ÅRSRAPPORT. Et værdiskabende år. Lind

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT. Et værdiskabende år. Lind"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT Et værdiskabende år 213 Lind

2 Indholdsfortegnelse 3 En del af en stærk familie i tal 6 Bestyrelsesformanden 8 Ledelsesberetning 1 Godt købmandsskab 12 En dynamisk IT-platform 14 Effektiv risikostyring 16 Værdiskabende medarbejdere 18 Dynamic Challenger Regnskab

3 En del af en stærk familie Lind Capital er en uafhængig handelsvirksomhed, der Virksomheden opnåede i 213 et resultat efter skat på handler for egen kapital og risiko. Virksomheden, der TDKK, som vi forventer at forbedre yderligere i blev etableret i 27, er placeret i Aarhus og bestod i af 29 medarbejdere. Lind Capitals forretningsstrategi er markedsneutral - vi skaber et positivt afkast ved at udnytte likviditets- og risikomæssige ubalancer i udvalgte værdipapirer. Lind Capital er en del af Lind Invest-koncernen, der i 214 etablerer et uafhængigt fondsmæglerselskab. Selskabet vil trække på Lind Capitals medarbejderkompetencer, værdier og infrastruktur. 3

4 213 i tal Nøgletal RESULTAT FØR SKAT (DKK ) : -9.9 TRADINGRESULTAT (DKK ) 213 i tal : EGENKAPITAL (DKK ) : (DKK ) HANDELSAKTIVITET : Medarbejdertal ANTAL MEDARBEJDERE (GNS.) : 26 ALDER (GNS.) 213 i tal : 3 ANCIENNITET I ÅR (GNS.) 2,3 212: 1,8 4

5

6 Lind Capitals bestyrelsesformand, Henrik Lind Bestyrelsesformanden De finansielle markeder er under konstant forandring, stærkt foranlediget af teknologien som driver - også i årene fremover. Som markedsaktør i dag har man adgang til alt data, som gør værdiskabelse til et spørgsmål om, hvordan data håndteres. Det kræver dels dyb viden om markederne, dels hurtig omstillingsevne samt godt indblik i teknologiske drivere. Disse forudsætninger skaber gode muligheder for Lind Capital, der netop udmærker sig på at være en videnstung organisation, og som, grundet sin uafhængighed, samtidig har en meget dynamisk struktur. således vi er endnu mere rustet til at håndtere markedets og teknologiens udvikling. Ny samarbejdspartner i samme koncern Lind Capitals styrke er samtidig en af bevæggrundene for, at virksomhedens holdingselskab, Lind Invest, har valgt at etablere et kommercielt selskab med kunder inden for værdipapirhandel, under navnet Lind Capital Fondsmæglerselskab. Selskabet vil netop komme til at bygge på Lind Capitals medarbejderkompetencer samt dynamiske infrastruktur, og vil dermed kunne give Mere dynamisk - bedre rustet adgang til konkurrencemæssig ordreudførelse og effektiv afvikling for dets kunder. Med årets fornuftige resultat, ser vi, hvorledes dét, at virksomheden har opbygget en vidensdygtig organisation samt insourcet systemer, har gjort Lind Capital i stand til at omstille sig mere effektivt til muligheder i markedet. Lind Capital vil fremadrettet fokusere på at gøre sin interne platform endnu mere dynamisk, Henrik Østenkjær Lind Bestyrelsesformand 6

7 Lind Capital har i 213 været i stand til at omstille sig mere effektivt til markedet på baggrund af en mere vidensdygtig organisation samt insourcing af systemer. Henrik Lind, bestyrelsesformand

8 Markant forbedret resultat i 213 Vi kan på mange måder se tilbage på det mest skelsættende år siden vores opstart i 27. Vi vendte underskuddet for 212 efter skat på TDKK til et overskud i 213 på TDKK og anser på den baggrund årets resultat for tilfredsstillende. Samtidig leverede vi et tradingresultat på TDKK 37.41, hvilket er mere end en fordobling i forhold til 212 og det største i selskabets historie. Vi er stolte af at have lykkedes med at levere yderligere på selskabets platform med værdiskabende medarbejdere, en konkurrencedygtig IT-infrastruktur samt yderligere forankring af en samlet organisation, hvor der skabes synergi på tværs af forretningsled. På baggrund af disse initiativer forventer vi at blive bedre til det, vi allerede er gode til og derigennem at kunne udvide forretningsgrundlaget med bedre eksekveringer og risikostyring, optimering af handelsstrategier og et større forretningsunivers. nævnte resultater på baggrund af stort set samme antal ressour- cer som i 212, i forhold til medarbejderantal og systeminfrastruktur. I samme forbindelse er vores vision, mission og værdisæt blevet simplificeret og konkretiseret, så det i højere grad kommunikeres, hvad vores identitet er, og hvordan vi arbejder i Årets resultat på TDKK indfriede vores forventninger om et markant forbedret og positivt resultat. Resultatet blev først og fremmest skabt på baggrund af, at vi kunne kapitalisere på den selskabet. Fundamentet for Lind Capital for såvel medarbejdere som samarbejdspartnerne vil fremadrettet være bygget på følgende tre værdier; Winning, Co-operation og Open-minded. forbedrede forretningsplatform, som vi opbyggede i 212, i form af nye medarbejdere, udvikling af en dynamisk systeminfrastruktur og ny clearings- og finansieringspartner. Lind Capital er kommet stærkt igennem udfordringerne fra 212 og formåede i 213 at udnytte de mange vækstinitiativer, der blev sat i gang i 212. Med et stærkt udgangspunkt og en ny strategi, Vi gik fra 26 medarbejdere til 29 medarbejdere i 213 og forventer at fortsætte tendensen ind i det kommende år med nye står selskabet stærkere end nogensinde før og forventer i 214 en yderligere forbedring i forhold til 213. ansættelser til fortsat styrkelse af vores vidensorganisation. Dynamic Challenger 215 Vi benyttede den sidste del af året til at udarbejde en ny strategi frem til og med 215, Dynamic Challenger. Hovedpunkterne Vi ser afslutningsvis ligeledes frem til at følge udviklingen af vores søsterselskab, Lind Capital Fondsmæglerselskab, der vil bygge på medarbejderkompetencer, værdier og infrasstruktur fra Lind Capital. i strategien er først og fremmest at udbygge og kapitalisere Martin Fisker Markussen co-ceo Allan Rank Jensen co-ceo 8

9 213: Det mest skelsættende år siden Lind Capitals opstart i 27. Direktionen i Lind Capital

10 Godt købmandsskab Lind Capitals forretningsstrategi er at skabe et positivt afkast på likviditets- og risikomæssige ubalancer i udvalgte værdipapirer på tværs af geografiske markeder. Som markedsneutral aktør har vi ingen holdning til markedets udvikling og har udelukkende fokus på at finde den gode handel. Vi har i 213 haft fokus på at kapitalisere på vores eksisterende porteføjle frem for at udvide vores handelsunivers. Markedsneutralt fokus Vores købmandsskab tager udgangspunkt i stort know-how hos vores tradere, gennemtestede handelsmodeller, tilpassede IT-løsninger samt effektiv risikostyring. Specifikt handler vi for egen kapital og risiko, hvor vi agerer som aktiv pris- og likviditetsstiller på danske investeringsbeviser samt optræder som aktør på flere internationale børser, primært New York Stock Exchange og London Stock Exchange. Sidstnævnte foretages på baggrund af statistiske modeller. Fælles for vores strategier er det markedsneutrale fokus - vi tager positioner i markeder på baggrund af nøje identificerede likviditets- og risikomæssige ubalancer, hvorefter vi forsøger at hedge markedsrisikoen væk. Bedre resultat på samme handelsomsætning og markedsvilkår Vi har i 213 leveret et markant forbedret resultat på baggrund af stort set samme handelsaktivitet i 212 under stort set uændrede markedsvilkår. Dette skyldes, at vi i endnu højere grad er blevet bevidste om vores berettigelse i markedet og derfor har kunnet presse en større marginal ud af vores samlede trading, ligesom etableringen af en dynamisk platform ligger til grund herfor. Vores samlede risikostyring er af afgørende karakter, og det gode købmandsskab består derfor også af en veldiversificeret og -balanceret portefølje. Vores trading teams er i 213 blevet slået sammen til en fælles tradingenhed for at udnytte alle disse synergier. Handelsaktivitet DKK Tradingresultat DKK 1

11 Fælles for vores strategier er, at vi tager positioner i markeder på baggrund af nøje identificerede likviditets- og risikomæssige ubalancer. Henrik Tveteraas, Head of Trading

12 En dynamisk IT-platform Lind Capitals handelsaktiviteter er stærkt teknologisk forudsættende. Vi har i 213 skabt grundlaget for en dynamisk IT-platform, der i højere grad kan understøtte forretningen i at omstille sig hurtigt og effektivt. Dette indebærer innovative softwareløsninger, indsigtsfulde analyser samt stabile systemer. Aktivt supportled til forretningen Samlingen af IT og analyse til én enhed muliggør, at vores platform i højere grad agerer som et aktivt supportled, der understøtter hele forretningsprocessen fra idéudvikling til handelsafslutning. Analyse som teknisk disciplin Vores analyseafdeling optimerer løbende vores eksisterende handelsstrategier samt udvikler nye værdiskabende strategier. Vi valgte i 213 at samle vores software- og systemafdeling med analyseorganet i vores virksomhed. Analysen kommer i fællesenhed med vores IT endnu tættere på de store mængder data, der bliver lagret hver dag, som optimerer analysegrundlaget for at Selvudviklede systemer & softwareløsninger I 213 så vi det første udbytte af foregående års store investering i insourcing af systemer. Vi handler i dag via egen handelsplatform samt porteføljestyringssystem, der gør det muligt at omstille vores IT- og analyseapparat relativt hurtigt til at udnytte nye muligheder i markedet. omsætte data til ny værdiskabende viden for vores forretning. Håndtering af store mængder data på kort tid Markederne bestemmer suverænt i hvilket tempo, vores systemer skal kunne håndtere data. Nedenstående graf viser antallet af markedsopdateringer vi håndterer pr. sekund på en travl dag. 12

13 Med insourcing af handelsplatform og porteføljestyringssystem, kan vi i dag langt mere effektivt omstille os til nye muligheder i markedet. Thomas Vestergaard, Head of IT & Analysis

14 Effektiv risikostyring Som en naturlig følge af vores dynamiske handelsaktiviteter er vi udsat for forskellige typer af risici. Vi identificerer, vurderer og måler løbende på de risici, der påvirker virksomheden og vores handel. For at sikre optimal overvågning og reduktion af vores risici, har vi interne kontroller, som løbende tilpasses. Vi har i forlængelse heraf stort fokus på at holde os opdaterede på relevant regulering og lovgivning samt på at tilsikre rettidig clearing og settlement af vores handelsflow. Interne kontroller Vores interne kontroller skal afdække risici inden for følgende tre overordnede risikoområder: markedsrisici, finansielle risici og Finansielle risici er risici forbundet med kredit, renter og likviditet. For at håndtere nævnte risici, har vi udarbejdet modeller og procedurer, som dagligt vurderer eksempelvis renter på lånte papirer og tager stilling til, om vores likviditet er mest hensigtsmæssigt placeret. Operationelle risici betegner risici som følge af uhensigtsmæssige eller mangelfulde procedurer, menneskelige fejl, systemfejl eller eksterne begivenheder. Vi har stort fokus på at reducere risikoen for fejl og besvigelser. Dette opnås ved, at ledelsen har fokus herpå samt gennem selskabets interne kontroller. operationelle risici: Løbende opdatering på ekstern compliance Markedsrisici kendetegner ændringer på de finansielle markeder, der kan påvirke værdien af vores portefølje af værdipapirer. Dette kan være ændringer i rentesatser, valutakurser, aktiekurser og lignende. Som følge af vores markedsneutrale strategi har vi stort fokus på ikke at være udsat for risici afledt af den generelle markedsudvikling. Vi arbejder med at nedbringe korrelerede risici samt påvirkning af markedsevents. Som følge af lav korrelation mellem vores strategier og fokus på ikke at have en høj eksponering over for én enkelt risiko, har vi en meget lav Value-at-Risk. Vi holder os løbende opdateret på relevant regulering og lovgivning, der påvirker virksomhedens forretning. Dette gør vi både for at tilsikre, at vi arbejder inden for gældende regler samt for at kunne tilpasse vores forretning til ændringer løbende. Store krav til clearing og settlement Clearing og settlement af vores handler foregår hos ekstern clearings- og finansieringspartner. Vi har indført effektive guidelines for at tilsikre at vores handler matches og settles inden for angivne tidsrammer. Alle vores handler er garanteret af vores clearings- og finansieringspartner. 14

15 Vi identificerer, vurderer og måler løbende på de risici, der påvirker virksomheden. Rikke Feldtstedt Madsen, Risk Manager

16 Værdiskabende medarbejdere Vores vigtigste aktiv er vores medarbejdere. Vi agerer i et miljø, der konstant forandrer sig, hvorfor det er afgørende for os at kunne tiltrække og fastholde nytænkende samt omstillingsparate medarbejdere. Med nye ansættelser voksede vores medarbejderantal i 213. En vidensdygtig og synergisk organisation I 213 integrerede vi vores supportafdelinger, der blev etableret i 212, sammen med resten af vores organisation. Således har vi i dag en forenet værdikæde med grobund for store synergieffekter. Værdi igennem vindergejst, samarbejde og åbenhed Alle medarbejdere i Lind Capital bidrager til vores værdiskabelse. Vi simplificerede i 213 vores værdier til Winning, Co-operation og Open-minded, der samlet udtrykker, hvem vi er, og måden hvorpå vi skaber optimal værdi for virksomheden, kolleger og Miljø der fordrer innovation og samarbejde Vores største force er vores videnstunge, unge og energiske miljø - der er stor lyst til at lære, finde på og blive bedre. Vi har en forventning om at ansætte nye kompetente medarbejdere i 214, der kan bidrage til den fortsatte styrkelse af vores vidensmiljø. samarbejdspartnere. Værdiskabende medarbejdere er for os, med andre ord, kompetente medarbejdere, der udviser vindergejst og åbenhed i samarbejde med hinanden. 16

17 Medarbejdere fordelt på forretningsområder P&C: People & Communication BD: Business Development Vi forventer at byde nye kompetente medarbejdere velkommen i folk der udstråler, at de ønsker at skabe værdi og gøre en forskel. Mia Schmidt Lauridsen, HR Manager

18 Dynamic Challenger 215 Med udgangen af 213 sluttede vores to-årige strategiperiode, hvorfor vi har lanceret en ny strategi Dynamic Challenger 215, Vision To make markets more efficient der har til formål at udvikle Lind Capitals position på de finansielle markeder. I forbindelse med den nye strategi har vi kon- kretiseret virksomhedens vision, mission og værdier samt fastsat vores strategiske fokusområder for de kommende to år. Mission As an independent trading company, we compete on selected financial markets through value-creating people, excellent business acumen, and a dynamic platform En dynamisk udfordrer Som uafhængig markedsaktør har Lind Capital forudsætningerne for fortsat at udfordre det evigt skiftende marked på dynamik og nytænkning. Vores vision To make markets more efficient tjener som en ledestjerne, der i det daglige minder os om, at vi hele tiden skal være opmærksomme på ineffektive markeder, hvor vi Værdier kan gøre en værdiskabende tilstedeværelse. Det er ved at udnytte de store mængder af data, der kun bliver større, at vi fortsat skaber skarp prisfastsættelse, risikostyring og eksekvering af likviditets- og risikomæssige ubalancer. Dette er til udbytte for virksomheden såvel som de finansielle markeder, som vi gør mere effektive ved at bringe likviditet i omløb. Vejen til at opretholde vores position skal sikres igennem godt købmandsskab, en dynamisk platform samt værdiskabende medarbejdere, der efterlever vores værdier Winning, Co-operation og Open-minded. Med andre ord er det vores People, Platform og Performance, vi skal styrke og udvikle initiativer inden for. People, Platform, Performance I 213 skabte vi et vækstgrundlag og kunne kapitalisere på dette, på tilfredsstillende vis. Vi vil i 214 fokusere på at styrke vores grundlag yderligere inden for vores tre strategiske fokusområder: People, Platform og Performance: 18

19 People: En forenet værdikæde er vores vigtigste succeskriterie. Vi skal optimere vores vidensdeling og samarbejde på tværs igennem yderligere forankring af vores værdier. I led med at effektivisere vores omstillingsevne på de finansielle markeder vil vi i den kommende strategiperiode arbejde videre med initiativer, der fordrer innovation og udvikling. Vi vil ligeledes øge det strategiske fokus på vores employer brand, der kommunikerer, hvem vi er som arbejdsplads. Det er altafgørende for vores forretning, at vi er i stand til at tiltrække de rigtige medarbejdere til vores videnstunge organisation. Medarbejdere der stræber højt, tager ansvar og tænker anderledes. forbedre og effektivisere vores risikostyring og -setup. Ud over at forbedre effektiviteten af vores nuværende handelsstrategier, skaber vi et markant forbedret vækstgrundlag, hvorved vi kan øge vores forretningsunivers yderligere. Med en i højere grad vidensstærk organisation og et teknologisk setup, der er tætttere på markedet, er vores forventning, at vi i den kommende strategiperiode vil opbygge, ikke bare en dynamisk, men også skalerbar platform, vi kan byggge nye vækstinitativer op omkring. Dette gælder både i forhold til udvidelse af vores forretningsunivers samt udviklingsmæssige tiltag i organisationen. Platform: Vi har store muligheder for at udbygge vores interne platform til at kapitalisere yderligere på eksisterende områder samt omfavne nye forretningsområder i strategiperioden. På IT-siden vil vi bygge videre på en data- og systemplatform, der i højere grad kan understøtte forretningen i at omstille sig hurtigt og effektivt. Ligeledes vil der være et strategisk fokus på at styrke vores interne compliance funktion med implementering af fleksible forretningsgange, der kan holde os opdateret på relevant regulering og lovgining, der påvirker forretningen. Strategiske fokusområder 215 Performance: Vi vil i strategiperioden have fokus på at øge effektiviteten på vores eksisterende markeder og strategier og herigennem forbedre vores performance. Ved at styrke det nuværende vækstgrundlag yderligere, har vi en forventning om, at vi kan få større marginaler og skabe flere handler ud af vores eksisterende forretning. Endvidere vil vi sætte et øget fokus på at Samarbejde med søsterselskab Vores kommende søsterselskab Lind Capital Fondsmæglerselskab, der etableres i foråret 214, vil bygge på Lind Capitals interne styrker. Fondsmæglerselskabets behov, på såvel medarbejderfronten som i det infrastrukturelle setup, vil derfor også være en prioritering i Lind Capitals kommende strategi. 19

20

21 REGNSKAB

22 Hoved- og nøgletal Hovedtal DKK Tradingresultat Bruttofortjeneste Resultat før finansielle poster Resultat af finansielle poster Resultat før skat Årets resultat Samlede aktiver Investeringer i materielle anlægsaktiver Egenkapital Nøgletal Egenkapitalforrentning 23% -21% 15% 38% 63% Afkastningsgrad 2,2% -1,8% 4,6% 13,% 19,4% Soliditetsgrad 8% 6% 21% 26% 26% Gennemsnitligt antal medarbejdere

23 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 213 for Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Lind Capital A/S. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 213 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 213. Aarhus, den 18. marts 214. Direktion Martin Fisker Markussen Allan Rank Jensen Bestyrelse Henrik Østenkjær Lind Formand Kasper Herrestrup Annette Vibeke Lotz Allan Viggo Tornøe Nørholm Morten Kamp Andersen 23

24 Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i Lind Capital A/S Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Lind Capital A/S for regnskabsåret 1. januar december 213, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overenstemmelse med internationale standarder om revison og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 213 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 213 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå overensstemmelse med årsregnskabet. revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, Aarhus, den 18. marts 214 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshand- linger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at Henrik Kragh statsautoriseret revisor 24

25 Resultatopgørelse 1. Januar December DKK Note Tradingresultat Andre eksterne omkostninger Bruttofortjeneste Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Forslag til resultatdisponering Foreslået udbytte for regnskabsåret 2. Overført resultat

26 Balance 31. december Aktiver DKK Note Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Andre tilgodehavender 2 3 Udskudt skatteaktiv 6 Selskabsskat Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

27 Balance 31. december Passiver DKK Note Selskabskapital Overført resultat Foreslået udbytte for regnskabsåret 2. Egenkapital Hensættelse til udskudt skat 26 Hensatte forpligtelser 26 Kreditinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttede virksomheder Anden gæld Dagsværdi af finansielle instrumenter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser 6 Nærtstående parter og ejerforhold 7 27

28 Noter til årsrapporten DKK Personaleomkostninger Lønninger Pensioner Andre omkostninger til social sikring Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere Finansielle omkostninger Renteomkostninger tilknyttede virksomheder Andre finansielle omkostninger Skat af årets resultat Årets aktuelle skat Årets udskudte skat

29 Noter til årsrapporten DKK Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 4 Materielle anlægsaktiver Kostpris 1. januar Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Kostpris 31. december Ned- og afskrivninger 1. januar Årets afskrivninger Tilbageførte afskrivninger Ned- og afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december

30 Noter til årsrapporten DKK Selskabskapital Overført resultat Foreslået udbytte I alt 5 Egenkapital Egenkapital 1. januar Årets resultat Egenkapital 31. december Selskabskapitalen består af 2. aktier á nominelt TDKK 1. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder. Selskabskapitalen har udviklet sig således: DKK Selskabskapital 1. januar Kapital forhøjelse Kapitalnedsættelse Selskabskapital 31. december

31 Noter til årsrapporten DKK Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser Leje- og leasingforpligtelser Inden for 1 år Mellem 1 og 5 år Efter 5 år Sikkerhedsstillelser Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for bankforbindelser: I bankgæld på TDKK og dagsværdi af finansielle instrumenter på TDKK , er der stillet sikkerhed i værdipapirer og likvide beholdninger til en samlet regnskabsmæssig værdi på Nærtstående parter og ejerforhold Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af selskabskapitalen: LF Shares ApS, Værkmestergade 3, 2., 8 Aarhus C. Lind Invest ApS, Værkmestergade 25, 14., 8 Aarhus C. 31

32 Regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsrapporten for Lind Capital A/S for 213 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Den anvendte regnskabsparksis er uændret i forhold til sidste år. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed Årsregnskabet for 213 er aflagt i TDKK. Generelt om indregning og måling valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter indregnes i resultatopgørelsen, medmindre det afledte finansielle instrument klassificeres som og opfylder kriterierne for regnskabsmæssig afdækning. Resultatopgørelse Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Tradingresultat Tradingresultat indeholder køb og salg af finansielle instrumenter, modtaget udbytte. betalt kompensation for udbytte ved short sale, renteomkostninger ved short sale samt gebyrer og kurtage Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for mv. Indregningen sker, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til lokaler, salg og distribution samt kontorhold mv. hver enkelt regnskabspost nedenfor. 32

33 Regnskabspraksis Personaleomkostninger Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger. Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør: Af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Biler 3-5 år. 3-5 år. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Skat af årets resultat Aktiver med en kostpris på under DKK 12.3 omkostningsføres i anskaffelsesåret. Nedskrivning af anlægsaktiver Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgåes årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Selskabet er sambeskattet med danske koncernforbundne selskaber. Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. Tilgodehavender Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab. Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Værdipapirer Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer og aktier, der måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af den senest noterede salgskurs. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 33

ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind

ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind ÅRSRAPPORT Stærkere end nogensinde 214 Lind +??????= Kort fortalt Indhold Lind Capital er et uafhængigt handelsselskab blev grundlagt i 27 4 5 Nøgletal 214 Medarbejdertal 214 handler ud fra en markedsneutral

Læs mere

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling 2013 IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013 Morten Krogh Dirigent mmj^ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT Tlf: 74 52 41 41 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab haderslev bdo.dk Jomfrustien 27, Box 391 www.bdo.dk DK-61 00 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT 2010 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater.

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater. Årsberetning 2013 Nøgletal Udbud af spil i Danmark og Grønland Spillehallen.dk ApS herefter SPH - erhvervede sin onlinekasino spil licens fra Spillemyndigheden den 15. december 2011 og påbegyndte udbud

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 212 A/S CVR: 11394914 1 Hoved & nøgletal 212 212 211 2.1 29 *) 28 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 956.835 849.368 86.6 891.218 713.16 Resultat af finansielle

Læs mere

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent.

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent. Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011 CVR-nr. 60 18 88 15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets ordinære generalforsamling den 11/4 2012 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33

Læs mere

Groupcare A/S. Årsrapport for 2010. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Dirigent

Groupcare A/S. Årsrapport for 2010. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Dirigent Groupcare A/S CVR-nr. 29 52 15 49 Årsrapport for 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Athos Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Nimbusparken

Læs mere

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Hedal Kruse Brohus A/S

Hedal Kruse Brohus A/S Årsrapport for 2013 Hedal Kruse Brohus A/S Englandsgade 24, 5000 Odense C CVR-nr. 26 67 62 31 12. regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 19. marts 2014 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K. CVR-nr. 28 98 58 27

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K. CVR-nr. 28 98 58 27 ReVisions Warbef$RFr Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K CVR-nr. 28 98 58 27 Arsrapport for tiden 7. september 2005-31. december 2006 Arsrapporten er fremlagt og godkendt p6 selskabets

Læs mere

Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861. Årsrapport 2013/14

Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861 Årsrapport

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013 CVR-nr. 26 65 46 53 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. januar 2014. Martin Skou Heidemann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Årsrapport 2014 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand (indtrådt den 5. januar 2015) Thomas Dyhrberg Nielsen, næstformand Steen Winther Poulsen Alice Lykke

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere