Velkommen. Indhold. Missionen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen. Indhold. Missionen"

Transkript

1 Årsrapport 2012

2 Velkommen Velkommen til Neas Energys årsrapport for Året 2012 i Neas Energy vil blive husket for store positive omstillinger på selskabsniveau, hvor et nyt navn og værdigrundlag blev introduceret med henblik på iværksættelsen af en ambitiøs strategi. I vores handels- og markedsfunktioner har vi i 2012 budt mange nye medarbejdere velkommen. Der er blevet etableret et handelsbord for gas i absolut topklasse, og vores short-term afdeling er vokset til at være selskabets største handelsafdeling. Styrkelsen af gas og short-term har haft strategisk topprioritet, og det er direktionens vurdering at Neas Energy på den baggrund går klart styrket ind i I 2012 er Neas Energys omsætning steget til 4,6 mia. DKK og selskabet realiserede et resultat på 63,0 mio. DKK før skat. Egenkapitalen voksede til 428,2 mio. DKK fra 381,0 mio. DKK i 2011, hvilket har fået soliditeten til at tangere 50 %. Det samlede årsregnskab for 2012 vurderes at være tilfredsstillende og i tråd med forventningerne til året. Den økonomiske omsætningsfremgang bygger på fortsat vækst i volumen på 13,5 % fra GWh i 2011 til GWh i Væksten i den energi volumen Neas Energy forvalter er et direkte resultat af en tilgang af kunder og øgede kunderelaterede handelsaktiviteter. Dette må betragtes som en styrke og en væsentlig indikator for fremgang. Forvaltning af energi for vores kunder er kernen i Neas Energys forretningsmodel, hvorfor vækst i volumen, sammen med udviklingen i de økonomiske nøgletal, regnes for de vigtigste indikatorer for forretningsudviklingen. Den realiserede vækst i den omsatte volumen i 2012 anses derfor for at være meget tilfredsstillende. For 2013 forventer vi således en fortsat styrkelse og udbredelse af vores basisforretning på hjemmemarkedet, men især internationalt, hvor vi har etableret kontorer i både Hamborg, Stockholm og London. Udviklingen i Neas Energys omsætning og resultat for 2012 svarer således til de forventninger, der blev fremsat i årsrapporten for Økonomisk forventer vi i 2013 en øget omsætning og en forbedret indtjening. Neas Energys detailaktiviteter er pr. 1. januar 2013 udskilt i et separat søsterselskab, Nordjysk Elhandel Detail A/S. Indhold Velkommen Side 2 Missionen Side 2 Kort om Neas Energy Side 3 Hoved- og nøgletal for koncernen Side 5 Ledelsens beretning Side 7 Regnskabsberetning Side 12 Risiko Side 14 CSR Side 17 Ledelsespåtegning Side 20 Den uafhængige revisors erklæringer Side 21 Anvendt regnskabspraksis Side 22 Resultatopgørelse Side 27 Balance Side 28 Egenkapitalopgørelse Side 30 Pengestrømsopgørelse Side 31 Noter Side 32 Missionen I Neas Energy fungerer vi som vores kunders øjne på energimarkederne i Europa. Vi er altid på forkant med udviklingen på markederne, og med det højeste niveau af kompetencer og innovation er vi først til at operationalisere åbninger og muligheder i markedet for vores kunder. Det er vores fornemste opgave, at levere de optimale løsninger til vores kunder efter devisen, maksimal værdi og håndtering af risiko. Det er sådan vi skaber øget værdi til vores kunder, og det er sådan Neas Energy vil fortsætte væksten og udviklingen af vores forretningsaktiviteter internationalt. Side 2 Årsrapport 2012

3 Kort om Neas Energy Neas Energys basisforretning består helt elementært i at forvalte energi som en fysisk og finansiel handelsvare. Neas Energy er som et uafhængigt energihandelsselskab sat i verden for at hjælpe vores kunder med at optimere værdien af deres aktiv/ energieksponering under samtidig hensyntagen til risiko. Vores kunder og samarbejdspartnere tilhører hovedsagligt nedenstående segmenter: Energiselskaber & forsyningsselskaber Kraftvarme (decentral) Vindkraft Neas Energy har i dag handelsaktiviteter på 20 europæiske energimarkeder og salgskontorer i Hamborg, Stockholm og London. Forvaltning af energi har to dimensioner en fysisk og finansiel: Fysisk: Køb og salg af vores kunders og partneres faktiske produktion eller forbrug Planlægning og håndtering af produktion, herunder: - Skedulering - Indmelding - Balancering - Rapportering Finansiel: Køb og salg af kontrakter på energibørser Handel med finansielle instrumenter, herunder: - Forwards og futures - Optioner - CfD er - Handel med certifikater (grønne elementer) Neas Energys værdikæde Produktion Forvaltning af produktion Fysisk og finansiel handel Distribution/ levering Forsyning Forbrug Økonomiske nøgletal GWh håndteret Beløb i mio. DKK 2012 Nettoomsætningen 4.636,1 GWh Resultat før afskrivninger - EBITDA 87,8 Primær drift - EBIT 72, Resultat før skat 63, Årets resultat 47, Egenkapital 428,2 Egenkapital pct. 49, Antal ansatte gennemsnit 131, Årsrapport 2012 Side 3

4 Markeder og kontorer Stockholm Aalborg (HQ) Hamborg London Markeder Nye markeder Organisation Executives Executive Support HR & Legal Communications & Marketing Renewables Wholsesale Structuring Short Term Risk Management IT CHP Markets Trading Gas Customer Billing & Service Finance Side 4 Årsrapport 2012

5 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN Hovedtal Beløb i t.dkk Resultat Nettoomsætning Index Resultat af primær drift Index Resultat af finansielle poster Index Resultat før skat Index Resultat efter skat Index Balance Balance Index Investering i materielle anlægsaktiver Index Likvide beholdninger med fradrag af gæld til pengeinstitut Index Selskabskapital Index Egenkapital Index Kortfristet gæld excl. pengeinstitut Index Pengestrømme Nettopengestrøm fra: Driften Investeringer Finansiering Årets pengestrømme Nøgletal Beløb i t.dkk Rentabilitet Egenkapitalens forrentning 11,7% 15,2% 6,3% 22,1% 18,5% Afkastningsgrad 8,3% 8,7% 4,2% 12,5% 9,1% Overskudsgrad 1,6% 1,7% 1,3% 4,1% 1,9% Soliditet Egenkapitalandel 49,3% 42,8% 34,0% 41,9% 36,6% Øvrige Medarbejdere (gnsn.) Årsrapport 2012 Side 5

6 Side 6 Årsrapport 2012

7 Ledelsens beretning Intro We bring our best Hovedoverskriften for Neas Energy i 2012 har været gearing til international vækst. Der er i løbet af året blevet truffet vigtige beslutninger og taget afgørende skridt mod at gøre selskabet og vores forretningsmodel klar til implementering på nye markeder i Europa. På corporate niveau har vi arbejdet med implementering af et nyt værdigrundlag og en forretningsstrategi, der definerer en fælles horisont og klarlægger de specifikke målsætninger vi arbejder hen mod. Med et overordnet værdibudskab i centrum - We bring our best - har vi udarbejdet en guide til, hvorledes dette simple budskab men store løfte skal omsættes til praksis frem mod I samme ombæring har vi gennemført et navneskifte fra Nordjysk Elhandel til Neas Energy, og implementeret en ny corporate identity, der giver selskabet en stærk international profil. Tunet til internationale markeder Neas Energys forretningsmodel er i sit udgangspunkt udviklet til det danske marked, hvor den igennem 13 år har vist sig endog meget succesfuld. Igennem de seneste år er efterspørgslen efter de ydelser Neas Energy leverer til vores danske partnere steget markant i lande som f.eks. Sverige, Tyskland, og Storbritannien, og 2012 har ovenud bekræftet, at der er et stort potentiale for at eksportere Neas Energys forretningsmodel til store dele af Europa. På forretningsplan har vi således i 2012 primært koncentreret ressourcerne til forretningsudvikling om at udvikle og aktivere vores internationale aktiviteter. Der er således sat handelsaktiviteter op på flere nye markeder i Europa samt etableret kontorer i Hamborg, Stockholm og London (sidstnævnte er etableret efter regnskabsafslutningen). Organisatorisk skal det bemærkes, at der i løbet af 2012 konsistent med udviklingen af forretningsstrategien, er blevet arbejdet med at sikre en både effektiv og agil organisation der ressourcemæssigt og systemisk styrker handels- og salgsfunktionerne. Markederne Elmarkederne tester bunden Elmarkedet er fortsat Neas Energys største og vigtigste marked. Set over hele året 2012, har elpriserne i både Norden og Kontinentaleuropa handlet i lave niveauer. Periodevis har vi set rekordlave priser. Den våde og blæsende sommer resulterede i voldsomme dyk i elpriserne, og juledage med ekstrem høj vindproduktion og lavt forbrug gav negative priser i både Tyskland og Danmark. Basekontrakten for 1. juledag blev leveret i minus 38,43 EUR/MWh på DK1 og minus 38,38 EUR/MWh på DK2 de laveste niveauer nogensinde. Generelt så vi også, at indflydelsen fra den ustabile produktion fra vind- og solkraft har fået større betydning, og stiller krav til effektiv forvaltning i short-term markedet (day-ahead og intra-day). I Tyskland er installationen af solkraft nærmest eksploderet, og alene i 2012 er der ifølge de tyske energimyndigheder blevet installeret 12,4 GW ny solkraft. Udbygningen af solkraft mærkes nu tydeligt i markedet i sommermånederne, og lægger et stort pres på priserne. Den fortsatte udbygning af både sol og vind forventes generelt at presse priserne i både Tyskland og Norden nedad. I forlængelse heraf er vigtigheden af præcise prognoser for produktionen fra vind- og solkraft blevet et endnu vigtigere parameter. Vi har på den baggrund rekrutteret yderligere kompetencer til vores metrologi- og analyseafdeling og får nu data fra flere vejrprognoseleverandører. Den generelle udvikling i elpriserne på vores markeder i løbet 2012 kommer til udtryk i Neas Energys regnskab i den økonomiske omsætning. Det er de generelt lavere priser, der er årsagen til at den markante fremgang i forvaltet energi volumen på 13,5% ikke kan ses fuldt ud i den økonomiske omsætning. Årsrapport 2012 Side 7

8 Gas går egne veje På gasmarkedet har historien været en anden i Isoleret set har gasprisen haft en jævn bevægelse igennem 2012 med undtagelse af februar, hvor kulde fik gaspriserne i Norden til at stige markant. Men i relation til kul, CO 2 og el, der var genstande for store prisfald, holdt gassen et relativt højere prisniveau. Højere efterspørgsel fra især Japan efter flydende gas (LNG) samt ustabile forsyninger fra felterne i Nordsøen har holdt hånden under gaspriserne. De relativt højere gaspriser har betydet lavere rentabilitet på gasfyrede værker, og specielt i Tyskland har de gasfyrede kraftværker været presset. Handel & salg Stærkt resultat på struktureret handel i Markets I Neas Energy er den kunderelaterede handel omdrejningspunkt i forretningsmodellen. På trods af faldende volatilitet på forwardmarkederne bidrog disse aktiviteter pænt til indtjeningen i Et resultat der er direkte afledt af at Neas Energy har leveret værdi til vores kunder og partnere. Køb og salg af energi til og fra vores kunder og partnere med henblik på at optimere værdien og håndtere risici, er hjørnestenen i Neas Energys basisforretning og vores mest centrale tilbud til vores kunder Maximizing value by managing risks. Den kunderelaterede handel er det største forretningsområde i Neas Energy. Aktiviteterne går på tværs af afdelingerne i salgs- og handelsfunktionerne, og skal bevidst ikke henføres til enkelt afdelinger, eftersom synergierne høstes i samarbejde på tværs af afdelinger, hvor forskellige kompetencer inddrages. Gas fuldender paletten 2012 bød også på etableringen af et dedikeret handelsbord for gas. Grundet Neas Energys stærke markedsposition inden for kraftvarme, hvor stort set alle værker bruger gas, har det længe været et ønske at styrke handlen med gas og levering af gas til netop kraftvarmeselskaber. Der er blevet rekrutteret kompetente ressourcer, der har sikret, at Neas Energys aktiviteter på gas er kommet hurtigt og godt i gang. Gas er blandt de handels- og salgsområder, hvor Neas Energy forventer vækst og øget indtjening. Der er ikke realiseret nævneværdig indtjening fra den nyetablerede gasafdeling i 2012, eftersom hovedopgaven har været opbygning og indkøring af afdelingen. I 2013 forventer vi, at vores gasafdeling bidrager med en markant indtjening. Værdi i volatiliteten fra vedvarende energi Det stadig større inflow af ustabil vedvarende energi i Europa betyder, at volatiliteten på short-term elmarkederne i Europa vokser. Dette har været udviklingen i 2012, og er en udvikling, der vil fortsætte de næste mange år, hvor udbygningen af især vindkraft og solkraft forventes at fortsætte. For at imødekomme denne udvikling har vi derfor gjort en stor indsats for at opbygge et endnu stærkere setup på short-term handel i løbet af Både på ressourcer og systemisk (it-systemer) er der arbejdet intensivt med at skabe en dynamik og fleksibilitet, der er afgørende for at kunne levere en short-term forvaltning til vores kunder og partnere, der profiterer fra en voksende volatilitet i markederne. For short-term gælder også, at fokus i løbet af året har været mere på opbygning end egentlig handel. Indtjeningen i 2012 fra short-term har været begrænset. Vi forventer en markant højere indtjening fra short-term allerede i Markederne for certifikater blomstrer Et andet forretningsområde der i 2012 har leveret vækst og positivt bidrag til indtjeningen er handlen med certifikater knyttet til vedvarende energi. Især på vindkraft, og certificering af vindkraft til deltagelse i certifikatmarkeder har 2012 budt på markant øget aktivitet i både Danmark, Sverige, Tyskland og Storbritannien. Med en velkonsolideret international markedsposition inden for forvaltning af vedvarende energi, står Neas Energy stærkt i opblomstringen af pan-europæiske standarder og markeder for handel med certifikater for vedvarende energi, og vi tror derfor på fortsat god indtjening på disse markeder i 2013 og fremadrettet. Side 8 Årsrapport 2012

9 Årsrapport 2012 Side 9

10 Side 10 Årsrapport 2012

11 Endnu stærkere på kraftvarme 2012 bestyrkede Neas Energys position som markedsleder i Danmark på handel og produktionsbalance for kraftvarmeværker. En fortsat kundetilgang har fået det antal kraftvarmeværker Neas Energy samarbejder med til at runde 200, hvilket konsoliderer Neas Energy, som de danske decentrale producenters foretrukne partner. Vi lancerede i 2012 en udvidet version af vores IT-system til produktionsbalance PBAS. Den nye udvidelse Planning Assistant kan levere et totalt overblik for optimering af produktionen på alle produktionsenheder og kan herved forøge rentabiliteten i produktionen. Der er blevet taget rigtig godt imod systemet, og en stor del af de mere end 200 kraftvarmeværker Neas Energy samarbejder med, har således valgt at opdatere til Planning Assistant. I 2012 sås også de første succeser med at kombinere elsalg og gasindkøb. Fremadrettet vil vi gøre en stadig større indsats for at tilbyde ydelser på handel og produktionsplanlægning der kan øge rentabiliteten på værkerne og give en lavere pris på varmeproduktionen. Skiftende vinde for vindkraften Efter en succesfuld entre på det tyske marked for vindkraft i 2011, bød 2012 på udfordringer i Tyskland. En reduktion i støtten til forvaltning af vindkraft på markedsvilkår, den såkaldte EEG for Direktvermarktung, betød ændrede forudsætninger for allerede indgåede aftaler, der måtte genforhandles. Heldigvis fortsatte kundefremgangen i 2012, således der samlet set var positivt bidrag fra håndteringen af tysk vind. Direktvermarktung og EEG en er en politisk foranstaltning, og efterreguleringen i 2012 er et eksempel på en uheldig tendens, der gør politisk usikkerhed til den måske største risiko for investorer i vedvarende energi. Lave elpriser kombineret med lave priser på grønne certifikater tilknyttet vedvarende energi i Sverige lagde pres på vindkraftproducenter i det svenske. En ny åbning på certifikatmarkedet muliggjorde, at Neas Energy igennem en certificering af møllerne kunne levere en favorabel merpris på certifikaterne. Certificeringen, der blev iværksat i november og december måned, blev en succes, og bidrog positivt til handel og indtjening. I Danmark bevarede Neas Energy positionen som markedsleder på on-shore vind gennem fortsættelse af det gode samarbejde med vindmølleejernes handelsselskab Vindenergi Danmark. Årsrapport 2012 Side 11

12 Regnskabsberetning Intern kontrol og risikostyring vedr. regnskabsaflæggelsesprocessen Koncernens risikostyring og interne kontroller vedrørende regnskabsaflæggelsen er tilrettelagt dels med henblik på aflæggelsen af et internt regnskab, som giver mulighed for at måle og følge op på koncernens præstation, dels aflæggelse af et eksternt regnskab, der er i overensstemmelse med Årsregnskabsloven for store virksomheder i regnskabsklasse C, og som giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation. Bestyrelse og direktion i koncernen er sammensat således, at relevante kompetencer vedrørende risikostyring og vurdering af interne kontroller i relation til regnskabsaflæggelse er til stede. Ansvaret for opretholdelse af effektive interne kontroller og et risikosystem i forbindelse med regnskabsaflæggelsen påhviler direktionen. Bestyrelse og direktion foretager løbende vurdering af de risici, som påhviler koncernen, herunder risici, som påvirker regnskabsaflæggelsesprocessen. Der er etableret kontrolaktiviteter, som har til formål at opdage og eliminere eventuelle fejl og mangler i de data, som ligger til grund for regnskabsaflæggelsen. Det sikres endvidere, at koncernen til stadighed overholder relevant lovgivning og andre regulativer i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Rapporteringen kontrolleres løbende, og eventuelle fejl og mangler i rapporterede data kommunikeres til og rettes af selskaberne. Bestyrelse og direktion orienteres løbende om væsentlige ændringer til lovgivningen. I forbindelse med årsregnskabsudarbejdelsen gennemføres yderligere analyser og kontrolaktiviteter til sikring af, at regnskabsaflæggelsen sker i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis. Bestyrelsen følger op på, at eventuelle af den generalforsamlingsvalgte revision konstaterede og rapporterede svagheder i de interne kontroller samt fejl og mangler i regnskabet korrigeres, samt at der implementeres kontroller og procedurer, som modvirker sådanne fejl og mangler. Side 12 Årsrapport 2012

13 Resultatopgørelse Nettoomsætningen udgjorde t.dkk og bruttofortjenesten t.dkk svarende til en margin på 4,6%. Bruttofortjenesten består dækningsbidrag fra køb, salg og trading af energi, porteføljeforvaltning samt administrative og tekniske services for andre elselskaber. I forhold til sidste år er nettoomsætningen steget med 4%. Resultat af primær drift udgjorde t.dkk mod t.dkk sidste år. Overskudsgraden er realiseret til 1,6% i indeværende år. Finansielle poster udgjorde netto en omkostning på t.dkk De finansielle indtægter består hovedsagelig af renteindtægter fra indlån og tilgodehavender, mens finansielle omkostninger hoved sage lig består af garantiprovisioner samt renteudgifter på lån hos kreditinstitutter. Årets resultat før skat blev dermed et overskud på t.dkk Skat af årets resultat fragår med t.dkk , hvoraf t.dkk er årets aktuelle skat. Dermed udgør årets resultat herefter t.dkk Sidste år realiserede koncernen et resultat på t.dkk Balance De samlede aktiver udgjorde pr. 31. december 2012 i alt t.dkk , hvoraf 43,0% er placeret i en arbejdskapital på t.dkk opgjort eksklusive mellemværender med kreditinstitutter. Arbejdskapitalen udgør især nettotilgodehavender fra køb og salg af energi samt værdi af åbne positioner og beholdninger pr. statusdagen. Med en soliditetsgrad på 49,3% ender egenkapitalen på t.dkk , hvilket er en stigning på 12,4% i forhold til sidste år. Moderselskabet Neas Energy A/S andel af egenkapitalen udgør et tilsvarende beløb, idet koncernens selskaber alle er 100% ejede og kontrollerede selskaber. Der er ikke udloddet udbytte i perioden, hvorfor stigningen i egenkapitalen alene kan tilskrives årets resultat. Hensatte og langfristede forpligtelser udgør t.dkk og vedrører primært udskudte skatteforpligtelser på t.dkk samt gæld til kreditinstitutter på t.dkk , der hovedsagelig forfalder senere end fem år efter statusdagen. Pengestrømsopgørelse Årets pengestrømme udgør netto en kapitalanvendelse på t.dkk Driften har bidraget positivt med t.dkk før skat mod t.dkk sidste år. Efter skat bidrog driften netto med t.dkk , som sammen med likvide beholdnigner ved årets begyndelse gav t.dkk til disposition. Heraf er t.dkk anvendt til investeringer i nyt software og driftsmidler, mens t.dkk er udlånt eller investeret i tilknyttede virksomheder og t.dkk er afdraget på langfristede lån. Årsrapport 2012 Side 13

14 Risiko Forvaltning og styring af risici er et bærende element i Neas Energys forretningsmodel, og indgår som sådan i vores mission og i vores eksterne pay-off Maximizing value by managing risks. Neas Energys forvaltning af risici bygger på en risikopolitik, der er fastsat og godkendt af selskabets bestyrelse. Risikopolitiken ajourføres fortløbende i forhold til Neas Energys aktuelle eksponeringer. Direktionen er ansvarlig for den daglige forvaltning heraf. Operationelt styres og håndhæves koncernens risikopolitik i Risk Management, der er organiseret som en middle- og back office funktion. I Neas Energys risikopolitik redegøres såvel for de overordnede og principielle retningslinjer som for konkrete procedurer for forretningsgange på følgende områder: Kapitalstyring Valuta- & renterisici Kredit- & modpartsrisici Markeds- & volumenrisici Operationel risiko Videns- & ressourcerisici Politisk risiko Neas Energys risikopolitik er tilgængelig for download på vores website: Side 14 Årsrapport 2012

15 Årsrapport 2012 Side 15

16 Side 16 Årsrapport 2012

17 CSR Hos Neas Energy er ansvaret for vores sociale og fysiske omgivelser et element i selve forretningsmodellen. Vi kan uden tøven hævde, at vi udøver forretningsdrevet CSR eller CSI (Corporate Social Innovation) som det også kaldes. I vores handels- og balanceringsservices til Renewables, der er et helt centralt forretningsområde i Neas Energy, bidrager vi direkte til at øge rentabiliteten og altså konkurrencedygtigheden for vedvarende energi. På samme vis bidrager vores produktions management services til at øge muligheden for at integrere vedvarende energi ind i energiforsyningen - også på liberale energimarkeder. I Neas Energy har vi siden 2009 defineret en CSR-politik for Neas Holding koncernen, som er godkendt af koncernens bestyrelse og gælder alle selskaber i koncernen. Politikken bygger på FNs Global Compact, der oplister 10 globale principper for god social og miljømæssig forretningsførelse. Hvert år udarbejder vi en Communication on Progress, der indsendes til godkendelse hos UNGC. Neas Energys CSR politik og Communication on Progress er tilgængelig i seneste versioner på vores hjemmeside: Årsrapport 2012 Side 17

18 Side 18 Årsrapport 2012

19 Regnskab 2012 Årsrapport 2012 Side 19

20 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2012 for Neas Energy A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Samtidig er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Aalborg, den 13. maj 2013 Direktionen Bo Lynge Rydahl Bestyrelsen Eigild B. Christensen Michael Dreisler Helle Grandt Aaen Susanne Dreisler Ulrik H. Christensen Søren Rygaard Bo Lynge Rydahl Kenneth Skou DIRIGENT Årsrapporten er forelagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 13. maj 2013 Anne Sveistrup Boysen Side 20 Årsrapport 2012

21 Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i NEAS Energy A/S Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for NEAS Energy A/S for regnskabsåret 1. januar december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Aalborg, den 13. maj 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Lars Birner Sørensen Peter Højen Storgaard statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor Årsrapport 2012 Side 21

22 Anvendt regnskabspraksis GENERELT Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for store virksomheder i regnskabsklasse C. Nyerhvervede virksomheder indregnes i koncernregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Sammenligningstal korrigeres ikke for nyerhvervede virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Ved erhvervelse af ny virksomhed anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter den nytilkøbte virksomheds identificerbare aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på erhvervelsestidspunktet. Kostprisen for kapitalandelen i de erhvervede virksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes dagsværdi af nettoaktiver på det tidspunkt, hvor koncernforholdet blev etableret. I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. KONCERNREGNSKAB Koncernregnskabet omfatter moderselskabet og dets dattervirksomheder, hvori moderselskabet direkte besidder mere end 50% af stemmerettighederne. De regnskaber, der anvendes til brug for konsolideringen, aflægges i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis. VALUTA OG SIKRINGSDISPOSITIONER Årsrapporten er aflagt i danske kroner. Præsentationsvalutaen er lig med koncernens funktionelle valuta. Transaktioner i fremmed valuta omregnes i årets løb til danske kroner efter transaktionsdagens kurs, i det kurssikrede transaktioner dog indregnes til den sikrede eller beregnede kurs, under hensyntagen til valutarenteforskellen ud i tid. Tilgodehavender og gældsforpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens kurs, idet kurssikrede beløb dog indregnes til den sikrede eller beregnede kurs, under hensyntagen til valutarenteforskellen ud i tid. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster. AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i tilgodehavender henholdsvis forpligtelser. Koncernregnskabet er udarbejdet som et sammendrag af de reviderede regnskaber for moderselskabet og dattervirksomhederne, og der er foretaget eliminering af koncerninterne indtægter, omkostninger og mellemværender. Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der ikke opfylder kriterierne for sikring, indregnes i resultatopgørelsen i posten omsætning. Side 22 Årsrapport 2012

ÅRSRAPPORT 2012/13 1. OKTOBER 2012-30. SEPTEMBER 2013 CVR.NR. 1023 8889. we materialize ideas

ÅRSRAPPORT 2012/13 1. OKTOBER 2012-30. SEPTEMBER 2013 CVR.NR. 1023 8889. we materialize ideas ÅRSRAPPORT 2012/13 1. OKTOBER 2012-30. SEPTEMBER 2013 CVR.NR. 1023 8889 we materialize ideas SELSKABSINFORMATION Navn Stensdal Group A/S Adresse Rentemestervej 14 DK-2400 København NV. Telefon (+45) 33

Læs mere

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Interbuild ApS CVR-nr. 28971109 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

CASA Holding A/S. Årsrapport. CVR.nr. 36 42 74 26. 1. januar - 31. december 2014

CASA Holding A/S. Årsrapport. CVR.nr. 36 42 74 26. 1. januar - 31. december 2014 CASA Holding A/S CVR.nr. 36 42 74 26 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01 2015. Per Christian Hansen Dirigent

Læs mere

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk TMK A/S CVR-nr. 75924712 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 diagram

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg Dansk Supermarked A/S Højbjerg Årsrapport for 2012 CVR-nr. 35 95 47 16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

Årsrapport. CVR:-nr. 21 24 81 18

Årsrapport. CVR:-nr. 21 24 81 18 Årsrapport 2014 CVR:-nr. 21 24 81 18 2 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 8 Koncernoversigt 9 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2012

Å R S R A P P O R T 2012 ÅRSRAPPORT 2012 mermaid a/s (CVR nr. 25 49 38 77) ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten fremlægges og forventes godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2013 Dirigent 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 212 A/S CVR: 11394914 1 Hoved & nøgletal 212 212 211 2.1 29 *) 28 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 956.835 849.368 86.6 891.218 713.16 Resultat af finansielle

Læs mere

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION ÅRSRAPPORT 2013 NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Koncernoversigt... 9 Ledelsesberetning... 12 Anvendt

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2013

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861. Årsrapport 2013/14

Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861 Årsrapport

Læs mere

GateHouse Holding A/S CVR-nr. 12948700. Årsrapport 2011/12

GateHouse Holding A/S CVR-nr. 12948700. Årsrapport 2011/12 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk GateHouse Holding A/S CVR-nr. 12948700

Læs mere

BERETNING. Indholdsfortegnelse. Påtegninger. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning

BERETNING. Indholdsfortegnelse. Påtegninger. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning ÅRSRAPPORT 2006 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning................................ 4 Den uafhængige revisors påtegning.................. 5 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger..............................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Virksomhedsoplysninger 4. Ledelsespåtegning 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Hoved- og nøgletal 8. Ledelsesberetning 9

Indholdsfortegnelse. Virksomhedsoplysninger 4. Ledelsespåtegning 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Hoved- og nøgletal 8. Ledelsesberetning 9 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsesberetning 9 Anvendt regnskabspraksis 14 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013 CVR-nr. 26 65 46 53 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. januar 2014. Martin Skou Heidemann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent:

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent: 214 ÅRSRAPPORT 214 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 215. Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetningen Værdigrundlag: Mennesker og teknologi kombineret med stærke

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere