Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 12/13 Institution International Business College, Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Virksomhedsøkonomi niveau A Jørgen Ørsøe Juul Fs3hhc12 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Styring af virksomheden i en kompleks verden Økonomisk styring og strategisk planlægning Tilblivelse af virksomhedens årsregnskab Bæredygtighed og CSR Analyse af virksomheders regnskaber Logistik, logistisk effektivitet og produktionsstyring Aktivitetsoptimering Kapacitetsstyring Investering Budgettering og budgetkontrol Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Side 1 af 11

2 Titel 1 Styring af virksomheden i en kompleks verden Kap.: 1-5 Virksomhedstyper og ejerformer Virksomheden og dens omverden Virksomhedens interessenter Virksomheden i en markedsøkonomi Forretningsgrundlag Eleverne skal have kendskab til etablering af virksomheder og kunne analysere forhold, som har indflydelse på virksomheden. Eleverne skal have kendskab til de væsentligste punkter i en virksomheds forretningsplan. Klasseundervisning/ projektarbejdsform/ skriftligt arbejde/små cases Side 2 af 11

3 Titel 2 Økonomisk styring og strategisk planlægning Kap.: 6-10 Virksomhedens mål og strategier Konkurrencestrategi med udgangspunkt i Porters generiske strategier Virksomhedens interessenter Styringsniveauer Styringsområder Økonomiske mål Virksomhedens værdikæde SWOT-analyse som grundlag for ideformulering Eleverne skal have kendskab til formålet med en virksomheds økonomiske styring. Eleverne skal kunne redegøre for virksomhedens økonomiske styring i en markedsmæssig sammenhæng, herunder diskutere de virksomhedsstrategiske muligheder. Klasseundervisning/ projektarbejdsform/ skriftligt arbejde/små cases Side 3 af 11

4 Titel 3 Tilblivelse af virksomhedens årsregnskab Kap.: Appendiks A+B Resultatopgørelsen i kontoform og beretningsform Balancen i kontoform Bogføring Registrering af simple bilag Regnskabsafslutning Årsrapportens for et selskab Grundlæggende krav til en årsrapport Eleverne skal kunne læse og opstille regnskaber for simple og for relativt komplekse virksomheder. Elever skal kunne gennemføre simple posteringer Eleverne skal have kendskab til og kunne anvende de grundlæggende krav til en årsrapport Klassen har gennemført et særligt forløb om bogføring Eleverne har som afslutning på de tre første områder arbejdet med en case i det erhvervsøkonomiske område Klasseundervisning/ projektarbejdsform/ skriftligt arbejde Side 4 af 11

5 Titel 4 Bæredygtighed og CSR Kap.: Den tredobbelte bundlinie Shareholder og stakeholder value CSR Miljørapportering Diverse relevante artikler Eleverne skal have kendskab til og kunne analysere virksomhederssupplerende rapporter. De skal kunne vurdere formålet med disse rapporter. Der er i undervisningen lagt vægt på den tredobbelte bundlinie og på share/stakeholder synsvinklen. Eleverne har kendskab til en række teoretiske tilgange til begrebet CSR, ligesom de også har arbejdet med CSR begrebet med udgangspunkt i relevante artikler. Eleverne skal kunne identificere, analysere og vurdere virksomheders CSR aktiviteter Klasseundervisning/ projektarbejdsform/ skriftligt arbejde/små cases Eleverne har lavet et mindre selvstændigt projekt om en selvvalgt virksomheds brug af supplerende rapporter(csr) Side 5 af 11

6 Titel 5 Analyse af virksomheders regnskaber Kap.: 15 Analyse af rentabilitet, indtjeningsevne og kapitaltilpasning. Diverse virksomheders årsrapporter Eleverne skal kunne opstille, læse og forstå virksomheders eksterne regnskab. Herudover skal de kunne analysere og vurdere en årsrapport med inddragelse af anden information af betydning for vurdering af virksomheden. Eleverne skal kunne anvende virksomheders nøgletal historisk såvel som fremadrettet. Eleverne har arbejdet selvstændigt med en regnskabsanalyse af virksomheden Energinet.dk Klasseundervisning/ projektarbejdsform/ skriftligt arbejde/små cases Eleverne har arbejdet selvstændigt med analyse af selvvalgte virksomheders årsregnskaber Side 6 af 11

7 Titel 6 Logistik, logistisk effektivitet og produktionsstyring Kap.: Det logistiske system Logistisk effektivitet Indkøbsstyring Lagerstyring Produktionsstyring Distributionsstyring Eleverne skal kunne analysere og vurdere udvikling af virksomhedens logistiske effektivitet med udgangspunkt i : - leveringsservice - logistikomkostninger Elever skal kunne redegøre for forskellige modeller til styring af logistikaktiviteter i virksomheder. Det er væsentligt at eleverne kan anvende forskellige modeller til optimering af den logistiske proces, her er lagt særlig vægt på lager- og produktionsstyring Klasseundervisning/ skriftligt arbejde/små cases Side 7 af 11

8 Titel 7 Aktivitetsoptimering Kap.: Virksomhedens omkostninger Kalkulationer Prisfastsættelse Nulpunktsberegninger Elever skal kunne redegøre for forskellige omkostningers karakter, herunder også offeromkostninger. Eleverne skal kunne udarbejde beslutningsgrundlag for prisfastsættelse og redegøre for valg af pris på ét marked med og uden kapacitetsbegrænsninger. Eleverne skal ligeledes kunne udarbejde og anvende nulpunktsberegninger. Klasseundervisning/ opgaveløsning/ skriftligt arbejde/små cases Side 8 af 11

9 Titel 8 Kapacitetsstyring Kap.: 29 Kapacitetsstyring med ledig kapacitet Kapacitetsstyring med knap kapacitet Muligheder for udvidelse af kapacitet Eleverne skal kunne udarbejde økonomiske beslutningsgrundlag med henblik på effektivisering af en virksomheds ressourceudnyttelse. Eleverne skal kunne anvende relevante it-værktøjer og systemer i arbejdet med virksomhedens problemstillinger. Herunder særligt: - Udnyttelse af knap kapacitet - Analyse og vuredering af muligheder for kapacitetsudvidelse Klasseundervisning/opgaveløsning/ skriftligt arbejde/små cases Side 9 af 11

10 Titel 9 Investering Kap.: 30 En investerings betalingsstrøm Investeringsmetoder Investeringskalkuler Eleverne har arbejdet med forskellige investeringsmetoder Eleverne skal kunne udarbejde investeringsplaner for en virksomhed. Eleverne skal kunne beregne og vurdere investeringers følsomhed og kritiske værdier Eleverne skal kunne anvende relevante it-værktøjer og systemer i arbejdet med virksomhedsøkonomiske problemstillinger. Klasseundervisning/ opgaveløsning/ skriftligt arbejde/små cases Side 10 af 11

11 Titel 10 Budgettering og budgetkontrol Kap.: Budgetproceduren Hoved- og delbudgetter Eleverne skal have kendskab til den overordnede sammenhæng mellem delbudgetter og hovedbudgetter. Eleverne skal kunne udarbejde aktivitetsplaner og budgetter for en virksomhed. - Resultatbudget - Likviditetsbudget - Budgetteret balance Eleverne skal kunne analysere og vurdere plan- og budgetafvigelser set i forhold til udviklingen i og omkring virksomheden. - Resultatkontrol - Likviditetskontrol - Dækningsbidragskontrol Eleverne skal kunne anvende relevante it-værktøjer og systemer i arbejdet Klasseundervisning/ projektarbejdsform/ skriftligt arbejde/små cases Side 11 af 11

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Tradium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Virksomhedsøkonomi B Annie Kudsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014/2015 Institution International Business College, Fredericia - Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold August 2012 Juni 2015 Svendborg Erhvervsskole HHX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni, 2012 Zealand

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni - 2011 Institution Handelsgymnasiet i Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb i virksomhedsøkonomi

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb i virksomhedsøkonomi Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin, hvor undervisning afsluttes: maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Campus Vejle HHX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2006 Institution Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx

Læs mere

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013, skoleår 2012/13 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Zealand Business College, Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2015 Institution International Business College, Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2011 Institution Handelsskolen Sjælland Syd, Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Tradium, Hobro afdeling, Kirketoften 7, 9500 Hobro tlf. 98 52 14 55 Uddannelse Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 maj 2010 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Campus Vejle HHX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Oversigt over planlagte/gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over planlagte/gennemførte undervisningsforløb Undervisningsplan/beskrivelse Termin Januar 2006 juni 2008 Institution Selandia-CEU Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Virksomhedsøkonomi niveau A Mads Vester Hegelund 1. d Oversigt over planlagte/gennemførte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2011 Frederikshavn

Læs mere

Titel 1 Introduktion til Erhvervsøkonomi og Virksomheden: etablering og omgivelser.

Titel 1 Introduktion til Erhvervsøkonomi og Virksomheden: etablering og omgivelser. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Vest Esbjerg afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF - valgfag

Læs mere

Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B

Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B Om de almene pædagogiske principper i undervisningen. Første del af undervisningsvejledningen omhandler de overordnede og almene pædagogiske principper,

Læs mere

Handelsgymnasiet Silkeborg Business College

Handelsgymnasiet Silkeborg Business College Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Erhvervsøkonomi C Mads

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar Maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Erhvervscase

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Juni 2012 Institution ZBC Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Finansiering niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni, 2010 Institution Uddannelsescenter Holstebro Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Finansiering C Ninna Nørtoft (nin) Finansb10 Oversigt over gennemførte

Læs mere

Vejledning til grundfaget erhvervsøkonomi fagbilag 5

Vejledning til grundfaget erhvervsøkonomi fagbilag 5 Vejledning til grundfaget erhvervsøkonomi fagbilag 5 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning 1 2. Fagets formål og relevans for EUD 2 3. Undervisningens

Læs mere

Business Economics - Higher Commercial level B 1. udgave, 2006

Business Economics - Higher Commercial level B 1. udgave, 2006 Virksomhedsøkonomi Business Economics - Higher Commercial level B 1. udgave, 2006 ISBN 13 9788761613790 Forfatter(e) Jørgen Waarst, Marianne Poulsen, Gitte Størup Engelsk oversættelse af Virksomhedsøkonomi

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Marketing og innovation Studieplan Har du interesse for innovative processer og iværksætteri, er Marketing og innovation sikkert studieretningen for dig. Her sætter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin sommer 15 Institution VUC-vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Erhvervsøkonomi C Kofi Mensah

Læs mere

- virkelighedsnære undervisningsforløb

- virkelighedsnære undervisningsforløb Projekt: Erhvervslivskontakt - virkelighedsnære undervisningsforløb Niels Brock IBC-Kolding Tietgenskolen Aalborg Handelsskole Dansk Erhverv, HK Handel og HK Privat har ydet støtte til projektets gennemførelse

Læs mere

2012-2014. Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2012-2014. Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2012-2014 Academy Profession Degree Programme in financial management, accounting, auditing

Læs mere