Velkommen til VORES NYE SYDBY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til VORES NYE SYDBY"

Transkript

1 Velkommen til VORES NYE SYDBY

2 2

3 Forord I år 2005 blev Fællesorganisationens Boligforening og Slagelse Boligselskab enige om, at den samlede bebyggelse på Ærøvej indeholdende 462 boliger og udearealer trængte til en gennemgribende modernisering. Boligerne er opført og ibrugtaget i perioden Grundlæggende er der tale om et nedslidt og monotomt boligområde, men med gode og funktionelle boliger. Dette ville vi i fællesskab gøre noget ved. Så i 2006 blev den første ansøgning fremsendt til Landsbyggefonden om økonomisk støtte. Vi fik et foreløbigt tilsagn og arbejdede videre ud fra Landsbyggefondens udmelding. Vi fornemmer i dag, at 3 års spændende forarbejde og ikke mindst samarbejde meget snart vil resultere i en endelig godkendelse af en fælles helhedsplan og fælles mål, nemlig at ejendomme og boliger moderniseres og forvandles til tidssvarende boliger med nye boligtyper og boligformer, som vi kalder for flexboliger, fordi de kan anvendes som både familieboliger og boliger til mennesker med særlige behov at skabe positiv trivsel gode naboskaber fællesskab og medejerskab i Sydbyen. Vi opfordrer beboerne til at få medindflydelse på VORES NYE SYDBY Niels Frederiksen Slagelse Boligselskab Jørgen Mejlgård Fællesorganisationens Boligforening 3

4 Helhedsplanen indeholder 3 overordnede elementer. Ejendomme, boliger, udearealer det kalder vi: Vores nye Sydby. Genopretning af byggeskader Moderniseringer af huse og boliger Tilgængelighed (adgangsforhold elevatorer m.m.) Indretning af nye boligtyper og integrerede nye bo-former (flexboliger) Miljøforanstaltninger. Udearealer grønne områder, beplantninger, stier, veje, adgangsforhold, belysning Huslejestøtteordning. Støtte til huslejen efter helhedsplanens gennemførelse. Landsbyggefonden yder et særligt støttebidrag til den beregnede husleje. Støtten nedtrappes og afvikles over 10 år. Beboerne og boligtrivsel (den boligsociale del) Det kalder vi: Beboertrivsel. Beboerrådgiver Rådgivning og vejledning i almene forhold Tættere SSP-samarbejde Tilbud om beboeraktiviteter Jobkonsulenter i boligområdet Beboeraktivitetshus 4

5 Alle 3 elementer indgår i Sydbyens helhedsplan. Ejendomme og boliger Vores nye Sydby. Der skal ske en gennemgribende modernisering af ejendomme og boliger. Betonfacader erstattes af glas og andre materialer. Der bygges karnapper i gavlboliger. Indgangspartier og adgangsforhold forbedres og i flere ejendomme opføres elevatorer. Opgange og boliger indrettes til særlige bofællesskaber. Der gennemføres omfattende miljøforanstaltninger. Grønne områder bliver omlagte. Beplantninger, stier og veje bliver stort set fornyet. Denne del af helhedsplanen arbejdes der fortsat på at færdiggøre. Landsbyggefondens endelige godkendelse forventes hen over sommeren Denne del af Vores nye Sydby forventes at koste sammenlagt omkring 400 mio. kr. Vi håber, at dette omfattende arbejde kan påbegyndes senest i år

6 Huslejestøtteordningen. Der er opnået støtte fra Landsbyggefonden til denne del af helhedsplanen. En del af de påtænkte moderniseringsarbejder m.m. skal finansieres af kreditforeningslån og medregnes ind i den beboerbetalte huslejeberegning. Dette sker, når de planlagte arbejder er tilendebragt om måske 5 6 år. Huslejestøtten vil typisk være fast de første 4 5 år og derefter aftrappes over min. 5 år. Helhedsplanens gennemførelse forventes derfor ikke at medføre større huslejestigninger. Beboertrivsel. Der er også opnået støtte fra Landsbyggefonden til denne del af helhedsplanen. I støtten indgår midler til at ansætte en beboerrådgiver og til at igangsætte beboeraktiviteter. Der er indrettet et kontor til beboerrådgiveren på Ærøvej 74, st.mf. 6

7 Beboerrådgiverfunktionen. at igangsætte beboeraktiviteter for alle grupper af beboere i Sydbyen at etablere kontaktnetværk beboerne imellem at engagere sig i beskæftigelsesaktiviteter råde og vejlede beboerne i spørgsmål om jobbeskæftigelse og arbejdssøgning at medvirke til sammen med afdelingsbestyrelserne at skabe traditioner i Vores nye Sydby at udsende nyhedsbreve at indtræde i mentorrollen, når beboerne søger råd og vejledning børn, unge og voksne at være omdrejningspunkt og bindeled for beboernes trivsel uanset alder, køn eller etnisk baggrund at søge bevilling og administrere penge til de enkelte projektaktiviteter at nedbryde skel og misforståelser og opbygge trivsel og fællesskaber. Beboerrådgiveren varetager ikke forhold i relation til boligorganisationernes daglige drift herunder udlejning eller økonomiske forhold. Beboerrådgiveren er allerførst og fremmest beboernes rådgiver i Vores nye Sydby. 7

8 Ideer og tilbud på forventede beboeraktiviteter. Netcafé for unge og andre. Forventes at være klar til brug inden sommerferien. Motion, bevægelse og sund kost. Bevægelse og velvære og gode råd om kost. Lektiecafé. Mange unge har brug hjælp til lektielæsning og vejledning om helt almindelige forhold. Samvær for voksne - på tværs. Hyggelige stunder, når du har tid og lyst for børn unge og voksne. Madkultur på tværs og fællesspisning. Hvorfor ikke aftale en aften, hvor vi præsenterer madkultur med efterfølgende smagsprøver. Sociale viceværter. Udvalgte viceværter vil være til rådighed i forskellige sammenhænge og bistå beboerne i daglige spørgsmål og gøremål. Klæder skaber folk. Forskellige klædedragter forskellige mennesker. Hvorfor ser klædedragten sådan ud og gemmer der sig en historie bag udformning og farver. 8

9 Jobcenter Slagelse. Jobcenter Slagelse forventes at åbne et lokalt kontor efter sommerferien i Vores nye Sydby. 2 jobkonsulenter giver råd og vejledning og hjælper dig med at søge beskæftigelse. Vi vil bygge et fælles beboeraktivitetshus i Vores nye Sydby. Beboerne vil få stor medindflydelse på udformning og indretning af det nye beboeraktivitetshus. Fremtidige aktiviteter er afhængige af beboernes lyst og interesse til at involvere sig og indgå i de daglige aktiviteter. 9

10 Nyt beboeraktivitetshus. Indtil et nyt beboeraktivitetshus er opført, vil vi anvende beboerlokalerne overfor Ærøvej som Vores nye Sydby s beboeraktivitetslokaler. Her vil blive afholdt forskellige former for beboeraktiviteter. Bagvedliggende depotrum vil blive udnyttet og indrettet med egen indgang. Her planlægges indrettet en internetcafé. Beboerlokalet er åbent for alle beboere, der vil være med i et fællesskab, når der inviteres til beboeraktiviteter. Et nyt beboeraktivitetshus skal danne rammen om fælles beboertrivsel og beboerrådgiverfunktionen. Huset påtænkes opført midt i bebyggelsen på Ærøvej og forventes sammen-bygget med SB s eksisterende maskinhus. Beboerne vil blive inviteret til at få stor indflydelse på beboeraktivitetshusets udformning, indretning og fremtidige anvendelse, og der vil blive lagt stor vægt på, at huset kan fungere som et FÆLLES RUM for alle, hvor beboerne blot kan mødes for hyggeligt samvær eller deltage i konkrete aktiviteter. 10

11 Huset har brug for frivillige ildsjæle blandt beboerne! Boligorganisationerne vil arbejde målrettet på at opnå tilladelse til at påbegynde byggeriet, når beboerne og boligorganisationerne i fællesskab er blevet enige om udformning og indretning af det fremtidige beboeraktivitetshus. Vi håber på, at det første spadestik kan tages efter sommerferien i 2010 byggetid ca. 1 år. Vores nye Sydby indeholder et ekstra element. Med i den samlede helhedsplan indgår en særlig sekretariatsfunktion. Denne funktion ledes af Anne Heidelbach. Formålet er bl.a. at styrke samarbejdet mellem boligorganisationerne og Slagelse Kommune at etablere en fælles platform for udvikling af en fælles almen boligpolitik i Slagelse at koordinere og sikre fælles indsatser i boligområderne og derigennem skabe bedre beboertrivsel at der sker erfaringsudvekslinger mellem de enkelte helhedsplaner i Slagelse. Områdesekretariatet er et fællessekretariat mellem Fællesorganisationens Boligforening, Slagelse Boligselskab og Slagelse Kommune. Det er sekretariatets overordnede opgave at varetage, koordinere og forankre aktiviteter til sikring af gode bomiljøer og beboertrivsel i vore boligområder. Sekretariatet ledes af Anne Heidelbach, der har kontor hos FOB på Slotsalléen

12 Beboerinvolvering og beboerinformation. Gennem hele processen skal der være beboerinvolvering og dermed medbestemmelse på den samlede udformning af Vores nye Sydby. Der vil med jævne mellemrum blive udsendt nyhedsbreve og afholdt fælles informationsmøder for beboerne. Beboerne får direkte medindflydelse og medbestemmelse gennem de 2 afdelingsbestyrelser, dels ved afholdelse af fællesmøder for afdelingsbestyrelserne, dels ved at afdelingsbestyrelserne vil blive repræsenteret i forskellige udvalg. Beboerne skal tage stilling til den endelige helhedsplan og vil i øvrigt blive indkaldt til orienterende fællesmøder. Der er nedsat en styregruppe bestående af repræsentanter for boligorganisationerne, Slagelse Kommune og beboerne. Styregruppen har det overordnede ansvar for helhedsplanens gennemførelse. 12

13 De 2 afdelingsbestyrelser har nedsat et samarbejdsudvalg. Samarbejdsudvalget vælger eller udpeger 2 beboere, der skal indgå i den overordnede styregruppe. Når helhedsplanen for alvor påbegyndes, vil der blive nedsat forskellige udvalg, som skal varetage interesseområder af vidt forskellig karakter. I disse forskellige udvalg vil der også være repræsentanter for beboerne. Helhedsplanen kan ikke gennemføres uden beboernes medbestemmelse og opbakning. 13

14 Notater 14

15 Notater 15

16 Helhedsplanens forslag til ny plan. Helhedsplanens forslag til nye gavle. Jannerup offset 16

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Lyngbyen Plads til forskel 1 Indhold Forord. 2. Resume... 3. Lyngbyen - og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3. Vision og overordnede

Læs mere

Tid nok til varige forandringer?

Tid nok til varige forandringer? Tid nok til varige forandringer? Udfordringer ved tidsafgrænsningen af boligsociale indsatser Tid nok til varige forandringer? Udfordringer ved tidsafgrænsningen af boligsociale indsatser Anne Stampe,

Læs mere

Vi vil hinanden er udarbejdet af Boligsocialt Netværk Halsnæs, foråret 2014.

Vi vil hinanden er udarbejdet af Boligsocialt Netværk Halsnæs, foråret 2014. Vi vil hinanden Vi vil hinanden er udarbejdet af Boligsocialt Netværk Halsnæs, foråret 2014. Tekst: Konteksten v/julie Mathiesen i samarbejde med projektleder Mette Lund. Grafisk design: BBentzen Design

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Det Gode Naboskab. Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16

Det Gode Naboskab. Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16 Det Gode Naboskab Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...1 1.1 Problemkomplekset på Indre Nørrebro...1 1.1.1 Børn og unge er overladt til sig selv og hinanden...1

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer

Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer Arbejd videre Den menneskelige faktor Tine Sønderby Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer Arbejd videre Den menneskelige

Læs mere

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013 HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport Juni 2013 Notat HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport 3. juni 2013 Udarbejdet af jmh, pfk Kontrolleret af pfk

Læs mere

Giv en mand en fisk og han har mad i dag. Lær ham at fiske og han har mad for livet.

Giv en mand en fisk og han har mad i dag. Lær ham at fiske og han har mad for livet. Klub 144 Udviklingsplan 2010 Giv en mand en fisk og han har mad i dag. Lær ham at fiske og han har mad for livet. Fritids og ungdomsklubben 144 Bagsværdvej 144 A 2800 Lyngby E-mail: Klub144@gladsaxe.dk

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE EVALUERINGSRAPPORT Jeg Jeg er kommet rigtig langt. Jeg havde ingenting for et år siden (deltager) Vi lærer at håndtere denne gruppe borgere på en helt anden måde (sagsbehandler) Jeg ser virkelig en lettelse

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Baggrund... 1 1.3. Proces... 1 1.4.

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Muligheder og barrierer for sundhedsfremme i et socialt udsat boligområde

Muligheder og barrierer for sundhedsfremme i et socialt udsat boligområde Muligheder og barrierer for sundhedsfremme i et socialt udsat boligområde Motion og Afslapning i Vand kun for Kvinder som case Fredericia Kommune Anita Ulrich Syddansk Universitet Forskningsenheden for

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

NR. 3 OKTOBER 2004. Byer i børnehøjde. Leg i byens mange rum. En seværdig legeplads. Ny bog om idrætslegepladser

NR. 3 OKTOBER 2004. Byer i børnehøjde. Leg i byens mange rum. En seværdig legeplads. Ny bog om idrætslegepladser NR. 3 OKTOBER 2004 Byer i børnehøjde Leg i byens mange rum En seværdig legeplads Ny bog om idrætslegepladser LEGEPLADSEN Udgives af Dansk Legeplads Selskab Nr. 3 oktober 2004 Tidsskriftet udkommer 4 gange

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

SBi 2010:01. Om at bo sammen i et multietnisk boligområde

SBi 2010:01. Om at bo sammen i et multietnisk boligområde SBi 2010:01 Om at bo sammen i et multietnisk boligområde Om at bo sammen i et multietnisk boligområde Knud Erik Hansen Annette Heron Hansen Hakan Kalkan Winnie Rasmussen SBi 2010:01 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere