Indsatsgrupper i ressourceforløb. Lejre Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsatsgrupper i ressourceforløb. Lejre Kommune"

Transkript

1 Indsatsgrupper i ressourceforløb Lejre Kommune 1. Unge med lettere psykiske lidelser, sociale problemer og evt. misbrug Antal borgere i 2014: Ca Unge med udviklingsforstyrrelser Antal borgere i 2014: Ca Borgere med lettere psykiske lidelser Antal borgere i 2014: Ca Borgere med omfattende psykiske lidelser Antal borgere i 2014: Ca Borgere med diffuse lidelser Antal borgere i 2014: Ca Borgere med hjerneskade eller demens Antal borgere i 2014: Ca Borgere med somatiske lidelser i bevægeapparat eller organer Antal borgere i 2014: Ca Borgere med omfattende og langvarige sociale problemer og misbrug Antal borgere i 2014: Ca. 4 Tallene akkumulerer I alt i 2014 Ca nye I alt i 2015 Ca nye I alt i 2016 Ca nye 1

2 1. Unge med lettere psykiske lidelser, sociale problemer og evt. misbrug Har gennemført folkeskolen med problemer Afbrudte forsøg på at tage uddannelse Usikkerhed, angst, social forbi Sjældent støtte i netværk p.g.a. o Overbeskyttende forældre eller o Ikke- tilstedeværende forældre Mangel på motivation sløv, tilbagelænet adfærd Ringe arbejdsmarkedserfaring Urealistiske eller manglende ideer og ønsker til uddannelse og job Misbrug/stort weekendforbrug af hash/alkohol måske medicin Opnå almindelig døgnrytme Erkendelse af misbrug indsigt i egen problematik Deltager stabilt i behandlingsforløb Deltage aktivt i behandlingsforløb i f.t. angst og fobi Tage ansvar for eget liv løsrivelse fra forældrene. Inddrage forældre/netværk så alle arbejder mod samme mål Have realistiske mål om egne ønsker til job/uddannelse Komme i gang med et beskæftigelsesrettet tilbud Stabile økonomiske forhold Øget selvtillid for at kunne opnå de andre delmål Opnå højest muligt funktionsniveau fysisk, psykisk og socialt Misbrugsbehandling (Roskilde Misbrugscenter/Lænken) Behandling i regionspsykiatrien 2

3 2. Unge med udviklingsforstyrrelser Engagerede forældre Er ofte ikke i stand til at tage vare på sig selv Kan ikke tage almindelig uddannelse Mange på STU-forløb Vanskeligheder med at indgå i sociale relationer Har ikke afgangseksamen fra folkeskolen Indlæringsvanskeligheder Skjulte handicaps impulsstyret, svært ved delt opmærksomhed m.v. Selvstændiggørelse Fungere udenfor det kendte netværk med forældre Opnå højest muligt funktionsniveau fysisk, psykisk og socialt Indgå i misbrugsbehandling Opnå realistiske ønsker til job eller uddannelse At kunne indgå i sociale relationer Øge selvtillid + selvværd Afdække ressourcer hvor fungerer det godt? Afdække interesseområder (og tænke dem ind i målene) Være fysisk aktiv/dyrke motion 2-3 gange ugentlig Misbrugsbehandling (Roskilde Misbrugscenter/Lænken) for omkring 40 % af indsatsgruppen Motion og livsstil (diætist) evt. Quick Care Behandling i regionspsykiatrien STU-forløb Inddragelse af Center for social og familie Træning efter Serviceloven o Individuelt max. 3 mdr. 2 timer/uge o Hold 1 x ugtl. Produktionsskole 3

4 3. Borgere med lettere psykiske lidelser Depression, angst, stress Eventuel lettere retardering Somatisk lidelse ryg, skulder m.v. Har ofte haft god tilknytning til arbejdsmarkedet Har ofte gennemført uddannelse Perfektionistiske stiller høje krav til sig selv Ængstelig personlighedsstruktur Tendens til at isolere sig i familien Intet overskud til at orientere sig udad i sociale relationer Tage ansvar for eget liv Deltage aktivt i behandlingsforløb ift. depression, angst og stress Opnå almindelig døgnrytme og struktur på hverdagen Stabile økonomiske forhold Bibeholde/udvikle socialt netværk Udvikle relationer indad til pårørende og udad til netværk Udredning + stabilisering vha. medicin + terapi Forebygge sygemelding pga stress, angst, depression Ved deltagelse i arbejdsprøvning/praktik opnå realistiske mål om egne ønsker til job/uddannelse Behandling for evt. udløsende eller medfølgende somatisk lidelse Bibeholde kontakt til tidligere arbejdsplads og kollegialt netværk Opnå indsigt i evt. nye beskæftigelsesmuligheder og opstille realistiske ønsker for fremtiden Vedligeholde kompetencer Opnå større selvindsigt og indsigt i egen belastningstolerance (afstemme krav med ressourcer) Opbygge motivation og positivt livssyn og syn på muligheder Evt. behandling i regionspsykiatrien Evt. træning efter Serviceloven o Individuelt max. 3 mdr. 2 timer/uge o Hold 1 x ugtl. Motion og livsstil (diætist) evt. Quick Care 4

5 4. Borgere med omfattende psykiske lidelser Ustabil tilknytning til arbejdsmarkedet Ofte stor gæld og boligløshed Skizofreni, bipolar lidelse m.v. Der kan stor forskel på funktionsniveau fra dag til dag Ustabilitet i forhold til behandling Ofte manglende sygdomsindsigt Nægter eventuelt behandling Manglende selvindsigt Kommer ofte fra familier med psykiske lidelser og sociale problemer Ikke støtte fra netværket Ofte misbrugsproblematik og sociale problemer Stabile boligforhold Opnå almindelig døgnrytme Erkendelse af misbrug indsigt i egen problematik Opnå indsigt og kendskab til egen sygdom, samt hvilken indflydelse dette kan have på pgl. funktionsevne Deltage stabilt i behandlingsforløb Tage ansvar for eget liv Kunne begå sig socialt samt etablere og vedligeholde eget netværk (ikke isolere sig) Have realistiske mål om egne ønsker til job/uddannelse Komme i gang med et beskæftigelsesrettet tilbud Styr på økonomi og gældsafvikling Opnå et niveau hvor pgl. er velmedicineret og endeligt udredt i psykiatrien. Opnå godt samarbejde med egen læge og distriktspsykiatri Bearbejde belastninger fra evt. tidligere livsbegivenheder (ofte også problemer i familien) Opnå kendskab til muligheder for tilknytning til arbejdsmarked/uddannelse samt kunne opstille realistiske ønsker for fremtidig beskæftigelse Misbrugsbehandling (Roskilde Misbrugscenter/Lænken) Behandling i regionspsykiatrien Motion og livsstil (diætist) evt. Quick Care Familierådslagning Sind Dagtilbud i socialpsykiatrien 5

6 5. Borgere med diffuse lidelser F.eks. fibromyalgi Skrøbelige belastninger medfører smerter Smerter med psykisk overbygning Virker udbrændte i forhold til deres samlede liv Orker ikke mere Ofte tidligere meget belastende livsvilkår Vil helst være i fred Afvisende overfor psykologbehandling m.v. Erkendelse af evt. psykiske vanskeligheder samt opnå vilje til at disse italesættes og evt. søges behandlet Opnå almindelig døgnrytme Opnå hensigtsmæssig brug af ressourcer (energiforvaltning) Tage ansvar for eget liv Deltage aktivt i behandlingsforløb hos psykolog Nedsætte smerter bedre smertedækning Opnå god nattesøvn og øge energiniveau i dagligdagen Afdække borgerens ressourcer Udbygge relationen til familie og netværk Opbygge selvtillid/selvværd Opnå afklaring på evt. somatiske eller psykiatriske årsager til nuværende tilstand Opnå motivation for deltage i aktiviteter, der har til formål at skabe positiv udvikling og ændre livsvilkår Kunne opstille realistiske og positive ønsker for fremtiden Indgå i beskæftigelsesrettede tilbud Ved deltagelse i arbejdsprøvning/praktik opnå realistiske mål om egne ønsker til job/uddannelse Motion og livsstil (diætist) evt. Quick Care Træning efter Serviceloven o Individuelt max. 3 mdr. 2 timer/uge o Hold 1 x ugtl. Liasson-psykiatri Smerteskole/smerteklinik i kommunen mhp håndtering af smerter m. psykisk overbygning 6

7 6. Borgere med hjerneskade eller demens Fysiske og kognitive problemer Alle typer af uddannelses- og beskæftigelsesmæssig baggrund Trætte meget lille overskud Svært ved forandringer Vigtigt med inddragelse af netværk/familie Sociale problemer Ofte begrænset selvindsigt Ofte executive vanskeligheder - skjulte handicaps som f.eks. impulsstyring, svært ved delt opmærksomhed m.v. Opnå bedst mulig funktionsevne (genoptræning af færdigheder) Afklaring i forhold til erhvervsevne og om pgl. evt. har chance for at vende tilbage til tidl/ lign. beskæftigelse eller fagområde Inddragelse af netværk/familie Hensigtsmæssig brug af ressourcer (energiforvaltning) Almindelig døgnrytme Afdække mulighed for aktivitet/ motion Finde grænsen for overbelastning fysisk og kognitivt (og blive under grænsen) Opnå større overskud og redskaber til at håndtere forandringer i hverdagen bedst muligt Selvindsigt og indsigt i de begrænsninger evt. hjerneskade har medført Opstille realistiske mål for igen at opnå tilknytning til arbejdsmarked/uddannelse Opbygge motivation og fornyet energi Deltage i erhvervsrettede tilbud Hjerneskadekoordinator Tilbud efter Sundhedsloven f.eks. genoptræning Vederlagsfri fysioterapi Træning efter Serviceloven o Individuelt max. 3 mdr. 2 timer/uge o Hold 1 x ugtl. Andre tilbud efter Serviceloven f.eks. hjælpemidler eller boligindretning Patientforening Familieafdeling i forhold til evt. børn i borgerens familie Fysioterapi til fysiske vanskeligheder Neuropsykolog forløb/samtaler til borger + pårørende i komplicerede sager Bomi 7

8 7. Borgere med somatiske lidelser i bevægeapparat eller organer Alle typer af uddannelses- og beskæftigelsesbaggrund Progredierende eller stationære lidelser Motiverede for beskæftigelse Arbejdet er en vigtig del af identiteten Tager ansvar for eget liv Tendens til at overbebyrde sig selv Opleve ansvar for eget liv og ejerskab i processen Hensigtsmæssig brug af ressourcer (energiforvaltning) Afdække funktionsniveau og afdække evt. smerter og i hvilken sammenhænge de opstår Afdække ergonomiske forhold på arbejdspladsen Dyrke motion/vedligeholdende træning Afklaring af somatiske lidelser samt behandlingsmuligheder og prognose Afklaring af hvilke erhvervsmuligheder der er realistiske under hensyn til helbredstilstand Stille realistiske krav til sig selv Acceptere nyt selvbillede Opstille realistiske mål for beskæftigelse Opretholde motivation for beskæftigelse Ved deltagelse i arbejdsprøvning/praktik opnå realistiske mål om egne ønsker til job/uddannelse Tilbud efter Sundhedsloven f.eks. genoptræning Vederlagsfri fysioterapi Træning efter Serviceloven o Individuelt max. 3 mdr. 2 timer/uge o Hold 1 x ugtl. Andre tilbud efter Serviceloven f.eks. hjælpemidler eller boligindretning Kronikertilbud Patientforening Smerteskole Op på hesten støtte til borgere med kroniske, somatiske lidelser 8

9 8. Borgere med omfattende og langvarige sociale problemer og misbrug Ustabil eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet Usikkerhed, angst, social forbi Dårlige økonomiske forhold Ustabile boligforhold Mangel på motivation Ensomhed Ingen støtte til job/uddannelse i netværket Ringe arbejdsmarkedserfaring Urealistiske eller manglende ideer og ønsker til uddannelse og job Langvarigt misbrug af hash/alkohol måske medicin Stabile økonomiske forhold Stabile boligforhold Opnå almindelig døgnrytme Tage ansvar for eget liv Have realistiske mål om egne ønsker til job/uddannelse Deltage stabilt i behandlingsforløb ift. erkendelse af misbrug og indsigt i egen problematik Deltage aktivt i behandlingsforløb i f.t. angst og fobi Opleve ansvar for eget liv og egen situation Deltage stabilt i behandlingsforløb for evt. misbrug og/eller psykiske problematikker Ro og struktur i hverdagen (bl.a. i forhold til økonomi, gældsafvikling og boligforhold) Bryde isolation/opbygge netværk Deltage stabilt i realistisk erhvervsrettet tilbud, i det omfang pgl. er i stand til at bidrage af forløbet Afklare eller opnå ønsker og ideer til fremtiden Misbrugsbehandling (Roskilde Misbrugscenter/Lænken) Motion og livsstil (diætist) Socialpsykiatrisk dagcenter Solvang Bomi 9

10 10

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskataloget er udarbejdet som led i projektet om indsatsen og økonomien i ressourceforløb i fire syddanske kommuner. Formålet med

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

Indsatskatalog Tværfaglig indsats. Faxe Kommune

Indsatskatalog Tværfaglig indsats. Faxe Kommune Indsatskatalog Tværfaglig indsats Faxe Kommune Indsatskataloget og dets opbygning Tilbuddene i Indsatskataloget er struktureret efter ti opgavetyper, som samlet set er dækkende for, hvilke opgaver, der

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling Maj 2012 Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet Indhold Indledning 4 Kortlægningens struktur... 5 1. Rådgivning 6 Eksempel 1 Aarhus Folkeinformation...

Læs mere

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

Rehabilitering på borgernes præmisser

Rehabilitering på borgernes præmisser Bilag 1: Oplæg til innovationsspor Rehabilitering på borgernes præmisser Oplæg til innovationsspor Resultater fra fase 2: Videnindsamling April 2010 Indhold Side 3 Innovationsspor 1 Redskaber og metoder

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Casesamling Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

Strategi 2015. Del 2

Strategi 2015. Del 2 Strategi 2015 Del 2 Centrale mål og initiativer Borgerinddragelse Mål Dialogforum At øge inddragelsen af borgere og pårørende i udvikling af centerets aktiviteter og retning. Borgeråbent i værestederne

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014 Virksomhedsbeskrivelse for SUF Nord Enggården September 2014 Udarbejdet af Enggårdens leder Dorthe Drivsholm i samarbejde med Enggårdens personalegruppe Indledning Denne virksomhedsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Center for Bostøtte i eget Hjem Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Indsatsbeskrivelse 2013 Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER

SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER 2010 PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER DEPRESSION PSYKOSER STRESS DIFFUSE SMERTER/ TRÆTHEDSSYNDROM/ FIBROMYALGI Institut for Serviceudvikling a/s (ISU) omdanner

Læs mere

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige [Skriv tekst] 1 Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige Formål og forklaringer

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har siden den 1.1.2007 haft myndighedsopgaven på misbrugsområdet. Nedenstående kvalitetsstandarder er udarbejdet

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Inspiration til indsatsen med borgere, der er i risiko for førtidspension

Inspiration til indsatsen med borgere, der er i risiko for førtidspension HÅNDBOG MAJ 2013 Inspiration til indsatsen med borgere, der er i risiko for førtidspension Kalundborg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for Udvikling,

Læs mere

BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUE- RING

BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUE- RING Til Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering Dokumenttype Evalueringsrapport Dato Februar 2014 BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUE- RING BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUERING Revision 1 Dato Udarbejdet af

Læs mere

Analyse af ikke-arbejdsmarkedsparate borgere med funktionsnedsættelser

Analyse af ikke-arbejdsmarkedsparate borgere med funktionsnedsættelser Analyse af ikke-arbejdsmarkedsparate borgere med funktionsnedsættelser December 2009 Indholdsfortegnelse Resumé... 5 Anbefalinger... 17 1. Indledning... 25 1.1 Baggrund... 25 1.2 Metode og datakilder...

Læs mere

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er symptomerne på depression hos

Læs mere

Det lokale Beskæftigelsesråd i Greve Kommune. Borgerundersøgelsen. De ikke arbejdsmarkedsparate borgers selvvurderede. til styrket indsats

Det lokale Beskæftigelsesråd i Greve Kommune. Borgerundersøgelsen. De ikke arbejdsmarkedsparate borgers selvvurderede. til styrket indsats Det lokale Beskæftigelsesråd i Greve Kommune Borgerundersøgelsen De ikke arbejdsmarkedsparate borgers selvvurderede årsager til ledighed og deres anbefalinger til styrket indsats I NDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...

Læs mere

Ungdomsliv med behandling Unge med sindslidelse

Ungdomsliv med behandling Unge med sindslidelse 4 4 Unge med sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS Unge med sindslidelse 2 Unge med sindslidelse oplysning og samarbejde Socialt Udviklingscenter SUS, Videnscenter for Socialpsykiatri, PsykiatriFonden

Læs mere