ANGST NERVER ERIK KIRCHHEINER DEPRESSION DÅRLIGE. Om de såkaldte "mentale" sygdomme forårsaget af fejlernæring,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANGST NERVER ERIK KIRCHHEINER DEPRESSION DÅRLIGE. Om de såkaldte "mentale" sygdomme forårsaget af fejlernæring,"

Transkript

1 ERIK KIRCHHEINER ANGST DEPRESSION OG DÅRLIGE NERVER Om de såkaldte "mentale" sygdomme forårsaget af fejlernæring, nutrientmangel og forgiftning - deres diagnose, forebyggelse og behandling. * Forlaget sund & rask 1995

2 ISBN

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Nervemedicin - en svulmende industri og dens grundlag 5 Flere slags panik! 13 Fejlernæring og mentale problemer Lavt blodsukker - den forbudte sygdom 22 Hyperaktivitet hos børn 31 Anoreksi/bulimi - en zinkmangelsygdom 38 Simple saltmangler 49 PMS - præmenstruelt syndrom 55 Alkoholisk depression 71 Intolerans og ægte allergi 74 Forgiftninger og mentale problemer Tandamalgam og andre metaller 84 Medicinforgiftning 99 Sødemidler og tilsætningsstoffer 107 Det vejr, vi trækker 116 Elektromagnetiske forstyrrelser 119 Svampeinfektion og parasitter 123 Andre årsager til mentale problemer Skjoldbruskkirtelsvigt 125 CFS - Kronisk udmattelse 129 SAD - Vinterdepression 132 Ortomolekylær sygdomsbehandling 134 Vejen ud af helvede hedder information og uddannelse 139 Ordforklaring 142 Stikordsregister 143 Henvisninger og noter 147 Produktinformation 152

4 Forord Denne bog har som idé været undervejs i mange år. Men beslutningen om at bringe den på gaden var pludselig og skyldtes en ganske særlig udfordring. En dag fik jeg at vide, at et meget værdsat produkt, NEUROFORCE, der gennem årene har været til stor glæde og lindring for mange, af myndighederne var blevet fjernet fra markedet. Min opgave var nu at sammensætte en lige så effektiv efterfølger, der kunne indtage den tomme plads. Det blev så NEUROSAN, en værdig afløser, selvfølgelig formuleret på en måde, der gav den en chance for at overleve myndighedernes forrykte massakrer på helseprodukter. Alt imens det var lykkedes det store bureaukratiske artilleri at nedskyde dette aldeles ufarlige helsemiddel, der længe havde lindret folks depressioner, angst og dårlige nerver, blev markedet samtidig oversvømmet af giftige nervemediciner til uhyrlige priser og med fatale konsekvenser. Det er her som andetsteds værd at notere sig, hvor myndighederne for alvor sætter ind, og hvor de bare snakker. Myndighederne betyder i denne sammenhæng først og fremmest Sundhedsstyrelsen og Levnedsmiddelstyrelsen, men involverer også andre væsener og styrelser, der som vanligt i den slags forhold opviser en fælles front mod borgerne. Disse væsener og styrelser har - under hyklerisk foregivende af at ville beskytte befolkningen mod farlige og underlødige naturlægemidler og uden at dette egentlig er gået op for borgerne, hvad der foregår - indført et rædselsregimente, der efterhånden har likvideret et meget stort antal gode, billige og

5 ufarlige midler, som - på lige fod - effektivt ville kunne have udkonkurreret store mængder farmaceutisk syntetisk symptomundertrykkende medicin med dens mange grufulde bivirkninger. Under arbejdet med at formulere en afløser for det likviderede naturmiddel blev jeg endnu engang, som så ofte før, grebet af harme og væmmelse over det modbydelige og grusomme narrespil iscenesat med de mediehypnotiserede, men finansierende borgere som hjælpeløse statister og betalende ofre. Et ansigtsløst kvælende formynderskab, der skjuler sig bag en tågebanke af floskler og uigennemskuelige bekendtgørelser avlet i dølgsmål, har lagt en direkte skattepumpe fra borgernes lommer ind til medicinalindustriens pengetank, som betaling for et af verdenshistoriens største, mest gemene giftudslip - et giftudslip, som lægerne leder direkte ind i de betalendes egne kroppe. Så under foregivelse af, at man beskytter borgerne, og mens man samtidig fratager dem muligheden for al egentlig helbredelse, tager man sig groft betalt for at forgive dem. Samtidig driver man en syg og forløjet hetz mod alle former for alternativ sygdomsbehandling og -forebyggelse. Så myndighederne mobber, medicinalindustrien lukrerer, lægerne laver fejldiagnoser, skriver recepter og vrøvler, og patienterne betaler skat for at blive sygere, mens ingen kalder tingenes tilstand ved det rette navn. Ikke endnu! Men det føles som om der er opbrud i tiden. Derfor denne bog er nu. Forhåbentlig bliver den en nyttig bog i en skæringstid mellem hypnotisk illusion og ærlig indsigt. Og forhåbentlig kan det rette navn på tingenes tilstand læses tilstrækkelig tydeligt både på og mellem bogens linier.

6 Og tak til dem, der hjalp! Erik Kirchheiner

7 Nervemedicin - en svulmende industri og dens grundlag I de seneste år er forbruget af nervemedicin vokset eksplosionsagtigt. Det er således fordoblet siden I 1995 allerede inden første halvårs afslutning var salget siden nytår steget med 25% og tendensen er fortsat opadgående. Skønt alle erkender, at vi her har et meget alvorligt sundhedsproblem, der også har svære sociale og økonomiske konsekvenser, er ingen - i hvert fald ikke nogen fra det etablerede regi af læger, politikere og embedsmænd - fremkommet med noget realistisk forslag til problemets løsning. Ja, end ikke problemets årsag står klar for de officielle eksperter (1). Én ting synes alle dog at have forstået: Den stadig øgede indtagelse af nervemedicin løser generelt ingen problemer - tværtimod! Praktisk talt alle disse mediciner har påviseligt svære bivirkninger, der på længere sigt ofte yderligere forværrer patientens tilstand (2). En rationel løsning af ethvert problem forudsætter at man har erkendt årsagerne til problemet. Officielle og konventionelle forklaringer på den tiltagende mentale sygelighed i samfundet drejer sig næsten udelukkende om, at den har sin baggrund i tiltagende mentalt, socialt og økonomisk stress, der - ifølge de samme kilder - i vore dage har nået en sværhedsgrad, der langt overstiger tidligere tiders. Men enhver objektiv sammenligning med tidligere tider blot inden for mands minde - før-krigs depressionen, selve krigsårene, den kolde krig - må nødvendigvis lede til den konklusion, at økonomisk, social og politisk stabilitet faktisk har 7

8 bedret sig gennem årene og dermed også, hvis man skal fortolke situationen udfra de nævnte teorier, muligheden for i almindelighed at bevare mental helse. Ikke desto mindre synes den mentale sygelighed klart forværret. Det er selvfølgelig indlysende, at mennesker, der er blevet ramt af en for stor arbejdsbyrde, af økonomisk ruin, nedgang i social prestige eller en stor personlig sorg, ofte vil rammes af depression og måske blive svært mentalt syge. Men er det virkelig alle sådanne patienter, der udgør de mange nye tilfælde i vor tid? Eller har mange af disse sygdomme andre årsager end de konventionelt accepterede? Hvis vi søger andre mulige årsagssammenhænge, bør vi nok igen kaste et blik på det samme tidsrum, som vi før betragtede, og denne gang anlægge en anden synsvinkel idet vi spørger os selv: Hvilke væsentlige faktorer i samfundet har ændret sig i dette tidsforløb? To områder træder da klart frem: Ernæring og miljø. I det halve århundrede, hvor den mentale sygdomsfaktor i samfundet er øget astronomisk, er vi både blevet væsentligt mere fejlernærede og samtidig mere forurenede - eller med andre ord: forgiftede. Faktisk foreligger der allerede en massiv og ganske overvældende videnskabelig dokumentation for at fejlernæring og miljøforgiftning kan føre til mange svære såkaldte eller tilsyneladende mentale sygdomme (3). Det er dette materiale, vi 8

9 hovedsagelig skal beskæftige os med i denne bog. Indlysende væsentlige som disse årsagsforhold er for forståelsen af denne meget store og alvorlige gruppe af sygdomme og for muligheden for at behandle dem rationelt med henblik på egentlig helbredelse, er det påfaldende, ja, faktisk chokerende, at næsten ingen af disse videnskabelige landvindinger er kommet patienterne til gode. De indgår overhovedet ikke i lægeuddannelsen og negligeres i det hele taget af den etablerede officielle lægeortodokse behandlingssektor. Hverken i uddannelsen, forskningen eller den konventionelle patientbehandling her i landet bruges disse vigtige og videnskabeligt særdeles velunderbyggede informationer. Denne kløft mellem videnskabelig erkendelse på den ene side, og på den anden side myndighedernes holdning og den lægelige praksis, får skæbnesvangre konsekvenser for patienterne. Dette fremstår klart af de gængse behandlingsforløb. For hvad sker der, når patienterne på grund af informationsundertrykkelse fratages rationel behandling? Der sker selvfølgelig det, at de bliver behandlet alligevel. Eller rettere sagt: De bliver med garanti - ud fra en forkert psykiatrisk diagnose - fejlbehandlet! Hvilke behandlingstilbud har den fejlernærede, forgiftede og nu også fejldiagnostiserede "mentale" patient i udsigt? Den lægeortodokse behandlingssektor - der, nota bene, til enhver tid bryster sig af at stå på videnskabens grund - har her to forslag: det psykoterapeutiske og det medicinske - eller både og! 9

10 Det første består, som vi jo alle ved, i at finde den mentale årsag til lidelsen. Det er væsentligt at forstå, at denne behandlingsform har en nærmest religiøs karakter. Den postulerer nemlig, som et uomstødeligt trosbekendelse, at en mental årsag eksisterer. Da der således fra begyndelsen ikke er nogen tvivl, og slet ikke nogen videnskabelig tvivl, på dette punkt, så står der blot tilbage at grave - eventuelt i det uendelige - indtil den postulerede årsag - eller noget der ligner - er fundet. Der er varierende benævnelser for denne form for behandleraktivitet, men fælles for dem alle er, at de indeholder stavelsen psy. I det følgende betegnes derfor sådanne behandlere under et som psybehandlere og deres behandlingsform som psyarbejde. Stavelsen psy er imidlertid ikke det eneste de har til fælles. I psykoterapi, psykiatri, psykoanalyse og meget andet med psy arbejder man praktisk talt altid ud fra en trossætning, der løseligt synes at kunne formuleres sådan: "Hvis der er mentale symptomer, så er der mentale årsager! Og enhver anden opfattelse er vederstyggelig. Amen!" Der findes utvivlsomt seriøst arbejdende og videnskabeligt sobre psybehandlere, men de er spredt så tyndt ud over landskabet som uddøende fuglearter og i konventionelle egne findes de næppe. Hvad patienten møder i det etablerede hverdagsregi er decideret en discountudgave af en terapi, hvis oprindelige videnskabelige underbygning i alle tilfælde er foruroligende vakkelvorn. Behandlingsformer kan imidlertid være effektive uden nødvendigvis at være videnskabeligt særlig velbegrundede. De 10

11 hviler på klinisk erfaring, og historien rummer talrige eksempler herpå. Så det spørgsmål, der nødvendigvis skal stilles er: Hvor resultatgivende er psybehandling? Studier af psybehandlingens effektivitet er få, af ringe kvalitet og meget lidt overbevisende. En faktor, der diskvalificerer praktisk talt alle sådanne undersøgelser er, at de ikke i beskrivelsen medtager endsige vurderer andre forhold i patientens sygdomsforløb end den - udfra trossætningen - definerede mentale årsag. Denne religiøse enøjethed, der lige fra begyndelsen udelukker enhvert nok så spinkelt tilløb til at indrømme, at andre end mentale faktorer kunne påvirke forløbet, forkrøbler fra første færd sådanne undersøgelser og gør dem værdiløse. For det er jo en kendsgerning, at netop mange syge mennesker ofte søger midler eller ændringer, der kan lindre deres problem eller i hvert fald aflede deres opmærksomhed fra det. De ændrer livsstil, kostvaner, partner, bolig, opgiver at holde kat, skifter frisør eller noget andet, der udmærket kan have drastisk indflydelse på deres kropskemi og dermed på deres mentale tilstand. Psybehandling er omstændelig, dyr, langvarig og kan i bedste fald kun betjene få patienter. Alt taget i betragtning er psybehandlingens resultatscoring meget lav, ja, måske eksisterer den ikke. Intet under når det viser sig, at depressionen ofte skyldes mangel på B-vitaminer eller er forårsaget af amalgamforgiftning. For psybehandling fjerner jo som bekendt ikke amalgam og giver ikke B-vitamintilskud. Så selv om man i det konventionelle behandlerregi er overbe- 11

12 vist om at mentale problemer har mentale årsager og egentlig burde psybehandles, så er det i langt de fleste tilfælde den medicinske symptombehandling man griber til. Det vil sige, at man giver patienten en legemsfremmed farmaceutisk substans, der ændrer nogle af vedkommendes biokemiske forløb, fortrinsvis i centralnervesystemet, og derved mere eller mindre mørkelægger symptomerne på lidelsen, selvfølgelig uden dermed at helbrede denne. Med andre ord: Selv om man har den faste overbevisning, at man kender lidelsens mentale årsag, og skønt man er overbevist om, at man her står på videnskabens klippegrund, så fortsætter man ikke behandlingen ved med logisk konsekvens at fjerne den mentale årsag, men benytter i stedet en kemisk påvirkning. Man kan jo så gøre sig sine tanker om, hvordan man kan acceptere dette irrationelle spring i behandlingsforløbet og stadig kalde behandlingen videnskabelig. Denne undren er én sag; en anden sag er at netop denne farmaceutiske effekt viser, at tilstanden er kemisk påvirkelig. Eftersom nu dette er tilfældet, må man kunne konkludere, at selve sygdomsårsagen også kan være af kemisk natur og - yderligere - kan påvirkes af naturlige ikke-legemsfremmede, såkaldte ortomolekylære substanser, - ja, måske ligefrem skyldes en mangel på disse. Men når en patient går til sin læge og klager over depression, nedtrykthed, angst og dårlige nerver, manglende livslyst og svigtende evne til at komme gennem dagen, så er den umiddelbare lægerespons, at dette er mentale symptomer, og trossætningen om at mentale symptomer har mentale årsager kommer straks i anvendelse. 12

13 Skønt en lang række andre årsager er mulige, kommer ingen af dem i betragtning. Lægen undersøger ikke om patienten er tungmetalforgiftet, har lavt blodsukker, lav skjoldbruskkirtelfunktion eller allergi, lider af mineral- eller vitaminmangel eller medicinforgiftning eller en af de mange andre tilstande, der kan være årsag til lidelsen. Det er muligt patienten sendes til psybehandling, men når dette ikke giver resultater eller trækker i langdrag, går man over til farmaceutiske midler, stadig uden at have undersøgt om der kunne være andre, ikke-mentale årsager til lidelsen. Ofte ulejliger lægen sig slet ikke med at forsøge at finde en årsag til miséren, men skriver straks og på stedet en recept på et af de nye effektive anti-depressive midler. Det er således en kendsgerning, at disse nye midler - som for eksempel Fontex (= Prozac), Cipramil og flere andre - sjældent ordineres for de få sygdomme, som de er godkendt til, men gives til mennesker, der klager over smådepressioner og den slags, der i folkemunde kaldes dårlige nerver. Denne meget store gruppe af patienter, fejldiagnosticerede eller slet ikke diagnosticerede, bliver nu ikke alene afskåret fra rationel behandling, men også underlagt medicinsk fejlbehandling. Herved udsættes de for de store farer der ligger i medicinforgiftning. Alle nervemediciner, de såkaldte psykofarmaka, har svære bivirkninger. Og de populæreste nye, der især har fået salget til at svulme, har efter alt at dømme de sværeste. 13

14 Allerede så langt tilbage som i 1993 havde de amerikanske sundhedsmyndighder, FDA, modtaget næsten rapporter om bivirkningerne af Prozac (= Fontex). Over dødsfald mente man at kunne sætte i forbindelse med indtagelsen af denne nervemedicin, og det samme gjaldt for næsten selvmordsforsøg. Man har beregnet at Prozac i 1994 indbragte firmaet Eli Lilly 1.7 milliarder dollars. Men midlet indbragte også omkring 160 sagsanlæg. En sag købte firmaet sig ud af ved at slå en handel af med de sagsøgende. Det drejede sig om en massakre med 8 dræbte og 12 sårede, forvoldt af en patient der var under svær påvirkning af Prosac.(4) Ældre nervemidler som Stesolid giver svigtende reaktions- og indlæringsevne samt forårsager tilvænning, der igen kræver nedtrapning for at undgå svære abstinenser, der kan være dødelige. Andre psykofarmaka, som de såkaldte momoamin-oxidase-hæmmere (MAO) er direkte farlige, når de indtages sammen med visse gængse proteiner, der for eksempel findes i mejeriprodukter. Den gruppe midler, der kaldes tricykliske antidepressiva, kan give lavt blodtryk, hjerteproblemer og er dødelige selv ved mindre overskridelser af den ordinerede dosis. Begge grupper kan give svimmelhed, sløvhed, forstoppelse og øget vægt. Fejldiagnose, fejlbehandling og medicinforgiftning er den fælles skæbne for tusinder af patienter. Det kaldes videnskab, men er selvfølgelig vanvid. Er der en vej ud af dette mareridt? Hvor begynder den? Og hvor fører den hen? 14

15 15

16 Flere slags panik! Selvfølgelig findes der mennesker der, på grund af den ene eller anden form for stress, udvikler en mental lidelse. Men det falder os allesammen, lægfolk så vel som læger, så altfor let at fælde domme. Når folk opfører sig abnormt, uforklarligt, irrationelt og besynderligt, føler vi ofte, at vi uden at tøve hurtigt kan afgøre, at de er mentale tilfælde. De følgende beskrivelser vil give læseren mulighed for at teste egne holdninger og konklusioner. Er det måske ikke indlysende, at disse patienter er mentale tilfælde? Jo - og dog! Patienten, lægerne ikke kunne diagnosticere I begyndelsen af 1995 blev en alternativt arbejdende læge opsøgt af en patient. Patienten selv forsøgte desperat at finde ud af, hvad hun egentlig fejlede. Hun havde været syg gennem længere tid og havde gennemgået henved en halv snes hospitalsindlæggelser og omfattende undersøgelser. Specialister fra mange discipliner havde med undren iagttaget hendes symptomer uden at kunne stille en diagnose eller foreslå en behandling. Patienten led af svære smerter ved mindste stød eller blot berøring og var konstant generet af rystelser og sitren i hele kroppen. Hertil kom svimmelhed og usikker gang, øresusen, snurren i lemmerne og væskeansamling. Lidelsen gjorde tilværelsen utålelig, og patienten var nær et sammenbrud. De behandlende læger var begyndt at hælde til den anskuelse, at patienten var psykotisk; et diagnosevalg, der i talrige 16

17 tilfælde maskerer lægelig inkompetence. Fortvivlelsen fik hende da til at konsultere endnu en læge. Men efter de mange forudgående og frugtesløse undersøgelser havde hun ikke længere noget egentligt håb om, at hun kunne hjælpes. Den alternativt arbejdende læge havde imidlertid lært ernæringsterapi og var derfor bekendt med de symptomer, der opstår ved forskellige nutrientmangler. Han fandt, at tegnene dannede et kendt og velbeskrevet mønster: Billedet af en klassisk mineralmangel. Lægen gav patienten det manglende mineral som kosttilskud. På få uger var patientens tilstand normal, og alle symptomer på lidelsen var forsvundne. Efter næsten et års forløb har patienten det fortsat godt. Den eneste behandling, der blev givet, var mineralet, der manglede, - nemlig magnesium.(5) Hvordan kunne det gå til, at patienten blev trukket gennem hele dette frugtesløse undersøgelsescirkus, uden at de involverede medicinske eksperter opdagede, at lidelsen drejede sig om noget så simpelt som en mineralmangel? Ja, at patienten rent faktisk blot led af mineralsult! Er dette forløb blot endnu et isoleret eksempel på lægefusk føjet til snart mange andre, som medierne nu næsten dagligt præsenterer os for? Endnu en variation af det kendte tema: Den bestandigt ekspanderende lægelige inkompetence? Det vil nok være uklogt at betragte tilfældet som isoleret. Det, der adskiller dette forløb fra andre, som vi - eller lægerne eller patienterne selv - ikke får noget at vide om, er, at hér, i netop dette tilfælde kom patienten til en alternativt arbejdende læge, der - fordi han arbejdede alternativt og ortomolekylært - 17

18 var i stand til at stille den ret simple, ja, egentlig indlysende diagnose: magnesiumsult! Var de andre læger slagne med blindhed? Eller hvad gik der af dem under alle disse hi-tech specialundersøgelser? Blandt disse videnskabens ørne kunne der vel ikke være tale om ren og skær uvidenhed? Mærkeligt som det kan lyde for de naive og autoritetstro, så er denne mulighed faktisk i overvældende grad til stede. Lægestuderende undervises ikke i magnesiummangel. De manipuleres snarere til at undlade at beskæftige sig med ernæringsterapi overhovedet. Hvad der imidlertid giver denne sag et svimlende perspektiv er, at når patienten gjorde sig bemærket, skyldtes det et ekstremt mønster af symptomer, der tilsidst drev hende til en alternativ behandler. Havde hendes symptombillede været anderledes og lettere at rubricere i det allerede eksisterende behandlingssystems symptom-skuffedarium, var hun blevet etiketteret med en kendt lidelse og fået standard lægeortodoks behandling for denne lidelse. Så havde hun nemlig lidt af knogleskørhed (osteoporose), migræne eller epilepsi, præmenstruelt syndrom (PMS), hjerte- eller kredsløbsproblemer, kramper, mave/tarm-problemer, dårlig nyrefunktion, nyresten eller galdesten, anæmi, cøliaki, karpaltunnelsyndrom, ja, eller cancer; altsammen lidelser, der næsten bevidstløst bliver behandlet med medicin og/eller kirurgi uden at nogen orker at beskæftige sig med lidelsernes egentlige årsager, endsige forsøger at fjerne disse og dermed effektivt helbrede patienten. 18

19 Kun om fredagen En succesrig 35-årig amerikansk forretningsmand købte hus og have efter at være forfremmet til en ledende stilling. Han var en velafbalanceret, ustresset personlighed, der nød sit job og ikke havde nogen problemer hverken på arbejdet eller i sit hjemmeliv. En varm juniaften satte han sig på sin veranda for at nyde udsigten over sin have. Men fornøjelsen blev kortvarig. Uden nogen tilsyneladende årsag blev han pludselig grebet af en mærkværdig uro. Tanker og fantasier begyndte at myldre ukontrolleret, han blev grebet af panik og svedte angstens sved. Med opbydelse af al sin selvkontrol nåede han ud i badeværelset under bruseren. Her aftog anfaldet og efterlod ham undrende og bange med spørgsmålet: Hvad var det, der var sket? Og ville det ske igen? Da han havde været alene hjemme den pågældende aften, kunne han holde sagen for sig selv. I de følgende dage lykkedes det ham at holde sine bekymringer på afstand. Men så skete det igen! Et panikanfald, der nøje fulgte samme mønster. Denne gang besluttede han sig for at søge lægehjælp. En hospitalsindlæggelse med talrige kliniske undersøgelser opklarede ikke sagen. Lægen anbefalede patienten at gå til psykiater, og der fulgte nu en lang række samtaler med denne ekspert, der blandt andet forsøgte at overbevise sin succesrige patient om, at han underbevidst egentlig ikke ønskede succes og at grunden til, at anfaldene fandt sted, når hans kone var ikke var hjemme, var et overført barndomsproblem, nemlig hans angst for at blive forladt af moderen. Efter endnu nogle anfald fik patienten det bedre og havde det 19

20 godt hele vinteren. Men i foråret dukkede problemet op igen, og patienten besluttede nu at søge en alternativt arbejdende læge. Under konsultationen afsløredes omsider det besynderlige mønster, der viste sig at skulle rumme gådens løsning. Anfaldene kom altid i varmt, ofte fugtigt vejr; de kom altid om aftenen, de kom altid i haven; de kom kun om fredagen! Hvad skete der i haven om fredagen? Lægen og patienten gennemgik en række faktorer, men uden resultat. De havde næsten givet op, da patienten oplyste, at gartneren hver fredag sprøjtede haven. Med hvad? Med en stærk insektgift, viste det sig, med parathion - en kendt nervegift! - tilmed kendt fra kemisk krigsførelse! (6). Denne nervegift giver kvalme og opkastninger, svedeture og åndenød og mentale reaktioner, idet de normale nerveimpulser afbrydes. Militært personale medbringer sprøjter med atropin til selvinjektion for at kunne beskytte sig mod angreb med nervegas tilhørende samme kemiske gruppe - for eksempel sarin. Midlet kan i mange lande købes frit og i talrige former. Iøvrigt hævder forskerne, at visse pesticider i kombination med meget gængse mediciner, som for eksempel det meget udbredte mavesårsmiddel Tagamet, kan være næsten øjeblikkeligt dræbende (2) Så det var nok heldigt for vor patient, at hans psykiater ikke nåede at give ham et mavesår, inden det igen blev forår og gartneren atter kom hver fredag. 20

21 For mange omeletter Selv ganske gængse fødevarer kan hos nogle mennesker forårsage meget alvorlige allergier. I almindelighed når der tales om allergi tænker folk på astma, eksem, høfeber og lignende. Men allergi kan ytre sig på utallige måder; også som såkaldt mentale lidelser (7). I den berømte Mayo Clinic, en af USA's mest ansete, havde man for år tilbage et særpræget tilfælde. En ung mand, der på sit universitet havde markeret sig som en fremragende studerende, udviklede sig pludselig til et mentalt retarderet vrag. Lægen, der blev bedt om at undersøge ham, erklærede ham straks dement, indtil han blev gjort opmærksom på patientens ejendommelige skæbne. Han fik da mistanke om, at en fødevareallergi kunne være involveret. Det viste sig, at efter faderens død var patienten flyttet ind hos sin bedstemoder, der opdrættede kyllinger. Da hun opdagede, at det unge menneske var glad for æg, gav hun ham hver morgen en omelet med 5 æg. Fra da begyndte hans mentale degeneration, der heldigvis let kunne helbredes. Man fjernede simpelthen æggene fra hans kost, og inden længe kom han sig og kunne tage tilbage til universitetet for at fortsætte sine studier. Heldigvis for denne patient fandt han en erfaren behandler. Lægen, der løste problemet, led nemlig selv af kyllingeallergi, og havde i en periode af sit liv ikke kunnet udføre skriftligt arbejde om mandagen. Årsagen viste sig her at være den, at hans kone regelmæssigt serverede kylling om søndagen! (3) 21

22 Amalgameret psykose For nogle år siden blev jeg opsøgt af en kvinde, der insisterede på at konsultere mig, fordi hun havde læst mine bøger. Hun var efter mange års problemer på sin arbejdsplads blevet afskediget og af lægen erklæret psykotisk. Hun havde med største besvær undgået indlæggelse og lægeortodoks behandling og var, trods voldsomt pres fra omgivelserne, stadig af den stædige opfattelse, at hun led af en fysisk sygdom og ikke var et mentalt tilfælde. Men, sagde hun, ingen ville høre på hende, og hun orkede simpelthen ikke at kæmpe længere. Jeg var hendes sidste chance, sagde hun. Sådan lød hendes klage over telefonen, og da hun tydeligt nok var i en fortvivlet situation, indvilgede jeg i at træffe hende. Hun viste sig at være en midaldrende kvinde, blegfed, med væskeophobning i kroppen, med små forpinte øjne, usund hud og glansløst hår. Hun bevægede sig med besvær, havde smerter i led og knogler, havde åndenød, klagede over hovedpine, søvnløshed, forstoppelse, hyppige infektioner og allergiske reaktioner på en lang række stoffer; derudover hukommelses- og koncentrationssvigt. Hun beskrev sig selv som et vrag og som en belastning for sin familie, sine kollegaer og venner og - ja, sig selv. Jeg bad straks om at få lov til at se hendes tænder. Sjældent har jeg set så mange amalgamfyldninger i så mange metalliske changeringer og nuancer. Jeg spurgte hende, hvornår hun havde fået dem, og fik at vide, at de var nedlagt over en menneskealder. Så gav jeg hende adressen på en alternativt arbejdende tandlæge, bad hende om at få en amalgam- 22

23 sanering og gav hende en doseringsplan over kosttilskud hun skulle tage under forløbet, blandt andet med henblik på at rense organismen for ophobede tungmetaller. Da jeg godt et år senere holdt en række offentlige foredrag, kom en dame en aften op og hilste på mig. Det tog mig nogle øjeblikke at genkende den tidligere amalgampatient. Hun viste sig nu at være en chik og slank midaldrende kvinde med store udtryksfulde øjne, sund hud og et levende glansfuldt hår. Men den mentale ændring til en aktiv udadvendt og positiv personlighed var det mest slående. Et udvandet tilfælde Danskeren havde købt sit drømmehus på en Middelhavskyst. Men det trængte til en kærlig hånd. Og i den sydende sydlandske sommervarme gik han igang med opgaven. Han knoklede hele dagen, kun afbrudt af en biltur i ny og næ for at hente rent drikkevand i 10 liter balloner. Efter en svedig arbejdsuge tog han hjem. Men i flyet blev han dårlig og måtte henvende sig til purseren om hjælp. Ambulancen ventede ved landingen. Han blev undersøgt af en specialist. Patienten var mentalt diffus og hans adfærd lod ane psykotiske træk. Eksperten gav ham en injektion klor promazin og sagde, at han skulle være indstillet på længere tids psykiatrisk behandling. Dybt foruroliget og stadig temmelig elendig trods insprøjtningen besluttede han næste dag at besøge sin egen læge. Denne lyttede tålmodigt til hele beretningen, hældte så en væske op i et glas og bad patienten drikke det hele. Næsten øjebikkelig fik han det bedre. Og efter endnu et par glas havde han det glimrende. Han havde nu ikke længere behov for klor promazin - havde vel egentlig aldrig haft det. For 23

24 hans egen læge havde klaret alle tilløb til psykose - med saltvand! De nævnte patienter fik hver især tildelt en mental diagnose. Særlige omstændigheder reddede dem i hvert enkelt tilfælde fra at fejlbehandling og medicinforgiftning blev deres endelige skæbne. De var heldige. Men de udgør desværre kun et meget lille fåtal. De allerfleste fejldiagnoser af denne slags bliver ikke afsløret, og patienterne fortsætter gennem systemet, den skæbnesvangre medicinalske kødmaskine. Der er intet usædvanligt ved fejldiagnoser af denne art. "Post mortem undersøgelser viser en rystende forskel mellem antagne og faktiske dødsårsager. Andre diagnostiske fejl kom også for dagens lys. Det gjaldt for eksempel for en gentagen undersøgelse af 115 patienter, der var blevet henvist til psykologisk behandling på baggrund af en diagnostisk undersøgelse, der skulle have udelukket alle organiske lidelser. Alle 115 patienter viste sig ved fornyet kompetent og omhyggelig undersøgelse at have fysiske lidelser, der faktisk udgjorde årsagerne til deres "følelsesmæssige" forstyrrelser. Den korrekte diagnose førte sluttelig til at 45 af disse patienter blev helbredt, mens 36 af dem fik deres tilstand forbedret."(8) I Danmark bør vi ikke undre os over sådanne informationer. Vi har herhjemme haft særdeles kompetente behandlere og undervisere, der med tilfælde har belært os om ikke at putte den vanskelige patient i den store bekvemme psykiatriske affaldspose, men søge den rette diagnose, der ofte vil vise sig at være en fysisk lidelse. (9), (10) I det følgende vil vi gennemgå de mest gængse af de lidelser, 24

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1?

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Af Ulla Thorup Nielsen Livet med diabetes august 2012 Ukendskab til årsagen bag udvikling af diabetes 1 har indtil videre fremstået som hindringen

Læs mere

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus SUNDHED V/BENTE GRØNLUND Livet er summen af dine valg Albert Camus Sund livsstil Vær proaktiv når det gælder dit helbred Dyrk motion, og pas på vægten Spis rigtigt Udarbejd strategier for livslang læring

Læs mere

Tid %l sundhed sundhed %l %den. Senium, Thisted Tirsdag den 26.august 2014 02/09/14

Tid %l sundhed sundhed %l %den. Senium, Thisted Tirsdag den 26.august 2014 02/09/14 Senium, Thisted Tirsdag den 26.august 2014 Tid %l sundhed sundhed %l %den Kostvejleder og zoneterapeut Bente Brudsgård, Jelling www.brudsgaard.dk Tlf. 4098 3882 1 Vand Drik rigeligt med vand 2-3 liter

Læs mere

Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut.

Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut. + Natarbejde Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut. + Natarbejde n Da kvinder ikke kun føder om dagen, tvinges de fleste jordemødre til at arbejde om natten.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 9 Indledning 10 DEL I Får du nok søvn? 12 DEL II Nok og god søvn... hver nat 20 1. Bedre helbred kan give bedre søvn 21 2. Tab dig, hvis du er svært overvægtig 22 3. Regelmæssig

Læs mere

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Omkring 500.000 danskere tager benzodiazepiner for at sove. Det øger deres risiko for at få demens med 50 pct. Af Torben Bagge, 29. september 2012 03 Sovepiller

Læs mere

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier Hurtig Diabetesmad Hurtig Diabetesmad Velsmagende retter på højst 30 minutter Louise Blair & Norma McGough Atelier First published in Great Britain in 2002 by Hamlyn a division of Octopus Publishing Group

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning:

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning: SCL - 9 -R Navn: Vejledning: I skemaet er der anført en række problemer og gener, som man undertiden kan have. Læs punkterne igennem ét ad gangen og sæt derefter et kryds ved det tal, der bedst beskriver

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING Bedes udfyldt inden kostvejledning og medbringes! Brug god tid til besvarelsen, det du kan og vil, da hvert spørgsmål er af stor vigtighed. Anette Gammelgaard + Ernæringsterapeut

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Tænderskæren gør dig syg

Tænderskæren gør dig syg Foto: Scanpix/Iris Guide November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Tænderskæren gør dig syg Hjælp dig selv 8 sider Tænderskæren gør dig syg INDHOLD: Tænderskæren gør dig syg...4-5 GUIDE:

Læs mere

Stress. Hvad er stress?

Stress. Hvad er stress? Stress Hvad er stress? Stress er en normal reaktion, som vi alle kommer ud for i mindre eller større grad. Stress kan hjælpe os til at præstere ekstra i kortvarige tidsperioder eller overskue en mulig

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 Arbejdet med mennesker med psykiske lidelser gennem mange år. Undervist både

Læs mere

Type 1 diabetes hos børnb

Type 1 diabetes hos børnb Type 1 diabetes hos børnb Hvordan takler vi det i hverdagen? Børnediabetesambulatoriet, Herlev hospital. Hvad er diabetes? Diabetes er en lidelse/mangeltilstand som er karakteriseret ved et forhøjet blodsukker

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Helbredende kost af John Buhl www.nomedica.dk

Indholdsfortegnelse. Helbredende kost af John Buhl www.nomedica.dk Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 8 Helbredende kost kort fortalt 9 Grønsager 13 Frugt 19 Bælgfrugter 26 Fuldkornsprodukter 31 Nødder og frø 35 Spis ofte råkost 37 Drik når du er tørstig men kun

Læs mere

BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE?

BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE? FYSISK SUNDHED JANUAR 2010 BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE? Selv blandt danske forskere inden for folkesundhed kan der være forskellige holdninger til sundhed. Denne artikel er fremkommet

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

HVORFOR ER DET VIGTIGT?

HVORFOR ER DET VIGTIGT? HVAD ER DET? En nødhjælpsguide, til når livet overmander dig og du lige pludselig opdager at du har glemt din kærestes navn, taber ting eller er blevet mere klodset og føler dig trist og stresset. HVORFOR

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Stærkere, gladere, raskere med mad

Stærkere, gladere, raskere med mad Stærkere, gladere, raskere med mad Mia Damhus Cand. pharm., ernæringsterapeut DET Center for Ernæring og Terapi SBCet i 2004 3 hovedakbviteter klinik med 8 behandlere undervisning og kursusvirksomhed forlag

Læs mere

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt Mundtørhed MUNDTØRHED Alle mennesker oplever at have mundtørhed af og til. Det kan skyldes flere forskellige ting, fx nervøsitet, stress eller angst. Hvis du oplever mundtørhed af disse årsager, forsvinder

Læs mere

side 1 af 7 Din biologiske alder

side 1 af 7 Din biologiske alder side 1 af 7 Din biologiske alder En ting er din kronologiske alder, altså hvor mange år, der er gået, siden du blev født. Noget andet er din biologisk alder. Altså hvor gammel din krop er rent fysisk.

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland.

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland. DBF-MIDTJYLLAND. Hvad betyder kosten og hvorfor??. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår

Læs mere

Energi til hele skidagen

Energi til hele skidagen Energi Til Hele Skidagen - 1 - Energi til hele skidagen En rapport fra skifitness.dk af Anja Bolbjerg De fleste kender fornemmelsen af at gassen går ud af ballonen op ad skidagen. Den sædvanlige kost på

Læs mere

Dialog nr. 1 Erkendelsen

Dialog nr. 1 Erkendelsen Dialog nr. 1 Erkendelsen Nærværende materiale er kun nogle hovedtræk af erkendelses fasen i programmet, og dets intention er hverken at erstatte eller stå i stedet for: a. omhyggelig læsning og genlæsning

Læs mere

Bodily Distress Syndrome (BDS)

Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome (BDS) Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Aarhus Universitetshospital 1 Lidt om Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome er en ny diagnose der bruges i

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

Guide: Sådan taber du fedtet punkt for punkt. Kom af med dine mormorarme, ridebukselår eller kærlighedshåndtag. Få gode råd til kost og træning.

Guide: Sådan taber du fedtet punkt for punkt. Kom af med dine mormorarme, ridebukselår eller kærlighedshåndtag. Få gode råd til kost og træning. Guide: Sådan taber du fedtet punkt for punkt Kom af med dine mormorarme, ridebukselår eller kærlighedshåndtag. Få gode råd til kost og træning. Af Line Felholt, måned 2012 03 Kom af med det uønskede fedt

Læs mere

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående.

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Caspershus Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Ud over informationen i denne folder, står vi naturligvis altid til rådighed med støtte, råd og vejledning. Det er meget individuelt,

Læs mere

HOVEDPINE HOVEDPINE. Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine.

HOVEDPINE HOVEDPINE. Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine. Hovedpine HOVEDPINE Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine. Blandt dem, der har hovedpine, er de fleste kvinder specielt

Læs mere

Information om skizofreni Til patienter og pårørende

Information om skizofreni Til patienter og pårørende 1 2 Information om skizofreni Til patienter og pårørende Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom, der påvirker hjernens normale funktion. Sygdomsbilledet er meget varierende, men påvirker ofte

Læs mere

Din biologiske alder. side 1 af 6

Din biologiske alder. side 1 af 6 Din biologiske alder side 1 af 6 En ting der din kronologiske alder, altså hvor mange år der er gået, siden du blev født. Noget andet er din biologisk alder. Altså hvor gammel din krop er rent fysisk.

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet?

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? Opgave 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? 1. man bliver meget sund af jobbet 2. man spiser ofte meget usundt og er i risiko for stress 3. man taber sig hurtigt i vægt 4. man lever lige så sundt

Læs mere

Gode råd til kattens adfærd

Gode råd til kattens adfærd Gode råd til kattens adfærd Adfærdsproblemer hos katte Ind imellem udvikler kattens adfærd sig til at blive et problem for familien. Det kan være frustrerende, at katten pludselig bliver urenlig eller

Læs mere

Den Forløsende Konflikthåndtering

Den Forløsende Konflikthåndtering Den Forløsende Konflikthåndtering Af advokat & mediator Jacob Løbner Det ubehagelige ved konflikter De fleste af os kender kun alt for godt til konflikter, og kun de færreste bryder sig om at befinde sig

Læs mere

Mine priser: Den 1. konsultation med kostvejledning (1½ time)

Mine priser: Den 1. konsultation med kostvejledning (1½ time) Velkommen til Kost & Velvære Åhavevej 44 7200 Grindsted Kære.Du har en aftale dag d../. 201 Klokken.. Ved en kostvejledning vil du blive spurgt om en række ting, som er af privat karakter; det er derfor

Læs mere

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Link til artiklen: http://www.medicaljane.com/2014/06/13/chronic-pain-and-the-theraputic-benefitsof-medical-cannabis/ Hvad er kroniske smerter?..

Læs mere

2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD

2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD 20 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD Livet, når vi bliver ældre, indeholder mange tab af forældre, søskende, ægtefælle, venner og børn. Set i forhold til alder sker

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste

Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste Brystmælk er den bedste ernæring til spædbørn. Pepticate er en fødevare til særlige medicinske formål, som anvendes i samråd med læge eller

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

FLAD MAVE. HVORFOR, HVORDAN og HVOR HURTIGT? Mad, sukker, alkohol, fordøjelse. Fedt på maven, stress, fordøjelse, immunforsvar, lykke

FLAD MAVE. HVORFOR, HVORDAN og HVOR HURTIGT? Mad, sukker, alkohol, fordøjelse. Fedt på maven, stress, fordøjelse, immunforsvar, lykke Birgitte Nymann 2011 02-11-2011 FLAD MAVE HVORFOR, HVORDAN og HVOR HURTIGT? Spis maven flad Mad, sukker, alkohol, fordøjelse Sov maven flad Fedt på maven, stress, fordøjelse, immunforsvar, lykke Afspænd

Læs mere

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Side 1 af 21 Indhold Indledning...3 Hvad er kulhydrat?...4 Hvad er protein?...5 Hvad er fedt?...6 Hvad med væske?...7 Timing af kost...8 Undervisningsmanual...10

Læs mere

Emotionel modtagelighedsanalyse

Emotionel modtagelighedsanalyse Emotionel modtagelighedsanalyse Denne analyse skal hjælpe dig til en erkendelse af din følelsesmæssige modtagelighed. Igennem dine egne svar, får du en indsigt i din modtagelighed for følelser - der er

Læs mere

Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske

Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske www.æblebørn.dk ved Anette Opstrup, sundhedsplejerske og behandler Side 1 Med denne guide vil jeg give dig et bud på, hvilke kosttilskud, som du kan styrke dig

Læs mere

Alkoholisme. www.soberspace.dk 1

Alkoholisme. www.soberspace.dk 1 Alkoholisme Man har et problem med alkohol, når drikkeriet koster andet end penge Alkoholisme påvirker ikke kun den der drikker; men i høj grad også omgivelserne www.soberspace.dk 1 Alkohol er et organisk

Læs mere

Alkoholisme. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel. Alkoholisme opfattet som sygdom

Alkoholisme. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel. Alkoholisme opfattet som sygdom Alkoholisme Man har et problem med alkohol, når drikkeriet koster andet end penge Alkoholisme påvirker ikke kun den der drikker; men i høj grad også omgivelserne www.soberspace.dk 1 Det opløser også familier

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Hjælp med hjertet. Gør en forskel. Støt Hjerteforeningen og Matas i kampen mod kvinders hjertekarsygdomme. Sådan passer du på dit hjerte.

Hjælp med hjertet. Gør en forskel. Støt Hjerteforeningen og Matas i kampen mod kvinders hjertekarsygdomme. Sådan passer du på dit hjerte. Det gode råd gør forskellen www.matas.dk Det gode råd gør forskellen Gør en forskel Hjælp med hjertet Støt Hjerteforeningen og Matas i kampen mod kvinders hjertekarsygdomme. Sådan passer du på dit hjerte.

Læs mere

Body Mind Academys 10 dages udrensningskur

Body Mind Academys 10 dages udrensningskur Body Mind Academys 10 dages udrensningskur Tillykke med din beslutning om at rense din krop ud samt at øge bevidstheden om hvad din krop har brug for af brændstof, og ikke mindst hvad den IKKE skal have.

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Kosten og dens betydning.

Kosten og dens betydning. MBK 31.august 2009. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår skader. For at yde må du

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression DEPRESSION Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

Phytokost Funder Løbeklub

Phytokost Funder Løbeklub Kost og træning Phytokost Funder Løbeklub Phytokost - præsentation Jytte Langkjær - Phytokost Personlig kostvejledning Coaching og personlig udvikling Analyser, stofskiftemåling, body-age Madværksted Sundere

Læs mere

Sådan finder du din Ayurvedatype

Sådan finder du din Ayurvedatype Sådan finder du din Ayurvedatype Tekst: Nikolai Zederlinn (Spis dig lykkelig) og Metthe Christensen (Feelgood.dk) Layout: Valentin Thomsen Hvad er godt for dig? Nogen mennesker kan bare spise uhæmmede

Læs mere

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Repræsentanter for Frederiksberg Synkobecenter: Jesper Mehlsen (JM), overlæge og forskningschef og læge Louise Brinth (LB) Referent:

Læs mere

Værd at vide om væskeoptagelse

Værd at vide om væskeoptagelse Værd at vide om væskeoptagelse Af: Astrid Bertelsen og Karina Berthelsen, PB i Ernæring & Sundhed Din krop har brug for væske for at kunne give dig et træningspas med velvære og præstationsevne i top.

Læs mere

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN TIPSKUPON UDEN SVAR DEBAT OMKRING MAD OG ERNÆRING Ò Hvordan er dine kostvaner? Ò Hvorfor er det vigtigt at få næringsstoffer, vitaminer og mineraler? Ò Det anbefales at leve

Læs mere

Fordøjelse. Søs Wollesen Læge

Fordøjelse. Søs Wollesen Læge Fordøjelse. Søs Wollesen Læge Du bliver hvad du spiser....nej du bliver hvad du fordøjer.. Fordøjelses-besvær Ca. 1,5 mio danskere har symptomer fra deres fordøjelsessystem i løbet af 1 år Mere end ½ mio.

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

Mit liv efter HPV Vaccinen.

Mit liv efter HPV Vaccinen. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 474 Offentligt Lone Busk Pedersen Mit liv efter HPV Vaccinen. 1. Jeg er en kvinde på 32 år, jeg bor i Randers samme med min Familie. Jeg er

Læs mere

Kik på børnene - råd fra diætisten

Kik på børnene - råd fra diætisten Kik på børnene - råd fra diætisten Tynde børn må godt få en kakaomælk, men drenge, der tonser rundt, kan ikke klare sig med en halv kiwi til mellemmåltid Af Kim Haagen Andersen Hun har hjulpet 10 overvægtige

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Benzodiazepinerne spøger stadig

Benzodiazepinerne spøger stadig farma Benzodiazepinerne spøger stadig 6 pharma juni 2012 pharma juni 2012 7 > farma Farmaceut Birgit Signora Toft har netop udgivet en bog om benzodiazepiner, og hvis man tror, at der for længst er kommet

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Undersøgelse blandt 1800 patienter i 02 viste, at mange ikke havde viden om ernæring ved kræftsygdom og behandling Man ønskede

Læs mere

Forord Denne ramadan folder henvender sig først og fremmest til unge muslimer med

Forord Denne ramadan folder henvender sig først og fremmest til unge muslimer med Forord Denne ramadan folder henvender sig først og fremmest til unge muslimer med henblik på at give en dybere forståelse for hvad Ramadanen handler om og vejleder til en bedre/sundere faste. Samt til

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig

Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig Udviklet for www.endozone.org af Ellen T. Johnson, med bidrag fra professor Philippe Koninckx, universitetsprofessor Jörg Keckstein

Læs mere

Prøve i Dansk 3. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Delprøve 2A: Sundhed og faste. Teksthæfte. Delprøve 2B: Nabohjælp

Prøve i Dansk 3. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Delprøve 2A: Sundhed og faste. Teksthæfte. Delprøve 2B: Nabohjælp Prøve i Dansk 3 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Teksthæfte Delprøve 2A: Sundhed og faste Delprøve 2B: Nabohjælp Der er et teksthæfte og et opgavehæfte. Læs først instruktionen i opgavehæftet.

Læs mere

Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom!

Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom! Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom! Januar 2011 Indholdet i denne pjece er en oversættelse af udvalgte afsnit af Guide to living with Parkinson s Disease en pjece udgivet

Læs mere

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK KRÆFT OG SMERTER TEKST OG IDÈ SIG-smerte Speciel Interesse Gruppe Under Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Februar 2006 Nye pjecer kan rekvireres ved henvendelse til SIG smerte på email: aka@rc.aaa.dk

Læs mere

Del 2. KRAM-profil 31

Del 2. KRAM-profil 31 Del 2. KRAM-profil 31 31 32 Kapitel 3 Kost Kapitel 3. Kost 33 Mænd spiser tilsyneladende mere usundt end kvinder De ældre spiser oftere mere fedt og mere mættet fedt end anbefalet sammenlignet med de unge

Læs mere

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu Vi samarbejder med enkeltpersoner, familier og læger for at tilbyde støtte og information om besvimelser Lider du af uforklarlige: Besvimelsestjekliste www.stars-dk.eu Foreningsnr. 1084898 2010 Udgivet

Læs mere

& metamedicin. Et helhedssyn på sundhed og sygdom baseret på kroppens intelligens

& metamedicin. Et helhedssyn på sundhed og sygdom baseret på kroppens intelligens & metamedicin Et helhedssyn på sundhed og sygdom baseret på kroppens intelligens Hvad er METAsundhed/metamedicin? En model som giver dig forklaringer på din krops biologiske adfærd. Både i forhold til

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag?

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Undervisningsaften i Søften/Foldby d.19. marts 2015 1 Kl. 18-19.15: Aftenens forløb

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91 OTTENDE TRIN: Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen over for dem alle. 6. Kapitel Handling Læs fra sidste afsnit på side 90 til første

Læs mere

Navn: Dato: Fødselsdato: Alder: Telefonnummer: E- mail: Arbejde: Antal timer: Egen læge:

Navn: Dato: Fødselsdato: Alder: Telefonnummer: E- mail: Arbejde: Antal timer: Egen læge: Spørgeskema til individuel kostvejledning, hvor du bedes besvare spørgsmålene så godt du kan. Giv dig god tid og tilføj gerne yderligere forhold, du synes kan være relevante. (5 sider) Navn: Dato: Fødselsdato:

Læs mere