdundervisning og undervisningsfrie moduler, der anvendes til projektarbejde, besøg, hjemmeopgaver og ad hoc undervisning. De pædagogiske metoder er tilrettelagt over 3 forskellige miljøer, så du opnår en naturlig progression i læringen og i studieformen. I Lære at lære er der stor fokus på at du tilegner dig fornuftige studie- og arbejdsvaner samt fagenes grundlæggende arbejdsmetoder og værktøjer. I Professionalisme øges det faglige niveau og din specialisering påbegyndes. Der lægges op til en højere grad af tværfaglighed. I Praktik og udslusning arbejder du videre i det valgte speciale i form af selvvalgt praktik og afgangsprojekt, med vejledning fra uddannelsen. Virksomhedsbesøg og gæsteundervisere Det tilstræbes at uddannelsens teorier understøttes af praksis i form af virksomhedsbesøg og gæsteforelæsere. 2

4 Generelt om semesteret Kommunikation og information Generelt anvendes studienet og studi til skriftlig kommunikation og beskeder. Vi accepterer kun mail fra og til studi . Som studerende er du tilknyttet dit hold på På studienet finder du blandt andet Generelle oplysninger fra uddannelsesinstitutionen Programmer til gratis download Holdbeskeder Undervisningsmateriale Lektiekalender Det er også på studienet at du skal holde dine personlige oplysninger ajour, så du f.eks. ved aflysning af undervisning eller ved anden vigtig besked vil modtage en SMS. Der ud over består hovedparten af undervisningen med en tilstedeværende underviser, som du selvfølgelig kan henvende dig til vedrørende faglige spørgsmål, udfordringer Klassen har også en tilknyttet klasselærer, som du også kan henvende dig til om mere generelle emner eller hvis du på den ene eller anden måde møder udfordringer i undervisningen eller i forbindelse med uddannelse, som du gerne vil have hjælp eller vejledning til. Som fjernkommunikation tilbydes også MS Lync, der er vores messenger-program, som downloades fra studienet. Generelle oplysninger om studiet: studieordning, semesterorientering, bogliste, studieaktivitetsmodel, eksamensbekendtgørelse m.m. finder du på Midtvejsevaluering Formålet med midtvejsevalueringen er at du/klassen giver underviserne, din klasse og øvrige relevante elementer en tilbagemelding på, hvordan du oplever undervisningens: Planlægning Gennemførelse Faglige indhold Pædagogiske tilgang Midtvejsevalueringen gennemføres som følger: Den evalueringsansvarlige underviser udsender elektronisk spørgeskema Du udfylder spørgeskemaet og sender inden seneste svarfrist Klasserepræsentanten afholder dialog på klassen, hvor relevante emner diskuteres Den evalueringsansvarlige underviser trækker opsummerede lister, der distribueres til undervisere og klasserepræsentant Evalueringsmøde: Deltagelse af undervisere og klasserepræsentanter Klasselæreren gennemgår resultatet Øvrige undervisere kommenterer på klassen Klasserepræsentanten uddyber og fremlægger klassens dialog Eventuelle ændringer aftales med: ansvarlig og termin 3

5 Deltagerne har tavshedspligt, når enkeltpersoner debatteres Semesterets fagorienterede undervisning Den enkeltfaglige undervisning behandler regler, teorier, metoder og tekniker inden for hver sit specifikke faglige felt. På dette semester er den fagorienterede undervisning opdelt og underopdelt i følgende områder. Se også Semesterets læringsmål og Fagindhold og læringsmål nedenstående. Produktions- og virksomhedsteknik (PVT) Kvalitetsstyring Virksomhedsøkonomi Konstruktion og produktudvikling (KPU) It (IT) Statik. Styrkelære/dimensionering. Svejse- og bolteberegninger. Tolerancevalg. 3D(Modellering) Naturlære (NAT) Termodynamik Væskefysik Gassers fysik Miljø (MIØ) Arbejdsmiljø Bæredygtighed Engelsk (ENG) Tværfaglighed Tværfagligheden udfoldes i semesterets projekter inden for Produktions- og virksomhedsteknik samt Konstruktion og produktudvikling. Tværfagligheden består i, at du konstruerer et produkt, som du sideløbende produktionsmodner og laver økonomiske beregner på. Du skal anvende den viden, de færdigheder og kompetencer, som du har erhvervet frem til dit aktuelle sted på studiet Semesterets projekter Produktions- og virksomhedsteknik Indkøring og produktion af nyudviklet kran i bestående kriseramt virksomhed Konstruktion og produktudvikling 4

6 Kranprojekt Projekterne udarbejdes separat, men styrker tværfagligheden, idet den konstruerede kran i konstruktion og produktudvikling skal produktionsmodnes, indkøres i en teoretisk virksomhed samt have beregnet økonomisk konsekvens i Produktions- og virksomhedsteknik 5

7 Semesterets læringsmål Følgende er taget ud fra studieordningen Metode Færdigheder Skal kunne formidle problemstillinger (2) Skal kunne vurdere og anvende relevante analytiske metoder (2) Kompetencer: Skal kunne håndtere styring af ressourcer - både individuelt og i grupper (2) Produktudvikling Konstruktion Viden Skal have viden om markeders betydning for produktudvikling. (2) Skal have viden om virksomhedens produktionsmetoder og de menneskelige ressourcers indflydelse på produktudviklingsprocessen. (2) Færdigheder Skal kunne anvende kreative metoder til idegenerering. (2) Skal anvende et brugerperspektiv på produktudviklingsprocessen. (2) Skal kunne vurdere bæredygtigheden af produktet. (2) Skal kunne anvende kravspecifikationer. (2) Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsforslag. (2) Kompetencer Skal kunne håndtere udviklingen af produkter i samarbejde med andre studerende. (2) Viden Skal have forståelse for konstruktionsprocessers sammenhæng med produktionsstyringssystemer. (2) Færdigheder Kan anvende 3D-programmer til modellering af enkle konstruktioner. (2) Skal kunne anvende grundlæggende statik. (2) Skal kunne anvende styrkelære til dimensionering af enkle konstruktioner. (2) Teknisk Dokumentation Skal have forståelse for tekniske specifikationer. (2) Kan vurdere dimensions- og geometriske tolerancer på tegninger. (2) Kompetencer: Skal kunne håndtere opbygning af en 3D- produktmodel. (2) Skal kunne deltage i et samarbejde om produktmodellering. (2) Materialer og fremstillingsprocesser Viden Skal have forståelse for sammenhængen mellem produkters kvalitet og pris i forhold til valg af materialer og fremstillingsprocesser. (2) 6

8 Færdigheder Skal kunne vurdere fremstillingsprocessernes betydning for et produkt. (2) Skal kunne vurdere sammenhængen mellem fremstillingsprocesser, materialer og bæredygtighed. (2) Skal kunne vælge materialer ud fra materialeegenskaber og krav. (2) Virksomhedsteknik Skal have viden omkring miljø og gældende lovgivning. (2) Skal have forståelse for kultur og nationalitetsforskelle. (2) Skal kunne anvende metoder til styring af virksomheder. (2) Skal kunne anvende projektstyringsværktøjer. (2) Skal kunne vurdere kvalitets- og miljømæssige problemstillinger i virksomheder. (2) Skal kunne formidle virksomhedsmæssige problemstillinger og løsningsforslag. (2) Produktionsteknik Skal have viden om produktionssystemer. (2) Skal have viden omkring styringssystemer. (2) Skal kunne anvende grundlæggende teorier inden for produktionsteknik. (2) Skal kunne vurdere produktionstekniske og økonomiske problemstillinger. (2) Skal kunne formidle produktionstekniske løsningsforslag. (2) Kompetencer: Skal kunne deltage i optimeringsprojekter. (2) 7

9 Fagindhold og læringsmål Produktion og virksomhedsteknik Kvalitetsstyring Varighed: 5 af 9 ECTS Læringsmål: Du skal have viden om: Forholdet mellem kvalitet, omkostninger og kvalitetsværdi Styrings- og fejlomkostninger (forebyggende/kontrol og interne/eksterne) Kvalitet i historisk perspektiv Kvalitet i organisationens respektive lag Kvalitetshåndbog, procedurer og instruktioner (kvalitetsdokumenter) Opbygningen af DS/EN ISO 9001 Kombinatorik, sandsynlighed, binomial- og normalfordeling Statistisk proceskontrol Elementerne i kapabilitetsundersøgelser Six Sigma Du skal kunne: Inddele en virksomheds kvalitetsomkostninger i Styrings- og fejlomkostninger (forebyggende/kontrol og interne/eksterne) Analysere kvalitetsomkostninger vha. paretoanalyse Omsætte målinger til frekvenstabeller, kontrolkort og histogrammer Behandle kvalitetsproblemer vha. årsags-virkningsdiagram Opstille p-, np- og c-kontrolkort pstille -R-kort Vurdere om en proces er i statistisk proceskontrol, SPC Udføre kapabilitetsstudie Indhold: Produkt, virksomhed og omkostninger Kvalitetsstyring ISO 9001 Målinger og statistik Kontrolværktøjer Kapabilitet Six Sigma 8

10 Produktion- og virksomhedsteknik Virksomhedsøkonomi Varighed: 4 af 9 ECTS Læringsmål: Du skal have viden om: Resultatopgørelse i beretningsform Balance i kontoform Sammenhængen mellem resultatopgørelse og balance Afskrivninger efter det lineære princip og saldometoden Forrentning som gennemsnitsbetragtning og efter saldometoden Variable omkostninger, kapacitetsomkostninger og samlede omkostninger Totalmetoden inden for afsætningsalternativer Priselasticitet Minimumskalkulation Budgetopbygning og sammenhænge Forskellen på tilbagebetalingsmetoden, kapitalværdimetoden og interne rentefodsmetode Du skal kunne: Opstille et bidragsregnskab Lave regnskabsanalyse på et internt regnskab (beregne nøgletal) Beregne afskrivninger efter det lineære princip Beregne forrentning af maskininvestering som gennemsnitsbetragtning Beregne grænseomkostninger og differensomkostninger Beregne differensomsætning og differensoverskud Beregne optimal afsætning baseret på differensmetoden Opstille bidragskalkulation Opstille retrograd kalkulation Opstille en tillægskalkulation, herunder Stedsatsberegning Ordrekalkulation Opstille likviditetsbudget Beregne tilbagebetaling på en investering Beregne nutidsværdi efter kapitalværdimetoden Beregne renten for opnåelse af positiv nutidsværdi Opstille en udskiftningskalkulation, herunder: Beregne udskiftningstærskel Maskinens brugsværdi Indhold: 9

11 Eksternt regnskab Internt regnskab Afskrivning og forrentning Omkostninger Afsætningsalternativer Kalkulation Budget og likviditetsbudget Investeringskalkulation Udskiftningskalkulation 10

12 Konstruktion og produktudvikling Statik Varighed: 1 ECTS Læringsmål: Du skal have viden om: Konstruktioner påvirket til bøjning. Gitter-konstruktioner. Du skal kunne: Opstille N, V, og M-kurver. Udregne stangkræfter. Indhold: Statikberegninger manuelt og via diverse IT-programmer. Gitterkonstruktionsberegninger manuelt og via diverse IT-programmer. 11

13 Konstruktion og produktudvikling Styrkelære/dimensionering. Varighed: 4 ECTS Læringsmål: Du skal have viden om: Tværsnitskonstanter. Spændinger. Materialer. Du skal kunne: Finde tyngdepunkter. Udregne tværsnitskonstanter. Opstille beregningsmodeller og foretage korrekt dimensionering. Indhold: Tværsnitskonstanter manuelt og via tabeller og diverse IT-programmer. Dimensionering manuelt og via diverse IT-programmer. 12

14 Konstruktion og produktudvikling Svejse- og bolte-beregninger. Varighed: 2 ECTS Læringsmål: Du skal have viden om: Sammenføjningsmetoder. Dimensionering af samlinger. Du skal kunne: Udføre bolte-beregninger. Udføre svejseberegninger. Indhold: Samlingsmetoder. Dimensionering manuelt og via diverse IT-programmer. 13

15 Konstruktion og produktudvikling Tolerancer Varighed: 2 ECTS Læringsmål: Du skal have viden om: ISO-tolerance systemet. Grundlæggende GPS. Målsætning på tegninger. Du skal kunne: Vælge og anvende ISO-tolerancer. Forstå grundlæggende GPS-symboler. Foretage korrekt tolerance-målsætning. Indhold: Introduktion til ISO-pasninger. Introduktion til GPS-målsætning. 14

16 It 3D (Modellering) Varighed: 4 ECTS Læringsmål: Du skal have viden om: Avancerede 3D modellerings teknikker Top-down design Design-Assistent Opbygning af tegningshieraki (Assembly, Subassembly) Præsentations teknikker Du skal kunne: Anvende egnede Features til modellering af komplicerede Parter Designe Parter i Assembly miljøet Anvende skelet-modeller Anvende Sheet-Metal Fremstille fuldt produktionsgrundlag (arbejdstegninger af Parter og Assemblys, herunder målsætning, tolerancer, bearbejd/svejs symboler og styklister med materialer) Præsentere 3D modeller vha. Assembly, Ipn eller Studio Indhold: Avanceret brug af Inventor (Part, Assembly, Drawing, Design-Assistent, Sheet-Metal og skeletmodeller) 15

17 Naturlære Varighed: 4 ECTS Læringsmål: Du skal have viden om: Termodynamik (1. og 2. hovedsætning) Længdeudvidelse og rumudvidelse Enheder og omregning mellem disse Væske fysik Gassers fysik (Gay-Lussacs 1. lov, Boyle-Mariottes lov og Daltons lov) Periodiske system Du skal kunne: Anvende materiale konstanter, såsom specifik varmekapacitet, varmekapacitet, smelte- og fordampningsvarme korrekt ved beregninger Beregne en given effekt og nytteværdi Anvende længdeudvidelseskoefficienter ved beregning af længdeudvidelse Anvende forskellige enheder for tryk og lave omregninger mellem disse Beregne tryk og opdrift i væsker Beregne opdrift i luft Anvende tilstandsligningen Anvende tilstandsligningen for en ideal gas Læse og anvende det periodiske system Anvende molaremasse ved beregninger Anvende mol-begrebet Beregne partialtryk ved flere gasser Indhold: Termodynamik Væskefysik Gassers fysik 16

18 Miljø Varighed: 2 ECTS Læringsmål: Du skal have viden om: Arbejdsmiljø/-loven Fysisk/psykisk arbejdsmiljø Bæredygtigt design Livscyklus Du skal kunne: Vurdere miljøbelastningen af et givent design/produkt Inddrage livscyklusvurderinger i designprocessen Vurdere miljømæssige problemstillinger i en given virksomhed Indhold: Arbejdsmiljø Bæredygtighed 17

19 Engelsk Varighed: 2 ECTS Læringsmål: Du skal have viden om: Den studerende skal kunne anvende det engelske sprog mundtlig med god variation i tale og lytte situationer, med særlig vægt på jobmæssige, samfundsmæssige og tekniske sammenhænge. Den studerende skal kunne anvende det engelske sprog skriftligt, med vægt på at læse brede tekniske tekster samt fremlægge egen opfattelse heraf. Du skal kunne: Læse og forstå en engelsk tekst med teknisk indhold Oversætte en dansk teknisk tekst til engelsk på skrift med god grammatisk korrekthed Fremlægge indhold og perspektivere tekster med et rimeligt flydende og varieret engelsk sprog Anvende IT til informationssøgning, kommunikation, sprogtræning og tekstproduktion Indhold: Du arbejder med tekster med følgende overskrifter Insight into a Workplace - Jobsatisfaction Transportation (gruppevis fremlæggelse af alternative transportformer) The Coming of the automated Parking Garage Articles about optimizing of the environment Introduction to trade unions etc. Articles for discussion such as: safety rules websurfing at work bullying in the workplace stress at work conditions in Chinese factories firms point to biometric future Individuelle kursusarbejder: Jobapplication Integre 40 ATC Mill Center Screwcompresser etc. Grammatik: den lille fejlstøvsuger 18

20 Uge Undervisningsuge Kvalitetsstyring Virksomhedsøkonomi Statik Styrkelære/dimensionering Svejse- og bolte-beregninger Tolerancer 3D Modellering Naturlære Miljø Engelsk Tidsplan for semesteret, vejledende 19

21 Referencer og vidensgrundlag Se bogliste, for specifikke informationer Produktion og virksomhedsteknik DS/EN ISO 9001:2008 Konstruktion og produktudvikling It Inventor Naturlære Miljø 2 ECTS Engelsk 20

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og Hus i 1 plan. VIA University College

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og Hus i 1 plan. VIA University College VIA University College SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER Grund og Hus i 1 plan Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør og erhvervsakademiuddannelsen til byggetekniker AK VIA University

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og hus i 1 plan

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og hus i 1 plan SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER Grund og hus i 1 plan Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør og erhvervsakademiuddannelsen til byggetekniker AK Horsens Erhvervsakademiet Midt-Vest

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 2. SEMESTER. Grund og Hus i 2-3 plan. VIA University College

SEMESTERORIENTERING 2. SEMESTER. Grund og Hus i 2-3 plan. VIA University College VIA University College SEMESTERORIENTERING 2. SEMESTER Grund og Hus i 2-3 plan Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør og erhvervsakademiuddannelsen til byggetekniker AK VIA University

Læs mere

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK)

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Nykøbing Falster 2012-2013 1 Forord Kort om uddannelsen samt jobmuligheder En toårig uddannelse inden for det tekniske område.

Læs mere

1.1. Formål... 6. 1.2. Omfang... 6. 1.3. Mål for læringsudbytte... 6. 1.4. Titel... 7

1.1. Formål... 6. 1.2. Omfang... 6. 1.3. Mål for læringsudbytte... 6. 1.4. Titel... 7 INDHOLD 1.1. Formål... 6 1.2. Omfang... 6 1.3. Mål for læringsudbytte... 6 1.4. Titel... 7 3.1 Læringsmål og indhold for de obligatoriske uddannelseselementer på 1. semester... 9 3.1.1 Samfund (5 ETCS)...

Læs mere

Diplomingeniør i Maskinteknik Bachelor of Mechanical Engineering

Diplomingeniør i Maskinteknik Bachelor of Mechanical Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: Diplomingeniør i Maskinteknik Bachelor of Mechanical Engineering Studiestart september 2008 1 1 Jobprofiler Maskiningeniørens

Læs mere

Studieordning - fællesdel

Studieordning - fællesdel Studieordning - fællesdel 2010-2012 Professionsbachelor i International Hospitality Management 1 1.0 FORORD... 4 2.0 UDDANNELSESUDBYDERE... 4 3.0 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 4 4.0 UDDANNELSENS FORMÅL OG

Læs mere

Plastspecialist. Informations møde 5. Februar 2011. www.hadstents.dk. Informationsmøde om plastspecialistuddannelsen

Plastspecialist. Informations møde 5. Februar 2011. www.hadstents.dk. Informationsmøde om plastspecialistuddannelsen Plastspecialist Informations møde 5. Februar 2011 Informationsmøde om plastspecialistuddannelsen Dagens Program. Præsentation, baggrund, forventninger Indhold i skoledelen og de enkelte moduler. Forventninger

Læs mere

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 Indhold FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 2. STUDIEORDNINGENS STRUKTUR OG INDHOLD... 3 2.1 STUDIEORDNINGENS STRUKTUR... 3 2.2 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 3 3. UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 4 3.1 UDDANNELSENS OVERORDNEDE

Læs mere

Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK)

Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK) Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK) Studieordning 1 1.1 Indledning... 4 1.2 Lovgrundlag... 4 1.3 adgangskrav... 5 1.4 Jobprofiler... 5 1.5 Studiemiljø... 6 Lokalsamfundet...

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014 for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion Revideret 01.01.2014 Studieordningen er gældende fra 01. jan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 3 3. UDDANNELSES VARIGHED... 3 4. UDDANNELSENS

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i. Bæredygtigt design. Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet. Aalborg Universitet. Udbydes i København

Studieordning for Bacheloruddannelsen i. Bæredygtigt design. Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet. Aalborg Universitet. Udbydes i København Studieordning for Bacheloruddannelsen i Bæredygtigt design Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet 2013 Udbydes i København Forord I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter

Læs mere

Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering

Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering Efter- og videreuddannelse Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering AAU2008-09 Indhold Miljøvurdering... 3 Uddannelsens formål... 4 Målgruppe og jobprofil... 4 Indhold og opbygning... 5 Arbejdsform...

Læs mere

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning SERVICEØKONOM (AK) Studieordning 2015 til 2017 Vinter Januar 2015 Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer INDHOLDFORTEGNELSE 1 Studieordningens indhold... 5 UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 5

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen Revideret 15.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5.

Læs mere

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK)

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) 1 Københavns Erhvervsakademi Medlem af uddannelsesnetværket for installatør AK Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) Indholdsfortegnelse En bred og fleksibel uddannelse...

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012. SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012. SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6 SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012 SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6 1 INDHOLDFORTEGNELSE 1. Studieordningens indhold... 4 2. Uddannelsens formål og adgangskrav... 5 2.1 Uddannelsens

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Professionsbacheloruddannelse i offentlig administration

Professionsbacheloruddannelse i offentlig administration September 2007 Forslag til studieordning: Professionsbacheloruddannelse i offentlig administration (Bachelor of Public Administration) Sigter mod studiestart i september 2008 Indhold Forord... 4 1. Uddannelsens

Læs mere

DIPLOMINGENIØR I INTEGRERET DESIGN BEng in Integrated Design Engineering

DIPLOMINGENIØR I INTEGRERET DESIGN BEng in Integrated Design Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: DIPLOMINGENIØR I INTEGRERET DESIGN BEng in Integrated Design Engineering Studiestart september 2011, Version 1.0 Studieordningen

Læs mere

Studieordning for uddannelsen Professionsbachelor i Leisure Management 2010 2014

Studieordning for uddannelsen Professionsbachelor i Leisure Management 2010 2014 Studieordning for uddannelsen Professionsbachelor i Leisure Management 2010 2014 24 05 2011 Regler og bestemmelser for professionsbachelorer i Leisure Management, der tilbydes i Roskilde (Dansk) og i Nykøbing

Læs mere

Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B

Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B Om de almene pædagogiske principper i undervisningen. Første del af undervisningsvejledningen omhandler de overordnede og almene pædagogiske principper,

Læs mere

AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK)

AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK) Studieordning for uddannelsen AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK) Erhvervsakademi Dania Hadsten August 2014 Studieordning for uddannelsen til Automationsteknolog (AK) ved Erhvervsakademi Dania Godkendt af Rektor

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere