Velkommen. Indhold. Missionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen. Indhold. Missionen"

Transkript

1 Årsrapport 2012

2 Velkommen Velkommen til Neas Energys årsrapport for Året 2012 i Neas Energy vil blive husket for store positive omstillinger på selskabsniveau, hvor et nyt navn og værdigrundlag blev introduceret med henblik på iværksættelsen af en ambitiøs strategi. I vores handels- og markedsfunktioner har vi i 2012 budt mange nye medarbejdere velkommen. Der er blevet etableret et handelsbord for gas i absolut topklasse, og vores short-term afdeling er vokset til at være selskabets største handelsafdeling. Styrkelsen af gas og short-term har haft strategisk topprioritet, og det er direktionens vurdering at Neas Energy på den baggrund går klart styrket ind i I 2012 er Neas Energys omsætning steget til 4,6 mia. DKK og selskabet realiserede et resultat på 63,0 mio. DKK før skat. Egenkapitalen voksede til 428,2 mio. DKK fra 381,0 mio. DKK i 2011, hvilket har fået soliditeten til at tangere 50 %. Det samlede årsregnskab for 2012 vurderes at være tilfredsstillende og i tråd med forventningerne til året. Den økonomiske omsætningsfremgang bygger på fortsat vækst i volumen på 13,5 % fra GWh i 2011 til GWh i Væksten i den energi volumen Neas Energy forvalter er et direkte resultat af en tilgang af kunder og øgede kunderelaterede handelsaktiviteter. Dette må betragtes som en styrke og en væsentlig indikator for fremgang. Forvaltning af energi for vores kunder er kernen i Neas Energys forretningsmodel, hvorfor vækst i volumen, sammen med udviklingen i de økonomiske nøgletal, regnes for de vigtigste indikatorer for forretningsudviklingen. Den realiserede vækst i den omsatte volumen i 2012 anses derfor for at være meget tilfredsstillende. For 2013 forventer vi således en fortsat styrkelse og udbredelse af vores basisforretning på hjemmemarkedet, men især internationalt, hvor vi har etableret kontorer i både Hamborg, Stockholm og London. Udviklingen i Neas Energys omsætning og resultat for 2012 svarer således til de forventninger, der blev fremsat i årsrapporten for Økonomisk forventer vi i 2013 en øget omsætning og en forbedret indtjening. Neas Energys detailaktiviteter er pr. 1. januar 2013 udskilt i et separat søsterselskab, Nordjysk Elhandel Detail A/S. Indhold Velkommen Side 2 Missionen Side 2 Kort om Neas Energy Side 3 Hoved- og nøgletal for koncernen Side 5 Ledelsens beretning Side 7 Regnskabsberetning Side 12 Risiko Side 14 CSR Side 17 Ledelsespåtegning Side 20 Den uafhængige revisors erklæringer Side 21 Anvendt regnskabspraksis Side 22 Resultatopgørelse Side 27 Balance Side 28 Egenkapitalopgørelse Side 30 Pengestrømsopgørelse Side 31 Noter Side 32 Missionen I Neas Energy fungerer vi som vores kunders øjne på energimarkederne i Europa. Vi er altid på forkant med udviklingen på markederne, og med det højeste niveau af kompetencer og innovation er vi først til at operationalisere åbninger og muligheder i markedet for vores kunder. Det er vores fornemste opgave, at levere de optimale løsninger til vores kunder efter devisen, maksimal værdi og håndtering af risiko. Det er sådan vi skaber øget værdi til vores kunder, og det er sådan Neas Energy vil fortsætte væksten og udviklingen af vores forretningsaktiviteter internationalt. Side 2 Årsrapport 2012

3 Kort om Neas Energy Neas Energys basisforretning består helt elementært i at forvalte energi som en fysisk og finansiel handelsvare. Neas Energy er som et uafhængigt energihandelsselskab sat i verden for at hjælpe vores kunder med at optimere værdien af deres aktiv/ energieksponering under samtidig hensyntagen til risiko. Vores kunder og samarbejdspartnere tilhører hovedsagligt nedenstående segmenter: Energiselskaber & forsyningsselskaber Kraftvarme (decentral) Vindkraft Neas Energy har i dag handelsaktiviteter på 20 europæiske energimarkeder og salgskontorer i Hamborg, Stockholm og London. Forvaltning af energi har to dimensioner en fysisk og finansiel: Fysisk: Køb og salg af vores kunders og partneres faktiske produktion eller forbrug Planlægning og håndtering af produktion, herunder: - Skedulering - Indmelding - Balancering - Rapportering Finansiel: Køb og salg af kontrakter på energibørser Handel med finansielle instrumenter, herunder: - Forwards og futures - Optioner - CfD er - Handel med certifikater (grønne elementer) Neas Energys værdikæde Produktion Forvaltning af produktion Fysisk og finansiel handel Distribution/ levering Forsyning Forbrug Økonomiske nøgletal GWh håndteret Beløb i mio. DKK 2012 Nettoomsætningen 4.636,1 GWh Resultat før afskrivninger - EBITDA 87,8 Primær drift - EBIT 72, Resultat før skat 63, Årets resultat 47, Egenkapital 428,2 Egenkapital pct. 49, Antal ansatte gennemsnit 131, Årsrapport 2012 Side 3

4 Markeder og kontorer Stockholm Aalborg (HQ) Hamborg London Markeder Nye markeder Organisation Executives Executive Support HR & Legal Communications & Marketing Renewables Wholsesale Structuring Short Term Risk Management IT CHP Markets Trading Gas Customer Billing & Service Finance Side 4 Årsrapport 2012

5 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN Hovedtal Beløb i t.dkk Resultat Nettoomsætning Index Resultat af primær drift Index Resultat af finansielle poster Index Resultat før skat Index Resultat efter skat Index Balance Balance Index Investering i materielle anlægsaktiver Index Likvide beholdninger med fradrag af gæld til pengeinstitut Index Selskabskapital Index Egenkapital Index Kortfristet gæld excl. pengeinstitut Index Pengestrømme Nettopengestrøm fra: Driften Investeringer Finansiering Årets pengestrømme Nøgletal Beløb i t.dkk Rentabilitet Egenkapitalens forrentning 11,7% 15,2% 6,3% 22,1% 18,5% Afkastningsgrad 8,3% 8,7% 4,2% 12,5% 9,1% Overskudsgrad 1,6% 1,7% 1,3% 4,1% 1,9% Soliditet Egenkapitalandel 49,3% 42,8% 34,0% 41,9% 36,6% Øvrige Medarbejdere (gnsn.) Årsrapport 2012 Side 5

6 Side 6 Årsrapport 2012

7 Ledelsens beretning Intro We bring our best Hovedoverskriften for Neas Energy i 2012 har været gearing til international vækst. Der er i løbet af året blevet truffet vigtige beslutninger og taget afgørende skridt mod at gøre selskabet og vores forretningsmodel klar til implementering på nye markeder i Europa. På corporate niveau har vi arbejdet med implementering af et nyt værdigrundlag og en forretningsstrategi, der definerer en fælles horisont og klarlægger de specifikke målsætninger vi arbejder hen mod. Med et overordnet værdibudskab i centrum - We bring our best - har vi udarbejdet en guide til, hvorledes dette simple budskab men store løfte skal omsættes til praksis frem mod I samme ombæring har vi gennemført et navneskifte fra Nordjysk Elhandel til Neas Energy, og implementeret en ny corporate identity, der giver selskabet en stærk international profil. Tunet til internationale markeder Neas Energys forretningsmodel er i sit udgangspunkt udviklet til det danske marked, hvor den igennem 13 år har vist sig endog meget succesfuld. Igennem de seneste år er efterspørgslen efter de ydelser Neas Energy leverer til vores danske partnere steget markant i lande som f.eks. Sverige, Tyskland, og Storbritannien, og 2012 har ovenud bekræftet, at der er et stort potentiale for at eksportere Neas Energys forretningsmodel til store dele af Europa. På forretningsplan har vi således i 2012 primært koncentreret ressourcerne til forretningsudvikling om at udvikle og aktivere vores internationale aktiviteter. Der er således sat handelsaktiviteter op på flere nye markeder i Europa samt etableret kontorer i Hamborg, Stockholm og London (sidstnævnte er etableret efter regnskabsafslutningen). Organisatorisk skal det bemærkes, at der i løbet af 2012 konsistent med udviklingen af forretningsstrategien, er blevet arbejdet med at sikre en både effektiv og agil organisation der ressourcemæssigt og systemisk styrker handels- og salgsfunktionerne. Markederne Elmarkederne tester bunden Elmarkedet er fortsat Neas Energys største og vigtigste marked. Set over hele året 2012, har elpriserne i både Norden og Kontinentaleuropa handlet i lave niveauer. Periodevis har vi set rekordlave priser. Den våde og blæsende sommer resulterede i voldsomme dyk i elpriserne, og juledage med ekstrem høj vindproduktion og lavt forbrug gav negative priser i både Tyskland og Danmark. Basekontrakten for 1. juledag blev leveret i minus 38,43 EUR/MWh på DK1 og minus 38,38 EUR/MWh på DK2 de laveste niveauer nogensinde. Generelt så vi også, at indflydelsen fra den ustabile produktion fra vind- og solkraft har fået større betydning, og stiller krav til effektiv forvaltning i short-term markedet (day-ahead og intra-day). I Tyskland er installationen af solkraft nærmest eksploderet, og alene i 2012 er der ifølge de tyske energimyndigheder blevet installeret 12,4 GW ny solkraft. Udbygningen af solkraft mærkes nu tydeligt i markedet i sommermånederne, og lægger et stort pres på priserne. Den fortsatte udbygning af både sol og vind forventes generelt at presse priserne i både Tyskland og Norden nedad. I forlængelse heraf er vigtigheden af præcise prognoser for produktionen fra vind- og solkraft blevet et endnu vigtigere parameter. Vi har på den baggrund rekrutteret yderligere kompetencer til vores metrologi- og analyseafdeling og får nu data fra flere vejrprognoseleverandører. Den generelle udvikling i elpriserne på vores markeder i løbet 2012 kommer til udtryk i Neas Energys regnskab i den økonomiske omsætning. Det er de generelt lavere priser, der er årsagen til at den markante fremgang i forvaltet energi volumen på 13,5% ikke kan ses fuldt ud i den økonomiske omsætning. Årsrapport 2012 Side 7

8 Gas går egne veje På gasmarkedet har historien været en anden i Isoleret set har gasprisen haft en jævn bevægelse igennem 2012 med undtagelse af februar, hvor kulde fik gaspriserne i Norden til at stige markant. Men i relation til kul, CO 2 og el, der var genstande for store prisfald, holdt gassen et relativt højere prisniveau. Højere efterspørgsel fra især Japan efter flydende gas (LNG) samt ustabile forsyninger fra felterne i Nordsøen har holdt hånden under gaspriserne. De relativt højere gaspriser har betydet lavere rentabilitet på gasfyrede værker, og specielt i Tyskland har de gasfyrede kraftværker været presset. Handel & salg Stærkt resultat på struktureret handel i Markets I Neas Energy er den kunderelaterede handel omdrejningspunkt i forretningsmodellen. På trods af faldende volatilitet på forwardmarkederne bidrog disse aktiviteter pænt til indtjeningen i Et resultat der er direkte afledt af at Neas Energy har leveret værdi til vores kunder og partnere. Køb og salg af energi til og fra vores kunder og partnere med henblik på at optimere værdien og håndtere risici, er hjørnestenen i Neas Energys basisforretning og vores mest centrale tilbud til vores kunder Maximizing value by managing risks. Den kunderelaterede handel er det største forretningsområde i Neas Energy. Aktiviteterne går på tværs af afdelingerne i salgs- og handelsfunktionerne, og skal bevidst ikke henføres til enkelt afdelinger, eftersom synergierne høstes i samarbejde på tværs af afdelinger, hvor forskellige kompetencer inddrages. Gas fuldender paletten 2012 bød også på etableringen af et dedikeret handelsbord for gas. Grundet Neas Energys stærke markedsposition inden for kraftvarme, hvor stort set alle værker bruger gas, har det længe været et ønske at styrke handlen med gas og levering af gas til netop kraftvarmeselskaber. Der er blevet rekrutteret kompetente ressourcer, der har sikret, at Neas Energys aktiviteter på gas er kommet hurtigt og godt i gang. Gas er blandt de handels- og salgsområder, hvor Neas Energy forventer vækst og øget indtjening. Der er ikke realiseret nævneværdig indtjening fra den nyetablerede gasafdeling i 2012, eftersom hovedopgaven har været opbygning og indkøring af afdelingen. I 2013 forventer vi, at vores gasafdeling bidrager med en markant indtjening. Værdi i volatiliteten fra vedvarende energi Det stadig større inflow af ustabil vedvarende energi i Europa betyder, at volatiliteten på short-term elmarkederne i Europa vokser. Dette har været udviklingen i 2012, og er en udvikling, der vil fortsætte de næste mange år, hvor udbygningen af især vindkraft og solkraft forventes at fortsætte. For at imødekomme denne udvikling har vi derfor gjort en stor indsats for at opbygge et endnu stærkere setup på short-term handel i løbet af Både på ressourcer og systemisk (it-systemer) er der arbejdet intensivt med at skabe en dynamik og fleksibilitet, der er afgørende for at kunne levere en short-term forvaltning til vores kunder og partnere, der profiterer fra en voksende volatilitet i markederne. For short-term gælder også, at fokus i løbet af året har været mere på opbygning end egentlig handel. Indtjeningen i 2012 fra short-term har været begrænset. Vi forventer en markant højere indtjening fra short-term allerede i Markederne for certifikater blomstrer Et andet forretningsområde der i 2012 har leveret vækst og positivt bidrag til indtjeningen er handlen med certifikater knyttet til vedvarende energi. Især på vindkraft, og certificering af vindkraft til deltagelse i certifikatmarkeder har 2012 budt på markant øget aktivitet i både Danmark, Sverige, Tyskland og Storbritannien. Med en velkonsolideret international markedsposition inden for forvaltning af vedvarende energi, står Neas Energy stærkt i opblomstringen af pan-europæiske standarder og markeder for handel med certifikater for vedvarende energi, og vi tror derfor på fortsat god indtjening på disse markeder i 2013 og fremadrettet. Side 8 Årsrapport 2012

9 Årsrapport 2012 Side 9

10 Side 10 Årsrapport 2012

11 Endnu stærkere på kraftvarme 2012 bestyrkede Neas Energys position som markedsleder i Danmark på handel og produktionsbalance for kraftvarmeværker. En fortsat kundetilgang har fået det antal kraftvarmeværker Neas Energy samarbejder med til at runde 200, hvilket konsoliderer Neas Energy, som de danske decentrale producenters foretrukne partner. Vi lancerede i 2012 en udvidet version af vores IT-system til produktionsbalance PBAS. Den nye udvidelse Planning Assistant kan levere et totalt overblik for optimering af produktionen på alle produktionsenheder og kan herved forøge rentabiliteten i produktionen. Der er blevet taget rigtig godt imod systemet, og en stor del af de mere end 200 kraftvarmeværker Neas Energy samarbejder med, har således valgt at opdatere til Planning Assistant. I 2012 sås også de første succeser med at kombinere elsalg og gasindkøb. Fremadrettet vil vi gøre en stadig større indsats for at tilbyde ydelser på handel og produktionsplanlægning der kan øge rentabiliteten på værkerne og give en lavere pris på varmeproduktionen. Skiftende vinde for vindkraften Efter en succesfuld entre på det tyske marked for vindkraft i 2011, bød 2012 på udfordringer i Tyskland. En reduktion i støtten til forvaltning af vindkraft på markedsvilkår, den såkaldte EEG for Direktvermarktung, betød ændrede forudsætninger for allerede indgåede aftaler, der måtte genforhandles. Heldigvis fortsatte kundefremgangen i 2012, således der samlet set var positivt bidrag fra håndteringen af tysk vind. Direktvermarktung og EEG en er en politisk foranstaltning, og efterreguleringen i 2012 er et eksempel på en uheldig tendens, der gør politisk usikkerhed til den måske største risiko for investorer i vedvarende energi. Lave elpriser kombineret med lave priser på grønne certifikater tilknyttet vedvarende energi i Sverige lagde pres på vindkraftproducenter i det svenske. En ny åbning på certifikatmarkedet muliggjorde, at Neas Energy igennem en certificering af møllerne kunne levere en favorabel merpris på certifikaterne. Certificeringen, der blev iværksat i november og december måned, blev en succes, og bidrog positivt til handel og indtjening. I Danmark bevarede Neas Energy positionen som markedsleder på on-shore vind gennem fortsættelse af det gode samarbejde med vindmølleejernes handelsselskab Vindenergi Danmark. Årsrapport 2012 Side 11

12 Regnskabsberetning Intern kontrol og risikostyring vedr. regnskabsaflæggelsesprocessen Koncernens risikostyring og interne kontroller vedrørende regnskabsaflæggelsen er tilrettelagt dels med henblik på aflæggelsen af et internt regnskab, som giver mulighed for at måle og følge op på koncernens præstation, dels aflæggelse af et eksternt regnskab, der er i overensstemmelse med Årsregnskabsloven for store virksomheder i regnskabsklasse C, og som giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation. Bestyrelse og direktion i koncernen er sammensat således, at relevante kompetencer vedrørende risikostyring og vurdering af interne kontroller i relation til regnskabsaflæggelse er til stede. Ansvaret for opretholdelse af effektive interne kontroller og et risikosystem i forbindelse med regnskabsaflæggelsen påhviler direktionen. Bestyrelse og direktion foretager løbende vurdering af de risici, som påhviler koncernen, herunder risici, som påvirker regnskabsaflæggelsesprocessen. Der er etableret kontrolaktiviteter, som har til formål at opdage og eliminere eventuelle fejl og mangler i de data, som ligger til grund for regnskabsaflæggelsen. Det sikres endvidere, at koncernen til stadighed overholder relevant lovgivning og andre regulativer i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Rapporteringen kontrolleres løbende, og eventuelle fejl og mangler i rapporterede data kommunikeres til og rettes af selskaberne. Bestyrelse og direktion orienteres løbende om væsentlige ændringer til lovgivningen. I forbindelse med årsregnskabsudarbejdelsen gennemføres yderligere analyser og kontrolaktiviteter til sikring af, at regnskabsaflæggelsen sker i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis. Bestyrelsen følger op på, at eventuelle af den generalforsamlingsvalgte revision konstaterede og rapporterede svagheder i de interne kontroller samt fejl og mangler i regnskabet korrigeres, samt at der implementeres kontroller og procedurer, som modvirker sådanne fejl og mangler. Side 12 Årsrapport 2012

13 Resultatopgørelse Nettoomsætningen udgjorde t.dkk og bruttofortjenesten t.dkk svarende til en margin på 4,6%. Bruttofortjenesten består dækningsbidrag fra køb, salg og trading af energi, porteføljeforvaltning samt administrative og tekniske services for andre elselskaber. I forhold til sidste år er nettoomsætningen steget med 4%. Resultat af primær drift udgjorde t.dkk mod t.dkk sidste år. Overskudsgraden er realiseret til 1,6% i indeværende år. Finansielle poster udgjorde netto en omkostning på t.dkk De finansielle indtægter består hovedsagelig af renteindtægter fra indlån og tilgodehavender, mens finansielle omkostninger hoved sage lig består af garantiprovisioner samt renteudgifter på lån hos kreditinstitutter. Årets resultat før skat blev dermed et overskud på t.dkk Skat af årets resultat fragår med t.dkk , hvoraf t.dkk er årets aktuelle skat. Dermed udgør årets resultat herefter t.dkk Sidste år realiserede koncernen et resultat på t.dkk Balance De samlede aktiver udgjorde pr. 31. december 2012 i alt t.dkk , hvoraf 43,0% er placeret i en arbejdskapital på t.dkk opgjort eksklusive mellemværender med kreditinstitutter. Arbejdskapitalen udgør især nettotilgodehavender fra køb og salg af energi samt værdi af åbne positioner og beholdninger pr. statusdagen. Med en soliditetsgrad på 49,3% ender egenkapitalen på t.dkk , hvilket er en stigning på 12,4% i forhold til sidste år. Moderselskabet Neas Energy A/S andel af egenkapitalen udgør et tilsvarende beløb, idet koncernens selskaber alle er 100% ejede og kontrollerede selskaber. Der er ikke udloddet udbytte i perioden, hvorfor stigningen i egenkapitalen alene kan tilskrives årets resultat. Hensatte og langfristede forpligtelser udgør t.dkk og vedrører primært udskudte skatteforpligtelser på t.dkk samt gæld til kreditinstitutter på t.dkk , der hovedsagelig forfalder senere end fem år efter statusdagen. Pengestrømsopgørelse Årets pengestrømme udgør netto en kapitalanvendelse på t.dkk Driften har bidraget positivt med t.dkk før skat mod t.dkk sidste år. Efter skat bidrog driften netto med t.dkk , som sammen med likvide beholdnigner ved årets begyndelse gav t.dkk til disposition. Heraf er t.dkk anvendt til investeringer i nyt software og driftsmidler, mens t.dkk er udlånt eller investeret i tilknyttede virksomheder og t.dkk er afdraget på langfristede lån. Årsrapport 2012 Side 13

14 Risiko Forvaltning og styring af risici er et bærende element i Neas Energys forretningsmodel, og indgår som sådan i vores mission og i vores eksterne pay-off Maximizing value by managing risks. Neas Energys forvaltning af risici bygger på en risikopolitik, der er fastsat og godkendt af selskabets bestyrelse. Risikopolitiken ajourføres fortløbende i forhold til Neas Energys aktuelle eksponeringer. Direktionen er ansvarlig for den daglige forvaltning heraf. Operationelt styres og håndhæves koncernens risikopolitik i Risk Management, der er organiseret som en middle- og back office funktion. I Neas Energys risikopolitik redegøres såvel for de overordnede og principielle retningslinjer som for konkrete procedurer for forretningsgange på følgende områder: Kapitalstyring Valuta- & renterisici Kredit- & modpartsrisici Markeds- & volumenrisici Operationel risiko Videns- & ressourcerisici Politisk risiko Neas Energys risikopolitik er tilgængelig for download på vores website: Side 14 Årsrapport 2012

15 Årsrapport 2012 Side 15

16 Side 16 Årsrapport 2012

17 CSR Hos Neas Energy er ansvaret for vores sociale og fysiske omgivelser et element i selve forretningsmodellen. Vi kan uden tøven hævde, at vi udøver forretningsdrevet CSR eller CSI (Corporate Social Innovation) som det også kaldes. I vores handels- og balanceringsservices til Renewables, der er et helt centralt forretningsområde i Neas Energy, bidrager vi direkte til at øge rentabiliteten og altså konkurrencedygtigheden for vedvarende energi. På samme vis bidrager vores produktions management services til at øge muligheden for at integrere vedvarende energi ind i energiforsyningen - også på liberale energimarkeder. I Neas Energy har vi siden 2009 defineret en CSR-politik for Neas Holding koncernen, som er godkendt af koncernens bestyrelse og gælder alle selskaber i koncernen. Politikken bygger på FNs Global Compact, der oplister 10 globale principper for god social og miljømæssig forretningsførelse. Hvert år udarbejder vi en Communication on Progress, der indsendes til godkendelse hos UNGC. Neas Energys CSR politik og Communication on Progress er tilgængelig i seneste versioner på vores hjemmeside: Årsrapport 2012 Side 17

18 Side 18 Årsrapport 2012

19 Regnskab 2012 Årsrapport 2012 Side 19

20 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2012 for Neas Energy A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Samtidig er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Aalborg, den 13. maj 2013 Direktionen Bo Lynge Rydahl Bestyrelsen Eigild B. Christensen Michael Dreisler Helle Grandt Aaen Susanne Dreisler Ulrik H. Christensen Søren Rygaard Bo Lynge Rydahl Kenneth Skou DIRIGENT Årsrapporten er forelagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 13. maj 2013 Anne Sveistrup Boysen Side 20 Årsrapport 2012

21 Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i NEAS Energy A/S Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for NEAS Energy A/S for regnskabsåret 1. januar december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Aalborg, den 13. maj 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Lars Birner Sørensen Peter Højen Storgaard statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor Årsrapport 2012 Side 21

22 Anvendt regnskabspraksis GENERELT Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for store virksomheder i regnskabsklasse C. Nyerhvervede virksomheder indregnes i koncernregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Sammenligningstal korrigeres ikke for nyerhvervede virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Ved erhvervelse af ny virksomhed anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter den nytilkøbte virksomheds identificerbare aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på erhvervelsestidspunktet. Kostprisen for kapitalandelen i de erhvervede virksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes dagsværdi af nettoaktiver på det tidspunkt, hvor koncernforholdet blev etableret. I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. KONCERNREGNSKAB Koncernregnskabet omfatter moderselskabet og dets dattervirksomheder, hvori moderselskabet direkte besidder mere end 50% af stemmerettighederne. De regnskaber, der anvendes til brug for konsolideringen, aflægges i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis. VALUTA OG SIKRINGSDISPOSITIONER Årsrapporten er aflagt i danske kroner. Præsentationsvalutaen er lig med koncernens funktionelle valuta. Transaktioner i fremmed valuta omregnes i årets løb til danske kroner efter transaktionsdagens kurs, i det kurssikrede transaktioner dog indregnes til den sikrede eller beregnede kurs, under hensyntagen til valutarenteforskellen ud i tid. Tilgodehavender og gældsforpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens kurs, idet kurssikrede beløb dog indregnes til den sikrede eller beregnede kurs, under hensyntagen til valutarenteforskellen ud i tid. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster. AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i tilgodehavender henholdsvis forpligtelser. Koncernregnskabet er udarbejdet som et sammendrag af de reviderede regnskaber for moderselskabet og dattervirksomhederne, og der er foretaget eliminering af koncerninterne indtægter, omkostninger og mellemværender. Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der ikke opfylder kriterierne for sikring, indregnes i resultatopgørelsen i posten omsætning. Side 22 Årsrapport 2012

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Just Fitness Holding A/S Stockholmsgade 41, 2100 København Ø CVR-nr

Just Fitness Holding A/S Stockholmsgade 41, 2100 København Ø CVR-nr Stockholmsgade 41, 2100 København Ø CVR-nr. 32 56 05 71 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 09.02.16 Rasmus Elmann Ingerslev Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr. 32 88 52 92 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Ryberg Biler ApS CVR-nr. 30 50 51 82

Ryberg Biler ApS CVR-nr. 30 50 51 82 CVR-nr. 30 50 51 82 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.04.15 Per Ryberg Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Kurt Petersen Frugtholding ApS CVR-nr Grønløkkevej Odense C. Årsrapport 2015/16

Kurt Petersen Frugtholding ApS CVR-nr Grønløkkevej Odense C. Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Kurt Petersen Frugtholding ApS CVR-nr. 26204224

Læs mere

Bertelsen Biler A/S Klostermosevej 121, 3000 Helsingør CVR-nr

Bertelsen Biler A/S Klostermosevej 121, 3000 Helsingør CVR-nr Klostermosevej 121, 3000 Helsingør CVR-nr. 53 62 69 12 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.15-30.06.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 25.11.16 Steen Bertelsen Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2012

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vesterballevej 25A Postboks 454 7000 Fredericia Telefon 75 92 72 22 Telefax 75 93 39 88 www.deloitte.dk HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr.

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

PBC Finans ApS CVR-nr Dybbølvej Silkeborg. Årsrapport 2015

PBC Finans ApS CVR-nr Dybbølvej Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk PBC Finans ApS CVR-nr. 19394476 Dybbølvej 18

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Empire Media ApS CVR-nr

Empire Media ApS CVR-nr CVR-nr. 35 05 16 86 Årsrapport for regnskabsåret 04.03.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.10.14 Stefan Mård Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Årsrapport for 2011/12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 24.01.13 Tom Burgdorf Ringstrøm Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere

R & M Holding ApS CVR-nr

R & M Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 20 32 95 80 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.13 Ilya Katsnelson Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk BELT ApS CVR-nr. 30357892 Årsrapport

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

A.H. Holding Hobro ApS CVR-nr

A.H. Holding Hobro ApS CVR-nr CVR-nr. 27 74 69 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 30.04.14 Anders Vad Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr CVR-nr. 27 61 88 55 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.04.14 Henry Bjerg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

TSS Ejendomme ApS Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr

TSS Ejendomme ApS Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr. 35 03 68 57 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.04.16 Thomas Schioldan Sørensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brahmin Holding ApS CVR-nr

Brahmin Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 34 05 65 36 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.05.15 Klaus Glendorf Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2012/13. HPA Holding ApS. CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2012/13. HPA Holding ApS. CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 00 www.kpmg.dk 947074 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr. 34 04 79 52 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 08.07.16 Morten Nymann Pedersen Dirigent

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andrews Invest ApS Smedeholm 12, 2730 Herlev CVR-nr

Andrews Invest ApS Smedeholm 12, 2730 Herlev CVR-nr Smedeholm 12, 2730 Herlev CVR-nr. 31 93 62 92 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.09.16 Andrew John O'Brien Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Entreprenør Casa Concept ApS CVR-nr

Entreprenør Casa Concept ApS CVR-nr CVR-nr. 30 56 74 20 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 26.05.13 Ole Arndt Sørensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Vejgaard-Hasseris Køreskole ApS CVR-nr

Vejgaard-Hasseris Køreskole ApS CVR-nr CVR-nr. 25 16 21 61 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 13.03.13 Jesper Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Aalborg Trading ApS CVR-nr

Aalborg Trading ApS CVR-nr CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.11.13 Thomas Olesen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

LIND HAMBURG APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april Henrik Østenkjær Lind

LIND HAMBURG APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april Henrik Østenkjær Lind Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LIND HAMBURG APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Årsrapporten er

Læs mere

A&C Holding, Billund ApS. Årsrapport for 2015

A&C Holding, Billund ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099165 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Terra Gruppen Holding ApS under tvangsopløsning

Terra Gruppen Holding ApS under tvangsopløsning Dansk Revision Odder godkendt revisionsanpartsselskab Torvet 10 DK-8300 Odder odder@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 54 15 44 Telefax: +45 86 56 03 60 CVR: DK 32 64 74 13 Bank: 1944

Læs mere

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk REKA Byudvikling ApS Reesens Vej 2 6800 Varde

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg CVR-nr. 13 08 02 08 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Øbro Elektric ApS CVR-nr

Øbro Elektric ApS CVR-nr CVR-nr. 30 71 95 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Isaak Ter-Vardanian Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

RMJ Finansiel Group ApS ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22.

RMJ Finansiel Group ApS ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. CVR-nr. 26518199 ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. juni 2015 Jan Fredskilde Andersen Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

TOBAKSBYEN HOLDING ApS. Årsrapport 2014/15

TOBAKSBYEN HOLDING ApS. Årsrapport 2014/15 Tobaksvejen 4 2860 Søborg CVR-nr. 36406364 Årsrapport 2014/15 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. maj 2016 Anders Christian Mechta Mayland

Læs mere