Program for Byggeøkonomuddannelsen København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program for Byggeøkonomuddannelsen København 2010-2011"

Transkript

1 Program for Byggeøkonomuddannelsen København august april 2011 Arkitekternes Hus Strandgade 27A 1401 København Kurset udbydes af Danske Byggeøkonomer i samarbejde med Akademisk Arkitektforening 1

2 1. dag Introduktion Kl Velkomst og introduktion til kurset, herunder gennemgang af indlæringsmål. Præsentation af undervisere Præsentation af kursusdeltagere Kl Ledelse Personen som leder En systemisk analyse af eget lederskab Mennesket som et lukket system Peder Walsøe Pedersen Arkitekt MAA, Byggeøkonom MDB Næstformand DBØ Bodil Krohn Hansen cand.interpret Kursussekretær Mikkel Flod Storgaard Direktør, Promentum A/S Kl frokostpause Kl Introduktion og tilbagemelding på MBTI Personlige præferencer De 4 dimensioner Øvelser Tilbagemelding Refleksion individuelt og i triader MBTI og forandringer MBTI og stress Kl kaffepause Kl Slut på dagen Kl Middag, socialt samvær og overnatning. 2. dag Morgenmad kl Samarbejde og samarbejdsniveauer Gennemgang af teammodel Lederens ansvar og muligheder i forhold til teamets udvikling Gruppens rammer og samarbejdsnormer Personlige præferencer i samarbejdet med andre (FIRO-B) Grundlæggende følelsesmæssige behov Inklusion, kontrol og nærhed Frokost Mikkel Flod Storgaard Direktør, Promentum A/S Personlige præferencer i samarbejdet med andre fortsat Test Personlig refleksion og sparring i grupper 2

3 Etablering af anerkendende kultur At føle sig værdsat og anerkendt Anerkendelse vurdering af mine samarbejdsrelationer Sparring på egne refleksioner 3. dag Samarbejde - fortsat Etablering af kursusgrupper Beskrivelse af dagens gruppeprocesser Inddeling i grupper Mikkel Flod Storgaard Direktør, Promentum A/S Fastsættelse af gruppens samarbejdsnormer Personlige normer i samarbejdet med andre Forventningsafstemning Etablering af samarbejdskultur Frokost Gruppens kommunikation og konfliktstile Model for forståelse af konfliktstile Test af egne konfliktstile Sparring og vurdering af gruppens konfliktstile Aftaler omkring konflikthåndtering i forbindelse med det fremtidige samarbejde. 4. dag Quality Management Kl. Kvalitetssikring / Kvalitetsstyring 1. Hvad er kvalitet? Kvalitet som relativt begreb & absolut størrelse 2. Hvad er kvalitetsstyring? De 10 bud og 13 rigtige Man kan ikke sortere sig til kvalitet. Hvorfor kvalitetsstyring? Grundlaget for kvalitetsstyring 3. Standarder, love, bekendtgørelser Hvad er en lov, en bekendtgørelse, et cirkulære m.v. Orientering om/gennemgang af: DS/EN/ISO 9000 standardfamilien DS/INF 134:2001 ISO Guide og fortolkning. Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder. Økonomi- & Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 169 af 15. marts Vejledninger, hjælpemidler & værktøjer (det almen tekniske fælleseje) Orientering om/gennemgang af udvalgte vejledninger & hjælpemidler, eksempelvis: Danske Arkitektvirksomheder: Kvalitetshåndbog Overordnet beskrivelse Mogens Bruun Jepsen Arkitekt MAA / Byggeøkonom MDB 3

4 2. Generelle procedurer 3. Instruktioner Kvalitetsplan Kvalitetsstyring i praksis Hvad indebærer kvalitetsstyring Hvordan kommer man i gang? Krav til virksomhedens kvalitetsstyringssystem Kvalitetshåndbogens struktur og indhold Kvalitetshåndbog/kvalitetsplan Kontrol og granskning Hvordan styres & dokumenteres: Organisationen Møder Dokumenthåndtering Projekteringsgrundlag Grænsesnit Risiko (usikkerhed) Kontrol Granskning Erfaringsopsamling og konstant forbedring Nyttige hjemmesider 6. Opgaver 5. dag Grundlæggende økonomistyring og regnskabsforståelse Introduktion til regnskab og økonomistyring: Regnskab og økonomistyringens idé og formål Samspillet mellem drift, likviditet og balance Hvad det vil sige at tænke økonomisk Virksomhedens økonomistruktur: Virksomhedens lønsomheds- og likviditetsmønster Omkostninger og omkostningsklassifikation Nøgletal og nøgletalsteknik Michael Andersen Associate Professor, Ph.D. Institut for Regnskab og Revision, CBS 6. dag Økonomistyring i en videnvirksomhed Kl. Budgettering som økonomisk planlægnings- og koordinationsværktøj Økonomisk styring af viden-/servicevirksomheders salg og dækningsbidrag Økonomisk styring af kapacitet og kapacitetsomkostninger Lønsomheds- og effektivitetskontrol Interne afregningspriser Michael Andersen Associate Professor, Ph.D. Institut for Regnskab og Revision, CBS 7. dag Virksomhedens eksterne regnskab og rapportering Det eksterne regnskab: Danske regnskabsregler og principper Det eksterne regnskabs opbygning Resultatopgørelsens indhold Balancens indhold Koncernregnskab Michael Andersen Associate Professor, Ph.D. Institut for Regnskab og Revision, CBS 4

5 8. dag Viden regnskab Miljø regnskab Analyse af virksomhedens regnskab: Regnskabsanalyse og brug af nøgletal Du Pont pyramiden Udarbejdelse af pengestrømsanalyse Yderligere informationer i virksomhedens eksterne regnskab Kreditvurdering på grundlag af regnskabet Analyse af et konkret regnskab Arbejdsmiljø 1. Hvad er arbejdsmiljø Introduktion til begrebet arbejdsmiljø: Arbejdsmiljøfaktorer Arbejdsmiljø før og nu Arbejdsmiljøbegrebet Forebyggelse (Ulykkes)Status inden for dansk byggeri Vanskeligheder ved arbejdsmiljøet i bygge- & anlægsbranchen Byggeprocessen & arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøapparatet & aktører i arbejdsmiljøarbejdet 2. Love & bekendtgørelser Orientering om og gennemgang af udvalgte love og bekendtgørelser: Hvad er en lov, en bekendtgørelse, et cirkulære m.v. Lov og aftaler om arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøloven Bekendtgørelser om sikkerhed & sundhed gældende for: Bygherren Rådgiverne Virksomhederne Arbejdsstederne Arbejdets udførelse Stoffer & materialer 3. Vejledninger m.v. Orientering om og gennemgang af udvalgte vejledninger m.v. fra bl.a.: Arbejdstilsynet Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Danske Arkitektvirksomheder bips 4. Arbejdsmiljø i praksis Hvad er konsekvenserne af arbejdsmiljølovgivningen for byggeriets aktører, og hvem gør hvad. Hvem gør hvad? Opsummering: Bygherre Plan for sikkerhed og sundhed Rådgiver/projekterende Virksomhederne Sikkerhedsorganisationen Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdsmiljøcertificering Screening Byggeriets sikkerhedsmålinger (BS-målinger) Ansvar og straf Nyttige hjemmesider Mogens Bruun Jepsen Arkitekt MAA / Byggeøkonom MDB 5

6 9. dag Jura Generel introduktion til kurset Byggeriets organisation og kontraktformer Udbud af offentlige kontrakter de EU-retlige regler såvel som de nationale regler, d.v.s. direktiverne 2004/18/EF og 2004/17/EF og tilbudsindhentningsloven regler Hans Lykke Hansen Advokat Viltoft 10. dag Jura Gennemgang af ABR 89 almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand, herunder: Rådgivers fuldmagt og legitimation Budgetansvar Rådgiveraftaler Rådgiverhonorar Immaterielle rettigheder Ansvar og Udskydelse og standsning af rådgiveropgaver En overordnet gennemgang af de tilsvarende regler i FIDIC Hans Lykke Hansen Advokat Viltoft 11. dag Jura Regler om aftaleindgåelse gennemgås, herunder Aftalelovens krav til udbud, tilbud og accept Aftalelovens regler om ugyldige tilbud Almindelige betingelser for arbejder og leverancer (AB 92) og almindelige betingelser for totalentreprise (ABT 93), herunder: Krav til udbudsmateriale Sikkerhedsstillelse Forsikring Hans Lykke Hansen Advokat Viltoft 12. dag Jura AB 92 og ABT 93 fortsat, herunder Risikoen for hændelige skader Ændringer i arbejdet Reglerne om betaling Aflevering Mangler og forsinkelse Hans Lykke Hansen Advokat Viltoft 13. dag Projekteringen Strukturering og styring 1. Hvad er rådgivning. Hvad er rådgivning? Hvad er en rådgiver? Mogens Bruun Jepsen Arkitekt MAA / Byggeøkonom MDB 6

7 2. Samarbejds- & aftalegrundlag. Aktørerne: Bygherren Rådgiveren Entreprenøren Leverandøren Myndigheder Interessenter Samarbejdsformer: Den traditionelle model Totalentreprise med ekstern/selvstændig rådgiver Totalentreprise med rådgivning (intern rådgiver) Bygherre med intern rådgivning Partnering (kort orientering - behandles uddybende et andet modul) o Offentlig/pivat partnering OPP o Nøgletal Rådgivningsformer: Bygherrerådgivning Totalrådgivning Delt rådgivning Underrådgivning Aftalegrundlag: Almindelige betingelser for arbejder og leverencer i bygge- & anlægsvirksomhed AB92 (gennemgås ikke) Almindelige betingelser for totalentreprise ABT93 (gennemgås ikke) Almindelige betingelser for rådgivning og bistand ABR89 (gennemgås ikke) Standardforbeholdene o Entreprenørernes o Rådgivernes Ydelsesbeskrivelserne: Udarbejdet af Praktiserende Arkitekters Råd (PAR) = Danske Arkitektvirksomheder (DanskeArk), Praktiserende Landskabsarkitekters Råd (PLR), og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) i fællesskab eller hver for sig: Byggeri og Planlægning Anlæg og Planlægning Byfornyelse. Arkitektydelser Produktudvikling. Arkitektydelser Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen Bygherrerådgivning Som udført Ydelsesfordeling mellem de forskellige rådgivere (grænsesnit): Ydelser Ansvar Forsikring (kort orientering - behandles uddybende på et andet modul) Honorar: Valg af honorarform: o Efter regning o Efter byggeudgift o Fast honorar o Blandingshonorar o Incitamentsaftaler Tilbud Timesatser. Honorarberegning 7

8 Planlægning af: Projektgrundlaget Kvalitetsstyringen Udførelsen Projektorganisation Sagsøkonomi Byggeriets faser og delfaser Projekteringen Projekteringsledelsen Forslag Dispositionsforslag Projektforslag Projektet Forprojekt Hovedprojekt 3. Projektforløbet. Akkvisition. Indgåelse af aftale: Tilbud på rådgivning Bekræftelse af aftale Aftaleformularen Aftale om teknisk rådgivning og bistand Krav om særlige samarbejds- & projekteringsydelser fra de udførende (BSB en fra Alsion) Rådgivningsfaserne: Rådgivning før projektering Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse Rådgivning i forbindelse med projektering Rådgivning i forbindelse med udførelse Rådgivning i driftsfasen Rådgivning i forbindelse med inventar & udstyr Rådgivning i forbindelse med planlægning Andre ydelser Projektstyring: Hvad skal der være styr på? o Styringsmodel o Fælles principper o Projektorganisationen o Omfang & indhold Projektmaterialet o Tid Hovedtidsplan Beslutningsliste Udbudstidsplan Byggetidsplan Arbejdsplan o Økonomi: Bygge- & anlægsbudget Sagsøkonomi o Kvalitetsstyring & miljøledelse (behandles på separate kursusdage) o Personaleledelse o Kommunikation (behandles på separate kursusdage) o Risikostyring (behandles på separate kursusdage) o Aftaler (behandles på separate kursusdage) 8

9 14. dag Projektledelse, resume: Hvad er et projekt? Hvad er en projektleder? Projektplanlægningsmodeller & -aktiviteter Faser Egenskaber Vilkår De 10 bud Udbudsformer OPP, Partnering m.v. Partnering Definition Organisering/partneringmodeller Forløb af partneringsag Målsætninger/succeskriterier Samarbejde/workshops Incitamenter/bonus Åbne regnskaber Konflikthåndtering Samlet udbud Definition Hvornår kan samlet udbud anvendes Kontraktuelle forhold Risiko og ansvarsfordeling OPP Introduktion til OPP, herunder bl.a. fordele, ulemper og barrierer Ørstedskolen på Langeland en case Processen - Hvem var involveret og hvad var deres rolle? Hvordan var tidsplanen? Fra start til kontrakt gennemførelse af et OPP-udbud Kurt Bardeleben Advokat, Partner Kammeradvokaten 15. dag Miljø Bæredygtighed som begreb Setting the scene Klimaforandringer Hvad ved vi hvad tror vi Relation til byggeriet og byggesektoren Hvilken andel har byggeriet? Hvad er bæredygtigt byggeri? Certificeringer, energiklasser, miljømækninger, passivhuse etc. Tendenser internationalt Hvad skal designteamet kunne for at levere bæredyktigt byggeri? Hvordan opstilles målsætningerne? Hvad efterspørges i bæredygtigt byggeri? Bygherrens særlige rolle Trends internationalt Opstilling af målsætninger, krav og dokumentation Indeklima kontra energiforbrug behøver der at være en konflikt? Lav-energi kontra kollektiv forsyning med vedvarende energi Henrik Sørensen Udviklingsdirektør MBA Civilingeniør Energi Esbensen Rådg.Ing. A/S 9

10 16. dag Miljø Hvordan bygger man bæredygtigt Organisering af projektarbejdet Hvordan håndteres de tværfaglige problemstillinger? Særlige dokumentationsbehov og muligheder Hvordan samarbejder man om dette? Integreret Energi Design om samarbejdsform Hvad adskiller IED fra den traditionelle samarbejdsform? Samarbejdsøvelse med IED-fokus Særlige teknologiområder, som har betydning funktionsmæssigt og økonomisk Dagslys Brand Termisk indeklima Ventilation (naturlig / mekanisk) Køling Vedvarende Energiteknologier Casebeskrivelser (flettes også ind i det øvrige) Perspektivering Hvad kan vi forvente kommer i fokus i de kommende år? Hvordan vil DDB påvirke bestræbelserne på at byggebæredygtigt? Energiteknologier på vej Lovgivning og reguleringer på vej Megatrends i samfundsudviklingen som også vil påvirke byggeri. Henrik Sørensen Udviklingsdirektør MBA Civilingeniør Energi Esbensen Rådg.Ing. A/S 17.dag Projekteringen Facilities Management, Drift og vedligehold Præsentation af begrebet FM Definition Det nye i forhold til begrebet ejendomsforvaltning Den danske økonomi i FM - hvor stort er området? Hvad laver en FM organisation? Status for området og den nære udvikling FM og Det Digitale Byggeri Driftsforvaltning og arealforvaltning Vedligehold - definitioner og metoder Driftsplanen Energi og miljø Arealhåndtering Administrativ forvaltning Organisering af FM De vigtigste værktøjer (SLA og KPI) Servicepartnerskaber Benchmarking IT systemer til FM Undervejs i dagen vil der være en gruppeøvelsepå vedligehold, hvor der skal prøves kræfter med SLA (Service Level Agreement) og KPI (Key Performance Indicator) Ole Nielsen Ingeniør COWI A/S 10

11 18. dag Projekteringen Udførelsen 1. Hvad ved vi? 2. Rådgivningsydelser i udførelsesfasen Danske Ark/FRI s ydelsesbeskrivelse Byggeri og anlæg. Projektopfølgning Byggeledelse Fagtilsyn Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen 3. Love & bekendtgørelser Bygningsreglement 2008 Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder. Bekendtgørelse om arbejdets udførelse. 4. Vejledninger m.v. Arbejdstilsynet. Branchearbejdsmiljørådene. 5. Byggepladsens drift & indretning Det administrative grundlag: Byggesagsbeskrivelse Arbejdsbeskrivelse Plan for sikkerhed & sundhed Særlige risici Byggepladsplanen Beredskabsplanen 6. Byggeledelse i praksis Byggepladsens organisation: Organisationsdiagram Hvad laver byggelederen Hvad laver fagtilsynet Styring af byggepladsen & produktionen: Administration Møder: Bygherremøde Byggemøde Sikkerhedsmøde Entreprenørmøde Projektgennemgangsmøde Tid: Byggetidsplanen Arbejdsplanen Trimmet byggeri Økonomi: Byggeregnskab Mer- & mindreydelser KS: Tilsynsplaner Tilsynsnotat Tilsynsjournal Tekniske forespørgsler 1. gangs produktioner Referencearbejder Mogens Bruun Jepsen Arkitekt MAA / Byggeøkonom MDB 11

12 Aflevering & eftersyn: Afleveringsforretning 1 års eftersyn 5 års eftersyn 7. Opgaver Individuel opgave Gruppeopgave 19. dag Successiv kalkulation Risikoanalyse og vurdering af usikkerheder Successiv kalkulation teori Successiv kalkulation eksempel og opgave (regnes i Excel) Erfaringsdatabaser Kort gennemgang af V & S prisbøger Ken L. Bechmann Professor, Ph.D. Institut for Finansiering, CBS 20. dag Successiv kalkulation Gennemgang af hjemmeopgave i Successiv kalkulation Introduktion til Totaløkonomi Excel som hjælpeværktøj ved nutidsværdiberegninger Opgave i Totaløkonomi (regnes i Excel) Ken L. Bechmann Professor, Ph.D. Institut for Finansiering, CBS 21. dag Totaløkonomi Gennemgang af hjemmeopgave i Totaløkonomi Vurdering af usikkerheder og fastlæggelse af diskonteringsrenten Kalkuleopbygning Eksempler vedr. konkrete byggeopgaver Ken L. Bechmann Professor, Ph.D. Institut for Finansiering, CBS 22. dag Tids- og ressourceplanlægning samt styring af projekter Styring af projekter: Trimmet byggeri Fasemodellen og beslutningsprocessen Værdiledelse, kontraktledelse og procesledelse Ledelsesstil centralisering og decentralisering Organisation og samarbejde Tidsplanlægning: Klassisk planlægning - i ordnede systemer Trimmet Byggeri - i kaotiske systemer Ressourceplanlægning: Planlægning - oppefra og nedefra Annie Balle Ingeniør NIRAS A/S 12

13 23. dag Projekteringen Bygherrerådgivningen, Udbud, Licitation 1. Bygherrerådgivning Par (=Danske Arkitektvirksomheder)/FRI ydelsesesbeskrivelse Bygherrerådgivning, december Bygherrerådgiverens rolle. Bygherrerådgivning ved: Byggeri i fag-, stor- eller hovedentreprise. Byggeri i totalentreprise. Byggeri i partnering. Lejerrådgivning. Investorrådgivning. Andre ydelser. 2. Udbud & licitation Love, regler & retningslinier for udbud (kort repetition/er gennemgået på andre kursusdage): Nationale regler. CB s udbudsformen EU-regler. Tekst fra udbudsportalen Private bygherrer. Offentlige bygherrer. Prækvalifikation. Entreprise- & samarbejdsmodeller. Udbudsmaterialet. Udbudsmateriale ved: Samarbejds-/incitamentsaftale. Byggeprogram. Tildigt udbud. Hovedprojekt. Udbudsbrev. Prisindhentning: Overslag Regningsarbejde (Regler for Tilbud Licitation. Licitationshandlingen Tilbudsgennemgang Forhandlinger Indstilling Kontrahering Accept Mogens Bruun Jepsen Arkitekt MAA / Byggeøkonom MDB 24. dag Forsikringsforhold i byggeriet Rådgiverforsikring De seneste år er der stillet flere og flere nye krav til forsikringen af rådgivernes ansvar. Dertil kommer forekomsten af nye typer erstatningskrav. Hvordan kan disse krav forhandles, forsikres og indpasses i rådgiverkontrakterne? Ansvar ifølge ABR89 Nye forældelsesregler og forbrugerbeskyttelse Paul Jeppesen Cand. Scient. Pol. DANSKE ARK 13

14 Forsikringskrav til arkitekter og ingeniører Hvad forsikringerne dækker Løbende forsikringer Projektforsikringer Valg af forsikring til de enkelte opgaver Rådgivningsaftalerne og rådgiveradfærd Eksempler til utraditionelle krav til rådgiverkontrakten Eksempler på utraditionelle erstatningskrav Partnering og forsikring Byggeskadeforsikring hvad gør rådgiveren? Opgave 25. dag Projekteringen Vurdering af tilbud, Bygherrens økonomiske vilkår Byggeriets aktuelle vilkår Gennemgang og vurdering af tilbud Værdianalyser Offentlig-Private samarbejdsmodeller Finansieringsmodeller Store projekter Projektledelse set med økonomens øjne Procesmodeller Risikovurdering og fordeling Opgaver, diskussion og aktuelle spørgsmål Klaus Ahm, cand.polit, partner Infrastructure Advisory Services Ernest & Young 26. dag Afsluttende prøve Kursusledelsen 27. dag Evaluering og afslutning Bestyrelsen Kursusledelsen Efter kl : afslutning med middag i byen. 14

Byggeøkonomuddannelsen København 2011 2012

Byggeøkonomuddannelsen København 2011 2012 Byggeøkonomuddannelsen København 2011 2012 Program 25. august 2011 30. marts 2012 Arkitekternes Hus Strandgade 27 A 1401 København Kurset udbydes af Danske Byggeøkonomer i samarbejde med Akademisk Arkitektforening

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen København 2014 2015

Byggeøkonomuddannelsen København 2014 2015 Byggeøkonomuddannelsen København 2014 2015 Program 21. august 2014 10. april 2015 Arkitekternes Hus Strandgade 27 A 1401 København Uddannelsen udbydes af Danske Byggeøkonomer i samarbejde med Akademisk

Læs mere

Byggeri og Planlægning 2012

Byggeri og Planlægning 2012 Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for rådgivning i forbindelse

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed December 2003 Bygherrevejledning 2003 - Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning

Læs mere

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for beslutningstagere og deltagere i partneringprocessen med særligt henblik på den offentlige bygherre Inden bygherren træffer sit valg,

Læs mere

KURSUSPROGRAM 2010-2011

KURSUSPROGRAM 2010-2011 KURSUSPROGRAM 2010-2011 Juni 2010 Udgiver: Dansk Byggeri Postboks 2125 1015 København K Tlf.: 72 16 00 00 Fax: 72 16 00 10 Layout: MONTAGEbureauet ApS Foto: Hanne Gabel Christensen, Ricky John Molloy,

Læs mere

STYRINGSMANUAL for gennemførelse af universitetssygehuset i Køge

STYRINGSMANUAL for gennemførelse af universitetssygehuset i Køge STYRINGSMANUAL for gennemførelse af universitetssygehuset i Køge Dato: 26-04-2012 Sagsnummer 1-60-0279-11 Kvalitet & Udvikling KU Byg Alleén 15 4180 Sorø D:\Adlib Express Server\Files\MNJ_09052012093657611\fcs_2369799208.doc

Læs mere

STYRINGSMANUAL for Gennemførelse Af nyt Psykiatri byggeri i Slagelse (GAPS) Version 3

STYRINGSMANUAL for Gennemførelse Af nyt Psykiatri byggeri i Slagelse (GAPS) Version 3 STYRINGSMANUAL for Gennemførelse Af nyt Psykiatri byggeri i Slagelse (GAPS) Version 3 Dato: 24-08-2009 Revision 16-03-2010 Revision 21-02-2011 Sagsnummer 1-60-0219-09 1-60-0224-10 Kvalitet & Udvikling

Læs mere

Universitetssygehus Køge

Universitetssygehus Køge Universitetssygehus Køge Styringsmanual Version 2, revideret 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Formål... 4 Baggrunden for Styringsmanualen... 4 1. Projektbeskrivelse... 5 1.1. Vision... 5 1.2. Plangrundlag...

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

Byggestyringsregler 2011

Byggestyringsregler 2011 Byggestyringsregler 2011 Byggestyringsregler - 2011 2 1. Indholdsfortegnelse 2. Baggrund... 2 3. Formål... 2 4. Anvendelsesområde... 3 5. Kompetence og opgavefordeling... 3 6. Administrative regler og

Læs mere

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Titel: Undertitel: Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

VIND 3 FLASKER VIN> Kurser. 2. halvår 2009. og konferencer

VIND 3 FLASKER VIN> Kurser. 2. halvår 2009. og konferencer VIND 3 FLASKER VIN> 2. halvår 2009 Kurser og konferencer KONKURRENCE VIND 3 FLASKER VIN Deltag i vores konkurrence og vær med i lodtrækningen om 3 x 3 flasker god rødvin! Svar på nedenstående 3 spørgsmål

Læs mere

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015 ekstern projekt granskning vejledning for bygherrer marts 2015 byggeskadefonden 19 Byggeskadefonden anbefaler, at bygherrer i støttet boligbyggeri supplerer den interne projektgranskning med en ekstern

Læs mere

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ]

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ] AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1. Parterne Undertegnede [ Indsæt navn og adresse ] Vælg et element. i det følgende kaldet Bygherren, ved ansvarlig kontaktperson: [ * ] og medundertegnede

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 11. oktober 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitet i byggeriet...

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Titelblad Titel: Bygnings Informations Modellering

Læs mere

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 8. maj 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indledning Denne vejledning knytter sig til Bygningsstyrelsens

Læs mere

Regler for byggeri i Region Syddanmark

Regler for byggeri i Region Syddanmark Regler for byggeri i Region Syddanmark Bygherrepolitik Byggeregulativ Organisering af udvendig bygningsvedligeholdelse Organisering af intern energi- og miljøstyring Senest ajourført den 6. juli 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Styringsmanual for byggeprojektet Det nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup)

Styringsmanual for byggeprojektet Det nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup) Styringsmanual for byggeprojektet Det nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup) Udarbejdet 3. august 2011 Revideret 12. marts 2012 Udkast til revision 22. januar 2013 Godkendt i regionsrådet 27. februar 2013

Læs mere

GUIDE Når energioptimering skal lykkes

GUIDE Når energioptimering skal lykkes GUIDE Når energioptimering skal lykkes - procesledelse med fokus på energioptimering af bygninger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store

Læs mere

VIND REJSEGAVEKORT & BØGER. Kurser. 1. halvår 2010. og konferencer

VIND REJSEGAVEKORT & BØGER. Kurser. 1. halvår 2010. og konferencer VIND REJSEGAVEKORT & BØGER 1. halvår 2010 Kurser og konferencer VIND REJSEGAVEKORT & BØGER Deltag i vores konkurrence! Vær med i lodtrækningen om et gavekort til Apollorejser til en værdi af kr. 3.500*

Læs mere

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013 INDDRAGELSE AF UNDER ENTREPRENØRER september 2013 3 Inddragelse af underentreprenører Der er ofte de bedste intentioner om at få flere af de udførende parter i byggeriet med tidligt i byggeprocessen. Men

Læs mere

Optimering af byggeprocesser

Optimering af byggeprocesser Optimering af byggeprocesser Teknologisk Institut TAASTRUP 22.- 23. januar 2008 opfølgningskursus om entrepriseret den 24. januar 2008 Få indblik i de vægtigste tendenser for fremtidens byggeri Sådan arbejder

Læs mere

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning.

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning. AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING (Paradigme - totalrådgiverudbud) Mellem Ringkøbing Skjern Kommune og XXXX CVR nr. vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

KURSER. Nyt om tilbudsloven nu med annonceringspligt Praktisk udbudsret Tilgængelighed. Økonomi og nøgletal Totaløkonomi

KURSER. Nyt om tilbudsloven nu med annonceringspligt Praktisk udbudsret Tilgængelighed. Økonomi og nøgletal Totaløkonomi KURSER & KONFERENCER Februar 2009 Udpluk af aktuelle kurser og konferencer hos Byggecentrum 1 Uddannelser Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer Bygherrekompetencer Projekterings og byggeprocessen bips

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS EJENDOMME KØBENHAVNS EJENDOMMES VEJLEDNING TIL TOTALØKONOMI I UDBUD

KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS EJENDOMME KØBENHAVNS EJENDOMMES VEJLEDNING TIL TOTALØKONOMI I UDBUD KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS EJENDOMME KØBENHAVNS EJENDOMMES VEJLEDNING TIL TOTALØKONOMI I UDBUD Københavns Ejendomme, december 2012 Udgave 1. udgave, december 2012 Københavns Ejendomme Københavns Ejendomme

Læs mere