Kost og psykiatri. Om sammenhæng mellem kost og psykisk sygdom. Jeannette Cold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kost og psykiatri. Om sammenhæng mellem kost og psykisk sygdom. Jeannette Cold"

Transkript

1 Kost og psykiatri Om sammenhæng mellem kost og psykisk sygdom Jeannette Cold FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND

2 Indhold Forord...3 Introduktion...4 Kostomlægning inden for psykiatrien...5 Et forslag til sundhedsfremme og forebyggelse vedr. kost og motion...6 Mirakelkost til din hjerne...8 Kilder og litteratur...11 Hvad tilbyder DE9?...14 Giuseppe Arcimboldo ( ). The Vegetable Gardener 2

3 Forord DE9, kost, motion & psykiatri DE9 har vedtaget principprogrammet Et helt liv for alle mennesker med 9 principper. Til hvert af de 9 principper er der knyttet en række strategier og handlingsplaner. Det 6. princip hedder: DE9 vil arbejde for øget kendskab til sammenhængen mellem kost, motion og psykisk sygdom. Dette lille hæfte er en let omskrivning af et indstik til DVD en Kost og psykiatri. Om sammenhæng mellem kost, motion og psykisk sygdom april Den omtalte DVD indeholder et sammenklip af to interviews som Rina Ottesen fra Tossekassen har lavet med Jeannette Cold om emnet kost og psykiatri. Jeannette Cold har gennem mange år undervist studerende og sundhedspersonale i kost og psykiatri. DVD en er fremstillet i et begrænset antal. En del er distribueret til personer og/eller institutioner i psykiatrien, som vi gerne vil have til at arbejde endnu mere med kost og motion. DVD en kan købes hos PsykInfo. Bestilling kan ske på telefon , telefax eller Prisen er kr. 100 incl. moms. Ekspeditionsgebyr kr. 25 pr. bestilling. Dette hæfte Dette hæfte indeholder supplerende materiale om emnet. Derudover er der oplysninger om hvor der i øvrigt kan findes information om emnerne kost, motion og psykiatri. Hæftet er udarbejdet af Jeannette Cold. I teksten er der visse steder indsat tal i parentes (0). Disse tal henviser til kildeoversigten. Bagest i hæftet er der yderligere oplysninger om DE9 medlemsforeningerne og de tilbud til pårørende, som vi har. Risskov, februar 2007 Knud Kristensen formand for DE9 Region Midtjylland 3

4 Introduktion Kost og psykiatri I dette hæfte er fokusområdet kost og psykiatri. Et andet ligeså vigtigt fokusområde er motion, da de to områder er indbyrdes forbundne. Man kan vælge at starte med en kost- eller en motionsændring afhængig af hvor interessen er størst, men begge områder skal med, for at der sker en ændring. Erfaringer viser, at det er svært at ændre sine kost- og motionsvaner alene. Er man med i en helhedsorienteret livsstilsgruppe, hvor der er trygge rammer, undervisning, tid, tålmodighed og en engageret personalegruppe, så giver små skridt sammen succes. (1) Hippokrates, medicinens fader ( f.kr.) udtalte: Lad din føde være din medicin, lad medicinen være din føde og Det er vigtigere hvilken person der er syg, end hvilken slags sygdom personen har. Psykiateren Finn Skårderud skriver: Vi spiser altid mere end det, der er på tallerkenen. Føde er et kommunikationssystem. Den er en krop af billeder, en protokol over skikke, over takt og tone. Med føden sluger vi også æstetik, psykologi, moral, politik og økonomi. Føden som altid er ting og tegn, er fascinerende, samtidig med at det er så let at fare vild. Føden er i et og samme overtydelig og utydelig. Hvad er det egentlig, jeg indtager? Fordøjer jeg mest med mave og tarme eller med de familiære og kulturelle normer som så usynligt har sneget sig ind i og præget min sjæl? Føde er flertydig indtil det udmattende. Man kan forstå dem, der vælger at lukke munden. (2) Det er svært at bevise videnskabeligt, at kostændringer nytter, men det må fortælles videre, hvad mange syge mennesker har haft glæde af i praksis. Efter at have fundet frem til den kost, der er rigtig for dem, er de blevet overbeviste om, hvor meget spisevanerne indvirker på både krop og sind. Jonna Deibjerg (13) 4

5 Kostomlægning inden for psykiatrien Et eksistentielt og politisk problem (3) Mennesket er et holistisk væsen, der skal mødes på alle planer, som Hippokrates og Skårderud giver udtryk for. Hvad vi spiser trænger ind i hver enkelt lille celle i vor krop. Modstandskraft i forhold til sygdom hænger sammen med livskraften. Uden livskraft er vor krop, sjæl og ånd som en bil, hvor batteriet er opbrugt eller som et skib uden mandskab. Livsenergien sætter kroppen i stand til at fungere i samspil med dens omgivelser og til at skabe en indre balance. Ønsker vi at have et godt helbred eller få det bedre, er det nødvendigt at forene den fysiologiske, biokemiske, følelsesmæssige, intellektuelle og åndelige livsenergi. Eller sagt på en anden måde: Alle disse sider skal tilgodeses, de indvirker på hinanden. Hos en del psykiatriske patienter/brugere er livsenergien lav eller ude af balance. Patienten/brugeren får som oftest medicin til at dæmpe de svære symptomer, samt medicin til at mindske bivirkningerne. En del tager på som en af bivirkningerne ved medicinen. En del får øget tørst og større appetit især efter søde sager. Spiralen mod vægtøgning fortsætter, hvilket igen øger muligheden for diabetes II og hjerte-karsygdomme. Motion anbefales, men da mange også bliver inaktive, er det et svært problem at løse. Patienterne/ brugerne får nye problemer oven i det, de egentlig blev medicineret for. Deres selvværd og selvtillid daler yderligt. Af ovennævnte grunde, var kost og motion et af de 10 principper, der var indeholdt i konferenceoplægget Portræt af en pårørende, der fandt sted 27. sept De 9 Pårørendeforeninger i Århus Amt (nu DE9) ønskede bl.a., at Psykiatrien udarbejdede en kostpolitik inden for hele hospitalspsykiatrien, distriktspsykiatrien og socialpsykiatrien. I DE9 s principprogram var ønsket, at kostpolitikken også skulle indeholde anbefalinger om kost til specifikke sygdomsgrupper fx skizofreni, depression, spiseforstyrrelser, alzheimer m.v. (4) Endvidere vil DE9 arbejde for at der på alle uddannelsesinstitutioner i psykiatrien undervises i sammenhængen mellem kost, motion og psykisk sygdom og at der skal være passende undervisningstilbud til såvel ansatte i psykiatrien som brugere og pårørende om emnet. 5

6 Et forslag til sundhedsfremme og forebyggelse vedr. kost og motion (5) Psykiatrien i det tidligere Århus Amt udarbejdede i 2005 en rapport vedr. tobak, kost og fysisk aktivitet. Her var overvægt et fokusområde i forbindelse med kost og motion. Anbefalingerne vedr. tobak er blevet implementeret. Rapportens anbefalinger om kost og motion skal nu koordineres og videreudvikles sammen med initiativer fra de øvrige dele af Region Midtjylland. Psykiatriplanen for Region Midtjylland bliver udarbejdet i løbet af 2007, hvor det vil fremgå hvordan man vil anvende kost og motion som sundhedsfremme og forebyggelse. Her medtages nogle anbefalinger som inspiration til andre i og udenfor psykiatrien. Rapportens forslag i.f.m. overvægt og psykiske lidelser I rapporten bruges Body Mass Index som målemetode. BMI er vægten (kg) divi-deret med højden højden (m). Eks: 85 kg : (1,70 1,70) = 29,4. Dette tal ligger i området overvægt og er på vej til fedme. BMI Normal vægt 18,5 24,9 Overvægt 25,0 29,9 Fedme 30,0 34,9 Svær fedme 35,0 39,9 Ekstrem fedme 40,0 og derover Det anbefales, at personer med BMI over 25: følges tæt for at forebygge yderlig vægtøgning får kontakt til diætist eller kostvejleder motiveres til at deltage i en livsstilsgruppe med henblik på at indarbejde sunde vaner vedr. kost og fysisk aktivitet får taget blodprøver for at undersøge blodsukker- og serumkolesterolniveau. For de svært overvægtige med BMI over 30 henvises til speciallæge, hvis der er mistanke om intolerans eller udækkede vitamin og mineralbehov. Vedr. fysisk aktivitet anbefales der en screening af patienternes fysiske aktivitetsniveau og deres motivation for at forbedre dette. Ved fysisk aktivitet forstås, at man bruger sine muskler, så pulsen bliver høj i en periode og man begynder at svede. Der tilrådes 30 minutters fysisk aktivitet om dagen i form af individuel træning, træning i grupper i eller udenfor psykiatrien. 6

7 For ikke at modarbejde planerne, anbefales det, at de pårørende orienteres om brugerens kost- og motionsplan, så de kan støtte patienten/brugeren i sundere kost- og motionsvaner under og efter en behandling. En af pointerne ved rapporten er, at målgruppen også er de ansatte. De er rollemodeller, hvorfor det er tvingende nødvendigt, at de ansatte motiveres for en kost- og motionsændring sammen med patienterne/brugerne. Er man flere i en livsstilsgruppe, vil der over tid og med tålmodighed ske ændringer. Rapportens kost- og motionsforslag til patienter/brugere og de ansatte i det tidligere Århus Amt (5) I rapporten anbefales det, at der skal udarbejdes og vedtages en ernæringspolitik, der følger de officielle anbefalinger på kostområdet. Det er de kendte otte kostråd: spis mere frugt og grønt 6 om dagen spis fisk og fiskepålæg flere gange om ugen spis kartofler, ris eller pasta og groft brød hver dag spar på sukker især fra sodavand, slik og kager. spar på fedtet især fra mejeriprodukter og kød spis varieret og bevar normalvægten. sluk tørsten i vand. vær fysisk aktiv mindst 30 minutter om dagen. Endvidere skal der være lettere adgang til sunde mellemmåltider både for brugere og de ansatte. Der skal opstilles sunde alternativer, hvor der i dag er slikog sodavandsautomater, og ved kortere møder frugt og grønt som alternativ. Der skal også skabes rammer for fysisk udfoldelse, både til brugere og ansatte. René Magritte ( ). LA CHAMBRE D ÉCOUTE III,

8 Mirakelkost til din hjerne Fokusområde hos Sundhedsstyrelsen er overvægt. Det næste skridt er at gå dybere og undersøge, hvordan kostens indhold af vitaminer, mineraler, sporstoffer og olier virker på hjernen og hvordan kosten som tidligere nævnt kan anvendes som en sundhedsfremmende og forebyggende faktor fx. i forhold til depression, skizofreni, ADHD, Alzheimer eller andre psykiske lidelser. I september 2002 blev Dansk Selskab for Orthomolekylær Medicin (DSOM) stiftet. Orthos er græsk og betyder rigtig eller korrekt. Orthomolekylær Medicin er økologisk medicin af naturligt forekommende stoffer til forebyggelse og behandling. Vor krops molekyler skal have de bedste vækstbetingelser, både dem kroppen selv producerer som hormoner, enzymer, delvis aminosyre og dem vi får tilført udefra gennem kosten som mineraler, vitaminer, flere aminosyrer, flere enzymer, og flerumættede fedtsyrer. Sidstnævnte ofte betegnet som omega 6 eks. koldpresset raps- og tidselsolie og omega 3 eks. hørfrøog fiskeolie. Orthomolekylær medicin kan ikke erstatte medicin endnu, men det kan i bedste fald nedsætte dosen af medicin og de dermed forbudne bivirkninger. Men husk man skal ikke ændre sin kost uden samråd med sin læge. Her er nogle eksempler på orthomolekylær medicin: % af alle personer med psykisk sygdom har for lidt folat/folinsyre (B9 vitamin) i blodet. Folatmangel hæmmer dannelsen af serotonin og medvirker til, at antidepressiv medicin har mindre virkning, det vil sige, at der skal en højere dosis til for at opnå den ønskede virkning. Folinsyre skal altid tages sammen med B6 og B12 ellers vaskes det ud. (6-7) Serotonin findes i ananas, avocado, bananer, skimmelost, kiwifrugter, blommer, tomater og valnødder. Spis mad med et højt indhold af B vitamin og få et ekstra tilskud af B vitamin. (7 8) Tryptofan er en essentiel aminosyre, der indgår i opbygningen af proteiner. Tryptofan har direkte indflydelse på dannelsen af neuotransmitter serotonin og dermed på mentale lidelser. Tryptofans funktion er helt afhængig af vitamin B3 B6 B9 og magnesium. Tryptofan findes i visse madvarer som sojabønner, jordnødder, lam, tun, kylling, sardin, torskerogn og æggeblomme. Planteføde er fattig på tryptofan. ( ) Undersøgelser og kliniske eksempler viser, at nogle personer, der har fået diagnosen skizofreni, har intolerans over for gluten og mælk og at en streng diæt uden gluten og mælk kan hjælpe nogle til at få det bedre. Det drejer sig om nogle halvt nedbrudte proteinkæder peptider fra gluten og kasein, der kan være giftige og som kan passere gennem tarmen og gå direkte i blodet. I dag kan peptider undersøges ved en urintest ( ). Gluten er et protein som findes i hvede, rug, byg og havre. 8

9 Mange psykiske symptomer kan let forveksles med symptomer på for lavt blodsukker. Hjernen har brug for nogenlunde konstant tilførsel af glucose. Balancen af glucose i blodet bestemmer den mentale balance. Et ustabilt blodsukker skyldes ofte for stort forbrug af stimulanser, slik, kager, søde drikke og kaffe. Spis langsomt optagelige kulhydrater som fuldkorn, linser, grøntsager og upolerede ris. Spis hyppigt små måltider. (16) I Danmark savnes der forskningsinitiativer som er rettet mod kost og psykiatri bredt og mere snævert mod Orthomolekylær Medicin i forbindelse med psykiatri både hvad angår litteraturstudier og klinisk praksis. En af barriererne for at starte er, at der er meget lidt evidens klare forskningsmæssige resultater. Men der er ingen, der forhindrer at man starter i det små med vidensbaserede resultater. Distriktspsykiatrisk Center i Tønder har udviklet et sammensat psykoedukativt vægtreduktionsprogram, som i det tidligere Århus Amt blandt andet er blevet brugt på amtsskolen og i lokalpsykiatrien. Målgruppen for programmet er patienter, der i relation til sygdom og behandling har udviklet overvægt. Undervisningsformen er korte oplæg, god tid til en ledet diskussion og praktiske øvelser, samt hjemmeopgaver med fokus på kost og motion. En tværfaglig gruppe varetager undervisningen. De foreløbige erfaringer er positive (17). Hvad kan du/i selv gøre eller få støtte til? Er du patient eller bruger af psykiatrien og er overvægtig og har ønsket om at tabe dig, eller ændre din kost i forbindelse med for lavt blodsukker, candida m.v. er her nogle ideer: spørg i din lokalpsykiatri /distriktspsykiatri om der er et gruppetilbud vedr. overvægt tag kontakt til Amtsskolens Sundhedsskole i Århus tlf.: Måske kan du bruge et af deres tilbud om kostteori og madlavning eller om krop og sjæl bor du/i i et opgangfællesskab eller lignende, eller har tilknytning til et aktivitetscenter, hvor du/i kan få mad, så få en diskussion i gang om emnet hvis I har brug for et foredrag om emnet eller konsulenthjælp, kan I bl.a. henvende jer til DE9, som kan formidle forespørgslen videre en god start i en livsstilsgruppe kunne være at fortælle sin kosthistorie. (1. side 37-38) og derefter lave jeres egen eller gruppens kostpolitik måske kunne brugere og personale sammen starte med at se video om kost og psykiatri, eller læse en af de nedenfor nævnte bøger som inspirationskilde. Drejer det sig om overvægt og madlavning så tag fat på Lev fedt og bliv slank. Omegametoden. (Supplerende litteratur nr. 3) 9

10 læs temanummeret Socialpsykiatri dec. nr , der har nogle gode artikler til at komme i gang på få fat i manualen fra Tønder. PsykInfo i Århus har den bl.a. gå ind på Her kan du finde artikler om kost og psykiatri læs praksisbeskrivelser i kilde 1. De kan hentes på (netværk, kost og psykiatri.) Vidste du: at der på verdensplan kan ses en klar sammenhæng mellem forbruget af fisk og tendensen til depression, og at et højere forbrug af fisk giver en lavere risiko for fødselsdepressioner og vinterdepressioner (18) at personer med skizofreni nedbryder fedtstofferne omega 3 og 6 hurtigere end andre. Disse essentielle fedtstoffer gør hjernecellemembranen blød, så livsvigtige stoffer har lettere ved at trænge ind i cellerne.(6) at forholdet mellem omega 3 og 6 helst skulle være 1:1, men at det snarere er 1:20 i den kost vi i dag spiser, hvilket giver en uhensigtsmæssig ubalance og flere livsstilssygdomme (18) at omega 3 findes især i fede fisk, hørfrøolie, rapsolie, valnødder og grønne grøntsager. Brug koldpresset rapsolie til dressinger at omega 3 kan købes i kapsler, hvor det er vigtigt, at kapslerne indeholder et naturligt E-vitamin, som modvirker forharskning. Omega 3 kan fås flydende fx. Livets olie eller Eskimo 3. Olie og kapsler skal opbevares koldt gerne i køleskab. Omega 3 kan ikke tåle opvarmning (18) at omega 6 findes i; græskarkerner, sesamfrø, mandler, valnødder og sojabønner brug koldpresset olivenolie til stegning, men steg ikke for hårdt. 10

11 Kilder og litteratur Kilder 1. Netværksgruppen om kost, motion og sindslidelse, Kost, motion og sindslidelse inspiration til dagligdagen, Videnscenter for Socialpsykiatri Skårderud, Finn, Hvem har set linser bløde, essay i Boa, Maj-Britt og Brenøe Mads, Føde, Multivers Cold, Jeannette, Kostomlægning inden for psykiatrien, i Socialpsykiatri 6/ december 2003, Videnscenter for Socialpsykiatri DE9, Et helt liv for alle mennesker, Principprogram for DE9, okt Rapport om sundhedsfremme og forebyggelse i Psykiatrien i Århus Amt med hensyn til tobak, kost og fysisk aktivitet, 3. udkast, September Carper, Jean, Mirakelkost til din hjerne, Haase paperback Fjordgård, Marianne, Spis dig glad. Depression og vinterdepression, Klitrose Edelman, Eva, Natural Healing for Schizophrenia and other common mental disorders, 3. udg., Borage Books 2001 (www.boragebooks.com). 9. Dirksen, Bente. Et mirakel, Forlaget Gallo Temanummer Kost og Sind. Socialpsykiatri 6/december 2003, Videnscenter for Socialpsykiatri Kirchheiner, Erik, Orthomolekylær sygdomsbehandling med aminosyrer, Sund og Rask Holm, Ida Mette, Skizofreni og diæt, SINDBladet april Deibjerg, Jonna. God bedring med andre spisevaner. Borgen Urintest. Nordic Laboratories, Frederiksberggade 34, 2. sal, 1459 København K (tlf ) 15. Test for allergi og intolerans: Læge Bruce Kyle Stavtrupvej 7A, 8260 Viby J (tlf ) Læge Claus Hancke, Lyngby Hovedgade 37, st., 2800 Kgs. Lyngby (tlf / 16. Lydeking-Olsen, Eva, Optimal Næring, Klitrose Aagaard, Jørgen og Andersen, Charlotte. Overvægt og psykisk sygdom. Foreløbige erfaringer fra et psykoedukativt vægtreduktionsprogram. Ugeskrift for læger. Vol.167, p Vagn-Hansen, Carsten. Depressioner. Naturlig behandling. Hovedland 2006 Supplerende litteratur 1. Bräuner, Frede, Kost, Adfærd, Indlæringsevne, 3. udg., Klim Ehdin, Susanna, Det selvhelbredende menneske, Aschehoug Ehler, Niels, Lev fedt bliv slank. Omega-metoden, Gyldendal

12 Eli Lilly et al. Løsninger for livet viden om livsstil. Brugerhæfte og instruktørhæfte. Viby, Jønsson og NKN A/s 1. udgave Gerlach, Jes (red), Motion og psyke, PsykiatriFondens Forlag Kirchheimer, Erik, Angst, depression og dårlige nerver, Hovedland Langer, Jerk W., Politikens bog om vitaminer og mineraler, Politikens Forlag Larsen, Anne, Fedtfattig kost, gode hverdagsretter, Hovedland Montignac, Michel, Jeg spiser altså taber jeg mig og holder vægten, Klarskov og Jørgensen, Nielsen, Bent, Johansen, Anette og Nielsen, Else, Livsstilsændringer for overvægtige, PsykiatriFondens Forlag Nørretranders, Tor, Menneskeføde. Vejviser ud af en overvægtig verden, Tiderne Skifter Manualer 1. Aagaard & Andersen, Overvægt og psykisk sygdom en manual til et psykoedukativt program. Distriktspsykiatrisk Center Tønder 2002 (kan hentes på 2. Olsen, Sigurdarson og Hansen. Kost og motion til psykisk syge. En undervisningsmanual til forebyggelse og reduktion af overvægt, Bispebjerg Hospital (kan hentes på 3. Sandberg, Margit, Mad, mad, mad, Psykiatrisk Informationscenter, Vejle Amt Videoer 1. Psykotisk kost. Tossekassen Tlf: Brug din krop en motionsvideo til mennesker med psykiske sygdomme og problemer, Psykiatrifonden Kost og Psykiatri. Om sammenhæng mellem kost, motion og psykisk sygdom. Produceret af Tossekassen 2006 for DE9 (27 min.) 4. Fri for gluten en film om cøliaki. Filmkompagniet (22 min.) Websider

13 René Margritte ( ). Terapeuten, 1937 (manipuleret). 13

14 Hvad tilbyder DE9? DE9 tilbyder rådgivning og kriserådgivning til pårørende til psykisk syge. Vi tilbyder bl.a.: Åben akut rådgivning/telefonrådgivning Individuel rådgivning v. terapeut/paykolog Grupper (børn, mødre, unge, forældre, søskende, seniorer, mænd etc.) med professionel terapeut/psykolog selvhjælpsgrupper Bisidderfunktion Undervisning, foredrag og pårørendeaftener Socialrådgiver-, psykolog- og juridisk bistand Informationsmateriale (i samarbejde med PsykInfo) Har du brug for rådgivning, kan du henvende dig i den åbne rådgivning eller henvende dig telefonisk til en af vores telefonrådgivninger. For oplysning om de øvrige medlemsforeningers tilbud henvises til vores hjemmeside hvor der er yderligere oplysninger. DE9 s medlemsforeninger Tværgående organisationer Landsforeningen BEDRE PSYKIATRI pårørende til sindslidende i Århus Amt SIND s Pårørenderådgivning Region Midtjylland Støtteforeningen for sindslidende i Randers-regionen Diagnose-relaterede organisationer ADHD-foreningen Århus (tidligere DAMP-foreningen) Landsforeningen Autisme Kredsforening Århus Landsforeningen mod Hungingtons Chorea OCD-foreningen i Århus Amt PS LANDSFORENING PÅRØRENDE TIL SPISEFORSTYRREDE Ikke-aktive organisationer DepressionsForeningen Alzheimerforeningen 14

15 Åben Rådgivning i DE9 Telefon: eller Hjemmeside: Kl. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag mandag i hver måned kl Se note nedenfor *s 1. mandag i hver måned er der mulighed for juridisk rådgivning kl Rådgivningen varetages oftes af en psykolog eller terapeut. Telefonrådgivning DE9: (på de tidspunkter, der er markeret med orange i skemaet). SIND s Pårørenderådgivning: (mandag-torsdag og fredag 11-14). Åben rådgivning på Windsor, Skolebakken 17, 8000 Århus C, onsdag kl i alle lige uger. OCD-foreningen: (24 timer). * PS LANDSFORENING - PÅRØRENDE TIL SPISEFORSTYREDE: (24 timer). Hver tirsdag er der mulighed for rådgivning om spiseforstyrelser. Kun telefonrådgivning på tlf.nr Åben rådgivning kun efter aftale, hvor der er en psykolog eller tearapeut tilstede. AHDH-foreningen: Åben rådgivning Randers: Randers Sundhedscenter (Tidl. AF), Vestervold 4, 8900 Randers. Hver mandag kl Sidste mandag i hver måned kl med en psykolog eller terapeut. Tidsbestilling er ikke nødvendig, men kan ske på tlf.nr Anden hjælp: Se mere om medlemsforeningerne og deres tilbud på Informationsmateriale: PsykInfo. Se mere på 15

16 Føde er erindringer. Føde med smag og konsistens er også barndommen som vender tilbage. Med smagens genkendelse, kommer der billeder af rum og personer. Der kommer lyde og stemninger. Der kommer gode minder og dårlige minder. Nogen føde sætter sig på tværs i halsen, anden føde sætter sig på tværs i hovedet. Sådan er det bare. Finn Skårderud i Hvem har set linser bløde Giuseppe Arcimboldo ( ). The Vegetable Gardener

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus SUNDHED V/BENTE GRØNLUND Livet er summen af dine valg Albert Camus Sund livsstil Vær proaktiv når det gælder dit helbred Dyrk motion, og pas på vægten Spis rigtigt Udarbejd strategier for livslang læring

Læs mere

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Side 1 af 21 Indhold Indledning...3 Hvad er kulhydrat?...4 Hvad er protein?...5 Hvad er fedt?...6 Hvad med væske?...7 Timing af kost...8 Undervisningsmanual...10

Læs mere

Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut.

Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut. + Natarbejde Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut. + Natarbejde n Da kvinder ikke kun føder om dagen, tvinges de fleste jordemødre til at arbejde om natten.

Læs mere

Din livsstil. påvirker dit helbred

Din livsstil. påvirker dit helbred Din livsstil påvirker dit helbred I denne pjece finder du nogle råd om, hvad sund livsstil kan være. Du kan også finde henvisninger til, hvor du kan læse mere eller få hjælp til at vurdere dine vaner.

Læs mere

Stærkere, gladere, raskere med mad

Stærkere, gladere, raskere med mad Stærkere, gladere, raskere med mad Mia Damhus Cand. pharm., ernæringsterapeut DET Center for Ernæring og Terapi SBCet i 2004 3 hovedakbviteter klinik med 8 behandlere undervisning og kursusvirksomhed forlag

Læs mere

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød Fredensborg kommune vil være en sund kommune. Vi vil skabe gode rammer for at gøre sunde valg til det nemme valg. Sådan lyder forordene til Fredensborg Kommunes kostpolitik der er udarbejdet i foråret

Læs mere

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil NYT NYT NYT Kom og få lavet en Sundhedsprofil - en udvidet bodyage Tilmelding på kontoret eller ring på tlf. 86 34 38 88 Testning foregår på hold med max. 20 personer pr. gang; det varer ca. tre timer.

Læs mere

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN TIPSKUPON UDEN SVAR DEBAT OMKRING MAD OG ERNÆRING Ò Hvordan er dine kostvaner? Ò Hvorfor er det vigtigt at få næringsstoffer, vitaminer og mineraler? Ò Det anbefales at leve

Læs mere

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag.

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag. 1. Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv Varier mellem forskellige typer fisk, magre mejeriprodukter og magert kød hen over ugen. Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter Nøglehulsmærket

Læs mere

Comwell Care Foods. - konceptet bag. Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof. comwell.

Comwell Care Foods. - konceptet bag. Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof. comwell. Comwell Care Foods - konceptet bag Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof comwell.dk Hvad er det? Med Comwell Care Foods gør vi det nemmere for

Læs mere

Kort fortalt. Mad og diabetes. www.diabetes.dk

Kort fortalt. Mad og diabetes. www.diabetes.dk Kort fortalt Mad og diabetes www.diabetes.dk Som nyt medlem får du kogebogen: Fuldkorn der frister Et medlemskab koster kun: >> Behov for at snakke? Ring til Diabeteslinjen på telefon [ ] A lmindeligt

Læs mere

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse:

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse: KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN Indholdsfortegnelse: 1. Formålet med en kostpolitik på Bødkergården 2. Fødevarestyrelsens anbefalinger for kost til børn. 3. Børnenes energi- og væskebehov

Læs mere

Type 1 diabetes hos børnb

Type 1 diabetes hos børnb Type 1 diabetes hos børnb Hvordan takler vi det i hverdagen? Børnediabetesambulatoriet, Herlev hospital. Hvad er diabetes? Diabetes er en lidelse/mangeltilstand som er karakteriseret ved et forhøjet blodsukker

Læs mere

Pjece til forældre og personale, når der skal laves kostpolitik i din institution. Kostpolitik i daginstitutioner

Pjece til forældre og personale, når der skal laves kostpolitik i din institution. Kostpolitik i daginstitutioner Pjece til forældre og personale, når der skal laves kostpolitik i din institution Kostpolitik i daginstitutioner Hvorfor en kostpolitik? Stevns kommune ønsker med en overordnet kostpolitik på før-skoleomådet

Læs mere

LIVSSTILS HOLD FORÅR 2013.

LIVSSTILS HOLD FORÅR 2013. LIVSSTILS HOLD FORÅR 2013. Hurtigt optagelige kulhydrater = De hvide djævle Der især sætter sig på maven - Hvide ris - Hvidt brød - Pasta - Sodavand, saftevand, juice + (øl, vin.spiritus) - Brød med stort

Læs mere

Hvad bruges maden til

Hvad bruges maden til Hvad bruges maden til Du skal øve dig i at forklare, hvad kulhydraterne, fedtstofferne, proteinerne og vitaminerne bliver brugt til i din krop. Hvorfor har din krop brug for kulhydrater, fedtstoffer, proteiner

Læs mere

Det handler om din sundhed

Det handler om din sundhed Til patienter og pårørende Det handler om din sundhed Vælg farve Vælg billede Endokrinologisk Afdeling M Det handler om din sundhed Der er en række sygdomme, som for eksempel diabetes og hjertekarsygdomme,

Læs mere

Tid %l sundhed sundhed %l %den. Senium, Thisted Tirsdag den 26.august 2014 02/09/14

Tid %l sundhed sundhed %l %den. Senium, Thisted Tirsdag den 26.august 2014 02/09/14 Senium, Thisted Tirsdag den 26.august 2014 Tid %l sundhed sundhed %l %den Kostvejleder og zoneterapeut Bente Brudsgård, Jelling www.brudsgaard.dk Tlf. 4098 3882 1 Vand Drik rigeligt med vand 2-3 liter

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre sundhedsprofil for lejre Indhold Indledning................................................ 3 Folkesundhed i landkommunen..............................

Læs mere

Mad og hjertesvigt. kl. diætist Anette Lange

Mad og hjertesvigt. kl. diætist Anette Lange Mad og hjertesvigt kl. diætist Anette Lange Program Graden af hjertesvigt. Anbefalinger for maden i forhold til graden af hjertesvigt. Vægten? Hvordan handler jeg fornuftigt ind? Aktiv hverdag New York

Læs mere

Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus

Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus Forord I Hornsyld Idrætsbørnehus sætter vi fokus på sund kost. Derfor har vi fundet det relevant at udvikle en kostpolitik, idet vi anser barnets

Læs mere

Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og alkohol

Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og alkohol Anbefalinger om kost mm Juli 2011 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og

Læs mere

Version 3.0. Godkendt 16. november 2010 / Revideret 1. november 2011 Gældende fra 1. januar 2011

Version 3.0. Godkendt 16. november 2010 / Revideret 1. november 2011 Gældende fra 1. januar 2011 Formålet med kostpolitikken Kostpolitikken er udarbejdet af bestyrelsen på baggrund af tanken om, at sund kost og en aktiv hverdag giver glade børn. Grundlaget for politikken er gode råd fra sundhedsstyrelsen

Læs mere

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet?

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? Opgave 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? 1. man bliver meget sund af jobbet 2. man spiser ofte meget usundt og er i risiko for stress 3. man taber sig hurtigt i vægt 4. man lever lige så sundt

Læs mere

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland.

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland. DBF-MIDTJYLLAND. Hvad betyder kosten og hvorfor??. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår

Læs mere

Sund kost til fodboldspillere

Sund kost til fodboldspillere Sund kost til fodboldspillere DBU s Fodboldcamp Hvad betyder sundhed? Hvorfor skal I som fodboldspillere vide noget om sund mad? Fordi sund mad øger jeres chancer for bedre præstation på banen På næste

Læs mere

DIABETES OG HJERTESYGDOM

DIABETES OG HJERTESYGDOM DIABETES OG HJERTESYGDOM Diabetes og hjertesygdom Hjertesygdom kan ramme alle mennesker, men når du har diabetes forøges din risiko. Det at have diabetes får dig til at tænke mere på din sundhed, således

Læs mere

Kost og træning. Kosten er en central faktor til en optimal præstation

Kost og træning. Kosten er en central faktor til en optimal præstation Kost og træning Kosten er en central faktor til en optimal præstation Kulhydrat Vigtigste bestanddel i forb. med træning Letteste tilgængelig Hurtig optagelig 5-10 minutter Skal indtages regelmæssigt Opfyldning

Læs mere

Guide: Få flad mave på 0,5

Guide: Få flad mave på 0,5 Guide: Få flad mave på 0,5 Er maven lidt for bulet for din smag, så er der masser at gøre ved det og det kan sagtens gøres hurtigt, lover eksperterne. Af Julie Bach, 9. oktober 2012 03 Få den flade mave

Læs mere

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier Hurtig Diabetesmad Hurtig Diabetesmad Velsmagende retter på højst 30 minutter Louise Blair & Norma McGough Atelier First published in Great Britain in 2002 by Hamlyn a division of Octopus Publishing Group

Læs mere

Hvorfor overvægt. Stille siddende job i stedet for fysikbetonet job. Elevator i stedet for trapper. Bussen i stedet for cyklen

Hvorfor overvægt. Stille siddende job i stedet for fysikbetonet job. Elevator i stedet for trapper. Bussen i stedet for cyklen Hvorfor overvægt Stille siddende job i stedet for fysikbetonet job Elevator i stedet for trapper Bussen i stedet for cyklen Pizza, Fast food i stedet for sund mad Færdiglavet mad i stedet for hjemmelavet

Læs mere

Til forældre og medarbejdere i skoler, klubber og SFO er - kost & bevægelse. Tyg & hop

Til forældre og medarbejdere i skoler, klubber og SFO er - kost & bevægelse. Tyg & hop Til forældre og medarbejdere i skoler, klubber og SFO er - kost & bevægelse Tyg & hop Vidste du, at.....sund kost og fysisk aktivitet giver energi til at vokse, til at lære og virker sygdomsforebyggende?

Læs mere

Hjertevenlig mad. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center - Diætkontoret Klinisk diætist Anne-Marie Christensen

Hjertevenlig mad. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center - Diætkontoret Klinisk diætist Anne-Marie Christensen Hjertevenlig mad Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center - Diætkontoret Klinisk diætist Anne-Marie Christensen Når du har hjertekarsygdom Hjertevenlig mad nedsætter risikoen for at udvikle eller

Læs mere

BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE?

BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE? FYSISK SUNDHED JANUAR 2010 BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE? Selv blandt danske forskere inden for folkesundhed kan der være forskellige holdninger til sundhed. Denne artikel er fremkommet

Læs mere

Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske

Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske www.æblebørn.dk ved Anette Opstrup, sundhedsplejerske og behandler Side 1 Med denne guide vil jeg give dig et bud på, hvilke kosttilskud, som du kan styrke dig

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

FIF til hvordan. du styrer din trang. til sukker

FIF til hvordan. du styrer din trang. til sukker FIF til hvordan du styrer din trang til sukker af. Hanne Svendsen, klinisk diætist og forfatter 1 Håber du får inspiration og glæde af denne lille sag. Jeg ønsker for dig, at du når det, du vil. Valget

Læs mere

Kost i hverdagen - til atleter T R I C L U B D E N M A R K, O K T O B E R 2 0 1 4

Kost i hverdagen - til atleter T R I C L U B D E N M A R K, O K T O B E R 2 0 1 4 Kost i hverdagen - til atleter T R I C L U B D E N M A R K, O K T O B E R 2 0 1 4 Sara Sig Møller Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed med speciale i Ernæring & Fysisk Aktivitet (2005-2009) Master

Læs mere

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Undersøgelse blandt 1800 patienter i 02 viste, at mange ikke havde viden om ernæring ved kræftsygdom og behandling Man ønskede

Læs mere

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Denne kostpolitik er udarbejdet af personalet, og godkendt af forældrebestyrelsen. Vi håber, at kostpolitikken vil være til gavn og inspiration. Formålet med

Læs mere

Risikofaktorer motion fed risikoen udvikle livsstilssygdom læse helbred

Risikofaktorer motion fed risikoen udvikle livsstilssygdom læse helbred Risikofaktorer Får du for lidt motion, for meget fed mad og alkohol? Det er nogle af de faktorer, der øger risikoen for at udvikle en livsstilssygdom. I denne brochure kan du læse, hvad du selv kan gøre

Læs mere

Del 2. KRAM-profil 31

Del 2. KRAM-profil 31 Del 2. KRAM-profil 31 31 32 Kapitel 3 Kost Kapitel 3. Kost 33 Mænd spiser tilsyneladende mere usundt end kvinder De ældre spiser oftere mere fedt og mere mættet fedt end anbefalet sammenlignet med de unge

Læs mere

Tak for godt samarbejde til forældre og personale som påbegyndte arbejdet med Klippigårdens kostpolitik foråret 2000.

Tak for godt samarbejde til forældre og personale som påbegyndte arbejdet med Klippigårdens kostpolitik foråret 2000. 1 2 Indhold: Forord og formål Kostpolitik Aldersvarende mad Småt spisende børn Allergi Kontakt med børnehaven Børn fra fremmed kulturer Morgenmad Madpakken Eftermiddag Drikkevarer Fødselsdag Slik Festlige

Læs mere

Thisted kommune vil bidrage til at borgerne i kommunen får mulighed for at mestre eget liv og sundhed, så størst mulig livskvalitet opnås.

Thisted kommune vil bidrage til at borgerne i kommunen får mulighed for at mestre eget liv og sundhed, så størst mulig livskvalitet opnås. HILLERSLEV SKOLE Overordnet kostpolitik for Thisted Kommune Den 11. september 2014 Vores ref.: KVR Sagsnr.: 119187 BrevID.: 1313506 Thisted kommune vil bidrage til at borgerne i kommunen får mulighed for

Læs mere

FLAD MAVE. HVORFOR, HVORDAN og HVOR HURTIGT? Mad, sukker, alkohol, fordøjelse. Fedt på maven, stress, fordøjelse, immunforsvar, lykke

FLAD MAVE. HVORFOR, HVORDAN og HVOR HURTIGT? Mad, sukker, alkohol, fordøjelse. Fedt på maven, stress, fordøjelse, immunforsvar, lykke Birgitte Nymann 2011 02-11-2011 FLAD MAVE HVORFOR, HVORDAN og HVOR HURTIGT? Spis maven flad Mad, sukker, alkohol, fordøjelse Sov maven flad Fedt på maven, stress, fordøjelse, immunforsvar, lykke Afspænd

Læs mere

Tak for sidst. Hermed et sammendrag af de ting jeg talte om i netcafeen forleden. Tak for jeres søde modtagelse en fredag aften

Tak for sidst. Hermed et sammendrag af de ting jeg talte om i netcafeen forleden. Tak for jeres søde modtagelse en fredag aften Tak for sidst. Hermed et sammendrag af de ting jeg talte om i netcafeen forleden. Tak for jeres søde modtagelse en fredag aften Fedtstofferne: Stege i kokos olie og rigtig smør. Olivenolie gerne stege

Læs mere

Jerk W. Langer. Videnskabs-journalist Læge Forfatter. Slides fra foredraget KOST OG MOTION FOR UNGE Af Jerk W. Langer. www.jerk.dk

Jerk W. Langer. Videnskabs-journalist Læge Forfatter. Slides fra foredraget KOST OG MOTION FOR UNGE Af Jerk W. Langer. www.jerk.dk www.jerk.dk jerk@langer.dk Jerk W. Langer Slides fra foredraget KOST OG MOTION FOR UNGE Af Jerk W. Langer OBS! - Omfattet af lov om ophavsrettigheder. - Må ikke kopieres. Videnskabs-journalist Læge Forfatter

Læs mere

Kosten og dens betydning.

Kosten og dens betydning. MBK 31.august 2009. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår skader. For at yde må du

Læs mere

Guide: Sådan taber du fedtet punkt for punkt. Kom af med dine mormorarme, ridebukselår eller kærlighedshåndtag. Få gode råd til kost og træning.

Guide: Sådan taber du fedtet punkt for punkt. Kom af med dine mormorarme, ridebukselår eller kærlighedshåndtag. Få gode råd til kost og træning. Guide: Sådan taber du fedtet punkt for punkt Kom af med dine mormorarme, ridebukselår eller kærlighedshåndtag. Få gode råd til kost og træning. Af Line Felholt, måned 2012 03 Kom af med det uønskede fedt

Læs mere

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter Patientinformation Kostråd til hæmodialysepatienter Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Indledning Kosten er en vigtig del af behandlingen, når man er hæmodialysepatient Sammen med selve dialysen,

Læs mere

Mad og måltidspolitik

Mad og måltidspolitik Mad og måltidspolitik for dagtilbud, SFO, klub og skoler i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

Naturlig mad hvad er det?

Naturlig mad hvad er det? Naturlig mad hvad er det? Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Vidste du at mangel på naturlig mad, øger din insulinproduktion og dermed fedtlagringen på maven? Vidste du at mangel på naturlig mad,

Læs mere

KOST OG TRÆNING KIF, MAJ 2015

KOST OG TRÆNING KIF, MAJ 2015 KOST OG TRÆNING KIF, MAJ 2015 HVEM ER JEG? SARA SIG MØLLER MASTER IN HUMAN NUTRITION, KU (2011-2013) SPECIALE: NUTRITIONAL IMPACT ON HYPOTHALAMIC AMENORRHEA AND BONE HEALTH IN FEMALE ENDURANCE ATHLETES

Læs mere

Omega balls. Ingredienser: o kakao o honning o peanut butter (jordnøddesmør) o kokos o omega 3 fedtsyrer. Generelt om ingredienserne

Omega balls. Ingredienser: o kakao o honning o peanut butter (jordnøddesmør) o kokos o omega 3 fedtsyrer. Generelt om ingredienserne Omega balls Sundt slik for slikmunde Snack med omega-3 indhold, antioxidanter, kostfibre og proteiner. Uden sukker Let at lave Både børn og voksne elsker dem God energi før og efter træning Ingredienser:

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Velkommen til oplæg om Kost & motion. Glostrup Apotek 14. Maj 2014 Tillykke med de 150!

Velkommen til oplæg om Kost & motion. Glostrup Apotek 14. Maj 2014 Tillykke med de 150! Velkommen til oplæg om Kost & motion Glostrup Apotek 14. Maj 2014 Tillykke med de 150! Kost & motion Velkommen Spørgsmål Dagens fokus kost & motion Spørgsmål Jamen det er jo sundt! Spørgsmål Hvad så nu?

Læs mere

Optimal ernæring KVIK TRI, MAJ 2013

Optimal ernæring KVIK TRI, MAJ 2013 Optimal ernæring 1 KVIK TRI, MAJ 2013 Sara Sig Møller Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed med speciale i Ernæring & Fysisk Aktivitet (jan. 2009) Underviser Teknisk Skole, 2009-2010 Foredragsholder,

Læs mere

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Hvordan hænger kost og psyke sammen? 2 3 Sammenhænge imellem livsstil og livskvalitet Livsstil Sund mad

Læs mere

Det glykæmiske indeks.

Det glykæmiske indeks. Af: Tom Gruschy Knudsen Det glykæmiske indeks. Et udtryk for kulhydraters optagelseshastighed og tilgængelighed i blodbanen. Kulhydrattyper Kulhydraters optagelseshastighed har traditionelt været antaget

Læs mere

Kostpolitik i Dagmargården

Kostpolitik i Dagmargården Kostpolitik i Dagmargården Dagmargårdens kostpolitik er baseret på de 8 kostråd. De 8 kostråd De 8 kostråd er hverdagens huskeråd til en sund balance mellem mad og fysisk aktivitet. Lever du efter kostrådene,

Læs mere

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring Mad- og måltidspolitik -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring . Uden mad og drikke trives børnene ikke Uden mad og drikke.. Kost og trivsel hænger unægtelig sammen trivsel og læring ligeså.

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik.

Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik. Langhøj Dagtilbud og SFO Bækvej 6,Asp 7600 Struer Tlf: 96848940 Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik. I forbindelse med den stigende interesse og fokus på sundhed og trivsel, skabes indsatser for at

Læs mere

8 basisvarer en genvej til vitaminer og mineraler

8 basisvarer en genvej til vitaminer og mineraler 8 basisvarer en genvej til vitaminer og mineraler Af Fitnews.dk - fredag 28. september, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/8-basisvarer-en-genvej-til-vitaminer-og-mineraler-2/ Kodeordet i en sund kost

Læs mere

Information om skizofreni Til patienter og pårørende

Information om skizofreni Til patienter og pårørende 1 2 Information om skizofreni Til patienter og pårørende Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom, der påvirker hjernens normale funktion. Sygdomsbilledet er meget varierende, men påvirker ofte

Læs mere

Fit living en vejledning til træning og kost

Fit living en vejledning til træning og kost Produkt Før træning (senest 2 timer før) Umiddelbart før træning Under træning Efter træning (restitution) Sund livsstil i hverdagen Inden 30 min. Op til 3 timer efter Økologisk kokosfibermel x x En kilde

Læs mere

Kik på børnene - råd fra diætisten

Kik på børnene - råd fra diætisten Kik på børnene - råd fra diætisten Tynde børn må godt få en kakaomælk, men drenge, der tonser rundt, kan ikke klare sig med en halv kiwi til mellemmåltid Af Kim Haagen Andersen Hun har hjulpet 10 overvægtige

Læs mere

Rådgivning Region syd

Rådgivning Region syd Rådgivning Region syd Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-10 Aktiviteter i Rådgivning Odense 11 Aktiviteter i Rådgivning Varde 12

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Kalundborg Kommune. sundhedsprofil for Kalundborg Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Kalundborg Kommune. sundhedsprofil for Kalundborg Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Kalundborg sundhedsprofil for Kalundborg Indhold Et tjek på Kalundborgs sundhedstilstand..................... 3 Beskrivelse af Kalundborg.........................

Læs mere

Kostpolitik. Kostpolitik 0-6 år

Kostpolitik. Kostpolitik 0-6 år Kostpolitik Kostpolitik 0-6 år Vesthimmerlands Kommunes kostpolitik - for børn i kommunale dagtilbud Denne pjece indeholder Vesthimmerlands Kommunes kostpolitik for børn i alderen 0 til 6 år i dagtilbud

Læs mere

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt Enkle råd om at holde vægten oppe 2 Indholdsfortegnelse Side KOL og vægttab 3 Hvilken betydning har energi? 4 Hvilken betydning har protein? 5 Derfor er behovet

Læs mere

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen.

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen. Kostpolitik I Dr. Alexandrines børnehave vægter vi kosten højt, hvorfor vi har ansat en økonoma, der med sin faglige baggrund har en dybere indsigt i produktionen af mad. Vi har fuldkostordning, hvilket

Læs mere

Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi

Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi Hvad er forhøjet kolesterolindhold i blodet? Det er ikke en sygdom i sig selv at have forhøjet kolesterolindhold i blodet. Kolesterol er et livsnødvendigt

Læs mere

Information til forældre om konsultationsforløbet for børn med overvægt

Information til forældre om konsultationsforløbet for børn med overvægt Information til forældre om konsultationsforløbet for børn med overvægt Forældrenes rolle: I børnelægeklinikken vil vi give jer råd, vejledning, sparring, opbakning og opmuntring samt en konkret kostplan.

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 5900 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 300 kj/dag svarende til 5 % af energiindtaget (Svarer til ca. 1435

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Helbredende kost af John Buhl www.nomedica.dk

Indholdsfortegnelse. Helbredende kost af John Buhl www.nomedica.dk Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 8 Helbredende kost kort fortalt 9 Grønsager 13 Frugt 19 Bælgfrugter 26 Fuldkornsprodukter 31 Nødder og frø 35 Spis ofte råkost 37 Drik når du er tørstig men kun

Læs mere

OCD. tøtteforeningen for sindslidende i Randers regionen. DE9 er et fællesråd for foreninger for pårørende til psykisk syge i Midtjylland

OCD. tøtteforeningen for sindslidende i Randers regionen. DE9 er et fællesråd for foreninger for pårørende til psykisk syge i Midtjylland NYHEDSBREV Nr. 1 September 2006 DE9 FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND Skovagervej 2 8240 Risskov Psykiatrisk Hospital Bygning 23 stuen th. www.de9.dk info@de9.dk Pårørendepolitikken

Læs mere

Vitaminer og mineraler

Vitaminer og mineraler Vitaminer og mineraler VITAMINER OG MINERALER Vitaminer og mineraler er nødvendige for at holde alle kroppens funktioner i gang. Mangel på blot et enkelt vitamin eller mineral kan bringe kroppen ud af

Læs mere

Læs det følgende grundigt igennem og så vil jeg afsløre hvordan du får et 10 gange bedre velvære og du undgår at tage så meget på!

Læs det følgende grundigt igennem og så vil jeg afsløre hvordan du får et 10 gange bedre velvære og du undgår at tage så meget på! Læs det følgende grundigt igennem og så vil jeg afsløre hvordan du får et 10 gange bedre velvære og du undgår at tage så meget på! Det er et indiskutabelt faktum at vægttab kun kan ske ved at indtage mindre

Læs mere

HA HJERTET MED en vejledning i sund livsstil

HA HJERTET MED en vejledning i sund livsstil HA HJERTET MED en vejledning i sund livsstil DU KAN SELV GØRE EN FORSKEL Ha hjertet med er en vejledning om sund livsstil til dig fra Hjerteforeningen. Du har fået den af din læge eller sygeplejerske,

Læs mere

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager

Læs mere

Madens plads i behandlingen Hvorfor mad spiller en vigtig rolle under stråleterapi

Madens plads i behandlingen Hvorfor mad spiller en vigtig rolle under stråleterapi Undervejs i stråleterapiforløbet kan mange spørgsmål dukke Hoved-halskræftpatienter i stråleterapi op: - Hvorfor opstår bivirkninger ved stråleterapi? - Hvilke bivirkninger kan opstå? - Hvorfor har det

Læs mere

Diætisten - Din hjælp til et sundere liv

Diætisten - Din hjælp til et sundere liv Diætisten - Din hjælp til et sundere liv Udgivet af Foreningen af Kliniske Diætister Redaktion: Lisa Bolting Heidi Dreist Pia Houmøller Udarbejdelse: PRspektiv Layout og design: ekvator ApS Fotos: GettyImages

Læs mere

Forslag til dagens måltider

Forslag til dagens måltider Forslag til dagens måltider for en kvinde på 31 60 år med normal vægt og fysisk aktivitet, som ikke indtager mælkeprodukter 8300 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 900 kj/dag svarende til 10 % af energiindtaget

Læs mere

Fakta om danskernes sundhed, ernæring og kostvaner. Af Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring

Fakta om danskernes sundhed, ernæring og kostvaner. Af Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring Fakta om danskernes sundhed, ernæring og kostvaner Af Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring Hvad vil jeg snakke om? Afdeling for Ernæring på Fødevareinstituttet Hvad er nyt ift NNR 2012 Hvad

Læs mere

Spis kartofler, ris eller pasta og groft brød hver dag Af Gitte Gross, www.viffos.dk Research Sheila Ritchie Hansen, Viffos

Spis kartofler, ris eller pasta og groft brød hver dag Af Gitte Gross, www.viffos.dk Research Sheila Ritchie Hansen, Viffos Spis kartofler, ris eller pasta og groft brød hver dag Af Gitte Gross, www.viffos.dk Research Sheila Ritchie Hansen, Viffos Sådan lyder et af kostrådene. Mange har hørt om kostrådene og kender dem måske.

Læs mere

KOST & ERNÆRING. Idræt. Biologi KEMI. Fysik. Matematik. Samfundsfag

KOST & ERNÆRING. Idræt. Biologi KEMI. Fysik. Matematik. Samfundsfag Idræt Biologi KEMI Molekylestruktur - fordøjelse - energiindhold Matematik Energiindtag - Energiforbrug Præstation Helbred, Fedme Energiforbrug & undervægt KOST & ERNÆRING Fysik Energibalance Måling af

Læs mere

Træner du meget (4 6 timer om ugen eller mere), er det vigtigt, at du og dine forældre sørger for, at du får den rigtige sportsmad at spise.

Træner du meget (4 6 timer om ugen eller mere), er det vigtigt, at du og dine forældre sørger for, at du får den rigtige sportsmad at spise. KOSTVEJLEDNING 1 Kost og håndbold Kosten er vigtig for dig, der spiller håndbold! Træner du meget (4 6 timer om ugen eller mere), er det vigtigt, at du og dine forældre sørger for, at du får den rigtige

Læs mere

Tallerken-modellen til dig der træner meget

Tallerken-modellen til dig der træner meget Tallerken-modellen til dig der træner meget ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager ¼ af din tallerken

Læs mere

Oplæg v. Klinisk diætist Stine Henriksen. Værktøjer til normalisering af mad og måltider i familien

Oplæg v. Klinisk diætist Stine Henriksen. Værktøjer til normalisering af mad og måltider i familien Oplæg v. Klinisk diætist Stine Henriksen Værktøjer til normalisering af mad og måltider i familien Hvem er jeg Stine Henriksen AUT. Klinisk diætist Klinik i Odense Tilknyttet dagbehandlingstilbud Viljen

Læs mere

Indhold. Forord 9 Indledning 13

Indhold. Forord 9 Indledning 13 Indhold Forord 9 Indledning 13 Træn dig til en bedre fødsel Rim El Sammaa-Aru 1. udgave, 1. oplag 2011, FADL s Forlag, København ISBN: 978-87-7749-648-6 Fotos: Les Kaner Forlagsredaktion: Thomas Bo Thomsen

Læs mere

Løberens kost og ernæring

Løberens kost og ernæring Løberens kost og ernæring Hvem er jeg? Camilla Birkebæk Master i Fitness og Træning Diætist STOTT pilates instruktør Personlig træner med speciale i udholdenhedsidræt, skader og kropsholdning Camilla.birkebaek@mail.dk

Læs mere

Ernæring & Udholdenhedssport V A L B Y L Ø B E R N E, J A N U A R 2 0 1 5

Ernæring & Udholdenhedssport V A L B Y L Ø B E R N E, J A N U A R 2 0 1 5 Ernæring & Udholdenhedssport 1 V A L B Y L Ø B E R N E, J A N U A R 2 0 1 5 Hvem er jeg? 2 Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed med speciale i Ernæring & Fysisk Aktivitet (2005-2009) Master in Human

Læs mere

Tab dig 20-25 kg uden kirurgi

Tab dig 20-25 kg uden kirurgi Tab dig 20-25 kg uden kirurgi På Privathospitalet Møn samarbejder den bariatriske speciallæge med dedikerede diætister fra Frk. Skrump om et vægttabsprogram, der sikrer optimalt udbytte af et intensivt

Læs mere

Sport og type 1 diabetes

Sport og type 1 diabetes e-mergency 06877 Sport og type 1 diabetes DIABETESFORENINGEN w w w. d i a b e t e s. d k Praktiske råd om mad og drikke DIABETESFORENINGEN Sport og type 1 diabetes Diabetesforeningen, 2003 2. oplag, februar

Læs mere

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen.

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen. Kostpolitik I Dr. Alexandrines børnehave vægter vi kosten højt, hvorfor vi har ansat en økonoma, der med sin faglige baggrund har en dybere indsigt i produktionen af mad. Vi har fuldkostordning, hvilket

Læs mere

Kost og ernæring for løbere

Kost og ernæring for løbere Kost og ernæring for løbere 1 Hvad er sund kost? Kilde: Alt om kost - Fødevarestyrelsen 2 Energikrav til marathon Forbrænder ca. 1kcal/kg/km Løber på 75kg: 3165kcal = 13293kJ Realistisk forhold ved MT(ca.75%

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Stavtrup dagtilbud

Mad- og måltidspolitik for Stavtrup dagtilbud Mad- og måltidspolitik for Stavtrup dagtilbud Intro: Denne folder indeholder Stavtrup dagtilbuds mad- og måltidspolitik - som tager udgangspunkt i Århus Kommunes overordnede kostpolitik. (søg evt. links

Læs mere