Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter"

Transkript

1 August 2012 Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter AF KONSULENT CLAUS AASTRUP SEIDELIN, Virksomheder, der henter udenlandske eksperter, opnår en årlig produktivitetsgevinst på godt kr. per medarbejder i forhold til at ansætte danske eksperter. Dette skyldes, at udenlandske eksperter bidrager med særlige kompetencer og giver virksomheder bedre adgang til udenlandske markeder. Mange udenlandske eksperter forlader dog Danmark igen efter få års ophold. Virksomheder, der benytter sig af udenlandske eksperter, er mere produktive. Ikke bare i forhold til virksomheder, der ikke anvender eksperter, men også i forhold til virksomheder, der har danske eksperter ansat. Udenlandske eksperter giver virksomheder et produktivitetsløft Gennemsnitlig produktivitet om året pr. fuldtidsansat Kr kr. < Anmærkning: I figuren ses den isolerede produktivitetsgevinst ved at anvende udenlandske eksperter, når der tages højde for andre faktorer der kan forklare produktivitetsforskelle mellem de to grupper af virksomheder. Kilde: DI-beregninger på baggrund af rapport fra forskningsinstituttet IZA, Virksomheder med danske eksperter men uden udenlandske eksperter Virksomheder med danske eksperter og udenlandske eksperter

2 Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter DI INDSIGT august 12 SIDE 2 Således har virksomheder, der henter eksperter udefra, en produktivitetsudvikling der er knap tre pct. højere over tre år i forhold til virksomheder med danske eksperter, viser beregninger fra DI. Det svarer gennemsnitligt til en produktivitetsgevinst på godt kr. om året per fuldtidsansat for de virksomheder, der benytter sig af udenlandske eksperter. Ved udenlandske eksperter forstås personer, der er kommet til Danmark via den såkaldte forskerskatteordning, som er en lempelig beskatning af højtkvalificerede udlændinge i en årrække efter deres ankomst til Danmark. Det er denne gruppe, der udgør det analytiske grundlag. Tilsvarende produktivitetsgevinster vil være gældende for højtkvalificerede udlændinge generelt, der ofte fremhæves som vigtige i forhold til at øge produktiviteten i virksomhederne og styrke konkurrenceevnen og væksten i Danmark. Flere forklaringer på produktivtetsvækst Der er flere mulige forklaringer på, at produktiviteten vokser i danske virksomheder, der anvender højtkvalificeret arbejdskraft fra udlandet. Én forklaring er, at højtkvalificerede udlændinge giver virksomheder adgang til nye videnområder. Det kan være viden i forhold til forskning, produktion, markedsføring, mv. Udlændinge giver ny viden og markedskendskab En anden forklaring er, at højtkvalificerede udlændinge kan have et særligt kendskab til udlandet et kendskab, der ikke nødvendigvis findes hos højtuddannede danskere. Dette kan være særlige kompetencer på udenlandske markeder, sprog, mv., der kan gavne virksomhedernes eksportmuligheder.

3 Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter DI INDSIGT august 12 SIDE 3 Sådan har vi gjort Ovenstående produktivitetsberegninger er baseret på en rapport offentliggjort af forskningsinstituttet IZA (Institute for the Study of Labor). Rapporten har titlen Do Foreign Experts Increase the Productivity of Domestic Firms? (Malchow-Møller, Munch og Skaksen, 2011). På baggrund af data for danske lønmodtagere og virksomheder i den private sektor for årene analyseres det i rapporten, hvilken betydning det har for produktiviteten i danske virksomheder målt ved løn pr. medarbejder at ansætte udenlandske eksperter i forhold til danske eksperter. Dette gøres ved at sammenligne produktivitetsudviklingen over tid for virksomheder, der anvender eksperter fra udlandet, med virksomheder der har danske men ikke udenlandske eksperter ansat. I beregningerne kontrolleres der for en række baggrundskarakteristika for de to grupper af virksomheder, heriblandt for brancher, virksomhedernes størrelser og andele af højtuddannede medarbejdere, mv. Udenlandske eksperter skæpper godt i statskassen Udover at højtkvalificeret arbejdskraft fra udlandet øger produktiviteten i danske virksomheder, vil en tiltrækning af udenlandske eksperter også skæppe godt i statskassen og være med til at bidrage til finansieringen af den offentlige sektor. Udenlandske eksperter giver betydelige skatteindtægter Gennemsnitlig årlig indkomstskattebetaling af udenlandske eksperter og danskere Kr < Anmærkning: Udenlandske eksperter er personer, der er kommet til Danmark via forskerskatteordningen. Kilde: DI-beregninger på baggrund af rapport fra CBS, november Udenlandske eksperter Højtuddannede danskere Alle danskere

4 Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter DI INDSIGT august 12 SIDE 4 En nyligt offentliggjort rapport af Copenhagen Business School foretaget for DI og Microsoft fastslår, at udenlandske eksperter der er kommet til Danmark via forskerskatteordningen betaler betydeligt mere i skat end en gennemsnitlig dansker svarende til ca kr. om året. Men de betaler også mere end en gennemsnitligt dansker med en lang videregående uddannelse, hvor den ekstra skattebetaling her årligt udgør ca kr. Og dette til trods for, at udlændinge på forskerskatteordningen har en lavere skatteprocent. Den højere skattebetaling skal tilmed ses i lyset af, at udlændinge har et væsentligt mindre træk på de offentlige ydelser end danskerne, såsom sundhedsvæsen, skoler, daginstitutioner, mv. Endelig vil en tiltrækning af flere udenlandske eksperter også have en positiv effekt på arbejdsudbuddet. Dette skyldes, at udenlandske eksperter hentes til Danmark til stillinger, der ikke kan besættes af danskere med de samme kvalifikationer. Herudover vil en tilgang af eksperter fra udlandet også være med til at fastholde arbejdspladser i Danmark. Udenlandske eksperter giver store skatteindtægter... og øger arbejdsudbuddet Udenlandske eksperter forlader Danmark igen På trods af at der store gevinster ved at tiltrække højtspecialiseret arbejdskraft fra udlandet, er det for mange virksomheder en stor udfordring at fastholde udenlandske eksperter, når de først er kommet til Danmark. En af de vigtigste årsager hertil er det høje danske skatteniveau ikke mindst set i forhold til andre lande, hvor de samme udlændinge kan få job. Når der ses på udrejsemønsteret for eksperter der er kommet til Danmark på den såkaldte forskerskatteordning i , fremgår det, at der er en del der rejser igen efter et og to år som regel ved kontraktudløb. Mere bemærkelsesværdigt er det imidlertid, at der efter præcis tre år ved ophør af forskerskatteordningen sker en meget stor stigning i antallet af eksperter der forlader Danmark. En stigning der ikke tilsvarende finder sted blandt andre højtuddannede udlændinge. Dette tyder kraftigt på, at den høje danske skat har en meget stor betydning for, hvorvidt udlændinge vælger at blive i Danmark eller ej. Udenlandske eksperter flygter fra skatten

5 Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter DI INDSIGT august 12 SIDE 5 Høj dansk skat får udenlandske eksperter til at forlade Danmark Genudvandring af udlændinge, Pct Mdr. < Udenlandske eksperter på forskerskatteordningen Øvrige højt uddannede udlændinge Anmærkning: Der tages udgangspunkt i udlændinge, der ankom til Danmark i Den røde linje markerer forskerskatteordningens varighedsbegrænsning på tre år. Kilde: DI-beregninger på baggrund af rapport fra CBS, november 2011.

6 > DI 1787 KØBENHAVN V TLF. : FAX : DI.DK SAMFUND, VIDEN OG HOLDNINGER Dansk erhvervsliv er en vigtig del af det danske samfund. Politikere, organisationer og befolkningen forventer, at virksomhederne bidrager til bæredygtig udvikling af Danmark som velfærdssamfund. Derfor prioriterer DI dialog med alle interesserede om rammerne for erhvervslivets bidrag til vækst og velstand. Vær med i debatten på opinion.di.dk

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde?

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Søkelys på Norden Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Den relativt store indvandring til Danmark gennem de sidste

Læs mere

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor

Læs mere

DANMARK SOM VIDENMAGNET

DANMARK SOM VIDENMAGNET DI ANALYSE DANMARK SOM VIDENMAGNET Sådan får Danmark tiltrukket flere forskningsinvesteringer > Forskning og udvikling (FoU) skaber vækst i virksomhederne og beskæftigelse i samfundet generelt og er en

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

fremtiden kalder Uddanner vi nok?

fremtiden kalder Uddanner vi nok? fremtiden kalder Uddanner vi nok? Indhold 3 Forord 5 Resume 9 Fremtidens arbejdsmarked flere ældre, færre unge 19 Manglen på højtuddannede koster dyrt 23 Den globale udfordring 30 Litteraturliste og kilder

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Udfordringer for det danske og europæiske arbejdsmarked

Udfordringer for det danske og europæiske arbejdsmarked Udfordringer for det danske og europæiske arbejdsmarked Af Niels Westergård-Nielsen, Center for Corporate Performance, Handelshøjskolen i Århus og IZA, Bonn. Dansk og europæisk arbejdsmarked står over

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Nyt kapitel Indledning

Læs mere

Mænd og kvinders arbejdstid

Mænd og kvinders arbejdstid Mænd og kvinders arbejdstid AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG ANALYSE- CHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL RESUME Øget arbejdsudbud øger velstanden og forbedre holdbarheden

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Danmarks Vækstråd DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR DANSKE FREMSTILLINGSERHVERV JUNI 2011 KOLOFON Forfattere: Kunde: Dato: Juni 2011 Kontakt: Martin H. Thelle, Svend Torp Jespersen,

Læs mere

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Udviklingen på arbejdsmarkedet sættes traditionelt i forhold til udviklingen i vækst målt ved egenproduktionen (BVT). Ny analyse fra AE viser imidlertid,

Læs mere

uddannelse og innovation analyserapport 4

uddannelse og innovation analyserapport 4 uddannelse og innovation analyserapport 4 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET September 212 IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Berit Toft Fihl Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA Forlag

Læs mere

Danske unges gældsadfærd

Danske unges gældsadfærd Danske unges gældsadfærd Indledning De unge gældssætter sig som aldrig før, men mange har svært ved at tilbagebetale deres gæld. Ifølge de seneste tal fra Experian står godt 55.000 unge mellem 18 og 30

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere