RESSOURCE KONSULENTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESSOURCE KONSULENTER"

Transkript

1 RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet på en sund og hensigtsmæssig måde. Projektet er bygget op som en dynamisk proces omkring krop og psyke. Der vil være undervisning i, hvad sker der med os når vi rammes af stress, depression og angst. Hvad kan vi gøre for at få et bedre liv når vi er ramt at disse lidelser. Hvilken rolle spiller kost og motion når man er ramt af stress, depression og angst stress sygdomme og fysisk aktivitet, motion og undervisning. Målet er at kunne hjælpe den enkelte borger i sin nuværende situation, og dernæst skabe basis for en forebyggende proces for at undgå fremtidige episoder med stress, depression og angst. Den dynamiske proces mellem coaching og fysiske bedre velvære vil være med til at skabe øget livsglæde, livskvalitet og dermed en reducering af sygedage på arbejdsmarkedet fremadrettet. Vi vil med dette projekt give mulighed for at hjælpe de sygdomsramte borgere til en bedre og hurtigere vej tilbage på arbejdsmarkedet. Træning og fysioterapi Med udgangspunktet i fysisk aktivitet er hensigten at øge bevidstheden omkring motion, bevægelse og grounding. Det er vigtigt at sætte fokus på sundhedsfremme som værende en del af den helhed der er med til at vi fungerer i dagligdagen og kan tage ansvar for eget liv. Det er videnskabeligt bevist at motion og kost har en positiv indflydelse på mange af de processer der påvirker og styrer vores krop, humør samt socialt samspil med andre. Fysisk træning giver mere energi og flere ressourcer til at udfordre og leve livet på godt og ondt.

2 Derudover har træning en præventiv virkning overfor mange af de livstilssygdomme som præger vores samfund i dag. Depression, stress, overvægt, hjerte- og karsygdomme osv., er alle faktorer der er med til at forringe livskvalitet for det enkelte individ. Aktivitet frem for passivitet, er med til at fordre hurtigere tilbagevenden til en velfungerende tilværelse både privat samt som erhvervsaktiv på arbejdsmarkedet. Her er motion et effektivt middel til at hjælpe folk videre. Derfor kombineres fysisk aktivitet med generel perspektivering og indsigt i egen situation motion for alle, individuelt tilrettelagt med socialt udbytte Coaching Der arbejdes med coaching som en naturlig del af den dynamiske proces. Her udvikler den enkelte sine færdigheder i forhold til håndtering af forskellige problematikker så som bl.a. stress, depression og angst m.m. Coaching foregår i grupper, hvor samtalen tager udgangspunkt i en given problematik eller situation, hvor de enkelte ønsker rådgivning, vejleding og udvikling. Coaching består primært af spørgsmål, der har til hensigt at åbne for mere energigivende og udviklende tanker og retninger, hvor nye processer kan være med til at bevæge sig fra nutidssituationen til et fokus på hvilke mål og ønsker, man gerne vil opnå fremover. Denne form for gruppe-samtale kan være med til at hver enkelt får mulighed for at udvikle sig personligt og arbejdsmæssigt, således at disse to begreber er samstemmende og i balance med hinanden. Målet med coaching er endvidere at den enkelte indenfor overskuelig tid kan tilegne sig viden og redskaber til, at føle tilfredshed og øget bevidsthed omkring fremtidige personlige og arbejdsmæssige ønsker og behov. Under samtalen kan der være fokus på uhensigtsmæssige livsmønstre og arbejdet i grupperne kan tage udgangspunkt i at ændre disse mønstre som kan virke hæmmende for udviklingen. Bevidstheden om hvilke faktorer der er medvirkende årsag til udvikling, samt erkendelse af egen situation kan alene være grobund for vækst og fornyet energi. Forandringsprocessen er sat i gang og bevæger sig i den ønskede retning. Formålet er at den enkelte borger bliver i stand til at have fokus på eget ansvar og derigennem øget ressourcer i forhold til at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet. Vi arbejder med begreber som: Oplevelse Hvordan oplever den enkelte sig selv på arbejdspladsen, som syg og sammen med sin familie? Hvilke meninger og holdninger giver de enkelte borgere udtryk for i sammenhæng med arbejdsplads og sygdom.

3 Erkendelse Ved enhver begyndelse kan det handle om erkendelse af eget liv, ved erkendelsen igangsættes en forandringsproces som er en vigtig forudsætning for at kunne arbejde med sig selv. Bevidsthed Ved erkendelsen følger en øget bevidsthed om hvem man er og hvilke ønsker og behov man har, personligt som arbejdsmæssigt. Ved bevidsthedsarbejdet handler det om at se på livsmønstre og derved blive mere bevidst om sig selv, sine handlinger og reaktioner. Forståelse Ved øget bevidsthed kommer større forståelse for hvordan livet fungerer for den enkelte i samspil med omverdenen, familien og på arbejdsmarkedet. Handling Det bliver klart hvilke handlingsmuligheder de enkelte borgere har haft i fortiden og derved får den enkelte borger mulighed for at undersøge sin egen udvikling og nye handleredskaber i fremtiden. Resultatet af disse begreber bliver for borgeren at kunne imødegå krav på arbejdsmarkedet med nye redskaber og fokus på egne egenskaber. Projekts indhold Målgruppe Målgruppen er borgere der er sygemeldte pga stress, angst, depression ect. Borgere med kroniske psykiske diagnoser er ikke potentielle deltagere i projektet da disse oftest kræver anden og dyberegående behandling. Projektmedarbejdere Projektet af sammensat af et tværfagligt team bestående af en coach/terapeut, en fysioterapeut/arbejdsmiljøkonsulent, en socialrådgiver, en lægekonsulent og en psykologkonsulent. Screening Inden projektet startes op kommer hver borger til en screeningssamtale hos en psykologeller lægekonsulent. Dette for at sikre både overfor LBR og kommunen at borgeren er egnet til at deltage i forløbet. Det er jobcenteret der visitere de sygemeldte borgere til projektet. Der er plads til deltagere Program Projektet består af 8 moduler som hver har et hovedtema. Hvert modul består af 2 mødedag af 6 timer. Der vil fortrinsvis være coachsamtaler om formiddagen og efterfølgende fysisk aktivitet om eftermiddagen.

4 1. modul Introduktion til forløbet og repræsentation af forløbets undervisere/coaches og indføring i arbejdet omkring stress, angst og depression m m.. Introduktion til systemisk og narrativ tænkning. Introduktion til motion og træning. Motions indflydelse på kroppens fysiske og mentale tilstand. Sundhedsfremme i det store perspektiv. 2. modul Arbejde med processer omkring oplevelse. Samtaler i gruppen omkring sygdom og symptomer. Egne styresystemer. Sundhedsprofil 3. modul: Arbejde med erkendelse af nuværende situation. Der laves opgaver omkring det at nå erkendelse og der samtales i grupper omkring processen. Hvordan er jeg havnet i denne sygdomssituation.? Arbejde med narrativ metode. Betragtninger omkring sundhedsfaktorer, kost, rygning, alkohol og motion, der har indflydelse på vores daglige livsførelse. 4.modul Der arbejdes målrettet med den nye bevidsthed og hvad den kan bruges til. Fokus på at handle forebyggende på stress, depression og angst, m.m.. Hvordan passer vi bedst mulig på vores krop og hvordan forholder vi os mest hensigtsmæssigt til vores dagligdag og de fysiske rammer vi skal fungerer i. Løfte- og arbejdsteknik i hverdagen og på arbejde. 5. modul Ny forståelse af nuværende situation på arbejdspladsen og af sygdom. Der arbejdes med introduktion til nye landskaber og håndtering af udefrakommende stresspåvirkninger. Opfølgning på sundhedsprofil. 6. modul Nye handlemuligheder integreres i den nuværendes situation. Redskaber implementeres i nye og sunde, og mere hensigtsmæssige handlemønstre.

5 7. modul Opsamling og gennemgang af foregående lektioner. Hvordan ser fremtiden ud på arbejdsmæssigt og personligt. Hvad har vi lært? Ergonomiske forhold i forbindelse med kontor- og administrative arbejdspladser. 8. modul. Afrunding af forskellige cases som er blevet gennemgået i forløbet. Hver enkelt får mulighed for at melde tilbage. Ved kursets afslutning evalueres hver enkelt og der meldes tilbage til sagsbehandler i jobcenter. Evaluering på sundhedsprofil. Evaluering af motion og træning med fokus på muligheder og videreførelse i fremtiden. Afslutning Den tilknyttede socialrådgiver på projektet er ansvarlig for at der iværksættes en rundbordssamtale med pågældendes arbejdsgiver, a-kasse, faglige repræsentant, og kommunen under eller umiddelbart i forlængelse af projektet. Dette med henblik på at der fremadrettet iværksættes den rette indsats så borgeren kan vende tilbage til arbejdsmarked. Effekt 75 % af deltagerne gennemfører forløbet. 75 % oplever at de har fået redskaber til tackle måde deres arbejds- og privatliv bedre. 50 % vender tilbage til beskæftigelse umiddelbart efter forløbsafslutning. 25 % afklares i forhold til indstilling til erhvervsfremmende tiltag, fleksjob eller pension. 25 % vil have behov for yderligere sygemelding. Evaluering Alle deltagere vil blive bedt om at udfylde et evalueringsskema i modul 8. Evalueringsskemaerne vil blive forlagt LBR. Der vil endvidere blive udarbejdet statistisk materiale til belysning af hvor mange af deltagerne der efterfølgende vender tilbage til arbejdsmarked. Budget Løn til coach/terapeut incl. forberedelse Løn til fysioterapeut/arbejdsmiljøkonsulent incl. forberedelse Løn til socialrådgiver Løn til læge/psykolog konsulent incl forberedelse Leje af lokaler Undervisningsmaterialer og udstyr Afrapportering og evaluering Administration Revisor I alt Alle udgifter er uden moms kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr.

6

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN Forebyggelse og håndtering af sygefravær Information om udbygning af 1-5-14 HR-AFDELINGEN BAGGRUND Horsens Kommune prioriterer sunde arbejdspladser. Med sunde arbejdspladser forstår vi et godt fysisk og

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Projekt. Mariendals Haver. Arbejdsmarkedsrettet rehabilitering af alvorligt stressramte. Delrapport II Kvalitative interview data

Projekt. Mariendals Haver. Arbejdsmarkedsrettet rehabilitering af alvorligt stressramte. Delrapport II Kvalitative interview data Projekt Mariendals Haver Arbejdsmarkedsrettet rehabilitering af alvorligt stressramte Delrapport II Kvalitative interview data Deltagernes oplevelse af Mariendals Haver forløb Udarbejdet af PhD Cand psyk

Læs mere

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskataloget er udarbejdet som led i projektet om indsatsen og økonomien i ressourceforløb i fire syddanske kommuner. Formålet med

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Evalueringsnotat Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Med det her kursus har jeg kunnet forstå og rumme mig selv jeg har i tusindfold meget større selvværd, det er helt vildt. Jeg har aldrig kunnet

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

Fra sygefravær til arbejdsevne

Fra sygefravær til arbejdsevne Fra sygefravær til arbejdsevne Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Work. Adapted for all. Move Europe. funded by the Health Programme of The European Union FRA SYGEFRAVÆR TIL ARBEJDSEVNE Sundhedsfremme

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Evaluering af projekt psykosociale lidelser arbejdsfastholdelse af personer med psykosociale lidelser. - august 2011 - - 1 -

Evaluering af projekt psykosociale lidelser arbejdsfastholdelse af personer med psykosociale lidelser. - august 2011 - - 1 - Evaluering af projekt psykosociale lidelser arbejdsfastholdelse af personer med psykosociale lidelser - august 2011 - - 1 - 1. Baggrunden for evalueringen Det Lokale Beskæftigelsesråd godkendte den 2.

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014 Virksomhedsbeskrivelse for SUF Nord Enggården September 2014 Udarbejdet af Enggårdens leder Dorthe Drivsholm i samarbejde med Enggårdens personalegruppe Indledning Denne virksomhedsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte

Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte [Skriv tekst] Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte Hvornår finder samtalen sted Psykologens afklarende samtale finder

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune September 2011 Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune Indledning I 2010 igangsatte Tønder Kommune projektet Godt tilpas i ældreplejen samt i døgntilbud for voksne. Projektets mål

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Indhold Indledning 4 1. Sundhedsindsatser 6 Tegn på, at det virker at inddrage sundhedsfremme 7 Sunde rammer 8 Samspil mellem jobcenter og sundhedstilbud 9 Frivilligt

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Hurtigere rask med Mindfulness.

Hurtigere rask med Mindfulness. Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Hurtigere rask med Mindfulness. Projektperiode : Der er tale om et

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere