Stress. Vi bliver unødigt sygeliggjort af stress-debatten Århus Stiftstidende, Af Line Holm Nielsen og Kasper Krogh Berlingske Tidende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stress. Vi bliver unødigt sygeliggjort af stress-debatten Århus Stiftstidende, 21.07.08. Af Line Holm Nielsen og Kasper Krogh Berlingske Tidende"

Transkript

1 Stress Den moderne syge Stress er blevet kaldt den moderne syge. Det har bl.a. noget at gøre med den måde, at samfundet i dag er indrettet på. I arbejdslivet bliver den enkelte pålagt mere og mere ansvar, og der findes i dag en del jobs, hvor individet selv skal finde balancen mellem arbejde og fritid. Det er fleksible mødetider og hjemmearbejdspladser eksempler på. Samtidig er der tilsyneladende også mere pres på individet på hjemmefronten. Forældrene i børnefamilier presser tilsyneladende sig selv til det yderste, for at det hele til at fungere og se perfekt ud. Hjemmet skal være perfekt, børnene skal have den perfekte pleje og stimulering, og det skal selvfølgelig helst ikke ske på bekostning af karrieren! Klart nok, der er god grobund for stress hos både børn og voksne. Det betyder dog ikke, at det nu rent faktisk forholder sig sådan, at hele Danmarks befolkning lider af stress. Travlhed og stress Mange mennesker føler sig i dag stressede, men derfor er det ikke sikkert, at de lider af stress. For at forstå begrebet stress rigtigt er det vigtigt at skelne mellem travlhed og stress. En del mennesker går nemlig rundt og bruger betegnelsen stress om noget, som reelt er travlhed. Man har tendens til at opfatte det som stress, når man har ekstra travlt eller har meget at tænke på, og for det meste er der altså ikke tale om decideret stress. Man taler også om positiv stress, altså (som regel) kortvarig stress, som gør, at vi i forbindelse med en vigtig præstation kan arbejde på højtryk og yde vores bedste. Når adrenalinen pumpes rundt i kroppen, kan vi forbedre vores præstationer væsentligt, men det går ikke at udsætte kroppen for det hver dag. Så vil der ikke længere være tale om positiv stress. Forskellen på stress og travlhed ligger i, hvorvidt individet er i stand til mestre situationen. En stressreaktion opstår, når man udsættes for krav eller belastninger, som man ikke kan mestre eller overkomme. Man mangler ganske enkelt resurserne til at klare en opgave. Det kan der være flere årsager til. Flere faktorer kan spille ind. Det sker eksempelvis, hvis arbejdsbyrden er helt urimelig stor, og/eller ved mangel på indflydelse. Stress er altså ensbetydende med en belastning ud over det sædvanlige en belastning, der er så voldsom, at både krop og psyke befinder sig i en slags undtagelsestilstand, hvor det ikke vil være muligt at fortsætte uden at få varige men. I den følgende artikel fra Århus Stiftstidende maner tre eksperter til besindighed mht. brugen af ordet stress. Konsekvensen af, at stress i dag er blevet et mode-ord, betyder bl.a., at hele befolkningsgrupper sygeliggøres, at man ikke behandles hensigtsmæssigt, så man kan vende tilbage til arbejdsmarkedet og at de alvorligt stress-syge overses. Anvendelsen af begrebet stress i artiklen svarer nogenlunde til det, der ovenfor er betegnet som travlhed. Vi bliver unødigt sygeliggjort af stress-debatten Århus Stiftstidende, Af Line Holm Nielsen og Kasper Krogh Berlingske Tidende Side 1 af 8

2 KØBENHAVN: Stress synes at være vor tids folkesygdom, men nu slår førende psykiatere og stress forskere bak. Begrebet bliver brugt så lemfældigt og ufornuftigt, at vi er i gang med at sygeliggøre store befolkningsgrupper. Grupper, der selv eller med små skub kunne finde sig til rette i dagens krævende arbejdsmarked. De virkeligt psykisk syge overses derimod, siger psykiaterne samtykkende:» Begrebet stress misbruges og bruges for bredt. Et er, at almindelige belastninger i dagligdagen i dag bliver beskrevet som alvorlige sygdomstilstande. Noget andet og værre er, at folk med svære depressioner risikerer at få at vide, at de har stress eller er udbrændte. Så får de ikke den fornødne behandling«siger Raben Rosenberg, professor ved Center for psykiatrisk forskning i Risskov. Han maner til besindighed omkring begrebet. Stress er en naturlig overlevelsesreaktion i kroppen, når den skal nå meget.»det skal vi lære at forholde os til uden at falde i svime over alt muligt. I psykiatrien kalder vi først noget en sygdom, hvis vi kan identificere en psykisk lidelse bag det. Hvis en person kommer til mig med stress, må jeg derfor lede efter angst, depression eller lignende. Stress siger intet i sig selv, og sygemelder man blindt folk pga. stress, risikerer man blot at gøre problemet meget værre, «siger Raben Rosenberg. Marianne Breds Geoffroy, overlæge ved Alkoholenhederene ved Hvidovre Hospital, er helt enig:»slaphed Det er i mine øjne slaphed, hvis man i behandlingssystemet anvender stress, som om det er en diagnose, da stress ikke i sig selv er en diagnose. Utroligt meget stress skyldes, at folk ikke ved, at de tilbage vendende belastninger, de lever med i dagligdagen, kan behandles relativt nemt og er almindeligt. På grund af tabu omkring det at have f.eks. angst for forskellige situationer, har mange ikke lyst til at indrømme deres reelle problem. «Hun mener, at der op gennem historien altid har været udefinerede begreber for en tilstand, hvor man har det skidt. Tidligere var det»dårlige nerver«eksempelvis. Det nye ved stress er, at det primært er blevet et problem relateret til arbejdsmarkedet:»ved at bruge det meget overordnede stressbegreb mister vi fuldstændig muligheden for at yde en målrettet og effektiv indsats mod folks reelle problemstillinger. Man mister oceaner af ressourcer og ødelægger en masse menneskers liv på mangelfuld eller direkte forkert behandling«siger hun. Søg oplysning Jes Gerlach, psykiater og formand for Psykiatrifonden er enig med sine kolleger. Han opfordrer alle til at søge oplysning, før man panikker over sin psykiske habitus:»vi er alle sammen udsat for stress i form af travlhed og udfordringer i livet; det skal vi være glade for. Og hvis man så får sig en god nattesøvn bagefter, så ikke et ondt ord om det. Det dårlige er den vedvarende, daglige stress over en længere periode, som man ikke kan se nogen løsning på, «siger han, men forudser også, at begreberne vil blive ved med at være mudrede, så længe der ikke er en vedtaget, international diagnose for»stress«:»vi har allerede diagnoser som»akut belastningssyndrom«og»posttraumatisk stresssyndrom«, men det er anderledes alvorlige traumer end det, de fleste mener med stress. Om fem år får vi en ny diagnosebog fra WHO (Verdenssundhedsorganisationen, red.), og det vil ikke undre mig, om stress er medtaget der«siger Jes Gerlach. Berlingske Tidende har beskrevet, hvordan stadig flere sygemeldes og får tildelt førtidspension pga. stressrelaterede lidelser. Det er særligt denne tendens, psykiaterne vender sig imod. Diagnosticeres patienterne rigtigt og i tide, kan de fleste nemlig behandles tilbage til et arbejdsdygtigt liv. I en ny Gallupmåling erklærer danskerne sig da også enige i, at alt får mange går ned med stress uden at være egentligt syge. 66 pct. af mændene er enige i det udsagn, hos kvinderne er det 54 pct. Det er de ældre, der er mest kritiske over for fænomenet. I artiklen beskrives det bl.a., at stress efterhånden primært ses i relation til arbejdsmarkedet. Det fleksible arbejdsmarked og individets øgede krav til sig selv er, som nævnt i indledningen, mulige forklaringer herpå. Men stress rammer også arbejdsløse. Side 2 af 8

3 Stress uden arbejde I vores samfund er arbejdet en væsentlig identitetsgivende faktor. Derfor kommer den arbejdsløse let til at føle sig mindreværdig, og det sker ofte, at selvtilliden og selvrespekten forsvinder. Som arbejdsløs skal man gøre sig umage for at bibeholde en samfundsmæssig identitet. Desuden kan det stresse, at man bruger en forholdsmæssig stor del af sin tid på at holde kontakt med de kontrollerende myndigheder, holde regnskab med evt. få arbejdstimer, skrive ansøgninger, stå til regnskab og bekymre sig om økonomien. En undersøgelse foretaget af Statens Institut for Folkesundhed viser, at over 40 procent af førtidspensionisterne har et højt stressniveau, mens alderspensionister og arbejdsløse også har et højere stress-niveau end gennemsnittet af befolkningen (arbejdsmiljoeportalen.dk). Post traumatisk stress-syndrom (PTSD) er endnu et eksempel på stress, som ikke er relateret til arbejde. Symptomer på stress Symptomerne på stress kan inddeles i 1) fysiske og 2) psykiske. Eksempler på fysiske stress-symptomer: hjertebanken, hovedpine, svedeture rysten på hænderne appetitløshed muskelspændinger smerter fx hovedpine, mavepine, ondt i ryggen træthed. Eksempler på psykiske: hukommelsesbesvær koncentrationsbesvær irritabilitet egentlig depression. Typisk adfærd i forbindelse med stress-symptomer: aggressivitet nedsat præstationsevne øget brug af stimulanser. Stressreaktioner kan også måles. Den biologiske reaktion kan måles som ændringer i hormoner og signalstoffer. En blodprøve kan vise, om der er et forhøjet niveau af cortisol blodet. Når vi bliver stressede, producerer kroppen nemlig dels en øget mængde adrenalin for at geare nervesystemet til høj fysisk aktivitet og dels forskellige hormoner, specielt det såkaldte stresshormon cortisol, der hjælper organismen med at frigøre energi. Stress kan ofte vise sig ved, at man bliver syg fysisk fx når man holder ferie. Immunforsvaret har været belastet i længere tid, og kroppen bukker under, når den begynder at slappe af. Side 3 af 8

4 Stressorer De ydre påvirkninger, som belaster og fremkalder stress, betegnes som stressorer. Det er eksempelvis: overbelastning mangel på indflydelse på arbejdet og/eller planlægningen af opgaverne ensformigt arbejde risiko for fare og vold for meget arbejde i ikke afgrænsede perioder at arbejde alene skiftende arbejdstider for få muligheder for oplæring, uddannelse eller personlig udvikling mangel på information fra ledelsen samarbejdsproblemer med kolleger, ledelse eller begge dele arbejdspladsens indretning, støj- og temperaturgener lav løn og pension uklarhed om, hvem der laver hvad, altså rollefordelingen. Stressorer er således ydre faktorer, som øger risikoen stress. Tilsyneladende er stress også forbundet med individuelle faktorer. Reaktionerne hos to mennesker, som bliver udsat for den samme belastning, kan være vist forskellige. Mestring Der er forskel på, hvordan vi mestrer forskellige påvirkninger og situationer. Allerede, når vi får pålagt en opgave, begynder vores reaktion. Vi har forskelligt beredskab så at sige. Hvis man tidligere har oplevet at kunne løse de fleste opgaver, man er blevet stillet, har man allerede på forhånd en positiv forventning til sig selv. Vi tolker også det, at adrenalinen suser rundt i kroppen, forskelligt. For nogen er det en ubehagelig fornemmelse, som man bare vil have til at forsvinde hurtigst muligt, mens det for andre måske giver en radikalt anderledes fornemmelse et kick, som bare får en til at styre endnu mere målrettet fremad. Vores evne til at lægge arbejdet fra os, slappe af og holde fri, når vi har fri, varierer også fra person til person. Langt de fleste mennesker vil dog kunne tilegne sig nogle teknikker til bedre at kunne slappe af fx åndedrætsøvelser og/eller yoga. Variationen i mestringsstrategier er stor, men lidt firkantet kan man se på, om en person er præstationsorienteret eller opgaveorienteret. Er man præstationsorienteret har man først og fremmest fokus på præstationen at man klarer opgaven godt og ikke mindst den medfølgende anerkendelse fra chefen. Præstationsorienterede personer har samtidig en tendens til at være lidt nervøse, måske aggressive og møder ofte andre mennesker med en vis skepsis. Derfor er de typisk mere modtagelige for stress. Den opgaveorienterede person derimod har mere overblik og kontrol over situationen, tror umiddelbart på vigtigheden af det arbejde han eller hun udfører og har derfor kun minimale chancer for at blive stresset. Stresstilstandens faser Overordnet kan stresstilstanden inddeles i tre faser: Side 4 af 8

5 alarmtilstand modstandsfasen udmattelsesfasen. Alarmtilstanden er kendetegnet ved, at man står over for en situation, som stiller krav som man enten gerne vil udføre eller som man føler sig presset til at udføre. Kroppen mobiliserer sit forsvar, og der er øget udskillelse af adrenalin, forøget hjerteaktivitet og ændret tempo i fordøjelsesprocesserne. Opmærksomheden er på sit højeste. Modstandsfasen kommer man i, hvis stresstilstanden er vedvarende. Man forsøger at tilpasse sig, mens alarmsymptomerne reduceres. Opmærksomheden er stadig øget, men man begynder at lave fejl. Karakteristiske symptomer i denne fase er muskelspændinger og diverse smerter. Udmattelsesfasen gør sin entre, hvis man ikke har de ydre stresspåvirkninger ikke reduceres. De somatiske (kropslige) reaktioner forværres i denne fase. Forsvaret nedbrydes, og alvorlige, endda kroniske tilstande kan opstå. Symptomerne i denne fase er bl.a. forvirring, nedsat hukommelse, følelsesmæssig labilitet, decideret sammenbrud. Stresstilstanden kan her glide over i psykiske lidelser, hvoraf de mest almindelige er depression og angst. Konsekvensen kan være, at man aldrig vender tilbage på arbejdsmarkedet på fuld styrke. Hvad sker der i hjernen? Vores oplevelse af stress er knyttet til hjernens forsvarssystem, som oprindeligt er udviklet for at give os mulighed for at handle i en nødsituation, når fx vi er i fare eller trues. Forsvarssystemet er placeret i den del af hjernen der hedder det limbriske system, som er ubevidst og bl.a. varetager vore følelser. Det limbiske system styrer os, fordi det er uden for viljens herredømme. Når mange mennesker går rundt og er fokuseret på de negative sider af tilværelsen, hænger det sammen med, at de negative sider i tilværelsen af hjernen opfattes som mere faretruende end de positive. Eftersom det er hjernens fornemmeste opgave at holde os i live, så er det utroligt vigtigt at være fokuseret på de faremomenter der er, så energien kan bruges her i stedet for at bruge for meget energi på de mindre faretruende. I det limbiske system ligger der nogle centre; hippocampus, hypofysen, amygdala og hypothalamus, som kontrollerer de automatiske systemer, hormonsystemerne samt følelser og lyster. Hormonerne er de stoffer, som aktiverer eller pacificerer hjernecentrenes og andre kropsdeles funktion Hippocamus: bliver betragtet som den vigtigste struktur i det limbiske system. Den er center for indlæring og rationel hukommelse og har bl.a. en funktion ved hukommelsesprocessen, fordi den medvirker til at oplysninger kan lagres til længerevarende hukommelse. Det er hippocamus der kan skelne forskellen mellem en isbjørn der står på gaden, fra en isbjørn inde i et bur. Hippocampus er den del af hjernen, som normalt regulerer kroppen. Den sidder inde med hjernens stresshåndtering. Når vi er pressede og har travlt, mestrer hippocampus at se muligheder og finde løsninger. Amygdala: er et center der korrigerer vores opførsel. Lige fra aggression til fredelig opførsel kontrolleres, således at individets opførsel passer til situationen. Mennesket har brug for venlighed og aggression, men det skal helst passe til den situation man aktuelt står i. Den er forbindelsen mellem det følelsesmæssige og det intellektuelle. Det er Amygdala der aktivere centrerne for følelser, som derved udløser en handling som f.eks. kamp eller flygt. Hypotalamus: Dæmper eller fremmer aktiviteten i andre hjernedele. Den styrer det autonome nervesystem og er derved med til at øve indflydelse på fundamentale adfærdsmønstre som at spise, at Side 5 af 8

6 drikke, at sove, seksuel aktivitet og aggressivitet samt at kontrollere legemstemperaturen og hormonudskillelsen. I en stress-situation sker der følgende: Den første umiddelbare vurdering af situationen sker i amygdala. Når et eller andet i vores omgivelser aktiverer de instinktive og ubevidste faremekanismer i amygdala, sender den besked til hypothalamus om at begynde frigivelsen af stress-hormoner. Denne vurdering tages derefter op til genovervejelse af hippocampus, som i modsætning til amygdala i stand til at tage erfarede og tillærte ting med i sine overvejelser. Det er i denne genovervejelse, man kan tale om, at vi træffer et følelsesmæssigt valg. Når hipocampus registrerer denne frigivelse sender den besked til hypothalamus om at sænke frigivelsen igen. Dette er for så vidt et fornuftigt system, og sørger under optimale betingelser for at stress-niveauet ikke bliver for højt. De 3 små centre i hjernen kommunikerer altså indbyrdes og som sørger gensidigt for at balancere hinanden, så Amygdala ikke får lov til at sætte os i alarmberedskab uden en god grund, og så hippocampus ikke får lov til at dæmpe forsvarsevnen, hvis der virkelig er fare på færde. Dog er det sådan, at hvis amygdala vurderer, at der virkeligt er fare på færde, så slås hippocampus' automatiske genovervejelse af vurderingen fra, og kroppen fyldes med adrenalin og gøres parat til flugt eller kamp med det samme. Vores instinktive reaktioner prioriteres altså højere end vores tillærte viden. Ved en stressreaktion sendes der altså besked mellem de forskellige hjernedele. Nogle af beskederne sendes gennem nervetråde. Andre sendes gennem blodårerne ved hjælp af hormoner, bl.a. adrenalin og noradrenalin. Men er der behov for ekstra mobilisering af kroppen nødvendig, frigives der CRF (corticotropin releasing faktor) fra hypothalamus. CFR føres gennem blodkar til hypofysen, som dermed stimuleres til at afgive ACTH (det adrenocorticotrope hormon), som føres med blodet til binyrebarken, som dermed begynder at frigive cortisol. Cortisoler kroppens egen medicin mod ikke bakteriel betændelse, som udløses ved flugt eller når kroppen skal tilpasse sig ved langvarig stress. Et vigtigt stof, som desværre også kan dræbe hjerneceller, når det findes i kroppen for meget og for længe. Når den stress-påvirkning, som aktiverer amygdala og dermed frigivelsen af stress-hormoner, foregår over en længerevarende periode, ophører hippocampus' dæmpende virkning på hypothalamus frigivels af stress-hormoner. På scanninger kan man se, at hippocampus på længere sigt skrumper. De stresshormoner, som den normalt kan regulere, begynder at slå nerveceller i stykker. Det er uheldigt, fordi hippocampus nu ikke længere er i stand til at regulere stress. Samtidigt kan man på scanninger se at amygdala vokser, fordi den konstant skal udsende faresignal. Den mangler den dæmpende regulering. Stressen er gået i selvsving! (www.aktivintelligens.dk/stressoghjernen.htm). Side 6 af 8

7 Hvordan behandles stress? Hvis man er nået til udmattelsesfasen anvendes som oftest en kombination af medicinsk og terapeutisk behandling. Antidepressive midler kan være nødvendige i en kortere eller længere periode. Den psykoterapeutiske behandling vil ofte have til hensigt at give nogle redskaber til alternative, forebyggende handlemåder fx at blive bedre til at lytte til sig selv (kroppens signaler), blive bedre til at sige fra, arbejde med den subjektive indstilling, eksempelvis om nu det hele behøver at være så perfekt. Før det kommer så vidt er der også en del, man selv kan gøre. Man kan bl.a. undgå, at belastende situationer medfører stress, Det kan man gøre ved forsøge at slappe af og tænke på noget andet, gøre noget andet gå i biffen, se tv, læse ugeblade osv., tale med andre om det meditere, gå til yoga, løbe en tur. Motion er en vigtig kilde til at undgå stress. Det viser nedenstående artikel. Dog har nogle eksperter advaret imod at overdrive motion, idet det kan ende med at blive endnu en faktor, der er med til at stresse kroppen (www.denintelligentekrop.dk/articlesshow.asp?id=52&o=artikler). Desuden anbefales det så vidt muligt at undgå stimulanser som fx koffein, alkohol og tobak. Politiken 17. november 2007 Motion beskytter mod depression og stress Sundhedscoach Chris MacDonald fortæller, hvordan du med fysisk træning beskytter dig mod depression og stress. Af Chris Macdonald Det er ikke længe siden, man mente, at det var umuligt at danne nye hjerneceller. Men når man træner, sker der en række biologiske forandringer i musklerne og i hjernen. Vi ved nu, at nogle af disse processer arbejder sammen om at gøre din hjerne stærkere. Det er altså muligt at danne nye hjerneceller? du skal bare bevæge dig! Udtrykket strong body = strong mind er altså sandt. Træning forsinker hjernens aldring Træning skaber gødning for hjernen, kaldet BDNF (brain-derived neurotrophic factor). Ud over at fremme indlæring og hukommelsen har de tilpasninger, der sker i hjernen som følge af motion, vist sig at hjælpe med at forsinke hjernens naturlige aldringsproces (langsommere indlæring og svagere hukommelse), og det kan måske hjælpe i forebyggelsen af nedbrydningssygdomme i hjernen som Alzheimers. Det er det, vi på engelsk kalder en win-win situation. Der er endda mere endnu. Det viser sig også, at de tilpasninger, der sker i hjernen som følge af træning, også hjælper med at beskytte hjernen mod negative følger af stress. Vi står altså over for en win-win-win situation. Vind, vind og vind De forandringer, som træning skaber i hjernen, hjælper med at mindske og måske endda at undgå depression. Faktisk har nogle studier vist, at for moderat deprimerede mennesker havde træning lige så god effekt som medicin eller psykoterapi. Dermed være ikke sagt, at medicinering og psykoterapi erstattes af et par kondisko, men en kombination af Side 7 af 8

8 adfærdsterapi og træning eller medicinering og træning eller i nogle tilfælde alle tre kan måske være mere effektiv end terapi alene. Det giver rigtig god mening at indføre træning i hverdagen hos dem, der kæmper med depression. Faktisk er træning noget nær en magisk sundheds- og velværeopskrift, og det er svært at finde på argumenter imod at integrere det i ethvert menneskes liv. Når vi snakker om at styrke indlæringen og hukommelsen i hjernen, er vi interesserede i et område, der kaldes hippocampus. Navnet kommer fra græsk og betyder søhest. Måske umiddelbart et overraskende navn, men området har form som en lille søhest. Bliver der dannet nye celler og forbindelser i hippocampus, har du potentialet til at blive klogere. Så vi vil gerne få?søhesten? til at blive større, ikke mindre. Stress hæmmer hjernen Både stress og depression har vist sig faktisk at omstrukturere og på en måde få hippocampus til at krympe. Forskere på McGill Universitet i Quebec fulgte en gruppe mennesker i fem år. Hos dem, der var dårlige til at håndtere stress, krympede hippocampus, og de mistede hukommelse og andre funktioner. Bemærk, at kodeordet er?dårlig håndtering af stress?. Det betyder, at man ikke føler sig i kontrol, eller at man føler sig totalt overbebyrdet. Det er vigtigt at huske på, at stress er super vigtig for at blive stærkere. Medmindre vi bliver presset lidt mentalt og fysisk, kan vi ikke blive stærkere. Så stress er ikke dårligt. Men hvis man ikke får nok hvile, eller hvis man føler, at man mister kontrollen, bliver det dårligt. Stress og depression går hånd i hånd Hippocampus er også en del af det, der kaldes det limbiske system i hjernen, og det handler meget om følelser. Depression og humørsygdomme er blevet forbundet med et fald i celler og forbindelser mellem cellerne i hippocampus. Allerede her burde du lægge to og to sammen, da kronisk stress og depression ofte går hånd i hånd. Nogle former for antidepressive medikamenter (f.eks. Paxil, Zoloft, Prozac, der alle hører til?selective Serotonin Re-uptake Inhibitor? (SSRI)-gruppen) er kendt for at stimulere kopiering af hjernestamceller for at producere nye neuroner. Træning gør det samme i forhold til at producere nye neuroner i hippocampus. Astrid Bjørnebekk på Karolinska Instituttet har udført en serie forsøg på rotter og opstillet en model for at forklare, hvordan træning hjælper dem, der lider af depression, og nøglen er dannelsen af nye celler i hippocampus. Kom ud cirka 30 minutter om dagen Hvor meget motion skal der så til? Cirka minutter om dagen, hvor du får pulsen i vejret. I vintermånederne kan humøret få et knæk, fordi vi har mindre sollys og opholder os mindre udenfor. Førstehjælp ved vinterdepression kan være daglig motion og selvfølgelig masser af søvn. Nu ved du, at træning giver dig en win-win-win-win situation, men bare det at vide, at træning er godt for din hjerne og krop, garanterer ikke, at du springer op fra sofaen og straks trækker i løbetøjet. Du vil stadig have brug for motivation for at komme i gang og fortsætte. Kilder (ud over dem, der er angivet i dokumentet): Karin Borg og Ulrik Lyager Thomsen: Arbejdsliv, in: Den nye psykologihåndbog. Gyldendal Birgitte Thomassen: Psykiske problemer. Frydenlund Side 8 af 8

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Stress Symptomer og årsager

Stress Symptomer og årsager Stress Symptomer og årsager Stress koster penge: Stress koster 10 mia. kr. om året. Ca. 200.000 mennesker på det danske arbejdsmarked har psykiske problemer eller sygdom. Nogle af dem er en direkte følge

Læs mere

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag?

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Undervisningsaften i Søften/Foldby d.19. marts 2015 1 Kl. 18-19.15: Aftenens forløb

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

Angstens Ansigter. Tove Niljendahl, sundhedsfaglig rådgiver PsykInfo 27-01-2014

Angstens Ansigter. Tove Niljendahl, sundhedsfaglig rådgiver PsykInfo 27-01-2014 Angstens Ansigter Tove Niljendahl, sundhedsfaglig rådgiver PsykInfo 27-01-2014 Edward Munch s : Skriget Angst Angst er en grundlæggende følelse som er en naturlig del af menneskets overlevelsesmekanismer

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T à Lær at håndtere stres s 4 e f f e k t i v e ø v e l s e r 4 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a

Læs mere

1 Stress er en tilstand kroppens svar på belastning fysiologiske reaktioner gør kroppen klar til at yde sit maksimum kortvarigt stress kan være stimulerende og udviklende langvarigt stress kan medføre

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

Fysioterapi mod stress

Fysioterapi mod stress Fysioterapi mod stress Behandling til den Treenige hjerne Annette Sigshøj www.stress-ellertraumer Fysiske symptomer Hovedpine Muskelsmerter Rygsmerter Træthed Forstoppelse Diarre Smerter i brystet Forhøjet

Læs mere

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik Trivselspolitik Indledning Randers Social- og Sundhedsskole arbejder målrettet mod at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Udgangspunktet herfor er skolens værdier om rummelighed,

Læs mere

Stress. Hvad er stress?

Stress. Hvad er stress? Stress Hvad er stress? Stress er en normal reaktion, som vi alle kommer ud for i mindre eller større grad. Stress kan hjælpe os til at præstere ekstra i kortvarige tidsperioder eller overskue en mulig

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Hvordan hænger kost og psyke sammen? 2 3 Sammenhænge imellem livsstil og livskvalitet Livsstil Sund mad

Læs mere

Stress & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf.

Stress & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. 39 77 76 00 Psykiatrisk Center Ballerup Ballerup Boulevard 2 2750 Ballerup Tlf. 44 88 44 03 Psykoterapeutisk Center Stolpegård Stolpegårdvej

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering

Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering Rikke Hosbond Trillingsgaard Organisationspsykolog, seniorkonsulent ALECTIA A/S Telefon: 30 10 96 79 Mail: Riho@alectia.com Stress i tal 430.000 danskere

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

Fra stress til PTSD Hvad sker der i hjernen? Jes Gerlach

Fra stress til PTSD Hvad sker der i hjernen? Jes Gerlach Fra stress til PTSD Hvad sker der i hjernen? Jes Gerlach Sct Hans Hospital Caroline og Glarmesteren Caroline, 1852-1936 Glarmesteren 1878-1958 William Skotte Olsen 1945-2005 indlagt SHH 1975-78 PTSD- symptomer

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN Forebyggelse og håndtering af sygefravær Information om udbygning af 1-5-14 HR-AFDELINGEN BAGGRUND Horsens Kommune prioriterer sunde arbejdspladser. Med sunde arbejdspladser forstår vi et godt fysisk og

Læs mere

MOTION OG STRESS. Lisbeth Tobiesen, Tid til ro Ergoterapeut, stresscoach og mindfulness instruktør

MOTION OG STRESS. Lisbeth Tobiesen, Tid til ro Ergoterapeut, stresscoach og mindfulness instruktør MOTION OG STRESS Lisbeth Tobiesen, Tid til ro Ergoterapeut, stresscoach og mindfulness instruktør Program Viden om stress og den biologiske virkning Helbreder motion alt, også stress? Alternative værktøjer

Læs mere

neurosalg Hvordan tager du beslutninger når du skal sælge? Eller købe? Commercial Development ApS www.b-n-r.dk - www.jobvejen.dk Neurosalg - NJAM

neurosalg Hvordan tager du beslutninger når du skal sælge? Eller købe? Commercial Development ApS www.b-n-r.dk - www.jobvejen.dk Neurosalg - NJAM neurosalg Hvordan tager du beslutninger når du skal sælge? Eller købe? 1 Hvordan kan man få kunden til at købe noget? Når kunden ikke selv er herre over sine egne beslutninger? Når vi træffer beslutninger

Læs mere

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik.

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik. Kroniske smerter Patientinformation Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Kroniske smerter en svær lidelse Smertens mange former Alle

Læs mere

Ledelse af stressramte medarbejdere

Ledelse af stressramte medarbejdere Ledelse af stressramte medarbejdere Ved Anne Marie Byrjalsen Cand. Pæd. Pæd. Program Præsentation Hvad er stress? Hvilke signaler skal du være opmærksom på hos medarbejderne? Dialog Den ledelsesmæssige

Læs mere

Kampen for det gode liv

Kampen for det gode liv Titel Fagkombination Problemformulering Problemstillinger Kampen for det gode liv Bioteknologi A og psykologi C Danmark er i dag aktiv, sammen med andre vestlige lande, med udsendelsen af soldater til

Læs mere

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 Arbejdet med mennesker med psykiske lidelser gennem mange år. Undervist både

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

Forandring, stress og trivsel

Forandring, stress og trivsel Side 1 af 11 Forandring, stress og trivsel Forebyggelse og håndtering af stress Dato 12-03-2014 Side 2 af 11 Forandring, stress og trivsel forebyggelse og håndtering af stress Denne vejledning fortæller

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

VIDEN OG GOD PRAKSIS. Stress skal løses i. fællesskab. frastresstiltrivsel.dk

VIDEN OG GOD PRAKSIS. Stress skal løses i. fællesskab. frastresstiltrivsel.dk Stress skal løses i VIDEN OG GOD PRAKSIS fællesskab frastresstiltrivsel.dk Kampagnen: Fra stress til trivsel Stress skal løses i fællesskab Videncenter for Arbejdsmiljø, 2011 Lersø Parkallé 105 2100 København

Læs mere

Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B

Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B Opgave A: Symptomer på stress Et vigtigt skridt i forhold til at forebygge og håndtere stress er at blive opmærksom på egne

Læs mere

HVORFOR ER DET VIGTIGT?

HVORFOR ER DET VIGTIGT? HVAD ER DET? En nødhjælpsguide, til når livet overmander dig og du lige pludselig opdager at du har glemt din kærestes navn, taber ting eller er blevet mere klodset og føler dig trist og stresset. HVORFOR

Læs mere

STRESS NÅR DET HELE HOBER SIG OP TÆLL3R OGSÅ! MEDARBEJDER

STRESS NÅR DET HELE HOBER SIG OP TÆLL3R OGSÅ! MEDARBEJDER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! MEDARBEJDER STRESS NÅR DET HELE HOBER SIG OP Kasper, der er teamleder, får allerede i bilen på vej til arbejde morgenens

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

Fakta & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf.

Fakta & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. 39 77 76 00 Psykiatrisk Center Ballerup Ballerup Boulevard 2 2750 Ballerup Tlf. 44 88 44 03 Psykoterapeutisk Center Stolpegård Stolpegårdvej

Læs mere

Dialog om stress. - Forståelse, forebyggelse og håndtering af stress på arbejdspladsen. Randers Kommune

Dialog om stress. - Forståelse, forebyggelse og håndtering af stress på arbejdspladsen. Randers Kommune Dialog om stress - Forståelse, forebyggelse og håndtering af stress på arbejdspladsen Randers Kommune Dialog om stress Stress på arbejdspladsen kan være ødelæggende - ikke kun for trivsel og helbred,

Læs mere

Lad være med at blande dig udenom. - at være tæt på depressionsramte. Psykologens indspark.

Lad være med at blande dig udenom. - at være tæt på depressionsramte. Psykologens indspark. Lad være med at blande dig udenom - at være tæt på depressionsramte. Psykologens indspark. Hvem er jeg? Psykolog, Ansat i Region Sjælland. Også uddannet sygeplejerske. Har ikke privat klinik såjeg skal

Læs mere

AT Synopsis. Titel. Kampen for det gode liv

AT Synopsis. Titel. Kampen for det gode liv AT Synopsis Titel Fagkombination Problemformulering Metode Kampen for det gode liv Bioteknologi A og psykologi C Flere og flere får diagnosticeret depression, og man regner med, at hele fem procent af

Læs mere

Patientvejledning. Samtaleforløb hos psykolog. Forskellige årsager

Patientvejledning. Samtaleforløb hos psykolog. Forskellige årsager Patientvejledning Samtaleforløb hos psykolog Forskellige årsager Vi er alle udstyret med forskellige fysiske forudsætninger og dermed forskellig risiko for at udvikle psykiske symptomer. Ofte er der en

Læs mere

Eksamensangst 2014. 1.Education: Hvad er angst? 2. Den kognitive diamant

Eksamensangst 2014. 1.Education: Hvad er angst? 2. Den kognitive diamant Eksamensangst 2014 1.Education: Hvad er angst? 2. Den kognitive diamant Ressourceøvelse Hvad var du god til som barn? I børnehaven? I skolen? I frikvarteret? På sportspladsen?... Noter ned & hold fast.

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Fokusgruppe om stress

Fokusgruppe om stress "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om stress En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en ny Sundhedspolitik i tæt dialog med kommunens

Læs mere

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien?

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen I SAMARBEJDE MED SCLEROSEFORENINGEN hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret krise- og

Læs mere

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande PTSD hos Flygtninge Psykolog Ann-Kathrine Jørgensen Socialkonsulent Annelise Matthiesen Fysioterapeut Jasmeen Maria Ryberg 29. September 2014 Dagens

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression DEPRESSION Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave.

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi, genopretter energi flowet i kroppen. Nem at placere, se brochure Resultater med det samme. Giver op til 20 % mere energi. Øger kroppens forbrænding.

Læs mere

Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik

Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik Det at have travlt i kortere perioder, kan være en sund og naturlig dimension i det gode og spændende arbejde. At være presset i kortere perioder øger opmærksomheden

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress (Dette er et OPLÆG/en SKABELON, som KAN bruges til inspiration. Når I har tilføjet, rettet og slettet er det jeres Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress) Institution/afdeling:

Læs mere

Cabi. Stress i det grænseløse. Den 27. november 2014. Nis Kjær, Videncenter for Arbejdsmiljøs rejsehold

Cabi. Stress i det grænseløse. Den 27. november 2014. Nis Kjær, Videncenter for Arbejdsmiljøs rejsehold Cabi Stress i det grænseløse Den 27. november 2014 Nis Kjær, Videncenter for Arbejdsmiljøs rejsehold Videncenter for Arbejdsmiljø Formidlingscenter på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)

Læs mere

Stresscoaching. Den hurtigste og mest effektive metode til et liv uden stress. Specialist i stresscoaching, stressbehandling og stresshåndtering

Stresscoaching. Den hurtigste og mest effektive metode til et liv uden stress. Specialist i stresscoaching, stressbehandling og stresshåndtering Stresscoaching Forebyg Stress Stress Coaching Team Den hurtigste og mest effektive metode til et liv uden stress Specialist i stresscoaching, stressbehandling og stresshåndtering Mange tror, at stress

Læs mere

Bliv robust over for stress. Midt om vinteren oplevede jeg, at der findes en uovervindelig sommer indeni mig. - Albert Camus Birgitte Dam Jensen

Bliv robust over for stress. Midt om vinteren oplevede jeg, at der findes en uovervindelig sommer indeni mig. - Albert Camus Birgitte Dam Jensen Bliv robust over for stress Midt om vinteren oplevede jeg, at der findes en uovervindelig sommer indeni mig. - Albert Camus Hvad er stress? Stressresponsen er kroppens medfødte evne til at generere en

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

Sådan håndterer jeg stress

Sådan håndterer jeg stress EN INFORMATIONS- FOLDER Fredericia Kommunes Sundhedsguide Sådan håndterer jeg stress 1 Baggrund I Fredericia Kommune vil vi gerne hjælpe dig til et sundere liv og et bedre helbred. Derfor har vi udarbejdet

Læs mere

Studio III Konflikthåndtering ud fra en Low Arousal tilgang. Pædagogisk dag Firkløverskolen Lørdag d. 25. februar

Studio III Konflikthåndtering ud fra en Low Arousal tilgang. Pædagogisk dag Firkløverskolen Lørdag d. 25. februar Studio III Konflikthåndtering ud fra en Low Arousal tilgang Pædagogisk dag Firkløverskolen Lørdag d. 25. februar Formiddagens program Kort præsentation af oplægsholdere Kort intro til Studio III Stress

Læs mere

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Børn%og%unge%af%anden%etnisk%herkomst%topper%listen%over%unge% pilleslugere.%pilleindtaget%skyldes%ofte%andet%end%smerter.%%% %! En ny lov

Læs mere

Fagkongres for ledende sygeplejersker Torsdag den 19. april 2012. Copyright Tina Hein

Fagkongres for ledende sygeplejersker Torsdag den 19. april 2012. Copyright Tina Hein Fagkongres for ledende sygeplejersker Torsdag den 19. april 2012 Copyright Tina Hein Velkommen til Leder med hjerne og hjerte en workshop om personligt lederskab og energiforvaltning Præsentation at workshop

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde. - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber

Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde. - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber Budskaberne: - Du skal videre med livet nu! - Jo værre du har det des mere vigtigt

Læs mere

rosacea Oplysninger om et voksenproblem

rosacea Oplysninger om et voksenproblem rosacea Oplysninger om et voksenproblem 1 RosaceA er den medicinske betegnelse for en række hudsymptomer som oftest forekommer hos personer Over 30 år. (ikke at forveksle med akne) Cirka Symptomerne på

Læs mere

Information om skizofreni Til patienter og pårørende

Information om skizofreni Til patienter og pårørende 1 2 Information om skizofreni Til patienter og pårørende Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom, der påvirker hjernens normale funktion. Sygdomsbilledet er meget varierende, men påvirker ofte

Læs mere

Generel viden om søvn 12 18 år

Generel viden om søvn 12 18 år Generel viden om søvn 12 18 år www.sundhedstjenesten-egedal.dk God søvn gør dig glad og kvik. Viden om søvn er første skridt på vejen til god søvn. Der findes megen forskning vedrørende søvn og dens store

Læs mere

Bodily Distress Syndrome (BDS)

Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome (BDS) Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Aarhus Universitetshospital 1 Lidt om Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome er en ny diagnose der bruges i

Læs mere

Fredericia Bibliotek 27.10.2014. Socialfobi. Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966

Fredericia Bibliotek 27.10.2014. Socialfobi. Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966 Fredericia Bibliotek 27.10.2014 Socialfobi Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966 Program Hvad er angst Angstens funktion Hvad er socialfobi Hvorfor får nogle mennesker socialfobi

Læs mere

SUNDHEDSCOACHING SKABER

SUNDHEDSCOACHING SKABER SUNDHEDSCOACHING SKABER FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME v/ Rikke Ager sundhedscoach snart PCC certificeret, medlem af ICF global tidligere sygeplejerske forfatter til bogen Den helbredende patientsamtale

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 14 Institution Uddannelse Fag og niveau Selvstuderende Eksaminator VUC Vestegnen Hf

Læs mere

Arbejdsmiljø OK 2005

Arbejdsmiljø OK 2005 Arbejdsmiljø OK 2005 En ny opgave for SU SU skal medvirke til et godt arbejdsmiljø SU skal med aftalens 5, stk. 8 arbejde med at forebygge og håndtere stress SU skal fastlægge retningslinjer for arbejdspladsens

Læs mere

Krisepsykologi i forbindelse med uheld

Krisepsykologi i forbindelse med uheld I SAMARBEJDE MED BANEDANMARK 4. juli 2014 www.beredskabspsykologi.dk Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret klinisk psykolog Direktør i Center for Beredskabspsykologi Chefpsykolog i Dansk Krisekorps A/S

Læs mere

guide livsstilsændring Skab en varig sider Styrk dit liv med Chris MacDonald Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide livsstilsændring Skab en varig sider Styrk dit liv med Chris MacDonald Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8 sider Styrk dit liv med Chris MacDonald Skab en varig livsstilsændring Varig livsstilsændring INDHOLD I DETTE HÆFTE: Skab en varig livsstilsændring...

Læs mere

Trivsel og stresshåndtering

Trivsel og stresshåndtering www.piafrahm.dk Trivsel og stresshåndtering Kursus for Arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i Helsingør Kommune Erhvervspsykolog Pia Frahm, Østergade 13, 1100 København K, tlf. 27208736, mail@piafrahm.dk

Læs mere

At leve med traumer. Lærdansk Herning, 24. april 2012 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp

At leve med traumer. Lærdansk Herning, 24. april 2012 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Side 1 At leve med traumer Lærdansk Herning, 24. april 2012 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Side 2 Hvem kan få ophold i Danmark? Reguleres i udlændingeloven: Asyl

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende.

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. PSYKISK SELVHJÆLP Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. NORMALE, ALMINDELIGE MÅDER AT REAGERE PÅ EFTER EN VOLDSOM OPLEVELSE. Hvis du ikke kender til

Læs mere

Diagnoser, symptomer mv.

Diagnoser, symptomer mv. Psykotraumatologi Diagnoser, symptomer mv. Kognitiv Terapi Stress og Traumer Thomas Iversen, aut. psykolog Personalepsykolog, ekstern lektor F 43 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktioner F

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre?

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Depressionsforeningen GF 26 marts Valby Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup Klinik for Mani og Depression Århus Universitetshospital, Risskov krisstra@rm.dk

Læs mere

Stress: Forebyggelse & håndte- ring

Stress: Forebyggelse & håndte- ring Stress: Forebyggelse og håndtering Stress: Forebyggelse & håndte- ring Peter har altid været firmaets mand - altid først på arbejde - altid sidst hjem og altid positiv over for arbejde og kolleger Peter

Læs mere

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel Torsdag 9. oktober 2014 Psykiatridage i København Sigurd Wiingaard Uldall Læge Kompetence Center for Transkulturel Psykiatri Flygtninge

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29 Mindfulness Temadag for sundhedspersonale V/ Silke Rowlin www.center for mindfulness.dk Tlf. 21 12 12 29 Dagens program: Hvad er Mindfulness Meditation? Mindfulness stressreduktion for sundhedspersonale

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

NÅR DET HELE HOBER SIG OP

NÅR DET HELE HOBER SIG OP Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver STRESS NÅR DET HELE HOBER SIG OP Kasper, der er teamleder, får allerede i bilen på vej til arbejde

Læs mere

guide Sådan undgår du Chris MacDonald Styrk dit liv med Marts 2015

guide Sådan undgår du Chris MacDonald Styrk dit liv med Marts 2015 guide Marts 2015 Sådan undgår du stress Styrk dit liv med Chris MacDonald Se flere guider på bt.dk/plus Se og flere b.dk/plus guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 SUNDHED OG VÆGT INDHOLD SIDE 4 Stress er

Læs mere

Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil.

Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil. 20.07.12/PV Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil. Per Vendsborg (1), Johanne Bratbo (2), Anders Dannevang (2), Julie

Læs mere

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt Tanker Handling Følelser Krop Rask/syg kontinuum Rask Mistrivsel Psykiske problemer Syg Hvad

Læs mere

Nogle gange går alarmberedskabet imidlertid i gang i situationer, som er ufarlige, og vi oplever ubegrundet angst også kaldet panikangst.

Nogle gange går alarmberedskabet imidlertid i gang i situationer, som er ufarlige, og vi oplever ubegrundet angst også kaldet panikangst. Angst Oplever du en pludselig voldsom angstfølelse, uden nogen logisk grund? Eventuelt ledsaget af vejrtrækningsbesvær, hjertebanken og svimmelhed? Eller gribes du af frygt for pludselig sygdom, sindssyge

Læs mere

Hvem kan visiteres til Quick Care? -et opslagsværk til sagsbehandlere

Hvem kan visiteres til Quick Care? -et opslagsværk til sagsbehandlere Hvem kan visiteres til Quick Care? -et opslagsværk til sagsbehandlere 1 Forord I denne folder har vi oplistet en række af de diagnoser, lidelser og problematikker, vi har stor erfaring med at håndtere

Læs mere