Stress. Vi bliver unødigt sygeliggjort af stress-debatten Århus Stiftstidende, Af Line Holm Nielsen og Kasper Krogh Berlingske Tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stress. Vi bliver unødigt sygeliggjort af stress-debatten Århus Stiftstidende, 21.07.08. Af Line Holm Nielsen og Kasper Krogh Berlingske Tidende"

Transkript

1 Stress Den moderne syge Stress er blevet kaldt den moderne syge. Det har bl.a. noget at gøre med den måde, at samfundet i dag er indrettet på. I arbejdslivet bliver den enkelte pålagt mere og mere ansvar, og der findes i dag en del jobs, hvor individet selv skal finde balancen mellem arbejde og fritid. Det er fleksible mødetider og hjemmearbejdspladser eksempler på. Samtidig er der tilsyneladende også mere pres på individet på hjemmefronten. Forældrene i børnefamilier presser tilsyneladende sig selv til det yderste, for at det hele til at fungere og se perfekt ud. Hjemmet skal være perfekt, børnene skal have den perfekte pleje og stimulering, og det skal selvfølgelig helst ikke ske på bekostning af karrieren! Klart nok, der er god grobund for stress hos både børn og voksne. Det betyder dog ikke, at det nu rent faktisk forholder sig sådan, at hele Danmarks befolkning lider af stress. Travlhed og stress Mange mennesker føler sig i dag stressede, men derfor er det ikke sikkert, at de lider af stress. For at forstå begrebet stress rigtigt er det vigtigt at skelne mellem travlhed og stress. En del mennesker går nemlig rundt og bruger betegnelsen stress om noget, som reelt er travlhed. Man har tendens til at opfatte det som stress, når man har ekstra travlt eller har meget at tænke på, og for det meste er der altså ikke tale om decideret stress. Man taler også om positiv stress, altså (som regel) kortvarig stress, som gør, at vi i forbindelse med en vigtig præstation kan arbejde på højtryk og yde vores bedste. Når adrenalinen pumpes rundt i kroppen, kan vi forbedre vores præstationer væsentligt, men det går ikke at udsætte kroppen for det hver dag. Så vil der ikke længere være tale om positiv stress. Forskellen på stress og travlhed ligger i, hvorvidt individet er i stand til mestre situationen. En stressreaktion opstår, når man udsættes for krav eller belastninger, som man ikke kan mestre eller overkomme. Man mangler ganske enkelt resurserne til at klare en opgave. Det kan der være flere årsager til. Flere faktorer kan spille ind. Det sker eksempelvis, hvis arbejdsbyrden er helt urimelig stor, og/eller ved mangel på indflydelse. Stress er altså ensbetydende med en belastning ud over det sædvanlige en belastning, der er så voldsom, at både krop og psyke befinder sig i en slags undtagelsestilstand, hvor det ikke vil være muligt at fortsætte uden at få varige men. I den følgende artikel fra Århus Stiftstidende maner tre eksperter til besindighed mht. brugen af ordet stress. Konsekvensen af, at stress i dag er blevet et mode-ord, betyder bl.a., at hele befolkningsgrupper sygeliggøres, at man ikke behandles hensigtsmæssigt, så man kan vende tilbage til arbejdsmarkedet og at de alvorligt stress-syge overses. Anvendelsen af begrebet stress i artiklen svarer nogenlunde til det, der ovenfor er betegnet som travlhed. Vi bliver unødigt sygeliggjort af stress-debatten Århus Stiftstidende, Af Line Holm Nielsen og Kasper Krogh Berlingske Tidende Side 1 af 8

2 KØBENHAVN: Stress synes at være vor tids folkesygdom, men nu slår førende psykiatere og stress forskere bak. Begrebet bliver brugt så lemfældigt og ufornuftigt, at vi er i gang med at sygeliggøre store befolkningsgrupper. Grupper, der selv eller med små skub kunne finde sig til rette i dagens krævende arbejdsmarked. De virkeligt psykisk syge overses derimod, siger psykiaterne samtykkende:» Begrebet stress misbruges og bruges for bredt. Et er, at almindelige belastninger i dagligdagen i dag bliver beskrevet som alvorlige sygdomstilstande. Noget andet og værre er, at folk med svære depressioner risikerer at få at vide, at de har stress eller er udbrændte. Så får de ikke den fornødne behandling«siger Raben Rosenberg, professor ved Center for psykiatrisk forskning i Risskov. Han maner til besindighed omkring begrebet. Stress er en naturlig overlevelsesreaktion i kroppen, når den skal nå meget.»det skal vi lære at forholde os til uden at falde i svime over alt muligt. I psykiatrien kalder vi først noget en sygdom, hvis vi kan identificere en psykisk lidelse bag det. Hvis en person kommer til mig med stress, må jeg derfor lede efter angst, depression eller lignende. Stress siger intet i sig selv, og sygemelder man blindt folk pga. stress, risikerer man blot at gøre problemet meget værre, «siger Raben Rosenberg. Marianne Breds Geoffroy, overlæge ved Alkoholenhederene ved Hvidovre Hospital, er helt enig:»slaphed Det er i mine øjne slaphed, hvis man i behandlingssystemet anvender stress, som om det er en diagnose, da stress ikke i sig selv er en diagnose. Utroligt meget stress skyldes, at folk ikke ved, at de tilbage vendende belastninger, de lever med i dagligdagen, kan behandles relativt nemt og er almindeligt. På grund af tabu omkring det at have f.eks. angst for forskellige situationer, har mange ikke lyst til at indrømme deres reelle problem. «Hun mener, at der op gennem historien altid har været udefinerede begreber for en tilstand, hvor man har det skidt. Tidligere var det»dårlige nerver«eksempelvis. Det nye ved stress er, at det primært er blevet et problem relateret til arbejdsmarkedet:»ved at bruge det meget overordnede stressbegreb mister vi fuldstændig muligheden for at yde en målrettet og effektiv indsats mod folks reelle problemstillinger. Man mister oceaner af ressourcer og ødelægger en masse menneskers liv på mangelfuld eller direkte forkert behandling«siger hun. Søg oplysning Jes Gerlach, psykiater og formand for Psykiatrifonden er enig med sine kolleger. Han opfordrer alle til at søge oplysning, før man panikker over sin psykiske habitus:»vi er alle sammen udsat for stress i form af travlhed og udfordringer i livet; det skal vi være glade for. Og hvis man så får sig en god nattesøvn bagefter, så ikke et ondt ord om det. Det dårlige er den vedvarende, daglige stress over en længere periode, som man ikke kan se nogen løsning på, «siger han, men forudser også, at begreberne vil blive ved med at være mudrede, så længe der ikke er en vedtaget, international diagnose for»stress«:»vi har allerede diagnoser som»akut belastningssyndrom«og»posttraumatisk stresssyndrom«, men det er anderledes alvorlige traumer end det, de fleste mener med stress. Om fem år får vi en ny diagnosebog fra WHO (Verdenssundhedsorganisationen, red.), og det vil ikke undre mig, om stress er medtaget der«siger Jes Gerlach. Berlingske Tidende har beskrevet, hvordan stadig flere sygemeldes og får tildelt førtidspension pga. stressrelaterede lidelser. Det er særligt denne tendens, psykiaterne vender sig imod. Diagnosticeres patienterne rigtigt og i tide, kan de fleste nemlig behandles tilbage til et arbejdsdygtigt liv. I en ny Gallupmåling erklærer danskerne sig da også enige i, at alt får mange går ned med stress uden at være egentligt syge. 66 pct. af mændene er enige i det udsagn, hos kvinderne er det 54 pct. Det er de ældre, der er mest kritiske over for fænomenet. I artiklen beskrives det bl.a., at stress efterhånden primært ses i relation til arbejdsmarkedet. Det fleksible arbejdsmarked og individets øgede krav til sig selv er, som nævnt i indledningen, mulige forklaringer herpå. Men stress rammer også arbejdsløse. Side 2 af 8

3 Stress uden arbejde I vores samfund er arbejdet en væsentlig identitetsgivende faktor. Derfor kommer den arbejdsløse let til at føle sig mindreværdig, og det sker ofte, at selvtilliden og selvrespekten forsvinder. Som arbejdsløs skal man gøre sig umage for at bibeholde en samfundsmæssig identitet. Desuden kan det stresse, at man bruger en forholdsmæssig stor del af sin tid på at holde kontakt med de kontrollerende myndigheder, holde regnskab med evt. få arbejdstimer, skrive ansøgninger, stå til regnskab og bekymre sig om økonomien. En undersøgelse foretaget af Statens Institut for Folkesundhed viser, at over 40 procent af førtidspensionisterne har et højt stressniveau, mens alderspensionister og arbejdsløse også har et højere stress-niveau end gennemsnittet af befolkningen (arbejdsmiljoeportalen.dk). Post traumatisk stress-syndrom (PTSD) er endnu et eksempel på stress, som ikke er relateret til arbejde. Symptomer på stress Symptomerne på stress kan inddeles i 1) fysiske og 2) psykiske. Eksempler på fysiske stress-symptomer: hjertebanken, hovedpine, svedeture rysten på hænderne appetitløshed muskelspændinger smerter fx hovedpine, mavepine, ondt i ryggen træthed. Eksempler på psykiske: hukommelsesbesvær koncentrationsbesvær irritabilitet egentlig depression. Typisk adfærd i forbindelse med stress-symptomer: aggressivitet nedsat præstationsevne øget brug af stimulanser. Stressreaktioner kan også måles. Den biologiske reaktion kan måles som ændringer i hormoner og signalstoffer. En blodprøve kan vise, om der er et forhøjet niveau af cortisol blodet. Når vi bliver stressede, producerer kroppen nemlig dels en øget mængde adrenalin for at geare nervesystemet til høj fysisk aktivitet og dels forskellige hormoner, specielt det såkaldte stresshormon cortisol, der hjælper organismen med at frigøre energi. Stress kan ofte vise sig ved, at man bliver syg fysisk fx når man holder ferie. Immunforsvaret har været belastet i længere tid, og kroppen bukker under, når den begynder at slappe af. Side 3 af 8

4 Stressorer De ydre påvirkninger, som belaster og fremkalder stress, betegnes som stressorer. Det er eksempelvis: overbelastning mangel på indflydelse på arbejdet og/eller planlægningen af opgaverne ensformigt arbejde risiko for fare og vold for meget arbejde i ikke afgrænsede perioder at arbejde alene skiftende arbejdstider for få muligheder for oplæring, uddannelse eller personlig udvikling mangel på information fra ledelsen samarbejdsproblemer med kolleger, ledelse eller begge dele arbejdspladsens indretning, støj- og temperaturgener lav løn og pension uklarhed om, hvem der laver hvad, altså rollefordelingen. Stressorer er således ydre faktorer, som øger risikoen stress. Tilsyneladende er stress også forbundet med individuelle faktorer. Reaktionerne hos to mennesker, som bliver udsat for den samme belastning, kan være vist forskellige. Mestring Der er forskel på, hvordan vi mestrer forskellige påvirkninger og situationer. Allerede, når vi får pålagt en opgave, begynder vores reaktion. Vi har forskelligt beredskab så at sige. Hvis man tidligere har oplevet at kunne løse de fleste opgaver, man er blevet stillet, har man allerede på forhånd en positiv forventning til sig selv. Vi tolker også det, at adrenalinen suser rundt i kroppen, forskelligt. For nogen er det en ubehagelig fornemmelse, som man bare vil have til at forsvinde hurtigst muligt, mens det for andre måske giver en radikalt anderledes fornemmelse et kick, som bare får en til at styre endnu mere målrettet fremad. Vores evne til at lægge arbejdet fra os, slappe af og holde fri, når vi har fri, varierer også fra person til person. Langt de fleste mennesker vil dog kunne tilegne sig nogle teknikker til bedre at kunne slappe af fx åndedrætsøvelser og/eller yoga. Variationen i mestringsstrategier er stor, men lidt firkantet kan man se på, om en person er præstationsorienteret eller opgaveorienteret. Er man præstationsorienteret har man først og fremmest fokus på præstationen at man klarer opgaven godt og ikke mindst den medfølgende anerkendelse fra chefen. Præstationsorienterede personer har samtidig en tendens til at være lidt nervøse, måske aggressive og møder ofte andre mennesker med en vis skepsis. Derfor er de typisk mere modtagelige for stress. Den opgaveorienterede person derimod har mere overblik og kontrol over situationen, tror umiddelbart på vigtigheden af det arbejde han eller hun udfører og har derfor kun minimale chancer for at blive stresset. Stresstilstandens faser Overordnet kan stresstilstanden inddeles i tre faser: Side 4 af 8

5 alarmtilstand modstandsfasen udmattelsesfasen. Alarmtilstanden er kendetegnet ved, at man står over for en situation, som stiller krav som man enten gerne vil udføre eller som man føler sig presset til at udføre. Kroppen mobiliserer sit forsvar, og der er øget udskillelse af adrenalin, forøget hjerteaktivitet og ændret tempo i fordøjelsesprocesserne. Opmærksomheden er på sit højeste. Modstandsfasen kommer man i, hvis stresstilstanden er vedvarende. Man forsøger at tilpasse sig, mens alarmsymptomerne reduceres. Opmærksomheden er stadig øget, men man begynder at lave fejl. Karakteristiske symptomer i denne fase er muskelspændinger og diverse smerter. Udmattelsesfasen gør sin entre, hvis man ikke har de ydre stresspåvirkninger ikke reduceres. De somatiske (kropslige) reaktioner forværres i denne fase. Forsvaret nedbrydes, og alvorlige, endda kroniske tilstande kan opstå. Symptomerne i denne fase er bl.a. forvirring, nedsat hukommelse, følelsesmæssig labilitet, decideret sammenbrud. Stresstilstanden kan her glide over i psykiske lidelser, hvoraf de mest almindelige er depression og angst. Konsekvensen kan være, at man aldrig vender tilbage på arbejdsmarkedet på fuld styrke. Hvad sker der i hjernen? Vores oplevelse af stress er knyttet til hjernens forsvarssystem, som oprindeligt er udviklet for at give os mulighed for at handle i en nødsituation, når fx vi er i fare eller trues. Forsvarssystemet er placeret i den del af hjernen der hedder det limbriske system, som er ubevidst og bl.a. varetager vore følelser. Det limbiske system styrer os, fordi det er uden for viljens herredømme. Når mange mennesker går rundt og er fokuseret på de negative sider af tilværelsen, hænger det sammen med, at de negative sider i tilværelsen af hjernen opfattes som mere faretruende end de positive. Eftersom det er hjernens fornemmeste opgave at holde os i live, så er det utroligt vigtigt at være fokuseret på de faremomenter der er, så energien kan bruges her i stedet for at bruge for meget energi på de mindre faretruende. I det limbiske system ligger der nogle centre; hippocampus, hypofysen, amygdala og hypothalamus, som kontrollerer de automatiske systemer, hormonsystemerne samt følelser og lyster. Hormonerne er de stoffer, som aktiverer eller pacificerer hjernecentrenes og andre kropsdeles funktion Hippocamus: bliver betragtet som den vigtigste struktur i det limbiske system. Den er center for indlæring og rationel hukommelse og har bl.a. en funktion ved hukommelsesprocessen, fordi den medvirker til at oplysninger kan lagres til længerevarende hukommelse. Det er hippocamus der kan skelne forskellen mellem en isbjørn der står på gaden, fra en isbjørn inde i et bur. Hippocampus er den del af hjernen, som normalt regulerer kroppen. Den sidder inde med hjernens stresshåndtering. Når vi er pressede og har travlt, mestrer hippocampus at se muligheder og finde løsninger. Amygdala: er et center der korrigerer vores opførsel. Lige fra aggression til fredelig opførsel kontrolleres, således at individets opførsel passer til situationen. Mennesket har brug for venlighed og aggression, men det skal helst passe til den situation man aktuelt står i. Den er forbindelsen mellem det følelsesmæssige og det intellektuelle. Det er Amygdala der aktivere centrerne for følelser, som derved udløser en handling som f.eks. kamp eller flygt. Hypotalamus: Dæmper eller fremmer aktiviteten i andre hjernedele. Den styrer det autonome nervesystem og er derved med til at øve indflydelse på fundamentale adfærdsmønstre som at spise, at Side 5 af 8

6 drikke, at sove, seksuel aktivitet og aggressivitet samt at kontrollere legemstemperaturen og hormonudskillelsen. I en stress-situation sker der følgende: Den første umiddelbare vurdering af situationen sker i amygdala. Når et eller andet i vores omgivelser aktiverer de instinktive og ubevidste faremekanismer i amygdala, sender den besked til hypothalamus om at begynde frigivelsen af stress-hormoner. Denne vurdering tages derefter op til genovervejelse af hippocampus, som i modsætning til amygdala i stand til at tage erfarede og tillærte ting med i sine overvejelser. Det er i denne genovervejelse, man kan tale om, at vi træffer et følelsesmæssigt valg. Når hipocampus registrerer denne frigivelse sender den besked til hypothalamus om at sænke frigivelsen igen. Dette er for så vidt et fornuftigt system, og sørger under optimale betingelser for at stress-niveauet ikke bliver for højt. De 3 små centre i hjernen kommunikerer altså indbyrdes og som sørger gensidigt for at balancere hinanden, så Amygdala ikke får lov til at sætte os i alarmberedskab uden en god grund, og så hippocampus ikke får lov til at dæmpe forsvarsevnen, hvis der virkelig er fare på færde. Dog er det sådan, at hvis amygdala vurderer, at der virkeligt er fare på færde, så slås hippocampus' automatiske genovervejelse af vurderingen fra, og kroppen fyldes med adrenalin og gøres parat til flugt eller kamp med det samme. Vores instinktive reaktioner prioriteres altså højere end vores tillærte viden. Ved en stressreaktion sendes der altså besked mellem de forskellige hjernedele. Nogle af beskederne sendes gennem nervetråde. Andre sendes gennem blodårerne ved hjælp af hormoner, bl.a. adrenalin og noradrenalin. Men er der behov for ekstra mobilisering af kroppen nødvendig, frigives der CRF (corticotropin releasing faktor) fra hypothalamus. CFR føres gennem blodkar til hypofysen, som dermed stimuleres til at afgive ACTH (det adrenocorticotrope hormon), som føres med blodet til binyrebarken, som dermed begynder at frigive cortisol. Cortisoler kroppens egen medicin mod ikke bakteriel betændelse, som udløses ved flugt eller når kroppen skal tilpasse sig ved langvarig stress. Et vigtigt stof, som desværre også kan dræbe hjerneceller, når det findes i kroppen for meget og for længe. Når den stress-påvirkning, som aktiverer amygdala og dermed frigivelsen af stress-hormoner, foregår over en længerevarende periode, ophører hippocampus' dæmpende virkning på hypothalamus frigivels af stress-hormoner. På scanninger kan man se, at hippocampus på længere sigt skrumper. De stresshormoner, som den normalt kan regulere, begynder at slå nerveceller i stykker. Det er uheldigt, fordi hippocampus nu ikke længere er i stand til at regulere stress. Samtidigt kan man på scanninger se at amygdala vokser, fordi den konstant skal udsende faresignal. Den mangler den dæmpende regulering. Stressen er gået i selvsving! (www.aktivintelligens.dk/stressoghjernen.htm). Side 6 af 8

7 Hvordan behandles stress? Hvis man er nået til udmattelsesfasen anvendes som oftest en kombination af medicinsk og terapeutisk behandling. Antidepressive midler kan være nødvendige i en kortere eller længere periode. Den psykoterapeutiske behandling vil ofte have til hensigt at give nogle redskaber til alternative, forebyggende handlemåder fx at blive bedre til at lytte til sig selv (kroppens signaler), blive bedre til at sige fra, arbejde med den subjektive indstilling, eksempelvis om nu det hele behøver at være så perfekt. Før det kommer så vidt er der også en del, man selv kan gøre. Man kan bl.a. undgå, at belastende situationer medfører stress, Det kan man gøre ved forsøge at slappe af og tænke på noget andet, gøre noget andet gå i biffen, se tv, læse ugeblade osv., tale med andre om det meditere, gå til yoga, løbe en tur. Motion er en vigtig kilde til at undgå stress. Det viser nedenstående artikel. Dog har nogle eksperter advaret imod at overdrive motion, idet det kan ende med at blive endnu en faktor, der er med til at stresse kroppen (www.denintelligentekrop.dk/articlesshow.asp?id=52&o=artikler). Desuden anbefales det så vidt muligt at undgå stimulanser som fx koffein, alkohol og tobak. Politiken 17. november 2007 Motion beskytter mod depression og stress Sundhedscoach Chris MacDonald fortæller, hvordan du med fysisk træning beskytter dig mod depression og stress. Af Chris Macdonald Det er ikke længe siden, man mente, at det var umuligt at danne nye hjerneceller. Men når man træner, sker der en række biologiske forandringer i musklerne og i hjernen. Vi ved nu, at nogle af disse processer arbejder sammen om at gøre din hjerne stærkere. Det er altså muligt at danne nye hjerneceller? du skal bare bevæge dig! Udtrykket strong body = strong mind er altså sandt. Træning forsinker hjernens aldring Træning skaber gødning for hjernen, kaldet BDNF (brain-derived neurotrophic factor). Ud over at fremme indlæring og hukommelsen har de tilpasninger, der sker i hjernen som følge af motion, vist sig at hjælpe med at forsinke hjernens naturlige aldringsproces (langsommere indlæring og svagere hukommelse), og det kan måske hjælpe i forebyggelsen af nedbrydningssygdomme i hjernen som Alzheimers. Det er det, vi på engelsk kalder en win-win situation. Der er endda mere endnu. Det viser sig også, at de tilpasninger, der sker i hjernen som følge af træning, også hjælper med at beskytte hjernen mod negative følger af stress. Vi står altså over for en win-win-win situation. Vind, vind og vind De forandringer, som træning skaber i hjernen, hjælper med at mindske og måske endda at undgå depression. Faktisk har nogle studier vist, at for moderat deprimerede mennesker havde træning lige så god effekt som medicin eller psykoterapi. Dermed være ikke sagt, at medicinering og psykoterapi erstattes af et par kondisko, men en kombination af Side 7 af 8

8 adfærdsterapi og træning eller medicinering og træning eller i nogle tilfælde alle tre kan måske være mere effektiv end terapi alene. Det giver rigtig god mening at indføre træning i hverdagen hos dem, der kæmper med depression. Faktisk er træning noget nær en magisk sundheds- og velværeopskrift, og det er svært at finde på argumenter imod at integrere det i ethvert menneskes liv. Når vi snakker om at styrke indlæringen og hukommelsen i hjernen, er vi interesserede i et område, der kaldes hippocampus. Navnet kommer fra græsk og betyder søhest. Måske umiddelbart et overraskende navn, men området har form som en lille søhest. Bliver der dannet nye celler og forbindelser i hippocampus, har du potentialet til at blive klogere. Så vi vil gerne få?søhesten? til at blive større, ikke mindre. Stress hæmmer hjernen Både stress og depression har vist sig faktisk at omstrukturere og på en måde få hippocampus til at krympe. Forskere på McGill Universitet i Quebec fulgte en gruppe mennesker i fem år. Hos dem, der var dårlige til at håndtere stress, krympede hippocampus, og de mistede hukommelse og andre funktioner. Bemærk, at kodeordet er?dårlig håndtering af stress?. Det betyder, at man ikke føler sig i kontrol, eller at man føler sig totalt overbebyrdet. Det er vigtigt at huske på, at stress er super vigtig for at blive stærkere. Medmindre vi bliver presset lidt mentalt og fysisk, kan vi ikke blive stærkere. Så stress er ikke dårligt. Men hvis man ikke får nok hvile, eller hvis man føler, at man mister kontrollen, bliver det dårligt. Stress og depression går hånd i hånd Hippocampus er også en del af det, der kaldes det limbiske system i hjernen, og det handler meget om følelser. Depression og humørsygdomme er blevet forbundet med et fald i celler og forbindelser mellem cellerne i hippocampus. Allerede her burde du lægge to og to sammen, da kronisk stress og depression ofte går hånd i hånd. Nogle former for antidepressive medikamenter (f.eks. Paxil, Zoloft, Prozac, der alle hører til?selective Serotonin Re-uptake Inhibitor? (SSRI)-gruppen) er kendt for at stimulere kopiering af hjernestamceller for at producere nye neuroner. Træning gør det samme i forhold til at producere nye neuroner i hippocampus. Astrid Bjørnebekk på Karolinska Instituttet har udført en serie forsøg på rotter og opstillet en model for at forklare, hvordan træning hjælper dem, der lider af depression, og nøglen er dannelsen af nye celler i hippocampus. Kom ud cirka 30 minutter om dagen Hvor meget motion skal der så til? Cirka minutter om dagen, hvor du får pulsen i vejret. I vintermånederne kan humøret få et knæk, fordi vi har mindre sollys og opholder os mindre udenfor. Førstehjælp ved vinterdepression kan være daglig motion og selvfølgelig masser af søvn. Nu ved du, at træning giver dig en win-win-win-win situation, men bare det at vide, at træning er godt for din hjerne og krop, garanterer ikke, at du springer op fra sofaen og straks trækker i løbetøjet. Du vil stadig have brug for motivation for at komme i gang og fortsætte. Kilder (ud over dem, der er angivet i dokumentet): Karin Borg og Ulrik Lyager Thomsen: Arbejdsliv, in: Den nye psykologihåndbog. Gyldendal Birgitte Thomassen: Psykiske problemer. Frydenlund Side 8 af 8

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag?

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Undervisningsaften i Søften/Foldby d.19. marts 2015 1 Kl. 18-19.15: Aftenens forløb

Læs mere

Stress og mindfulness

Stress og mindfulness Stress og mindfulness Hvad er stress? Præsentation af mindfulness principper, åndedrættet og meditation. Værktøjer der kan anvendes i hverdagen. Øget arbejdspres inden for de sidste 5 år Føler sig stresset

Læs mere

Stress er ikke i sig selv en sygdom, men langvarig stress kan føre til sygdomme.

Stress er ikke i sig selv en sygdom, men langvarig stress kan føre til sygdomme. Stressens fysiologi En artikel om stress - hvad der fysiologisk sker i kroppen under stresspåvirkning samt symptomer på stress. Der er ingen tvivl om, at emnet kan uddybes meget, men artiklen er begrænset

Læs mere

Stress Symptomer og årsager

Stress Symptomer og årsager Stress Symptomer og årsager Stress koster penge: Stress koster 10 mia. kr. om året. Ca. 200.000 mennesker på det danske arbejdsmarked har psykiske problemer eller sygdom. Nogle af dem er en direkte følge

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

Stress hvad er det? Den sunde stress. ATLASS er det et verdenskort? ATLASS er det et verdenskort? Den usunde stress som ikke forsvinder

Stress hvad er det? Den sunde stress. ATLASS er det et verdenskort? ATLASS er det et verdenskort? Den usunde stress som ikke forsvinder ATLASS er det et verdenskort? Nææ det er et træningsprogram 8l stressforståelse! Hvad er stress for dig? Hvad stresser dig? ATLASS er det et verdenskort? ATLASS er et system, der kan bruges til afdækning

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Psykiske signaler på stress

Psykiske signaler på stress stress guiden hvad er stress? Denne guide giver dig en introduktion til, hvad stress er og ikke er. Formålet er at gøre dig klogere på, hvornår noget er bekymrende stresssignaler, og hvornår noget er helt

Læs mere

Få ro på - guiden til dit nervesystem

Få ro på - guiden til dit nervesystem Få ro på - guiden til dit nervesystem Lavet af Ida Hjorth Karmakøkkenet Indledning - Dit nervesystems fornemmeste opgave Har du oplevet følelsen af at dit hjerte sidder helt oppe i halsen? At du mærker

Læs mere

Løb og styrk din mentale sundhed

Løb og styrk din mentale sundhed Løb og styrk din mentale sundhed Af Fitnews.dk - torsdag 25. oktober, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/lob-og-styrk-din-mentale-sundhed/ Vi kender det alle sammen. At have en rigtig dårlig dag, hvor

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Hvad er stress? Er du stresset? Stress er ikke en sygdom, men en tilstand. Eller har du travlt?

Hvad er stress? Er du stresset? Stress er ikke en sygdom, men en tilstand. Eller har du travlt? Stress Stress Hvad er stress? Hvordan opstår stress? Symptomer og reaktioner på stress Hvordan kan vi håndtere og forebygge stress? Stress af (selvstændig læringsfil) 1 Hvad er stress? Stress er ikke en

Læs mere

Stress bliver ofte forvekslet med travlhed eller sygdom. Den kort varige stress. Den langvarige stress

Stress bliver ofte forvekslet med travlhed eller sygdom. Den kort varige stress. Den langvarige stress Stress bliver ofte forvekslet med travlhed eller sygdom Den kort varige stress Normal og gavnlig. Skærper vores sanser. Handle hurtigt. Bagefter kan kroppen igen slappe af. Sætte gang i vores autonome

Læs mere

Stress. Mod, vilje og troen på at det nytter hvis du tør handle! CoachOne - et skridt i den rigtige retning...

Stress. Mod, vilje og troen på at det nytter hvis du tør handle! CoachOne - et skridt i den rigtige retning... Stress Mod, vilje og troen på at det nytter hvis du tør handle! Formål. At man får en viden omkring stress og stresshåndtering At man får nogle redskaber til håndtering af stress At man bliver opmærksom

Læs mere

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien.

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Stress Hvad kan jeg selv gøre? I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Omstrukturering af fejlfortolkninger. 1) Træn din

Læs mere

Angstens Ansigter. Tove Niljendahl, sundhedsfaglig rådgiver PsykInfo 27-01-2014

Angstens Ansigter. Tove Niljendahl, sundhedsfaglig rådgiver PsykInfo 27-01-2014 Angstens Ansigter Tove Niljendahl, sundhedsfaglig rådgiver PsykInfo 27-01-2014 Edward Munch s : Skriget Angst Angst er en grundlæggende følelse som er en naturlig del af menneskets overlevelsesmekanismer

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

SOLGÅRDEN. Politik for stressforebyggelse og håndtering. Sikkerhedsgruppen marts 2011.

SOLGÅRDEN. Politik for stressforebyggelse og håndtering. Sikkerhedsgruppen marts 2011. SOLGÅRDEN Politik for stressforebyggelse og håndtering. Sikkerhedsgruppen marts 2011. Denne politik er lavet på baggrund af et overordnet arbejdsmiljømål i Thisted kommunes ældreafdeling for 2006 med overskriften

Læs mere

Stress & Depression. Bedre Psykiatri - Hedensted Tirsdag d. 10. september 2013. PsykInfo Midt

Stress & Depression. Bedre Psykiatri - Hedensted Tirsdag d. 10. september 2013. PsykInfo Midt Stress & Depression Bedre Psykiatri - Hedensted Tirsdag d. 10. september 2013 Stress Når man bliver ramt af arbejdsrelateret stress og bliver sygemeldt, er det som regel ikke udelukkende arbejdet eller

Læs mere

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE Information om PTSD Posttraumatisk stressforstyrrelse er en relativt langvarig og af og til kronisk tilstand. Den kan opstå efter alvorlige katastrofeagtige psykiske belastninger. Dette kan være ulykker,

Læs mere

ANTI STRESS MANUAL 4 TRIN TIL AT KOMME STYRKET UD AF DIN STRESS

ANTI STRESS MANUAL 4 TRIN TIL AT KOMME STYRKET UD AF DIN STRESS ANTISTRESS MANUAL 4 TRIN TIL AT KOMME STYRKET UD AF DIN STRESS FORORD Antistressmanualen er skrevet ud fra faglige kompetencer og personlige erfaringer med stress. Udledt af flere års praktisk erfaring

Læs mere

Gode råd om hvordan man kommer af med stress

Gode råd om hvordan man kommer af med stress Gode råd om hvordan man kommer af med stress Først skal du erkende, at du har et problem, at du ikke har det godt og ikke kan gøre det, du gerne vil, og som du plejer at gøre. Din familie, venner og veninder

Læs mere

Forfatter erhvervspsykolog Birgitte Jepsen Nej, tak til stress. Danskernes stress i tal

Forfatter erhvervspsykolog Birgitte Jepsen Nej, tak til stress. Danskernes stress i tal Forfatter erhvervspsykolog Birgitte Jepsen Nej, tak til stress Vi har kendt til stress i mange år. Vi har hørt om personer med stress. Vi har mødt nogle, der har været ramt af stress og vi har personer

Læs mere

HVAD ER STRESS? Introduktion til videokurset Undgå stress. Af Pernille Rasmussen

HVAD ER STRESS? Introduktion til videokurset Undgå stress. Af Pernille Rasmussen Introduktion til videokurset Undgå stress. Af Pernille Rasmussen HVAD ER STRESS? Emnet stress får meget opmærksomhed i medierne disse år og det med god grund. Antallet af danskere der føler sig stressede

Læs mere

GS Online. Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

GS Online. Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Hver morgen er der ca. 200.000 danskere, der går dagen i møde med en depression. Det påvirker

Læs mere

Behandlerreaktioner. Psykolog Anne Lerfors 1

Behandlerreaktioner. Psykolog Anne Lerfors 1 Behandlerreaktioner Præsentation Dagens program - Mentalisering - Behandlerreaktioner stress, modoverføring, sekundær traumatisering, kontakttræthed og udbrændthed - Hvordan vi passer på os selv Hent dagens

Læs mere

Gå pænt i snor hyggeturen I skoven

Gå pænt i snor hyggeturen I skoven Gå pænt i snor hyggeturen I skoven Er der nogen der genkender det her? Dårlig opførsel = ofte en stresset hund Når din hund.. gør ad andre, trækker i linen, springer forstørret rundt, springer op ad folk,

Læs mere

Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson

Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson www.socialmedicin.rm.dk De forskellige slags belastningsreaktioner Akut belastningsreaktion En forbigående reaktion på en svær belastning.

Læs mere

Patientinformation. Depression. - en vejledning til patienter og pårørende. Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion

Patientinformation. Depression. - en vejledning til patienter og pårørende. Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion Patientinformation Depression - en vejledning til patienter og pårørende Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion Depression er en folkesygdom Ca. 150.000 danskere har til hver en tid en depression.

Læs mere

Fysioterapi mod stress

Fysioterapi mod stress Fysioterapi mod stress Behandling til den Treenige hjerne Annette Sigshøj www.stress-ellertraumer Fysiske symptomer Hovedpine Muskelsmerter Rygsmerter Træthed Forstoppelse Diarre Smerter i brystet Forhøjet

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Stresspolitik. 11. marts 2013

Stresspolitik. 11. marts 2013 Rougsøvej 168 8950 Ørsted Ørsted, den 14. marts 2013 Stresspolitik 11. marts 2013 Overordnet mål: Ørsted Børneby ønsker at være en arbejdsplads, hvor alle medarbejdere trives, og hvor alle former for

Læs mere

Om metoden Kuren mod Stress

Om metoden Kuren mod Stress Om metoden Kuren mod Stress Kuren mod Stress bygger på 4 unikke trin, der tilsammen danner nøglen til endegyldigt at fjerne stress. Metoden er udviklet på baggrund af mere end 5000 samtaler og mere end

Læs mere

STRESS. En guide til stresshåndtering

STRESS. En guide til stresshåndtering STRESS En guide til stresshåndtering Kend dine signaler Vær opmærksom på følgende symptomer: Anspændthed Søvn Har du problemer med at slappe af? Er du irritabel? Er du anspændt? Er du mere træt end du

Læs mere

depression Viden og gode råd

depression Viden og gode råd depression Viden og gode råd Hvad er depression? Depression er en langvarig og uforklarlig oplevelse af længerevarende tristhed, træthed, manglende selvværd og lyst til noget som helst. Depression er en

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Stress er en tilstand

Stress er en tilstand 1 Stress er en tilstand kroppens svar på belastning fysiologiske reaktioner gør kroppen klar til at yde sit maksimum kortvarigt stress kan være stimulerende og udviklende langvarigt stress kan medføre

Læs mere

Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress

Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress MED-Hovedudvalg Stresspolitik Formål: Målet med denne stresspolitik er at forebygge, modvirke og håndtere stress, da stress indvirker negativt på den

Læs mere

Stress en udfordring i parforholdet

Stress en udfordring i parforholdet Stress en udfordring i parforholdet Psykolog Ole Rabjerg Vinderup Y s Mens Club, 2014 Dagens ordsprog Lev livet hurtigere - så er det hurtigere overstået! Hvorfor er stress blevet et så stort problem?

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Stresspolitik for Bakkehusene:

Stresspolitik for Bakkehusene: Bælum d. 21. august 2014 Stresspolitik for Bakkehusene: Formål: Formålet med en stresshåndteringspolitik i Bakkehusene er at forebygge stress, da stress indvirker negativt på den enkelte, dennes arbejdsindsats

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T à Lær at håndtere stres s 4 e f f e k t i v e ø v e l s e r 4 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a

Læs mere

Fagdyrlægerne for hund og kat. -Trivsel i Travlhed. Fredag d. 3. oktober 2008

Fagdyrlægerne for hund og kat. -Trivsel i Travlhed. Fredag d. 3. oktober 2008 Fagdyrlægerne for hund og kat -Trivsel i Travlhed Fredag d. 3. oktober 2008 Skal vi tale om stress? Ja, men øget opmærksomhed kan give øget stressoplevelse (på kort sigt) På lang sigt er det en god investering

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

Bliv klogere på stress

Bliv klogere på stress Bliv klogere på stress Eksamensangst Eksamensangst Lars Worning Master i filosofi og psykologi Speciale i angst Kropsterapeut Manu Vision Coach CCC larsworning@hotmail.com Telefon 60820089 Angst, stress,

Læs mere

INFORMATION TIL FORÆLDRE

INFORMATION TIL FORÆLDRE MIND MY MIND-FORSØG 2017-2019 INFORMATION TIL FORÆLDRE Afprøvning af psykologisk hjælp til børn og unge med tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder. MIND MY MIND Afprøvning af psykologisk

Læs mere

Søvnløshed. Årsager og behandling fra et psykologisk perspektiv. Funktionelle Lidelser

Søvnløshed. Årsager og behandling fra et psykologisk perspektiv. Funktionelle Lidelser Søvnløshed Årsager og behandling fra et psykologisk perspektiv Hvad er insomni? Indsovnings- og/eller gennemsovningsbesvær, som medfører en betydelig nedsættelse i vores daglige funktionsevne. Alle mennesker

Læs mere

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Hvordan hænger kost og psyke sammen? 2 3 Sammenhænge imellem livsstil og livskvalitet Livsstil Sund mad

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN Forebyggelse og håndtering af sygefravær Information om udbygning af 1-5-14 HR-AFDELINGEN BAGGRUND Horsens Kommune prioriterer sunde arbejdspladser. Med sunde arbejdspladser forstår vi et godt fysisk og

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering

Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering Rikke Hosbond Trillingsgaard Organisationspsykolog, seniorkonsulent ALECTIA A/S Telefon: 30 10 96 79 Mail: Riho@alectia.com Stress i tal 430.000 danskere

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM ANGST ANGST 1 PROGRAM Viden om: Hvad er angst? Den sygelige angst Hvor mange har angst i Danmark? Hvorfor får man angst? Film Paulinas historie

Læs mere

Stress, konflikt og udfordrende adfærd

Stress, konflikt og udfordrende adfærd Stress, konflikt og udfordrende adfærd Generalforsamling Søndag d. 02. februar 2014 Martin Hauberg Stress hvad er det? Stress er en ydre eller indre påvirkning è kroppen i "alarmberedskab". Kroppen skelner

Læs mere

1 Stress er en tilstand kroppens svar på belastning fysiologiske reaktioner gør kroppen klar til at yde sit maksimum kortvarigt stress kan være stimulerende og udviklende langvarigt stress kan medføre

Læs mere

INFORMATION TIL FORÆLDRE

INFORMATION TIL FORÆLDRE MIND MY MIND-FORSØG 2017-2019 INFORMATION TIL FORÆLDRE Afprøvning af psykologisk hjælp til børn og unge med tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder. MIND MY MIND Afprøvning af psykologisk

Læs mere

Overtræning. Af Fitnews.dk - mandag 14. april, 2014. http://www.fitnews.dk/artikler/overtraening-2/

Overtræning. Af Fitnews.dk - mandag 14. april, 2014. http://www.fitnews.dk/artikler/overtraening-2/ Overtræning Af Fitnews.dk - mandag 14. april, 2014 http://www.fitnews.dk/artikler/overtraening-2/ Allerede tilbage i midten af det 19. århundrede blev overtræning omtalt af en engelsk videnskabsmand. Han

Læs mere

Angst og Autisme. Psykolog Kirsten Callesen Psykologisk Ressource Center

Angst og Autisme. Psykolog Kirsten Callesen Psykologisk Ressource Center Angst og Autisme Psykolog Kirsten Callesen Psykologisk Ressource Center Angst i barndommen Er den mest udbredte lidelse i barndommen Lidt mere udbredt blandt piger end drenge 2 4% af børn mellem 5 16 år

Læs mere

Silkeborg, 19.5.2015. Børn og Traumer. -Påvirkning, følelsesmæssig udvikling og læring- Azra Hasanbegovic MSF-Master i Sundhedsfremme

Silkeborg, 19.5.2015. Børn og Traumer. -Påvirkning, følelsesmæssig udvikling og læring- Azra Hasanbegovic MSF-Master i Sundhedsfremme Silkeborg, 19.5.2015 Børn og Traumer -Påvirkning, følelsesmæssig udvikling og læring- Azra Hasanbegovic MSF-Master i Sundhedsfremme Hvad skal dagen(e) handle om? Hvad er psykisk traumer og hvordan traumet

Læs mere

Helbredsangst. Patientinformation

Helbredsangst. Patientinformation Helbredsangst Patientinformation Hvad er helbredsangst? Helbredsangst er en relativt ny diagnose, der er karakteriseret ved, at du bekymrer dig i overdreven grad om at blive eller være syg, og dine bekymrende

Læs mere

TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK

TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK Indhold Vi forebygger Som medarbejder Som gruppe Som leder Som ledelse Som organisation Hvad er stress Hvis det går galt hvad så? TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK Trivsel hænger tæt

Læs mere

Stress en kulturdefekt? Bo Netterstrøm

Stress en kulturdefekt? Bo Netterstrøm Stress en kulturdefekt? Bo Netterstrøm Aftenens program Hvad er stress? Hvem får stress? Hvad får vi stress af? Konsekvenser af stress PAUSE Hvad gør vi ved det? Spørgsmål og svar 3 Hvad er stress? Stress

Læs mere

Depression. Peter Christoffersen, overlæge, Psykiatrien i Distrikt Slagelse

Depression. Peter Christoffersen, overlæge, Psykiatrien i Distrikt Slagelse Depression Peter Christoffersen, overlæge, Psykiatrien i Distrikt Slagelse Hvad er depression Fakta: 200.000 personer i DK har depression En femtedel af befolkningen vil udvikle depression Depression er

Læs mere

Stress, smerter i bevægeapparatet, astma, eksem og arbejde: Hvad kan Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik hjælpe din patient med?

Stress, smerter i bevægeapparatet, astma, eksem og arbejde: Hvad kan Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik hjælpe din patient med? Stress, smerter i bevægeapparatet, astma, eksem og arbejde: Hvad kan Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik hjælpe din patient med? Stort fællesmøde med almen praksis Christiansminde 19. april 2016 Lars Brandt

Læs mere

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik Trivselspolitik Indledning Randers Social- og Sundhedsskole arbejder målrettet mod at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Udgangspunktet herfor er skolens værdier om rummelighed,

Læs mere

Information om tinnitus - og 10 gode råd der kan lette din dagligdag

Information om tinnitus - og 10 gode råd der kan lette din dagligdag Kommunikationscentret Information om tinnitus - og 10 gode råd der kan lette din dagligdag 1 2 Tinnitus At høre eller opleve tinnitus er almindeligt og i mange tilfælde drejer det sig om en midlertidig

Læs mere

Kropslige øvelser til at mestre angst

Kropslige øvelser til at mestre angst Fysioterapien 2015 Psykiatrisk Center Nordsjælland Psykiatrisk Center Nordsjælland Kropslige øvelser til at mestre angst Om pjecen I denne pjece kan du læse om, hvad der sker i kroppen, når du får angst,

Læs mere

Ledelse af stressramte medarbejdere

Ledelse af stressramte medarbejdere Ledelse af stressramte medarbejdere Ved Anne Marie Byrjalsen Cand. Pæd. Pæd. Program Præsentation Hvad er stress? Hvilke signaler skal du være opmærksom på hos medarbejderne? Dialog Den ledelsesmæssige

Læs mere

Arbejdsrelateret stress

Arbejdsrelateret stress Arbejdsrelateret stress Vejledning til medarbejdere OKTOBER 2015 Indhold MT Højgaards stresspolitik 3 Hvad er stress? 4 Tidlige tegn på stress 5 Hvordan kommer stress til udtryk? 6 Hvordan kommer stress

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

visualisering & Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser

visualisering & Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te PSYKE OG KRÆFT Der er

Læs mere

Stress og Coaching. I følge WHO vil stress og depression blive en af de største sygdomsfaktorer i år 2020.

Stress og Coaching. I følge WHO vil stress og depression blive en af de største sygdomsfaktorer i år 2020. Stress og Coaching Stress og coaching I følge WHO vil stress og depression blive en af de største sygdomsfaktorer i år 2020. Ca. 200.000 mennesker på det danske arbejdsmarked har psykiske problemer og

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Stress. Erhvervspsykolog Anja Dahl Vejle 18/08/16. Hvad kan du som leder være opmærksom på. Tlf.: dahl.dk

Stress. Erhvervspsykolog Anja Dahl Vejle 18/08/16. Hvad kan du som leder være opmærksom på. Tlf.: dahl.dk Erhvervspsykolog Anja Dahl Vejle Tlf.: 51 35 51 32 anja@anja- dahl.dk Arbejder indenfor områderne: Psykisk arbejdsmiljø Organisationsudvikling Lederudvikling 18. august 2016 www.anja- dahl.dk 1 Stress

Læs mere

Work-life balance. Middelfart 12. marts 2015

Work-life balance. Middelfart 12. marts 2015 Work-life balance Middelfart 12. marts 2015 Work-life balancen hvad er det? Egne forventninger Ambitioner Indre overbevisninger Indre krav Tanker Indre overbevisning - værdier Ydre påvirkning -værdier

Læs mere

Psykolog John Eltong

Psykolog John Eltong Psykolog John Eltong Undervisningens formål Give dig en forståelse af, hvad angst er Hjælpe til bedre at kunne formulere hypoteser om, hvad der måske kunne være på færde med en borger Blive bedre til at

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Guide: Hvil dig... og kom i form

Guide: Hvil dig... og kom i form Guide: Hvil dig... og kom i form Vi fokuserer på sved, puls og præstation. Men det er i pauserne, hvor du ikke træner, at du bliver hurtigere og stærkere. Af Line Feltholt, januar 2012 03 Hvil dig... og

Læs mere

Sundhed, trivsel og håndtering af stress

Sundhed, trivsel og håndtering af stress Sundhed, trivsel og håndtering af stress Institut for Idræt 2008 Markana en del af AS3 Companies 1 Program Hvad er stress og hvad er sundhed i et individuelt og organisatorisk perspektiv? Årsager, reaktioner

Læs mere

Mindfulness betyder: fuld opmærksomhed bevidst nærvær

Mindfulness betyder: fuld opmærksomhed bevidst nærvær Slide 1 Slide 2 Mindfulness betyder: fuld opmærksomhed bevidst nærvær Slide 3 Mindfulness er en tilstand Slide 4 Mental træning meditation Østen og vesten Slide 5 Mindfulness` 3 niveauer: 1 Fjerne eller

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 8.3.2012 Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb Symptomer og funktionsniveau

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Autisme og sanser. Pernille Fynne Danser og pædagog Certificeret autist med ADHD. Kirsten Bundgaard. der kan føre til nedsmeltning

Autisme og sanser. Pernille Fynne Danser og pædagog Certificeret autist med ADHD. Kirsten Bundgaard. der kan føre til nedsmeltning Autisme og sanser der kan føre til nedsmeltning Kreds Limfjorden 20. januar 2017 Pernille Fynne Danser og pædagog Certificeret autist med ADHD Pædagogisk og Fysioterapeutisk konsulent med speciale i autisme

Læs mere

Information om MEDICIN MOD DEPRESSION

Information om MEDICIN MOD DEPRESSION Til voksne Information om MEDICIN MOD DEPRESSION Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er en depression? 04 Hvad er medicin mod depression? 04 Typer af medicin 06 Hvilken medicin passer til

Læs mere

Hjerneskadecentret Stress og hjernen

Hjerneskadecentret Stress og hjernen Hjerneskadecentret Stress og hjernen Jesper Egede Andersen Cand.pscyh. Specialist i neuropsykologi Privatpraktiserende Hjerneskadecentret Hvad er stress? Hvordan påvirker en hjerneskade tærsklen for stress?

Læs mere

2015-2016 INFORMATION. Tidlig hjælp til børn og unge med tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder

2015-2016 INFORMATION. Tidlig hjælp til børn og unge med tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder PilotPROJEKT 2015-2016 INFORMATION TIL Forældre Tidlig hjælp til børn og unge med tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder Mind My Mind tidlig hjælp til børn og unge med tegn på angst,

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Rigtige mænd går også i sort

Rigtige mænd går også i sort Rigtige mænd går også i sort Umahro Cadogan Adjunct Professor, University of Western States Ambassadør og lektor, Functional Sports Nutrition Academy 1 SLIDES OG OPTAGELSEN KOMMER I MIT NYHEDSBREV TILMELD

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø - mobning på arbejdspladsen Et arbejdsgiveransvar

Psykisk arbejdsmiljø - mobning på arbejdspladsen Et arbejdsgiveransvar Aalborg Psykisk arbejdsmiljø - mobning på arbejdspladsen Et arbejdsgiveransvar Formålet med denne folder er at give inspiration til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, herunder forebyggelse af mobning.

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af stress Socialpædagogerne, Kreds Lillebælt 2. December 2013

Forebyggelse og håndtering af stress Socialpædagogerne, Kreds Lillebælt 2. December 2013 Forebyggelse og håndtering af stress Socialpædagogerne, Kreds Lillebælt 2. December 2013 Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik Rikke Mejlgaard Psykolog Program Hvad er stress? Stress-definition Forskellige

Læs mere

Kapitel 9. Selvvurderet helbred, trivsel og sociale relationer

Kapitel 9. Selvvurderet helbred, trivsel og sociale relationer Kapitel 9 Selvvurderet helbred, t r i v s e l o g s o c i a l e relationer Kapitel 9. Selvvurderet helbred, trivsel og sociale relationer 85 Andelen, der vurderer deres helbred som virkelig godt eller

Læs mere

Guide til praktisk stresshåndtering

Guide til praktisk stresshåndtering Aalborg Esbjerg København Guide til praktisk stresshåndtering Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 1 Fakulteterne ønsker både at forebygge og minimere stress.

Læs mere